A GOLF SZABÁLYAI LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK. II. Meghatározások III. Játékszabályok. 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GOLF SZABÁLYAI LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK. II. Meghatározások III. Játékszabályok. 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA"

Átírás

1 A GOLF SZABÁLYAI TARTALOM ELŐSZÓ LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK FEJEZETEK A JÁTÉK I. Etikett II. Meghatározások III. Játékszabályok 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA 4. Az ütők 5. A labda A JÁTÉKOS FELELŐSSÉGE 6. A játékos 7. Gyakorlás 8. Tanács, Játékirány megmutatása 9. Ütésszámmal kapcsolatos felvilágosítás A JÁTÉK RENDJE 10. A játék rendje ELÜTŐHELY 11. Elütőhely JÁTÉK A LABDÁVAL 12. Labdakeresés és azonosítás 13. A labda változatlan helyzetben történő megjátszása: Fekvés, a tervezett swing tere és az ütés irányvonala, Beállás 14. A labda elütése 15. Rossz labda, Csere labda A GREEN

2 16. A green 17. A zászlórúd ELMOZDULT, ELTÉRÍTETT, VAGY MEGÁLLÍTOTT LABDA 18. Nyugvó labda elmozdulása 19. Mozgásában eltérített vagy megállított labda KÖNNYÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS ELJÁRÁSOK 20. Fölemelés, ejtés és helyezés, Játék hibás helyről 21. Labdatisztítás 22. A játékost zavaró vagy segítő labda 22. Laza akadályok 23. Torlaszok 24. Rendellenes talajviszonyok, rossz green 25. Vízakadályok (beleértve az oldalsó vízakadályokat is) 26. Elveszett, vagy pályahatáron kiütött labda, ideiglenes labda 27. Játszhatatlan labda EGYÉB JÁTÉKFORMÁK 28. Hármas és négyes játék 29. Háromlabdás, legjobb labdás és négylabdás match play 30. Négylabdás stroke play 31. Bogey, Par és Stableford versenyek ÜGYINTÉZÉS 32. A bizottság 33. Viták és döntések I. FÜGGELÉK A Rész: Helyi szabályok B Rész: Helyi szabályminták C Rész: Versenyfeltételek II. FÜGGELÉK Az ütők formája III. FÜGGELÉK A labda HANDICAP-EK AZ AMATŐR STÁTUSZ SZABÁLYA INDEX

3 A GOLF SZABÁLYAI I. FEJEZET ETIKETT Udvariasság a pályán Biztonság Mielőtt egy játékos egy ütést vagy próbalendületet (swing) tenne, meg kell győződnie arról, hogy senki sem áll a közelében, vagy olyan helyzetben, hogy az ütővel, a labdával, vagy bármilyen kővel, kaviccsal, ággal vagy hasonlóval, melyet az ütés vagy a lendület mozgásba hozhat, megsérthet. Más játékosok iránti figyelmesség Amíg az elsőbbséget élvező játékos el nem ütött, ellenfele vagy versenyzőtársa nem helyezheti fel labdáját az elütőhelyre. Senki sem mozoghat, beszélhet, vagy állhat közel, illetve közvetlen a labda vagy a lyuk mögé, amikor egy játékos becélozza a labdáját vagy üt. A játékos sem üthet addig, amíg ütéstávolságon belül játékosok tartózkodnak. A játék sebessége Mindenki érdeke hogy a játékosok késedelem nélkül játsszanak. A labdát kereső játékosoknak jelzést kell adni az utánuk következő csoport számára, hogy átengedik őket, amint nyilvánvalóvá vált, hogy a labda nem lesz könnyen megtalálható. Nem kereshetnek öt percen keresztül, csak ha ezt előbb megtették. Nem folytathatják a játékot addig, amíg a következő csoport el nem haladt, és ütéstávolságon kívül nem került. A szakasz befejezése után a játékosoknak a lyukat körülvevő pázsitot (green) haladéktalanul el kell hagyniuk. Ha egy csoport nem tudja a helyét tartani a pályán, és egy teljes szakasznál jobban lemarad az előtte haladó játékosoktól, keresztül kell engednie a következő csoportot, illetve ezt a lehetőséget részükre fel kell ajánlani. Elsőbbség a pályán Külön szabályok híján, a kétlabdás mérkőzések előnyt élveznek, és jogosan előzhetik meg a három-, vagy négylabdás mérkőzéseket, sőt ezeknek fel kell ajánlani részükre az előzés lehetőségét. Egyedülálló játékosnak nincs elsőbbségi joga a pályán, és ezért a csoportban játszóknak elsőbbséget kell biztosítania. Teljes kört játszóknak joguk van a rövidebb kört játszókat megelőzni. A pálya kímélése

4 Lyukak a terepakadályban Mielőtt a játékos a bunkert elhagyná, gondosan el kell simítsa maga után az általa okozott lyukakat és lábnyomokat. Gyepdarabok visszahelyezése, labda és cipőszögek, okozta rongálások kijavítása A játékosnak gondoskodnia kell arról, hogy a játéktéren általa kiütött, vagy elmozdított gyepdarab (divot) azonnal visszakerüljön a helyére. Azt le kell taposni, valamint a lyuk körüli pázsiton (greenen) a lyukakat, melyeket labda okozott, gondosan ki kell javítani. A cipőszögek (spikes) által okozott sérüléseket a szakasz befejezése után kell rendbe hozni. Ha a greenen befejezte a játékát a csoport csak akkor hagyhatja el a greent, ha a golfcipők szögei által okozott sérüléseket kijavította. A green sérülései zászlórúdtól, ütőtől stb. A játékosoknak kötelességük figyelemmel lenni arra, hogy amikor a greenen ütőt, vagy zászlórudat letesznek, a pázsit nem sérülhet meg és hogy sem ők, sem segítőik (caddie-ik) nem rongálják meg a lyukat azáltal, hogy túl közel állnak hozzá a zászló kezelése közben, vagy a labdának a lyukból való eltávolításakor. Mielőtt a játékosok a green-t elhagynák, a zászlót rendesen vissza kell helyezni a lyukba. A játékosok nem rongálhatják meg a green-t a putter-re való támaszkodással, különösen akkor, amikor a labdát a lyukból kiemelik. Golfkocsik A golfkocsik mozgására vonatkozó helyi szabályokat szigorúan be kell tartani. Próbaswing által okozott rongálás A játékosok kerüljék el, hogy próbaswingjeikkel megrongálják a pályát, vonatkozik ez különösen az elütőhelyekre. A gyepdarabokat vissza kell helyezni. II. FEJEZET MEGHATÁROZÁSOK A meghatározások ABC sorrendben következnek és némelyik újra megjelenik a vonatkozó szabály elején. Azok a meghatározott szakkifejezések, amelyek a szabály alkalmazásakor fontosak lehetnek, első megjelenésükkor a szabályokban aláhúzással vannak kiemelve. Akadályok (Hazards) Akadály minden bunker (homokcsapda) vagy vízakadály Beállás ( Stance) A játékos beállt amikor a lábait az ütés megtételéhez szükséges helyzetbe hozta.

5 Bizottság (Comittee) A Bizottság a verseny vezetésével vagy a pálya felügyeletével megbízott Bizottság. Büntető ütés (Penalty Stroke) A büntető ütés a játékos, vagy a játékostárs ütésszámához bizonyos szabályok szerint hozzáadott plusz ütés. Hármas vagy négyes játék esetén a büntetőütés nem befolyásolja az ütésváltás sorrendjét. Caddie A caddie az a segítő személy, aki hordja és kezeli a játékos ütőit, és egyéb vonatkozásban is segédkezik a szabályok által megengedett keretek között a játék folyamán. Amennyiben egy caddie több játékosnak is segédkezik, mindig annak a játékosnak válik a caddie-jévé, akineka labdája ütésre soros, és az általa hordott szerelés ezen játékos szerelésének számít, kivéve ha a másik játékos számára lát el speciális feladatot, mely esetben ez utóbbi caddie-jének minősül. Döntnök (Referee) Döntnök a Bizottság által a játékosok kísérésére, vitás kérdések eldöntésére illetve a szabályok betartására kijelölt személy. Intézkedik minden szabálysértés esetén, melyet maga észrevesz, vagy amelyre felhívják a figyelmét. A döntnök nem kezelheti a zászlót, nem állhat a lyuknál, ill. annak helyzetéről nem adhat felvilágosítást, nem jelezheti a labda helyét és azt föl sem emelheti. Elsőbbségi jog (Honour) Elsőbbségi jog annak a játékosnak jár, akit az elütőről való kezdés joga megillet. Elütőhely (Teeing Ground) Az elütőhely a lejátszandó szakasz indítóhelye. Ez egy négyszögletű terület, két ütőhossz mélységű, melynek elejét és oldalait két jelző, illetve azok legkülső pontjai határozzák meg. A labda akkor van az elütőn kívül, ha teljes terjedelmében az elütőn kívül fekszik. Elveszett labda (Lost Ball) A labda elveszett, ha: a. öt percen belül, miután a játékos, vagy caddie-je ill. caddie-jei a keresést elkezdték, nem kerül elő, vagy a játékos által nem azonosítható, vagy b. a játékos nem keresi a labdáját, hanem a szabályok adta lehetőség szerint másikat helyez játékba, vagy c. a játékos provizórikus labdájával ütést tett az első labda feltételezett helyének közeléből, vagy a zászlóhoz még közelebbről, mely esetben a provizórikus labda játékban lévő labdává lép elő. Az idegen labdával történt játék ideje számít bele az öt perces engedélyezett keresőidőbe.

6 Felszerelés (Equipment) Felszerelés mindaz, amit a játékos hord, használ, vagy magával visz vagy számára visznek, kivéve bármely általa játszott labdát az éppen játékban lévő szakaszon, valamint olyan apró tárgyakat, érmet, vagy teet, melyet a labda helyzetének, vagy azon területnek jelzésére szolgálnak, melyen belül a labdát leejteni (droppolni) kell. Felszerelés a golfkocsi, akár motorizált, akár nem. Amennyiben a golfkocsin két vagy több személy osztozik, a kocsi és mindaz ami benne van, annak a játékosnak a felszerelését képezi, akinek a labdája soron következik, kivéve ha a kocsit a közösködő játékosok másika mozgatja, mely esetben a kocsi és mindaz, ami hozzá tartozik, az utóbbi játékos felszerelésének minősül. Jegyzet: A játékban levő szakaszon ütött, majd felemelt labda ha nem kerül újra játékba- szintén felszerelés. Felújítás alatt álló terület (Ground Under Repair - GUR) Felújítás alatt álló terület a pálya minden olyan része melyet a Bizottság rendelkezése alapján annak jelölnek, vagy a Bizottság meghatalmazott képviselője annak nyilvánít. Ilyennek minősül a pályamester (greenkeeper) által elszállításra felhalmozott anyag, vagy a pályamester által készített gödör, minden külön jelzés nélkül is. Karók és huzalok, melyek jelölésre szolgálnak, a felújítás alatt álló terület szerves részei. A felújítás alatt álló terület határát jelző karók torlaszok. A felújítás alatt álló terület határa függőlegesen lefelé terjed, de fölfelé nem. A labda a felújítás alatt álló területen van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Jegyzet 1: Lenyírt fű és egyéb a karbantartás után szándékosan a pályán hagyott anyag nem minősül felújítás alatt álló területnek, hacsak nincs külön megjelölve. Jegyzet 2: A Bizottság megtilthatja a felújítás alatt álló területen, vagy olyan környezet- érzékeny területen, melyet felújítás alatt álló területnek nyilvánít, a játékot Helyi Szabály alkotásával. Forcaddie (előre küldött segítő) A forecaddie a Bizottság által alkalmazott személy az elütött labdák helyzetének jelzésére. A pályán külső behatásnak számít. Green (Putting Green) A green a lyuk körüli puttolás céljára különlegesen kiképzett, vagy a Bizottság által erre a célra kijelölt terület. A labda a greenen van, ha bármely pontja érinti azt. Homokcsapda (Bunker) A homokcsapda olyan akadály, melynek általában homorú felületén a füvet, ill. a talajt homok, vagy hasonló anyag helyettesíti. A bunkert környező, vagy benne meghagyott füves terület nem része a bunkernek. A bunker

7 határa függőlegesen lefelé terjed ki, fölfelé nem. A labda a homokcsapdában van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Idegen labda (Wrong Ball) Idegen minden labda, amelyik nem: a. a játékban lévő labda b. provizórikus labda, vagy c. stroke play esetén 3-3 ill. a 20-2b szabály szerint játszott második labda. Jegyzet: A játékban levő labda fogalma vonatkozik a helyettesítő labdára is, melyet a játékos a játékban levő labda helyett játszott, akkor is, ha a vonatkozó szabály a helyettesítést nem engedélyezi. Játékfelek és mérkőzések (Sides and Matches) Játékosok: egy, két vagy több játékos, akik partnerek (játékostársak). Egyes (Single): olyan mérkőzés, ahol egy játékos játszik egy másik ellen. Hármas (Treesome): olyan mérkőzés, ahol egy játékos játszik kettő ellen, és mindegyik játékos egy labdával játszik. Négyes (páros, foursome): olyan mérkőzés, ahol ketten játszanak kettő ellen, mindkét játékoscsak egy-egy labdával. Háromlabdás (Three-ball): olyan matchplay verseny, ahol hárman játszanak egymás ellen; minden játékos külön saját labdával. Mindegyik játékos két, egymástól független mérkőzést játszik egyidejűleg. Legjobb labdás (Best-ball): olyan mérkőzés, amikor egy játékos játszik másik kettő jobbik, vagy másik három játékos legjobb labdája ellen. Négylabdás (Four-ball): olyan mérkőzés, ahol két játékos jobbik labdája játszik másik két játékos jobbik labdája ellen. Játékostárs (Partner) Játékostárs az a játékos, aki egy másik játékossal közös játékosfélt alkot. Hármas, négyes, legjobb labdás, vagy négylabdás mérkőzés esetén, ahol a szövegösszefüggés megengedi, a játékos szó játékostársat ill. társakat is jelenthet. Játéktér (Through the Green) Játéktér a pálya teljes területe, kivéve: a. a játszandó szakasz elütőhelye és greenje. b. Minden akadály a pályán Játék vonala (Line of play) A játék vonala az az irány, amelyet a labda a játékos szándéka szerint egy ütés nyomán felvesz, valamint egy ésszerű távolság az elképzelt irány mindkét oldalán. A játék vonala a talajtól függőleges irányban terjed ki, de a lyuk mögött nem folytatódik.

8 Jegyző (Marker) A jegyző a Bizottság által a versenyző ütésszámának (score) rögzítésére kijelölt személy, stroke play-ben. Lehet versenyzőtárs is, de nem döntnök. Külső behatás (Outside Agency) Külső behatás minden olyan behatás, amely nem része a match play-nek ill. stroke play-ben a versenyzőfélnek, de lehet egy döntnök, jegyző, megfigyelő, vagy forecaddie. Szél vagy víz nem külső behatás. Labda becélzása (Addressing the Ball) A játékos akkor célozta be a labdáját, amikor beállt a labdához és ütőjét a földre helyezte, kivétel ez alól a csapda, ahol a labda becélzása a beállásban merül ki. Labda eltűnt (Ball Lost) lást Elveszett labda Labda játékban (Ball in Play) Játékban van a labda, ha a játékos ütést tett vele az elütőhelyen. Ezután mindaddig játékban marad, míg nem kerül a lyukba, kivéve ha elvész, vagy ha elhagyja a pályahatárt, vagy fölemelik vagy másik labdára cserélik, függetlenül attól, hogy a csere engedélyezett volt vagy sem. Az így cserélt labda játékban lévő labdává válik. Labda mozgásban (Ball Deemed to Move) - lásd Mozgó labda Labda lyukban (Ball Holed) lásd Lyukban Laza akadályok (Loose Impediments) A laza akadályok természetes tárgyak, mint kövek, levelek, vesszők, ágak vagy hasonlók, trágya, giliszta, rovar, valamint az ezek által okozott vájat vagy halom, föltételezve, hogy ezek nem rögzítettek, vagy növekvők, nincsenek földbe ágyazva, és nem tapadnak labdához. Homok és laza talaj a greenen de nem máshol laza akadálynak számít. Hó és természetes jég, amely nem dér vagy tócsának vagy laza akadálynak minősül a játékos választása szerint. A mesterséges jég torlasz. A harmat és dér nem laza akadály. Lyuk (Hole) A lyuk nak 108 mm (4 ¼ hüvelyk) átmérőjűnek és legalább 100 mm (4 hüvelyk) mélynek kell lenni. Bélés használata esetén ennek legalább 25 mm-

9 rel (1 hüvelyk), a green szintje alatt kell kezdődnie, kivéve, ha ezt a talajviszonyok nem engedik meg. A lyuk külső mérete nem haladhatja meg a 108 mm-t ( 4 ¼ hüvelyk). Lyukban (Holed) Lyukban van a labda, amikor a nyugalmi állapotba került a lyuk kerületén belül, és teljes terjedelmével a lyuk szájának felszíne alatt helyezkedik el. Megfigyelő (Observer) A megfigyelő a Bizottság által kijelölt személy, aki a döntnök vitás esetek elbírálásában segíteni, ill. őt a szabálysértésekről értesíteni köteles. Nem kezelheti viszont a zászlórudat, nem állhat a lyuknál és nem mutathatja meg azt, nem emelheti fel a labdát és nem jelölheti meg annak helyét. Meghatározott (Stipulated Round) A meghatározott kör a pályának a szakaszok eredeti (helyes) sorrendjében való lejátszását jelenti, kivéve, ha a Bizottság másként rendelkezik. A meghatározott kör 18 lyuk, ha a Bizottság nem korlátozza. A meghatározott kör kibővítéséről match play-ben lásd a 2-3 szabályt. Mérkőzések (Matches) lásd Játékosfelek és mérkőzések Mozgás vagy elmozdulás (Move or Moved) A labda elmozdultnak minősül, ha eredeti helyzetét elhagyva más helyen nyugalmi állapotba kerül. Oldalsó vízakadály (Lateral Water Hazard) Az oldalsó vízakadály olyan vízakadály vagy egy vízakadálynak olyan része, amely mögött a szabályzat 26-1b pontjának megfelelően nem lehet a droppolást elvégezni, vagy a Bizottság megítélése az, hogy ez nem oldható meg a szabályzat 26-1b pontja értelmében. A vízakadály azon részét, mely oldalsó vízakadálynak minősül félreismerhetetlen jelzéssel kell ellátni. A labda oldalsó vízakadályban van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Jegyzet 1: Oldalsó vízakadályokat vörös karókkal vagy huzalokkal kell jelölni. Jegyzet 2: A Bizottság megtilthatja a játékot környezet-érzékeny területen, melyet oldalsó vízakadálynak minősített, Helyi Szabály alkotásával. Pálya (Course)

10 Pálya az a teljes terület, ahol megengedett a játék. (lásd szabályt) Provizórikus labda (Provisinal Ball) Provizórikus (ideiglenes) a szabály alapján a valószínűleg elveszett (vízakadály kivételével), vagy valószínűleg határon túl szállt labda helyett játszott labda. Putt vonala (Line of Putt) A putt vonala az a vonal, amelyen a játékos szándéka szerint az ütés nyomán a labdának a greenen gurulnia kell. Kivéve a 16-1e. szabályban foglaltakat, a putt vonala egy-egy ésszerű sávot is jelent a szándékolt vonal mindkét vonalán. A putt vonala a lyuk mögött nem folytatódik. Szabály (Rule) A szabály kifejezés magában foglalja a Bizottság által a 33-8a szabály alapján alkotott helyi szabályokat is. Tanács (Advice) Tanács minden olyan felvilágosítás, vagy javaslat, amely befolyásolhatja a játékost a játékmód meghatározásában, az ütőválasztásban, vagy az ütés végrehajtásának módjában. Szabályokra vonatkozó felvilágosítás, vagy nyilvános információk közlése, mint pl az akadályok elhelyezkedésével vagy a zászló helyzetével kapcsolatban nem minősül tanácsnak. Tócsa (Causal Water) Tócsa minden olyan időlegesen összegyülemlett víz a pályán, amely akár a játékos beállása előtt, akár utána válik láthatóvá, és nincs vízakadályban. Hó és természetes jég, amely nem dér, vagy tócsának, vagy laza akadálynak minősül a játékos választása szerint. A mesterséges jég torlasz. A harmat és dér nem tócsa. A labda tócsában van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Torlasz (Obstructions) Torlasz minden mesterségesen előállított dolog, beleértve utak vagy ösvények mesterséges felszínét, ill. peremét, valamint mesterséges jeget, kivéve: a. pályahatárt jelző falakat, sövényeket, karókat, huzalokat b. egy elmozdíthatatlan mesterséges tárgynak bármely, pályahatáron kívül fekvő részét és, c. bármely dolgot, melyet a Bizottság a pálya szerves részének nyilvánít.

11 Ütés (Stroke) Az ütés a golfütő előremozgatása azzal a határozott szándékkal, hogy a labdát tisztán megütve mozgásba hozza. Ha azonban a játékos mozgását lefékezi, mielőtt az ütőfej a labdát elérné, nem minősül ütésnek. Versenyző (Competitor) A versenyző az a játékos, aki egy ütésszám szerinti versenyen vesz részt. Versenyző társ bármely személy, akivel a versenyző játszik. Ők nem partnerei egymásnak. Stroke play négyes, vagy négylabdás játéknál, ahol a versenykiírás megengedi, a versenyző vagy versenyző társ meghatározás magában foglalja a partnerséget is. Versenyző társ (Fellow-Competitor) lásd Versenyző Vétlen eset (Rub of the Green) Vétlen eset akkor következik be, ha a mozgó labdát külső hatóerő irányának megváltoztatására, vagy megállásra kényszeríti. (lásd 19-1 szabály). Vízakadály (Water Hazard) Vízakadály minden tengerrész (öböl), tó, folyó, csatorna, vizesárok, patak, vagy egyéb nyílt vízterület (akkor is, ha éppen nem tartalmaz vizet), vagy bármilyen hasonló természetű dolog. A vízakadály határain belül minden terület, akár száraz, akár vízzel borított, része a vízakadálynak. A vízakadály határa függőlegesen fölfelé és lefelé terjed ki. A vízakadályt jelző karók és huzalok a vízakadály részei. Az ilyen karók torlaszok. A labda a vízakadályban van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Jegyzet 1.: A vízakadályokat (kivéve az oldalsó vízakadályokat) sárga karókkal és huzalokkal kell jelezni. Jegyzet 2.: A Bizottság megtilthatja a játékot olyan környezet- érzékeny területen, melyet vízakadálynak minősít, Helyi Szabály alkotásával. Zászlórúd (Flagstick) A zászlórúd elmozdítható, egyenes jelző alkalmatosság, zászlóval, illetőleg egyéb anyaggal felszerelve, vagy anélkül, mely a lyuk közepén állva, annak helyzetét jelöli. A zászlórúdnak kör keresztmetszetűnek kell lennie.

12 MEGHATÁROZÁSOK Labda játékban A módosítás tartalmazza a játékban lévő labda helyettesítését ha a helyettesítés engedélyezve van, vagy nincs (lásd még a és szabályokat) Felújítás alatt álló terület; Vízakadály, Oldalsó vízakadály A Bizottság alkothat olyan Helyi Szabályt, melyben megtiltja a játékot olyan környezet érzékeny területről, melyet felújítás alatt álló területté, vízakadállyá, vagy oldalsó vízakadállyá nyilvánított. SZABÁLYOK 6-7. Szabály. Időhúzás; lassú játék A Bizottság, a vesenyfeltételekben, az irányelvekkel és feltételekkel egyetértésben a szabály első megsértésének büntetését mérsékelheti, stroke play esetén, egy ütésre Szabály. A játék megszakítása A Bizottság a vesenyfeltételekben biztosíthatja, hogy potenciálisan veszélyes helyzetekben azonnal megszakítsa a játékot, a játék felfüggesztését követően Szabály. Idegen labda; Helyettesített labda Droppolt vagy elhelyezett labda játékban Ha a játékos helyettesíti a labdát, mikor azt nem engedélyezték, match play esetén szakaszt veszt, stroke play esetén két ütés büntetést kap. 25-1a Szabály.Tócsa, Felújítás alatt álló terület, vagy a Pálya különböző hibái A Bizottság Helyi Szabályt alkotásával elutasíthatja a játékos akadályoztatásra való hivatkozását. 33-2b. Szabály. Új lyukak

13 Amennyiben egy egyszeri (single) kört egy napnál tovább játszanak, a Bizottság a versenyszabályokban biztosíthatja, hogy a lyukak és elütőhelyek a verseny minden napján különbözőképpen helyezkedjenek el Főszabály III. FEJEZET JÁTÉKSZABÁLYOK A JÁTÉK 1. Szabály. A játék A golfjáték a labdának a szabályok betartása mellett, egy vagy több egymást követő ütéssel az elütőhelyről a lyukba való juttatása A labda mesterséges befolyásolása Egyetlen játékos, vagy caddie sem befolyásolhatja a labda helyzetét, vagy mozgását, kivéve a szabályok által megengedett módon. AZ 1-2. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉNEK BÜNTETÉSE: Match play- szakaszvesztés Stroke play két ütés Jegyzet: Az 1-2. szabály komoly megsértésének esetén a Bizottság élhet a diszkvalifikálás büntetésével Szabálytalan játékban való megegyezés A játékosok egyetlen szabály feloldásában, vagy büntetés elengedésében sem egyezhetnek meg. AZ 1-3. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉNEK BÜNTETÉSE: Match play mindkét játékosfél kizárása Stroke play a megegyezésben résztvevő versenyzők kizárása (Sorrenden kívüli játékban való megegyezés stroke play esetén lásd a 10-2c. szabályt.) 1-4. Szabályokat meghaladó esetek Azokban az esetekben, melyekre a szabályok nem kínálnak megoldást, a méltányosság szellemében kell dönteni.

14 2. Szabály. Match play 2-1. Szakasznyerő; szakaszok számlálása Match play esetén a versenyt szakaszonként (lyukra) játsszák. Amennyiben a szabályok másként nem rendelkeznek a szakaszt az a játékosfél nyeri, amelyik kevesebb ütéssel játssza meg a lyukat. Handicap verseny esetén az alacsonyabb nettó eredmény győz. A szakaszok számlálásánál az alábbi kifejezések használatosak: ennyi és ennyi szakasz előny ( holes up ) illetve egyenlő ( all square ) és ennyi s ennyi szakasz van hátra ( to play ). Dormie az a játékosfél, amelyiknek annyi szakasz az előnye, amennyi még hátra van Felezett szakasz Ha mindkét játékosfél azonos számú ütéssel játssza meg a szakaszt, felezett szakaszról beszélünk. Ha egy játékos egy lyukon egy ütéssel legyőzte ellenfelét, de ezután egy büntető ütést kap, úgy a szakaszt felezik A mérkőzés győztese A mérkőzést (mely a Bizottság egyéb rendelkezésének híján - egy meghatározott körből áll) az a játékos nyeri, aki eggyel több szakaszt nyer, mint amennyi még hátra van. A Bizottság holtverseny esetén a meghatározott kört annyi szakasszal hosszabítja meg, amennyi a holtverseny eldöntéséhez szükséges Következő ütés, szakasz, vagy mérkőzés megadása Ha az ellenfél labdája nyugalmi helyzetbe került, illetőleg így minősül a szabályban foglaltak szerint, a játékosnak joga van a következő ütést megadni, és a labda eltávolítható ütővel, vagy más módon. A játékos megadhatja a szakaszt, vagy a mérkőzést is bármikor annak lejátszása előtt. A megadást sem elutasítani, sem visszavonni nem lehet Óvás, igény követelés Match playben, ha kétség vagy vita merül föl a játékosok között, és rövid időn belül nem érhető el a Bizottság által meghatalmazott személy, a mérkőzést késedelem nélkül folytatni kell. Minden óvást, igényt, ami a Bizottság döntésére vár, be kell jelenteni, mielőtt a következő lyukon a játék elindul, ill. az utolsó lyuk esetén, mielőtt a játékosok elhagyják a greent. Utólagos óvásnak helye nincs, kivéve, ha előzetesen ismeretlen körülmény merül fel, vagy az óvást emelő játékos egy ellenfelétől hamis információt kapott (6-2a. és 9.szabályok). Utólagos óvás egyáltalán nem fogadható el a hivatalos eredményhirdetés után, ez alól csupán az az eset kivétel, ha a Bizottság meggyőződik arról, hogy a hamis információ szándékosan történt.

15 2-6. Általános büntetés Match play esetén, ha külön szabály másként nem rendelkezik, a szabálysértés szokásos büntetése az adott szakasz elvesztése Győztes 3. Szabály. Stroke Play Az a versenyző győz, aki a meghatározott kört, vagy köröket a legkevesebb ütéssel teljesíti Befejezetlen szakasz Amennyiben egy versenyző nem gurítja lyukba a labdáját és ezt a hibáját nem teszi jóvá, mielőtt a következő elütőről indított, ill. utolsó lyuk esetében mielőtt a greent elhagyta, ki kell a versenyből zárni Eljárás iránti kétség a. Eljárás Ha egy lyuk megjátszása közben kétség merült fel a versenyzőben jogait, vagy a követendő eljárást illetően, büntetés nélkül játszhat egy második labdát, - de csak stroke play esetében. Ilyen esetben, miután a kétséget okozott helyzet fölmerült, a versenyző, mielőtt folytatná a játékot, figyelmezteti a jegyzőjét, ill. versenyzőtársát, hogy ezt a szabályt óhajtja alkalmazni, és még egy labdát játszik, amennyiben ezt a szabályok megengedik. A versenyző az esetet a score kártya beadásakor a Bizottságnak jelenteni tartozik, a bejelentés elmulasztása kizárással jár, kivéve, ha mindkét labdával azonos eredményt ért el. b. A lyukon elért ütésszám (score) meghatározása A versenyzőnek előre közölnie kell, hogy melyik labdával játszott scoret választja, amennyiben a szabályok megengedik. Amennyiben a játékos elmulasztja választását előre bejelenteni, úgy az eredeti, ill. ennek hiányában az első játékba helyezett labdával elért ütésszám lesz érvényes. Jegyzet: A 3-3.szabály szerint játszott második labda nem provizórikus (ideiglenes) labda (ez utóbbira lásd a szabályt) Szabályok adta jog megtagadása Ha egy játékos nem egyezik bele, hogy versenyzőtársa éljen szabályok adta jogaival, ki kell zárni.

16 3-5. Általános büntetés Stroke playben külön rendelkezés hiányában a szabálysértés büntetése két ütés. ÜTŐK ÉS LABDA A Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (a St. Andrews-i Ősi Királyi Gc. A továbbiakban R. and A.) és a United States Golf Association (Egyesült Államok Golf Szövetsége, továbbiakban U.S.G.A.) fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztathassa a szabályokat, valamint az ütőkre, labdákra és egyéb eszközökre vonatkozó értelmezéseket. 4. Szabály. Ütők Ha egy játékosnak kétségei vannak egy ütő hitelességével kapcsolatban, az R. and A. véleményét kell kikérnie. A gyártó benyújthat egy mintapéldányt hitelesítésre a R & A-nak, hogy az megfelel-e a negyedik szabályban és a II. Függelékben leírtaknak. Ez a mintapéldány az R. and A tulajdonává válik referencia céljára. Amennyiben a gyártó a gyártás és/vagy a forgalmazás előtt a minta benyújtását elmulasztja, kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy az ütő nem felel meg a Golf Szabályainak. Ahol az ütő vagy az ütő egy részének speciális tulajdonságokkal kell rendelkeznie ez azt jelenti, hogy a tervezésnek és a gyártásnak a speciális tulajdonság meglétének szándékával kell történnie. A kész ütőnek vagy ütőrésznek olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mely az anyagra vonatkoztatott gyártási tűréshatáron belül van Az ütők formája és kiképzése Az ütő kifejezetten a labda elütésére kiképzett eszköz. A putter dőlésszöge nem haladhatja meg a 10 fokot, kimondottan a greenen való játékra kiképzett ütő. A játékosok által használt ütőknek meg kell felelniük az e szabályban foglalt kikötéseknek, valamint a II. Függelékben részletezett kiképzésnek. a. Főszabály Az ütő nyélből és fejből áll. Az ütő minden részének úgy kell rögzítve lennie, hogy teljes egységet alkosson. Az ütőn, a súlyán kívül, semmi sem lehet változtatható. (Lásd meg a II. sz. Függeléket.) Az ütő alapvetően nem különbözhet a hagyományosan megszokott külsőtől és kiképzéstől.

17 b. Ütőnyél (Shaft) Az ütő nyele alapvetően legyen egyenes, minden irányban azonos tulajdonságokkal, ami hajlíthatkóságát és csavarhatóságát illeti, és az ütőfej sarkához kell csatlakoznia, vagy közvetlenül, vagy egyszerű sima nyak ill. mandzsetta segítségével. A putter nyele bármely ponton csatlakozhat a fejhez. c. A markolat (Grip) A markolat az ütőnyélnek az ütő fogására kialakított része, és bármely anyag, amely a fogást elősegíti, megengedett. A markolat alapvetően egyenes sima legyen, és nem tartalmazhat semmiféle, a kezek bármely részéhez illeszkedő mélyedést. d. Az ütőfej (Cubhead) Az ütőfej vastagsága kisegbb kell legyen az ütőfej hosszánál. Az ütőfej formája nagyjából sima legyen. Az ütőfej csak egy, ütésre kiképzett felülettel rendelkezhet, kivéve a puttert, melynek mindkét oldala lehet ütőfelület, feltéve hogy azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, és háttal állnak egymással. e. Ütőfelület (Club Face) Az ütőfelület a legkisebb mértékben sem lehet homorú, azonkívül keményebbnek és merevebbnek kell lennie a labdánál. Alapvetően sima legyen, kivételt képeznek a II. Függelékben engedélyezett vésetek. f. Elhasználódás (Wear) Az az ütő, amely új korában megfelel a 4-1. szabálynak, rendeltetésszerű használat mellett szabályos marad. Az ütő bármely szándékkal megváltoztatott része új résznek tekintendő és az átalakított formájában is meg kell felelnie a szabálynak. g. Rongálás (Damage) Amennyiben egy játékos ütője a játék folyamán normális használat közben megrongálódik, és ezáltal szabálytalanná válik, ez esetben a játékos: (1) a meghatározott kör hátralevő részében még használhatja az ütőt sérült állapotban, vagy (2) megjavíthatja, anélkül azonban, hogy ezzel a játékot feltartaná. Amennyiben egy ütő nem normális használat közben sérül, és ezáltal szabálytalanná válik, úgy azonnal ki kell vonni a játékból. (A sérülés által megváltozott játéktulajdonságokról lásd a 4-2. szabályt.) (Sérülés, mely az ütőt játékra alkalmatlanná teszi lásd a 4-4a. szabályt.) 4-2. Megváltozott játéktulajdonságok Egy meghatározott kör folyamán egy ütő játéktulajdonságait nem szabad szándékosan megváltoztatni, megigazítással vagy bármely más módon. Amennyiben egy játékos ütőjének játéktulajdonságai egy kör lejátszása közben, normális használat mellett sérülés következtében megváltoznak, úgy a játékos: (1) használhatja az ütőt megváltozott állapotában, vagy

FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017

FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017 FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A

Részletesebben

Az egyéni squash játékszabályai

Az egyéni squash játékszabályai 1 Az egyéni squash játékszabályai 2010. (1-8 Mellékletekkel) Érvényes: 2010. november 01-től 2 Tartalom 1. A játék 2. Pontozás rendszere 3. Bemelegítés 4. Adogatás 5. A labdamenet 6. A jó visszaütés 7.

Részletesebben

A tenisz játékszabályai

A tenisz játékszabályai Elfogadva a Nemzetközi Tenisz Szövetség közgyűlésén, hatályba lép 2006. január l-jén. A tenisz játékszabályai ELŐSZÓ A Nemzetközi Tenisz Szövetség (International Tennis Federation, ITF) a te nisz sport

Részletesebben

Squash Világszövetség A S Q U A S H S Z A B Á L Y A I. (Jóváhagyta: World Squash Federation) Hatályba lépett: 1999 május 1-én.

Squash Világszövetség A S Q U A S H S Z A B Á L Y A I. (Jóváhagyta: World Squash Federation) Hatályba lépett: 1999 május 1-én. Squash Világszövetség A S Q U A S H S Z A B Á L Y A I (Jóváhagyta: World Squash Federation) Hatályba lépett: 1999 május 1-én. Előszó A jelenlegi szabálymódosítást a játék teljes és általános felülvizsgálata

Részletesebben

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2.1 Alkalmazás területe Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a vívó számban, amelyet egy csoportban, elektromos párbajtőrrel és minden hivatalos UIPM versenyen teremben kell

Részletesebben

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 Fax: -222 7878 Internet: www.fifa.com A labdarúgás játékszabályai 2014/2015 Készült a FIFA és az International Football Association Board 2014. évi szabálykönyve alapján

Részletesebben

FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A General Prescriptions applicable to all FIA Championships, challenges, trophies and cups and to their qualifying competitions run on circuits, valamint a General Prescriptions

Részletesebben

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G Helyszín: Karcag, József Attila u. 1. (Városi Sportcsarnok) Várható kezdés: 2012. november 4. vasárnap Kiíró: Karcagi

Részletesebben

3. könyv Pálya- és teremíjászat

3. könyv Pálya- és teremíjászat 3. könyv Pálya- és teremíjászat 11. fejezet Íjászok felszerelése Ez a fejezet a World Archery versenyein használható felszereléseket sorolja fel. A versenyző felelőssége, hogy a szabályoknak megfelelő

Részletesebben

A Labdarúgás Játékszabályai

A Labdarúgás Játékszabályai A Labdarúgás Játékszabályai 2012/2013 Fédération Internationale de Football Association Elnök: Joseph S. Blatter (Switzerland) Fõtitkár: Jérôme Valcke (France) Cím: FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 Elfogadva az FIVB XXXII.kongresszusán 2010-ben Rómában Magyar Röplabda Szövetség 2010.december 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület

Részletesebben

FIA TÚRAAUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG

FIA TÚRAAUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG 2011. ÉVI ALAPKIÍRÁS FIA TÚRAAUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG FIA TÚRAAUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Szabályzatok... 2 Általános vállalások... 2 Általános feltételek... 2 Licencek... 2 A Bajnokság

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2010 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2008, 2009, 2010-2011, valamint a korábbi hazai kiadások alapján összeállította: ifj. Mátraházi Imre és a

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata I. RÉSZ NEVEZÉS Nevezési határidő és -díj 1. Az ELTE ÁJTK kispályás

Részletesebben

FOGLALÁSI FELTÉTELEK

FOGLALÁSI FELTÉTELEK FOGLALÁSI FELTÉTELEK 1. A HAJÓÚT LEFOGLALÁSA 1.1. Hogyan foglalhatom le a hajóutat? A kiválasztott hajóút lefoglalása céljából lépjen kapcsolatba az Utazom.com utazási tanácsadójával, vagy az utat foglalja

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kell fektetni a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság Magyar Repülő Szövetség Hungária KSE XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság VERSENYSZABÁLYZAT Verzió: 2015 Secretariat of FAI Maison du Sport International, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014.

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. FODISZ országos diáksport versenynaptár Sportág A verseny megnevezése Korcsoport

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21.

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21. 1 2 3 4 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 6. oldal 2., RENDEZÉS 6. oldal 3., PROGRAM 7. oldal 4., NEVEZÉSEK 9. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 13. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 13. oldal 7., GUMIABRONCSOK 14. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben