A GOLF SZABÁLYAI LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK. II. Meghatározások III. Játékszabályok. 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GOLF SZABÁLYAI LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK. II. Meghatározások III. Játékszabályok. 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA"

Átírás

1 A GOLF SZABÁLYAI TARTALOM ELŐSZÓ LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK FEJEZETEK A JÁTÉK I. Etikett II. Meghatározások III. Játékszabályok 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA 4. Az ütők 5. A labda A JÁTÉKOS FELELŐSSÉGE 6. A játékos 7. Gyakorlás 8. Tanács, Játékirány megmutatása 9. Ütésszámmal kapcsolatos felvilágosítás A JÁTÉK RENDJE 10. A játék rendje ELÜTŐHELY 11. Elütőhely JÁTÉK A LABDÁVAL 12. Labdakeresés és azonosítás 13. A labda változatlan helyzetben történő megjátszása: Fekvés, a tervezett swing tere és az ütés irányvonala, Beállás 14. A labda elütése 15. Rossz labda, Csere labda A GREEN

2 16. A green 17. A zászlórúd ELMOZDULT, ELTÉRÍTETT, VAGY MEGÁLLÍTOTT LABDA 18. Nyugvó labda elmozdulása 19. Mozgásában eltérített vagy megállított labda KÖNNYÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS ELJÁRÁSOK 20. Fölemelés, ejtés és helyezés, Játék hibás helyről 21. Labdatisztítás 22. A játékost zavaró vagy segítő labda 22. Laza akadályok 23. Torlaszok 24. Rendellenes talajviszonyok, rossz green 25. Vízakadályok (beleértve az oldalsó vízakadályokat is) 26. Elveszett, vagy pályahatáron kiütött labda, ideiglenes labda 27. Játszhatatlan labda EGYÉB JÁTÉKFORMÁK 28. Hármas és négyes játék 29. Háromlabdás, legjobb labdás és négylabdás match play 30. Négylabdás stroke play 31. Bogey, Par és Stableford versenyek ÜGYINTÉZÉS 32. A bizottság 33. Viták és döntések I. FÜGGELÉK A Rész: Helyi szabályok B Rész: Helyi szabályminták C Rész: Versenyfeltételek II. FÜGGELÉK Az ütők formája III. FÜGGELÉK A labda HANDICAP-EK AZ AMATŐR STÁTUSZ SZABÁLYA INDEX

3 A GOLF SZABÁLYAI I. FEJEZET ETIKETT Udvariasság a pályán Biztonság Mielőtt egy játékos egy ütést vagy próbalendületet (swing) tenne, meg kell győződnie arról, hogy senki sem áll a közelében, vagy olyan helyzetben, hogy az ütővel, a labdával, vagy bármilyen kővel, kaviccsal, ággal vagy hasonlóval, melyet az ütés vagy a lendület mozgásba hozhat, megsérthet. Más játékosok iránti figyelmesség Amíg az elsőbbséget élvező játékos el nem ütött, ellenfele vagy versenyzőtársa nem helyezheti fel labdáját az elütőhelyre. Senki sem mozoghat, beszélhet, vagy állhat közel, illetve közvetlen a labda vagy a lyuk mögé, amikor egy játékos becélozza a labdáját vagy üt. A játékos sem üthet addig, amíg ütéstávolságon belül játékosok tartózkodnak. A játék sebessége Mindenki érdeke hogy a játékosok késedelem nélkül játsszanak. A labdát kereső játékosoknak jelzést kell adni az utánuk következő csoport számára, hogy átengedik őket, amint nyilvánvalóvá vált, hogy a labda nem lesz könnyen megtalálható. Nem kereshetnek öt percen keresztül, csak ha ezt előbb megtették. Nem folytathatják a játékot addig, amíg a következő csoport el nem haladt, és ütéstávolságon kívül nem került. A szakasz befejezése után a játékosoknak a lyukat körülvevő pázsitot (green) haladéktalanul el kell hagyniuk. Ha egy csoport nem tudja a helyét tartani a pályán, és egy teljes szakasznál jobban lemarad az előtte haladó játékosoktól, keresztül kell engednie a következő csoportot, illetve ezt a lehetőséget részükre fel kell ajánlani. Elsőbbség a pályán Külön szabályok híján, a kétlabdás mérkőzések előnyt élveznek, és jogosan előzhetik meg a három-, vagy négylabdás mérkőzéseket, sőt ezeknek fel kell ajánlani részükre az előzés lehetőségét. Egyedülálló játékosnak nincs elsőbbségi joga a pályán, és ezért a csoportban játszóknak elsőbbséget kell biztosítania. Teljes kört játszóknak joguk van a rövidebb kört játszókat megelőzni. A pálya kímélése

4 Lyukak a terepakadályban Mielőtt a játékos a bunkert elhagyná, gondosan el kell simítsa maga után az általa okozott lyukakat és lábnyomokat. Gyepdarabok visszahelyezése, labda és cipőszögek, okozta rongálások kijavítása A játékosnak gondoskodnia kell arról, hogy a játéktéren általa kiütött, vagy elmozdított gyepdarab (divot) azonnal visszakerüljön a helyére. Azt le kell taposni, valamint a lyuk körüli pázsiton (greenen) a lyukakat, melyeket labda okozott, gondosan ki kell javítani. A cipőszögek (spikes) által okozott sérüléseket a szakasz befejezése után kell rendbe hozni. Ha a greenen befejezte a játékát a csoport csak akkor hagyhatja el a greent, ha a golfcipők szögei által okozott sérüléseket kijavította. A green sérülései zászlórúdtól, ütőtől stb. A játékosoknak kötelességük figyelemmel lenni arra, hogy amikor a greenen ütőt, vagy zászlórudat letesznek, a pázsit nem sérülhet meg és hogy sem ők, sem segítőik (caddie-ik) nem rongálják meg a lyukat azáltal, hogy túl közel állnak hozzá a zászló kezelése közben, vagy a labdának a lyukból való eltávolításakor. Mielőtt a játékosok a green-t elhagynák, a zászlót rendesen vissza kell helyezni a lyukba. A játékosok nem rongálhatják meg a green-t a putter-re való támaszkodással, különösen akkor, amikor a labdát a lyukból kiemelik. Golfkocsik A golfkocsik mozgására vonatkozó helyi szabályokat szigorúan be kell tartani. Próbaswing által okozott rongálás A játékosok kerüljék el, hogy próbaswingjeikkel megrongálják a pályát, vonatkozik ez különösen az elütőhelyekre. A gyepdarabokat vissza kell helyezni. II. FEJEZET MEGHATÁROZÁSOK A meghatározások ABC sorrendben következnek és némelyik újra megjelenik a vonatkozó szabály elején. Azok a meghatározott szakkifejezések, amelyek a szabály alkalmazásakor fontosak lehetnek, első megjelenésükkor a szabályokban aláhúzással vannak kiemelve. Akadályok (Hazards) Akadály minden bunker (homokcsapda) vagy vízakadály Beállás ( Stance) A játékos beállt amikor a lábait az ütés megtételéhez szükséges helyzetbe hozta.

5 Bizottság (Comittee) A Bizottság a verseny vezetésével vagy a pálya felügyeletével megbízott Bizottság. Büntető ütés (Penalty Stroke) A büntető ütés a játékos, vagy a játékostárs ütésszámához bizonyos szabályok szerint hozzáadott plusz ütés. Hármas vagy négyes játék esetén a büntetőütés nem befolyásolja az ütésváltás sorrendjét. Caddie A caddie az a segítő személy, aki hordja és kezeli a játékos ütőit, és egyéb vonatkozásban is segédkezik a szabályok által megengedett keretek között a játék folyamán. Amennyiben egy caddie több játékosnak is segédkezik, mindig annak a játékosnak válik a caddie-jévé, akineka labdája ütésre soros, és az általa hordott szerelés ezen játékos szerelésének számít, kivéve ha a másik játékos számára lát el speciális feladatot, mely esetben ez utóbbi caddie-jének minősül. Döntnök (Referee) Döntnök a Bizottság által a játékosok kísérésére, vitás kérdések eldöntésére illetve a szabályok betartására kijelölt személy. Intézkedik minden szabálysértés esetén, melyet maga észrevesz, vagy amelyre felhívják a figyelmét. A döntnök nem kezelheti a zászlót, nem állhat a lyuknál, ill. annak helyzetéről nem adhat felvilágosítást, nem jelezheti a labda helyét és azt föl sem emelheti. Elsőbbségi jog (Honour) Elsőbbségi jog annak a játékosnak jár, akit az elütőről való kezdés joga megillet. Elütőhely (Teeing Ground) Az elütőhely a lejátszandó szakasz indítóhelye. Ez egy négyszögletű terület, két ütőhossz mélységű, melynek elejét és oldalait két jelző, illetve azok legkülső pontjai határozzák meg. A labda akkor van az elütőn kívül, ha teljes terjedelmében az elütőn kívül fekszik. Elveszett labda (Lost Ball) A labda elveszett, ha: a. öt percen belül, miután a játékos, vagy caddie-je ill. caddie-jei a keresést elkezdték, nem kerül elő, vagy a játékos által nem azonosítható, vagy b. a játékos nem keresi a labdáját, hanem a szabályok adta lehetőség szerint másikat helyez játékba, vagy c. a játékos provizórikus labdájával ütést tett az első labda feltételezett helyének közeléből, vagy a zászlóhoz még közelebbről, mely esetben a provizórikus labda játékban lévő labdává lép elő. Az idegen labdával történt játék ideje számít bele az öt perces engedélyezett keresőidőbe.

6 Felszerelés (Equipment) Felszerelés mindaz, amit a játékos hord, használ, vagy magával visz vagy számára visznek, kivéve bármely általa játszott labdát az éppen játékban lévő szakaszon, valamint olyan apró tárgyakat, érmet, vagy teet, melyet a labda helyzetének, vagy azon területnek jelzésére szolgálnak, melyen belül a labdát leejteni (droppolni) kell. Felszerelés a golfkocsi, akár motorizált, akár nem. Amennyiben a golfkocsin két vagy több személy osztozik, a kocsi és mindaz ami benne van, annak a játékosnak a felszerelését képezi, akinek a labdája soron következik, kivéve ha a kocsit a közösködő játékosok másika mozgatja, mely esetben a kocsi és mindaz, ami hozzá tartozik, az utóbbi játékos felszerelésének minősül. Jegyzet: A játékban levő szakaszon ütött, majd felemelt labda ha nem kerül újra játékba- szintén felszerelés. Felújítás alatt álló terület (Ground Under Repair - GUR) Felújítás alatt álló terület a pálya minden olyan része melyet a Bizottság rendelkezése alapján annak jelölnek, vagy a Bizottság meghatalmazott képviselője annak nyilvánít. Ilyennek minősül a pályamester (greenkeeper) által elszállításra felhalmozott anyag, vagy a pályamester által készített gödör, minden külön jelzés nélkül is. Karók és huzalok, melyek jelölésre szolgálnak, a felújítás alatt álló terület szerves részei. A felújítás alatt álló terület határát jelző karók torlaszok. A felújítás alatt álló terület határa függőlegesen lefelé terjed, de fölfelé nem. A labda a felújítás alatt álló területen van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Jegyzet 1: Lenyírt fű és egyéb a karbantartás után szándékosan a pályán hagyott anyag nem minősül felújítás alatt álló területnek, hacsak nincs külön megjelölve. Jegyzet 2: A Bizottság megtilthatja a felújítás alatt álló területen, vagy olyan környezet- érzékeny területen, melyet felújítás alatt álló területnek nyilvánít, a játékot Helyi Szabály alkotásával. Forcaddie (előre küldött segítő) A forecaddie a Bizottság által alkalmazott személy az elütött labdák helyzetének jelzésére. A pályán külső behatásnak számít. Green (Putting Green) A green a lyuk körüli puttolás céljára különlegesen kiképzett, vagy a Bizottság által erre a célra kijelölt terület. A labda a greenen van, ha bármely pontja érinti azt. Homokcsapda (Bunker) A homokcsapda olyan akadály, melynek általában homorú felületén a füvet, ill. a talajt homok, vagy hasonló anyag helyettesíti. A bunkert környező, vagy benne meghagyott füves terület nem része a bunkernek. A bunker

7 határa függőlegesen lefelé terjed ki, fölfelé nem. A labda a homokcsapdában van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Idegen labda (Wrong Ball) Idegen minden labda, amelyik nem: a. a játékban lévő labda b. provizórikus labda, vagy c. stroke play esetén 3-3 ill. a 20-2b szabály szerint játszott második labda. Jegyzet: A játékban levő labda fogalma vonatkozik a helyettesítő labdára is, melyet a játékos a játékban levő labda helyett játszott, akkor is, ha a vonatkozó szabály a helyettesítést nem engedélyezi. Játékfelek és mérkőzések (Sides and Matches) Játékosok: egy, két vagy több játékos, akik partnerek (játékostársak). Egyes (Single): olyan mérkőzés, ahol egy játékos játszik egy másik ellen. Hármas (Treesome): olyan mérkőzés, ahol egy játékos játszik kettő ellen, és mindegyik játékos egy labdával játszik. Négyes (páros, foursome): olyan mérkőzés, ahol ketten játszanak kettő ellen, mindkét játékoscsak egy-egy labdával. Háromlabdás (Three-ball): olyan matchplay verseny, ahol hárman játszanak egymás ellen; minden játékos külön saját labdával. Mindegyik játékos két, egymástól független mérkőzést játszik egyidejűleg. Legjobb labdás (Best-ball): olyan mérkőzés, amikor egy játékos játszik másik kettő jobbik, vagy másik három játékos legjobb labdája ellen. Négylabdás (Four-ball): olyan mérkőzés, ahol két játékos jobbik labdája játszik másik két játékos jobbik labdája ellen. Játékostárs (Partner) Játékostárs az a játékos, aki egy másik játékossal közös játékosfélt alkot. Hármas, négyes, legjobb labdás, vagy négylabdás mérkőzés esetén, ahol a szövegösszefüggés megengedi, a játékos szó játékostársat ill. társakat is jelenthet. Játéktér (Through the Green) Játéktér a pálya teljes területe, kivéve: a. a játszandó szakasz elütőhelye és greenje. b. Minden akadály a pályán Játék vonala (Line of play) A játék vonala az az irány, amelyet a labda a játékos szándéka szerint egy ütés nyomán felvesz, valamint egy ésszerű távolság az elképzelt irány mindkét oldalán. A játék vonala a talajtól függőleges irányban terjed ki, de a lyuk mögött nem folytatódik.

8 Jegyző (Marker) A jegyző a Bizottság által a versenyző ütésszámának (score) rögzítésére kijelölt személy, stroke play-ben. Lehet versenyzőtárs is, de nem döntnök. Külső behatás (Outside Agency) Külső behatás minden olyan behatás, amely nem része a match play-nek ill. stroke play-ben a versenyzőfélnek, de lehet egy döntnök, jegyző, megfigyelő, vagy forecaddie. Szél vagy víz nem külső behatás. Labda becélzása (Addressing the Ball) A játékos akkor célozta be a labdáját, amikor beállt a labdához és ütőjét a földre helyezte, kivétel ez alól a csapda, ahol a labda becélzása a beállásban merül ki. Labda eltűnt (Ball Lost) lást Elveszett labda Labda játékban (Ball in Play) Játékban van a labda, ha a játékos ütést tett vele az elütőhelyen. Ezután mindaddig játékban marad, míg nem kerül a lyukba, kivéve ha elvész, vagy ha elhagyja a pályahatárt, vagy fölemelik vagy másik labdára cserélik, függetlenül attól, hogy a csere engedélyezett volt vagy sem. Az így cserélt labda játékban lévő labdává válik. Labda mozgásban (Ball Deemed to Move) - lásd Mozgó labda Labda lyukban (Ball Holed) lásd Lyukban Laza akadályok (Loose Impediments) A laza akadályok természetes tárgyak, mint kövek, levelek, vesszők, ágak vagy hasonlók, trágya, giliszta, rovar, valamint az ezek által okozott vájat vagy halom, föltételezve, hogy ezek nem rögzítettek, vagy növekvők, nincsenek földbe ágyazva, és nem tapadnak labdához. Homok és laza talaj a greenen de nem máshol laza akadálynak számít. Hó és természetes jég, amely nem dér vagy tócsának vagy laza akadálynak minősül a játékos választása szerint. A mesterséges jég torlasz. A harmat és dér nem laza akadály. Lyuk (Hole) A lyuk nak 108 mm (4 ¼ hüvelyk) átmérőjűnek és legalább 100 mm (4 hüvelyk) mélynek kell lenni. Bélés használata esetén ennek legalább 25 mm-

9 rel (1 hüvelyk), a green szintje alatt kell kezdődnie, kivéve, ha ezt a talajviszonyok nem engedik meg. A lyuk külső mérete nem haladhatja meg a 108 mm-t ( 4 ¼ hüvelyk). Lyukban (Holed) Lyukban van a labda, amikor a nyugalmi állapotba került a lyuk kerületén belül, és teljes terjedelmével a lyuk szájának felszíne alatt helyezkedik el. Megfigyelő (Observer) A megfigyelő a Bizottság által kijelölt személy, aki a döntnök vitás esetek elbírálásában segíteni, ill. őt a szabálysértésekről értesíteni köteles. Nem kezelheti viszont a zászlórudat, nem állhat a lyuknál és nem mutathatja meg azt, nem emelheti fel a labdát és nem jelölheti meg annak helyét. Meghatározott (Stipulated Round) A meghatározott kör a pályának a szakaszok eredeti (helyes) sorrendjében való lejátszását jelenti, kivéve, ha a Bizottság másként rendelkezik. A meghatározott kör 18 lyuk, ha a Bizottság nem korlátozza. A meghatározott kör kibővítéséről match play-ben lásd a 2-3 szabályt. Mérkőzések (Matches) lásd Játékosfelek és mérkőzések Mozgás vagy elmozdulás (Move or Moved) A labda elmozdultnak minősül, ha eredeti helyzetét elhagyva más helyen nyugalmi állapotba kerül. Oldalsó vízakadály (Lateral Water Hazard) Az oldalsó vízakadály olyan vízakadály vagy egy vízakadálynak olyan része, amely mögött a szabályzat 26-1b pontjának megfelelően nem lehet a droppolást elvégezni, vagy a Bizottság megítélése az, hogy ez nem oldható meg a szabályzat 26-1b pontja értelmében. A vízakadály azon részét, mely oldalsó vízakadálynak minősül félreismerhetetlen jelzéssel kell ellátni. A labda oldalsó vízakadályban van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Jegyzet 1: Oldalsó vízakadályokat vörös karókkal vagy huzalokkal kell jelölni. Jegyzet 2: A Bizottság megtilthatja a játékot környezet-érzékeny területen, melyet oldalsó vízakadálynak minősített, Helyi Szabály alkotásával. Pálya (Course)

10 Pálya az a teljes terület, ahol megengedett a játék. (lásd szabályt) Provizórikus labda (Provisinal Ball) Provizórikus (ideiglenes) a szabály alapján a valószínűleg elveszett (vízakadály kivételével), vagy valószínűleg határon túl szállt labda helyett játszott labda. Putt vonala (Line of Putt) A putt vonala az a vonal, amelyen a játékos szándéka szerint az ütés nyomán a labdának a greenen gurulnia kell. Kivéve a 16-1e. szabályban foglaltakat, a putt vonala egy-egy ésszerű sávot is jelent a szándékolt vonal mindkét vonalán. A putt vonala a lyuk mögött nem folytatódik. Szabály (Rule) A szabály kifejezés magában foglalja a Bizottság által a 33-8a szabály alapján alkotott helyi szabályokat is. Tanács (Advice) Tanács minden olyan felvilágosítás, vagy javaslat, amely befolyásolhatja a játékost a játékmód meghatározásában, az ütőválasztásban, vagy az ütés végrehajtásának módjában. Szabályokra vonatkozó felvilágosítás, vagy nyilvános információk közlése, mint pl az akadályok elhelyezkedésével vagy a zászló helyzetével kapcsolatban nem minősül tanácsnak. Tócsa (Causal Water) Tócsa minden olyan időlegesen összegyülemlett víz a pályán, amely akár a játékos beállása előtt, akár utána válik láthatóvá, és nincs vízakadályban. Hó és természetes jég, amely nem dér, vagy tócsának, vagy laza akadálynak minősül a játékos választása szerint. A mesterséges jég torlasz. A harmat és dér nem tócsa. A labda tócsában van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Torlasz (Obstructions) Torlasz minden mesterségesen előállított dolog, beleértve utak vagy ösvények mesterséges felszínét, ill. peremét, valamint mesterséges jeget, kivéve: a. pályahatárt jelző falakat, sövényeket, karókat, huzalokat b. egy elmozdíthatatlan mesterséges tárgynak bármely, pályahatáron kívül fekvő részét és, c. bármely dolgot, melyet a Bizottság a pálya szerves részének nyilvánít.

11 Ütés (Stroke) Az ütés a golfütő előremozgatása azzal a határozott szándékkal, hogy a labdát tisztán megütve mozgásba hozza. Ha azonban a játékos mozgását lefékezi, mielőtt az ütőfej a labdát elérné, nem minősül ütésnek. Versenyző (Competitor) A versenyző az a játékos, aki egy ütésszám szerinti versenyen vesz részt. Versenyző társ bármely személy, akivel a versenyző játszik. Ők nem partnerei egymásnak. Stroke play négyes, vagy négylabdás játéknál, ahol a versenykiírás megengedi, a versenyző vagy versenyző társ meghatározás magában foglalja a partnerséget is. Versenyző társ (Fellow-Competitor) lásd Versenyző Vétlen eset (Rub of the Green) Vétlen eset akkor következik be, ha a mozgó labdát külső hatóerő irányának megváltoztatására, vagy megállásra kényszeríti. (lásd 19-1 szabály). Vízakadály (Water Hazard) Vízakadály minden tengerrész (öböl), tó, folyó, csatorna, vizesárok, patak, vagy egyéb nyílt vízterület (akkor is, ha éppen nem tartalmaz vizet), vagy bármilyen hasonló természetű dolog. A vízakadály határain belül minden terület, akár száraz, akár vízzel borított, része a vízakadálynak. A vízakadály határa függőlegesen fölfelé és lefelé terjed ki. A vízakadályt jelző karók és huzalok a vízakadály részei. Az ilyen karók torlaszok. A labda a vízakadályban van, ha benne fekszik, vagy bármely része érinti azt. Jegyzet 1.: A vízakadályokat (kivéve az oldalsó vízakadályokat) sárga karókkal és huzalokkal kell jelezni. Jegyzet 2.: A Bizottság megtilthatja a játékot olyan környezet- érzékeny területen, melyet vízakadálynak minősít, Helyi Szabály alkotásával. Zászlórúd (Flagstick) A zászlórúd elmozdítható, egyenes jelző alkalmatosság, zászlóval, illetőleg egyéb anyaggal felszerelve, vagy anélkül, mely a lyuk közepén állva, annak helyzetét jelöli. A zászlórúdnak kör keresztmetszetűnek kell lennie.

12 MEGHATÁROZÁSOK Labda játékban A módosítás tartalmazza a játékban lévő labda helyettesítését ha a helyettesítés engedélyezve van, vagy nincs (lásd még a és szabályokat) Felújítás alatt álló terület; Vízakadály, Oldalsó vízakadály A Bizottság alkothat olyan Helyi Szabályt, melyben megtiltja a játékot olyan környezet érzékeny területről, melyet felújítás alatt álló területté, vízakadállyá, vagy oldalsó vízakadállyá nyilvánított. SZABÁLYOK 6-7. Szabály. Időhúzás; lassú játék A Bizottság, a vesenyfeltételekben, az irányelvekkel és feltételekkel egyetértésben a szabály első megsértésének büntetését mérsékelheti, stroke play esetén, egy ütésre Szabály. A játék megszakítása A Bizottság a vesenyfeltételekben biztosíthatja, hogy potenciálisan veszélyes helyzetekben azonnal megszakítsa a játékot, a játék felfüggesztését követően Szabály. Idegen labda; Helyettesített labda Droppolt vagy elhelyezett labda játékban Ha a játékos helyettesíti a labdát, mikor azt nem engedélyezték, match play esetén szakaszt veszt, stroke play esetén két ütés büntetést kap. 25-1a Szabály.Tócsa, Felújítás alatt álló terület, vagy a Pálya különböző hibái A Bizottság Helyi Szabályt alkotásával elutasíthatja a játékos akadályoztatásra való hivatkozását. 33-2b. Szabály. Új lyukak

13 Amennyiben egy egyszeri (single) kört egy napnál tovább játszanak, a Bizottság a versenyszabályokban biztosíthatja, hogy a lyukak és elütőhelyek a verseny minden napján különbözőképpen helyezkedjenek el Főszabály III. FEJEZET JÁTÉKSZABÁLYOK A JÁTÉK 1. Szabály. A játék A golfjáték a labdának a szabályok betartása mellett, egy vagy több egymást követő ütéssel az elütőhelyről a lyukba való juttatása A labda mesterséges befolyásolása Egyetlen játékos, vagy caddie sem befolyásolhatja a labda helyzetét, vagy mozgását, kivéve a szabályok által megengedett módon. AZ 1-2. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉNEK BÜNTETÉSE: Match play- szakaszvesztés Stroke play két ütés Jegyzet: Az 1-2. szabály komoly megsértésének esetén a Bizottság élhet a diszkvalifikálás büntetésével Szabálytalan játékban való megegyezés A játékosok egyetlen szabály feloldásában, vagy büntetés elengedésében sem egyezhetnek meg. AZ 1-3. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉNEK BÜNTETÉSE: Match play mindkét játékosfél kizárása Stroke play a megegyezésben résztvevő versenyzők kizárása (Sorrenden kívüli játékban való megegyezés stroke play esetén lásd a 10-2c. szabályt.) 1-4. Szabályokat meghaladó esetek Azokban az esetekben, melyekre a szabályok nem kínálnak megoldást, a méltányosság szellemében kell dönteni.

14 2. Szabály. Match play 2-1. Szakasznyerő; szakaszok számlálása Match play esetén a versenyt szakaszonként (lyukra) játsszák. Amennyiben a szabályok másként nem rendelkeznek a szakaszt az a játékosfél nyeri, amelyik kevesebb ütéssel játssza meg a lyukat. Handicap verseny esetén az alacsonyabb nettó eredmény győz. A szakaszok számlálásánál az alábbi kifejezések használatosak: ennyi és ennyi szakasz előny ( holes up ) illetve egyenlő ( all square ) és ennyi s ennyi szakasz van hátra ( to play ). Dormie az a játékosfél, amelyiknek annyi szakasz az előnye, amennyi még hátra van Felezett szakasz Ha mindkét játékosfél azonos számú ütéssel játssza meg a szakaszt, felezett szakaszról beszélünk. Ha egy játékos egy lyukon egy ütéssel legyőzte ellenfelét, de ezután egy büntető ütést kap, úgy a szakaszt felezik A mérkőzés győztese A mérkőzést (mely a Bizottság egyéb rendelkezésének híján - egy meghatározott körből áll) az a játékos nyeri, aki eggyel több szakaszt nyer, mint amennyi még hátra van. A Bizottság holtverseny esetén a meghatározott kört annyi szakasszal hosszabítja meg, amennyi a holtverseny eldöntéséhez szükséges Következő ütés, szakasz, vagy mérkőzés megadása Ha az ellenfél labdája nyugalmi helyzetbe került, illetőleg így minősül a szabályban foglaltak szerint, a játékosnak joga van a következő ütést megadni, és a labda eltávolítható ütővel, vagy más módon. A játékos megadhatja a szakaszt, vagy a mérkőzést is bármikor annak lejátszása előtt. A megadást sem elutasítani, sem visszavonni nem lehet Óvás, igény követelés Match playben, ha kétség vagy vita merül föl a játékosok között, és rövid időn belül nem érhető el a Bizottság által meghatalmazott személy, a mérkőzést késedelem nélkül folytatni kell. Minden óvást, igényt, ami a Bizottság döntésére vár, be kell jelenteni, mielőtt a következő lyukon a játék elindul, ill. az utolsó lyuk esetén, mielőtt a játékosok elhagyják a greent. Utólagos óvásnak helye nincs, kivéve, ha előzetesen ismeretlen körülmény merül fel, vagy az óvást emelő játékos egy ellenfelétől hamis információt kapott (6-2a. és 9.szabályok). Utólagos óvás egyáltalán nem fogadható el a hivatalos eredményhirdetés után, ez alól csupán az az eset kivétel, ha a Bizottság meggyőződik arról, hogy a hamis információ szándékosan történt.

15 2-6. Általános büntetés Match play esetén, ha külön szabály másként nem rendelkezik, a szabálysértés szokásos büntetése az adott szakasz elvesztése Győztes 3. Szabály. Stroke Play Az a versenyző győz, aki a meghatározott kört, vagy köröket a legkevesebb ütéssel teljesíti Befejezetlen szakasz Amennyiben egy versenyző nem gurítja lyukba a labdáját és ezt a hibáját nem teszi jóvá, mielőtt a következő elütőről indított, ill. utolsó lyuk esetében mielőtt a greent elhagyta, ki kell a versenyből zárni Eljárás iránti kétség a. Eljárás Ha egy lyuk megjátszása közben kétség merült fel a versenyzőben jogait, vagy a követendő eljárást illetően, büntetés nélkül játszhat egy második labdát, - de csak stroke play esetében. Ilyen esetben, miután a kétséget okozott helyzet fölmerült, a versenyző, mielőtt folytatná a játékot, figyelmezteti a jegyzőjét, ill. versenyzőtársát, hogy ezt a szabályt óhajtja alkalmazni, és még egy labdát játszik, amennyiben ezt a szabályok megengedik. A versenyző az esetet a score kártya beadásakor a Bizottságnak jelenteni tartozik, a bejelentés elmulasztása kizárással jár, kivéve, ha mindkét labdával azonos eredményt ért el. b. A lyukon elért ütésszám (score) meghatározása A versenyzőnek előre közölnie kell, hogy melyik labdával játszott scoret választja, amennyiben a szabályok megengedik. Amennyiben a játékos elmulasztja választását előre bejelenteni, úgy az eredeti, ill. ennek hiányában az első játékba helyezett labdával elért ütésszám lesz érvényes. Jegyzet: A 3-3.szabály szerint játszott második labda nem provizórikus (ideiglenes) labda (ez utóbbira lásd a szabályt) Szabályok adta jog megtagadása Ha egy játékos nem egyezik bele, hogy versenyzőtársa éljen szabályok adta jogaival, ki kell zárni.

16 3-5. Általános büntetés Stroke playben külön rendelkezés hiányában a szabálysértés büntetése két ütés. ÜTŐK ÉS LABDA A Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (a St. Andrews-i Ősi Királyi Gc. A továbbiakban R. and A.) és a United States Golf Association (Egyesült Államok Golf Szövetsége, továbbiakban U.S.G.A.) fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztathassa a szabályokat, valamint az ütőkre, labdákra és egyéb eszközökre vonatkozó értelmezéseket. 4. Szabály. Ütők Ha egy játékosnak kétségei vannak egy ütő hitelességével kapcsolatban, az R. and A. véleményét kell kikérnie. A gyártó benyújthat egy mintapéldányt hitelesítésre a R & A-nak, hogy az megfelel-e a negyedik szabályban és a II. Függelékben leírtaknak. Ez a mintapéldány az R. and A tulajdonává válik referencia céljára. Amennyiben a gyártó a gyártás és/vagy a forgalmazás előtt a minta benyújtását elmulasztja, kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy az ütő nem felel meg a Golf Szabályainak. Ahol az ütő vagy az ütő egy részének speciális tulajdonságokkal kell rendelkeznie ez azt jelenti, hogy a tervezésnek és a gyártásnak a speciális tulajdonság meglétének szándékával kell történnie. A kész ütőnek vagy ütőrésznek olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mely az anyagra vonatkoztatott gyártási tűréshatáron belül van Az ütők formája és kiképzése Az ütő kifejezetten a labda elütésére kiképzett eszköz. A putter dőlésszöge nem haladhatja meg a 10 fokot, kimondottan a greenen való játékra kiképzett ütő. A játékosok által használt ütőknek meg kell felelniük az e szabályban foglalt kikötéseknek, valamint a II. Függelékben részletezett kiképzésnek. a. Főszabály Az ütő nyélből és fejből áll. Az ütő minden részének úgy kell rögzítve lennie, hogy teljes egységet alkosson. Az ütőn, a súlyán kívül, semmi sem lehet változtatható. (Lásd meg a II. sz. Függeléket.) Az ütő alapvetően nem különbözhet a hagyományosan megszokott külsőtől és kiképzéstől.

17 b. Ütőnyél (Shaft) Az ütő nyele alapvetően legyen egyenes, minden irányban azonos tulajdonságokkal, ami hajlíthatkóságát és csavarhatóságát illeti, és az ütőfej sarkához kell csatlakoznia, vagy közvetlenül, vagy egyszerű sima nyak ill. mandzsetta segítségével. A putter nyele bármely ponton csatlakozhat a fejhez. c. A markolat (Grip) A markolat az ütőnyélnek az ütő fogására kialakított része, és bármely anyag, amely a fogást elősegíti, megengedett. A markolat alapvetően egyenes sima legyen, és nem tartalmazhat semmiféle, a kezek bármely részéhez illeszkedő mélyedést. d. Az ütőfej (Cubhead) Az ütőfej vastagsága kisegbb kell legyen az ütőfej hosszánál. Az ütőfej formája nagyjából sima legyen. Az ütőfej csak egy, ütésre kiképzett felülettel rendelkezhet, kivéve a puttert, melynek mindkét oldala lehet ütőfelület, feltéve hogy azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, és háttal állnak egymással. e. Ütőfelület (Club Face) Az ütőfelület a legkisebb mértékben sem lehet homorú, azonkívül keményebbnek és merevebbnek kell lennie a labdánál. Alapvetően sima legyen, kivételt képeznek a II. Függelékben engedélyezett vésetek. f. Elhasználódás (Wear) Az az ütő, amely új korában megfelel a 4-1. szabálynak, rendeltetésszerű használat mellett szabályos marad. Az ütő bármely szándékkal megváltoztatott része új résznek tekintendő és az átalakított formájában is meg kell felelnie a szabálynak. g. Rongálás (Damage) Amennyiben egy játékos ütője a játék folyamán normális használat közben megrongálódik, és ezáltal szabálytalanná válik, ez esetben a játékos: (1) a meghatározott kör hátralevő részében még használhatja az ütőt sérült állapotban, vagy (2) megjavíthatja, anélkül azonban, hogy ezzel a játékot feltartaná. Amennyiben egy ütő nem normális használat közben sérül, és ezáltal szabálytalanná válik, úgy azonnal ki kell vonni a játékból. (A sérülés által megváltozott játéktulajdonságokról lásd a 4-2. szabályt.) (Sérülés, mely az ütőt játékra alkalmatlanná teszi lásd a 4-4a. szabályt.) 4-2. Megváltozott játéktulajdonságok Egy meghatározott kör folyamán egy ütő játéktulajdonságait nem szabad szándékosan megváltoztatni, megigazítással vagy bármely más módon. Amennyiben egy játékos ütőjének játéktulajdonságai egy kör lejátszása közben, normális használat mellett sérülés következtében megváltoznak, úgy a játékos: (1) használhatja az ütőt megváltozott állapotában, vagy

18 (2) megjavíthatja, a játék fölösleges hátrálása nélkül. Amennyiben a játékos ütője nem rendeltetésszerű használat következtében rongálódott Meg, úgy a kör további részében már nem használható. Egy ütő sérülése akkor is megjavítható egy kör lejátszása közben, ha a sérülés a kör megkezdése előtt történt, föltéve, hogy az ütő játéktulajdonságai nem változnak, és a játék folyamatos marad Idegen anyag Az ütőfelületre semmi olyan idegen anyag nem vihető fel, mely a labda mozgását befolyásolhatja. A 4-1., 4-2., 4-3. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉÉRT A BÜNTETÉS: KIZÁRÁS 4-4. Maximum 14 ütő a. Az ütők válogatása és visszahelyezése A átékos nem kezdheti el a meghatározott kört tizennégy ütőnél többel. A kör folyamán csak a kiválasztott ütőkészletet használhatja, ill. a játék fölösleges késleletetése nélkül: (1) ha tizennégynél kevesebb ütővel indult, kiegészítheti készletét tizennégyig, vagy (2) rendeltetésszerű használat mellett játékra alkalmatlanná vált ütőjét bármilyen más ütőre kicserélheti. A készlet kiegészítése, ill. az ütő vagy ütők cseréje nem történhet olyan ütők közül, amelyeket más, a pályán játszó személy játékra kiválasztott. b. Partnerek játéka közös ütőkkel Partnerek játszhatnak közös ütőkkel, feltéve, hogy a partnerek által vitt ütők teljes száma nem haladja meg a tizennégyet. A 4-4a. VAGY b. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉÉRT A BÜNTETÉS TEKINTET NÉLKÜL A TÖBBLET ÜTŐK SZÁMÁRA: Match playben annak a szakasznak a befejezése után, melynél megállapításra került a szabálysértés, ki kell számolni a mérkőzés állását és minden olyan szakaszért, ahol szabálysértés történt, le kell vonni egy szakaszt, a levonás azonban nem haladhatja meg a két szakaszt körönként. Stroke playben két büntetőütés minden olyan szakaszért, ahol a szabálytalanság történt, mindazonáltal a büntetőütések száma nem lehet több négynél körönként.

19 Bogey és par elleni játéknál ua. mint match playben. Stableford rendszerű játéknál lásd a 32-1b. szabály megjegyzését. c. Többletütők játékon kívűl Minden olyan ütőt, amit a játékos ennek a szabálynak megsértésével magával vitt, vagy használt, játékon kívülinek kell nyilvánítani, s ezeket a játékos a kör további részében nem használhatja. A 4-4c. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉÉRT A BÜNTETÉS: KIZÁRÁS 5-1. Főszabály 5. Szabály. A Labda A játékos által használt labda meg kell feleljen a III. Függelékben felsorolt feltételeknek a maximális súly, minimális méret, gömbszimetria, kezdősebesség és az elért általános távolság tekintetében, ha az előírt körülmények között tesztelik. Jegyzet: A versenyfeltételek megfogalmazásakor a Bizottság előírhat a versenyen használt labdákra vonatkozó követelményeket (33-1. Szabály) feltéve, hogy ezen követelmények nem ütköznek a III. Függelékben foglalt előírásokkal, ill. az R. and A. által kiadott újabb Szabályos Golf-labdák Listája (List of Conforming Golf Balls) kiadványaiban felsorolt minőségre és mintázatra vonatkozó követelményekkel Idegen anyag A labda repülési tulajdonságainak fokozása érdekében idegen anyag nem alkalmazható. AZ 5-1., 5-2. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉÉRT A BÜNTETÉS: KIZÁRÁS 5-3. Játékra alkalmatlan labda A labda játékra alkalmatlan, ha láthatóan vágott, repedt, ill. deformálódott. Csupán attól, hogy sár, vagy egyéb anyag tapad hozzá, felülete megkarcolódik, vagy festése sérült, ill. elszineződött, a labda nem válik játékra alkalmatlanná. Ha egy játékosnak oka van azt hinni, hogy labdája a szakasz lejátszása közben játékra alkalmatlanná vált, az ilyen szakasz lejátszása közben büntetés nélkül fölemelheti és megvizsgálhatja. Mielőtt labdáját felemelné, a játékos ezt a szándékát köteles közölni ellenfelével match play, ill. jegyzőjével vagy versenyzőtársával stroke play esetén és meg kell jelölni a labda helyét. Ezután felveheti a labdát és megvizsgálhatja anélkül azonban, hogy megtisztítaná.

20 Lehetőséget kell ezután adnia ellenfelének, jegyzőjének vagy versenyzőtársának, hogy a labdát megvizsgálhassák. Amennyiben elmulasztja a leírt eljárást, egy büntetőütéssel sújtandó. Amennyiben megállapítják, hogy a labda az éppen játszott szakasz lejátszása közben vált játékra alkalmatlanná, a játékos cserelabdát helyezhet arra a pontra, ahol az eredeti labda feküdt. Ellenkező esetben az eredeti labdát kell visszahelyezni. Az esetben, ha egy labda egy ütés következtében darabokra hullik, az ütést törölni kell és a játékos büntetés nélkül játszhat újabb labdát a lehető legközelebbről ahhoz a ponthoz, ahonnan az eredeti labdát elütötte (lásd Szabályt). *AZ 5-3. SZABÁLY MEGSÉRTÉSÉÉRT A BÜNTETÉS: Match play szakaszvesztés Stroke play két ülés *Amennyiben az 5-3. Szabály megsértéséért a fő-büntetést kapta a játékos, e szabály alapján tovább nem büntethető. Jegyzet: Ha az ellenfél, jegyző, vagy játékostárs vitatni kívánja a labda alkalmatlanságát, ezt meg kell tennie, mielőtt a játékos cserelabdáját elütötte volna. (Labda tisztítása a greenen vagy más szabály alapján lásd 21. Szabályt.) A JÁTÉKOS FELELŐSSÉGE 6. Szabály. A játékos Meghatározás A jegyző (marker) a Bizottság által a versenyző score-jának (ütésszámának) rögzítésére kijelölt személy stroke playben. Lehet versenyzőtárs is, de nem döntnök Versenyfeltételek A versenyző köteles ismerni a versenyfeltételeket, amelyek szerint a versenyt játsszák. (33-1. Szabály) 6-2. Handicap a. Match play Egy handicap mérkőzés megkezdése előtt a versenyzők kötelesek érvényes handicapjaiket egymásnak megadni. Ha egy játékos magasabb handicapot ad meg, miáltal az adott vagy kapott ütések számát befolyásolja, ki kell zárni: egyébként a játékos a megadott handicapjével játszik. b. Stroke play

A játékos ne üssön addig, amíg az előtte játszó versenyzők ütéstávolságon belül tartózkodnak.

A játékos ne üssön addig, amíg az előtte játszó versenyzők ütéstávolságon belül tartózkodnak. 1. fejezet Etikett, a játékos viselkedése a pályán Bevezetés Ez a fejezet azokat a viselkedési alapelveket foglalja magába, amelyeket a golfozás során figyelembe kell vennünk. Ha az alábbiakban részletezett

Részletesebben

1. A labda az elütőhelyen kívül van, ha bármely része az elütőhelyen kívül fekszik.

1. A labda az elütőhelyen kívül van, ha bármely része az elütőhelyen kívül fekszik. I. kérdéscsoport Kérjük, döntse el az alábbi állításokról, hogy IGAZ vagy HAMIS? A) ALAP 1. A labda az elütőhelyen kívül van, ha bármely része az elütőhelyen kívül fekszik. 2. Amennyiben a játékos a szabályok

Részletesebben

A golf szabályai. 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva

A golf szabályai. 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva A golf szabályai Az R&A Szabály Kft. (R&A Rules Limited) és az Egyesült Államok Golf Szövetsége által jóváhagyva 31. kiadás Érvényes: 2008. január 1-tôl 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf

Részletesebben

14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése

14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése 14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése Tájékoztatás a játékosok, klubvezetők és versenyszervezők részére A Golf Szabálykönyv új kiadásának részeként, 2016. január 1-től lép érvénybe a 14-1b szabály, amely

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2015

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2015 MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2015 Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Junior Tour Versenyszabályzata kötelező érvényű az MGSZ által meghirdetett és

Részletesebben

II. kérdéscsoport Egyszerű választásos kérdések I. JÁTÉK AZ ELÜTŐRŐL

II. kérdéscsoport Egyszerű választásos kérdések I. JÁTÉK AZ ELÜTŐRŐL II. kérdéscsoport Egyszerű választásos kérdések I. JÁTÉK AZ ELÜTŐRŐL 1. Mi történik akkor, ha a játékos stroke playben több mint kétütőnyi távolságra hátrafelé tűzi le a labdát, és elüt az elütőről? A)

Részletesebben

FOOTGOLF SZABÁLYKÖNYV

FOOTGOLF SZABÁLYKÖNYV SZABÁLYKÖNYV FOOTGOLF SZABÁLYKÖNYV 2012 TARTALOMJEGYZÉK Footgolf............................................................. 6 Bizottság............................................................ 6 Bíró................................................................

Részletesebben

A golf szabályai. 2011 R&A Rules Limited és a United States Golf Association Minden jog fenntartva

A golf szabályai. 2011 R&A Rules Limited és a United States Golf Association Minden jog fenntartva A golf szabályai Jóváhagyta az R&A Szabály Kft. (R&A Rules Limited) és az Egyesült Államok Golf Szövetsége (United States Golf Association) 32. kiadás Érvényes: 2012. január 1-jétôl 2011 R&A Rules Limited

Részletesebben

JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2016

JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2016 JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2016 Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Junior Tour Versenyszabályzata kötelező érvényű az MGSZ által meghirdetett és megrendezett Junior

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 15. Magyar Klubcsapat Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. 15. Magyar Klubcsapat Bajnokság VERSENYKIÍRÁS 15. Magyar Klubcsapat Bajnokság 2015. szeptember 12-13. Birdland Golf & Country Club, Bükfürdő A verseny rendezője: Szabályok: A verseny ideje: A verseny helyszíne: Nevezési határidő: Nevezési

Részletesebben

FOOTGOLF HUNGARY SZABÁLYKÖNYV

FOOTGOLF HUNGARY SZABÁLYKÖNYV FOOTGOLF HUNGARY SZABÁLYKÖNYV 1. FOOTGOLF A Footgolf fő célja, hogy eljuttassunk egy football labdát a lehető legkevesebb számú rúgással az elrúgó helynek kijelölt (teeing ground) lapos területről egy

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell játszani. A Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok előírásai érvényesek

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

Büntetés katalógus. Rajtfolyosó

Büntetés katalógus. Rajtfolyosó Rajtfolyosó Büntetés katalógus Gokart 1 a rajtfolyosóban: szabályos Kart 2 rajtfolyosót átlépi: nem szabályos 3 másodperc büntetés ha a gokart két kerékkel lápi át, 10 másodperc ha az egész gokart 4 kerékkel

Részletesebben

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Bevezetés Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A játékszabályok minden olyan nemzetközi versenyre vonatkoznak, amelyet a BISFed (Boccia Nemzetközi Sport Szövetség)

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG E T I K A I K Ó D E X Összeállította: Dr. Krasznai András a Magyar Senior Golfozók Társaságának tiszteletbeli Elnöke, 2007 Jóváhagyta: a Magyar Golf Szövetség Elnöksége 2007. február

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB)

JÁTÉKSZABÁLYOK. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) JÁTÉKSZABÁLYOK DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2016 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 16. Magyar Klubcsapat Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. 16. Magyar Klubcsapat Bajnokság VERSENYKIÍRÁS 16. Magyar Klubcsapat Bajnokság 2016. szeptember 10-11. Royal Balaton Golf & Yacht Club, Balatonudvari A verseny rendezője: Szabályok: A verseny ideje: A verseny helyszíne: Nevezési határidő:

Részletesebben

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Bevezetés CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A nemzetközi boccia versenyek szervezésével kapcsolatos további információk a Nemzetközi

Részletesebben

III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa

III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa III. Magyar Turizmus Labdarúgó Kupa A turisztikai szakma labdarúgó bajnoksága Versenykiírás 2012. Tartalom 1. A bajnokság rendezője... 2 2. A bajnokság célja... 2 3. A bajnokság helyszíne és időpontjai...

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ

RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ Ez a Rövid útmutató az EGA Hendikep Rendszer 2016-2019-es kiadásához alapvető információkat tartalmaz az EGA Hendikep Rendszer legfontosabb rendelkezéseivel kapcsolatban.

Részletesebben

Football Factor Dalnoki Bajnokság

Football Factor Dalnoki Bajnokság Football Factor Dalnoki Bajnokság VERSENYKIÍRÁS Helyszín : 1157 Bp. Bánkút u.71 ( Dalnoki pálya) Nevezési Feltételek: 39.000 Ft/Csapat ( minimum 9 meccs garantált) 15 fős Csapatok. (Egyszerre 5+1 játékos

Részletesebben

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA A szabályokról Az MVLSZ Játékvezetői Bizottsága a Ligával egyeztetve a szabályok eltérő értelmezésének kizárása, és az egységes játékvezetői szemlélet kialakítása érdekében az alábbi kötelező érvényű iránymutatással

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

A golf szabályai. és az amatôr státusz szabályai. Érvényes 2016 januárjától

A golf szabályai. és az amatôr státusz szabályai. Érvényes 2016 januárjától A golf szabályai és az amatôr státusz szabályai Érvényes 2016 januárjától Játszd meg a lab dát úgy, ahogy fek szik, Játszd meg pá lyát úgy, aho gy találod! Ha egyik sem le het sé ges, jár j el sportszerűen!

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. Az International F. A. Board véleménye az, hogy egy mérkőzést nem szabad folytatni, ha bármely csapatban A) ötnél kevesebb játékos van. B) hatnál kevesebb játékos

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés félidei szünetében egy játékos helyet cserél a kapussal a játékvezető tájékoztatása nélkül. Az új kapus kezével megakadályoz egy gólt és a labda szögletre

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség 1 Magyar Golf Szövetség VERSENYKIÍRÁS V. MAGYAR NŐI ÉS FÉRFI NYÍLT MATCH PLAY BAJNOKSÁG 2016. május 27-29. Old Lake Golf Club, Tata A verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség Szabályok: A verseny az R&A

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából

Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából Strandkézilabda alapjai játékvezetés szempontjából Szabályismertetés röviden (miben más ) Bonifert Ferenc 2014. május Miben más? Játéktér Játékosok száma Speciális körülmények Sorsolás Játékidő Kezdés

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat

INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat Tartalomjegyzék 1. fejezet Pálya Vonalak Biztonsági és neutrális zónák Játékterület 2. fejezet Labda 3. fejezet Ütők 4. fejezet Játszmák és meccsek Pontozás

Részletesebben

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása Nevezni április 10-ig lehet!!! Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság 2012. évi versenykiírása A bajnokság célja: A bajnoki rendszer keretében a lakóhelyi, egyesületi, baráti stb. öregfiú csapatok

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

Teremlabdarúgás Futsal

Teremlabdarúgás Futsal IV. KORCSOPORT IV. KORCSOPORT Teremlabdarúgás Futsal A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. Résztvevők: Megyei/budapesti döntőkig bezárólag:

Részletesebben

Labdarúgás. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Labdarúgás. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Labdarúgás A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A labdarúgás sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

MAGYAR KARATE SZAKSZÖVETSÉG BÍRÓI BIZOTTSÁGA. Kumite. Vizsgakérdések kumite bírók részére

MAGYAR KARATE SZAKSZÖVETSÉG BÍRÓI BIZOTTSÁGA. Kumite. Vizsgakérdések kumite bírók részére MAGYAR KARATE SZAKSZÖVETSÉG BÍRÓI BIZOTTSÁGA Kumite Vizsgakérdések kumite bírók részére A vizsgakérdéseket és a vizsgalapot a vizsgabizottságnak kell átadni. Kérjük, a kérdéseket tartalmazó lapra ne írjon

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

Futsal. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

Futsal. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. IV. KORCSOPORT IV. KORCSOPORT Futsal A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) együttműködésben hirdeti meg. Résztvevők: Megyei/budapesti döntőkig bezárólag: A megyei/budapesti

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu

VERSENYFÜZET. Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu VERSENYFÜZET Terematlétika Diákolimpiai Bajnokság 2014. www.fodisz.hu A verseny célja: Lehetőséget biztosítani az intézmények alsó tagozatos tanulói számára, hogy az atlétika játékos formában történő gyakorlásával

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/

I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ I. ELTE Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Foci és Kosárlabda Kupája /versenyszabályzat/ Szakmai együttműködő partnereink: Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Budapesti - Egyetemi

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer

Magyar Népi Küzdelmi Játékok. Futárméta. Versenyrendszer Magyar Népi Küzdelmi Játékok Futárméta Versenyrendszer A versenyszabályokat az Országos Baranta Szövetség adja ki, azok felhasználása, sokszorosítása, felhasználása csak a Szövetség engedélyével történhet.

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség 1 VERSENYKIÍRÁS 27. MAGYAR KUPA 2016. május 7-8. Pannonia Golf & Country Club, Máriavölgy A verseny rendezője: Szabályok: A verseny az R&A szabályainak, a Versenyszabályzatának és Ranglista kiírásának,

Részletesebben

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú,

Részletesebben

_04. a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret.

_04. a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret. 2015-16_04 A debreceni mérkőzésen a 32. és a 35. percben is a rossz helyről elvégzett (szabálytalan) bedobás újra elvégeztetése történt ahelyett, hogy az ellenfél javára ítélte volna a bedobás jogát. A

Részletesebben

2. A 9-es játék. 3. A 8-as játék. 4. A 14/1-es játék

2. A 9-es játék. 3. A 8-as játék. 4. A 14/1-es játék MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG POOL SZAKÁGA A WORLD POOL-BILLIARD ASSOCIATION (WPA) által kiadott, (2008. január 1-től visszavonásig érvényes) Pool Biliárd Versenyszabályai 2008. február A fordítás Internetes

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség 1 Magyar Golf Szövetség VERSENYKIÍRÁS 56. MAGYAR AMATŐR GOLFBAJNOKSÁG 2015. Július 22-24. Magyar Golf Club, Kisoroszi A verseny rendezője: Szabályok: A verseny ideje: A verseny helyszíne: Versenyforma:

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés folyamán egy játékos megtagadja egy fülbevaló, vagy egyéb veszélyes tárgy eltávolítását. A) Ne engedje, hogy a mérkőzést folytassa. B) Utasítsa őt a játéktér

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2015. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió

Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió Nemzetközi rádióamatőr szövetség 1-es régió Rádió amatőr iránymérés bajnoki szabályzata B rész verseny 2.11/2013 változat Elfogadva: 2012. Szeptember 14-én, Kopaonikban IARU R1 ARDF Working Group ülésen

Részletesebben

Reinhard Staupe remek üzletelős játéka B A S A R I. 10 éves kortól 3-4 játékos részére 20-30 perc játékidő

Reinhard Staupe remek üzletelős játéka B A S A R I. 10 éves kortól 3-4 játékos részére 20-30 perc játékidő Reinhard Staupe remek üzletelős játéka B A S A R I 10 éves kortól 3-4 játékos részére 20-30 perc játékidő Mi van a dobozban? Játéktábla 100 db drágakő 4 színben (tartalék drágakövek is vannak a dobozban,

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA Szabálypont Szabálykönyv 2013-16 Szabálykönyv 2015-16 1.1. MÉRETEI A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A szabályoknak az a része, mely minden szakágnál Egyéni, Páros-A, Páros-B, Hármas - közös. 1.1 Egyéni,

Részletesebben

Versenykiírás és program

Versenykiírás és program Versenykiírás és program A torna helyszíne: Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola József Attila u. 107 Rendező: Dabas-Gyón FC A torna időpontjai: 2015. február 8. és március 1. Korosztályok: U-7 /2008/

Részletesebben

MAGYAR CURLING IFJÚSÁGI VEGYES PÁROS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016

MAGYAR CURLING IFJÚSÁGI VEGYES PÁROS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016 MAGYAR CURLING IFJÚSÁGI VEGYES PÁROS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016 KAMARAERDEI CURLING CLUB A Magyar Curling Szövetség rendezésében. A VERSENY KIEMELT TÁMOGATÓI: A VERSENY CÉLJA: Curling vegyes páros versenyszám

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek. Teremröplabda

AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek. Teremröplabda AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek Teremröplabda Szabálykönyv 2015-16 Szabálykönyv 2017-20 1 1.1 A JÁTÉKTERÜLET MÉRETEI Az FIVB,

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI 11.ábra 1-5. A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI Jelmagyarázat: játékvezető, aki a karjelet az általános feladatai keretében mutatja játékvezető, aki a karjelet csak egyes játékhelyzetekben mutatja az első

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat)

Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat) A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG REKLÁMSZABÁLYZATA 2015 1 Magyar Vitorlás Szövetség 2015. évi Reklámszabályzata (14/2015.03.03 számú MVSz elnökségi határozat) A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) elnöksége összhangban

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó

Részletesebben

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 1.. A fegyelmi szabályzat célja A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az egyesületi élet zavartalan működését,

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

(N)agymenők avagy MINDEN AMI KOCSI

(N)agymenők avagy MINDEN AMI KOCSI (N)agymenők avagy MINDEN AMI KOCSI Mint ismeretes községünkben találták fel a mai kocsi ősét, a történetével itt most nem szeretnék foglalkozni. Községünk ad otthont a Kocsitoló fesztiválnak, mely idén

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni.

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. Croquet A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. A játékhoz mindenekelőtt szükség van egy Croquet készletre. Ez többnyire 6 különböző színű fa

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége. TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége. TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA 2014/2015. tanév 1. A verseny célja: BUDAPESTI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS a tollaslabda sportág iskolai népszerűsítése;

Részletesebben

14. SZABÁLY A BÜNTETİRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

14. SZABÁLY A BÜNTETİRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 14. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Büntetırúgás jár az ellen a csapat ellen, amely elköveti a közvetlen szabadrúgást maga után vonó tíz szabálytalanság valamelyikét

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13

XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13 XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-13 Versenykiírás A XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság Versenykiírása 1. A bajnokság neve: XI. Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokság 2. A bajnokság

Részletesebben

A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016

A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016 A STRANDRÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2013-2016 Elfogadva az FIVB XXXIII.kongresszusán 2012-ben Atlantában Magyar Röplabda Szövetség 2013. május 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői

Részletesebben

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015 Kincsvadászat Feladatleírás Regular Category / Junior High School WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015 Ez a dokumentum a World Robot Olympiad magyarországi Nemzeti Fordulóján érvényes. A Nemzetközi Döntő

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2015-2016 Elfogadva az FIVB XXXIV.kongresszusán 2014-ben Magyar Röplabda Szövetség 2015. február 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület megbízásából,

Részletesebben

RC Off-Road Autómodellező Egyesület

RC Off-Road Autómodellező Egyesület RC Off-Road Autómodellező Egyesület RCOR téli kupa terepversenyek szabályzata 2012-13 KATEGÓRIÁK: 1/8 BUGGY ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/8 TRUGGY ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/10 SCT ELEKTROMOS KATEGÓRIA 1/10 BUGGY

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Fix fali tartó. Felhasználói útmutató

Fix fali tartó. Felhasználói útmutató Fix fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

Fordította: Uncleszotyi

Fordította: Uncleszotyi Fordította: Uncleszotyi Kiegészítette: Adhemar EL GRANDE 1 Összetevők Egy játéktábla 5 Grande (vezetők - nagy kockák) öt különböző színben 155 Caballero (lovagok - kis kockák) 5 színben (31 db színenként)

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS JUNIOR GOLF TOUR 2015.

VERSENYKIÍRÁS JUNIOR GOLF TOUR 2015. VERSENYKIÍRÁS JUNIOR GOLF TOUR 2015. A Magyar Golf Szövetség a 2015. évre a junior golfjátékosok részére 12 fordulóból álló versenysorozatot ír ki. Versenyfeltételek: A versenysorozat az R&A szabályainak,

Részletesebben