A golf szabályai R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A golf szabályai. 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva"

Átírás

1 A golf szabályai Az R&A Szabály Kft. (R&A Rules Limited) és az Egyesült Államok Golf Szövetsége által jóváhagyva 31. kiadás Érvényes: január 1-tôl 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Elôszó Alapvetô változások Hogyan használjuk a szabálykönyvet Gyors kalauz a golf szabályaihoz Fejezet I Etikett II Meghatározások III A játék szabályai A játék 1 A játék Match play Stroke play Ütôk és a labda 4 Ütôk A labda A játékos kötelezettségei 6 A játékos Gyakorlás Tanács; A játékvonal jelzése Felvilágosítás a megtett ütésekrôl A játék rendje 10 A játék rendje Elütôhely 11 Elütôhely A labda megjátszása 12 A labda keresése és azonosítása A labda megjátszása úgy, ahogy fekszik

3 Tartalomjegyzék 3 14 A labda megütése Helyettesítô labda; Idegen labda A green 16 A green A zászlórúd Elmozdult, eltérített vagy megállított labda 18 Nyugvó labda elmozdulása Mozgó labda eltérítése vagy megállítása Könnyítési helyzetek és eljárások 20 Felemelés, ejtés és helyezés; Idegen helyrôl történô játék Labdatisztítás A játékot segítô vagy zavaró labda Laza természetes anyagok Torlaszok Rendellenes talajviszonyok, besüppedt labda és idegen green Vízakadályok (Beleértve az oldalsó vízakadályokat is) Elveszett vagy határon kívüli labda; Provizórikus labda Játszhatatlan labda Egyéb játékformák 29 Threesome és Foursome játékok Three-Ball, Best-Ball és Four-Ball Match Play Four-Ball Stroke Play Bogey-, Par- és Stableford versenyek Adminisztráció 33 Bizottság Viták és döntések Függelék I Tartalom A rész: Helyi Szabályok B rész: Helyi Szabály mintája C rész: A verseny feltételei

4 4 Tartalomjegyzék Függelék II Az ütôk formája Függelék III A labda Az amatôr státusz szabályai Index R&A Szabályok Kft január 1-tôl az R&A Szabályok Kft-re száll át a st. andrews-i Royal and Ancient Golf Club azon felelôssége és joga, hogy a Golf Szabályairól, valamint az Amatôr Státusz Szabályairól döntéseket hozhat és mutathat be. Nemek A Golf Szabályaiban a bármely személyre vonatkoztatott nemet mindig mind a két nemre kell érteni. Mozgássérült golfozók Az R&A által kiadott A golf szabályaink módosításai mozgássérült golfozók számára címû kiadvány, amely tartalmazza a golf szabályainak azon engedélyezett módosításait, amely lehetôvé teszi a mozgássérült golfozók játékát, az R&A-n keresztül kapható. Hendikepek A golf szabályai nem rendelkeznek a hendikepek kiadásáról és módosításáról. Az ilyen ügyekben az érintett nemzeti szövetség a felelôs, és a témában felmerülô kérdéseket is oda kell címezni.

5 Elôszó 5 Elôszó a Golf Szabályai 2008-as kiadásához Ez a könyv a golf szabályait tartalmazza, amelyek világszerte január 1-tôl lépnek életbe. Ez a kiadvány a st. andrews-i Royal and Ancient Golf Club és Egyesült Államok Golf Szövetsége négyéves közös munkájának gyümölcse, amelynek során a világ számos tájékáról származó golf szervezetekkel is konzultáltak. Miközben fontosnak tartottuk, hogy a Szabályok hûek legyenek történelmi hagyományaikhoz, ügyeltünk arra, hogy az értelmezések tiszták, egyszerûek és érthetôek, a büntetések megfelelôek legyenek. A Szabályok átfogó áttekintése biztosítja ezeket a célokat, és ez a kiadás a fejlôdés legújabb lépcsôfoka. A legfontosabb változtatásokat a oldalon foglaltuk össze. Mind az R & A, mind az USGA támogatni kívánja a szabályok tiszteletét és betartását, valamint minden szinten meg akarja ôrizni a golfozás feddhetetlenségét. Végezetül szeretnénk hálás köszönetet mondani nem csak saját bizottságainknak az elvégzett munkáért, hanem mindazoknak is, akik a legkülönbözôbb területen segítséget nyújtottak ennek a módosításnak a megszületéséhez. W. Michael B. Brown James T. Bunch Elnök Elnök Golfszabály Bizottság Golfszabály Bizottság R & A Szabály Kft USA Golf Szövetsége szeptember

6 6 Alapvetô változások A szabálykönyv 2008-as kiadásában bevezetett alapvetô változások Általános A szabályváltozások általában két nagy kategóriába esnek: (1) azok, amelyek javítják a szabályok érthetôségét és (2) azok, amelyek bizonyos körülmények között csökkentik a büntetéseket, és így biztosítják azt, hogy azok megfelelô mértékûek legyenek. Meghatározások Tanács Módosítottuk oly módon, hogy lehetôséget adjon a távolságra vonatkozó felvilágosítás adására, mivel ezt nem tartjuk tanácsnak. Elveszett labda Módosítottuk oly módon, hogy tisztázza a helyettesítô labdával kapcsolatos vitákat, és bevezesse az ütés és távolság fogalmát (lásd az idevonatkozó változásokat a 18-1, 24-3, 25-1c, 26. és a 27-1 szabályokban) Mérkôzések A meghatározást visszavontuk és helyette két új meghatározást vezettünk be: Match play formái és a Stroke play formái. Szabályok 1-2 szabály, a labda befolyásolása Megjegyzéssel bôvült, hogy tisztázza, hogy mit jelent az 1-2 szabály súlyos megszegése. 4-1 szabály, Az ütôk formája és kiképzése Módosítottuk oly módon, hogy csökkentse a büntetést, amely a nem megfelelô ütôk, vagy a 4-2 szabályt megszegô ütôk hordásáért jár. Így

7 Alapvetô változások 7 most kizárás helyett ugyanazt a büntetést kapják, mint ami a 14-nél több ütô birtoklásáért jár szabály, A labda keresése; A labda láthatósága Módosítottuk oly módon, hogy magába foglalja a labda keresését torlaszban szabály, A labda azonosítása Módosítottuk oly módon, hogy megengedje a játékosnak, hogy azonosítás céljából felemelje a labdát egy akadályban (lásd az idevonatkozó változásokat a 15-3 szabályban, törölve az idegen labda akadályban való megjátszásáért járó büntetés alóli kivételt) szabály, Labda akadályban; Tiltott tevékenységek Az 1. kivételt módosítottuk a tisztánlátás kedvéért; a 2. kivételt is módosítottuk, hivatkozva a 13-2 szabályra, valamint hogy megszüntessük a kapcsolatot a játékosnak az adott szakaszon végzett következô játékában való segítséggel; és végül bevezettünk egy 3. kivételt, amely bizonyos körülmények között felmenti a játékost a 13-4a szabály szerinti büntetés alól (az akadály állapotának ellenôrzése) szabály, Mesterséges eszközök, szokatlan felszerelés és a felszerelés szokatlan használata Módosítottuk oly módon, hogy vonatkozzon a felszerelés szokatlan használatára (lásd még az új kivételt a felszerelés hagyományosan elfogadott módon való használatáról), és egy új kivételt vezettünk be azon játékosok számára, akik igazolt egészségügyi ok miatt mesterséges eszközt vagy szokatlan felszerelést használnak szabály, Helyettesítô labda Bevezettünk egy kivételt, hogy elkerüljük a dupla büntetést, amikor a játékos helytelenül helyettesíti a labdát és játszik idegen helyrôl (lásd az idevonatkozó változást a 20-7c szabályban) szabály, Idegen labda Módosítottuk oly módon, hogy eltávolítottuk a felmentést az akadályban való játékért járó büntetés alól (lásd az idevonatkozó változást a 12-2

8 8 Alapvetô változások szabályban, mely megengedi a játékosnak, hogy egy akadályban felemelje a labdát azonosítás céljából). 16-1e szabály, Lovagló helyzetben a putt-vonal felett vagy a putt-vonalon állni Bevezettünk egy kivételt, hogy ne járjon büntetés, ha a tevékenység nem volt szándékos, vagy mert azért történt, hogy elkerüljük, hogy egy másik játékos putt-vonalán álljunk; korábban ezt csupán egy döntés engedélyezte. 18. szabály, Nyugvó labda elmozdulása A büntetés megállapítást megváltoztattuk, hogy elkerüljük a dupla büntetést, amikor a játékos engedély nélkül veszi fel, és helytelenül helyettesíti a labdát (lásd a kapcsolódó változást a 15-2 és a 20-7c szabályban) szabály, Nyugvó labda elmozdulása; Külsô tényezô által Megjegyzést adtunk hozzá, hogy tisztázzuk az eljárást, amikor a labdát külsô tényezô mozdíthatta el szabály, Mozgó labda eltérítése vagy megállítása játékos, játékostárs, caddie vagy felszerelés által Módosítottuk oly módon, hogy mind match play-ben, mind stroke playben egy ütésre csökkentettük a büntetést. 20-3a szabály, Helyezés és visszahelyezés, ki által és hova Módosítottuk oly módon, hogy csökkentettük a büntetést akkor, amikor nem a megfelelô személy helyezi le, vagy helyezi vissza a labdát szabály, Idegen helyrôl történô játék; Stroke play Megjegyzést adtunk hozzá, hogy elkerüljük a dupla büntetést, amikor a játékos idegen helyrôl játszik, és helytelenül helyettesíti a labdát ((lásd a kapcsolódó változást a 15-2 szabályban) szabály, Mozdítható torlasz Módosítottuk oly módon, hogy megengedtük a zászlórúd elmozdítását miközben kezelik, eltávolítják vagy feltartják amikor a labda mozgásban van.

9 Alapvetô változások szabály, Torlaszban elveszett labda 25-1c szabály, Rendellenes talajviszonyok között elveszett labda 26. szabály, Vízakadályok (Beleértve az oldalsó vízakadályokat is) 27-1 szabály, Ütés és távolság; Határon kívüli labda; Öt percen belül nem talált labda A fenti szabályokban az ésszerû bizonyíték szóösszetételt felváltottuk az ismert, vagy gyakorlatilag biztos kifejezéssel, amikor meghatározzuk, hogy vajon a labdát amelyet nem találnak úgy lehet-e kezelni, mint ami egy torlaszban (24-3 szabály), rendellenes talajviszonyok között (25-1 szabály), vagy egy vízakadályban (26-1 szabály) tûnt el. Lásd az idevonatkozó változást az Elveszett labda meghatározásban és a 18-1 szabályban. I. Függelék Levágott fû szegélye Új fogalmat vezettünk be a Helyi Szabályokban Ideiglenes mozdíthatatlan torlaszok A Helyi Szabály mintájának második cikkelyét módosítottuk oly módon, hogy további feltételt is magába foglaljon, azaz az átmeneti mozdíthatatlan torlasznak a játékos játékvonalán kell lennie, hogy a közbenjáró könnyítést meg lehessen adni. II. Függelék Állíthatóság Módosult, hogy az ütô a súlybeállításon kívül egyéb módon is állítható legyen, amelyet az R & A jóváhagy. Ütôfej; Sima forma Módosult, hogy tisztázza a Sima forma fogalmát, és felsorol néhány nem engedélyezett jellemzôt; ezt elôzôleg a felszerelésekrôl szóló Szabály irányelvei tartalmazták. Ütôfej; Kiterjedések, térfogat és tehetetlenségi nyomaték Bôvült a tehetetlenségi nyomatékkal és a putter ütôfejének térfogatával

10 10 Alapvetô változások kapcsolatban; ezt korábban a felszerelésekrôl szóló Szabály irányelvei, valamint kísérletek jegyzôkönyvei részletezték. Ütôfej; Rugalmas hatás és dinamikus tulajdonságok Új bekezdéssel bôvült a Rugalmas hatás szakasza. A határérték, ahogyan az az Inga Teszt Protokollban részletezve van, minden ütôre vonatkozik (a putterek kivételével), és minden játékformára érvényes; ez elôzôleg a Verseny feltételeiben volt meghatározva.

11

12

13

14

15 ?

16

17 Hogyan használjuk a Szabálykönyvet 17 Hogyan használjuk a Szabálykönyvet? Érthetô és elfogadható a tény, hogy nem mindenki fogja elejétôl a végéig elolvasni a Golf Szabálykönyv egy példányát. A legtöbb golfozó csupán akkor fogja a könyvet fellapozni, amikor valamilyen megoldásra váró probléma merül fel a pályán. Azonban hogy a kedves olvasónak legalább az alaptudása meglegyen a szabályokról, valamint hogy elfogadható módon legyen képes játszani a játékot, az mindenképpen ajánlott, hogy legalább a Szabályok gyors áttekintése és az Etikett fejezeteket átlapozzák és elolvassák. Annak érdekében, hogy a pályán felmerülô, szabályokkal kapcsolatos problémákra helyes választ találjunk, a Szabálykönyv Tárgymutatóját használjuk. Például ha a játékos véletlenül elmozdítja a labda-jelzôt, miközben felemeli a labdáját a greenen, akkor elôször meg kell határozni a kérdéses kulcsszavakat, úgy mint labda-jelzô, labda felemelése és green, majd ezeket a címszavakat meg kell keresni a Tárgymutatóban. Az idevonatkozó szabályt a labda-jelzô és a felemelt labda (20-1 szabály) címszavak alatt lehet megtalálni, és ezen szabály elolvasásával választ kaphatunk a kérdésünkre. Azon felül, hogy meghatározzuk a kulcsszavakat, és a Golf Szabálykönyv Tárgymutatóját használjuk, a következô pontok is hozzásegítenek a Szabálykönyv hatékony és pontos használatához: A szavak megértése A Szabálykönyv nagyon pontos és átgondolt módon van megfogalmazva. Az olvasónak tudatában kell lennie, és meg kell értenie a szóhasználat következô különbségeit: -hat, -het (például: a játékos törölheti az ütést) azt jelenti, hogy a cselekedet szabadon választható kéne, kellene (például: a jegyzônek ellenôriznie kellene az eredményt) azt jelenti, hogy a cselekedet ajánlott, de nem kötelezô kell (például: a játékos ütôjének meg kell felelnie) azt jelenti, hogy ez egy utasítás, és büntetés jár, ha nem teljesítik

18 18 Hogyan használjuk a Szabálykönyvet egy labda (például: ejtsen egy labdát a pont mögött) azt jelenti, hogy egy másik labdával lehet helyettesíteni az elôzôt (például: 26., 27. és 28. szabályok) a labda (például: a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és ejtenie kell) azt jelenti, hogy a labda nem helyettesíthetô egy másik labdával (például: 24-2 és 25-1 szabályok) A meghatározások ismerete Több mint ötven meghatározott szakkifejezés van (például: rendellenes talajviszonyok, játéktér stb.) és ezek alkotják azt az alapot, amelyre a játék szabályai épülnek. A meghatározott szakkifejezések pontos ismerete (amelyek az egész könyvben dôlt betûvel vannak szedve) nagyon fontos a szabályok helyes alkalmazásában. Az eset tényei Ahhoz, hogy megválaszoljunk bármilyen szabályokkal kapcsolatos kérdést, figyelembe kell vennünk az eset tényeit. Meg kell határozni: a játék formáját (például: match play vagy stroke play, egyes, foursome vagy four-ball) ki érintett (például: a játékos, annak játékostársa vagy caddie-je, egy külsô tényezô) hol történt az eset (például: az elütôhelyen, egy bunkerben vagy vízakadályban, a greenen) mi történt valójában az esemény idôzítése (például: visszajuttatta-e már a játékos a score-kártyáját, lezárták-e már a versenyt) Hivatkozás a könyvre Amint fent is említettük, a Szabálykönyv Tárgymutatója és a vonatkozó szabály megkeresése választ ad a pályán felmerülô kérdések döntô többségére. Ha kétség merül fel, akkor úgy kell játszani a pályát, ahogyan van, és a labdát ahogy fekszik. A klubházba való visszatéréskor az üggyel a Bizottsághoz fordulhatunk, és a Bizottság a Döntések a Golf Szabályairól címû kiadvány segítségével segít megoldani bármely olyan kérdést, amely nem teljesen egyértelmû csupán a Szabálykönyv alapján.

19 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 19 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz Mivel a golf önszabályozó játék, minden golfozónak pontosan kell értenie az alapvetô szabályokat, amelyet ez az útmutató tartalmaz. (Önszabályozó= azt jelenti, hogy nincs bíró) Mindamellett ez az útmutató nem helyettesíti a golf szabályait, amelyet mindig alkalmazni kell, ha kétség merül fel. Amennyiben több felvilágosításra lenne szükség az ebben az útmutatóban megemlített pontokkal kapcsolatban, akkor keressék meg az arra vonatkozó szabályt. Általános pontok Mielôtt elkezdené a körét: Olvassa el a Helyi Szabályokat a score-kártyán vagy a hirdetôtáblán! Tegyen megkülönböztetô jelet a labdájára! Sok golfozó ugyanolyan márkájú labdát használ, és ha az ember nem tudja beazonosítani a labdáját, akkor azt elveszettnek kell tekinteni. (12-2 és 27-1 szabályok) Számolja meg az ütôit! A megengedett maximális ütôszám 14 (4-4 szabály). A kör alatt: Ne kérjen tanácsot senkitôl, kivéve a játékostársától (azaz a játékostól a saját félbôl) vagy a caddie-jétôl! Ne adjon tanácsot senkinek, kivéve a játékostársának! Kérhet felvilágosítást a szabályokról, a távolságról vagy akadályok, zászlórúd helyzetérôl stb. (7-2 szabály) Ne tegyen gyakorló ütést egy szakasz megjátszása közben! A köre végén: Match play-ben bizonyosodjon meg, hogy a mérkôzés eredménye el lett könyvelve! Stroke play-ben bizonyosodjon meg, hogy a score-kártyája helyesen lett kitöltve, és aláírva juttassa vissza, amilyen gyorsan csak lehet (6-6 szabály). A játék szabályai Kezdô ütés (11. szabály) Kezdô ütését a két tee-jelzô közül, ne azok elôl végezze el! Tee-ütését elvégezheti a tee-jelzôk vonalától hátrafelé, két ütôhossznyi távolságon belülrôl.

20 20 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz Ha ütését ezen területen kívülrôl végzi el, akkor match play-ben nincs büntetés, de az ellenfél megkérheti az ütés megismétlésére; stroke play-ben két büntetôütést kap, és korrigálnia kell hibáját azáltal, hogy a helyes területrôl játszik. A labda megjátszása (12., 13., 14. és 15. szabályok) Ha azt gondolja egy labdáról, hogy az öné, de nem látja rajta a megkülönböztetô jelet, akkor jegyzôje vagy ellenfele engedélyével megjelölheti és felemelheti a labdát, hogy beazonosítsa (12-2 szabály). Úgy játssza meg a labdát, ahogy fekszik! Ne javítsa a fekvését, a szándékolt beállás vagy lendítés területét, vagy a játékvonalát azáltal, hogy bármilyen rögzített, vagy növésben lévô dolgot eltávolít, elhajlít vagy eltör, kivéve, ha szabályosan felveszi a beállását, vagy lendítést végez! Ne javítsa a fekvését úgy, hogy bármit lenyom (13-2 szabály)! Ha a labdája bunkerben vagy vízakadályban van, ne érintse meg kezével vagy ütôjével a talajt egyik fajta akadályban sem, ill. a vizet a vízakadályban, mielôtt lefelé lendít, valamint ne mozdítson el laza akadályt (13-4 szabály)! Az ütôt meg kell lendíteni, és meg kell ütni a labdát. Nem szabad tolni, kaparni vagy kanalazni a labdát (14-1 szabály). Ha idegen labdát játszik meg, match play-ben elveszíti a szakaszt; stroke play-ben két büntetôütést szenved el, majd korrigálnia kell a hibáját úgy, hogy a megfelelô labdával játszik (15-3 szabály). A greenen (16. és 17. szabály) A greenen a labdát meg lehet jelölni, fel lehet emelni, és meg lehet tisztítani; mindig pontosan kell visszahelyezni (16-1b szabály). Megjavíthat labdanyomokat és régi lyuk-mélyedéseket, de más károsodást nem, mint például a cipôszeg nyomokat (16-1c szabály). Amikor ütést végez el a greenen, meg kell bizonyosodnia, hogy a zászlórudat kezelik, vagy eltávolították. A zászlórudat akkor is lehet kezelni vagy akkor is el lehet távolítani, amikor a labda nem a greenen fekszik (17. szabály). Nyugvó labda elmozdulása (18. szabály) Általában, amikor a labda játékban van, és ön véletlenül elmozdítja azt, felemeli, amikor az nem engedélyezett vagy elmozdítja azután, hogy becélozta, adjon hozzá eredményéhez egy büntetôütést, és helyezze vissza a labdát! A kivételek miatt nézze meg a 18-2a szabályt (18-2 szabály)!

21 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 21 Ha valaki más mozdítja el a nyugalomban lévô labdát, vagy azt egy másik labda mozdítja el, akkor büntetés nélkül helyezze vissza! Mozgó labda eltérítése vagy megállítása (19. szabály) Ha az ön által megütött labdát saját maga, az ön játékostársa, caddie-je vagy felszerelése téríti el, vagy állítja meg, adjon hozzá eredményéhez egy büntetôütést, majd játssza meg a labdát, ahogy fekszik (19-2 szabály)! Ha az ön által megütött labdát egy nyugalomban lévô labda téríti el vagy állítja meg, a játékosnak úgy kell megjátszania labdáját, ahogy fekszik, kivéve stroke play-ben, ahol két büntetôütést kap, ha mind az ön labdája, mind a másik labda a greenen volt az ütést megelôzôleg (19-5a szabály). A labda felemelése, ejtése és helyezése (20. szabály) Mielôtt felemelné a labdát, amelyet vissza kell helyezni (pl.: amikor a labdát felemelik a greenrôl, hogy megtisztítsák), meg kell jelölnie annak helyét (20-1 szabály)! Amikor a labdát felemelik azért, hogy ejtsék vagy helyezzék egy másik helyen (pl.: amikor a játszhatatlan labda szabálya alapján, kétütônyi távolságon belül ejtik a labdát), akkor nem kötelezô megjelölni annak helyét, de azért ajánlott ezt megtenni. Amikor labdát ejt, álljon egyenesen, tartsa a labdát vállmagasságban, kartávolságra, majd ejtsen! Az ejtett labdát újra kell ejteni, ha a labda olyan helyzetbe gurul, ahol fennáll annak a körülménynek a zavaró hatása, amelybôl a könnyítést igénybe vették (pl.: mozdíthatatlan torlasz), ha több mint kétütônyi távolságra került nyugalomra attól a helytôl, ahol ejtették, vagy ha a lyukhoz közelebb kerül nyugalomba, mint az eredeti helye, a legközelebbi könnyítési pont, vagy ahol a labda keresztezte a vízakadály határát. Összesen kilenc olyan helyzet van, amikor az ejtett labdát újra kell ejteni, és ezek a 20-2c szabályban találhatóak. Ha egy másodszor ejtett labda ezen helyzetek bármelyikébe gurul, akkor helyezze oda, ahol az elôször megérintette a pályát, amikor újraejtette (20-2c szabály)! A játékot segítô vagy zavaró labda (22. szabály) Felemelheti a labdáját, vagy felemeltethet bármely más labdát, ha úgy gondolja, hogy az más játékost segíthet. Felemeltethet bármely labdát, ha az zavarja az ön játékát.

22 22 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz A labdát, amelyet azért emeltek fel, mert segítette vagy zavarta a játékot, tilos megtisztítani, hacsak nem a greenrôl emelték fel. Laza természetes anyag (23. szabály) Megmozdíthat egy laza természetes anyagot (azaz laza természetes tárgyat, mint például követ, leszakadt levelet vagy gallyat), hacsak a laza természetes anyag és az ön labdája nincsenek egyazon akadályban. Ha elmozdít egy laza természetes anyagot, és ezáltal elmozdul a labdája, akkor a labdát vissza kell helyezni, és (hacsak a labdája nem volt a greenen) egy büntetôütést szenved el (23-1 szabály). Mozdítható torlaszok (24-1 szabály) A mozdítható torlaszok (azaz a mozdítható tárgyak, mint például a gereblye, konzervdoboz stb.) bárhol is legyenek, büntetés nélkül elmozdíthatóak. Ha ennek következtében a labda elmozdul, akkor büntetés nélkül vissza kell helyezni. Ha a labda egy mozdítható torlaszon van, akkor a labdát büntetés nélkül fel lehet emelni, a torlaszt el lehet távolítani, és a labdát ejteni azon a ponton, amely pontosan azon hely alatt van, ahol a labda a torlaszon feküdt, kivéve a greenen, ahol a labdát helyezni kell. Mozdíthatatlan torlaszok és rendellenes talajviszonyok (24-2 és 25-1 szabályok) A mozdíthatatlan torlasz egy mesterséges tárgy, mint például egy épület vagy egy mesterséges burkolatú út (de ellenôrizze a Helyi Szabályokat az utak és ösvények megítélésérôl). A rendellenes talajviszony tócsa, felújítás alatti terület vagy földet túró állat, hüllô vagy madár okozta lyuk, nyom és csapás. Azon kivétellel, amikor a labda vízakadályban van, szabad könnyítés vehetô igénybe mozdíthatatlan akadályból és rendellenes talajviszonyok közül, amikor a körülmények fizikailag zavarják a labda fekvését, az ön beállását vagy lendítését. Felemelheti a labdáját és ejtheti a legközelebbi könnyítési ponttól egy ütônyi távolságon belül (lásd a Legközelebbi könnyítési pont meghatározását), de nem közelebb a lyukhoz, mint a legközelebbi könnyítési pont (lásd az alábbi ábrát). Ha a labda a greenen van, akkor helyezni kell a legközelebbi könnyítési pontra. Nincs könnyítés az ön játékvonalában lévô mozdíthatatlan torlasz vagy rendellenes talajviszony esetében, hacsak mind a labda, mind a körülmény nincs a greenen.

23 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 23 Mint további lehetôség, amikor a labda egy bunkerben van, akkor ön könnyítést vehet igénybe a körülménybôl a bunker mögött egy büntetôütés terhe mellett. A következô ábra szemlélteti a legközelebbi könnyítési pont kifejezést a 24-2 és 25-1 szabályokban, jobbkezes játékos esetén. A P1 B1 Játék iránya, jobbkezes játékos B2 P2 C A FEÚJÍTÁS ALATTI TERÜLET C B1 = a labda helyzete úton, felújítás alatti területen, stb. P1 = legközelebbi könnyítési pont P1-A-A = satírozott terület, amelyen belül a labdát ejteni kell, együtônyi sugárra P1- tôl, bármely ütôvel mérve B2 = a labda helyzete felújítás alatti területen, stb. = a P2-bôl történô játékhoz szükséges feltételezett beállás azzal az ütôvel, amellyel a játékos várhatóan elvégzi az ütést P2 = legközelebbi könnyítési pont P2-C-C = satírozott terület, amelyen belül a labdát ejteni kell, együtônyi sugárra P2- tôl, bármely ütôvel mérve Vízakadályok (26. szabály) Ha a labdája vízakadályban van (sárga karók és/vagy vonalak), akkor megjátszhatja a labdáját úgy, ahogy fekszik, vagy egy büntetôütés terhe mellett: megjátszhat egy labdát onnan, ahonnan a labdát az akadályba ütötte, vagy ejthet bármilyen távolságra a vízakadály mögött, azon az egyenes vonalon, amely a lyukat és azt a pontot köti össze, ahol a labda utoljára keresztezte a vízakadály határát (az ejtést ezen a vonalon elvégezve).

24 24 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz Ha a labdája oldalsó vízakadályban van (piros karók és/vagy vonalak), akkor a vízakadályban lévô labda (lásd fentebb) választási lehetôségein túl, egy büntetôütés terhe mellett kétütônyi távolságon belül, de nem közelebb a lyukhoz, ejthet attól a ponttól, ahol a labda utoljára keresztezte az akadály határát, vagy attól a ponttól az akadály túloldalán, amely azonos távolságra van a lyuktól, ahhoz a ponthoz képest, amelynél a labda keresztezte az akadály határát. Elveszett vagy határon kívüli labda; Provizórikus labda (27. szabály) Ellenôrizze a Helyi Szabályokat a score-kártyán, hogy meghatározhassa a pálya határait. Ha a labdája vízakadályon kívül veszett el, vagy határon kívüli területen van, akkor egy másik labdát kell megjátszania arról a pontról, ahonnan az utolsó ütést elvégezte, egy büntetôütés, azaz az ütés és távolság büntetés terhe mellett. Öt perc áll rendelkezésére, hogy a labdáját megkeresse, amely után, ha nem találja, vagy nem tudja beazonosítani, akkor az elveszett. Ha egy ütés elvégzése után úgy gondolja, hogy a labdája vízakadályon kívül, vagy határon kívüli területen elveszett, akkor játsszon meg egy provizórikus labdát. Ki kell jelentenie, hogy az egy provizórikus labda, és meg kell játszani azelôtt, mielôtt elindulna megkeresni az eredeti labdáját. Ha kiderül, hogy az eredeti labda elveszett (vízakadályon kívül), vagy határon kívüli területen van, akkor a provizórikus labdával kell folytatnia a játékot, egy büntetôütés terhe mellett. Ha az eredeti labda határon belül elôkerül, akkor azzal kell folytatnia a szakasz megjátszását, és abba kell hagynia a provizórikus labdával történô játékot. Játszhatatlan labda (28. szabály) Ha labdája egy vízakadályban van, akkor a játszhatatlan labda szabálya nem alkalmazható, és önnek a vízakadály szabálya szerint kell eljárnia, ha könnyítést vesz igénybe. Ha máshol a pályán úgy véli, hogy a labdája játszhatatlan, akkor egy büntetôütés terhe mellett: megjátszhat egy labdát onnan, ahonnan az utolsó ütést elvégezte, vagy ejthet bármilyen távolságra a pont mögött, ahol a labda fekszik, azon

25 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 25 az egyenes vonalon, amely a lyukat és azt a pontot köti össze, ahol a labda fekszik (az ejtést ezen a vonalon elvégezve), vagy ejthet egy labdát kétütônyi távolságon belül onnan, ahol a labda fekszik, nem közelebb a lyukhoz Ha a labdája bunkerben van, akkor eljárhat a fentiek alapján, kivéve, ha visszamegy a vonalon ejteni vagy kétütônyi távolságon belül ejt, ekkor a bunkerben kell ejtenie. Etikett Ha eddig még nem tette meg, akkor olvassa el az Etikett fejezetet amely nem szabály,, hanem egy gyakorlatias útmutató, hogy biztonságosan megfelelô tempóban, másokra való tekintettel, és a pálya karban tartását figyelembe véve mozoghassunk a pályán.

26 26 Etikett A golf szabályai I. Fejezet Etikett; viselkedés a pályán Bevezetés Ez a fejezet azokat a viselkedési alapelveket foglalja magába, amelyekkel a golfjátékot játszani kell. Ha a szabályokat betartják, minden játékos maximálisan élvezni fogja a játékot. A legfontosabb vezérelv az, hogy a pályán mindig tekintettel kell lenni a többiekre. A játék szellemisége A golfot többnyire bíró vagy játékvezetô felügyelete nélkül játsszák. A játék a résztvevôk becsületességén alapul, azon, hogy a golfozó tekintettel van a többi játékosra, és tartja magát a szabályokhoz. Valamennyi játékos viselkedjék fegyelmezetten, mindenkor udvariasságot és sportszerûséget tanúsítva, tekintet nélkül arra, hogy mennyire versenyképesek. Ez a golf játék szellemisége. Biztonság Amikor a játékosok ütést vagy próbalendítést végeznek, bizonyosodjanak meg arról, hogy senki sem áll a közelükben, illetve olyan helyen, ahol eltalálhatja az ütô, a labda vagy bármilyen kô, kavics, gally vagy hasonló. A játékosok ne üssenek addig, míg az elôttük játszó versenyzôk kellô távolságra nem kerülnek a pályán. Ha a játékosok ütéshez készülnek, figyelmeztessék azokat, akik a környezetükben, vagy a pályán elôttük vannak, és az ütés veszélyeztetheti ôket. Ha a játékos olyan irányban játssza meg a labdát, ahol fennáll annak a veszélye, hogy eltalálhat valakit, azonnal figyelmeztessen egy kiáltással. Ilyen esetekben a hagyományos figyelmeztetô szó a fore.

27 Etikett 27 Tekintettel lenni a többi játékosra Tilos a zavarás vagy a figyelem elterelése A játékosok legyenek mindig tekintettel a pályán lévô többi játékosra, és mozgással, beszéddel, vagy szükségtelen zajkeltéssel ne zavarják játékukat. A játékosok gondoskodjanak arról, hogy a pályára bevitt elektronikus eszközök ne vonják el a többi játékos figyelmét. Az elütôhelyen a játékos addig ne helyezze labdáját a tee-re, míg nem ô következik a játékban. A játékosok ne álljanak a labda közelében vagy közvetlenül a labda mögött, illetve közvetlenül a lyuk mögött, amikor egy játékos játékhoz készülôdik. A greenen A greenen a játékosok ne álljanak a másik játékos gurítási vonalában, vagy ha a játékos éppen üt, ne vessenek árnyékot a gurítás vonalára. A játékosok maradjanak a greenen vagy annak közelében, amíg a csoport minden játékosa befejezi a gurítást. Az eredmény rögzítése Stroke play-ben a jegyzôként mûködô játékos a következô tee-re való haladtában, ha szükséges, ellenôrizze az eredményt az érintett játékossal és rögzítse azt. A játék sebessége Játsszunk jó tempóban és tartsunk lépést A játékosok játsszanak jó tempóban. A Bizottság meghatározhatja a játék sebességének irányelveit, amelyeket minden játékosnak be kell tartania. A csoport felelôsséggel tartozik azért, hogy lépést tartson az elôtte haladó csoporttal. Ha egy teljes szakasszal lemarad, és emiatt késlelteti a mögötte haladó csoportot, akkor szóljon az utóbbiaknak, hogy haladjanak át, tekintet nélkül arra, hogy hányan vannak abban a csoportban.

A játékos ne üssön addig, amíg az előtte játszó versenyzők ütéstávolságon belül tartózkodnak.

A játékos ne üssön addig, amíg az előtte játszó versenyzők ütéstávolságon belül tartózkodnak. 1. fejezet Etikett, a játékos viselkedése a pályán Bevezetés Ez a fejezet azokat a viselkedési alapelveket foglalja magába, amelyeket a golfozás során figyelembe kell vennünk. Ha az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A golf szabályai. 2011 R&A Rules Limited és a United States Golf Association Minden jog fenntartva

A golf szabályai. 2011 R&A Rules Limited és a United States Golf Association Minden jog fenntartva A golf szabályai Jóváhagyta az R&A Szabály Kft. (R&A Rules Limited) és az Egyesült Államok Golf Szövetsége (United States Golf Association) 32. kiadás Érvényes: 2012. január 1-jétôl 2011 R&A Rules Limited

Részletesebben

FOOTGOLF SZABÁLYKÖNYV

FOOTGOLF SZABÁLYKÖNYV SZABÁLYKÖNYV FOOTGOLF SZABÁLYKÖNYV 2012 TARTALOMJEGYZÉK Footgolf............................................................. 6 Bizottság............................................................ 6 Bíró................................................................

Részletesebben

1. A labda az elütőhelyen kívül van, ha bármely része az elütőhelyen kívül fekszik.

1. A labda az elütőhelyen kívül van, ha bármely része az elütőhelyen kívül fekszik. I. kérdéscsoport Kérjük, döntse el az alábbi állításokról, hogy IGAZ vagy HAMIS? A) ALAP 1. A labda az elütőhelyen kívül van, ha bármely része az elütőhelyen kívül fekszik. 2. Amennyiben a játékos a szabályok

Részletesebben

A golf szabályai. és az amatôr státusz szabályai. Érvényes 2016 januárjától

A golf szabályai. és az amatôr státusz szabályai. Érvényes 2016 januárjától A golf szabályai és az amatôr státusz szabályai Érvényes 2016 januárjától Játszd meg a lab dát úgy, ahogy fek szik, Játszd meg pá lyát úgy, aho gy találod! Ha egyik sem le het sé ges, jár j el sportszerűen!

Részletesebben

14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése

14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése 14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése Tájékoztatás a játékosok, klubvezetők és versenyszervezők részére A Golf Szabálykönyv új kiadásának részeként, 2016. január 1-től lép érvénybe a 14-1b szabály, amely

Részletesebben

II. kérdéscsoport Egyszerű választásos kérdések I. JÁTÉK AZ ELÜTŐRŐL

II. kérdéscsoport Egyszerű választásos kérdések I. JÁTÉK AZ ELÜTŐRŐL II. kérdéscsoport Egyszerű választásos kérdések I. JÁTÉK AZ ELÜTŐRŐL 1. Mi történik akkor, ha a játékos stroke playben több mint kétütőnyi távolságra hátrafelé tűzi le a labdát, és elüt az elütőről? A)

Részletesebben

A GOLF SZABÁLYAI LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK. II. Meghatározások III. Játékszabályok. 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA

A GOLF SZABÁLYAI LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK. II. Meghatározások III. Játékszabályok. 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA A GOLF SZABÁLYAI TARTALOM ELŐSZÓ LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK FEJEZETEK A JÁTÉK I. Etikett II. Meghatározások III. Játékszabályok 1. A játék 2. Match play 3. Stroke play AZ ÜTŐK ÉS A LABDA 4. Az ütők 5. A labda

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG E T I K A I K Ó D E X Összeállította: Dr. Krasznai András a Magyar Senior Golfozók Társaságának tiszteletbeli Elnöke, 2007 Jóváhagyta: a Magyar Golf Szövetség Elnöksége 2007. február

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2015

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2015 MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2015 Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Junior Tour Versenyszabályzata kötelező érvényű az MGSZ által meghirdetett és

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 15. Magyar Klubcsapat Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. 15. Magyar Klubcsapat Bajnokság VERSENYKIÍRÁS 15. Magyar Klubcsapat Bajnokság 2015. szeptember 12-13. Birdland Golf & Country Club, Bükfürdő A verseny rendezője: Szabályok: A verseny ideje: A verseny helyszíne: Nevezési határidő: Nevezési

Részletesebben

FOOTGOLF HUNGARY SZABÁLYKÖNYV

FOOTGOLF HUNGARY SZABÁLYKÖNYV FOOTGOLF HUNGARY SZABÁLYKÖNYV 1. FOOTGOLF A Footgolf fő célja, hogy eljuttassunk egy football labdát a lehető legkevesebb számú rúgással az elrúgó helynek kijelölt (teeing ground) lapos területről egy

Részletesebben

RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ

RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ Ez a Rövid útmutató az EGA Hendikep Rendszer 2016-2019-es kiadásához alapvető információkat tartalmaz az EGA Hendikep Rendszer legfontosabb rendelkezéseivel kapcsolatban.

Részletesebben

JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2016

JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2016 JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT 2016 Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Junior Tour Versenyszabályzata kötelező érvényű az MGSZ által meghirdetett és megrendezett Junior

Részletesebben

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA

AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA Szabálypont Szabálykönyv 2013-16 Szabálykönyv 2015-16 1.1. MÉRETEI A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább

Részletesebben

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Bevezetés Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A játékszabályok minden olyan nemzetközi versenyre vonatkoznak, amelyet a BISFed (Boccia Nemzetközi Sport Szövetség)

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma:

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma: Játékszabály Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc A doboz tartalma: 75 fakocka (15 15 db öt színből) 5 db kétoldalú játéktábla pontozótábla 5 db pontszám jelölő

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. Az International F. A. Board véleménye az, hogy egy mérkőzést nem szabad folytatni, ha bármely csapatban A) ötnél kevesebb játékos van. B) hatnál kevesebb játékos

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015

JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 JÁTÉKSZABÁLYOK B33 2015 A Torna mérkőzéseit az MKOSZ által meghatározott 3 3 kosárlabda mérkőzések az alábbi szabályai szerint kell játszani. A Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok előírásai érvényesek

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés félidei szünetében egy játékos helyet cserél a kapussal a játékvezető tájékoztatása nélkül. Az új kapus kezével megakadályoz egy gólt és a labda szögletre

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség 1 Magyar Golf Szövetség VERSENYKIÍRÁS V. MAGYAR NŐI ÉS FÉRFI NYÍLT MATCH PLAY BAJNOKSÁG 2016. május 27-29. Old Lake Golf Club, Tata A verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség Szabályok: A verseny az R&A

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

2. A 9-es játék. 3. A 8-as játék. 4. A 14/1-es játék

2. A 9-es játék. 3. A 8-as játék. 4. A 14/1-es játék MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG POOL SZAKÁGA A WORLD POOL-BILLIARD ASSOCIATION (WPA) által kiadott, (2008. január 1-től visszavonásig érvényes) Pool Biliárd Versenyszabályai 2008. február A fordítás Internetes

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú,

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 16. Magyar Klubcsapat Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. 16. Magyar Klubcsapat Bajnokság VERSENYKIÍRÁS 16. Magyar Klubcsapat Bajnokság 2016. szeptember 10-11. Royal Balaton Golf & Yacht Club, Balatonudvari A verseny rendezője: Szabályok: A verseny ideje: A verseny helyszíne: Nevezési határidő:

Részletesebben

Az egyéni squash rövidített játékszabályai

Az egyéni squash rövidített játékszabályai Az egyéni squash rövidített játékszabályai ELŐSZÓ Az egyéni squash szabályainak rövidített változata, a játék alapszabályait hivatott megismertetni a játékosokkal. Minden játékosnak ismernie kell a játék

Részletesebben

INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat

INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat INDOOR TAMBURELLO Nemzetközi játékszabályzat Tartalomjegyzék 1. fejezet Pálya Vonalak Biztonsági és neutrális zónák Játékterület 2. fejezet Labda 3. fejezet Ütők 4. fejezet Játszmák és meccsek Pontozás

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Bevezetés CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A nemzetközi boccia versenyek szervezésével kapcsolatos további információk a Nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI Budapest 2008 A JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség Ajánlásai alapján (fordította: Williams Carl, az MTLSz Játékvezetői

Részletesebben

_04. a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret.

_04. a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret. 2015-16_04 A debreceni mérkőzésen a 32. és a 35. percben is a rossz helyről elvégzett (szabálytalan) bedobás újra elvégeztetése történt ahelyett, hogy az ellenfél javára ítélte volna a bedobás jogát. A

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

17. SZABÁLY A SZÖGLETRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::

17. SZABÁLY A SZÖGLETRÚGÁS. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 17. SZABÁLY PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Szögletrúgást akkor kell ítélni, amikor a labda utoljára védıjátékost

Részletesebben

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok

Szabály játékok. Szerep játékok. 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 5:3 3:3. 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi 5:5. 3 m 3 m. feladatok, játékok U9 3 m 3 m U7 5:5 (kapussal) 5:5 3:3 Szabály játékok 5:3 x x x x Labda nélküli koordináció célbarúgással Szerep játékok 3:3 x x x x 5:5 x x x x 5:5 (kapussal) 3:3 Ügyességi feladatok, játékok U7: 5-6 évesek

Részletesebben

Kris Burm játéka. Tartozékok

Kris Burm játéka. Tartozékok Kris Burm játéka Én legyek erősebb, vagy az ellenfelemet gyengítsem? Ezt a húzós kérdést kell feltenni magadnak minden egyes körödben. Tartozékok - 1 játéktábla - 30 fehér korong: 6 Tzaar, 9 Tzarnő és

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek. Teremröplabda

AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek. Teremröplabda AZ FIVB 2016.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA a változások pirossal szedettek Teremröplabda Szabálykönyv 2015-16 Szabálykönyv 2017-20 1 1.1 A JÁTÉKTERÜLET MÉRETEI Az FIVB,

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés folyamán egy játékos megtagadja egy fülbevaló, vagy egyéb veszélyes tárgy eltávolítását. A) Ne engedje, hogy a mérkőzést folytassa. B) Utasítsa őt a játéktér

Részletesebben

(N)agymenők avagy MINDEN AMI KOCSI

(N)agymenők avagy MINDEN AMI KOCSI (N)agymenők avagy MINDEN AMI KOCSI Mint ismeretes községünkben találták fel a mai kocsi ősét, a történetével itt most nem szeretnék foglalkozni. Községünk ad otthont a Kocsitoló fesztiválnak, mely idén

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, XXX C A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE a [ ] Bizottság 1702/2003/EK számú, a légijárművek és a hozzájuk kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

Football Factor Dalnoki Bajnokság

Football Factor Dalnoki Bajnokság Football Factor Dalnoki Bajnokság VERSENYKIÍRÁS Helyszín : 1157 Bp. Bánkút u.71 ( Dalnoki pálya) Nevezési Feltételek: 39.000 Ft/Csapat ( minimum 9 meccs garantált) 15 fős Csapatok. (Egyszerre 5+1 játékos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

Nyerni jó. 7.-8. évfolyam

Nyerni jó. 7.-8. évfolyam Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu Levelező Matematika Szakkör Nyerni

Részletesebben

PLUSZ ügyességi versenyeken használt akadály típusok.

PLUSZ ügyességi versenyeken használt akadály típusok. PLUSZ ügyességi versenyeken használt akadály típusok. A bója akadályok építhetők kicsi vagy nagy bójából, a labirintusban és a beékező és kiérkező bójakapuk csak kis bójából építhetők. Minden bója tetején

Részletesebben

Versenykiírás/ Szabályok

Versenykiírás/ Szabályok Veszprémi Kispályás Liga 2016 Versenykiírás/ Szabályok Helyszín: Veszprém, Vasas pálya 2 db 20x40 méteres szabvány műfüves pálya Időpont: 2016.04.04. 2016.11.28. (tavaszi-őszi forduló), Szezonzáró: KISPÁLYA

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség 1 VERSENYKIÍRÁS 27. MAGYAR KUPA 2016. május 7-8. Pannonia Golf & Country Club, Máriavölgy A verseny rendezője: Szabályok: A verseny az R&A szabályainak, a Versenyszabályzatának és Ranglista kiírásának,

Részletesebben

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZAT Az R&A A Golf Szabályai előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede 2-4 játékos részére 10 éves kortól játékidő kb. 30-45 perc Tartalom 9 árkártya az árak jelölésére (1-9 gulden) 1 Gazdag Jakab-kártya 5 áruértékjelző kártya 45 árukártya

Részletesebben

AEROBIC GYMNASTICS Szabálykönyv (Code of Points) 2013 2016

AEROBIC GYMNASTICS Szabálykönyv (Code of Points) 2013 2016 AEROBIC GYMNASTICS Szabálykönyv (Code of Points) 2013 2016 VIII. SZ. MELLÉKLET 2013 FEBRUÁR Útmutató a hazai versenyszámok pontozásához a COP 2013-2016 alapján 1 / 7 oldal CHALLENGE MŰVÉSZIHATÁS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok

Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok Mezőhegyi Amatőr Gokart Bajnokság 2011. Általános Biztonsági Szabályok A pályán való tartózkodásra vonatkozó szabályok, valamint biztonsági követelmények megegyeznek az edzések és versenyek esetén. Pályára

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MBSZ Elnöksége 8/2005. számú határozatával. Preambulum A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a fair play szellemével, a sport kulturális

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2)

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2) Wie Hund und Katz! Chris Baylis játéka 2-6 játékosnak 10 éves kortól Játékötlet A játékosoknak kutyákat és macskákat kell etetniük úgy, hogy élelem-kártyákat tesznek az állatok mellé. Amíg a kutyák a csontokat

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Kick-box light-contact övvizsga 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal)

Kick-box light-contact övvizsga 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal) 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal) 14-16 év között 16 év felett fekvőtámasz 50 60 felülés 120 150 a, első köríves rúgás (t) + fordított köríves rúgás (f) + köríves rúgás (f) - hátsó csapott (t)

Részletesebben

ONLINE JEGYZŐKÖNYV SEGÉDLET

ONLINE JEGYZŐKÖNYV SEGÉDLET ONLINE JEGYZŐKÖNYV SEGÉDLET Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottság 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. VI.em. Gyömörey István istvan.gyomorey@keziszovetseg.hu Nyitrai Petra petra.nyitrai@keziszovetseg.hu

Részletesebben

Használati utasítások Cikk szám: 1103

Használati utasítások Cikk szám: 1103 Használati utasítások Cikk szám: 1103 ÖSSZECSUKHATÓ TRAMBULIN 96cm Komoly testi sérülés vagy halál következhet be, ha a fenti figylemeztetéseket nem követik és nem használják minden utasítás szerint. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség 1 Magyar Golf Szövetség VERSENYKIÍRÁS 56. MAGYAR AMATŐR GOLFBAJNOKSÁG 2015. Július 22-24. Magyar Golf Club, Kisoroszi A verseny rendezője: Szabályok: A verseny ideje: A verseny helyszíne: Versenyforma:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

UCH0041. Teljesen mozgatható fali tartó. Felhasználói útmutató

UCH0041. Teljesen mozgatható fali tartó. Felhasználói útmutató UCH0041 Teljesen mozgatható fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf Donald X. Vaccarino játéka 2-4 játékos részére, 8 éves kortól A játék elemei 8 különböző játéktábla rész (A továbbiakban negyed) A játékosok célja Minden játékos települések ügyes megépítésével saját birodalmát

Részletesebben

JÁTÉKVEZETŐI IRÁNYELVEK RÖPLABDA JÁTÉKVEZETŐK SZÁMÁRA

JÁTÉKVEZETŐI IRÁNYELVEK RÖPLABDA JÁTÉKVEZETŐK SZÁMÁRA JÁTÉKVEZETŐI IRÁNYELVEK RÖPLABDA JÁTÉKVEZETŐK SZÁMÁRA 2015 A 2015. évi kiadású Refereeing Guidelines and Instructions alapján fordította és összeállította Herpai László az FIVB Játékszabály Bizottság titkára

Részletesebben

EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT EGYSÉGES VERSENY- FEGYELMI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2012. AUGUSZTUS-TÓL KIADTA: FAIR A VERSENYBIZOTTSÁG PLAY MINDENEK ELŐTT!!! 1. Általános rendelkezések A városi kispályás műfüves labdarúgó bajnokság

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉS ALKATRÉSZEK LISTÁJA FELÜLNÉZETI RAJZ SZERELÉSE ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELÖTTI BEMELEGÍTÉS ÉS NYÚJTÁSI TIPPEK NEHÉZSÉG BEÁLLÍTÁSA TRÉNING

Részletesebben

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015 Kincsvadászat Feladatleírás Regular Category / Junior High School WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015 Ez a dokumentum a World Robot Olympiad magyarországi Nemzeti Fordulóján érvényes. A Nemzetközi Döntő

Részletesebben

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2015. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Választott tantárgy GOLF, 2012

Választott tantárgy GOLF, 2012 Választott tantárgy GOLF, 2012 Választott tantárgy GOLF, 2010 Történet Pálya, felszerelés Etikett Szabály Játékformák A GOLF A golf olyan játék, ahol a jó négy centiméter átmérőjű Labdát egy másik labdán

Részletesebben

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u Program: Mi is az a floorball? A floorball a jégkorong és a gyeplabda keveréke. Két nemzet is a saját találmányának tartja ezt a játékot. Egyesült Államok Floorhockey Svédország Innebandynak (Czitrom András)

Részletesebben

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

Tisztelt Sporttársak!

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sporttársak! Szeretettel köszöntünk Benneteket az Angyalföldi Sportiskola és DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett kézilabda utánpótlás tornán. Időpont: 2015. december 19-20-21.

Részletesebben

A korfball szabályai

A korfball szabályai A korfball szabályai 2012.07.01 A korfball szabályai... 3 1. fejezet: A pálya és az eszközök... 3 1.1 A játéktér... 3 1.2 Jelölések... 3 1.3 Állványok... 5 1.4 Korfok... 5 1.5 Labda... 5 1.6 Felszerelés...

Részletesebben

A szabályváltozások összefoglalója. Játékosok, edzők és a média számára. Hatályos június 1-től. Bevezetés

A szabályváltozások összefoglalója. Játékosok, edzők és a média számára. Hatályos június 1-től. Bevezetés A labdarúgás játékszabályai 2016/17 A szabályváltozások összefoglalója Játékosok, edzők és a média számára Hatályos 2016. június 1-től Bevezetés Az IFAB 130-dik, 2016. március 5-ei cardiffi Éves Közgyűlésén

Részletesebben

RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint:

RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint: RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint: 1. A ranglista A által kijelölt ranglista versenyeken a játékos által a kategóriák

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2016. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. MÁRCIUS 23-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTVA: AZ OPSZ 2016. FEBRUÁR 19-EI ELNÖKSÉGI

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szakmai elvek U11-U15

Szakmai elvek U11-U15 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Szakmai elvek U11-U15 MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA AZ MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottsága 2014. oldal 1 Védekezési és támadási alapelvek U11-U15 korosztályokban

Részletesebben

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA A szabályokról Az MVLSZ Játékvezetői Bizottsága a Ligával egyeztetve a szabályok eltérő értelmezésének kizárása, és az egységes játékvezetői szemlélet kialakítása érdekében az alábbi kötelező érvényű iránymutatással

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben