A golf szabályai R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A golf szabályai. 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva"

Átírás

1 A golf szabályai Az R&A Szabály Kft. (R&A Rules Limited) és az Egyesült Államok Golf Szövetsége által jóváhagyva 31. kiadás Érvényes: január 1-tôl 2007 R&A Szabály Kft és az Egyesült Államok Golf Szövetsége Minden jog fenntartva

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Elôszó Alapvetô változások Hogyan használjuk a szabálykönyvet Gyors kalauz a golf szabályaihoz Fejezet I Etikett II Meghatározások III A játék szabályai A játék 1 A játék Match play Stroke play Ütôk és a labda 4 Ütôk A labda A játékos kötelezettségei 6 A játékos Gyakorlás Tanács; A játékvonal jelzése Felvilágosítás a megtett ütésekrôl A játék rendje 10 A játék rendje Elütôhely 11 Elütôhely A labda megjátszása 12 A labda keresése és azonosítása A labda megjátszása úgy, ahogy fekszik

3 Tartalomjegyzék 3 14 A labda megütése Helyettesítô labda; Idegen labda A green 16 A green A zászlórúd Elmozdult, eltérített vagy megállított labda 18 Nyugvó labda elmozdulása Mozgó labda eltérítése vagy megállítása Könnyítési helyzetek és eljárások 20 Felemelés, ejtés és helyezés; Idegen helyrôl történô játék Labdatisztítás A játékot segítô vagy zavaró labda Laza természetes anyagok Torlaszok Rendellenes talajviszonyok, besüppedt labda és idegen green Vízakadályok (Beleértve az oldalsó vízakadályokat is) Elveszett vagy határon kívüli labda; Provizórikus labda Játszhatatlan labda Egyéb játékformák 29 Threesome és Foursome játékok Three-Ball, Best-Ball és Four-Ball Match Play Four-Ball Stroke Play Bogey-, Par- és Stableford versenyek Adminisztráció 33 Bizottság Viták és döntések Függelék I Tartalom A rész: Helyi Szabályok B rész: Helyi Szabály mintája C rész: A verseny feltételei

4 4 Tartalomjegyzék Függelék II Az ütôk formája Függelék III A labda Az amatôr státusz szabályai Index R&A Szabályok Kft január 1-tôl az R&A Szabályok Kft-re száll át a st. andrews-i Royal and Ancient Golf Club azon felelôssége és joga, hogy a Golf Szabályairól, valamint az Amatôr Státusz Szabályairól döntéseket hozhat és mutathat be. Nemek A Golf Szabályaiban a bármely személyre vonatkoztatott nemet mindig mind a két nemre kell érteni. Mozgássérült golfozók Az R&A által kiadott A golf szabályaink módosításai mozgássérült golfozók számára címû kiadvány, amely tartalmazza a golf szabályainak azon engedélyezett módosításait, amely lehetôvé teszi a mozgássérült golfozók játékát, az R&A-n keresztül kapható. Hendikepek A golf szabályai nem rendelkeznek a hendikepek kiadásáról és módosításáról. Az ilyen ügyekben az érintett nemzeti szövetség a felelôs, és a témában felmerülô kérdéseket is oda kell címezni.

5 Elôszó 5 Elôszó a Golf Szabályai 2008-as kiadásához Ez a könyv a golf szabályait tartalmazza, amelyek világszerte január 1-tôl lépnek életbe. Ez a kiadvány a st. andrews-i Royal and Ancient Golf Club és Egyesült Államok Golf Szövetsége négyéves közös munkájának gyümölcse, amelynek során a világ számos tájékáról származó golf szervezetekkel is konzultáltak. Miközben fontosnak tartottuk, hogy a Szabályok hûek legyenek történelmi hagyományaikhoz, ügyeltünk arra, hogy az értelmezések tiszták, egyszerûek és érthetôek, a büntetések megfelelôek legyenek. A Szabályok átfogó áttekintése biztosítja ezeket a célokat, és ez a kiadás a fejlôdés legújabb lépcsôfoka. A legfontosabb változtatásokat a oldalon foglaltuk össze. Mind az R & A, mind az USGA támogatni kívánja a szabályok tiszteletét és betartását, valamint minden szinten meg akarja ôrizni a golfozás feddhetetlenségét. Végezetül szeretnénk hálás köszönetet mondani nem csak saját bizottságainknak az elvégzett munkáért, hanem mindazoknak is, akik a legkülönbözôbb területen segítséget nyújtottak ennek a módosításnak a megszületéséhez. W. Michael B. Brown James T. Bunch Elnök Elnök Golfszabály Bizottság Golfszabály Bizottság R & A Szabály Kft USA Golf Szövetsége szeptember

6 6 Alapvetô változások A szabálykönyv 2008-as kiadásában bevezetett alapvetô változások Általános A szabályváltozások általában két nagy kategóriába esnek: (1) azok, amelyek javítják a szabályok érthetôségét és (2) azok, amelyek bizonyos körülmények között csökkentik a büntetéseket, és így biztosítják azt, hogy azok megfelelô mértékûek legyenek. Meghatározások Tanács Módosítottuk oly módon, hogy lehetôséget adjon a távolságra vonatkozó felvilágosítás adására, mivel ezt nem tartjuk tanácsnak. Elveszett labda Módosítottuk oly módon, hogy tisztázza a helyettesítô labdával kapcsolatos vitákat, és bevezesse az ütés és távolság fogalmát (lásd az idevonatkozó változásokat a 18-1, 24-3, 25-1c, 26. és a 27-1 szabályokban) Mérkôzések A meghatározást visszavontuk és helyette két új meghatározást vezettünk be: Match play formái és a Stroke play formái. Szabályok 1-2 szabály, a labda befolyásolása Megjegyzéssel bôvült, hogy tisztázza, hogy mit jelent az 1-2 szabály súlyos megszegése. 4-1 szabály, Az ütôk formája és kiképzése Módosítottuk oly módon, hogy csökkentse a büntetést, amely a nem megfelelô ütôk, vagy a 4-2 szabályt megszegô ütôk hordásáért jár. Így

7 Alapvetô változások 7 most kizárás helyett ugyanazt a büntetést kapják, mint ami a 14-nél több ütô birtoklásáért jár szabály, A labda keresése; A labda láthatósága Módosítottuk oly módon, hogy magába foglalja a labda keresését torlaszban szabály, A labda azonosítása Módosítottuk oly módon, hogy megengedje a játékosnak, hogy azonosítás céljából felemelje a labdát egy akadályban (lásd az idevonatkozó változásokat a 15-3 szabályban, törölve az idegen labda akadályban való megjátszásáért járó büntetés alóli kivételt) szabály, Labda akadályban; Tiltott tevékenységek Az 1. kivételt módosítottuk a tisztánlátás kedvéért; a 2. kivételt is módosítottuk, hivatkozva a 13-2 szabályra, valamint hogy megszüntessük a kapcsolatot a játékosnak az adott szakaszon végzett következô játékában való segítséggel; és végül bevezettünk egy 3. kivételt, amely bizonyos körülmények között felmenti a játékost a 13-4a szabály szerinti büntetés alól (az akadály állapotának ellenôrzése) szabály, Mesterséges eszközök, szokatlan felszerelés és a felszerelés szokatlan használata Módosítottuk oly módon, hogy vonatkozzon a felszerelés szokatlan használatára (lásd még az új kivételt a felszerelés hagyományosan elfogadott módon való használatáról), és egy új kivételt vezettünk be azon játékosok számára, akik igazolt egészségügyi ok miatt mesterséges eszközt vagy szokatlan felszerelést használnak szabály, Helyettesítô labda Bevezettünk egy kivételt, hogy elkerüljük a dupla büntetést, amikor a játékos helytelenül helyettesíti a labdát és játszik idegen helyrôl (lásd az idevonatkozó változást a 20-7c szabályban) szabály, Idegen labda Módosítottuk oly módon, hogy eltávolítottuk a felmentést az akadályban való játékért járó büntetés alól (lásd az idevonatkozó változást a 12-2

8 8 Alapvetô változások szabályban, mely megengedi a játékosnak, hogy egy akadályban felemelje a labdát azonosítás céljából). 16-1e szabály, Lovagló helyzetben a putt-vonal felett vagy a putt-vonalon állni Bevezettünk egy kivételt, hogy ne járjon büntetés, ha a tevékenység nem volt szándékos, vagy mert azért történt, hogy elkerüljük, hogy egy másik játékos putt-vonalán álljunk; korábban ezt csupán egy döntés engedélyezte. 18. szabály, Nyugvó labda elmozdulása A büntetés megállapítást megváltoztattuk, hogy elkerüljük a dupla büntetést, amikor a játékos engedély nélkül veszi fel, és helytelenül helyettesíti a labdát (lásd a kapcsolódó változást a 15-2 és a 20-7c szabályban) szabály, Nyugvó labda elmozdulása; Külsô tényezô által Megjegyzést adtunk hozzá, hogy tisztázzuk az eljárást, amikor a labdát külsô tényezô mozdíthatta el szabály, Mozgó labda eltérítése vagy megállítása játékos, játékostárs, caddie vagy felszerelés által Módosítottuk oly módon, hogy mind match play-ben, mind stroke playben egy ütésre csökkentettük a büntetést. 20-3a szabály, Helyezés és visszahelyezés, ki által és hova Módosítottuk oly módon, hogy csökkentettük a büntetést akkor, amikor nem a megfelelô személy helyezi le, vagy helyezi vissza a labdát szabály, Idegen helyrôl történô játék; Stroke play Megjegyzést adtunk hozzá, hogy elkerüljük a dupla büntetést, amikor a játékos idegen helyrôl játszik, és helytelenül helyettesíti a labdát ((lásd a kapcsolódó változást a 15-2 szabályban) szabály, Mozdítható torlasz Módosítottuk oly módon, hogy megengedtük a zászlórúd elmozdítását miközben kezelik, eltávolítják vagy feltartják amikor a labda mozgásban van.

9 Alapvetô változások szabály, Torlaszban elveszett labda 25-1c szabály, Rendellenes talajviszonyok között elveszett labda 26. szabály, Vízakadályok (Beleértve az oldalsó vízakadályokat is) 27-1 szabály, Ütés és távolság; Határon kívüli labda; Öt percen belül nem talált labda A fenti szabályokban az ésszerû bizonyíték szóösszetételt felváltottuk az ismert, vagy gyakorlatilag biztos kifejezéssel, amikor meghatározzuk, hogy vajon a labdát amelyet nem találnak úgy lehet-e kezelni, mint ami egy torlaszban (24-3 szabály), rendellenes talajviszonyok között (25-1 szabály), vagy egy vízakadályban (26-1 szabály) tûnt el. Lásd az idevonatkozó változást az Elveszett labda meghatározásban és a 18-1 szabályban. I. Függelék Levágott fû szegélye Új fogalmat vezettünk be a Helyi Szabályokban Ideiglenes mozdíthatatlan torlaszok A Helyi Szabály mintájának második cikkelyét módosítottuk oly módon, hogy további feltételt is magába foglaljon, azaz az átmeneti mozdíthatatlan torlasznak a játékos játékvonalán kell lennie, hogy a közbenjáró könnyítést meg lehessen adni. II. Függelék Állíthatóság Módosult, hogy az ütô a súlybeállításon kívül egyéb módon is állítható legyen, amelyet az R & A jóváhagy. Ütôfej; Sima forma Módosult, hogy tisztázza a Sima forma fogalmát, és felsorol néhány nem engedélyezett jellemzôt; ezt elôzôleg a felszerelésekrôl szóló Szabály irányelvei tartalmazták. Ütôfej; Kiterjedések, térfogat és tehetetlenségi nyomaték Bôvült a tehetetlenségi nyomatékkal és a putter ütôfejének térfogatával

10 10 Alapvetô változások kapcsolatban; ezt korábban a felszerelésekrôl szóló Szabály irányelvei, valamint kísérletek jegyzôkönyvei részletezték. Ütôfej; Rugalmas hatás és dinamikus tulajdonságok Új bekezdéssel bôvült a Rugalmas hatás szakasza. A határérték, ahogyan az az Inga Teszt Protokollban részletezve van, minden ütôre vonatkozik (a putterek kivételével), és minden játékformára érvényes; ez elôzôleg a Verseny feltételeiben volt meghatározva.

11

12

13

14

15 ?

16

17 Hogyan használjuk a Szabálykönyvet 17 Hogyan használjuk a Szabálykönyvet? Érthetô és elfogadható a tény, hogy nem mindenki fogja elejétôl a végéig elolvasni a Golf Szabálykönyv egy példányát. A legtöbb golfozó csupán akkor fogja a könyvet fellapozni, amikor valamilyen megoldásra váró probléma merül fel a pályán. Azonban hogy a kedves olvasónak legalább az alaptudása meglegyen a szabályokról, valamint hogy elfogadható módon legyen képes játszani a játékot, az mindenképpen ajánlott, hogy legalább a Szabályok gyors áttekintése és az Etikett fejezeteket átlapozzák és elolvassák. Annak érdekében, hogy a pályán felmerülô, szabályokkal kapcsolatos problémákra helyes választ találjunk, a Szabálykönyv Tárgymutatóját használjuk. Például ha a játékos véletlenül elmozdítja a labda-jelzôt, miközben felemeli a labdáját a greenen, akkor elôször meg kell határozni a kérdéses kulcsszavakat, úgy mint labda-jelzô, labda felemelése és green, majd ezeket a címszavakat meg kell keresni a Tárgymutatóban. Az idevonatkozó szabályt a labda-jelzô és a felemelt labda (20-1 szabály) címszavak alatt lehet megtalálni, és ezen szabály elolvasásával választ kaphatunk a kérdésünkre. Azon felül, hogy meghatározzuk a kulcsszavakat, és a Golf Szabálykönyv Tárgymutatóját használjuk, a következô pontok is hozzásegítenek a Szabálykönyv hatékony és pontos használatához: A szavak megértése A Szabálykönyv nagyon pontos és átgondolt módon van megfogalmazva. Az olvasónak tudatában kell lennie, és meg kell értenie a szóhasználat következô különbségeit: -hat, -het (például: a játékos törölheti az ütést) azt jelenti, hogy a cselekedet szabadon választható kéne, kellene (például: a jegyzônek ellenôriznie kellene az eredményt) azt jelenti, hogy a cselekedet ajánlott, de nem kötelezô kell (például: a játékos ütôjének meg kell felelnie) azt jelenti, hogy ez egy utasítás, és büntetés jár, ha nem teljesítik

18 18 Hogyan használjuk a Szabálykönyvet egy labda (például: ejtsen egy labdát a pont mögött) azt jelenti, hogy egy másik labdával lehet helyettesíteni az elôzôt (például: 26., 27. és 28. szabályok) a labda (például: a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és ejtenie kell) azt jelenti, hogy a labda nem helyettesíthetô egy másik labdával (például: 24-2 és 25-1 szabályok) A meghatározások ismerete Több mint ötven meghatározott szakkifejezés van (például: rendellenes talajviszonyok, játéktér stb.) és ezek alkotják azt az alapot, amelyre a játék szabályai épülnek. A meghatározott szakkifejezések pontos ismerete (amelyek az egész könyvben dôlt betûvel vannak szedve) nagyon fontos a szabályok helyes alkalmazásában. Az eset tényei Ahhoz, hogy megválaszoljunk bármilyen szabályokkal kapcsolatos kérdést, figyelembe kell vennünk az eset tényeit. Meg kell határozni: a játék formáját (például: match play vagy stroke play, egyes, foursome vagy four-ball) ki érintett (például: a játékos, annak játékostársa vagy caddie-je, egy külsô tényezô) hol történt az eset (például: az elütôhelyen, egy bunkerben vagy vízakadályban, a greenen) mi történt valójában az esemény idôzítése (például: visszajuttatta-e már a játékos a score-kártyáját, lezárták-e már a versenyt) Hivatkozás a könyvre Amint fent is említettük, a Szabálykönyv Tárgymutatója és a vonatkozó szabály megkeresése választ ad a pályán felmerülô kérdések döntô többségére. Ha kétség merül fel, akkor úgy kell játszani a pályát, ahogyan van, és a labdát ahogy fekszik. A klubházba való visszatéréskor az üggyel a Bizottsághoz fordulhatunk, és a Bizottság a Döntések a Golf Szabályairól címû kiadvány segítségével segít megoldani bármely olyan kérdést, amely nem teljesen egyértelmû csupán a Szabálykönyv alapján.

19 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 19 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz Mivel a golf önszabályozó játék, minden golfozónak pontosan kell értenie az alapvetô szabályokat, amelyet ez az útmutató tartalmaz. (Önszabályozó= azt jelenti, hogy nincs bíró) Mindamellett ez az útmutató nem helyettesíti a golf szabályait, amelyet mindig alkalmazni kell, ha kétség merül fel. Amennyiben több felvilágosításra lenne szükség az ebben az útmutatóban megemlített pontokkal kapcsolatban, akkor keressék meg az arra vonatkozó szabályt. Általános pontok Mielôtt elkezdené a körét: Olvassa el a Helyi Szabályokat a score-kártyán vagy a hirdetôtáblán! Tegyen megkülönböztetô jelet a labdájára! Sok golfozó ugyanolyan márkájú labdát használ, és ha az ember nem tudja beazonosítani a labdáját, akkor azt elveszettnek kell tekinteni. (12-2 és 27-1 szabályok) Számolja meg az ütôit! A megengedett maximális ütôszám 14 (4-4 szabály). A kör alatt: Ne kérjen tanácsot senkitôl, kivéve a játékostársától (azaz a játékostól a saját félbôl) vagy a caddie-jétôl! Ne adjon tanácsot senkinek, kivéve a játékostársának! Kérhet felvilágosítást a szabályokról, a távolságról vagy akadályok, zászlórúd helyzetérôl stb. (7-2 szabály) Ne tegyen gyakorló ütést egy szakasz megjátszása közben! A köre végén: Match play-ben bizonyosodjon meg, hogy a mérkôzés eredménye el lett könyvelve! Stroke play-ben bizonyosodjon meg, hogy a score-kártyája helyesen lett kitöltve, és aláírva juttassa vissza, amilyen gyorsan csak lehet (6-6 szabály). A játék szabályai Kezdô ütés (11. szabály) Kezdô ütését a két tee-jelzô közül, ne azok elôl végezze el! Tee-ütését elvégezheti a tee-jelzôk vonalától hátrafelé, két ütôhossznyi távolságon belülrôl.

20 20 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz Ha ütését ezen területen kívülrôl végzi el, akkor match play-ben nincs büntetés, de az ellenfél megkérheti az ütés megismétlésére; stroke play-ben két büntetôütést kap, és korrigálnia kell hibáját azáltal, hogy a helyes területrôl játszik. A labda megjátszása (12., 13., 14. és 15. szabályok) Ha azt gondolja egy labdáról, hogy az öné, de nem látja rajta a megkülönböztetô jelet, akkor jegyzôje vagy ellenfele engedélyével megjelölheti és felemelheti a labdát, hogy beazonosítsa (12-2 szabály). Úgy játssza meg a labdát, ahogy fekszik! Ne javítsa a fekvését, a szándékolt beállás vagy lendítés területét, vagy a játékvonalát azáltal, hogy bármilyen rögzített, vagy növésben lévô dolgot eltávolít, elhajlít vagy eltör, kivéve, ha szabályosan felveszi a beállását, vagy lendítést végez! Ne javítsa a fekvését úgy, hogy bármit lenyom (13-2 szabály)! Ha a labdája bunkerben vagy vízakadályban van, ne érintse meg kezével vagy ütôjével a talajt egyik fajta akadályban sem, ill. a vizet a vízakadályban, mielôtt lefelé lendít, valamint ne mozdítson el laza akadályt (13-4 szabály)! Az ütôt meg kell lendíteni, és meg kell ütni a labdát. Nem szabad tolni, kaparni vagy kanalazni a labdát (14-1 szabály). Ha idegen labdát játszik meg, match play-ben elveszíti a szakaszt; stroke play-ben két büntetôütést szenved el, majd korrigálnia kell a hibáját úgy, hogy a megfelelô labdával játszik (15-3 szabály). A greenen (16. és 17. szabály) A greenen a labdát meg lehet jelölni, fel lehet emelni, és meg lehet tisztítani; mindig pontosan kell visszahelyezni (16-1b szabály). Megjavíthat labdanyomokat és régi lyuk-mélyedéseket, de más károsodást nem, mint például a cipôszeg nyomokat (16-1c szabály). Amikor ütést végez el a greenen, meg kell bizonyosodnia, hogy a zászlórudat kezelik, vagy eltávolították. A zászlórudat akkor is lehet kezelni vagy akkor is el lehet távolítani, amikor a labda nem a greenen fekszik (17. szabály). Nyugvó labda elmozdulása (18. szabály) Általában, amikor a labda játékban van, és ön véletlenül elmozdítja azt, felemeli, amikor az nem engedélyezett vagy elmozdítja azután, hogy becélozta, adjon hozzá eredményéhez egy büntetôütést, és helyezze vissza a labdát! A kivételek miatt nézze meg a 18-2a szabályt (18-2 szabály)!

21 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 21 Ha valaki más mozdítja el a nyugalomban lévô labdát, vagy azt egy másik labda mozdítja el, akkor büntetés nélkül helyezze vissza! Mozgó labda eltérítése vagy megállítása (19. szabály) Ha az ön által megütött labdát saját maga, az ön játékostársa, caddie-je vagy felszerelése téríti el, vagy állítja meg, adjon hozzá eredményéhez egy büntetôütést, majd játssza meg a labdát, ahogy fekszik (19-2 szabály)! Ha az ön által megütött labdát egy nyugalomban lévô labda téríti el vagy állítja meg, a játékosnak úgy kell megjátszania labdáját, ahogy fekszik, kivéve stroke play-ben, ahol két büntetôütést kap, ha mind az ön labdája, mind a másik labda a greenen volt az ütést megelôzôleg (19-5a szabály). A labda felemelése, ejtése és helyezése (20. szabály) Mielôtt felemelné a labdát, amelyet vissza kell helyezni (pl.: amikor a labdát felemelik a greenrôl, hogy megtisztítsák), meg kell jelölnie annak helyét (20-1 szabály)! Amikor a labdát felemelik azért, hogy ejtsék vagy helyezzék egy másik helyen (pl.: amikor a játszhatatlan labda szabálya alapján, kétütônyi távolságon belül ejtik a labdát), akkor nem kötelezô megjelölni annak helyét, de azért ajánlott ezt megtenni. Amikor labdát ejt, álljon egyenesen, tartsa a labdát vállmagasságban, kartávolságra, majd ejtsen! Az ejtett labdát újra kell ejteni, ha a labda olyan helyzetbe gurul, ahol fennáll annak a körülménynek a zavaró hatása, amelybôl a könnyítést igénybe vették (pl.: mozdíthatatlan torlasz), ha több mint kétütônyi távolságra került nyugalomra attól a helytôl, ahol ejtették, vagy ha a lyukhoz közelebb kerül nyugalomba, mint az eredeti helye, a legközelebbi könnyítési pont, vagy ahol a labda keresztezte a vízakadály határát. Összesen kilenc olyan helyzet van, amikor az ejtett labdát újra kell ejteni, és ezek a 20-2c szabályban találhatóak. Ha egy másodszor ejtett labda ezen helyzetek bármelyikébe gurul, akkor helyezze oda, ahol az elôször megérintette a pályát, amikor újraejtette (20-2c szabály)! A játékot segítô vagy zavaró labda (22. szabály) Felemelheti a labdáját, vagy felemeltethet bármely más labdát, ha úgy gondolja, hogy az más játékost segíthet. Felemeltethet bármely labdát, ha az zavarja az ön játékát.

22 22 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz A labdát, amelyet azért emeltek fel, mert segítette vagy zavarta a játékot, tilos megtisztítani, hacsak nem a greenrôl emelték fel. Laza természetes anyag (23. szabály) Megmozdíthat egy laza természetes anyagot (azaz laza természetes tárgyat, mint például követ, leszakadt levelet vagy gallyat), hacsak a laza természetes anyag és az ön labdája nincsenek egyazon akadályban. Ha elmozdít egy laza természetes anyagot, és ezáltal elmozdul a labdája, akkor a labdát vissza kell helyezni, és (hacsak a labdája nem volt a greenen) egy büntetôütést szenved el (23-1 szabály). Mozdítható torlaszok (24-1 szabály) A mozdítható torlaszok (azaz a mozdítható tárgyak, mint például a gereblye, konzervdoboz stb.) bárhol is legyenek, büntetés nélkül elmozdíthatóak. Ha ennek következtében a labda elmozdul, akkor büntetés nélkül vissza kell helyezni. Ha a labda egy mozdítható torlaszon van, akkor a labdát büntetés nélkül fel lehet emelni, a torlaszt el lehet távolítani, és a labdát ejteni azon a ponton, amely pontosan azon hely alatt van, ahol a labda a torlaszon feküdt, kivéve a greenen, ahol a labdát helyezni kell. Mozdíthatatlan torlaszok és rendellenes talajviszonyok (24-2 és 25-1 szabályok) A mozdíthatatlan torlasz egy mesterséges tárgy, mint például egy épület vagy egy mesterséges burkolatú út (de ellenôrizze a Helyi Szabályokat az utak és ösvények megítélésérôl). A rendellenes talajviszony tócsa, felújítás alatti terület vagy földet túró állat, hüllô vagy madár okozta lyuk, nyom és csapás. Azon kivétellel, amikor a labda vízakadályban van, szabad könnyítés vehetô igénybe mozdíthatatlan akadályból és rendellenes talajviszonyok közül, amikor a körülmények fizikailag zavarják a labda fekvését, az ön beállását vagy lendítését. Felemelheti a labdáját és ejtheti a legközelebbi könnyítési ponttól egy ütônyi távolságon belül (lásd a Legközelebbi könnyítési pont meghatározását), de nem közelebb a lyukhoz, mint a legközelebbi könnyítési pont (lásd az alábbi ábrát). Ha a labda a greenen van, akkor helyezni kell a legközelebbi könnyítési pontra. Nincs könnyítés az ön játékvonalában lévô mozdíthatatlan torlasz vagy rendellenes talajviszony esetében, hacsak mind a labda, mind a körülmény nincs a greenen.

23 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 23 Mint további lehetôség, amikor a labda egy bunkerben van, akkor ön könnyítést vehet igénybe a körülménybôl a bunker mögött egy büntetôütés terhe mellett. A következô ábra szemlélteti a legközelebbi könnyítési pont kifejezést a 24-2 és 25-1 szabályokban, jobbkezes játékos esetén. A P1 B1 Játék iránya, jobbkezes játékos B2 P2 C A FEÚJÍTÁS ALATTI TERÜLET C B1 = a labda helyzete úton, felújítás alatti területen, stb. P1 = legközelebbi könnyítési pont P1-A-A = satírozott terület, amelyen belül a labdát ejteni kell, együtônyi sugárra P1- tôl, bármely ütôvel mérve B2 = a labda helyzete felújítás alatti területen, stb. = a P2-bôl történô játékhoz szükséges feltételezett beállás azzal az ütôvel, amellyel a játékos várhatóan elvégzi az ütést P2 = legközelebbi könnyítési pont P2-C-C = satírozott terület, amelyen belül a labdát ejteni kell, együtônyi sugárra P2- tôl, bármely ütôvel mérve Vízakadályok (26. szabály) Ha a labdája vízakadályban van (sárga karók és/vagy vonalak), akkor megjátszhatja a labdáját úgy, ahogy fekszik, vagy egy büntetôütés terhe mellett: megjátszhat egy labdát onnan, ahonnan a labdát az akadályba ütötte, vagy ejthet bármilyen távolságra a vízakadály mögött, azon az egyenes vonalon, amely a lyukat és azt a pontot köti össze, ahol a labda utoljára keresztezte a vízakadály határát (az ejtést ezen a vonalon elvégezve).

24 24 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz Ha a labdája oldalsó vízakadályban van (piros karók és/vagy vonalak), akkor a vízakadályban lévô labda (lásd fentebb) választási lehetôségein túl, egy büntetôütés terhe mellett kétütônyi távolságon belül, de nem közelebb a lyukhoz, ejthet attól a ponttól, ahol a labda utoljára keresztezte az akadály határát, vagy attól a ponttól az akadály túloldalán, amely azonos távolságra van a lyuktól, ahhoz a ponthoz képest, amelynél a labda keresztezte az akadály határát. Elveszett vagy határon kívüli labda; Provizórikus labda (27. szabály) Ellenôrizze a Helyi Szabályokat a score-kártyán, hogy meghatározhassa a pálya határait. Ha a labdája vízakadályon kívül veszett el, vagy határon kívüli területen van, akkor egy másik labdát kell megjátszania arról a pontról, ahonnan az utolsó ütést elvégezte, egy büntetôütés, azaz az ütés és távolság büntetés terhe mellett. Öt perc áll rendelkezésére, hogy a labdáját megkeresse, amely után, ha nem találja, vagy nem tudja beazonosítani, akkor az elveszett. Ha egy ütés elvégzése után úgy gondolja, hogy a labdája vízakadályon kívül, vagy határon kívüli területen elveszett, akkor játsszon meg egy provizórikus labdát. Ki kell jelentenie, hogy az egy provizórikus labda, és meg kell játszani azelôtt, mielôtt elindulna megkeresni az eredeti labdáját. Ha kiderül, hogy az eredeti labda elveszett (vízakadályon kívül), vagy határon kívüli területen van, akkor a provizórikus labdával kell folytatnia a játékot, egy büntetôütés terhe mellett. Ha az eredeti labda határon belül elôkerül, akkor azzal kell folytatnia a szakasz megjátszását, és abba kell hagynia a provizórikus labdával történô játékot. Játszhatatlan labda (28. szabály) Ha labdája egy vízakadályban van, akkor a játszhatatlan labda szabálya nem alkalmazható, és önnek a vízakadály szabálya szerint kell eljárnia, ha könnyítést vesz igénybe. Ha máshol a pályán úgy véli, hogy a labdája játszhatatlan, akkor egy büntetôütés terhe mellett: megjátszhat egy labdát onnan, ahonnan az utolsó ütést elvégezte, vagy ejthet bármilyen távolságra a pont mögött, ahol a labda fekszik, azon

25 Gyors kalauz a Golf szabályaihoz 25 az egyenes vonalon, amely a lyukat és azt a pontot köti össze, ahol a labda fekszik (az ejtést ezen a vonalon elvégezve), vagy ejthet egy labdát kétütônyi távolságon belül onnan, ahol a labda fekszik, nem közelebb a lyukhoz Ha a labdája bunkerben van, akkor eljárhat a fentiek alapján, kivéve, ha visszamegy a vonalon ejteni vagy kétütônyi távolságon belül ejt, ekkor a bunkerben kell ejtenie. Etikett Ha eddig még nem tette meg, akkor olvassa el az Etikett fejezetet amely nem szabály,, hanem egy gyakorlatias útmutató, hogy biztonságosan megfelelô tempóban, másokra való tekintettel, és a pálya karban tartását figyelembe véve mozoghassunk a pályán.

26 26 Etikett A golf szabályai I. Fejezet Etikett; viselkedés a pályán Bevezetés Ez a fejezet azokat a viselkedési alapelveket foglalja magába, amelyekkel a golfjátékot játszani kell. Ha a szabályokat betartják, minden játékos maximálisan élvezni fogja a játékot. A legfontosabb vezérelv az, hogy a pályán mindig tekintettel kell lenni a többiekre. A játék szellemisége A golfot többnyire bíró vagy játékvezetô felügyelete nélkül játsszák. A játék a résztvevôk becsületességén alapul, azon, hogy a golfozó tekintettel van a többi játékosra, és tartja magát a szabályokhoz. Valamennyi játékos viselkedjék fegyelmezetten, mindenkor udvariasságot és sportszerûséget tanúsítva, tekintet nélkül arra, hogy mennyire versenyképesek. Ez a golf játék szellemisége. Biztonság Amikor a játékosok ütést vagy próbalendítést végeznek, bizonyosodjanak meg arról, hogy senki sem áll a közelükben, illetve olyan helyen, ahol eltalálhatja az ütô, a labda vagy bármilyen kô, kavics, gally vagy hasonló. A játékosok ne üssenek addig, míg az elôttük játszó versenyzôk kellô távolságra nem kerülnek a pályán. Ha a játékosok ütéshez készülnek, figyelmeztessék azokat, akik a környezetükben, vagy a pályán elôttük vannak, és az ütés veszélyeztetheti ôket. Ha a játékos olyan irányban játssza meg a labdát, ahol fennáll annak a veszélye, hogy eltalálhat valakit, azonnal figyelmeztessen egy kiáltással. Ilyen esetekben a hagyományos figyelmeztetô szó a fore.

27 Etikett 27 Tekintettel lenni a többi játékosra Tilos a zavarás vagy a figyelem elterelése A játékosok legyenek mindig tekintettel a pályán lévô többi játékosra, és mozgással, beszéddel, vagy szükségtelen zajkeltéssel ne zavarják játékukat. A játékosok gondoskodjanak arról, hogy a pályára bevitt elektronikus eszközök ne vonják el a többi játékos figyelmét. Az elütôhelyen a játékos addig ne helyezze labdáját a tee-re, míg nem ô következik a játékban. A játékosok ne álljanak a labda közelében vagy közvetlenül a labda mögött, illetve közvetlenül a lyuk mögött, amikor egy játékos játékhoz készülôdik. A greenen A greenen a játékosok ne álljanak a másik játékos gurítási vonalában, vagy ha a játékos éppen üt, ne vessenek árnyékot a gurítás vonalára. A játékosok maradjanak a greenen vagy annak közelében, amíg a csoport minden játékosa befejezi a gurítást. Az eredmény rögzítése Stroke play-ben a jegyzôként mûködô játékos a következô tee-re való haladtában, ha szükséges, ellenôrizze az eredményt az érintett játékossal és rögzítse azt. A játék sebessége Játsszunk jó tempóban és tartsunk lépést A játékosok játsszanak jó tempóban. A Bizottság meghatározhatja a játék sebességének irányelveit, amelyeket minden játékosnak be kell tartania. A csoport felelôsséggel tartozik azért, hogy lépést tartson az elôtte haladó csoporttal. Ha egy teljes szakasszal lemarad, és emiatt késlelteti a mögötte haladó csoportot, akkor szóljon az utóbbiaknak, hogy haladjanak át, tekintet nélkül arra, hogy hányan vannak abban a csoportban.

Az egyéni squash játékszabályai

Az egyéni squash játékszabályai 1 Az egyéni squash játékszabályai 2010. (1-8 Mellékletekkel) Érvényes: 2010. november 01-től 2 Tartalom 1. A játék 2. Pontozás rendszere 3. Bemelegítés 4. Adogatás 5. A labdamenet 6. A jó visszaütés 7.

Részletesebben

Squash Világszövetség A S Q U A S H S Z A B Á L Y A I. (Jóváhagyta: World Squash Federation) Hatályba lépett: 1999 május 1-én.

Squash Világszövetség A S Q U A S H S Z A B Á L Y A I. (Jóváhagyta: World Squash Federation) Hatályba lépett: 1999 május 1-én. Squash Világszövetség A S Q U A S H S Z A B Á L Y A I (Jóváhagyta: World Squash Federation) Hatályba lépett: 1999 május 1-én. Előszó A jelenlegi szabálymódosítást a játék teljes és általános felülvizsgálata

Részletesebben

A tenisz játékszabályai

A tenisz játékszabályai Elfogadva a Nemzetközi Tenisz Szövetség közgyűlésén, hatályba lép 2006. január l-jén. A tenisz játékszabályai ELŐSZÓ A Nemzetközi Tenisz Szövetség (International Tennis Federation, ITF) a te nisz sport

Részletesebben

FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017

FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017 FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A

Részletesebben

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 Fax: -222 7878 Internet: www.fifa.com A labdarúgás játékszabályai 2014/2015 Készült a FIFA és az International Football Association Board 2014. évi szabálykönyve alapján

Részletesebben

A Labdarúgás Játékszabályai

A Labdarúgás Játékszabályai A Labdarúgás Játékszabályai 2012/2013 Fédération Internationale de Football Association Elnök: Joseph S. Blatter (Switzerland) Fõtitkár: Jérôme Valcke (France) Cím: FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich

Részletesebben

FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FIA - ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A General Prescriptions applicable to all FIA Championships, challenges, trophies and cups and to their qualifying competitions run on circuits, valamint a General Prescriptions

Részletesebben

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G

ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G ALARM-MATIC KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG /2012 ősz/ VERSENYSZABÁLYZAT K A R C A G Helyszín: Karcag, József Attila u. 1. (Városi Sportcsarnok) Várható kezdés: 2012. november 4. vasárnap Kiíró: Karcagi

Részletesebben

3. könyv Pálya- és teremíjászat

3. könyv Pálya- és teremíjászat 3. könyv Pálya- és teremíjászat 11. fejezet Íjászok felszerelése Ez a fejezet a World Archery versenyein használható felszereléseket sorolja fel. A versenyző felelőssége, hogy a szabályoknak megfelelő

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2.1 Alkalmazás területe Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a vívó számban, amelyet egy csoportban, elektromos párbajtőrrel és minden hivatalos UIPM versenyen teremben kell

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2010 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2008, 2009, 2010-2011, valamint a korábbi hazai kiadások alapján összeállította: ifj. Mátraházi Imre és a

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata I. RÉSZ NEVEZÉS Nevezési határidő és -díj 1. Az ELTE ÁJTK kispályás

Részletesebben

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában INTOSAI GOV 9100 A legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI); kiadja a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI). További információ: www.issai.org Irányelvek

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság Magyar Repülő Szövetség Hungária KSE XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság VERSENYSZABÁLYZAT Verzió: 2015 Secretariat of FAI Maison du Sport International, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland

Részletesebben

FOGLALÁSI FELTÉTELEK

FOGLALÁSI FELTÉTELEK FOGLALÁSI FELTÉTELEK 1. A HAJÓÚT LEFOGLALÁSA 1.1. Hogyan foglalhatom le a hajóutat? A kiválasztott hajóút lefoglalása céljából lépjen kapcsolatba az Utazom.com utazási tanácsadójával, vagy az utat foglalja

Részletesebben

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Lenia Samuel ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOGOK Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Európa Tanács, Strasbourg, 1997 1 A fordítás első változatát készítette: Ottlik András. A fordítás elkészítését kezdeményezte:

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Andrássy György* 1. Bevezetés Az állam és a magyar nyelv közötti kapcsolat kérdése nem ugyanúgy merül föl Magyarországon,

Részletesebben