1. sz. melléklet: Magyar Filmunió Kft mérlege E Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet: Magyar Filmunió Kft mérlege E Ft"

Átírás

1 1. sz. melléklet: Magyar Filmunió Kft mérlege E Ft A. Befektetett eszközök L Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök Î1 619 llllillllli I. Készletek II. Követelések llt Értékpapírok : IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeíi elhatárolások

2 2. sz. melléklet: Magyar Filmunió Kft eredménykimutatás E Ft i. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés o A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (1- ll+lll-iv-v-vi-vii) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai S B. Pénzügyi műveietek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség í 289 F. Adózott eredmény (+E-XII)

3 3. sz. melléklet: Film Projekt Kft mérleg E Ft A. Befektetett eszközök 39 r" Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 7 2 D. Sajáttőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt iiiissii kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek " G. Passzív időbeli elhatárolások 25

4 4. sz. melléklet: Film Projekt Kft eredménykimutatás E Ft i. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (1- ll+lil-iv-v-vi-vii) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai " B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIIMX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 2 45 D. Rendkívüli eredmény (X XI) -663 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) I XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII)

5 5. sz. melléklet: Magyar Mozgókép Kft. mérlege A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

6 5. sz. melléklet: Magyar Mozgókép Kft. mérlege A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

7 6. sz. melléklet: Magyar Mozgókép Kft. eredménykimutatása I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Iil-HH-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) II 889 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII)

8 7. sz. melléklet: Magyar Filmlaboratórium Kft mérleg A. Befektetett eszközök i l i i l l l 1. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, jármüvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 34 4 B. Forgóeszközök ' 4Ï2~585 ' I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Készletekre adott előlegek 18 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások n

9 Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken III. Tőketartalék IV, Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre ; F. Kötelezettségek ] UH 64" II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú -kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása " " ? ^^^^^SM^^^^3- "Í í i sl^^i^iílí : ; 8

10 8. sz. melléklet: Magyar Filmlaboratórium Kft eredménykimutatás :MtUé?.. 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások /9 523 VI. Értékcsökkenési leírás Vil. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés < A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Iiimiii-vi-vii) ! 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 14 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

11 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX- Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (Vill-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (*C+D) XII,: Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E- XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés r íviilliil 1

12 9. sz. melléklet: MAFILM Zrt mérleg A. Befektetett eszközök l Immateriális javak Vagyoni értékű jogok II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, jármüvek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb követelések IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli IHIllllll elhatárolása Költségek, ráfordítások I aktív időbeli elhatárolása -? _ l J72 I,M\ 11

13 D. Saját toké 1 25« Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény F. Kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek ; , 72 ES 1111a?i fpaij" ' * : ' 12

14 SMKiS^lilSIli 1. Belföldi értékesítés nettó 1. sz. melléklet: MAFILM Zrt eredménykimutatás BIllIl^B HMS11S1 árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) Saját előállítású eszkőzök aktivált értéke E Ft II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegi ráfordításod ( ) ,8:52::; 16 7 ; :; 1. Értékcsökkenési leírás ^ " Egyéb ráfordítások 5619: : 38114: Ebből: értékvesztés A. üzemi (üzleti) tevékenység PilPIII^SIiil^ili eredménye (I-II+lIM - - i- VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( )

15 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VíII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 3 D. Rendkívüli eredmény (X-Xl) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) i j 14

16 11. sz. melléklet: A Grant Sys rendszerben a megítélt támogatások cégenként! összege csőkkenő sorrendben Ft Cégnév Megítélt összeg Magyar Filmunió Kft Hunnia Filmstúdió Kft Cinema-Film Kft Tivoli-Filmprodukció Kft Megafilm Kft Eurofilm Stúdió Kft Film-Art Kft Budapest Film Kulturális Szolgáltató Kft T.T. Filmműhely Kft Inforg Stúdió Kft Focus Film Kft Honeymood Kft. 7Z Új Budapest Filmstúdió Kft Mythberg Films Kft Objektív Filmstúdió Kft Cameofilm Kft Inforg Stúdió Kft Filmpartners Kft Katapultfilm Print K.M.H. Kft Sky Film Kft Dánielfilm Stúdió Kft Proton Cinéma Kft Hungaricom Kft Unió Film Kft Lichthof Productions Kft Mediawave 2 Kft Cirko Film- Másképp Alapítvány Kecskemétfilm Kft MA-RA Kft Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Centrál Filmstúdió 22 Kft Flashback Filmgyártó Kft Magyar Mozgókép Kft Filmsziget Kft Hungarotop Kft Magyar Nemzeti Filmarchívum Európa 2 Kft Unió Film Műsorkészítő' és Filmgyártó Kft Dunatáj Alapítvány Filmplus Kft. * Neuropa Kft CAFÉ FILM Kft Best Hollywood Kft Mozgókép Kft 2 Európa Film & Communications Kft VID Art Stúdió Kft

17 KVB Kft Kecskemétfilm Kft Gne-Mis Kht Krónika Filmalapítvány MER-KEL Film Bt DYN Rt Norien Film Kft BGB Kft Cinemart Kft Fórum Film Alapítvány FilmTeam Kft Szerep Produkciós Iroda Kft. 136 MOKÉP RT Katapultfilm Kft Filmvilág Alapítvány SPI M & M Film Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Panoráma Film Kft. 125 KinoFilm Stúdió Kft Grantfilm Kft Színház és Filmművészeti Egyetem Next Station Televíziós és Filmprodukciós Iroda Film.hu Kft Zikkurat Kft Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány Extrémé Film Kft Cheesefields Kft Intercom Rt Laokoón Film Arts Kft Greenworks Pécs Filmgyártó és Szolgáltató Kft I.S.L. Film Kft. 1 Hungáriafilm Kft. 1 RF Produkciós Kft Tisza Mozi Kft Magic Media 95 Atlantic Kft World Film Entertainment Kft ) Szita&Deák Filmgyártó Bt Titanic Filmjelenlét Alapítvány 91 5 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht Mozinet Kft Szegedi Mozgókép Kht Szupermodern Stúdió Kft Neuropa Kft Kedd Kft Rómer Ház Közalapítvány Wyvern Images Kft 84 Szeg-Trade KKT Mátrix Film Kft NEW BALANCE Kft

18 Magyar Képek Kulturális Közhasznú Egyesület Odeon Videó Kiadó és Kölcsönző Kft Raiffeisen Bank Rt Kép-Árnyék Bt LBL Fővállalkozó Szállítási kft SZUEZ Film Kft Média Centrum Kft Nemzeti Filmszínház Kht 7 Szupremodern Kft. 7 ADVOBART Művészeti, Kereskedelmi Szolgáltató Kft 7 DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt Budapest Film Produkciós Kft 69 3 Magyar Operatőrök Társasága Film Project Kft Magyar Filmművészek Szövetsége LagunaFilm Bt FF Film & Music Kft MAFSZ Magyar Független Film és Video Szövetség Next Station Televíziós és Film Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány Upper Stúdió Kft Pécsi Filmünnep-Közép Európai Filmfesztivál Kht EPS Kft Engram Film Bt ProsperoFilm Kft Analog Artist Kft Laurinfilm Kft Classic-Film Bt Art Vision Stúdió Kft Vox Trade Média Rt Magyar Filmművész Szövetség World Film Entertainment Kft Cinemon Kft Főnix Rendezvényszervező Agria Film Kft Roxy Kft > ;. 38 4, :: Savaria Moziüzemeltető Kft /. Új Budapest Filmstúdió Kft. 52 Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány Quality Pictures Kft. 5 2 Nextreme Film Kft. 5 Magyar Rajzfilm Kf! Pécs Tv Kommunikációs Kft Kinoplan Kft Titánia-Master Pro Kft Myfilm Kft Rendezvénytársulás Bt Dropout-Film Kft 46 2 SuperPlan Film és TV Produkciós Iroda Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány

19 Városi Hangverseny és Kiállítóterem K.K.TV Bt Magyar Filmunió 43 9 MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Szimplafilm Kft KÉP-SZÍN-HÁZ Művészmozi Alapítvány Regulus Film Produkciós Iroda Kft 41 5 Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány Flóra Film International Kft Magyar Függ. Film. Szöv Budapest Film Zrt 4 SKYFILM STÚDIÓ Kft. 4 Álomvadász Kft Hely-Szín-Kép Kht Második Média Box Bt STUDIO EX-IST Kft T.ZS.M. Bt HCC Média Group 38 DEGA Film Stúdió Kft Pannon 21 Mozgókép Kft Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MusterTzapko Bt Bíró József Naturfilm Bt Mozicentrum Kft Palantír Film Alapítvány Bárányi Béla Stúdió Baestars Film & Vídeo Kft Elefánt Stúdió Kft Agora Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Rethimno Kft Cinemastar Filmforgalmazó Kft 32 Film-Art Stúdió Kft 32 Aster Film Turcsányi Zoltán Mohács Városi Önkormányzat A Művelődés Háza Ragályi Elemér 3 Bologna Kkt 3 Casa Magica Kft 3 VideoBank Alapítvány 29 5 Klorofilm Bt ' J Duna TV Rt ArtMentor Alapítvány 28 5 Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány Gyulafilm Bt Arpaco Filmgyártó és Műsorszolgáltató Kft Média Centrum Kft Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 27 6 Meteor-Film Filmgyártó és Filmforgalmazó Bt

20 Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont N Popfilm Kft Fusz Centrum Kft Playtime Kft Future Films Kft Filmservice Kft. 25 Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza Felkelő Nap Háza Kulturális Egyesület Fórum Hungary Filmforgalmazó Kft EUTOP 24 Munkart Bt Ablak Európára Alapítvány Animation.hu Stúdió Kft HCC Happy Crew Company 21 Főnix Rendezvényszervező Kht 2 68 Center Mozi Ker. és Szóig Kft Keresztury Dezső Általános Művelődési központ Phoenix MIT K&G Kulturális Szolgáltató Bt 2 1 Cemedia Production Kft 2 Ikonofil Művészeti Bt Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvány Dokufilm Kft Videant Kft 19 C.A.K.Ó. Stúdió Mosonyi Szabolcs Master Pro Kft Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány For Creation 18 Kecskeméti Ifjúsági Otthon Mark Kft Mazsola Film Bt Egységes Művelődési Intézmény CINEMART Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társas 17 4 MOKÉPZRT 17 2 FRED-FILM Kft. 17 Metaforum Központ Kft DOR-KA Média Bt 1»i 7 ' í 76 Balassi Intézet Gróf 1. Festetics György Művelődési Központ lü 288 Unió Civilis Bt. :i f i Filmdimenzió Kft 15 9 Big Turtle kft Intercom Zrt Természetfilm.hu Egyesület Salamon Film Bt 15 6 Balázs Béla Stúdió Alapítvány 15 5 Paradigma Film 15 2 Anjou-Lafayette Bt

21 Majestic Animation Kft. 15 Vox Nova Kft Vattatyúk KKT Pannóniafilm Kft 14 6 Zsebcselek Csoport Bt 14 3 Reál-Stúdió Kft 14 3 Inforg Stúdió 14 Fejér Megyei Művelődési Központ Kultiplex Kft Közgáz Vizuális Brigád 13 Arc Film Stúdió Kft. 13 Felhőc Produkció Kft 12 9 Macskássy és Fia Bt DEF-M KFT 12 5 Media Universalis Alapítvány 12 5 Műcsarnok Nonprofit Kft 12 Bal Filmkészítő Kft 12 Ariel International 12 Studio-Quality Kft 12 MADE 117 Cinetel Kft. 116 Média Universalis Alapítvány 115 Fade In Script Kft 11 5 Gyöngyösi Városi Televízió Kht Phoenix Egyesület 11 Rigó Zoltán EST Produkció Kft Dokuart Bt Trans-X-Film Bt 1 5 Aquamarin Film Kft Cine-Mis Nonprofit Kft Absolut Film Stúdió Bt 1 Szegedi Tudományegyetem 1 2 Krea-TV Kft 1 KGB Stúdió Kft 1 Firkafilm Kft. 1 Fundamentum 93 Bt Nádasdy András 9 88 Magyar Média Műhely Alapítvány Mozisok Országos Szövetsége SPI International Magyarország Kft. 9 1 Arc Produkció Kft 9 Dunagyöngye Kft UIP Dunafilm Kft. 8 8 Paja Film Bt. 8 7 Média Mánia Bt Golden Conch Kft Metafórum Bt 8 5 Bubryák Stúdió Bi 8 5 Nemzeti Filmszínház Kht

22 Pilot Kft 8 15 Navigátor Videostúdió Bt 8 Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület 7 95 Orczy Kultúrkert Egyesület Varioszkop Bt 7 92 Parádé B Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért Movie Center Szolgáltató és kereskedelmi Kft Berzsenyi Dániel Tanárképző' Főiskola Európa Kft. 7 5 Panoráma Képműhely Kft J + 1 Bt. 7 5 Hévíz Város Önkormányzata Azara Film Kft Szentesi Művelődési Központ Unió Civilis Képműhely Bt. 7 2 Kis Hábi Bt 7 Merz Produkciós Iroda 7 Arted Kft. 7 Masterfilm Cinema Kft. 7 Tomart Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság 7 Pro Nobis Bt Films Bt Kiskunhalasi Művelődési Központ 6 74 Hérics Film Bt MOKÉP-PANNONIA Kft 6 33 Ház a Réten Kulturális Egyesület 6 2 Gombolyag "Mezei iskola" Alapítvány 6 1 Filmkamara Kulturális Közhasznú Egyesület Media Centrum Kft Olive Art Közkereseti Társaság 6 Fantasy Film Kft. 6 Médiavilág Kft 6 Kreatív Média Műhely Kft. 6 Opció-Film Kft. 6 Média Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 6 Cineart Bt ^4 Patre Bt. ^856 Műcsarnok 5 8 Cinemon Entertainment Kft 5 7 Intersonic Kft. 5 6 Somogyi Kft 5 5 Pax Vobis Alapítvány Ébredés Alapítvány Librecine Bt 5 48 Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht 5 33 Hunnia Records & Film Kft 5 3 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ T.ZS.M. Bt 5 2 Cséke Zsolt

23 Bárányi Béla EV Turcsányi Zoltán EV Tornyai János Múzeum Gyöngyösi Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Olive Art 5 Komplementer Kaméleon Kft 5 Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 5 Giromedia Kft 5 Csillag és Ádám Film Bt 5 Dialóg Filmstúdió Kft. 5 Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület 4 88 Siménfalvy Székely Bt 4 75 Ars Hungaryca Alapítvány 4 75 A-FILM Bt. 4 5 Szó-Tér Egyesület 4 5 Next Films Kft 4 5 Metaforum Film Bt 4 5 Bodográf Bt 4 5 Pompeji Alapítvány 4 5 Dordony Kft 4 48 Váci Mihály Művelődési Központ Video-Pontes KKT Warner Home Videó Hungária Kft. 4 4 Gerhardus Kft. 4 3 Borbálafilm Kft. 4 3 Vacska Kulturális és Szolgáltató Bt Fénykanál Bt Magyar Rendezők Céhe 4 EDITOR 95 Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság 4 Habana Media Kf 1 Euromozaik Videokommunikáció Alapítvány 4 Pige Bt 4 Idea Center Kft os KHT 4 Magyar Iparművészeti Egyetem 96 Macska Kft Edison Mozi Kft Road Movie Kft 3 5 Helian Film Bt. 3 5 Bubryák Stúdió Bt 5 Egressy Béni Művelődési Központ 3 48 Petőfi Sándor Gimnázium Pax Televízió Rt Anthropolis Egyesület IPH Kft. 3 2 Független Média Kiadó 3 2 Osváth Béla Kht Makói Videó- és Művészeti Műhely 3 14 Magyartanárok Egyesülete

Filmévkönyv 2010 A magyar film 2009-ben Magyar Nemzeti Filmarchívum

Filmévkönyv 2010 A magyar film 2009-ben Magyar Nemzeti Filmarchívum CÍMJEGYZÉK List of Addresses INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK Institutes, Organisations, Foundations ANIMÁCIÓS FILMMŐVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21. Tel: (76) 481-711,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MINTA Zrt. Credit Check Report

MINTA Zrt. Credit Check Report MINTA Zrt. Credit Check Report D&B HER Credit Check Report 2011.07.27 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt a Dun & Bradstreet

Részletesebben

-mi. 1121/0078 1121 Szász János: Tüzes angyal KinoFilm Stúdió Kft 2006.06.29 2006.10.19 2006 - Ft - Ft 2009.05.31 306/2006. (06.29.) 2009.05.

-mi. 1121/0078 1121 Szász János: Tüzes angyal KinoFilm Stúdió Kft 2006.06.29 2006.10.19 2006 - Ft - Ft 2009.05.31 306/2006. (06.29.) 2009.05. Szerződés szám -mi. Megjegyzés 1121/0064 1121 András Ferenc: Éltető Quallty Plctures 2006.10.19 2006.10.19 2006 1 250 000 Ft - Ft 2009.05.31 1121/0065 1121 Packsovszky József: Én, te, ők Fllmplus 2006.06.29

Részletesebben

MINTA Zrt. Bisnode Credit Report

MINTA Zrt. Bisnode Credit Report MINTA Zrt. Bisnode Credit Report Bisnode Magyarország Bisnode Credit Report 2012.08.31 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2012. AUGUSZTUS 10. Féléves jelentés 2012. augusztus

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2012. AUGUSZTUS 10. Féléves jelentés 2012. augusztus A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2012. AUGUSZTUS 10. I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság cégneve: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Rövidített cégnév: Kulcs-Soft Nyrt. Székhelye: 1022

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben