Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.!"

Átírás

1 A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IX.. évfolyam 2 szám március-május Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.! Főszerkesztői üzenet: Tisztelt Olvasóink! Örömmel közlöm Önökkel, hogy az Altárói Tükör megjelenésével kapcsolatos problémák megoldódtak. A Kultúrház működésének átszervezésével egyidejűleg az újság főszerkesztője és felelős kiadója is megváltozott. A jövőben minden hónap 20-ig adhatják le cikkeiket a Kultúrház portáján, vagy személyesen Horváth Rolandnak. Kérem Önöket, a jövőben is ne csak olvassák, hanem írják is újságunkat, hiszen változatlanul szeretnénk teret adni mindenki véleményének, esetleges irodalmi jellegű írásainak. Legnagyobb nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére gyűltünk össze március 15-én a Kultúrotthonban. Hosszú idő óta először az ünneplő közönség megtöltötte a nagyterem széksorait. A Himnusz közös eléneklése után Margit István alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte a pesti forradalom történelmi szerepét, a nemzet ama képességét, hogy közös összefogással változtatni tudott sorsán. Párhuzamot vont az akkori és mai történelmi esélyek között, s a nemzeti egység mindennél fontosabb voltára figyelmeztetett. Az általános iskola ünnepi műsorában felidézte a '48-as eseményeket, megjelenítette az ismert történelmi személyiségeket. A színvonalas, látványos produkció nagy tetszést aratott, a közönség többször nyíltszíni tapssal jutalmazta a szereplőket. A műsort a Bányászkórus gondosan válogatott, nagy átéléssel előadott dalai tették teljessé. Az ünnepi műsor után a jelenlévők a '48-as emlékműhöz vonultak, ahol az önkormányzat intézményeinek vezetői, valamint a civil szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés és a tisztelet virágait. Külön örömünkre szolgált, hogy ünnepünket a határon túlról, Kőhídgyarmatról is megtisztelték jelenlétükkel az önkormányzat képviselői. Az ünnepet az tette igazán meghitté, hogy sem'a földrajzi, sem a meggyőződésbeli távolság nem állhatott közénk. Mi közösen ünnepeltünk. (-a-) Jeles napok: Június Június 1. Pedagógusok napja Június 8. Medárd napja Népi időjósló nap, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog - tartja a hiedelem. Június 10. Szt. Margit ünnepe Mezőgazdasági ünnep. Hagyományosan len-, káposzta-, retekvetés ideje. Június 24. Szt. Iván nap Nyári napforduló, csillagászati értelemben e napon kezdődik a nyár. Június 29. Péter-Pál nap Hagyományos mezőgazdasági ünnep. Ezen a napon kezdődik az aratás, rendszerint az árpa betakarításával. IX.. évfolyam 2. szám 1

2 ALTAROI TŰKOR BEMUTATKOZÓ Tisztelt Tokodaltáróiak! A nevem Horváth Roland, 28 éves vagyok, esztergomi születésű ban szereztem meg művelő désszervező-könyvtáros diplomámat az esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Itt ismertem meg feleségem, akivel 4 éve élek boldog házasságban. Ő a helyi általános iskolában tanít. Pillanatnyilag az esztergom kertvárosi lakóparkban élünk. Jelenleg a Bányász Kultúrotthonban tevékenykedem és feltett szándékom a település kulturális éle tének felvirágoztatása. Ez alatt értem a helyi írott sajtó megreformálását; közösségi programok szervezé sét, lebonyolítását, hagyományteremtő rendezvények életre keltését, illetve megtartását, a bányász könyv tár közkönyvtárrá fejlesztését, a kultúrotthon adta lehetőségek jobb kihasználását. Természetesen, mint a település egészét érintő távlati célok, ez a kezdeményezés is összefogást, odaszánást, sok munkát és nem kevés időt igényel. Ehhez kérem megtisztelő segítségüket, hogy támogassanak ötleteikkel, elképzeléseikkel, tárják fel igényeiket, észrevételeiket, melyek előmozdítják közös érdekünk mielőbbi megvalósulását! Tisztelettel: Horváth Roland Április 12-én az Európai Unióhoz történő csatlakozásról döntött az ország. Mindezek ellenére úgy érzem, sokan van nak a településen, akik nincsenek tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mi is az Unió. Úgy gondolom, nem árt ha egy kis történelmi visszatekintést teszünk, s megnézzük, hogyan is alakult ki az Unió. Az európai egység ideálja több évszázados gondolat, szellemi, politikai irányzat, mégis reális alapot egy intézményesített Európa létrehozására csak a második világháború tanulságai teremtettek. Ekkor értették meg először a hangadó politikai erők Európában, hogy a békés egymás mellett élés és a gazdasági prosperi tás hosszú távú biztosítéka egyedül egy, a közös érdekekre épített, szupranacionális (nemzetek feletti) ala pon működő integrációs intézményrendszer lehet. A második világháború után kettészakadó Európa nyugati felében hamar felismerték azt is, hogy a kétpólusú világrendszerben az öreg kontinens csak egységben lehet versenyképes, növelheti politikai és gazdasági befolyását. Az egységesülés folyamatának további ösztönzője volt Németország helyzetének, illetve a francia-német ellentétnek a rendezése. A francia-német együttműködés biztonsági garanciáinak megteremtését célozva hirdette meg Róbert Schuman, francia külügyminiszter május 9-én tervét, amely lerakta az európai integráció, a későbbi Európai Unió alapkövét. A Schuman-terv a német szén és a francia vasérc közös piacának megteremtését tűzte célul, amely számos gazdasági előnnyel is járt. A terv javasolta, hogy a francia-német széntermelést egy közös főhatóság alá rendeljék egy olyan szervezet keretében, amelyhez más országok is csatlakozhat nak. Franciaország, az NSZK, Olaszország, valamint Belgium, Hollandia és Luxemburg április 18-án írták alá Párizsban az Európai Szén- és Acélközösségről, az ESZAK-ról, más néven a Montánunióról szóló szer ződést. A Montánunió tagállamai elhatározták, hogy atomenergia-ügyi, valamint általános közös piaci integrációs szervezeteket is létrehoznak. A hat ország kormányai március 25-én Rómában aláírták az Európai Gazdasági Közösséget, az EGK-t, és az Európai Atomenergia Közösséget, más néven az Euratomot létreho zó szerződéseket, az ún. Római Szerződéseket. 2 IX.. évfolyam 2. szám

3 ALTAROI TŰKOR Az EGK-t létrehozó Római Szerződés a Közösség általános céljaként közös piac létesítését, és a tagállamok gazdaságpolitikájának fokozatos egymáshoz közelítését a gazdasági élet harmonikus fejlesztését, a folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődést, az életszínvonal gyors emelkedését és az államokat összekötő kapcsolatok szorosabbra fűzését jelölte meg. Az Euratomot felállító Római Szerződés az atomenergia-ipar gyors megteremtését, fejlesztését tűzte ki célul, amely a közös kutatásoktól, az atomenergia hatékony felhasználásán át, a nukleáris biztonság megteremtéséig számos feladatot jelölt meg. A szervezet első bővítésére január l-jén Dánia, Írország és az Egyesült Királyság belépésével került sor ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország csatlakozhatott a szervezethez február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá az november l-jén hatályba lépett Maastrichti Szerződést, amely új alapokra helyezte az európai integrációt. Maastrichtban a tagállamok a gazdasági integráció mélyítése érdekében elhatározták, hogy gazdasági és monetáris unióra lépnek és legkésőbb 1999-ig közös valutát vezetnek be, a politikai integráció szorosabbra fűzése érdekében pedig közös kül- és biztonságpolitika, valamint bel- és igazságügyi együttműködés felállítása mellett döntöttek. Bevezették az uniós állampolgárságot, továbbá az unió minden polgára számára elhatározták a személyek szabad mozgását. A Maastrichti Szerződés bevezette az Európai Unió elnevezést. A Maastrichti Szerződés révéri sajátos, un. három pilléres szerkezet jött létre. Első pillérként határozták meg az addig működő három Közösséget, az Európai Közösségeket, beleértve a monetáris unió célkitűzéseiből adódó feladatokat is. A második és a harmadik pillér az új, kormányközi alapon szerveződő kül- és biztonságpolitikai, valamint a bel- és igazságügyi együttműködések lettek, amelyeknél a közösségi intézmények illetékessége erőteljesen korlátozott maradt. A három pillér együtt alkotja az Európai Uniót. folytatjuk... Rúzsa Anna Kedves altárói polgárok! Végre elmúlt a hosszú, zord, kemény embert próbáló tél. Már reggelente halljuk, hogy csicseregnek, énekelnek a madarak. Rügyeznek a fák, a bokrok, nyiladoznak az egynyári növények. Bizony korábban világosodik, miközben már ereje van a napnak ami örömmel tölti el az embereket, hiszen ez azt jelzi hogy itt a tavasz. De az örömbe üröm is vegyül. Nyitott szemmel járva láthatjuk, hogy településünk igen-igen piszkos, koszos, szemetes. Azt is tudjuk mindannyian, hogy vannak jogaink és kötelességeink. A jogainkról nem akarok írni, de a kötelességeinkről annál inkább. A községünkben sok szép gondozott, rendezett, művelt porta van, ki-ki lehetősége és anyagi helyzete szerint virágokkal is díszíti a környezetét. De bizony nagyon sok elhanyagolt, igénytelen, koszos háztájékot láthatunk. Minden lakosnak kötelessége a saját környezetét rendben tartani, nemcsak a kerítésen belül, hanem az utcát is. Itt gyomtalanítani kell, a szemetet összesöpörni, télen a havat ellapátolni. Ez nem kerül pénzbe. Ne legyen az a jelszó, hogy majd az Önkormányzat levágja a füvet, gyomtalanít, talán még a szemetet is összesöpri... Az Önkormányzat feladata a közterületek, parkok, játszóterek tisztán tárása, a fü nyírása. 1-2 szomszédos településen láthatjuk, hogy rendezettek az utcák, virágosak az ablakok, előkertek. Mi altáróiak tehetünk azért, hogy szebb és tisztább környezetben éljünk. Kérek szépen minden lakost, hogy szívleljük meg a leírtakat és fogjunk össze a szebb, tisztább környezetért! Legyünk arra büszkék, hogy altáróiak vagyunk, hiszen ez a település a szűkebb hazánk. Munkájukhoz kívánok erőt, egészséget, seprűt, lapátot". Tisztelettel: A költő szavaival búcsúzva: Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. Nem elég a jót akarni, de tenni, tenni, tenni kell. Nagy Sándorné altárói lakos IX.. évfolyam 2. szám 3

4 ALTAROI TŰKOR Március 15-én délelőtt a Művelődési Házban kezdődött az ünnepség. A Bányász Kórus és a lakosság közösen el énekelte a Himnuszt, ezt követően az alpolgármester beszédet mondott. Utána az iskolások elevenítették meg a 48as forradalom légkörét és történelmi hűségét. A kórus előadásában Kodály - Magyarokhoz" című dalt - Forr a világ bús tengere Oh Magyar, és 48-as dalokat, majd a gyermekek műsora az egykori eseményeket megjelenítő dramati kus játékszín záró kerettörténetében az elmaradhatatlan, s a magyar lélek számára már-már a legendák fényével övezett Kossuth - toborzóval zárult. A megemlékezés végén együtt mindannyian a Szózat eléneklése után - levonul tunk a Hősök emlékművéhez elhelyezni a Polgármesteri Hivatal és községünk civil szervezeteinek koszorúit. Március, a tavasz első hónapja, mely 155 évvel ezelőtt egy másfajta erőt is adott Európa népei számára. A változás, a megújulás vágya sugárzott belőle. A feudális szokások visszatartó erejétől, intézményeik durva eljárásaitól, súlyos terheitől való megszabadulás vágya, a népek szabadságvágya, a nemzetek függetlenségének gondolata járta át a kontinens régióit. A nagyhatalmi dinasztiák megrettentek: a Hohenzollerek, Habsburgok, Romanovok féltve, kémény kézzel őrzött hatalma meginogni látszott. A korábban vérzivataros századok tragikus eseményeit túlélve Magyarországon az 1820-as évektől élénk, mozgoló dás érezhető. A közel 13 millió főnyi lakosság kisebb részét alkotó nemesség ( ) színe-java a Vármegyei gyű lésen, valamint Pozsonyban, az országgyűlésen hallatja hangját. Kölcsey, Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák, Károlyi. Úrbéres viszonyok eltörlése, örökváltság, közteherviselés, ősiség eltörlése, birtokbírhatás, törvény előtti egyenlőség, érdekegyeztetés, népképviselet, tulajdon, szabadság... A Himnusz, Nemzeti Múzeum, Magyar Tudós Társaság, Kaszinók, Lánchíd, Védegylet, Vigadó, a Hunyadi László opera... Hass, alkoss, gyarapíts..." Költők, politikusok, tudósok, művészek mind az ország felemelkedésén fáradoztak. Bécs halogat, taktikázik, nem enged. Március idusán a többé már Várni nem akaró ifjak hangjai felébresztették az alvó nemzetet. Talpra Magyar!..." visszhangozták a budai házfalak. Mit kíván a magyar nemzet?..." ismételték a vár ódon falai. A forradalom híre országszerte magával ragadta az embereket. A Batthyány - kormány megalakulása, az áprilisi törvények szentesítése egy új Magyarország reményével kecsegte tett. A birodalmon belül működő önálló, népképviseleten alapuló országgyűlés, melynek összetételére beleszólhatott a kis vagyonnal rendelkező ember is, az első független magyar felelős kormány, a korábbi súlyos terhek nagy részé nek eltörlése, a földhöz juthatás lehetősége, a jobbágyfelszabadítás egy másik hazai lét lehetőségét hordozta magá ban, a FÜGGETLEN polgári állam lehetőségét. Ezt a 19. századi rendszerváltást az ország nem tudta békés körülmények között végrehajtani, s az elért eredménye ink védelmére kénytelen volt fegyvert fogni. Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg - fényes napok voltak. Nemzetőrök, honvédek, falvak, városok lakóinak nagyszerű győzelmei. Gondoljunk azokra is, akik részt vettek az önvédelmi és függetlenségi háború csatáiban, kiknek leszármazottai ma is őrzik emléküket. A háború végéig szolgálatot vállalt katonák sohasem tértek haza. Mert jöttek az oroszok, s végelláthatatlan seregeik Haynaut támogatták. Beszterce, Segesvár, Szebenszék, Világos, Pest - gróf Bathtyány Lajos. Arad - a 13 tábornok! Most tél van és csend és hó és halál" írta Vörösmarty Mihály Elő szó című versében. Ez volt az év! Csudáknak éve!" - vélekedett a történelmi eseményekről Tompa Mihály. Tragikus volt, elválasztó, szembenálló, de egyben győztes összefogó, felemelő. Egy olyan lelki, tudati, erkölcsi katar tikus földrengés" volt, melynek következtében egy népből nemzet lett. Nemzet, mely piros-fehér-zöld kokárdák ár nyékában kovácsolódott, mely a magyarságot jelentette immár. Március 15-e ez a nap fejezi ki a magyar nemzet hitét hazája felemelkedésében és jövőjében, megtestesíti azt a pil lanatot, melyről azt szeretnénk, hogy örökre velünk maradjon. Noha véres csatákat és sok-sok könnyet indított meg, hozzá a reménység és dicsőség tapad. Ahogy nem lehet a telkekből kiiktatni, úgy nem lehet elvenni tőle tisztaságát és magasztosságát sem. Ma nemcsak a pesti Márciusi Ifjakra gondolunk, hanem azokra a márciusi ifjakra, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy merjenek is. Mi csak, akkor akarjuk a változást, a merészet, a jövőt - értékeink megtartásával, ha úgy lehetünk általa emberek, hogy magyarnak is megmaradjunk, s úgy lehessünk eztán is magyarok, hogy embernek is megmaradjunk! Koszorúinkban a virágok is legyen tisztelgés mindenki előtt, aki akart és mert. Legyen a község valamennyi lakójának emlékezete azoké is, kik ma, vagy holnap nem itt, hanem másutt gondolnak, emlékeznek nemzetőrökre, honvédekre, asszonyaira, gyermekeire. Tokodaltáró, március 30. Árendás Vendel 4 IX.. évfolyam 2. szám

5 A nőklub nevében tisztelettel: Évtizedek óta létezik községünkben egy nagyon jól működő nőklub. Szervezett programok keretében végzi munkáját. A klub vezetője Digó Irmuska volt. A vezetői feladatokat önzetlenül, fáradhatatlanul és jól végezte. Vezetése alatt sok szép várost ismerhettünk meg, múzeumokat látogattunk, fürdőhelyeken pihenhettünk gyermekeinkkel és unokáinkkal együtt. Megünnepeltük jelesebb napjainkat, a nemzeti ünnepeket, az anyák napját és a Karácsonyt. ALTAROI TŰKOR KÖSZÖNET Ezeket az ünnepeket még szebbé tették az óvodás és iskolás gyermekek színvonalas műsorai. Irmuska az előrehaladt korára való tekintettel márciusban lemondott vezetői tisztségéről. Kedves Irmuska, szeretném megköszönni sok klubtársam megelégedésére ezt a munkát. Kívánunk Neked még hosszú életet és nagyonnagyon jó egészséget! Nagy Sándorné Nőklub vezető Nyugdíjasok FIGYELEM! Az Önkormányzatunk létrehozott őszétől településünkön egy Gondozási Központot, amelyen belül működik az Idősek Klubja. Hosszú idők óta működik a Klub, ahol az egyedülállók, nyugdíjasok klubtagok lehetnek. A klub biztosítja a meleg étkeztetést /meleg ebédet/, tisztálkodást, szervezett programokkal szórakoztatja az odalátogatókat. Klubbon belül van Tv szoba, pihenő szoba, étkező, amelyek minden igényt kielégítenek. Háziorvosunkkal nagyon jó a kapcsolatunk, az idősek hozzátartozóival jó az együttműködés. Az idősek gondjait-problémáit segítünk megoldani. A napköziben a mentális, fizikális ellátás szakszerű. A klub munkáját szakmailag felkészült, szakemberek végzik. A klubtagság térítés mentes, csak az étkezésért kell fizetni jövedelemtől függően. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni lehet a Szociális Gondozó Központ vezetőjénél Hétfőtől - Péntekig munkanapokon 8-14 óráig. Helye: Tokodaltáró, Sallai u. 2. / a Templom mellett. Telefon: 33/ Gondozó Központ Vezető: Bodó Ildikó Nagy Sándorné Klubvezető IX.. évfolyam 2. szám 5

6 ALTÁRÓI TÜKÖR Együtt és ne egymás ellen! Tokodaltáró lakossága sokat harcolt Tokod vezetése ellen. A lakosság akkor úgy szavazott, önálló községként többre tudja vinni, nagyobb eredményeket érhet el. Csakhogy össze kellene fogni, és megbízni a választott vezetőkben. A bizalom nagyon fontos! A vélemények eltérőek, de kultúráltan győzzük meg egymást saját igazunkról. Az előre vivő javaslatok mindenkor és mindenkinek jól jönnek. A vádaskodások viszont hátráltatják a munkát és elmérgesednek. Nem akarok senkit megbántani, de nézzünk tükörbe. Akár az Altárói Tükörbe. Mit olvashatunk: Ez azt írta, az mást állított, én őt vádolom, te engem, ő kikéri magának, mi nem hagyjuk magunkat, ti engem támogattok, ők azokat, azok engem gyanúsítanak, én megírom neki, ő megírja nekem, de más is válaszolhat. A fele újság evvel van tele. Ezt értelmetlennek tartom, és ennek soha nem lesz vége. Ha így folytatódik, lassan átírhatjuk az újság címét Görbe tükörre. Jó lenne, ha az újság havonta megjelenne, és valóban tájékoztatná az embereket a valós tényekről, amelyben túlsúlyban vannak jók is. Az nem igaz, hogy csak rossz történik! Végre vezetőink mindketten helyi lakosok, és adjuk meg a lehetőséget, hogy bizonyítsanak, inkább segítsük a munkájukat. A jó irányú változásokat is észre kellene venni, és ezekről is be kellene számolni az újságban. Miért van az, hogy az emberek a rossz híreket hamarabb elhiszik? Ne essünk abba a hibába, hogy bármit mond x, támadjuk meg, mert ezt várják tőlünk azok, akiknek soha nem lehet a kedvére tenni, örökös elégedetlenkedők. Ismereteim szerint az emberek többsége nem ilyen. Emberek vagyunk és tokodaltárói polgárok. Nem igaz, hogy mindenki mindenben eleget tett kötelezettségeinek. Kívánnivalót hagy maga után á járdák rendben tartása, a hó eltakarítása, a kutyák szabálytalan tartása, szabadon engedése, a szennyvizek közterületre engedése, és köztartozásaink rendezése. Altárón soha nem volt ennyi elhanyagolt lakás /pedig a területrendezés nem pénz kérdése/, gazos kert /gazzal, parlagfüvei teli kertek/, egy-egy településrészen patkányinvázió, és nem voltak szabadon engedett kutyák, gyermekeinknek nem kellett félnie ilyenektől iskolába menet vagy jövet az utcán, és postásainkat sem érte ilyen támadás. Úgy gondolom mindannyiunknak van mit tenni környezetünkben, és ha mindenki eleget tesz kapun kívüli részen is állampolgári kötelezettségeinek, /mivel az állampolgári jogok mellett még ilyen is van/ elmondhatjuk, közösen tettünk községünk fejlődéséért. Tegyük mindezt együtt és ne egymás ellen! Tisztelettel: Horvay Jánosné Európa staféta Április 2-án érkezett Tokodaltáróra az a staféta, amely a megye valamennyi települését érintette, s aktualitását a közelgő EU népszavazás adta. Mint azóta nyilvánvalóvá lett tény hogy megszavaztuk az Unióhoz való csatlakozást, így nem volt hiábavaló a futás sem. a Gárdonyi Géza Altalános Iskola legjobb sportolói a község határától a 48-as emlékműig vitték váltófutással a szalagokkal díszített stafétát. A szobornál érdeklődő járókelők és diákok várták a futókat. Varga János polgármester köszöntötte a sportolókat, a stafétára felkötötte a település emlékszalagját, majd folytatódott a futás Üveggyár irányába. Az iskola tanulóinak és pedagógusainak lelkes hozzáállását mutatja, hogy a stafétafutókat községünk egész útvonalán több száz önkéntes futó kísérte. Fenyvesiné Illés Judit 6 IX.. évfolyam 2. szám

7 ALTÁRÓI TÜKÖR DIÁKSPORT Szép sikert értek el a Gárdonyi Géza Általános Iskola futballistái: A PEPSI Cola teremtorna városi selejtezőjén a fiú- és lánycsapat is első helyezést ért el, és ezzel to vábbjutottak a győri területi középdöntőbe. A fiúk közül a többsége a helyi TABAK-ban is készül a versenyre. Testnevelőik BOGNÁR MIKLÓS és ROMHÁNYINÉ ZORKÓ ZSUZSA. A csapat tagjai: Szemők István, Tóth Zoltán, Peimli Zsolt, Újbányi Roland, Turcsán Gergő, Miklovicz Péter, Csákvári Gergely, Gárdonyi Tamás A csapat tagjai: Brigancz Gabriella, Molnár Éva, Adorján Bettina, Kiss Brigitta, Kozma Anita, Karla Andrea, Lugosi Éva, Miklósi Andrea, Dániel Magdolna, Csontos Mariann LESZ CSATORNA I. Tokodaltáró Község önkormányzata Képviselőtestületének 2003 május 7-i rendkívüli ülésére a Polgármesteri Hivatal Rendezvénytermében került sor. A napirendi pontokat Varga János polgármester ismertette. Elsőként a csatornaberuházás előminősítési eljárásának eredménye, majd az ajánlati felhívás elfogadása volt soron. Mindkét egymástól nem szétválasztható témában - a Győrber Kft képviseletében Varga Tamás Úr volt az előadó. Az ismertetőből kiderült, hogy a közbeszerzési eljárás keretében 12 vállalkozó pályázott, ebből 11 pályázat határ időre érkezett be. Ezek feldolgozása szakértők bevonásával megkezdődött. A tartalmi (jogi), pénzügyi és műszaki vizsgálaton minden benyújtott pályázat megfelelt. A következő lépésben az érintett vállalkozóknak 2003 július 23-ig konkrét, részletes ajánlatot kell benyújtaniuk, melyekből a beruházás költségei és a kivitelezési határidők derülnek ki. Nyilván amelyik pályázó cég a legelőnyösebb ajánlatot adja az nyer. Az elbírálás fő szempontjai az alábbiak: - minél kedvezőbb ár - minél kedvezőbb fizetési határidő - jó teljesítési biztosíték (a kivitelezőt terhelő garanciális időszakban a kellő pénzügyi fedezet megléte) - a kivitelezés határidőn belüli teljesítése - kis-, és középvállalkozások alkalmazása (bevonása) A május 15-i közmeghallgatáson a Polgármester Úr leszögezte: mind a 11 cég alkalmas a munka elvégzésére. Ez év július közepe táján a munkálatoknak meg kell kezdődniük, és a tél beállta előtt a csatornacsöveknek a földben kell lenniük. Tavasszal - ahogy az idő engedi - az utak burkolatának a helyreállítása, majd 2004 nyarán a végleges át adás is megtörténik. Az első napirendi pontot egyhangúlag, a másodikat egy tartózkodással a Képviselő Testület elfogadta. HOR 7 IX.. évfolyam 2. szám

8 ALTAROI TŰKOR TOLLHEGY Ez év május 15-én, 17 órakor a Bányász Kultúrotthon nagytermében Tokodaltáró Községi Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tartott. A témák a következők voltak: - - A környezet védelméről szóló 17/2000. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló beszámoló. Tájékoztatás a szennyvízelvezető csatorna építéséről. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és tájékoztatás a évi költségvetésről. A Polgármester Úron, Jegyző Asszonyon és a Képviselő Testületen kívül mindössze 18 altárói lakos képviseltette magát a 3100-ból. E nagyfokú érdektelenség láttán ledöbbentem. A település lélekszámának alig több mint 0,5%-át érdekli a lakóhelyén történt vagy történő dolgok. Pedig a szennyvízelvezető csatorna, vagy a környezetvédelem kér désköre, illetve a költségvetés minden lakost érint! Viszont a tények hiányában könnyebb bírálni a község vezetését, elhinni és továbbadni valótlan, elferdített állításokat, vélt vagy valós igazságokat. Pedig ez egy remek alkalom lett volna, hogy a tisztelt és mindenben érintett lakosság informálódjon, egyeztessen, megvitasson, tudomásra hozzon és véleményt nyilvánítson. Szemtől szemben, nem a döntéshozók háta mögött. Szumma szummárum, demokrácia van, de tudni kell vele (együtt)élni! HOR Veszélyben a vízbázis? A közvélemény nyilvánossága előtt felkérem az önkormányzat környezetvédelmi bizottságát, lépjen kapcsolatba a Környezetvédelmi Főfelügyelőséggel és a dorogi környezetvédőkkel. A Zöld Sorok újságból értesültem a dorogi hulladékégetőmű salaklerakóinak súlyos környezetromboló hatásának problémaköréről. (Salakdombokat a 10-es főútról látni az égetőmű szomszédságában.) 1. Köztudott, hogy a felhalmozott több tízezer tonna elégetett vegyi és egyéb hulladékok salakhalmai a felszín alatti vizeket elszennyezték. A szennyezettség kiterjedése jelenleg Dorog település alatt már kimutatható, (klorid, szulfát bőven a megengedett érték felett) Idő kérdése, hogy az egész lakott terület alatt a kloroform, benzol, toluol stb. kémiai anyagok szétterjedjenek, mert a lerakóhelyek melletti mérőkutak vízmintáiban kimutathatók. Tény, hogy a kiépített védőrendszer a halmok alatt (szige telés-izoláció) nem kellően funkcionál. Nagy probléma, hogy a salakdomb alsó szintje talajvízben áll. Mivel a talajban lévő vizek rendszere nem ismer közigazgatási határokat, félő hogy a tokodaltárói felbecsülhetetlen kincset, a vízbá zist is veszélyezteti. A Környezetvédelmi Főfelügyelőség elrendelte június 30-ig a salaklerakó rekultivációját (rendbetételét), mert 2002 decemberében a dorogi salaklerakó betelt, (a jelen és a jövő termelés salakanyagát elszállítják) A salakhalma zokat előírásoknak megfelelően termőfölddel befedik, növényekkel beültetik (ha el tudják viselni a magukba szívott káros anyagokat). A dorogi zöldek álláspontja: a lerakókat rekultiválás gyanánt számolják fel, (szállítsák el) magasabb védelmi rendsze rű lerakóhelyre, hogy városukat és régiónkat mindörökre megszabadítsák a szennyező halmoktól. 2. Egy magát megnevezni nem szándékozó informátor az égetőmű építése óta itt dolgozott éveken keresztül. Szem lélője volt a létesítmény próbaégetésének, beüzemelésének, a berendezések, fogadók célszerű pozícióváltoztatásai nak, baleseteknek stb. Elmondta: "Ha a német technológiai fegyelmet az üzem vezetése betartotta volna, ha az égetendő anyagokat hoszszabb idejű hőhatással kezelték volna (vizuálisan is érzékelhető a salak vöröses színe), a salak vegyi koncentrációja a megengedett érték alá csökken, vagy nulla. Valamint a salakdombok vizekre mért szennyező hatása minimális lenne. A halmok kiépített szennyeződésvédelme elégséges lett volna. Szarvashiba volt a filterport, a kazánpernyét, abszorberport lerakni a salaktárolóba. Az égéstermékek magas mérgező koncentrációja, komponensei vízben jól oldódnak, tehát ezen anyagokat külön, magasabb környezetvédettségű objektumba kellett volna elhelyezni. Ezen hiánnyosságokból adódott az égető önköltségének csökkenése, mely eredményeként a megtakarítás bevételként realizálódott." Nagy Mihály 8 IX.. évfolyam 2. szám

9 ALTÁRÓI TÜKÖR HÁROM NAPOS RENDEZVÉNYSOROZAT vette kezdetét a Kihívás napjával Május utolsó szerdáján községünkben. A település több intézménye képviseltette magát, úgy mint az Iskola, az Óvoda, a Szociális Gondozási Központ, a Fogyatékosok Otthona, a Tokodi és Tokodaltárói Nyugdíjas Klub, a "Faház" és sokan mások. A sportos-játékos vetélkedők során több mint 2500 teljesítés született, mely a falu alig több mint 3100 fős lélekszámához viszonyítva nem kevés. A második napon az ünnepélyes domborműavatással emlékeztek az iskola névadójára Gárdonyi Gézára, /lásd az erről készült cikket/ A harmadik napon az iskola egész napos játékos programmal, akadályversennyel kedveskedett a diákoknak. Záróakkordként az esti szabadtéri discó és tábortűz szolgált. HOR AVATÓ ÜNNEPSÉG KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Május 29-én a Gárdonyi-nap alkalmából emlékmű avatás volt az általános iskolában. Az iskola tíz éve viseli Gárdonyi Géza író nevét, aki 140 éve született, és megalkotta mindenki által ismert művét az Egri csillagokat. Az évforduló, a megemlékezés és a hagyományteremtés nemes szándéka vezette a nevelőtestület és az iskolai alapítvány képviselőit akkor is mikor a Végh Sándor ötvös, szobrászművész által készített domborműhöz kapcsolódóan emlékplakettet alapítottak. Az átadáson jelen volt a község és az iskola vezetése, intézményvezetők, helyi szervezetek, egyesületek vezetői, valamint a diákok. HOR A Bányász Kultúrotthonban bemutatásra került a Tokodi Batik Szakkör és Csuhésok népi és iparművészeti szempontból egyedülálló tárlata. Az alkotások egyedisége és a létrejöttükhöz elengedhetetlen sok munka és nem kevés szeretet, együttesen növelik mind az eszmei, mind az anyagi értéket. A kiállítás megtekinthető Június 13-ig a Kultúrban. HOR KÖZÉRDEKŰ A községi rendezvényekről készült videó anyagot az azt követő kedden tekinthetik meg 18 órától a kábeltévén. Ismétlés következő hét kedden! Lapzárta minden hónap 20-án. A rendszeres megjelenés érdekében tisztelettel kérem hogy határidőre jutassák el anyagaikat a Kultúr portájára, vagy a személyesen a kezembe. Elérhetőségem: Horváth Roland, KERES-KINAL Szolgáltatás: VILLANYSZERELÉS vállaljuk családi házak felújítását, új házak, lakások teljeskörü szerelését, kisebb cégek karbantartását. Tel.: Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy képviselői fogadóóránkat minden hónap második hétfőjén óra között tartjuk a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában. Haracska Ferenc képviselő Nikodém István képviselő IX.. évfolyam 2. szám 9

10 ALTÁRÓI TÜKÖR Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy képviselői fogadóóránkat minden hónap első hétfőjén óra között tartjuk a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában. Nagy Sándorné képviselő ' Vizi János képviselő Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy képviselői fogadóórámat minden páros héten óra között tartom a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában. A következő fogadóóra időpontja június 23. Margit István képviselő Születtek: ANYAKÖNYVI HÍREK Holop Julianna és Miklósi József leánya Hidasi Renáta és Hajós János fia Wéber Katalin és Dusnoki levente fia Szabó Krisztina és Lengyel László leánya Fehér Tímea és Lempochner László leánya Finta Bernadett és Teslér István fia Serény Emese és Csejtei László leánya Markella Judit és Schuk Attila fia Julianna Krisztina Patrik Márk Benjámin Anett Viktória Diána Gergő István Csenge Emese Imre Községünk új lakóit szeretettel köszöntjük! Meghaltak: Budai Erzsébet Szilágyi József Csákvári Lászlóné, szül. Nagy Rozália Kovács Antal Móczár Lászlóné, szül. Csókás Hona Kosztolányi Istvánné, szül. Sziklai Ilona Dobszai József Bustya Gyula A hozzátartozók gyászában valamennyien osztozunk! Köszönetnyilvánítás: Ezúton kívánom köszönetünket kifejezni mindenkinek, akik elhunyt feleségem temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részt vettek a lelke üdvéért bemutatott szentmisén, osztoztak családom fájdalmában. Kosztolányi István, valamint fiai, menyei, unokái. Kiadja: Tokodaltáró Önkormányzata Felelős kiadó: Varga János polgármester Főszerkesztő: Horváth Roland, telefon: Készült: a PRESS-G-96 Bt. Nyomdájában, 1300 példányban Felelős vezető: Gergely László, telefon: IX.. évfolyam 2. szám

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése I. évfolyam 1. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja 2001. március 29. A forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a város több száz diákja és a hozzájuk csatlakozó sok-sok felnõtt

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Áldott karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk

Áldott karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk 2006. december Ára: 200 Ft XII. évfolyam 12. szám Aszódi Imre Karácsony Mindnyájan ünnepi fényre vágyunk újra, mert ez nagy ünnep, ha veri és fújja is ablakunk az alföldi hó, túljutottunk eddig már sok

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Than Mór vízfestménye

Than Mór vízfestménye XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM MÁRCIUS ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Emberségről példát, vitézségről formát Serfőző Simon a Balassi-emlékkard kitüntetettje 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. 550 évvel ezelőtt egy mindössze 15 éves fiatalember

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám 2007. december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt

Részletesebben