Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.!"

Átírás

1 A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IX.. évfolyam 2 szám március-május Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,,.! Főszerkesztői üzenet: Tisztelt Olvasóink! Örömmel közlöm Önökkel, hogy az Altárói Tükör megjelenésével kapcsolatos problémák megoldódtak. A Kultúrház működésének átszervezésével egyidejűleg az újság főszerkesztője és felelős kiadója is megváltozott. A jövőben minden hónap 20-ig adhatják le cikkeiket a Kultúrház portáján, vagy személyesen Horváth Rolandnak. Kérem Önöket, a jövőben is ne csak olvassák, hanem írják is újságunkat, hiszen változatlanul szeretnénk teret adni mindenki véleményének, esetleges irodalmi jellegű írásainak. Legnagyobb nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére gyűltünk össze március 15-én a Kultúrotthonban. Hosszú idő óta először az ünneplő közönség megtöltötte a nagyterem széksorait. A Himnusz közös eléneklése után Margit István alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte a pesti forradalom történelmi szerepét, a nemzet ama képességét, hogy közös összefogással változtatni tudott sorsán. Párhuzamot vont az akkori és mai történelmi esélyek között, s a nemzeti egység mindennél fontosabb voltára figyelmeztetett. Az általános iskola ünnepi műsorában felidézte a '48-as eseményeket, megjelenítette az ismert történelmi személyiségeket. A színvonalas, látványos produkció nagy tetszést aratott, a közönség többször nyíltszíni tapssal jutalmazta a szereplőket. A műsort a Bányászkórus gondosan válogatott, nagy átéléssel előadott dalai tették teljessé. Az ünnepi műsor után a jelenlévők a '48-as emlékműhöz vonultak, ahol az önkormányzat intézményeinek vezetői, valamint a civil szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés és a tisztelet virágait. Külön örömünkre szolgált, hogy ünnepünket a határon túlról, Kőhídgyarmatról is megtisztelték jelenlétükkel az önkormányzat képviselői. Az ünnepet az tette igazán meghitté, hogy sem'a földrajzi, sem a meggyőződésbeli távolság nem állhatott közénk. Mi közösen ünnepeltünk. (-a-) Jeles napok: Június Június 1. Pedagógusok napja Június 8. Medárd napja Népi időjósló nap, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog - tartja a hiedelem. Június 10. Szt. Margit ünnepe Mezőgazdasági ünnep. Hagyományosan len-, káposzta-, retekvetés ideje. Június 24. Szt. Iván nap Nyári napforduló, csillagászati értelemben e napon kezdődik a nyár. Június 29. Péter-Pál nap Hagyományos mezőgazdasági ünnep. Ezen a napon kezdődik az aratás, rendszerint az árpa betakarításával. IX.. évfolyam 2. szám 1

2 ALTAROI TŰKOR BEMUTATKOZÓ Tisztelt Tokodaltáróiak! A nevem Horváth Roland, 28 éves vagyok, esztergomi születésű ban szereztem meg művelő désszervező-könyvtáros diplomámat az esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Itt ismertem meg feleségem, akivel 4 éve élek boldog házasságban. Ő a helyi általános iskolában tanít. Pillanatnyilag az esztergom kertvárosi lakóparkban élünk. Jelenleg a Bányász Kultúrotthonban tevékenykedem és feltett szándékom a település kulturális éle tének felvirágoztatása. Ez alatt értem a helyi írott sajtó megreformálását; közösségi programok szervezé sét, lebonyolítását, hagyományteremtő rendezvények életre keltését, illetve megtartását, a bányász könyv tár közkönyvtárrá fejlesztését, a kultúrotthon adta lehetőségek jobb kihasználását. Természetesen, mint a település egészét érintő távlati célok, ez a kezdeményezés is összefogást, odaszánást, sok munkát és nem kevés időt igényel. Ehhez kérem megtisztelő segítségüket, hogy támogassanak ötleteikkel, elképzeléseikkel, tárják fel igényeiket, észrevételeiket, melyek előmozdítják közös érdekünk mielőbbi megvalósulását! Tisztelettel: Horváth Roland Április 12-én az Európai Unióhoz történő csatlakozásról döntött az ország. Mindezek ellenére úgy érzem, sokan van nak a településen, akik nincsenek tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mi is az Unió. Úgy gondolom, nem árt ha egy kis történelmi visszatekintést teszünk, s megnézzük, hogyan is alakult ki az Unió. Az európai egység ideálja több évszázados gondolat, szellemi, politikai irányzat, mégis reális alapot egy intézményesített Európa létrehozására csak a második világháború tanulságai teremtettek. Ekkor értették meg először a hangadó politikai erők Európában, hogy a békés egymás mellett élés és a gazdasági prosperi tás hosszú távú biztosítéka egyedül egy, a közös érdekekre épített, szupranacionális (nemzetek feletti) ala pon működő integrációs intézményrendszer lehet. A második világháború után kettészakadó Európa nyugati felében hamar felismerték azt is, hogy a kétpólusú világrendszerben az öreg kontinens csak egységben lehet versenyképes, növelheti politikai és gazdasági befolyását. Az egységesülés folyamatának további ösztönzője volt Németország helyzetének, illetve a francia-német ellentétnek a rendezése. A francia-német együttműködés biztonsági garanciáinak megteremtését célozva hirdette meg Róbert Schuman, francia külügyminiszter május 9-én tervét, amely lerakta az európai integráció, a későbbi Európai Unió alapkövét. A Schuman-terv a német szén és a francia vasérc közös piacának megteremtését tűzte célul, amely számos gazdasági előnnyel is járt. A terv javasolta, hogy a francia-német széntermelést egy közös főhatóság alá rendeljék egy olyan szervezet keretében, amelyhez más országok is csatlakozhat nak. Franciaország, az NSZK, Olaszország, valamint Belgium, Hollandia és Luxemburg április 18-án írták alá Párizsban az Európai Szén- és Acélközösségről, az ESZAK-ról, más néven a Montánunióról szóló szer ződést. A Montánunió tagállamai elhatározták, hogy atomenergia-ügyi, valamint általános közös piaci integrációs szervezeteket is létrehoznak. A hat ország kormányai március 25-én Rómában aláírták az Európai Gazdasági Közösséget, az EGK-t, és az Európai Atomenergia Közösséget, más néven az Euratomot létreho zó szerződéseket, az ún. Római Szerződéseket. 2 IX.. évfolyam 2. szám

3 ALTAROI TŰKOR Az EGK-t létrehozó Római Szerződés a Közösség általános céljaként közös piac létesítését, és a tagállamok gazdaságpolitikájának fokozatos egymáshoz közelítését a gazdasági élet harmonikus fejlesztését, a folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődést, az életszínvonal gyors emelkedését és az államokat összekötő kapcsolatok szorosabbra fűzését jelölte meg. Az Euratomot felállító Római Szerződés az atomenergia-ipar gyors megteremtését, fejlesztését tűzte ki célul, amely a közös kutatásoktól, az atomenergia hatékony felhasználásán át, a nukleáris biztonság megteremtéséig számos feladatot jelölt meg. A szervezet első bővítésére január l-jén Dánia, Írország és az Egyesült Királyság belépésével került sor ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország csatlakozhatott a szervezethez február 7-én a hollandiai Maastricht városában írták alá az november l-jén hatályba lépett Maastrichti Szerződést, amely új alapokra helyezte az európai integrációt. Maastrichtban a tagállamok a gazdasági integráció mélyítése érdekében elhatározták, hogy gazdasági és monetáris unióra lépnek és legkésőbb 1999-ig közös valutát vezetnek be, a politikai integráció szorosabbra fűzése érdekében pedig közös kül- és biztonságpolitika, valamint bel- és igazságügyi együttműködés felállítása mellett döntöttek. Bevezették az uniós állampolgárságot, továbbá az unió minden polgára számára elhatározták a személyek szabad mozgását. A Maastrichti Szerződés bevezette az Európai Unió elnevezést. A Maastrichti Szerződés révéri sajátos, un. három pilléres szerkezet jött létre. Első pillérként határozták meg az addig működő három Közösséget, az Európai Közösségeket, beleértve a monetáris unió célkitűzéseiből adódó feladatokat is. A második és a harmadik pillér az új, kormányközi alapon szerveződő kül- és biztonságpolitikai, valamint a bel- és igazságügyi együttműködések lettek, amelyeknél a közösségi intézmények illetékessége erőteljesen korlátozott maradt. A három pillér együtt alkotja az Európai Uniót. folytatjuk... Rúzsa Anna Kedves altárói polgárok! Végre elmúlt a hosszú, zord, kemény embert próbáló tél. Már reggelente halljuk, hogy csicseregnek, énekelnek a madarak. Rügyeznek a fák, a bokrok, nyiladoznak az egynyári növények. Bizony korábban világosodik, miközben már ereje van a napnak ami örömmel tölti el az embereket, hiszen ez azt jelzi hogy itt a tavasz. De az örömbe üröm is vegyül. Nyitott szemmel járva láthatjuk, hogy településünk igen-igen piszkos, koszos, szemetes. Azt is tudjuk mindannyian, hogy vannak jogaink és kötelességeink. A jogainkról nem akarok írni, de a kötelességeinkről annál inkább. A községünkben sok szép gondozott, rendezett, művelt porta van, ki-ki lehetősége és anyagi helyzete szerint virágokkal is díszíti a környezetét. De bizony nagyon sok elhanyagolt, igénytelen, koszos háztájékot láthatunk. Minden lakosnak kötelessége a saját környezetét rendben tartani, nemcsak a kerítésen belül, hanem az utcát is. Itt gyomtalanítani kell, a szemetet összesöpörni, télen a havat ellapátolni. Ez nem kerül pénzbe. Ne legyen az a jelszó, hogy majd az Önkormányzat levágja a füvet, gyomtalanít, talán még a szemetet is összesöpri... Az Önkormányzat feladata a közterületek, parkok, játszóterek tisztán tárása, a fü nyírása. 1-2 szomszédos településen láthatjuk, hogy rendezettek az utcák, virágosak az ablakok, előkertek. Mi altáróiak tehetünk azért, hogy szebb és tisztább környezetben éljünk. Kérek szépen minden lakost, hogy szívleljük meg a leírtakat és fogjunk össze a szebb, tisztább környezetért! Legyünk arra büszkék, hogy altáróiak vagyunk, hiszen ez a település a szűkebb hazánk. Munkájukhoz kívánok erőt, egészséget, seprűt, lapátot". Tisztelettel: A költő szavaival búcsúzva: Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. Nem elég a jót akarni, de tenni, tenni, tenni kell. Nagy Sándorné altárói lakos IX.. évfolyam 2. szám 3

4 ALTAROI TŰKOR Március 15-én délelőtt a Művelődési Házban kezdődött az ünnepség. A Bányász Kórus és a lakosság közösen el énekelte a Himnuszt, ezt követően az alpolgármester beszédet mondott. Utána az iskolások elevenítették meg a 48as forradalom légkörét és történelmi hűségét. A kórus előadásában Kodály - Magyarokhoz" című dalt - Forr a világ bús tengere Oh Magyar, és 48-as dalokat, majd a gyermekek műsora az egykori eseményeket megjelenítő dramati kus játékszín záró kerettörténetében az elmaradhatatlan, s a magyar lélek számára már-már a legendák fényével övezett Kossuth - toborzóval zárult. A megemlékezés végén együtt mindannyian a Szózat eléneklése után - levonul tunk a Hősök emlékművéhez elhelyezni a Polgármesteri Hivatal és községünk civil szervezeteinek koszorúit. Március, a tavasz első hónapja, mely 155 évvel ezelőtt egy másfajta erőt is adott Európa népei számára. A változás, a megújulás vágya sugárzott belőle. A feudális szokások visszatartó erejétől, intézményeik durva eljárásaitól, súlyos terheitől való megszabadulás vágya, a népek szabadságvágya, a nemzetek függetlenségének gondolata járta át a kontinens régióit. A nagyhatalmi dinasztiák megrettentek: a Hohenzollerek, Habsburgok, Romanovok féltve, kémény kézzel őrzött hatalma meginogni látszott. A korábban vérzivataros századok tragikus eseményeit túlélve Magyarországon az 1820-as évektől élénk, mozgoló dás érezhető. A közel 13 millió főnyi lakosság kisebb részét alkotó nemesség ( ) színe-java a Vármegyei gyű lésen, valamint Pozsonyban, az országgyűlésen hallatja hangját. Kölcsey, Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák, Károlyi. Úrbéres viszonyok eltörlése, örökváltság, közteherviselés, ősiség eltörlése, birtokbírhatás, törvény előtti egyenlőség, érdekegyeztetés, népképviselet, tulajdon, szabadság... A Himnusz, Nemzeti Múzeum, Magyar Tudós Társaság, Kaszinók, Lánchíd, Védegylet, Vigadó, a Hunyadi László opera... Hass, alkoss, gyarapíts..." Költők, politikusok, tudósok, művészek mind az ország felemelkedésén fáradoztak. Bécs halogat, taktikázik, nem enged. Március idusán a többé már Várni nem akaró ifjak hangjai felébresztették az alvó nemzetet. Talpra Magyar!..." visszhangozták a budai házfalak. Mit kíván a magyar nemzet?..." ismételték a vár ódon falai. A forradalom híre országszerte magával ragadta az embereket. A Batthyány - kormány megalakulása, az áprilisi törvények szentesítése egy új Magyarország reményével kecsegte tett. A birodalmon belül működő önálló, népképviseleten alapuló országgyűlés, melynek összetételére beleszólhatott a kis vagyonnal rendelkező ember is, az első független magyar felelős kormány, a korábbi súlyos terhek nagy részé nek eltörlése, a földhöz juthatás lehetősége, a jobbágyfelszabadítás egy másik hazai lét lehetőségét hordozta magá ban, a FÜGGETLEN polgári állam lehetőségét. Ezt a 19. századi rendszerváltást az ország nem tudta békés körülmények között végrehajtani, s az elért eredménye ink védelmére kénytelen volt fegyvert fogni. Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg - fényes napok voltak. Nemzetőrök, honvédek, falvak, városok lakóinak nagyszerű győzelmei. Gondoljunk azokra is, akik részt vettek az önvédelmi és függetlenségi háború csatáiban, kiknek leszármazottai ma is őrzik emléküket. A háború végéig szolgálatot vállalt katonák sohasem tértek haza. Mert jöttek az oroszok, s végelláthatatlan seregeik Haynaut támogatták. Beszterce, Segesvár, Szebenszék, Világos, Pest - gróf Bathtyány Lajos. Arad - a 13 tábornok! Most tél van és csend és hó és halál" írta Vörösmarty Mihály Elő szó című versében. Ez volt az év! Csudáknak éve!" - vélekedett a történelmi eseményekről Tompa Mihály. Tragikus volt, elválasztó, szembenálló, de egyben győztes összefogó, felemelő. Egy olyan lelki, tudati, erkölcsi katar tikus földrengés" volt, melynek következtében egy népből nemzet lett. Nemzet, mely piros-fehér-zöld kokárdák ár nyékában kovácsolódott, mely a magyarságot jelentette immár. Március 15-e ez a nap fejezi ki a magyar nemzet hitét hazája felemelkedésében és jövőjében, megtestesíti azt a pil lanatot, melyről azt szeretnénk, hogy örökre velünk maradjon. Noha véres csatákat és sok-sok könnyet indított meg, hozzá a reménység és dicsőség tapad. Ahogy nem lehet a telkekből kiiktatni, úgy nem lehet elvenni tőle tisztaságát és magasztosságát sem. Ma nemcsak a pesti Márciusi Ifjakra gondolunk, hanem azokra a márciusi ifjakra, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy merjenek is. Mi csak, akkor akarjuk a változást, a merészet, a jövőt - értékeink megtartásával, ha úgy lehetünk általa emberek, hogy magyarnak is megmaradjunk, s úgy lehessünk eztán is magyarok, hogy embernek is megmaradjunk! Koszorúinkban a virágok is legyen tisztelgés mindenki előtt, aki akart és mert. Legyen a község valamennyi lakójának emlékezete azoké is, kik ma, vagy holnap nem itt, hanem másutt gondolnak, emlékeznek nemzetőrökre, honvédekre, asszonyaira, gyermekeire. Tokodaltáró, március 30. Árendás Vendel 4 IX.. évfolyam 2. szám

5 A nőklub nevében tisztelettel: Évtizedek óta létezik községünkben egy nagyon jól működő nőklub. Szervezett programok keretében végzi munkáját. A klub vezetője Digó Irmuska volt. A vezetői feladatokat önzetlenül, fáradhatatlanul és jól végezte. Vezetése alatt sok szép várost ismerhettünk meg, múzeumokat látogattunk, fürdőhelyeken pihenhettünk gyermekeinkkel és unokáinkkal együtt. Megünnepeltük jelesebb napjainkat, a nemzeti ünnepeket, az anyák napját és a Karácsonyt. ALTAROI TŰKOR KÖSZÖNET Ezeket az ünnepeket még szebbé tették az óvodás és iskolás gyermekek színvonalas műsorai. Irmuska az előrehaladt korára való tekintettel márciusban lemondott vezetői tisztségéről. Kedves Irmuska, szeretném megköszönni sok klubtársam megelégedésére ezt a munkát. Kívánunk Neked még hosszú életet és nagyonnagyon jó egészséget! Nagy Sándorné Nőklub vezető Nyugdíjasok FIGYELEM! Az Önkormányzatunk létrehozott őszétől településünkön egy Gondozási Központot, amelyen belül működik az Idősek Klubja. Hosszú idők óta működik a Klub, ahol az egyedülállók, nyugdíjasok klubtagok lehetnek. A klub biztosítja a meleg étkeztetést /meleg ebédet/, tisztálkodást, szervezett programokkal szórakoztatja az odalátogatókat. Klubbon belül van Tv szoba, pihenő szoba, étkező, amelyek minden igényt kielégítenek. Háziorvosunkkal nagyon jó a kapcsolatunk, az idősek hozzátartozóival jó az együttműködés. Az idősek gondjait-problémáit segítünk megoldani. A napköziben a mentális, fizikális ellátás szakszerű. A klub munkáját szakmailag felkészült, szakemberek végzik. A klubtagság térítés mentes, csak az étkezésért kell fizetni jövedelemtől függően. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni lehet a Szociális Gondozó Központ vezetőjénél Hétfőtől - Péntekig munkanapokon 8-14 óráig. Helye: Tokodaltáró, Sallai u. 2. / a Templom mellett. Telefon: 33/ Gondozó Központ Vezető: Bodó Ildikó Nagy Sándorné Klubvezető IX.. évfolyam 2. szám 5

6 ALTÁRÓI TÜKÖR Együtt és ne egymás ellen! Tokodaltáró lakossága sokat harcolt Tokod vezetése ellen. A lakosság akkor úgy szavazott, önálló községként többre tudja vinni, nagyobb eredményeket érhet el. Csakhogy össze kellene fogni, és megbízni a választott vezetőkben. A bizalom nagyon fontos! A vélemények eltérőek, de kultúráltan győzzük meg egymást saját igazunkról. Az előre vivő javaslatok mindenkor és mindenkinek jól jönnek. A vádaskodások viszont hátráltatják a munkát és elmérgesednek. Nem akarok senkit megbántani, de nézzünk tükörbe. Akár az Altárói Tükörbe. Mit olvashatunk: Ez azt írta, az mást állított, én őt vádolom, te engem, ő kikéri magának, mi nem hagyjuk magunkat, ti engem támogattok, ők azokat, azok engem gyanúsítanak, én megírom neki, ő megírja nekem, de más is válaszolhat. A fele újság evvel van tele. Ezt értelmetlennek tartom, és ennek soha nem lesz vége. Ha így folytatódik, lassan átírhatjuk az újság címét Görbe tükörre. Jó lenne, ha az újság havonta megjelenne, és valóban tájékoztatná az embereket a valós tényekről, amelyben túlsúlyban vannak jók is. Az nem igaz, hogy csak rossz történik! Végre vezetőink mindketten helyi lakosok, és adjuk meg a lehetőséget, hogy bizonyítsanak, inkább segítsük a munkájukat. A jó irányú változásokat is észre kellene venni, és ezekről is be kellene számolni az újságban. Miért van az, hogy az emberek a rossz híreket hamarabb elhiszik? Ne essünk abba a hibába, hogy bármit mond x, támadjuk meg, mert ezt várják tőlünk azok, akiknek soha nem lehet a kedvére tenni, örökös elégedetlenkedők. Ismereteim szerint az emberek többsége nem ilyen. Emberek vagyunk és tokodaltárói polgárok. Nem igaz, hogy mindenki mindenben eleget tett kötelezettségeinek. Kívánnivalót hagy maga után á járdák rendben tartása, a hó eltakarítása, a kutyák szabálytalan tartása, szabadon engedése, a szennyvizek közterületre engedése, és köztartozásaink rendezése. Altárón soha nem volt ennyi elhanyagolt lakás /pedig a területrendezés nem pénz kérdése/, gazos kert /gazzal, parlagfüvei teli kertek/, egy-egy településrészen patkányinvázió, és nem voltak szabadon engedett kutyák, gyermekeinknek nem kellett félnie ilyenektől iskolába menet vagy jövet az utcán, és postásainkat sem érte ilyen támadás. Úgy gondolom mindannyiunknak van mit tenni környezetünkben, és ha mindenki eleget tesz kapun kívüli részen is állampolgári kötelezettségeinek, /mivel az állampolgári jogok mellett még ilyen is van/ elmondhatjuk, közösen tettünk községünk fejlődéséért. Tegyük mindezt együtt és ne egymás ellen! Tisztelettel: Horvay Jánosné Európa staféta Április 2-án érkezett Tokodaltáróra az a staféta, amely a megye valamennyi települését érintette, s aktualitását a közelgő EU népszavazás adta. Mint azóta nyilvánvalóvá lett tény hogy megszavaztuk az Unióhoz való csatlakozást, így nem volt hiábavaló a futás sem. a Gárdonyi Géza Altalános Iskola legjobb sportolói a község határától a 48-as emlékműig vitték váltófutással a szalagokkal díszített stafétát. A szobornál érdeklődő járókelők és diákok várták a futókat. Varga János polgármester köszöntötte a sportolókat, a stafétára felkötötte a település emlékszalagját, majd folytatódott a futás Üveggyár irányába. Az iskola tanulóinak és pedagógusainak lelkes hozzáállását mutatja, hogy a stafétafutókat községünk egész útvonalán több száz önkéntes futó kísérte. Fenyvesiné Illés Judit 6 IX.. évfolyam 2. szám

7 ALTÁRÓI TÜKÖR DIÁKSPORT Szép sikert értek el a Gárdonyi Géza Általános Iskola futballistái: A PEPSI Cola teremtorna városi selejtezőjén a fiú- és lánycsapat is első helyezést ért el, és ezzel to vábbjutottak a győri területi középdöntőbe. A fiúk közül a többsége a helyi TABAK-ban is készül a versenyre. Testnevelőik BOGNÁR MIKLÓS és ROMHÁNYINÉ ZORKÓ ZSUZSA. A csapat tagjai: Szemők István, Tóth Zoltán, Peimli Zsolt, Újbányi Roland, Turcsán Gergő, Miklovicz Péter, Csákvári Gergely, Gárdonyi Tamás A csapat tagjai: Brigancz Gabriella, Molnár Éva, Adorján Bettina, Kiss Brigitta, Kozma Anita, Karla Andrea, Lugosi Éva, Miklósi Andrea, Dániel Magdolna, Csontos Mariann LESZ CSATORNA I. Tokodaltáró Község önkormányzata Képviselőtestületének 2003 május 7-i rendkívüli ülésére a Polgármesteri Hivatal Rendezvénytermében került sor. A napirendi pontokat Varga János polgármester ismertette. Elsőként a csatornaberuházás előminősítési eljárásának eredménye, majd az ajánlati felhívás elfogadása volt soron. Mindkét egymástól nem szétválasztható témában - a Győrber Kft képviseletében Varga Tamás Úr volt az előadó. Az ismertetőből kiderült, hogy a közbeszerzési eljárás keretében 12 vállalkozó pályázott, ebből 11 pályázat határ időre érkezett be. Ezek feldolgozása szakértők bevonásával megkezdődött. A tartalmi (jogi), pénzügyi és műszaki vizsgálaton minden benyújtott pályázat megfelelt. A következő lépésben az érintett vállalkozóknak 2003 július 23-ig konkrét, részletes ajánlatot kell benyújtaniuk, melyekből a beruházás költségei és a kivitelezési határidők derülnek ki. Nyilván amelyik pályázó cég a legelőnyösebb ajánlatot adja az nyer. Az elbírálás fő szempontjai az alábbiak: - minél kedvezőbb ár - minél kedvezőbb fizetési határidő - jó teljesítési biztosíték (a kivitelezőt terhelő garanciális időszakban a kellő pénzügyi fedezet megléte) - a kivitelezés határidőn belüli teljesítése - kis-, és középvállalkozások alkalmazása (bevonása) A május 15-i közmeghallgatáson a Polgármester Úr leszögezte: mind a 11 cég alkalmas a munka elvégzésére. Ez év július közepe táján a munkálatoknak meg kell kezdődniük, és a tél beállta előtt a csatornacsöveknek a földben kell lenniük. Tavasszal - ahogy az idő engedi - az utak burkolatának a helyreállítása, majd 2004 nyarán a végleges át adás is megtörténik. Az első napirendi pontot egyhangúlag, a másodikat egy tartózkodással a Képviselő Testület elfogadta. HOR 7 IX.. évfolyam 2. szám

8 ALTAROI TŰKOR TOLLHEGY Ez év május 15-én, 17 órakor a Bányász Kultúrotthon nagytermében Tokodaltáró Községi Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tartott. A témák a következők voltak: - - A környezet védelméről szóló 17/2000. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló beszámoló. Tájékoztatás a szennyvízelvezető csatorna építéséről. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és tájékoztatás a évi költségvetésről. A Polgármester Úron, Jegyző Asszonyon és a Képviselő Testületen kívül mindössze 18 altárói lakos képviseltette magát a 3100-ból. E nagyfokú érdektelenség láttán ledöbbentem. A település lélekszámának alig több mint 0,5%-át érdekli a lakóhelyén történt vagy történő dolgok. Pedig a szennyvízelvezető csatorna, vagy a környezetvédelem kér désköre, illetve a költségvetés minden lakost érint! Viszont a tények hiányában könnyebb bírálni a község vezetését, elhinni és továbbadni valótlan, elferdített állításokat, vélt vagy valós igazságokat. Pedig ez egy remek alkalom lett volna, hogy a tisztelt és mindenben érintett lakosság informálódjon, egyeztessen, megvitasson, tudomásra hozzon és véleményt nyilvánítson. Szemtől szemben, nem a döntéshozók háta mögött. Szumma szummárum, demokrácia van, de tudni kell vele (együtt)élni! HOR Veszélyben a vízbázis? A közvélemény nyilvánossága előtt felkérem az önkormányzat környezetvédelmi bizottságát, lépjen kapcsolatba a Környezetvédelmi Főfelügyelőséggel és a dorogi környezetvédőkkel. A Zöld Sorok újságból értesültem a dorogi hulladékégetőmű salaklerakóinak súlyos környezetromboló hatásának problémaköréről. (Salakdombokat a 10-es főútról látni az égetőmű szomszédságában.) 1. Köztudott, hogy a felhalmozott több tízezer tonna elégetett vegyi és egyéb hulladékok salakhalmai a felszín alatti vizeket elszennyezték. A szennyezettség kiterjedése jelenleg Dorog település alatt már kimutatható, (klorid, szulfát bőven a megengedett érték felett) Idő kérdése, hogy az egész lakott terület alatt a kloroform, benzol, toluol stb. kémiai anyagok szétterjedjenek, mert a lerakóhelyek melletti mérőkutak vízmintáiban kimutathatók. Tény, hogy a kiépített védőrendszer a halmok alatt (szige telés-izoláció) nem kellően funkcionál. Nagy probléma, hogy a salakdomb alsó szintje talajvízben áll. Mivel a talajban lévő vizek rendszere nem ismer közigazgatási határokat, félő hogy a tokodaltárói felbecsülhetetlen kincset, a vízbá zist is veszélyezteti. A Környezetvédelmi Főfelügyelőség elrendelte június 30-ig a salaklerakó rekultivációját (rendbetételét), mert 2002 decemberében a dorogi salaklerakó betelt, (a jelen és a jövő termelés salakanyagát elszállítják) A salakhalma zokat előírásoknak megfelelően termőfölddel befedik, növényekkel beültetik (ha el tudják viselni a magukba szívott káros anyagokat). A dorogi zöldek álláspontja: a lerakókat rekultiválás gyanánt számolják fel, (szállítsák el) magasabb védelmi rendsze rű lerakóhelyre, hogy városukat és régiónkat mindörökre megszabadítsák a szennyező halmoktól. 2. Egy magát megnevezni nem szándékozó informátor az égetőmű építése óta itt dolgozott éveken keresztül. Szem lélője volt a létesítmény próbaégetésének, beüzemelésének, a berendezések, fogadók célszerű pozícióváltoztatásai nak, baleseteknek stb. Elmondta: "Ha a német technológiai fegyelmet az üzem vezetése betartotta volna, ha az égetendő anyagokat hoszszabb idejű hőhatással kezelték volna (vizuálisan is érzékelhető a salak vöröses színe), a salak vegyi koncentrációja a megengedett érték alá csökken, vagy nulla. Valamint a salakdombok vizekre mért szennyező hatása minimális lenne. A halmok kiépített szennyeződésvédelme elégséges lett volna. Szarvashiba volt a filterport, a kazánpernyét, abszorberport lerakni a salaktárolóba. Az égéstermékek magas mérgező koncentrációja, komponensei vízben jól oldódnak, tehát ezen anyagokat külön, magasabb környezetvédettségű objektumba kellett volna elhelyezni. Ezen hiánnyosságokból adódott az égető önköltségének csökkenése, mely eredményeként a megtakarítás bevételként realizálódott." Nagy Mihály 8 IX.. évfolyam 2. szám

9 ALTÁRÓI TÜKÖR HÁROM NAPOS RENDEZVÉNYSOROZAT vette kezdetét a Kihívás napjával Május utolsó szerdáján községünkben. A település több intézménye képviseltette magát, úgy mint az Iskola, az Óvoda, a Szociális Gondozási Központ, a Fogyatékosok Otthona, a Tokodi és Tokodaltárói Nyugdíjas Klub, a "Faház" és sokan mások. A sportos-játékos vetélkedők során több mint 2500 teljesítés született, mely a falu alig több mint 3100 fős lélekszámához viszonyítva nem kevés. A második napon az ünnepélyes domborműavatással emlékeztek az iskola névadójára Gárdonyi Gézára, /lásd az erről készült cikket/ A harmadik napon az iskola egész napos játékos programmal, akadályversennyel kedveskedett a diákoknak. Záróakkordként az esti szabadtéri discó és tábortűz szolgált. HOR AVATÓ ÜNNEPSÉG KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Május 29-én a Gárdonyi-nap alkalmából emlékmű avatás volt az általános iskolában. Az iskola tíz éve viseli Gárdonyi Géza író nevét, aki 140 éve született, és megalkotta mindenki által ismert művét az Egri csillagokat. Az évforduló, a megemlékezés és a hagyományteremtés nemes szándéka vezette a nevelőtestület és az iskolai alapítvány képviselőit akkor is mikor a Végh Sándor ötvös, szobrászművész által készített domborműhöz kapcsolódóan emlékplakettet alapítottak. Az átadáson jelen volt a község és az iskola vezetése, intézményvezetők, helyi szervezetek, egyesületek vezetői, valamint a diákok. HOR A Bányász Kultúrotthonban bemutatásra került a Tokodi Batik Szakkör és Csuhésok népi és iparművészeti szempontból egyedülálló tárlata. Az alkotások egyedisége és a létrejöttükhöz elengedhetetlen sok munka és nem kevés szeretet, együttesen növelik mind az eszmei, mind az anyagi értéket. A kiállítás megtekinthető Június 13-ig a Kultúrban. HOR KÖZÉRDEKŰ A községi rendezvényekről készült videó anyagot az azt követő kedden tekinthetik meg 18 órától a kábeltévén. Ismétlés következő hét kedden! Lapzárta minden hónap 20-án. A rendszeres megjelenés érdekében tisztelettel kérem hogy határidőre jutassák el anyagaikat a Kultúr portájára, vagy a személyesen a kezembe. Elérhetőségem: Horváth Roland, KERES-KINAL Szolgáltatás: VILLANYSZERELÉS vállaljuk családi házak felújítását, új házak, lakások teljeskörü szerelését, kisebb cégek karbantartását. Tel.: Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy képviselői fogadóóránkat minden hónap második hétfőjén óra között tartjuk a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában. Haracska Ferenc képviselő Nikodém István képviselő IX.. évfolyam 2. szám 9

10 ALTÁRÓI TÜKÖR Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy képviselői fogadóóránkat minden hónap első hétfőjén óra között tartjuk a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában. Nagy Sándorné képviselő ' Vizi János képviselő Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy képviselői fogadóórámat minden páros héten óra között tartom a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában. A következő fogadóóra időpontja június 23. Margit István képviselő Születtek: ANYAKÖNYVI HÍREK Holop Julianna és Miklósi József leánya Hidasi Renáta és Hajós János fia Wéber Katalin és Dusnoki levente fia Szabó Krisztina és Lengyel László leánya Fehér Tímea és Lempochner László leánya Finta Bernadett és Teslér István fia Serény Emese és Csejtei László leánya Markella Judit és Schuk Attila fia Julianna Krisztina Patrik Márk Benjámin Anett Viktória Diána Gergő István Csenge Emese Imre Községünk új lakóit szeretettel köszöntjük! Meghaltak: Budai Erzsébet Szilágyi József Csákvári Lászlóné, szül. Nagy Rozália Kovács Antal Móczár Lászlóné, szül. Csókás Hona Kosztolányi Istvánné, szül. Sziklai Ilona Dobszai József Bustya Gyula A hozzátartozók gyászában valamennyien osztozunk! Köszönetnyilvánítás: Ezúton kívánom köszönetünket kifejezni mindenkinek, akik elhunyt feleségem temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részt vettek a lelke üdvéért bemutatott szentmisén, osztoztak családom fájdalmában. Kosztolányi István, valamint fiai, menyei, unokái. Kiadja: Tokodaltáró Önkormányzata Felelős kiadó: Varga János polgármester Főszerkesztő: Horváth Roland, telefon: Készült: a PRESS-G-96 Bt. Nyomdájában, 1300 példányban Felelős vezető: Gergely László, telefon: IX.. évfolyam 2. szám

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.)

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 28.) Rendelet: 6/2014. 7/2014. (IX.3.) Ör. Határozatok: 84/2014. 87/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő térítési díj

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért fizetendő térítési díj Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2013. (I. 31. ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól Pápateszér Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben