A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE (1815-1849)"

Átírás

1 4. epocha munkafüzet A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE ( ) Epochazáró: február 21. péntek Szorgalmi: A reformkori Pest-Buda emlékei a mai városképben (saját készítésű fotóalbum, magyarázó szöveggel vagy egy reformkori emlékeket felidéző városi séta pontos leírása) Szlovák, német, román, horvát, szerb vélemények a reformkori magyar politikáról szabadságharcról (egy nemzetiségi politikus elképzelt naplója) vagy a

2 Témakörök I. A forradalmak szelleme II. Magyarország állapota III. Reformok és forradalmak IV A népek tavasza V. A polgári Magyarország megszületése VI. A magyar szabadságharc VII. Európa csendes, újra csendes Kiselőadások Védegylet alapítása célja, reformkori működése A folyószabályozás kezdetei A lóversenyzés kezdetei A Magyar Tudományos Akadémia alapítása célja, reformkori működése Az állandó magyar színház alapítása célja, reformkori működése Reformkori arcképcsarnok Kölcsey Ferenc Széchenyi István Wesselényi Miklós Deák Ferenc Kossuth Lajos Táncsics Mihály Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök A tavaszi hadjárat Bem József tábornok Görgey Artúr tábornok Amit tudni kell: Fogalmak: Szent Szövetség, polgári nemzet, nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, népek tavasza, reform, reformkor, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralisták, cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, klasszicizmus, romantika, sajtószabadság, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, jobbágyfelszabadítás, honvédség, tavaszi hadjárat, Függetlenségi Nyilatkozat. Személyek: Metternich, Marx, Bolivar, Lajos Fülöp, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, Jelačić, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. Topográfia: Pozsony, Bécs, Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Temesvár, Világos, Latin- Amerika Kronológia: 1848 (forradalmak), 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete), (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), március 15. (forradalom Pesten), április 11. (az áprilisi törvények), szeptember 29. (a pákozdi csata), (Ferenc József uralkodása), április 6. (az isaszegi csata), április 14. (a Függetlenségi Nyilatkozat kiadása), augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 2

3 Ismétlés A Szent Szövetség Európája Európa mely területét érintették a francia forradalom és Napóleon háborúi? Jelöld be a vaktérképen a bécsi kongresszus (1815) utáni határokat! Eszmék vonzásában I. A forradalmak szelleme A párbeszéd elolvasása után állapítsd meg, milyen eszmeáramlatot követnek a beszélők? Párbeszéd egy klubban, a 19. század első feléből: A - Véleményem szerint kedves B barátom, az egyének szabadságának biztosítása egy állam és társadalom legfontosabb feladata. B - Szívesen egyet értek önnel, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy nehogy a nagy szabadság szabadosságba csapjon át. Nem mindenki érett a szabadságra. Az alsóbb néprétegek tudatlanok és műveletlenek. Vagy tán csak nem akar nekik is ugyanolyan választójogot biztosítani, mint a felsőbb osztályoknak? A - Dehogynem. Igenis mindenki egyenjogú, ezért legalábbis szélesíteni kellene a választójogot. A szabadságjogok esetében ugyanis csak egyetlen korlátot tudok elismerni: mindent szabad, ami másnak nem árt. B - Itt vitatkoznom kell önnel. A francia forradalom idején is pont ezt mondták egyes szélsőségesek, és mi lett belőle? Az embereket nem szabad hivatalos ideológia nélkül hagyni, hogy mindenki azt gondoljon amit akar, mert abból könnyen felfordulás lesz. Nekünk európaiaknak már van egy kidolgozott erkölcsi 3

4 zsinórmértékünk, a kereszténység. Ennek erkölcsi parancsaival mindenkinek egyet kell értenie. A - Hohó, nem úgy van az! Ne akarja előírni ki mit gondoljon! Úgy beszél mint aki a haladás ellensége! B - Szó sincs erről, csak éppen megfontoltabban haladnék mint ön. Ezáltal elkerülhetők a felesleges felfordulások. A lassabb fejlődés mellett ráadásul megőrizhetők hagyományaink is. A - Félek, hogy az ön lassú haladását a külső szemlélő egy helyben topogásnak látja. Igenis biztosítani kell a maximális szabadságot mind a jogokban, mind a gazdasági tevékenységben. A tapasztalat azt mutatja, hogy ahol beavatkozik az állam a természetes folyamatokba, ott mindig csak galibák keletkeznek. Az állam minél kisseb és észrevétlenebb annál jobb. B - Az ön szabad versenyes elképzelései bizonyára előnyösek a gazdagok és tehetségesek számára, de mi lesz az elesettekkel? Róluk igenis az államnak kell gondoskodnia, ezért szükség van a szabadság korlátozására a gazdaságban is, ehhez pedig egy nagyobb, erősebb államra van szükség. A B Írd az állítások számait a táblázat megfelelő oszlopába! 1. A felvilágosodás eszméiben gyökerezik 2. A francia forradalom eszméivel szemben jön létre 3. A legfontosabb közösségnek az azonos etnikai (nép) csoporthoz tartozást vallja. 4. A nemzeti kötődést fontosabbnak tartja, mint az uralkodó iránti loyalitást vagy vallást. 5. A polgári szabadságjogokért küzd. 6. Az egyén érdekeit a közösség érdekei elé helyezi, de hisz e kettő harmonizálhatóságában. 7. Az emberi természet tökéletlen, ezért a világ legfeljebb kislépésekben változtatható. 8. Az emberi természet tökéletlen, ezért szükség van a történeti elitre, aki már gyakorlatot szerzett a kormányzásban. 9. Gazdaságban a piaci verseny szabadságát vallja. 10. Hisz a fejlődésben, az ember tökéletesedésében. 11. Ragaszkodik a hagyományos értékrendhez vallás, egyház, szokások, család, kisközösségek. 12. Szabadelvűség, 19. században kialakult világnézet, politikai ideológia. liberalizmus nacionalizmus konzervativizmus 4

5 A forradalmak szelleme Dél-Amerika A TK oldalán található források segítségével válaszolj a kérdésekre! Mely országoknak volt gyarmata Dél-Amerikában?... Milyen problémák jelentek meg a kontinensen a 19. századra?... A 99. oldal térképe alapján mutasd be, hogyan változott a szubkontinens politikai képe a 19. század első felében!... A forradalmak szelleme Európa Az 1820-as több országban is felkelések zajlottak az abszolút monarchiák ellen. Töltsd ki a táblázatot! Hol? Miért? Milyen eredménnyel? 5

6 Ahol csönd van Olvasd el a TK oldalán található Rendszabályok című szöveget, majd fogalmazd meg, miért nincs szervezkedés vagy felkelés a Német Szövetség és a Habsburg Birodalom területén!... Magyarország A TK oldalán található források alapján, milyen elvárásai, követelései voltak a magyar nemességnek!... Magyarország állapota MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA o Hogyan illeszkedik Magyarország gazdasága a Habsburg birodalom gazdaságához? o Mi jellemzi a mezőgazdaságot? Majorsági földesúri árutermelés jellemzői: A paraszti árutermelés: A korszerűsítés kérdései: MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉSE, IPARA, KERESKEDELME o Hogyan függnek össze az úthálózat és a szállítás problémái a gazdaság többi ágával?... 6

7 o Milyen problémái vannak a közlekedésnek?... o Mi jellemzi az ipar helyzetét?... o Milyen szintű a magyarországi bel- és külkereskedelem?... o Milyen lehetőségek vannak hitelek felvételére?... A MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOM 1. o Hogyan alakul Magyarország népessége (népességszám, Európához képest, társadalmi rétegek szerint)?... o Miért hívható nemesek országá -nak Magyarország?... o A nemesség milyen rétegekre bontható? Mi jellemzi az egyes nemesi rétegeket?... A MAGYARORSZÁGI TÁRSADALOM 2. o Milyen társadalmi rétegeket találunk a nemességen kívül az országban?... o Mi jellemzi az egyes rétegek helyzetét?... 7

8 o Miért nem lehet csak egyszerűen parasztság -ról beszélni?... o Magyarországon a magyar etnikum a lakosság 40%-át teszi ki. Mi jellemzi az egyes nemzetiségek társadalmát?... A POLITIKAI ÉLET RENDI POLITIZÁLÁS FÓRUMAI: AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A VÁRMEGYE o A rendi politizálás egyik legfontosabb terepe a vármegye volt?... o Hogyan működött a vármegye? Milyen feladatai, tisztségviselői voltak?... o Hogyan működött az országgyűlés?... A KULTURÁLIS ÉLET o Milyen módon igyekeztek megteremteni a magyar nemzeti kultúrát?... 8

9 o Miért emelkedik ki a folyamatból a magyar nyelv állam nyelvvé tételéért folytatott küzdelem?... o Milyen elemei lesznek a nemzeti kultúrának?... o A nem magyar etnikai csoportok meddig jutnak saját nemzeti kultúrájuk megalkotásában? 9

10 8. a köznemesség legfőbb szerve 10

11 Reformok és forradalmak A TK oldalán található Problémák és megoldások című szöveg alapján töltsd ki a táblázatot! ORSZÁG PROBLÉMÁK MEGOLDÁSOK Franciaország Belgium Anglia Német Szövetség Itália Lengyelország Törökország 11

12 "Jelszavaink valának: haza és haladás" Mit jelenthet a fenti mondatban a haza: a haladás: Milyen konkrét problémák megoldására van szükség? Töltsd ki a táblázatot! haza haladás Politikai programok a reformkorban Négy politikus négy elképzelés Töltsd ki a táblázatot! ös származás, társadalmi háttér, élettapasztalat 12

13 a Habsburgokhoz való viszony közigazgatás kiváltságok jobbágyok helyzete közteherviselés gazdaság nemzetiségek helyzete társadalmi bázis változások módja, üteme 13

14 A reformországgyűlések Pozsony tc; 26. tc; 44. tc tc; 17. tc tc; 4. tc; 5. tc A TK oldalán található táblázatból keresd ki a fent jelölt törvénycikkeket, majd csoportosítsd őket a korábban megismert haza és haladás fogalmak szerint! (A táblázatba ne a törvénycikkek számát, hanem azok tartalmát írd!) haza haladás Mit gondolsz, mi lehetett az oka, hogy a két problémakör aránya ilyen egyenlőtlen volt?

15 Pártok, programok A Konzervatív Párt november 12-én alakult meg az udvarhű újkonzervatív fiatal arisztokratákból álló "fontolva haladók" csoportjából. Ez volt Magyarország első, modern értelemben vett politikai pártja. Programja: Auszrtiával való, a Pragmatica sanctio alapján álló közjogi viszony változatlan fenntartása (a Helytartótanács intézményének fenntartása) vámunió és közös vámterület az Osztrák Örökös Tartományokkal országgyűlés és helyhatósági szervek választása népképviseleti alapon, magas cenzussal korlátozott sajtó-, vallás- és szólásszabadság a városok belső szerkezetének átalakítása központosított közigazgatás kialakítása, felülről irányított, lassú, szerves reformok közteherviselés, de az önkormányzati ügyekbe való beleszólás mértéke a a befizetett adó összegének nagyságától függ a közlekedési feltételek és az infrastruktúra javítása, fejlesztése jobbágykérdésben részleges reformok végrehajtása, és az önkéntes örökváltság intézményének fenntartása toleráns álláspont a nemzetiségekkel szemben Az Ellenzéki Párt a magyarországi reformellenzék különböző irányzatait egyesítő politikai csoportosulás volt ban. Programját olvasd el a TK oldalán! Gyűjtsd pontokba a programjukat! 15

16 A népek tavasza 18 év telt el 1830 óta. Akkor több európai országban is forradalmak törtek ki, amelyek felhívták a figyelmet a kor nagy kérdéseire: Angliában a választó jog kiszélesítése és a munkásság helyzetének javítása volt a cél. Belgium függetlenséget és alkotmányos kormányzást követelt. Franciaországban az alkotmányos monarchia visszaállításáért fogtak fegyvert. Itália északi részén a Habsburg fennhatóság alól kívántak szabadulni és polgári kormányzást kívántak. A lengyelek az orosz fennhatóság ellen küzdöttek. Volt, ami megoldódott, volt, ami nem és voltak országok, területek, ahol nem fajultak fegyveres összecsapássá a dolgok ben rossz év volt megint nyomor, munkanélküliség, éhínség Az alábbi térképen jelöld azokat az országokat, amelyet érint a forradalom 1848-ban! Jelöld a sorrendet mely események hogyan hatnak! 16

17 Töltsd ki az alábbi táblázatot! (TK l.) HOL? MILYEN CÉLOK? MILYEN ESEMÉNYEK? MILYEN SIKERREL? 17

18 Forradalom Pesten Jelöld a március 15. eseménytörténetét a térképen! A polgári Magyarország születése Olvasd el a TK oldalán Az áprilisi törvények című forrást! A forrás 12 törvénycikket említ (a tc-k sorszáma most mellékes). Írd ezeket egymás alá a sorszámok melletti vonalra! 1) 2) 3) 4) 5) 18

19 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Melyek a polgárosodást biztosító, azaz egy polgári állam, politikai berendezkedés alapjait jelentő és melyek a nemzeti eszmét, nemzetállamot hirdető cikkelyek? Polgári államra vonatkozó cikkelyek: Nemzeti eszme: Milyen 3 hatalmi ág létezik egy állam irányításában? Milyen államigazgatási intézmények képviseli ezeket? Ki/mi képviselte a végrehajtó hatalmat Magyarországon 1848 előtt? Kitől függött a végrehajtó hatalom? Mit jelent az, hogy felelős magyar kormány? Kinek felelős a minisztérium? Milyen biztosítékok vannak arra nézve, hogy az országgyűlést ne lehessen mellőzni? Mi lett a kormányzati rendszer Magyarországon 1848 április 11. után? 19

20 Az ábrák és a szöveg alapján fogalmazd meg, mik lehettek a forradalom meg nem oldott problémái! áprilisa és szeptembere között már fegyveres összecsapásokig kiélesedik a viszony a magyarok és a nemzetiségek között. Milyen jövőt képzelnek el maguknak a horvátok? Milyen jövőt képzelnek el maguknak a szerbek? Milyen jövőt képzelnek el maguknak a szlovákok? Milyen jövőt képzelnek el maguknak a románok? június 2-án ült össze az ún. szláv kongresszus. Miért érezhetik ezt fenyegetőnek a magyarok?

21 Az alkotmányosságtól a fegyveres harcig (tk. 173.l. + összegzés 184 első alcím) A magyar szabadságharc Emlékezzünk: milyen volt március óta a Habsburg-magyar viszony és milyen a magyar-nemzetiségek közötti? Miért fogadta el az uralkodó a magyarok felirati javaslatát? Az hogy júniusban leverték a prágai megmozdulásokat, augusztus 9-én pedig első fegyverszünetet kötnek a Szárd-Piemonti királysággal folytatott háborúban befolyásolhatja-e a magyarországi viszonyokat? Indokoljátok röviden! Ha arra jutottatok, hogy bizony itt lehet az ideje annak, hogy a Habsburg udvar szépen vagy nem szépen, de visszacsináljon mindent, jó nyomon jártok Hogyan romlik meg a viszony az Udvar és a magyar kormány között? Miért kell hadügyminisztérium és katonaság a magyaroknak (nagyon gyorsan!)? Hogyan lehetetlenül el a magyar kormány? Szeptemberben már a magyarok komoly önvédelmi háborúra kényszerülnek. Miért mondják, hogy a Habsburgok két alattvalója harcol egymás ellen? Ha már itt tartunk, milyen sikerrel? A történészek októberi fordulat kifejezést használják. Magyarázzátok meg mit jelent az a kifejezés? Mi okból használható a fordulat szó? Vagyis írjátok azt is le, miféle fordulat áll be a Habsburg-magyar viszonyban, az alkotmányosságban, a békésen-fegyverrel megoldásokban? (tk. Összegzés: Az októberi fordulat 184.l.) Távirati stílusban (nem muszáj stoppal, de rövid, tőmondatokban) írjatok jelentést az októberi fordulat -ról a Szárd-Piemonti király II. Viktor Emmanuel őexcellenciájának! 21

22 A fegyveres harc A szabadságharc eseménysorát négy szakaszra szokás osztani. A hadi események sokszor összefüggést mutatnak politikai lépésekkel is. Itt ömlesztve szerepelnek a szabadságharchoz kapcsolható nevek, fogalmak, események. Rendeljétek a megfelelő szakaszhoz! a zsidók egyenjogúsítása, Debrecen, fegyverletétel, Ferenc József, Függetlenségi Nyilatkozat, Görgei Artúr, Hatvan, Isaszeg, Jellaćič támadása, Jozef Bem, Kápolna, Lamberg, olmützi alkotmány, orosz beavatkozás, Pákozd, Radetzky, Schwechat, Szemere-kormány, Tápióbicske, tavaszi hadjárat, törvény a nemzetiségi jogokról, Világos, Windisch-graetz, Szakasz és határai Hadi események Politikai lépések 22

23 Európa csendes, újra csendes (cartoon: "the naughty children", The inscriptions read: "Freedom of the press", "freedom of petition", "freedom of assembly", "freedom of speech" and "freedom of association". The map in the background bears the inscriptions "Prussia" and "Austria".) 23

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0815 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004. május TÖRTÉNLM ÖZÉPSZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és Csomós István Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és hadtörténelmi sikerei A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben