KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN"

Átírás

1 KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN

2

3 A konferencia alapvető célja lehetőséget teremteni a fizika, matematika és művészet területén oktatók, kutatók találkozására, informálódására, hozzájárúlni szakmai igényességük továbbfejlődéséhez.alkalmat nyújtani a PhD tanulmányokat folytató doktoranduszoknak tanulmányaik megismertetésére.ezen témakörök érdekes kapcsolódása révén ujabb lehetőséget nyítni egyik vagy másik terület iránti érdeklődés felébresztésére. A konferencián való részvételt a tanárok részére a Maros Megyei Pedgógusok Házával együttműködve elismervénnyel igazoljuk, amely a szakmai továbbképzési pontozásnál felhasználható.

4 A konferencia védnőke: Pálinkás József akadémikus, az MTA elnőke A konferencia főszervezője: Dr. Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere. Szervezők: EMT Marosvásárhelyi és Kolozsvári szervezetei Az ELTE Fizika Doktori Iskolája, Fizika tanítása programja, Budapest Támogató: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala Szervezőbízottság: Juhász András, Máthé Márta, Szász Ágota,Tél Tamás fizika Weszely Tibor,Mátéfi István -matematika Kolumbán Kántor Zita, Molnár Dénes - képzőművészet Horváth Gabriella, Szabó András EMT Marosvásárhely Titkárság: Csegzi Magdolna EMT Marosvásárhely Pap Tünde EMT Kolozsvár A L K O T Ó T Á B O R Kapcsolat: EMT-Marosvásárhely, Postacím: Tirgu Mures, str. Cornesti 68/A, tel , telfax , Egyéb információk, bejelentkezés a cimen SZERVEZŐK / TÁMOGATÓK

5 A Konferencia Programja: Aug.15 szerda órától Érkezés,bejelentkezés (Ifjúsági Ház, N. Grigorescu ut 19 sz.) Aug.16 csütörtök További bejelentkezések (Ifjúsági Ház N. Grigorescu ut 19 sz.) Plenáris (első rész) Plenáris (második rész) Ebédszünet Plenáris (harmadik rész), interdiszciplináris témájú előadások,fizika szekció Kiállítás megnyitó Díszvacsora Aug.17 péntek (helyszín Ifjúsági Ház és Bolyai Farkas Líceum) Előadások,nyílt műhelyek, workshop jellegű interaktív kerekasztalok szekciókban Ebédszünet Szekcióülések Városlátogatás Vacsora Aug.18. Szombat kirándulás PROGRAM

6 Marosvásárhely a tudomány és művészet találkozóhelye (Plenáristerem aug óra) Dr. Csegzi Sándor Marosvásárhely A mai felületes és felelőtlen, politika dominálta világban mindannyian kérdezzük magunktól és közvetlen környezetünktől, hogy mi is az, aminek ma tanui vagyunk? Minden kort jellemez valami rendhagyó: népvándorlás, kereszténység, művészet, tudomány, stb. Ezen tényezők, az illető korokban, forradalmian járultak hozzá a társadalom alakulásához, pozitív minőségi változást eredményezve. Ma, információs társadalomról beszélünk, amit a társadalom nagy része dezinformációként él meg és az elpolitizált világ mindent meg is tesz, hogy a tömegek megmaradjanak a manipulálhatóság legmagassabb szintjén. A művészet és tudomány, ezek közül inkább a természettudomány, voltak az emberi tevékenységek azon területei, melyek mindig tiszteletet tudtak kivivni maguknak, ha nem is korukban, mindenképp az utókorban, igazolva az igaz értékek létjogosultságát és történelmi állandóságát. Tud-e a mai környezetben a művész, vagy tudós hatékonyan befolyásolni társadalmi folyamatokat? Elég az iskolában oktatva az utókorral megizleltetni egy lehetséges, kissé naivnak tünő világkép lehetőségét, vagy aktív szerepet kellene vállalni a társadalmi alakulások folyamatában? Mindezt úgy, hogy minél komplexebb képet tudjunk felmutatni a világról, így argumentálva azt az értékrendszert, amelyről azt gondoljuk, hogy leginkább élhetővé teszi világunkat egy tudatos ember számára. Tud-e a város, mint vezető-kezdeményező tényező( vagy egy valamilyen más közösség ) hatékonyan befolyásolni egy őt körülvevő tömeget, a valós értékek örzése, éltetése érdekében? Szükség van erre, vagy bízzunk mindent a dolgok természetesnek vélt folyamatára? Azt gondolom, hogy minden öntudattal élő ember, egy közösséghez tartozó egyén ( egyéniség ) válaszolt már ilyen vagy ehhez hasonló kérdésre, s válasza igenlő volt. Vélaményem szerint ennek első feltétele az egymást megismerés, az átjárhatóság a világra való rácsodálkozás különböző megnyilvánulásai között. A matematika, fizika, művészet, három olyan terület, melyekre hagyományosan építhetünk Marosvásárhelyen, mikor valós értékekről beszélünk, s ezt igazolják a Bolyai Alkotó Tábor, eddigi megnyilvánulásai. Nagyon remélem,ugyanakkor, hogy ez a rendezvény is igazolni fogja, hogy Marosvásárhely méltó a kultúra városa megnevezéshez az értékörzés legmagassabb szintjén.

7 Tudomány a művészetben, művészet a tudományban (Plenáristerem aug óra) Dr. habil prof.könig Frigyes A Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektora, Budapest A 20. századi és a kortárs művészet területén markáns módon jelenik meg a kísérletezés, felvetve azt a kérdést, hogy vajon a kutatás értelmezhető-e a művészet területén? A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben Művészet, mint kutatás címmel konferenciát rendeztünk, mivel intézményünk keretprogramjaiban is megjelennek a kapcsolódási pontok különböző tudományterületekkel, tudományágakkal. A rendezvény termékeny vitát eredményezett, de számos kérdést nyitva hagyott, mutatva, hogy a téma továbbra is aktuális. Előadásomban be kívánom mutatni, azokat az eseteket, amelyek művészi és oktatói tevékenységem során különböző tudományterületekkel hoztak kapcsolatba. A tér érzékelésének és ábrázolásának problematikájával foglalkozó tanulmányaim, régészeti, térinformatikai, anatómiai, antropológiai és patológiai vonatkozású munkáim kerülnek bemutatásra. Ezeket szakmai tevékenységem természetes részének tekintem és nem célom, hogy eredményeimet a tudományhoz, vagy művészethez soroljam. Az átjárás szabad, az elidegenedés nem sorszerű, a megértés feltétele a figyelem. Euklideszi vagy nemeuklideszi térben élünk? (Plenáristerem aug óra) Dr. Weszely Tibor Sapientia Egyetem, Marosvásárhely Bolyai és Lobacsevszkij által felfedezett új geometria megjelenése után, sokakban megfogalmazódott az a kérdés, hogy tulajdonképpen az a tér amelyben élünk euklideszi vagy nemeuklideszi. Már maga a Bolyai Lobacsevszkij-féle geometria alapösszefüggése is jelzi azt a tulajdonságot, miszerint a világegyetem óriási méreteit tekintve a nemeuklideszi jelleg hangsúlyozódik ki, míg lokálisan, kis méretek esetében, az euklideszi fogalmak érvényesülnek. Már maga a nemeuklideszi geometria megalkotója, Bolyai János a kézirataiban a következő zseniális meglátást olvashatjuk: A nehézkedés törvénye is szoros összeköttetésben, foljatásban tetszik (mutatkozik) az űr termetével, valójával (alkatával), miljségével; s (gondolom) az egész természet (világ) foljása. Ez végeredményben annak felismerése, hogy a fizikai gravitációs erőtér és a tér geometriai szerkezete között szoros összefüggésnek kell lennie. Ezt a csodálatos meglátást,

8 több mint egy fél évszázad elteltével, az általános relativitáselmélet kidolgozásakor, 1916-ban Albert Einstein konkrétan ki is mutatta. Ennek alapján Toró Tibor megállapítása szerint Bolyai János joggal tekinthető a 20. századi fizika egyik legszebb és legalapvetőbb fizikai alapeszméje: a fizika geometrizálása gondolatának legelső megfogalmazójaként, a fizika geometrizálása előfutáraként. Ennek konkrét jelentősége és alkalmazása mutatkozik Einstein további vizsgálatainál, többek között egy igen fontos előrejelzésnél, mely szerint a csillagokból eredő fénysugarak a Nap által létrehozott erős gravitációs mezőben elhajlanak. Ebből arra tudunk következtetni, hogy az univerzumban a geodetikus vonalak nem mindig egyenesek, mely tulajdonság a tér nemeuklideszi szerkezetére utal. Einstein eme előrejelzésének konkrét bizonyítására csak egy teljes napfogyatkozás beállta biztosíthat lehetőséget. Ez történt meg május 29-én. Nanotudomány és esztétika (Plenáristerem aug óra) Dr. Lendvai János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék és Természettudományi Kar, Központi Kutató és Műszer Centrum, Budapest Az anyagok mikro- és nanoszerkezetének egyre mélyebb megismerése, megértése és tudatos befolyásolása a napjaink technikai fejlődését alapvetően meghatározó nanotudományok és nanotechnológiák alapja. Ez a fejlődés számos vonatkozásban döntően megváltoztatta az életminőségünket, egész civilizációnkat. A szerkezetvizsgálati technikák fejlődése egyre finomabb felbontásban, egyre nagyobb mélységekig teszi lehetővé az anyagok megfigyelését. A műszerek által rögzített információkat a vizsgáló ember számára is láthatóvá, jól érzékelhetővé kell tenni. Ez a vizualizáció feladata, ami az utóbbi időben egyre nagyobb jelentőségű és egyre önállóbb metodikai ágazattá fejlődött. A vizualizáció eredményeként sokszor szemetgyönyörködtető színes ábrák jelennek meg. Az előadás ezekből mutat be néhány példát, miközben igyekszik bepillantást engedni a vizsgálati módszerek megvalósításába is.

9 Szépség és matematika (Plenáristerem aug óra) Dr. Horváth Sándor Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely Az egész matematika történetén nyomon követhető az a jelenség, hogy a matematikai tények felismeréseit felfedezőik esztétikai kategóriákkal jellemezték. Arkhimédész, miután kimutatta, hogy egy gömb köré írt hengernek mind a térfogata, mind teljes felszíne éppen másfélszerese a gömb térfogatának illetve felszínének, akkora gyönyörűség és csodálat töltötte el, hogy síremlékére ennek a felfedezésnek a bevésését kérte. A modern fizikában egyre gyakoribbá válik a szépségnek, a matematikai megfogalmazás eleganciájának a kutatás irányát is befolyásoló tényezőként való használata. Az előadás megpóbálja tetten érni néhány matematikai eredmény kapcsán a szépség mibenlétét. A példák régi és újabb eredményeket érintenek a matematika számos területéről, mint például a geometria, számelemélet, topológia, kombinatorika, szingularitáselmélet és matematikai fizika. Azonban a matematikai szépség nem csak a matematika eredményeiben nyilvánul meg. Sokkal figyelemre méltóbb jelenség, amint a matematika teljesen különböző területeiről kiderül, hogy mély kapcsolatok léteznek közöttük. Ezek magyarázata sok esetben még várat magára. Ugyanakkor a matematikai megfontolásoknak, amelyekkel a konkrét eredményeket sikerül elérni, léteznek mélyebb rétegei, amelyeken keresztül a különálló témakörök mintegy üzennek egymásnak. A legújabb fejlemények pedig a fizikai kutatásban, erősen sugallják azt, hogy a matematika jóval több mint a valóság leírásának egyik nyelvezete... Az előadás mindezekre próbál konkrét példákat adni, bizonyítandó, hogy az esztétikai és intellektuális szépség a matematikának és a matematikai kutatásnak legalapvetőbb jellemzője. Döntések fizikája és rejtvények káosza (Plenáristerem aug óra) Ercsey Ravasz Mária Bábes Bolyai Egyetem, Kolozsvár Bizonyos döntési feladatok egyszerű megfogalmazásuk ellenére a diszkrét matematika legnehezebb feladatai közé tartoznak. Ezekben a feladatokban korlátozásokat kell kielégíteni, például a népszerű Sudoku rejtvény is ebbe a csoportba tartozik. Hogyan segíthet a fizika ezeknek a matematikai feladatoknak a megoldásában? Az előadásban olyan folytonos idejű dinamikus rendszereket mutatunk be, amelyek dinamikájuk során önmaguktól kielégítik a korlátozásokat és

10 a végső egyensúlyi állapotuk megadja a feladat megoldását. Ezt logikai korlátozás kielégítési feladatokon és a Sudoku rejtvényen szemléltetjük. Látni fogjuk, hogy a feladatok nehézsége káoszként jelentkezik a dinamikus rendszerekben. A Bolyai geometria tanítása a művészet nyelvén (Plenáristerem aug óra) Dr. Oláh Gál Róbert Matematikus, Sapientia Egyetem, Csikszereda Talán a szobrászművészek, valahogy megérzik a Bolyai-geometria lényegét! Például, nem tudnak egy darab agyagot úgy formázni, hogy az mindenütt homorú legyen. A mindennapi életben lépten-nyomon idézik Bolyai János temesvári leveléből, a szállóigévé vált sorait: Semmiből egy új, más világot teremtettem erről az új, más világról alig tudunk valamit. Egy pár sorban megpróbáljuk vázlatosan ismertetni Bolyai János új, más világát. Ha valaki azt mondja, hogy például egy bizonyos szék, tárgy vagy épület a Bolyai-geometria alapján készült, akkor az a kijelentés nem igaz! Ismeretelméletileg ugyanazt jelenti, mintha valaki azt mondaná: talált egy olyan derékszögű háromszöget, amiben nem igaz a Pitagorász-tétele, vagy megtalálta az örök mozgót, vagy aranyat csinált valami ötvözetből. De ha valaki azt mondja majd, hogy az atomszerkezetben felfedezett egy olyan hatást, kémiai-kötést, fizikai vagy kémiai folyamatot, amely a Bolyai- Lobacsevszkij-féle geometriát követi, akkor annak lehet valóságalapja. A kvantummechanikában ugyanis megvalósulhat a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria! A Természet Világa folyóirat hídépítői és hídjai a két kultúra között (Plenáristerem aug óra) Staar Gyula Természet Világa folyóirat főszerkesztője A 143 éves tudományos ismeretterjesztő folyóirat tudatos törekvése a természettudományos és a humán kultúrát összekötő hidak építése. Mindezt alapítónk, a neves fizikus, Szily Kálmán ( ) örökében is tesszük, aki kiemelkedő természettudós volt, az Akadémia nagyjutalmát mégis a nyelvészeti munkássága elismeréseként kapta, 1914-ben. Az előadásban korunk néhány nagy hídépítőjére emlékezek, akik szorosan kötődtek (kötődnek) folyóiratunkhoz, segítve kultúraközvetítő missziónkat. Simonyi Károly ( ), a legendás műegyetemi tanár, A fizika kultúrtörténete című

11 monumentális mű szerzője; Vekerdi László ( ) orvos, irodalom- és tudománytörténész, a nagy port kavart Németh László monográfia, az Így él Galilei és sok más alapmű szerzője, akit az irodalmunk berkeiben legalább annyira tiszteltek, mint a miénkben, a természettudományéban. Koch Sándor ( ), a nagyműveltségű virológus professzor, a gyermekbénulás elleni Salk-vakcina hazai előállítója, a Van-e élet a halál előtt?, a Gondolatok a könyvtáramban csodálatos esszék, és a Szubjektív virológia irodalmi-természettudományos cikksorozat szerzője. Mindhárman a Magyar Örökség Díj kitüntetettjei, s mindhárman a Természet Világa szerkesztőbizottságának a tagjai is voltak. A Maiak: Schiller Róbert vegyész, aki több éve tartó sorozatában, a KÖZÖTT-ben a természettudományok és az irodalom, a művészetek határterületeire hívja olvasóit. Cikkei könyv alakban is megjelentek, Egy kultúra között címmel. Bencze Gyula fizikus, aki a világon szerte, a természettudományok ihlette alkotások: regények, filmek, operák sokszínű világára mutat rá cikkeiben Talán mondanom sem kell, mindketten szerkesztőbizottságunk tagjai. A Természet Világa hídépítő tevékenységében a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai, Máthé Márta tanítványai is kiveszik a részüket. Folyóiratunk Természet-Tudomány diák-cikkpályázatán, a Simonyi Károly alapította Kultúra egysége különdíjának több alkalommal voltak nyertesei. Írásaik napvilágot láttak, látnak a Természet Világában. A Diszítőműveszet geometriai szemmel (Plenáristerem aug óra) Dr. Kiss Sándor és Dr. Kiss Imola Szatmárnémeti Előadásunkban először áttekintjük a díszítőművészet legfontosabb alapelemeit és motívumait (figurális, geometriai, mesterséges, stb.), majd különböző típusait, fajtáit, természetét. Bővebben foglalkozunk a geometriai elemeket alkalmazó díszítőművészettel, mint előadásunk fő témájával. Szó lesz még a különböző díszítőművészeti kompozíciókról és ezeknek a gyakorlatban és a különböző kultúrákban való megjelenéséről.

12 Természettudomány és művészet (Plenáristerem aug óra) Dr. Juhász András Fizika-kémia tanár, ELTE Anyagfizika Tanszék, Budapest és Juhász Dávid Képzőművész A természettudomány és művészet az emberiség kultúrájának szerves része. A köztudatban mégis e két terület egymástól igen távoli. Azon túl, hogy a művészetnek gyakran tárgya a természet, illetve a természettudósok is észreveszik a szépséget a művészetben, nem-igen látunk a kettő közt kapcsolatot. Pedig mindkettő célja hasonló: a környező világ megértése és visszatükrözése. Az előadás e gondolatot járja körbe néhány válogatott példán, kiemelve, hogy mindkét terület tanításának nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy a jövő nemzedéke minden fenyegető probléma ellenére teljes emberi életet tudjon élni. Természettudományos és művészi képességek: korai hatások (Plenáristerem aug óra) Dr. habil Révész György Ph.D Egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, BTK, Pszichológiai Intézet Az alkotás, teremtés az emberi lét esszenciája, a személyes létezés és társas elfogadás alapja, amely végigkíséri egész életünket. Kialakulásában fontos idői tényezők, szenzitív periódusok ismertek. További tényezők a szülők szocioökonómiai státusza, a kötődés és az apai hatások minősége, melyek szignifikáns indikátorai az iskolai teljesítménynek, kognitív rugalmasságnak. E tapasztalatok meghatározóak a diploma megszerzéséhez vezető úton is. Kitérünk mediáló hatásokra, melyek a tehetség-ígéretek kibontakozásában serkentő vagy gátló hatást gyakorolnak. A tehetséggondozás elsődleges helye az iskola, de nagyobb együttműködés szükséges a családdal, hogy az egyéni erőfeszítések a legjobb eredményt hozhassák. Ennek egy működőképes - természettudományos - változatát mutatja be Berkes József előadása.

13 A természet által motivált tehetségek korai felismerése (Plenáristerem aug óra) Dr. Berkes József Nyugdíjas, ANK megbízás, Pécs Dr. Révész György kollégám irányításával, 2010 novemberében, kutatást indítottunk, melyben Pécs három általános iskolája negyedik osztályos tanulói vettek részt. A vizsgálat egyik alapvető célja volt a tehetségígéretek és a lappangó tehetségek korai felismerésére alkalmas módszerek kipróbálása. Már az első stratégiai értekezleten jelezte az egyik óvoda-iskola osztályfőnöke, hogy nála a természetismeret tantárgy keretében vannak úgynevezett kutató órák ahol a tanulók általuk választott kísérleteket mutatnak be, és magyarázzák a jelenséget. Meglátogattam egy ilyen órát, majd később magam is mutattam be a kisdiákoknak érdekes, koruk szerint értelmezhető, magyarázható kísérleteket. A kutatás eredményétől függetlenül döntöttem, és 2011 októberében, három kolléga közreműködésével, nyolc iskolából tanári javaslatra, szülői beleegyezéssel elindítottuk az Értsd a természetet természettudományos műhelyünket. A tartalom interdiszciplináris, a témák feldolgozása interaktív, a foglalkozásokat a szülők is látogathatták. Több iskolán kívüli foglalkozásra is sor került (meteorológiai állomás, PTE Intézetei, Zsolnay Központ stb.) Előadásomban a műhelyszervezés problémáiról, a megvalósításra kerülő tartalomról, az iskolavezetőkkel és a szülőkkel kialakított kapcsolatról, a záró rendezvényről és a műhely további folytatásáról fogok beszélni.

14 Matematika és irodalom (Plenáristerem aug óra) Bencze Mihály Brasso Tekintsünk egy értelmes mondatot. A mondat minden egyes betűje alá írjuk azt a számot, ahányszor az illető betű előfordul a mondatban; így egy olyan számsorozatot kapunk, amely a kiindulási mondattal azonos hosszúságú. Eme számsorozat valamennyi eleme alá beírjuk az illető szám előfordulásainak számát a számsorozatban, majd ugyanezt ismételjük meg a keletkezett új számsorozattal stb. Mindaddig folytatjuk ezt az eljárást, amíg olyan sorozathoz nem jutunk, amely megegyezik a (közvetlenül) fölötte állóval. Nézzük a következő példát: Á L O M B A N, S Z E R E L E M B E N N I N C S L E H E T E T L E N S É G. 1, 4, 1, 2, 2, 1, 5, 3, 1, 8, 1, 8, 4, 8, 2, 2, 8, 5, 5, 1, 5, 1, 3, 4, 8, 1, 8, 2, 8, 2, 4, 8, 5, 3, 1, 1 10, 4,10,6, 6,10,5, 3,10,8,10,8, 4, 8, 6, 6, 8, 5, 5,10,5,10,3, 4, 8,10,8, 6, 8, 6, 4, 8, 5, 3,10,10 10, 4,10,6, 6,10,5, 3,10,8,10,8, 4, 8, 6, 6, 8, 5, 5,10,5,10,3, 4, 8,10,8, 6, 8, 6, 4, 8, 5, 3,10,10 A mondatok többsége a példánkéhoz hasonlóan viselkedik, azaz már a harmadik számsor megegyezik a másodikkal. Ritkábbak az olyan mondatok, amelyeknél csak a negyedik vagy annál későbbi sor ismétlődik; ilyenek, például, a következők: A BOLDOGSÁG RELATÍV, S CSAK UTÓLAG ISMERHETŐ FEL (Peter Marshall), ill. AZ EMBER NEM ANNYI, AMENNYI, HANEM ANNYI, AMENNYI TŐLE KITELIK (Örkény István). Annak érdekében, hogy minél több különböző számsor után következzék csak be az ismétlődés, keressük az alapmondatot...

15 A transzparencia- mint vizuális módszer- antropomorf és növényi elemek felhasználásával (Plenáristerem aug óra) Kolumbán Kántor Zita Képzőművész, Művészeti Líceum, Marosvásáehely Az általam javasolt képzőműveszeti probléma, a transzparencia, nagyon sok oldalról megközelíthető: lehet egy technikai-, festészeti játék apropója, vagy egy konceptuális megközelítés, ki hogyan tudja magát ebben kifejezni. Milyen kihívást tartalmaznak az alkotások? A válasz egyszerű: elsősorban egy figyelmet igenylő szemgyakorlatot, másodsorban a gondolatiság jegyében fogant eszmefuttatásokat. Ha figyelmesen követjük az alkotások kialakítási módszerét akkor észrevehetjük a különböző festői rétegek jelenlétét, amely egyik lehetséges módszere a transzparencia kialakításának. Ugyanakkor vannak lazúros festői megközelítések is, amely által az áttetszőségek létrejönnek, a rétegek sejtelmes megfogalmazásban tévődnek egymásra és teszik teljessé a látványt. Harmadik megoldasként felfedezhetjük a transzparens rátét módszerét, amely különböző síkok egymásrahelyezésével, illetve elcsúsztatásával, ezek tónuskontrasztjával ritmizálja, gazdagítja a felületet. Miközben az alkotások dominánsan a transzparencia témakörét járják körül, nem hiányzik belőlük a konkrétum részletes megfogalmazása, egy sajátsagos fény-árnyék játék segítségével. Ugyanakkor ezt kiegészíti a dinamikus kompozíciós elemek felhasználása, organikus struktúrák jelenlete által, amelyek beágyazódnak a kompozíció szerkezetébe, erővonalakat hozva létre. Mindezt egy nagyhatású kromatikus játék által, melyben a szerkezet beolvad a színes-szürkék teremtette meditatív térbe. Ezen a kiallításon olyan alkotásokkal találkozunk, amelyek a transzparencia gesztusát nem kézzelfogható formák segítségével érik el, hanem sejtelmesen egymásra vetülő síkok segítségével. Az eredmény a valósag egy egészen új formája, az egyszerű és mégis komplex alakzatok világa. Így aztán egy rendkívül színes, tág körből válogató palettát kapunk arról, ki hogyan értelmezi a transzparenciát. A festmények vonzereje abban rejlik- a néző számára ez hat a meglepetés erejevel-, hogy minél inkább rejtelmesen jelennek meg részletek, annal inkább megszületik az igyekezet a sejtelmes, alig megjelenített felületek megfejtésére. A végeláthatatlan transzparens rétegek arra emlékeztetnek, hogy a festészet lehet technikai virtuozitás, a varázslat erejével ható illúziókeltés.

16 Ihletadó interferencia Képzőművészet és tudomány egybefonódása marosvásárhelyi alkotók műveiben (Plenáristerem aug óra) Nagy Miklos Kund Marosvásárhely A tudományok művelése korábbi keletű Marosvásárhelyen, mint a művészet kibontakozása. A Bolyaiak városában szinte természetes, hogy így történt. A XX. század második felében, aránylag későn tehát, de annál teljesebb spektrumban felvirágzó vásárhelyi képzőművészeti életre ez is serkentőleg hatott. A festők, grafikusok, szobrászok alkotói világába is beépült a Bolyai kultusz. Nem csak a két kiemelkedő tudós egyénisége, sorsa szolgált ihletforrásként, tudományos teljesítményük, főként Bolyai János újító, a geometriát forradalmasító elmélete is megtermékenyítette fantáziájukat től a Bolyai Alkotótábor tudatos programokkal igyekezett felerősíteni ezt a jelenséget, évről évre lehetővé téve, hogy a reáliák jeles képviselői, ismert Bolyai-kutatók közvetlen párbeszédet alakítsanak ki a képzőművészekkel, így mélyítsék el a tudomány és a művészetek inventív kapcsolatát. A tendencia, amely a világ más tájain is nyomon követhető (geometrikus irányzatok, MADUI.mozgalom, ornametria stb.), új színfolttal gazdagította a város művészeti palettáját, Marosvásárhely köztéri szobrászatát is néhány különleges alkotással gyarapította. Ezt a folyamatot tükrözi ez az előadás. Az érdeklődés felkeltése a művészetek segítségével a fizika oktatásában (Ifjúsági Ház 47-es terem, aug óra) Szatmáry Bajkó Ildikó Fizikus és fizikatanár, Szent István Gimnázium, Budapest Az érdeklődés felkeltésének meghatározó szerepe van a fizika otatása során. Segítségül hívtuk a művészeteket ebben, többféleképpen is, sikerrel. Felfedeztük a fizika törvényeit nagy költőink lírájában, a fizikatörténet és művészettörténet egymásra köszönt, hatott a látvány szépsége, ereje. A természet szimmetriáitól megpróbáltunk eljutni egészen a természeti törvények szimmetriáinak megcsillantásáig.

17 Fizikatanítás zenével (Ifjúsági Ház 47-es terem, aug óra) Molnár Milán Fizika-biológia tanár,komárom 2010 óta foglalkozunk kisgyermekkori természettudományos neveléssel Szegeden. Ezt szakkörök, önálló foglalkozások és táborok keretében valósítjuk meg. A hangsúly a gyerekek saját tapasztalatszerzésén van. A kísérleteket maguk végzik, és a tapasztalatokat, törvényszerűségeket is maguk fogalmazzák meg. Előadásom első felében a hang tulajdonságait feltáró foglalkozásunkat fogom részletesen bemutatni. Az előadás második része a zene motivációs és demonstrációs lehetőségeit fogja taglalni, a középiskolás fizikatanítás keretein belül. A mikrovilág zenéje (Ifjúsági Ház 47-es terem, aug óra) Oláh Éva Mária Fizika tanár, Mechatronikai Szki és Gimn., Budapest Nagyon nehéz feladat fizikatanárként a mai korban egy átlagos középiskolás érdeklődését felkelteni a természettudományok, ezen belül a fizika iránt is.vagy robbantanunk kell kísérletezés közben, vagy valami célprémiumot kell kitűznünk elé, hogy odafigyeljen és foglalkozzon az adott témakörrel. Próbálunk tehát minden lehetőséget megragadni a cél érdekében. Az egyik legdinamikusabban fejlődő ága a fizikának a részecskefizika, sajnálatos módon nagyon kis mértékben szerepel a fizika oktatása során. Ilyen rövid idő alatt legfeljebb a diák kíváncsiságát lehet felkelteni és megmutatni az utat ahhoz, hogy ha akar, elmélyülhessen benne. Az egyik ilyen módszer a szokatlansága révén a zenén keresztül megközelíteni az először ijesztőnek tűnő témát. Az előadás a részecskefizika és a zene összekapcsolhatóságát igyekszik bemutatni és ötletet adni új metódusok kipróbálására.

18 Gericault és az elektron (Ifjúsági Ház 47-es terem, aug óra) Stonawski Tamás Matematika-fizika-raj-vizuális kultúra-környezetkultúra szakos középiskolai tanár A mozgás ábrázolása egy mozdulatlan képen vajon lehetséges-e? Hogyan éri el a kellő hatást egymástól függetlenül a fizika és a képzőművészet? A valóságmozzanatok pillanatképeiből tapasztalatunk alapján mozgásra következtetünk (pl. futó alakpózban álló emberről a mozgás jut az eszünkbe), de a mozgás bizonyossága egy pillanatképről nem érhet bennünket. Érdekes feladatot választ tehát a képzőművészet, amikor a mozgást ragadja meg kifejező erőként. A képzőművészet is ismeri a fizika törvényeit, nem vét ellene, kivéve, ha a bizonytalanság elénk tárása a cél. A képeken hat a gravitáció, a figurák egyensúlyban vannak, a tárgyakat levegő veszi körül és a háttérben elkékülnek a színek. A természet pontos megfigyelésében az emberi tudás mindkét ága érdekelt, csak másban manifesztálódnak: az egyik az érzelmekre, a másik az értelemre hat főként, de ne feledjük, az érzelmekre direkt módon, csak kellő ravaszsággal és értelemmel lehet hatni! A valóság tényleges átalakítása szükséges a képeken, és természetesen szükség van olyan beidegződéssé vált evolúciós tudásra a nézők szemszögéből, pl. hogy a ló hátrafelé eddig sohasem vágtázott. Ezek a kompromisszumok a valóságot nemhogy elferdítik, hanem még közelebb hozzák felénk, azokhoz a lényekhez, akik valóságfolyamatokat (nulla idő-dimenzióban) érzékelnek, s ezt keresik a fizikálisan vászonra dermedt olajpacsmagokban. Hogy mi köze egy romantikus festőnek a száz év múlva megszületett kvantummechanikához, konkrétan a ψ (pszi) függvényhez? Előadásomban egy olyan kapcsolatot szeretnék bemutatni a festészet és a fizika között, ami szemléletesebbé teheti a kvantummechanika egyik epizódját. Fraktálok és káosz (Ifjúsági Ház 47-es terem, aug óra) Meszéna Tamás Matematika-fizika középiskolai tanár, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs; ELTE Fizika Tanítása Doktori Iskola A geometriai struktúrák között különösen érdekes helyet foglalnak el a fraktálok, melyek páratlan esztétikai élményt is nyújthatnak. Érdemes megismerkedni néhány alapfogalommal és néhány jellegzetes példánnyal a fraktálok közül.

19 A kaotikus mozgások vizsgálatakor szinte váratlanul jelennek meg a fraktálszerű struktúrák, amelyek némileg különböznek a matematikában pontos függvénnyel előállított társaiktól, de több lényeges hasonlóságot is tapasztalhatunk, és szemre hasonlóan tetszetősek. Valóság és tudomány (Bolyai Farkas Líceum,aug óra) Dr. Puskás Ferenc Bábes Bolyai Egyetem, Kolozsvár (Az előadást bemutatja Dr. Kovács Zoltán) A tudomány és a kultúra valóságtartalma a különböző modell-képek tükrében A különböző természeti események, természeti jelenségek megismerése, azok rendszerezése, az események közötti kapcsolatok feltárása, sajátos modell-rendszerekhez vezetnek, amelyeket gyűjtőnéven természettudományoknak szokás nevezni. Ezek a modell-rendszerek, adott hibahatáron belül, a valóságnak megfelelően írják le a jelenségeket. Ha abból az elképzelésből indulunk ki, hogy a tudománynak mindig és mindenkor a valóságot, a megmásíthatatlan igazságot kell tükröznie annak minden vonatkozásában, akkor csak a matematika és a természettudományok sorolhatók a jövőben a tudományok körébe. Jogosan tehető fel akkor a kérdés, hogyan értékeljük a jövőben a humán tudományok szerepét? A természettudományos modell-kép szerint a tudományosságnak lényeges sajátsága, hogy törvényeit, szabályait a gyakorlatban tudja igazolni. Ez azáltal valósulhat meg, hogy a természeti jelenségek megismétlődnek, vagy sok esetben mesterséges úton (pl. laboratóriumi körülmények között) megismételhetők. A társadalmi események sajátosan egyedi jelenségek, a történelem sohasem ismétli meg önmagát. Ezért a természettudományos modell-kép értelmében a történettudomány nem tartozik az objektivitást és a vitathatatlan igazságtartalmat felmutató, és azt minden vonatkozásában bizonyító tudományok körébe. A természettudományos modell-kép egy duális szemléletet képvisel, amely mereven szétválasztja a tudomány és a szűk értelemben vett kultúra területét. A tudomány pusztán a rációra épül, amelyben nincs helye etikai vagy érzelmi megnyilvánulásoknak. Ha szemügyre vesszük az egyes tudományok fejlődési ütemét a 20. században, és annak társadalmi kihatásait, kétségtelenül a fizika mutatta a leglátványosabb fejlődést, eredményei lényegesen befolyásolták a többi természettudomány fejlődését. Ezért szokás a 20. századot a fizika századának nevezni. Hogy melyik tudománytól várható a 21. században az emberiség szempontjából lényeges fejlődés? Valószínűleg a biológia az a tudományterület, amelynek egyes ágazatai (molekuláris biológia, genetika, biofizika, biokémia, orvostudományok, stb.) olyan eredményeket fognak felmutatni, amelyek az emberi élet minőségét is megváltoztathatják. Az a tudomány, amely nem alkalmazza megfelelően az informatika lehetőségeit, az élet zsákutcájába kerülhet, ahonnan

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10.

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. 25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. Tartalom O Indulás, történeti áttekintés O Változások O Statisztikák O

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A Magyar TÖK Mozgalom

A Magyar TÖK Mozgalom Csongrád, Batsányi Gimnázium 2015. 10. 2. A Magyar TÖK Mozgalom összefoglalta Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Magyar TÖK Mozgalom

A Magyar TÖK Mozgalom MAFIOK, Gyöngyös, KRF 2012. VIII. 28 A Magyar TÖK Mozgalom összefoglalta Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja az MTA Doktora MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Informatika verseny Nevezés alapján Varga Csongor Terv szerint megvalósult 27 versenyző

Informatika verseny Nevezés alapján Varga Csongor Terv szerint megvalósult 27 versenyző TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HETEK PROGRAMJA 2014.03.-24-től 04.22.-ig Program Időpont Helyszín Résztvevők Felelős Megjegyzés Víz Világnapi megemlékezés Iskolarádiós műsor 03.24. Minden diák Jávorszky Györgyné

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben