A Húsvét személyes misztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Húsvét személyes misztérium"

Átírás

1 X. évfolyam, 4. szám 2012 április A Húsvét személyes misztérium Gyönyörű, feltűnően szép, mély belső valóság, melyet átélünk a húsvét ünneplésében, amikor csatlakozunk Jézus Krisztus feltámadásához, diadalához. Hasonlít az ember élete a viharos tengeren hánykolódó hajóhoz, mely elvesztette az útirányt, de emlékeztetik arra, hogy a mi utunk ezen a viharos tengeren keresztül vezet Jézus Krisztushoz, aki az élet. Így számunkra a viharos tenger olyan stabil lesz, mintha szárazon járnánk. Emlékezzünk Szent Péter apostolra, aki, amíg Jézusra néz és nem a félelmeire tekint, addig sétál a viharos tengeren, de amikor elveszi róla a tekintetét, akkor süllyedni kezd. Lehet, hogy össze van kötve életünk a bűnnel, kitaszítva érezzük magunkat, szétszórtuk örökségünket, amit az Istentől kaptunk, mint a tékozló fiú, de nagypénteken széttépte bűneik adóslevelét, s feltámadásával újjáéleszti bennünk az életet. Már nem a bűnnek szolgái vagyunk, hanem Isten fiainak szabadságát élvezzük. Ez az a nagy átmenet, amely felszabadít minket. A feltámadt Krisztus életünk új kormányosa, aki mindig tudja, mikor kell csendes kikötőbe vinni a testi sajkánkat, tudja, hogy mikor kell lecsendesíteni a tengert körülöttünk, mikor kell visszahúzódni és hagyni, hogy tudásunk és erőfeszítésünkbe bízva küzdjünk az élet tengerén, mert bízik bennünk, hogy képesek vagyunk helytállni, mi meg tapasztalatból tudjuk, hogy a szükséges erőt mindig megadja számunkra. Emiatt aztán a valóságos Húsvét/Pászka kell, hogy szívünkben és elménkben éljen minden nap, nem csak abban a pillanatban, az ünnepek ünnepén. A keresztény hívők élete egy húsvéti élet, az élet mindennapos feltámadás, az élet mindennapi misztérium. Pacsai János parókus, esperes

2 A HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOKRÓL RÖVIDEN A nagyheti szertartások a szerda esti vagy csütörtök reggeli Nagy Szent Bazil Liturgiával kezdődnek, ami az Eucharisztia alapításának az ünnepe. Ezzel készülünk mi is Krisztus kínszenvedésére. A Keleti Egyházban nem passiót énekelnek, hanem a 12 evangéliumot olvassa fel a pap, amelyek elmondják Jézus szenvedéstörténetét. Halálakor a harangok, egy mondás szerint, nem szólnak, mert " elmentek Rómába ". Újra majd csak a feltámadási szertartáskor szólalnak meg. A népszokás szerint a nagypénteki szigorú böjt miatt nagycsütörtökön este rántottát sütnek, hogy jóllakjanak vele és bírják a másnapi szigorú böjtöt. Az asszonyok már nagycsütörtökön este feketébe öltöznek és úgy mennek a templomba. A nagypéntek tehát szigorú böjt. Ezen a napon délelőtt végezzük a királyi imaórákat. Régen voltak olyan helyek, ahol egész nagypéntek éjjel felváltva őrizték a Szent Sírt, sőt szombaton is egész nap volt mellette valaki. Nagyszombaton este van a Szent Bazil Liturgia, melyet a pap böjti színben kezd, majd fehér ruhába öltözik és az evangélium már a feltámadásról szól. Régen, falun szokás volt, hogy nagypénteken minden család vitt egy szakajtó lisztet vagy 3-4 tojást vagy egy darab szalonnát a pásztornak, aki szépen kitakarított, szerény lakásában fogadta az ajándékvivőket most ugyanezt megtehetjük közelünkben élő nélkülöző emberekkel. Szép szokás, hogy a hívők 40 napon keresztül, a Mennybemenetel ünnepéig így köszöntik egymást: Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt! Régen húsvét reggelén a családok szirka (sárgatúró) levét itták és még meg nem szentelt kalácsot ettek hozzá. Az asszonyok készítették a szentelendő húsvéti kosarat, melybe vajat, szirkát, egy- két almát és az egyiptomi kivonulás emlékére húst; füstölt sonkát, szalonnát tettek. A kosár mellé húsvéti pászkakalács is került, tiszta abroszba tekerve. A kosárban természetesen tojás is volt: fehér is, meg hímes is. A zöld a remény, a piros az élet színét jelentette. A tojás pedig az életet szimbolizálja, ezért nem maradhatott el! (Ezért vittek ki másnap a sírokra és imádkoztak elhunyt szeretteikért). Volt egy szépen hímzett terítő is, amit csak erre az alkalomra, a kosár letakarására használtak. Gyakran belehímezték: Feltámadt Krisztus! Húsvét első napján, régen nem főztek levest, csak vajas pászkakalácsot, tojást ettek, sőt a hústól is megtartóztatták magukat. Másodnapjára már ott volt a szentelt tál. Ha jött valaki, abból kínálták és ezt illett elfogadni. A húsvéti locsolkodás a tavaszi újjászületés jelképe. A férfiak csak húsvét második napján locsolkodtak, a nők pedig harmadik nap, de ők 40 napig bepótolhatták, ha a férfi megszökött. A mai kölnivel való locsolkodás már csak jelképes! Régen szokás volt a húsvéti temetőszentelés is. A második napi liturgia után kivonultak és ott volt a prédikáció és közös panachidát végeztek, majd megszentelték a sírokat is. Igaz, hogy ez inkább az értelemre hat, és nincs olyan hangulatos, mint a november 1-i. Ott a gyertyák fényénél, itt pedig a feltámadás fényénél ünnepelünk, amikor az ember tele van bizalommal!

3 KICSODA-MICSODA? Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előttejáró és utána tóduló sokaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet. A körmenet tehát jeruzsálemi eredetű, ahol a legutóbbi időkig minden esztendőben megismétlődött a jeruzsálemi püspök személyében az Úr jelképes bevonulása a szent városba. A körmenet népe a falakon kívül gyülekezett. Itt történt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, csak később nyitották meg. A püspök szamárháton vonult be, a kanonokok és hívek pedig ruhájukat terítették eléje. A pálma a győzelem és a diadal jelképe. Ezért az ünnep neve több nyelven pálmavasárnap (latin nyelven Dominica palmarum, németül Palmsonntag, olaszul Domenica delle Palme stb.). Mivel az európai országok többségében nincsenek pálmák, az ünnepléskor a pálmaágakat itt gyakran tiszafa, fűzfa vagy más fák ágaival helyettesítették. Az ünnepet például angol nyelvterületen ezért Yew Sunday ("tiszafavasárnap") vagy egyszerűen Branch Sunday ("ágvasárnap") neveken is ismerik. Napján a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani. A magyar népszokáskincsben a virágvasárnaphoz kapcsolódott többek közt a barkaszentelés, a "Bújj-bújj, zöld ág" játék, vagy a palóc kiszehajtás.

4 A Görögkatolikus Egyház ünnepi szertartási rendje HÚSVÉT 2012 Nagyhétfő: 6.00 Utrenye + I. imaóra ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel Délelőtt betegellátás Nagykedd: 6.00 Utrenye + I. imaóra 8.00 ELŐSZENTELTEK Liturgiája Szent Péter Diakóniai Szolgálat lelki délelőttje. Délután: Nyomár, Hangács gyóntatás Nagyszerda: 6.00 Utrenye + I. imaóra ELŐSZENTELTEK Liturgiája elmélkedésekkel és gyónási lehetőséggel Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja Utrenye + I. imaóra Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével Az Úr szenvedéséről szóló 12 kínszenvedési evangélium Nagypéntek: Jézus Kereszthalálának napja, szigorú böjti nap 7.00, 9.00, 12.00, kor végezzük a királyi imaórákat Sírbatételi vecsernye körmenettel Kis esti zsolozsma Nagyszombat:Krisztus alvilágba leszállása - Szent sír látogatás 7.30 Jeruzsálemi utrenye a szent sírnál Nagy Szent Bazil Liturgia vecsernyével - keresztelés Feltámadási szertartás körmenettel Húsvét vasárnap: Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe Parasznya -ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés 9.00 Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonjának éneklése 9.30 Ünnepi Szent Liturgia utána pászkaszentelés az udvaron Alkonyati Zsolozsma Húsvét hétfő: 8.00 Nyomár- Szent Liturgia, miroválás 9.00 Hangács- Szent Liturgia, miroválás Utrenye Szent Liturgia, miroválás Dusnok- Szent Liturgia, miroválás Alkonyati Zsolozsma Húsvét kedd: 9.00 Utrenye 9.30 Szent Liturgia, utána húsvéti körmenet Alkonyati zsolozsma Jertek, merítsetek fényt a feltámadottnak világosságából, És dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból!

5 Sík Sándor: A keresztúton Megy a Jézus a Kálváriára, Fejében a töviskoronája. Véres rózsák verték ki a testét. Megy a Jézus, viszi a keresztjét. Most először roskadt el alatta, Vad pribékek keze fölrángatta. Szeges szíjak a húsába tépnek, Borzalommal kísérik a népek. Szeges szíjak, csontig elevenbe. Jön az úton Szűzmária szembe. A szeméből mennyek mosolyognak, De szívében hét tőre pokolnak. Nézi Jézust, nézi a keresztfát, Azt a véres, verejtékes orcát, Azt az Arcot, azt az édes-egyet, Aki az ő testéből testedzett. Kis Betlehem boldog éjjelében Ő ringatta ámuló ölében, Ő mosott rá, főzött és dagasztott, Ágya szélén de hányszor virrasztott! Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta, Haj pedig már akkor is de tudta! Ó hogy nézte távolodó képét, Mikor elment, három éve, végkép! Nézi most is, rogyadozó testtel, Kicsi fiát a szörnyű kereszttel. Nézi, nézi fátyolodó szemmel. Megy a Jézus, utána a tenger. Véres úton, végestelen hosszan: Tenger ember, férfi, gyerek, asszony, Véres tajték veri ki a mesgyét. Valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból: Legelől a tizenkét apostol, Utánuk a számolatlan ezrek, Ködbevesző végtelen keresztek. Ott piheg a sok mái szegény is, Édesapám, édesanyám, én is! Hétfájdalmas, nézz ide miránk is, Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is! Szent-Gály Kata: Keresztúton Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...? Reszketni, remegni az Olajfa-kertben...? Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel...? Szemben a Halállal, szemben a közönnyel...? Adnád-e kezedet szorító kötélnek...? Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek...? Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben...? Az ostorozásnál eltakarnál engem...? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek...? Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet...? Roskadva, remegve, föl, egész a célig...? Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik...? Tudod-e karodat szélesre kitárni...? Az egész világért áldozattá válni...? És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, Hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem...? Tudsz-e mellém hágni...? A helyembe lépni...? Magadat feledve életemet élni...? Egészen eltűnni, elmerülni bennem...? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...?.

6 Nagyböjti lelkigyakorlat a görögkatolikus templomban március 31- április 1. tartja: Ft. Makai László atya Márc. 31. Lázár szombat: Gyóntatás, vecsernye Szent Liturgia-lelkigyakorlatos beszéd Ápr. 1. Virágvasárnap: 8.30 Gyóntatás, vecsernye 9.30 Szent Liturgia- lelkigyakorlatos beszéd, barka osztás, gyóntatás Eseménynaptár Április 2. Hétfőn 8.00 órától Fekvő betegek ellátása. Kérjük jelentkezzenek, akik családjában betegek vannak, hogy legalább egy évben egyszer gyónhassanak és a húsvéti időben a szentáldozásban megerősödjenek. 7. Nagyszombat: A Szent sír látogatása- egész nap nyitva a templom- temetkezzünk el Isten csendjébe Fényeshét - nincs böjt 24. Szent György nagyvértanú, búzaszentelés Zarándoklat Pálosszentkútra Péntek-Kecskemét este: Pálosszentkút. Szombat: Kiskunmajsa. Este Pálosszentkút. Vasárnap: Szeged Részvételi díj: FT. Április 10.-ig legyenek szívesek a zarándoklatra befizetni a részvételi díjat! A Zarándoklattal kapcsolatos megbeszélés április 14. szombat vecsernye után Kb órától lesz a hittanteremben. Szentkút - nemcsak a szomjat oltja, hanem az ember forró vágyát is teljesíti.

7 A hitoktatás folyamat, az egyházi életbe való bevezetés türelmet igényel. Az ember nem születik kereszténynek, hanem azzá válik. (Tertulliánusz). A közösség mindenféle óvintézkedéssel bástyázta körül magát, hogy eltávolítsa a nemkívánatos személyeket és próbára tegye a jelölteket. Szokás szerint egy keresztény volt az, aki bevezet valakit a közösségbe. A pogány elkíséri keresztény barátját vagy evangélistáját az egyház összejöveteleire. Új igazságokat tanul és igyekszik a gyakorlatba átültetni azokat. Hosszú évszázad az, amelyeket később szervez és oszt be az egyház, mint hitre vezetést ig igényes és intelligens módon történik mindez, vélekednek ezt az időszakot kutató teológusok. (A. Hamman: Így éltek az első keresztények 201.old. ford. Dr. Baán István SZIT BP 1987) Imádkozni kell azok előrehaladásáért, akik hívők lettek és hálát kell adni értük. Fil 1, 8-11 Isten a tanúm, hogy mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére. (Újszövetségi Szentírás SZIT Budapest 2003) A hazugságról - apokaliptikus szemmel A hazugság mindig lelepleződik. A hazugság, mint hazugság elemészti saját magát. A sátán a hazugság atyja, a rossz forrása. A sátán hatalmát Jézus, halála által letörte. Nincs többé módja, hogy látszatvilágot építsen föl, nem áll rendelkezésére többé anyag, amelyet eltorzíthat, végérvényesen erejét veszíti. De a hazugság halála nem azt jelenti, hogy a hazugság lehetőséget kap az igazsághoz való visszatéréshez, hanem azt, hogy elkerülhetetlenül a hazugság halálában kell maradnia. Ezért, aki ez idáig hazudott az ne hazudjon tovább, hanem forduljon az Igazsághoz, akiről az mondta Jézus: Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet.. Aki engem követ, nem jár sötétségben.. Tehát aki az Istenhez fordul, vagyis megtér, csak az képes a hazudozásról lemondani, a hazugságnak ellene mondani. Aki mindvégig hazug marad, az tudja ugyan, hogy létezik az igazság, de az igazság teljességgel idegen, megközelíthetetlen számára. És mivel az Istentől való elfordulás reménytelen hazugság, soha nem is lesz reménye. Aki hazudik az a reményt öli meg a másikban. Az hogyan is tudna jövőt adni, vagy építeni? Vagy minden, vagy semmi. Ha elhatároztuk magunkat, hogy mindent odaadunk, akkor adjunk oda mindent, másképpen nem adunk semmit sem. Nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak (Lk 16,13). Jézus mondta ezt, nem Teréz Anya. És ennek meggyőződéssé kell válnia bensőnkben. Teréz Anya

8 1% Szent Péter Közhasznú Alapítvány Kérem, rendelkezzen adója1%-val úgy, hogy támogassa a görögkatolikus egyház szociális szerepvállalását! Tudom, hogy sok szervezet, alapítvány kéri a segítséget, s talán már van olyan társulat, melyet rendszeresen támogatnak, Kérem, hogy ebben az évben minket segítsenek! MOST VAN SZÜKSÉGÜNK ÖNRE, hogy környezetünkben átmenetileg nehéz helyzetbe kerülteknek segíteni tudjunk. Bízva nagylelkűségében! Pacsai János parókus, esperes székhelye: 3770 Sajószentpéter,Vörösmarty út 12. adószám: bankszámlaszám: OTP bank cégbírósági bejegyzés száma:13.pk.1944/2002/2. Ahová állítasz, ott szolgállak Ahol megsejtelek, megcsodállak Amim van, azért magasztallak Amim nincs, azért nem zaklatlak Ami a dolgom, azt csinálom A jó szót érte sose várom Ha nem sikerül, nem kesergek Isten nevében mindent újra kezdek Csak egyet kérek minden áron : Jöjj el értem, ha jön halálom, Uram, Megváltóm, Királyom. Imádság: Hálát adunk neked, Atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk, szolgáidnak Krisztus által kinyilatkoztattál; dicsőség legyen neked mind örökké! SZENTPÉTERI LEVELEK Kiadja a Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyházközség Felelős kiadó: Pacsai János parókus (Elérhetőség: , 06-48/ ) Sajószentpéter 3770, Vörösmarty út 12. Szerkesztőség címe: Bankszámlaszám: CIB bank

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek) Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 4. szám Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2009. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2009. HÚSVÉT www.szentlelek.catholic.ro A harangok Rómába mentek - tartja a mondás. Ezzel azt fejezzük ki, hogy a nagycsütörtöki liturgiában még ünnepélyesen zúgó harangok két napra elhallgatnak, hogy majd annál nagyobb

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Utasítások az év egyes napjaira

Utasítások az év egyes napjaira Utasítások az év egyes napjaira Rövidítések Dox. doxológiás ünnep Lit. lítiás ünnep Pol. polieleoszos (sokirgalmús) ünnep al. alleluja(-vers) áldv. áldozási vers alk. alkonyati Angy. gyül. Az angyalok

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Rádöbbenek. (Ézsaiás 55, 8-11)

Rádöbbenek. (Ézsaiás 55, 8-11) Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet)

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet) Út a végtelenbe Út a végtelenbe Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire (Részlet) Helikon Kiadó 2010 Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Bűnbak: Lev 16. 1-10., Zsid 9. 11-12. / Jézus mint bűnbak vette magára a világ bűneit.

Bűnbak: Lev 16. 1-10., Zsid 9. 11-12. / Jézus mint bűnbak vette magára a világ bűneit. Téma: HÚSVÉT Az időmérés kozmikus természeti egységei: - nap / amikor a Föld a tengelye körül megfordul (24 óra) - hónap / a Hold földkörüli fordulata (29 és fél nap) - év / a Föld Nap körüli keringése

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben