HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II."

Átírás

1 Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: , Fax: Mérnöki Iroda Kft. HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. KESZTHELY szeptember Székesfehérvár

2 BESZÁMOLÓ II. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV II. BESZÁMOLÓ Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök okl. környezetvédelmi szakmérnök Közreműködtek: Kaleta János okl. vegyészmérnök környezetvédelmi szakértő Vighné Szehofner Rita okl kohómérnök Nánássy Árpád környezetvédelmi referens Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet. Copyright Székesfehérvár

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok éves mennyisége A terület éves hulladékmérlege TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK Általános információk Mennyiségi adatok CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége A terület éves hulladékmérlege ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK, EGYÉB INERT HULLADÉKOK IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK VESZÉLYES HULLADÉKOK A HULLADÉKOK KEZELÉSÉT VÉGZŐ LÉTESÍTMÉNYEK, VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok és kommunális szennyvíziszapok Nem lakossági veszélyes hulladékok BEN KITŰZÖTT ÉS 2007-BEN FELÜLVIZSGÁLT HULLA-DÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ISMERTETÉSE TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései Hulladékhasznosítási célkitűzések Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakítására vonatkozó célkitűzések megvalósulása A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program megvalósulása TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK ISMERTETÉSE A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzései Hulladékhasznosítási célkitűzések A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK ISMERTETÉSE A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzések A hulladékhasznosítási célkitűzések A kijelölt célok elérését szolgáló cselekvési program A hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás lehetséges megoldási módjai Hulladékhasznosítás eléréséhez szükséges feladatok ÉPÍTÉSI HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK ISMERTETÉSE A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzése Hulladékhasznosítási célkitűzések A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései Hulladékhasznosítási célkitűzések Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEI A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései...56 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 3

4 Hulladékhasznosítási célkitűzések CSOMAGOLÁSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEI A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzések A hulladékhasznosítási célkitűzések ÉPÍTÉSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEI A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzések A hulladékhasznosítási célkitűzések A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ CSELEKVÉSI PROGRAMOK ISMERTETÉSE A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEKKEL TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK CSOMAGOLÁSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK CSOMAGOLÁSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE...62 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 4

5 BEVEZETÉS Keszthely helyi hulladékgazdálkodási tervének elkészítéséért Keszthely Önkormányzata felelős, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdése alapján: Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1.) bekezdése alapján: A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. Az Önkormányzat a dokumentációk elkészítésével és összeállításával a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft-t (1012 Budapest, Logodi u. 52.) bízta meg. A dokumentáció novemberében elkészült. A Hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célok felülvizsgálatára és a beszámoló elkészítésére Keszthely Város Önkormányzata szintén a PROGRESSIO Mérnöki Irodát (1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C kérte fel 2009-ben. Jelen beszámoló az egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célok megvalósulását elemzi, az elemzés eredményének megfelelően szükség szerint kiegészíti, ill. módosítja az eredeti hulladékgazdálkodási tervet. A hulladékgazdálkodási terv báziséve A terv felülvizsgálatakor a hulladékmennyiségek tekintetében évet tekintettük bázisévnek. Amennyiben nem állnak rendelkezésünkre a évi adatok, a év adatai kerültek feldolgozásra. A célok felülvizsgálatánál a jelenlegi (2009. évi) adatokat is figyelembe vettük. Az újonnan kitűzött célok és programok között nem szerepeltettük a már megvalósult célokat. Itt jegyezzük meg, hogy jelen tanulmány a 2005-ben elfogadott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát hívatott szolgálni. A közeljövőben várható a II. Országos Hulladékgazdálkodási terv kiadása. Az Országos Hulladékgazdálkodási tervvel összhangban kell kialakítani Keszthely város új hulladékgazdálkodási tervét A fentieknek megfelelően a beszámoló négy fő részre tagozódik, melyek az alábbiak: 1. Jelenlegi állapot bemutatása ben kitűzött hulladékgazdálkodási célok megvalósulásának ismertetése 3. Hulladékgazdálkodási célok PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 5

6 4. A célkitűzések megvalósulását segítő cselekvési programok ismertetése a megvalósításhoz szükséges becsült költségekkel Munkák során megkeresett közszolgáltatók: o Keszthely Város Önkormányzata o Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft o Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft o DRV Zrt Keszthelyi Üzemvezetőség o Talajerőgazdálkodási Kft Munkánk során felhasznált irodalmak: o ELŐTERJESZTÉS Keszthely város Képviselő-testülete november 27.-i ülésére o Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft: Keszthely Város Hulladékgazdálkodási stratégiai javaslat évekre o o PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 6

7 1. JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA Általános adatok A Beszámoló Keszthely Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéhez készült. Cím : 8360 Keszthely, Fő tér 1. Felelős személy neve : Ruzsics Ferenc, polgármester Készült : szeptember 30. Az eredeti tervet készítette : PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Szabó Orsolya A tervet felülvizsgálta : PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Vighné Szehofner Rita, A beszámoló bázisév e : táblázat: A település általános demográfiai adatai Vizsgált demográfiai paraméterek Terület (km 2 ) Lakos szám (fő) Szolgáltatott víz (1000 m3) Elvezetett szennyvíz (1000 m3) Szennyvízhálózat hossza (km) 99,2 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 9055 Forrás: Önkormányzat, DRV Zrt 1.1. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK Az adatkérés kiterjedt a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (továbbiakban VÜZ Kft.) közszolgáltató szerepét tölti be Keszthelyen - és a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft (továbbiakban KETÉH Kft) megkeresésére. A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft végzi a hulladékok begyűjtését és az átrakóállomásra történő szállítását. Az átrakóállomásról az ISPA projekt keretein belül megvalósult Zalabéri hulladékkezelő telepre történő elszállítást a KETÉH Kft. végzi. Gyűjtési módok: Utcai gyűjtőkosár: 417 db Gyűjtősziget: 30 db Konténer (1100 l-es): 193 db Konténer (5000 l-es): 1 db PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 7

8 2. táblázat: Gyűjtőedényzetek ürítési gyakorisága Gyűjtőedényzet Szezonon kívül 2008 Szezonban Utcai gyűjtőkosár heti 3x heti 7x Gyűjtősziget heti 3x heti 3x Konténer (1100 l-es) szerződés szerint szerződés szerint Konténer (5000 l-es) heti 1x heti 1x Forrás: VÜZ Kft A keletkező hulladékok összetétele Keszthelyen alábbiak szerint jellemezhető, figyelembe véve a hulladékanalízis adatait: Konyhai hulladék: 68,28 % Kerti hulladék: 5,62 % Italos karton: 0,64 % Üveg: 2,97 % Fém: 0,96 % Papír: 4,42 % Egyéb műanyag: 1,29 % HDPE (műanyag): 0,72 % Fólia (műanyag): 4,66 % PET (műanyag): 3,05 % Hasznosíthatatlan anyag: 4,82 % Veszélyes hulladék: 0,24 % Elektronikai hulladék: 0,64 % Textil hulladék: 0,88 % Építési hulladék: 0,80 % A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 1. Lakossági kommunális hulladékok mennyisége A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont háztartásoktól begyűjtőjáratokkal történik a kommunális szilárd hulladékok gyűjtése. Az autók tömörítőfeltéttel rendelkeznek. Az így begyűjtött hulladékmennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza. 3. táblázat: Lakossági kommunális hulladék mennyisége, tonna Év Lakossági Forrás: VÜZ Kft Az összegyűjtött hulladék az átrakóállomásra kerül beszállításra. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 8

9 2. Nem lakossági kommunális hulladékok mennyisége A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont közületekből, illetve gazdálkodó szervezetekből szintén begyűjtő járattal történik a kommunális szilárd hulladékok begyűjtése. 4. táblázat: Nem lakossági kommunális hulladék mennyisége, tonna Év Hulladékgyűjtésbe bevont közületek és gazdálkodó szervezetek összes hulladéka Forrás: VÜZ Kft Az összegyűjtött hulladék az átrakóállomásra kerül beszállításra. 3. Lomtalanítási hulladékok mennyisége Évente 1 alkalommal sor kerül lom hulladék begyűjtésére is Keszthelyen. A lomtalanítás nem terjed ki a lakossági veszélyeshulladék-frakciókra, mivel a közszolgáltató nem rendelkezik veszélyes hulladék gyűjtésére jogosító engedéllyel. 5. táblázat: Lomtalanítási hulladékmennyiségek Év Lomtalanítási hull Forrás: VÜZ Kft A lomtalanítás során begyűjtött hulladékok összetétele az alábbiak szerint alakul: háztartási eszközök, bútorféleségek, autóroncsok és tartozékaik, vegyes fémhulladék. A hulladékok az átrakóállomásra kerülnek beszállításra. 4. Zöldhulladékok mennyisége A város lakosságától zsákokon keresztül történik a zöldhulladék begyűjtése. A begyűjtés többnyire a tavaszi metszési időszakra és az őszi lombhullás idejére koncentrálódik, de az év teljes részében folyamatos a zöldhulladékok gyűjtése. Az Önkormányzat és a VÜZ Kft. által megadott adatok alapján a település területén db fa/év nyesése során keletkező zöldhulladékkal kell számolni. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 9

10 6. táblázat: Keszthelyi lakosságtól begyűjtött zöldhulladék mennyisége, tonna Év Zöldhulladék Forrás: VÜZ Kft Az átrakóállomásra beérkező zöldhulladékot az itt működő komposztálótelepen prizmákban komposztálják a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /4/2008 számú engedélye alapján 5. Szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége A szelektív hulladékgyűjtés két módon valósult meg, a lakótelepeken un. gyűjtőszigeteken keresztül, amelyek száma egyre bővül, ill. a családi házas övezetben a közvetlen zsákos begyűjtés történik. A zsákok begyűjtése kéthetente történik. A sárga zsákban műanyag és papír frakciók szelektív gyűjtése történik. Ebben a gyűjtési rendszerben több a hasznosítható hulladék, mint a gyűjtőszigeteken, kevesebb tovább nem hasznosítható hulladékot tartalmaz, mivel ebben az esetben a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladékát egyénileg helyezi ki a szállítási napon. A település 30 pontján található gyűjtősziget, ahol összesen 100 db, anyagtípusonként különböző színű, 1,1 m 3 -es gyűjtőedény került kihelyezésre. A szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók az alábbiak: papír, műanyag, fém üveg, Bővítésre került a gyűjtőszigeteken elhelyezhető csomagolási hulladékok köre. A műanyagos konténerbe az ásványvizes és üdítős palackok mellett, mindenféle műanyag csomagolás tehető: fólia hulladékok, bevásárló reklámtáskák, tusfürdős, testápolós flakonok, tégelyek, tejfölös, joghurtos, margarinos poharak, valamint italos kartondobozok. A szelektív gyűjtés további megoldását jelentheti a hulladékudvarra történő lakossági beszállítás. A lakosság részére lehetőség van a hulladékudvarra beszállítani elektronikai hulladékot, lomot, gumiabroncsot, komposztálható hulladékot valamint a gyűjtőszigeteken elhelyezhető papír, műanyag, üveg és csomagolási hulladékot. 7. táblázat: Szelektív gyűjtés eszközei Keszthelyen Körzetközpont Átrakóállomás (db) Komposztáló tér (db) Hulladékudvar (db) Gyűjtősziget (db) Konténer (db) 1100 l 5000 l Keszthely Forrás: VÜZ Kft PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 10

11 8. táblázat: Szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiség Megnevezés Szelektív hulladék év Szelektív hulladék év tonna tonna papír műanyag üveg fém Műanyaggal együtt Műanyaggal együtt Egyéb Sárga zsák Forrás: VÜZ Kft A szelektíven gyűjtött hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül. A hasznosítást végző szervezet: Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65), A hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően a közszolgáltató elvégezte 2008-ban a háztartási hulladékanalízist. A hulladékanalízis alapján egyértelműen kimondható, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését követően a maradék hulladékban jelentős arányt képvisel a biológiailag lebomló hulladék. Az analízis alapján ez 78,9 súly %. A 2009 áprilisától az országban egyedülállóként új rendszer bevezetése történt meg, amellyel újabb nagy lépést tett Keszthely a környezettudatos hulladékkezelés felé. Az eddigi szelektív hulladékgyűjtésen túl, amelynek során a szelektív szigeteken, és a sárga zsákban elhelyezhették a műanyagot, papírt, italos kartondobozt, fém csomagoló anyagokat (üveget csak a szelektív szigeteken), a változás leglényegesebb pontja, hogy a biohulladékot is külön leválasztják és legyűjtik, amely a lakosságra nézve kötelező, önkormányzati rendelettel szabályozott. Keszthely Város Önkormányzat Képviselő Testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002 (IV. 12.) számú rendelete értelmében: Az ingatlan tulajdonos köteles a települési szilárd hulladék biológiailag bontható részét (biohulladék) más hulladéktól elkülönítve gyűjteni, az e célra szolgáló győjtőedénybe helyezni és a közszolgáltatónak átadni. A családi házas övezetben, amennyiben az ingatlan tulajdonos a szolgáltató által megkövetelt módon igazolja a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtését és házi komposztálását úgy a biohulladék gyűjtőedénybe történő helyezésétől, biohulladék szolgáltatónak történő átadásától mentesül. E követelmények megléte és igazolása alapján, a biohulladék díjának megfizetése alól a bejelentést követő negyedévtől kezdve mindaddig mentesül, amíg a házi komposztálás működik. A Szolgáltató jogosult a szelektív és külön gyűjtött hulladékok ellenőrzésére, beleértve a házi komposztálás folyamatos működését is. A biohulladék elszállítása heti egy alkalommal történik. A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató biztosítja a Zalaispa program keretében ingyenesen a lakosság részére. A biohulladék gyűjtéshez a szagmentesítés és a folyadékszennyezés elkerülése érdekében a szolgáltató a háztartási hulladék gyűjtőedényhez biológiailag lebontható hulladék gyűjtőzsákot biztosít térítés ellenében. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 11

12 A biológiailag lebomló hulladék különgyűjtésével elérhető lehet az, hogy a kommunális hulladék (megmaradó szemét) mennyisége a jelenleginek %-ára csökkenjen. 6. Inert hulladékok A településen keletkező nagyrészt építési eredetű inert hulladékot a településen lévő pilikáni 069/1. hrsz. alatt található inert hulladéklerakóra szállították 2005-ig. A hulladéklerakó nem rendelkezett környezetvédelmi működési engedéllyel. A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a hulladéklerakó telepet novemberében bezáratta, rekultiválása az ISPA projekt keretein belül valósul meg. Jelenleg a KETÉH Kft fogadja a Városüzemeltető Kft-től és a lakosságtól az építési törmeléket. 9. táblázat: Inert hulladékok mennyisége, tonna Év Inert hulladék Forrás: VÜZ Kft A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége Jelenlegi ismereteink szerint felhalmozott hulladék a városban nincs. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának keretében megtörtént a korábbi lerakások helyszínének bejárása. A közigazgatási területen fellelhető elhagyott hulladék elsősorban a kevésbé forgalmasabb mellék útvonalak környezetére koncentrálódott. Ezeknek a területeknek a felszámolására az Önkormányzat a Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. segítségével rengeteg erőfeszítést tesz. Mindezek ellenére a kérdés továbbra sem tekinthető megoldottnak, mivel az egyik lerakóhely megszüntetése után valamivel távolabb egy idő után újabb lerakások észlelhetők. Az illegális hulladéklerakók adatait a 10. táblázatban foglaltuk össze. 10. számú táblázat Illegális lerakóhelyek meghatározása Hulladék fajta és mennyisége (m 3 ) Sorszám Építési Kommunális Egyéb Összesen törmelék Megjegyzés Koordináták (m) EOV Y EOV X Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Út mentén elszórtan PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 12

13 Hulladék fajta és mennyisége (m 3 ) Sorszám Építési Kommunális Egyéb Összesen törmelék Megjegyzés Koordináták (m) EOV Y EOV X Út mentén 60 m hosszon Beton üzem a környezetben Megszűnt út mentén elszórva Megszűnt Megszűnt Megszűn Rekultiválva Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt ben felvett, Megyszűnt ben felvett, Megszűnt Össz ben felvett, Megszűnt ben felvett, Megszűnt ben felvett, Megszűnt ben felvett, Megszűnt 2009-ben felmérve lom ben felmérve lom út mentén végig ~ 1 km hosszon lom A táblázat adataiból kitűnik, hogy a évben felvett illegális lerakások közül sok felszámolásra került. A évben végzett felülvizsgálat során újabb lerakásokat térképeztünk fel, amelyek csaknem mindegyike 2 év elteltével felszámolásra került. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 13

14 A város számára igen nagy problémát jelent Keszthely és Gyenesdiás közötti erdős szakaszon található hatalmas mennyiségű illegálisan elhelyezett lom hulladék. Ennek felszámolására az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyet első körben elutasítottak. Jelenleg az ismételt pályázat benyújtása elbírálás alatt van. A város többi pontján található lerakások összetétele kommunális hulladék, építési törmelék ill. lom. Ezek mennyisége kevésbé jelentős. A fenti táblázatban feltüntetett illegális lerakásokon kívül jellemzők idényen kívül a Balaton parti kerékpárutak mentén található elszórt hulladékok. A évi felmérésre augusztusban került sor. A bejárás során sem a belvárosban, sem pedig a tó környékén nem volt fellelhető illegális lerakás. Az illegális lerakások elhelyezkedését a következő ábra mutatja. A lerakások térképi ábrázolását az 1. melléklet segítségével követhetjük nyomon. Az illegális lerakásokról készült fényképeket az 5. melléklet tartalmazza. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 14

15 1. ábra Illegális lerakások elhelyezkedése PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 15

16 A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok éves mennyisége A Keszthelyen található átrakóállomásra számottevő hulladékot a helyi közszolgáltató (VÜZ Kft.) és a ZALAI HUKE Kft. szállít be. A VÜZ Kft. Keszthelyen kívül további 13 db település hulladékgyűjtésével foglalkozik. A fentiek alapján Keszthely város területére beszállított hulladékmennyiségek az alábbiak szerint alakulnak. 11. táblázat: A területre (átrakó állomásra) beszállított kommunális hulladékok mennyisége, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen Forrás: KETÉH Kft 12. áblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított papír hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított műanyag hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított zöld hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 16

17 15. táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított üveg hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított gumi hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft. 3 4 ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított fém hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi január-október mennyiség mennyiség VÜZ Kft. - - ZALAI HUKE Kft. 7 - Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított zsákos szelektív hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség Sárvári Huke Kft 358 VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított építési törmelék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen táblázat: A lakossági hulladékudvarra beszállított hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség zöld lom gumi üveg papír műanyag 12 7 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 17

18 A beszállított hulladékok közül a szelektíven gyűjtött hulladékokat a Zalai Huke Kft hasznosítja, a zöldhulladék komposztálásra kerül, míg a többi hulladék ártalmatlanítási módja a megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakón történő elhelyezés. Az átrakóállomásról a kommunális hulladék ig a Rumpold Marcali Kft. tulajdonában lévő mesterséges védelemmel ellátott hulladéklerakóra került. Az ISPA projekt megvalósulását követően től Keszthely a Zalabérre tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódott A kezelési technológia A tárolt hulladékot központi futószalagra helyezik a földszinten. A hulladékot ezután kézzel szortírozzák, és a futószalag mellett elhelyezett konténerekbe dobálják. A használhatatlan hulladék ezen futószalag végén egy kereszt irányban haladó futószalagra kerül, mely gyűjtőkonténerbe szállítja a szemetet. A hulladékot ezután a szemétlerakó helyre szállítják végső lerakásra A terület éves hulladékmérlege 21. táblázat: A terület évi hulladékmérlege (tonna/év) Környező Hasznosítás* Égetés Lerakás Nem kezelt 2007 Keszthelyről településekről az Összes az átrakóra átrakóra beszállított beszállított hulladék beszállított hulla- hulladék, t tonna % tonna % tonna % tonna % dék Kommunális hulladék Műanyag hulladék Üveghulladék papír hulladék Szelektív zsák Zöldhulladék Összesen PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 18

19 22. táblázat: A terület évi hulladékmérlege (tonna/év) Környező Hasznosítás* Égetés Lerakás Nem kezelt Keszthelyről településekről az Összes az átrakóra 2008 beszállított átrakóra beszállított tonna % tonna % tonna % tonna % hulladék beszállított hulla- hulladék, t dék Kommunális hulladék Műanyag hulladék Üveghulladék papír hulladék Szelektív zsák Zöldhulladék Összesen PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 19

20 1.2. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK Általános információk Az adatkérés kiterjedt a pápai Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Talajerőgazdálkodási Kft.) és a DRV Zrt. Nyugat-Balatoni Területi Igazgatóság megkeresésére. A szippantott szennyvizek - mint települési hulladékok - kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv a alapján az Önkormányzat közszolgáltatói szerződést köteles kötni. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 21. (3) b) alapján: A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésre és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről a 224/2004 (VII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. A települési szippantott szennyvíz szállítását a Talajerőgazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László Miklós u. 1.) végzi. A szippantott szennyvíz a Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül. A Talajerőgazdálkodási Kft Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó 14/ /2007 számú engedélye alapján szállítható hulladékok: 23. táblázat: A Talajerőgazdálkodási Kft Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélye alapján szállítható hulladékok EWC kódszám Megnevezés 10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a tól Kazán tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a től Vas és acéliparból származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től Ólom termikus kohászatából származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 20

21 EWC kódszám től Megnevezés Cink termikus kohászatából származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a tól Réz termikus kohászatából származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok Települési szennyvíz tisztításból származó iszapok Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a től Olaj regenerálásból származó hulladékok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a től Közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) Étolaj és zsír Egyéb települési hulladék Emésztőgödrökből származó iszap A települési folyékony hulladékokra vonatkozó kezelési szabályokat a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg. A települési folyékony hulladék kezelése, illetve elhelyezése a Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer ISPA projekt keretében tervezettnek megfelelően történik. Keszthely város vízellátásának biztosítását a DRV Zrt. Nyugat-Balatoni Területi Igazgatóság (8361 Keszthely, Vaszary K. u. 13.) végzi. E tevékenységhez az üzemeltető jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, ISO 9001 minőségbiztosítás alapján végzi tevékenységét. Folyamatos 24 órás hibaelhárító szolgálatot működtetnek, és tapasztalt szakembergárda PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 21

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2004. (XII. 30.) RENDELETE AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május 4-től hatályos

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben