HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II."

Átírás

1 Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: , Fax: Mérnöki Iroda Kft. HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. KESZTHELY szeptember Székesfehérvár

2 BESZÁMOLÓ II. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV II. BESZÁMOLÓ Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök okl. környezetvédelmi szakmérnök Közreműködtek: Kaleta János okl. vegyészmérnök környezetvédelmi szakértő Vighné Szehofner Rita okl kohómérnök Nánássy Árpád környezetvédelmi referens Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet. Copyright Székesfehérvár

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok éves mennyisége A terület éves hulladékmérlege TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK Általános információk Mennyiségi adatok CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége A terület éves hulladékmérlege ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK, EGYÉB INERT HULLADÉKOK IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK VESZÉLYES HULLADÉKOK A HULLADÉKOK KEZELÉSÉT VÉGZŐ LÉTESÍTMÉNYEK, VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok és kommunális szennyvíziszapok Nem lakossági veszélyes hulladékok BEN KITŰZÖTT ÉS 2007-BEN FELÜLVIZSGÁLT HULLA-DÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ISMERTETÉSE TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései Hulladékhasznosítási célkitűzések Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakítására vonatkozó célkitűzések megvalósulása A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program megvalósulása TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK ISMERTETÉSE A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzései Hulladékhasznosítási célkitűzések A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK ISMERTETÉSE A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzések A hulladékhasznosítási célkitűzések A kijelölt célok elérését szolgáló cselekvési program A hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás lehetséges megoldási módjai Hulladékhasznosítás eléréséhez szükséges feladatok ÉPÍTÉSI HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK ISMERTETÉSE A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzése Hulladékhasznosítási célkitűzések A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései Hulladékhasznosítási célkitűzések Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEI A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései...56 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 3

4 Hulladékhasznosítási célkitűzések CSOMAGOLÁSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEI A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzések A hulladékhasznosítási célkitűzések ÉPÍTÉSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEI A hulladékkeletkezés-csökkentési célkitűzések A hulladékhasznosítási célkitűzések A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ CSELEKVÉSI PROGRAMOK ISMERTETÉSE A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEKKEL TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK CSOMAGOLÁSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK CSOMAGOLÁSI HULLADÉK CÉLKITŰZÉSEIT MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE...62 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 4

5 BEVEZETÉS Keszthely helyi hulladékgazdálkodási tervének elkészítéséért Keszthely Önkormányzata felelős, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdése alapján: Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1.) bekezdése alapján: A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. Az Önkormányzat a dokumentációk elkészítésével és összeállításával a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft-t (1012 Budapest, Logodi u. 52.) bízta meg. A dokumentáció novemberében elkészült. A Hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célok felülvizsgálatára és a beszámoló elkészítésére Keszthely Város Önkormányzata szintén a PROGRESSIO Mérnöki Irodát (1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C kérte fel 2009-ben. Jelen beszámoló az egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célok megvalósulását elemzi, az elemzés eredményének megfelelően szükség szerint kiegészíti, ill. módosítja az eredeti hulladékgazdálkodási tervet. A hulladékgazdálkodási terv báziséve A terv felülvizsgálatakor a hulladékmennyiségek tekintetében évet tekintettük bázisévnek. Amennyiben nem állnak rendelkezésünkre a évi adatok, a év adatai kerültek feldolgozásra. A célok felülvizsgálatánál a jelenlegi (2009. évi) adatokat is figyelembe vettük. Az újonnan kitűzött célok és programok között nem szerepeltettük a már megvalósult célokat. Itt jegyezzük meg, hogy jelen tanulmány a 2005-ben elfogadott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát hívatott szolgálni. A közeljövőben várható a II. Országos Hulladékgazdálkodási terv kiadása. Az Országos Hulladékgazdálkodási tervvel összhangban kell kialakítani Keszthely város új hulladékgazdálkodási tervét A fentieknek megfelelően a beszámoló négy fő részre tagozódik, melyek az alábbiak: 1. Jelenlegi állapot bemutatása ben kitűzött hulladékgazdálkodási célok megvalósulásának ismertetése 3. Hulladékgazdálkodási célok PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 5

6 4. A célkitűzések megvalósulását segítő cselekvési programok ismertetése a megvalósításhoz szükséges becsült költségekkel Munkák során megkeresett közszolgáltatók: o Keszthely Város Önkormányzata o Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft o Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft o DRV Zrt Keszthelyi Üzemvezetőség o Talajerőgazdálkodási Kft Munkánk során felhasznált irodalmak: o ELŐTERJESZTÉS Keszthely város Képviselő-testülete november 27.-i ülésére o Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft: Keszthely Város Hulladékgazdálkodási stratégiai javaslat évekre o o PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 6

7 1. JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA Általános adatok A Beszámoló Keszthely Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéhez készült. Cím : 8360 Keszthely, Fő tér 1. Felelős személy neve : Ruzsics Ferenc, polgármester Készült : szeptember 30. Az eredeti tervet készítette : PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Szabó Orsolya A tervet felülvizsgálta : PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Vighné Szehofner Rita, A beszámoló bázisév e : táblázat: A település általános demográfiai adatai Vizsgált demográfiai paraméterek Terület (km 2 ) Lakos szám (fő) Szolgáltatott víz (1000 m3) Elvezetett szennyvíz (1000 m3) Szennyvízhálózat hossza (km) 99,2 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 9055 Forrás: Önkormányzat, DRV Zrt 1.1. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK Az adatkérés kiterjedt a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (továbbiakban VÜZ Kft.) közszolgáltató szerepét tölti be Keszthelyen - és a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft (továbbiakban KETÉH Kft) megkeresésére. A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft végzi a hulladékok begyűjtését és az átrakóállomásra történő szállítását. Az átrakóállomásról az ISPA projekt keretein belül megvalósult Zalabéri hulladékkezelő telepre történő elszállítást a KETÉH Kft. végzi. Gyűjtési módok: Utcai gyűjtőkosár: 417 db Gyűjtősziget: 30 db Konténer (1100 l-es): 193 db Konténer (5000 l-es): 1 db PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 7

8 2. táblázat: Gyűjtőedényzetek ürítési gyakorisága Gyűjtőedényzet Szezonon kívül 2008 Szezonban Utcai gyűjtőkosár heti 3x heti 7x Gyűjtősziget heti 3x heti 3x Konténer (1100 l-es) szerződés szerint szerződés szerint Konténer (5000 l-es) heti 1x heti 1x Forrás: VÜZ Kft A keletkező hulladékok összetétele Keszthelyen alábbiak szerint jellemezhető, figyelembe véve a hulladékanalízis adatait: Konyhai hulladék: 68,28 % Kerti hulladék: 5,62 % Italos karton: 0,64 % Üveg: 2,97 % Fém: 0,96 % Papír: 4,42 % Egyéb műanyag: 1,29 % HDPE (műanyag): 0,72 % Fólia (műanyag): 4,66 % PET (műanyag): 3,05 % Hasznosíthatatlan anyag: 4,82 % Veszélyes hulladék: 0,24 % Elektronikai hulladék: 0,64 % Textil hulladék: 0,88 % Építési hulladék: 0,80 % A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 1. Lakossági kommunális hulladékok mennyisége A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont háztartásoktól begyűjtőjáratokkal történik a kommunális szilárd hulladékok gyűjtése. Az autók tömörítőfeltéttel rendelkeznek. Az így begyűjtött hulladékmennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza. 3. táblázat: Lakossági kommunális hulladék mennyisége, tonna Év Lakossági Forrás: VÜZ Kft Az összegyűjtött hulladék az átrakóállomásra kerül beszállításra. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 8

9 2. Nem lakossági kommunális hulladékok mennyisége A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont közületekből, illetve gazdálkodó szervezetekből szintén begyűjtő járattal történik a kommunális szilárd hulladékok begyűjtése. 4. táblázat: Nem lakossági kommunális hulladék mennyisége, tonna Év Hulladékgyűjtésbe bevont közületek és gazdálkodó szervezetek összes hulladéka Forrás: VÜZ Kft Az összegyűjtött hulladék az átrakóállomásra kerül beszállításra. 3. Lomtalanítási hulladékok mennyisége Évente 1 alkalommal sor kerül lom hulladék begyűjtésére is Keszthelyen. A lomtalanítás nem terjed ki a lakossági veszélyeshulladék-frakciókra, mivel a közszolgáltató nem rendelkezik veszélyes hulladék gyűjtésére jogosító engedéllyel. 5. táblázat: Lomtalanítási hulladékmennyiségek Év Lomtalanítási hull Forrás: VÜZ Kft A lomtalanítás során begyűjtött hulladékok összetétele az alábbiak szerint alakul: háztartási eszközök, bútorféleségek, autóroncsok és tartozékaik, vegyes fémhulladék. A hulladékok az átrakóállomásra kerülnek beszállításra. 4. Zöldhulladékok mennyisége A város lakosságától zsákokon keresztül történik a zöldhulladék begyűjtése. A begyűjtés többnyire a tavaszi metszési időszakra és az őszi lombhullás idejére koncentrálódik, de az év teljes részében folyamatos a zöldhulladékok gyűjtése. Az Önkormányzat és a VÜZ Kft. által megadott adatok alapján a település területén db fa/év nyesése során keletkező zöldhulladékkal kell számolni. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 9

10 6. táblázat: Keszthelyi lakosságtól begyűjtött zöldhulladék mennyisége, tonna Év Zöldhulladék Forrás: VÜZ Kft Az átrakóállomásra beérkező zöldhulladékot az itt működő komposztálótelepen prizmákban komposztálják a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /4/2008 számú engedélye alapján 5. Szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége A szelektív hulladékgyűjtés két módon valósult meg, a lakótelepeken un. gyűjtőszigeteken keresztül, amelyek száma egyre bővül, ill. a családi házas övezetben a közvetlen zsákos begyűjtés történik. A zsákok begyűjtése kéthetente történik. A sárga zsákban műanyag és papír frakciók szelektív gyűjtése történik. Ebben a gyűjtési rendszerben több a hasznosítható hulladék, mint a gyűjtőszigeteken, kevesebb tovább nem hasznosítható hulladékot tartalmaz, mivel ebben az esetben a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladékát egyénileg helyezi ki a szállítási napon. A település 30 pontján található gyűjtősziget, ahol összesen 100 db, anyagtípusonként különböző színű, 1,1 m 3 -es gyűjtőedény került kihelyezésre. A szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók az alábbiak: papír, műanyag, fém üveg, Bővítésre került a gyűjtőszigeteken elhelyezhető csomagolási hulladékok köre. A műanyagos konténerbe az ásványvizes és üdítős palackok mellett, mindenféle műanyag csomagolás tehető: fólia hulladékok, bevásárló reklámtáskák, tusfürdős, testápolós flakonok, tégelyek, tejfölös, joghurtos, margarinos poharak, valamint italos kartondobozok. A szelektív gyűjtés további megoldását jelentheti a hulladékudvarra történő lakossági beszállítás. A lakosság részére lehetőség van a hulladékudvarra beszállítani elektronikai hulladékot, lomot, gumiabroncsot, komposztálható hulladékot valamint a gyűjtőszigeteken elhelyezhető papír, műanyag, üveg és csomagolási hulladékot. 7. táblázat: Szelektív gyűjtés eszközei Keszthelyen Körzetközpont Átrakóállomás (db) Komposztáló tér (db) Hulladékudvar (db) Gyűjtősziget (db) Konténer (db) 1100 l 5000 l Keszthely Forrás: VÜZ Kft PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 10

11 8. táblázat: Szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiség Megnevezés Szelektív hulladék év Szelektív hulladék év tonna tonna papír műanyag üveg fém Műanyaggal együtt Műanyaggal együtt Egyéb Sárga zsák Forrás: VÜZ Kft A szelektíven gyűjtött hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül. A hasznosítást végző szervezet: Zalai Huke Kft. (8900, Zalaegerszeg Posta u. 65), A hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően a közszolgáltató elvégezte 2008-ban a háztartási hulladékanalízist. A hulladékanalízis alapján egyértelműen kimondható, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését követően a maradék hulladékban jelentős arányt képvisel a biológiailag lebomló hulladék. Az analízis alapján ez 78,9 súly %. A 2009 áprilisától az országban egyedülállóként új rendszer bevezetése történt meg, amellyel újabb nagy lépést tett Keszthely a környezettudatos hulladékkezelés felé. Az eddigi szelektív hulladékgyűjtésen túl, amelynek során a szelektív szigeteken, és a sárga zsákban elhelyezhették a műanyagot, papírt, italos kartondobozt, fém csomagoló anyagokat (üveget csak a szelektív szigeteken), a változás leglényegesebb pontja, hogy a biohulladékot is külön leválasztják és legyűjtik, amely a lakosságra nézve kötelező, önkormányzati rendelettel szabályozott. Keszthely Város Önkormányzat Képviselő Testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002 (IV. 12.) számú rendelete értelmében: Az ingatlan tulajdonos köteles a települési szilárd hulladék biológiailag bontható részét (biohulladék) más hulladéktól elkülönítve gyűjteni, az e célra szolgáló győjtőedénybe helyezni és a közszolgáltatónak átadni. A családi házas övezetben, amennyiben az ingatlan tulajdonos a szolgáltató által megkövetelt módon igazolja a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtését és házi komposztálását úgy a biohulladék gyűjtőedénybe történő helyezésétől, biohulladék szolgáltatónak történő átadásától mentesül. E követelmények megléte és igazolása alapján, a biohulladék díjának megfizetése alól a bejelentést követő negyedévtől kezdve mindaddig mentesül, amíg a házi komposztálás működik. A Szolgáltató jogosult a szelektív és külön gyűjtött hulladékok ellenőrzésére, beleértve a házi komposztálás folyamatos működését is. A biohulladék elszállítása heti egy alkalommal történik. A gyűjtőedényeket a Közszolgáltató biztosítja a Zalaispa program keretében ingyenesen a lakosság részére. A biohulladék gyűjtéshez a szagmentesítés és a folyadékszennyezés elkerülése érdekében a szolgáltató a háztartási hulladék gyűjtőedényhez biológiailag lebontható hulladék gyűjtőzsákot biztosít térítés ellenében. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 11

12 A biológiailag lebomló hulladék különgyűjtésével elérhető lehet az, hogy a kommunális hulladék (megmaradó szemét) mennyisége a jelenleginek %-ára csökkenjen. 6. Inert hulladékok A településen keletkező nagyrészt építési eredetű inert hulladékot a településen lévő pilikáni 069/1. hrsz. alatt található inert hulladéklerakóra szállították 2005-ig. A hulladéklerakó nem rendelkezett környezetvédelmi működési engedéllyel. A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a hulladéklerakó telepet novemberében bezáratta, rekultiválása az ISPA projekt keretein belül valósul meg. Jelenleg a KETÉH Kft fogadja a Városüzemeltető Kft-től és a lakosságtól az építési törmeléket. 9. táblázat: Inert hulladékok mennyisége, tonna Év Inert hulladék Forrás: VÜZ Kft A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége Jelenlegi ismereteink szerint felhalmozott hulladék a városban nincs. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának keretében megtörtént a korábbi lerakások helyszínének bejárása. A közigazgatási területen fellelhető elhagyott hulladék elsősorban a kevésbé forgalmasabb mellék útvonalak környezetére koncentrálódott. Ezeknek a területeknek a felszámolására az Önkormányzat a Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. segítségével rengeteg erőfeszítést tesz. Mindezek ellenére a kérdés továbbra sem tekinthető megoldottnak, mivel az egyik lerakóhely megszüntetése után valamivel távolabb egy idő után újabb lerakások észlelhetők. Az illegális hulladéklerakók adatait a 10. táblázatban foglaltuk össze. 10. számú táblázat Illegális lerakóhelyek meghatározása Hulladék fajta és mennyisége (m 3 ) Sorszám Építési Kommunális Egyéb Összesen törmelék Megjegyzés Koordináták (m) EOV Y EOV X Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Út mentén elszórtan PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 12

13 Hulladék fajta és mennyisége (m 3 ) Sorszám Építési Kommunális Egyéb Összesen törmelék Megjegyzés Koordináták (m) EOV Y EOV X Út mentén 60 m hosszon Beton üzem a környezetben Megszűnt út mentén elszórva Megszűnt Megszűnt Megszűn Rekultiválva Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt Megszűnt ben felvett, Megyszűnt ben felvett, Megszűnt Össz ben felvett, Megszűnt ben felvett, Megszűnt ben felvett, Megszűnt ben felvett, Megszűnt 2009-ben felmérve lom ben felmérve lom út mentén végig ~ 1 km hosszon lom A táblázat adataiból kitűnik, hogy a évben felvett illegális lerakások közül sok felszámolásra került. A évben végzett felülvizsgálat során újabb lerakásokat térképeztünk fel, amelyek csaknem mindegyike 2 év elteltével felszámolásra került. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 13

14 A város számára igen nagy problémát jelent Keszthely és Gyenesdiás közötti erdős szakaszon található hatalmas mennyiségű illegálisan elhelyezett lom hulladék. Ennek felszámolására az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyet első körben elutasítottak. Jelenleg az ismételt pályázat benyújtása elbírálás alatt van. A város többi pontján található lerakások összetétele kommunális hulladék, építési törmelék ill. lom. Ezek mennyisége kevésbé jelentős. A fenti táblázatban feltüntetett illegális lerakásokon kívül jellemzők idényen kívül a Balaton parti kerékpárutak mentén található elszórt hulladékok. A évi felmérésre augusztusban került sor. A bejárás során sem a belvárosban, sem pedig a tó környékén nem volt fellelhető illegális lerakás. Az illegális lerakások elhelyezkedését a következő ábra mutatja. A lerakások térképi ábrázolását az 1. melléklet segítségével követhetjük nyomon. Az illegális lerakásokról készült fényképeket az 5. melléklet tartalmazza. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 14

15 1. ábra Illegális lerakások elhelyezkedése PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 15

16 A területre beszállított és területről kiszállított hulladékok éves mennyisége A Keszthelyen található átrakóállomásra számottevő hulladékot a helyi közszolgáltató (VÜZ Kft.) és a ZALAI HUKE Kft. szállít be. A VÜZ Kft. Keszthelyen kívül további 13 db település hulladékgyűjtésével foglalkozik. A fentiek alapján Keszthely város területére beszállított hulladékmennyiségek az alábbiak szerint alakulnak. 11. táblázat: A területre (átrakó állomásra) beszállított kommunális hulladékok mennyisége, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen Forrás: KETÉH Kft 12. áblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított papír hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított műanyag hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított zöld hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 16

17 15. táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított üveg hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított gumi hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft. 3 4 ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított fém hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi január-október mennyiség mennyiség VÜZ Kft. - - ZALAI HUKE Kft. 7 - Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított zsákos szelektív hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség Sárvári Huke Kft 358 VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Összesen táblázat: A KETÉH Kft telephelyére beszállított építési törmelék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség VÜZ Kft ZALAI HUKE Kft Egyéb Összesen táblázat: A lakossági hulladékudvarra beszállított hulladék mennyiségek, tonna Beszállító évi évi mennyiség mennyiség zöld lom gumi üveg papír műanyag 12 7 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 17

18 A beszállított hulladékok közül a szelektíven gyűjtött hulladékokat a Zalai Huke Kft hasznosítja, a zöldhulladék komposztálásra kerül, míg a többi hulladék ártalmatlanítási módja a megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakón történő elhelyezés. Az átrakóállomásról a kommunális hulladék ig a Rumpold Marcali Kft. tulajdonában lévő mesterséges védelemmel ellátott hulladéklerakóra került. Az ISPA projekt megvalósulását követően től Keszthely a Zalabérre tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódott A kezelési technológia A tárolt hulladékot központi futószalagra helyezik a földszinten. A hulladékot ezután kézzel szortírozzák, és a futószalag mellett elhelyezett konténerekbe dobálják. A használhatatlan hulladék ezen futószalag végén egy kereszt irányban haladó futószalagra kerül, mely gyűjtőkonténerbe szállítja a szemetet. A hulladékot ezután a szemétlerakó helyre szállítják végső lerakásra A terület éves hulladékmérlege 21. táblázat: A terület évi hulladékmérlege (tonna/év) Környező Hasznosítás* Égetés Lerakás Nem kezelt 2007 Keszthelyről településekről az Összes az átrakóra átrakóra beszállított beszállított hulladék beszállított hulla- hulladék, t tonna % tonna % tonna % tonna % dék Kommunális hulladék Műanyag hulladék Üveghulladék papír hulladék Szelektív zsák Zöldhulladék Összesen PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 18

19 22. táblázat: A terület évi hulladékmérlege (tonna/év) Környező Hasznosítás* Égetés Lerakás Nem kezelt Keszthelyről településekről az Összes az átrakóra 2008 beszállított átrakóra beszállított tonna % tonna % tonna % tonna % hulladék beszállított hulla- hulladék, t dék Kommunális hulladék Műanyag hulladék Üveghulladék papír hulladék Szelektív zsák Zöldhulladék Összesen PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 19

20 1.2. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK Általános információk Az adatkérés kiterjedt a pápai Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Talajerőgazdálkodási Kft.) és a DRV Zrt. Nyugat-Balatoni Területi Igazgatóság megkeresésére. A szippantott szennyvizek - mint települési hulladékok - kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv a alapján az Önkormányzat közszolgáltatói szerződést köteles kötni. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 21. (3) b) alapján: A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésre és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatói szerződésről a 224/2004 (VII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. A települési szippantott szennyvíz szállítását a Talajerőgazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László Miklós u. 1.) végzi. A szippantott szennyvíz a Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül. A Talajerőgazdálkodási Kft Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó 14/ /2007 számú engedélye alapján szállítható hulladékok: 23. táblázat: A Talajerőgazdálkodási Kft Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélye alapján szállítható hulladékok EWC kódszám Megnevezés 10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a tól Kazán tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a től Vas és acéliparból származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től Ólom termikus kohászatából származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 20

21 EWC kódszám től Megnevezés Cink termikus kohászatából származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a tól Réz termikus kohászatából származó hulladékok Hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a től 19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok Települési szennyvíz tisztításból származó iszapok Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a től Olaj regenerálásból származó hulladékok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a től Közelebbről nem meghatározott hulladékok 20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) Étolaj és zsír Egyéb települési hulladék Emésztőgödrökből származó iszap A települési folyékony hulladékokra vonatkozó kezelési szabályokat a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet határozza meg. A települési folyékony hulladék kezelése, illetve elhelyezése a Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer ISPA projekt keretében tervezettnek megfelelően történik. Keszthely város vízellátásának biztosítását a DRV Zrt. Nyugat-Balatoni Területi Igazgatóság (8361 Keszthely, Vaszary K. u. 13.) végzi. E tevékenységhez az üzemeltető jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, ISO 9001 minőségbiztosítás alapján végzi tevékenységét. Folyamatos 24 órás hibaelhárító szolgálatot működtetnek, és tapasztalt szakembergárda PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest, Galgóczy köz 6/C. 21

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012-2017

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012-2017 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ I.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ I. HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ I. 2005-2006 IDSZAK ZALAEGERSZEG 2007. . Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezet: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök okl. környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

!" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004.

! #!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004. !" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben