AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!"

Átírás

1 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!

2 Tisztelt Utazó! Magyarország autópályáit, autóútjainak többségét és az országos főutak egyes szakaszait a KRESZ előírásai és a Díjrendelet értelmében kizárólag úthasználati díj megfi zetésével, azaz e-matrica előzetes megvásárlásával lehet igénybe venni (a díjas és díjmentes szakaszokat bemutató térképvázlat tájékoztató füzetünk közepén található). Jelen kiadványunk minden olyan fontos információt tartalmaz, amit a hazai díjfi zetős útszakaszok használatáról és a gyorsforgalmi utak közlekedési rendjéről ismerni kell a főbb vonatkozó jogszabályok alapján. Bízunk benne, hogy tájékoztató füzetünk az Ön állandó útitársává válik, amelyben kényelmesen tárolhatja e-matrica ellenőrző szelvényeit, és bármikor utánanézhet az utazásához szükséges feltételeknek, adatoknak vagy az ÁAK Zrt. elérhetőségeinek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Állami Autópálya Kezelő Zrt. AZ ÚTHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG (E-MATRICA) DÍJAI: Díjkategóriák D1 D2 D3 D4 1 napos Ft Ft Ft Heti Ft* Ft Ft Ft Havi Ft Ft Ft Ft Éves Ft Ft Ft Ft A táblázatban szereplő árak az általános forgalmi adót magukban foglalják. *A MOTORKERÉKPÁR után fi zetendő heti e-matrica díja 1470 Ft. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. az autópálya-matricák értékesítését a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) megbízása alapján végzi. Az e-matrica értékesítéséből származó bevétel teljes egészében a magyarországi úthálózat fenntartásában, működtetésében hasznosul. Kérjük, hogy idejében, azaz még a díjas útszakaszra történő felhajtás előtt gondoskodjon az úthasználati díj megfi zetéséről! A jogosulatlan úthasználat pótdíjfi zetési kötelezettséget von maga után. AZ E-MATRICA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 1 napos jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt naptári napra (tárgynap 24 óráig), kizárólag a D2, D3 és D4 díjkategóriákba tartozó járművekre. Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24 óráig). Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdőnaptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napján 24 óráig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napján 24 óráig (pl. érvényesség kezdete: március 15., érvényes április 15-e 24 óráig, illetve ha az érvényesség kezdete: január 30., érvényes február 29-e 24 óráig). Éves jogosultság: érvényes január 1-jétől január 31-én éjfélig. Az e-matrica megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot! Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. Ha egymás után több e-matricát szeretne vásárolni, mindig pontosan határozza meg az utazási időpontokat! JÁRMŰKATEGÓRIÁK D1 3,5 t 3,5 t < D2 7,5 t 3,5 t < Busz 12 t 7,5 t < D3 12 t 12 t < Busz 12 t < D4 A gépjármű és vontatmány megengedett legnagyobb össztömegértékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni. 2 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

3 HOL ÉS HOGYAN VÁSÁROLHAT E-MATRICÁT? Úthasználati jogosultságát a gyors és kényelmes ügyintézés érdekében számos helyen és módon, a nap bármely időszakában megvásárolhatja. Az e-matricát az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodái mellett a hivatalos viszonteladó partnereknél, benzinkutakon, SMS-ben, interneten és telefonon is megvásárolhatja. SZEMÉLYES VÁSÁRLÁS (ügyfélszolgálati iroda, benzinkutak és egyéb értékesítési helyek) Az e-matrica értékesítése és érvényesítése ma már kizárólag elektronikus úton történik. Az úthasználati jogosultság megszerzéséről az értékesítési pontnak egy ellenőrző szelvényt kell átadnia az alábbi adattartalommal: értékesítő neve, címe vagy székhelye; az értékesítés helye, időpontja az óra és a perc feltüntetésével; a jogosultság egyedi azonosító sorszáma; a vásárló által megjelölt díjkategória, a vásárló által megadott jármű forgalmi rendszáma és felségjele; az érvényesség kezdetének és végének megjelölése évszámban, hónapban és napban az órával és perccel együtt. A jogosultság csak akkor érvényes, ha a jogosultság megszerzését igazoló ellenőrző szelvény eladói példányát a vásárló aláírja, a vevő példányát az értékesítő kinyomtatta és a vevő átvette. Az aláírás azt igazolja, hogy az értékesítési tranzakció a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot. Kérjük, hogy az ellenőrző szelvény aláírása előtt alaposan győződjön meg arról, hogy azon helytálló adatok szerepelnek, különös tekintettel a gépjármű forgalmi rendszámára és az érvényesség idejére! Felhívjuk fi gyelmét, hogy Ön az aláírásával hitelesíti az adatokat, azaz felelősséget vállal azok helytállóságáért. Az aláírással igazolt, hibás adatok miatt kiszabott pótdíjat a gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának kell megfi zetnie. Amennyiben az adatok nem helyesek, kérjük, ne küldjön visszaigazoló SMS-t! Amennyiben tranzakcióját törölte, de vásárlási szándéka továbbra is fennáll, a helyes adatokkal új tranzakciót kell indítania. Az adatok megerősítését követően a szolgáltató az úthasználati jogosultság megszerzéséről köteles a vásárlónak nyugtázó értesítést küldeni, melynek előhívhatónak és tárolhatónak kell lennie. Amennyiben az érvényesség kezdeti időpontját nem adta meg, az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. A díjköteles útszakaszokra csak a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítés birtokában lehet felhajtani. Az adatbázisba bekerülő adatokért minden esetben a vásárlást igazoló személy a felelős. AZ ELLENŐRZÉS Az úthasználat jogszerűségét az elektronikus értékesítési nyilvántartás, illetve az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését a Díjrendeletben meghatározott szervezetek végezhetik (Nemzeti Közlekedési Hatóság, Állami Autópálya Kezelő Zrt., Rendőrség). Az úthasználati díj megfi zetésének ellenőrzése a díjköteles útszakaszon belül bárhol történhet mobil csoportok által és elektronikus eszközökkel egyaránt. Ide tartoznak a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenők, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágak is. Megállításos ellenőrzés esetén a gépjármű vezetője köteles megállni az ellenőrző ponton, és a díjkategória ellenőrzése céljából a gépjármű (és a vontatmány) forgalmi engedélyét az ellenőrzést végző személynek átadni. A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a helyszíni díjellenőrzés során az ellenőrök a fentieken túl jogosultak a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, az úthasználó okmányait átvenni és megvizsgálni. Vitás esetben a díjellenőrző csoport kérheti a rendőrség intézkedését, illetve annak megérkezéséig jogosult a gépjárművet feltartóztatni. Jogosulatlan úthasználat esetén az erről készített jegyzőkönyv átadásával az úthasználót a pótdíj megfi zetésére kell kötelezni, továbbá elrendelhető a díjköteles útszakasz azonnali elhagyása is. Jogsértés megállapítása esetén az úthasználó, valamint a gépjármű okmányairól másolat is készíthető. A díjköteles útszakaszokra csak érvényes ellenőrző szelvény birtokában lehet felhajtani, azonban azt az utazás során nem szükséges a járműben tartania. Kérjük, hogy az ellenőrző szelvényt gondosan őrizze meg és ügyeljen a hőpapír tárolási szabályaira. Utólagos ügyfélszolgálati ügyintézésre csak az ellenőrző szelvény átadása mellett van lehetőség. VIRTUÁLIS VÁSÁRLÁS (SMS-ben, interneten, telefonkészülékkel történő vásárlás) A vásárlást a szolgáltató által meghatározott és közzétett módon, az alábbi adatok megadásával lehet kezdeményezni: a gépjármű forgalmi rendszáma, díjkategóriája és felségjelzése; az úthasználati jogosultság érvényességi ideje (pl.: heti); az érvényesség időpontjának kezdete (ahol erre lehetőség van). A szolgáltató egy válasz SMS-ben ellenőrzésre visszaküldi az adatokat. Amennyiben az adatok helyesek, Önnek egy válaszüzenetben (pl. OK ) kell megerősítenie az úthasználati jogosultság vételi szándékát. Az úthasználati jogosultság meglétét mobil kamerával felszerelt autók és fi x kamerák is ellenőrzik. A díjköteles útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem azt a célt szolgálják, hogy az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díjat ott váltsák meg, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges e-matrica vásárlást teszik kényelmesebbé. 4 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

4 JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLAT Ha Ön díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül. Az úthasználati jogosultság abban az esetben is érvénytelen: ha alacsonyabb díjkategóriára szól, mint amilyenre az ellenőrzésbe vont gépjárműhöz/- szerelvényhez aktuálisan szükség lenne; (kivételt képeznek az azonos árú, 1 napos jogosultsággal közlekedő gépjárművek, a Díjrendeletben foglalt díjkategóriák tekintetében) ha a nem motorkerékpárként nyilvántartott gépjármű motorkerékpáros e-matricával közlekedik; ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával; ha a matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg. VÁLTOZÁSOK A PÓTDÍJFIZETÉSBEN A díjfi zetés ellenőrzésére jogosult szervezetnek a jogosulatlan úthasználat időpontjától számított 60 napon belül postára kell adnia a pótdíjfi zetési felszólítást. Nem kell külön felszólítást postázni, ha a jármű vezetője egy helyszíni ellenőrzés során a kiállított jegyzőkönyvet aláírja és átveszi. A pótdíjfi zetési kötelezettség elévülési ideje 2 év, amelyre a polgári törvénykönyv egyéb elévülést megszakító és meghosszabbító szabályai általános érvényben vonatkoznak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni! A JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLATÉRT PÓTDÍJAT KELL FIZETNI! Fizetési határidő D1 D2 D3 D4 30 napon belül Ft Ft Ft Ft 30 napon túl Ft Ft Ft Ft Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, illetve az elektronikus díjfi zetési szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes, a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítéssel, abban az esetben a gépjármű vezetője/tulajdonosa (üzemben tartója) köteles pótdíjat fi zetni az ellenőrzés alá vont gépjármű díjkategóriájának megfelelően. Ha a járműre motorkerékpáros jogosultságot vásárolták, de a jármű a forgalmi engedélye szerint nem motorkerékpár, akkor a jármű díjkategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell fi zetni. Nem megfelelő kategóriájú e-matrica használata esetén különbözeti pótdíj fi zetendő. A pótdíjat - az ellenőrzés módjától függetlenül - bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással ( sárga csekk ), illetve banki átutalás útján lehet megfi zetni. A fi zetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfi zetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani. Ha a befi zetést banki átutalással teljesíti, az átutalási megbízáson feltétlenül szerepeljenek az alábbi adatok: A számlatulajdonos neve, számlaszáma: Állami Autópálya Kezelő Zrt A közlemény rovatban: a Pótdíj szöveg, a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszáma vagy a felszólító levél azonosító száma, az ellenőrzés dátuma és a díjkategória (D1, D2, D3, D4). Jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíjfi zetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés a fi zetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napon lejár, azaz ezt követően jogi úton érvényesíthető a pótdíjazottal szemben fennálló tartozás. Ha a fi zetési felszólítás azért érkezik vissza, mert a címzett azt nem kereste, abban az esetben az iratot (ellenkező bizonyításig) a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni! A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy amennyiben a járműnyilvántartásban változásra okot adó körülmény (pl. címváltozás) következik be, akkor a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Kknyt.) 33. foglaltak alapján járjon el, vagy a pontos teendőkről az Okmányirodában érdeklődjön. A PÓTDÍJ MAXIMALIZÁLÁSA január 1-jétől lehetőség nyílik a pótdíjak maximalizálását kérni, legfeljebb két pótdíjfizetési kötelezettségre. Erre akkor van lehetősége, ha több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve érvényes e-matricával rendelkezik. A pótdíj maximalizálására vonatkozó eljárás feltételei: Kérelmét az első pótdíjfi zetési értesítés kézhezvételét követően legfeljebb 15 naptári napon belül írásban be kell nyújtania az ÁAK Zrt.-hez; Kérelmet abban az esetben nyújthat be, ha az egymást követő jogosulatlan úthasználatok száma, az ellenőrzés időpontja és az első pótdíjfi zetési felszólítás kézhezvétele között eltelt időben, kettőnél több; A tulajdonos vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet; A maximalizált pótdíjakat a kérelembefogadásától számított 15 napon belül kell megfi zetni; A pótdíj megfi zetése történhet személyesen ügyfélszolgálati irodában vagy postai készpénz átutalási megbízás, illetve banki utalás útján; A kérelem eredményes elbírálása érdekében az érintett ellenőrzési ügyek egyedi azonosító számait minden esetben pontosan meg kell adni. Kérelmét az alábbi címre juttassa el: Postai úton: Állami Autópálya Kezelő Zrt Gödöllő, Pf AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

5 JELMAGYARÁZAT ig átadott autópálya szakasz D1, D2, D3, D4 díjkategóriák számára díjmentes gyorsforgalmi út D1 díjkategória számára díjmentes, de D2, D3, D4 díjkategóriák számára díjköteles gyorsforgalmi út D1, D2, D3, D4 díjkategóriák számára díjköteles autópálya szakasz D1 kategória számára díjmentes, de a D2, D3, D4 kategóriák számára - az autóbuszok kivételével - díjköteles főúti szakasz folyamán átadásra kerülő gyorsforgalmi útszakasz 8 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

6 DÍJAS ÉS DÍJMENTES SZAKASZOK A D1, D2, D3, D4 kategóriák számára díjmentes gyorsforgalmi utak Kezdőpont Végpont Út (Km-szelvény) (Km-szelvény) M0 Teljes hosszában (beleértve az északi szektor 2.sz. főút és M3 ap. közötti szakaszát is) M1 Budapest 5 M0 autóút 16 M3 Budapest 11 M0 autóút 13 M31 Teljes hosszában (M0 M3) M5 Budapest 13 M0 autóút M0 autóút (gyáli csp.) 22 M4 Budapest 19,1 M0 autóút 25 M7 Budapest 5 M0 autóút 16 A D1 kategória számára díjmentes, de a D2, D3, D4 kategóriák számára díjköteles gyorsforgalmi utak Kezdőpont Végpont Út (Km-szelvény) (Km-szelvény) Biatorbágy M1 (csak Budapest 18 M0 autóút 16 felé) M1 Tatabánya óváros 56 Tata 67 M1 M19 autóút sz. főút 129 M1 86. sz. főút 160 M15 autóút 166 M3 21. sz. főút sz. főút 59 M15 M1 autópálya 0 országhatár 15 M19 M1 autópálya 0 1. sz. főút 10 M2 Budapest 17 Vác (12. sz. főút) 47 M3 4. sz. főút j. összekötő út 234 M sz. főút sz. főút 44 M4 4. sz. főút 25 Üllő 29,1 M43 M5 autópálya 0 5. sz. főút 5 M5 5. sz. főút sz. főút 90 M5 M43 autópálya 159 országhatár 174 M6 M0 autóút 14 Érdi tető 22 M7 M0 autóút 16 Érd 18 M7 7. sz. főút sz. főút 64 M70 M7 autópálya 0 országhatár 19 M8 6. sz. főút 10,3 51. sz. főút 15,5 M9 6. sz. főút sz. főút 21 M9 Kaposvár Kaposvár 112,3 elkerülő elkerülő 128,35 A D1 kategória számára díjmentes, de a D2, D3, D4 kategóriák számára az autóbuszok kivételével díjköteles főúti szakaszok Út Kezdőpont Végpont szám Település Km-szelvény Település Km-szelvény 1. Tata 67,78 Almásfüzitő 76,63 2. Vác 40,14 Rétság 57,17 3. Kápolna 110,41 Kerecsend 118,15 4. Szolnok elkerülő 91,45 Szolnok elkerülő 101,41 4. Újfehértó 261,57 Nyíregyháza 268,76 4. Berkesz 304,03 Ajak 313,01 6. Szentlőrinc 218,18 Szigetvár 230,59 8. Ajka 83,28 Devecser 92,18 8. Kám 137,57 Vasvár 145,07 8. Rátót 182,52 országhatár 190, Budapest 14,63 Pilisvörösvár 16, Bátonyterenye 44,89 Salgótarján 52, Miskolc 1,50 Sajószentpéter 13, Tiszafüred 40,86 Hortobágy 71, Tokaj 9,18 Rakamaz 12, Mezőpeterd 48,55 országhatár 63,4 43. Szeged 7,92 Makó 28, Lakitelek 29,21 Tiszaug 35, Békéscsaba 125,65 Doboz elágazás 129, Fényes elágazás 129,33 Gyula 137, Hódmezővásárhely 200,5 Szeged 218, Mátészalka 19,50 Győrtelek 27, Kiskunlacháza 42,72 Dömsöd 50, Solt 57,57 Dunaföldvár 60,9 53. Soltvadkert 39,18 Kiskunhalas 53, Jakabszállás 18,98 Soltvadkert 44, Baja 101,86 Alsónyék 118, Bátaszék 23,00 Mohács 49, Cece 25 Simontornya 32, Sárkeresztúr 71,56 Székesfehérvár 90, Balatonvilágos 2,28 Balatonkenese 5, Keszthely 108, sz. főút 116, Alsópáhok 5,10 Zalaapáti 10, Lenti 64,88 Rédics 69, Székesfehérvár 3,22 Sárkeresztes 8, Bakonysárkány 37,81 Kisbér 45,8 82. Gyulafirátót 6 Olaszfalu 18, Jánosháza 41,58 Sárvár 60, Győr 0 Enese 11, Kóny 18,57 Csorna 24, Rédics 2,38 Zalabaksa 13,2 86. Körmend 52,08 Egyházasrádóc 59, Jánossomorja 174,13 Mosonmagyaróvár 185,8 Magyarország közúthálózatán az alábbi táblák mutatják, hogy pontosan hol, mettől meddig szükséges díjat fi zetni az út használatáért. MATRICA VIGNETTE MATRICA VIGNETTE MATRICA VIGNETTE MATRICA VIGNETTE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁKBAN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK Abban az esetben, ha: gépjárművét eladta vagy a használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnt, és szeretné a régi gépkocsijára szóló úthasználati jogosultságot az új gépjárművére érvényesíttetni; rendszámát lecserélte, és szeretné a régi rendszámára szóló úthasználati jogosultságot az új rendszámra átíratni; gépjárművét ellopták vagy totálkáros lett, és szeretné a régi gépkocsijára szóló úthasználati jogosultságot egy új vagy másik gépjárműre érvényesíttetni; díjkategóriáját tévesen állapította meg, és szeretné annak korrekcióját kérni; a rendszámát tévesen adta meg, és szeretné annak korrekcióját (legfeljebb 3 karakter eltérésig) kérni; a jogosultságának igazolására szolgáló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést elvesztette; ugyanazon időszakra több jogosultságot is vásárolt egy bizonyos rendszámra; elővásárlásban megváltott e-matricája árának visszatérítését szeretné kérni; ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, az ügyfélszolgálati ügyintézés előtt tartsa szem előtt: Ellenőrző szelvényét legalább 1 évig gondosan őrizze meg, hőtől, fénytől védve tárolja; Az eredményes ügyfélszolgálati ügyintézés alapfeltétele az ellenőrző szelvény eredeti példányának vagy a vásárlást igazoló nyugtázó értesítés, illetve a szolgáltató által kiadott igazolás bemutatása; Elveszett vagy sérült ellenőrző szelvénye a forgalmi engedély bemutatása mellett csak szolgáltatási díj ellenében pótolható; A szolgáltatási díj alap összege bruttó 1470 Ft, ami az elvégzett módosítások számának függvényében változhat; Kettős vásárlás vagy előre megvásárolt e-matrica árának visszatérítése során az ÁAK Zrt. szolgáltatási díjat számol fel. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó részletes eljárási szabályokról érdeklődjön a as kék számunkon, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy látogasson el honlapunkra: VIDEO- KONTROLL! VIDEO- KONTROLL! VIDEO- KONTROLL! VIDEO- KONTROLL! 7.5t 7.5t 10 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

7 Km Település Hely Autópálya Pályaol_ dal* h k, cs p Nyitva szerda M1/M7 9 Budaörs pihenő jobb M1 158 Lajta pihenő bal M3 12 Budapest pihenő jobb M30 6 Emőd mérnökség bal M35 24 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK ELÉRHETŐSÉGE: mérnökség jobb M5 67 Lajosmizse pihenő jobb M5 159 Szeged Damjanich u. 28. bal M6 67 Dunaújváros Piactér bal szo v A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK AZ E-MATRICÁRÓL! 1. Ellenőrző szelvény: Az úthasználat jogszerűségét az ellenőrző szelvény igazolja, szerepel rajta az e-matrica sorszáma, az érvényesség ideje - kezdete és vége -, a gépjármű rendszáma, felségjel, díjkategória, értékesítő neve, címe vagy székhelye, valamint a vásárlás időpontja. Minden ügyintézés (átírás, módosítás) csak az ellenőrző szelvény bemutatásával lehetséges, ezért kérjük, azt minden esetben 1 évig őrizzék meg! ABC123 Név 2. Ha rosszul adta meg a rendszámot: E-matrica vásárlásakor minden esetben ellenőrizze a rendszám és a dátum helyességét! Az ellenőrző szelvény aláírásával Ön egyben igazolja, hogy a rajta szereplő adatok megfelelnek a valóságnak. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, ellenőrző szelvényét egy évig őrizze meg. Téves rendszám feltüntetése esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig - lehetőség van az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a rendszám javítására. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, illetve a szolgáltató által kiállított igazolást.. Az átírási díj összege módosítandó karakterenként 1470 Ft. M60 30 Pécs M7 59 Hajdúböszörmény Székesfehérvár Árnyas út, Árnyas Liget lakópark II. 47. jobb pihenő jobb ABC123 M7 150 Fonyód mérnökség jobb * Jobb oldal: Budapest felől, bal oldal: Budapest felé 3. SMS-vásárlás: SMS-ben vásárolt e-matrica esetében a személyes ügyintézések során a nyugtázó SMS értesítést, míg írásbeli ügyintézéshez a telefonszolgáltató által kiadott igazolást szükséges bemutatni, amely tartalmazza az e-matrica egyedi azonosító sorszámát. VÁLASZ: OK! KIVÁLÓSÁG AZ ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁSBAN DÍJ 2010 Büszkék vagyunk arra, hogy az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban elnevezésű versenyen a személyes ügyfélkiszolgálásban I., a telefonos ügyfélkiszolgálásban II. helyezést ért el a nagyvállalatok között. Munkatársaink továbbra is készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal! 4. Ha eladta a gépjárművét: Éves matricája nem vész kárba, az az újonnan vásárolt vagy más jogviszony által használatba vett gépjárműre 30 napon belül átíratható. Az átírást kérőnek az ÁAK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatnia az újonnan vásárolt gépjármű forgalmi engedélyét és az okmányiroda által kiállított vagy ellenjegyzett okiratot a korábbi jármű eladásáról. Az ügyintézés során vissza kell szolgáltatni az e-matrica megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt és meg kell fi zetni a szolgáltatás díját. 12 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

8 AZ AUTÓPÁLYA-HASZNÁLAT ELŐNYEI: Biztonságosabb célba érés rövidebb időn belül (az elmúlt évek statisztikai adatai szerint az autópályákon harmad akkora a baleseti kockázat, mint az alsóbbrendű utakon). KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN! KERÜLJE EL A LEGGYAKORIBB BALESETET OKOZÓ HELYZETEKET! 1. Gyorshajtás: Tervezhetőbb menetidő. Fokozott gondossággal végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység. Éjjel-nappali diszpécserszolgálat. (tel: ) Folyamatos útellenőrzés. Kiemelt szintű téli útüzemi szolgálat. A forgalmi helyzetről és a pályák állapotáról tájékoztató változtatható jelzésű táblák, illetve mátrixtáblák tájékoztatják a közlekedőket. Egyszerű és komplex (benzinkúttal és vendéglátóegységgel kiegészített) pihenőhelyek a pályák mentén. A díjfi zetés és díjellenőrzés módját meghatározó főbb törvények és jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedés nyilvántartásáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (Díjrendelet) 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfi zetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 130 >2 sec P A hazai autópályákon a személygépjárművek megengedett legnagyobb sebessége 130 km/h, autóutakon 110 km/h, tehergépjárművek esetén ez a szám 80 km/h, illetve 70 km/h - ha nincs ettől eltérő sebességkorlátozás feltüntetve. Sokszor a gyorshajtás és a nem megfelelő követési távolság tartásának következménye az utoléréses vagy ráfutásos baleset. Tartsa be a sebességkorlátozásokat! 2. Leállósávon való tartózkodás: Az autópályák melletti leállósávon tilos megállni vagy várakozni. Ha műszaki okból mégis megállásra kényszerül, mindig használjon vészvillogót, láthatósági mellényt és háromszöget, utasaival együtt pedig a legrövidebb időn belül húzódjon a szalagkorlát mögé. A statisztikai adatok alapján a leállósávon tartózkodók átlagosan mindössze 20 percig maradnak életben. 3. Megfelelő követési távolság tartása: Az előttünk haladó járművet mindig csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy annak hirtelen fékezése esetén is meg lehessen állni. Tehergépjárművek esetében lakott területen kívül olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy előzést végrehajtó jármű biztonságosan besorolhasson. 4. Frontális ütközés autóúton: Az előzés a járművezetés egyik legveszélyesebb manővere. Előzésbe csak akkor kezdjünk, ha közúti jelzés ezt nem tiltja, jól belátható az útszakasz, nincs szembejövő forgalom és mögöttünk más még nem kezdett előzésbe. Egy rosszul felbecsült sebesség vagy távolság végzetes lehet! 5. Elalvás vezetés közben: Ne kockáztasson! Ha fáradt, álljon meg! Egy másodperc fi gyelemkiesés is végzetes következményekkel járhat. Autópályáinkon km-enként található pihenő, fáradtság érzése esetén álljon meg, és néhány perc felfrissülés után már biztonságosan folytathatja útját. 6. Nem az időjárási viszonyoknak megfelelő vezetés: A vizes útfelület, a leszálló köd, a havas, csúszós út mind nagyobb odafi gyelést és megváltoztatott vezetési stílust igényelnek. Minden alkalommal vegye fi gyelembe az aktuális időjárási viszonyokat és ennek megfelelően válassza meg haladási sebességét és a követési távolságot. 14 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

9 ELÉRHETŐSÉGEINK: Központi kékszám: (Magyarországról helyi tarifával, éjjel-nappal hívható szám) Internet: Aktuális forgalmi információk SMS-ben: Szolgáltatásunk segítségével Ön egy alapdíjas SMS áráért aktuális forgalmi információkhoz juthat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által kezelt autópályákkal kapcsolatban. Nem kell mást tennie, csak küldje el a kiválasztott autópálya kódját (M0, M1, M15, M19, M2, M3, M30, M31, M35, M43, M7, M70, M8, M9) a következő telefonszámra: Válaszként két SMS-t kap. Az első üzenetben a kiválasztott autópályára vonatkozó általános információkról értesülhetnek az autósok (időjárási viszonyok, közlekedési helyzet, forgalmi adatok, hosszú távú fenntartási munkák). A második üzenetben a két utolsó pályaeseményről, tehát balesetekről, időszakos terelésekről és egyéb, a forgalmat érintő történésekről érkeznek hírek. AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012

NÚSZ kommunikációs háttéranyag

NÚSZ kommunikációs háttéranyag NÚSZ kommunikációs háttéranyag 2014. november 1 HU-GO e-útdíj 1.1 Bírság amnesztia A Parlament elfogadta az útdíjtörvény módosítását ( amnesztia törvény ). A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közreműködik

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2013. november 2-ától 1/39 Tartalomjegyzék Köszöntő... 3 Terméktájékoztató...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H-1116 Budapest Hauszmann A. u. 2. www.evopay.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék I. A szerződő felek... 2 II. A szolgáltatás tárgya... 2 III. Általános rendelkezések... 2 IV. Az adatkezelésre

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Gyakran Ismételt Kérdések Általános Mi történik, ha útlezáráskor elterelik a forgalmat, vagy a járművezető ki akarja kerülni a torlódást? Onnantól büntethető, ha elhagyja a korábban megjelölt útvonalat?

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási kötelezettség... 4 a

Részletesebben

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Ebben a kivonatban a sorszámok után zárójelben jeleztük az Általános szerződési feltételek eredeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés elősegítésének és fejlesztésének érdekében

Részletesebben

I. Általános Ügyféltájékoztató

I. Általános Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe megtiszteltetésnek veszi, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk fordult. I. Általános Ügyféltájékoztató

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

1. AutoSOS Assistance kártya. Tisztelt Ügyfelünk!

1. AutoSOS Assistance kártya. Tisztelt Ügyfelünk! AutoSOS Asszisztencia ÁSZF 5.1 Érvényes: 2014. május.5. 1. AutoSOS Assistance kártya Tisztelt Ügyfelünk! A fenti assistance kártya tartalmaz minden olyan információt, amire szüksége lehet segítségkérés

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. AutoSOS Assistance kártya. Tisztelt Ügyfelünk!

1. AutoSOS Assistance kártya. Tisztelt Ügyfelünk! AutoSOS Asszisztencia ÁSZF 5.1 Érvényes: 2014. május.5. 1. AutoSOS Assistance kártya Tisztelt Ügyfelünk! A fenti assistance kártya tartalmaz minden olyan információt, amire szüksége lehet segítségkérés

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ

PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ B1 Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei Bevezetô.......................................

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben