AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!"

Átírás

1 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!

2 Tisztelt Utazó! Magyarország autópályáit, autóútjainak többségét és az országos főutak egyes szakaszait a KRESZ előírásai és a Díjrendelet értelmében kizárólag úthasználati díj megfi zetésével, azaz e-matrica előzetes megvásárlásával lehet igénybe venni (a díjas és díjmentes szakaszokat bemutató térképvázlat tájékoztató füzetünk közepén található). Jelen kiadványunk minden olyan fontos információt tartalmaz, amit a hazai díjfi zetős útszakaszok használatáról és a gyorsforgalmi utak közlekedési rendjéről ismerni kell a főbb vonatkozó jogszabályok alapján. Bízunk benne, hogy tájékoztató füzetünk az Ön állandó útitársává válik, amelyben kényelmesen tárolhatja e-matrica ellenőrző szelvényeit, és bármikor utánanézhet az utazásához szükséges feltételeknek, adatoknak vagy az ÁAK Zrt. elérhetőségeinek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Állami Autópálya Kezelő Zrt. AZ ÚTHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG (E-MATRICA) DÍJAI: Díjkategóriák D1 D2 D3 D4 1 napos Ft Ft Ft Heti Ft* Ft Ft Ft Havi Ft Ft Ft Ft Éves Ft Ft Ft Ft A táblázatban szereplő árak az általános forgalmi adót magukban foglalják. *A MOTORKERÉKPÁR után fi zetendő heti e-matrica díja 1470 Ft. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. az autópálya-matricák értékesítését a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) megbízása alapján végzi. Az e-matrica értékesítéséből származó bevétel teljes egészében a magyarországi úthálózat fenntartásában, működtetésében hasznosul. Kérjük, hogy idejében, azaz még a díjas útszakaszra történő felhajtás előtt gondoskodjon az úthasználati díj megfi zetéséről! A jogosulatlan úthasználat pótdíjfi zetési kötelezettséget von maga után. AZ E-MATRICA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 1 napos jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt naptári napra (tárgynap 24 óráig), kizárólag a D2, D3 és D4 díjkategóriákba tartozó járművekre. Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24 óráig). Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdőnaptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napján 24 óráig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napján 24 óráig (pl. érvényesség kezdete: március 15., érvényes április 15-e 24 óráig, illetve ha az érvényesség kezdete: január 30., érvényes február 29-e 24 óráig). Éves jogosultság: érvényes január 1-jétől január 31-én éjfélig. Az e-matrica megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot! Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. Ha egymás után több e-matricát szeretne vásárolni, mindig pontosan határozza meg az utazási időpontokat! JÁRMŰKATEGÓRIÁK D1 3,5 t 3,5 t < D2 7,5 t 3,5 t < Busz 12 t 7,5 t < D3 12 t 12 t < Busz 12 t < D4 A gépjármű és vontatmány megengedett legnagyobb össztömegértékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni. 2 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

3 HOL ÉS HOGYAN VÁSÁROLHAT E-MATRICÁT? Úthasználati jogosultságát a gyors és kényelmes ügyintézés érdekében számos helyen és módon, a nap bármely időszakában megvásárolhatja. Az e-matricát az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodái mellett a hivatalos viszonteladó partnereknél, benzinkutakon, SMS-ben, interneten és telefonon is megvásárolhatja. SZEMÉLYES VÁSÁRLÁS (ügyfélszolgálati iroda, benzinkutak és egyéb értékesítési helyek) Az e-matrica értékesítése és érvényesítése ma már kizárólag elektronikus úton történik. Az úthasználati jogosultság megszerzéséről az értékesítési pontnak egy ellenőrző szelvényt kell átadnia az alábbi adattartalommal: értékesítő neve, címe vagy székhelye; az értékesítés helye, időpontja az óra és a perc feltüntetésével; a jogosultság egyedi azonosító sorszáma; a vásárló által megjelölt díjkategória, a vásárló által megadott jármű forgalmi rendszáma és felségjele; az érvényesség kezdetének és végének megjelölése évszámban, hónapban és napban az órával és perccel együtt. A jogosultság csak akkor érvényes, ha a jogosultság megszerzését igazoló ellenőrző szelvény eladói példányát a vásárló aláírja, a vevő példányát az értékesítő kinyomtatta és a vevő átvette. Az aláírás azt igazolja, hogy az értékesítési tranzakció a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot. Kérjük, hogy az ellenőrző szelvény aláírása előtt alaposan győződjön meg arról, hogy azon helytálló adatok szerepelnek, különös tekintettel a gépjármű forgalmi rendszámára és az érvényesség idejére! Felhívjuk fi gyelmét, hogy Ön az aláírásával hitelesíti az adatokat, azaz felelősséget vállal azok helytállóságáért. Az aláírással igazolt, hibás adatok miatt kiszabott pótdíjat a gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának kell megfi zetnie. Amennyiben az adatok nem helyesek, kérjük, ne küldjön visszaigazoló SMS-t! Amennyiben tranzakcióját törölte, de vásárlási szándéka továbbra is fennáll, a helyes adatokkal új tranzakciót kell indítania. Az adatok megerősítését követően a szolgáltató az úthasználati jogosultság megszerzéséről köteles a vásárlónak nyugtázó értesítést küldeni, melynek előhívhatónak és tárolhatónak kell lennie. Amennyiben az érvényesség kezdeti időpontját nem adta meg, az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. A díjköteles útszakaszokra csak a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítés birtokában lehet felhajtani. Az adatbázisba bekerülő adatokért minden esetben a vásárlást igazoló személy a felelős. AZ ELLENŐRZÉS Az úthasználat jogszerűségét az elektronikus értékesítési nyilvántartás, illetve az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését a Díjrendeletben meghatározott szervezetek végezhetik (Nemzeti Közlekedési Hatóság, Állami Autópálya Kezelő Zrt., Rendőrség). Az úthasználati díj megfi zetésének ellenőrzése a díjköteles útszakaszon belül bárhol történhet mobil csoportok által és elektronikus eszközökkel egyaránt. Ide tartoznak a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenők, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágak is. Megállításos ellenőrzés esetén a gépjármű vezetője köteles megállni az ellenőrző ponton, és a díjkategória ellenőrzése céljából a gépjármű (és a vontatmány) forgalmi engedélyét az ellenőrzést végző személynek átadni. A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a helyszíni díjellenőrzés során az ellenőrök a fentieken túl jogosultak a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, az úthasználó okmányait átvenni és megvizsgálni. Vitás esetben a díjellenőrző csoport kérheti a rendőrség intézkedését, illetve annak megérkezéséig jogosult a gépjárművet feltartóztatni. Jogosulatlan úthasználat esetén az erről készített jegyzőkönyv átadásával az úthasználót a pótdíj megfi zetésére kell kötelezni, továbbá elrendelhető a díjköteles útszakasz azonnali elhagyása is. Jogsértés megállapítása esetén az úthasználó, valamint a gépjármű okmányairól másolat is készíthető. A díjköteles útszakaszokra csak érvényes ellenőrző szelvény birtokában lehet felhajtani, azonban azt az utazás során nem szükséges a járműben tartania. Kérjük, hogy az ellenőrző szelvényt gondosan őrizze meg és ügyeljen a hőpapír tárolási szabályaira. Utólagos ügyfélszolgálati ügyintézésre csak az ellenőrző szelvény átadása mellett van lehetőség. VIRTUÁLIS VÁSÁRLÁS (SMS-ben, interneten, telefonkészülékkel történő vásárlás) A vásárlást a szolgáltató által meghatározott és közzétett módon, az alábbi adatok megadásával lehet kezdeményezni: a gépjármű forgalmi rendszáma, díjkategóriája és felségjelzése; az úthasználati jogosultság érvényességi ideje (pl.: heti); az érvényesség időpontjának kezdete (ahol erre lehetőség van). A szolgáltató egy válasz SMS-ben ellenőrzésre visszaküldi az adatokat. Amennyiben az adatok helyesek, Önnek egy válaszüzenetben (pl. OK ) kell megerősítenie az úthasználati jogosultság vételi szándékát. Az úthasználati jogosultság meglétét mobil kamerával felszerelt autók és fi x kamerák is ellenőrzik. A díjköteles útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem azt a célt szolgálják, hogy az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díjat ott váltsák meg, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges e-matrica vásárlást teszik kényelmesebbé. 4 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

4 JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLAT Ha Ön díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül. Az úthasználati jogosultság abban az esetben is érvénytelen: ha alacsonyabb díjkategóriára szól, mint amilyenre az ellenőrzésbe vont gépjárműhöz/- szerelvényhez aktuálisan szükség lenne; (kivételt képeznek az azonos árú, 1 napos jogosultsággal közlekedő gépjárművek, a Díjrendeletben foglalt díjkategóriák tekintetében) ha a nem motorkerékpárként nyilvántartott gépjármű motorkerékpáros e-matricával közlekedik; ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával; ha a matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg. VÁLTOZÁSOK A PÓTDÍJFIZETÉSBEN A díjfi zetés ellenőrzésére jogosult szervezetnek a jogosulatlan úthasználat időpontjától számított 60 napon belül postára kell adnia a pótdíjfi zetési felszólítást. Nem kell külön felszólítást postázni, ha a jármű vezetője egy helyszíni ellenőrzés során a kiállított jegyzőkönyvet aláírja és átveszi. A pótdíjfi zetési kötelezettség elévülési ideje 2 év, amelyre a polgári törvénykönyv egyéb elévülést megszakító és meghosszabbító szabályai általános érvényben vonatkoznak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni! A JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLATÉRT PÓTDÍJAT KELL FIZETNI! Fizetési határidő D1 D2 D3 D4 30 napon belül Ft Ft Ft Ft 30 napon túl Ft Ft Ft Ft Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, illetve az elektronikus díjfi zetési szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes, a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítéssel, abban az esetben a gépjármű vezetője/tulajdonosa (üzemben tartója) köteles pótdíjat fi zetni az ellenőrzés alá vont gépjármű díjkategóriájának megfelelően. Ha a járműre motorkerékpáros jogosultságot vásárolták, de a jármű a forgalmi engedélye szerint nem motorkerékpár, akkor a jármű díjkategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell fi zetni. Nem megfelelő kategóriájú e-matrica használata esetén különbözeti pótdíj fi zetendő. A pótdíjat - az ellenőrzés módjától függetlenül - bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással ( sárga csekk ), illetve banki átutalás útján lehet megfi zetni. A fi zetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfi zetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani. Ha a befi zetést banki átutalással teljesíti, az átutalási megbízáson feltétlenül szerepeljenek az alábbi adatok: A számlatulajdonos neve, számlaszáma: Állami Autópálya Kezelő Zrt A közlemény rovatban: a Pótdíj szöveg, a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszáma vagy a felszólító levél azonosító száma, az ellenőrzés dátuma és a díjkategória (D1, D2, D3, D4). Jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíjfi zetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés a fi zetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napon lejár, azaz ezt követően jogi úton érvényesíthető a pótdíjazottal szemben fennálló tartozás. Ha a fi zetési felszólítás azért érkezik vissza, mert a címzett azt nem kereste, abban az esetben az iratot (ellenkező bizonyításig) a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni! A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy amennyiben a járműnyilvántartásban változásra okot adó körülmény (pl. címváltozás) következik be, akkor a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló évi LXXXIV. törvény (Kknyt.) 33. foglaltak alapján járjon el, vagy a pontos teendőkről az Okmányirodában érdeklődjön. A PÓTDÍJ MAXIMALIZÁLÁSA január 1-jétől lehetőség nyílik a pótdíjak maximalizálását kérni, legfeljebb két pótdíjfizetési kötelezettségre. Erre akkor van lehetősége, ha több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve érvényes e-matricával rendelkezik. A pótdíj maximalizálására vonatkozó eljárás feltételei: Kérelmét az első pótdíjfi zetési értesítés kézhezvételét követően legfeljebb 15 naptári napon belül írásban be kell nyújtania az ÁAK Zrt.-hez; Kérelmet abban az esetben nyújthat be, ha az egymást követő jogosulatlan úthasználatok száma, az ellenőrzés időpontja és az első pótdíjfi zetési felszólítás kézhezvétele között eltelt időben, kettőnél több; A tulajdonos vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet; A maximalizált pótdíjakat a kérelembefogadásától számított 15 napon belül kell megfi zetni; A pótdíj megfi zetése történhet személyesen ügyfélszolgálati irodában vagy postai készpénz átutalási megbízás, illetve banki utalás útján; A kérelem eredményes elbírálása érdekében az érintett ellenőrzési ügyek egyedi azonosító számait minden esetben pontosan meg kell adni. Kérelmét az alábbi címre juttassa el: Postai úton: Állami Autópálya Kezelő Zrt Gödöllő, Pf AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

5 JELMAGYARÁZAT ig átadott autópálya szakasz D1, D2, D3, D4 díjkategóriák számára díjmentes gyorsforgalmi út D1 díjkategória számára díjmentes, de D2, D3, D4 díjkategóriák számára díjköteles gyorsforgalmi út D1, D2, D3, D4 díjkategóriák számára díjköteles autópálya szakasz D1 kategória számára díjmentes, de a D2, D3, D4 kategóriák számára - az autóbuszok kivételével - díjköteles főúti szakasz folyamán átadásra kerülő gyorsforgalmi útszakasz 8 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

6 DÍJAS ÉS DÍJMENTES SZAKASZOK A D1, D2, D3, D4 kategóriák számára díjmentes gyorsforgalmi utak Kezdőpont Végpont Út (Km-szelvény) (Km-szelvény) M0 Teljes hosszában (beleértve az északi szektor 2.sz. főút és M3 ap. közötti szakaszát is) M1 Budapest 5 M0 autóút 16 M3 Budapest 11 M0 autóút 13 M31 Teljes hosszában (M0 M3) M5 Budapest 13 M0 autóút M0 autóút (gyáli csp.) 22 M4 Budapest 19,1 M0 autóút 25 M7 Budapest 5 M0 autóút 16 A D1 kategória számára díjmentes, de a D2, D3, D4 kategóriák számára díjköteles gyorsforgalmi utak Kezdőpont Végpont Út (Km-szelvény) (Km-szelvény) Biatorbágy M1 (csak Budapest 18 M0 autóút 16 felé) M1 Tatabánya óváros 56 Tata 67 M1 M19 autóút sz. főút 129 M1 86. sz. főút 160 M15 autóút 166 M3 21. sz. főút sz. főút 59 M15 M1 autópálya 0 országhatár 15 M19 M1 autópálya 0 1. sz. főút 10 M2 Budapest 17 Vác (12. sz. főút) 47 M3 4. sz. főút j. összekötő út 234 M sz. főút sz. főút 44 M4 4. sz. főút 25 Üllő 29,1 M43 M5 autópálya 0 5. sz. főút 5 M5 5. sz. főút sz. főút 90 M5 M43 autópálya 159 országhatár 174 M6 M0 autóút 14 Érdi tető 22 M7 M0 autóút 16 Érd 18 M7 7. sz. főút sz. főút 64 M70 M7 autópálya 0 országhatár 19 M8 6. sz. főút 10,3 51. sz. főút 15,5 M9 6. sz. főút sz. főút 21 M9 Kaposvár Kaposvár 112,3 elkerülő elkerülő 128,35 A D1 kategória számára díjmentes, de a D2, D3, D4 kategóriák számára az autóbuszok kivételével díjköteles főúti szakaszok Út Kezdőpont Végpont szám Település Km-szelvény Település Km-szelvény 1. Tata 67,78 Almásfüzitő 76,63 2. Vác 40,14 Rétság 57,17 3. Kápolna 110,41 Kerecsend 118,15 4. Szolnok elkerülő 91,45 Szolnok elkerülő 101,41 4. Újfehértó 261,57 Nyíregyháza 268,76 4. Berkesz 304,03 Ajak 313,01 6. Szentlőrinc 218,18 Szigetvár 230,59 8. Ajka 83,28 Devecser 92,18 8. Kám 137,57 Vasvár 145,07 8. Rátót 182,52 országhatár 190, Budapest 14,63 Pilisvörösvár 16, Bátonyterenye 44,89 Salgótarján 52, Miskolc 1,50 Sajószentpéter 13, Tiszafüred 40,86 Hortobágy 71, Tokaj 9,18 Rakamaz 12, Mezőpeterd 48,55 országhatár 63,4 43. Szeged 7,92 Makó 28, Lakitelek 29,21 Tiszaug 35, Békéscsaba 125,65 Doboz elágazás 129, Fényes elágazás 129,33 Gyula 137, Hódmezővásárhely 200,5 Szeged 218, Mátészalka 19,50 Győrtelek 27, Kiskunlacháza 42,72 Dömsöd 50, Solt 57,57 Dunaföldvár 60,9 53. Soltvadkert 39,18 Kiskunhalas 53, Jakabszállás 18,98 Soltvadkert 44, Baja 101,86 Alsónyék 118, Bátaszék 23,00 Mohács 49, Cece 25 Simontornya 32, Sárkeresztúr 71,56 Székesfehérvár 90, Balatonvilágos 2,28 Balatonkenese 5, Keszthely 108, sz. főút 116, Alsópáhok 5,10 Zalaapáti 10, Lenti 64,88 Rédics 69, Székesfehérvár 3,22 Sárkeresztes 8, Bakonysárkány 37,81 Kisbér 45,8 82. Gyulafirátót 6 Olaszfalu 18, Jánosháza 41,58 Sárvár 60, Győr 0 Enese 11, Kóny 18,57 Csorna 24, Rédics 2,38 Zalabaksa 13,2 86. Körmend 52,08 Egyházasrádóc 59, Jánossomorja 174,13 Mosonmagyaróvár 185,8 Magyarország közúthálózatán az alábbi táblák mutatják, hogy pontosan hol, mettől meddig szükséges díjat fi zetni az út használatáért. MATRICA VIGNETTE MATRICA VIGNETTE MATRICA VIGNETTE MATRICA VIGNETTE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁKBAN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK Abban az esetben, ha: gépjárművét eladta vagy a használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnt, és szeretné a régi gépkocsijára szóló úthasználati jogosultságot az új gépjárművére érvényesíttetni; rendszámát lecserélte, és szeretné a régi rendszámára szóló úthasználati jogosultságot az új rendszámra átíratni; gépjárművét ellopták vagy totálkáros lett, és szeretné a régi gépkocsijára szóló úthasználati jogosultságot egy új vagy másik gépjárműre érvényesíttetni; díjkategóriáját tévesen állapította meg, és szeretné annak korrekcióját kérni; a rendszámát tévesen adta meg, és szeretné annak korrekcióját (legfeljebb 3 karakter eltérésig) kérni; a jogosultságának igazolására szolgáló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést elvesztette; ugyanazon időszakra több jogosultságot is vásárolt egy bizonyos rendszámra; elővásárlásban megváltott e-matricája árának visszatérítését szeretné kérni; ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, az ügyfélszolgálati ügyintézés előtt tartsa szem előtt: Ellenőrző szelvényét legalább 1 évig gondosan őrizze meg, hőtől, fénytől védve tárolja; Az eredményes ügyfélszolgálati ügyintézés alapfeltétele az ellenőrző szelvény eredeti példányának vagy a vásárlást igazoló nyugtázó értesítés, illetve a szolgáltató által kiadott igazolás bemutatása; Elveszett vagy sérült ellenőrző szelvénye a forgalmi engedély bemutatása mellett csak szolgáltatási díj ellenében pótolható; A szolgáltatási díj alap összege bruttó 1470 Ft, ami az elvégzett módosítások számának függvényében változhat; Kettős vásárlás vagy előre megvásárolt e-matrica árának visszatérítése során az ÁAK Zrt. szolgáltatási díjat számol fel. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó részletes eljárási szabályokról érdeklődjön a as kék számunkon, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy látogasson el honlapunkra: VIDEO- KONTROLL! VIDEO- KONTROLL! VIDEO- KONTROLL! VIDEO- KONTROLL! 7.5t 7.5t 10 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

7 Km Település Hely Autópálya Pályaol_ dal* h k, cs p Nyitva szerda M1/M7 9 Budaörs pihenő jobb M1 158 Lajta pihenő bal M3 12 Budapest pihenő jobb M30 6 Emőd mérnökség bal M35 24 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK ELÉRHETŐSÉGE: mérnökség jobb M5 67 Lajosmizse pihenő jobb M5 159 Szeged Damjanich u. 28. bal M6 67 Dunaújváros Piactér bal szo v A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK AZ E-MATRICÁRÓL! 1. Ellenőrző szelvény: Az úthasználat jogszerűségét az ellenőrző szelvény igazolja, szerepel rajta az e-matrica sorszáma, az érvényesség ideje - kezdete és vége -, a gépjármű rendszáma, felségjel, díjkategória, értékesítő neve, címe vagy székhelye, valamint a vásárlás időpontja. Minden ügyintézés (átírás, módosítás) csak az ellenőrző szelvény bemutatásával lehetséges, ezért kérjük, azt minden esetben 1 évig őrizzék meg! ABC123 Név 2. Ha rosszul adta meg a rendszámot: E-matrica vásárlásakor minden esetben ellenőrizze a rendszám és a dátum helyességét! Az ellenőrző szelvény aláírásával Ön egyben igazolja, hogy a rajta szereplő adatok megfelelnek a valóságnak. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, ellenőrző szelvényét egy évig őrizze meg. Téves rendszám feltüntetése esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig - lehetőség van az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a rendszám javítására. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, illetve a szolgáltató által kiállított igazolást.. Az átírási díj összege módosítandó karakterenként 1470 Ft. M60 30 Pécs M7 59 Hajdúböszörmény Székesfehérvár Árnyas út, Árnyas Liget lakópark II. 47. jobb pihenő jobb ABC123 M7 150 Fonyód mérnökség jobb * Jobb oldal: Budapest felől, bal oldal: Budapest felé 3. SMS-vásárlás: SMS-ben vásárolt e-matrica esetében a személyes ügyintézések során a nyugtázó SMS értesítést, míg írásbeli ügyintézéshez a telefonszolgáltató által kiadott igazolást szükséges bemutatni, amely tartalmazza az e-matrica egyedi azonosító sorszámát. VÁLASZ: OK! KIVÁLÓSÁG AZ ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁSBAN DÍJ 2010 Büszkék vagyunk arra, hogy az Állami Autópálya Kezelő Zrt. a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban elnevezésű versenyen a személyes ügyfélkiszolgálásban I., a telefonos ügyfélkiszolgálásban II. helyezést ért el a nagyvállalatok között. Munkatársaink továbbra is készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal! 4. Ha eladta a gépjárművét: Éves matricája nem vész kárba, az az újonnan vásárolt vagy más jogviszony által használatba vett gépjárműre 30 napon belül átíratható. Az átírást kérőnek az ÁAK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatnia az újonnan vásárolt gépjármű forgalmi engedélyét és az okmányiroda által kiállított vagy ellenjegyzett okiratot a korábbi jármű eladásáról. Az ügyintézés során vissza kell szolgáltatni az e-matrica megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt és meg kell fi zetni a szolgáltatás díját. 12 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

8 AZ AUTÓPÁLYA-HASZNÁLAT ELŐNYEI: Biztonságosabb célba érés rövidebb időn belül (az elmúlt évek statisztikai adatai szerint az autópályákon harmad akkora a baleseti kockázat, mint az alsóbbrendű utakon). KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN! KERÜLJE EL A LEGGYAKORIBB BALESETET OKOZÓ HELYZETEKET! 1. Gyorshajtás: Tervezhetőbb menetidő. Fokozott gondossággal végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység. Éjjel-nappali diszpécserszolgálat. (tel: ) Folyamatos útellenőrzés. Kiemelt szintű téli útüzemi szolgálat. A forgalmi helyzetről és a pályák állapotáról tájékoztató változtatható jelzésű táblák, illetve mátrixtáblák tájékoztatják a közlekedőket. Egyszerű és komplex (benzinkúttal és vendéglátóegységgel kiegészített) pihenőhelyek a pályák mentén. A díjfi zetés és díjellenőrzés módját meghatározó főbb törvények és jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedés nyilvántartásáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (Díjrendelet) 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfi zetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 130 >2 sec P A hazai autópályákon a személygépjárművek megengedett legnagyobb sebessége 130 km/h, autóutakon 110 km/h, tehergépjárművek esetén ez a szám 80 km/h, illetve 70 km/h - ha nincs ettől eltérő sebességkorlátozás feltüntetve. Sokszor a gyorshajtás és a nem megfelelő követési távolság tartásának következménye az utoléréses vagy ráfutásos baleset. Tartsa be a sebességkorlátozásokat! 2. Leállósávon való tartózkodás: Az autópályák melletti leállósávon tilos megállni vagy várakozni. Ha műszaki okból mégis megállásra kényszerül, mindig használjon vészvillogót, láthatósági mellényt és háromszöget, utasaival együtt pedig a legrövidebb időn belül húzódjon a szalagkorlát mögé. A statisztikai adatok alapján a leállósávon tartózkodók átlagosan mindössze 20 percig maradnak életben. 3. Megfelelő követési távolság tartása: Az előttünk haladó járművet mindig csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy annak hirtelen fékezése esetén is meg lehessen állni. Tehergépjárművek esetében lakott területen kívül olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy előzést végrehajtó jármű biztonságosan besorolhasson. 4. Frontális ütközés autóúton: Az előzés a járművezetés egyik legveszélyesebb manővere. Előzésbe csak akkor kezdjünk, ha közúti jelzés ezt nem tiltja, jól belátható az útszakasz, nincs szembejövő forgalom és mögöttünk más még nem kezdett előzésbe. Egy rosszul felbecsült sebesség vagy távolság végzetes lehet! 5. Elalvás vezetés közben: Ne kockáztasson! Ha fáradt, álljon meg! Egy másodperc fi gyelemkiesés is végzetes következményekkel járhat. Autópályáinkon km-enként található pihenő, fáradtság érzése esetén álljon meg, és néhány perc felfrissülés után már biztonságosan folytathatja útját. 6. Nem az időjárási viszonyoknak megfelelő vezetés: A vizes útfelület, a leszálló köd, a havas, csúszós út mind nagyobb odafi gyelést és megváltoztatott vezetési stílust igényelnek. Minden alkalommal vegye fi gyelembe az aktuális időjárási viszonyokat és ennek megfelelően válassza meg haladási sebességét és a követési távolságot. 14 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ

9 ELÉRHETŐSÉGEINK: Központi kékszám: (Magyarországról helyi tarifával, éjjel-nappal hívható szám) Internet: Aktuális forgalmi információk SMS-ben: Szolgáltatásunk segítségével Ön egy alapdíjas SMS áráért aktuális forgalmi információkhoz juthat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által kezelt autópályákkal kapcsolatban. Nem kell mást tennie, csak küldje el a kiválasztott autópálya kódját (M0, M1, M15, M19, M2, M3, M30, M31, M35, M43, M7, M70, M8, M9) a következő telefonszámra: Válaszként két SMS-t kap. Az első üzenetben a kiválasztott autópályára vonatkozó általános információkról értesülhetnek az autósok (időjárási viszonyok, közlekedési helyzet, forgalmi adatok, hosszú távú fenntartási munkák). A második üzenetben a két utolsó pályaeseményről, tehát balesetekről, időszakos terelésekről és egyéb, a forgalmat érintő történésekről érkeznek hírek. AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2012

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ

AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ 2 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 TISZTELT UTAZÓ! Magyarország autópályáit, autóútjait és az országos főutak egyes szakaszait kizárólag

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. -a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 1/7. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Oktatási Segédlet. 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben január 1-jétől?

Oktatási Segédlet. 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben január 1-jétől? Oktatási Segédlet 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben 2015. január 1-jétől? A gépjármű megengedett legnagyobb össztömege és a szállítható

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató e-matrica

EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató e-matrica EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató e-matrica Tudnivalók ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Ügyfeleink már 2006. decembere óta vásárolhatnak napi, heti, havi és havi e-matricát is mobiltelefonon keresztül,

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok Tisztelt Partnerünk! Kérjük engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a hazai útdíjfizetési rendszerek használatában 2015. február elsejétől érvénybe lépő leglényegesebb változásokra annak érdekében, hogy

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VII.3.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM

36/2007. (III. 26.) GKM Az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet a 2008.01.01-tıl hatályos módosításokkal egységes szerkezetben A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok Tisztelt Partnerünk! Kérjük, engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a hazai útdíjfizetési rendszerek használatában 2017. január 1-én hatályba lépő leglényegesebb változásokra annak érdekében, hogy a tevékenységi

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.

Részletesebben

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése Vertetics Dávid Közlekedési Infrastruktúra Főosztály IX. Forgalomszabályozási konferencia Közúti Infrastruktúra-Környezetvédelem-Forgalomszabályozás?

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

NÚSZ kommunikációs háttéranyag

NÚSZ kommunikációs háttéranyag NÚSZ kommunikációs háttéranyag 2014. november 1 HU-GO e-útdíj 1.1 Bírság amnesztia A Parlament elfogadta az útdíjtörvény módosítását ( amnesztia törvény ). A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közreműködik

Részletesebben

Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései

Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései Forgalmász Napok Sopron, 2013. június 12. Thoroczkay Zsolt miniszteri főtanácsadó NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Az előadásban érintett témák

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Magyarország mozgásban Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Börzsei Tibor vezérigazgató TARTALOM ÁAK Zrt. története számokban Amire büszkék vagyunk HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer Átalakulásunk Céljaink

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Használati útmutató a NÚSZ Zrt. e-ügyfélszolgálat portál kezeléséhez

Használati útmutató a NÚSZ Zrt. e-ügyfélszolgálat portál kezeléséhez Használati útmutató a NÚSZ Zrt. e-ügyfélszolgálat portál kezeléséhez A NÚSZ Zrt., mint Szolgáltató az ematrica.nemzetiutdij.hu címen e-ügyfélszolgálati portált működtet. A portál szolgáltatásait a Felhasználó

Részletesebben

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata 1. számú melléklet A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata IGÉNYLÉS KEZDETE MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉHEZ? NEK AZONOSÍTÓD VAN? Ha

Részletesebben

Fizessen mobillal! Mobilparkolás. Használati útmutató mobilparkolás. Parkolás TELEFONHÍVÁSSAL. Indítás: Leállítás: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Fizessen mobillal! Mobilparkolás. Használati útmutató mobilparkolás. Parkolás TELEFONHÍVÁSSAL. Indítás: Leállítás: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Sikeres regisztrációt és egyenlegfeltöltést követôen a mobilparkolás igénybe vehetô. A szolgáltatás bármelyik mobilszolgáltató hálózatán keresztül, számkijelzés beállításával használható.

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok Tisztelt Partnerünk! Kérjük engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a hazai útdíjfizetési rendszerek használatában 2016. január elsején érvénybe lépett leglényegesebb változásokra annak érdekében, hogy a

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató zárttéri mobilparkolás

EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató zárttéri mobilparkolás EME ZRT. P Fizessen mobillal! Használati útmutató zárttéri mobilparkolás Zárttéri Mobilparkolás ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A felszíni mobilparkolás rohamosan növekvô népszerûsége magával hozta az igényt, hogy

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGG Y 0LfS I4I'V#k L Érkezett: 1007 MAJ 11. H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről Előadó : Dr.

Részletesebben

Haszna lati ú tmútató a NÚ SZ Zrt. e-ú gyfe lszólga lat pórta l kezele se hez

Haszna lati ú tmútató a NÚ SZ Zrt. e-ú gyfe lszólga lat pórta l kezele se hez Haszna lati ú tmútató a NÚ SZ Zrt. e-ú gyfe lszólga lat pórta l kezele se hez A NÚSZ Zrt., mint Szolgáltató az ematrica.autopalya.hu címen e-ügyfélszolgálati portált működtet. A portál szolgáltatásait

Részletesebben

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 10 2. számú melléklet A elektronikus igénylési folyamata Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba alapján új igénylést indít el a javított adatokkal és a hibás igénylést törli Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelete az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám A közúti közlekedésről

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2014/1. szám

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2014/1. szám E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2014/1. szám A HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer díjkategóriái 2013. július 1-én hazánkban bevezetésre került a megtett úttal arányos HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer. A

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Közlekedési Tagozat 2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon 1 5. Közlekedési magatartás a 2+1 sávos utakon Siska Tamás és társai: Tóthné Temesi Kinga, dr. Csorja Zsuzsanna,

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A szabályozás azt kívánja elérni, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói fokozott felelősséget érezzenek azért, hogy a járművüket használók

A szabályozás azt kívánja elérni, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói fokozott felelősséget érezzenek azért, hogy a járművüket használók Hatósági ügyintézés: A gépjárművek használatát a jogszabályok, rendeletek egész sora szabályozza. Gondtalanul autózva nem is gondolunk ebbe bele, de azonnal szembesülünk vele, ha pl. egy szélvédő csere

Részletesebben

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Mobiltelefon számla. Csincsik Annamária. Budapest Erzsébet utca , Salgótarján Homok utca 1 1 2

Mobiltelefon számla. Csincsik Annamária. Budapest Erzsébet utca , Salgótarján Homok utca 1 1 2 Mobiltelefon számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2016

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2016 E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2016 A HU-GO ELEKTRONIKUS ÚTDÍJSZEDÉSI RENDSZER A HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben a díjfizetési kötelezettség minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ ITS hordozható OBU gépjárműfedélzeti egység A Magyarországon díjköteles útszakaszok elektronikus útdíj bevallásához Kedves Vásárlónk, üzembehelyezés előtt gondosan

Részletesebben

e-matrica balesetbiztosítással

e-matrica balesetbiztosítással EME ZRT. e-matrica balesetbiztosítással ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Ügyfeleink már 2006. decembere óta vásárolhatnak napi, heti és havi e-matricát is mobiltelefonon keresztül, minden gépjármûtípusra. 2008. január

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2015

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2015 E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2015 HU-GO ELEKTRONIKUS ÚTDÍJSZEDÉSI RENDSZER A HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben a díjfizetési kötelezettség minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni? Hallgatói Központban (HK), ahol egész évben lehetőség van az érvényesítésre.

Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni? Hallgatói Központban (HK), ahol egész évben lehetőség van az érvényesítésre. Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni? Hallgatói Központban (HK), ahol egész évben lehetőség van az érvényesítésre. Helye: A/1-es épület mfsz. 18 Postacím: 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros Mikor

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA MÁTRAHÁZA, 2017. MÁJUS 9-10. Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2017. május 9. M3 ap. - 403 sz.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben