AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ"

Átírás

1 AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ

2 2 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 TISZTELT UTAZÓ! Magyarország autópályáit, autóútjait és az országos főutak egyes szakaszait kizárólag úthasználati díj megfizetésével lehet igénybe venni. A díjfizetés a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegértéke alapján használati díjas (e-matrica) vagy elektronikus (HU-GO) díjfizetési rendszerben történhet. Kiadványunk minden olyan fontos információt tartalmaz, amit a hazai használati díjas, azaz az e-matricás rendszer használatáról és a gyorsforgalmi utak közlekedési rendjéről ismerni szükséges. A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó, megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerről (HU-GO) a weboldalon vagy a HU-GO tájékoztató kiadványában olvashat részletesen. Bízunk benne, hogy tájékoztató füzetünk az Ön állandó útitársává válik, amiben bármikor utánanézhet az utazásához szükséges feltételeknek, adatoknak vagy az ÁAK Zrt. elérhetőségeinek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Állami Autópálya Kezelő Zrt.

3 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ E-MATRICA DÍJAK: Díjkategória Heti Havi Éves D Ft Ft Ft D1 (MOTOR) Ft B Ft Ft Ft A táblázatban szereplő árak az általános forgalmi adót magukban foglalják. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. az autópálya-matricák értékesítését a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) megbízása alapján végzi. Az e-matrica értékesítéséből származó bevétel teljes egészében a magyarországi úthálózat fenntartásában, működtetésében hasznosul. Kérjük, hogy idejében, azaz még a díjas útszakaszra történő felhajtás előtt gondoskodjon az úthasználati díj megfizetéséről! A jogosulatlan úthasználat pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. nem rendelkezik Ha főútról autópályára terelik fel és érvényes e-matricával, az első kihajtónál hagyja el a pályát! Egy közút lezárásának vagy forgalomkorlátozásának időtartama alatt a hatóságok terelőútként olyan díjköteles útszakaszokat is kijelölhetnek, amelyeket átmenetileg díjmentesen lehet igénybe venni. A díjmentesség azonban csak egy bizonyos szakaszra, és nem a teljes gyorsforgalmi útra vonatkozik, ezért ilyen esetekben az első lehetőségnél el kell hagyni az autópályát.

4 4 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 AZ E-MATRICA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra, összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig. Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdőnaptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig (pl. érvényesség kezdete: március 15., érvényes április 15-e 24. órájáig, illetve ha az érvényesség kezdete: január 30., érvényes február 28-a 24. órájáig). Éves jogosultság: érvényes január 1-jétől január 31-én éjfélig (összesen 13 hónapra) Az e-matrica megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot! Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. Ha egymás után több e-matricát szeretne vásárolni, mindig pontosan határozza meg az utazási (felhasználási) időpontokat! JÁRMŰKATEGÓRIÁK D1 3,5 t B2 > 3,5 t A gépjármű és vontatmány megengedett legnagyobb össztömegértékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

5 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ HOL ÉS HOGYAN VÁSÁROLHAT E-MATRICÁT? Úthasználati jogosultságát a gyors és kényelmes ügyintézés érdekében - számos helyen és módon, a nap bármely időszakában megvásárolhatja. Az e-matricát az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodái mellett online, e-ügyfélszolgálatunkon, továbbá a hivatalos viszonteladó partnereinknél, töltőállomásokon és SMS-ben is megvásárolhatja. Online e-matrica vásárlás A díjköteles útszakaszokra csak az érvényes ellenőrző szelvény, vagy a szolgáltató által küldött nyugtázó értesítés birtokában lehet felhajtani. e-matrica Az Eladói példányon minden esetben ellenőrizze az adatokat! Eladó példánya Az e-matrica típusa és kategóriája Rendszám AAK001 Ország Magyarország (HUN) Típus heti Kategória D1 A gépjármű rendszáma és felségjelzése A rendszám nem tartalmazhat ékezetes karaktereket. pl.:á=a Az e-matrica és a gépjármű adatait minden vásárlás során ellenőrizni kell! Aláírásával minden esetben jóvá kell hagynia az e-matrica adatait, így a továbbiakban Ön a felelős az adatok helyességéért! Az eladói példány kizárólag adatok ellenőrzésére használható, úthasználatra nem jogosít! Érvényesség kezdete :29:31 Érvényesség vége :59:59... Aláírás Ez az eladói példány úthasználatra nem jogosít Érvényesség ideje Sikeres vásárlás után minden esetben meg kell kapnia az e-matrica Vevői példányát, csak ennek birtokában használja a fizetős útszakaszokat!

6 6 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 DÍJMENTES SZAKASZOK D1 kategória számára díjmentes gyorsforgalmi utak A díjas és díjmentes szakaszokról interaktív térképünkön is tájékozódhat: Kezdőpont Végpont Út Csomópont Csomópont Csomópont Csomópont (Km-szelvény) (Km-szelvény) M0 teljes szakaszán M31 teljes szakaszán M1 Budapest 5 M0 autóút 16 M1 (csak Budapest felé) Biatorbágy 18 M0 autóút 16 M1 Tatabánya óváros 56 Tata 67 M1 M19 autóút sz. főút 129 M1 86. sz. főút 160 M15 autóút 166 M3 Budapest 11 M0 autóút 13 M3 21. sz. főút sz. főút 59 M3 4. sz. főút főút 234 M sz. főút sz. főút 44 M43 M5 autópálya 0 5. sz. főút 5 M5 Budapest 13 M0 autóút (gyáli csomópont) 22 M5 5. sz. főút sz. főút 90 M5 M43 autópálya 159 országhatár 174 M6 M0 autóút 14 Érdi-tető 22 M7 Budapest 5 Érd 18 M7 7. sz. főút sz. főút 64 M8 6. sz. főút sz. főút M15 M1 autópálya 0 országhatár 15 M19 M1 autópálya 0 1. sz. főút 10 M2 Budapest 17 Vác (12. sz. főút) 47 M70 M7 autópálya 0 országhatár 19 M9 6. sz. főút sz. főút 21 M4 autóút (4. sz. főút jelzés) Budapest Üllő M9 autóút Kaposvár elkerülő (61. sz. főút jelzés) Kaposvár elkerülő B2 kategória számára díjmentes gyorsforgalmi utak Kezdőpont Végpont Út Csomópont Csomópont Csomópont Csomópont (Km-szelvény) (Km-szelvény) M0 teljes szakaszán M31 teljes szakaszán M1 Budapest 5 M0 autóút 16 M3 Budapest 11 M0 autóút 13 M5 Budapest 13 M0 autóút (gyáli csomópont) 22 M7 Budapest 5 M0 autóút 16 M4 autóút (4. sz. főút jelzés) Budapest M0 autóút Magyarország közúthálózatán az alábbi KRESZ táblák jelzik, hogy mely járművek számára (díjkategória) pontosan hol, mettől meddig szükséges díjat fizetni az út használatáért. MATRICA VIGNETTE VIDEO- KONTROLL!

7 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLAT Ha Ön díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül. Az úthasználati jogosultság abban az esetben is érvénytelen: ha a nem motorkerékpárként nyilvántartott gépjármű motorkerékpáros e-matricával közlekedik; ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával; ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől; ha a matrica érvényességi ideje lejárt vagy még nem kezdődött meg. A JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLATÉRT PÓTDÍJAT KELL FIZETNI! Díjkategória Fizetési határidő 30 napon belül Fizetési határidő 30 napon túl D Ft Ft B Ft Ft A pótdíjat - az ellenőrzés módjától függetlenül - bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással ( sárga csekk ), illetve banki átutalás útján, és az ÁAK Zrt. e-ügyfélszolgálatán (www.autopalya.hu vagy keresztül lehet megfizetni. A fizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani. Ha Ön a befizetést banki átutalással teljesíti, az átutalási megbízáson feltétlenül szerepeljenek az alábbi adatok: A számlatulajdonos neve, számlaszáma: Állami Autópálya Kezelő Zrt A közlemény rovatban kérjük, szerepeltesse a Pótdíj szöveget, a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszámát vagy a felszólító levél azonosító számát, az ellenőrzés dátumát és a díjkategóriát (D1, B2). A pótdíjkövetelés az értesítés kézhezvételét követő 30. napon jár le, azaz ezt követően már jogi úton érvényesíthető (pl. fizetési meghagyás útján) a pótdíjazottal szemben fennálló tartozás.

8 8 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 A PÓTDÍJFIZETÉSRŐL A könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást ellenkező bizonyításig a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Lakcímváltozását minden esetben a legrövidebb időn belül jelezze az illetékes hatóságnál! Ha a fizetési felszólítás azért érkezik vissza, mert a címzett azt nem kereste vagy elköltözött, az iratot (ellenkező bizonyításig) a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon szintén kézbesítettnek kell tekinteni. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy amennyiben a járműnyilvántartásban változás történik (pl. címváltozás, tulajdonosváltás), azt mielőbb jelentse be az illetékes kormányhivatalban (okmányiroda). Mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést. A PÓTDÍJ MAXIMALIZÁLÁSA A hatályos szabályok értelmében kérheti a pótdíjas esetek számának maximalizálását. Erre akkor van lehetősége, ha több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve érvényes e-matricával rendelkezik. Ha egy bizonyos időszakon belül jóhiszemű mulasztásból több pótdíjfizetési felszólítása keletkezett, írásban vagy személyesen is kérheti a pótdíjas esetek maximalizálását, legfeljebb kettő pótdíjfizetési kötelezettségre. Kérelmét az alábbi címre juttassa el: Postai úton: Állami Autópálya Kezelő Zrt Gödöllő, Pf

9 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ HASZNOS TANÁCSOK GÉPJÁRMŰ VAGY RENDSZÁMLOPÁS ESETÉRE Ha gépjárműve vagy annak hatósági jelzése jogellenesen került ki az Ön birtokából vagy vélhetően azzal visszaélést követtek el (pl. egyedi azonosító jel meghamisítása), azt haladéktalanul jelentse az illetékes hatóságok számára! Abban az esetben, ha Ön pótdíjfizetési felszólítást kap, de járműve vagy annak hatósági jelzése jogellenesen került ki az Ön birtokából vagy azzal vélhetően visszaélést követtek el és ennek tényét rendőrségi feljelentéssel, illetve a közlekedési igazgatási hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, lehetőség nyílik a pótdíjfizetési folyamat átmeneti felfüggesztésére. A pótdíj kiszabása törlésre kerül, ha Ön az eljárást lefolytató hatóság jogerős döntésével igazolja, hogy az ellenőrzést megelőzően járműve vagy annak hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából, vagy azzal visszaéltek. Az eljárást lefolytató hatóság jogerős döntését vagy annak másolatát a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül be kell bemutatni az ÁAK Zrt. számára. Amennyiben az eljáró hatóság nem igazolja a fentiek tényét, vagy nem történik meg határidőre a szükséges dokumentumok bemutatása, a pótdíj mértéke a 30 napon túli pótdíj mértékével fog megegyezni! AZ ELLENŐRZÉS Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elkötelezett a tekintetben, hogy az autópálya használók körében minél kisebb legyen az az arány, akik a megfelelő jogosultság megváltása nélkül használják a gyorsforgalmi úthálózatot. Az úthasználat jogszerűségét az elektronikus értékesítési nyilvántartás, illetve az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. Az úthasználati díj megfizetésének ellenőrzése a díjköteles útszakaszon belül bárhol történhet manuális és elektronikus eszközökkel egyaránt. Ide tartoznak a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenők, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágak is. Megállításos, ún. mobilcsoportos ellenőrzés esetén a gépjármű vezetője köteles megállni az ellenőrző ponton, és a díjkategória ellenőrzése céljából a gépjármű (és a vontatmány) forgalmi engedélyét az ellenőrzést végző személynek átadni. Az ÁAK Zrt. mobil ellenőrzőcsoportjainál jogosulatlan úthasználat esetén a pótdíjat a helyszínen be kell fizetni, melyre készpénzben forintban és euróban, vagy bankkártyás fizetéssel is lehetőség nyílik. Személyes, helyszíni ellenőrzéskor elsődlegesen a gépjármű vezetője, ennek elmulasztása vagy elektronikus úton történő ellenőrzés esetén a gépjármű tulajdonosa/üzemben tartója köteles a pótdíjat megfizetni. A díjköteles útszakaszokon belül található értékesítési helyek nem azt a célt szolgálják, hogy az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díjat ott váltsák meg, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges e-matrica vásárlást teszik kényelmesebbé.

10 10 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK ELÉRHETŐSÉGE: Település Hely Autópálya Km Pályaoldal* H-K, Cs-P Nyitva Szerda Budapest pihenő (Szilas pihenő) M3 12 jobb Budaörs pihenő (Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 jobb Emőd Autópálya mérnökség M30 6 bal Hajdúböszörmény Autópálya mérnökség M35 24 jobb Szolnok Abonyi út. Hrsz: 8154/34/A Gyöngyös Atkári út Nyíregyháza Debreceni út Mátészalka Jármi út Békéscsaba Berényi út Baja Dózsa György út Szeged Budapesti út Pécs Mohácsi út Lajosmizse pihenő M5 67 jobb Dunaújváros Piactér M6 67 bal Székesfehérvár pihenő M7 59 jobb Lébény Autópálya mérnökség M1 142 bal Veszprém Budapest út Szombathely Körmendi út Fonyód Autópálya mérnökség M7 150 jobb Eszteregnye Autópálya mérnökség M7 219 jobb Szo-V * jobb oldal: Budapest felől, bal oldal: Budapest felé

11 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁKBAN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK Abban az esetben, ha: gépjárművét eladta vagy a használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnt, és szeretné a régi gépkocsijára szóló úthasználati jogosultságot az új gépjárművére érvényesíttetni; rendszámát lecserélte, és szeretné a régi rendszámára szóló úthasználati jogosultságot az új rendszámra átíratni; gépjárművét ellopták vagy totálkáros lett, és szeretné a régi gépkocsijára szóló úthasználati jogosultságot egy új vagy másik gépjárműre érvényesíttetni; díjkategóriáját tévesen állapította meg, és szeretné annak korrekcióját kérni; a rendszámát tévesen adta meg, és szeretné annak korrekcióját (legfeljebb 3 karakter eltérésig) kérni; a felségjel tévesen került rögzítésre; a jogosultságának igazolására szolgáló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést elvesztette; ugyanazon időszakra több jogosultságot is vásárolt egy bizonyos rendszámra; elővásárlásban megváltott e-matricája árának visszatérítését szeretné kérni; ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, az ügyfélszolgálati ügyintézés előtt tartsa szem előtt: Ellenőrző szelvényét legalább 1 évig gondosan őrizze meg, hőtől, fénytől védve tárolja; Az eredményes ügyfélszolgálati ügyintézés alapfeltétele az ellenőrző szelvény eredeti példányának bemutatása; Elveszett vagy sérült ellenőrző szelvénye a forgalmi engedély bemutatása mellett csak szolgáltatási díj ellenében pótolható; A szolgáltatási díj alap összege bruttó 1470 Ft, ami az elvégzett módosítások számának függvényében változhat; Kettős vásárlás vagy előre megvásárolt e-matrica árának visszatérítése során az ÁAK Zrt. szolgáltatási díjat számol fel. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó részletes eljárási szabályokról érdeklődjön: Call Centerünknél a belföldről helyi tarifával hívható, as kék számunkon, elektronikus levélben az címen, személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, interneten: +36-(36) Call Centerünk elérhetősége külföldi hálózatból: (az adott szám hívásakor minden költség a hívó felet terheli!)

12 12 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSAINK Biztonságosabb célba érés rövidebb időn belül (statisztikai adatok szerint az autópályákon harmad akkora a baleseti kockázat, mint az alsóbbrendű utakon). Tervezhetőbb menetidő. Fokozott gondossággal végzett üzemeltetési és karbantartási tevékenység. Éjjel-nappali diszpécserszolgálat. (tel: ) Folyamatos útellenőrzés. Kiemelt szintű téli útüzemi szolgálat. A forgalmi helyzetről és a pályák állapotáról tájékoztató változtatható jelzésű táblák, illetve mátrixtáblák tájékoztatják a közlekedőket. Egyszerű és komplex (benzinkúttal és vendéglátóegységgel kiegészített) pihenőhelyek a pályák mentén. MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS: KEGYELETADÁS AZ AUTÓPÁLYÁK MENTÉN A magyarországi gyorsforgalmi utakon elhunytak emlékére sokan szeretnének valamilyen tárgyat, virágot vagy mécsest elhelyezni, jellemzően azon a helyen, ahol maga a baleset bekövetkezett (pl. a leállósávon vagy a szalagkorláton). Amellett, hogy megértjük ezt a szándékot és osztozunk a hozzátartozók fájdalmában, útüzemeltetőként nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy ez a tevékenység nem csak a megemlékezőkre, de az utakon közlekedőkre is óriási veszélyt jelent. Közlekedésbiztonsági megfontolásokból társaságunk ezért autópályánként/ autóutanként egy-egy kegyeleti emlékhelyet alakított ki, ahol méltó módon lehet tisztelegni a közlekedési balesetekben elhunytak emléke előtt. Az emlékhelyek listája: M0 autóút: Alacskai pihenő (37. km-szelvény, 4. sz. autóút felé vezető oldal) M1 autópálya: Grébicsi pihenő (72. km-szelvény, Győr felé vezető oldal) M2 autóút: Gödi pihenőhely (25. km-szelvény, Vác felé vezető oldal) M3 autópálya: Kerekharaszti pihenő (51. km-szelvény, Bp. felé vezető oldal) M7 autópálya: Töreki pihenő (109. km-szelvény, Bp. felé vezető oldal)

13 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN! KERÜLJE EL A LEGGYAKORIBB BALESETI OKOKAT! Gyorshajtás: A hazai autópályákon a személygépjárművek megengedett legnagyobb sebessége 130 km/h, autóutakon 110 km/h, tehergépjárművek esetén ez a szám 80 km/h, illetve 70 km/h ha nincs ettől eltérő sebességkorlátozás feltüntetve. Sokszor a gyorshajtás és a nem megfelelő követési távolság tartásának következménye az utoléréses vagy ráfutásos baleset, ami nagy sebességnél könnyen tragédiához vezethet. Tartsa be a sebességkorlátozásokat! 2. Leállósávon való tartózkodás: Az autópályák melletti leállósávon tilos megállni vagy várakozni. Ha műszaki okból mégis megállásra kényszerül, mindig használjon vészvillogót, láthatósági mellényt és háromszöget, utasaival együtt pedig a legrövidebb időn belül húzódjon a szalagkorlát mögé. A nemzetközi tapasztalatok alapján a leállósávon tartózkodók átlagosan mindössze 20 percig maradnak életben. >2 sec 3. Megfelelő követési távolság tartása: Az előttünk haladó járművet mindig csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy annak hirtelen fékezése esetén is meg lehessen állni. Tehergépjárművek esetében lakott területen kívül olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy előzést végrehajtó jármű biztonságosan besorolhasson. 4. Frontális ütközés autóúton: Az előzés a járművezetés egyik legveszélyesebb manővere. Előzésbe csak akkor kezdjünk, ha közúti jelzés ezt nem tiltja, jól belátható az útszakasz, nincs szembejövő forgalom és mögöttünk más még nem kezdett előzésbe. Egy rosszul felbecsült sebesség vagy távolság végzetes lehet! P 5. Elalvás vezetés közben: Ne kockáztasson! Ha fáradt, álljon meg! Egy másodperc figyelemkiesés is végzetes következményekkel járhat. Autópályáinkon km-enként található pihenő, fáradtság érzése esetén álljon meg, és néhány perc felfrissülés után már biztonságosan folytathatja útját. 6. Nem az időjárási viszonyoknak megfelelő vezetés: A vizes útfelület, a leszálló köd, a havas, csúszós út mind nagyobb odafigyelést és megváltoztatott vezetési stílust igényelnek. Minden alkalommal vegye figyelembe az aktuális időjárási viszonyokat és ennek megfelelően válassza meg haladási sebességét és a követési távolságot.

14 14 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 ELÉRHETŐSÉGEINK: Állami Autópálya Kezelő Zrt Gödöllő, Pf Központi kékszám: (Magyarországról helyi tarifával, éjjel-nappal hívható szám) Call Centerünk elérhetősége külföldi hálózatból: +36-(36) (az adott szám hívásakor minden költség a hívó felet terheli!) internet: Aktuális forgalmi információk SMS-ben: Szolgáltatásunk segítségével Ön egy alapdíjas SMS áráért aktuális forgalmi információkhoz juthat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által kezelt autópályákkal kapcsolatban. Nem kell mást tennie, csak küldje el a kiválasztott autópálya kódját (M0, M1, M15, M19, M2, M3, M30, M31, M35, M43, M5, M6, M7, M70, M8, M9) a következő telefonszámra: Válaszként két SMS-t kap. Az első üzenetben a kiválasztott autópályára vonatkozó általános információkról értesülhetnek az autósok (időjárási viszonyok, közlekedési helyzet, forgalmi adatok, hosszú távú fenntartási munkák). A második üzenetben a két utolsó pályaeseményről, tehát balesetekről, időszakos terelésekről és egyéb, a forgalmat érintő történésekről érkeznek hírek. A díjfizetés és díjellenőrzés módját meghatározó főbb törvények és jogszabályok: évi I. törvény a közúti közlekedésről évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedés nyilvántartásáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (Díjrendelet) 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)

15 TÁJÉKOZÓDJON KÉNYELMESEN WEBOLDALUNKON KERESZTÜL HASZNOS INFORMÁCIÓK Megújult az Állami Autópálya Kezelő Zrt. weboldala, új funkciókkal és szolgáltatásokkal. INTERAKTÍV TÉRKÉP E-MATRICA VÁSÁRLÁS Újdonságaink: megújult, modernizált külső okostelefonra optimalizált kezelőfelület még több webkamera bővített adattartalom az interaktív térképen meteorológiai állomások adatai (látótávolság, burkolathőmérséklet, szélerősség) térképre vetített forgalmi adatok Weboldalunk utazás előtt és alatt is segítségére lehet! Induljon innen: Autópálya matricáját vásárolja meg online, közvetlenül az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től! Az egyszerű bankkártyás internetes vásárlást vagy a pótdíjfizetést néhány kattintással elintézheti, kezelési költség nélkül. Induljon innen!

16 JÓ UTAT ÉS BALESETMENTES KÖZLEKEDÉST KÍVÁNUNK! KIVÁLÓSÁG AZ ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁSBAN DÍJ 2012 Ügyfélszolgálati tevékenységünk elismeréséül 2012-ben a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban elnevezésű versenyen az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnyerte a telefonos ügyfélkiszolgálás kategóriában az I., a nagyvállalatok között a személyes ügyfélkiszolgálás kategóriában a III. díjat. Ezúton is köszönjük megtisztelő bizalmát!

AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON!

AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON! AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ VEZESSEN ELSÔ OSZTÁLYON! Tisztelt Utazó! Magyarország autópályáit, autóútjainak többségét és az országos főutak egyes szakaszait a KRESZ előírásai és a Díjrendelet értelmében kizárólag

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2015

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2015 E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2015 HU-GO ELEKTRONIKUS ÚTDÍJSZEDÉSI RENDSZER A HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben a díjfizetési kötelezettség minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget

Részletesebben

NÚSZ kommunikációs háttéranyag

NÚSZ kommunikációs háttéranyag NÚSZ kommunikációs háttéranyag 2014. november 1 HU-GO e-útdíj 1.1 Bírság amnesztia A Parlament elfogadta az útdíjtörvény módosítását ( amnesztia törvény ). A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közreműködik

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Gyakran Ismételt Kérdések Általános Mi történik, ha útlezáráskor elterelik a forgalmat, vagy a járművezető ki akarja kerülni a torlódást? Onnantól büntethető, ha elhagyja a korábban megjelölt útvonalat?

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerződési feltételek flották részére Érvényes 2014. január 1. napjától 1/34 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2013. november 2-ától 1/39 Tartalomjegyzék Köszöntő... 3 Terméktájékoztató...

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2012. október 30-ától 1/38 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Érvényes 2011. július 1-től Nysz.: 14904 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H-1116 Budapest Hauszmann A. u. 2. www.evopay.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék I. A szerződő felek... 2 II. A szolgáltatás tárgya... 2 III. Általános rendelkezések... 2 IV. Az adatkezelésre

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál Belső konzulens: Balogh Csaba

Részletesebben

Hatályba lépés dátuma: 2014.02.28. Oldalak száma: 26. NÚSZ Zrt. ÁSZF Hatálybalépés: 2014.02.28. oldal 1

Hatályba lépés dátuma: 2014.02.28. Oldalak száma: 26. NÚSZ Zrt. ÁSZF Hatálybalépés: 2014.02.28. oldal 1 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei a viszonteladók megtett úttal arányos úthasználati jogosultsággal kapcsolatos egyes szolgáltatások

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

A törvény célja. A törvény hatálya

A törvény célja. A törvény hatálya 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 1 A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő személyek és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

1988. évi I. törvény. a közúti közlekedésről. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. törvény. a közúti közlekedésről. A törvény célja. A törvény hatálya A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő személyek és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározásával elősegítse a közúti személy-

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

1988. évi I. törvény. a közúti közlekedésről. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. törvény. a közúti közlekedésről. A törvény célja. A törvény hatálya 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő személyek és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI készült: 2010. június 1. Utolsó módosítás időpontja: 2011. december 5. hatályosság kezdete:

Részletesebben

PRECIZ.HU WEBÁRUHÁZ Tartalomjegyzék: A PRECIZ.HU Webáruház üzemeltetője: Üzemeltető: Nyilvántartási száma:

PRECIZ.HU WEBÁRUHÁZ Tartalomjegyzék: A PRECIZ.HU Webáruház üzemeltetője: Üzemeltető: Nyilvántartási száma: Általános Szerződési Feltételek PRECIZ.HU WEBÁRUHÁZ Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, illetve szolgáltatásainkat igénybe veszi figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt.

Részletesebben

UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l. UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2010. június 1. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. szeptember 1. Hatályosság

Részletesebben