SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János"

Átírás

1 BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma- Szakmai program ikt.:33/08 SZAKMAI PROGRAM Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 34 Budapest, Váci út. OM azonosító: Hatályos: 08. szeptember -től Jóváhagyta:

2 BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma- Szakmai program. Az iskola 08/9 (33.) tanév... 3 szakképzési rendszerének bemutatása Ágazati szakmai tantervek (.évfolyam kifutó képzése) évi szakgimnáziumi tanterv (06. szept. től indult képzés, 0-.évfolyam felfutó képzés) évi szakgimnáziumi tanterv (08. szept. től indult képzés, 9.évfolyam felfutó képzés) Felnőttoktatás keretei között meghirdetett szakmai képzések Az intézmény szakképzési rendszerének szabályai A ok pótlásának lehetősége a szorgalmi időszakban előzetes tanulmányok beszámíthatósága A szakmai képzés összefoglaló óratervei... 7 Az ágazati/szakmai képzés összefoglaló óraterve (kifutó képzés)... 7 XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés Elektronikai technikus... 7 XIII. Informatika ágazati képzés Műszaki informatikus szakképesítés... 8 XI. Villamosipar és elektronika ágazat - Elektronikai technikus szakképesítés szakmai tanterve (kifutó képzés) évi szakgimnáziumi szakmai képzés óratervei... 0 XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés Elektronikai technikus... 0 XIII. Informatika ágazati képzés Műszaki informatikus... Szakgimnáziumi kerettanterv 9-4. évfolyam számára évi szakgimnáziumi tanterv Felnőttoktatási képzési rendszerben (esti munkarend) megvalósuló szakmai képzés óratervei Elektronikai technikus szakma esti munkarend szerinti óraterve... 39

3 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program. Az iskola 08/9 (33.) tanév szakképzési rendszerének bemutatása A szakmai program főbb elemei :. Ágazati szakmai tantervek (.évfolyamra vonatkozik, kifutó képzés). 06. évi szakgimnáziumi tanterv (06. szept. től indult képzés, 0-.évfolyam) évi szakgimnáziumi tanterv (08.szept.-től induló képzés, 9.évfolyam) 4. Felnőttoktatás keretei között megvalósuló szakmai képzések. Ágazati szakmai tantervek (.évfolyam kifutó képzése) A 03/04-es tanévtől két szakmacsoportban két szakma indítására, illetve felmenő rendszerben szakmai ágazati képzésére nyílt lehetőségünk: Elektronikai technikus szakképesítés, illetve XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés, Műszaki informatikus szakképesítés, illetve XIII. Informatika ágazati képzés. A szakmai képzésre (/4. évfolyam) jelentkező tanulók sikeres érettségi után melyben az villamosipar és elektronika ismeretek, ill. az Informatika ismeretek ágazati szakmai érettségi tárgy is szerepel egy tanév alatt szerezhetik meg a saját szakmacsoport kiválasztott szakképesítését. Az Elektrotechnika-elektronika (XI.) és az Informatika (XIII.) szakmacsoport ágazati képzési programjainak /3. évfolyamára vonatkozó követelményeinek a a 9-. évfolyam szakmacsoportos alapozó képzése megfelel a kifutó rendszerű képzésben, illetve a felmenő rendszerű képzés szakmacsoportos ágazati kerettanterve alapján elkészített szakmai program (szakmai helyi tanterv), biztosítja az egy teljes tanévnyi beszámíthatóságot. A szakmai alapozó képzésben megszerzett ismereteket a szakmai képzésben beszámításra kerülnek a szakmai munkaközösségek által javasolt megfelelőségek alapján. Az esetleges hiányosságok pótlására a jogszabály által lehetővé tett, tantárgyon belüli arányok megváltoztatása, illetve a szabad sáv felhasználása ad lehetőséget. A 9-.évfolyam az ágazati képzés (alap)ai, (alap)mérései és az informatika tantárgyak az iskola tanműhelyeiben, mérési laboratóriumaiban és számítógép termeiben szerveződnek. A szakmacsoportos alapozás informatika-számítástechnika jellegű tantárgyait osztályonként kétfelé bontva, ait és mérési foglalkozásait hármas csoportbontásban szervezzük.. 06 évi szakgimnáziumi tanterv (06. szept. től indult képzés, 0-.évfolyam felfutó képzés) A 06/07-os tanévtől két szakmacsoportban (ágazatban) folytatódik a szakmai képzés, de már a szakgimnáziumi szakmai tantervek alapján Elektronikai technikus szakképesítés, illetve XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés, 3

4 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program Műszaki informatikus szakképesítés, illetve XIII. Informatika ágazati képzés évi szakgimnáziumi tanterv (08. szept. től indult képzés, 9.évfolyam felfutó képzés) A 08/09-os tanévtől két szakmacsoportban (ágazatban) folytatódik a szakmai képzés, de már a szakgimnáziumi szakmai tantervek alapján. A szakmai képzés két szakmacsoportban (ágazatban) folytatódik, három szakmában: Elektronikai technikus szakképesítés, illetve XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés, PLC programozó mellék-szakképesítés Műszaki informatikus szakképesítés, illetve XIII. Informatika ágazati képzés, Szoftverfejlesztő szakképesítés, illetve XIII. Informatika ágazati képzés, Irodai informatikus mellék-szakképesítés 4. Felnőttoktatás keretei között meghirdetett szakmai képzések éves képzési időtartamban indított szakmák Elektronikai technikus szoftverfejlesztő automatizálási technikus A felnőttképzési óratervek a Szakképzési törvény pontjában megfogalmazott előírások alapján kerültek összeállításra. A felnőttoktatás keretei között 08. szeptember -től indított szakképzés : Elektronikai technikus szakma lesz. 4

5 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program. Az intézmény szakképzési rendszerének szabályai. A ok pótlásának lehetősége a szorgalmi időszakban A szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény rendelkezik a i képzésről való mulasztásról a következőképpen rendelkezik. 39. () A i képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. (3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő i képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes i képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. (5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt i követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, i képzést folytató szervezetnél folyó i képzés esetén a i képzést folytató szervezet javaslatára. Intézményünkben a szakmai i órákról igazoltan hiányzó tanulók, a szorgalmi időszak végéig hiányzásukat pótolhatják a szaktanár által kijelölt szakköri foglalkozásokon. A pótlást a szakkört vezető szaktanár igazolja a tanuló ellenőrzőjében. A pótlással elkerülhető, hogy a tanuló elérje a törvényben meghatározott óraszám 0%-át, aminek következményeként évfolyamot kellene ismételnie. A pótlások tényét az osztályfőnök igazolja a naplóba való bejegyzéssel. 5

6 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program. előzetes tanulmányok beszámíthatósága A Szakképzési Törvény 7 () alapján: Az képző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. () A szakmai i képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú i idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az () bekezdésben meghatározottak szerint - beszámítható. 3. szakmai elméleti és i képzésre szabadon hagyott időkeretének felhasználása A szakmai elméleti és i képzésre rendelkezésre álló óraszám szabadon hagyott időkereteit az adott tantárgy szakmai tartalmának, tananyagának elmélyítésére használjuk fel. 6

7 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program. A szakmai képzés összefoglaló óratervei Az ágazati/szakmai képzés összefoglaló óraterve (kifutó képzés) XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés Elektronikai technikus Szakmai tárgyak Tantárgyak Évfolyamok 9.évf. 0.évf..évf..évf. 5/3.évf. Műszaki ismeretek,5 Műszaki ok*** 3 Műszaki informatika *** Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Műszaki rajz Elektrotechnika Elektrotechnika *** Elektronika 4 Elektronika *** 4 3 Irányítástechnika Irányítástechnika *** Elektronikai áramkörök 5 Elektronikai áramkörök *** 6 Mechatronika 3 Mechatronika *** 3 Számítógép alkalmazása 3 Szimuláció és PLC *** 6 Mikrovezérlők *** 3 Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II. Összefüggő ***: Összesen: Szakmai elmélet: Szakmai : Összefüggő : Gyakorlat összesen: 543 Elmélet/ aránya: 40/60% 7

8 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program XIII. Informatika ágazati képzés Műszaki informatikus szakképesítés Évfolyamok Tantárgyak 9.évf. 0.évf..évf..évf. 5/3.évf. Információtechnológiai alapok Információtechnológiai *** Munkahelyi egészség és biztonság Elektronika alapjai Adatbázis- és szoftverfejlesztés Adatbázis- és szoftverfejlesztés *** 0,5 0,5 Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. *** Munkaszervezési ismeretek Szakmai tárgyak Munkaszervezési *** Elektronika Elektronika *** Digitális technika Műszaki dokumentációs *** Villamos műszerek és mérések *** Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás *** Adatátviteli hálózatok üzemeltetése Adatátviteli hálózatok üzemeltetése *** Műszaki programozás *** Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II. Szakmai vizsgafelkészítés Szakmai vizsgafelkészítés *** Összefüggő ***: Összesen: Szakmai elmélet: Szakmai : Összefüggő : Gyakorlat összesen: Elmélet/ aránya: 40/60% 8

9 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program XI. Villamosipar és elektronika ágazat - Elektronikai technikus szakképesítés szakmai tanterve (kifutó képzés) A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+ évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-. középiskolai évfolyamokra), a XI. Villamosipar és elektronika ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik: Automatikai technikus Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 50/0. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 7/0. (VIII. 9.) Kormányrendelet, az Elektronikai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 7/0. (VIII. 7.) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: év Elméleti képzési idő aránya: 40% Gyakorlati képzési idő aránya: 60% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 0. évfolyamot követően 05 óra, a. évfolyamot követően 40 óra; 9

10 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium - Szakmai program III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: - Előírt : - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Pályaalkalmassági követelmények: - IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és i képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség - - Tárgyi feltételek A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: Évfolyam Heti óraszám szabadsáv nélkül Éves óraszám szabadsáv nélkül Heti óraszám szabadsávval Éves óraszám szabadsávval 9. évfolyam 5 óra/hét 80 óra/év 6 óra/hét 6 óra/év Ögy. 70 óra 70 óra 0. évfolyam 6 óra/hét 6 óra/év 7 óra/hét 5 óra/év Ögy. 05 óra 05 óra. évfolyam 7 óra/hét 5 óra/év 8 óra/hét 88 óra/év Ögy. 40 óra 40 óra. évfolyam 0 óra/hét 30 óra/év óra/hét 35 óra/év 5/3. évfolyam 3 óra/hét 99 óra/év 35 óra/hét 0 óra/év Összesen: 75 óra 543 óra 0

11 BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma- Szakmai program VI. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként Szakmai követelménymod ulok 500- Munkahelyi egészség és biztonság 499- Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Informatikai és műszaki alapok Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás I. Műszaki informatika Műszaki ismeretek Műszaki ok Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Szakképesít ésspecifikus utolsó évfolyam /3 heti heti heti heti óraszá m ög y óraszá m ög y óraszá m ög y óraszá m heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy 0,5, Műszaki rajz Villamosipari alaptevékenységek Irányítástechnikai alapok 003- Áramkör építése, üzemeltetése Elektrotechnik a Elektrotechnik a Elektronika 4 Elektronika Irányítástechn ika Irányítástechn ika Elektronikai áramkörök Elektronikai áramkörök Mechatronika 3 5 6

12 004- Mechatronikai rendszerek 005- Számítógép alkalmazása az elektronikában BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma - Szakmai program Mechatronika Számítógép alkalmazása Szimuláció és PLC Mikrovezérlő k összes óra összes óra * A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. *az 5/3. évfolyamon a szabad sáv terhére 36óra (óra/hét) osztályfőnöki

13 VII. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 500- Munkahelyi egészség és biztonság 499- Foglalkoztatás II Fogla lkozt Tantárgyak, témakörök Munkahely i egészség és biztonság Munkavéde lmi alapismeret ek Munkahely ek kialakítása Munkavégz és személyi feltételei Munkaeszk özök biztonsága Munkakörn yezeti hatások Munkavéde lmi jogi ismeretek Foglalkozta tás II. Munkajogi alapismeret ek Munkavisz ony létesítése Álláskeresé s Munkanélk üliség Foglalkozta tás I. Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan e gy ö g y e g y ög y e gy ög y Ágazati képzés összes óraszáma 9-. évfolyam e gy e gy Szakmai követelménymodul Szakképesítésspecifikus szakképzés óraszáma 5/3. A szakképzés összes óraszáma atás I. (érett ségire épülő képzé sek eseté n)

14 0007- Informatikai és műszaki alapok Nyelvtani rendszerzés Nyelvtani rendszerezé s Nyelvi készségfejle sztés Munkaválla lói szókincs Műszaki informatik a Informatika i alapismeret ek Irodai alkalmazás ok Számítógép es hálózatok használata Műszaki ismeretek Egyenáram ú áramkörök Mágneses tér és váltakozó áram Szakrajz alapjai Fémek és ötvözetek Nemfémes anyagok Minőségbiz tosítás Műszaki o k Anyagok és szerszámok Mérések

15 0005- Villamosipari alaptevékenységek Mechanikai és villamos kötések Műszaki rajz Vetületi ábrázolás Géprajzi alapismeret ek Villamosipa ri szakrajz alapjai Elektrotech nika Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok A villamos áram hatásai Aktív hálózatok. Villamos tér Mágneses tér. Elektromág neses indukció Váltakozó áramú hálózatok Elektrotech nika Forrasztási Villamos mérőműsze rek Egyenáram ú mérések Elektronika 7 Villamos áramköri alapismeret ek

16 Négypóluso k Félvezetők Erősítők Műveleti erősítők Impulzuste chnika Digitális technika alapjai Elektronika Váltakozó áramú alapmérése k Elektronikai eszközök mérése Áramkörök építése, vizsgálata Erősítők építése és mérése Impulzuste chnikai mérések Digitális áramkörök vizsgálata Irányítástechnikai alapok Irányítástec hnika Irányítástec hnikai alapismeret ek Vezérlés Szabályozás Irányítástec hnika Villamos irányí-tások építőelemei és készülékei

17 003- Áramkör építése, üzemeltetése 004- Mechatronikai rendszerek Vezérlési feladatok Szabályozás ok Elektronika 8 i 8* * áramkörök Erősítők 3 3 alkalmazása Teljesítmén 6 y erősítők 6 Digitális 3 technika II. 3 Tápegysége 4 k 4 Oszcillátoro 4 4 k Elektronika i 9 9 áramkörök Erősítők vizsgálata Digitális berendezések vizsgálata Jelkeltő áramkörök, tápegysége k vizsgálata Mechatroni ka Nem villamos mennyisége 3 3 k mérése villamos úton Pneumatikus, elektropneum 3 3 atikus irányítások Villamos 3 3 irányítások Mechatroni ka Nem villamos 3 3 mennyisége k mérése 7

18 005- Számítógép alkalmazása az elektronikában Összesen BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma - Szakmai program villamos úton Pneumatiku s vezérlések Elektropneu matikus vezérlések Számítógép alkalmazás Általános PLC ismeret PLC programozá s Mikrovezérl ők Szimuláció és PLC Áramköri tervezőprog ramok PLC program készítése PLC program tesztelése Mikrovezér lők Programter vezési módszerek Programozá si lehetőségek MPASM assembler Összesen Elméleti óraszámok/aránya Gyakorlati óraszámok/aránya 03 40,6 % 5 59,4 % ** * a kerettantervi óraszámhoz képest az óraszám 6 órával csökkent az előzetes tanulmányok

19 figyelembevételével (Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport szakmai alapozás 03/4 es tanév kifutó rendszerű képzés ) **az 5/3. évfolyamon a szabad sáv terhére 36óra (óra/hét) osztályfőnöki Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/; ögy/összefüggő szakmai A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie 9

20 BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma- Szakmai program évi szakgimnáziumi szakmai képzés óratervei XI. Villamosipar és elektronikai ágazati képzés Elektronikai technikus /3. heti óraszám heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy A szakmai képzés órakerete 499- Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Informatikai és műszaki alapok Ipari folyamatok irányítása PLC-vel Összesen 6,5 4, Összesen Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. Műszaki informatika Műszaki ismeretek Műszaki,5 PLC ismeretek PLC programozási 4,5

21 500- Munkahelyi egészség és biztonság Villamosipari alaptevékenységek Irányítástechnikai alapok Áramkörök építése, üzemeltetése Mechatronikai rendszerek Számítógép alkalmazása az elektronikában Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Műszaki rajz Elektrotechnika 3 Elektrotechnika 3 Elektronika 3 Elektronika 4,5 Irányítástechnika Iránytástechnikai ok 3 Elektronikai áramkörök 5 Elektronikai áramkörök Mechatronika,5 Mechatronika 3 Számítógép alkalmazás 3 Szimuláció és PLC 6 Mikrovezérlők 3 6

22 XIII. Informatika ágazati képzés Műszaki informatikus /3. heti heti heti óraszám heti óraszám heti óraszám óraszám ögy ögy óraszám e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: 499- Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Információtechnológiai alapok Hálózati ismeretek I Programozás és adatbázis-kezelés Informatikai szakmai angol nyelv 00-6 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Összesen ,5 8,5 0 0 Összesen 8,0 0,0 7,0 6,0 3,0 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. IT alapok IT alapok Hálózatok I. Hálózatok I. 3 Programozás Programozás IT szakmai angol nyelv Linux alapok Linux alapok Irodai szoftverek

23 008-6 Irodai szoftverek haladó szintű használata Informatikai szakmai orientáció Irodai szoftverek 3 IT szakorientáció IT szakorientáció Elektronika 3 Elektronika 3 Digitális technika 3 Műszaki dokumentációs Műszaki informatika Méréstechnika 3 Irányítástechnika alapjai Irányítástechnika 3 Adatátviteli hálózatok Adatátviteli hálózatok 3 Műszaki programozás 3,5 3

24 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az PLC PROGRAMOZÓ mellékszakképesítéssel) Szakgimnáziumi kerettanterv 9-4. évfolyam számára A szakgimnáziumi szakmai tantárgyak tantervei a a XI. Villamosipar és elektronika ágazathoz az Elektronikai_technikus_54_53_0.docx fájlban találhatóak meg. Szakgimnáziumi szakmai tárgyak tantervei XIII. Informatika ágazathoz az szakgimnáziumi szakmai tantárgyak tantervei a XIII. Informatika ágazathoz: Muszaki_informatikus_54_48_05.docx fájlban találhatóak meg 4

25 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az PLC PROGRAMOZÓ mellékszakképesítéssel) évi szakgimnáziumi tanterv (08.szept.-től induló képzés, 9.évfolyam) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS (az PLC PROGRAMOZÓ mellék-szakképesítéssel) I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 50/0. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 7/0. (VIII. 9.) Korm. rendelet és a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 7/0. (VIII. 7.) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: év Elméleti képzési idő aránya: 40% Gyakorlati képzési idő aránya: 60% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén: a 0. évfolyamot követően 40 óra, a. évfolyamot követően 40 óra; évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 60 óra. V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (/4.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+ évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (/3.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 5

26 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az PLC PROGRAMOZÓ mellékszakképesítéssel) megegyezik a 4+ évfolyamos képzés 9-. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: évfolyam heti óraszám éves óraszám 9. évfolyam 8 óra/hét 88 óra/év 0. évfolyam óra/hét 43 óra/év Ögy. 40 óra. évfolyam óra/hét 396 óra/év Ögy. 40 óra. évfolyam óra/hét 37 óra/év 5/3. évfolyam 3 óra/hét 96 óra/év Összesen: 79 óra Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 9-. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a. évfolyamon 7 óra és a. évfolyamon 6 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. évfolyam heti óraszám éves óraszám /3. évfolyam 3 óra/hét 6 óra/év Ögy. 60 óra /4. évfolyam 3 óra/hét 96 óra/év Összesen: 37 óra (A kizárólag 3-4. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-., és ezt követő 3. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 6

27 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az PLC PROGRAMOZÓ mellék-szakképesítéssel). számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként /3. /3. /4. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: 499- Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 500- Munkahelyi egészség és biztonság Informatikai és műszaki alapok Villamosipari alaptevékenységek Összesen A tantárgy kapcsolódása Összesen Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. fő szakképesítés Munkahelyi egészség és biztonság fő szakképesítés Múszaki ismeretek fő szakképesítés Műszaki fő szakképesítés Elektrotechnika fő szakképesítés 3 5 Elektrotechnika fő szakképesítés 3 5 Elektronika fő szakképesítés 5 Elektronika fő szakképesítés 3 6 Irányítástechnika fő szakképesítés

28 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az PLC PROGRAMOZÓ mellék-szakképesítéssel) Irányítástechnikai alapok Ipari folyamatok irányítása PLCvel Áramkör építése üzemeltetése Mechatronikai rendszerek 005- Számítógép alkalmazása az elektronikában Irányítástechnika fő szakképesítés PLC ismeretek PLC programozási PLC programozó PLC programozó 5 Elektronikai áramkörök fő szakképesítés 4 4 Elektronikai áramkörök fő szakképesítés 6 6 Mechatronika fő szakképesítés,5,5 Mechatronika fő szakképesítés 3 3 Számítógép alkalmazása fő szakképesítés 3 3 Számítógépes szimuláció fő szakképesítés 3 3 PLC programozás fő szakképesítés Informatikai és műszaki alapok Ágazati szakmai kompetenciák erősítése Mikrovezérlők fő szakképesítés 4 4 Múszaki ismeretek Műszaki PLC programozó PLC programozó helyi tanterv szerint A kerettanterv szakmai tartalma a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és i óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie 8

29 XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó MŰSZAKI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az IRODAI INFORMATIKUS mellék-szakképesítéssel) I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 50/0. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 7/0. (VIII. 9.) Korm. rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/06. (VIII. 3.) NFM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: év Elméleti képzési idő aránya: 40% Gyakorlati képzési idő aránya: 60% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén: a 0. évfolyamot követően 0 óra, a. évfolyamot követően 0 óra; évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 9

30 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt : Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (/4.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+ évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (/3.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+ évfolyamos képzés 9-. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 30

31 Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: évfolyam heti óraszám éves óraszám 9. évfolyam 8 óra/hét 88 óra/év 0. évfolyam óra/hét 43 óra/év Ögy. 0 óra. évfolyam óra/hét 396 óra/év Ögy. 0 óra. évfolyam óra/hét 37 óra/év 5/3. évfolyam 3 óra/hét 96 óra/év Összesen: 449 óra Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 9-. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a. évfolyamon 7 óra és a. évfolyamon 6 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. évfolyam heti óraszám éves óraszám /3. évfolyam 3 óra/hét 6 óra/év Ögy. 0 óra /4. évfolyam 3 óra/hét 96 óra/év Összesen: 077 óra (A kizárólag 3-4. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-., és ezt követő 3. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 3

32 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként /3. /3. /4. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen ,5 8,5 8,5 8,5 A tantárgy kapcsolódása Összesen Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Információtechnológiai alapok Hálózati ismeretek I Programozás és adatbáziskezelés Informatikai szakmai angol nyelv 00-6 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. fő szakképesítés IT alapok fő szakképesítés IT alapok fő szakképesítés 3 Hálózatok I. fő szakképesítés 3 Hálózatok I. fő szakképesítés 6 Programozás fő szakképesítés 4 Programozás fő szakképesítés 3 9 IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 3 Linux alapok Linux alapok Irodai informatikus Irodai informatikus 3

33 008-6 Irodai szoftverek haladó szintű használata Információtechnológiai alapok Hálózati ismeretek I Programozás és adatbáziskezelés Műszaki informatika ágazati kompetenciák fejlesztése Irodai szoftverek Irodai szoftverek IT alapok IT alapok Hálózatok I. Hálózatok I. Programozás Programozás Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Elektronika fő szakképesítés 6 6 Elektronika fő szakképesítés 6 6 Műszaki dokumentációs fő szakképesítés 3 3 Irányítástechnika alapjai fő szakképesítés Irányítástechnika fő szakképesítés Adatátviteli hálózatok fő szakképesítés Adatátviteli hálózatok Műszaki programozás () fő szakképesítés 3 3 fő szakképesítés 4,5 4,5 helyi tanterv szerint 4 33

34 A kerettanterv szakmai tartalma a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és i óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 34

35 XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az IRODAI INFORMATIKUS mellék-szakképesítéssel) I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 50/0. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 7/0. (VIII. 9.) Korm. rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/06. (VIII. 3.) NFM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: év Elméleti képzési idő aránya: 40% Gyakorlati képzési idő aránya: 60% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén: a 0. évfolyamot követően 0 óra, a. évfolyamot követően 0 óra; évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (/4.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+ évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (/3.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+ évfolyamos képzés 9-. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 35

36 évfolyam heti óraszám éves óraszám 9. évfolyam 8 óra/hét 88 óra/év 0. évfolyam óra/hét 43 óra/év Ögy. 0 óra. évfolyam óra/hét 396 óra/év Ögy. 0 óra. évfolyam óra/hét 37 óra/év 5/3. évfolyam 3 óra/hét 96 óra/év Összesen: 449 óra Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 9-. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a. évfolyamon 7 óra és a. évfolyamon 6 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. évfolyam heti óraszám éves óraszám /3. évfolyam 3 óra/hét 6 óra/év Ögy. 0 óra /4. évfolyam 3 óra/hét 96 óra/év Összesen: 077 óra (A kizárólag 3-4. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-., és ezt követő 3. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 36

37 . számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként /3. /3. /4. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen A tantárgy kapcsolódása Összesen Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Információtechnológiai alapok Hálózati ismeretek I Programozás és adatbáziskezelés Informatikai szakmai angol nyelv 00-6 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. fő szakképesítés IT alapok fő szakképesítés IT alapok fő szakképesítés 3 Hálózatok I. fő szakképesítés 3 Hálózatok I. fő szakképesítés 6 Programozás fő szakképesítés 4 Programozás fő szakképesítés 3 9 IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 3 Linux alapok Linux alapok Irodai informatikus Irodai informatikus 37

38 008-6 Irodai szoftverek haladó szintű használata Információtechnológiai alapok Hálózati ismeretek I Programozás és adatbáziskezelés 0-6 Szoftverfejlesztés 0-6 Webfejlesztés I. Irodai szoftverek Irodai szoftverek IT alapok ágazati szakmai kompetenciák erősítése IT alapok Hálózatok I. Hálózatok I. Programozás Programozás Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Irodai informatikus Szoftverfejlesztés fő szakképesítés 7,5 7,5 Szoftverfejlesztés fő szakképesítés Webfejlesztés fő szakképesítés 4 4 Webfejlesztés fő szakképesítés Irodai informatikus 4 A kerettanterv szakmai tartalma a szakképzésről szóló 0. évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és i óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 38

39 5. Felnőttoktatási képzési rendszerben (esti munkarend) megvalósuló szakmai képzés óratervei Az óraterv a Szakképzési törvény 33. (6) ban foglaltak figyelembevételével, a 08 szeptember -től induló Elektronikai technikus szakmai program alapján készült. Elektronikai technikus szakma esti munkarend szerinti óraterve A fő szakképe-sítésre vonatkozó: /3 /4 e gy ögy e gy Összesen Összesen Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) A tantárgy kapcsolódása 35 óra (3,4%) 687 óra (68,6%) A két évfolyamos szakképzés összes óraszáma Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése fő szakképesítés Álláskeresés Munkanélküliség Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. Nyelvtani rendszerezés Nyelvtani rendszerezés Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs fő szakképesítés

40 Múszaki ismeretek Fémek és nemfémes anyagok Szakrajz alapjai Informatikai és műszaki alapok Minőségbiztosítás Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi, jogi ismeretek fő szakképesítés Műszaki Anyagok, szerszámok és mérések Mechanikai és villamos kötések Informatikai alkalmazáások fő szakképesítés Elektrotechnika Villamosipari alaptevékenységek Villamos alapfogalmak, a villamos áramkör Villamos alaptörvények és alkalmazásaik Passzív és aktív hálózatok A villamos áram hatásai A villamos erőtér, kondenzátor Az állandó mágneses tér fő szakképesítés Elektromágneses indukció Szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzői

41 Váltakozó áramú hálózatok Többfázisú hálózatok Elektrotechnika fő szakképesítés Forrasztási Villamos mérőműszerek Egyenáramú mérések Alkatrészek jellemzőinek mérései Váltakozó áramú mérések Elektronika Digitális technika alapjai Villamos áramköri alapismeretek fő szakképesítés Négypólusok Félvezető alkatrészek Diódák alkalmazásai Tranzisztoros erősítők Műveleti erősítők Impulzustechnika Digitális integrált áramkörök Elektronika Digitális áramkörök vizsgálata Villamos áramköri alapmérések Négypólusok jellemzőinek mérései Elektronikai eszközök mérése fő szakképesítés Diódák alkalmazásai Tranzisztoros erősítők építése és mérése Műveleti erősítők mérése Impulzustechnikai mérések Digitális IC-k mérése Irányítástechnikai alapok Irányítástechnika Irányítástechnikai alapismeretek fő szakképesítés

42 Vezérlés Szabályozás Irányítástechnika Villamos irányítások építőelemei és készülékei fő szakképesítés Vezérlési feladatok Szabályozások Elektronikai áramkörök Áramkör építése üzemeltetése Digitális technika II Többfokozatú erősitők, negatív visszacsatolások Szélessávú és hangolt erősítők fő szakképesítés Nagyjelű erősítők Oszcillátorok Tápegységek Elektronikai áramkörök Digitális berendezések vizsgálata fő szakképesítés Erősítők alkalmazása Oszcillátorok mérése Tápegységek mérése Mechatronika Mechatronikai rendszerek Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Pneumatikus, elektropneumatikus irányítások fő szakképesítés Villamos irányítások Mechatronika Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Pneumatikus vezérlések fő szakképesítés

43 Elektro-pneumatikus vezérlések Számítógép alkalmazása az elektronikában Számítógép alkalmazása fő szakképesítés Általános PLC ismeret PLC programozás Mikrovezérlők Virtuális mérőműszerek Számítógépes szimuláció A számítógépes szimuláció Szimulációs program használata Elektronikai áramkörök kapcsolási rajza és NYÁK terve PLC programozás PLC program készítése PLC program tesztelése Mikrovezérlők Programtervezési módszerek Programozási lehetőségek fő szakképesítés fő szakképesítés fő szakképesítés MPASM assembler

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 31 346 02 Számítógépes

Részletesebben

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv Bevezetve: 2016. szeptember 1-től Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 134 Budapest, Váci út

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakmai program. Miskolci Szakképzési Centrum. Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma tanév. OM azonosító:

Szakmai program. Miskolci Szakképzési Centrum. Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma tanév. OM azonosító: Szakmai program Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma OM azonosító: 203060 2018-19. tanév 1. A SZAKMAI PROGRAM 1.1. A szakképzés jogi háttere A tudomány tényekből áll; ahogy

Részletesebben

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ. emelt szintű szakképesítés

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ. emelt szintű szakképesítés 18. Vendéglátás-turisztika 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ emelt szintű szakképesítés Felnőttoktatás, esti munkarendszerű képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum A

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai

Részletesebben

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja TARTALOM 1 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS 4 1.1 Jogszabályi háttér 4 1.1.1 Szabályozó törvények és rendeletek 4 1.1.2

Részletesebben

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018 SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 018 Szakmai Program Tartalom I. Az intézmény szakképzési szerkezete... 5

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali SZOLGÁLTATÁSI SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK Nappali 2018/2019 Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2018/2019. tanév Osztály jelölése

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 A szakképesítés megnevezése: Informatika rendszergazda A szakmacsoport

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM

HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2018 2018/19-ES TANÉVTŐL INDULÓ OSZTÁLYOK, FELMENŐ RENDSZERBEN... 3 KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK (minden ágazatra)... 7 SZAKMAI ÓRASZÁMOK... 9 DEKORATŐR... 9 MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS...

Részletesebben

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XI. VILLAMOSIPAR és ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XI. VILLAMOSIPAR és ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XI. VILLAMOSIPAR és ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János BMSZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma- Szakmai program 2015-16.(131.) tanév SZAKMAI PROGRAM Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 1134

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés

Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 A szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő A szakmacsoport száma

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Logisztikai ügyintéző

Logisztikai ügyintéző 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 54 345 01 Logisztikai ügyintéző emeltszintű szakképesítés Nappali munkarendszerű, egyéves képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

a(z) SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító: SZAKMAI PROGRAM. Ózd, szeptember 1.

Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító: SZAKMAI PROGRAM. Ózd, szeptember 1. Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító:203046 SZAKMAI PROGRAM Ózd, 2018. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 3 2. ALKALMAZOTT KERETTANTERVEK 4 3. A SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében 1.SZ. MELLÉKLET SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI TÁRGYAK 9-12.évf. 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf összes óra Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 13. évf. 13. évf. összes óra Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 Matematika

Részletesebben

MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA

MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA 55 58 0 MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma HELYI TANTERVE. az elektronikai technikus szakképesítéshez

A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma HELYI TANTERVE. az elektronikai technikus szakképesítéshez A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma HELYI TANTERVE az 54 523 02 elektronikai technikus szakképesítéshez Készült: a 2.21 Szakképzési kerettanterv a XI. VILLAMOSIPAR ÉS

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ

LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ 54 813 0 LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések FELNŐTTOKTATÁS Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ ÉRVÉNYES 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1. A(z)

Részletesebben

Felnőttoktatási Pedagógiai Program

Felnőttoktatási Pedagógiai Program Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképz ő Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Felnőttoktatási Pedagógiai Program Mohó László felnőttoktatási vezető Pápa, 2015. szeptember 1. Tartalom 1. Vonatkozó jogszabályok...3

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

OKJ Erdészeti gépésztechnikus

OKJ Erdészeti gépésztechnikus SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXI. Agrár gépész ágazat OKJ 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKGIMNÁZIUM - ERDÉSZETI GÉPÉSZTECHNIKUS A szakképesítés

Részletesebben

A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma HELYI TANTERVE. az elektronikai technikus szakképesítéshez

A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma HELYI TANTERVE. az elektronikai technikus szakképesítéshez A Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma HELYI TANTERVE az 54 523 02 elektronikai technikus szakképesítéshez Készült: a 2.21 Szakképzési kerettanterv a XI. VILLAMOSIPAR ÉS

Részletesebben

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Szervezők: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Magyar Elektrotechnikai Egyesület http://bmszc.hu/ Bemutatkozás- BMSZC 12 intézmény Ágazatok:

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (51 344 11 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KERETTANTERVEK, ÓRAKERETEK 2018/2019-ES TANÉVTŐL. Pedagógiai program melléklete

SZAKMAI PROGRAM KERETTANTERVEK, ÓRAKERETEK 2018/2019-ES TANÉVTŐL. Pedagógiai program melléklete Pedagógiai program melléklete SZAKMAI PROGRAM KERETTANTERVEK, ÓRAKERETEK tantárgyak óraszáma képzésenként és évfolyamonként 2018/2019-ES TANÉVTŐL 1 NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

OKJ Erdészeti szakmunkás

OKJ Erdészeti szakmunkás SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKKÖZÉPISKOLA - ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013. Baja Pedagógiai program 4. számú melléklete Szakmai program (érvényes: 2013. szeptember 1-től) Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 2 INFORMATIKA ÁGAZAT... 5 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT... 13 ÜGYVITEL ÁGAZAT...

Részletesebben

Szakmai Program szeptember 5.

Szakmai Program szeptember 5. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító: 203061 - Telephely: 007 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 41. sorszámú Elektronikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

SZAKMAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 016 Szakmai Program Tartalom I. Az intézmény szakképzési szerkezete... 5 I.1 Az iskolai szakképzés alapelvei és célkitűzései...

Részletesebben

a(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 622 01 DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1 S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 2 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013. Baja Pedagógiai program 4. számú melléklete Szakmai program (érvényes: 2013. szeptember 1-től) Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 2 INFORMATIKA ÁGAZAT... 5 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT... 13 ÜGYVITEL ÁGAZAT...

Részletesebben

A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 01 1.2.

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

OKJ Erdészeti szakmunkás

OKJ Erdészeti szakmunkás AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK

Részletesebben

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND 6500 Baja Bácska tér 1. Pedagógiai program 5. számú melléklete Szakmai program ESTI MUNKAREND TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 2 INFORMATIKA ÁGAZAT... 5 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT... 5 ÜGYVITEL ÁGAZAT...

Részletesebben

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS A 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói .3. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf.

Részletesebben

OKJ Virágkötő és virágkereskedő

OKJ Virágkötő és virágkereskedő AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXVI. Kereskedelem ágazat OKJ 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat

AM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdasági szakmacsoport XXXIII. Mezőgazdaság ágazat OKJ 34 621 01 GAZDA Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKKÖZÉPISKOLA - GAZDA A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat

FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM-GAZDA SZAKMAI PROGRAM. Mezőgazdasági szakmacsoport. XXXIII. Mezőgazdaság ágazat FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdasági szakmacsoport XXXIII. Mezőgazdaság ágazat OKJ 34 621 01 GAZDA Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Összehasonlító statisztikai adatok

Összehasonlító statisztikai adatok Összehasonlító statisztikai adatok Osztályok száma Beiratkozott a tanévben Kimaradt Érkezett Nem osztályozott Osztályozott Magántanulók Bukottak száma 2012/2013 év végi 2013/2014 I. félévi 2013/2014 év

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében. Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu

Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében. Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv - szakmai program Jogszabályi háttér

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Az iskola szakmai programja a szakképzési kerettanterv alapján készült.

SZAKMAI PROGRAM. Az iskola szakmai programja a szakképzési kerettanterv alapján készült. SZAKMAI PROGRAM I. A szakképzés jogi háttere Az iskola szakmai programja a szakképzési kerettanterv alapján készült. A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

ÓRATERV KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

ÓRATERV KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma ÓRATERV 54 761 02 KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma Szakmai követelménymodulok 11499-12 Foglalkoztatás II. 11498-12

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakközépiskolája 6500 Baja Bácska tér 1. Pedagógiai program 5. számú melléklete Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 3

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Rendkívüli szülői értekezlet D osztály

Rendkívüli szülői értekezlet D osztály Rendkívüli szülői értekezlet 2018.04.11 10. D osztály A 2018. január 1-én hatályba lépett törvényi változások: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2.. és 22/A. A tanuló a szakgimnázium tizedik

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben