Karácsony. Kedves Olvasóink!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony. Kedves Olvasóink!"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság december XV. évf szám 28 oldal, 150 Ft A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja FALINAPTÁR-MELLÉKLET SZILVESZTERI MELLÉKLET Aranydiploma karácsonyra 2 Miért lépett ki a bizottságokból Horváth Tibor? 3 Fuvarosok köszönete 3 Orvosi ügyeletek, közérdekû telefonok Fohász az emberiséghez Uram, mentsd meg gyermekeinket... hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát. Melyet a béke és a szeretet kormányoz Mindörökké. Szent-Györgyi Albert József Attila: Karácsony Kedves Olvasóink! Lapunk ez évi utolsó (dupla) számát adjuk most kezükbe. Ezzel kívánunk békés karácsonyi ünnepeket és az ideinél jobb, boldogabb új esztendõt! Következõ lapszámunkkal a jövõ év elsõ csütörtökjén jelentkezünk. Mostani lapszámunkban melyben van egy színes falinaptár és szilveszteri humoros melléklet is az ünnepekre elegendõ olvasnivalóval, híranyaggal szolgálunk. Kérjük elõfizetõinket, aki teheti, még december hónap folyamán keresse föl szerkesztõségünket a Hõsök tere 12. szám alatt, és fizessenek elõ a jövõ esztendõre is a Bogárd és Vidéke újságra változatlan, idei áron. Elõfizetés egész évre Ft, fél évre Ft, negyedévre Ft. Egész éves elõfizetõink között értékes tárgyakat sorsolunk ki februárban. Hargitai Lajos Legalább húsz fok hideg van, szelek és emberek énekelnek, a lombok meghaltak, de született egy ember, meleg magvetõ hitünkrõl komolyan gondolkodnak a földek, az uccák biztos szerelemmel sietõ szíveket vezetnek, csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befûl az emberektõl; de hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengõn, tisztán énekel az ég s az újszülött rügyezõ ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.

2 2 KÖZÖSSÉG december 22. Bogárd és Vidéke Aranydiploma karácsonyra A sárszentágotai kultúrház zsúfolásig megtelt szombaton délelõtt. A falu polgárai nem csak a színvonalasan megrendezett karácsonyi ünnepségre voltak kíváncsiak. Ebbõl az alkalomból köszöntötték a falu idõs pedagógusát, Farkasné Németh Erzsébetet, és adta át neki az aranydiplomát Baranyák István polgármester. Az idõs tanítónõ hû maradt szülõfalujához. Itt született 1934-ben, és itt nevelte, oktatta a gyerekek százait öt évtizeden keresztül ban kapta meg tanítói oklevelét. Elõször Sárkeresztúron, majd 1956-tól Sárszentágotán tanított egészen 2003-ig. Ekkor lett igazi nyugdíjas. Tanított technikát, testnevelést, ének-zenét, mindig azt, amit egy ilyen kis iskolában kellett. Hét évig volt az iskola igazgatóhelyettese ban ment férjhez. Férje már meghalt. Köszöntötték Õt a volt kollégák, az iskola igazgatója, Gerse Ferenc és a tanítványok. Igazából ez a karácsonyi mûsor is Neki szólt. Az idõs pedagógus köszöntését megelõzõen a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola sárszentágotai tagozata színvonalas mûsort mutatott be. Látványosan szép volt az ördögök tánca. Bemutatkoztak a citerások, az iskolai énekes csoport, a táncosok. A kicsik pedig betlehemes játékot adtak elõ. Hargitai Lajos FALUKARÁCSONY SÁREGRESEN Zsúfolásig megtelt a sáregresi kultúrház szombaton délelõtt a falukarácsonyára. Lengyel Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepen az óvodások és az általános iskolás gyerekek, fiatalok és pedagógusok adtak szép mûsort. A betlehemes játék szépen megkomponált életképpel zárt, majd a mûsor szereplõi angyalokként meggyújtották a csillagszórókat. A mûsor után a falu 70 év feletti polgárai és a nagycsaládosok karácsonyi ajándékcsomagot kaptak. Ennek finanszírozására pályázatot nyert az óvoda. Az idõsek ajándékozásáról az önkormányzat gondoskodott. /H/

3 Bogárd és Vidéke december 22. KÖZÜGYEK 3 Miért lépett ki a bizottságokból Horváth Tibor? Horváth Tibor sárbogárdi önkormányzati képviselõ a legutóbbi testületi ülésen bejelentette, hogy lemond két bizottsági tagságáról. Korábban dr. Sükösd Tamás külsõs bizottsági tag is így cselekedett, hasonló indokokkal. Felkerestem Horváth Tibort, és megkértem, mondja el kilépésének részletes indokait. Azért mondtam le, mert egyik bizottságban sem érvényesülhetett soha a kisebbségi álláspont. Amit az MSZP-frakció elhatározott, annak úgy kellett lennie. Ha esetleg hülyeség volt, akkor se térhettek el az utasításba kapott állásponttól, mert kötötte õket a frakciófegyelem. Ilyen körülmények között mi értelme a bizottságnak? Voltak érdemi viták? Nem voltak. Mikor külsõs bizottsági tagnak Bártfai Antalt jelöltük, hiába volt miénk a jelölés joga, azt is megvétózták. Tudomásom szerint van egy megállapodás, miszerint a választott képviselõk arányában kerülnek be a bizottságokba a külsõs tagok. Annak idején Pauscher Lajos azért nem vett részt a bizottsági munkában, mert ezzel tiltakozott az ellen, hogy a bizottságokból kiszorultunk. Minden bizottságban kisebbségben vagyunk. Egyedül a szociális bizottság elnöki és elnökhelyettesi posztját kaptuk meg, de az MSZP-frakcióból öten leszavazzák a szociális bizottság elnökét, és õ a pofozógép a rossz döntések miatt. A legnagyobb baj, hogy nem sportszerûek, nem tartják be még az általuk jóváhagyott szabályokat sem. Nem kerülhetett be a bizottságba külsõs tagnak Orosvári Zsolt se. Persze számomra világos, hogy miért: mert nem kellenek olyan emberek, akik belelátnak a kártyákba. Miért fizet ki 130 millióval többet a város az Alterrának, mint amennyiért a másik pályázó vállalta volna a munkát? Soknak tartottam a díszkivilágításra a másfél milliót, és számomra homályos ügy a karácsonyi sátor is a téren. Azt a területet hogyan adták oda Rostás Péternek? Aztán meg ott vannak a testületi ebédek. Te elmentél ebédelni? Hiába hívott a polgármester, engem egy tányér étellel nem lehet megvenni. Õk beszélnek erkölcsrõl? A saját portájuk körül kellene söpörni. A lakosság úgy is tudja, ki milyen dolgot csinál, csak semmi nem bizonyítható. Sajnos ott tartunk, hogy az ember nem nyilatkozhat, mert ügyvédek, jogászok kezében van az egész város irányítása. Annyit megtanultam az ügyrendi bizottságban, hogy itt most az lett a szabály, ha valami jogilag megoldható, de erkölcsileg nem helyénvaló, akkor nem az erkölcs számít, hanem a jog. Hát ebben én nem veszek részt. Mikor Ferencz Kornélt megszavazták a pénzügyi bizottság vezetõi posztjára, tiltakoztam ellene, mert õ volt a vezetõje a Közévnek, ami munkakapcsolatban áll az önkormányzattal. Most formálisan mûszakvezetõ lett. Kérdezte Kornél, hogy így már megfelel, vagy álljak ki a kukás autó oldalához? Mondtam neki, hogyha te a kukásautó oldalára állsz, akkor is az apukád cégénél dolgozol, és téged ezzel fognak pórázra kötni. Be is állt szépen õ is a szavazógépbe. Nem tetszik az sem, hogy a szélerõmûvek telepítése kapcsán a gazdákkal számukra hátrányos szerzõdést akarnak aláíratni. Ezzel kapcsolatban sokan attól félnek, hogy egy rossz szerzõdés okot adhat majd arra, hogy esetleg a földet kiprivatizálják alóluk. Én most ezzel a lemondással azt fejezem ki, hogy a továbbiakban teljes egészében Szabadkai úrra és társaira bízom a város sorsát, és megköszönöm a választópolgároknak, hogy ilyen jó testületet választottak. A képviselõségrõl nem mondtál le? Ezután csak képviselõként minõsítem a testületi ülésen õket. Itt nincs demokrácia. Itt diktatúra van, akárhogy is próbálják ezt takargatni. Azt hiszik, hogy hülyék az emberek, és nem látják, hogy ezek tíz körömmel kapaszkodnak a hatalomért, és nem törõdnek az emberekkel, csak a maguk érdekeivel? A demokráciának, a szociális érzékenységnek csak a látszatát próbálják fenntartani és nem érdekli õket, hogy belül rohad minden. Csak a külsõt lakkozzák, de valójában minden a mocskos kis érdekekrõl szól, és mindenkit ebbe a mocsokba akarnak belerángatni. Hát engem nem rángatnak bele. Nem kenyereznek le se ebéddel, se a bizottsági helyért járó havi Ft-tal, se más egyébbel. Sokan ennyiért is hajlandók eladni a tisztességüket vagy egy réztábláért a temetõi ravatalozó oldalán, ahol megörökítették a nevüket. Hát ha ez nekik így jó, legyenek vele boldogok. Hargitai Lajos Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselõ-testület! Mi, sárbogárdi fuvarozó vállalkozók, ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek azt a kedves cselekedetüket, amellyel kitiltottak bennünket a város utcáinak jelentõs részérõl. Ezek után azt gondoljuk, hogy amennyiben a városnak nincs szüksége a fuvarozókra, ne tartsanak igényt a helyi iparûzési illetve gépjármû súlyadónkra sem! Kérjük a képviselõ-testületet, hogy az újság hasábjain keresztül hozzák nyilvánosságra, mennyi adót fizettünk a városnak az elmúlt három évben! Szeretnénk, ha ezt a számot összevetnék azzal az összeggel, amelyet ÚJ UTAK ÉPÍTÉSÉRE fordítottak, szintén a lap oldalain! Tisztelettel: sárbogárdi fuvarozók (Trafic Trans, Nagy Károly, Derecskei József, Gáspár Tamás, Horváth Tibor, Kiss Zsolt, Bernáth Ferenc, Soós József, Barabás József, Tóth Józsefné, Gáspár Ferenc, Király Miklós, Relax Szolgáltató Kft., Agromajor Mezõgazdasági Termelõ Kft., Dala 2001 Kft., Kovács Attila, Bernáth Tivadar, Agroép Kft., Rehány József, Szabó Dénes, BB-Truck 2003 Kft.)

4 4 KÖZÉLET december 22. Bogárd és Vidéke Hozok tinéktek békességet, fehér karácsonyt emberek, kopogtatok most minden szíven: csak egy kicsit szeressetek. (Tanka János: Karácsony elõtt) Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját december 23-án, tól az abai Kultúr Közösségi Házba, a Melyiket a kilenc közül? címû színházi elõadás megtekintésére, valamint az abai Millenniumi Parkba, a órakor kezdõdõ Betlehemi falukarácsony címû ünnepi mûsorunkra. Karácsonyi csomagok A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz minden évben lehet pályázni nagycsaládosok és hátrányos helyzetû családok részére karácsonyi élelmiszercsomagra. Az alapítvány a személyi jövedelemadók hozzájuk befizetett 1%-ából és jótékony célú adományokból finanszírozta a csomagokat. Tavaly a mezõszilasi általános iskola és óvoda sikeres pályázatáról számolhattunk be lapunk karácsonyi számában. Az idén a sárbogárdi iskolák és óvodák pályáztak eredményesen. A Zengõ Óvodában......múlt csütörtökön osztották ki kis ünnepség keretében a csomagokat. Az ünnepségen az óvodások szerepeltek és az óvó nénik énekkara lépett fel. Itt 30 család kapott csomagot teli élelmiszerrel, a gyerekeknek édességgel, valamint egy-egy zsák krumplit. Közremûködnek: az abai Pávakör és Citerazenekar, az Aba Sámuel Általános Iskola színjátszó csoportja, valamint a Jobb Otthon Alapítvány dolgozói. Díszítsük fel együtt a falu karácsonyfáját! A mûsor után forró tea és forralt bor kapható. Rendezõ: Aba Nagyközség Önkormányzata és a Kultúr Közösségi Ház. Köszönet Ezúton szeretnénk megköszönni a gyönyörû fenyõfát Krannauer Andrásnak és feleségének, amit óvodánknak, a Zengõ Óvodának ajánlottak fel. Köszönjük Juhász János polgármester úrnak és a sárbogárdi tûzoltóknak is, hogy óvodánk aulájába az õ segítségükkel került a csodálatos karácsonyfa, és ezzel nagyon nagy örömet szereztek az intézményünkbe járó óvodásoknak, szüleiknek és az óvoda dolgozóinak. Balázsné Csek Margit óvodavezetõ A Mészöly Géza Általános Iskolában......szombaton reggel az adventi gyertyagyújtás alkalmából osztottak ki 95 csomagot. A gyerekek itt is adtak mûsort a hatalmas, égig érõ karácsonyfa alatt, amit a tûzoltók segítségével állítottak fel az iskola aulájában. A mûsor végén részleteket olvastak fel a megajándékozott szülõk köszönõleveleibõl. Az iskola vezetése ezután bemutatta a sajtónak az új ebédlõt. Ennek berendezésére szintén pályáztak. 1,2 millió Ft-ból vásároltak asztalokat és szép kárpitozott székeket. Ezen a napon nem volt tanítás. Az ünnepség után rádiós vetélkedõvel folytatódott a délelõtt. A gyerekek egész nap érdekes programokon vehettek részt. A Sárszentmiklósi Általános Iskolában 10 csomagot osztottak ki. Térségünkbõl sikeresen pályázott még a sáregresi óvoda (20 csomag), a sáregresi általános iskola (14 csomag) és az igari óvoda (28 csomag). /H/

5 Bogárd és Vidéke december 22. KÖZÉLET 5 Karácsonyi gála Betlehem a nyugdíjasklubban A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói hagyományosan karácsony elõtt látványos mûsorral mutatkoznak be a szülõknek a József Attila Mûvelõdési Központban. A szombaton este megrendezett mûsorban felléptek hangszeres szólisták, énekesek, és színvonalas betlehemes játékot adtak elõ. A mûsort az iskola kórusa zárta, égõ gyertyák fényénél énekelték a közönséggel együtt a karácsonyi dalt. /H/ A Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklubban kedden este rendezték a karácsonyi ünnepet. Erre az alkalomra szépen földíszítették a klubhelyiséget, égõfüzérekkel tették karácsonyi hangulatúvá a termet. Elhozták a nagymamák az unokákat, akik verssel köszöntötték az idõseket. Az est igazi meglepetése egy eredeti, erdélyi népi betlehemes játék volt, amit a klub tagjai mutattak be. Hetekig tanulták a különösen szép dalokat és veretes magyar szöveget. Fûzfaágakból kis betlehemet készítettek, benne jászolban a Kisjézus, Mária, József, a jászol elõtt a pásztorok és a napkeleti bölcsek, a betlehem fölött pedig ott fénylett az égi jel, a csillag is. Az öreg pásztor a régi szokás szerint lefeküdt a földre aludni egyet, ezzel érzékeltetve az idõ múlását. Utána közösen karácsonyi dalokat énekeltek. Hargitai Lajos A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Baba-mama Klubja ezúton szeretné megköszönni minden eddigi segítõjének aktív munkáját: Heidt Anita édesanya szervezõmunkáját; Arany Zsoltné bölcsõdei élelmezésvezetõ, dr. Mányoki Lídia gyermekorvos, dr. Branis Edit fogorvos, Szabó Judit pedagógus elõadását; a Mikulásnak és krampuszainak a megjelenést; Bíró Krisztinának és a segítõ gyermekkezeknek a gipszképek készítését; a Törp élelmiszerdiszkont, valamint Molnár Istvánné virágboltjának felajánlásait. Egyúttal szeretnénk mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánni! Képviselõi köszöntõ Sárbogárd város és a választókerület valamennyi állampolgárának szeretetteljes, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, eredményekben gazdag, békés új esztendõt kívánok! Szabados Tamás országgyûlési képviselõ

6 6 KÖZÉLET december 22. Bogárd és Vidéke Falukarácsony Sárkeresztúron Pénteken ülte meg a karácsonyt Sárkeresztúr apraja-nagyja, a fenyõágakkal és gyermekrajzokkal díszített kultúrházban. A szép szokás egyike azoknak, amelyek meghitt, családias közösséggé kovácsolják a település népét. Öröm volt látni, hogy mennyien kivették a részüket a közös ünneplésbõl. Elsõként Szabó Marika köszöntötte az egybegyûlteket, majd Virág Miklós meggyújtotta az adventi koszorún a negyedik gyertyát. A polgármester köszöntõjében az emberi kapcsolatok, a szeretet fontosságát hangsúlyozta, mert csak e kettõvel teremthet magának az ember Paradicsomot a Földön. Végül azt kívánta: a karácsony töltse föl az embereket, hogy újult szívvel kezdhessék az évet. Ezt követõen az óvodások és az iskolások vonultak a színpadra, akik verssel, betlehemes játékkal, Lucázással, Jézus születésének és Andersen A kis gyufaárus lány címû meséjének színrevitelével teremtettek karácsonyi hangulatot. Az októberben megalakult Zenés karácsonyváró Idén is megrendezte hagyományos karácsonyi hangversenyét a sárbogárdi ÁFÉSZ Városi Vegyes Kar a kultúrházban, vasárnap este. A vendégként meghívott Szigetszentmiklósi Városi Énekkar, a Petõfi Sándor Gimnázium Lánykara és a házigazda kórus telt ház elõtt, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó repertoárral léptek színpadra. A koncert elõtt azonban megénekeltették a nézõsereget is egy Mennybõl az angyal erejéig. A kórusokat Székely Miklós, Lajtos Imréné, Huszics Vendel és Huszics Vendelné dirigálták, zongorán Huszics Ibolya kísért. A hangverseny fényét ifj. Várdai István zeneakadémiai hallgató gordonkajátéka emelte az énekkarok mûsorai között. Az elõadókat többször is vastapssal jutalmazta a közönség. Hargitai Kiss Virág községi énekkar is bemutatkozott Szilágyi Sándor tiszteletes úr vezetésével, gitár- és furulyakísérettel. A kórus négy tagja elõadott egy jelenetet is a hit, remény, szeretet és béke lángjáról. A nyugdíjasklub hölgyei gyertyafénykeringõvel lepték meg a közönséget, Ludányi Jánosné pedig a Csilingel a csengõ címû dalt adta elõ. A mûsor után az önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, óvoda, iskola, a nyugdíjasklub, a keresztúri hölgyek baráti köre és a mûvelõdési ház képviselõi egy-egy díszt helyeztek el a közös karácsonyfán, jókívánságok kíséretében. A polgármester az önkormányzat nevében két digitális fényképezõgépet adott át az óvoda és iskola vezetõinek ebbõl az alkalomból. Végül közös énekkel zárult a rendezvény. A szervezõk búcsúzóul szaloncukorral kedveskedtek a publikumnak és a közremûködõknek. Hargitai Kiss Virág

7 Bogárd és Vidéke december 22. KÖZÉLET 7 Sulikarácsony Mezõszilason A mezõszilasi Németh László Általános Iskolában a szünet elõtti utolsó nap a karácsonyi ünneppel fejezõdött be. A tornateremben gyülekeztek az iskola tanulói, ahol ebben az évben is felállították a karácsonyfát, amely szépen feldíszítve várta a gyerekeket. Az ünnepi alkalomból az iskola énekkara adott mûsort, valamint elhangzottak versek, énekszámok is zenei kísérettel. Cserkészest Töbörzsökön Cserkészestre invitálta az érdeklõdõket az idén tízéves sárbogárdi Tinódi Lantos Sebestyén Cserkészcsapat pénteken, a töbörzsöki Kossuth Zsuzsanna klubkönyvtárba. Miután Bakonyi István, a csapat ifjú vezetõje köszöntötte a megjelenteket, Domján Jánosné Erzsike és dr. Lendvai György szavalattal léptek színpadra. Dizseri Barnabás jóvoltából megismerkedhettünk a cserkészek ruházatával, és betekintést kaphattunk a cserkészet történetébe is: Az elsõ fõcserkész Magyarországon Teleki Pál volt. A kommunizmus idején beszüntették a cserkészmozgalmat, helyette lett az úttörõ, azonban titokban mûködött még néhány cserkészcsapat. A rendszerváltás után újra beindult a cserkészet, ekkor, 1994-ben alakult meg a sárbogárdi csapat is, melynek jelenleg 10 tagja van, parancsnokuk Kispál György, és hetente kétszer találkoznak. Ezt követõen dr. Lendvai György öregcserkészként játékos foglalkozást tartott a fiataloknak, egyúttal felmérte a tudásukat is a Ünnep Töbörzsökön természetrajz, sport, anyanyelv területén, illetve beszélt nekik a mozgás, egészséges életmód, zene, olvasás és versek fontosságáról. A gyerekek saját, négyfelvonásos színdarabbal készültek a Mikulásról. Az est Gyuri bácsi hegedûjátékával és a cserkészek két tábortûzi dalával ért véget. /H/ Hargitai Kiss Virág A töbörzsöki Szent István Általános Iskolában az idei karácsonyi mûsort Bõjtös Attila és felesége rendezte. A gyerekek meghatóan szép elõadással örvendeztették meg társaikat és tanáraikat, szívvel, lélekkel átérezve az ünnep jelentését. A mûsor végén az iskola emblémájával megnyomott trikót kaptak azok a gyerekek, akik legaktívabban vettek részt az iskolai közösség munkájában, a sportban, mûvészeti tevékenységekben. Az igazgató bácsi és Álló tanár néni összesen 40 trikót adott át a legjobbaknak. A mûsor után Tóth Zoltán igazgató úr elmondta, hogy az advent négy hetében más-más felekezetek lelkészei szolgáltak az iskolában, hogy megismertessék a gyerekekkel a karácsony igazi jelentõségét. Az elsõ héten Mészáros János esperes-plébános, a második héten Szabó Imréné és Agyagási Istvánné, a harmadik héten világi ember, Domján Jánosné, a negyedik héten pedig Bõjtös Attila evangélikus lelkész szolgált feleségével. /H/

8 8 ISKOLA december 22. Bogárd és Vidéke Hírek a miklósi iskolából A decemberi várakozás idejét színes programkínálat tette gyorsan illanóvá az iskolánkban. A hónap elején, Szent Miklós táján iskolanapot tartottunk, felidézve a település, az iskola történetének hagyományait, szokásait. Felsõsök: December 2-án, Miklós-napot megelõzõ csütörtökön iskolanapra érkezetek reggel a felsõsök. Hogy miért december hatodika nekünk az iskolanap? Mert Sárszentmiklósi Általános Iskola vagyunk. Mindenki nagyon várta már ezt a programot. Rengeteg játékos feladatot találtak ki a hatodik évfolyamosok, õk minden évben a házigazdák. Legjobban a madárijesztõ-készítés tetszett nekünk. Az elméleti feladványokat is elkészítvén, a tornaterembe siettünk. Ott kipróbálhattuk magunkat a játékos ügyességi versenyzésben. Mikor ennek vége lett, nagy örömmel fogadtuk az eredményhirdetésen az újságot: Az elsõ helyezett a hetedik bé osztály lett!!! Nagy adag csokit és banánt kaptunk. Az osztályba érkeztünk vele, és mindenki nekilátott a csoki- és banánhegyeknek. Ezután a táncház következett. Népi zenekar játszotta a talpalávalót. Sokan körbeálltak a tornateremben, és próbáltak a népi zene rejtelmeiben elmerülni, egészen pontosan, megfelelõ tánclépéseket lépni. Pihenésképpen népdalokat is tanulhattunk. Végül egy fogócskára, énekes játékra hívtak bennünket a táncosok. Sajnos, ennek a napnak is vége lett. Reméljük, az iskolanap jövõre is ilyen nagy élményt és dicsõséget szerez nekünk. Jansik Anita, Botka Zsuzsa és a 7.b Alsósok: Reggel a klubban kezdõdött a nap. Örültünk, mert nagyon jó mûsor volt, Ki mit tud?. A 3.b osztály elõadta a Sün Balázs címû mesét, a 2.a és a 3.a osztály furulyázott. A negyedikesek közül két lány táncolt, két fiú kvízkérdéseket tett fel. Közben repkedtek a szaloncukrok a Télapó puttonyából. A mûsor végén a negyedik osztályosok elõadták a Megasztár -t. Ezután az új vetítõn levetítették a Ki a Télapó? címû filmet. Ebéd után meglátogatott bennünket a Télapó, csinos krampuszlányok kíséretében. Az énekkar csodálatos dallal köszöntött bennünket. Izgalmas napunk volt. Kis Dóra, Ellenbruck Anett 3.a *** A karácsonyi ünnepi készülõdés végére megjelent iskolánk idõszakos kiadványa, a Mizújs ebben a tanévben az elsõ száma. A teljes újság az elsõ félévi eseményekkel, õszi kirándulások beszámolóival, tanulmányi és sportversenyek, papírgyûjtés eredményeivel elolvasható honlapunkon. Diákköltõink, meseírónk tollából valók a következõ írások: Nagy Anita 5.b: A tél Csillogó hópelyhek hullnak le az égbõl Vidáman táncolva mesélnek a télrõl Fehér takaróként borulnak a tájra A hóban játszó gyermekekre várva A dombról lefelé a szánkó szinte repül A völgyben nagy pocakkal hóember épül Fáradtan, piros arccal, a hidegtõl fázva, A szobában mindig vár a jó meleg kályha Kiss Erika 5.b: Karácsonykor Decembernek ünnepén Karácsonynak éjjelén Boldogok az emberek Öröm tölti szívüket Együtt van a nagy család A karácsonyfa ott bent áll Ünnepel a sok gyerek Ajándékhoz gyûljetek! Így telik a szenteste Boldogok az emberek Mert számukra ajándék A családi békesség A bûvös kert Csodálatos álmom volt! A történet úgy kezdõdött, hogy Nagypapához és Nagymamához mentem el aludni. Nagypapa csodálatos történeteket mesélt a manókról és a törpékrõl, akik néha a kert végén muzsikálnak. Szerinted láthatom õket, ha nagyon korán felkelek? Nem ígérem, hogy biztosan láthatod a manókat, de ha kora hajnalban felkelsz, és elrejtõzöl az öreg gesztenyefa ágai közé, akkor lehet. A következõ reggel olyan korán keltem, hogy még a madarak is aludtak, és kukacokról álmodtak. Alig hittem a szememnek, mikor megpillantottam a manózenekart, és felcsendült a tündérzene. Éppen meg akartam kérdezni, hogy honnan jöttek, mikor valami furcsa zaj elnyomta a zenét. Arra riadtam föl, hogy csörög az órám, iskolába kell menni. Karácsony Mikuli Rita 8.c Iskolánk énekkara fellépett a zeneiskola karácsonyi koncertjén. Pénteken este pedig a sárszentmiklósi katolikus templomban Hajdu Sándor, Gruber, Bárdos Lajos, Padre Soto, Berthier, Karai József szép karácsonyi dallamai csendültek fel elõadásukban. Szólót énekeltek: Dudar Adrienn 7.b, Major Éva 8.a, Mezõ Adrienn 8.a, verset, prózát mondtak szépen, átéléssel: Kristóf Rebeka 8.a, Simon Anna, Rapolder Ramóna 7.c, Botka Zsuzsanna 7.b, Mezõ Adrienn 8.a, Balogh Alexandra 8.a, és 5. osztályos tanulóink. Hangszeren közremûködtek: Varga Júlia, Varga Mátyás, Pacai Brigitta, Pacai Marietta, Kiss Erika, Pogány Dániel, Hegedüs Zsófia, Mezõ Bálint, Fövenyi Máté, Simon Anna és Visi Gabriella. Kísért: Jákob Zoltán, vezényelt: Horváth Ferencné. A közös várakozás szép ünnepe volt ez az este áhítattal, föltétlenséggel, és teljes kikapcsolással, ahogy Márai Sándor mondja: Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betûs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. (Összeállította: Horváth Ferencné)

9 Bogárd és Vidéke december 22. KÖZÉLET 9 Mostan kinyílott a szép rózsavirág... A Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara és a zeneiskola hangszereseinek közremûködésével a karácsonyi ünnepek egyik emlékezetes eseményének lehettünk tanúi december 16-án este a sárszentmiklósi iskola aulájában. Különös hangulatot adott az estnek a háttérben fénylõ karácsonyfa. Az iskola 45 tagú énekkara Horváthné Mikuli Erzsébet vezényletével szólaltatta meg többek között Bárdos Lajos: Mostan kinyílott a szép rózsavirág címû erdélyi népdalfeldolgozását és Berthertõl a Glóriát. Elhangzott még Dudar Adrienn szólóénekében az Erdõ mellett estvéledtem kezdetû vallásos népének. A zeneiskolás gyerekek önálló hangszeres szólói mellett több kamaraegyüttes lépett föl. Bemutatkoztak furulya együttesek, rézfúvósok, valamint zongorán négykezesek. A Visi gyerekek, a Hegedûs gyerekek, a Rigó gyerekek, valamint Varga László hitoktató gyerekei hárman, négyen együtt zenéltek, a Paczona család és barátai pedig 6-os kamaraegyüttest alakítottak. Három szólamban szoprán- és altfurulyán adtak elõ egy kamarazenei darabot. Az esten Rézman Ágnes, a zeneiskola igazgatója köszöntötte a vendégeket és konferálta a mûsorszámokat. A mûsor közös énekkel zárult, amelybe a közönség is bekapcsolódott. Felelevenítették a szép énekeket, amelyeket karácsonyeste családi körben szoktak együtt énekelni a családok. Sajnos sok családban már nem énekelnek, nincs ünnepi áhítat. A lelki elszegényedés egyre szélesebb körben válik általánossá. Az egymásnak adott lelki ajándékok helyébe mindinkább a földi, pénzen vásárolt ajándékok lépnek. Ezért is fontos az ilyen közös éneklés, hogy ne haljon ki a családokban a karácsonyesti közös éneklés hagyománya. A csütörtöki mûsor egy része elhangzott pénteken a templomban is. Csendes éj... Családias hangulatú adventi est volt pénteken a sárszentmiklósi katolikus templomban. A miklósi iskolások, zeneiskolások, a hittanos gyerekek Varga László hitoktató lelkészi segítõ szervezésével az elmúlt néhány évben nagyon értékes helyi hagyománnyá tették ezt az eseményt, amely egyre inkább nem csak a katolikus hívek számára bír jelentõséggel. Akik eljönnek ide évrõl évre, lelki ajándékokkal gazdagon megrakodva térhetnek haza. A templomi miliõben megemelkedik minden ének, minden elhangzó vers Márai-, Ady-idézetek, minden hangszeres dallam. A kórustól hallhattuk többek között Soto, XVI. századi olasz szerzõ betlehemi csillagot megéneklõ háromszólamú zenemûvét, Karai Mennybõl az angyal feldolgozását, és amikor kialudtak a villanyfények, sorra gyúltak ki mindenki kezében a gyertyák, az énekkarral közösen énekelte a hallgatóság a Csendes éj-t. Az est végén Varga László hitoktató tréfás, jelképes ajándékokat adott a közremûködõknek: egy-egy díszdobozt színültig telve templomi levegõvel. Ennek az ajándéknak az üzenete mindenki számára, hogy a templomot ne csak karácsonykor látogassák az emberek. Erre emlékeztessen mindenkit az év során a templomi levegõvel színültig telt doboz. Hargitai Lajos

10 10 KÖZÜGYEK december 22. Bogárd és Vidéke Orvosi rendelések Sárbogárdon Központi ügyelet: Ady Endre út Tel.: 06(25) , Háziorvosi körzetek I. Dr. Somogyvári Katalin Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) , 06 (20) : H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: II. Dr. Csanádi József Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. u Tel.: 06 (25) , 06 (30) H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: Nagyhörcsök, Tel.: 06 (25) : Sze.: III. Dr. Farkas János Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) : H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: IV. Dr. Jarabin János Sárbogárd, Köztársaság u Tel.: 06 (25) : H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: V. Dr. Oroszlány László Sárbogárd, Ady E. u Tel.: 06 (25) : H-K-Sze-Cs: 8-12, P: VI. Dr. Horváth Endre Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) , mobil: 06 (30) : H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: Sárhatvan: P: Gyermekorvosi körzetek I. Dr. Rácz Zoltán Sárbogárd, Ady E. u Tel.: 06 (25) , H: 12-16, K: 8-11, tanácsadás: 11-12, Sze: 8-12, Cs: 8-11, tanácsadás: 13-14, P: Bölcsõde: Cs: II. Dr. Mányoki Lídia Sárbogárd, Köztársaság u Tel.: 06 (25) : H: 8-12, K: , Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: Tel.: 06 (30) III. Dr. Abdalla Roshdi Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) , mobil: 06 (30) : K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) : H: 8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: *** Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: Tel.: 06(25) Állatorvosi rendelõ Sárbogárd, Hõsök tere 14. Dr. Bögyös Gábor, tel.: 06 (30) , Dr. Szénási Károly, tel.: 06 (30) Nyitva: H P: , Szo: Közérdekû telefonszámok Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj keletkezik, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: Hova forduljunk segítségért? Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...? Ha nem mûködik az utcai közvilágítás: Éjjel-nappali ügyelet: 06(25) , 06(80) Polgármesteri hivatal: 06(25) Ha a lakásban áramkimaradás van: DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés: 06(80) , mûszaki szolgáltatások: 06(80) (H-P: ), értékesítési- és számlázási ügyek: 06(80) (H-P: ). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85. Ha nem ég a gáz...! Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(40) Kékvonal: 06(40) : információ mérõállásról, leolvasással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról. Ha süket a telefon...! A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni. Minden más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a 198-as számon. Ha baleset szemtanúi vagyunk...! A rendõrség 107, a mentõk 104-es telefonszámon hívhatók. Orvosi ügyelet: (Havonta közöljük) Ha kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy elütött állati tetemet fedezünk fel, Sárközy Károly gyepmester hívható a 06(30) es telefonszámon. Ha valahol tûz üt ki...! Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25) as számon. Ha hulladékégetést észlel: hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22) , 06(22) , 06(22) Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna: Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a Sárrétvíz KHT 06(25) telefonja hívható éjjel-nappal. Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a 06(25) , 06(25) , 06(25) es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25) , 06(30) , 06(30) , 06(30) telefonokon. Ha nem viszik el a szemetet idõben, síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.: 06(25) , 06(25) , 06(25) Ha közúton... (61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közútkezelõ KHT Sárbogárd 06(25) Megyei utak esetén a 06(22) , országos útinform: 06(1) , 06(1) hívható éjjel-nappal. Ha megbetegszik háziállata: hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.) Tömegközlekedés menetrendi információk: távolsági busz: Alba Volán 06(25) , MÁV információ: 06(25) (állandó ügyelet). Helyi buszjáratok: Pemmer István, 06(20) Heti 2002 Kft Eger, Széchenyi u. 76. Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén: Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(25) , 06(25) , egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász János a 06(30) számon bármikor riasztható. Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) , Belgyógyászat: hétfõ-péntek, 8-14-ig. Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig, pénteken 7-13-ig. Fizikoterápia: hétfõ-péntek 7-14-ig. Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig. Gyermekgyógyászat: hétfõ ig, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8-11-ig. Laboratórium: hétfõ-péntek ig. Nõgyógyászat: hétfõ és péntek: 8-12-ig, szerdán 9-12-ig. (Ultrahang pénteken 8-12-ig.) Reumatológia: kedden 9-12-ig. Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig. Sebészet: hétfõtõl péntekig 7-14-ig. Szemészet: hétfõ 8-14-ig, szerda ig. Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13, szerda ig, (Tompa Mihály u. 2., tel.: 06 (25) ). Ultrahang: minden páros héten szerdán, 9-12-ig, szeptembertõl minden héten.

11 Bogárd és Vidéke december 22. KÖZLEMÉNYEK 11 Vidéki ügyeletek beosztása Sárvíz kistérségi központi ügyelet (Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház, orvosi rendelõ. Telefon: 06 (22) Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon utolsó munkanapon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig. Január 1-31.: Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) Cece ügyeleti kör január havi ügyeleti beosztása 01. Dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: ; 02. Dr. Dobrovitzky Imelda, Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: ; 03. Dr. Burián Attila, Cece, Deák Ferenc u. 15. Tel.: ; 04. Dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: ; 05. Dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa György u. 2. Tel.: , ; 06. Dr. Dobrovitzky Imelda, Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: ; 07. Dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: Dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: , ; 09. Dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: ; 10. Dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa György u. 2. Tel.: , ; 11. Dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: , ; 12. Dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: Dr. Dobrovitzky Imelda, Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: ; 14. Dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: ; 15. Dr. Burián Attila, Cece, Deák Ferenc u. 15. Tel.: ; 16. Dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa György u. 2. Tel.: , ; 17. Dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: ; 18. Dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: Dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: , ; 20. Dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: ; 21. Dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa György u. 2. Tel.: , ; 22. Dr. Burián Attila, Cece, Deák Ferenc u. 15. Tel.: ; 23. Dr. Burián Attila, Cece, Deák Ferenc u. 15. Tel.: ; 24. Dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: Dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: , ; 26. Dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11. Tel.: Dr. Dobrovitzky Imelda, Sáregres, Zrínyi u. 1. Tel.: ; 28. Dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2. Tel.: ; 29. Dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11. Tel.: ; 30. Dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa György u. 2. Tel.: , ; 31. Dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3. Tel.: , Állatorvosi ügyeleti beosztás január hónapban Hatósági ügyelet I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta I. 1-2.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30) ; 8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) ; : dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., tel.: 06 (20) ; : dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság tér 1., tel.: 06 (20) ; : dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) Betegellátási ügyelet I. sz. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres I. 1-2.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., tel.: 06 (30) ; 8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) ; : dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30., tel.: 06 (20) ; : dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út 225., tel.: 06 (20) ; : dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., tel.: 06 (30) II. sz. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza I. 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., tel.: 06 (30) ; 8-9.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., tel.: 06 (30) ; : dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., tel.: 06 (20) ; : dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., tel.: 06 (30) ; : dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) Dr. Móré Attila, a kamara elnöke, Dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos Felhívás szennyezett paprikaõrlemény összegyûjtésérõl Tisztelt Lakosság! Tisztelt Forgalmazó! Tisztelt Felhasználó! Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Sárbogárd Városi Intézet városi tiszti fõorvosa megkeresésére tájékoztatom minden a Sárbogárd város közigazgatási területén lévõ fogyasztót, élelmiszerforgalmazót, vendéglátót, közétkeztetõt, hogy december 17. és december 31. között, hétfõtõl csütörtökig, 8 órától 16 óráig az ÁNTSZ Sárbogárd Városi Intézete (Sárbogárd, Ady Endre út 164.) a beazonosíthatatlan, illetve pozitív listán szereplõ õrölt fûszerpaprikát, fûszerpaprika-õrleményt és -készítményeket a magánháztartásokból, vendéglátó- és közétkeztetõ egységekbõl a fenti címen összegyûjti és további kezelésükrõl, megsemmisítésükrõl gondoskodik. Krupa Rozália jegyzõ EL-DENT 96 Kft. Fogorvosi rendelõ Sárbogárd, Ady E. út 222. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk kedves pácienseinknek. Rendelõnk ünnepi nyitva tartása: december 23-án: ig december 24-én: ZÁRVA december 27-én: ig december 28-án: ig december 29-én: ig december 30-án: ig december 31-én: ZÁRVA

12 12 SPORT december 22. Bogárd és Vidéke Karácsony-kupa labdarúgótorna december 20-án a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában az alábbi csapatok vettek részt a sárszentágotai iskola által szervezett labdarúgótornán: Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd, Sárszentmiklósi Általános Iskola, Szent István Általános Iskola Töbörzsök, Sárszentágotai Általános Iskola, Petõfi Sándor Gimnázium Sárbogárd. Eredmények: 1992-es korosztály: I. Mészöly, II. Szent István, III. Sárszentmiklós, IV. Sárszentágota. Gólkirály: Spíz Balázs (Mészöly), legjobb kapus: Strasszer Csaba (Mészöly), legjobb játékos: Cinka Krisztián (Szent István), legsokoldalúbb játékos: Lakatos Károly (Sárszentmiklós) es korosztály: I. Mészöly, II. Sárszentmiklós, III. Szent István, IV. Gimnázium, V. Sárszentágota. Gólkirály: Csere Balázs (Sárszentágota), legjobb kapus: Fövenyi Máté (Gimnázium), legjobb játékos: Gerse Máté (Mészöly), legsokoldalúbb játékos: Mondovics Zoltán (Szent István). Játékvezetõk: Barabás Dezsõ, Fekete László. A helyezettek oklevél, érem, kupa és tárgyjutalom díjazásban részesültek. Csapatvezetõk: Rehák Sándor, Tóth Zoltán, Varga Tamás, Kálmán Gyula, Mondovics Zoltán, Virág Mária. Támogatóink: Mészöly Géza Általános Iskola, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Garázs presszó, Rehákné Szontágh Rózsa. Köszönet a résztvevõknek, támogatóknak és mindazoknak, akik segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását. A szervezõk nevében: Gerse Ferenc

13 Légy üdvözölve, kedves Olvasó! Méghozzá abból az egyedülálló alkalomból, hogy 14-edszer is jelentkezik szilveszteri különszámunk. Naná, hogy egyedülálló, hiszen soha többé nem jelentkezünk 14-edszer. He-he! Nem is értem, miért nem jutott eszembe korábban ez a poén. Hiszen 11-edszer, 12-edszer, 13-madszor sem jelentkezünk már soha. Már alig várom, amikor egyedülálló módon 15. alkalommal is találkozhatunk, ami azért lesz különösen örömteli, mert tényleg egy kisebb jubileumnak tekinthetõ. Szép volt a 2004-es év. Tagjai lettünk az Európai Unió tejjel-mézzel folyó Kánaánjának, aminek hatására virágzó fejlõdésnek indult országunk. Megszûnt a munkanélküliség, a bérek a többszörösükre emelkedtek, az infláció minimálisra csökkent. Labdarúgó-válogatottunk péppé verte a világot, a bajnoki mérkõzéseken tízezrek szurkolnak a csapatoknak. Magyarország lett Európa éléskamrája. A magyar gazdák minden áruját emelt áron veszik meg a minõségre kényes nyugatiak. Az elkezdõdött gigantikus méretû építkezéseknek köszönhetõen pár éven belül metró és autópálya vezet minden településre. (Elnézésüket kérjük. Az elõzõ bekezdés tévedésbõl került a cikkbe. Szerzõje Gyenge Elemér, az Országos Pszichiátriai és Elmegyógyintézet lakója, aki miniszterelnöki székfoglaló írását ben juttatta el lapunknak. Feltehetõen egy vírusnak köszönhetõen nem lehet a bekezdést törölni a számítógépbõl. A szerk.) Reméljük, jövõre is lesz Bogárd és Vidéke, és lesznek olvasói is. Ha így lesz, egy év múlva újra találkozunk. B. ú. é. k.! Almádi Sándor

14 14 SZILVESZTER december 22. Bogárd és Vidéke VÁROSHÁZI NAPLOPÓK a sárbogárdi képviselõ-testület nyílt ölésérõl jelentjük Az év utolsó testületi ülésén csak néhány, látszólag nem nagy jelentõségû kérdés megvitatása szerepelt a napirenden. Bogárd íródeákja Napirend elõtt Bódai Gábor felolvasta Mit is tettünk mi Sárbogárdért?! címû dolgozatát, amely nagy sikert aratott a képviselõtársak körében. Fülöp István (MSZP) az iránt érdeklõdött lelkesen, vajon megkaphatja-e az eredeti szövegpéldányt, lehetõleg dedikálva. Bódai Gábor átnyújtotta neki, a többiekkel pedig közölte, hogy a Fejér Megyei Hírlapban szintén elolvashatják majd ezeket a gondolatokat. Te egy Jókai Mórt is felülmúlsz, Gábor! jegyezte meg ironikusan Varga László (p.), aki felvetette, mi lenne, ha ezeket az írásokat egy kötetbe gyûjtenék és kiadnák az önkormányzat költségére. A lelkes városlakók bizonyára elkapkodnák az ingyenesen osztott mûveket. A lóvé a fontos, nem a lelkiismeret Juhász János polgármester értékelte az elmúlt évet, és megállapította, hogy 2004-ben még többet és még jobban dolgozott a testület, mint egy évvel korábban. Ez feltétlenül jutalmat és elismerést érdemel. A jutalom szó hallatán Etelvári Zoltán vaskos dossziét vett elõ a táskájából. Mint elmondta, valamennyi európai város képviselõinek és az Egyesül Államok elnökének javadalmazási összegeit beszerezte, ezek alapján úgy látja, még mindig nincsenek kellõen dotálva a bogárdi képviselõk. Remélem, ezzel nem arra célzol, hogy már megint emelni kellene a tiszteletdíjakat? kiáltott közbe Varga László (h.) De bizony, arra válaszolta megvetõ pillantást vetve az okvetetlenkedõ ellenzéki képviselõre Etelvári Zoltán, mire mindenki egyetértõ bólogatásba kezdett. Az ellenzéki képviselõk közül többen mintha neheztelõen összeráncolták volna a homlokukat, de néhányuk homlokáról némi fejszámolás után törlõdtek a ráncok. Hát igen, mi is emberbõl vagyunk, sóhajtottak fel páran lelkiismeretüket megnyugtatva. Biciklizz, Karcsikám! Nedoba Károly elmondta, jelentõsen megnõttek a költségei amiatt, hogy hetente akár négyszer-ötször is be kell jönnie a hivatalba az új kocsijával. Ráadásul nagyot kell kerülnie, ha meg kívánja tekinteni választókerületének szívéhez legközelebb álló részét, a József Attila-lakótelepet, mert nem akarja kinyírni a lengéscsillapítóit a fekvõrendõrökkel. Rigó László megemlítette, hogy Nedoba Károly sportemberként akár gyalog is bejárhatna a hivatalba. Nedoba igazat adott neki, de megjegyezte, hogy bizottsági elnökként szeretne minél több helyi sporteseményt megtisztelni a jelenlétével, azt viszont ne várja el tõle senki, hogy gyalog menjen ki a miklósi csapat meccseire. Emelkedik a benzin, a kötelezõ biztosítás, a lízingdíj tette hozzá, amivel mindenki egyetértett. Horváth Tibor emlékeztette képviselõtársát, hogy családjával együtt már Olaszországot is megjárta kerékpárral, így talán Sárszentmiklósra is lebiciklizhetne. Vagy az MSZP-seknek derogál már ennek a pórias közlekedési eszköznek a használata? tette fel a kérdést. Nedoba Károly szerint egy képviselõ ne járassa le magát azzal, hogy biciklire ül. A választók még azt mondanák: azért fizetjük a képviselõket, hogy még egy vacak autóra se teljen nekik? Etelvári Zoltán egyetértett frakciótársával. Õ sem szeretné, ha kisstílûnek tartanák az emberek, ezért a következõ testületi ülésre már a saját buszával érkezik. Hadd lássa mindenki, mennyire megbecsülik Bogárdon a képviselõket anyagilag! Az érdeklõdõ állampolgárként jelen lévõ Pauscher Lajos azonnal bejelentette, hogy õ viszont megalakítja a polgári körök kerékpáros tagozatának helyi csoportját, majd felháborodva elhagyta a termet. Juhász János megjegyezte, nagyon örül, hogy Pauscher Lajos nem került be annak idején a testületbe. Rigó László emlékeztette õt, hogy de bizony, bekerült, mire a polgármester viccesen megjegyezte, hogy valószínûleg nem lehetett hosszú ideig képviselõ, mert õ egyetlen érdemleges cselekedetére sem emlékszik Pauschernek, de majd elolvas egy-két régebbi jegyzõkönyvet, hátha talál valami említésre méltót vele kapcsolatban. A szocialista képviselõk jót nevettek a megjegyzésen, az ellenzékiek újra csak összeráncolták a homlokukat. Dr. Berzeviczy Gábor köszönetét fejezte ki a polgármesternek, amiért megtisztelte jelenlétével a miklósi klubkönyvtár felújítási munkálatait. Javasolta a testületnek, hogy nyilvánítsák ki elismerésüket a felújítást végzõ cégnek. Márványszobrot a polgármesternek! Etelvári Zoltán a javaslaton fellelkesedve indítványozta, hogy készíttessenek márvány emléktáblát, és arra véssék fel nagyra becsült polgármesterünk, valamint a szocialista frakció tagjainak nevét, hogy ne csak a temetõi ravatalozón elhelyezett réztábla hirdesse lángbetûkkel azok nevét, akik a város történetének eddigi viharos évszázadaiban a legtöbbet tettek. A javaslatot az MSZP-frakció tagjai viharos éljenzéssel fogadták. Nedoba Károly felállva tapsolt, és lelkesen bekiabálta: Márványszobrot a polgármesternek! Gábris István szerint a munkálatok elvégzéséért kapott számla összege elég elismerést jelentene három cég számára is. Csak nem pottyant le némi jutalék ebbõl az összegbõl? tette fel a némi kaján rosszindulatot sejtetõ kérdést. Dr. Szabadkai Tamás alpolgármester kikérte magának a gyanúsítgatást, és megjegyezte, ha a Fidesz nyert volna, most õk lennének többségben, és a nekik tetszõ pályázatokat lenne kénytelen elfogadni a testület. Rossz az, aki rosszra gondol tette hozzá huncut mosollyal a polgármester, aki még azt is hozzátette: Tessék megnyerni a választásokat! A testületi ülésen jelen lévõ hivatali dolgozókat se hagyta ki a fegyelmezésbõl, megismételve örökérvényû szellemességét: aki nem fekszik, repül! Horváth Tibor a Fidesz nevében kikérte magának a hangnemet, majd hosszasan bizonygatta, hogy õk bizony mindig a város érdekeit tartották szem elõtt.

15 Bogárd és Vidéke december 22. SZILVESZTER 15 Na nehogy már így meg úgy, meg amúgy legyen! reagált erre Juhász János, amit ugyan senki sem értett, de az MSZP-sek biztos, ami biztos alapon jót nevettek a megjegyzésen. Dr. Berzeviczy Gábor azonnal indítványozta is, hogy a testület hivatalosan is mondjon köszönetet a polgármesternek, amiért egész évben gondoskodott a jó hangulatról a hasonlóan elmés megjegyzésekkel. Juhász János megköszönte a köszönetnyilvánítást, de hozzátette, hogy azért némi anyagi elismerésnek jobban örülne. Fizetésemelés, avagy mibe kerül több teherautónyi kréta? Az alpolgármester csatlakozott a felvetéshez, és a polgármester egyévi fizetésének megfelelõ összeget javasolt jutalomként kifizetni. Természetesen ugyanennyi pénz járna a képviselõknek is tette hozzá, mire lelkes tapsba kezdett mindenki. Tóth Zoltán némi rosszallással a hangjában megjegyezte, hogy ennyi pénzbõl a város iskoláinak több teherautónyi krétát is vehetnének, de képviselõtársai lehurrogták, mondván, ne rontsa el ezt a szép napot ilyen kicsinyeskedéssel. Mindennek megvan a maga ideje. Elõbb-utóbb jut pénz az iskolákra, meg az utakra, meg a város szépítésére, meg mindenre, amire kell. De ezzel ráérünk jövõre foglalkozni zárta le az ülést a polgármester, majd viccesen még hozzátette: Lehet, hogy sokan elégedetlenek a városban, a képviselõk családjainak azonban az idén sem lesz gondjuk azzal, jut-e pénz a karácsonyi ajándékokra. Reméljük, elõbb-utóbb a többi polgár is eljut erre a szintre. Ezért dogozik a testület a következõ évben is. Lapzárta után érkezett hír Rendõrségi felhívás Jövõre is mindent megtesz a képviselõ-testület MSZP-frakciója a város munkanélküliségének csökkentésére. Ennek érdekében új ipari parkok létesítését határozták el az utolsó, zárt ülésen. A már létezõ, Videoton melletti és a tervbe vett kislóki úti mellett a laktanya területén, valamint az alapi út, illetve a pusztaegresi út mellett is létesül egy ipari park. Ha gyárak nem is települnek ide, legalább ipari parkjaink legyenek. Az új ipari park ünnepélyes alapkõletételére december 22-én, délelõtt 10 órakor kerül sor. Ezt követõen tûzijáték, söröshordó-gurítás és sátoros bableves-osztás lesz, amelyre minden munkanélküli és nyugdíjas biztos szavazó városlakót forralt borral vár Rostás Péter. Minden pohárhoz meleg kézszorítással szolgál Juhász János polgármester, Nedoba Károly frakcióvezetõ, Etelvári Zoltán fõbizottsági elnök és a Csipet Csapat. Megjegyzés Az avatásra gyalog jöjjön mindenki, mert a felújított utak kímélése céljából az új ipari parkhoz vezetõ valamennyi útra minden közlekedési eszközzel behajtani tilos, kivéve a képviselõ-testület polgármesteri frakciójának tagjai, akik külön igazolvánnyal mint Egyes Fontos Közfeladatokat Ellátó Személyek (EFKESZ) bárhová akár kamionnal, tankkal, úthengerrel is behajthatnak. (Szerk.) A Sárbogárdi Rendõrkapitányság felhívja a tisztelt Polgárokat az ünnepi idõszak veszélyeire. Fokozottan ügyeljen mindenki az értékeire és fõként a pénzére, mert az idén a tavalyinál is nagyobb veszélynek vagyunk kitéve. Még tovább nõtt ugyanis a magát áruháznak, bevásárlóközpontnak nevezõ épületek száma, ahol akció -nak nevezett trükkös lopás módszerével szabadítanak meg minket a pénzünktõl. A cselekményt olyan agyafúrt módon követik el, hogy közben nem is észleljük leleményes kifosztásunkat, hanem legjobb esetben a pénztárnál, esetleg csak otthon vesszük észre, hogy tulajdonképpen csak két kiló lisztet szerettünk volna vásárolni, ám közben orvul a bevásárlókocsinkba csempészõdött egy 5 literes akciós étolaj, amirõl csak otthon derül ki, hogy drágább, mint ha 5x1 litert vettünk volna belõle, 18 liter üdítõ, amellyel összesen 18 forintot takarítottunk meg, továbbá 8 karton dobozos sör, amit egyébként senki sem fogyaszt a családban. Elõkerül még a kocsiból egy Ft-os szakállnyíró, noha senki nem szakállas a családban, egy Ft-os porszívó, holott száz éve takarítógépet használunk, valamint egy Ft-os DVD-lejátszó, amibõl egyrészt már van otthon kettõ, másrészt pedig azokat még senki sem tudta bekapcsolni, ráadásul filmünk sincs hozzá. Miközben órákig keringünk az eladótérben az egyre púpozódó tartalmú bevásárlókocsinkkal, legalább százszor tolják nekünk mások a hasonló méretû kocsikat, perceken keresztül várakozunk a sorok közepén hagyott raklapok, vagy az akciós banánt vérszomjas janicsár hordaként egymás, vagy az eladó kezébõl kitépkedõ és az utat teljesen elzáró sorstársaink miatt, végül csak megérkezünk a pénztárhoz, ahol már csak újabb egy órát kell várakoznunk. Ilyen stressz közepette nem is csoda, hogy csak otthon vesszük észre, hogy gyakorlatilag az összes pénzünktõl megszabadítottak minket. Ekkor persze már késõ. Mivel a rendõrség ilyenkor tehetetlen, vigyázzunk mi a pénzünkre!

16 16 SZILVESZTER december 22. Bogárd és Vidéke Új munkalehetõségek!!! A sárbogárdi Nedoba Károly Rendõrakadémia a nagy közönségsikerre való tekintettel újabb fekvõrendõr-kiképzõ tanfolyamot indít, amelyre fõleg Kiss, Kovács, Nagy és Lapos nevû jelentkezõket várnak. A Kisseket személygépkocsik, a Kovácsokat tehergépkocsik, a Nagy nevûeket kamionok, a Lapos nevûeket úthengerek elé képezik ki. A kiképzés költségeit szponzorálja (megemelkedett forgalmára tekintettel) a sárbogárdi Autórugó és Teleszkópkészítõ Kft. Az önkormányzat megnyugtatott mindenkit, hogy jövõ év végéig az összes utca kap legalább három fekvõrendõrt, minden fajtából egyet-egyet. Hirdetések Mozogni vágyó hölgyek figyelem! Speciális zsírégetõ tréningek indulnak az év elején a mûvelõdési központban, lepedõ-akrobatika, örömtusa és nászgimnasztika elnevezésekkel. Kezdõk és haladók egyaránt jelentkezhetnek, de elengedhetetlen feltétel a szamóca ajak, a darázsderék és a párductest. Szépségkirálynõi cím elõny, erkölcsi gátlások nem szükségesek. Kérésre az oktatók házhoz is mennek. *** Jól fizetõ munkát keresek. Bármit vállalok, ami nem túl nehéz, nem igényel szakképzettséget és nem jelent túl sok elfoglaltságot. Nem ragaszkodom ahhoz sem, hogy bemenjek a munkahelyre. Lényeg a lé jeligére a kiadóba. *** A rendõrakadémia tervei között szerepel még az egyes polgármesteri hivatalokban már jól bevált fekvõfõnök-kiképzés a titkárnõk röpködésének lassítása, illetve bizonyos esetekben felgyorsítása érdekében. A fekvésben különleges gyakorlatot elsajátítottak számára a jegyzõ tart hangsebességû repülésbõl speciális kiképzést. Jövõ évi terv még az iskolai folyosókon rohangáló gyerekek megfékezésének érdekében a fekvõtanár-képzés, 30%-os fizetésemelés mellett. A bejelentéssel egy idõben a polgármester és a jegyzõ, Nedoba Károllyal és Etelvári Zoltánnal karöltve Kiváló Fekvõrendõr és Kiváló Fekvõtitkárnõ kitüntetéseket adtak át a legtehetségesebbeknek. Mai gyerek Nem érdekeeel! Nekem azért is a legújabb Samsung G-478- EHS.XPZTL-18.KSL mobiltelefon kell!!! Adósságát feledheti! Nálunk kezes nélkül azonnal egymillió forintos, kamat nélküli (nulla THM) kölcsönhöz juthat, 12 hónap alatt Ft-os havi törlesztõrészletekkel. A garantáltan pontos részletfizetést szakképzett munkatársaink biztosítják. Forduljon hozzánk bizalommal! Ha fáj a feje adósságai miatt, biztos orvossággal szolgálunk. Bakó Lajos uzsorás, adósságbehajtó és ítéletvégrehajtó kisiparos Ez a luk nem luk, csak egy újabb izé, amin má megin csak elfolyik a köszpéz...

17 Bogárd és Vidéke december 22. SZILVESZTER 17 Az állatok tanácskozása Az állatok minden évben összeülnek annak megbeszélésére, hogy mely fajokat javasolnak különös védelem alá venni. A veszélyeztetett fajokat megfelelõ indokok alapján védetté nyilvánítják. Legutóbb az emberrõl volt szó. Az alábbiakban kivonatot közlök a megbeszélés jegyzõkönyvébõl. A felszólalást a VÍRUS kezdte: Azember, mint tudjuk, sok-sok egyszerû sejt halmaza, és igen sokfajta sejtje alkalmas arra, hogy szaporodjunk benne. Egyébként mint ilyen, egy igen primitív életformának mondható. Viszont, ha túlnépesedés áll be vírustelepeinkben, egy olyan anyagot termel vagy juttat be sejtjei közé, amely optimalizálja létszámunkat, sõt mutációkat segít létrehozni. Ezen körülmény továbbfejlõdésünk záloga, ezért védetté nyilvánítása számunkra létkérdés. BÉLFÉREG: Ahogyan mi látjuk, az ember egy hosszú, kanyargós csõ alakú képzõdmény, amelyben a számára nélkülözhetetlen táplálék áramlik valahonnan valahova. Viszont sem kapaszkodóhorgai, sem szaporodásra alkalmas szelvényei nincsenek, mint nekünk, tehát egy igen kezdetleges létformával állunk szemben. Valószínûleg az élõ és élettelen határán áll, de mivel életterünket alkotja, védelmét szükségesnek tartjuk. BOLHA: Az ember a mi háziállatunk. Egy nagy, meleg felület, amelyet egy másik réteg fed, hogy meg ne fázzunk. A belsõ felület alatt 2 bolhányira találhatók azok az étkezõcsatornák, amelyekben táplálékunk, egy piros színû folyadék található. Egyáltalán nem káros, a táplálkozásunk közbeni erõs ütések csupán a szívókák mélyebbre kerülését szolgálják. Az ember tehát számunkra táplálék, szaporodó hely, meleget, védelmet, gyors helyváltoztatást, könnyû terjedést jelent. A védett állatok közé sorolását támogatjuk. SZÚNYOG: Nagyon fontos táplálékállat. Egyik-másik példánynak ugyan néha igen kellemetlen, bódító hatású vegyületek vannak a vérében, ami ferde repüléshez, bódultsághoz, túlrepüléshez vezet, de mégis azt kell mondani, hogy fajtám egyik legfontosabb táplálékforrása. Már terveztük mesterséges körülmények közötti tenyésztését is, de szaporodása még rejtély elõttünk. Petéket, bábokat nem találtunk, egy kezdetleges létforma, amely talán osztódással szaporodik. Addig is, amíg a szaporítása nem megoldott, javasoljuk védetté nyilvánítását. LÓ: Én mint versenyló azt mondhatom, az ember egy igen szánalomra méltó jószág. Menni elég jól tud, de ha siet, már fel kell ülnie a hátamra. Ilyenkor viszont nagyon siet, hogy behozhassa a korábbi késéseit. Aztán megint lépked a maradék két hátsó lábával, mert az elsõ kettõ sajnos visszafejlõdött. Igásló társaimtól tudom, hogy a testük hordozása terén is problémákkal küszködik, viszont etet-itat, óv bennünket. Védelmét támogatjuk. KUTYA: Mint tudjuk, az ember a kutya legjobb barátja. Jó kis házikót épít, elvisz sétálni, etet-itat. Ezt a szegény embert mindenki bántja, de legfõképp egymást bántják. Nem is tudom, mi lenne velük nélkülünk, elengedhetetlen számukra a jelenlétünk. Erre bizonyíték, hogy szinte nincs olyan kutya, akinek ne lenne egy embere, mert mi sajnáljuk és szeretjük õket, mert többségük igen hûséges. Mi a védelmére szavazunk. A DÖNTÉS A kihallgatásokat folytatják az állatok. A holnapi napon beidézik a grillcsirkét, a roston harcsát, a szardíniát, a húsvéti bárányt, a pecsenyekacsát és az újévi malacot. És döntnöknek a dögkeselyût. S P O R T Figyelem! Szilveszteri családi sportversenyt rendez a polgármesteri hivatal a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében. A jelentkezõk maratoni szempillarezgetés, 4x100 méteres mákostészta-evés, fedett pályás kalaplengetés, valamint páros teketória sportágakban mérhetik össze erejüket. Szezon végi értékelés A bajnokság õszi szezonjának befejezésekor többen is jelezték, hogy a hosszú téli szünetben is szívesen olvasnák soraimat, ezért a tömeg nyomásának engedve röviden értékelném a csapat õszi szereplését, valamint rövid és lényegre törõ interjút is olvashatnak az edzõvel, amely minden bizonnyal szintén nagy sikerre és érdeklõdésre tart számot. Tehát általában véve elmondhatjuk, hogy a csapat a legtöbb mérkõzésen jól szerepelt, kivéve azt a néhány alkalmat, amikor nem. Ennek köszönhetõen többnyire simán hoztuk a meccseket, eltekintve attól a néhány esettõl, amikor kikaptunk, vagy gyõztünk ugyan, de mégsem simán. Igazából egy szavunk sem lehet, hiszen ha nem kapunk ki kétszer és nem játszunk egy döntetlent, veretlenek lennénk. A szurkolók körében remek a hangulat, jókat beszélgetünk a mérkõzések alatt és kiváltképpen utánuk, a klubhelyiség asztalainál ülve. A játékvezetés hibátlan volt azokon a meccseken, amikor nyertünk, míg az elvesztett találkozókon már akadtak hibák. Persze, nem akarom csak a játékvezetõk nyakába varrni a vereségeket, hiszen voltak velük partjelzõk is, akik bizony néha nem intettek helyesen, amint azt a körülöttem álló szurkolókkal közösen megállapítottuk. No, de pánikra semmi ok, fel kell készülni a tavaszra, és ha megtartjuk az elsõ helyünket, bajnokok leszünk. Mint már korábban említettem, összeállítottam egy kérdéssort, amit felteszek a csapathoz tartozó személyeknek, elsõként az edzõnek, akivel késõbb egy hosszabb interjút is tervezek, amelybõl ízelítõül most néhány kérdést és választ olvashatnak. Milyennek ítéled a csapat õszi szereplését? Jónak. Nem gondolod-e, hogy esetleg lehetett volna még sikeresebb a szezon az eredmények tekintetében? De. Mindig elégedett voltál a játékosok teljesítményével, figyelembe véve az esetleges gyõzelmek során nyújtott játékban mutatkozó nem mindig felfedezhetõ gördülékenységet, nem is beszélve az elveszített mérkõzésekrõl? Nem. Azt hiszem, ízelítõnek elég ennyi, a teljes interjút egy késõbbi idõpontban közzéteszem, illetve ugyanezeket a kérdéseket felteszem majd több játékosnak, elnökségi tagnak, szurkolónak is. Remélem, ennek segítségével mindenki átvészeli az ínséges téli idõszakot. Ha mégsem, szóljanak bátran, és rendszeresen tudósítok majd az edzéseken történtekrõl is. Legalább ilyen érdekesek lesznek azok is.

18 18 DIZÁJNHORROR december 22. Bogárd és Vidéke Dizájnhorror Sárkeresztúron A Sárkeresztúron élõ tehetõsebb romák mûkõ oroszlánokkal díszítik kerítésüket, házukat rikító színûre festik, de már megvan az új divathullám is, a térkõ. Az Index a Fejér megyei faluban járt, ahol a giccset egyelõre nem korlátozza helyi rendelet, de a polgármester változást ígér. Feriiii! Jaaaaj! Hát ki vigyáz a házra? kiabál messzirõl egy asszony. Feri igyekszik kimagyarázni magát, de csak ront a helyzetén: Az oroszlánok miatt jöttek. Kísérem õket. Hogy ki csinálja. Tizenötezer forint segélyt kapok, hát meg lehet abból élni? mondja dühösen a nagyhangú asszony, és már sorolja is, hogy mire nem elég a pénz, mintha az önkormányzat szociális osztályától jöttünk volna. Az Index internetes portálon olvastuk Repülõ Télapó becsapódása A Fejér megyei Sárkeresztúr ha eltekintünk 1743-ban épült református templomától és a faluhatárt övezõ szikes tórendszertõl rikító színûre festett házairól és mûkõ oroszlánjairól híres. Egymást érik a lila fehér, zöld sárga, ciklámen lila, piros kék házak, a bennük élõk álmát a kerítések tartóoszlopaira erõsített kisebb-nagyobb mûkõoroszlánok õrzik. A 63-as úton Székesfehérvárról Szekszárdra és vissza tartó autósok meg-megállnak lefényképezni a mûremekeket. Némelyik házra idõszakos jelleggel aktuálisan életnagyságú Mikulás-bábút szögeltek, messzirõl úgy néz ki, mintha egy repülõ Télapó a ködben az épület falának csapódott volna. A fõúti kocsmában a sárkeresztúri mûkõoroszlán-készítõ kisiparost keressük. A bemutatásunkat, nem okulva az elõzõ esetbõl, megint Ferire bízzuk. Kísérem õket. Az oroszlánok miatt. A köves hol van? Az oroszlánok miatt. Hogy ki csinálja. A pultosnõ gyanút fog, tán csak nem az APEH-tõl jöttünk, mire Feri azt feleli, hogy igen, Pestrõl. Sárba süllyedt kõsas Miután kimagyarázzuk magunkat megtudjuk, hogy kik a sárkeresztúri dizájndiktátorok. Az elsõ mûkõ oroszlán egy évvel ezelõtt jelent meg a faluban. Az új õrület nem harapózhatott volna el, ha B. nem fejezi be szerencsésen a székesfehérvári Vörösmarty szakmunkásképzõ mûkõkészítõ szakát. Elõször õ is adóellenõröknek néz minket, ezért már a bemutatkozásnál fontosnak tartja megemlíteni, hogy a mûkõ oroszlánokat nem hivatásszerûen hívja életre, ajándékba adja a faluban élõ barátainak, akiktõl hébe-hóba pénzt is elfogad, szintén ajándékba. A kis oroszlánt ötezerért, a közepest tízezerért, az egészen nagyot tizenötezerért ajándékozza. Az ajándékozottak egy prospektusból választják ki, hogy mivel szeretnék meglepni magukat. B. oroszlánon kívül ókori görög oszlopot és sast is öntött már. (Késõbb találkoztunk a nagy madárral, ami egy udvaron lesi a 63-as út forgalmát, és egyre lejjebb süllyed a sárban.) Az üzlet mehetne fényesebben is, de Abán is van egy ember, aki mûkõ oroszlánok ajándékozásából él. Megmondom õszintén Józsi a másik kocsma elõtt egy nagy fekete Mercedesbõl száll ki. Sorsunkat a kezünkbe vesszük, és nem engedjük, hogy Feri mondja el jövetelünk célját. Józsi szabadkozik: Nekem csak kettõ oroszlánom van mondja, de nem is szeretne többet, mert már az összes testvérének van. Ha végre befejezi a házát, inkább két meztelen mûkõ nõt állíttatna a bejárathoz. És mivel foglalkozik? kérdezzük búcsúzóul, mire Józsi széttárja a karját: Megmondom õszintén, munkanélküli vagyok, de nyaranta lomizni járunk Pestre. Minden jel arra utal, hogy aki még nem kapta meg ajándékba a maga mûkõ oroszlánját, az már nem is kapja. Az alvégen járva (Ferit sikerült a kocsmánál hagynunk) új kovácsoltvas kerítésekre lettünk figyelmesek. Ez a kerítés úgy lett kialakítva, hogy már ne is lehessen hová rakni oroszlánt mutogat egy fiatalasszony, és tényleg, hegyes tornyocskák merednek az égbe, mûkõ oroszlánnak itt nem jut hely. A szomszédban valamelyik európai királyság címerét láthatjuk sormintaként. (Figyelem, oroszlánok itt is vannak, õk tartják a pajzsot.) Ámuldozni sincs idõnk, a fiatalasszony folytatja: Most mindenki térkõlázban ég. A nagymamám az egész udvart letérkövezte, a szomszédja meg díszburkolatra cserélte a háza elõtt a járdát. Rontják a faluképet Ha így folytatódik, akkor egy-egy sikeresebb lomiszezon után Eiffel-tornyocskák, Westminsterek, Szemirámisz-függõkertek nõnek ki Sárkeresztúr szikes talajából. Mit szól ehhez az önkormányzat? kérdeztük Virág Miklós polgármestert. A negyvenszázalékos roma kisebbség szokásává vált a házak rikítóra festése, oroszlánok kihelyezése. Ezek rontják a faluképet mondja, és a készülõ rendezési tervvel fenyegetõzik. Betiltják az oroszlánokat? kérdezzük riadtan. A régieket nem bántjuk, mert toleránsnak kell lenni nyugtatja meg a mûkõ oroszlánokért aggódókat Virág Miklós, de mostanában azért ne fogjanak mûkõvállalkozásba Sárkeresztúron, bár mint megtudtuk úgysem a megélésért, hanem az ajándékozás szeretetéért indítanák a vállalkozást. Tóth-Szenesi Attila, december 13., hétfõ, 17:43

19 Bogárd és Vidéke december 22. SPORT 19 GRÉTA BÚTOR VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI Haladás Boka Juniors 6-1 (2-0) Vezette: dr. Tihanyi L. Haladás: Géczi A., Szántó K., Szántó Zs., Géczi G., Nagy. Csere: Varga, Kiss, Hollósi, Balogh, Tóth. Boka Juniors: Visi, Kelemen, Máté Sz., Máté K., Farkas. Csere: Süle, Somogyvári, Németh. Erre a mérkõzésre sem tudta felszívni magát a Haladás. Az elsõ félidõben gyengébben játszott, viszont a másodikban hengerelt a Boka Juniors. Gyõzelmük megérdemelt. Góllövõk: Szántó K., ill. Kelemen 2, Süle 2, Németh 2. Extrém Twister 3-3 (3-1) Vezette: dr. Tihanyi L. Extrém: Vörös, Roszkopf J., Dévényi, Juhász, Horváth T. Csere: Pálinkás, Takács, Horváth D. Twister: Bajer T., Bognár, Szabó, Vörös, Domján. Csere: Balogh, Katona. A második helyen álló Extrém az elsõ félidõben biztos vezetéshez jutott. Azt hitték, hogy ez elég a gyõzelemhez, de a Twister megtréfálta õket, pontot szerzett. Góllövõk: Horváth D., Juhász, Horváth T., ill. Bognár, Szabó 2. Flamengó Szegletkõ 2-0 (1-0) Vezette: dr. Tihanyi L. Flamengó: Gál L., Vass, Berta, Verbóczki, Lakatos. Csere: Banda, Derecskei, Mikuli, Tóth, Gál T., Soós, Cechner. Szegletkõ: Kiss, Nagy, Oszvald, Zobák, Sinka. Csere: Juhász, Heiczinger, Lukács, Tóth L., Szakács, Lengyel, Tóth J. A Flamengó nem akar leszakadni az élmezõnytõl. Ennek tudatában léptek pályára, és ez meghozta a várva várt három pontot. A Szegletkõ egész évi játéka elég gyengére sikeredett. Góllövõk: Verbóczki, Gál. T. Krencz Nagyker Taki Team 0-5, mérkõzés nélkül A pályaválasztó csapat nem jelent meg a mérkõzésen, így a versenykiírás értelmében a három pontot a Taki Team kapta a jelzett gólaránnyal. Dream Team Sárkeresztúr KIKE 4-3 (2-3) Vezette: Fekete L. Dream Team: Mondovics L., Tóth, Killer, Mondovics Z., Csendes. Csere: Herczeg, Balázs, Kovács, Bognár, Hajdú, Simon. Sárkeresztúr KIKE: Plézer, Vörös, Hajdinger J., Hajdinger Z., Szauervein T. Csere: Trexler, Szauervein F. A Dream Team eddigi eredményeivel kilépett a MEGHÍVÓ szürkeségbõl. Nem lehet lebecsülni õket. Képesek bárkit megverni. A listavezetõtõl többet lehetne elvárni. Tömörül a mezõny. Bravúros gyõzelem. Góllövõk: Mon- dovics Z. 2, Tóth, Balázs, ill. Hajdinger Z. 2, Vörös. Magnum Memphis plusz 2-4 (0-3) Vezette: Fekete L. Magnum: Györök, Vinkelmann, Vagyóczki, Lakatos, Bor. Csere: Csõgör, Mádi, Végh, Szalai, Vörös, Kovács. Memphis: Boros, Takács, Roszkopf L., Simon, Fodor. Csere: Zámbó, Tar, Molnár, Maár. E gyõzelemmel tovább sûrûsödött az élmezõny. Nincs kiemelkedõ csapat a Bogárd és Vidéke csoportban. Ennek ellenére magabiztos gyõzelmet aratott a Memphis, így kívántak kellemes karácsonyi ünnepeket a Magnumnak. Góllövõk: Csõgör 2, ill. Fodor 2, Simon 2. Vidám Fiúk Arsenal 0-3 (0-2) Vezette: Bihar F. Vidám Fiúk: Dombos, Nyári, Huszti, Horváth, Keresztyén. Csere: Kovács, Oláh, Boros. Arsenal: Haray, Veres G., Derecskei, Érsek, Veres P. Csere: Kiss F. Egymásnak estek a csapatok, és ez az Arsenalnak kedvezett, mert megszerezték a vezetést. Támadtak a Vidám Fiúk, mégis az Arsenal volt megint eredményes. Az Arsenal játékosai idõben visszazártak, így alig jutott helyzethez a Vidám Fiúk csapata. A második félidõt is góllal kezdte az Arsenal, Derecskei mesterhármast ért el, így nyugodtan játszottak tovább, mert a Vidám Fiúk ezen a napon igencsak maguk alatt voltak. Góllövõ: Derecskei 3. Icestorm Pusztagresi Fiúk 1-0 (0-0) Vezette: Bihar F. Icestorm: Gilicze, Orbán, Huszár, Kovács, Kiss. Csere: Csuti, Dravecz, Egei. Pusztaegresi Fiúk: Magyar, Bangó, Õri Z., Batári, Bosnyák. Csere: Holcz, Õri Gy., Kurgya, Németh. Az elsõ félidõben kapufáig jutottak a csapatok. A második félidõben egy távoli lövés kötött ki Magyar kapujában, és ez eldöntötte a három pont sorsát. A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. Kiállítva: Kiss 2 perc, Csuti 2x2 perc. Góllövõk: Kovács. A Sárszentmiklós SE január 14-én, pénteken, 18 órakor tartja évadzáró közgyûlését. Helyszín: sportpálya. A vezetõség nevében tisztelettel meghívom a sportolókat és a labdaszeretõ sportbarátokat. Nagy László Légió Fair 2000 Kft. Bogárd.hu 6-1 (3-0) Vezette: dr. Tihanyi L. Légió: Megyesi, Németh, Huszár, Szakács, Csuti. Csere: Csizmadia, Szilágyi Cs., Szilágyi F. Bogárd.hu: Mondovics Á., Schmidt, Németh, Bereczki, Berzeviczy. A helyzeteit jobban kihasználó Légió megérdemelte a gyõzelmet, annak ellenére, hogy rengeteg lehetõséget hagytak ki. Erre csak a Légió képes! A nevet változtató csapat alig jutott el az ellenfél kapujáig. Góllövõk: Csuti 3, Huszár 3, ill. Bereczki. Vasutas OMV 2-6 (1-3) Vezette: dr. Tihanyi L. Vasutas: Huszár, Horváth, Guszejnov, Bozsoki, Magyar. OMV: Gyõri, Halasi, Zsebõk, Gráczer, Killer. Csere: Domján, Örkényi. Ilyen nehéz gyõzelme a listavezetõnek még nem volt a bajnokság alatt. Hõsiesen küzdött a Vasutas. Góllövõk: Magyar, Bozsoki, ill. Killer 2, Gráczer 3, Örkényi. A Lantax és a Kestorm nevet változtatott, az utóbbi neve Icestorm, a Lantax továbbiakban Bogard.hu néven szerepel. Góllövõlista Bogárd és Vidéke csoport: 1. Bor József 15 gól, 2. Hajdinger Zoltán 13 gól, 3-4. Mondovics Zoltán, Simon János gól. WOLF csoport: 1. Gráczer László 32 gól, 2. Killer Gábor 29 gól, 3. Magyar Norbert 27 gól. GF A labdarúgócsapatoknak, szponzoroknak és családjuknak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak a szervezõk Tabella Bogárd és Vidéke csoport 1. Sárkeresztúr KIKE Extrém Memphis plusz Flamengó Dream Team Taki Team Magnum Szegletkõ Krencz Nagyker Twister WOLF csoport 1. OMV Arsenal Miklós Cece Vidám Fiúk Légió Fair 2000 Kft Boka Juniors Vasutas Bogard.hu Icestorm Haladás Pusztaegresi Fiúk

20 20 HITÉLET december 22. Bogárd és Vidéke Az idõk jelei 4. rész Mit jelent felkészülni? Most csak három, egyszerû gyakorlati dolgot említek. 1. Egyáltalán gondol-e arra az ember, hogy a történelem végén egy csodálatos esemény áll: az élõ Krisztusnak, Isten Fiának a megjelenése, akit akkor mindenki meglát majd ahogy olvassuk a Szentírásban, és aki ítélni fog élõk és holtak felett. Gondol az ember arra, hogy mindennek, amit csinál, mond, elmulaszt, következménye lesz? Nem süpped bele egészen a napi tennivalóba, gondjaiba, szomorúságába, nehézségeibe? Persze, hogy el kell végeznünk mindnyájunknak a napi munkánkat, és oda kell figyelni arra, ami éppen foglalkoztat. De Jézus itt arra figyelmeztet: ne süppedjünk bele, hogy onnan ne legyen kilátásunk, hanem engedjük, hogy Õ felemeljen minket, és az Õ igéjének a reflektorával elõre is mutasson. Vegyük észre ezeket a jeleket, és gondoljunk a végre. Egy örvendetes, gyönyörû, nagy találkozásra készülünk. Nem a világ végét várjuk, hanem a visszatérõ Krisztust, akivel elkezdõdik az üdvözültek számára a vele való tökéletes közösség, az üdvösség. Dehogy akarjuk feledni a véget! Sõt, inkább minden gondunk, nyomorúságunk, sikerünk, kudarcunk között gondolunk a végre, és reméljük, hogy egyszer mindennek vége lesz, amitõl itt most szenvedünk, és kiteljesedik az, ami már most is szép és jó az életünkben az Õ munkája nyomán. Tehát az elsõ, ha valaki komolyan készül az adventre, a Krisztussal való találkozásra: gondol erre a találkozásra. 2. Mit jelent készülni? Azt jelenti: a menyasszony megõrzi a maga tisztaságát. Jézus használja ezt a képet, hogy a benne Csordultig telt gyermekekkel a sárbogárdi Posta utcai evangélikus gyülekezeti terem hétfõn, hogy együtt ünnepeljék Jézus születésének napját. Ki Sárszentmiklósról, Töbörzsökrõl vagy helybõl jött, de volt olyan is, aki Rétszilasról, sõt, Alapról. A gyerekek az alkalomhoz illõ versekkel, bábjátékokkal, énekekkel készültek erre a délutánra, Melis Orsolya, Bõjtösné Fûke Veronika és Bõjtös Attila szárnyai alatt. Emellett egy új dalt és egy aranymondást is tanultak, de nem maradt el a játék sem. A gyülekezet tagjai és az anyukák süteménnyel, pogácsával, frissítõvel lepték meg a csemetéket. Hargitai Kiss Virág hívõ az Õ menyasszonya és Õ a võlegény, aki most egy idõre elment messzire, de visszajön és magához veszi az Õ menyasszonyát. Egy pillanatra gondoljunk csak bele. Ketten szeretik egymást, és a võlegény kénytelen egy idõre, hosszabb idõre elmenni. Mit csinál a menyasszony, ha szereti? Megõrzi magát tisztán és alig várja, hogy eljöjjön az a nap, hogy újra átölelhetik egymást. Nem kezd el kacérkodni másokkal, nem kezd el kacérkodni a világgal az ilyen hívõ ember és hívõ egyház. A világ: az Isten nélküli gondolkodás és életvitel. Aki így tölti ezt az idõt, az nem készül a võlegénnyel való találkozásra. A menyasszony megõrzi a maga tisztaságát. Nem kacérkodik a világgal, nem kacérkodik az éppen ügyeletes divatos istenekkel, bálványokkal. Szakít mindenféle humanisztikus önistenítéssel is. Tudja, hogy Isten Isten, az ember ember, aki az Isten teremtménye és nem egyenrangú partner. Nem engedi, hogy a figyelmét bármi, bárki elvonja az õ drága, nagyszerû Võlegényérõl, akit õ nem szégyell megvallani, nem szégyelli, hogy gyûrû van az ujján, hogy õ Jézus jegyese. Vállalja õt akkor is, ha emiatt sokszor megvetés és gyalázat illeti, mert a világ utálja a mi Võlegényünket, és vele együtt utál mindenkit, aki Õhozzá szorosan tartozik. A szerelmes menyasszony azonban ezt is vállalja, mert mindennél és mindenkinél fontosabb neki a Võlegényével való kapcsolat. 3. Jézus is, Péter is, Jakab is mindenki, aki Krisztus második visszajövetelérõl ír az Újszövetségben, említenek egy szót, hogy így kell várnunk Õt: béketûréssel. Mit jelent: béketûrés? Rendkívül kifejezõ az a görög szó, ami itt áll a Bibliában. Betû szerint lefordítva azt jelenti: alatta maradni. De úgy, mint az oszlop, a pillér. Ami alatta marad annak a tehernek, amit hordoz, õ tartja az egészet, aztán ha az épület romba dõl, általában az oszlopok szokták túlélni az egészet. Amikor Jézus az Õ visszajövetelérõl beszél, erre kéri a benne hívõket: béketûrõk legyenek. Amiben egyrészt benne van az állhatatosságnak, a kitartásnak a gondolata, másrészt benne van a szenvedések vállalásának a gondolata, hogy amikor rám terhelõdnek, megterhelnek engem, én azt is vállalom. Ott maradok, nem mozdulok, nem menekülök állhatatosan, kitartóan várom az én Uramat. Isten segítsen minket, hogy megfrissüljön gondolkozásunk és tudatosan is foglalkozzunk az Õ visszajövetelével kapcsolatos dolgokkal józanul, a Biblia alapján. Isten segítsen minket, hogy az egész erkölcsi életünk azért legyen egyre szentebb, mert mi õrizzük a menyasszony tisztaságát a võlegény számára, és rajta kívül senkivel nem akarunk lelki közösséget létesíteni, noha az idegen istenek zörgetnek az ajtónkon szinte naponta. Az Õ Szentlelke adjon nekünk erõt és bátorságot ahhoz, hogy béketûréssel várjuk Õt, ami azt jelenti: masszív, eltökélt állhatatossággal ragaszkodunk hozzá, és ha szenvedést kell Õérte vállalni, azt is vállaljuk. Elõre felkészülünk erre, mert bizonyosak vagyunk abban, hogy Õ jön és találkozhatunk Vele. Cseri Kálmán (Pasaréti prédikációk, december 8.) Evangélikus gyermek- karácsony

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről SZÁMA HATÁROZAT

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI Téglás Fényes u. 2-8. 4243 DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Téglás, 2015. szeptember 24. Ölvetiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben