Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére autista gyermekek ellátásában résztvevő pedagógusok továbbképzéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 363/2011. (V. 19.) határozatával döntött a kerületi nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásáról. Valamennyi óvoda és iskola alapító okiratába bekerült az integráltan nevelhető autista gyermekek, tanulók ellátása. Az óvodai fejlesztőpedagógusok szakmai csoportjának vezetői azt kezdeményezték, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogassa valamennyi fejlesztőpedagógus részvételét az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport által szervezett 30 órás akkreditált továbbképzésen. A Kutatócsoport legalább húsz fő esetén kihelyezett csoportokat is szervez (kisebb létszám esetén nem mennek helyszínre), a képzés költségéből kedvezményt nem biztosítanak. A tanfolyam az autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjaival kívánja megismertetni a hallgatókat. (4. melléklet) részvételi díj egy főre: képzési díj tizenkilenc főre: a kötelező jegyzet, tankönyv tizenkilenc főre: összesen: 55 OOOFt l 045 OOOFt 76 OOOFt 1121 OOOFt A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság költségvetésében az általános tartalékkeret OOO Ft. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. melléklet 2.) pontja szerint "támogatást igényelhet a helyi önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, továbbá szakmai szolgáltatások igénybevételéhez." Az igényelhető normatív támogatás Ft/fő/év. A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelőerr használható fel, a normatíva 80%-át az intézményvezetők biztosíthatják pedagógusaiknak A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. Kerületünkben a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegység vezetőjétől kapott információ szerint a pedagógusok körében végzett felmérés alapján nem érkezett igény a nevelési-oktatási évre autista gyermekek ellátásával kapcsolatos továbbképzésre. Kihelyezett tanfolyam esetén l

2 azonban helyet tudnak biztosítani a továbbképzés idejére. Költségvetésükben jelenleg a fenti továbbképzési összeg nem áll rendelkezésükre. Egyetértenek, és javasolják, hogy a évi költségvetés készítésénél kerüljön betervezésre a Pedagógiai Szolgáltató Intézményegység továbbképzési tervszámai közé az "Alapozó tanfolyam pervazív fejlődési zavarok autizmus témakörében" elnevezésű tanfolyam díja. Szakmailag indokoltnak tartják a többletfeladat továbbképzésének támogatását. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban évek óta működik autista csoport. Az intézmény nem integrálható autista tanulókat lát el. Az intézmény igazgatója ismét felajánlotta, hogy ingyenesen két-három alkalomból álló továbbképzés keretében az alkalmazásában lévő két - autista gyermekek ellátására szakosodott- gyógypedagógus végzettségű szakembere, a kerületi fejlesztő pedagógusoknak a mindennapi munkához elméleti, gyakorlati segítséget nyújt. A képzés akkreditációval ugyan nem rendelkezik, viszont kollégái szakmailag jól képzettek, a mindennapi munkához hasznos segítséget tudnak nyújtani. Az Oktatási, Kulturális, Civil Csoport nyilvántartása alapján a kerületben jelenleg két óvodás (Kőbányai Hárslevelű Óvoda, Kőbányai Kékvirág Óvoda) és egy általános iskolás (Kőbányai Harmat Általános Iskola) integráltan nevelhető-oktatható autista gyermek ellátásáról gondoskodnak. Javasolom, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság csak azoknak a fejlesztőpedagógusoknak a továbbképzését támogassa az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport által szervezett "Alapozó tanfolyam pervazív fejlődési zavarok autizmus témakörében" elnevezésű továbbképzésen, akiknek a nevelési-oktatási intézményében a 2011/2012. nevelési-oktatási évben ellátnak autista gyermekeket. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés 1., 2. vagy a 3. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, szeptember 6. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Weeber Tibor 2

3 l. melléklet az előterjesztéshez A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság.../2011. (... )határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Kőbányai Bóbita Óvoda, Kőbányai Csodafa Óvoda, Kőbányai Csodapók Óvoda, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, Kőbányai Gépmadár Óvoda, Kőbányai Gesztenye Óvoda, Kőbányai Gézengúz Óvoda, Gyermekek Háza Óvoda, Kőbányai Gyöngyike Óvoda, Kőbányai Hárslevelű Óvoda, Kőbányai Kékvirág Óvoda, Kőbányai Kincskeresők Óvoda, Kőbányai Kiskakas Óvoda, Kőbányai Mászóka Óvoda, Kőbányai Mászóka Óvoda, Kőbányai Mászóka Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda, Kőbányai Rece-fice Óvoda, Kőbányai Zsivaj Óvoda, tizenkilenc fő óvodai fejlesztőpedagógusának "Alapozó tanfolyam pervazív fejlődési zavarok autizmus témakörében" elnevezésű továbbképzésen való részvételét l 121 OOO Ft-tal a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság általános tartalékkerete terhére. Határidő: Felelős: Végrehajtásért felelős: V égrehajtás előkészítéséért felelős: október l. a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 2. melléklet az előterjesztéshez A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság... /2011. (... )határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága csak a Kőbányai Hárslevelű Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda és a Kőbányai Harmat Általános Iskola fejlesztőpedagógusainak a továbbképzését támogatja az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport által szervezett "Alapozó tanfolyam pervazív fejlődési zavarok autizmus témakörében" elnevezésű továbbképzésen, akiknek a nevelési-oktatási intézményében a 2011/2012. nevelési-oktatási évben ellátnak autista gyermekeket. A képzéshez a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az általános tartalékkerete terhére 177 OOO Ft-ot biztosít. Határidő: Felelős: V égrehajtásért felelős: V égrehajtás előkészítéséért felelős: 20 ll. október l. a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

4 3. melléklet az előterjesztéshez A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság... /2011. (... )határozata Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi költségvetésébe terveztesse be az "Alapozó tanfolyam pervazív fejlődési zavarok autizmus témakörében" elnevezésű továbbképzés díját a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltatató Intézményegység továbbképzési terve keretében, az alábbiak szerint: részvételi díj egy főre: képzési díj tizenkilenc főre: a kötelező jegyzet, tankönyv tizenkilenc főre: összesen: 55 OOOFt l 045 OOOFt 76 OOOFt 1121 OOOFt Határidő: Felelős: V égrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: 20 ll. október l. a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 4

5 Tisztelt Alpolgármester Úr! Az alapító okiratok módosításával minden óvoda szeptembertől fogad integráltan nevelhető autista gyermekeket. Ezzel a speciális feladattal eddig csak néhány óvoda találkozott, ezért úgy gondoljuk, hogy a megfelelő szakmai ellátás érdekében hasznos lenne ebben a témában továbbképzést szervezni. Az Óvodai fejlesztőpedagógusok szakmai műhelye elengedhetetlennek érzi, hogy az első lépéseket megtegye ennek érdekében. Az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport 30 órás akkreditált alapozó tanfolyamot szervez "Az autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai" címmel. Szakmai csoportunk szeretne minden tagjával ( 19 fő ) részt venni ezen a továbbképzésen, melyhez a Képviselő testület támogatását szeretnénk kérni. Mellékeljük a továbbképzés pontos leírását. A továbbképzésen való részvétel lehetövé tenné a tudatosabb integrációt, hiszen minden óvodában lenne egy alap tájékozottsággal rendelkező szakember, aki a nevelőtestületnek hitelesen tudná tovább adni az ismereteket. Illetve minden óvoda a fejlesztőpedagógusa révén élő kapcsolatot tudna kialakítani az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoporttal, ami nagymértékben szolgálná a sajátos nevelési igényű gyerekek érdekeit, magas szintű szakmai ellátását. Kérésünk pozitív elbírálásában bízva, tisztelettel: Gyéressy Éva, Dudás Magdolna Az óvodai fejlesztőpedagógusok szakmai csoportjának vezetői

6 ",',.\1;;'"::4.;~'K,;}~~- ~ t', ~~::v,;:':z?:l?$!, ~'1Jt';:%;l~~?:l{~~}~JJ101%:1W~#'t~ili'ik?:l!!,.,11!11l'l'lt~,!ll.~&tl!!)!illm&n"llild!ll--..!!!k"'WIM!i!O!Oild,-lll!!l&ll&"--:n"'m""""""""'"'"'_,._,.,_.,..., TANFOLYAMITÁJÉKOZTATÓ Alapozó tanfolyam pervazív fejlődési zavarok /autizmus témakörében 2011 A 30 órás akkreditált tanfolyamot az autista/autisztikus (pervazív fejlődési zavarban szenvedő) gyermekpopuláció ellátásában résztvevő, vagy arra készülö, elsősorban valamilyen pedagógiai diplomával rendelkező kollegáknak terveztük, akik eddig hasonló speciális alapképzést nem kaptak Az Oktatási Minisztérium 2006, január 03-i határozatában alapítási és indítási engedélyt adott a tanfolyam megtartására, Az Autizmus Alapítványt a Fővárosi Munkaügyi Központ november!8-én felnőttképzést folytató intézményként ismételten nyilvántartásba vette. Részletes leírás: A tanfolyam teljes címe: Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai Célzott terület: bármely, az érintett populáció ellátásában részt vevő pszichológus, pedagógus A továbbképzés jellemzői a képzés célja: A képzés célja, hogy a hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek az autisztikus spektrumba tartozó fejlődési zavarokról, az érintett gyermekek sajátos fejlődéséről Az alapfokú elméleti ismeretek birtokában ismerjék fel az érintett populáció eltérő szükségleteit, illetve legyenek tisztában az ezekből fakadó eltérő nevelési és fejlesztési módszerek alapjaival, a felhasználható eszközökkel Szerezzenek ismereteket a tárgyhoz kapcsolódó alapvető szakirodalom alkalmazásában, találják meg a szakmai segítségnyújtás útjait, a szakvizsgálatra irányítás módját Az előírt követelmények tartalmi ismertetése: A hallgató ismerje az autizmus típusos tüneteit, legyen képes definiálni az autizmus!, mint a károsodás triászával jellemezhető állapotot Értse a kurrens kognitív pszichológiai magyarázatok lényegét, ismerje a kapcsolatot a klinikai megfigyelések, ismeretek, a pszichológiai elméletek és a gyakorlatban alkalmazott terápiás módszerek között. Alkalmazza az informális pedagógiai felmérés tanult eszközeit, tűzzön ki a felmérés alapján fejlesztési célokat Legyen tisztában a protetikus környezet kialakításának, a tanítási tartalom és módszerek kiválasztásának elveivel Rendelkezzen ismeretekkel az autista tanulók intézményes ellátásának lehetőségeiről Tudjon tanácsot adni a A tanfolyam időtartama: A legközelebbi tanfolyam tervezett ideje: A tanfolyam díja: A tanfolyam helye: 5 nap, naponta 9-16 óráig + vizsga l nap 2011 október ,- Ft/fő A kötelező irodalom: 4.000,- Ft +ajánlott irodalmak ebéd befizetése lehetséges (480 - Ft/fő/nap) Az ebéd befizetéséröl számlát adni nem tudunk. Autizmus Alapítvány!089 Budapest, Delej u hozzá fordulónak a szakmai segítség elérhetőségéről A továbbképzésre való jelentkezés módja: Az Autizmus Alapítvány által kiadott jelentkezési lapon, amelyet telefonon való jelentkezésre megküldünk. A tanfolyamot csak megfelelő szám ú jelentkező eselén indítjuk l Elérhetőségeink Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport l 089 Budapest, Delej u , a,:~ ü!~.~/?.:i.t. a.n.! i.:cn ~.!511 \.i

7 Jelentkezési lap Név: Leánykori név: Foglalkozás: Szül. hely, idő: Lak cím: Helység: U tea, házszám: Telefon: ( ) cím:... Irányítószám: D D D D Munkahely: Munkahely Helység: Utca, házszám: Telefon: ( ) Irányítószám: D D D D Kért értesítési cím (kérem aláhúzni): lakcím munkahely Számlázási név, cím (A számlát kiállítás után nem tudjuk módosítani.): Fent nevezettjelentkezem az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport által szervezett.,autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai" cím ű, 201 I. október közölt megrendezésre kerülő, 30 órás tanfolyamra. A tanfolyami napokra ebédet (Junior gyermekétkeztetés J: Az ebéd befizetéséről számlát adni nem tudunk. igényelek nem igényelek dátum aláírás

Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: Az Autizmus Alapítvány 2002. évi szakmai beszámolója az elvégzett munkáról, a költségvetési támogatás felhasználásáról: A tárgyévben az Autizmus Alapítvány az Oktatási Minisztérium fejezetén belül 58 MFt

Részletesebben

ijj ~ szám ú előterjesztés

ijj ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ijj ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JiL. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

53~. számú előterjesztés

53~. számú előterjesztés 53~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az általános iskola első osztályos tanulóinak bemeneti méréséről

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben