Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni."

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 8-án (szerdán) órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat Tanácsterme Jelen vannak: Nagy Csaba Dr. Szente Árpád Bakonyvári János Jakab Ferdinánd Vachtler Erik Borteleki Istvánné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő aljegyző Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, aljegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők közül 5 fő jelen van, testületünk határozatképes. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 61/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat 1. ) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013.(..) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról 3.) Háziorvosi ellátással kapcsolatos döntés 4.) Jásd 2012.évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés 5.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról átfogó értékelés 6.) Vízmű vagyonkezelési szerződésről döntés 7.) Vegyes ügyek 1. ) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013.(..) évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.14.) rendeletének módosításáról

2 2 Ezidáig kétszer került sor az eredeti előirányzatok módosítására, először a félévi beszámolóval összhangban, majd a fejlesztések és a pótelőirányzatok miatt decemberben. Az év végi zárszámadás elfogadása előtt szükséges még egy előirányzat módosítást elfogadnunk. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a módosítási javaslatot. Van valakinek kérdése? Amennyiben kérdés hozzászólás nincs úgy kérem, hogy aki egyetért a rendelet tervezetben foglaltakkal az kézfeltartással jelezze. egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2013.( V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Jásd Község önkormányzata a 2012-es költségvetési évet összevontan ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel tervezte meg. A működés biztosításához ezer Ft működési hitel felvételét irányozta elő. Tényleges hitelünk a sikeres pályázatoknak köszönhetően nem volt december 31-én. Az előterjesztés tartalmazza a bevételek és kiadások teljesítési összegeit. Van valakinek kérdése? Amennyiben kérdés hozzászólás nincs úgy kérem, hogy aki a évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendelet tervezetet elfogadja, az kézfeltartással jelezze. egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 / 2013.( V.9. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról 3.) Háziorvosi ellátással kapcsolatos döntés Több alkalommal tárgyaltunk már Jásd-Szápár háziorvosi körzet szétválasztásáról. Borteleki Istvánné aljegyző: Régóta húzódik a háziorvosi körzetbontás. Mindkét testület döntött, de újra kell dönteni a testületeknek a szétválasztásról. Jogerős működési engedélyt követően bontjuk szét Jásd-Szápár vegyes háziorvosi körzetet, majd Jásd átadja a feladatot Tésnek. LBV Humán Kft-vel Tés és Jásd is megköti a feladatellátási szerződést. Most először is meg kellene erősítenünk azt a döntésünket, hogy a Jásd-Szápár vegyes háziorvosi körzetet szét akarjuk választani. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslatot elfogadja. 62/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jásd-Szápár települést ellátó vegyes háziorvosi körzetet július 31. napjával, megszünteti.

3 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Szápár Község Önkormányzatát értesítse. 3 Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja, hogy a háziorvosi feladatot augusztus 1-jével átadjuk Tés Község Önkormányzatának. 63/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta: Jásd Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés és az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény ában szereplő egészségügyi alapellátási feladatok közül a háziorvosi feladatot átadja Tés Község Önkormányzatának augusztus 1-jével. A körzet székhelye Tés település. A határozat mellékletét képező feladatátadási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert az aláírására. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az LBV Humán Kft-vel a háziorvosi szolgálat ellátására a feladatellátási szerződés tervezetet. 64/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tés Község Önkormányzat és az LBV Humán Kft. között a háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződést és mellékletét jóváhagyja. A szerződés és mellékletei a határozat mellékletét képezik. A képviselő-testület felhatalmazza az LBV Humán Kft.-t, hogy a működési engedélyt augusztus 1-jével kérje meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és mellékletei aláírására. 4.) Jásd 2012.évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés Gerlang Ferenc Kistérségi belső ellenőr elkészítette évről az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, melyet a meghívóval együtt mindenki megkapott. A belső ellenőrünk úgy gondolom, nagyon korrekt és segítőkész, bármilyen kérdéssel nyugodtan lehetett fordulni hozzá. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki a évi ellenőrzésről szóló éves belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

4 4 65/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Község évi ellenőrzéséről szóló, éves belső ellenőrzési jelentést. A jelentés a határozat mellékletét képezi. Utasítja a Polgármestert a belső ellenőr értesítésére. 5.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról átfogó értékelés Szintén mindenki számára kiküldésre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés. Van valakinek kérdése a kiküldött értékeléssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy kérem kézfeltartással jelezze, aki a évre szóló értékelést elfogadja. 66/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült évre vonatkozó átfogó értékelését elfogadja. Utasítja a Polgármestert, hogy az értékelést a Megyei Gyámhivatalnak küldje meg. 6.) Vízmű vagyonkezelési szerződésről döntés Személyesen jártunk Székesfehérváron a Fejérvíz Zrt-nél és több egyeztetés történt már a vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatban november 30-án a testületünk döntött az üzemeltetési szerződés aláírásáról, ha ezt akkor nem kötjük meg, akkor már csak állami cég üzemeltethetné az új törvény szerint. A kiküldött vagyonkezelési szerződés aláírásáról kellene most döntenünk! Van valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki hozzájárul, hogy a vagyonkezelési szerződés aláírásra kerüljön. 67/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jásd Község Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő részvénytársaság közötti vagyonkezelési szerződést jóváhagyja. A vagyonkezelési szerződés a határozat mellékletét képezi. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és mellékletei aláírására.

5 5 7.) Vegyes ügyek 7.1.) Közbeszerzési eljárásról döntés Jelen közbeszerzési eljárás keretében a vízjogi létesítési engedély szerinti 3 db monitoring kút kivitelezésére, mint új építési beruházás megvalósítására kívánunk szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel. Jásd Község Önkormányzata hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, mely eljárás eredménytelen lett, majd hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást április hó 11. napján küldtük meg 3 kivitelezőnek. Az ajánlattételi határidőre megérkezett a 3 árajánlat, melyek közül a legkedvezőbb a Folyondár 2008' Kft. ajánlata. Dr. Szente Árpád alpolgármester: Az adott árajánlat megfelel a rendelkezésre álló szerződésmódosítás szerinti összegnek? Igen, ez az összeg rendelkezésre áll, tehát javaslom a Folyondár 2008' Kft. ajánlatát elfogadni. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze! 68/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vállalkozási szerződés keretében, a KDOP-4.1.1/A azonosítószámú, Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása projekthez kapcsolódó 3 db megfigyelő (monitoring) kút kialakítása és ezek megközelítéséhez szükséges útépítési munkák kivitelezése tárgyú eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 1.) Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés keretében, a KDOP-4.1.1/A azonosítószámú, Jásd község szennyvízelvezetése és tisztítása projekthez kapcsolódó 3 db megfigyelő (monitoring) kút kialakítása és ezek megközelítéséhez szükséges útépítési munkák kivitelezése tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész, 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek, nyilvánítja. 2.) A Képviselő-testület a Barnes Bau Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út 90.) és a Baumeister Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8.) ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Bíráló Bizottság 4/2013 (05.02.) BB Határozata és 5/2013 (05.02.) BB Határozata alapján. 3.) Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Bíráló Bizottság 6/2013 (05.08.) BB Határozata alapján. 4.) A Képviselő-testület az eljárás nyertesének, mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt, a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.) ajánlattevőt kihirdeti, az általa kért ellenszolgáltatás szerinti tartalmi elemmel: Egyösszegű átalányár = Vállalkozói ár: nettó ,- Ft A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.) ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Nem kíván igénybe venni.

6 6 A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: Nem kíván igénybe venni.. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.) ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodnak: Nem kíván igénybe venni. 5.) Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Csaba polgármestert az eljárás eredményéről szóló tájékoztató ( Összegezés az ajánlatok elbírálásáról c. dokumentum) elkészítésére és az ajánlattevők részére történő megküldésére. Felhatalmazza továbbá a Folyondár 2008' Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves utca 4.) nyertes pályázóval a fenti feltételeknek megfelelő szerződés aláírására. Határidő: ütemterv szerint 7.2.) Jásd, Kossuth L. u. 77. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról döntés Király Melinda segítséget kért, hogy albérletbe szeretne menni két kiskorú gyermekével. Dr. Szente Árpád alpolgármester: Jásdon van több lakatlan ingatlan, senki nem akarja kiadni nekik albérletbe? A szociális ügyintézőnk és az óvónő is próbált a segítségére lenni az albérlet keresésbe, de ezidáig sajnos nem találtak kiadó ingatlant. Szóba került az anyaotthon lehetősége is, de az iskola igazgatója is kérte, hogy amennyiben lehetséges, legalább a tanév végét várják meg. Nem szerencsés tanév vége előtt 1 hónappal egy teljesen idegen környezetbe költözni. Jakab Ferdinánd képviselő: Az önkormányzati lakások közül, ahol a Mária néni lakott, sajnos elég rossz állapotba van, az nem alkalmas azonnali beköltözésre, de talán amit mi Tóth lakásnak nevezünk ideiglenesen kiadható lenne. Bár nem tudom, hogy nyárra mennyi táborozó csoport várható, mert akkor ott szoktuk elszállásolni a felnőtt kísérőket. Mivel sürgősen szeretnének költözni, javaslom, hogy az említett Tóth lakást adjuk ki akár már holnapi beköltözéssel, de csak június 30-ig. Van valakinek más ötlete, vagy javaslata? Vachtler Erik képviselő: Szerintem is egyelőre csak június 30-ig legyen megkötve a bérleti szerződés. Aki egyetért azzal, hogy a Kossuth 77. szám alatti ingatlant június 30-ig bérbe adjuk Király Melindának, az kérem kézfeltartással jelezze!

7 7 69/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Jásd, Kossuth L. u. 77. sz. alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlant Király Melinda részére május 9-től június 30-ig határozott időre. Bérbe adó a bérleti díjat szociális alapon 9.462,-Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. Felelős. Borteleki Istvánné körjegyző Nagy Csaba polgármester Határidő: május ) Nyári gyermekétkeztetésben való részvételről döntés Megjelent a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet melyben az idei évre vonatkozóan pályázatot írt ki a Miniszter a nyári gyermekétkeztetés kapcsán. A feltételek sajnos szigorodtak az elmúlt évihez képest. A mostani kiírás szerint mivel településünk nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé ezért csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának a 25 %-át támogatják önrész nélkül. Ezen felül az Önkormányzat annyi gyermek után igényelhet támogatást amennyinek az önrészét vállalja. De ebben az esetben is a támogatási összeg a megigényelt támogatás legalább 24 %-a lehet. Tehát a kondíciók rosszabbak mint az elmúlt évben, és sajnos a költségvetésünk ismeretében mivel jelenleg is likviditási problémákkal küzdünk ezt nem tudjuk bevállalni. Várom a javaslatokat hozzászólásokat. Dr. Szente Árpád alpolgármester: Már az elmúlt évben is nagyon sokba került a nyári gyermekétkeztetés és, ha még kevesebb támogatást kapunk, úgy gondolom bármennyire is jó lenne, sajnos az idei évben ezt nem vállalhatjuk be. Bízzunk benne, hogy lesz más pályázati lehetőség, kedvezőbb feltételekkel. Aki egyetért, hogy az idei évben ne nyújtsuk be az EMMI rendelet szerinti pályázatot a nyári gyermekétkeztetésre, az kérem kézfeltartással jelezze: 70/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet által a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából kiírt pályázaton évben nem kíván részt venni. A jelenlegi likviditási problémák miatt a pályázati önrészt az Önkormányzat nem tudja biztosítani. 7.4.) Paprikás krumpli-főző versenyen való részvételhez útiköltség biztosításáról döntés Az idei évben is kiírták a Paprikás krumpli-főző versenyt a Budapesti Vidámparkban ami május 12-én kerül megrendezésre. Az elmúlt évben is részt vettek rajt az általános iskolás korú gyermekeink. 36 fő vehet részt rajta az idén is. Sajnos nagyon sok gyermek nem jut el egyébként a Vidámparkba, ezért én úgy gondolom, hogy támogathatnánk azzal, hogy az autóbusz költségét bevállaljuk. Jakab Ferdinánd képviselő: A tavalyi évben is hatalmas élmény volt a gyerekek számára a vidámpark.

8 8 Igaz, hogy elég sokba kerül a külön busz, de mégis úgy gondolom, hogy ez egy olyan különleges lehetőség a gyerekek számára, amit muszáj támogatnunk. Aki egyetért azzal, hogy a szállítási költséget az Önkormányzat fizesse ki, az kérem kézfeltartással jelezze: 71/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány által az általános iskolás korú gyermekek részére kiírt paprikás krumpli-főző versenyen való részvételt támogatja azzal, hogy a gyermekek szállítási költségét kifizeti. Az összeg ,-Ft ami a pénzbeli átmeneti segély terhére kerül kifizetésre. Utasítja a pénzügyi előadót, hogy a szállítás költségét számla ellenében fizesse ki. Felelős. Nagy Csaba polgármester Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő: számlán szereplő benyújtási határidő 7.5.) Éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételéről döntés Sajnos az idei év költségvetésének elfogadásakor már látható volt, hogy hitel nélkül nem tudjuk az idei évet végig csinálni. Ahhoz, hogy a likviditási problémáinkat megoldjuk fontos, hogy éven belüli folyószámla hitelkeretet kérjünk és vegyünk igénybe. Szente Árpád alpolgármester: Ha másképp nem megy akkor igényelni kell a hitelkeretet elég baj, hogy teljesen magunkra vagyunk hagyatva, akkor mit fogunk csinálni, ha az is elfogy. Aki egyetért azzal, hogy éven belüli folyószámla hitelkeretet vegyünk igénybe ,-Ft összegben az kérem kézfeltartással jelezze: 72/2013.(V.08.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ,-Ft éven belüli folyószámla hitelkeretet vesz igénybe. A hitel fedezetéül a tulajdonában lévő 346 hrsz-ú Üzlet elnevezésű ingatlant, az 599/2 hrsz-ú Konditerem elnevezésű ingatlant valamint a 600 hrsz.-ú Tűzoltószertár elnevezésű ingatlant ajánlja fel. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy fenti ingatlanok nem képezik a törzsvagyon részét. Megbízza a Polgármestert és az Aljegyzőt, a hitelfelvétellel kapcsolatos intézkedésre és a hitelfelvételre vonatkozó szerződés aláírására. Borteleki Istvánné aljegyző

9 Vegyes ügyek / Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, Társulási Megállapodása módosításának elfogadása A Mötv c) pontja szerint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tttv.) január 1. napjától hatályát vesztette. A Mötv (1) bekezdése szerint: Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A Mötv.-ben bevezetésre kerülő új rendelkezéseknek megfelelően módosítani kell Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását. Amennyiben hozzászólás és kérdés nincs úgy kérem, hogy aki egyetért a megállapodás módosításával az kézfeltartással jelezze. Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással 73/2013.(V.08) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás a határozat 2. mellékletét képezi. Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a határozat megküldésével Várpalota Kistérség Többcélú Társulását értesítse. Van-e valakinek még hozzászólása, kérdése, esetleg kérése? Hozzászólás nem lévén, a polgármester Úr a testületi ülést órakor bezárta. K.M.F. Nagy Csaba Polgármester Borteleki Istvánné aljegyző

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedden) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-18/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben