Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései"

Átírás

1 A kutatás a TÁMOP A/ azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései Történeti bevezető 2. Izrael Állam megalakulásától az ún. Hatnapos háborúig

2 Az első háború területi következményei Izrael területe jelentősen megnagyobbodott a hatályba nem lépett 181-es ENSZ felosztási határozathoz képest ( km²). A korábbi arab tulajdonú földek és ingatlanok egy jelentős részét lerombolták, illetve államosították. Jelentős zsidó lakta részeket is ki kellett üríteni, melyek az es San Remo-i Egyezmény alapján legálisan léteztek. Az ENSZ de jure nem de facto azonban kimondta, hogy a 181-es határozat semmissé vált, az elfogadott fegyverszüneti vonalakat kellene politikai határokká formálni a béke egyezmények során. A palesztinai arab állam nem alakulhatott meg az arab államok illegális megszállása miatt, melyet a nemzetközi közösség sem fogadott el. Mivel e területeken legitim szuverenitás nem alakult ki, így ma nem nevezhetőek több ok miatt sem megszállt területeknek. Kialakításra kerültek demilitarizált övezetek (el-auja, Latrun) Jeruzsálem megosztott várossá vált, a fegyverszüneti egyezménynyel ellentétben Jordánia nem engedélyezte a zsidók számára a szenthelyek látogatását. Az orvtámadások miatt a várost fallal választották ketté. Izrael Libanonból kivonult a fegyverszüneti egyezmény alapján. Szíria keskeny földsávot szerzett a Kineret-tó keleti partján ma ugyaneddig követelik vissza a területet megalapozatlan.

3 Az első háború humanitárius következményei a palesztinai arab menekültek Számuk pontosan nem meghatározható Clapp-bizottság (ENSZ): (1949) UNRWA (2008): több mint 4 millió Az arab menekültek kiszámítása a lakossági adatok szerint: ban kb arab lakosa volt Palesztinának ben arab lakosa volt Izraelnek ban an éltek a Nyugati Parton és an Gázában (összesen: ) ben kb en éltek a Nyugati Parton és kb Gázában (összesen kb. 1 millió) és 1950 különbsége a Nyugati Parton és Gázában kb ember és 1950 különbsége az összes arab lakos tekintetében: Nyugati Part és Gáza kb. 1 millió + Izrael = Demográfiai növekedés és 1946 között Feltételezhetően a demográfiai növekedés az arab lakosság körében 1946 és 1950 között nem lehet túl magas (bevándorlás helyett kivándorlás, a háború miatt a születések száma csökken) - Kb. 100 ezer fő + demográfiai növekedés számaránya biztosan hiányzik 450 ezer ezer + X lehet a menekültek száma Vagyis a menekültek száma 1949-ben maximum lehetett Izrael is ezt ismerte el akkor %-os eltérés az ENSZ-adathoz viszonyítva. További kérdések: 1. Közülük mennyien hagyták el a palesztinai zsidó állam, illetve a későbbi Izrael területét? 2. Ki a felelős a palesztinai arab területekről elmenekültekért? 3. Mennyien tértek vissza? (Izrael lehetővé tett korlátozott családegyesítést kb fő) 4. Mennyi zsidó kényszerült otthona elhagyására? A palesztinai arab menekültek kérdése ma sem megoldott, a Palesztin Hatóság nemcsak kárpótlást, de korlátlan visszatelepülési jogot is követel (!?)

4 Az első háború humanitárius következményei a zsidó menekültek Az első arab-izraeli háború zsidó menekültjeivel még érintőlegesen sem foglalkozik a nemzet-közi közösség, soha egyetlen ENSZ határozatban, segítségnyújtásban nem részesült a kérdés A háború zsidó menekültjeit két csoportra oszthatjuk: 1. palesztinai arab területekről 2. az arab országokból Ország Közösség 1948-ban Közösség ma Alijázott (48-52) Marokkó Tunézia <1.000 kb Algéria Líbia kb Egyiptom <100 kb Irak <200 kb Jemen <200 kb Szíria <100 Libanon <100 kb Törökország kb Irán kb

5 Izrael az első háborút követően Megalakul Izrael első kormánya; miniszterelnök: David Ben Gurion; államfő: Chajim Weizman. A kabinet baloldali többségű, de a vallási-világi kényes egyensúly fenntartása érdekében vallási pártokat is bevonnak. Hatalmas bel- külpolitikai kihívások február 24-én aláírják az izraeli-egyiptomi fegyverszüneti egyezményt; március 23- án az izraeli-libanoni; április 3-án az izraeli-transzjordán, majd július 17-én az izraeli-szír egyezményt. Irakkal és Szaúd-Arábiával nincs megállapodás (utóbbival hadiállapot sem) május 11-én Izraelt felveszik az ENSZ-be, melynek 59. tagállama lesz. Ez idő alatt zajlik a Lausanne-i békecsúcs, melyen Izrael visszautasítja a palesztinai arab menekültek visszafogadását, csak korlátozott családegyesítést fogad el. Különböző területszerzési-rendezési törvények elfogadása: 1. Elhagyott területekről szóló rendelet, majd törvény (1948, 1949); Biztonsági és katonai zónák kialakításáról szóló törvény (1949); 3. Távollévők tulajdonjogáról rendelkező törvény (1950). Valamennyi zsidó bevándorlási kvóta eltörlése, az első arab-izraeli háború után azonban arab lakosságra vonatkozó letelepedési korlátozások bevezetése. Egyre sűrűbben elkövetett arab betörések, terrormerényletek, mind délen, mind északon, mind pedig Jeruzsálem és a középső területeken 101-es megtorló osztag felállítása, a csoport tevékenysége (Gáza, Kibja). A Jordán vize kapcsán kirobbant vita nemzetközi próbálkozások: Johnston-terv a béke reményében kudarc Izrael megépíti saját öntöző- és csatornarendszerét.

6 A palesztinai arab területek az első háborút követően A Nyugati Part jordán megszállás alá kerül (Innentől létezik Jordánia állama). A lépést kizárólag Nagy-Britannia és Pakisztán fogadja el. A Jordániában menekült, illetve a Nyugati Parton maradt palesztinai arabok igénylés alapján megkaphatták a jordán állampolgárságot, szavazhattak a jordán nemzetgyűlési képviselőkre, korlátozások azonban így is maradtak érvényben. Jeruzsálem központtal létrejött egy félig-meddig autonóm, alapjaiban azonban mégis Jordániának alárendelt palesztinai arab tartomány, mely minden szempontból súlyos nehézségekkel küszködött (gazdasági csőd, infrastrukturális káosz, menekültek táborba kényszerítése, korrupció, átláthatatlan, klánok által befolyásolt politika és közigazgatás, közszolgáltatások szervezetlensége, stb.). Gázában még ennél is súlyosabb válság bontakozott ki, a megszálló egyiptomiak teljesen elszeparálták az övezetet és annak lakosságát Egyiptomtól. A Gázában élőktől megtagadták az emberi és politikai jogok többségét, állampolgársággal sem bírtak. Mindkét térségben folyamatosan erősödött a szélsőségesedés, az anticionista szólamokat terjesztő nacionalizmus, melyhez az arab országok közvetlenül (fegyverrel, terroristák kiképzésével) és közvetve (menekültek táborokba zárása, a palesztinai arabok hontalanná tétele, eszközként való felhasználásuk politikai célok érdekében) is asszisztáltak. Sorozatossá váló támadások Izrael ellen, mind arab reguláris és irreguláris erők részéről. Politikai és diplomáciai szinten is erősödő Izrael-ellenesség, s mivel az Egyesült Államok kiállt a zsidó állam mellett, így a hidegháború logikája szerint egyre több arab országban fel-feltörő népi, szocialisztikus fordulatok, az Izrael megalakulását eltűrő uralkodói körök elleni lázadás.

7 Növekvő feszültség A második háborúhoz vezető út Az Egyiptomban zajló baloldali-népi, fokozottan Izrael-ellenes fordulat után, pontosan máig nem ismert forgatókönyv szerint izraeli ügynököket küldtek Kairóba, hogy hajtsanak végre angol és amerikai célpontok elleni merényleteket melyre válaszul azok minden szempontból (gazdasági, katonai, politikai) szembefordulnak Egyiptommal. Az akció kudarcba fullad az ügynököket letartóztatják, kettőt kivégeznek, többen elmenekülnek. A katonai és a katonai titkosszolgálati vezetés is belekeveredik, a felelősséget egy bűnbakra hárítják, hamisított dokumentumokat, és hamis tanúkat citálnak elő ban üzembe helyezik Nahal Szorekben az első izraeli nukleáris kutatóreaktort elkezdik egy nagyobb atomerőmű építésének tervezését Dimona. Izrael pontosan nem ismert időpontban atomhatalommá válik, ehhez Franciaországtól kap technikai segítséget. Fokozódó erőszakos cselekmények a déli határszakaszon Nasszer nyíltan támogatja az arab terroristák akcióit, fegyvereket és védelmet biztosít átfogó izraeli megtorló akciók a gázai terrorbázisok és az ott állomásozó egyiptomi katonák ellen. Ennek ellenére 1956 januárjában titkos tárgyalások kezdődnek Izrael és Egyiptom között amerikai közvetítéssel Jeruzsálem a terrortámadások megfékezését követeli Nasszertől, aki kijelenti, hogy arra képtelen, az életével fizetne, ha elárulná a palesztinok ügyét. Nasszer azt mondja a menekülteket le kell telepíteni, de erre Egyiptomban nem kerülhet sor támogatja a megbékélés gondolatát, béke esetére kilátásba helyezi, hogy az izraeli hajók használhassák a szuezi csatornát, Jeruzsálem felosztását támogatja. A vitatott feltételek ellenére a közvetett tárgyalások folytatódnak.

8 Az 1956-os háború előzményei Az amerikai közvetítő Robert Anderson beszámol Ben Gurionnak, aki kijelenti, ha a déli határvidéken rend lesz, s Nasszer tényleges békét ígér, akkor Izraelen nem múlik a megállapodás a titkos tárgyalásoknak azonban nincs eredménye Okai: Egyiptom pénzt kér a Világbanktól, hogy megépíthesse az Asszuáni gátat; Az amerikaiak a Szovjetunóval való teljes szakítást szabják meg feltételként, minek konkrét kifejezése lenne, ha Kairó csatlakozna a Bagdadi Paktumhoz; Egyiptom erre nem hajlandó a SZU kihasználja a lehetőséget és feltétel nélkül pénzt ad a gáthoz Egyiptom végleg szovjet érdekszférába kerül, a pénz mellett fegyver, katonai tanácsadók és technológia áramlik Kelet-Európából Egyiptomba áprilisától az egyiptomi hadsereg folyamatosan támadni kezdi Izrael déli részét, már nemcsak implicit támogatás a terroristáknak, hanem közvetlen tüzérségi támadás. Egyiptom blokád alá veszi a Tirán-szorost az izraeli hajók nem tudnak eljutni Eilatba, s mivel a Szuez is zárva áll előttük, meg kell kerülniük Afrikát, hogy az Indiai-óceánról izraeli kikötőbe jussanak július 26-án Nasszer kártalanítás mellett államosítja a Szuezi-csatornát, hogy abból fedezze az asszuáni gát felépítését, melyre egyébként Moszkvától már megkapta az anyagi forrásokat nyílt konfrontáció Nagy-Britanniával és Franciaországgal (utóbbival az algériai felkelőknek nyújtott támogatás miatt is). Az Egyesült Államok aggódva figyeli a közel-keleti eseményeket (Eisenhower-doktrína), azonban nem lép, mivel az európai hatalmak pozícióvesztése egyúttal hasznos is. Titkos tárgyalások kezdődnek Izrael, Franciaország és Nagy-Britannia között.

9 Az 1956-os háború A britek és a franciák kidolgozzák a Muskétás-hadművelet Izrael az említett okokra hivatkozva megtámadja Egyiptomot; a harci cselekmények nyomán Párizs és London a csatorna védelmében ultimátumot küld a felekhez Kairó elutasítja a szövetségesek bekapcsolódnak, megszállják a csatorna-övezetet Nasszer megbukik október 22-én francia, brit, izraeli csúcstalálkozó Sévres-ben 3 nap alatt tisztázzák a katonai akció részleteit Izraelnek nem célja a csatorna megtámadása, de vállalja, hogy erői egy részét oda csoportosítja ürügyként a francia-brit beavatkozáshoz. A háború lefolyásának rövid ismertetése: Az izraeli hadseregnek három fő csapásiránya van: 1. Gáza és a tengerpart el-aris felé; 2. középső arcvonal a hágók irányában; 3. déli harcvonal a Vörös-tenger mentén. Izraeli ejtőernyősök elfoglalják a Mitla-hágó keleti bejáróját, több gépesített hadosztály tovább vonul nyugati irányba a csatorna felé, közben a középső arcvonalon is betörnek az izraeli erők és nyomulnak Abu-Ageila felé. Október 30-án ultimátum a harcoló feleknek, Kairó érthetően visszautasítja azt, Izrael nem reagál, nem is célja a csatorna-övezet megtámadása. November 1-jén izraeli támadás Rafah-nál és el-aris irányába; 2-án El-Aris és Gáza is izraeli kézre kerül; 3-án az ENSZ fegyverszünetre szólít fel Izrael elfogadja, Egyiptom az izraeli tűzszüneti feltételeket azonban visszautasítja, a harcok folytatódnak. 5-én a franciák és a britek partra szállnak Port Szaídnál és környékén, közben az izraeli hadsereg több szárnyon megindul Sarm es-sejk irányába, melyet rövidesen bevesznek. 5-én erőteljes szovjet felszólítás a harcok beszüntetésére, az USA is támogatja, habár csapatait hadkészültségbe rendeli is válaszcsapást helyez kilátásba szovjet beavatkozás esetére. 6-án francia-izraeli tárgyalások Párizs fegyverszünetet javasol; 7-én életbe lép a tűzszünet, Izrael azonban leszögezi nem vonul ki garanciák nélkül a Sínai-félszigetről.

10 Az 1956-os háború következményei Az november 2-i tűzszüneti határozatnak megfelelően az ENSZ békefenntartókat küldött a Sínai-félszigetre; Egyiptom beleegyezik, hogy sem a Gázai-övezetben, sem Sarm es-sejknél nem állomásoztat katonai erőt. December 22-én a francia és a brit csapatok elhagyták a csatorna-övezetet November 14-én a Knesszet elfogadta, hogy Izrael kivonul az összes egyiptomi területről, amennyiben az ENSZ békefenntartók vállalják a terrortámadások megfékezését, s a hajózás szabadságát a megígért de be nem tartott garanciák alapján 1957 februárjában az izraeli hadsereg kiürítette az összes elfoglalt területet. Nasszer lemondott, azonban a nép visszakövetelte, így folytathatta pánarabista, Izraelellenes politikáját (EAK 1958), mely egyértelműen szovjet befolyás alá került. Izrael kb. 189 halottja és 900 sebesültje volt a háború után, mely céljait tekintve csak részben volt sikeres feloldotta Eilat blokádját, s visszavette az arab országok fenyegetését, de a terrortámadásokat nem szűntette meg, mégis között egyfajta nyugalmas korszak kezdődött, az állandó készültség és fenyegetettség mérséklődött. Törés a nyugati tömbön belül, mely érezteti hatását Izrael vonatkozásában is London súlytalanná válik, jelentős pozícióvesztés a Közel-Keleten; Franciaország szembe kerül az USA-val, s a szerintük megalkuvó britekkel is (NATO, EGK), majd Algéria függetlenné válása és Izrael Amerika-orientáltsága nyomán Jeruzsálemmel is. Az 56-os válság a palesztinai arab területeken kettős következményekkel járt: a Nyugati Part érintetlen maradt, Jordánia nem kapcsolódott be a háborúba, Gáza azonban komoly pusztítást szenvedett, majdan uratlanná vált, tovább romlottak a körülmények.

11 Szervezkedés a palesztinai arabok között 1964 januárjában egy máig meghatározó eseményre került sor: az arab államok megállapodtak, hogy az Izrael-ellenes harc folytonossága érdekében támogatják egy palesztinai nacionalista front létrehozását ez lesz a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ), melynek első vezetője Ahmed Sukeiri megrögzött antiszemita és anticionista lesz. A PFSZ a palesztin menekülttáborokban kiképzőbázisokat és toborzóirodákat alakít ki, Szíria, Jordánia, Libanon és Egyiptom is hozzájárul ezen terrorinfrastruktúra létrejöttéhez, sőt fegyverekkel is ellátják azt kezdetét veszi a palesztin felszabadítási harc. A PFSZ valójában egy csúcsszerv, mely a különböző palesztin csoportokat tömöríti. A legjelentősebb korai mozgalmak: - Fatah nacionalista, világi csoport, a legjelentősebb tényező politikai, gazdasági és katonai értelemben is, nem baloldali, netán szocialista, potenciája miatt azonban Moszkva fő támogatottja lesz. Vezetője: Jasszer Arafat - Palesztina Felszabadításának Népi Frontja (PFLP) baloldali nacionalista terrorcsoport, jelentős ideológiai-pénzügyi támogatás a keleti blokktól. Gépeltérítésekre specializálódnak eleinte. Vezetője: George Habas - Palesztina Felszabadításának Népi Frontja Főparancsnokság (PDFLP-GC) nem különbözik előbbitől, a palesztinai terrormozgalmon belül egyfajta hírszerzési, elit katonai szervezetként működik ide-oda csapodva. Vezetője: Ahmed Dzsibril - Palesztina Felszabadításának Népi Demokratikus Frontja (PDFLP) hasonló célú, politikájú szervezet, számos merényletet vállal magára. Vezetője: Najjef Havatmeh - Kisebb mozgalmak a hatvanas-hetvenes években: al-szaika, Arab Felszabadítási Front, Palesztinai Felszabadítási Front, Népi Ellenállás Frontja Később alakuló terrorcsoportok: Fekete Szeptember, Hámász, Iszlám Dzsihád, al-aksza

12 A hatnapos háború előzményei és lefolyása 1967 tavaszától újra éleződő feszültség: állandósuló terrortámadások Szíria és Jordánia területéről (ENSZ egyiket sem ítélte el); sorozatossá váló megtorlások, komolyabb összetűzések Szíriával (tüzérségi és légi támadások) és Jordániával (1966. november - Szamua). háborús provokációk sorozata Egyiptom részéről (pánarab törekvések, egyesített haderő, Tirán-szoros lezárása, politikai kommunikáció, terrortámadások támogatása) A mélyülő válság közepette Izrael diplomáciai manőverezésbe kezd. Az arab országok egyértelmű támogatást tudhattak maguk mögött a Szovjetunió és a szocialista tábor személyében, Izrael azonban nem akart még egy 56-hoz hasonló tömbön belüli viszályt, így amerikai belegyezést, vagy közbelépésért folyamodott. Franciaország, korábbi elsőszámú hadi szövetséges politikája kétértelművé vált; a britek támogatták Jeruzsálem törekvéseit diplomáciailag, de mindent az USA-tól tettek függővé Washington vonakodva, de beismervén a diplomácia tehetetlenségét júniusra már zöld jelzést adott egy korlátozott katonai fellépésre is június 5-én kitört a háború 5-én délutánig az izraeli légierő elpusztítja az egyiptomi, szír, jordán és iraki gépek és légi infrastruktúrák többségét. offenzív harc a déli és a keleti arcvonalon, északon még defenzív készenlét csak. június 7. első tűzszüneti felhívás, az izraeli hadsereg addigra már mélyen benyomult a Sínai-félszigetre és a Nyugati Partra, birtokba vette Gáza jelentős csomópontjait is. június 8. Egyiptom elfogadja a felhívást, harc bontakozik ki az északi határszakaszon június 10. a harcok gyakorlatilag megszűnnek valamennyi fronton, részben az erélyes szovjet felszólítás hatására. Izrael valamennyi arcvonalon jelentős területeket foglalt el.

13 A hatnapos háború következményei Izraelnek 777 halottja volt, s több mint 4500 sebesültje. A harckocsik közel egyharmadát a repülőgépek alig 10%-át vesztette el a háború során. Egyiptomnak több mint 3000 halottja, közel 5200 sebesültje és ugyanannyi hadifoglya volt a harckocsik 2/3-a a légierő 85%-a semmisült meg. Jordánia: 700 halott és 425 sebesült, a harckocsik 60%-a és valamennyi harci repülő, míg Szíriában nagyjából 600 halott 750 sebesült volt, s 15%-a a harckocsiknak és fele a légierőnek megsemmisült a háború során. A Nyugati Partról és Gázából elmenekültek száma pontosan nem ismert, mivel a háború után sokan visszatértek, köztük többen még a korábbi menekült hullámból, sokan kiköltöztek a táborokból. Északon kialakítottak egy demilitarizált zónát, ahova visszaköltöztek az otthonukat elhagyott szírek, drúzok. A Sínairól elmenekültek száma ismeretlen. 242-es számú ENSZ BT határozat elfogadása a dokumentumot a felek teljesen eltérően értelmezik még ma is izraeli kivonulás csak békekötéssel párhuzamosan, nem minden területről (névelő vita) További leszögezések: békében, elismert határok között; hajózás szabadsága; menekültkérdés palesztinok nincsenek említve] Diplomáciai következmények: Izraellel valamennyi szocialista ország (kivéve Románia) megszakítja a kapcsolatokat, valamint az afrikai államok többsége is ellenszenvessé válik; Franciaország nyíltan arabpárti politikára tér át, redukálódik, majd teljesen megszűnik a francia hadi utánpótlás; Nagy-Britannia ambivalenssé válik főként a Közel-Keletről történő további geopolitikai kiszorulás nyomán 1967-től az Egyesült Államok lesz Izrael minden szempontból elsőszámú szövetségese. Arab országok mindegyikével feszült viszony Jordánia lesz az egyetlen, mely 67 után belátja a harcok nem vezetnek sehova (legnagyobb területi és presztízsveszteség).

14 A hatnapos háború területi következményei

15 Az elfoglalt területek és az ott élő arab lakosok kérdése Rögtön a háború után azonnali politikai kérdéssé vált az elfoglalt területek és az ott élő arab lakosság további sorsa. Több alternatíva-álláspont is felmerült: Biztonsági okokból a Nyugati Part és Gáza egy részének végleges megtartása, míg a többi konkrét is stabil békeszerződés fejében történő kiürítése (242. sz. határozatnak megfelelve) A Nyugati Part és Gáza külön kezelendő, azok annektálása, az arab lakosság számára bizonyos önkormányzati autonómia biztosítása, a többit stabil béke fejében kiüríteni A Nyugati Parton, Gázában, a Sínai-félszigeten és a Golánon is bizonyos részek megtartása illetve más részek megfelelő feltételek érvényesülése mellett történő kiürítése (Allon-terv a kijelölt részeken az arabok között; Dajan-terv a kijelölt részeken, de az arabok mellett) Valamennyi terület megtartása még az arab államok béke ajánlata esetén is Valamennyi terület azonnali kiürítése (csak az arab és a kommunista pártok támogatták) A realizálódó politika: Hivatalosan egyetlen területet sem annektálnak, az izraeli katonai jelenlétet azonban mindenhol megerősítik (Golán, Bar Lev-vonal, Jordán-völgye), sőt, néhol megkezdődik a civil jelenlét feltételeinek megteremtése (Gush Etzion, Kfar Darom, Jordán-völgye, Golán, Kelet-Sínai, Kelet-Szamária, Tel-Aviv-Jeruzsálem folyosó mentén) Arab lakosság sorsa: állampolgárságot nem kapnak, s területi autonómiát sem, azonban izraeli civil közigazgatás alá sem kerülnek, megmaradnak az arab polgármesterek, hivatalnokok jogaik azonban nem terjed a településeken túlra.

16 Izrael politikája az új helyzetben Az izraeli kormány arra törekszik, hogy az elfoglalt területek lakossága ne tekintsen megszállóként az izraeliekre. Jelentős újjáépítések, infrastrukturális beruházások (utak, hidak, csatornák, ivóvízellátás) engedélyek kiadása (oktatási, egészségügyi, gazdasági, munka), helyi arabokkal töltik fel a közigazgatást (a Templom-hegyen is meghagyják a Vakf jogait, eltávolítják az izraeli zászlókat). Izraeli civil és katonai kormányzókat neveznek ki, azonban jogköreik nem terjednek az arab települések belügyeibe. A Bar Lev-vonal (új, később hibásnak bizonyuló katonai doktrína része) kiépülésével párhuzamosan kezdetét veszi a felőrlő vagy anyag háború Egyiptommal. Mindkét oldalon súlyos vesztességek, hatalmas mennyiségű hadi eszköz semmisül meg. Az arab államok szeptember 1. - khartumi nyilatkozat: Se béke, se megegyezés, se elismerés semmilyen feltételek mellett sem. Az Izrael Földje Mozgalom (Levinger rabbi) és a Gus Emunim (Hívők Blokkja) által egyre inkább teret nyert a vallásos cionista politika, illetve annak telepes vonzata. Az első izraeli telepek meglakulása a vitatott térségekben: Gush Etzion (Kfar Etzion, Allon Shevut, Har Gilo, Rosh Zurim), Jordán-völgyében (Argaman, Bekaot, Gilgal, Gittit, Hamra, Ma ale Efrayim, Massua, Mehola, Mekhora, Yitav), Holt-tenger partvidékén (Kalya és Mitzpe Shalem) Kiryat Arba, Mevo Horon, Kfar Darom, Jámit.

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Fleisz Orsolya FLEISZ ORSOLYA A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Bevezetés 1 Izrael a Közel-Kelet legextrémebb szinte minden tekintetben rendhagyó állama.

Részletesebben

Regionális tanulmányok

Regionális tanulmányok Regionális tanulmányok 2010 BCE-TK nemzetközi tanulmányok, III. évfolyam A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Európán kívüli térségek politikai, gazdasági és társadalmi folyamatait. Bemutatásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Világháborúk sodrában (1914 1945)

Világháborúk sodrában (1914 1945) Világháborúk sodrában (1914 1945) 235 A KORSZAK KRONOLÓGIÁJA 1914. június 28. Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét 1914. július 28. Az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,

Részletesebben

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Rostoványi Zsolt A Közel-Kelet térsége a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója, vagyis a hidegháború vége óta továbbra is lokális,

Részletesebben

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai KÖZIGAZGATÁSI SZEKCIÓ szervezetek értékeit és érdekeit saját támogatott terveik támogatásához, illetve azok aláaknázásához. Mindezek értelmében megállapítható, hogy a jelenlegi iraki problémát leghatékonyabban

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Arab tavasz, keresztény ősz? a keresztény kisebbségek helyzete a közel-keleten az arab tavasz után Egyiptom Terrorizmus és nemzetbiztonság az

Részletesebben

Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene

Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 63 63 Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene Amerika és a Közel-Kelet a bipoláris korszakban Noha amerikai diplomaták, misszionáriusok,

Részletesebben

Póczik Szilveszter. Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus

Póczik Szilveszter. Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus 1 Póczik Szilveszter AZ ISZLÁM FORRADALOM - Problémavázlat a politikai iszlám felemelkedésének és hatásainak megértéséhez - Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus A nemzetközi terrorizmus fogalma

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól

Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól 72 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. MÁRCIUS Tálas Péter Gazdik Gyula Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól A legtöbb Közel-Kelet-szakértõ egyetért abban, hogy a 2010. december 17-én kirobbant

Részletesebben

Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái

Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái BIZTONSÁGPOLITIKA Kis-Benedek József Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái Az Iszlám Állam, mint a globális biztonságot fenyegetõ terrorszervezet Irakban és Szíriában tûnt fel. A tanulmány

Részletesebben

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig?

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? A 2010 szeptemberében amerikai kezdeményezésre újrakezdõdõ közvetlen izraeli palesztin tárgyalások esélyeit a szakértõk közül sokan

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november

Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november - Vietnam történelme közel 5000 éves - Indokína szervesen összetartozó földrajzi-politikai kategória -

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8.

Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8. Válságk és knfliktusk a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8. Az arab-izraeli hábrúk és az slói flyamat (vázlat) Előzmények - cinizmus mzgalma, Herzl Tivadar, bázeli prgram (1897) - zsidó bevándrlási hullámk

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 3. szám 2006. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról Grünhut Zoltán Módosított E-1-es terv egy majdnem egységes (és majdnem zsidó) Jeruzsálemért 1999-ben egy kanadai csoport által készített közvélemény-kutatásban izraelieket, izraeli arabokat, valamint a

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242 (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése

Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242 (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242 (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése Grünhut Zoltán MTA KRTK Bevezetés 1967. június 5-én két évtizeden belül immáron harmadszor tört ki

Részletesebben

Az Ahtisaari-javaslat A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére

Az Ahtisaari-javaslat A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére Az Ahtisaari-javaslat A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére 2007. március 26-án az ENSZ-főtitkár különmegbízottja elkészítette a koszovói rendezésre vonatkozó végleges

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Konzulens: dr. Kaiser Frenc Szerző: Németh Gergely BVA-6 tancsoport Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése

Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése Grünhut Zoltán tudományos munkatárs, VIII. évfolyam Vol. VIII Magyar Tudományos Akadémia 2014/2. szám No. 2/2014 Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Tanulmány Article www.dieip.hu 1 Az ENSZ

Részletesebben