Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései"

Átírás

1 A kutatás a TÁMOP A/ azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései Történeti bevezető 2. Izrael Állam megalakulásától az ún. Hatnapos háborúig

2 Az első háború területi következményei Izrael területe jelentősen megnagyobbodott a hatályba nem lépett 181-es ENSZ felosztási határozathoz képest ( km²). A korábbi arab tulajdonú földek és ingatlanok egy jelentős részét lerombolták, illetve államosították. Jelentős zsidó lakta részeket is ki kellett üríteni, melyek az es San Remo-i Egyezmény alapján legálisan léteztek. Az ENSZ de jure nem de facto azonban kimondta, hogy a 181-es határozat semmissé vált, az elfogadott fegyverszüneti vonalakat kellene politikai határokká formálni a béke egyezmények során. A palesztinai arab állam nem alakulhatott meg az arab államok illegális megszállása miatt, melyet a nemzetközi közösség sem fogadott el. Mivel e területeken legitim szuverenitás nem alakult ki, így ma nem nevezhetőek több ok miatt sem megszállt területeknek. Kialakításra kerültek demilitarizált övezetek (el-auja, Latrun) Jeruzsálem megosztott várossá vált, a fegyverszüneti egyezménynyel ellentétben Jordánia nem engedélyezte a zsidók számára a szenthelyek látogatását. Az orvtámadások miatt a várost fallal választották ketté. Izrael Libanonból kivonult a fegyverszüneti egyezmény alapján. Szíria keskeny földsávot szerzett a Kineret-tó keleti partján ma ugyaneddig követelik vissza a területet megalapozatlan.

3 Az első háború humanitárius következményei a palesztinai arab menekültek Számuk pontosan nem meghatározható Clapp-bizottság (ENSZ): (1949) UNRWA (2008): több mint 4 millió Az arab menekültek kiszámítása a lakossági adatok szerint: ban kb arab lakosa volt Palesztinának ben arab lakosa volt Izraelnek ban an éltek a Nyugati Parton és an Gázában (összesen: ) ben kb en éltek a Nyugati Parton és kb Gázában (összesen kb. 1 millió) és 1950 különbsége a Nyugati Parton és Gázában kb ember és 1950 különbsége az összes arab lakos tekintetében: Nyugati Part és Gáza kb. 1 millió + Izrael = Demográfiai növekedés és 1946 között Feltételezhetően a demográfiai növekedés az arab lakosság körében 1946 és 1950 között nem lehet túl magas (bevándorlás helyett kivándorlás, a háború miatt a születések száma csökken) - Kb. 100 ezer fő + demográfiai növekedés számaránya biztosan hiányzik 450 ezer ezer + X lehet a menekültek száma Vagyis a menekültek száma 1949-ben maximum lehetett Izrael is ezt ismerte el akkor %-os eltérés az ENSZ-adathoz viszonyítva. További kérdések: 1. Közülük mennyien hagyták el a palesztinai zsidó állam, illetve a későbbi Izrael területét? 2. Ki a felelős a palesztinai arab területekről elmenekültekért? 3. Mennyien tértek vissza? (Izrael lehetővé tett korlátozott családegyesítést kb fő) 4. Mennyi zsidó kényszerült otthona elhagyására? A palesztinai arab menekültek kérdése ma sem megoldott, a Palesztin Hatóság nemcsak kárpótlást, de korlátlan visszatelepülési jogot is követel (!?)

4 Az első háború humanitárius következményei a zsidó menekültek Az első arab-izraeli háború zsidó menekültjeivel még érintőlegesen sem foglalkozik a nemzet-közi közösség, soha egyetlen ENSZ határozatban, segítségnyújtásban nem részesült a kérdés A háború zsidó menekültjeit két csoportra oszthatjuk: 1. palesztinai arab területekről 2. az arab országokból Ország Közösség 1948-ban Közösség ma Alijázott (48-52) Marokkó Tunézia <1.000 kb Algéria Líbia kb Egyiptom <100 kb Irak <200 kb Jemen <200 kb Szíria <100 Libanon <100 kb Törökország kb Irán kb

5 Izrael az első háborút követően Megalakul Izrael első kormánya; miniszterelnök: David Ben Gurion; államfő: Chajim Weizman. A kabinet baloldali többségű, de a vallási-világi kényes egyensúly fenntartása érdekében vallási pártokat is bevonnak. Hatalmas bel- külpolitikai kihívások február 24-én aláírják az izraeli-egyiptomi fegyverszüneti egyezményt; március 23- án az izraeli-libanoni; április 3-án az izraeli-transzjordán, majd július 17-én az izraeli-szír egyezményt. Irakkal és Szaúd-Arábiával nincs megállapodás (utóbbival hadiállapot sem) május 11-én Izraelt felveszik az ENSZ-be, melynek 59. tagállama lesz. Ez idő alatt zajlik a Lausanne-i békecsúcs, melyen Izrael visszautasítja a palesztinai arab menekültek visszafogadását, csak korlátozott családegyesítést fogad el. Különböző területszerzési-rendezési törvények elfogadása: 1. Elhagyott területekről szóló rendelet, majd törvény (1948, 1949); Biztonsági és katonai zónák kialakításáról szóló törvény (1949); 3. Távollévők tulajdonjogáról rendelkező törvény (1950). Valamennyi zsidó bevándorlási kvóta eltörlése, az első arab-izraeli háború után azonban arab lakosságra vonatkozó letelepedési korlátozások bevezetése. Egyre sűrűbben elkövetett arab betörések, terrormerényletek, mind délen, mind északon, mind pedig Jeruzsálem és a középső területeken 101-es megtorló osztag felállítása, a csoport tevékenysége (Gáza, Kibja). A Jordán vize kapcsán kirobbant vita nemzetközi próbálkozások: Johnston-terv a béke reményében kudarc Izrael megépíti saját öntöző- és csatornarendszerét.

6 A palesztinai arab területek az első háborút követően A Nyugati Part jordán megszállás alá kerül (Innentől létezik Jordánia állama). A lépést kizárólag Nagy-Britannia és Pakisztán fogadja el. A Jordániában menekült, illetve a Nyugati Parton maradt palesztinai arabok igénylés alapján megkaphatták a jordán állampolgárságot, szavazhattak a jordán nemzetgyűlési képviselőkre, korlátozások azonban így is maradtak érvényben. Jeruzsálem központtal létrejött egy félig-meddig autonóm, alapjaiban azonban mégis Jordániának alárendelt palesztinai arab tartomány, mely minden szempontból súlyos nehézségekkel küszködött (gazdasági csőd, infrastrukturális káosz, menekültek táborba kényszerítése, korrupció, átláthatatlan, klánok által befolyásolt politika és közigazgatás, közszolgáltatások szervezetlensége, stb.). Gázában még ennél is súlyosabb válság bontakozott ki, a megszálló egyiptomiak teljesen elszeparálták az övezetet és annak lakosságát Egyiptomtól. A Gázában élőktől megtagadták az emberi és politikai jogok többségét, állampolgársággal sem bírtak. Mindkét térségben folyamatosan erősödött a szélsőségesedés, az anticionista szólamokat terjesztő nacionalizmus, melyhez az arab országok közvetlenül (fegyverrel, terroristák kiképzésével) és közvetve (menekültek táborokba zárása, a palesztinai arabok hontalanná tétele, eszközként való felhasználásuk politikai célok érdekében) is asszisztáltak. Sorozatossá váló támadások Izrael ellen, mind arab reguláris és irreguláris erők részéről. Politikai és diplomáciai szinten is erősödő Izrael-ellenesség, s mivel az Egyesült Államok kiállt a zsidó állam mellett, így a hidegháború logikája szerint egyre több arab országban fel-feltörő népi, szocialisztikus fordulatok, az Izrael megalakulását eltűrő uralkodói körök elleni lázadás.

7 Növekvő feszültség A második háborúhoz vezető út Az Egyiptomban zajló baloldali-népi, fokozottan Izrael-ellenes fordulat után, pontosan máig nem ismert forgatókönyv szerint izraeli ügynököket küldtek Kairóba, hogy hajtsanak végre angol és amerikai célpontok elleni merényleteket melyre válaszul azok minden szempontból (gazdasági, katonai, politikai) szembefordulnak Egyiptommal. Az akció kudarcba fullad az ügynököket letartóztatják, kettőt kivégeznek, többen elmenekülnek. A katonai és a katonai titkosszolgálati vezetés is belekeveredik, a felelősséget egy bűnbakra hárítják, hamisított dokumentumokat, és hamis tanúkat citálnak elő ban üzembe helyezik Nahal Szorekben az első izraeli nukleáris kutatóreaktort elkezdik egy nagyobb atomerőmű építésének tervezését Dimona. Izrael pontosan nem ismert időpontban atomhatalommá válik, ehhez Franciaországtól kap technikai segítséget. Fokozódó erőszakos cselekmények a déli határszakaszon Nasszer nyíltan támogatja az arab terroristák akcióit, fegyvereket és védelmet biztosít átfogó izraeli megtorló akciók a gázai terrorbázisok és az ott állomásozó egyiptomi katonák ellen. Ennek ellenére 1956 januárjában titkos tárgyalások kezdődnek Izrael és Egyiptom között amerikai közvetítéssel Jeruzsálem a terrortámadások megfékezését követeli Nasszertől, aki kijelenti, hogy arra képtelen, az életével fizetne, ha elárulná a palesztinok ügyét. Nasszer azt mondja a menekülteket le kell telepíteni, de erre Egyiptomban nem kerülhet sor támogatja a megbékélés gondolatát, béke esetére kilátásba helyezi, hogy az izraeli hajók használhassák a szuezi csatornát, Jeruzsálem felosztását támogatja. A vitatott feltételek ellenére a közvetett tárgyalások folytatódnak.

8 Az 1956-os háború előzményei Az amerikai közvetítő Robert Anderson beszámol Ben Gurionnak, aki kijelenti, ha a déli határvidéken rend lesz, s Nasszer tényleges békét ígér, akkor Izraelen nem múlik a megállapodás a titkos tárgyalásoknak azonban nincs eredménye Okai: Egyiptom pénzt kér a Világbanktól, hogy megépíthesse az Asszuáni gátat; Az amerikaiak a Szovjetunóval való teljes szakítást szabják meg feltételként, minek konkrét kifejezése lenne, ha Kairó csatlakozna a Bagdadi Paktumhoz; Egyiptom erre nem hajlandó a SZU kihasználja a lehetőséget és feltétel nélkül pénzt ad a gáthoz Egyiptom végleg szovjet érdekszférába kerül, a pénz mellett fegyver, katonai tanácsadók és technológia áramlik Kelet-Európából Egyiptomba áprilisától az egyiptomi hadsereg folyamatosan támadni kezdi Izrael déli részét, már nemcsak implicit támogatás a terroristáknak, hanem közvetlen tüzérségi támadás. Egyiptom blokád alá veszi a Tirán-szorost az izraeli hajók nem tudnak eljutni Eilatba, s mivel a Szuez is zárva áll előttük, meg kell kerülniük Afrikát, hogy az Indiai-óceánról izraeli kikötőbe jussanak július 26-án Nasszer kártalanítás mellett államosítja a Szuezi-csatornát, hogy abból fedezze az asszuáni gát felépítését, melyre egyébként Moszkvától már megkapta az anyagi forrásokat nyílt konfrontáció Nagy-Britanniával és Franciaországgal (utóbbival az algériai felkelőknek nyújtott támogatás miatt is). Az Egyesült Államok aggódva figyeli a közel-keleti eseményeket (Eisenhower-doktrína), azonban nem lép, mivel az európai hatalmak pozícióvesztése egyúttal hasznos is. Titkos tárgyalások kezdődnek Izrael, Franciaország és Nagy-Britannia között.

9 Az 1956-os háború A britek és a franciák kidolgozzák a Muskétás-hadművelet Izrael az említett okokra hivatkozva megtámadja Egyiptomot; a harci cselekmények nyomán Párizs és London a csatorna védelmében ultimátumot küld a felekhez Kairó elutasítja a szövetségesek bekapcsolódnak, megszállják a csatorna-övezetet Nasszer megbukik október 22-én francia, brit, izraeli csúcstalálkozó Sévres-ben 3 nap alatt tisztázzák a katonai akció részleteit Izraelnek nem célja a csatorna megtámadása, de vállalja, hogy erői egy részét oda csoportosítja ürügyként a francia-brit beavatkozáshoz. A háború lefolyásának rövid ismertetése: Az izraeli hadseregnek három fő csapásiránya van: 1. Gáza és a tengerpart el-aris felé; 2. középső arcvonal a hágók irányában; 3. déli harcvonal a Vörös-tenger mentén. Izraeli ejtőernyősök elfoglalják a Mitla-hágó keleti bejáróját, több gépesített hadosztály tovább vonul nyugati irányba a csatorna felé, közben a középső arcvonalon is betörnek az izraeli erők és nyomulnak Abu-Ageila felé. Október 30-án ultimátum a harcoló feleknek, Kairó érthetően visszautasítja azt, Izrael nem reagál, nem is célja a csatorna-övezet megtámadása. November 1-jén izraeli támadás Rafah-nál és el-aris irányába; 2-án El-Aris és Gáza is izraeli kézre kerül; 3-án az ENSZ fegyverszünetre szólít fel Izrael elfogadja, Egyiptom az izraeli tűzszüneti feltételeket azonban visszautasítja, a harcok folytatódnak. 5-én a franciák és a britek partra szállnak Port Szaídnál és környékén, közben az izraeli hadsereg több szárnyon megindul Sarm es-sejk irányába, melyet rövidesen bevesznek. 5-én erőteljes szovjet felszólítás a harcok beszüntetésére, az USA is támogatja, habár csapatait hadkészültségbe rendeli is válaszcsapást helyez kilátásba szovjet beavatkozás esetére. 6-án francia-izraeli tárgyalások Párizs fegyverszünetet javasol; 7-én életbe lép a tűzszünet, Izrael azonban leszögezi nem vonul ki garanciák nélkül a Sínai-félszigetről.

10 Az 1956-os háború következményei Az november 2-i tűzszüneti határozatnak megfelelően az ENSZ békefenntartókat küldött a Sínai-félszigetre; Egyiptom beleegyezik, hogy sem a Gázai-övezetben, sem Sarm es-sejknél nem állomásoztat katonai erőt. December 22-én a francia és a brit csapatok elhagyták a csatorna-övezetet November 14-én a Knesszet elfogadta, hogy Izrael kivonul az összes egyiptomi területről, amennyiben az ENSZ békefenntartók vállalják a terrortámadások megfékezését, s a hajózás szabadságát a megígért de be nem tartott garanciák alapján 1957 februárjában az izraeli hadsereg kiürítette az összes elfoglalt területet. Nasszer lemondott, azonban a nép visszakövetelte, így folytathatta pánarabista, Izraelellenes politikáját (EAK 1958), mely egyértelműen szovjet befolyás alá került. Izrael kb. 189 halottja és 900 sebesültje volt a háború után, mely céljait tekintve csak részben volt sikeres feloldotta Eilat blokádját, s visszavette az arab országok fenyegetését, de a terrortámadásokat nem szűntette meg, mégis között egyfajta nyugalmas korszak kezdődött, az állandó készültség és fenyegetettség mérséklődött. Törés a nyugati tömbön belül, mely érezteti hatását Izrael vonatkozásában is London súlytalanná válik, jelentős pozícióvesztés a Közel-Keleten; Franciaország szembe kerül az USA-val, s a szerintük megalkuvó britekkel is (NATO, EGK), majd Algéria függetlenné válása és Izrael Amerika-orientáltsága nyomán Jeruzsálemmel is. Az 56-os válság a palesztinai arab területeken kettős következményekkel járt: a Nyugati Part érintetlen maradt, Jordánia nem kapcsolódott be a háborúba, Gáza azonban komoly pusztítást szenvedett, majdan uratlanná vált, tovább romlottak a körülmények.

11 Szervezkedés a palesztinai arabok között 1964 januárjában egy máig meghatározó eseményre került sor: az arab államok megállapodtak, hogy az Izrael-ellenes harc folytonossága érdekében támogatják egy palesztinai nacionalista front létrehozását ez lesz a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ), melynek első vezetője Ahmed Sukeiri megrögzött antiszemita és anticionista lesz. A PFSZ a palesztin menekülttáborokban kiképzőbázisokat és toborzóirodákat alakít ki, Szíria, Jordánia, Libanon és Egyiptom is hozzájárul ezen terrorinfrastruktúra létrejöttéhez, sőt fegyverekkel is ellátják azt kezdetét veszi a palesztin felszabadítási harc. A PFSZ valójában egy csúcsszerv, mely a különböző palesztin csoportokat tömöríti. A legjelentősebb korai mozgalmak: - Fatah nacionalista, világi csoport, a legjelentősebb tényező politikai, gazdasági és katonai értelemben is, nem baloldali, netán szocialista, potenciája miatt azonban Moszkva fő támogatottja lesz. Vezetője: Jasszer Arafat - Palesztina Felszabadításának Népi Frontja (PFLP) baloldali nacionalista terrorcsoport, jelentős ideológiai-pénzügyi támogatás a keleti blokktól. Gépeltérítésekre specializálódnak eleinte. Vezetője: George Habas - Palesztina Felszabadításának Népi Frontja Főparancsnokság (PDFLP-GC) nem különbözik előbbitől, a palesztinai terrormozgalmon belül egyfajta hírszerzési, elit katonai szervezetként működik ide-oda csapodva. Vezetője: Ahmed Dzsibril - Palesztina Felszabadításának Népi Demokratikus Frontja (PDFLP) hasonló célú, politikájú szervezet, számos merényletet vállal magára. Vezetője: Najjef Havatmeh - Kisebb mozgalmak a hatvanas-hetvenes években: al-szaika, Arab Felszabadítási Front, Palesztinai Felszabadítási Front, Népi Ellenállás Frontja Később alakuló terrorcsoportok: Fekete Szeptember, Hámász, Iszlám Dzsihád, al-aksza

12 A hatnapos háború előzményei és lefolyása 1967 tavaszától újra éleződő feszültség: állandósuló terrortámadások Szíria és Jordánia területéről (ENSZ egyiket sem ítélte el); sorozatossá váló megtorlások, komolyabb összetűzések Szíriával (tüzérségi és légi támadások) és Jordániával (1966. november - Szamua). háborús provokációk sorozata Egyiptom részéről (pánarab törekvések, egyesített haderő, Tirán-szoros lezárása, politikai kommunikáció, terrortámadások támogatása) A mélyülő válság közepette Izrael diplomáciai manőverezésbe kezd. Az arab országok egyértelmű támogatást tudhattak maguk mögött a Szovjetunió és a szocialista tábor személyében, Izrael azonban nem akart még egy 56-hoz hasonló tömbön belüli viszályt, így amerikai belegyezést, vagy közbelépésért folyamodott. Franciaország, korábbi elsőszámú hadi szövetséges politikája kétértelművé vált; a britek támogatták Jeruzsálem törekvéseit diplomáciailag, de mindent az USA-tól tettek függővé Washington vonakodva, de beismervén a diplomácia tehetetlenségét júniusra már zöld jelzést adott egy korlátozott katonai fellépésre is június 5-én kitört a háború 5-én délutánig az izraeli légierő elpusztítja az egyiptomi, szír, jordán és iraki gépek és légi infrastruktúrák többségét. offenzív harc a déli és a keleti arcvonalon, északon még defenzív készenlét csak. június 7. első tűzszüneti felhívás, az izraeli hadsereg addigra már mélyen benyomult a Sínai-félszigetre és a Nyugati Partra, birtokba vette Gáza jelentős csomópontjait is. június 8. Egyiptom elfogadja a felhívást, harc bontakozik ki az északi határszakaszon június 10. a harcok gyakorlatilag megszűnnek valamennyi fronton, részben az erélyes szovjet felszólítás hatására. Izrael valamennyi arcvonalon jelentős területeket foglalt el.

13 A hatnapos háború következményei Izraelnek 777 halottja volt, s több mint 4500 sebesültje. A harckocsik közel egyharmadát a repülőgépek alig 10%-át vesztette el a háború során. Egyiptomnak több mint 3000 halottja, közel 5200 sebesültje és ugyanannyi hadifoglya volt a harckocsik 2/3-a a légierő 85%-a semmisült meg. Jordánia: 700 halott és 425 sebesült, a harckocsik 60%-a és valamennyi harci repülő, míg Szíriában nagyjából 600 halott 750 sebesült volt, s 15%-a a harckocsiknak és fele a légierőnek megsemmisült a háború során. A Nyugati Partról és Gázából elmenekültek száma pontosan nem ismert, mivel a háború után sokan visszatértek, köztük többen még a korábbi menekült hullámból, sokan kiköltöztek a táborokból. Északon kialakítottak egy demilitarizált zónát, ahova visszaköltöztek az otthonukat elhagyott szírek, drúzok. A Sínairól elmenekültek száma ismeretlen. 242-es számú ENSZ BT határozat elfogadása a dokumentumot a felek teljesen eltérően értelmezik még ma is izraeli kivonulás csak békekötéssel párhuzamosan, nem minden területről (névelő vita) További leszögezések: békében, elismert határok között; hajózás szabadsága; menekültkérdés palesztinok nincsenek említve] Diplomáciai következmények: Izraellel valamennyi szocialista ország (kivéve Románia) megszakítja a kapcsolatokat, valamint az afrikai államok többsége is ellenszenvessé válik; Franciaország nyíltan arabpárti politikára tér át, redukálódik, majd teljesen megszűnik a francia hadi utánpótlás; Nagy-Britannia ambivalenssé válik főként a Közel-Keletről történő további geopolitikai kiszorulás nyomán 1967-től az Egyesült Államok lesz Izrael minden szempontból elsőszámú szövetségese. Arab országok mindegyikével feszült viszony Jordánia lesz az egyetlen, mely 67 után belátja a harcok nem vezetnek sehova (legnagyobb területi és presztízsveszteség).

14 A hatnapos háború területi következményei

15 Az elfoglalt területek és az ott élő arab lakosok kérdése Rögtön a háború után azonnali politikai kérdéssé vált az elfoglalt területek és az ott élő arab lakosság további sorsa. Több alternatíva-álláspont is felmerült: Biztonsági okokból a Nyugati Part és Gáza egy részének végleges megtartása, míg a többi konkrét is stabil békeszerződés fejében történő kiürítése (242. sz. határozatnak megfelelve) A Nyugati Part és Gáza külön kezelendő, azok annektálása, az arab lakosság számára bizonyos önkormányzati autonómia biztosítása, a többit stabil béke fejében kiüríteni A Nyugati Parton, Gázában, a Sínai-félszigeten és a Golánon is bizonyos részek megtartása illetve más részek megfelelő feltételek érvényesülése mellett történő kiürítése (Allon-terv a kijelölt részeken az arabok között; Dajan-terv a kijelölt részeken, de az arabok mellett) Valamennyi terület megtartása még az arab államok béke ajánlata esetén is Valamennyi terület azonnali kiürítése (csak az arab és a kommunista pártok támogatták) A realizálódó politika: Hivatalosan egyetlen területet sem annektálnak, az izraeli katonai jelenlétet azonban mindenhol megerősítik (Golán, Bar Lev-vonal, Jordán-völgye), sőt, néhol megkezdődik a civil jelenlét feltételeinek megteremtése (Gush Etzion, Kfar Darom, Jordán-völgye, Golán, Kelet-Sínai, Kelet-Szamária, Tel-Aviv-Jeruzsálem folyosó mentén) Arab lakosság sorsa: állampolgárságot nem kapnak, s területi autonómiát sem, azonban izraeli civil közigazgatás alá sem kerülnek, megmaradnak az arab polgármesterek, hivatalnokok jogaik azonban nem terjed a településeken túlra.

16 Izrael politikája az új helyzetben Az izraeli kormány arra törekszik, hogy az elfoglalt területek lakossága ne tekintsen megszállóként az izraeliekre. Jelentős újjáépítések, infrastrukturális beruházások (utak, hidak, csatornák, ivóvízellátás) engedélyek kiadása (oktatási, egészségügyi, gazdasági, munka), helyi arabokkal töltik fel a közigazgatást (a Templom-hegyen is meghagyják a Vakf jogait, eltávolítják az izraeli zászlókat). Izraeli civil és katonai kormányzókat neveznek ki, azonban jogköreik nem terjednek az arab települések belügyeibe. A Bar Lev-vonal (új, később hibásnak bizonyuló katonai doktrína része) kiépülésével párhuzamosan kezdetét veszi a felőrlő vagy anyag háború Egyiptommal. Mindkét oldalon súlyos vesztességek, hatalmas mennyiségű hadi eszköz semmisül meg. Az arab államok szeptember 1. - khartumi nyilatkozat: Se béke, se megegyezés, se elismerés semmilyen feltételek mellett sem. Az Izrael Földje Mozgalom (Levinger rabbi) és a Gus Emunim (Hívők Blokkja) által egyre inkább teret nyert a vallásos cionista politika, illetve annak telepes vonzata. Az első izraeli telepek meglakulása a vitatott térségekben: Gush Etzion (Kfar Etzion, Allon Shevut, Har Gilo, Rosh Zurim), Jordán-völgyében (Argaman, Bekaot, Gilgal, Gittit, Hamra, Ma ale Efrayim, Massua, Mehola, Mekhora, Yitav), Holt-tenger partvidékén (Kalya és Mitzpe Shalem) Kiryat Arba, Mevo Horon, Kfar Darom, Jámit.

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A menekültkérdés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A menekültkérdés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I.

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. A tanulmány elsõ része 2010. október elejétõl, az amerikai részvétellel zajló izraeli palesztin

Részletesebben

A végzetes egyetértés

A végzetes egyetértés A végzetes egyetértés Szuezi-válság és az Ikerkonfliktus - CZÉH TAMÁS; Bevezető Okozhat-e egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót Texasban? Edward Lorenz Bár furcsának tűnhet gondolatindító kérdésem

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Összesen: 40 pont, elért:

Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Összesen: 40 pont, elért: Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Név: A tesztek (0318, 0408) megírása fakultatív, de aki évközi munkájára szeretne jegyet kapni, annak meg kell írnia mindkettőt legalább 75%-os eredménnyel. A két teszt

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A vízkérdés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A vízkérdés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

IZRAEL. A bevándorlók országa

IZRAEL. A bevándorlók országa IZRAEL A bevándorlók országa Fekvés A Földközi-tenger partján az arab világ afrikai és ázsiai része közé ékelődő kis ország kiterjedése kevesebb, mint 22 ezer km 2. Palesztin autonóm területe 5997 km

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai KÖZIGAZGATÁSI SZEKCIÓ szervezetek értékeit és érdekeit saját támogatott terveik támogatásához, illetve azok aláaknázásához. Mindezek értelmében megállapítható, hogy a jelenlegi iraki problémát leghatékonyabban

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Minden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szembenálló gondolkodási

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK A DÉLI PARTNEREK Az európai szomszédságpolitikába a Földközi-tenger keleti és déli partjainál fekvő, az Unióval szomszédos tíz ország Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanonra, Líbia, Marokkó, Palesztina,

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

1. AZ ENSZ RÖVID TÖRTÉNETE 1

1. AZ ENSZ RÖVID TÖRTÉNETE 1 1. AZ ENSZ RÖVID TÖRTÉNETE 1 KÉPES KRÓNIKA 1941. június 12. - A Szövetségi Nyilatkozat - hogy együtt dolgozzunk a többi szabad emberrel mind háborúban, mind a békében" -, amelyet Londonban Ausztrália,

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

I ZRAELI HÍRLEVÉL Israeli Newsletter ל א ר ש י מ ת ר ג א makojeruzsalem@gmail.com

I ZRAELI HÍRLEVÉL Israeli Newsletter ל א ר ש י מ ת ר ג א makojeruzsalem@gmail.com IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com 2008. december 31, szerda A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól, valamint

Részletesebben

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult NÉHÁNY SZÓ A SZERZŐTŐL Az idő egy folyamatos valóság fonál, ami a születés és a halál közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál,

Részletesebben

Emlékeztető: a háború tilalom

Emlékeztető: a háború tilalom I. rész Az erőszak (agresszió) tilalma Az erőszak tilalma és a Biztonsági Tanács hatásköre Lásd A nemzetközi jog fő rendező elvei c. előadást az I. félévben Valki László 2012. február 1 2 Emlékeztető:

Részletesebben

Első rész: I. félévben Az erőszak tilalma és a Biztonsági Tanács hatásköre

Első rész: I. félévben Az erőszak tilalma és a Biztonsági Tanács hatásköre Első rész: I. félévben Az erőszak tilalma és a Biztonsági Tanács hatásköre A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi jog c. előadás Valki László 2011. március 1 2 Emlékeztető: a háború -tilalom Emlékeztető:

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E IZRAELI TELEPÍTÉS- ÉS TELEPÜLÉSPOLITIKA JÚDEÁBAN ÉS SZAMÁRIÁBAN 1967 ÉS 1990 KÖZÖTT 1 ISRAELI SETTLEMENT AND URBAN POLICY IN JUDEA AND SAMARIA BETWEEN 1967 AND 1990 A nemzetközi közösség rendszeresen elítéli

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

A ciprusi konfliktus alakulása és megoldási alternatívái a kezdetektől napjainkig, a nagyhatalmi és regionális érdekek érvényesülésének tükrében

A ciprusi konfliktus alakulása és megoldási alternatívái a kezdetektől napjainkig, a nagyhatalmi és regionális érdekek érvényesülésének tükrében BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A ciprusi konfliktus alakulása és megoldási alternatívái

Részletesebben

Mirko Aksentijevic A LIBANONI VÁLSÁG NAGY REJTÉLYE

Mirko Aksentijevic A LIBANONI VÁLSÁG NAGY REJTÉLYE Mirko Aksentijevic A LIBANONI VÁLSÁG NAGY REJTÉLYE A világlapok évek hosszú során át úgy emlegették Libanont, mint az idegenforgalom egyik legkedveltebb országát, mint a virágzó üzleti élet államát. Most

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

AZ ARAB-IZRAELI HÁBORÚK TAPASZTALATAI A HADERŐNEMEK ÉS FEGYVERNEMEK ALKLMAZÁSÁNAK TÜKRÉBEN

AZ ARAB-IZRAELI HÁBORÚK TAPASZTALATAI A HADERŐNEMEK ÉS FEGYVERNEMEK ALKLMAZÁSÁNAK TÜKRÉBEN Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Dr. Horváth J. Csaba alezredes: AZ ARAB-IZRAELI HÁBORÚK TAPASZTALATAI A HADERŐNEMEK ÉS FEGYVERNEMEK

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Rákóczi Linda Réka Izrael, Anglia és Franciaország érdekharmonizációja a szuezi-válság kapcsán (1956. augusztus-október)

Rákóczi Linda Réka Izrael, Anglia és Franciaország érdekharmonizációja a szuezi-válság kapcsán (1956. augusztus-október) Rákóczi Linda Réka Izrael, Anglia és Franciaország érdekharmonizációja a szuezi-válság kapcsán (1956. augusztus-október) Bevezetés A XX. század a háborúk és a kisebb-nagyobb konfliktusok évszázada volt.

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében

Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében 49 Jordán Gyula Kína szerepe az ENSZ békefenntartó tevékenységében Kínának a világszervezethez, azon belül a békefenntartáshoz való viszonya kanyargós, több szakaszra osztható utat járt be. Az írás ennek

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 7. napján http://nemzetiegyseg.com/hirelemzo140807.pdf

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 7. napján http://nemzetiegyseg.com/hirelemzo140807.pdf Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 7. napján http://nemzetiegyseg.com/hirelemzo140807.pdf Ceterum censeo Charthaginem delendam esse (Továbbá, véleményem szerint, Karthágót el kell pusztítani) mondta Cato,

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK Küzdelem a Földközi-tengerért

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK Küzdelem a Földközi-tengerért VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK Küzdelem a Földközi-tengerért A békekötések után egy ideig a háttér csendjében, a Földközi tenger a nagy európai hatalmi versengésnek megint egyik főtárgyává lett. Mint az angol

Részletesebben

Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése)

Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése) Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése) Az Irak élén álló Szaddám Husszein elnök 1990-ben döntött az olajban gazdag kis ország, Kuvait

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992.

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. A cseh-szlovák válás előtörténetéből Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. Diagnosztizálható-e egzakt társadalomtudományi módszerekkel egy olyan kórokozóegyüttes,

Részletesebben

Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai

Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Varga Gergely Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai Jelen írásunk szerzõje a Nemzet és Biztonság szeptemberi számában már foglalkozott a 2008. november 4-i elnökválasztást

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Hamasz természetesen más indokkal ugyancsak elutasított.

IZRAELI HÍRLEVÉL. Hamasz természetesen más indokkal ugyancsak elutasított. IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 9, péntek A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az USA-nak óriási kihívást jelent, hogy megtalálja az egyensúlyt a politikai átmenet

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

MIÉRT FONTOS A RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK KAMPÁNY?

MIÉRT FONTOS A RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK KAMPÁNY? MIÉRT FONTOS A RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK KAMPÁNY? RAGYOGÓBB ÉLETET A RÁSZORULÓKNAK Évente gyermekek milliói kényszerülnek arra, hogy családjukkal együtt elhagyják az otthonukat háborús helyzet vagy

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus

Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus borító 1 Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus Selján Péter Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben