A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele"

Átírás

1 A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; június Textus: Máté 28: és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus a feltámadása után, mennybemenetele előtt többször megjelent a tanítványoknak. Ezeknek a megjelenéseknek egyrészt a tanítványok bátorítása, erősítése J volt a célja. Hogy merjék elhinni: Jézus él, nem maradt a sírban, legyőzte a halált. A megjelenéseknek volt azonban ezen túl egy másik, nagyon fontos üzenete is, amelyről a felolvasott két igeszakasz szól. Ez az üzenet, amelyet Jézus a tanítványok lelkére köt még közvetlenül a mennybemenetele előtt is: az, hogy tanítványnak lenni nem azt jelenti, hogy én hiszek valamiben, vagy élek valamilyen elvek szerint, de ez megragad az életemben a magánügyek szintjén. Tanítványnak lenni mindig küldetés. Ez a tanítványi élet titka és lényege, és ami ennél kevesebb, az lehet vallásosság, de az nem tanítványság. Jézus a mennybemenetele előtt azt mondja a tanítványainak: eljön majd a Szentlélek, hogy megelevenítse bennetek mindazt az üzenetet, amely tőlem való. És amikor a Szentlélek leszáll rátok, akkor majd minden megváltozik. Nem tudjátok majd nem elmondani, szinte szétfeszít majd benneteket az üzenet, s kiárad belőletek a világra. És így váltok az én tanúimmá, az én követeimmé mindenhol, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt, el egészen a föld végső határáig. A Máté evangéliumában leírt találkozás és kiküldetés kicsit olyan, mint egy utolsó pillanatfelvétel a tanítványok és Jézus közösségéből, mielőtt Ő testben eltávozik közülük. Mennybemenetel ünnepén nézzünk rá most közösen erre az utolsó pillanatfelvételre. Hogyan látjuk ezen a képen a tanítványokat? Hogyan kapják meg az életre szóló küldetésüket ott és akkor, hogyan nyernek felhatalmazást erre? És ezzel együtt: hogyan hatalmaz fel és küld ki a mennybe ment Úr minket is, mai tanítványait? Hogyan vannak jelen a tanítványok ott, Galileában, azon a hegyen, ahol Jézussal találkoznak? Így írja Máté: Amikor meglátták Őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Kétségek, és a kétségek között is Jézus imádata, dicsőítése valahol ez a keresztyén élet állandó dinamikája. Talán tapasztaljuk mi magunk is mind a két pólust a személyes életünkben. Kétségek egyikünk számára sem ismeretlenek. Bár szívesen mutatjuk magunkat erősnek és magabiztosnak, a kétségek időről időre jönnek, ránk törnek. Akár úgy, hogy Isten felől bizonytalanodunk el, mert nem tudjuk összeegyeztetni azt, amit tudunk Istenről, és azt, amit tapasztalunk. Elbizonytalanodunk az Ő mindenhatóságában. Hiszen, ha mindenható, akkor miért hagyja, hogy olyan sokan ellenálljanak neki, hogy olyan sokat tagadják, gyalázzák a nevét Elbizonytalanodunk a szeretetében

2 2011. június is. Olvasva az Ószövetség történeteit, amit első, vagy talán már sokadik hallásra is nehéz összeegyeztetni azzal az Istennel, akiről Jézus Krisztus az Ő Atyjaként és a mi Atyánkként beszél. És olvasva a mindennapok, az élet forgatókönyvében. Van egy nagyon jó barátnőm, aki egyetemistaként tért meg, a hite lángoló volt, szinte rajongó szeretettel beszélt Jézusról mindig. Aztán egy nap egy értelmetlen baleset következtében meghalt valaki, akit nagyon tisztelt és szeretett. És kétségek törtek rá, hiába volt erős és megalapozott a hite: ez az Isten vagy nem mindenható, vagy nem szeret. Mert egy mindenható és mindenek fölött szerető Istenről alkotott képbe ez nem fér bele. Amikor szembekerülünk az emberi élet nehéz és elhordozhatatlannak tűnő terheivel, mélységeivel, nincs más, csak annak a megvallása, hogy mennyire nem értünk semmit sem. Mennyire nem tudjuk átlátni Isten útjait, Isten gondviselésének a történetét, amelyben mindannyian helyet és szerepet kapunk. Keressük a dolgok értelmét, de sokszor nem találjuk. És kétségek fognak el minket is. De nem csak Istenben kételkedünk. Kételkedünk eleget magunkban is. Kételkedünk látva a saját gyengeségeinket, a saját hiányosságainkat. Kételkedünk időről időre abban, hogy az életünknek biztos célja és értelme van. Kételkedünk abban, hogy tartunk-e egyáltalán még valamerre, vagy pedig csak telik egyik nap a másik után a mókuskerékben. Kétségek fognak el, ha valaki nagy feladatot bíz ránk kétségek, hogy nem leszünk elég jók, hogy kudarcot vallunk. S kétségek fognak el, ha a hitünkre, az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk. Mert tudjuk, ebben a történetben mi vagyunk a gyengébb láncszemek. És Péter apostol háromszori tagadása óta tudjuk: bármiféle emberi lelkesültség, elkötelezettség olyan törékeny, olyan ingatag. Hogyan is bízhatnánk a saját hitünkben, a saját szeretetünkben? Ki tudja, vajon végig állhatatosan kitartunk-e majd a hitben? Vagy megbotránkozunk, és eljön a nap, amikor azt mondjuk én ebben már nem tudok hinni. Igen, ha önmagunkra nézünk, akkor is kétségek foghatnak el bennünket. A tanítványok, bár kétségek fogták el őket, leborulva imádták Jézust. Mert Jézus tanítványát nem onnan lehet megismerni, hogy nem kételkedik, hanem onnan, hogy a kétségek között is hűséges marad, és a hit tudatosan vállalt döntésében önmagát, amint van, teljesen odatéve dicséri az Urat. Ahogyan egy újabb keletű dicsőítő ének mondja: Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy, ha napfényes az életem, áldom nevedet. Áldom szent neved, a szenvedések útján is, bár könynyek között áldozom, áldom nevedet... Vajon nem képmutatás-e ez? Áldani, dicsérni Istent, akkor is, ha a szívünket kétségek járják át? Ha azt gondoljuk, hogy a hitünk alapja az, amit aktuálisan érzünk, akkor igen, akkor képmutatásnak tűnhet ez. A hit alapja azonban nem az érzés, mi aktuálisan bennünk van, hanem az a tudatos döntés, amelyet Isten kegyelmében hozunk meg Őmellette. Vannak időszakok, amikor könnyű ezt a döntést vállalnunk és láthatóvá tennünk a hétköznapokban. De vannak olyan időszakok is, amikor csak a döntés marad, és az érzések elmúlnak. Amikor jönnek a kétségek. Amikor nem fakad a dicséret önként és dalolva. Ott dől el nagyon sok minden, hogy mit teszünk ilyenkor. A tanítványok kétségek között is leborulnak, és megvallják, hogy Jézus az Úr. Erre hív bennünket is Isten. Ha kétségeink vannak is, ha talán gyengének és bizonytalannak is érezzük a hitünket, ha nem bízunk már önmagunkban, sőt, ha elbizonytalanodtunk már Isten felől is mégis, ha valaha is az Ő tanítványainak vallottuk magunkat, akkor ez alapján az egykor meghozott döntés alapján, teljes lényünket, akaratunkat odaszánva dicsérhetjük Őt. Nem azért, ami körülvesz minket. Nem azért, amit önmagunkba nézve látunk, hanem azért Aki Ő. Akinek megismertük, Akinek látjuk Őt a Szentírásban tett ígéreteinek tükrében. Azért, ahogyan egykor láttuk és tapasztaltuk Őt, még ha most nem is tudjuk, hogy hol van, mert a kétségek elvakítanak. Áldjuk Őt, magasztaljuk Őt. A Szentírás sokszor hasonlítja Istennek és a népének a viszonyát a házassághoz. Az analógia ebben az esetben is igaz. Egy házasságot nem a pillanatnyi érzések tartják össze. Nem a minden pillanatban lobogó szerelem. Nem az, hogy soha nem történik elbizonytalanodás, sosem jönnek kétségek. Sokan nem hiszik ezt, ezért hát ha a kétségek jönnek, gyorsan elválnak. Pedig kétségek mindenhol vannak. A házasságot a hűség tartja össze, az egymás felé vállalt tudatos elköteleződés. Az Istennel való kapcsolatunk alapja is a hűség, az Ő hűsége. És ezért a hűségért mi tudatosan dicsérhetjük

3 3 XIV. évfolyam 6. szám Őt, akármi is történjen. A tanítványok kétségek között is dicsérik Jézust. Megtanulták már a leckét elég jó tanulóiskola volt erre Jézus elfogatása, szenvedése, teljes erőtlensége, kiszolgáltatottsága és kereszthalála hogy ne a láthatókra nézzenek, hanem a láthatatlanokra. Tudják Jézust dicsérni a kétségek között is mert valami sokkal mélyebb elköteleződés köti őket össze, mint a pillanatnyi hangulatok. És ez által válnak éretté arra, hogy Jézus kiküldje őket, hogy az Ő követei legyenek szerte a világon. Most, amikor a kétségek ellenére sem menekülnek már el. Miből áll és mire szól ez a küldetés? A feladatot, amit kapnak, és amit kapunk mi is, egy kijelentés és egy ígéret keretezi körbe. Mind a kettő a feltámadt Jézus Krisztusról szól. Mert mindenféle küldetés Vele kezdődik és Vele végződik. Azoknak, akik a kétségek között is leborulva dicsérik Jézust, nekik Ő kijelenti a hatalmát. Ez minden küldetés kezdete, ez az Istentől jövő kijelentés: Nekem adatott minden hatalom menynyen és földön. A tanítványok kétségeit nem a saját erőlködésük oldja meg, mint ahogyan a mi kétségeinknek sem vet véget pusztán az emberi elhatározás. A kétségeket Jézus kijelentése oldja fel, amikor megszólít bennünket, amikor Őelőtte hódolattal állunk meg, és kijelenti nekünk is a hatalmát. A hűségben, tudatosan vállalt Krisztus-követés elvezet oda, hogy meghalljuk, megértsük és megtapasztaljuk ezt a hatalmat. Amikor Istent dicsérve, Őt dicsőítve megállunk az Ő trónja előtt, és felnézünk rá, akkor, ebben az állapotunkban a leginkább fogékony a szívünk, hogy az Ő nagyságára és erejére rácsodálkozzunk. Amikor már kiürül belőlünk minden más, minden emberi kapaszkodó. Amikor önmagunkat teljesen kiszolgáltatjuk Neki, és jövünk: Uram, bár kételkedek, de benned bízom mégis. Mielőtt bármiféle küldetést vállalnánk az Isten országának terjedéséért, meg kell látnunk, hogy Kié minden hatalom. Ha ebben nem vagyunk teljesen biztosak, hová menekülünk, ha elfogyott az emberi erőnk? Honnan merítünk kreativitást a száraz és örömtelen időszakokban, honnan merítünk bátorságot akkor, amikor el akarnak hallgattatni? Ha nem hisszük, nem valljuk, és nem az az életünk alapja, hogy Jézusé minden hatalom, akkor milyen alapon hirdetjük az Ő nevét bárkinek is? Milyen alapon avatkozunk bele emberek magánéletébe, és hívjuk őket valami másra, mint amiben most vannak? Ha nem hisszük, hogy Jézusé minden hatalom, akkor hogyan merünk bármilyen vigasztaló szót szólni a koporsó mellett megállóknak? Ha nem hisszük, hogy Jézusé minden hatalom, akkor miért építünk és tartunk fenn hatalmas templomot, miért ölünk bele pénzt és energiát, miközben hétről hétre majdnem üresen áll? Mindennek ez az alapja, ez a kijelentés, amit Jézus mond a tanítványoknak, mielőtt feladatot ad nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. És ez a kijelentés az, ami erőt és reménységet ad akkor is, amikor az emberi erő és reménység a végéhez ér. Ezzel küldi ki Jézus a tanítványait, és így hatalmazza fel őket: Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket, és tanítva az Isten parancsolatainak megtartására. Menjetek el mert el kell indulni. Mert várhatjuk, hogy majd az emberek megváltoznak maguktól, és újra elkezdenek templomba járni. Ülhetünk itt bent, tarthatunk magunknak összejöveteleket, és kesereghetünk azon, hogy mennyien vagyunk. Vagy épp szidhatjuk azokat, akik istentelen életet élnek. Ezt a várost, ahol annyi embernek van csak formális kapcsolata az egyházzal, vagy talán még az sem. De a felelősség igazából legalább annyira a mienk ezért, amennyire az övék. Mert minket küld el a mennybement Úr, hogy menjünk el, hogy lépjünk ki, hogy nyújtsuk ki a kezünket feléjük. Hogy induljunk el, az egy helyben álldogálás helyett. A mennybement Úr ma rajtunk keresztül van jelen a világban. S ahogyan Ő indulna az elveszett emberek felé, úgy indít minket. A mi lábunkkal akar melléjük lépni, a mi kezünkkel akar segítséget nyújtani, a mi szánkkal akarja szólni az élet és a megbékélés szavát. Tegyetek tanítványokká minden népet megkeresztelve és tanítva őket. Igen, tanítványokká. Nem pusztán egyháztagokká. Nem pusztán a keresztelési vagy a konfirmációs anyakönyv egy újabb tételévé, adatává. Nem csak református általános iskolássá vagy gimnazistává. Hanem tanítványokká. Ezért keresztelünk, és nem azért, mert ez egy szép szokás. Ezért tanítunk annyi gyereket az egyház-

4 2011. június község iskoláiban. Nem annak kellene csupán a célnak lenni, hogy sokan legyünk; a végső cél az, hogy tanítvánnyá legyünk. Hogy tanítványok legyenek ők is, és mi erre nézve adjunk példát, nem csak okos tanításokat mondva, hanem velük együtt élve. Ahogyan Jézus tette, aki soha nem csak tanított, hanem követésre hívott. Jézus együtt élt, együtt lélegzett a tanítványokkal. Ezt jelenti ma is a tanítvánnyá tétel az egymással való életközösség vállalását. Nem tudjuk betölteni keresztyén gyülekezetként ezt a hivatásunkat ebben a városban, ha mi magunk nem vagyunk tanítványi közösség, és ha nem vállalunk közösséget egymással, és kifelé is. És: minden népeket személyválogatás nélkül. Könnyű elveszni ebben a kijelentésben: mindenkit. Ha mindenkihez akarunk szólni, akkor annak általában az a vége, hogy senkit sem szólítunk meg. Minden népet ez számunkra, személyesen azt jelentheti: bárkit, akivel kapcsolatban állunk. Nem vagyunk egy személyben felelősek mindenért és mindenkiért. De felelősek vagyunk azokért, akikkel kapcsolatban vagyunk. A családunkért, a rokonainkért. A barátainkért. A munkatársainkért. Ha mindannyian vállalnánk feléjük a küldetésünket, akkor valami megmozdulna itt is. Végül, a küldetés ígérettel zárul és ezzel az ígérettel zárul Máté evangéliuma: íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus a küldő, az Ő mindenható ereje hatalmaz fel, és ő az, aki nap mint nap kísér ezen az úton bennünket. Mennybemenetele előtt csupán egyetlen helyen tudott jelen lenni. És csak kevesek találkozhattak vele. A mennybe fölmenve elküldte közénk Szentlelkét, Aki által velünk van minden napon. Jézus Krisztus utolsó hivatalos tette a tanítványok felé mennybemenetele előtt: a tanítványok kiküldése a szolgálatba. Azoknak a tanítványoknak a kiküldése, akik a kétségek közt is tudatos döntésből dicsérik, és leborulva imádják őt. Így hív bennünket is az Ő imádatára, amely az első lépés. Ennek következménye az, hogy Jézus mindenek felett való hatalmát megtapasztaljuk, és engedünk az Ő küldetésének, hogy mások felé is elinduljunk ezzel az örömhírrel, annak a reménységével, hogy minden napon velünk van, ígérete szerint. Ámen. (Kiss Georgina) Minden héten: Vasárnapi istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Kopa Iskola [Szolnoki út 67.] Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Konfirmációs óra [Kálvin Terem] Szerda: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin Terem] Házicsoport [Széchenyi tér 4.] Csütörtök: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek: Ifjúsági bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Péntek (páratlan hét): Női bibliakör [ Kálvin Terem] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet Középiskolai hónapzáró istentisztelet

5 5 XIV. évfolyam 6. szám Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: Ft Templom felújítására mindösszesen január 1-től: Ft Hangversenysorozat eddigi bevétele: Ft A május 22-e és június 10-e között az istentiszteletek perselypénze: Ft Gyülekezeti gyermektáborra: Ft Szeretettel és az adományokért való hálás köszönettel tudatjuk, hogy a templom felújításának javára felajánlott adományokról és az adományozókról január 1-től kezdődően- lista készült, mely megtekinthető (az adományozók számára) a lelkészi hivatalban. Anyakönyvi hírek: Megkereszteltük: Sebestyén Gréta, Sebestyén Gábor és Vincze Katalin leányát. Kiszel Árpád; Kiszel Béla és Dobos Szilvia fiát, Anyalai Richárd és Dzsenifer;Anyalai Ferenc és Fokti Erzsébet fia és leánya (ikrek) Isten áldása legyen a gyermekekre és családjaikra! Elhunyt: Dobos Ferenc 69 éves, Czakó Katalin férje Nk. Huba u. 4. Tolnai Ferenc 84 éves, Kopa Irén özvegye Nk. Szabó E.u. 21. Isten Szentlelke által vigasztalja meg a gyászolókat! I s k o l á i n k h í r e i GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Május 25-én Kompetencia mérés volt a 8. és a 10.osztályos tanulóknak. Felelős: Habon László tanár. Május 27-én ünnepélyes műsorral emlékeztünk meg a Hősök napjáról. A műsort a 12.c osztály tartotta. Felkészítők:Dr. Fülöp Tiborné, Váradi-Kusztos Györgyi. Június 2-án áldozócsütörtökön a templomba Szabó Gábor Szolgálatát hallgattuk meg. Június 3-án 11.c osztály tartotta a trianoni emlékezés alkalmából rendezett műsort. Felkészítő: Váradi-Kusztos Györgyi. Június 4-én a már hagyományosnak mondható trianoni kerékpártúrán vettek részt iskolánk tanárai és diákjai. Főszervező:Mari László. Június 6-án tanári értekezletet tartottunk, megbeszéltük a nyári feladatokat. Június 7-én Madarak-és fák napját tartottunk a Cifra kertben. A gyerekek élvezetes feladatokkal töltötték a napot. A szervező osztály:10.b, osztályfőnök Tők János. Június 10-én évzáró Csendesnappal zártuk a tanévet. jún. 4: Biztonság politikai és integrációs verseny; Budapest (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) felkészítő tanár: Szentgróti Antal. Csapattagok: Parázs Roland Krisztián (11d), Kovács Barbara Cecília (11d), Kürti Viktória (11d), Sáfár Andrea (11d).

6 2011. június ÁLTALÁNOS ISKOLA: Június 2-án, áldozócsütörtökön délelőtt a templomban istentiszteleten vettünk részt. Június 4- én németül tanuló diákjaink 32 fős csoportja Ausztriába látogatott. Úti céljuk az eisenstadti élménypark volt. A kirándulást Nagy Andrea tanárnő szervezte. Június 6-án, hétfőn ünnepi táncbemutatóval köszöntötték a tantestület tagjait búcsúzó nyolcadikosaink. Műsoruk után a szülők által rendezett pedagógus napi vacsorán Szabó Gábor nagytiszteletű úr átadta a Soli Deo Gloria Alapítvány díját Tormáné Zöldi Szilvia tanárnőnek eddigi pedagógusi, gyermekvédelmi, szabadidő szervezői munkája méltó elismeréseképpen. Csütörtökön oklevelet vehettek át városunk polgármesterétől az idei versenyeken kiválóan teljesítő tanulóink. Osztályozó értekezleteinket ezen a héten megtartottuk. Az osztálykirándulások változatos programjai teszik tartalmassá a tanév utolsó napjait. Gyülekezetünk hírei A templomunk felújítását szolgáló jótékonysági koncertsorozat harmadik előadása Június negyedikén, szombaton este öt órától ismét felejthetetlen zenei élmény részesei lehettünk templomunkban. A Szent Efrém Férfikar énekelt. Az együttest Bubnó Tamás alakította meg 2002-ben. Görög katolikus liturgiákon rendszeresen teljesítenek szolgálatot. Nevük az egyik első nagy bizánci himnuszköltőt, Szír Szent Efrémet ( ) idézi. Repertoárjukon a görög-bizánci, bolgár, magyar, orosz, ruszin, ukrán egyházzenei válogatás mellett egy különlegesség is van: Liszt Ferenc egyetlen egyházi szláv nyelvre komponált motettája, a Slavimo slavno Slaveni. Műsoraikban Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rachmaninov, Glinka és Csesznokov művei, valamint kortárs magyar kompozíciók szerepelnek. Időnként más, nyugati rítusú énekeket (gregoriánt, protestáns énekeket, gospeleket), valamint világi műveket is előadnak ban átütő nemzetközi sikert ért el a férfikar: a Hajnówka Nemzetközi Ortodox Egyházzenei Fesztiválon (Lengyelország) megnyerték a professzionális kamarakórus kategóriát. Először fordult elő a rangos fesztivál 25 éves történetében, hogy nem szláv kórus vitte el az első díjat. Az elmúlt öt évben a Szent Efrém Férfikar koncertezett Berlin, Moszkva, Szentpétervár, Párizs és Róma jelentős hangversenytermeiben és templomaiban. Turnéztak Lengyelországban, Szlovákiában és Szerbiában is. Nagyhírű külföldi és hazai fesztiválok kérték föl őket vendégszereplésre. A koncert első részében Dr. Dávid István vendégszereplésével Liszt Ferenc műveiből hallhattunk hármat, a második részében pedig elsősorban bizánci rítusú énekeket szólaltak meg. A hallgatóság nagy örömére felhangzott 42. zsoltárunk is feledhetetlen, professzionális előadásban. Köszönjük a szép muzsikát (melyet az előadók hozzájárulásával refkoros.hu honlapunkon a nagyobb közönség számára is elérhetővé tettünk), köszönjük a részvételt és az adományokat. A református és a katolikus templomok felújítását előmozdítani kívánó eseményre kevés híján kétszázan voltak kíváncsiak. Mikó Péterné, Csécsy László

7 7 XIV. évfolyam 6. szám Családi délután A Kisgyermeket Nevelő Családok Összejövetelén (KINCSŐ Baba-mama klub) támadt többünkben az ötlet, hogy a mindannyiunk által óhajtott pihenés, a várva-várt vakáció előtt találkozhassanak gyülekezetünk kisebb-nagyobb gyermekeket nevelő családjai. Örömmel el is jöttek június 5-én vasárnap délután 16:00 órára a Református Gyülekezeti Házunkba és annak udvarára. Léleképítő áhítat után kötetlen beszélgetés hozta még közelebb egymáshoz a hasonló problémákkal küzdő és hasonló örömökben gazdag szülőket. A gyerekek szívderítően játszottak együtt. A szeretetvendégségre lehetősége szerint egy kis harapnivalót hozott mindenki a közös asztalra. Együttlétünk derűs hangulatát érzékeltetik a refkoros.hu honlapunkon található fotók. Szabó Gábor, Kati és Annácska Napsugár gyülekezeti gyermektábor Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket június 27-től július 1-ig, hétfőtől péntekig Református Gyülekezeti Házban és udvarán (Szolnoki út 5.) tartandó gyülekezeti táborunkba naponta 8:00-17:00 óráig. A tábor díja Ft. Címe: Ismerd meg a Biblia világát! Vagy: Hogyan jutunk el a lámpástól a szemig? Jelentkezni lehet a Nagykőrösi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában (Szolnoki út 5.) naponta 8:00-15:00 között június 15-ig. A résztvevő gyermekek számára napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), valamint teljes körű felügyeletet és naponta gazdag programot biztosítunk. A bibliaismereti, hitmélyítő alkalmak mellett közösségi játékok, kézműves foglalkozások, valamint egy egész napos autóbusz-kirándulás teszi színesebbé gyülekezeti táborunkat. Sok szeretettel várunk minden Gyermeket! Július 2-5-ig, szombattól kedd délutánig IFJÚSÁGI TÁBORT szervezünk Pálfáján! Várjunk minden olyan gyülekezethez kapcsolódó fiatal jelentkezését, aki már elmúlt hatodik osztályos, és szívesen bekapcsolódna a gyülekezet ifjúságába! További információk és jelentkezés: Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész, 30/ Jelentkezési határidő: július 26. vasárnap

8 2011. június Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás Reviczky Gyula: Pünkösd Kész a világ, Feszült ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt az Isten Lelke. Kimérve minden pálya Megtöltve minden lélek-lámpa, Ahol csak úr a lét... De jaj, sötét van, Mélységes, iszonyú sötét! A zordon tömeg-árnyék Némán zokogva kering útjain, S csak egyet tud és egyet érez... Most váratlanul vágyón megvonaglik És felzúg Istenéhez: Betelt az idő! Sugarat, fényt, színt adj nekünk, Mert epedünk! Fényesség nélkül oly sivár az élet! Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet Legyen világosság!... És ismétlik mindig erősebben A felviharzott étheren keresztül És felharsan az egek harsonája S a végtelennek zsolozsmája zendül Zsibongva, zsongva... És nagy szavát az Úr - kimondja! Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába' támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' Ma is minden bánkodó szívének, Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba': Világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, Világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, Taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek! Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011.

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011. 2011/3. 52. PÜNKÖSD Pünkösd 2011. 1./ Pünkösd = a Szentlélek kiáradása akkor és most. Jézus Krisztus által Isten nemcsak a vétkeinkért járó (Isten a tökéletes Igazság is!) büntetést vállalta helyettünk,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét. A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017 augusztus 29. H 9:00 évnyitó tantestületi értekezlet 30. K 31. Sze Tanévnyitó istentisztelet 16.30 szeptember 22 nap 1. 1. Cs Első hétkezdő áhítat + 2-5.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 6. sz. 2011. Június

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 6. sz. 2011. Június HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 6. sz. 2011. Június ne féljetek, bátran higgyetek! BÉKESSÉG NEKTEK! Pünkösd a Szentlélek ünnepe. Mit is mondanánk a Szentlélekről, ha megkérdeznék tőlünk.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben