RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014"

Átírás

1 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten ajándéka. Ismerje meg a gyermek Istennek az emberre vonatkozó teljes tervét, azaz, hogy az örök boldogságban kívánja részesíteni. Jézus hétköznapi életén keresztül fedezze fel, hogy az õ mindennapjaiban is jelen van az Isten. 1

2 Órakeret: 36 óra Bevezetõ órák Teremtés témakör Szentek, Mindenszentek, Halottak napja A karácsonyi ünnepkör Jézus az emberek között Húsvéti ünnepkör Életünk az Egyházban Összefoglalás 1 óra 5 óra 4 óra 6 óra 6 óra 7 óra 3 óra 4 óra 2

3 1. Kisboldogasszon y A Mennyei Atya családjához tartozunk 2. Évk. 24.vas. Isten családat oadott nekünk, szüleink gondoskodnak rólunk Ismerkedés egymással, a tantárgyal, Isten nagy családja fogalmának bevezetése Isten gondoskodó szeretetének tudatosítása, amely szüleink szeretetén keresztül ér el hozzánk Isten, mint Atya hála, felelõsség rajz, játék beszélgetés, feladatmegoldás, Munkafüzet (minden órán), ceruza, olló,ragasztó, bábok, munkafüzet Veni Sancte Eger - Bazilika Servita templom búcsúja 3. Évk.25.vas. A Mennyei Atya gondoskodik rólunk A teremtett világ Isten gondoskodó szeretetének tudatosítása, amely a teremtett világon keresztül ér el hozzánk Házi feladat: Gyûjtõ feladat: legalább három világnap idõpontot az évben táblai munka, csoportosítás, táblai rajz, Képek/diák 3

4 4. Évk.26.vas. (Szent Mihály, Gébor és Rafeael) A teremtõ Isten munkatársainak hív minket 5. Évk.27.vas. Isten ránk bízta a világot 6. Évk.28.vas. Sokfélék vagyunk 7. Év.29.vas. Isten örök életet adott nekünk Isten alkotóképesség ajándékozott meg minket, az emberi munka méltósága és értéke A teremtett világ Isten ajándéka, amelyre vigyáznunk kell. Minden ember Önelfogadás, egyedi és mások megismételhete elfogadása tlen Isten örök terve az ember boldogsága Feltámadás Örök élet Megváltás Üdvösség Kárhozat Tisztítótûz Ima a halottakért Dramatizálás, beszélgetés, egyéni feladatmegoldás, kézmûveskedés, ének, dramatizálás, rajz, ének, vizuális felismerés, ének, ének,, rajz Munkafüzet, sóliszt gyurma, az ismétléshez az elõzõ óra, dramatizálás eszközei B változat: papírszívek, kis tükrök Száraz falevelek, fehér terítõ, kis csokor virág, feszület, mécsesek 4

5 8. Évk.30.vas. Szent Márton ünnepe 9. Évk.31.vas. Árpád-házi Szent Erzsébet, a szolgáló királylány Szent Márton élete a felebaráti szeretet példája Szent Erzsébet éelet az Istenés emberek iránti szeretet példája 10. Évk. 32. Vas. Összefoglalás A teremtés és az ember végsõ célja témakörök összefoglalása, egységben látása 11. Évk.33.vas. Advent, az angyali üdvözlet 12. Krisztus király vasárnapja Szent Miklós Az ószövetségi nép és Máriá várakozásának felidézése Legyünk becsületesek és segítõkészek képek sorba rendezése, ének, dramatizálás, dramatizálás, rajzos egyéni Játékos vetélkedõ, feladatlapok, dramatizálás, kézmûves:puttonyk észítés, rajz, Dramatizáláshoz: játék-kard, nagyobb kendõ Dramatizáláshoz: jelmezek Az elõzõ órák eszközei,, újonnan összeállított feladatlapok Adventi koszorú,, diaképek, adventi naptár Adventi koszorú,, szaloncukor Segíts a környezetedben akkor is ha az áldozattal jár Szent Miklós és a cipészmester története 5

6 Advent 1. vasárnapja (Szent Miklós) Advent 2. vasárnapja Advent 3. vasárnapja A kis Jézus megszületett, örvendjünk! Karácsony ünnepi óra A napkeleti bölcsek hódolata 16. Isten ajándéka: a víz Jézus születése, a pásztorok köszöntése Amit Isten megígér, az beteljesedik A karácsony igazi értelme Jézus születésének megünneplése Jézus minden emberhez eljött A víz és a szenteltvíz jelentõsége az életünkben 17. A názáreti évek Jézus engedelmesség e és egyszerûsége ünnep Gáspár, Menyhért, Boldizsár Názáret Betlehem Jeruzsálem Dramatizálás,, rajz Kézmûves: gyufabetlehem, játék, ének, Mozgással kísért ének, egyéni beszélgetés, képek szétválogatása a táblánál,, a játékhoz: tarsoly, fonal,kavicsok Adventi koszorú,, a dramatizálás kellékei Adventi koszorú,, mécses, kézmûves melléklet, üres gyufásdoboz Szenteltvíz, kis tálka, vízcsepp alakú karton, Képek gyerekekrõl, családokról, a Szentföldrõl Szent Miklós ünnepe 6

7 18. Összefoglalás: A megtestesülés 19. Az Úr Jézus örömhírt hozott 20. Az Úr Jézus tanítványokat választ 21. Az Úr lecsendesíti a vihart Egységben látni a karácsonyi ünnepkör tartalmát, jelentõségét Jézus az Atya szeretetérõl tanít A tékozló fiú története Az apostolok meghívása a meghívás felénk is elhangzik A vihar lecsendesítése bizalommal fordulhatunk Jézushoz a bajban tékozló bizalom, bárka János, Péter, Jakab Egyéni - és csoportmunka, ének, játék, rajzos játék, rajzos dramatizálás,, mécses, Meghívó, babzsák,kék/szürke mûanyagzsák csíkjai 22. Az Úr Jézus a szamariai asszonnyal beszélget az Az,mint a szomjúságunk csillapítása dramatizálás, : képmeditáció, rajzos feladat, vízcsepp alakú karton, képek patakról, folyóról, hanganyag patakcsobogásról 7

8 23. Jézus megvígasztalja a sírókat A naimi ifjú története Jézus együttérzése 24. A nagyböjt A nagyböjti idõ értelme 25. A jeruzsálemi bevonulás 26. Az utolsó vacsora 27. A kereszt titka: a rosszat csak jóval lehet legyõzni Jézus bevonul Jeruzsálembe, Jézus uralmának sajátosságai Az utolsó vacsora eseményei Jézus szeretete erõsebb minden rossznál, Jézus szeretetbõl adta értünk életét 28. Feltámadt Jézus feltámadt és örökre velünk marad Együttérzés hamu, nagyböjt, böjt Jeruzsálem, terepasztal készítés, dramatizálás, dramatizálás Imádság kézmûves, rajzos,, hamu, a terepasztalhoz: kavicsok, kis képek, kereszt Kulcs, spárga, textildarabok, barkaágak, terítõ, cipó, szõlõlé, poharak,papírtányé rok, gyertya, kartonok az apostolok neveivel, a szemléltetõanyag a szemléltetõanyag, virágok/papír szívek a gyerekek számának megfelelõen a szemléltetõanyag, ragasztó, olló, melléklet, gyertya Keresztút a templomban 8

9 feladat 29. Mennybemenet el Jézus mennybemenet ele, A mennyország a mi örök otthonunk 30. A pünkösd A Szentlélek átalakító ereje, Jézus megígéri a Szentlelket Egyházával marad 31. Összefoglalás Jézus nyilvános mûködése és a húsvéti ünnepkör összefoglalása, körjáték, Egyéni és csoportmunka, húsvéti gyertya Szemléltetés: cipó,agyagedény,b ögre,vastárgy,, húsvéti gyertya 32. Isten új népe: Ti vagytok a föld sója Küldetésünk van a világban, ének, találós kérdések Só, pohár,víz, 9

10 33. Mária, a mi példaképünk és segítõnk 34. A templom, Isten háza 35. Év végi összefoglalás 36. Jézus tovább él Egyházában Mária példakép a hitben, erényekben és közbenjárónk Közös ünneplés a szentmisén, Jézus velünk van az ünneplésben Visszatekintés az egész éves anyagra Jézus személye, aki az Atyáról tanít és közösségbe gyûjt minket Jézus velünk van a szünidõben is, kézmûves: virág készítése, ének, gesztusok gyakorlása Egyéni és csoportos munka, beszélgetés, ének, játék,ének Kézmûves mellékelt, olló, tagasztó Képek: templomok, különbözõ épületek, illusztráció énekekhez Képek az ismétléshez (a tanévben használtakból) Oklevelek, kis képek és virágok a gyermekek létszáma szerint 1

11 1

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN

LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN A gyermek vallásos nevelése már a születés előtt elkezdődik, amikor a szülei imádkoznak érte. Később, amikor a szüleit imádkozni látja, megpróbál részese lenni,

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 8000 Székesfehérvár, Budai út 4. Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 www.szentimreiskolaovoda.hu szentimre.szfvar@gmail.com Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban

Részletesebben

KISTARCSA. Ember emlékezzél!

KISTARCSA. Ember emlékezzél! 2009. március 1. VIII. évfolyam 1. szám Ember emlékezzél! KISTARCSA Az anyaszentegyház nagyböjt kezdetén hamut szentel, a szentelt hamuval megérinti homlokunkat és figyelmeztet az elmúlásra: ember emlékezzél,

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám Hónapsoroló Október Mindszent(ek) hava, magvető hava, őszhó Az általunk használt megnevezés a

Részletesebben