2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám"

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a tornagörgői plébániáról a péterfalai plébániára. A püspök úr a rimaszombati esperesi kerületben kialakult súlyos paphiány miatt volt kénytelen meghozni ezt a döntést. Sipos atya áthelyezése miatt változások lesznek mind a tornaújfalui, mind pedig a tornai plébánia életében. A tornaújfalui plébániát novemberében oldallagosan a tornagörgői plébániához csatolták. Mivel július elsejétől a tornagörgői plébánia betöltetlen marad, Tornagörgőt Almáshoz, Tornaújfalut a hozzá tartozó falvakkal együtt pedig Tornához csatolták. Július elsejétől tehát a tornaújfalui plébánia felelős lelkipásztora Dr. Juhász Attila tornai plébános lesz. Az így előállt új helyzet miatt átszervezésre került mindkét - a tornai és a tornaújfalui - plébániák élete is. Sipos atya új szolgálati helye Gömörpéterfala kisközség a rimaszombati járásban. 250 fős lakossága szinte kizárólagosan katolikus vallású és magyar anyanyelvű. A falu temploma 1930-ban, a plébánia pedig az 1990-es évek elején épült. Péterfalának csupán egy leányegyháza van: Dobfenek (137 lakos). A két községen kívül Sipos Gyögy atya fogja ellátni a szomszédos gesztetei plébánia híveit is: Gesztete, Détér, Jeszte és Darnya községekben. Így a két plébániához összesen 6 község, 5 templom és 1851 katolikus hívő tartozik. Kármelhegyi Boldogasszony Július 16-a Kármelhegyi Boldogasszony, a kármelita rend Mária-ünnepe. A XIII. század elején Albert jeruzsálemi pátriárka adott regulát a Kármel hegyén, az Illés-kútnál letelepedett remetéknek, akik a kármelita rend első tagjai lettek. A közösség első kápolnáját pártfogójuk, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A Kármelhegyi Boldogasszonyról - magyar népi elnevezéssel Kármélus vagy Skapulárés Szűzanyáról - való ünnepélyes megemlékezést eleinte csak Kármel hegyén tartották meg, ám a XIV. századtól az egész rendre kiterjesztették. A Szentírás Kármel szépségét dicséri, ahol Illés próféta megvédte Izraelnek az élő Istenbe vetett hitét (1Kir 18,20 46). Az egyházatyák a bibliai Kármelt - szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme miatt - a Szűzanya jelképének látták. Forrásánál, amely Illés próféta nevét viseli, már a XII. században kápolna épült a Szűzanya tiszteletére. Folytatás a 9. oldalon

2 E S E M É Y E K 2 BOLDOGASSZONY Első szent királyunk koronáját készítették el Szent István ünnepe a róla elnevezett egyházi iskolában Szádudvarnok. A magyar katolikus naptár szerint május 30-án van a Szent Jobb ünnepe. A Szent István Egyházi Iskolában ezen a napon tartották az iskola napját, amelynek keretén belül méltó módon megemlékeztek az oktatási intézmény névadójáról. Az ünnepség 9 órakor kezdődött szentmisével, majd az iskolás gyerekek hittan vizsgájával folytatódott. A diákok a templomban lévő hallgatóság előtt értelmesen és magabiztosan válaszoltak a feltett kérdésekre, ezzel is tudtul adva a jelenlévőknek, hogy kiválóan elsajátították a hitbeli ismereteket. A templomi program után az iskola épületében folytatódott a Szent István királyra való emlékezés. Időközben megérkeztek a tornaújfalui iskola diákjai tanítójuk, Komjáti Attila vezetésével. Az egyházi iskola két pedagógusa a szent korona történetét mondta el a gyerekeknek, majd mindegyikük személyesen is elkészítette Szent István koronájának a mását. A diákokat annyira lekötötte a királyi korona készítése, hogy az előre eltervezett egyéb programokra már nem maradt idő. Újabb sikeres pályázat a tornai templom javára Torna. A Kulturális Minisztérium május 30-án értesítette a tornai plébániát, hogy az újítsd fel a házad program keretén belül euró támogatással járul hozzá a szentélyben folyó munkálatok folytatásához. A Minisztérium nemcsak az idén támogatja, hanem az elmúlt évek során folyamatosan támogatta Torna. Immár hagyománnyá vált, hogy a Gömör-tornai fesztivál keretében a tornai önkormányzat minden nyáron egy koncertet szervez a plébániatemplomban. Az idén a szokásosnál kicsit korábban, június 9-én 18 órai kezdettel került megrendezésre az a koncert, amelyen két konzervatóriumi diák - Matúš Mazár és Zuzana Čurmová - a szakrális zene gyöngyszemeiből, ill. egyéb ismert zenei alkotásokból álló csokrot szólaltattak meg. A két fiatal tehetséget tanárnőjük, Júlia Grejtáková kísérte zongorán. Az egybegyűlteket Dr. Juhász Attila plébános köszöntötte, a koncert végén pedig Andó Mária mondott köszönetet az Önkormányzat nevében a fellépőknek. a tornai templomban található igen értékes középkori freskók restaurálását. A szabályoknak megfelelően a kapott pénzadományhoz saját erőforrásból hozzá kell tenni 1412 eurót, és az egész pénzöszszeget a pályázatban pontosan leírt módon az év végéig kell felhasználni. Gömör-tornai yár A szakrális zene ismert darabjai csendültek fel

3 2012 Sarlós Boldogasszony Templomi előkészületek Úrnapjára 3 E S E M É Y E K HÍREK Szentháromság búcsú Zsarnó. A templom búcsúját, Szentháromság vasárnapján, június 3-án tartották. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. Száraz János buzitai plébános volt, aki szentbeszédében arra buzdította a híveket, hogy vegyék komolyan az Istent és életmódjukkal tegyenek tanúságot róla. Torna. Június 9-én, szombaton, hajnali 5 órakor indultak el a tornai férfiak a Miglinc hegyre, hogy beszerezzék a templom díszítéséhez és az úrnapi sátrakhoz szükséges nyírfákat. Köszönet illeti őket, hogy nem hagyják kiveszni ezt a szép hagyományt. Szentségimádási nap Torna. Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén, Úrnapján, június 7-én, egész napos szentségimádás volt a tornai templomban, amely az esti mise előtt, litániával és szentségi áldással zárult. A nemzeti összetartozás napja Elkészült az összetartozást kifejező kereszt Torna június 10-én a kicsit esős idő ellenére szép számban gyűltek össze a trianoni tragédia évfordulójáról való megemlékezésen, amely 2010 óta a Nemzeti Össztartozás Napja. A Csemadok tornai alapszervezete közel 5 méteres kettős keresztet állított fel a régi köztemető területén, amely a jövőben emlékhelyül szolgál majd különböző megemlékezések alkalmával. A kereszten lévő felirat - Összetartozunk - kifejezi nemzetünk akaratát. Komjáti Attila, a Csemadok elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzet egy és nem lehet szétszakítani még erőszakos határokkal sem, majd köszöntet mondott a kereszt felállításában segédkező szervezeteknek és magánszemélyeknek. Gábor Lajos református lelkész beszédében arra buzdított, hogy merjünk bátran kiállni nemzetiségünk és hitünk mellett. A keresztet Dr. Juhász Attila plébános szentelte meg. A megemlékezésen fellépett a Csemadok Búzavirág vegyes kara és Veverica Éva. Végül a jelenlévők a nyugdíjas klubban egy kis frissítő mellett folytathatták a megemlékezést kötetlen beszélgetés formájában. KT

4 E S E M É Y E K A kis egyházközség jövőbe vetett reménye Dunaszerdahely. A tornai Alapiskola Bódva színjátszó csoportja június első hetében a 37. Duna Menti Tavasz, a gyermek báb-és színjátszó csoportok országos fesztiválján vett részt. Színjátszó csoportunk több mint 20 éves múltra tekint vissza. Jelenleg 14 tagja van, ebből 2 újonc, akik hamar megtalálták a helyüket a csapatban. Mostani darabunkat a mindennapi életből merítettük. Címe: TeleFONtos dolgaink, rendezők: Balázs Éva és Péter Katalin. A jeleneteink egyik főszereplője a ma már mindenki számára nélkülözhetetlen mobiltelefon. Többek között rámutattunk a telefon pozitív és negatív hatásaira, és az ezekből adódó komikus helyzetekre, hogy a 4 mobil nélkül már szinte létezni sem tudunk. A zsűri előadásunkat bronzsávos minősítésben részesítette. A Fürge Irka fesztiválújság szerkesztője, mint közönségsikerről BOLDOGASSZONY Áj. Június 10-én, vasárnap került sor az első szentáldozásra az áji templomban. Az idén egy gyermek, Szirotnyák Lívia járult először az Úr asztalához, hogy magához vegye az Úr Jézus szent testét. Livike szorgalmasan készült a nagy napra: rendszeresen járt a szentmisékre és megtanulta az előírt tananyagot. Az áji templom ünnepi köntöst öltött erre a nagy napra, hiszen a kis közösség minden egyes tagja örült annak, hogy legalább egy elsőáldozó volt a faluból. A plébános atya is kiemelte, hogy ez az ünnep reménnyel tölt el bennünket. Livikének pedig a lelkére kötötte, hogy szeresse a Úr Jézust, továbbra is szorgalmasan látogassa az Isten házát, és szeresse a templomi közösséget, amelynek ettől a naptól kezdve ő is teljes jogú tagja. Legyen büszke a falujára és a templomára, és ne felejtse, hogy itt mindig itthon van. Tornai színjátszók az országos döntőben számol be az előadásunkról. A Pátria rádió szerkesztője riportot készített a csoport tagjaival, mely szintén a jól sikerült előadás színvonalát tükrözi. Balázs Éva Gyermeknap az óvoda és az egyházi iskola udvarán Szádudvarnok. Június 9-én, szombaton gyerekzsivalytól volt hangos az egyházi iskola és az óvoda udvara. Az önkormányzat mellett működő kultúrkomisszió ugyanis gyermeknapot szervezett. A gyerekek minden korcsoportja képviseltette magát, fél hónapos kortól egészen a tizenötévesekig. A kezdő játékok után a rendezőség csoportokat állított össze, majd megkezdődtek a különféle versenyek. Volt célbadobás, üvegtöltés, összekötözött lábbal való futás, kanállal való egyensúlyozás és egyebek. A kisebbek pedig, akiket még nem ért el a versenyzés öröme, hintázással, gyurmázással és rajzolással múlatták az időt. Minden résztvevő kedves kis ajándékkal térhetett haza. VE

5 2012 Sarlós Boldogasszony 5 E S E M É Y E K Az úrnapi körmenet a hitünkről szóló tanúságtétel Torna. Június 10-én, vasárnap került sor a hagyományos úrnapi körmenetre. Tornán ennek a körmenetnek nagy hagyománya van, amely a mai napig nagyon sok katolikus hívőt megérint. A külső pompa, az ünnepi díszek, a sok szép ima és ének az Úr Jézus dicséretére szolgál, aki az Oltáriszentségben valóságosan jelen van. Ilyenkor mindannyiunk örömére teljes díszben látjuk felvonultatni az ősi templomi zászlóinkat is. Ebben az évben részt vettek a körmeneten a szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskola diákjai is tanítónőjük vezetésével. Annak ellenére, hogy egész nap borongós idő volt, a körmenet ideje alatt lehullott néhány csepp eső nem tudta megzavarni az ünnepséget. Az iskola a második otthon A családi iskolai kirándulás szépsége Szádudvarnok/Poroszló. Testvértelepülésünk, Kázsmárk polgármestere, Bortnyik Béla jóvoltából június elején a Szent István Egyházi Alapiskola diákjai családi körben és a tanító nénijükkel egy kellemes hosszú hétvégét tölthettek a Tiszató menti Poroszlón. Pénteken délután sétahajózás közben megismerkedhettek a tó szépségeivel, állatés növényvilágával. Másnap az újonnan nyílt Ökocentrumot látogatták meg, ahol közelebbről tanulmányozhatták az egyes állatfajokat, majd megtekinthették Közép -Európa legnagyobb, mintegy egymillió literes édesvízi akváriumrendszerét. A látogatás után az Ökocentrum játszóterén gyerekek és kísérőik önfeledten szórakoztak. Délután Dr. Juhász Attila és Ft. Sipos György atyák is meglátogatták a kirándulókat. Ezután a szálláshelyük kertjében grillpartit rendeztek, ahol vidáman eltöltötték a késő délutánt, illetve az estét beszélgetéssel és társasjátékokkal. Vasárnap a kirándulást szentmisével zárták, majd elköszönvén vendéglátójuktól hazafelé indultak. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki nevében a két önkormányzat támogatását! VE Az önkéntes tűzoltók kerületi versenye Szádudvarnok. Június 10-én a helyi futballpályán megrendezésre került az önkéntes tűzoltók kerületi versenyfordulója. Mintegy 26 tűzoltócsapat sorakozott fel, hogy öszszemérjék tudásukat. Az ünnepélyes megnyitóban polgármesterünket, Miliczky Sándort és Smutný Mariánt is kitüntették a remek szervezésért, vendéglátásért. A versenyt Kecerpeklén csapata nyerte megelőzve ezzel Tizsite és Magyarbőd csapatát. A hazai önkéntes tűzoltóink a kilencedik helyen végeztek. VE

6 E S E M É Y E K 6 BOLDOGASSZONY 65. fogadalmi búcsú Háromnapos lelki megújulás a hagyomány jegyében Buzita. A II. világháború borzalmaitól megmenekült lakosság az akkori plébános, Manzos Antal vezetésével 1947-ben megfogadta, hogy ezentúl Jézus szentséges Szívének ünnepén hálából fogadalmi búcsút fog tartani. A plébánia hívő népe ennek emlékére egy fogadalmi keresztet készíttetett, amelyet a búcsú alkalmával ünnepélyesen körbehordoztak a falu utcáin. 65 év telt el ettől a felajánlástól, és a Jézus Szíve búcsút Buzitán azóta is minden évben megtartották. Igaz ugyan, hogy a szocialista évek idején nem lehetett körmenetet tartani, de a plébániatemplomban ekkor is megemlékeztek a fogadalmi ünnepről től újra nagyobb teret kapott a Jézus Szíve búcsú: az ünnepi szentmisét ezentúl a szabadtéri színpadon felállított tábori oltárnál tartották, és felújították a körmenetek hagyományát is. Mivel az idén a fogadalmi búcsú 65. évfordulójára emlékeztek, Ft. Száraz János plébános háromnapos lelki megújulással akarta emlékezetessé tenni ezt a jubileumot. Meghívta ezért Dr. Katona István egri segédpüspököt, hogy legyen az ünnepség főcelebránsa és szónoka. Katona püspök atya hangját a hívek a katolikus rádiókból ismerhetik, hiszen a szentek életéről tartott napi elmélkedéseit nagyon szívesen hallgatták. A püspök atya három szentmisén tartott elmélkedést: pénteken, Jézus Szíve főünnepén, szombaton, Mária Szíve ünnepén, és vasárnap a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisében. A lelki megújulás része volt a bűnbánat szentségének kiszolgáltatása, valamint a közös elmélkedő rózsafüzér imádkozása is. Természetesen ünnepélyes keretek között újra megtartották a búcsúkor elengedhetetlenül hozzátartozó körmenetet. Felújították a templom gótikus ülőfülkéjét Torna. A budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Misztérium még a tavalyi év folyamán egymillió forinttal támogatta a plébániatemplom szentélyében található gótikus ülőfülke restaurálását. A kapott öszszeg átszámítva mintegy eurónak felel meg. A munkálatok kivitelezésére azonban csak ebben az évben került sor. A felújítási munkálatokat Gombos Péter kassai restaurátor munkatársaival együtt végezte. Előbb eltávolították a kőkeretre kent olajfestéket, amely megakadályozta a kő természetes levegőcseréjét. A következő lépésben az ülőfülke egész felületét megtisztították a későbbi korok folyamán rárakódott rétegektől, eljutva egészen a 15. századi falfestményekhez. A vakolat eltávolítása után azonnal rögzíteni kellett a középkori réteget, máskülönben lepergett volna. Miután az egész ülőfülkét megszabadították a rárakódott régektől, a hiányzó részeket tömítéssel pótolták. Csak ezután következett a freskók retusálása. Gombos Péter ügyelt arra, hogy a felújítás során a kőbe vésett, immár történelmi értékkel rendelkező falfirkákat is megőrizze. A színes részeknél kis árnyalati különbséggel mutatja be az eredeti és az általa kijavított közötti különbséget. A restaurátorok gondos munkájának következtében a gótikus ülőfülke immár a tornai templom egyik legeredetibb és legértékesebb műemlékévé vált.

7 2012 Sarlós Boldogasszony 7 Ö R Ö K S É G Ü K A tornai plébániatemplom gótikus ülőfülkéje Így nézett ki az ülőfülke 1940-ben. Torna. A plébániatemplom szentélyében található ülőfülke az évszázadok folyamán megőrizte eredeti stílusjegyeit. Ezt a falba mélyedt díszes ülőhelyet sem a huszita harcosok, sem pedig a protestáns hajdúk nem pusztították el. Senki sem tudta, hogy az ülőfülke vakolatrétege értékes középkori festményeket takar. Ezeket először Gombos Péter restaurátor ben, a Műemlékvédelmi Hivatal által kötelezően előírt feltárás során fedezett fel a szentélyben található egyéb falfestményekkel együtt. Szakértőink véleménye szerint az ülőfülke kőkerete a 14. század második felében, a Tornay család kegyurasága idején készült. Ekkor piros csíkkal díszítették a széleit. A festett képek viszont mintegy ötven évvel később, 1420 körül készülhettek el. Ugyanazok a festőművészek dolgoztak rajta, mint akik az egész szentélyt kifestették. Az egész ülőfülkét a szentély belső díszítésével hozták összhangba: a piroson kívül megjelent a zöld is, mint domináns szín. A négy fülkét angyalok díszítik, akik egy függönyt tartanak a kezükben. Ebből a korból származó falképekkel összehasonlítva az itt látható angyalok nagyon magas művészeti értékkel rendelkeznek. Egészen biztosan, a tornai templomban dolgozó mesterek nem egyszerű vidéki templomfestők voltak, hanem Zsigmond király udvarához tartozó festőművészek. Feltételezésünket az a tény támasztja alá, hogy 1410-ben a tornai birtokot Zsigmond király udvari emberének, Özdögei Bessenyő Pálnak adományozta. Az ülőfülke 2004-ben, a feltárás idején. Az ülőfülke freskói csupán 150 évig voltak láthatók. A reformáció idején lemeszelték azokat és egészen 2004-ig a vakolatréteg alatt maradtak. Az idők folyamán, a freskók alsó része (függöny), éppen ott ahol ülni szoktak, magától lehullt. Így lehetett évtizedeken keresztül, hiszen ekkor kerültek a falba a bevésett írások. Az ülőfülke falában ugyanis az írni tudó látogatók otthagyták a kézjegyüket. Ma ezt vandalizmusnak hívjuk, de ezek az írások ebben a formában is értékesek a számunkra, hiszen több száz évesek. Ma végre a tornaiak is úgy láthatják templomuk gótikus ülőfülkéjét, ahogyan az a 1500-as évek első felében kinézhetett, még mielőtt lemeszelték és több száz évre a feledés homályába merült. JA Ez került elő a vakolatréteg alól 2009-ben. Az ülőfülke restaurált állapotban, 2012-ben.

8 Ö R Ö K S É G Ü K 8 BOLDOGASSZONY Mohler Károly egykori tornai plébános sírja Ministráns koromban, az akkori plébánosunk, Oravecz Pál esperes úr elvitt Mohler Károly néhai tornai plébános sírjához. A síron már akkor semmilyen jelzés sem volt, csupán egy rozsdás vaskereszt volt az omladozó sírkőhöz támasztva. Azóta minden évben gyújtottam egy mécsest az enyészetnek kitett síron. Amikor én is tornai plábános lettem, feladatomnak tartottam, hogy az elődeimről megemlékezzek, emléküket ápoljam. Tavaly Mindenszentekkor a temetőt járva tudatosítottam, hogy már csak nagyon kevesen tudják azt Tornán, hogy hol is nyugszik Mohler Károly egykori plébánosunk. Elérkezettnek láttam az időt arra, hogy egy máladozó kődarab helyett olyan síremléket kapjon, amelyet megérdemel, hiszen az itt élő embereket szolgálta 24 éven keresztül. Június 10-ére elkészült az új síremléke. Köszönet illeti ezért Lukács János kőfaragót. Juhász Attila Mohler Károly Így nézett ki Mohler Károly plébános sírja tavaly, Mindenszentek ünnepén. Az egykori tornai plébánost, édesanyja Mohler Jánosné szül. Ottmayer Franciska mellé temették, aki 1904-ben, 77 éves korában halt meg. Mohler síremléke homokkőből készült, amely idővel tönkrement. Mohler plébános új síremléke Lukács János szepsi kőfaragó alkotása. A szepes megyei Óvízen született, január 7-én július 18- án szentelték pappá. Divényben, Korompán és Gácsfalván volt káplán, majd Rimaszombatban és Losoncon mint hitoktató káplán tevékenykedett. Losoncról került Tornára 1891-ben, amikor a korábbi plébánost, Fábián Ferencet kinevezték kanonoknak Rozsnyóra.1905-ben megkapta az esperesi kinevezést. A hívek mint gazdálkodó papra emlékeznek rá vissza. Nagyon fájt neki, hogy nem tudta megakadályozni a tornai katolikus iskola államosítását ben agyvérzést kapott, amiből már nem épült fel. Ebben az időben a káplán, Kalatovics Lajos irányította adminisztrátorként a plébániát. A hívek kérésére a főpásztor már 1915 júliusában elküldte Tornára Bencsik Sándor rimaszombati hittanárt, hogy a nyári szünet alatt a már nagyon súlyosan beteg plébános segítségére legyen. Egy hónappal később, augusztus 12-én a szentségek buzgó felvétele után, Mohler plébános elhunyt. 62 éves volt, 24 évig szolgált Tornán. Temetését két nappal később Bencsik Sándor végezte, akit nem sokkal ezután a rozsnyói püspök tornai plébánosnak nevezett ki.

9 2012 Sarlós Boldogasszony 9 K U L T Ú R A A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete Illés a Kármel hegyen szégyenítette meg Baal pogány isten papjait Folytatás az 1. oldalról. hegyen remetéskedő Illés prófétát A Kármel hegyen néhány remete szellemi atyjukként tisztelik. és a keresztes háborúk idején Európából érkező zarándok közös la- 16-án a Boldogságos Szűz angya- A hagyomány szerint július kóhelyet készített magának. A helyválasztás nem véletlen, Illés próféta lent Stock Szent Simonnak, átnyújlok és szentek kíséretében megje- ezen a helyen mutatatta be égőáldozatát, hogy bebizonyítsa a hitetle- váll-lepel) azzal az ígérettel, hogy totta neki a skapulárét (vállruha, neknek: az Úr az egyetlen és igaz aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul Isten. A tengerre nyíló völgyben, a Kármelhegy lábánál épített templomban naponta misét mutattak be melhegyi Boldogasszony száll le a tisztítótűzből is, mert maga a Kár- Szűz Mária tiszteletére. érte, s vezeti a mennyekbe. A kármeliták jellegzetes barna skapuláréja az évszázadok alatt szimbólummá vált: viselője megmenekült a pokol tüzétől és Szűz Mária kegyelmében részesült. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A skapuláré - a Szűzanya iránti látható és állandó tisztelet jeleként - Mária anyai oltalmát és az örök élet zálogát jelenti viselői számára. A Kármel hegyén emelt templomot többször lerombolták az oszmán hódítók, de mindig újjáépítették; ma zarándokhelyként funkcionál. Magyarországon a Kármelita rend sarutlan ága van jelen. Ezt a rendi családot Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János alapította a 16. században. A Sarutlan Kármelita testvérek jelenleg Budapesten, Győrben és Keszthelyen tevékenykednek, valamint Kunszentmártonban és Attyapusztán tartanak lelkigyakorlatokat. Attyapusztán élnek a Kármelhegyi Szűzanya Segítő Nővérei is. A rend női ága, a Sarutlan Kármelita Nővérek jelenleg Magyarszéken és Marosszentgyörgyön (Erdély) vannak jelen. A Magyar Kurír nyomán A eredeti skapuláré barna színű A Kármel lábánál élő remeték közösséget alakítottak, és Albert jeruzsálemi pátriárka idejében regulájuk jóváhagyását kérték. Engedélyezték működésüket, Mária testvéreinek rendjeként említetve a közösséget. Megszületett a Kármelhegyről elnevezett kármelita rend. A kármeliták a Boldogságos Szűz Mária pártfogását kérték; a Kármel A Kármel-hegyvonulat egyik szikár hegysége a mai Izrael területén

10 K U L T Ú R A 10 BOLDOGASSZONY PÁDUAI SZE T A TAL Egy eretnek egyszer azzal állt Antal elé, hogy addig nem hiszi el, hogy az Úr Jézus jelen van az Oltáriszentségben, amíg a szamara le nem térdel előtte. Pár nappal később, amikor a szent éppen egy beteghez igyekezett az Oltáriszentséggel, újra találkozott ezzel a hitetlennel. Ekkor az ember szamara hirtelen két első lábára ereszkedett, s meghajtotta fejét a Szentség előtt. A HÓNAP SZENTJE ( ) Ünnepe: június 13. A portugál származású ferenc rendi teológus és prédikátor előkelő, de vallásos nemesi család gyermekeként született Lisszabonban. A szegények védőszentjeként ismert szentet eredetileg a Fernando névre keresztelték. Előkelő nevét azonban 16 éves korában az Antal névre cserélte, amikor belépett az Ágostonrendi kanonokok közé, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. Ekkor határozta el ugyanis, hogy életét teljesen Istennek szenteli. Fokozatosan született meg benne a vágy, hogy a szegényeket segítse és közöttük éljen. Ezért 1220-ban a ferences rendiekhez csatlakozott, majd misszionáriusként Marokkóban tevékenykedett. Istennek azonban más szándékai voltak vele. Mivel útja során súlyosan megbetegedett, azonnal haza kellett utaznia. Hajójával nagy viharba került, amely Szicília szigetére sodorta, így egy ideig kénytelen volt itt tartózkodni. Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel is. Majd innen a szicíliai testvérekkel együtt az Assisi melletti Porciunkulába ment, hogy ott folytassa szerény életét. Nem sokkal később tartományfőnöke Forliba küldte, hogy részt vegyen egy papszentelésen. Az ünnepi szónok hirtelen megbetegedett, így, mivel senki más nem vállalta, Antalt kérték meg, hogy tartsa meg a szentbeszédet. Ő erre csak annyit mondott, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatásában, mint Isten igéjének a hirdetésében. Ám ennek ellenére a mindezidáig csendes emberként ismert Antal egy rövid ima után a szószékre lépett és elkezdte beszédét. Mindannyian azt gondolták, hogy a szónoklat majd szépen kudarcba fullad, ám a fiatal szerzetest ekkor eltöltötte a Szentlélek, tüze s olyan szépen és bölcsen beszélt a papi szolgálatról, hogy az összesereglett tömeg csodálattal hallgatta a szent életű szerzetest. Szent Antal sírjának feltárásakor a nyelvét épségben találták. Jelenleg ebben a díszes ereklyetartóban őrzik. A Szentírásban való jártasságának köszönhetően először Felső-Itáliában, majd Dél-Franciaországban óriási tömegeket nyert meg prédikációival. Fegyverzetének Isten igéjét és a szeretetet tartotta. Egyik beszéde után IX. Gergely pápa a Szentírás szekrényének nevezte Antalt ben tért vissza Felső-Itáliába ben, Páduában tartott böjti beszéde nagyon nagy eseménynek számított az emberek körében. Anynyian voltak ugyanis kíváncsiak Antal beszédére, hogy a templom A templomokban barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, másik kezében pedig liliommal ábrázolják. Sok helyen pedig, mivel keddi napon halt meg, minden kedden gyertyát gyújtanak a szobra előtt. már túl kicsinek bizonyult egy ilyen nagy tömeg befogadására, ezért a szabadban prédikált. Szentbeszédei hatására halálos ellenségek békültek ki egymással, gonosztevők tértek meg, elhagyva régi életmódjukat. Mindenki iránt nagy szeretettel volt, de főként a szegényeket, elhagyatottakat támogatta. A gazdagok iránt nagy részvétet érzett, ugyanis szerinte a gazdagság tövis, amely szúr, s a tulajdonos vérét szívja. Ahol pedig szükségét érezte, ott minden szépítés nélkül kimondta az igazságot. Mikor már érezte, hogy közel a vég, megkérte társait, hogy vigyék Páduába, mert ott szeretne meghalni. Útközben azonban annyira roszszul lett, hogy a betegek szentségének a felvétele után, egy Máriahimnusz éneklése közben visszaadta lelkét Teremtőjének. Mindössze 36 éves volt. Sírja a páduai Szent Antal - bazilikában található, amely mellett számos gyógyulás és csoda történt. E csodák hatására IX. Gergely pápa már tíz hónappal halála után szentté avatta. Kulcsár Enikő

11 2012 Sarlós Boldogasszony 11 K U L T Ú R A HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK PÁDUA Alapítva: 1238 Titulusa: Szent Antal bazilika Hol található: Olaszország A kegytemplom felszentelése: 1310 Zarándokok egy éven: 4 millió Az eredetileg Patavium nevezetű város egy szegény halászfaluból alakult ki, és a római időkben híres gazdasági központtá vált. A középkorban megnyitották a világhírűvé vált Páduai Egyetemet, amely az elsők között szerepelt Európában. Elsősorban azonban Olaszország legnagyobb zarándokhelyeként vált ismertté, ahová a világ összes részéről érkeznek hívők. Leghíresebb temploma a Szent Antal bazilika, amelyet a szerzetes tiszteletére emelt a város. A sírtemplomot a szent halála után hét évvel kezdték el építeni, s 1310-ben fejezték be. Szent Antal 32 éves korától kezdve működött Pádua városában, elsősorban mint prédikátor. Beszédei emberek ezreit vonzották, s már élete folyamán egyszerűen csak a szent -ként emlegették. Földi maradványait eredetileg egy kőkoporsóban, a Santa Maria Mater Domini nevezetű kis templomban helyezték örök nyugalomra, majd e köré emelték a mostani hatalmas bazilikát, s testét 1263-ban vitték át új helyére. A bazilikában megtalálhatóak a román, a gótikus és a barokk stílus jegyei, mivel az idők folyamán na- A szent életű szerzetes földi maradványait őrző Páduai Szent Antal bazilika gyon sok változáson esett át. A polnát is megtekinthetik, ahol többek között Szent Antal épségben Padovai Szent Antal-bazilika naponta fogadja a sok-sok zarándokot, akik Szent Antal sírjánál akar- ruhadarabját is őrzik. megmaradt nyelvét, valamint több nak könyörögni. A Falconetto által Ezen kívül a bazilika mellett emelkedik egy hatalmas kolostor, ame ban alkotott monumentális homlokzat öt boltíve, Tiziano Aspetti ben elkészült szögház öt belső udvarból áll. Továbbá lyet érdemes megcsodálni. A rendletes, lépcsőszerű alapzaton álló itt található a csodálatos Scrovegnikápolna, amelyet Giotto freskói síremléke, mely Szent Antal földi maradványait őrzi, a főoltár és a ékesítenek. szentély, valamint a falak állati és Külön érdekességnek számít, hogy növényi díszítőelemekben gazdag a szent testét időről időre kiállítják. márványból faragott domborművei Legutóbb 1981-ben, Antal halálának 750. évfordulója alkalmából le- olyan építészeti együttest képeznek, mely a profán lelkeket is ájtatos hetett nyilvánosan megtekintheti a hangulatba ejti. földi maradványait, amikoris huszonkilenc napig volt látható. Az ide zarándoklók a főoltár mögött elhelyezkedő, ún. kincstár ká- Kulcsár Enikő A kolostor belső udvara A Scrovegni-kápolna

12 É L E T T É R 12 BOLDOGASSZONY Hogyan segítsünk? Szélütés esetén életet menthet a gyors beavatkozás Egy példa a sok közül Egy kerti-partin, egy barátnőm kissé megingott, el is ejtette a tányérját, de ezután mindenkit megnyugtatott, hogy jól van (ugyanis a többiek orvost akartak hívni). Ő azt állította, hogy csak az új cipője miatt csúszott meg egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt és bár egy kissé gyengének tűnt, tovább szórakozott. Később felhívott a férje, hogy elmondja, a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt. A parti során szélütése volt. Ha tudták volna, hogyan kell beazonosítani a szélütés jeleit, talán ma is velünk lehetne. Mások nem halnak meg, de a szélütés következményei miatt reménytelen, tehetetlen helyzetbe kerülnek. Az életmentő gyors beavatkozás Dr. Mikola László, a Magyar Stroke Alapítvány munkatársa elmondja, hogy szélütés, más néven a stroke felelős minden harmadik halálesetért. Három esetből azonban kettő megelőzhető, ha még időben felismerjük a tüneteket, és azonnal mentőt hívunk. A neurológus azt állítja, hogy ha a szélütés áldozatát 3 órán belül elkezdheti kezelni, teljesen visszafordítható az állapot. Teljesen! Azt mondja, hogy a szélütés felismerésének és diagnosztizálásának egyszerű a trükkje, azután pedig 3 órán belül el kell kezdeni a kezelését. Néha nehéz beazonosítani a szélütés jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya katasztrófát okozhat. A szélütés áldozata súlyos agykárosodást szenvedhet, ha a környezete nem ismeri fel azonnal a jeleit. A szélütés jelei Az orvosok szerint bárki felismerheti a szélütés jeleit, ha három egyszerű kérést intéz a beteghez. 1. Meg kell kérni az illetőt, hogy mosolyogjon. 2. Meg kell kérni, hogy beszéljen, mondjon egy egyszerű mondatot (összefüggően: pl. Szép napunk van.). 3. Meg kell kérni, hogy emelje fel mindkét karját. Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége van, azonnal hívni kell a mentőket és el kell mondani a tüneteket! Még egy jel: Mondd az illetőnek, hogy öltse ki a nyelvét. A kicsavarodott, vagy az oldalra lógó nyelv is a szélütés jele lehet. OLVASÓNK VERSE A gyermek Milyen nagy csoda egy emberi Gyerek nincs több belőle ő a tökéletes egyetlen egy, mert sejtmillióit betölti élettel az Isten Lehellete. Tehetségek rejlenek benne kell, hogy a földön a helyét meglelje s a rábízott feladatot hűen elvégezze. Higgyen, reméljen, küzdjön - ne féljen a Szeretet lángja a szívében égjen, mutassa az utat, hogy végül célba érjen. Jaj de mit tesznek a földön élő emberek kioltják e-kicsike tüzet Ő meg nem született marad a rábízott feladatot nem végezheti el más. És egyre szaporodnak a betöltetlen helyek rongálják, tépik a tökéletes tervet. Nem gondolnak vele mi lesz így belőle ha nem találnak rá a mindent összetartó Teremtő Erőre. Mert Istenben kell, hogy éljük az életünk mert Istenen kívül elfogy a reményünk óriásira nő a felelősségünk! Amen TANULSÁGOS TÖRTÉNET Csak azt tanítsd, amit megtestesítesz. Egy anya elvitte a bölcshöz a kisfiát. Így könyörgött: - Kérlek, mondd meg a fiamnak, hogy ne egyen cukrot. A bölcs egy pillanatra megállt, aztán azt mondta: - Két hét múlva hozd vissza a fiadat. - A meglepett asszony megköszönte a dolgot és azt mondta, így is fog tenni. Két héttel később az asszony visszatért a fiával. A bölcs a gyerek szemébe nézett és azt mondta: - Ne egyél cukrot! Hálásan, de meghökkenve kérdezte meg a nő: - Miért mondtad azt, hogy két hét múlva hozzam vissza? Akkor is megmondhattad volna neki ugyanezt. A bölcs azt válaszolta: - Két héttel ezelőtt még én is ettem cukrot.

13 2012 Sarlós Boldogasszony 13 F E J T Ö R Ő I. Hittan - nemcsak felnőtteknek - A liturgikus év 2. rész 1. Melyik napon ünnepeljük Szent Istvánt, az első keresztény vértanút? a, Újévkor b, December 26-án c, Augusztus 20-án 2. Az adventi időszak Szent András ünnepével kezdődik... a, Igaz b, Hamis 3. A hamvazkodás szertartásával kezdődik egy fontos időszak, ami húsvét ünnepét előzi meg. Ez...? a, Advent b, A karnevál c, Nagyböjt 4. Hány napig tart a nagyböjti időszak? a, Negyven napig b, Ötven napig c, Harminchárom napig 5. Virágvasárnap Jézus életének egy különleges eseményere emlékezünk. Melyik ez? a, Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe b, A keresztre feszítés c, Lázár feltámasztása 6. Mikor van a liturgikus évben a agyhét? a, Karácsony utáni héten b, Mindenszentek ünnepét követő héten c, A húsvétot megelőző héten 7. Virágvasárnap Húsvétvasárnap előtt vagy után van? a, Előtte b, Utána 8. A agyhét mely napján emlékezünk meg a lábmosás szertartásáról? a, Csütörtökön b, Pénteken c, Vasárnap 9. A nagyböjti időszak szertartásain nem éneklünk alleluját. Igaz vagy hamis? a, Igaz b, Hamis 10. A agyhét melyik napján nem mondanak misét? a, Kedden b, Pénteken c, Szombaton 11. A húsvéti gyertya, amely a húsvéti virrasztás alatt ég, az oltár mellett marad... a, A mennybemenetel reggeléig b, Pünkösd napján estig c, Húsvéthétfőig 12. Mikor kezdődik a húsvéti három nap? a, A nagycsütörtöki esti szentmisével b, Virágvasárnap c, Nagypénteken 13. Igaz az, hogy agypénteken a templom harangjai nem szólnak? a, Igaz b, Hamis 14. Melyik keresztény ünneppel emlékezünk Jézus feltámadására? a, Pünkösd b, Húsvét c, Karácsony 15. Melyik szertartással kezdődik a húsvéti virrasztás? a, A tűz megáldása b, Keresztút c, Kereszthódolat d, Körmenet 16. A hét melyik napján tartjuk húsvét ünnepét? a, Pénteken b, Vasárnap c, Szerdán 17. Melyik vasárnapot nevezzük fekete vasárnapnak? a, Nagyböjt 1.vasárnapját b, Nagyböjt 5.vasárnapját 18. Melyik vasárnapot nevezzük fehérvasárnapnak? a, Húsvétvasárnapot b, Húsvét 2. vasárnapját Az előző szám helyes megfejtései: 1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. a, 9. b, 10. a, 11. a, 12. c, 13. c, 14. a, 15. b

14 A K T U Á L I S éve halt meg Kodály Zoltán zeneszerző BOLDOGASSZONY A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. (Kodály Zoltán) A nagy zeneszerző gyerekek körében 2012-ben Kodály Zoltán születésének 130. és halálának 45. évfordulója emlékezünk december 16-án született Kecskeméten. A galántai népiskolában és a nagyszombati érseki főgimnáziumban tanult, 1900 júniusában érettségizett. Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakán, valamint az Eötvös Kollégiumban folytatta felsőfokú tanulmányait. Igen fiatalon, önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. Tizennyolc évesen, bölcsészkari tanulmányai mellett beiratkozott az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerző tanszakára is. Az iskola hangversenyein bemutatták 1898-ban szerzett d-moll nyitányát és 1899-es Esz-dúr trióját júniusában megkapta a zeneszerzői diplomát; ám önkéntes ismétlőként a Zeneakadémián maradt. Érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és népzene volt. Doktori disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetéről írta ban. Ezen időszakban ismerte meg Vikár Béla fonogramgyűjteményét - ennek hatására döntötte el, hogy a falvakba megy népdalokat gyűjteni. Kutatásai elején ismerkedett meg Bartók Bélával, s ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk ban Magyar népdalok címmel tíz -tíz népdalt adtak ki közösen, zongora kísérettel től a Zeneakadémia zeneelmélet-, 1908-tól a zeneszerzés-tanárává nevezték ki. Vokális alkotásaiban a magyar dalkultúra megteremtésére törekedett. Megkésett melódiák című dalsorozatával a magyar klasszikus költők verseire írott műveivel próbálta pótolni azt a dalkultúrát, amely még a költők életében nem létezett. Kodály dalainak köszönhetjük a nyelv hajlamaihoz alkalmazkodó prozódia megszületését is. Számos ismeretterjesztő és tudományos értekezést írt az Ethnographia és a Zenei Szemle című folyóiratok számára. A Kodály-írások új fő témája a zenei nevelés volt; felszólalt a magyar karének ügyében, s felvettette az óvodai zeneoktatás ötletét is. Az 1920-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi hazai sikerét a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára megrendelt Psalmus Hungaricus hozta el 1923-ban. Ezt követte a Háry János daljáték ( ) és a Székelyfonó. Mintegy ötven művet írt gyerekkarok számára: ezek sorába tartozik többek között a Marosszéki táncok (1930), a Galántai táncok (1933), a Felszállott a páva ( ). A harmincas években valóra vált Kodály álma: a népdal megszólalt a hangversenypódiumon és az Operaházban. A magyarság néprajza számára 1937-ben megírta A magyar népzene című népzene-történeti összefoglalását. Mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar népművészetet világszerte minél többen megismerhessék. Hírnevét nemcsak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti. A zenetanításban máig is világszerte alkalmazzák a Kodály -módszert. Munkásságát 1930-ban Corvin-koszorú kitüntetéssel ismerték el; számos egyéb kitüntetést, így Kossuth-díjat is kapott. Több egyetemnek volt díszdoktora ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1945-ben rendes tagjává választotta március 6-án, szívroham következtében halt meg Budapesten. A Magyar Kurír nyomán

15 2012 Sarlós Boldogasszony A BARKAI BÚCSÚ PROGRAMJA július Július 14, szombat 14:00-16:00 A zarándokok harangszóval való fogadása. Utána gyóntatás folyamatosan. 17:00 Szentmise az elhunyt társulati tagokért, magyar nyelven végzi Ft. Bartkó Elek somodi plébános és T. Rózsa László diakónus igét hirdet. 19:00 Szentmise német nyelven, végzi Ft. Weisser Attila dobóruszkai plébános. 21:00 Szentmise szlovák nyelven, végzi Dr. Rastislav Polák rozsnyói esperes plébános 23:00 Diákszentmise magyar nyelven, végzi Dr. Juhász Attila tornai plébános A szentmise után fáklyás, gyertyás körmenet a Béke Barlanghoz. Egész éjszaka szentségimádás a kegytemplomban Július 15, vasárnap 3:00 Hajnali magyar nyelvű szentmise, végzi Ft. Bize Norbert szádalmási T. esperes plébános 5:00 Görög katolikus liturgia, végzi Ft. Mondok István horváti parókus 7:00 Reggeli szentmise magyar nyelven, végzi Ft. Mics Imre hárskúti esperes plébános 9:00 Ünnepi szlovák szentmise végzi Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök 11:00 Ünnepi befejező szentmise magyar nyelven Ft. Barsi Balázs sümegi ferences házfőnök atyával Magyarországról, valamint a jelenlévő asszisztenciával. Szentmise után az új társulati tagok és a skapulárék megáldására kerül sor. A zarándokok számára a katolikus iskola épületében lesz pihenésre lehetőség. Szentmisékre a plébánia előszobájában lehet majd feliratkozni. BÚCSÚ SIPOS GYÖRGY ATYÁTÓL A tornaújfalui plébánia hívei június 30-án, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmisében fognak elbúcsúzni plébánosuktól, Ft. Sipos György atyától. Tornagörgőn vasárnap, július 1-jén 11 órakor, a plébániai szentmise végén kerül sor a plébános atya búcsúztatására. AUTÓBUSSZAL A BARKAI BÚCSÚRA Július 15-én, vasárnap a reggeli órákban autóbuszt indítunk Tornáról a barkai búcsúra. Az érdeklődők bővebb tájékoztatásért Varga Teréziához forduljanak. 15 H I R D E T É S E K MEGEMLÉKEZÉS Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Elváltál azoktól, akiket szerettél. Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygós arcod itt marad szívünkben! Fájdalommal emlékezünk július 7-én, halálának 5. évfordulóján MAJA ČIK JÓZSEFRE, (Torna). Emlékét örökké őrző szerető felesége, gyermekei családaikkal. Aki ismerte és szerette szenteljen egy néma pillanatot az ő emlékének. Tanulmányai sikeres befejezése és a mérnöki cím megszerzése alkalmából szívből gratulálunk SPIŠÁK IKOLÁ AK (Szádudvarnok). Szakmai fejlődéséhez és további életútjához a Mindenható Isten bőséges áldását kívánjuk! Családja és barátai KÖSZÖ ET YILVÁ ÍTÁS Köszönettel és hálával szeretném megköszönni, Dr. SPISÁK MÁRIÁ AK, Szepsibe, sokévi kezelést, amit értem tett. Munkája elismeréséért a Jóisten, a Szűz Anya oltalmát kérem reá és a kedves családjára. Tisztelettel Veverica Éva, Torna ÁJI GYEREKTÁBOR Ebben az évben is megrendezésre kerül az áji gyerektábor, július 17 és 20 között. A részvevő gyerekeknek kedden 14 órára kell megérkezniük. A szülők pénteken 20 órakor jöhetnek a gyerekekért. A hozzájárulási költséget a helyszínen lehet kifizetni. ADOMÁ YOK A GYEREKTÁBORRA Kedves jótevők! A gyerektábor szervezésével kapcsolatos kiadások minden évben növekednek, de mi nem szeretnénk a magas költségek miatt lehetetlenné tenni a gyerekek számára a táborban való részvételt. Ezért szívesen fogadunk minden adományt erre a célra. Nagy segítségünkre lennének a természetbeni adományok is, elsősorban tojás, zöldség és gyümölcs. Adományaikat jutassák el Ájba, a tábor helyszínére, vagy a tornai plébániára. Nagylelkű segítségüket Isten fizesse meg! A tábor szervezői

16 M I S E R E D 16 BOLDOGASSZONY, 2012 Sarlós Boldogasszony Ü E P I M I S E R E D A T O R A I É S T O R A - Ú J F A L U I P L É B Á I Á K O Június 30. Szombat, Évközi 13. vasárnap, előeste 17:00 Tornaújfalu Július 1. Évközi 13. vasárnap 8:00 Zsarnó 8:30 Áj 9:30 Bódvavendégi 9:30 Udvarnok 11:00 Torna Július 7. Szombat, Évközi 14. vasárnap, előeste 17:00 Áj 18:00 Udvarnok Július 8. Évközi 14. vasárnap 8:30 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 11:00 Torna 15:00 Bódvavendégi Kedves testvérek! Ft. Sipos György atya áthelyezése miatt egyelőre nem tudjuk közölni az egész havi szentmisék rendjét. Kérjük, figyeljék a vasárnapi templomi hirdetéseket! PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL A keresztség szentségében részesültek Burkus Stefánia, jún. 4, Torna Široký Nela, jún. 16, Szádudvarnok Rusznyák Rebeka, jún. 19, Torna Horváth Anikó, jún. 19, Torna Szentségi házasságot kötöttek Június 30-án, a tornai templomban: Sliva Péter, néhai Sliva Pál és néhai Galko Ilona fia, tornai lakos és Spisák Éva, Spisák József és Andó Anna lánya, tornai lakos. Az örökkévalóságba költöztek Bojszko László, jún. 7, (58 éves), Torna Cifra Albert, jún. 9, (42 éves), Torna Andó László, jún. 12, (48 éves), Áj Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Honlapunk: Számlaszámunk: /5200 Internetes elérhetőségünk: BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője LELKIATYÁ KRA EMLÉKEZÜ K Július 23-án, az esti szentmisében megemlékezünk egykori lelkiatyánkról, Oravecz Pál esperes-plébánosról, aki 5 évvel ezelőtt költözött el az égi hazába. SZE TKÚTI ZARÁ DOKLAT Július 29-én, zarándoklatot tervezünk a szentkúti nemzeti kegyhelyre. Mátraverebély-Szentkúton ezen a vasárnapon tartják a Szt. Anna búcsút. Az érdeklődők Varga Teréznél jelentkezhetnek. BÚCSÚK AUGUSZTUSBA Nagyboldogasszony búcsú Tornán, aug. 12-én. Főcelebráns: Dr. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános. Szent István és Imre búcsú Bódvavendégiben, aug. 19-én. Főcelebráns: Dr. Juhász Attila plébános. SZE T A A AP TOR Á Július 29-én, Szent Anna és Joakim ünnepén egy budapesti zarándok-csoport látogat el Tornára a Makrovilág katolikus utazási iroda szervezésében. 10 órától ünnepi szentmise, majd azt követően rövid szentségimádás lesz. Imádkozzunk együtt budapesti testvéreinkkel! Este már nem lesz külön szentmise Tornán. GYALOGOS ZARÁ DOKLAT BARKÁRA Plébániánk fiataljai ebben az évben is gyalogosan elzarándokolnak a barkai kegyhelyre. Indulás a Szádelői-völgy parkolójából, július 14-én 16:30-kor. Bárki csatlakozhat hozzájuk. Az éjszaka folyamán lehetőségük lesz lepihenni Barkán, az egykori iskola épületében, ezért hálózsákra is szükségük van. GÉPJÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA Szent Kristóf, az utazók védőszentjének ünnepéhez kapcsolódva, július 22-én, az ünnepi szentmise után Tornán, a templom előtt megáldásra kerülnek az autók.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Útinapló Együtt Európában HAT

Útinapló Együtt Európában HAT Útinapló Együtt Európában HAT-15-07-0110 2016. május 27-én indultunk Felvidékre, Rimaszombatra, hogy a Kereskedelmi Magán Szakközépiskola diákjaival közösen megvalósítsuk projektünket. Az előkészítő foglalkozásokon

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben