2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám"

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a tornagörgői plébániáról a péterfalai plébániára. A püspök úr a rimaszombati esperesi kerületben kialakult súlyos paphiány miatt volt kénytelen meghozni ezt a döntést. Sipos atya áthelyezése miatt változások lesznek mind a tornaújfalui, mind pedig a tornai plébánia életében. A tornaújfalui plébániát novemberében oldallagosan a tornagörgői plébániához csatolták. Mivel július elsejétől a tornagörgői plébánia betöltetlen marad, Tornagörgőt Almáshoz, Tornaújfalut a hozzá tartozó falvakkal együtt pedig Tornához csatolták. Július elsejétől tehát a tornaújfalui plébánia felelős lelkipásztora Dr. Juhász Attila tornai plébános lesz. Az így előállt új helyzet miatt átszervezésre került mindkét - a tornai és a tornaújfalui - plébániák élete is. Sipos atya új szolgálati helye Gömörpéterfala kisközség a rimaszombati járásban. 250 fős lakossága szinte kizárólagosan katolikus vallású és magyar anyanyelvű. A falu temploma 1930-ban, a plébánia pedig az 1990-es évek elején épült. Péterfalának csupán egy leányegyháza van: Dobfenek (137 lakos). A két községen kívül Sipos Gyögy atya fogja ellátni a szomszédos gesztetei plébánia híveit is: Gesztete, Détér, Jeszte és Darnya községekben. Így a két plébániához összesen 6 község, 5 templom és 1851 katolikus hívő tartozik. Kármelhegyi Boldogasszony Július 16-a Kármelhegyi Boldogasszony, a kármelita rend Mária-ünnepe. A XIII. század elején Albert jeruzsálemi pátriárka adott regulát a Kármel hegyén, az Illés-kútnál letelepedett remetéknek, akik a kármelita rend első tagjai lettek. A közösség első kápolnáját pártfogójuk, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A Kármelhegyi Boldogasszonyról - magyar népi elnevezéssel Kármélus vagy Skapulárés Szűzanyáról - való ünnepélyes megemlékezést eleinte csak Kármel hegyén tartották meg, ám a XIV. századtól az egész rendre kiterjesztették. A Szentírás Kármel szépségét dicséri, ahol Illés próféta megvédte Izraelnek az élő Istenbe vetett hitét (1Kir 18,20 46). Az egyházatyák a bibliai Kármelt - szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme miatt - a Szűzanya jelképének látták. Forrásánál, amely Illés próféta nevét viseli, már a XII. században kápolna épült a Szűzanya tiszteletére. Folytatás a 9. oldalon

2 E S E M É Y E K 2 BOLDOGASSZONY Első szent királyunk koronáját készítették el Szent István ünnepe a róla elnevezett egyházi iskolában Szádudvarnok. A magyar katolikus naptár szerint május 30-án van a Szent Jobb ünnepe. A Szent István Egyházi Iskolában ezen a napon tartották az iskola napját, amelynek keretén belül méltó módon megemlékeztek az oktatási intézmény névadójáról. Az ünnepség 9 órakor kezdődött szentmisével, majd az iskolás gyerekek hittan vizsgájával folytatódott. A diákok a templomban lévő hallgatóság előtt értelmesen és magabiztosan válaszoltak a feltett kérdésekre, ezzel is tudtul adva a jelenlévőknek, hogy kiválóan elsajátították a hitbeli ismereteket. A templomi program után az iskola épületében folytatódott a Szent István királyra való emlékezés. Időközben megérkeztek a tornaújfalui iskola diákjai tanítójuk, Komjáti Attila vezetésével. Az egyházi iskola két pedagógusa a szent korona történetét mondta el a gyerekeknek, majd mindegyikük személyesen is elkészítette Szent István koronájának a mását. A diákokat annyira lekötötte a királyi korona készítése, hogy az előre eltervezett egyéb programokra már nem maradt idő. Újabb sikeres pályázat a tornai templom javára Torna. A Kulturális Minisztérium május 30-án értesítette a tornai plébániát, hogy az újítsd fel a házad program keretén belül euró támogatással járul hozzá a szentélyben folyó munkálatok folytatásához. A Minisztérium nemcsak az idén támogatja, hanem az elmúlt évek során folyamatosan támogatta Torna. Immár hagyománnyá vált, hogy a Gömör-tornai fesztivál keretében a tornai önkormányzat minden nyáron egy koncertet szervez a plébániatemplomban. Az idén a szokásosnál kicsit korábban, június 9-én 18 órai kezdettel került megrendezésre az a koncert, amelyen két konzervatóriumi diák - Matúš Mazár és Zuzana Čurmová - a szakrális zene gyöngyszemeiből, ill. egyéb ismert zenei alkotásokból álló csokrot szólaltattak meg. A két fiatal tehetséget tanárnőjük, Júlia Grejtáková kísérte zongorán. Az egybegyűlteket Dr. Juhász Attila plébános köszöntötte, a koncert végén pedig Andó Mária mondott köszönetet az Önkormányzat nevében a fellépőknek. a tornai templomban található igen értékes középkori freskók restaurálását. A szabályoknak megfelelően a kapott pénzadományhoz saját erőforrásból hozzá kell tenni 1412 eurót, és az egész pénzöszszeget a pályázatban pontosan leírt módon az év végéig kell felhasználni. Gömör-tornai yár A szakrális zene ismert darabjai csendültek fel

3 2012 Sarlós Boldogasszony Templomi előkészületek Úrnapjára 3 E S E M É Y E K HÍREK Szentháromság búcsú Zsarnó. A templom búcsúját, Szentháromság vasárnapján, június 3-án tartották. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. Száraz János buzitai plébános volt, aki szentbeszédében arra buzdította a híveket, hogy vegyék komolyan az Istent és életmódjukkal tegyenek tanúságot róla. Torna. Június 9-én, szombaton, hajnali 5 órakor indultak el a tornai férfiak a Miglinc hegyre, hogy beszerezzék a templom díszítéséhez és az úrnapi sátrakhoz szükséges nyírfákat. Köszönet illeti őket, hogy nem hagyják kiveszni ezt a szép hagyományt. Szentségimádási nap Torna. Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén, Úrnapján, június 7-én, egész napos szentségimádás volt a tornai templomban, amely az esti mise előtt, litániával és szentségi áldással zárult. A nemzeti összetartozás napja Elkészült az összetartozást kifejező kereszt Torna június 10-én a kicsit esős idő ellenére szép számban gyűltek össze a trianoni tragédia évfordulójáról való megemlékezésen, amely 2010 óta a Nemzeti Össztartozás Napja. A Csemadok tornai alapszervezete közel 5 méteres kettős keresztet állított fel a régi köztemető területén, amely a jövőben emlékhelyül szolgál majd különböző megemlékezések alkalmával. A kereszten lévő felirat - Összetartozunk - kifejezi nemzetünk akaratát. Komjáti Attila, a Csemadok elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzet egy és nem lehet szétszakítani még erőszakos határokkal sem, majd köszöntet mondott a kereszt felállításában segédkező szervezeteknek és magánszemélyeknek. Gábor Lajos református lelkész beszédében arra buzdított, hogy merjünk bátran kiállni nemzetiségünk és hitünk mellett. A keresztet Dr. Juhász Attila plébános szentelte meg. A megemlékezésen fellépett a Csemadok Búzavirág vegyes kara és Veverica Éva. Végül a jelenlévők a nyugdíjas klubban egy kis frissítő mellett folytathatták a megemlékezést kötetlen beszélgetés formájában. KT

4 E S E M É Y E K A kis egyházközség jövőbe vetett reménye Dunaszerdahely. A tornai Alapiskola Bódva színjátszó csoportja június első hetében a 37. Duna Menti Tavasz, a gyermek báb-és színjátszó csoportok országos fesztiválján vett részt. Színjátszó csoportunk több mint 20 éves múltra tekint vissza. Jelenleg 14 tagja van, ebből 2 újonc, akik hamar megtalálták a helyüket a csapatban. Mostani darabunkat a mindennapi életből merítettük. Címe: TeleFONtos dolgaink, rendezők: Balázs Éva és Péter Katalin. A jeleneteink egyik főszereplője a ma már mindenki számára nélkülözhetetlen mobiltelefon. Többek között rámutattunk a telefon pozitív és negatív hatásaira, és az ezekből adódó komikus helyzetekre, hogy a 4 mobil nélkül már szinte létezni sem tudunk. A zsűri előadásunkat bronzsávos minősítésben részesítette. A Fürge Irka fesztiválújság szerkesztője, mint közönségsikerről BOLDOGASSZONY Áj. Június 10-én, vasárnap került sor az első szentáldozásra az áji templomban. Az idén egy gyermek, Szirotnyák Lívia járult először az Úr asztalához, hogy magához vegye az Úr Jézus szent testét. Livike szorgalmasan készült a nagy napra: rendszeresen járt a szentmisékre és megtanulta az előírt tananyagot. Az áji templom ünnepi köntöst öltött erre a nagy napra, hiszen a kis közösség minden egyes tagja örült annak, hogy legalább egy elsőáldozó volt a faluból. A plébános atya is kiemelte, hogy ez az ünnep reménnyel tölt el bennünket. Livikének pedig a lelkére kötötte, hogy szeresse a Úr Jézust, továbbra is szorgalmasan látogassa az Isten házát, és szeresse a templomi közösséget, amelynek ettől a naptól kezdve ő is teljes jogú tagja. Legyen büszke a falujára és a templomára, és ne felejtse, hogy itt mindig itthon van. Tornai színjátszók az országos döntőben számol be az előadásunkról. A Pátria rádió szerkesztője riportot készített a csoport tagjaival, mely szintén a jól sikerült előadás színvonalát tükrözi. Balázs Éva Gyermeknap az óvoda és az egyházi iskola udvarán Szádudvarnok. Június 9-én, szombaton gyerekzsivalytól volt hangos az egyházi iskola és az óvoda udvara. Az önkormányzat mellett működő kultúrkomisszió ugyanis gyermeknapot szervezett. A gyerekek minden korcsoportja képviseltette magát, fél hónapos kortól egészen a tizenötévesekig. A kezdő játékok után a rendezőség csoportokat állított össze, majd megkezdődtek a különféle versenyek. Volt célbadobás, üvegtöltés, összekötözött lábbal való futás, kanállal való egyensúlyozás és egyebek. A kisebbek pedig, akiket még nem ért el a versenyzés öröme, hintázással, gyurmázással és rajzolással múlatták az időt. Minden résztvevő kedves kis ajándékkal térhetett haza. VE

5 2012 Sarlós Boldogasszony 5 E S E M É Y E K Az úrnapi körmenet a hitünkről szóló tanúságtétel Torna. Június 10-én, vasárnap került sor a hagyományos úrnapi körmenetre. Tornán ennek a körmenetnek nagy hagyománya van, amely a mai napig nagyon sok katolikus hívőt megérint. A külső pompa, az ünnepi díszek, a sok szép ima és ének az Úr Jézus dicséretére szolgál, aki az Oltáriszentségben valóságosan jelen van. Ilyenkor mindannyiunk örömére teljes díszben látjuk felvonultatni az ősi templomi zászlóinkat is. Ebben az évben részt vettek a körmeneten a szádudvarnoki Szent István Egyházi Alapiskola diákjai is tanítónőjük vezetésével. Annak ellenére, hogy egész nap borongós idő volt, a körmenet ideje alatt lehullott néhány csepp eső nem tudta megzavarni az ünnepséget. Az iskola a második otthon A családi iskolai kirándulás szépsége Szádudvarnok/Poroszló. Testvértelepülésünk, Kázsmárk polgármestere, Bortnyik Béla jóvoltából június elején a Szent István Egyházi Alapiskola diákjai családi körben és a tanító nénijükkel egy kellemes hosszú hétvégét tölthettek a Tiszató menti Poroszlón. Pénteken délután sétahajózás közben megismerkedhettek a tó szépségeivel, állatés növényvilágával. Másnap az újonnan nyílt Ökocentrumot látogatták meg, ahol közelebbről tanulmányozhatták az egyes állatfajokat, majd megtekinthették Közép -Európa legnagyobb, mintegy egymillió literes édesvízi akváriumrendszerét. A látogatás után az Ökocentrum játszóterén gyerekek és kísérőik önfeledten szórakoztak. Délután Dr. Juhász Attila és Ft. Sipos György atyák is meglátogatták a kirándulókat. Ezután a szálláshelyük kertjében grillpartit rendeztek, ahol vidáman eltöltötték a késő délutánt, illetve az estét beszélgetéssel és társasjátékokkal. Vasárnap a kirándulást szentmisével zárták, majd elköszönvén vendéglátójuktól hazafelé indultak. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki nevében a két önkormányzat támogatását! VE Az önkéntes tűzoltók kerületi versenye Szádudvarnok. Június 10-én a helyi futballpályán megrendezésre került az önkéntes tűzoltók kerületi versenyfordulója. Mintegy 26 tűzoltócsapat sorakozott fel, hogy öszszemérjék tudásukat. Az ünnepélyes megnyitóban polgármesterünket, Miliczky Sándort és Smutný Mariánt is kitüntették a remek szervezésért, vendéglátásért. A versenyt Kecerpeklén csapata nyerte megelőzve ezzel Tizsite és Magyarbőd csapatát. A hazai önkéntes tűzoltóink a kilencedik helyen végeztek. VE

6 E S E M É Y E K 6 BOLDOGASSZONY 65. fogadalmi búcsú Háromnapos lelki megújulás a hagyomány jegyében Buzita. A II. világháború borzalmaitól megmenekült lakosság az akkori plébános, Manzos Antal vezetésével 1947-ben megfogadta, hogy ezentúl Jézus szentséges Szívének ünnepén hálából fogadalmi búcsút fog tartani. A plébánia hívő népe ennek emlékére egy fogadalmi keresztet készíttetett, amelyet a búcsú alkalmával ünnepélyesen körbehordoztak a falu utcáin. 65 év telt el ettől a felajánlástól, és a Jézus Szíve búcsút Buzitán azóta is minden évben megtartották. Igaz ugyan, hogy a szocialista évek idején nem lehetett körmenetet tartani, de a plébániatemplomban ekkor is megemlékeztek a fogadalmi ünnepről től újra nagyobb teret kapott a Jézus Szíve búcsú: az ünnepi szentmisét ezentúl a szabadtéri színpadon felállított tábori oltárnál tartották, és felújították a körmenetek hagyományát is. Mivel az idén a fogadalmi búcsú 65. évfordulójára emlékeztek, Ft. Száraz János plébános háromnapos lelki megújulással akarta emlékezetessé tenni ezt a jubileumot. Meghívta ezért Dr. Katona István egri segédpüspököt, hogy legyen az ünnepség főcelebránsa és szónoka. Katona püspök atya hangját a hívek a katolikus rádiókból ismerhetik, hiszen a szentek életéről tartott napi elmélkedéseit nagyon szívesen hallgatták. A püspök atya három szentmisén tartott elmélkedést: pénteken, Jézus Szíve főünnepén, szombaton, Mária Szíve ünnepén, és vasárnap a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisében. A lelki megújulás része volt a bűnbánat szentségének kiszolgáltatása, valamint a közös elmélkedő rózsafüzér imádkozása is. Természetesen ünnepélyes keretek között újra megtartották a búcsúkor elengedhetetlenül hozzátartozó körmenetet. Felújították a templom gótikus ülőfülkéjét Torna. A budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Misztérium még a tavalyi év folyamán egymillió forinttal támogatta a plébániatemplom szentélyében található gótikus ülőfülke restaurálását. A kapott öszszeg átszámítva mintegy eurónak felel meg. A munkálatok kivitelezésére azonban csak ebben az évben került sor. A felújítási munkálatokat Gombos Péter kassai restaurátor munkatársaival együtt végezte. Előbb eltávolították a kőkeretre kent olajfestéket, amely megakadályozta a kő természetes levegőcseréjét. A következő lépésben az ülőfülke egész felületét megtisztították a későbbi korok folyamán rárakódott rétegektől, eljutva egészen a 15. századi falfestményekhez. A vakolat eltávolítása után azonnal rögzíteni kellett a középkori réteget, máskülönben lepergett volna. Miután az egész ülőfülkét megszabadították a rárakódott régektől, a hiányzó részeket tömítéssel pótolták. Csak ezután következett a freskók retusálása. Gombos Péter ügyelt arra, hogy a felújítás során a kőbe vésett, immár történelmi értékkel rendelkező falfirkákat is megőrizze. A színes részeknél kis árnyalati különbséggel mutatja be az eredeti és az általa kijavított közötti különbséget. A restaurátorok gondos munkájának következtében a gótikus ülőfülke immár a tornai templom egyik legeredetibb és legértékesebb műemlékévé vált.

7 2012 Sarlós Boldogasszony 7 Ö R Ö K S É G Ü K A tornai plébániatemplom gótikus ülőfülkéje Így nézett ki az ülőfülke 1940-ben. Torna. A plébániatemplom szentélyében található ülőfülke az évszázadok folyamán megőrizte eredeti stílusjegyeit. Ezt a falba mélyedt díszes ülőhelyet sem a huszita harcosok, sem pedig a protestáns hajdúk nem pusztították el. Senki sem tudta, hogy az ülőfülke vakolatrétege értékes középkori festményeket takar. Ezeket először Gombos Péter restaurátor ben, a Műemlékvédelmi Hivatal által kötelezően előírt feltárás során fedezett fel a szentélyben található egyéb falfestményekkel együtt. Szakértőink véleménye szerint az ülőfülke kőkerete a 14. század második felében, a Tornay család kegyurasága idején készült. Ekkor piros csíkkal díszítették a széleit. A festett képek viszont mintegy ötven évvel később, 1420 körül készülhettek el. Ugyanazok a festőművészek dolgoztak rajta, mint akik az egész szentélyt kifestették. Az egész ülőfülkét a szentély belső díszítésével hozták összhangba: a piroson kívül megjelent a zöld is, mint domináns szín. A négy fülkét angyalok díszítik, akik egy függönyt tartanak a kezükben. Ebből a korból származó falképekkel összehasonlítva az itt látható angyalok nagyon magas művészeti értékkel rendelkeznek. Egészen biztosan, a tornai templomban dolgozó mesterek nem egyszerű vidéki templomfestők voltak, hanem Zsigmond király udvarához tartozó festőművészek. Feltételezésünket az a tény támasztja alá, hogy 1410-ben a tornai birtokot Zsigmond király udvari emberének, Özdögei Bessenyő Pálnak adományozta. Az ülőfülke 2004-ben, a feltárás idején. Az ülőfülke freskói csupán 150 évig voltak láthatók. A reformáció idején lemeszelték azokat és egészen 2004-ig a vakolatréteg alatt maradtak. Az idők folyamán, a freskók alsó része (függöny), éppen ott ahol ülni szoktak, magától lehullt. Így lehetett évtizedeken keresztül, hiszen ekkor kerültek a falba a bevésett írások. Az ülőfülke falában ugyanis az írni tudó látogatók otthagyták a kézjegyüket. Ma ezt vandalizmusnak hívjuk, de ezek az írások ebben a formában is értékesek a számunkra, hiszen több száz évesek. Ma végre a tornaiak is úgy láthatják templomuk gótikus ülőfülkéjét, ahogyan az a 1500-as évek első felében kinézhetett, még mielőtt lemeszelték és több száz évre a feledés homályába merült. JA Ez került elő a vakolatréteg alól 2009-ben. Az ülőfülke restaurált állapotban, 2012-ben.

8 Ö R Ö K S É G Ü K 8 BOLDOGASSZONY Mohler Károly egykori tornai plébános sírja Ministráns koromban, az akkori plébánosunk, Oravecz Pál esperes úr elvitt Mohler Károly néhai tornai plébános sírjához. A síron már akkor semmilyen jelzés sem volt, csupán egy rozsdás vaskereszt volt az omladozó sírkőhöz támasztva. Azóta minden évben gyújtottam egy mécsest az enyészetnek kitett síron. Amikor én is tornai plábános lettem, feladatomnak tartottam, hogy az elődeimről megemlékezzek, emléküket ápoljam. Tavaly Mindenszentekkor a temetőt járva tudatosítottam, hogy már csak nagyon kevesen tudják azt Tornán, hogy hol is nyugszik Mohler Károly egykori plébánosunk. Elérkezettnek láttam az időt arra, hogy egy máladozó kődarab helyett olyan síremléket kapjon, amelyet megérdemel, hiszen az itt élő embereket szolgálta 24 éven keresztül. Június 10-ére elkészült az új síremléke. Köszönet illeti ezért Lukács János kőfaragót. Juhász Attila Mohler Károly Így nézett ki Mohler Károly plébános sírja tavaly, Mindenszentek ünnepén. Az egykori tornai plébánost, édesanyja Mohler Jánosné szül. Ottmayer Franciska mellé temették, aki 1904-ben, 77 éves korában halt meg. Mohler síremléke homokkőből készült, amely idővel tönkrement. Mohler plébános új síremléke Lukács János szepsi kőfaragó alkotása. A szepes megyei Óvízen született, január 7-én július 18- án szentelték pappá. Divényben, Korompán és Gácsfalván volt káplán, majd Rimaszombatban és Losoncon mint hitoktató káplán tevékenykedett. Losoncról került Tornára 1891-ben, amikor a korábbi plébánost, Fábián Ferencet kinevezték kanonoknak Rozsnyóra.1905-ben megkapta az esperesi kinevezést. A hívek mint gazdálkodó papra emlékeznek rá vissza. Nagyon fájt neki, hogy nem tudta megakadályozni a tornai katolikus iskola államosítását ben agyvérzést kapott, amiből már nem épült fel. Ebben az időben a káplán, Kalatovics Lajos irányította adminisztrátorként a plébániát. A hívek kérésére a főpásztor már 1915 júliusában elküldte Tornára Bencsik Sándor rimaszombati hittanárt, hogy a nyári szünet alatt a már nagyon súlyosan beteg plébános segítségére legyen. Egy hónappal később, augusztus 12-én a szentségek buzgó felvétele után, Mohler plébános elhunyt. 62 éves volt, 24 évig szolgált Tornán. Temetését két nappal később Bencsik Sándor végezte, akit nem sokkal ezután a rozsnyói püspök tornai plébánosnak nevezett ki.

9 2012 Sarlós Boldogasszony 9 K U L T Ú R A A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete Illés a Kármel hegyen szégyenítette meg Baal pogány isten papjait Folytatás az 1. oldalról. hegyen remetéskedő Illés prófétát A Kármel hegyen néhány remete szellemi atyjukként tisztelik. és a keresztes háborúk idején Európából érkező zarándok közös la- 16-án a Boldogságos Szűz angya- A hagyomány szerint július kóhelyet készített magának. A helyválasztás nem véletlen, Illés próféta lent Stock Szent Simonnak, átnyújlok és szentek kíséretében megje- ezen a helyen mutatatta be égőáldozatát, hogy bebizonyítsa a hitetle- váll-lepel) azzal az ígérettel, hogy totta neki a skapulárét (vállruha, neknek: az Úr az egyetlen és igaz aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul Isten. A tengerre nyíló völgyben, a Kármelhegy lábánál épített templomban naponta misét mutattak be melhegyi Boldogasszony száll le a tisztítótűzből is, mert maga a Kár- Szűz Mária tiszteletére. érte, s vezeti a mennyekbe. A kármeliták jellegzetes barna skapuláréja az évszázadok alatt szimbólummá vált: viselője megmenekült a pokol tüzétől és Szűz Mária kegyelmében részesült. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A skapuláré - a Szűzanya iránti látható és állandó tisztelet jeleként - Mária anyai oltalmát és az örök élet zálogát jelenti viselői számára. A Kármel hegyén emelt templomot többször lerombolták az oszmán hódítók, de mindig újjáépítették; ma zarándokhelyként funkcionál. Magyarországon a Kármelita rend sarutlan ága van jelen. Ezt a rendi családot Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János alapította a 16. században. A Sarutlan Kármelita testvérek jelenleg Budapesten, Győrben és Keszthelyen tevékenykednek, valamint Kunszentmártonban és Attyapusztán tartanak lelkigyakorlatokat. Attyapusztán élnek a Kármelhegyi Szűzanya Segítő Nővérei is. A rend női ága, a Sarutlan Kármelita Nővérek jelenleg Magyarszéken és Marosszentgyörgyön (Erdély) vannak jelen. A Magyar Kurír nyomán A eredeti skapuláré barna színű A Kármel lábánál élő remeték közösséget alakítottak, és Albert jeruzsálemi pátriárka idejében regulájuk jóváhagyását kérték. Engedélyezték működésüket, Mária testvéreinek rendjeként említetve a közösséget. Megszületett a Kármelhegyről elnevezett kármelita rend. A kármeliták a Boldogságos Szűz Mária pártfogását kérték; a Kármel A Kármel-hegyvonulat egyik szikár hegysége a mai Izrael területén

10 K U L T Ú R A 10 BOLDOGASSZONY PÁDUAI SZE T A TAL Egy eretnek egyszer azzal állt Antal elé, hogy addig nem hiszi el, hogy az Úr Jézus jelen van az Oltáriszentségben, amíg a szamara le nem térdel előtte. Pár nappal később, amikor a szent éppen egy beteghez igyekezett az Oltáriszentséggel, újra találkozott ezzel a hitetlennel. Ekkor az ember szamara hirtelen két első lábára ereszkedett, s meghajtotta fejét a Szentség előtt. A HÓNAP SZENTJE ( ) Ünnepe: június 13. A portugál származású ferenc rendi teológus és prédikátor előkelő, de vallásos nemesi család gyermekeként született Lisszabonban. A szegények védőszentjeként ismert szentet eredetileg a Fernando névre keresztelték. Előkelő nevét azonban 16 éves korában az Antal névre cserélte, amikor belépett az Ágostonrendi kanonokok közé, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. Ekkor határozta el ugyanis, hogy életét teljesen Istennek szenteli. Fokozatosan született meg benne a vágy, hogy a szegényeket segítse és közöttük éljen. Ezért 1220-ban a ferences rendiekhez csatlakozott, majd misszionáriusként Marokkóban tevékenykedett. Istennek azonban más szándékai voltak vele. Mivel útja során súlyosan megbetegedett, azonnal haza kellett utaznia. Hajójával nagy viharba került, amely Szicília szigetére sodorta, így egy ideig kénytelen volt itt tartózkodni. Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel is. Majd innen a szicíliai testvérekkel együtt az Assisi melletti Porciunkulába ment, hogy ott folytassa szerény életét. Nem sokkal később tartományfőnöke Forliba küldte, hogy részt vegyen egy papszentelésen. Az ünnepi szónok hirtelen megbetegedett, így, mivel senki más nem vállalta, Antalt kérték meg, hogy tartsa meg a szentbeszédet. Ő erre csak annyit mondott, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatásában, mint Isten igéjének a hirdetésében. Ám ennek ellenére a mindezidáig csendes emberként ismert Antal egy rövid ima után a szószékre lépett és elkezdte beszédét. Mindannyian azt gondolták, hogy a szónoklat majd szépen kudarcba fullad, ám a fiatal szerzetest ekkor eltöltötte a Szentlélek, tüze s olyan szépen és bölcsen beszélt a papi szolgálatról, hogy az összesereglett tömeg csodálattal hallgatta a szent életű szerzetest. Szent Antal sírjának feltárásakor a nyelvét épségben találták. Jelenleg ebben a díszes ereklyetartóban őrzik. A Szentírásban való jártasságának köszönhetően először Felső-Itáliában, majd Dél-Franciaországban óriási tömegeket nyert meg prédikációival. Fegyverzetének Isten igéjét és a szeretetet tartotta. Egyik beszéde után IX. Gergely pápa a Szentírás szekrényének nevezte Antalt ben tért vissza Felső-Itáliába ben, Páduában tartott böjti beszéde nagyon nagy eseménynek számított az emberek körében. Anynyian voltak ugyanis kíváncsiak Antal beszédére, hogy a templom A templomokban barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, másik kezében pedig liliommal ábrázolják. Sok helyen pedig, mivel keddi napon halt meg, minden kedden gyertyát gyújtanak a szobra előtt. már túl kicsinek bizonyult egy ilyen nagy tömeg befogadására, ezért a szabadban prédikált. Szentbeszédei hatására halálos ellenségek békültek ki egymással, gonosztevők tértek meg, elhagyva régi életmódjukat. Mindenki iránt nagy szeretettel volt, de főként a szegényeket, elhagyatottakat támogatta. A gazdagok iránt nagy részvétet érzett, ugyanis szerinte a gazdagság tövis, amely szúr, s a tulajdonos vérét szívja. Ahol pedig szükségét érezte, ott minden szépítés nélkül kimondta az igazságot. Mikor már érezte, hogy közel a vég, megkérte társait, hogy vigyék Páduába, mert ott szeretne meghalni. Útközben azonban annyira roszszul lett, hogy a betegek szentségének a felvétele után, egy Máriahimnusz éneklése közben visszaadta lelkét Teremtőjének. Mindössze 36 éves volt. Sírja a páduai Szent Antal - bazilikában található, amely mellett számos gyógyulás és csoda történt. E csodák hatására IX. Gergely pápa már tíz hónappal halála után szentté avatta. Kulcsár Enikő

11 2012 Sarlós Boldogasszony 11 K U L T Ú R A HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK PÁDUA Alapítva: 1238 Titulusa: Szent Antal bazilika Hol található: Olaszország A kegytemplom felszentelése: 1310 Zarándokok egy éven: 4 millió Az eredetileg Patavium nevezetű város egy szegény halászfaluból alakult ki, és a római időkben híres gazdasági központtá vált. A középkorban megnyitották a világhírűvé vált Páduai Egyetemet, amely az elsők között szerepelt Európában. Elsősorban azonban Olaszország legnagyobb zarándokhelyeként vált ismertté, ahová a világ összes részéről érkeznek hívők. Leghíresebb temploma a Szent Antal bazilika, amelyet a szerzetes tiszteletére emelt a város. A sírtemplomot a szent halála után hét évvel kezdték el építeni, s 1310-ben fejezték be. Szent Antal 32 éves korától kezdve működött Pádua városában, elsősorban mint prédikátor. Beszédei emberek ezreit vonzották, s már élete folyamán egyszerűen csak a szent -ként emlegették. Földi maradványait eredetileg egy kőkoporsóban, a Santa Maria Mater Domini nevezetű kis templomban helyezték örök nyugalomra, majd e köré emelték a mostani hatalmas bazilikát, s testét 1263-ban vitték át új helyére. A bazilikában megtalálhatóak a román, a gótikus és a barokk stílus jegyei, mivel az idők folyamán na- A szent életű szerzetes földi maradványait őrző Páduai Szent Antal bazilika gyon sok változáson esett át. A polnát is megtekinthetik, ahol többek között Szent Antal épségben Padovai Szent Antal-bazilika naponta fogadja a sok-sok zarándokot, akik Szent Antal sírjánál akar- ruhadarabját is őrzik. megmaradt nyelvét, valamint több nak könyörögni. A Falconetto által Ezen kívül a bazilika mellett emelkedik egy hatalmas kolostor, ame ban alkotott monumentális homlokzat öt boltíve, Tiziano Aspetti ben elkészült szögház öt belső udvarból áll. Továbbá lyet érdemes megcsodálni. A rendletes, lépcsőszerű alapzaton álló itt található a csodálatos Scrovegnikápolna, amelyet Giotto freskói síremléke, mely Szent Antal földi maradványait őrzi, a főoltár és a ékesítenek. szentély, valamint a falak állati és Külön érdekességnek számít, hogy növényi díszítőelemekben gazdag a szent testét időről időre kiállítják. márványból faragott domborművei Legutóbb 1981-ben, Antal halálának 750. évfordulója alkalmából le- olyan építészeti együttest képeznek, mely a profán lelkeket is ájtatos hetett nyilvánosan megtekintheti a hangulatba ejti. földi maradványait, amikoris huszonkilenc napig volt látható. Az ide zarándoklók a főoltár mögött elhelyezkedő, ún. kincstár ká- Kulcsár Enikő A kolostor belső udvara A Scrovegni-kápolna

12 É L E T T É R 12 BOLDOGASSZONY Hogyan segítsünk? Szélütés esetén életet menthet a gyors beavatkozás Egy példa a sok közül Egy kerti-partin, egy barátnőm kissé megingott, el is ejtette a tányérját, de ezután mindenkit megnyugtatott, hogy jól van (ugyanis a többiek orvost akartak hívni). Ő azt állította, hogy csak az új cipője miatt csúszott meg egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt és bár egy kissé gyengének tűnt, tovább szórakozott. Később felhívott a férje, hogy elmondja, a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt. A parti során szélütése volt. Ha tudták volna, hogyan kell beazonosítani a szélütés jeleit, talán ma is velünk lehetne. Mások nem halnak meg, de a szélütés következményei miatt reménytelen, tehetetlen helyzetbe kerülnek. Az életmentő gyors beavatkozás Dr. Mikola László, a Magyar Stroke Alapítvány munkatársa elmondja, hogy szélütés, más néven a stroke felelős minden harmadik halálesetért. Három esetből azonban kettő megelőzhető, ha még időben felismerjük a tüneteket, és azonnal mentőt hívunk. A neurológus azt állítja, hogy ha a szélütés áldozatát 3 órán belül elkezdheti kezelni, teljesen visszafordítható az állapot. Teljesen! Azt mondja, hogy a szélütés felismerésének és diagnosztizálásának egyszerű a trükkje, azután pedig 3 órán belül el kell kezdeni a kezelését. Néha nehéz beazonosítani a szélütés jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya katasztrófát okozhat. A szélütés áldozata súlyos agykárosodást szenvedhet, ha a környezete nem ismeri fel azonnal a jeleit. A szélütés jelei Az orvosok szerint bárki felismerheti a szélütés jeleit, ha három egyszerű kérést intéz a beteghez. 1. Meg kell kérni az illetőt, hogy mosolyogjon. 2. Meg kell kérni, hogy beszéljen, mondjon egy egyszerű mondatot (összefüggően: pl. Szép napunk van.). 3. Meg kell kérni, hogy emelje fel mindkét karját. Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége van, azonnal hívni kell a mentőket és el kell mondani a tüneteket! Még egy jel: Mondd az illetőnek, hogy öltse ki a nyelvét. A kicsavarodott, vagy az oldalra lógó nyelv is a szélütés jele lehet. OLVASÓNK VERSE A gyermek Milyen nagy csoda egy emberi Gyerek nincs több belőle ő a tökéletes egyetlen egy, mert sejtmillióit betölti élettel az Isten Lehellete. Tehetségek rejlenek benne kell, hogy a földön a helyét meglelje s a rábízott feladatot hűen elvégezze. Higgyen, reméljen, küzdjön - ne féljen a Szeretet lángja a szívében égjen, mutassa az utat, hogy végül célba érjen. Jaj de mit tesznek a földön élő emberek kioltják e-kicsike tüzet Ő meg nem született marad a rábízott feladatot nem végezheti el más. És egyre szaporodnak a betöltetlen helyek rongálják, tépik a tökéletes tervet. Nem gondolnak vele mi lesz így belőle ha nem találnak rá a mindent összetartó Teremtő Erőre. Mert Istenben kell, hogy éljük az életünk mert Istenen kívül elfogy a reményünk óriásira nő a felelősségünk! Amen TANULSÁGOS TÖRTÉNET Csak azt tanítsd, amit megtestesítesz. Egy anya elvitte a bölcshöz a kisfiát. Így könyörgött: - Kérlek, mondd meg a fiamnak, hogy ne egyen cukrot. A bölcs egy pillanatra megállt, aztán azt mondta: - Két hét múlva hozd vissza a fiadat. - A meglepett asszony megköszönte a dolgot és azt mondta, így is fog tenni. Két héttel később az asszony visszatért a fiával. A bölcs a gyerek szemébe nézett és azt mondta: - Ne egyél cukrot! Hálásan, de meghökkenve kérdezte meg a nő: - Miért mondtad azt, hogy két hét múlva hozzam vissza? Akkor is megmondhattad volna neki ugyanezt. A bölcs azt válaszolta: - Két héttel ezelőtt még én is ettem cukrot.

13 2012 Sarlós Boldogasszony 13 F E J T Ö R Ő I. Hittan - nemcsak felnőtteknek - A liturgikus év 2. rész 1. Melyik napon ünnepeljük Szent Istvánt, az első keresztény vértanút? a, Újévkor b, December 26-án c, Augusztus 20-án 2. Az adventi időszak Szent András ünnepével kezdődik... a, Igaz b, Hamis 3. A hamvazkodás szertartásával kezdődik egy fontos időszak, ami húsvét ünnepét előzi meg. Ez...? a, Advent b, A karnevál c, Nagyböjt 4. Hány napig tart a nagyböjti időszak? a, Negyven napig b, Ötven napig c, Harminchárom napig 5. Virágvasárnap Jézus életének egy különleges eseményere emlékezünk. Melyik ez? a, Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe b, A keresztre feszítés c, Lázár feltámasztása 6. Mikor van a liturgikus évben a agyhét? a, Karácsony utáni héten b, Mindenszentek ünnepét követő héten c, A húsvétot megelőző héten 7. Virágvasárnap Húsvétvasárnap előtt vagy után van? a, Előtte b, Utána 8. A agyhét mely napján emlékezünk meg a lábmosás szertartásáról? a, Csütörtökön b, Pénteken c, Vasárnap 9. A nagyböjti időszak szertartásain nem éneklünk alleluját. Igaz vagy hamis? a, Igaz b, Hamis 10. A agyhét melyik napján nem mondanak misét? a, Kedden b, Pénteken c, Szombaton 11. A húsvéti gyertya, amely a húsvéti virrasztás alatt ég, az oltár mellett marad... a, A mennybemenetel reggeléig b, Pünkösd napján estig c, Húsvéthétfőig 12. Mikor kezdődik a húsvéti három nap? a, A nagycsütörtöki esti szentmisével b, Virágvasárnap c, Nagypénteken 13. Igaz az, hogy agypénteken a templom harangjai nem szólnak? a, Igaz b, Hamis 14. Melyik keresztény ünneppel emlékezünk Jézus feltámadására? a, Pünkösd b, Húsvét c, Karácsony 15. Melyik szertartással kezdődik a húsvéti virrasztás? a, A tűz megáldása b, Keresztút c, Kereszthódolat d, Körmenet 16. A hét melyik napján tartjuk húsvét ünnepét? a, Pénteken b, Vasárnap c, Szerdán 17. Melyik vasárnapot nevezzük fekete vasárnapnak? a, Nagyböjt 1.vasárnapját b, Nagyböjt 5.vasárnapját 18. Melyik vasárnapot nevezzük fehérvasárnapnak? a, Húsvétvasárnapot b, Húsvét 2. vasárnapját Az előző szám helyes megfejtései: 1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. a, 9. b, 10. a, 11. a, 12. c, 13. c, 14. a, 15. b

14 A K T U Á L I S éve halt meg Kodály Zoltán zeneszerző BOLDOGASSZONY A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. (Kodály Zoltán) A nagy zeneszerző gyerekek körében 2012-ben Kodály Zoltán születésének 130. és halálának 45. évfordulója emlékezünk december 16-án született Kecskeméten. A galántai népiskolában és a nagyszombati érseki főgimnáziumban tanult, 1900 júniusában érettségizett. Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakán, valamint az Eötvös Kollégiumban folytatta felsőfokú tanulmányait. Igen fiatalon, önerőből tanult meg játszani négyféle hangszeren. Tizennyolc évesen, bölcsészkari tanulmányai mellett beiratkozott az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerző tanszakára is. Az iskola hangversenyein bemutatták 1898-ban szerzett d-moll nyitányát és 1899-es Esz-dúr trióját júniusában megkapta a zeneszerzői diplomát; ám önkéntes ismétlőként a Zeneakadémián maradt. Érdeklődésének alapja elsősorban a magyar népdal és népzene volt. Doktori disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetéről írta ban. Ezen időszakban ismerte meg Vikár Béla fonogramgyűjteményét - ennek hatására döntötte el, hogy a falvakba megy népdalokat gyűjteni. Kutatásai elején ismerkedett meg Bartók Bélával, s ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk ban Magyar népdalok címmel tíz -tíz népdalt adtak ki közösen, zongora kísérettel től a Zeneakadémia zeneelmélet-, 1908-tól a zeneszerzés-tanárává nevezték ki. Vokális alkotásaiban a magyar dalkultúra megteremtésére törekedett. Megkésett melódiák című dalsorozatával a magyar klasszikus költők verseire írott műveivel próbálta pótolni azt a dalkultúrát, amely még a költők életében nem létezett. Kodály dalainak köszönhetjük a nyelv hajlamaihoz alkalmazkodó prozódia megszületését is. Számos ismeretterjesztő és tudományos értekezést írt az Ethnographia és a Zenei Szemle című folyóiratok számára. A Kodály-írások új fő témája a zenei nevelés volt; felszólalt a magyar karének ügyében, s felvettette az óvodai zeneoktatás ötletét is. Az 1920-as években már külföldön is játszották darabjait, de első igazi hazai sikerét a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára megrendelt Psalmus Hungaricus hozta el 1923-ban. Ezt követte a Háry János daljáték ( ) és a Székelyfonó. Mintegy ötven művet írt gyerekkarok számára: ezek sorába tartozik többek között a Marosszéki táncok (1930), a Galántai táncok (1933), a Felszállott a páva ( ). A harmincas években valóra vált Kodály álma: a népdal megszólalt a hangversenypódiumon és az Operaházban. A magyarság néprajza számára 1937-ben megírta A magyar népzene című népzene-történeti összefoglalását. Mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar népművészetet világszerte minél többen megismerhessék. Hírnevét nemcsak műveinek, de zenepedagógusi munkásságának is köszönheti. A zenetanításban máig is világszerte alkalmazzák a Kodály -módszert. Munkásságát 1930-ban Corvin-koszorú kitüntetéssel ismerték el; számos egyéb kitüntetést, így Kossuth-díjat is kapott. Több egyetemnek volt díszdoktora ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1945-ben rendes tagjává választotta március 6-án, szívroham következtében halt meg Budapesten. A Magyar Kurír nyomán

15 2012 Sarlós Boldogasszony A BARKAI BÚCSÚ PROGRAMJA július Július 14, szombat 14:00-16:00 A zarándokok harangszóval való fogadása. Utána gyóntatás folyamatosan. 17:00 Szentmise az elhunyt társulati tagokért, magyar nyelven végzi Ft. Bartkó Elek somodi plébános és T. Rózsa László diakónus igét hirdet. 19:00 Szentmise német nyelven, végzi Ft. Weisser Attila dobóruszkai plébános. 21:00 Szentmise szlovák nyelven, végzi Dr. Rastislav Polák rozsnyói esperes plébános 23:00 Diákszentmise magyar nyelven, végzi Dr. Juhász Attila tornai plébános A szentmise után fáklyás, gyertyás körmenet a Béke Barlanghoz. Egész éjszaka szentségimádás a kegytemplomban Július 15, vasárnap 3:00 Hajnali magyar nyelvű szentmise, végzi Ft. Bize Norbert szádalmási T. esperes plébános 5:00 Görög katolikus liturgia, végzi Ft. Mondok István horváti parókus 7:00 Reggeli szentmise magyar nyelven, végzi Ft. Mics Imre hárskúti esperes plébános 9:00 Ünnepi szlovák szentmise végzi Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök 11:00 Ünnepi befejező szentmise magyar nyelven Ft. Barsi Balázs sümegi ferences házfőnök atyával Magyarországról, valamint a jelenlévő asszisztenciával. Szentmise után az új társulati tagok és a skapulárék megáldására kerül sor. A zarándokok számára a katolikus iskola épületében lesz pihenésre lehetőség. Szentmisékre a plébánia előszobájában lehet majd feliratkozni. BÚCSÚ SIPOS GYÖRGY ATYÁTÓL A tornaújfalui plébánia hívei június 30-án, szombaton a 17 órakor kezdődő szentmisében fognak elbúcsúzni plébánosuktól, Ft. Sipos György atyától. Tornagörgőn vasárnap, július 1-jén 11 órakor, a plébániai szentmise végén kerül sor a plébános atya búcsúztatására. AUTÓBUSSZAL A BARKAI BÚCSÚRA Július 15-én, vasárnap a reggeli órákban autóbuszt indítunk Tornáról a barkai búcsúra. Az érdeklődők bővebb tájékoztatásért Varga Teréziához forduljanak. 15 H I R D E T É S E K MEGEMLÉKEZÉS Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Elváltál azoktól, akiket szerettél. Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygós arcod itt marad szívünkben! Fájdalommal emlékezünk július 7-én, halálának 5. évfordulóján MAJA ČIK JÓZSEFRE, (Torna). Emlékét örökké őrző szerető felesége, gyermekei családaikkal. Aki ismerte és szerette szenteljen egy néma pillanatot az ő emlékének. Tanulmányai sikeres befejezése és a mérnöki cím megszerzése alkalmából szívből gratulálunk SPIŠÁK IKOLÁ AK (Szádudvarnok). Szakmai fejlődéséhez és további életútjához a Mindenható Isten bőséges áldását kívánjuk! Családja és barátai KÖSZÖ ET YILVÁ ÍTÁS Köszönettel és hálával szeretném megköszönni, Dr. SPISÁK MÁRIÁ AK, Szepsibe, sokévi kezelést, amit értem tett. Munkája elismeréséért a Jóisten, a Szűz Anya oltalmát kérem reá és a kedves családjára. Tisztelettel Veverica Éva, Torna ÁJI GYEREKTÁBOR Ebben az évben is megrendezésre kerül az áji gyerektábor, július 17 és 20 között. A részvevő gyerekeknek kedden 14 órára kell megérkezniük. A szülők pénteken 20 órakor jöhetnek a gyerekekért. A hozzájárulási költséget a helyszínen lehet kifizetni. ADOMÁ YOK A GYEREKTÁBORRA Kedves jótevők! A gyerektábor szervezésével kapcsolatos kiadások minden évben növekednek, de mi nem szeretnénk a magas költségek miatt lehetetlenné tenni a gyerekek számára a táborban való részvételt. Ezért szívesen fogadunk minden adományt erre a célra. Nagy segítségünkre lennének a természetbeni adományok is, elsősorban tojás, zöldség és gyümölcs. Adományaikat jutassák el Ájba, a tábor helyszínére, vagy a tornai plébániára. Nagylelkű segítségüket Isten fizesse meg! A tábor szervezői

16 M I S E R E D 16 BOLDOGASSZONY, 2012 Sarlós Boldogasszony Ü E P I M I S E R E D A T O R A I É S T O R A - Ú J F A L U I P L É B Á I Á K O Június 30. Szombat, Évközi 13. vasárnap, előeste 17:00 Tornaújfalu Július 1. Évközi 13. vasárnap 8:00 Zsarnó 8:30 Áj 9:30 Bódvavendégi 9:30 Udvarnok 11:00 Torna Július 7. Szombat, Évközi 14. vasárnap, előeste 17:00 Áj 18:00 Udvarnok Július 8. Évközi 14. vasárnap 8:30 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 11:00 Torna 15:00 Bódvavendégi Kedves testvérek! Ft. Sipos György atya áthelyezése miatt egyelőre nem tudjuk közölni az egész havi szentmisék rendjét. Kérjük, figyeljék a vasárnapi templomi hirdetéseket! PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL A keresztség szentségében részesültek Burkus Stefánia, jún. 4, Torna Široký Nela, jún. 16, Szádudvarnok Rusznyák Rebeka, jún. 19, Torna Horváth Anikó, jún. 19, Torna Szentségi házasságot kötöttek Június 30-án, a tornai templomban: Sliva Péter, néhai Sliva Pál és néhai Galko Ilona fia, tornai lakos és Spisák Éva, Spisák József és Andó Anna lánya, tornai lakos. Az örökkévalóságba költöztek Bojszko László, jún. 7, (58 éves), Torna Cifra Albert, jún. 9, (42 éves), Torna Andó László, jún. 12, (48 éves), Áj Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Honlapunk: Számlaszámunk: /5200 Internetes elérhetőségünk: BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője LELKIATYÁ KRA EMLÉKEZÜ K Július 23-án, az esti szentmisében megemlékezünk egykori lelkiatyánkról, Oravecz Pál esperes-plébánosról, aki 5 évvel ezelőtt költözött el az égi hazába. SZE TKÚTI ZARÁ DOKLAT Július 29-én, zarándoklatot tervezünk a szentkúti nemzeti kegyhelyre. Mátraverebély-Szentkúton ezen a vasárnapon tartják a Szt. Anna búcsút. Az érdeklődők Varga Teréznél jelentkezhetnek. BÚCSÚK AUGUSZTUSBA Nagyboldogasszony búcsú Tornán, aug. 12-én. Főcelebráns: Dr. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános. Szent István és Imre búcsú Bódvavendégiben, aug. 19-én. Főcelebráns: Dr. Juhász Attila plébános. SZE T A A AP TOR Á Július 29-én, Szent Anna és Joakim ünnepén egy budapesti zarándok-csoport látogat el Tornára a Makrovilág katolikus utazási iroda szervezésében. 10 órától ünnepi szentmise, majd azt követően rövid szentségimádás lesz. Imádkozzunk együtt budapesti testvéreinkkel! Este már nem lesz külön szentmise Tornán. GYALOGOS ZARÁ DOKLAT BARKÁRA Plébániánk fiataljai ebben az évben is gyalogosan elzarándokolnak a barkai kegyhelyre. Indulás a Szádelői-völgy parkolójából, július 14-én 16:30-kor. Bárki csatlakozhat hozzájuk. Az éjszaka folyamán lehetőségük lesz lepihenni Barkán, az egykori iskola épületében, ezért hálózsákra is szükségük van. GÉPJÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA Szent Kristóf, az utazók védőszentjének ünnepéhez kapcsolódva, július 22-én, az ünnepi szentmise után Tornán, a templom előtt megáldásra kerülnek az autók.

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old.

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. 2011. Sarlós Boldogasszony 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. KERESZT EVEI K Keresztények -e neveink? - 9. old. FEKETE MADO A A Czestochowai kegyhely bemutatása - 10. old. A HÓ AP SZE TJE

Részletesebben

2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul

2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul BOLDOGASSZONY 2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám Októberben figyelmünk a missziókra irányul Október a missziók hónapja, a- melynek csúcspontját a missziós világnap jelenti, a hónap utolsó

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 5. szám Tartalom A szentek visszatérnek...1 Jó volt olvasni: Szabó Ferenc SJ Elszállnak éveink...2 A

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. XIX. évfolyam 3. szám HÚSVÉT 2012.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. XIX. évfolyam 3. szám HÚSVÉT 2012. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 3. szám HÚSVÉT 2012. április - május Tartalom Hajnali futás az életért...1 Laudate, cantate! XIV. A barokk

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010.

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. JÉZUS SZÍVE VÁROSA Paray-le-Monial Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. ELŐSZÓ 1673-ban egy francia vizitációs rendi

Részletesebben

Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól!

Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól! artinus M www.martinus.hu III. évfolyam 9. szám 2010. szeptember ára: 100 Ft a Szombathelyi Egyházmegye havilapja Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kísértéseitől, csábításaitól és támadásaitól!

Részletesebben