Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája"

Átírás

1 2004. MÁRCIUS ÁRVÍZI KÜLÖNKIADÁS A küzdeni, alkotni, boldogulni képes emberek újjáépítették a várost Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája Nem is tudjuk, hányszor árasztotta el a Tisza a várost, mégis mindig ugyanazon a helyen született újjá: szebbé, virágzóbbá írta Bálint Sándor, nem csoda hát, hogy ôt is idézi Sz. Simon István a Nagy vizek krónikája címû, 1979-ben megjelent könyvében. És persze Juhász Gyulát, Tömörkény Istvánt, Móra Ferencet, Somogyi Károlyt és még nagyon sok ismert embert, történelmi személyiséget, akiket megihletett az az óriási erôfeszítés, az a hit, ami 1879 után romjaiból építette újjá Szegedet. A Szegedi Híradónak már nem volt ideje, hogy kinyomtassák az árvízi tudósítást, s már cím sem lett volna, ahová kikézbesítsék. Nagy Sándor, a szerkesztô írására késôbb kefelevonatban találtak rá: éjfél után 2 óra. Az ár betört március 12., éjfél után 2 óra! Szeged város haldoklásának kezdete. 24 óra múlva halott; volt, nincs többé! A Gondviselés elpártolt tôlünk s nem akarta pótolni az emberek bûnét, amelyet ellenünk vétettek. Szegény, szegény szülôvárosom! Magyarország volt második városa! A koldus sirat, aki szerkesztô volt. S vele sirat téged s magát hetvenezer koldus magyar! De megsirat még Magyarország is, mikor a bajban érezni fogja, hogy nem vagy többé... Kongj, városháza öreg harangja! Hirdesd Szeged népének, hogy szülôvárosa végórája elérkezett. Hajnali négyig szakadatlanul zengett a tornyok érce, félelmetesen, bánatosan, a vihartól felkorbácsolt hullámok elôbb csak mintegy 25 méternyi utat törtek maguknak a Makkoserdônél, de nem volt már erô és lehetôség a sárrá vált nyúlgát eltömésére. (Folytatás a 2. oldalon) A Széchenyi tér

2 2 Szegedi Tükör március Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája (Folytatás az 1. oldalról) Ott történt ez, ahol ma emlékkô áll az azóta épített körtöltésen. A kapu egyre szélesedett, s ömlött, ömlött a víz szabadon, folyóvá terjeszkedve, s kezdett megülepedni a legmélyebb városrészeken, Rókuson és Felsôvároson. S bár a város talpon volt, felverték a korábbi rémhírrel, volt, akit a vész ágyban talált, készületlenül ért. Több mint 70 ezer lakosa volt ekkor Szegednek, s a népességhez képest szerencsének is vehetjük, hogy csak másfél száz áldozatot követelt a víz. Sohasem tudódott ki az áldozatok pontos száma. Az egyik forrás 146-ot, a másik 151-et emleget. A polgármesteri jelentés az utóbbihoz ragaszkodik. Egyharmaduk kiskorú gyermek volt. Talán még ennyivel sem tartozott volna Szeged a Tiszának, ha a vészhelyzetben szokásos kapkodás nem segít neki. Ugyanis vészlövés mindössze csak kettô tétetett, mert mire a taraczkok felállíttattak, már a városháza elôtti térséget is elöntötte az ár. A víz Rókusról jött Eleinte a harangzúgást sem igen lehetett hallani, mert az orkán hangosabb volt, meg a szél elemelte a város fölül a vész kiáltásait. Ám amint a hatalmas szél elvégezte dolgát, nevezetesen a nyúlgát átszakítását, el is csendesedett. Az elöntés reggel öt órára teljes volt. A Belvárosban maradt egy kis sziget: a Tisza védtöltése, a Révai, a Szegfû, az Oroszlán és az Oskola utca környékén. Hathét óra körül már az Oskola utca is úszott, de délutánra a vízszint kissé megcsappant és visszahúzódott az ár a gimnázium és az Oroszlán kávéház közötti utcarészrôl. Olyannyira elborította a víz a várost, hogy amikor június 11-én, három hónappal a vész után berajzolta a térképre a királyi biztosság mûszaki osztálya a száraz területeket, még mindig a kék dominált. Ebben az idôben is csak a mai Belváros egy része, a vár, a Széchenyi tér keleti oldala, a Dugonics tér, a Kárász utca, az Oskola utca és a Tisza közötti terület volt szárazon, továbbá egy kis folt a Szentháromság utca déli végén, meg a budai országút (Kossuth Lajos sgt.), a Felsô Tiszapart és a Kis-Tisza utca és a vasúti töltés magaslatai a déli részen, a régi vasúti hídtól a rendezô pályaudvar felé. A víz tehát Rókusról jött. Miután ennek a városrésznek a medencéjét megtöltötte, Felsôváros felé talált természetes utat. Ezután bukott át a budai országúton, s befészkelôdött a Belvárosba, majd lement Alsóvárosnak. Miután a töltésekkel kerített város megtelt, a többi víz kívül keresett magának utat, de már akkor elvéve Dorozsmát is. Korábban már katonai segítséget is vezényeltek a városba, s a temesvári hadtest nem üres kézzel jött, hanem hajóhidat is rakott a Tiszára. Miután a nép beözönlött a külsô városrészekbôl a palánkba, az akkori városmagba, innen száraz lábbal vándorolhatott tovább Újszegedre a pontonhídon, majd tovább, tovább, befogadó városokba, községekbe. Bajban kétféle ember terem Éjszaka lévén, menteni szinte nem lehetett. Csak hajnalban tudtak elindulni a csónakosok, hogy a fákról és az áradattal még dacoló építményekrôl összeszedjék az embereket. Távolabbra pedig csónakok híján ekkor még el sem jutottak, csak késôbb, amikor vízi jármûveket kapott Szeged a mentésre. Így teljes egy héten keresztül folyt a vízben rekedt emberek felkutatása és megmentése. Azt lehetne mondani, hogy már az ár elsô rohama végzett Szegeddel, hiszen kôépület alig volt. Kártyavárként omlottak össze a házak már a vész kezdetén, s ha valamelyik dacolt is még, pár óra múltán valósággal elmállott a vízben. A vízveszedelem nem volt elég, a mai Szent István tér táján tûzbe borult a régi gyufagyár. A mentés elején elôfordult, hogy ott kellett hagyni a szinte szalmaszálba kapaszkodó embereket, mert a dereglye már-már sülylyedésig megtelt. Bajban kétféle ember terem leginkább: önzô és hôs. Volt olyan, aki bútorait rakat-

3 2004. március Szegedi Tükör 3 verni. Most egy másik halálos ellenség áll a kapunál: a csüggedés, Védjük magunkat ellene, mert ez még veszedelmesebb! Nemzetközi gyûjtés Tisza Lajos ta csónakokra, ingóságait dédelgette rajta és elment a fuldoklók mellett, pontosabban: elment volna, ha éppen derék, helytálló csónakosokkal, mentôkkel nem találkozik. De több volt, aki mások menekítése közben járt szerencsétlenül, s még több, aki végigküzdötte a mentés napjait, alvatlanul, fázósan, éhesen. A tiszai töltés fejlesztése között Gyakorlatilag minden elpusztult március 12-én. Majd minden forrás közli a megmaradt házak jegyzékét, jóllehet ezeket ma már igen körülményes volna azonosítani. Egy bizonyos: a város belsô és külsô területén holdnyi föld került víz alá, 5458 ház omlott össze és mindössze 265 élte túl tartósan a katasztrófát. Ezek Lechner Lajos leginkább belvárosi, téglából rakott középületek voltak. Az ingóságok java része megsemmisült. Kifosztott, átfagyott, éhes emberek 75 ezres tömege lepte el a magasabb pontokat és áramlott a szélrózsa minden irányába. A Szegedi Napló így biztatta az embereket: A víz elborította utcáinkat. Ki fogjuk he- A KÁRBECSLÉST igen alapos hivatalnokok végezték, s végül akkori forintokban is kikalkulálták a veszteséget. Eszerint a város belterületén ingatlanokban 7 millió 135 ezer, ingókban pedig 4 millió forint volt a kár. A külterületeken 614 ezer 300 forint értékû épület pusztult el és 60 ezer forint értékû ingóság. Mindent összeadva és egybe söpörve: 11 millió 811 ezer forint a kerekített veszteség. Igen ám, de honnan tudná a mai ember, hogy mit ért ez akkor? Néhány kapaszkodót lelhetünk abból, hogy mi volt az ára akkoriban a fontosabb építôanyagoknak, mert hiszen föl is kellett építeni egy új várost, Ezer tégla a szállítással 18 forint, ezer vályog 5 forint, 1 mázsa mész 2 forint, egy köböl homok 8 forint, ezer cserép 10 forint volt. A kômûves napszámra 1 forint 40 krajcárt kért, a közönséges kézi napszám 70 krajcár volt. Lehet azonban következtetni néhány termény árából is. Egy mázsa búzát 8 forintért mértek akkoriban, rozsot 5-ért, kukoricát 4-ért, krumplit 1,20-ért. Száz forintot ért egy tehén, 30- at egy ló, 10-et az egyéves sertés. Az összegyûjtött adományokból a lakosság segélyezésére készpénzben 1 millió 894 ezer, építôanyagokban 550 ezer forintot juttattak. A gyûjtés fôösszege 2 millió 650 ezer forintra ugrott. A hazai gyûjtések 1 millió forintot valamelyest meghaladó összeget hoztak a városnak. Az európai adakozás együttes summája, beleértve a magyarországi gyûjtést is: 2 millió 737 ezer forint volt. Ebbôl Ausztria népe 550 ezret, Németország 395 ezret, Franciaország 283 ezret, Anglia 143 ezret adott, 30 és 50 ezer forint közötti adomány érkezett Belgiumból, Helvéciából, Németalföldrôl, Olaszországból, Oroszországból, Romániából. És szinte valamennyi európai ország szerepel az emlékezetes listán, melyet meg is örökítettek. A külföldi gyûjtésekben nagy szerepe volt néhány jeles hazánkfiának is. Munkácsy és Zichy Mihály például párizsi gyûjtést kezdeményezett, Liszt Ferenc hangversenyek bevételeivel adózott Szegednek. Igen sokat segített a sajtó, amely nemcsak szervezte a gyûjtést több országban, hanem cikkeivel fölindíttatta az embereket. A Daily Telegraph a becsületes, szorgalmas és nagylelkû alföldi magyar néprôl szóló cikkét így fejezte be: Angolhon lakosai mindenütt rokonszenvezni fognak a magyar néppel és az angolok nem fognak fukarkodni aranyaikkal, Föl fogjuk szólítani kormányunkat, hogy ne csak az anyabirodalom, hanem annak határain túl is valamennyi gyarmataiban aláírásokat nyisson a szegediek segélyezésére. A kanonok gesztusa A városban ma is ôrzi a legnagyobb adakozók emlékét a nagykörút egy-egy cikke. Ezért nevezték el Párizsi, Brüsszeli, Londoni, Római... stb. körútnak. (Folytatás a 4. oldalon)

4 4 Szegedi Tükör március Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája (Folytatás a 3. oldalról) Minden segélyek, adományok között mindig messze fog ragyogni Somogyi Károly esztergomi kanonok nagy gesztusa, akirôl Mikszáth Kálmán úgy emlékezett meg: Egész életében nem látta Szegedet, és mégis egész életében Szegednek élt. Tette ezt úgy, hogy hetven esztendei tudós munkálkodása során, teljes pénzét és fáradságát igénylô könyvtárat gyûjtögetett, szedegetett össze, s azt egyetlen elhatározással az elpusztult Szeged feltámasztásának alapköveihez adta. Sokan megkérdezték tôle annak idején, hogy mi indította erre az elhatározásra, s így adta okát: A romjaiból új életre kelô Szegedre nagy nemzeti misszió vár... E meggyôzôdéstôl áthatva, részemrôl is szolgálatot kívánok tenni a közmûvelôdés és a magyar nemzetiség ügyének és évtizedek hosszú sarán át gonddal, fáradságosan és nagy áldozatokkal gyûjtött könyvtáramat Szeged városának ajándékképpen örök tulajdonául fölajánlom. A zseniális Lechner Lajos Tisza Lajos királyi biztost meglehetôsen bizalmatlanul fogadták Szegeden. Elege volt már a városnak a Tiszákból, mondogatták a miniszterelnökre és a folyóra gondolva. Politikailag is kényes volt, hogy a miniszterelnök testvéröccsét neveztette ki Béccsel erre a posztra. No, és mint tudjuklátjuk, Szeged legszebb terén szobrot emeltek ennek az úrnak a Vásárhelyi Pálé mellett, s nem jutott eszébe senkinek, hogy ezt az ércet ledöntse. Mert ez az úr ugyan évi tizenkétezer forintos fizetésért és jó drága kis udvartartásért, de eréllyel és jóindulattal fogott hozzá dolgához. Magával hozta a fôvárosból Lechner Lajost, a budapesti Andrássy út és a fôvárosi csatornahálózat tervezôjét, azzal a kötelezettséggel, hogy a munkálatok befejezéséig Szegeden marad. Pusztulás és újjászületés soha sehol nem ment végbe kis legendák nélkül. Kellett Szegednek is szerencsétlen helyzetében valami jó elôjel. Ilyennek fogta hát fel, hogy kivirágzott a Tisza... Tudták, hogy várható nagyobb áradások elôtt nem röppen ki a tiszavirág, csak akkor, ha már újabb nagy vizekre nem kell számítani. Tisza Lajos nagyon nagy úr volt, nagyon nagy hatalom. Nála csak a szükség adott ki keményebb parancsokat. S bizony, hogy mint a fecskék, ragasztották máris a téli szállást az emberek. Az újjáépítés körültekintôen ment végbe, méghozzá meglehetésen nagy sebességgel. Jól tudjuk, hogy ennek Lechner Lajos volt a szellemi atyja. Az ô zsenialitásának köszönhetjük a hagyományos városképet, s a kor szemléleti és lehetôségbeli korlátainak a megörökölt nehézségeket. Az újjáépítési terv magyarázatában ez a nagyszerû mérnökember kifejti az akkor egyetlen helyes és elfogadható koncepciót. Talán jobb lett volna, ha vállalkoznak az ôsök a város feltöltésére, de mikor lett volna abból városrekonstrukció? Jó lett volna az is, ha nem szorul Szeged ilyen kis karéjba de hiszen a körtöltés így is majdnem 12 kilométer! Így is nagy korszaka volt ez Szegednek. Pénze nem volt akkoriban senkinek a pusztulás után, s téves hiedelem az, hogy netán a segélyekbôl föl lehetett építeni az új várost. Csak a kölcsön segített. Közintézmények építésére 5 millió forintot kölcsönzött Szegednek az állam, magánépítkezésekre pedig 10 milliót. De jól kibiztosította magát a kincstár, mert a magánadósságokért is a városnak kellett kezeskednie. Sugárutak és körutak Lechner európai példaképe Hausmann párizsi városrendezése volt, amely számot vet a modern nagyváros megnövekedett közlekedésével, a lakás, illetôleg a munkahely megközelítésének mind súlyosbodó problémáival, a városlakók egészségügyi szükségleteivel. Éppen ezért széles utcákat, sugárutakat és körutakat létesít, terekrôl és nyilvános parkokról, kényelmi berendezésekrôl, így a vízvezeték, csatornázás, modern világítás általá-

5 2004. március Szegedi Tükör 5 fölött is. A katasztrófa helyén város született, kedves és otthonos, befogadó szülôföld, melynek múltbeli küzdelmeit éppúgy tiszteljük, mint jövô reményeit pártolgatjuk. S bár a történelem nem ismételgeti önmagát, valamiképpen abban a helyzetben élünk, mint a nagy víz után megmaradottak: az építés lázas, iramos éveiben járunk ma is... Centenáriumi emlékmû nossá tételérôl gondoskodik. A feudális idôbôl származó városmagot, amelynek reprezentáns alkotása a vár és templom, a nemesi palota és a céhbe tartozó kisipari mûhely, most körülveszi az új, a maga üzleteivel, bankjaival, bérpalotáival, a modern városi életszínhelyeivel: közhivatalokkal, iskolákkal, kórházakkal és szórakozóhelyekkel. (Bálint Sándor). Királyi látogatás A tervben kifejezôdô nagyvonalúság mely európai igényû nagyváros kereteit jelenti egy kicsit talán illúzió maradt. A szabályosságot is túlzáshoz közelinek érezheti az utókor, de hálás az utak és a terek méretezéséért. Mindez a bírálat nem kisebbíti Lechner érdemeit, mert korának színvonalán, ízlésvilágát tükrözve dolgozott, s ezzel még kritikusaitól is kivívta a kiváló minôsítést. A vész után épült és felépült a város, s ez a szenvedések után mindennél nagyobb gyönyörûséggel töltötte el lakóit. Kaszárnyákat építtetett az állam, díszes középületeket, ez idôbôl való a posta, a bíróság épülete, a híres-hírhedett Csillag börtön, a színház, elkészült az új közúti híd, kétszeres nekifutással a rakpart, az újszegedi vigadó, egy sereg iskola és egyházi épület ban, a király látogatásakor az elôkelôségek nem gyôzték hangsúlyozni, hogy királyi akarat, meg effélék. A nép azonban emlékezett egy valódi történelmi nagyság szózatára. A Kossuthéra. Bármit és mennyit is tegyen a királyi hatalom által támogatott nemzet Szeged javára, ez csak segítség lehet az alkotásnál, de nem maga az alkotás. Ennek nagy munkájában az oroszlánrész mindenesetre Szeged népének csüggedetlen erélyére vár. Akkor is, azóta is. Végül Széchenyi István és Vásárhelyi Pál, a kubikoshad és a legderekabb mérnöki kar, az élni akarás és az élni tudás gyôzött még az elementumok A szegedi nagy árvíz centenáriumán, az újjáépített tiszai rakpart déli csücskén emlékmûvet avattak a minden vízveszedelmek fölötti emberi gyôzelem tiszteletére. Haragos hullámokból emelkedik magasra a szimbolikus emlékmû csúcsa. Ez pedig nem lehet más a mi számunkra, mint az ember. A megmaradni, a küzdeni, az alkotni, a boldogulni képes ember. Segesdy György szobrászmûvész alkotása errôl beszél nekünk himnikus erôvel. Szeged korábban apróbb emlékekkel örökítette meg a drámát. Jeleket rakott a megmaradt épületekre, kis táblácskákkal illette a betört víz szintmagasságát vagy a töltések között tartott ár magasát. Ilyet találunk az alsóvárosi templom belsô oldalajtaján, valamely, íráshoz alig szokott templomszolga vagy egyszerû barát vonásaival. A számos jel 1979-ben a nagykörút sarkán elhelyezett emlékkôvel egészül ki, hirdetve Szeged ma is élô háláját a segélyezésben kitûnt európai nagyvárosoknak, s árvízi szökôkúttal, amely a Dugonics téren csobog és a küzdôk iránti tiszteletet mutatja föl elnevezésével. Ennyi emlék és jelkép között mégis leginkább az élô emlékezet hordozza a hôsök és az építôk emlékét, s egy nyelven beszél a költôvel, Juhász Gyulával: A múlt ködébôl kondul egy harangszó, Mely ötven éve Gergely éjjelén E táj fölött zengett komor, riasztó Hangjával, mint az elveszett remény Nemcsak halál harangja volt ez akkor, Föltámadást is hirdetett szava És nem csupán az ár tört át viharzón, De hajnalt is hozott az éjszaka. Most minden gyászon, romláson, bukáson, Tûzön, vízen keresztül él Szeged.

6 6 Szegedi Tükör március Emlékkiállítás a Móra Ferenc Múzeumban a nagy árvíz 125. évfordulóján Az újjászületett város Tóth István történész-muzeológus rendezi Az újjászületett város címû kiállítást, amit az 1879-es szegedi nagy árvíz 125. évfordulóján, március 12-én 14 órakor Vágás István vízmérnök nyit meg a Móra Ferenc Múzeum dísztermében. Az 1879-es szegedi nagy árvíz 125. évfordulójára a Móra Ferenc Múzeumban készülô kiállítás nem csupán a katasztrófára koncentrál, az csak a kiindulópontja valójában a szerencsétlenség után meginduló újjáépítést, és az újjászületett várost mutatja be egészen a 90-es évekig. Szeged újjáépítése több etapban történt, ezt tükrözi a tárlat elrendezése: a rekonstrukció 1900-ig tartó elsô szakasza után az elsô világháborúig tartó fejlesztések jelentették a második szakaszt, majd a húszas-harmincas évek nagyberuházásai, a klinika- és bérházépítkezések következtek. Mindegyik idôszakhoz korabeli térképeket is bemutatnak, amelyeken jól nyomon követhetôk a fejlesztések. A beruházások tervdokumentációiból is közzétesznek néhányat, valamint épületfotók is segítenek a tájékozódásban. Az újjáépítés tárgyi emlékeit, például Ferenc József látogatásának rekvizitumait programfüzeteket, meghívókat, tollat, vendégkönyveket is megtekinthetik a tárlatlátogatók. Az árvíz után felépített, majd leégett szegedi színház csillárjának és üvegeinek összeégett darabjait is közszemlére bocsátják. A szegedi nag yárvíz idején viszonylag sok fotó készült: nemcsak szegedi, hanem budapesti és hódmezôvásárhelyi fényképész mesterek is fotografáltak. A katasztrófa elsô napjairól, majd a víz visszavonulása utáni helyzetrôl is képet lehet alkotni Letzter Lajos, Lauscher Vilmos, Keglovich Emil, Plohn Illés és Klösz György korabeli felvételei segítségével. A tárlatot Tóth István történész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum muzeológusa a saját munkahelyén fellelhetô anyagokból, valamint a Központi Vízügyi Múzeum esztergomi Duna Múzeumának és a Csongrád Megyei Levéltár dokumentumainak felhasználásával állította össze. Az árvízrôl készült korabeli fotóból mintegy tizenöt szerepel a mostani kiállításon, amely inkább az újjáépítés folyamatát kívánja részletesen bemutatni. Tóth István elmondása szerint a tárlat érdekességei közé tartoznak azok a vázlatok, amelyeket az 1896-os millennium idején meghirdetett árvízi festménypályázatra küldtek be az alkotók. A nagyközönség most elôször láthatja ezeket. Tóth István történész, a kiállítás rendezôje az árvízi képeket mutatja (A Fekete Ház gyûjteményébôl) Köztudott, hogy Vágó Pál pályamunkája gyôzött, de mellette számos érdekes elképzelés létezett, noha mindegyik mûvész Ferenc József március 17-i látogatására koncentrált. Vágó Pál festményének restaurálásakor derült ki, hogy a mûvész elôször hosszú, ulánus ruhában festette meg az uralkodót. A városatyák azonban nem akarták így átvenni a képet. Azt mondták: a magyar király legyen magyaros, huszáros mentében. Vágó, hogy a pályadíjához hozzájusson, átfestette a képet. A restaurátor néhány éve direkt úgy állította helyre a festményt, hogy ez a változtatás látható is legyen. Két 2,5 x 2,5 méter nagyságú látványos diorámás makettet is készítettek a tárlatra, amely jól mutatja az árvíz elôtti és a helyreállítás utáni Szeged városszerkezetét.

7 2004. március Szegedi Tükör 7 A Szegedért Alapítvány elismerése Vágás István hidrológusnak Két sor zsákkal az óceánt is megtartjuk Idén Vágás István hidrológus kapta a Szegedért Alapítvány társadalmi kuratóriumának díját. A vízépítô mérnököt életérôl és árvízi emlékeirôl kérdeztük. Huszonhat évesen katasztrofális áradást éltem át a Duna mellett mondta Vágás István élete elsô komoly árvízére emlékezve. Feladatom akkor a Csepel-sziget védelme volt, majd Baja és Hercegszántó következett. Egészen a tél végéig dolgoztunk, egyik gátszakadást hárítottuk el a másik után. A kétkerekû lovas kordékon emberfeletti munkával hordtuk a földet. Összesen tizenöt árvíz mellett segédkeztem a Duna mentén, a Csallóköztôl le, egészen Bajáig. Az 1962-es, a 64-es és 65- ös áradások már a tiszai töltéseken találják a fiatal és ambiciózus mérnököt, akinek az 1966-os márciusi víz azért is emlékezetes, mivel szinte a gátakról utazott fel Budapestre, hogy megvédje kandidátusi disszertációját. A 74-es évrôl csak annyit jegyez meg, hogy akkor kétszer áradt a Tisza, a 80-as vizet viszont azért emeli ki, mert a Körösön akkor átszakadt a töltés. A 81-es pedig a nyári gát átszakadása miatt tûnt ki a sorból. Aztán néhány évnyi nyugalom következett. Egészen 1998-ig, bár akkor a beregiek még sikeresen védekeztek foglalja össze az általa átélt árvizek sorát a nyugdíjas vízépítô, a következô évben viszont már nagyon magas volt a víz ben is elég nagyra emelkedett, mégsem érte el a 70-es szintet ben viszont a Felsô-Tiszán átszakadt a gát. A szegediek életében, csakúgy mint a vizesekében, kiemelkedô eseménynek számított az 1970-es árvíz mondta Vágás István. Igen tartós volt, hiszen hét teljes héten keresztül állt a víz. Elszámolásomba minden egyes napon 16 óra munkát írtam be, de csak azért, mert ennél többet hivatalosan nem engedtek. Akkoriban már nem a gáton, hanem a hivatali szobámból irányítottam százhúsz ember munkáját. Az elôrejelzésekért is felelôs voltam, az újságírókkal pedig folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Egyik sem egyszerû dolog, mert árvíz idején, érthetôen, hihetetlenül ideges mindenki ben kifejezetten pánikhangulat uralkodott, sokan már a kilencven évvel korábbi nagy szegedi árvizet emlegették, és nekünk ôszintén be kellett számolnunk arról, hogy soha nem látott méretû áradás várható. Világosan emlékszem: az egyik újságíró megkérdezte tôlem, hogy kiürítse-e a hullámtérben álló nyaralóját. Azt válaszoltam, ha aznap délig nem is, legkésôbb Az 1970-es árvíz huszonnégy óra múltán feltétlenül értesül róla. A következô sajtótájékoztatón nem láttam, csak a kollégáitól hallottam, hogy éppen a háza berendezését menti. Késôbb, amikor találkoztunk, elárulta: még nekem sem hitte el, hogy ekkora víz jöhet. Az 1970-es árvíz után Szeged-Tápé-Algyô körzetében megerôsítettük a töltést magyarázta Vágás István, mivel az olajosok akkoriban települtek arra a környékre, és így felemelkedett a terület értéke. Elsôsorban nem magasítást végeztünk, hanem a töltéstestet vastagítottuk meg. Tapasztalataim szerint ugyanis ez a legfontosabb, és hogy egész hoszszában teljes legyen. Két sor zsákkal az óceánt is megtartjuk! A hetvenes évek elejére a téglából épült szegedi partfal eléggé elöregedett. A víz után megvizsgálták, és jó minôségû talajjal újraalapozták. Nemcsak a partfalat újították fel és magasították meg, hanem szinte az egész Tisza-medret kibélelték. Rôzseszônyeget helyeztek a kanyarulat szegedi oldalába, ezzel biztosítva a medret. Az elkészült alsó réteget somoskôújfalui bazaltkôvel terhelték le. Csak utána fogtak hozzá a partfal építéséhez, amiben Vágás István a vízügyi igazgatóságot képviselte, az építés vezetôje pedig Kováts Gábor volt. Bizonyos, hogy ha ben és 2000-ben nem állt volna a régi-új partfal és a védmûvek, a Tisza ismét elárasztja Szegedet mondta a hidrológus, majd kitért a válasz elôl, amikor prognózisát kértem. Nem tudjuk összességében, miért alakulnak ki száraz és nedves periódusok, és azt sem, hogy az utóbbiakat hogyan lehetne elôre jelezni. Általában három idôszakban árad a Tisza. Tél végén vagy tavasz elején, mint a 2000-es évben, és ez rendszerint a hóolvadásból keletkezik. Tavasszal és nyár elején figyelhetô meg a következô, mint 1970-ben; ezt a víz felszínén úszó levélszônyeg miatt zöldárnak is nevezik. Az ôszi áradás a kiürült meder miatt általában nem fenyegeti Szegedet. Vágás István szerint a Tiszán feltétlenül meg kell építeni a Vásárhelyi-tervben szereplô tározókat. Számukat gyarapítani kell, mégpedig folyamatos munkával. Nyomatékkal hangsúlyozta, hogy 1879-ben Szeged azért merült hullámsírba, mert a szabályozást nem fejezték be határidôre. Dombai Tünde

8 8 Szegedi Tükör március Filmpremier a Városi Televízióban Dokumentumfilm készült a szegedi árvíz emlékére. A kortársak feljegyzései alapján meséli el az események sorát, számítógépes grafikával illusztrálva a víz pusztítását. A víztôl vett város A Városi Televízióban március 11-én, este fél 8-tól lesz látható az 1879-es szegedi árvíznek emléket állító dokumentumfilm. Az ötlet gazdája, Kozó Attila a vágóasztal mellett beszélt a kezdeményezésrôl, és arról is, hogy történelem földrajz szakos végzettségûként mindenekelôtt szakmai nézôpontok irányították. A forgatókönyv megírása mellett az anyagi háttér elôteremtésére is ô vállalkozott. A film elkészítését az önkormányzat mellett az Ativizig és a Városi Televízió támogatta. A víztôl vett város rendezôje Hell István, az igényes szegedi felvételek pedig az operatôr, Szögi László munkáját dicsérik. A 125 évvel ezelôtti katasztrófa eseményeinek hiteles felidézését Vágás István címzetes egyetemi tanár, vízépítô mérnök és Hemmert János festômûvész, az árvíz történetének kutatója segítették. A forgatókönyv november végétôl két hónapon át készült, ezután következett a néhány hetes forgatás. Dokumentumfilmünk vázát korabeli feljegyzések adják kezdte sorolni Kozó Attila. Olyan korabeli táviratot, riportsorozatot, újságcikkeket és visszaemlékezéseket használtunk fel, melyek pontosan érzékeltetik azoknak a rettenetes óráknak a hangulatát. A szövegek szerzôit jelmezes színészek elevenítik meg. Például Lechner Lajost Székhelyi József, Jókai Mórt Janik László, Mikszáth Kálmánt Kiszely Zoltán, Lázár Györgyöt pedig Gömöri Krisztián játssza. A hatásos jelenetek azért is különösen emlékezetesek, mert a rögzítést egyetlen napra kellett besûrítenünk. De mindannyian fegyelmezetten dolgoztak, ezért lendületesen haladt a munka. A belsô felvételeket a Somogyi-könyvtár emlékszobájában és tévéstúdióban készítettük. Külsô helyszíneket természetesen a Tisza-parton kerestünk, valamint a régi és az újabb szegedi utcákon. Olyan részleteket válogattam a forgatókönyvbe, amelyek a lehetô legpontosabban segítik a nagy árvíz megértését. Azért is ragaszkodtam a kortársak feljegyzéseihez, mert a már eddig is pontatlan és meglehetôsen hiányos ismereteket nem kívántam tovább bonyolítani legendák emlegetésével. A filmbôl így többek között kimaradt az Ilovai malom esete, ahová a molnár a környékbelieket hívta, hiszen, mint mondta, a malom falai annyira erôsek, hogy nem árthat nekik az ár. Be is mentek a szomszédos házak lakói, az állataikat is magukkal vitték. A hatalmas víz azonban elsodorta valamennyiüket, egyedül a molnár maradt életben. Ugyancsak ki kellett hagyni a forgatókönyvbôl azt a legendát, amely szerint a régiek úgy mondták, Szeged csak akkor születhet újjá, ha elôjönnek a halottai. S valóban így lett, mivel az áradat elöntötte a szegedi temetôket, és a sírokból kimosta a koporsókat, így azok közül több csakugyan a víz felszínén lebegett. Nem szól a film arról a Dorozsmánál kimentett dereglyérôl sem, amiben tizenegyen húzták meg magukat. Amikor a helyiek megtudták, hogy Szeged felôl jöttek, dühükben majdnem felkoncolták ôket. Azt gondolták ugyanis, hogy a szegediek szándékosan eresztették Dorozsmára a vizet. Csak a fôszolgabíró határozott fellépésén múlt, hogy ismét megmenekültek. A filmben látható jelenetek közül Kozó Attila a középpontba állított Mikszáth Kálmán-monológot emelte ki, amikor a városházán éjjel, nem sokkal két óra után a fiatal újságírónak tudomására jutott a gátszakadás. Nagy Jánosnak hívták a hírhozót, aki vizesen, sárosan rontott be a tanácsterembe, és elôször számolt be arról, hogy a víz kezdi elönteni Rókust és Felsôvárost. A film végén az alkotók sorra veszik a védekezésben emberfeletti áldozatot vállalók nevét ôrzô utcákat, tereket és emléktáblákat. Megtudjuk, hogy báró Pulz Lajos altábornagy, a Temesvárról érkezô katonaság parancsnoka volt. Az ô mentést segítô hadtestében szolgált az a Steunl százados, aki kötéllel a derekán beleugrott a gátszakadásba, hogy a társai által ledobált földeszsákokat a tátongó résbe tömje. A Pillich Kálmán utca arra a szegedi tanácsnokra emlékeztet, aki tagja volt a vészbizottságnak, és fontos szerepet vállalt a hajóhíd felépítésében. Belvárosi tér ôrzi Lechner Lajos, az újjáépített Szeged megtervezôjének nevét. Kevesen tudják róla, hogy a kártalanításkor mindenkinek igyekezett ott és ugyanakkora telket visszaosztani, ahol a régi volt, mégpedig úgy, hogy azokat az új körutas-sugárutas tervekhez igazítva jelöltette ki. Dombai Tünde

9 2004. március Szegedi Tükör 9 A gálamûsor eddig minden évben az árvízi újjászületést ünnepelte Tizenötéves a Szegedért Alapítvány A véletlenek furcsa egybeesése, hogy a Szegedért Alapítvány létrehozásának 15. évfordulóján újra az ötletgazda, Debreczeni Pál a soros elnök. A hagyományos gálát március 13-án rendezik meg a színházban. A város szellemi életének támogatása érdekében 15 évvel ezelôtt nyolc alapító cég által létrehozott Szegedért Alapítvány kiállta az idôk próbáját. A másfél évtized során több mint 105 millió forinttal jutalmaztak 60 díjazottat, 200 könyv megjelenésénél bábáskodtak, 150 külföldi tanulmányutat finanszíroztak fiatal kutatóknak, mûvészeknek és sportolóknak. Mindeközben lezajlott egy rendszerváltás, kormányok és politikai erôk váltották egymást, az alapítvány mégis megôrizte függetlenségét. Ezt az országban egyedülálló jelenségnek tarja Debreczeni Pál, a szegedi Domet Rt., valamint a Villány melletti Vylyan Szôlôbirtok és Pincészet Rt. tulajdonosa, aki a Szegedért Alapítványt kitalálta, és aki a nevezetes évfordulón újra a soros elnöki tisztet tölti be. Sok múlott a kuratóriumokon, az elnökségen, vagyis azon, hogy a különbözô területeken dolgozó emberek kizárólag Szeged szellemiségét tartották szem elôtt. Bevált az évente cserélôdô tisztség, a soros elnökség intézménye, amit azért találtak ki, hogy egy személy ne telepedhessen rá az alapítványra. Protokolláris funkció, de legfontosabb feladata mégiscsak kapcsolatai révén a pénzszerzés. A Szegedért Alapítványnak ma több mint száz támogatója van. Gálamûsorának napja amelyet az alapításkor az es nagy árvíz évfordulójához kötöttek Péter László professzor javaslatára igazi népünnepély, egy olyan nap, aminek mindenki felhôtlenül örül. F. K. A Szegedért Alapítvány fôdíját ebben az évben Molnár József mikrobiológus, rákkutató professzor kapja meg, aki közel fél évszázada él Szegeden. Itt szerzett orvosdiplomát, máig elsô és egyetlen munkahelye az orvostudományi egyetem mikrobiológiai intézete. Kutatásait, publikációit az egész világon figyelemmel kísérik: 10 könyv szerzôje, illetve társszerzôje, 224 cikke jelent meg nemzetközi folyóiratokban. Miközben számos hazai tudományos társaság tagja, elnöke az Európai Unió kemoterápia rezisztencia összehangolt kutatásainak, amely munkacsoportban 24 európai ország rákkutatással foglalkozó tudósa vesz részt. A tudományos kuratórium díjazottja Csillik Bertalan anatómus professzor, aki tôsgyökeres szegedi, itt végezte el iskoláit, minden e városhoz és az orvostudományi egyetem anatómiai intézetéhez köti. Iskolateremtô tudósként tartják számon, elôadásai élményszámba mennek, ô indította el az egyetem német nyelvû anatómiai oktatását. Több mint 200 tudományos közleményt jelentetett meg, 28 könyv szerzôje, fô kutatási területe Díjazottak az idegrendszer szerkezete és mûködése. A mûvészeti kuratórium Meszlényi László karnagynak, zenetudósnak, zenetanárnak ítélte oda az elismerést, aki ugyan Pécsett nôtt fel, de szegedinek vallja magát óta él a Tisza-parti városban, itt szerzett oboatanári diplomát 1961-ben, de karnagyként, zenekarvezetôként, kürtmûvészként legalább enynyire közismert. A konzervatóirumban megszervezte és vezeti a Musica Parlante együttest. A társadalmi-állampolgári kuratórium díjazottja Vágás István vízépítô mérnök, hidrológus, akit családjával együtt 1945-ben telepítettek a Tisza-parti városba, de Budapesten szerzett mérnöki diplomát, majd a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben végzett tudományos munkát. Itt lett élete a hidrológia, szinte minden jelentôsebb árvíznél, így az 1970-es szegedinél is szerzett tapasztalatokat. Szegedre 1965-ben tért vissza, az Ativizig fôosztályvezetôje lett. Hozzájárult ahhoz, hogy az új védvonalak, töltések kiépítésével 1970 óta Szegedet nem öntötte el az árvíz.

10 10 Szegedi Tükör március Fesztivál Tavasz 2004 Megszólalnak a templomok harangjai A év a bôség zavara, hiszen a korábbi esztendôkhöz hasonlítva lényegesen több szegedi évfordulós emlékünnep és új kulturális program színesíti a kínálatot. Dr. Pászti Ágnes humánpolitikai tanácsnok asszonyt arról kérdeztük, hogyan és milyen rendezvényekkel készül a város. Pászti Ágnes és Kormos Tibor egyeztet Mielôtt a város legnagyobb ünnepségsorozatáról, a szegedi nagy árvíz 125. évfordulójára emlékezô rendezvényekrôl beszélnék, ki kell emelni, hogy 2004 Bálint Sándor-emlékév száz esztendeje született, emlékezni fogunk Móra Ferenc születésének 125., halálának 70. évfordulójára, idén 35 éves a Bartók Béla Mûvelôdési Központ, 150 éves Szeged vasútja és 15 éves a vadaspark. A zenei élet kiemelkedô eseménye a Vaszy-év születésének 100., halálának 25. évfordulója alkalmából, de a Molnár Dixieland is idén 40 éves. Szeged város kulturális életének új színfoltja lesz az I. Szegedi Tavaszi Fesztivál, március 25-tôl április 1-jéig. Az évet természetesen a szegedi nagy árvíz 125. évfordulója, azaz március határozza meg, s az újjászületés jegyében állítottuk össze a Szegedi Szabadtéri Fesztivál programját is hangsúlyoz- za Pászti Ágnes. A tanácsnok asszony a programról elmondta, hogy az árvízi megemlékezés március 11-én, csütörtökön este fél hétkor fáklyás felvonulással kezdôdik, a Széchenyi térrôl és a város különbözô pontjairól a felújított árvízi emlékmûhöz vonulnak az ünneplôk, ahol 19 órakor az emlékezés keretében átadják az árvízi örökmécsest. Ünnepi beszédet mond dr. Botka László polgármester, s a programban közremûködnek a Szegedi Nemzeti Színház mûvészei, a városi kórusegyesület tagjai, a Fricsay Ferenc fúvószenekar, valamint az Akropolis táncstúdió. Március 12-én hajnali fél kettôkor megszólalnak a harangok. Fél tízkor a rókusi 98-as ôrház mellett újraavatják az árvízi emlékkövet, 11 órakor a városháza dísztermében nyilvános emlékülés lesz az árvízi évforduló tiszteletére Szeged város, a Dugonics Társaság és az ATIVIZIG közös rendezésében. Délután két órakor Az újjászületett város címmel kiállítás nyílik a Móra Ferenc Múzeum dísztermében. Március 13-án, szombaton tartják a nagyszínházban a Szegedért Alapítvány 15. díjkiosztó gálaestjét. A felsoroltakból is látszik hangsúlyozza Pászti Ágnes, hogy a város tisztelettel adózik a szegedi nagy árvíz évfordulójának, és méltóképpen emlékezik arra, hogy az összefogás eredményeként egy teljesen elpusztult várost lehetett romjaiból újjáépíteni. Emberi akarattal és hat európai fôváros, London, Róma, Brüsszel, Párizs, Bécs és Berlin segítségével. Petôfi-Rock a múzeum elôtt A Móra Ferenc Múzeum elôtt március 15-én délután 3 órakor a Pinceszínház társulata felújítja a Szegedi Egyetemi Színpad Paál István rendezésében ban bemutatott Petôfi napja címû produkcióját, amely késôbb Petôfi-Rock néven vált legendássá. A JATE vezetése azzal bízta meg Paál Istvánt, hogy a költô születésének 150. évfordulójához is kapcsolódva készítsen a társulatával egy nagyszabású Petôfimûsort, amely a forradalmi ifjúsági napok alkalmából is elôadható. Paál a szokványos, mappából felolvasott versösszeállítás helyett valami újat akart. Utánanézett, hogy az 1848-as forradalom napjaiban milyen jelentéseket, fel- és leiratokat küldözgettek egymásnak a rendôri szervek, a helytartótanács és a nádor. Egy olyan összeállítást készített, amelyben a korabeli jelentéseket szembesítette a költô naplójával és három, a forradalom napjaiban írt versével. Így egy drámai hatású dokumentummûsor született, amelyhez Vági Lászlótól, az Angyalok együttes vezetôjétôl kért zenét. A Grotowski-féle szegény színház jegyében fogant produkció hatalmas sikert aratott. Az március 15-én az Auditórium Maximumban megtartott bemutató a közönség bevonásával zajos ünnepléssé, már-már tüntetéssé változott. A nézôk spontán kivonultak az utcára, végighaladtak a korzón egészen a Móra Ferenc Múzeumig, ahol a társulat egyik tagja, Dózsa Erzsébet elszavalta A Tûz márciusát. Az elôadás létrehozóit figyelte a rendôrség, volt olyan, akit rövid idôre le is tartóztattak.

11 2004. március Szegedi Tükör 11 Szoboravatással, gálakoncerttel emlékeznek a legendás muzsikusra Vaszy tér a színház mellett A szegedi operajátszás felvirágoztatójára, a 25 évvel ezelôtt elhunyt Vaszy Viktor karmesterre, zeneszerzôre, színházigazgatóra március 16-án szoboravatással, névadóval és gálakoncerttel emlékezik a város. A szegedi Vaszy-év rendezvénysorozata már az elmúlt nyáron, a legendás muzsikus születésének 100. évfordulóján megkezdôdött. Akkor sokan úgy érezték, nagyobb szabású programmal kellett volna tisztelegni a város operajátszását, sôt egész zenei életét felvirágoztató karmester és színházigazgató emléke elôtt. Erre most, halálának 25. évfordulója kapcsán nyílik jó lehetôség. Vaszy Viktort épp a szegedi nagy árvíz 100. évfordulóján, március 12-én a Falstaff kisszínházi próbáján, vezénylés közben érte a halál. Két és fél évtized múltán ma is hiányzik dinamikus egyénisége, szakmai tudása a város kulturális életébôl. Botka László polgármester az emlékére szervezett nagyszabású szegedi rendezvénysorozat sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: miként a többi idei jubileum, a Vaszy-év is egyszerre szól a tradíciókról és az újjászületésrôl. A megemlékezések koordinálására a város díszpolgárát, Vaszy egyik legkedvesebb énekesét, a Kossuth-díjas Gregor Józsefet kérték fel, aki a zenei kollégium, a színház és a szimfonikus zenekar vezetôivel szervezte meg a programsorozatot. Botka László úgy vélte, azzal, hogy a Szegedi Nemzeti Színház és a Belvárosi mozi közötti teret róla nevezik el, valamint szobrot kap a Dóm téri panteonban, a város méltó emléket állít Vaszy Viktornak, akinek karmesteri és színházszervezôi életmûve olyan biztos alap, amelyre az utódok is építhetnek. Március 12-én 15 órakor koszorúzást rendeznek Vaszy sírjánál, a dómban pedig a 18 órai mise után Gyüdi Sándor vezényletével elôadják a Missa pro pace címû Vaszy-misét. Az ár- Gyüdi Sándor, Gregor József és Molnár László a Vaszy emlékére rendezett program sajtótájékoztatóján Gábor Géza és Rálik Szilvia, a gálaest szólistái vízi jubileumi ünnepségek miatt azonban március 16-án tartja a város a Vaszy-emléknapot. Délelôtt 10 órától a belvárosi mozi kamaratermében Kozma József alpolgármester megnyitója után levetítik a Vezényel Vaszy Viktor címû, 1969-ben készült portréfilmet. 15 órakor Botka László avatja fel Fritz Mihály szobrászmûvész Vaszy-szobrát a Dóm téri panteonban. Az avatón Gyüdi Sándor vezényletével a Vaszy Viktor Kórus névadója egyik utolsó, Juhász Gyula versére komponált kórusmûvét énekli el. 16 órától a Somogyi-könyvtár I. emeleti folyóirat olvasójában az örökösök ünnepélyesen átadják Vaszy kottahagyatékát, amelybôl kiállítás is nyílik, Dobó Katalin pedig Vaszy ujjlenyomatok címmel tart elôadást. 18 órakor Székhelyi József színigazgató avatja fel a Vaszy Viktor teret a teátrum mellett kor Meixner Mihály, a Magyar Rádió munkatársa nyitja meg a színház elôcsarnokában a Gyémánt Csilla által rendezett In memoriam Vaszy Viktor címû kiállítást. 19 órakor emlékkoncert kezdôdik a színházban, amelyen a magyar énekesgárda krémje lép fel: Rálik Szilvia, Váradi Zita, Wiedemann Bernadett, Fekete Attila és Káldi András, a Magyar Állami Operaház magánénekesei, Gregor József és Gyimesi Kálmán, a Vaszy Viktor Szegedi Nemzeti Színház örökös tagjai, a Vaszy-korszak vezetô énekesei, valamint Kóbor Tamás és Gábor Géza, a szegedi operatársulat mostani fiatal tehetségei. A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok énekkarát és a Szegedi Szimfonikus Zenekart Gyüdi Sándor és Molnár László vezényli. A reprezentatív gálahangversenyen a Vaszy Viktor által is repertoáron tartott népszerû operákból Nabucco, Bajazzók, Macbeth, Simon Boccanegra, Lammermoori Lucia, Parasztbecsület, Rigoletto, Tosca, Szicíliai vecsernye, Sámson és Delila, Otello, Manon Lescaut, Turandot, Falstaff és Aida csendülnek fel részletek.

12 12 Szegedi Tükör március A vízhez mindig kötôdô város Európa kapuja A közlekedés és Szeged Szeged várossá válásának legfôbb motorja a Tisza Maros találkozása nyújtotta lehetôségek kihasználása volt. Meghatározó szerepet játszott a város fejlôdésében a hely kiváló fekvése és jó közlekedés-földrajzi helyzete, a kitûnô kikötési lehetôség és a jó átkelôhely. A Szeged nemzetség halásztanyája azért tudott minden más Tisza menti halásztanya fölé emelkedni, mert a Maros nagyon alkalmas volt a hajózásra. Ezért kiváló lehetôséget biztosított az erdélyi kincsek (só, fa, stb.) biztonságos szállítására ír tanulmányában dr. Abonyiné dr. Palotás Judit, az SZTE gazdaságföldrajzi tanszékének docense, arról a város mennyire kötôdik a vízhez. Mai szakkifejezéssel élve Szeged fejlôdését nagyrészt a történelme korai szakaszában kialakult logisztikai központ szerepkörének köszönhette, a halásztanya közelében létrehozott sóház, a sópajták (raktározás), a szárazföldi és a vízi szállítási eszközök, a piaci és vásári értékesítés feltételrendszere, a sóhordók kiképzése és biztosítása. Dinamikusan bôvült a kereskedelemben résztvevô termékek köre, foglalkoztak bor-, méz-, gabona-, paprika-, gyümölcs-, ló- és marhakereskedéssel. Hamarosan egyre jelentôsebbé vált az ipari termékek szerepe is. Elôször azok az ipari ágazatok fejlôdtek ki városunkban, amelyek a környék mezôgazdasági termékeit dolgozták fel. Így különösen fontos volt a malomipar, a paprikaôrlés, a szappanfôzés, a szalámifeldolgozás, a tarhonyakészítés, a növényolajipar, a kenderfeldolgozás, a dohány- és a szivargyártás, a cirokfeldolgozás és a bôripar. Az iparûzôk között egyes szakmák kitûntek jelentôségükkel, mint pl. a papucskészítés, az asztalos, a kocsigyártó és a fényezô, a kosárfonó, a kefekötô a szíjgyártó, a kelmefestô, a cipész, a csizmadia, a férfiszabó, a fazekas, a cserépkályhás, a kovács, a lakatos, a késes és a könyvkötô után újabb lendületes fejlôdés bontakozott ki a városunkban. Ismét élénkült a hajóforgalom a Maroson, a Tiszán, és a Dunán, ami kedvezôen hatott a faés a hajóipar fejlôdésére, hozzájárult az ipar és a kereskedelem további erôsödéséhez. A hajózásban fordulópontot jelentett a gôzhajók megjelenése Újabb lökést jelentett a város fejlôdésében az Osztrák-Magyar Államvasút Társaság Pest és Szeged közötti szakaszának a kiépítése 150 esztendeje. A vasútvonalak szegedi keresztezôdése a város gazdaságának igazi emeltyûjévé szolgált. Mindez igazi komplex közlekedési csomóponttá emelte a várost. A rendszerváltozás után azonban az infrastrukturális ellátottságból a közlekedési helyzet volt az egyik leggyengébb láncszem. Az autópálya hiánya, az elérhetôség ideje, minôsége, költsége visszavetette a fejlôdésben Szeged térségét. Nem jött dinamikusan a külföldi mûködôtôke és a nagy hazai befektetôk is mellôzték a térséget. Most, hogy a közúti, a vasúti és a légi közlekedés ütemesebb fejlôdése van kibontakozóban, ismét új helyzet fog elôállni. Mindent meg kell tennünk, hogy ezeket az összehangolt fejlesztéseket minél gyorsabban megvalósítsuk. Most már ne azzal foglalkozzunk, hogy az intenzív külföldi mûködôtôke beáramlás idôszakában milyen fejlesztési forrásoktól estünk el, hanem ragadjuk meg a most elôálló új helyzetbôl fakadó lehetôségeket. Térségünk az EU-hoz való csatlakozás pillanatában különösen felértékelôdik. Ebbôl fakad Szeged logisztikai szerepkörének bôvítése és erôsítése. Az Európai Unió további bôvülésével a határon túli kapcsolatok megizmosodnak, újraélednek. Mindez nagymértékben köszönhetô az M5-ös autópálya és az M43-as gyorsforgalmi út tervezett megépítésének. Egyszer már Szeged fejlôdésének a motorja, a környezetébôl való kiemelkedésének alapja a szállítás és a kereskedelem volt, de a közeljövôben ez magasabb szinten, más szerepkörökkel oktatás, képzés, tudományos kutatás, szellemi tôkét igénylô iparágak, idegenforgalom, magas szintû szolgáltatások kiegészülve megismétlôdhet fejezi be dr. Abonyiné dr. Palotás Judit.

13 2004. március Szegedi Tükör 13 Március 12-én éjfélkor új idôszámítás kezdôdik: matricával utazhatunk Az M5-ös fejezeteit már nekünk írják A Budapest és Kiskunfélegyháza közti mintegy száz kilométeres autópályát a kormány döntése és Medgyessy Péter miniszterelnök ígérete szerint március 12-én bekapcsolják a matricás állami díjrendszerbe. Egyelôre elképzelni sem tudjuk, miként állnak majd föl március 11-én éjszaka a fizetôkapuknál szolgálatot teljesítôk a helyükrôl és csukják be maguk mögött végleg a fülke ajtaját, s állítják függôlegesre a sorompókat. Információink szerint az AKA és az ÁAK között jelenleg is folyamatosan tartó tárgyalásokon szó esett a dolgozók átvételérôl is. Egyelôre nincs döntés arról sem, mi lesz a fizetôkapuk sorsa. Amikor Medgyessy Péter miniszterelnök január 11-én elsô alkalommal bejelentette, hogy az állam kivásárolja az AKA Rt. részvényeinek 40 százalékát, s március 12-étôl, a nagy árvíz 125. évfordulóján már matricával utazhatunk a sztrádán, a KÉSZ Kft. vezérigazgatója, Varga Mihály felkiáltott: cége akár ingyen is lebontaná a kapukat. Az már biztos, hogy az állam, vagyis ÁAK Rt. a HVB Bank Hungary Rt. 83 millió euró hozzávetôleg 21,5 milliárd forint hitelébôl vásárolja meg az AKA részvényeinek 40 százalékát. A hitelre a kormány határozatának megfelelôen a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. vállal garanciát. Úgy tudjuk, az MFB-nek kifejezetten jó feltételeket sikerült kialkudnia: a HVB Banktól kapott hitel uniós bankközi kamatlábhoz kötött éves kamata jelenleg a 4,3 százalékot sem éri el. Az AKA kisebbségi részvénycsomagjának megvásárlásához szükséges hitelcsomag mellett ugyanakkor az MFB még további 474 millió euró tehát hozzávetôleg 123 milliárd forint hitelre vállal kezességet. Az M5-ös matricásítása miatt a pénzintézetnek elsôként a koncessziós társaság 205 millió euró 53 milliárd forint hosszú lejáratú hitelére kell garanciát adnia. Az AKA eredeti befektetôinek kezében maradó 60,52 százalékos részvénycsomag késôbbi kivásárlására az államnak 2009 végéig lesz lehetôsége. A számítások szerint az autópálya Szegedig vezetô 45 kilométerének megépítése mai áron 365 millió euróba csaknem 95 milliárd forintba kerül majd. Ezt az összeget az AKA újabb hitelek felvételével teremti elô. A megállapodások szerint a szerzôdéskötés esetleges elhúzódása esetén a koncessziós társaság 80 millió euró (több mint húszmilliárd forint) áthidaló hitelt vehet fel az M5-ös továbbépítéséhez, ami így nem kerül veszélybe. A korábbi közlések szerint az M5-ös matricásításáért a költségvetés az idén mintegy 12 milliárd, jövôre 17, 2006-tól évi 25 milliárd forintot fizet majd. F. K.

14 14 Szegedi Tükör március Az újjászületés Szeged évi költségvetésében kiemelt városfejlesztési projektek között szerepel a Szent István tér rehabilitációja, a Mars tér rendezése, a nagybani agrárcentrum építése, a Tisza parti stadion felújítása, villamossín-rekonstrukció a Tisza Lajos körúton, a logisztikai központ, a repülôtér fejlesztése, a szociális bérlakások számának növelése, a kisszínházi rekonstrukció, a kórház és a Vasvári Pál iskola felújítása, az ISPA-támogatással épülô csatorna, valamint a regionális hulladékgazdálkodási beruházás. Közlekedésfejlesztésre az áthúzódó feladatokkal együtt 758 millió forint szolgál, amelyek közül a legjelentôsebb beruházás a Tisza Lajos körút rekonstrukciója. A tervezett beruházás keretében a Gogol és a Mérey utcák közötti szakasz átépítése valósulhat meg oly módon, hogy ez az útpályát, a villamosvágányt, és hat csomópontot is érint. Az új tömegközlekedési sáv az utasok kényelmét jobban szolgálja. Az elektromos tömegközlekedés fejlesztése a szolgáltatás zavartalan fenntartásához nélkülözhetetlen. A kerékpárút-alap elkülönített összege a meglévôk összekötését, hálózattá építését, valamint újak építését teszi lehetôvé. Az úthálózat stabilizálását, felújítását az erre célra elkülönített 220 millió forintos alap biztosítja. A várható csatornázási munkák elvégzését követôen helyre kell állítani az érintett területeken lévô utakat is. A stratégiai fejlesztési iránynak megfelelôen a kiemelt infrastrukturális beruházások között a Szegedi Regionális Repülôtérre vonatkozó hatástanulmány elkészítése, a Szent István téri piaccsarnok építése, a Mars tér tervezésének, valamint a nagybani piac tervezésének elôkészítése a legfontosabb, ezekre különített el a közgyûlés költségvetési forrásokat. Az ISPA által támogatott Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Programhoz a központi, valamint ISPA-támogatással megemelt önerô együttes összege, 75 millió forint. Az egészségügyi beruházásokra tervezett 365 millió egyrészt az egészségügyi gép-mûszer beszerzéshez szükséges saját forrás Fejlesztés és egyensúly Szegeden, ahol 50 milliárd forintból gazdálkodnak az idén, a tavalyihoz képest a bevétel 26,9 százalékos növekedését tervezik. Ez egyrészt a novemberben megindult csatornázási munkák ISPA-támogatásából, másrészt a saját bevételek 13 százalékosra tervezett emelkedésébôl adódik tudtuk meg Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármestertôl. A város 2003-hoz képest 7,2 százalékkal nagyobb állami támogatásból gazdálkodhat. Az idei prioritások közül Szentgyörgyi Pál a fejlesztéseket és a költségvetési egyensúly javítását emelte ki. Elmondta: a tavalyi 20 százalékkal szemben az idei 53 milliárd forintnyi kiadás 33 százalékát fordítják beruházásokra. A fejlesztésekre forrásokat szabadítanak fel, egyebek mellett értékpapírokban fekvô megtakarításokat használnak fel önerôként. Szociális bérlakások vásárlására, valamint a meglévô ingatlanok rekonstrukciójára 1,6 milliárd forintot költenek. Felújítják a Tisza Lajos körútnak a Dugonics tér és az Anna-kút közötti szakaszát, többvágányúvá teszik a 4-es villamos immár teljes belvárosi vonalát. A korábbinál több pénzt fordítanak sportcélú beruházásokra, az utak karbantartására és kerékpárút-építésre.

15 2004. március Szegedi Tükör 15 évének költségvetése összegére nyújt fedezetet, valamint a városi kórház címzett támogatással megvalósuló felújításának önerejére. A fejlesztések után a kórház reumatológiai részlege is korszerûbb lesz. Az oktatási célú beruházások 134 millió forintos tervezett öszszege egyrészt a Radnóti Miklós Gimnázium korszerûsítésével, felújításával kapcsolatos befejezô munkákra szolgál, míg a Bálint Sándor Általános Iskola korábban elhatározott bôvítése 75 millióval került be a tervbe. A Vasvári Pál Szakközépiskola felújítása a évre esô saját forrással szerepel a költségvetésben. A kulturális beruházások között a kamaraszínházi rekonstrukció várhatóan januárban befejezôdik. A közgyûlés tavalyi döntései alapján a kiskundorozsmai mûvelôdési ház építése, a gyálaréti, valamint a petôfitelepi felújítása, valamint a szôregi mûvelôdési házzal kapcsolatos munkák fedezete áll rendelkezésre. Sport célú beruházások keretében a városi stadionban mûfüves pálya épül, a Kisstadionban mûanyag pálya alakítható ki, valamint a futballpálya eredményjelzô, illetve a függesztett kosárlabdapalánk is megvalósulhat. A Dóm elektromos hálózatának rendbetételéhez az önkormányzat 15 millióval járul hozzá. A mozgásukban korlátozott emberek közintézményekbe történô akadálymentes bejutásának biztosítására 30 millió forint jut. A lakásalap pályázaton elnyert támogatásából, valamint forrásaiból valósulhat meg a Belváros II. tömb (Somogyi u- Kelemen u.-kölcsey u.) rekonstrukciója, ami jelentôs bérlakás állomány gyarapodással, 100 új lakással jár. Az alap forrásaiból továbbra is az elsô lakást szerzô fiatal házasok, valamint a vásárlók és építôk akik a helyi rendelet által szabott feltételeknek megfelelnek kaphatnak támogatást az erre biztosított 150 milliós keretbôl. Bevételek, kiadások A várható bevételek és kiadások mellett a tervezett hiány összege 2967 millió forint, amelybôl a mûködési jellegû 901, a felhalmozási 2066 millió forint. A tervezett hiány az önkormányzat évi eredeti költségvetésében meghatározott 5649 millióról 2682-vel csökkent, így az eredetileg tervezett 3538 milliós hiánynál a várható 571- gyel kevesebb. Március 12-tôl matrciás az M5-ös autópálya Megérett a rendezésre a Szent István tér

16 16 Szegedi Tükör március Programajánló MÁRCIUS 11., CSÜTÖRTÖK A szegedi Nagyárvíz 125. évfordulójára emlékezünk. Árvízi futóverseny a Szegedi Egyetem szervezésében tól fáklyás felvonulás. Emlékest. 19 óra: Megemlékezés a felújított Árvízi Emlékmûnél. Emlékbeszédet mond: dr. Botka László polgármester. MÁRCIUS 12., PÉNTEK Hajnali 1.30 emlékharangozás Szeged templomaiban 9.30 óra: Az Árvízi Emlékkô újraavatása a rókusi 98-as ôrház mellett. (Megközelítése a Vértói úti töltés felöl.) 11 óra: Tudományos Ülésszak az Árvíz emlékére a szegedi Városházán; Szeged város, az ATIVIZIG, az Országos Hidrológiai Társaság és a Dugonics Társaság közös rendezvénye. 18 óra: Gyászmisék, istentiszteletek Szeged templomaiban a Nagy Árvíz áldozatainak emlékére. MÁRCIUS 13., SZOMBAT 14 óra: Az újjászületett város. Emlékkiállítás a szegedi nagy árvíz 125. évfordulója emlékére a Móra Ferenc Múzeum Dísztermében. 19 óra: A Szegedért Alapítvány 15. Díjkiosztó Gálaestje a Szegedi Nemzeti Színházban. Az Alapítvány díjazottjainak köszöntése. A mûsort szerkeszti: Gregor József. Vezényel: Gyüdi Sándor. MÁRCIUS 14., VASÁRNAP 19 óra: Ünnepi Díszelôadás a Szegedi Nemzeti Színházban. Erkel Ferenc: Bánk bán. MÁRCIUS 15., HÉTFÔ Nemzeti Ünnep Városi Ünnepség az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 156. évfordulója tiszteletére. 9 óra: Koszorúzások a Dóm téri Panteonban a Petôfi-szobornál, az Aradi vértanúk terén és a Kossuthszobornál. 11 óra: Városi díszünnepség a Klauzál téren a Kossuth-szobornál. Ünnepi beszédet mond: Szabó Gábor, az SZTE rektora. 15 óra: Petôfi-Rock. Bemutató Paál István emlékére a Móra Ferenc Múzeum elôtt, a Szegedi Pinceszínház elôadásában. MÁRCIUS 16., KEDD 15 óra: Vaszy Viktor szobrának avatása a Nemzeti Panteonban 19 órakor: Szegedi halhatatlanok, Vaszy Viktor Emlékhangverseny a Szegedi Nemzeti Színházban. A mester halálának 25. évfordulójára emlékezve. MÁRCIUS 18., CSÜTÖRTÖK órakor: A Pécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye a Szegedi Nemzeti Színházban Fricsay bérlet. Vezényel: Hamar Zsolt. Szólista: Hauser Adrienne zongora. Mûsor: Ravel-Kocsis: Couperin sírjánál, Mozart: G-dúr zongoraverseny; Bartók-Kocsis; Négy zongoradarab, Ravel: Daphnis és Cloé, II. szvit. MÁRCIUS Babylon Építôipari Szakkiállítás és Vásár. Helyszín: Mars tér Vásárterület. MÁRCIUS , PÉNTEKTÔL VASÁRNAPIG A Víz Világnapja a szegedi Vadasparkban. MÁRCIUS 22., HÉTFÔ 9 óra: A Víz Világnapja. Országos megnyitó ünnepség a Városháza Dísztermében. Szeged város, az Ativizig és az Országos Hidrológiai Társaság közös rendezvénye. MÁRCIUS 24., SZERDA óra: Vukán György szólóestje a konzervatórium hangversenytermében, Témák és variációk címmel. MÁRCIUS Hoventa Regfonál Vendéglátóipari Szakkiállítása a szegedi Forrás Hotelben. MÁRCIUS XI. Szegedi Utazás Kiállítás és Vásár. Szakkiállítás a Hangár Expo-ban. MÁRCIUS 29., HÉTFÔ óra: A Weiner kamarazenekar hangversenye a Tisza Szálló hangversenytermében. Vezényel: Weninger Richárd. Szólista: Soós Péter kürt. Mûsor: Schubert: c- moll nyitány vonósokra; Haydn: D- dúr Kürtverseny; Weiner: Pastorale phantasie et fuge, Op.23. SZEGEDI TAVASZI FESZTIVÁL MÁRCIUS 25. ÁPRILIS 1. MÁRCIUS 25., csütörtök SZTE Aula Mandel Quartett A reneszánsz reneszánsza 5 évszázad népszerû muzsikája korabeli hangszereken Mandel Róbert tekerôlant Márta István csembaló, ütôhangszerek Kállay Gábor ének, blockflôte, rebec Kállay Ágnes violincello MÁRCIUS Belvárosi mozi Magyar rajzfilm napok találkozás a rajzfilm szereplôket megszólaltató magyarhangokkal rajzfilmvetítések csütörtök péntek: 9.00-tól, tól, tól szombat-vasárnap: tól, tól, tól MÁRCIUS 28., vasárnap Szegedi Nemzeti Színház Spanyol Nemzeti Táncszínház 2 Mûvészeti vezetô, koreográfus: Nacho Duato (A Spanyol Nagykövetség támogatásával) MÁRCIUS 29., hétfô Belvárosi Mozi A Dizôz Egy este Szulák Andreával MÁRCIUS 30., kedd Ifjúsági Ház Zséda-koncert MÁRCIUS 31., szerda Szegedi fogadalmi templom Brass in the Five koncertje Égetô Máriával és Simon Tamással A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó Kiadóigazgató: Pap Klára Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011.

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011. TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk tj k a Tisztelt ltutazóközönséget, ö t hogy Szeged város helyi l közlekedésében k éb a 2011. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/4537/2013 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Rendelettervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ FÜZET

KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ FÜZET KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZEGED VÁROS HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÜNNEPI MENETRENDJE KIEGÉSZÍTŐ FÜZET 2013 Menetrendi naptár 2014. évre A téli időszámítás 2013. október 27. - 2014. március 30-ig

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Hírlevél május havi programajánló

Hírlevél május havi programajánló Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa Hírlevél 2010 május havi programajánló 2010. április 24-én jelenik meg Makó régi képeslapokon című könyv. A könyv civil kezdeményezésre, a városban élő képeslap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Dr. Tóth István Tibor

Dr. Tóth István Tibor Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. Ügyvezető Igazgatója Dr. Tóth István Tibor Iktatószám: 001/23-41/2014/SZKT Tárgy: Átállás az új mobilfizetési rendszerre (356/2012. (XII.13.) Korm. Rendelet

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

J A V A S L A T emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás- és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA. Megállóhelyek

2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA. Megállóhelyek 2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA ( 2 B ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA ZRÍNYI UTCA SZIGET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI HÍD RÉVAI MIKLÓS UTCA ) Megállóhelyek 2* 2 2 2* 2B

Részletesebben

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szeged, Dugonics tér 2. (62) 488-690 Igazgató: Ács Szilvia ügyvezető igazgató Telefonszám: 62/488-690; Fax:62/488-690 Az önkormányzati részesedés mértéke: 96,67

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Hogyan nézett ki Bécs Hitler alatt?

Hogyan nézett ki Bécs Hitler alatt? 2015 március 24. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A hitleri idők bécsi építészeti terveiről nyílik kiállítás a bécsi Építészeti Központban (Architekturzentrum

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

21-én (kedd) munkanap

21-én (kedd) munkanap TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2010. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2011. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Móra-emlékév A Somogyi-könyvtár programjai

Móra-emlékév A Somogyi-könyvtár programjai Móra-emlékév 2014 A Somogyi-könyvtár programjai 2014-ben születésének 135. és halálának 80. évfordulóján kiállítással, rendezvényekkel emlékezünk Móra Ferencre, a Somogyi-könyvtár egykori igazgatójára,

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben