ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ 52/2005. (X. 28.) 2, A 17/2006. (IV. 7.) 3, A 27/2009. (VI. 25.) 4, A 42/2009. (IX. 30.) 5, A 45/2010. (IX. 5.) 6, A 61/2010. (XII. 17.) 7, A 22/2012. (IV. 27.) 8 ÉS A 25/2012. (V. 31.) 9 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e/ pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) c) bekezdésében foglaltak szerint a zajvédelem helyi szabályozására a következőket rendeli. Általános rendelkezések (1) 11 (2) A rendelet hatálya a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel azokra a közterületi rendezvényekre, valamint egyes magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak, vagy okozhatnak. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a) a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett tevékenységre, továbbá b) a vallási tevékenység végzésére, c) 12 az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségekre. (4) E rendelet alkalmazásában: a) hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás (pl. gépzene, diszkózene), beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközzel vagy anélkül); b) hatásterület: a környezeti zajforrástól számított 100 méteres távolságon belüli terület, de legfeljebb a III. kerület illetékességi területéig terjedő terület; c) 13 közterület: az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdésében meghatározott terület. d) közterületi rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, szervezett formában tartandó összejövetel, bemutató, térzene, stb.; e) magánszemélyek által üzemeltetett háztartási berendezés: különösen motoros fűnyíró, motoros fűrész, kerti traktor. f) 14 egyebekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) 2. -ában meghatározott fogalmakat kell megfelelően alkalmazni. g) 15 rendszeresen ismétlődő közterületi rendezvény: a rendezvények száma egy hónap alatt négy vagy annál több nap. 1 Elfogadva: június 8. 2 Elfogadva: október Elfogadva: március Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 5-étől. 7 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától. 8 Elfogadva: április 26. Hatályos: május 1-jétől. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 9 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől. 10 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 1. (1) bek. 13 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör Módosította: 22/2012. (IV. 27.) Ör Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 1. (2) bek.

2 Zajvédelmi követelmények 2. 1 (1) Nappali (06 és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint éjszakai (22 és 06 óra közötti) időszakban bármilyen időtartalmú közterületi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetése engedélyköteles. (1a) 2 Az engedély elbírálásáról és a hangosító berendezés használatának feltételeiről első fokon, önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester dönt. A határozatot tájékoztatásul meg kell küldeni a kerületi rendőrkapitányságnak és a közterület-felügyeletnek. A határozatot a hangosító berendezés üzemeltetője köteles a rendezvény tartalma alatt magánál tartani és ellenőrzés során bemutatni. (1b) 3 Nappali időszakban az 1 órát meg nem haladó közterületi rendezvény esetén a hangosító berendezés üzemeltetését a berendezés üzemeltetőjének a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon be kell jelentenie a polgármesternek. A bejelentésről a polgármester az 5. melléklet szerinti igazolást állít ki. Az igazolást tájékoztatásul meg kell küldeni a kerületi rendőrkapitányságnak és a közterület-felügyeletnek. Az igazolást a hangosító berendezés üzemeltetője köteles a rendezvény tartalma alatt magánál tartani és ellenőrzés során bemutatni. (2) 4 Az engedély iránti kérelmet az 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a hangosító berendezés üzemeltetőjének a közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtania. A határidő elmulasztása esetén a polgármester a kérelmet elutasíthatja. (3) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) a kitöltött zajvédelmi adatlapot (1. számú melléklet); b) 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe venni tervezett területet (útvonalat), a színpad és a hangszórók elhelyezkedését; c) azokat a szakvéleményeket, amelyekből megállapítható a zajforrás várható zajkibocsátása, a működési és üzemelési zajok hatásterülete, illetve a hatásterületen várható zajterhelés. (4) 5 A közterületi rendezvények során üzemeltetett hangosító berendezésekre a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletében a szabadidős zajforrásokra megállapított zajkibocsátási határértékeket kell alkalmazni. Ha két hangosító berendezést is működtető közterületi rendezvény hatásterülete fedésben áll, a környezetvédelmi és vízügyi miniszteri rendelet 1. melléklet 3. pontjában meghatározott zajkibocsátási határértéket kell alkalmazni. (5) 6 Ha a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy szabadidős zajforrásból származó környezeti zaj a környéken élők nyugalmát indokolatlanul zavarná, a polgármester a rendezvény időtartamára, a hangosító berendezés zajkibocsátására vonatkozó korlátozást (különösen a hangerősítő teljesítményének, beállításának, darabszámának meghatározása), hangárnyékoló eszköz alkalmazását írhatja elő vagy a kérelmet elutasíthatja Az építési övezetek zajvédelmi besorolását és határértékeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza (1) A hangosító berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedélyben foglalt feltételeket a hangosító berendezés üzemeltetője a rendezvény teljes időtartama alatt köteles teljesíteni. Az egybefüggően egy napnál hosszabb vagy rendszeresen ismétlődő közterületi rendezvények esetén a zaj- és rezgésvédelmi követelmények teljesítését zaj- és rezgésvédelmi szakértő által végzett mérésekkel kell igazolni. (2) A zajvédelmi szakértőnek az (1) bekezdés szerinti zajmérésről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek mérési adatokkal alátámasztva kell igazolnia a hangosító berendezés zajkibocsátására az engedélyben megadott zajszintek, valamint a polgármester által a hangosító berendezés zajkibocsátására meghatározott feltételek teljesítését. (3) Ha a zajmérés során a szakértő úgy ítéli meg, hogy a szabadidős zajforrásból származó környezeti zaj várhatóan nem teljesíti a feltételeket, akkor erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a rendezvény szervezőjét, és ennek tényét a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni. A hangosító berendezés üzemeltetője azonnal köteles intézkedni az engedélyben előírt feltételek teljesítéséről. (4) A rendezvénytől származó zajjal kapcsolatos panasz kivizsgálása érdekében a polgármester zajvédelmi szakértőt kér fel ellenőrző zajmérésre. Ezen vizsgálat költségét a hangosító berendezés üzemeltetője köteles 1 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 2. (1) bek. 3 Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 2. (1) bek. 4 Módosította: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 2. (2) bek. 5 Módosította: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 2. (3) bek. 6 Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 2. (4) bek. 7 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 3. 2

3 viselni, ha a mérés eredményeként az állapítható meg, hogy nem teljesülnek az engedélyben meghatározott feltételek vagy a 2. (5) bekezdése szerinti korlátozások. A vizsgálat költségéről és annak viseléséről a polgármester dönt. (5) A polgármester a hangosító berendezés üzemeltetésének folytatását a helyszínen felfüggesztheti, ha a hangosító berendezés üzemeltetője a hangosító berendezést engedély vagy bejelentés nélkül, vagy e rendeletben foglalt feltételektől eltérően használja, vagy nem tudja igazolni, hogy a rendezvény időtartama alatt a zajkibocsátás nem haladja meg az engedélyezett mértéket Eljárás (1) A Zr. 10. (1) bekezdése alapján a szabadidős zajforrás eseti (alkalmi) üzemeltetésére vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet legalább 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani. A kérelmet 5 napon belül kell elbírálni. (2) A Zr. 10. (1) bekezdése alapján a szabadidős zajforrás üzemeltetésére vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet legalább 15 nappal a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani. A kérelmet 15 napon belül kell elbírálni. (3) A Zr. 13. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott zajterhelési határérték alóli felmentés iránti kérelmet legalább 8 nappal a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani. A kérelmet 8 napon belül kell elbírálni Záró rendelkezések 13. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. (2) 7 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Hatályon kívül helyezte: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (4) bekezdés 1-4. pontja 2 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (4) bekezdés 5. pontja 4 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör Hatályon kívül helyezte: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (4) bekezdés 6. pontja 6 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 3

4 A 24/2005. (VI. 13.) Ör. 1. számú melléklete 1 ZAJVÉDELMI ADATLAP közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez 1. A hangosító berendezés üzemeltetője 1.1. neve: 1.2. cégjegyzék-száma 2 : adószáma: 1.4. nyilvántartási száma 3 : 1.5. címe: irányítószám:.. település:. utca, házszám:. címe: telefonszáma(i):.. telefax száma: képviseletére jogosult személy neve: lakcíme: telefonszáma: A rendezvény időpontja: 2.1. kezdete: (év/hónap/nap). (óra, perc) 2.2. befejezése: (év/hónap/nap). (óra, perc) 3. A rendezvény helyszíne: (közterület, illetve terület megnevezése, helyrajzi száma) 4. A használandó hangosító berendezés 4.1. élőzene hangosítással / gépi műsorforrás a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai: 5. A hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama 1 Módosította: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 4. (1) bek. 2 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén 3 egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma 4 a megfelelő rész aláhúzandó 4

5 6. A tervezett műsor (leírása vagy műsorfüzet) 7. A várható zajkibocsátás, zajterhelés a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvélemény alapján A hangosító berendezés zajkibocsátásától származó, egyenértékű A-hangnyomásszint (L Aeq db) a legkedvezőtlenebb helyzetű védendő épület homlokzata előtt 2 m-re, a tervezett műsor időtartamára vonatkoztatva, az (naponként, ha eltérő) 6:00-22:00 óra közötti időszakban:. 22:00-6:00 óra közötti időszakban:. Kelt,. kérelmező aláírása 5

6 Építési övezetek zajvédelmi besorolása A 24/2005. (VI. 13.) Ör. 2. számú melléklete 1 A határértékek betartását mindig védendő homlokzat előtt kell értelmezni. 27/2008 XII.28. KvVM-EüM szerinti elnevezések Üdülőterületek, különleges területek közül az egészségügyi területek Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület Lakóterület (nagyvárosisas beépítésű), a vegyes terület Keretövezeti jel Ü K-Eü L2/A L4 L5 L6 L7 KV-TE Z-FK Z-KK Z-KP Z-VP L1 L2 L7 I IZ VK IP Építési övezetek (védendő területek) megnevezése Üdülőterület Jelentős egészségügyi létesítmények területe Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Intenzív kertvárosias lakóterület Laza kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület Hegyvidéki, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület Telepszerű lakóterület (családi házas jellegű, 6 lakásos társasházak 2 emeletig, - zöldfelület) Temető területek Fásított közterek Közkertek Közparkok Városi parkok Nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Telepszerű lakóterület 3-4 emelettől kezdődően Intézményterület Jelentős zöldfelületű intézményterület Városközponti terület Iparterület M Munkahelyi terület Gazdasági terület MG-RT MG-RF MG-MF KV-TB Mezőgazdasági rendeltetésű kiskertes, rekreációs terület Mezőgazdasági rendeltetésű fejlesztésre kijelölt kiskertes, rekreációs terület Mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt területek A tömegközlekedés bázisterületei KV-HU Hulladékkezelés területei KV-SZK Szennyvízkezelés területei KV-HU Energiaszolgáltatás területei 1 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 7. (2) bekezdés 6

7 A 24/2005. (VI. 13.) Ör. 3. számú melléklete 1 illetékbélyeg helye KÉRELEM közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez Alulírott, kérem szíveskedjen engedélyezni a... (közterület, terület megnevezése és helyrajzi száma) (időpont megjelölése: év, hónap, nap) tartandó rendezvény hangosító berendezésének használatát. A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége: Név: telefon: telefax:. A kérelemhez csatolva: - helyszínrajz 2 - zajvédelmi adatlap - zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvélemény - meghatalmazás 3 Kelt,. kérelmező aláírás, bélyegző 1 Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 4. (2) bek. 2 ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad, a hangszórók elhelyezkedését 3 amennyiben a kérelmező meghatalmazott útján jár el 7

8 4. melléklet a 24/2005. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez 1 illetékbélyeg helye BEJELENTÉS közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés üzemeltetéséhez 1. A hangosító berendezés üzemeltetője 1.1. neve: 1.2. cégjegyzék-száma 2 : adószáma: 1.4. nyilvántartási száma 3 : 1.5. címe: irányítószám:.. település:. utca, házszám:. címe: telefonszáma(i):.. telefax száma: képviseletére jogosult személy neve: lakcíme: telefonszáma: A rendezvény időpontja: 2.1. kezdete: (év/hónap/nap). (óra, perc) 2.2. befejezése: (év/hónap/nap). (óra, perc) 3. A rendezvény helyszíne: (közterület, illetve terület megnevezése, helyrajzi száma) 4. A használandó hangosító berendezés 4.1. élőzene hangosítással / gépi műsorforrás a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai: 1 Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 4. (3) bek.. 2 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén 3 egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma 4 a megfelelő rész aláhúzandó 8

9 5. A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége: neve: lakcíme: telefonszáma: A tervezett műsor (leírása vagy műsorfüzet) A kérelemhez csatolva: - meghatalmazás 1 Kelt,. kérelmező aláírás, bélyegző 1 amennyiben a kérelmező meghatalmazott útján jár el 9

10 5. melléklet a 24/2005. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez 1 IGAZOLÁS hangosító berendezés üzemeltetésének bejelentéséről A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) önkormányzati rendelet alapján igazolom, hogy, mint a hangosító berendezés üzemeltetőjének, hogy a hrsz-ú, természetben Budapest III. kerület területen tartandó fantázianevű, nappali időszakban egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény során hangosító berendezés üzemeltetésének tényét bejelentette. A hangosító berendezés üzemeltetőjének székhelye: település neve:, irányítószáma:, utca.. házszám:. A hangosító berendezés üzemeltetetőjének cégjegyzék-száma / vállalkozói nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi száma:. A rendezvény időpontja: kezdete: (év/hónap/nap). (óra, perc) befejezése: (év/hónap/nap). (óra, perc) Budapest,. év... hónap. nap aláírás 1 Beiktatta: 22/2012. (IV. 27.) Ör. 4. (4) bek. 10

11 A 24/2005. (VI. 13.) Ör. függeléke 1 1 Hatályon kívül helyezte: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (4) bekezdés 8. pontja 11

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. -ában és a 110. (7) bekezdésének

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása a nem lakás célú létesítmények, helyiségek környezeti zavarásmentes működési feltételeinek vizsgálatához, különös

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben