HATVAN VÁROS AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT OKTÓBER HÓ MEGBÍZÓ:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVAN VÁROS AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 1 2009. OKTÓBER HÓ MEGBÍZÓ:"

Átírás

1 HATVAN VÁROS IVS HATVAN VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT MEGBÍZÓ: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. FELELŐS TERVEZŐ: PAKSI SZILVIA TELEPÜLÉSTERVEZŐ VEZETŐ TERVEZŐ OKTÓBER HÓ

2 HATVAN VÁROS 2 IVS OKTÓBER HÓ HATVAN VÁROS I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT A kiegészítések, változtatások piros betűkkel szerepelnek. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. HATVAN SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN A VÁROS EGÉSZÉNEK HELYZETÉRTÉKELÉSE Gazdaság Társadalom Környezet Közszolgáltatások VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE Hatvan lehatárolt városrészei Városrészek helyzetértékelése Középtávú stratégia szempontjából kiemelt városrészek IVS STRATÉGIAI FEJEZETE Hatvan jövőképe Fejlesztési irányok meghatározása célpiramis A stratégia koherenciája és konzisztenciája AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE során fejlesztésre kijelölt akcióterületek Akcióterületek sorrendbe állítása A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztési korlát teljesülése INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Ingatlangazdálkodási terv Város-rehabilitációs célokat szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek Partnerség Szervezeti elvárások Településközi koordináció mechanizmusa Megvalósíthatóság monitoringja II. TÁBLÁZATOK, KIMUTATÁSOK, JEGYZÉKEK 1. GAZDASÁGI HELYZETELEMZÉST SEGÍTŐ ADATOK 1.1. Vállalkozások száma és nemzetgazdasági ágakba való besorolása (Forrás: Működő vállalkozások száma városrész-egységekre (Forrás: önkormányzati adatbázis) 1.3. Kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek, szállásférőhelyek, vendégéjszakák száma (Forrás: Üzletek, vendéglátóhelyek városrész-egységenként (Forrás: önkormányzati adatbázis) 1.5. Kivetett iparűzési adó, valamint a 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozás (Forrás: önkormányzati adatbázis) 2. TÁRSADALMI HELYZETELEMZÉST SEGÍTŐ ADATOK 2.1. Hatvan városrész adatok IVS (Forrás: évi népszámlálás) lakónépesség száma lakónépesség korcsoportos megoszlása lakónépesség végzettség szerinti megoszlása lakásállomány alacsony komfortfokozatú lakások aránya rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

3 HATVAN VÁROS 3 IVS OKTÓBER HÓ 2.2. Lakónépesség és a lakónépesség nemek szerinti megoszlása (Forrás: Lakónépesség száma városrész-egységenként (Forrás: önkormányzati adatbázis) 2.4. Nyilvántartott álláskeresők (Forrás: Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya (Forrás: Ingázás (Forrás: 3. KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉST SEGÍTŐ ADATOK 3.1. Lakásállomány, épített és megszűnt lakások száma (Forrás: Népesség és lakásállomány a szociális típusú város-rehabilitáció városrész-egységeire (Forrás: önkormányzati adatbázis) 3.3. Épített és megszűnt lakások száma, kiadott építési és bontási engedélyek száma a szociális típusú város-rehabilitáció városrész-egységeire (Forrás: önkormányzati adatbázis) 3.4. Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza, közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma, közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza, közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma (Forrás: Infrastrukturális ellátatlanság víz-, közvilágítás-, gáz-, szennyvízcsatorna-hiánya és burkolatlan út (Forrás: önkormányzati adatbázis) 4. KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HELYZETELEMZÉST SEGÍTŐ ADATOK 4.1. Bölcsődék száma, bölcsődei férőhelyek száma, idősek nappali intézményeinek száma, idősek nappali intézményeinek férőhely-száma (Forrás: Óvodák száma, óvodai férőhelyek száma, általános iskolák száma, általános iskolai tanulók száma, középiskolák száma, középiskolai tanulók száma, nappali tagozatos egyetemi és főiskolai képzésben résztvevő hallgatók száma (Forrás: Bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, idősek nappali intézményeinek száma, elhelyezkedése, általános iskolák integráltságára vonatkozó adatok (Forrás: önkormányzati adatbázis) 4.4. HHH tanulók lakóhely szerinti kimutatása (Forrás: önkormányzati adatbázis) 5. TOVÁBBI ADATOK 5.1. Városrészek területe (Forrás: földhivatali alaptérkép.) 5.2. Városrészek adatai (Számított adat. Forrás: KSH.) 5.3. Városrészek területének aránya (Számított adat. Forrás: KSH.) 5.4. Népsűrűség városrészenként (Számított adat. Forrás: KSH ) 5.5. Lakónépesség aránya városrészenként (Számított adat. Forrás: KSH) 5.6. Lakásállomány aránya városrészenként (Számított adat. Forrás: KSH) 5.7. Működő vállalkozások aránya városrészenként (Számított adat. Forrás: ÖK-i adatbázis.) 5.8. Üzletek aránya városrészenként (Számított adat. Forrás: ÖK-i adatbázis.) 5.9. Vendéglátóhelyek aránya városrészenként (Számított adat. Forrás: ÖK-i adatbázis.) Hatvani Volán által üzemeltetett járatok adatai (Forrás: Hatvani Volán Zrt.) Hatvan évi ingatlanforgalmi értékei (Forrás: ingatlanforgalmi szakértő.) , és gyártási évű gépjárművek kimutatása a szociális típusú városrehabilitáció városrész-egységeire (Forrás: önkormányzati adatbázis.) Hatvan felszíni vízrendezéssel érintett ingatlanjainak jegyzéke (Forrás: INNO-VIT 98 Bt.) Örökségvédelmi elemek jegyzéke (Forrás: Örökségvédelmi Hatástanulmány Hatvan Város Településfejlesztési Koncepció 2008.) Interjú-minta Fórumokon elhangzott tájékoztató Kérdőív III. NYILATKOZAT 1. IGAZOLÁS SZEGREGÁTUM HIÁNYÁRÓL (Forrás: évi népszámlálás) IV. TÉRKÉPEK 1. VÁROSRÉSZEK 2. VÁROSRÉSZ-EGYSÉGEK 3. INGATLANÁRAK SZERINTI VÁROS-TAGOZÓDÁS 4. AKCIÓTERÜLETEK

4 HATVAN VÁROS 4 IVS OKTÓBER HÓ V. A KSH-ADATBÁZIS TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁSA 1. LAKÓNÉPESSÉG VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 2. LAKÓNÉPESSÉG VÁROSRÉSZENKÉNT 3. NÉPSŰRŰSÉG VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 4. NÉPSŰRŰSÉG VÁROSRÉSZENKÉNT ÉVESEK ARÁNYA VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT ÉVESEK ARÁNYA VÁROSRÉSZENKÉNT X ÉVESEK ARÁNYA VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT X ÉVESEK ARÁNYA VÁROSRÉSZENKÉNT 9. LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK AZ AKTÍV KORÚAKON BELÜL VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 10. LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK AZ AKTÍV KORÚAKON BELÜL VÁROSRÉSZENKÉNT 11. FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK A 25 ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG ARÁNYÁBAN VÁROSRÉSZ- EGYSÉGENKÉNT 12. LAKÁSÁLLOMÁNY VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 13. LAKÁSÁLLOMÁNY VÁROSRÉSZENKÉNT 14. ALACSONY KOMFORTFOKOZATÚ LAKÁSOK ARÁNYA VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 15. ALACSONY KOMFORTFOKOZATÚ LAKÁSOK ARÁNYA VÁROSRÉSZENKÉNT 16. RENDSZERES MUNKAJÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ AKTÍV KORÚAKON BELÜL VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 17. RENDSZERES MUNKAJÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ AKTÍV KORÚAKON BELÜL VÁROSRÉSZENKÉNT 18. LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK ÉS RENDSZERES MUNKA- JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ AKTÍV KORÚAKON BELÜL VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 19. LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK ÉS RENDSZERES MUNKAJÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ AKTÍV KORÚAKON BELÜL VÁROSRÉSZENKÉNT 20. FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA A ÉVES NÉPESSÉGEN BELÜL VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 21. FOGLALKOZTATOTT NÉLKÜLI HÁZTARTÁSOK ARÁNYA VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT 22. ÁLLANDÓ NÉPESSÉG SZÁMA VÁROSRÉSZ-EGYSÉGENKÉNT

5 HATVAN VÁROS 5 IVS OKTÓBER HÓ I. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. HATVAN SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN Megye határ Hatvan közigazgatási területe Hatvani kistérség Város Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Hatvan jogállását tekintve város, lakosságszámát tekintve középváros. Közigazgatási területe 81 km 2. Kistérségi központ. Elhelyezkedése: Észak-magyarországi Régióban, Részei: Heves Megye, Nógrád Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye. Heves Megyében, Hatvani Kistérségben. Részei: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan (központ), Heréd, Hort (alközpont), Kerekharaszt, Lőrinci (alközpont), Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó. Hatvannal határos települések: Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Jászfényszaru, Kerekharaszt, Lőrinci, Tura. A kistérségi funkción túl, régiók és megyék határán való elhelyezkedésénél fogva, régió-határokon átlépő, regionális vonzáskörzettel is rendelkezik. Regionális szerepet visz: a gazdaság (pl. a Robert Bosch Elektronika Kft. dolgozói), az oktatás (pl. a Diszi), az egészségügyi ellátás (pl. Albert Schweitzer Kórház), egyes közműhálózatok (pl. szennyvíz, gáz), valamint a tűzoltóság ellátási területe tekintetében. Hatvan közép- és kisvárosi funkciókat vegyítő városnak tekinthető. A hierarchia szintek mutatóit tekintve a középvárosi intézmények kategóriájából a 4 középiskola, az utazási iroda, az egészségügyi ellátás szintje teljesül, a 7 pénzintézet jelenléte is túlmutat egy kisvárosi szinttől. A kisvárosi és a további városi jellegű intézmények mindegyik elvárt eleme jelen van (városi bíróság, rendőrkapitányság, földhivatal, közjegyző, ingatlanközvetítő stb.).

6 HATVAN VÁROS 6 IVS OKTÓBER HÓ Vonzáskörzetének meghatározásánál a szűken vett közigazgatási besorolást a területi realitások, az Alföldön bevett sok irányú kapcsolódási pontok felülírják. Vonzáskörzetének népessége a különböző funkciók tekintetében kisebb eltérést mutat. Meghatározásánál jó kiindulási pont a Hatvani Kistérség lakosságszáma, amely év végén a KSH Népszámlálásból továbbvezetett adatai alapján fő volt. Ehhez adódik még Pest Megyéből: Galgahévíz, Hévízgyörk, Kartal, Tura és Verseg, Jász- Nagykun-Szolnok Megyéből: Jászfényszaru, Nógrád Megyéből: Erdőtarcsa, Héhalom, Palotás, melyek összesen fő népességgel bírnak. Hatvan vonzáskörzete év végén fő volt. Megállapítható tehát, hogy nagytávú tervezésnél a vonzáskörzet nagyjából főnek tekinthető. Az országosan stagnáló enyhén csökkenő tendenciánál kedvezőbb prognózis felállítására okot ad a Kelet Nyugati növekedési tengely jelenléte, a vonzáskörzetek (ezen belül elsősorban az agglomerációk) népességszámának enyhén emelkedő jellege, valamint Hatvan fejlődési spiráljának hatása. Magyarország városhálózatát a városok növekvő száma jellemzi. Míg 1945-ben mindössze 52, ban 63, 1970-ben 76, 1980-ban 96, 1990-ben 166, 2002-ben már 252 város volt. A 2007-es állapot szerint Magyarországon a 3152 db helységből 265 db van városként nyilvántartva. Hatvan az Alföld nagytájba, az Észak-alföldi hordalékkúp-síkság középtájba és a hatvani-sík kistájba tartozik, amelynek északkeleti részén helyezkedik el. A kistáj 99 és 209 m közötti tengerszint feletti magasságú teraszos hordalékkúp síkság. Hatvan Hort vonalában tereplépcsővel különül el a hegyvidéki területek hegylábfelszínétől. A városi hierarchia Major Jenő által meghatározott szintjei szerint Hatvan kistáj-központnak tekinthető. A városi funkció-mennyiség méréséhez használt egyes mutatószámok (középiskolai tanulók száma, rendelőintézeti óraszám, regisztrált gazdasági szervezetek száma, ruházati és iparcikk-kereskedelmi forgalom összege, közigazgatásban dolgozók száma) tekintetében Hatvan eltéréseket mutat. A mutatók közül a közigazgatásban dolgozók száma ma már nem releváns. A középiskolai tanulólétszám és a rendelőintézeti forgalom Hatvanban az országos átlag feletti értékeket mutat, míg a ruházati és iparcikkkereskedelmi forgalom összege attól elmarad. Hatvan részben szerepkörén túlmutató funkciókkal is rendelkező, részben funkcióhiányos város. Van kórháza, kastélya, nincs felsőoktatása, nincs mozija, nincs rendezvényterme. A mutatószámoknak való megfeleltetés alapján tehát Hatvan funkcióhiányos középvárosi központ -nak tekinthető. Hatvan város dinamikusan fejlődő kisvárosi léptékű középváros. Heves Megye 3. legnagyobb városa, amely mindenkor (járási, majd kistérségi szerepkörben egyaránt) vonzáscentrumként funkcionált. A városok dinamikájának mérésére használt mutatók közül a népességszám az országos tendenciáknál kedvezőbb, ám kismértékű visszaesést mutat, a munkahelyek száma dinamikusan nő, a munkanélküliségi ráta fokozatosan csökken, a gazdasági szervezetek száma folyamatosan nő, a városhierarchiában betöltött szerepét megtartotta. Mindezek alapján jelenthető ki, hogy Hatvan az I. kategóriába tartozó, dinamikusan fejlődő városnak tekinthető. Magyarország városainak funkcionális típusai szerint Hatvan Vasúti csomópont. Hatvan a foglalkoztatási szerepkör (be- és kiingázás) alapján meghatározott funkciócsoportok közül a Központi szerepkör-kategóriába tartozik. A magyarországi (komplex) várostípusok alapján: Hatvan központi szerepkörű középváros, jellemformáló iparral. Ezen belül az egykori mezővárosok alcsoportjába tartozik, mint például Szentes, vagy Cegléd.

7 HATVAN VÁROS 7 IVS OKTÓBER HÓ 2. HATVAN EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. GAZDASÁG Vállalkozások helyzete (1.1., 1.2., 1.5. számú táblázat) A regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutatott a vizsgált közötti időszakban. Mindeközben a működő vállalkozások száma enyhén csökkent. A KSH adatai szerint a regisztrált vállalkozásoknak mindössze 64,4%-a volt működő vállalkozásnak tekinthető. Ez a szám a KKV-k elbizonytalanodását mutatta. Hatvan Város Önkormányzatának évre vonatkozó adatszolgáltatása alapján a tendencia megfordult. A 2005-ös és 2007-es év között a KSH területi statisztikai adataihoz viszonyítva jelentős emelkedés mutatkozott ről 1870-re nőtt a működő vállalkozások száma, ami 2005-ös bázisévet tekintve több mint egyharmaddal való növekedést jelent. Hatvan gazdasági szerkezetét a Robert Bosch Elektronika Kft. jelenléte döntően meghatározza. Kiemelkedő termelési értével, erős nemzetközi hátterével, beszállítói partnerhálózatának Hatvanba vonzásával Hatvan alappillérének tekinthető. Mindemellett nem elhanyagolhatóak a további vállalkozások sem értéküket, sem foglalkoztatottaik számát tekintve. Kivetett iparűzési adó (2007. évi adóelőleg): Kivetett iparűzési adó (2009. évi adóelőleg): Helyi iparűzési adót fizető vállalkozások száma (2007.): Helyi iparűzési adót fizető vállalkozások száma (2009.): eft eft 1944 db 1870 db Az adatok változásából levonható következtetéseket koncentrálódó, de volumenében növekvő bevételt produkáló cégszerkezet az idő kissé módosítja. A válság nem hagyta érintetlenül a várost. Éppen az autógyártásban tapasztalható kereslet-csökkenés a város fő iparűzési adóbevételi forrását jelentő céget sem kerülte el. A leépítésekkel is együtt járó folyamat végeredményét a következő évek iparűzési adó adatai fogják kimutatni. Ágazati szerkezet (1.1., 1.5. számú táblázat) A 2006-os adatok alapján a regisztrált vállalkozások 17,8%-a (működőket tekintve 27,2%-a) a G (kereskedelem javítás) nemzetgazdasági ágazatba tartozott, ezt követte 12,3%-kal (működőket tekintve 19%-kal) a K (ingatlanügyek gazdasági szolgáltatás), és 6%-kal (9,3%-kal) a C+D+E (bányászat, feldolgozóipar, energiaipar). Majd az F (építőipar) következett 5,7%-kal (8,8%-kal), ezután az O (közösségi személyi szolgáltatás), a H (szálláshely szolgáltatás), az I (szállítás raktározás posta távközlés), a J (pénzügyi közvetítés), N (egészségügyi szociális), M (oktatás), majd az A+B (mezőgazdaság) követte. A számok azonban önmagukban nem elég jelzésértékűek, hiszen a 10 legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozás a D, az E, az I, illetve a J nemzetgazdasági ágazatba tartozik. A LEGNAGYOBB IPARŰZÉSI ADÓT FIZETŐ CÉGEK LISTÁJA (Adat: Polgármesteri Hivatal, Költségvetési Főosztály, Adóügyi Osztály) Adófizetési sorrend Robert Bosch Elektronika Kft. (D) Robert Bosch Elektronika Kft. 2. LKH-Leoni Kft. (D) LKW Augustin Kft. 3. Eastern Asia Industries Kft. (D) LKH-Leoni Kft. 4. Sal-Trans Kft. (I) Hatvani Kórház Kft. FA 5. Émász Rt. (E) Saia-Burgess Hatvan Kft. 6. OTP Bank Rt. (J) Eurosugar sas Magyarország Fiókt. 7. Aprítógépgyár Rt. (D) MÁV-Trakció Zrt. 8. Magyar Telecom Rt. (I) Mader Kft. 9. Jancsó és Jancsó 60 Kft. (I) Horváth Rudolf Intertrans Kft. 10. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (J) Mátra Cukor Zrt.

8 HATVAN VÁROS 8 IVS OKTÓBER HÓ Árnyaltabb a kép, ha a befizetés volumenét tekintve akarjuk osztályozni Hatvan nemzetgazdasági ágazatok közötti megoszlását. Ebben az esetben ugyanis a Robert Bosch Elektronika Kft. jelentősége (a teljes iparűzési adó közel 80%-át fizeti) miatt a feldolgozóipar túlsúlyával találkozunk, amelyet messze lemaradva, de a város egészét tekintve még mindig jelentős hányadot képviselve követ a szállítmányozás raktározás ágazat. A legnagyobb iparűzési adót fizető cégek listájának változása érdekes következtetésekre vezet. A legújabb sorrend az autóipari ágazatok (4 db), a cukorgyárhoz kötődő vállalkozások (2 db), és az előbbiekre is épülő szállítmányozási cégek (3 db) előtérbe kerülését hozta. Csak 2, az autógyártáshoz kötődő cég tartotta meg pozícióját az első 10 között, miközben kiestek a banki- és a közműszolgáltatók a legnagyobb volument fizető vállalkozások közül. A következő év mutatja meg, hogy a válság következtében mennyire fog ismét átrendeződni az élmezőny. K+F helyzete Hatvanban a K+F helyzet elemzése nem releváns. Még a Robert Bosch Elektronika Kft., mint nemzetközi mértékkel mérve is jelentős iparvállalat esetében is csupán a Budapesten található központban foglalkoznak kutatás fejlesztéssel. A többi vállalkozás volumene a K+F kiadásokat nem teszi rentábilissá. Ingázás (2.6. számú táblázat) Hatvanban az ingázás számaránya jelentős. Ez betudható a város kedvező közlekedési kapcsolatainak, valamint a főváros és agglomerációja közelségének. A 2004-es KSH adatok szerint a helyben dolgozók aránya a helyben lakó foglalkoztatottak számához viszonyítva 96,2%. Ez az arány azonban jelentős számú (a foglalkoztatottak 1/3-a) más településre eljáró és közel ugyanennyi bejáró által alakul ki. Az eljárás távolsága eltérést mutat a bejárók lakóhelytávolságához képest. Míg a Hatvanban lakó ingázók többsége (több mint 2/3-a) megyén túli távolságban (távoli kistérségekben) dolgozik, addig a bejárók zömében kistérségen belülről, vagy szomszédos kistérségekből érkeznek. Turizmus (1.3., 1.4. számú táblázat) Hatvanban az Észak-magyarországi Régió egészéhez hasonlóan a turizmus bevétele elmarad az országos átlagtól. A szálláshely-szolgáltatás vendéglátás (H) nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a működő vállalkozások 6%-át jelentik. Iparűzési adó befizetésük nagyságrendje alapján nincsenek az első 140 vállalkozás között. A vendéglátóhelyek száma óta nagyjából stagnál. A 139 db vendéglátóhely ugyanakkor lakosságszámra vetítve magas. A szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma alacsonynak tekinthető. A magánszállásokon eltöltött vendégéjszakák aránya (összes vendégéjszaka 64%-a) viszont jóval magasabb a megszokottnál, miközben a magánszállások férőhely-száma az összes szállás férőhelynek csupán 56%-a. Ezek az adatok alacsony szintű, de az adottságok alapján jól fejleszthető idegenforgalmi kultúrát reprezentálnak. Helyi gazdaságfejlesztés eszközei A helyi gazdaságfejlesztés fő célja: az ott működő domináns iparágak, üzletágak sikeres globális versengéséhez szükséges tartós versenyelőnyök létrejöttének és fennmaradásának támogatása, versenyképességük javításához szükséges üzleti környezet kialakítása, végső soron a képződő (tőke-, munka-) jövedelmek növelése. A gazdaságfejlesztés legfontosabb területi egysége: a lokális gazdasági térség. A lokális gazdasági térség magjaként Hatvan a sikeres gazdasági tevékenységekhez megfelelő intézményi és üzleti hátteret tud nyújtani (bankok, ügyvédi irodák, tanácsadó cégek stb. jelenléte). Hatvanban a helyi gazdaságfejlesztés eszközei közül az alábbiak relevánsak: ipari park (1998-ban nyerte el az Ipari Park -címet.) klaszteresedési folyamat* (pl. elektronika, szállítmányozás) fórumok (pl. Őszi Gazdasági Fórum az első 100 iparűzési adót fizető cég meghívásával)

9 HATVAN VÁROS 9 IVS OKTÓBER HÓ közös rendezvények (pl. cégek által szponzorált önkormányzattal közös rendezvények) szakképzés összehangolása (pl. Diszi és Bosch közötti együttműködés) * A klaszteresedés veszélyei éppen a válság kapcsán kerültek előtérbe. Az ágazatok koncentrációja ugyanis nemcsak szinergiai előnyökkel jár, de magában rejti az ágazat leépülése esetén a térség veszélyes mértékű gazdasági hanyatlását is. Hatvan esetében az autógyártáshoz kötődő vállalkozások sűrűsödése az autógyártás visszaesése ellenére sem jelent totális hanyatlást a térség gazdaságánál, köszönhetően a meglévő további ágazatok jelenlétének, valamint a közlekedés-földrajzi helyzet húzóerejének. Információs társadalom Az egyének, csoportok, térségek és nemzetek közötti kommunikációs lehetőségek ugrásszerű gyorsulása és bővülése az együttműködés új formáit és hatékonyságának jelentős növelését kínálja a gazdaságban éppúgy, mint a társadalmi és a közéletben. Ezáltal új társadalmi viszonyok, új kultúra és új lehetőségekkel bíró, új típusú ember alakul ki. Az információs társadalom kifejezést egyszerre használják az új jelenségek együttesének, valamint az új történelmi szakasz felé mutató céloknak és folyamatoknak a megjelölésére. Hatvan érintettsége: B2B (korszerű vállalatközi kapcsolatok pl. Bosch) PPP (az üzleti, a civil és a közszféra új típusú együttműködése pl. oktatás) e-government (eügyintézés Hatvan város honlapjáról elérhetően) e-democracy (pl. Hatvan város honlapján biztosított hozzászólási lehetőségek) lifelong learning (pl. internetes továbbképzési lehetőségek, könyvtári fejlesztések) e-security (pl. tűzfal-, vagy víruskereső programok) információs szupersztráda (adatelérés mindenki számára) digitális kultúra (pl. honlapokon megjelenő művészet) Külső elérhetőség Hatvan közlekedési helyzete mind közúti, mind vasúti kapcsolatait tekintve rendkívül kedvező. Közúthálózati elemei: Autópálya: M3-as autópálya (Az V. számú Helsinki közlekedési folyosó részét képezi. Az M3-as autópályához 3 csomóponton keresztül is kapcsolódik a város.) Elsőrendű főutak: 3-as számú főút 21-es számú főút Másodrendű főút: 32-es számú főút Összekötő- és mellékutak: sz. ök. út Fenyőharaszt felé sz. ök. út Heréd felé sz. ök. út Lőrinci felé sz. ök. út Tura felé sz. ök. út Csány felé sz. bek. út Boldog felé A fejlesztési elképzelések szerint (OTrT, Megyei terv) a tervezett új gyorsforgalmi utak közül az M21-es érinteni fogja Hatvan közigazgatási területét. A 21. sz. főút négysávúsítása folyamatban van. Vasúthálózat elemei: Nemzetközi törzshálózati fővonal* (Meglévő transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal)**: Budapest Miskolc Hazai törzshálózati fővonal* (Meglévő egyéb országos törzshálózati vasútvonal)**: Hatvan Salgótarján, Hatvan Szolnok * Heves Megye Területrendezési Tervében (2005.) szereplő megnevezés ** Országos Területrendezési Terv (2008.) felülvizsgálatában szereplő megnevezés

10 HATVAN VÁROS 10 IVS OKTÓBER HÓ A Heves Megye Területrendezési Tervében még szereplő nagysebességű vasútvonal (V. sz. Helsinki folyosó) nyomvonala megváltozott, az OTrT felülvizsgálati anyaga szerint már nem érinti Hatvan közigazgatási területét. Hatvan jelentős vasúti csomópont, nagyterületű rendező pályaudvarral, értékes állomásépülettel, kiterjedt barnamezős vasúti területekkel. Légi közlekedési elemei: Hatvan elérhetőségében az alábbi repülőterek játszanak szerepet. Országos jelentőségű nyilvános repülőtér*: Budapest-Ferihegy (~60 km). Térségi jelentőségű nyilvános repülőtér**: Gyöngyös-Pipis-hegy (~25 km). Nem nyilvános kisgépes sportrepülőtér: Gödöllő-repülőtér (~30 km), Kerekharaszt (~0 km településrendezési terv szintjén létezik). * Országos Területrendezési Terv (2008.) felülvizsgálatában szereplő megnevezés ** Heves Megye Területrendezési Tervében (2005.) szereplő megnevezés 2.2. TÁRSADALOM Hatvan jelenlegi teljes közigazgatási területe 6630 ha, ebből a belterülete: 1105 ha december 31-én Hatvan teljes területére számított népsűrűsége 3,32 fő/ha, belterületére vetítve 19,91 fő/ha, ezzel Heves megyében legsűrűbben lakott települések közé tartozik. A nemrég elfogadott településrendezési tervek szerint a tervezett belterület határa a beépítésre szánt területek határát követi. Mód van tehát a jelenleg a földhivatal által nyilvántartott fekvéshatár belterületbe vonási eljárás keretében való módosítására, ezzel a belterületi népsűrűség csökkentésére. Demográfia (2.1., 2.2., 2.3., 5.5. számú táblázat + 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. térinformatika) A NÉPESSÉG SZÁMA népesség Fogalmi változás: jelenlévő polgári népesség jelenlévő népesség (lakónépesség: fő, fő) lakónépesség Hatvan kezdeti stagnálása járványokkal (1790 pestisjárvány, 1831 kolerajárvány) magyarázható. Népességének megugrása a vasút megjelenéséhez ( ), valamint a Cukorgyár alapításához (1889) köthető. A népesség stagnálása a II. Világháború miatt következett be. Látszik a Ratkó-korszak születési ráta növekedése, majd Kerekharaszt hozzácsatolása észlelhető. Az országos átlaghoz hasonlóan itt is a 80-as évek elején fordult át az addigi lakosságszám-növekedés csökkenésbe. A KSH-nak a 2001-es népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett számításai alapján Hatvan lakónépessége 2006 végén fő, év végén fő volt.

11 HATVAN VÁROS 11 IVS OKTÓBER HÓ A Népesség-nyilvántartó 2008 decemberében fő lakónépességet regisztrált, ami a csökkenés megállását jelzi. A lakónépesség eloszlása Hatvanon belül nem egyenletes. Óhatvanban él a lakosság 58%-a, Újhatvanban pedig (beleértve Középhatvant is) a 42%-a. Népsűrűségét tekintve kiemelkednek a lakótelepek (Gódor Kálmán utcai, Pázsit utcai, Ifjúság utcai és a Tiszti lakótelep), valamint a belvárosi tömbök, ezt követik az újhatvani kolóniák. Hatvan lakosságszám prognózisa nagytávra a város egykori legmagasabb népességszámát kissé túlhaladó főre szól. Infrastruktúráját (közlekedési, közmű, intézményi), lakóterületét, zöldfelületi rendszerét 3 ezer fős növekedésre kell méretezni, tudva azt, hogy mindez kellő tartalékokkal rendelkezik. Hatvan tervezett 25 ezer fős lakosságszáma a 32 ezer fős Gödöllővel, illetve Gyöngyössel összevetve is reálisnak tűnik. Előbbit agglomerációs helyzete, utóbbit a hozzácsatolt települések tették ekkora méretűvé, mely tényezők egyike sem áll fenn Hatvan esetén. A lakónépesség korösszetétele KOROSZTÁLYI MEGOSZLÁS év Lakónépesség Gyerekkorúak Öregkorúak 100 fő gyerekkorúra jutó (0 14 év) (60 x év) öregkorú ,2% (3905) 4,7% (461) 11, ,8% (4575) 5,1% (612) 13, ,2% (4797) 6,6% (929) 19, % (4155) 8,2% (1265) 30, ,8% (4178) 11,2 (1898) 43, ,9% (4890) 13,0% (2596) 52, ,2% (4631) 16,0% (3481) 75, ,8% (5660) 16,5% (4084) 72, ,1% (5140) 17,4% (4224) 82, ,0% (3663) 19,7% (4518) 123, ,3% (3374) 21,7% (4795) 142, ,8% (3131) 22,3% (4717) 150,6 A tendenciákat figyelve megállapítható, hogy a gyerekkorúak arányának csökkenése mellett az öregkorúak aránya fokozatosan nő. E kettő együttesen vezet el oda, hogy az öregedési hányados kiugróan magas értéket mutat. A gyerekkorúak többlete folyamatosan csökkent, majd az 1990-es évek közepétől az öregkorúak többletébe fordult át. A rendkívül magas érték több mint másfélszeres öregkorú jut a gyerekkorúakra, az időskorúak ellátási formáinak bővítési igényét, illetve annak finanszírozhatósági kérdéseit veti föl. Képzettség műveltség (2.1. számú táblázat + 9., 10., 11. térinformatika) A képzettség mérésének jó mutatója a maximum általános iskolai végzettségűek, valamint a felsőfokú végzettségűek számarányának vizsgálata. A max. általános iskolai végzettségűek aránya Hatvanon belül a legrosszabb Nagygombos és Nagytelek esetén, ezt követi a Pázsit utcai lakóteleptömb, a Csányi út, a Legány Ödön, a Szent Mihály, a Grassalkovich és a Balassi utcák menti egyes tömbök. Érdekes megjegyezni, hogy két középfokú oktatási intézményt magában foglaló tömb is az alacsony iskolai végzettséget mutató tömbök közé tartozik. A felsőfokú végzettségűek arányát megnézve megállapítható, hogy kiemelkedik a Kertész utca, valamint az Úttörő utca tömbje. Ezt követik az Ifjúsági és a Tiszti lakótelep, a Kisfaludy utca és a Mártírok útja délnyugati tömbjei, valamint néhány kisebb belvárosi tömb.

12 HATVAN VÁROS 12 IVS OKTÓBER HÓ Munkanélküliség foglalkoztatottság (2.4., 2.5. számú táblázat + 20., 21. térinformatika) MUNKANÉLKÜLISÉGI ADATOK AZ ADOTT ÉVEK ADATAINAK ÁTLAGÁBAN ben 2003-ban 2004-ben 2005-ben 2006-ban 2007-ben Regisztrált munkanéküli Munkanélüli járadékra jogosult Tartósan reg. mnk (12 hónap fölött) Jövedelem pótló támogatásra jogosult A nyilvántartott álláskeresők (korábban regisztrált munkanélküliek) számának alakulását megnézve megállapíthatjuk, hogy a közötti időszak kezdetén az országos átlagnál rosszabb mutatókkal rendelkezett Hatvan. A regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség 7,43%-át tették ki, ami az országos átlagnál rosszabb 1,24-es arányt eredményezett év végére a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népességnek már csak 4,57%-át tették ki, ezzel az országos átlagnál lényegesen kedvezőbb 0,68-as arányt ért el a város. Jelentősen csökkent a hosszú távú (több mint 365 napja) nyilvántartott álláskeresők száma ben még 595 fő, 2007-ben már csak 117 fő szerepelt ebben a kategóriában. Különösen kedvező a tendencia, ha hozzávesszük, hogy ugyanezen időszak alatt a munkavállalási korú népesség főről, főre emelkedett. Szociális jövedelem pótló támogatásra jogosult Férfi Nő Általános iskola (nincs / van) Középfokú végzettségű Felsőfokú végzettségű 25 éves korig 25 évestől 40-ig 41 évestől 55-ig 55 év fölöttiek (KF = 60 év fölöttiek) Egészségi állapot A Hatvan Városi Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet által készített Hatvan város és térségének komplex egészségügyi ellátási feladatainak megvalósítására című előzetes megvalósíthatósági tanulmány szerint: A leggyakrabban előforduló homogén betegségcsoportok mind a belgyógyászati, mind a sebészeti, mind az ideggyógyászati, mind a krónikus belgyógyászati, mind a mozgásszervi rehabilitációs osztályoknál kötődnek a cerebrovascularis, azaz az agy ereinek betegségeihez. A cerebrovascularis három fő klinikai formája a koszorúér-betegség, a stroke és az alsó végtagi keringészavarok. A megelőzéshez prevenciós stratégia szükséges (dohányzás ellenes intézkedések, sótartalom csökkentés, koleszterin-fogyasztás vissza-szorítása). SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM ÉV/NEM PEST MEGYE HEVES MEGYE ÉSZAK-MO-I RÉGIÓ MAGYARORSZÁG 1990/nő 73,33 75,16-73, /férfi 63,81 65,18-65, /nő 76,54 76,78 76,26 76, /férfi 68,68 66,77 66,73 68, /nő 77,32 77,45 76,39 77, /férfi 69,20 68,64 67,37 69,03 Forrás:

13 HATVAN VÁROS 13 IVS OKTÓBER HÓ A születéskor várható élettartam lassú kitolódása figyelhető meg. Mint látható a nőknél a magyarországi átlagot kissé meghaladó, míg a férfiaknál az alatt maradó élettartam várható. A megyehatárok közelsége ellentétes hatást vált ki nőknél, mint férfiaknál, mert amíg a nők Pest megye közelségét tizedév veszteséggel élik meg, addig a férfiak majd fél évet profitálnak a földrajzi elhelyezkedésből. Jövedelmi helyzet A lakosság jövedelmi helyzetének becslésére közvetett indikátornak tekintjük a személy-, illetve tehergépkocsik, valamint a lakásépítések számát. ÉLETSZÍNVONAL MUTATÓK Gödöllő Gyöngyös Hatvan Jászberény Vác Lakónépesség száma (év végén, a népszám-lálás továbbvezetett adatai 2006 (fő)) Személygépkocsik száma (db) lakosra jutó szgk. száma 367,78 321,04 311,53 320,20 332,28 Tehergépkocsik száma (különleges célú gépkocsival együtt) (db) lakosra jutó tgk. száma 47,27 46,29 36,69 57,22 46,67 Lakásállomány (éves lakásép. és megszűnési statisztika alapján, becsült adat) 2006 (db) Épített lakások száma (üdülők nélkül) (db) lakosra jutó lakásépítések száma 2,46 1,80 6,34 2,26 4,28 Forrás: TEIR-adatbázis A évi adatokban ellentmondás húzódik a személy-, illetve tehergépkocsik száma, valamint a lakásépítések értéke között. Az öt város összehasonlításából kiderül, hogy a lakónépesség számához viszonyított járművek száma alapján Hatvan a legszegényebb település. Feltűnő ugyanakkor, hogy a lakásépítésekre vonatkozó arányszám meglehetősen magas, ami ellenkező minősítést jelentene, de ez még nem ad okot komolyabb gazdagodásra következtetni. Ezt sem a tapasztalat, sem például a vándorlási egyenleg nem támasztja alá, nem indokolja a magas értéket. Megjegyzendő, hogy a Hatvanban megépült lakások száma nem tekinthető nagynak az évek trendjét vizsgálva. A 2006-os év kiugróan magas lakásépítési eredményeket hozott, 140 lakást adtak át, szemben a korábbi évek körüli lakásszámához képest. További adalék, hogy a lakások minősége általánosságban gyengébb minőségű más városok összevetésében KÖRNYEZET Tájalkotó elemek Hatvan közigazgatási határán belül az alább felsorolt tájalkotó elemek találhatók: Természeti elemek Magaslatok (Strázsahegy, Bírófestő domb) Mezőgazdasági művelés (szántó, gyümölcsös, szőlő, fólia) Erdő (akác, tölgy, jegenye) Vizek (Hatvannál kiemelt elem) tudatosítás, tisztelet-ébresztés fontossága Hatvan a Zagyva ártéri területe volt. Zagyva a síkvidékre érve szabadon szétterült mocsaras területeket kialakítva maga köré. (Belterületen: vizenyős területek, külterületen: vizes élőhelyek jellemzik) A mezőgazdasági művelés a mocsaras területek lecsapolásával indult meg. Vízfolyások: Zagyva folyó, Nógrádi-patak (5 neve van: Bér, Herédi, Hernádi, Vanyarci), Kartalvölgyi-patak, csatornák. Állóvizek: A tavak mesterséges tavak, ám környezet-kondicionáló hatásuk jelentős. Kutak (Hatvan alatt vízbázis található) Művi elemek Távvezetékek, műtárgyak (adottságként kell kezelni) Ipartelepek (tájba-ültetésük fontos) Város-morfológiai hangsúlyok (kórház, cukorsiló, 10 emeletes házak)

14 HATVAN VÁROS 14 IVS OKTÓBER HÓ Természeti és művi értékek (5.15. számú jegyzék) Hatvan művi értékekben rendkívül gazdag, számos természeti értékkel is bíró település. Az OTrT felülvizsgálata éppen ezért kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezeteként tünteti fel a település teljes közigazgatási területét. Hatvan közigazgatási területének természeti elemekkel való érintettsége Országosan védett természeti területek és egyedi értékek: - ex lege védett természeti emlékek, - országos ökológiai hálózat elemei közül folyamatos és megszakított ökológiai folyosók. Hatvan Város területén helyi védelem alatt álló természeti érték nem található. Helyi védelemre javasolt természeti területek és értékek: - természeti területek, - növényállományok, - fasorok. Zöldfelületei elemek: - közparkok, terek, - temetők, - növényállományok, - kertek. Vízgazdálkodási területek: - vízfolyások, - állóvizek, - kutak. Hatvan közigazgatási területének régészeti értékekkel való érintettsége Hatvan jelentős történeti múlttal és fontos régészeti lelőhelyekkel rendelkezik. Mai ismereteink szerint szinte valamennyi régészeti kultúr-korszak lelőhelye ismert a városban és a külterületi környezetben. Jelentős korszaka: a törökkor azonban szinte teljesen feltáratlan. Régészeti feltárással ismert kultúr-korszakok: - kora-bronzkori kultúra ( Hatvani kultúra ) - késő avarkor - római kor (Római Örtorony) - népvándorláskor - császárkor - Csörsz árok - középkor (Vár, Premontrei prépostság) - Grassalkovich-kor (Kastély, templom, Rk.parókia, Nagygombosi major) Hatvan közigazgatási területének műemléki értékekkel való érintettsége Műemléki környezet, Műemléki védettség, Hatvan közigazgatási területének helyi művi értékekkel való érintettsége Helyi védettség Helyi védettségre javasolt építmények: - épületek, - építmények, szobrok, emlékművek Helyi védelemre javasolt struktúrák: - utcaszerkezet, - utcakép, - táji látvány, - városképi jelentőségű utak. Helytörténeti jelentőség: - helytörténeti jelentőségű objektumok, - védett településrész nevek, elnevezések

15 HATVAN VÁROS 15 IVS OKTÓBER HÓ Kortörténeti jelentőség: - kortörténeti jelentőségű objektumok Lakásállomány (2.1., 3.1., 5.6. számú táblázat + 12., 13., 14., 15. térinformatika) Hatvan lakásállománya és év között 3,3,%-kal, azaz 297 db lakással nőtt. A lakásállomány területi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy Óhatvan három lakótelepi városrészegysége (Gódor Kálmán utcai ltp., Pázsit utcai ltp. és az Ifjúság utcai ltp.) tartalmazza a teljes lakásállomány ötödét. További jelentős sűrűsödést jelentenek Újhatvan sűrű kertvárosias lakóterületei. A lakásállomány komfortfokozata a külterületi részeken, Újhatvan és Óhatvan központtól távolabbi részein a legkedvezőtlenebb. A LAKÁSOK SZÁMA SZOBASZÁM SZERINT év lakott lakóházak lakások 1 szobás 2 szobás 3 és több szobás Az üresen hagyott mezőknél nincsen fellelhető adat. A lakóház és lakásszám növekedés alapterület változással is együtt jár. Az 1970-es években még a lakásoknak csupán egytizede volt a 3 vagy több szobás kategóriában, addig 2001-re a lakásállomány fele már ebbe a kategóriába tartozott. A 2001-es népszámlálás a lakóházak 96%-át (5907 db) földszintesként tűntette fel, amelyben a lakások valamivel több, mint 2/3-a helyezkedett el. Az emeletes lakóházak arányszámuknak (4%) ellentmondva a lakásállomány majd 1/3-ának biztosítottak helyet. A LAKÁSOK SZÁMA ÉPÍTÉSI IDŐSZAK SZERINT 2001-BEN összes 1920 előtt % 9% 12% 10,8% 19,4% 23,7% 20,6% 4,5% Forrás: KSH Építési idejét tekintve a legkritikusabb az ig terjedő időszak. Sem technológiáját, sem szigetelési rendszerét, sem alapterületét tekintve nem ekkor születtek a legkedvezőbb lakások. Mindez a lakásállomány több mint a felét érinti. Ebben az időben épült a lakótelepek többsége (Gódor Kálmán, Pázsit). CSALÁDNAGYSÁG ALAKULÁSA év fő/család , , , , ,88

16 HATVAN VÁROS 16 IVS OKTÓBER HÓ A folyamat a természetes szaporulat visszaesésével párhuzamosan a családnagyság csökkenését eredményezte. Míg a 60-as években a családmodell majd 4 fős, addig az ezredfordulóra visszaesett 3 fő alá. A csökkenési folyamat azóta is tart. A lakónépességből, a családnagyságból és a lakásszámból következően Hatvanban mennyiségi lakáshiányról jelenleg nem beszélhetünk. A jelenlegi fős lakónépesség kb családot alkot, azaz ennyi lakásra van szüksége. A nagytávra tervezett fős lakónépességnek, csökkenő családnagyság (2,7 fő/család) feltételezése mellett kb db lakásra lesz szüksége. Ebből következően nagytávra további kb. 400 lakás felépítése prognosztizálható, Települési infrastruktúra ellátottság Jelen pontban Hatvan közlekedési infrastruktúrájának helyzetével elemezzük tekintettel arra, hogy a közmű és az intézményi infrastruktúra elemei a továbbiakban kerülnek bemutatásra. A város külső közlekedési kapcsolatai kedvezőek (lásd Gazdasági helyzetelemzés Külső elérhetőség című bekezdése!). Megállapítható ugyanakkor, hogy a kistérségi kapcsolatokat jelentő összekötő és bekötőutak minőségi fejlesztésre szorulnak. A város közlekedési nehézségét a belső kapcsolatok alacsony száma jelenti. A jelenlegi legfőbb probléma, a 3-as számú főútnak a vasúton és a Zagyván koncentrált módon, egy helyen való áthaladása. Olyan új út-nyomvonalat kell tehát keresni a folyó és a vasút keresztezésével, amelynek vonalvezetése, szolgáltatási színvonala, az újonnan feltárt területek megközelítése által előnyösebb a forgalom számára, így megépülésük esetén spontán módon is megoldják a forgalom átterelődését. A településszerkezet jelenlegi és várható jövőbeli fejlesztése alapján a város északi területein (az M3-as autópálya és a 3. sz. főút közötti területen) alakítható ki olyan folyamatos vonalvezetésű új útvonal, amely alkalmas lenne a jelenlegi főút funkcióinak átvételére: folyamatos vonalvezetéssel biztosítja a K Ny irányú áthaladást, új átkelést biztosít a Zagyván és a vasúton, közvetlenebb, a lakóterületektől független kapcsolatot biztosít az északon elhelyezkedő gazdasági területeknek. A évben végzett forgalomszámlálás ugyanakkor bebizonyította, hogy a városon áthaladó 3-as számú főút városközpontban tapasztalható jelentős forgalmát nem az átmenő, hanem a belső forgalom generálja elsősorban (kb.90%-ban). Ezért az új út nevében is hordozva funkcióját nem elkerülő útként, hanem összekötő útként kerül definiálásra KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Oktatás nevelés (4.2., 4.3. számú kimutatás) Hatvan oktatási struktúrája a 2007/2008-as tanévben a következőképpen épült fel. Megyei fenntartású intézmények: - Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (DISZI) mai nevén Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tagiskolája - Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Kotsis Albert Zeneiskola - Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola mai nevén Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tagiskolája Közös fenntartású intézmény (társulási megállapodás alapján): - Széchényi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, mai nevén Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchényi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tagiskolája Városi fenntartású intézmények: - Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (Székhely: Kossuth Lajos Általános Iskola) - Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: Baross Gábor Általános Iskola) Alapítványi fenntartású intézmények: - Grassalkovich Alapítványi Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

17 HATVAN VÁROS 17 IVS OKTÓBER HÓ - Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola - Oktat-60 - A Vasút a gyerekekért Alapítvány óvodája, mai nevén Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Bajcsy- Zsilinszky út 10. sz. alatti tagóvodája Az oktatási intézményeknél a 2007/2008-as tanévet követően több változtatásra is sor került: - A középfokú oktatási intézmények mindegyike társulásos formában, a megyével közös fenntartásúvá vált, és integrációjuk nyomán új elnevezést kapott. - Az alapítványi fenntartású MÁV-óvodát az Önkormányzat működtetésre átvette, ingatlanát megvásárolta. INTEGRÁLT INTÉZMÉNYEK ADATAI: Intézmény neve Óvoda (db) Általános iskola (db) Óvodások száma Tanulók száma Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Újhatvani Óvoda és Általános Iskola őszi adatok Az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola tagintézményei: székhelyintézmény (Kossuth tér 1.) 5. számú tagiskola (Szabadság út 13.) Kodály Zoltán tagiskola (Géza Fejedelem utca 2.) Balassi Bálint utcai tagóvoda (Balassi Bálint utca 44.) Gódor Kálmán utcai tagóvoda (Gódor Kálmán utca 13.) Hajós Alfréd utcai tagóvoda (Hajós Alfréd utca 43.) Vörösmarty téri tagóvoda (Vörösmarty tér 1.) Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola tagintézményei: székhelyintézmény (Bajcsy-Zsilinszky út 8.) Baross Gábor tagiskola (Rákóczi út 4.) Jókai utcai tagóvoda (Jókai utca 9.) Mészáros Lázár úti tagóvoda (Mészáros Lázár út ) Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky út 10.) Óvodai telephely (Bajcsy-Zsilinszky út 13.) További intézmények adatai: Intézmény neve Tanulók/óvodások száma Széchényi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 515 Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 589 DISZI 1227 Grassalkovich Alapítványi Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 269 Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola 51 A Vasút a gyerekekért Alapítvány óvodája őszi adatok Hatvan felsőfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátás Hatvan Városi Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, melyet 1967-ben 452 ággyal hoztak létre, Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A település önkormányzata augusztus 31-i hatállyal felbontotta a hatvani kórház vagyonkezeléséről szóló, a Hospinvesttel, illetve a leányvállalataként működő Hatvani Kórház Kft-vel megkötött szerződést. A Hospinvest nem tudta megvalósítani a korábban írásban vállalt fejlesztéseket.

18 HATVAN VÁROS 18 IVS OKTÓBER HÓ (a kórház épületegyüttesének felújítása, illetve új műtőblokk kialakítása). Ez a szerződésszegés szolgáltatott okot az önkormányzat számára a kontraktus felbontására. Jelenleg az Önkormányzat saját tulajdonában álló társaság működteti tovább a kórházat. A kórház ellátási területe Heves megye mellett Pest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyének Hatvan vonzáskörzetében elhelyezkedő területére is kiterjed. A Hatvani Kórház ágyszámát tekintve a régióban a 9., a megyében a 3. helyen áll. A Kórházi részleg és a szakrendelő együttesen 77 orvost és 343 szakdolgozót, azaz mindösszesen 420 főt foglalkoztat. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT (2006-OS ADATOK) Hatvani Kórház adatai Legközelebbi ellátó helyek adatai Osztály Ágyszám Gyöngyös Jászberény Pásztó Kistarcsa belgyógyászat mátrix ellátás 200 sebészet mátrix ellátás 75 traumatológia szülészet mátrix ellátás 64 nőgyógyászat gyermekgyógyászat mátrix ellátás 20 szemészet bőrgyógyászat ideggyógyászat intenzív krónikus belgyógyászat mozgásszervi 12 - n.a. 20 n.a. rehabilitáció összesen n.a. 175 n.a. A Kórház 2007-ben pályázatot nyújtott be komplex térségi egészségügyi ellátás kialakítására. A pályázatnak magával a gyógyászati központtal foglalkozó munkarésze a jelenlegi struktúrának nyolc elemre bontásával egy új rendszer felállítását tervezte. A javasolt részlegek a következők voltak: multidisciplináris járóbeteg szakellátási, diagnosztikai centrum, mozgásszervi betegségek centrum, multidisciplinaris invazív mátrix, kúraszerű ellátási egység, non-invazív mátrix, sürgősségi betegellátás, közösségi egészségfejlesztési központ, spirituális/alternatív medicina központ. Az újszerű felosztási javaslat jól tükrözi a jelenlegi állapot statikus voltát, és egy korszerű gyógyászati központtal szembeni,0 létező igényeket. Egészségügyi alapellátás Hatvan alapfokú egészségügyi ellátása 9 db felnőtt háziorvosi szolgálati körzetre, 4 db gyermekorvosi körzetre, 6 db fogorvosi körzetre és 7 db védőnői körzetre van szétbontva. A körzetek számát tekintve az egészségügyi alapellátás az elvárt ellátási szintnek megfelel. Szociális ellátás Hatvan Város komplex ellátó intézménye a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény. A 82 fővel üzemelő intézmény alap feladatai közé tartoznak: a szociális feladatok: - házi segítségnyújtás*

19 HATVAN VÁROS 19 IVS OKTÓBER HÓ - családsegítés* (ezen belül háztartási adósságkezelés és tanácsadás), - étkeztetés, - nappali szociális ellátás (idősek klubja és értelmi fogyatékkal élők napközi otthona***) - támogató szolgáltatás*** - közösségi pszichiátriai ellátás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* (Lőrinci központú) a gyermekjóléti feladatok: - bölcsődei ellátás - gyermekjóléti szolgáltatás** (ezen belül: módszertani feladatok) az egészségügy feladatok: - védőnői szolgáltatás, - anya-gyermek és csecsemővédelem (ifjúság-egészségügyi ellátás, anyatejjel való ellátás) * kistérségi ellátás ** kistérségi ellátás szervezés alatt *** szükség lenne kistérségi ellátásra Intézmény Cím Fenntartó Férőhely Idősek nappali intézménye Hajós utca Hatvan Város Önkormányzata 40 fh Szent Erzsébet Idősek Otthona Mártírok útja 3. Hatvani Belvárosi R.Katolikus Egyházközség 10 fh Szent Kamill Idősek Otthona Kórház utca 3 5. Heves Megyei Önkormányzat 47 fh Forrás: Ellentmondás tapasztalható a rászorulók és az időskorú-ellátásban résztvevők száma között. Az otthonközeli ellátás tekinthető a legkedvezőbb formának, hiszen saját környezetükben kaphatnak segítséget az idős korúak. A szolgáltatás támogatott, ám fizetős formája azonban az idősek részéről nagy ellenállásba ütközik, ami az ellátásból kimaradók számát növeli. Megfigyelhető ugyanakkor a magát ellátni nem tudók idősotthonba kerülésénél az anyagiak szerepének háttérbe kerülése. Ennek is betudható, hogy a területi ellátás veszteséges, míg az idősotthon gazdaságos. Tovább árnyalja a képet a 2008-ban életbelépett rendelet (36/2007. SZMM), amely a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatáról rendelkezik. Eszerint a 4 óra házi gondozási igény feletti időskorúak kerülhetnek csak idősotthonba. Ezen kívül a házi gondozás is csak Szakértői Bizottsági döntés nyomán érhető el. A Szakértői Bizottság tagjai közül egyet az önkormányzat, egyet a Szivárvány és egyet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet delegál. Hatvan társadalmi szerkezete az azonos nagyságrendű városokkal összevetve viszonylag homogén. Szegregációs folyamatok ugyanakkor megfigyelhetők. A családsegítés során szerzett tapasztalatok alapján Hatvan területén lehatárolhatók szegregációra hajlamos részek. Így a Pázsit utca környéke, Nagytelek egy része, Nagygombos egy része, Legány Ödön utca környéke, Mártírok útjának egy része, Csányi úti szociális bérlakások, valamint a Hegyalja egyes részei. Utóbbi területen észlelhetők ugyanakkor a legnagyobb társadalmi különbségek Közösségi közlekedés Közúti tömegközlekedés Hatvan város területén a Hatvani Volán Zrt. üzemeltetésében nyolc helyi járatú buszviszonylat közlekedik. 1. vasútállomás Szolnoki útelágazás 2. autóbuszállomás Bajcsy-Zsilinszky utca autóbuszállomás 3. autóbuszállomás Bajcsy-Zsilinszky utca Doktay Gyula utca 3/a autóbuszállomás Arany János utca Doktay Gyula utca 4. Ipari Park/vasútállomás Hegyalja út 6. autóbuszállomás Rákóczi utca Dai Dong 7. autóbuszállomás Radnóti utca Esze Tamás utca Ipari Park 9. Szolnoki útelágazás Bajcsy-Zsilinszky utca/rákóczi utca Ipari Park

20 HATVAN VÁROS 20 IVS OKTÓBER HÓ Az autóbusz-közlekedés jelenlegi rendszere (településközi és helyi) szakmai szempontból megfelelőnek értékelhető. Hatvanban m a legnagyobb gyaloglási távolság belterületen a buszmegállók eléréséig. A városban a fedett buszmegállók rendszere most van kiépítés alatt. A Hatvani Volán által üzemeltetett buszok mérete differenciált. A 2., és a 3/a jelű buszviszonylatokon például csuklós buszok közlekednek, ám a kisebb buszok is elérik a 12,0 m hosszúságot. A vállalat jelenleg nem rendelkezik akadálymentesített buszokkal. Vasúti tömegközlekedés Hatvan jelentős vasútvonalakkal érintett. Vasúti tömegközlekedési kapcsolata kedvező. Elérhetősége valamennyi viszonylatban jó. Viszonylat Vonatpár Hatvan Budapest (elővárosi) 45 Hatvan Miskolc 25 Hatvan Szolnok 19 Hatvan Salgótarján Közigazgatás HATVAN VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK FELÉPÍTÉSE: Beruházási Osztály Gazdasági Főosztály Gazdálkodási és Környezetvédelmi Osztály Projektmenedzsment Osztály Költségvetési Osztály Költségvetési Főosztály Adóügyi Osztály Építéshatósági Osztály Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálati Osztály Okmányiroda Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály Szervezési Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály Gyámhivatal Informatikai és Ügyviteli Osztály Jegyzői Főosztály Törvényességi ellenőrzési Osztály Gondnokság szeptemberi adat. Forrás: 46/2006.(XII.15.) Ökr. e-közigazgatás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének közigazgatási hatósági ügyek intézésének szabályairól szóló 10/2008. (II. 29.) rendelete értelmében az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek elektronikus úton is kezdeményezhetnek egyes ügyeket a honlapról, amely Hatvan város honlapján (www.hatvan.hu) keresztül érhető el. Az internetes honlapon keresztül az okmányirodai időpontfoglalásnak nincs technikai akadálya Hulladékgazdálkodás Hatvan csatlakozott a Heves megyei regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez, amelynek megvalósulása esetén két lerakón Hejőpapiban és Salgótarjánban történik majd a települési hulladék végső ártalmatlanítása. A tervek szerint Egerben biofermentáló, Lőrinciben átrakó állomás, Hatvanban pedig válogatómű, zöldhulladék komposztáló, hulladékudvar és inert hulladékkezelő létesülne. A projekt keretében megvalósulna a területen lévő régi lerakók rekultivációja is. A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése érdekében az önkormányzat óta évente kétszer lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akciót szervez. A veszélyes hulladék gyűjtése a jövőben a tervezett hulladékudvarban fog megvalósulni. A települési kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében az önkormányzat folyamán 25 db hulladékgyűjtő szigetet létesített a város területén, valamint beszerzett egy speciális szállítójárművet is. Szintén a kommunális hulladék mennyiségi csökkentését célozza a kiskerti komposztálást népszerűsítő önkormányzati program, amelynek keretében ben 500 db, 1 m 3 -es fa komposztláda szétosztását kezdték meg a lakosság körében. A faládát térítésmentesen az a hatvani

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

RENDSZERFELÉPÍTÉS. Alapok, Bázisok és Csomagok

RENDSZERFELÉPÍTÉS. Alapok, Bázisok és Csomagok MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER RENDSZERFELÉPÍTÉS Alapok, Bázisok és Csomagok Minerva Térinformatikai Rendszer fejlesztője: CompArt Stúdió Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 88-90. Tel: +36-1-4301720, Fax:

Részletesebben

2010. évben megkötött vállalkozói,szolgáltatási, üzemeltetési szerződések

2010. évben megkötött vállalkozói,szolgáltatási, üzemeltetési szerződések 2010. évben megkötött vállalkozói,szolgáltatási, üzemeltetési szerződések tárgya es partner megnevezése "ÉMOP-3.1.2/A-2008-0013 sú Funkcióbővítő 1. településrehabilitáció tárgyú "Helyi közösségi Pulzus

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2009. évben megkötött vállalkozói,szolgáltatási, üzemeltetési szerződések

2009. évben megkötött vállalkozói,szolgáltatási, üzemeltetési szerződések 2009. évben megkötött vállalkozói,szolgáltatási, üzemeltetési szerződések es partner megnevezése Önkormányzati tulajdonban álló lakások 1 üzemeltetése közsszolgáltatási szerződés alapján Közterület-karbantartási

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009.

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok,

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk

A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk A Szolgáltató Város szolnoki mintaprojekthez csatlakozott közszolgáltatókk Ssz. Ágazat Ssz. Szekció Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek neve Ssz. Csatlakozott szervezet és tagintézményeinek

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben