A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BÜKKI TERMÁLKARSZT EGERSZALÓK-DEMJÉN-I RÉSZE FELTÁRTSÁGA Dr. Lénárt László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék, 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros, Kivonat A Bükki Termálkarszt Egerszalók-Demjén-i részéről érdemben 1961 óta beszélhetünk. Az Eger- Demjéni Olajmezőn a De-42 kút szénhidrogénre meddő lett, de az eocén mészkőben lévő szegélyvizet feltárta. A 407,5 m mélyről felszínre emelkedő 65 C-os termálkarsztvizet kezdetben öntözésre próbálták sikertelenül használni. Az 1960-as évek közepétől a kút vize a már bevízkövesedett (nem működő) tolózárak miatt a domboldalon végigfolyva gyönyörű mésztufadombot ( sódomb -ot) hozott létre, mely Egerszalók jelképévé vált. Az 1970-es évek elején két kis medencét építettek, mely a helyi fürdési igényeket jól kielégítette ben melléfúrásos technikával lemélyítették a 426 m mély De-42/A kutat, mely hasonló minőségű és hőmérsékletű vizet adott ben vizét gyógyvízzé minősítették ben mindkét kútfejet felújították, a vízjogi engedélyeket rendezték. A régi kút a sódomb fenntartását, az új kút a 2007-ben megnyitott modern fürdő vízellátását biztosítja. A víz hűtése a 2010-ben megépített hőközpontban történik. A hőcserélőkben nincs mészkiválás. A Demjén K-10-es (Hegyes-kői) kút 2006-ban készült el. Mélysége 696,5 m, az eocén mészkőből kilépő termálkarsztvíz hőmérséklete 66 C, minősége és gáztartalma hasonló az előző két kútéhoz. A próbaüzem során jelentős vörösbarna mészkiválás képződött. Ma a nyitott hűtőmedencében jelentős a fehér színű kiválás. A gyógyvízzé minősített termálkarsztvizet a demjéni fürdőben használják fel. A Demjén K-11-es (Kenderföldi vadászles) kút 2008-ban készült el. Mélysége 951,5 m, a kisebb mértékben a triász, döntő mértékben a bizonytalanul eocén korú, mészkőből kilépő termálkarsztvíz hőmérséklete 66 C. Minősége hasonló az előző kutak vízminőségéhez, de a gáztartalomból hiányzik a metán. A próbaüzem során a kúthoz közel sárgásfehér, kénes, majd a kúttól távolodva előbb vörösbarna, majd néhány hónap múlva egyre világosabb sárgásbarna kiválás képződött. Vizét gyógyvízzé minősítették, az egerszalóki Termál Kemping fürdővízellátását és részben hőigényét biztosítja. Minden kút pozitív, a víz kora több ezer éves, eddigi működésük során egymásra káros hatást nem gyakoroltak. Jelenleg egy további új kút fúrása történik Demjén D-i határában. Abstract The Egerszalók-Demjén area of the Bükk thermal karst can be taken into account as an existing unit since It was when well De-42 of the Eger-Demjén Oil Field stopped yielding hydrocarbon but yielded subsurface waters stored in the Eocene limestone. The thermal karst water wells up from the depth of m and its temperature is 65 C. First the locals tried to use it for watering but the attempt was unsuccessful. From the middle of the sixties, the latches of the well did not close tight 17

2 Dr. Lénárt László anymore, leading to a leakage of the well. As a result, the water has been flowing down on the hillside, creating a very spectacular sinter cone ( salt hill ). This formation became the symbol of Egerszalók. Two small pools were built in the beginning of the 1970s which served quite adequately the spa bathing demands of the local people. In 1987 a second well was drilled next to the first one. The new well, named De-42/A, yields the same quality and temperature water as De-42 does. The water was classified as water suitable for medicinal use in The aboveground parts of both wells were refurbished in 2002, and the necessary legal documents were obtained. The old well is responsible for the maintenance of the salt hill and the new one provides the water supply of the modern bath complex, opened in A heat treatment centre was built in 2010, where the water is cooled. There is no calc residue in the heat exchanger. Well K-10 of Demjén (Hegyes-kői well) was completed in Its depth is m. The temperature of the thermal karst water yielding from Eocene limestone is 66 C. Its quality and gas content is similar to that of the two wells previously discussed. During the test run reddish brown residue was formed. Today there is an open cooling basin, and the white residue is significant in it. The thermal karst water is classified as medicinal water and used in the Demjén spa presently. Well K-11 of Demjén (Kenderföldi vadászles well) was completed in Its depth is m. The temperature of the thermal karst water yielding from Triassic-Eocene limestone is 66 C. Its quality is very similar to that of the wells mentioned above but its gas content doesn t contain methane. During the test run different types of residue formed: close to the well yellowish white deposit appeared with sulphur content; further away from the well a different residue was detected: reddish brown at first, but a few months later it turned to a lighter yellowish brown deposit. The water is classified as water suitable for medicinal use. It is used in the Thermal Camping of Egerszalók; it supplies all its bath water, and partly satisfies its head demand. All the wells are positive. The age of the water can be measured in millennia. So far the wells created no negative impact on the yield of each other. Presently the water licence allows the drilling of another well in the south boundary of Demjén. 1. Bevezetés Egerszalók és Demjén térségében az 1961-es szénhidrogénre meddő, de termálvízre produktív egerszalóki termálkarsztkút létrehozása után indult meg a termálkarsztvíz felhasználása. Először helyi igényeket elégített ki, 1987-ben egy új kutat fúrtak a termálkarsztvíz nagyobb mértékű jelentősebb fürdőn keresztül történő felhasználása céljából. A helyi dimenzióból csak 2006-ban sikerült kilépni, létrehozva egy nemzetközi szintű fürdő-gyógyfürdő-szálloda együttest ban és 2008-ban Demjénben készült el két termálkarsztkút. Az előző a demjéni fürdőt-gyógyfürdőt, az utóbbi az egerszalóki Termál Park Egerszalók létesítményeit látja el gyógyvízzel. Jelenleg készül Demjénben egy új termálkút és Egerszalókon is tervbe van véve egy további. A fentiek miatt az Egerszalók-Demjén Termálvölgy jelentősége egyre növekedni fog. Egerrel, ill. Andornaktályával együtt a DNy-i Bükk meghatározó termálkarsztvíz termelője és felhasználója. 18

3 A bükki termálkarszt Egerszalók-Demjén-i része feltártsága 2. A Bükki Termálkarszt Magyarország területének 9,9 %-án hideg karsztvízadó karbonátos kőzetek találhatók, viszont a termálkarsztvizet adó területek aránya 24 %-os az ország területéhez képest [Lénárt, 2011]. A karsztos hegységeinkben és peremükön hideg, előterükben langyos és meleg karsztforrások fakadnak, ill. meleg és forró vizet adó fúrt kutak működnek. Vizüket ivóvízként, valamint fürdési és gyógyászati célokra hasznosítják, ill. az emberi beavatkozás nélkül elfolyó forrásvizek ökológiai szempontból fontosak. Az utóbbi időben az energetikai (fűtési) célú termálkarsztvíz felhasználása is helyenként megvalósult. (Az 1800-as évek végétől napjainkig sokan álltak ki a hévíznek a fűtési, energetikai célú hasznosítása mellett, de a kezdeményezések zömmel elhaltak.) A termálkarsztvíz Magyarországon igen fontos víztípus, a vele való foglalkozás a szakmai okokon túlmenően jelentős gazdasági érdek is. Az EU Víz Keretirányelv alapján kijelölt 185 hazai, felszín alatti víztest közül 15 a termálkarsztos [Liebe, 2009]. Teljes területük km 2, ami az ország területének 24 %-a. (Magyarország területének kb. 1/3-án termelhetünk hideg és meleg karsztvizet.) A bükki HU_kt.2.1. termálkarsztvíz víztest (1. ábra) a maga km 2 -es kiterjedésével 2. a hazai területarányos rangsorban. 1. ábra. A bükki termálkarsztos víztest. (Liebe, 2009) A bükki termálkarszt Bükk-térséghez kapcsolódó részén lévő, ill. létesített langyos, meleg és forró források és kutak helyét, ill. a hideg-langyos-meleg karszt zonalitásának további bizonyítékait a 2. ábrán mutatjuk be. Ezen feltüntettük a Nyi irányban kapcsolódó Recsk-Bükkszék termálkarszt két jellegzetes termálkarsztvizes előfordulását (Recsk és Bükkszék), valamint a térség legmélyebb, Mályiban 2010-ben mélyült, 2311 m mély fúrásának a helyét is. Az előbbiek a Ny-felé történő kapcsolódáshoz adhatnak kutatási adatokat, az utóbbi a K-i irányban 19

4 Dr. Lénárt László elnyúló termálkarszt földtani-vízföldtani viszonyait segíthet megismerni. (A mályi fúrásról részletes vizsgálati eredmények még nem állnak rendelkezésünkre.) 2. ábra. A Bükk-térség termálkarsztvíz nyerő helyei. (Lexa, 2000; Lénárt, 2011) 3. Az Egerszalók-Demjén-i rész feltártsága, jelentősége A területen lévő termálkarsztkutak (és egy, a cikkírása közben mélyített, a termálkarsztot megcélozó fúrás) pontosabb helyét a 3. ábrán mutatjuk be. 3. ábra. A terület termálkútjai és egy új kutatás (Smaragd-GSH 2010; Lénárt 2011) 20

5 A bükki termálkarszt Egerszalók-Demjén-i része feltártsága Mindegyik fúrás a fedett karszton mélyült, az eltemetett karszt alaphegység felszínét [Smaragd-GSH Kft, 2010] a 4. ábrán láthatjuk. 4. ábra. Alaphegységi felszín térkép. (Smaragd, 2006; Lénárt, 2011) 5. ábra. Egerszalók-Demjén-i termálkarsztvíz kutak védőidomai. (Smaragd, 2010) Az 1. táblázatban a termálkarsztvíz kutak létesítéskori legfontosabb adatait tüntettük fel. 1. táblázat. A területen lévő kutak létesítéskori alapadatai. Kút jele, száma Terepszint [mbf] Talp [m] Szűrő [m] Nyugalmi nyomás [m] Nyugalmi vízszint [mbf] Talphőm. [ C] Kifolyó víz hőm. [ C] Egerszal. De ,2 169,2 68,9 65,0 Egerszal. De-42a 158,1 425, ,1 72,0 68,0 Demj. K , ,7 185,7 67,9 66,7 Demj. K , ,9 177,7 68,3 66,3 A kutak vizének mennyiségi és minőségi védelmét a kijelölt védőidomok biztosítják (5. ábra). A kutak egymásra hatása minimális, a hideg karsztvíznek a 21

6 Dr. Lénárt László termál karsztvízre gyakorolt hatása egyértelmű (6. ábra), bár nem olyan erős, mint a Bükk Fennsíki Mészkő Formációban. A Bükk-térség termálkarsztvíz termelése 2010-ben em 3 volt, amihez a túlfolyókon elfolyó, ökológiailag (is) hasznosuló vízmennyiségeket kell hozzászámolni, ill. a részleteiben nem ismert 10 % körüli további vízfelhasználást. Hideg karsztvíz szint (Nv-17) és termálkarsztvíz nyomásszintek Nv-17 [mbf] De-K10 [bar] 0,9 0,8 Hideg karsztvíz szintje [ mbf ] ,7 0,6 0,5 0,4 Termál karsztvíz nyomásszint [ bar ] 525 0, ábra. A nagymezői Nv-17 karszvízfigyelő kút (hideg, nyíltkarszt) és a hegységperemtől távol lévő demjéni K-10 termálkút (meleg, nyomás alatti karszt) napi átlagos vízszintjének, ill. nyomásszintjének változása, ill. kapcsolata A 7. ábrán a Bükk-térség víztermelését adjuk meg, külön feltüntetve a hideg, a langyos és a meleg-forró víztermelést. A De-42-es, 42/A-s kutak létesítése óta szabályozott felhasználás csak az utóbbi években történik. A rendelkezésünkre álló szórvány mérési és becslési adatokból megkíséreltük a kifolyó értékek meghatározását (8. ábra). Jól látható, hogy től beszélhetünk víztermelési oldalról rendezett viszonyokról. (Az általános csökkenő tendenciát részben az utánpótlás csökkenésének, részben a tolózárak (kútfejek) elcseppkövesedése miatti hozamcsökkenésnek tudjuk be). A területen lévő négy kút (becsült és mért) termelési értékeit a 9. ábrán és a 2. táblázatban adjuk meg. A terület víztermelése viszonylag nagy és emelkedő tendenciájú. 0,2 22

7 A bükki termálkarszt Egerszalók-Demjén-i része feltártsága 2. táblázat. A területen lévő kutak hozam és geotermikus gradiens adatai. Kút G g [m/ C] Év Kifolyás [m] Q [m 3 /d] Egerszalók De-42 6, Egerszalók De-42/a 6, Demjén K-10 11, , Demjén K-11 16, ,5E+07 3,0E+07 a b c 2,5E+07 Yield [m 3 /year] 2,0E+07 1,5E+07 1,0E+07 5,0E+06 0,0E ábra. A Bükk-térségi karsztvíztermelés hőmérséklet szerinti megoszlása. (Lénárt L., 2011; a: hideg; b: langyos; c: meleg és forró) De-42 De-42/a Vízkivétel (becslés, mérés) [1000 m 3 /év] Becslés Becslés Becslés jan jan jan jan jan jan. 8. ábra. Az egerszalóki De-42 és De-42/A kutak mért és becsült vízhozama között (2011. II. félév: extrapolált). (Lénárt L., 2011) 23

8 Dr. Lénárt László 4. Földtani-vízföldtani viszonyok A terület földtanilag rendkívül tagolt, a jelentős tektonika a tagolt alaphegységi felszín mellett változékony vastagságú fedő összletet hozott létre. A legfelső réteg, a miocén riolittufa a jelzett fúrásokkal feltárt területen m, az oligocén agyag, agyagmárga m vastagság. Az eocén mészkövet m vastagságban tárták fel, de átfúrni csak a demjéni K-11 fúrás esetében sikerült. (A vízföldtani napló szerint a kb. 19 m vastag mészkőtörmelékes összlet eocén léte kérdéses, de ez az egyetlen fúrás, amelyben eocén alatt 83 m vastag triász mészkő van.) De-42 Demj-K10 De-42a Demj-K11 Vízkivétel (mérés, becslés) [1000 m 3 /év] ábra. Egerszalóki és demjéni kutak mért és becsült vízhozama között (2011. II. félév: extrapolált). (Lénárt L., 2011) A vizsgált 6 termálkarsztvizet termelő kút közül 5 eocén mészkőből nyeri a vizét. A Demjéni K-11 esetében a 4 vízadó szakasz legjelentősebbje a bizonytalan korbesorolású eocén, a 3 triász vízadó alárendeltebb szerepű. 5. Összefoglalás A terület hidrogeológiai megismerése 1961-ben kezdődött és egy jelenleg mélyülő kutatófúrással pillanatnyilag is tart. Minden fúráson folyamatos hozam, vízszint és víznyomásmérés történik (az adatok a Bükki Karsztvíz Észlelő Rendszer részére is hozzáférhetőek), a vízjogi engedélyben meghatározott módon vízminőség- és 24

9 A bükki termálkarszt Egerszalók-Demjén-i része feltártsága kútvizsgálatok történnek. A gyógyvízzé minősített kutak vizét (3. táblázat) határozatban kijelölt védőidomok védik. A fokozódó termelés biztonsága érdekében egy regionális figyelőkút lemélyítése, folyamatos mérése és az adatainak a felhasználása szakmailag messzemenően indokolt. 3. táblázat. A gyógyvíz-határozatok lényegi vízminőségi adatai. De-42/A kalcium-, nátrium-, hidrogénkarbonátos jellegű, kénes, fluoridos, termális víz, jelentős metakovasav és metabórsav tartalommal Demj. K-10 kalcium-, nátrium-, hidrogénkarbonátos jellegű, kénes, termális víz Demj. K-11 magnézium-, nátrium-, hidrogénkarbonátos jellegű, kénes, fluoridos, termális víz, a szabad szénsav, a metakovasav és a metabórsav tartalom jelentős 6. Köszönetnyilvánítás A tanulmány a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Irodalom Less Gy. Et al., (2005) A Bükk hegység földtana. MÁFI, Budapest, 284 p. Lénárt L. (2008): Hideg, langyos és meleg karsztvíz-zónák a Bükkben és környezetében. Mineral waters in the Carpathian Basin 5th International Scientific Conference. Csíkszereda, július pp Lénárt L. (2010): The Interaction of Cold and Warm Karst Systems in the Bükk Region. Proc. of the 1th Knowbridge Conference on Renewables, pp , Miskolc. Lénárt L. (2011): Hol kerestek és hol találtak termálkarsztvizet a Bükk térségében? Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban. Miskolci Egyetem, pp Liebe P. (SZERK.) (2003): Tájékoztatók hazánk felszín alatti vizeiről, KvVM, CD, Bp. Liebe P. (2009): Kéziratos térkép, Budapest. SMARAGD-GSH Kft. (2010): Egerszalók De-42 (K-4; 9-2) és De-42/A (K-7; 9-84) jelű hévízkutak védőidomának meghatározása. Kézirat. Szucs P; Kovacs B; Bobok E; Toth A; Madarasz T (2010): Technological Review of Geothermal Energy Utilization. Proceedings of the 1st Knowbridge Conference on Renewables, Miskolc, pp

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Megbízó: HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ KHT. Budapest, 2008. november Vezetői összefoglaló A 4,4 ha kiterjedésű

Részletesebben

EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK

EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás-csatornázás szakos

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

Martonné Dr. Erdős Katalin egyetemi docens

Martonné Dr. Erdős Katalin egyetemi docens Egy szakmai életút eredményei és helyszínei BOGÁCS TERMÁLFÜRDŐRE ALAPOZOTT IDEGENFORGALMÁNAK JELLEMZŐ VONÁSAI Martonné Dr. Erdős Katalin egyetemi docens Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

Jelige: Víz Bányászok

Jelige: Víz Bányászok Üzem illetve vállalattörténeti pályázat az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya, a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., valamint a Magyar Olajipari

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1 Absztrakt A Dunántúli-középhegység mélykarsztos forrásainak sorsa, aktuális állapota a nagy érdeklődés mellett komoly

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN Földrajzi Közlemények 2014. 138. 2. pp. 89 106. TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN MÓGA JÁNOS SZABÓ MÁRIA MARI LÁSZLÓ BORSODI ANDREA KÉRI ANDRÁS KNÁB MÓNIKA

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 127-136. BARLANGKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK KÉT KÜLÖNBÖZŐ KARSZTTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ MAGYARORSZÁGI BARLANGBAN

KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 127-136. BARLANGKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK KÉT KÜLÖNBÖZŐ KARSZTTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ MAGYARORSZÁGI BARLANGBAN KARSZTFEJLŐDÉS XVIII. Szombathely, 2013. pp. 127-136. BARLANGKLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEK KÉT KÜLÖNBÖZŐ KARSZTTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ MAGYARORSZÁGI BARLANGBAN CAVE CLIMATOLOGY MEASUREMENTS OF TWO DIFFERENT KARST

Részletesebben

WiEOi]DW$]HUy]LyPpUWpNpQHNEHFV OWpUWpNHL'pO$IULNiEDQ672&.,1*0$pV :($9(5$9%Q\RPiQ

WiEOi]DW$]HUy]LyPpUWpNpQHNEHFV OWpUWpNHL'pO$IULNiEDQ672&.,1*0$pV :($9(5$9%Q\RPiQ Földrajzi Értesítõ 2004. LIII. évf. 3 4. füzet, pp. 203 218. Az árkos erózió felszínalakító szerepe Dél-Afrikában KERTESZ ÁDÁM 1 Abstract The role of donga (gully) erosion in surface formation in South

Részletesebben

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1 IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN Deák József 1 A természetben elforduló elemeknek több mint ezer stabil ill. radioaktív izotópját ismerjük, amelyeket az emberi tevékenység során keletkezett

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

Küzdelem egy pohár vízért!

Küzdelem egy pohár vízért! Küzdelem egy pohár vízért! XXI. sz. egyik legsúlyosabb problémája a vízszennyezés és a fenyegető vízhiány (Alcím: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. ivóvize és védelme) Zánkai

Részletesebben

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K LATE QUATERNARY QUNATITATIVE ENVIRONMENTAL AND CLIMATE RECONSTRUCTIONS IN THE SOUTH CARPATHIANS KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K A DE LI KA RPA TOKBAN PROLONG PROJEKT

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 SZALAI SÁNDOR 2 -VERESS MÁRTON 3 -NOVÁK ATTILA 2 -SZARKA LÁSZLÓ 2 2 MTA Geodéziai és Geofizikai

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG -völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-9 tervezési alegység Budapest,

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79.

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 63-79. A CSAPADÉK-HATÁS MECHANIZMUSA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉKEN FAKADÓ FORRÁSOK NAPI HOZAMÁNAK KIALAKULÁSÁBAN MAUCHA LÁSZLÓ NÉMETH ZOLTÁN VITUKI Kht.1095. Budapest,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben