DPR_2014_végzett_h. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPR_2014_végzett_h. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 DPR_0_végzett_h Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI (0_DPR_vegzett) Kérjük, amennyiben ebben az évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az intézményben, az alábbi kérdésekre következetesen az Ön számára fontosabbnak tartott végzettségére vonatkoztatva válaszoljon!.. Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, fõszakjának tart!) Állam- és Jogtudományi Kar.% n= Általános Orvostudományi Kar 6.9% Bölcsészettudományi Kar 9.% Egészségügyi Kar.% Fogorvostudományi Kar 0.8% Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar.% Gyermeknevelési és Felnõttképzési Kar 7.6% Gyógyszerésztudományi Kar 0.9% Informatikai Kar 8.% Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Kar 6.% Mezõgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdákodási Kar.% Mûszaki Kar 7.% Népegészségügyi Kar.% Természettudományi és Technológiai Kar.6% Zenemûvészeti Kar.% Milyen szakon végzett? (ÁJK) Igazgatásszervezõ 0% Jogász.9% Közigazgatási 7.% n=70 Milyen szakon végzett? (ÁOK) Általános orvos 60.% Molekuláris biológia.% Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus.% n=9 Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 8.7% Táplálkozástudományi.%

2 DPR_0_végzett_h Milyen szakon végzett? (BTK) Általános szociális munkás.6% Amerikanisztika 0.8% Andragógia 6.7% Anglisztika 6.% Angol nyelv és irodalom 0.% Esztétika 0.8% Filozófia 0.% Finnugrisztika 0.8% Francia nyelv és irodalom 0.8% Germanisztika - néderlandisztika 0.% Germanisztika - német.% Kommunikáció 0.% Kommunikáció- és médiatudomány.% Kommunikáció -Történelem 0.% Lengyel nyelv és irodalom 0.% Magyar.% Magyar nyelv és irodalom.% Mûvelõdésszervezõ % Néderlandisztika-Történelem 0.% Német nyelv és irodalom.% Német nyelv, irodalom és kultúra 0.8% Néprajz.8% Néprajz-Történelem 0.8% Olasz nyelv és irodalom 0.% Pedagógia.9% Pedagógia-Mûvelõdésszervezõ 0.8% Pedagógia-Történelem 0.% Politológia % Pszichológia 0.% Romanisztika - francia.6% Romanisztika - olasz.6% Szabad bölcsészet.% Szlavisztika - lengyel 0.% Szlavisztika - orosz 0.% Szociális munka.6% Szociálpolitika.% Szociológia.% Tanári.7% Tanár-némettanár 0.8% Történelem 6.7% Történelem-földrajz tanár.% n= 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

3 DPR_0_végzett_h Milyen szakon végzett? (EK) Általános szociális munkás.9% Ápolás és betegellátás 6.% Ápolás.8% Diplomás ápoló % Egészségügyi gondozás és prevenció.9% Egészségügyi szervezõ.% Egészségügyi szociális munka 7% Egészségügyi ügyvitelszervezõ 0.8% Gyógytornász.% Mentõtiszt.% Szociális munka.% Védõnõ 0.6% n=7 Milyen szakon végzett? (FOK) Fogorvos 00% n=0 Milyen szakon végzett? (GVK) Emberi erõforrás tanácsadó.% Gazdasági agrármérnöki.% Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki.6% Informatikus agrármérnök 9.% Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki.7% Kereskedelem és marketing 9.% Pénzügy és számvitel.% Számvitel.6% Turizmus-vendéglátás.8% Vállalkozásfejlesztés.9% Vidékfejlesztési agrármérnöki 6.7% n= Milyen szakon végzett? (GYFK) Andragógia 7% Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ % Emberi erõforrás tanácsadó % Mûvelõdésszervezõ % Mûvelõdésszervezõ-szociálpedagógus % óvodapedagógus % szociálpedagógia % n=00 Milyen szakon végzett? (GYTK) Gyógyszerész 00% n= 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

4 DPR_0_végzett_h Milyen szakon végzett? (IK) Gazdaságinformatikus.9% Informatikatanár 9.% Mérnök informatikus % Programozó matematikus.6% Programtervezõ informatikus.7% Programtervezõ matematikus.9% Tanári.6% Történelem (K)-informatikus könyvtáros 0.% n=09 Milyen szakon végzett? (KTK) Gazdálkodási és menedzsment.% Közgazdász-gazdálkodási.% Közszolgálati.9% Master of Business Administration.7% nemzetközi gazdaság és gazdálkodás.% Vezetés és szervezés.% n=8 Milyen szakon végzett? (MÉK) Agrárkémikus agármérnöki.% Agrármérnöki 8.% Élelmiszer minõségbiztosító agrármérnöki.% Élelmiszerbiztonsági- és minõségi mérnöki 9.% Élelmiszermérnöki 6.% Kertészmérnöki.% Környezetgazdálkodási agrármérnöki 8.8% Mezõgazdasági mérnöki 9.% Növényorvosi.% Természetvédelmi mérnöki.% Vadgazda mérnöki.% n= Milyen szakon végzett? (MK) Építészmérnöki % Építõmérnöki 0.9% Gépészmérnöki.8% Környezetmérnöki.% Létesítménymérnöki 8.7% Mechatronika.% Mérnöktanári.% Mûszaki menedzser.% Településmérnöki.% Tervezõ építészmérnöki.% Vegyészmérnöki.% Villamosmérnöki.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

5 DPR_0_végzett_h Milyen szakon végzett? (NK) Ápolás és betegellátás.7% Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás 7.% EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA 8.% Egészségügyi gondozás és prevenció 7.% Gyógytornász 8.% Komplex rehabilitáció 7.% népegészségügyi felügyelõ.8% Népegészségügyi.% n=7 Milyen szakon végzett? (TTK) Ábrázoló geometria-matematika tanár % Alkalmazott matematikus.% Biológia 7.8% biológia tanár-földrajz tanár 0.% biológia tanár-kémia tanár % biológus 0.% Biomérnök.% Biotechnológia % Fizika 0.% fizika tanár 0.% fizika tanár -matematika tanár 0.% Fizikus 0.% Földrajz.% földrajz tanár.% földrajz tanár -környezettan 0.% Földtudományi.% Geográfus 0.7% Hidrobiológus % informatika tanár-matematika tanár % Kémia.% kémia tanár % környezettan % Környezettudomány.% Matematika % Matematikatanár 9.8% Matematikus 0.% molekuláris biológus.% Tanári 0.% Vegyész 8.% Vegyészmérnök 0.% Villamosmérnök 7.8% n= EvaSys kiértékelés Oldal

6 DPR_0_végzett_h Milyen szakon végzett? (ZK) Elõadómûvészet 7.7% Énekmûvész,tanár 7.7% Ének-zenetanár, karvezetés.% Gitártanár, kamaramûvész 7.7% hangszermûvésztanár 7.7% Mélyhegedûmûvész, -tanár 7.7% szolfézstanár 7.7% Zenetanár 7.7% Zongoramûvész, tanár 7.7% Zongoramûvész, -tanár.% Zongoratanár, kamaramûvész 7.7% n=.. Képzési terület Agrártudományi.% Bölcsészettudományi 8.% Gazdasági 8.% Informatikai 8.6% Jogi és igazgatási.% Műszaki 8.% Művészeti 0.9% Közigazgatási, rendészeti és katonai 0.% Orvos- és egészségtudományi 6.8% Pedagógiai 6.8% Társadalomtudományi 8.% Természettudományi.8% n=88... Képzési forma Ba/BSc.7% Ma/MSc.% n=0 Egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 8.7% Egyetemi hagyományos képzés.8% Főiskolai hagyományos képzés 8.7%... A végzés (abszolutórium) éve % 0 9.% 0 0% n=76.. A végzést követően Ön... továbbtanult % munkába állt 69% munka mellett tanult tovább 9% n= EvaSys kiértékelés Oldal

7 DPR_0_végzett_h.. A végzést követően mikor sikerült elhelyezkedni? azonnal.% hónapon belül 6.6% 6 hónapon belül 0.% hónapon belül 7.8% másfél éven belül.8% még most sem 7.% n=99..6 Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi/dolgozott utolsó munkahelyén? Ha több is volt, a legutolsó beosztást jelölje meg! Felső vezető.6% n=7 Középvezető.% Egyéb vezető.% Alkalmazott 78.% Egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató.%.. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali 6.% n=0 Esti 0.% Levelező.% Távoktatás 0.%.. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott 70.% n=0 Költségtérítéses 9% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban 0.9%.. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges 0.9% n=0 Közepes 9.% Jó.6% Jeles, kiváló 6.9%.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0.% n=0 Valamivel rosszabb volt, mint a többieké.% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 7.7% Valamivel jobb volt, mint a többieké 7.% Sokkal jobb volt, mint a többieké 9.7%.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen 7.9% n=0 Nem 8.% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal6

8 DPR_0_végzett_h.8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap 6.7% n=97-6 hónap.9% 7- hónap 7.6% - hónap.% évnél több idő alatt.9% még nem szereztem meg 6.9%.8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 7.% Egyéb ok.6% n=0.8.. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen.% n=07 Nem 7.% Már akkor is dolgoztam 7.%.8..Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát.% n=709 Kismértékben problémának éreztem 0.% Nagy problémát jelentett.%.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen 60% n=78 Nem 0%.9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen.8% Nem 86.% n=9. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen.9% n=8 Nem 66.%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc.6% MA/MSc.6% n=66 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés).9% egyetemi hagyományos képzés 0.7% főiskolai hagyományos képzés.% doktori képzés PhD, DLA 0.6% felsőfokú szakképzés 7.% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal7

9 DPR_0_végzett_h.. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? Igen % n=98 Nem 8%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 7.8% MA/MSc 6.% n=06 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) % egyetemi hagyományos képzés.8% főiskolai hagyományos képzés.% doktori képzés PhD, DLA.% felsőfokú szakképzés 8.9% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés.% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 8.7%.. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen 7.6% Nem 8.% n=66... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc 7.% MA/MSc.9% n=6 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés).% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 9.9% felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés.9% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 7.% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb.%.. Szeretne továbbtanulni az elkövetkező - évben az alábbi képzések valamelyikén?... Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.% n=89 Igen, más felsőoktatási intézményben 9.% Nem szeretnék 80.6%... Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n=769 Igen, más felsőoktatási intézményben 6.6% Nem szeretnék 88.9%... Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9.% n=87 Igen, más felsőoktatási intézményben.% Nem szeretnék 67.% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal8

10 DPR_0_végzett_h... Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n=8 Igen, más felsőoktatási intézményben 0.7% Nem szeretnék 76.8%... Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.8% n=8 Igen, más felsőoktatási intézményben 8.% Nem szeretnék 78.% Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben % n=7 Igen, más felsőoktatási intézményben.% Nem szeretnék 96.6%.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol =nem ismeri, =nagyon jól ismeri!... angol nyelvből: nem ismeri 8% 6%,% 9,%,% nagyon jól ismeri n=69 átl.=, md= elt.=, tart.=... német nyelvből: nem ismeri,6% 9,% 8,% 0,7% 6,% nagyon jól ismeri n= átl.=, md= elt.=, tart.=... francia nyelvből: nem ismeri 86,8% 8,7%,%,% % nagyon jól ismeri n=00 átl.=, md= elt.=0,6 tart.=... olasz nyelvből: nem ismeri 9,%,%,9%,%,% nagyon jól ismeri n=0 átl.=, md= elt.=0,6... spanyol nyelvből: nem ismeri 9,7%,%,% 0,6% 0,% nagyon jól ismeri n=08 átl.=, md= elt.=0, tart.=..6. orosz nyelvből nem ismeri 80%,%,%,9% 0,9% nagyon jól ismeri n=08 átl.=, md= elt.=0,7.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 8.% n=89 Nem 9.% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal9

11 DPR_0_végzett_h.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 88.9% n=79 8.8%.8% 0.% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0.%.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 9% n=76 6.% % 0.7% 0.% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Tempus/Erasmus ösztöndíj.% n=8 A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0.6% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat.9% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj.% Saját/családi finanszírozás.% Párhuzamos külföldi munkavállalás 0.% Egyéb forrásból 0.8%.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen 7.8% n=68 Nem 7.%.7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen.9% Nem 78.% n=0.8. Végzettsége megszerzése előtt (felsőfokú tanulmányai közben, vagy azelőtt) 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal0

12 DPR_0_végzett_h.8.. végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? Igen 7.% Nem.6% n= végzett-e nem szakmai munkát? Igen.% Nem.6% n=6.8.. dolgozott-e külföldön? Igen 7.% Nem 9.% n=9.9. Melyik évben szerezte meg az abszolutóriumot (a kérdőív alapjául szolgáló szakon)? % n= % 0.8%. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy 60.8% n=8 főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 9.%.. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? Igen.9% n=86 Nem 8.%... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett.9% n=87 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 6% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén.% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte.7% Gyakorlati helyén alkalmazták 7.6% Tanári ajánlás révén.7% Korábbi munkakapcsolat révén 8.% Egyéb személyes ismeretség révén 0.% Egyéb 6.%... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0.9% n=866 A saját és a kapcsolódó szakterületek 9.7% Egy egészen más szakterület.6% Bármilyen szakterület.8% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

13 DPR_0_végzett_h... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 77.%... határozott idejű volt 8.% n=8... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt.7%.. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen 6.9% n=60 Nem, mert már akkor is dolgoztam 9.% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 9.% Nem, egyéb okból.%... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 9.7% n=88 Keresés után találtam 9.8% Még nem találtam 0.%... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 0.9% n=8 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát.% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén.% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte.% Gyakorlati helyén alkalmazták 9.% Tanári ajánlás révén % Korábbi munkakapcsolat révén % Egyéb személyes ismeretség révén.% Egyéb módon 6.%... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.% n=90 A saját és a kapcsolódó szakterületek 8.% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület.9%..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 70.6%... határozott idejű volt.% n=9... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt %. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

14 DPR_0_végzett_h.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Egy sem 9.7% n=.%.% 7.9%.% % 6 0.% 7 0% 8 0.% 9 vagy több 0.%.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen.8% n= Nem 6.%... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen.7% nem 8.% n=8.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% n=6 Nem 96.%.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésére is gondoljon!) Igen.% n= igen, jelenleg is külföldön dolgozom.% Nem 9.%... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben 9.% n= Részben 8.% Nem.%.. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező évben? Igen.% n=999 Nem 9.8% Nem tudom eldönteni 8.6%. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

15 DPR_0_végzett_h.. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 8.9% n=69 Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja).6% Vállalkozó.% Munkanélküli.% Nappali tagozaton tanuló diák 6.% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van.8% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0.9%... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető.7% Középvezető.9% Alsó vezető.7% Beosztott diplomás 66% Beosztott nem diplomás foglalkozás.7% n=... Keres-e munkát? Igen.% Nem 7.9% n= Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen 87.6% Nem.% n=6.. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is) dolgozik 89.9% Sose dolgozott.7% n=09 Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 6.% Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 78.6%... határozott idejű 9.6% n=... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).8%.. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 6.% n=9... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 6.8%... más helyen dolgozik 6.8% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

16 DPR_0_végzett_h.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 8.% -9 alkalmazott/beosztott 0.9% 0 vagy több alkalmazott/beosztott 8% n=.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től -ig! Egyáltalán nem,%,% % 9,%,% Teljes mértékben n= átl.=, md= elt.=,.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.6% n=8 A saját és a kapcsolódó szakterületek 6.% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület.6%.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD.% n= Egyéb posztgraduális képzés % Egyetemi diploma/ma/msc végzettség % Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 8.% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget.%.. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú,.%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 6.6%... teljes mértékben magántulajdonú % n=.. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 7.%... részben magyar tulajdonú.%... teljes mértékben külföldi tulajdonú 9.% n=09.. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok.% -9 fő 0.% 0-9 fő.8% 0-9 fő.% fő.8% 000 fő, vagy afölött 6.6% n= 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

17 DPR_0_végzett_h.. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat.% n=9 Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 6.8% Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, % Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 0.% Építőipar.% Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek.% Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 0.9% Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás % Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 8.% Pénzügyi, biztosítási tevékenység.9% Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség) 0.% Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi,.% Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés,.% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 8.7% Oktatás 8.8% Humán-egészségügyi, szociális ellátás.% Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet).% Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás,.% Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját 0.% Egyéb, éspedig... 8.%.. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik? Igen % n=087 Nem 89%.6.. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? heti 0 óra alatt.% n=066 heti 0-9 óra.% heti 0-9 óra.9% heti 0-0 óra 7.% heti 0 óra felett 6.%.7. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen.% Nem 8.7% n=.7.. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.8% n=9 A saját és a kapcsolódó szakterületek.% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület 9.% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal6

18 DPR_0_végzett_h.7.. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? PhD.8% n=7 Egyéb posztgraduális képzés.% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 9.8% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség.8% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 0.% 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? elégedetlen 7,7%,8%,8%,8% elégedett n=0 átl.=, md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? elégedetlen,7%,6%,%,% elégedett n=07 átl.=,7 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? elégedetlen,% 6,6% 7,6%,7% elégedett n=06 átl.=,7 md= elt.= 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? elégedetlen 6,8%,% 7,7%,% elégedett n=0 átl.=, md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? elégedetlen 9,% 8% 6,% 6,% elégedett n=08 átl.=,9 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? elégedetlen 8,% 9,9%,% 7,% elégedett n=098 átl.=,9 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? elégedetlen 6,% 9,% 6,% 8,% elégedett n=06 átl.=,9 md= elt.=0,8 7. SZEMÉLYES ADATOK 7.. Az Ön neme? Férfi.% Nő 67.7% n= 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló.% n=8 Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 9.7% Házas.7% Elvált.% Özvegy 0.6% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal7

19 DPR_0_végzett_h 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van 0.8% Nincs 79.% n=7 7.. Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen 8.% Nem 9.9% n= 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen 9.7% n=9 Nem 90.% 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos.7% n=8 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium.% Szakközépiskola.% Egyéb.8% 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 8.7% n=7 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).% Szakközépiskola, technikum.7% Gimnázium 7.8% Főiskola 0.6% Egyetem, tudományos fokozat.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt.8% 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános.% n=78 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 8.% Szakközépiskola, technikum 0.9% Gimnázium 7.% Főiskola 9.% Egyetem, tudományos fokozat 0.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0.% 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb.7% n=77 Az átlagosnál valamivel jobb.8% Nagyjából átlagos 8.6% Az átlagosnál valamivel rosszabb 9.6% Az átlagosnál sokkal rosszabb 6.% 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal8

20 DPR_0_végzett_h 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.7% n=77 Igen, csak a szülők között 0.8% Igen, csak a nagyszülők között.6% Nincsen 8.9% A Debreceni Egyetem kompetencia fejlesztése és szolgáltatás nyújtása Kérjük mérlegelje, hogy Ön szerint a munkaerő kiválasztás során mennyire fontosak a következő attitűdök? (=egyáltalán nem fontos; =nem fontos =közepesen fontos; =fontos; =nagyon fontos; 0=nincs véleménye) optimista szemléletmód jellemzi 0,8%,%,9% 7,% 8,% figyelmet szentel a részleteknek feladatvégzés során 0,% 0,7% 6,9% 9,7%,% n=00 átl.=, md= elt.=0,8 tart.= n=0 átl.=, md= elt.=0,7 tart.= teljesítési helyzetben határozottan, magabiztosan lép fel 0,% 0,%,9% 8,7% 6,6% n=00 átl.=,6 md= elt.=0,6 tart.= hatékonyan képes képviselni érdekeit, álláspontját másokkal szemben 0,8%,8%,9%,%,% n=9 átl.=, md= elt.=0,8 tart.= törekszik az irányításra, a kontroll magához ragadására egy csoportban,9%,% 9,6% 0,%,% n=9 átl.=, md= elt.= tart.=0 együttműködő szándék jellemzi konfliktushelyzetben 0,6% 0,9% 0,% 7,% % kapcsolatokat tud kialakítani ismeretlen személyekkel 0,%,% 9,6% 7,%,% motiválják őt a nehéz feladatok 0,%,% 6,6%,% 8,% n=9 átl.=, md= elt.=0,8 tart.=0 n=9 átl.=, md= elt.=0,7 tart.= n=9 átl.=, md= elt.=0,8 tart.= ambiciózus, illetve motiválja őt az előrelépés lehetősége 0,9%,9% 6,%,6% 7,% n=9 átl.=, md= elt.=0,9 tart.= analitikus döntéshozatali stílus jellemzi 0,9%,8%,7%,% 8,% n=7 átl.=,9 md= elt.=0,9 tart.= 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal9

21 DPR_0_végzett_h döntésképes a rutintól eltérő, ismeretlen helyzetekben 0,7%,% % 9,% 6,7% n=87 átl.=, md= elt.=0,8 tart.=7 magas elvárásokkal rendelkezik a saját teljesítményének minőségével kapcsolatban 0,% % 7,% % 7,% n=7 átl.=, md= elt.=0,7 tart.=9 hatékonyan tud megküzdeni a munkahelyi stresszel 0,6%,%,%,9% 0,9% n=7 átl.=, md= elt.=0,8 tart.= Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kar átadta, fejlesztette az alábbi ismereteket, készségeket. (=egyáltalán nem elégedett; =nem elégedett; =közepesen elégedett; =elégedett; =teljes mértékben elégedett; 0=nincs véleménye) szakmai elméleti alapok %,7% 7,%,%,7% szakmai gyakorlati jártasság,%,% 0%,8%,6% számítógépes ismeretek,9% 0,%,%,%,% idegennyelv tudás,%,%,7% 6,7% 0,% önálló munkavégzéshez szükséges készség 9,% 7,8% 9,7% 8,8%,% csapatmunkához szükséges készség 6,%,% 7,7%,% 9,% szervező készség 9,8% 7,% 9,6% 7,% 6,% kommunikációs készség 6,6% % 6,%,% % problémamegoldó készség 6,8%,9% 7,9%,9% 9,% n=99 átl.= md= elt.=0,9 tart.=8 n=9 átl.=, md= elt.=, tart.= n= átl.= md= elt.=, tart.= n=07 átl.=,6 md= elt.=, tart.=0 n=8 átl.=, md= elt.=, tart.= n=8 átl.=, md= elt.=, tart.= n=67 átl.=, md= elt.=, tart.=0 n=8 átl.=, md= elt.=, tart.= n=7 átl.=, md= elt.=, tart.= EvaSys kiértékelés Oldal0

22 DPR_0_végzett_h precíz munkavégzés,% 9,%,% 8,%,6% az egyetemen megszerzett tudás hasznossága,% 9,7% 7,% 7,8% 0,8% oktatás színvonala (összességében),7%,7%,7% 6,%,6% oktatás tárgyi feltételei,% 9,7% 8,9% 9,% 8,9% épületek állapota külleme,6% 6,% % % 9% határidők betartása,8%,9%,9%,8%,6% az előadások és gyakorlatok összhangja,% 8% 9,% 0,% 8,% n=76 átl.=,7 md= elt.=, tart.= n=90 átl.=,6 md= elt.=, tart.= n=9 átl.=,8 md= elt.=0,9 tart.= n=87 átl.=,6 md= elt.= tart.=7 n=88 átl.=,9 md= elt.= tart.= n=79 átl.=,8 md= elt.= tart.=8 n=80 átl.=,6 md= elt.= tart.= A zöld gazdasággal és a zöld energiával kapcsolatos kérdések. Elégedettségét kifejezheti az - skálán. (=legkevésbé megfelelő, =kiváló) A szak elvégzése során az elméleti képzésben milyen mértékben jelent meg a fenntarthatóság elve? 8,% 8,% 9,6%,8% 9% n=6 átl.=,9 md= elt.=, A szak elvégzése során a gyakorlati képzésben milyen mértékben jelent meg a fenntarthatóság elve?,7% 9,% 9,9%,% 6,% n=9 átl.=,7 md= elt.=, Az elméleti képzésben milyen mértékben foglalkoztak a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdaság kérdésköreivel?,%,9%,7%,% 6% n=9 átl.=, md= elt.=, A gyakorlati képzésben milyen mértékben foglalkoztak a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdaság kérdésköreivel? 6,%,%,% %,8% n= átl.=, md= elt.=, 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

23 DPR_0_végzett_h Tanulmányai során a zöld-energia iparhoz, ill. zöld gazdasághoz kapcsolódóan melyik témakört ismerte meg? (Több választ is megjelölhet) napenergia.% n=8 geotermikus energia.% szilárd biomassza % környezeti technológiák.9% szélenergia.% biogáz.7% hulladékgazdálkodás.% környezetvédelmi ipar más területei.7% vízenergia.% alternatív járműhajtás.% energiahatékonyság növelése.7% egyéb 9.% Kapcsolódik-e a jelenlegi munkája a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdasághoz? igen 7.% n= nem 9.9% Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal

24 DPR_0_végzett_h Hisztogram skálázott kérdésekhez... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri 00% 7% 0% átl.=. elt.=. 00% 7% 0% átl.=. elt.=. 00% 7% 0% 87% átl.=. elt.=0.6 % 8% 6% 6% 9% % n =69 % 6% 9% 8% % n = % 9% n =00... olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri 00% 7% 0% 9% átl.=. elt.=0.6 00% 7% 0% 9% átl.=. elt.=0. 00% 7% 0% 80% átl.=. elt.=0.7 % n =0 % n =08 % n =08 %.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Egyáltalán nem Teljes mértékben elégedetlen elégedett elégedetlen elégedett 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.7 7% 0% % % % % 9% % n = elt.=. 7% 0% % 8% % % % n =0 elt.=0.9 7% 0% % % % % % n =07 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? elégedetlen elégedett elégedetlen elégedett elégedetlen elégedett 00% átl.=.7 00% átl.=. 00% átl.=.9 7% 0% % % 7% 8% % n =06 elt.= 7% 0% % 7% % 8% % n =0 elt.=0.9 7% 0% % 9% 8% 6% 6% n =08 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? optimista szemléletmód jellemzi elégedetlen elégedett elégedetlen elégedett 00% átl.=.9 00% átl.=.9 00% átl.=. 7% 0% % 8% 0% % 7% n =098 elt.=0.9 7% 0% % 9% 6% 8% n =06 elt.=0.8 7% 0% % % 7% 8% n =00 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

25 DPR_0_végzett_h figyelmet szentel a részleteknek feladatvégzés során teljesítési helyzetben határozottan, magabiztosan lép fel hatékonyan képes képviselni érdekeit, álláspontját másokkal szemben 00% átl.=. 00% átl.=.6 00% átl.=. 7% 0% % 0% % n =0 elt.=0.7 7% 0% % 9% 66% n =00 elt.=0.6 7% 0% % % % n =9 elt.=0.8 % törekszik az irányításra, a kontroll magához ragadására egy csoportban együttműködő szándék jellemzi konfliktushelyzetben kapcsolatokat tud kialakítani ismeretlen személyekkel 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% % 0% 0% n =9 elt.= 7% 0% % 7% % n =9 elt.=0.8 7% 0% % 7% % n =9 elt.=0.7 % % 0% 0% motiválják őt a nehéz feladatok ambiciózus, illetve motiválja őt az előrelépés lehetősége analitikus döntéshozatali stílus jellemzi 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.9 7% 0% % 7% % 8% n =9 elt.=0.8 7% 0% % 6% % 7% n =9 elt.=0.9 7% 0% % 6% % 8% n =7 elt.=0.9 döntésképes a rutintól eltérő, ismeretlen helyzetekben magas elvárásokkal rendelkezik a saját teljesítményének minőségével kapcsolatban hatékonyan tud megküzdeni a munkahelyi stresszel 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% % 9% 7% n =87 elt.=0.8 7% 0% % % 7% n =7 elt.=0.7 7% 0% % % % n =7 elt.=0.8 % 7% % szakmai elméleti alapok szakmai gyakorlati jártasság számítógépes ismeretek 00% átl.= 00% átl.=. 00% átl.= 7% 0% % 7% % % n =99 elt.=0.9 7% 0% % % % 0% % % n =9 elt.=. 7% 0% % % 0% % % % n = elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

26 DPR_0_végzett_h idegennyelv tudás önálló munkavégzéshez szükséges készség csapatmunkához szükséges készség 00% átl.=.6 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % % 7% % n =07 % 9% 8% 0% 9% % n =8 % % 8% % 9% n =8 szervező készség kommunikációs készség problémamegoldó készség 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 0% 7% 0% 7% 6% n =67 % % 6% % % n =8 % % 8% % 9% n =7 precíz munkavégzés az egyetemen megszerzett tudás hasznossága oktatás színvonala (összességében) 00% átl.=.7 00% átl.=.6 00% átl.=.8 7% 0% % 9% % 8% % n =76 elt.=. 7% 0% % 0% 7% 8% % n =90 elt.=. 7% 0% % % 6% % n =9 elt.=0.9 oktatás tárgyi feltételei épületek állapota külleme határidők betartása 00% átl.=.6 00% átl.=.9 00% átl.=.8 7% 0% % 0% 9% 9% 9% n =87 elt.= 7% 0% % % % 9% n =88 elt.= 7% 0% % % % % n =79 elt.= az előadások és gyakorlatok összhangja A szak elvégzése során az elméleti képzésben milyen mértékben jelent meg a fenntarthatóság elve? A szak elvégzése során a gyakorlati képzésben milyen mértékben jelent meg a fenntarthatóság elve? 00% átl.=.6 00% átl.=.9 00% átl.=.7 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 8% 9% 0% 8% n =80 % 8% 8% 0% % 9% n =6 % % 9% 0% % n = EvaSys kiértékelés Oldal

27 DPR_0_végzett_h Az elméleti képzésben milyen mértékben foglalkoztak a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdaság A gyakorlati képzésben milyen mértékben foglalkoztak a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdaság 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % % % n =9 % 6% % % % n = 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal6

28 DPR_0_végzett_h Profil Összehasonlítás: DPR_0_végzett_h A profilvonalban használt értékek Átlag. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK... angol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri... német nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri... francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri... olasz nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri... spanyol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri..6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri n=69 átl.=, md=,0 elt.=, n= átl.=, md=,0 elt.=, n=00 átl.=, md=,0 elt.=0,6 n=0 átl.=, md=,0 elt.=0,6 n=08 átl.=, md=,0 elt.=0, n=08 átl.=, md=,0 elt.=0,7. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? Egyáltalán nem elégedetlen Teljes mértékben n= átl.=, md=,0 elt.=, elégedett n=0 átl.=, md=,0 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? elégedetlen elégedett n=07 átl.=,7 md=,0 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? elégedetlen elégedetlen elégedett elégedett n=06 átl.=,7 md=,0 elt.=,0 n=0 átl.=, md=,0 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? elégedetlen elégedett n=08 átl.=,9 md=,0 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? elégedetlen elégedett n=098 átl.=,9 md=,0 elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? elégedetlen elégedett n=06 átl.=,9 md=,0 elt.=0,8 A Debreceni Egyetem kompetencia fejlesztése és szolgáltatás nyújtása optimista szemléletmód jellemzi n=00 átl.=, md=,0 elt.=0,8 figyelmet szentel a részleteknek feladatvégzés során teljesítési helyzetben határozottan, magabiztosan lép fel hatékonyan képes képviselni érdekeit, álláspontját másokkal szemben törekszik az irányításra, a kontroll magához ragadására egy csoportban együttműködő szándék jellemzi konfliktushelyzetben n=0 átl.=, md=,0 elt.=0,7 n=00 átl.=,6 md=,0 elt.=0,6 n=9 átl.=, md=,0 elt.=0,8 n=9 átl.=, md=,0 elt.=,0 n=9 átl.=, md=,0 elt.=0, EvaSys kiértékelés Oldal7

29 DPR_0_végzett_h kapcsolatokat tud kialakítani ismeretlen személyekkel n=9 átl.=, md=,0 elt.=0,7 motiválják őt a nehéz feladatok n=9 átl.=, md=,0 elt.=0,8 ambiciózus, illetve motiválja őt az előrelépés lehetősége n=9 átl.=, md=,0 elt.=0,9 analitikus döntéshozatali stílus jellemzi n=7 átl.=,9 md=,0 elt.=0,9 döntésképes a rutintól eltérő, ismeretlen helyzetekben magas elvárásokkal rendelkezik a saját teljesítményének minőségével kapcsolatban n=87 átl.=, md=,0 elt.=0,8 n=7 átl.=, md=,0 elt.=0,7 hatékonyan tud megküzdeni a munkahelyi stresszel szakmai elméleti alapok szakmai gyakorlati jártasság számítógépes ismeretek idegennyelv tudás önálló munkavégzéshez szükséges készség csapatmunkához szükséges készség szervező készség kommunikációs készség problémamegoldó készség precíz munkavégzés az egyetemen megszerzett tudás hasznossága oktatás színvonala (összességében) oktatás tárgyi feltételei épületek állapota külleme határidők betartása az előadások és gyakorlatok összhangja n=7 átl.=, md=,0 elt.=0,8 n=99 átl.=,0 md=,0 elt.=0,9 n=9 átl.=, md=,0 elt.=, n= átl.=,0 md=,0 elt.=, n=07 átl.=,6 md=,0 elt.=, n=8 átl.=, md=,0 elt.=, n=8 átl.=, md=,0 elt.=, n=67 átl.=, md=,0 elt.=, n=8 átl.=, md=,0 elt.=, n=7 átl.=, md=,0 elt.=, n=76 átl.=,7 md=,0 elt.=, n=90 átl.=,6 md=,0 elt.=, n=9 átl.=,8 md=,0 elt.=0,9 n=87 átl.=,6 md=,0 elt.=,0 n=88 átl.=,9 md=,0 elt.=,0 n=79 átl.=,8 md=,0 elt.=,0 n=80 átl.=,6 md=,0 elt.=,0 A szak elvégzése során az elméleti képzésben milyen mértékben jelent meg a fenntarthatóság elve? A szak elvégzése során a gyakorlati képzésben milyen mértékben jelent meg a fenntarthatóság elve? Az elméleti képzésben milyen mértékben foglalkoztak a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdaság kérdésköreivel? A gyakorlati képzésben milyen mértékben foglalkoztak a zöld-energia ipar, ill. zöld gazdaság kérdésköreivel? n=6 átl.=,9 md=,0 elt.=, n=9 átl.=,7 md=,0 elt.=, n=9 átl.=, md=,0 elt.=, n= átl.=, md=,0 elt.=, 0.0. EvaSys kiértékelés Oldal8

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

NK_GT GYT DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT GYT DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DE_vegzett_2017_all. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE_vegzett_2017_all. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

NK_GT KREH DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT KREH DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DE_munkaero_piaci_2017_all. Válaszadók száma = 163. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE_munkaero_piaci_2017_all. Válaszadók száma = 163. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DE_vegzett_2017_MK. Válaszadók száma = 149. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DE_vegzett_2017_MK. Válaszadók száma = 149. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DE_vegzett_2017_NK. Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DE_vegzett_2017_NK. Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2014_mpiac_ALL. Válaszadók száma = 309. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2014_mpiac_ALL. Válaszadók száma = 309. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport_DPR_0_mpiac_ALL Válaszadók száma = 09 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre a évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre a évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre a 2012. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma 2012. augusztus 29. Adatok: fő Kar Képzési szint Munka rend Szak Jelentkezők száma Felvettek száma ÁJK ÁOK A N igazgatásszervező

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

2013_DPR_mpiac_DE_blokk_ÁJK. Válaszadók száma = 18. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

2013_DPR_mpiac_DE_blokk_ÁJK. Válaszadók száma = 18. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% 0_DPR_mpiac_DE_blokk_ÁJK Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 190. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 190. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 00 Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Alcsoport DPR_0_végzett_FOK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 2019.

Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 2019. Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 9. Riport generálás időpontja: 9.4.8. 8:58:4.. Ön milyen szakon végzett az intézményben? Válaszok száma: 4.alkalmazott szociális gerontológia

Részletesebben

DPR_2016_vegzett. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2016_vegzett. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_06_vegzett Válaszadók száma = 70 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Kimutatás a sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzettekről

Kimutatás a sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzettekről Kimutatás a sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzettekről Adatok: fő Képzési szint Tagozat Szak 2009. augusztus végéig tett sikeres záróvizsgát, de oklevelet nyelvvizsga

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_2014_hallgato. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2014_hallgato. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_0_hallgato Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre 2014. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek 2014.08.28. Adatok: fő Kar ÁJK A N K igazságügyi igazgatási 16 14 A N K közigazgatás-szervező 13 11 O N K jogász 5 2 M N

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás szeptember

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás szeptember Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2013. évi általános felvételi eljárás 2013. szeptember DE-ÁJK A N K igazgatásszervező KRK 75 231 3,00 9,24 354 378,76 25 25 ÁJK nappali tagozat önköltséges

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR07-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Összehasonlító felvételi jelentkezési statisztika - Debreceni Egyetem Államilag támogatott képzések

Összehasonlító felvételi jelentkezési statisztika - Debreceni Egyetem Államilag támogatott képzések Összehasonlító felvételi jelentkezési statisztika - Debreceni Egyetem Államilag támogatott képzések 2006-2007 - 2008 2008. április 21-i állapot szerint Adatok: fő Kar/Tagozat Szak 2006. 2007. 2008. 2006.

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről október

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről október adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről 2011. október Kar/Tagozat Szak Összes jelentkezés / / (július) Állam- és Jogtudományi Kar (nappali támogatott) közigazgatási (mesterképzés) 46 73 1,05 1,66

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 403. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 403. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Jelentkezési arány. Összes jelentke-zés. száma. I. hely Irányszám. Összesen. július. (fő)

Jelentkezési arány. Összes jelentke-zés. száma. I. hely Irányszám. Összesen. július. (fő) statisztika - Debreceni Egyetem Költségtérítéses képzések a pótjelentkezések és fellebbezések után, szakirányú továbbképzések nélkül 2006. augusztus Kar/Tagozat Felvettek ban Felvettek Agrárgazdasági és

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 23.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 23. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2015. évi általános felvételi eljárás 2015. július 23. Adatok: fő / felvettek összesen/ felvettek DE-ÁJK A N A igazságügyi igazgatási JOGI 94 251 7,83 20,92 427

Részletesebben

Felvételi a Debreceni Egyetemen Államilag finanszírozott képzések augusztus

Felvételi a Debreceni Egyetemen Államilag finanszírozott képzések augusztus a Debreceni Egyetemen Államilag finanszírozott képzések 2005. augusztus Kar/önálló intézet Tagozat Szak/szakpár I. hely Felvettek felvettek Felvettek ÁJK (nappali) jogász 135 320 1059 2,37 7,84 127 100-35

Részletesebben

DPR_2016_hallgato. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2016_hallgato. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 622 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 008 Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 NIK,, éve végzettek 0 NIK,, éve végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről októberi állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről októberi állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről 2010. októberi állapot szerint Kar/Tagozat jelentkezők jelentkezők / / Állam- és Jogtudományi Kar (nappali támogatott) közigazgatási (mesterképzés) 40 66 1,21

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020

DPR Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020 DPR - 2018 Hallgató (h2018) Válaszadók száma = 1020 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_1_3_eve_vegzettek_TMPK_2018. Válaszadók száma = 43. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_eve_vegzettek_TMPK_2018. Válaszadók száma = 43. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések DPR Kérdőív 2015v () Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR Kérdőív 2015v () Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR06 - Kérdőív 05v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_NIK_2018. Válaszadók száma = 102. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_NIK_2018. Válaszadók száma = 102. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_KGK_2018. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_KGK_2018. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 26.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 26. Kar Képzési szint Tagozat Fin. Forma Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2017. évi általános felvételi eljárás 2017. július 26. Szak Képzési terület Első helyes jelentkezők Összes jelentkezés

Részletesebben

OE_1-3-5-éve_Végzett_hallgatók_2016_KGK. Válaszadók száma = 83. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_1-3-5-éve_Végzett_hallgatók_2016_KGK. Válaszadók száma = 83. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 RKK,, éve végzettek 0 RKK,, éve végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

1_3_5_DPR_AREK_AMK_2017. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

1_3_5_DPR_AREK_AMK_2017. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 25.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 25. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2018. évi általános felvételi eljárás 2018. július 25. / DE-ÁJK A N A igazságügyi igazgatási JOGI 80 238 7,27 21,64 426 435.72 11 ÁJK nappali tagozat állami ösztöndíjas

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Válaszadók száma = 0 Minőségirányítási Iroda, ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_FOK DPR_végzett_00_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÓE DPR Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

TEK_zv_2009. Válaszadók száma = 908. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

TEK_zv_2009. Válaszadók száma = 908. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, TEK_zv_009 TEK_zv_009 Válaszadók száma = 908 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram %

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 26.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről évi általános felvételi eljárás július 26. Felvételi adatok a Debreceni Egyetem mesterképzéseiről 2017. évi általános felvételi eljárás 2017. július 26. Kar Képzési szint Tagozat Fin. Forma Szak Képzési terület Első helyes jelentkezők Összes jelentkezés

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651 DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015végzettek () Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015végzettek () Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR05végzettek () Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

DPR DPR hallgató 2012 KVK (dpr_h_2012_kvk) Válaszadók száma = 325. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR DPR hallgató 2012 KVK (dpr_h_2012_kvk) Válaszadók száma = 325. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR, DPR hallgató 0 KVK DPR DPR hallgató 0 KVK (dpr_h_0_kvk) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben