E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez. a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez. a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására"

Átírás

1 1 FÖLDES VAGYONGAZDÁLKODÁSI KFT FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. Iktatószám: -3/ E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására Készítette: Csépányiné Tóth Terézia ügyvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, május 28.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 24. napján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Földes Közmű Kft. (székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26.) tevékenységét áttekintette és a cég alaptevékenységének, a víziközműszolgáltatásnak más szervezeti formában történő ellátása miatt a cég átalakítása mellett foglalt állást. A Földes Közmű Kft. nevének, székhelyének, ügyvezetésének és tevékenységi körének megváltoztatásával jogutód szervezetként létrehozta a Földes Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-t 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. szám alatti székhellyel. A cégbejegyzés október 16-án megtörtént. A cég rövidített elnevezése: Földes Vagyongazdálkodási Kft. lett, fő tevékenységi köre a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A volt Közmű Kft. átadás-átvétele október 15-én megtörtént. Mind a meglévő, mind az alapítandó vállalkozás esetén fontos, hogy a vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének adatai alapján próbáljunk előrejelzést adni a cég jövőbeni működéséről. Az üzleti terv segíti a helyes gazdasági döntést és ezáltal megbecsülhető, hogy a vállalkozás a jövőben eredményesen működik-e, vagy az elképzelt fejlesztés megvalósítható-e. Előzőek miatt célszerű üzleti tervet készíteni, melyet megkíván a szervezeti átalakítás és az új tevékenységi körök kialakítása is. Az üzleti terv készítésének célja: induló vállalkozás jelenlegi helyzetének, feladatellátásának és a fejlesztési elképzeléseknek leírása, azok megvalósíthatóságának elemzése, külső forrásbevonás elérése a hatékony működés érdekében. A hatékony működtetés kizárólagos önkormányzati tulajdonú szervezet esetében az önkormányzatnak és a vállalkozásnak is egyaránt érdeke. Az üzleti terv annak leírása, hogy miként képzeljük el a vállalkozást a jövőben, leírjuk, hogy mit tervezünk megtenni és azt elképzeléseink szerint hogyan csináljuk. Felvázolunk egy koncepciót, amely megmutatja a konkrét célokat és a célok eléréséhez vezető utat a működéshez, vagy a fejlesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni és a társaság további működésével kapcsolatos döntését meghozni. Földes, április 29. Csépányiné Tóth Terézia ügyvezető

3 3 Ü Z L E T I T E R V évre a Földes Vagyongazdálkodási Kft. számára Készült: április 29. Készítette: Csépányiné Tóth Terézia ügyvezető

4 4 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Vezetői összefoglaló II. A vállalkozás általános bemutatása III. Marketing terv IV. Működési terv (szolgáltatási) V. Vezetőség és szervezeti felépítés VI. Pénzügyi Terv VII. Mellékletek

5 5 I. Vezetői összefoglaló: Minden vállalkozás akkor lehet eredményes, ha egy jó elképzeléssel, koncepcióval, tervvel indul, mely reális, megvalósítható célokat tűz ki és hozzá rendeli a cél megvalósításához szükséges forrásokat is. Földes Vagyongazdálkodási Kft. (székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1.) fő tevékenységi köre a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Az önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján jelenleg a Földesi Piaccsarnok üzemeltetését látja el december 1-től az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján. Tekintettel arra, hogy a piaccsarnok üzemeltetésére az önkormányzatnak volt engedélye, a feladatátadást követően megkértük a piac üzemeltetési engedélyének módosítását a Földesi Vagyonkezelő Kft. részére, melyet Berettyóújfalu Város Jegyzőjétől március 13-án kaptunk meg. Az engedély alapján az üzemeltetés körébe tartozik a piaccsarnok épülete a hozzá tartozó 4 db üzlethelyiséggel, illetve a külső piactér területe. Célunk az üzemeltetéssel kapcsolatban, hogy a szolgáltatások körének kiszélesítésével a piac üzemeltetéséből származó bevételeinket növeljük, ismertté tegyük helyi piacunkat a szomszédos települések körében is, minél többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Célunk továbbá, hogy a kistermelők és a piac igényeihez igazodva alakítsuk ki az igénybe vehető szolgáltatásokat és egy kulturált, a piac rendjét is fenntartó üzemeltetést biztosítsunk. Célul tűztük ki a kintlévőségek csökkentését is, melyet folyamatosan figyelemmel kísérünk. Céljaink megvalósítása esetén a vállalkozás csupán önmaga fenntartására korlátozódik és pénzügyi helyzetében nem eredményez jelentős javulást. A továbblépéshez, fejlődéshez szükséges az alapító okiratban megjelölt tevékenységi körökben, az önkormányzati törvényben meghatározott és az önkormányzat által átadni kívánt feladatok pontos meghatározása, a feladatokhoz rendelhető optimális dolgozói létszám kialakítása és az üzemeltető által felvállalható szolgáltatások minél szélesebb körben történő bevezetése. Mindenekelőtt az alapító okiratban felsorolt fő tevékenység ellátására, azaz a lakások és helyiségek bérbeadására, üzemeltetésére helyeznénk hangsúlyt. Vállalható a társaság részéről az önkormányzati földterületek haszonbérbe adásával kapcsolatos és a közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása is. A bérleti díjakból származó bevételek (éves szinten kb. 3 millió Ft + a földbérleti díj) képeznék a forrását az ingatlanok karbantartásának, ezen túlmenően gép, berendezés, jármű-kölcsönzési, bérlési lehetőséget is biztosíthatnánk, valamint mezőgazdasági termékeket is értékesíthetnénk a lakosságnak. Amennyiben a díjakból származó források nem elegendőek, a feladatellátáshoz külső forrást kell igénybe venni. Ha a kezelésbe adott ingatlanok, létesítmények rossz műszaki állapotban vannak, többletforrásokra lesz szükség. Ezen feladatok biztonságos és hatékony ellátása esetén vállalható fel következő fejlődési lépcsőként a strandfürdő és szabadidőközpont üzemeltetése, illetve közös megállapodás az önkormányzattal a költségek finanszírozása tekintetében. Ehhez szükséges gazdaságossági számításokat végezni költség-haszonelemzéssel és eredményorientálttá tenni a működtetést. A vállalkozás részéről indokolt lenne a szolgáltatás fejlesztés, mind a vendéglátás (melegkonyha), mind a szálláshely-szolgáltatás (vendég-szállások kialakítása) területén.

6 6 II. A vállalkozás általános bemutatása január 1-től a földesi víz-és szennyvíztelep kivált az akkori Hajdú-Bihar Megyei Víz és Csatornamű vállalatból. Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a két telep üzemeltetésére és a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv év őszén a megváltozott gazdasági környezetben a Vízgazdálkodási Iroda működését részletes átvilágításnak vetették alá, melynek során az akkori önkormányzat hatékonyabb működési formát keresett, bővebb tevékenységi körrel. Így jött létre január 1. napjától a Földes Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4177 Földes, Debreceni u 26. szám alatti székhellyel. A társaság rövidített cégneve: Földes Közmű Kft. lett. Fő tevékenysége: az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenység volt, mely év február 1-től kibővült az ideiglenes árusító helyek kiadásával, a zöldterületek kártevő mentesítésével, a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézéssel, a közvilágítással kapcsolatos ügyintézéssel és az állategészségügyi feladatokkal december 31-én az Országgyűlés elfogadta a évi CCIX. törvényt a vízi-közmű szolgáltatásról, melynek rendelkezései alapján a Földes Közmű Kft. már nem felelt meg a szolgáltatóval szemben támasztott jogszabályi feltételeknek, ezért június 1-től ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem láthat el. A Közmű Kft. ezt követően az ideiglenes árusító helyek kiadását és a megmaradt feladatokat látta el. A cég a feladatokat megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával oldotta meg. A Földes Közmű Kft. fő tevékenységeként korábban ellátott víziközmű-szolgáltatási tevékenységet január 1-től a Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. keretei között, új szervezeti formában látja el. A Közmű Kft. korábban ezzel a feladattal megbízott dolgozói átkerültek a HBVSZ Zrt. alkalmazásába évben a Kft-nek kevesebb bevétele keletkezett az ideiglenes árusító helyek bérbeadásából, mint amennyi kiadást jelentettek a megmaradt feladatok ellátásával járó szolgáltatások. Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke elleni kártevő mentesítést végeztek szerződés alapján, a lakossági bejelentések alapján a kóbor ebeket és az elhullott állatok tetemeit elszállíttatták és ellátták a közvilágítással kapcsolatos ügyintézést. A évi pénzügyi tervben 600 e Ft-os bevétellel szemben e Ft kiadás mutatkozott, mely nem került elfogadásra. /A Közmű Kft. az éves költségeinek számításánál figyelembe vette a évben keletkezett bevétel és kiadás mértékét, az alkalmazottak megbízási díját és a járulékokat, egyéb kiadásokat, pl: adó- könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottsági díj, ügyvéd díja./ Az önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i döntése alapján az átalakított Közmű Kft. átadás-átvétele október 15-én megtörtént. Az erről szóló jegyzőkönyv mellékletét képezi a vagyonleltár és a követelés kimutatás a kintlévőségekről, amelyek a vízés csatornadíjak be nem fizetéséből származtak.

7 7 Földes Vagyongazdálkodási Kft. adatai: A Társaság alapadatai: A Társaság neve: Földes Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Földes Vagyongazdálkodási Kft. A társaság székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. A társaság telephelyei: Földes Sporttelep (0325/5), Strandfürdő (0326), Lóversenypálya (0310/2), Földes, Fő u. 4. A társaság cégjegyzékszáma: Cg A társaság adószáma: A társaság számlaszáma: A társaság fő tevékenységi köre: 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság egyéb tevékenységi köre: egyéb nem évelő növény termesztése zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése növénytermesztési szolgáltatás vegyes gazdálkodás építési betontermék gyártása nem veszélyes hulladék gyűjtése veszélyes hulladék gyűjtése nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés lakó-és nem lakóépület építése folyadékszállításra szolgáló közmű építése egyéb m.n.s. építése bontás építési terület előkészítése víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelés épület-asztalos szerkezet szerelése festés, üvegezés egyéb m.n.s építés villanyszerelés egyéb épületgépészeti szerelés

8 padló, falburkolás dísznövény nagykereskedelem egyéb vendéglátás üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás kempingszolgáltatás rendezvényi étkeztetés ingatlankezelés gépjármű kölcsönzés egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése reklámügynöki tevékenység médiareklám egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás építményüzemeltetés összetett adminisztratív szolgáltatás fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése általános épülettakarítás egyéb épület, ipari takarítás egyéb takarítás zöldterület-kezelés sportlétesítmény működtetése m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás A társaság törzstőkéje: Ft. azaz Hárommillió forint készpénzben. A vállalkozás könyvvezetését végző neve: Mery Audit Kft. (4031 Debrecen, Trombitás u. 11.) képviselő: Matkó Mária ügyvezető A vállalkozás könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre egyéni könyvvizsgáló (MKVK tagszáma: ) címe: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 47. A társaság felügyelő bizottságának tagjai: Roza Pálné 4177 Földes, Honvéd u. 6. Csótó Andrásné 4177 Földes, Újfalui u.32. Gaálné Karacs Irén Terézia 4177 Földes, Deák F.u.48. FÖLDES Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: Földes Vagyongazdálkodási Kft. - a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által a Cg /69. számú végzéssel bejegyzésre került napján az alapító okiratban felsorolt tevékenységi körrel.

9 9 III. Marketing Terv Célunk piac üzemeltetőként elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozó helyi kistermelők és a környező települések kistermelői részére árusítási lehetőség biztosítása, továbbá az üzemeltető részéről olyan szolgáltatások felajánlása a kereskedők, egyéni vállalkozók részére, amelyekre igény mutatkozik mind az eladói, mind a vásárlói körből. A piac működését bővíteni lehetne állatvásárok tartásával, különféle árubemutatókkal. Az igények felmérése érdekében piackutatást szeretnénk végezni, amely kiindulásként szolgálna a szolgáltatások kialakításához és fejlesztéséhez. Pl: irodai szolgáltatások, szórólapozás, lakossági- közületi hirdetések közzététele, hitelesített mérőeszközök bérlési lehetősége, kölcsönzés, gépek, berendezések bérlési lehetőségének megteremtése. A lakosság igényeinek megismerésén túl fel lehetne mérni, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, milyen hasznosítható műszaki, technikai eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel rendelkezik, milyen időszakokban tudja azokat bérbe adás céljából - nélkülözni. Ha a bérbeadásból származó bevétel társaságunkat illetné meg, abból idővel olyan új eszközöket lehetne vásárolni, amelyekre folyamatosan igény mutatkozik és biztosítható lenne a bérbeadás. Az önkormányzat eszközeire tehát csak ideiglenesen lenne szükség, mivel a bevételből néhány év elteltével beszerezhetnénk a leghasznosíthatóbb eszközöket, gépeket. A szolgáltatások értékesítése során olyan árat kell kialakítani, amely nem fagyasztja be a piacot, hanem ösztönöz arra, hogy a piaci szereplők igénybe vegyék azokat. Az értékesítéshez rendelkezésünkre álló marketing eszközök: szórólapozás, hirdetés, fénymásolás, elektronikus úton ingyenes hirdetési lehetőségek igénybevétele, stb. A feladatok kibővülésével szeretnénk vállalni turisztikai jellegű szolgáltatásokat is, mint rendezvények népszerűsítése a környező településeken, szabadidőközpont, strandfürdőszolgáltatásokról szélesebb körű tájékoztatás, ehhez kapcsolódó szolgáltatások: üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek nyilvántartása, és arról tájékoztatás, strandcikkek értékesítése. A panziós ellátás (étkezés és szállás) növelése lehetővé tenné a turisták nagyobb számban történő befogadását és ellátását. Fel lehetne mérni azt is, van-e az önkormányzatnak olyan ingatlan a tulajdonában, amelyben ez megvalósítható. A turizmus fellendítésére együtt lehetne működni turisztikai vállalkozásokkal, szervezetekkel és csoportok ideutazását, ellátását megszervezni. Pl: utazási irodák komplex szolgáltatásaiba bekapcsolódni és csoportok 1 vagy több napos itt tartózkodását megszervezni. Összességében szeretnénk minden olyan marketing eszközt igénybe venni, amely a termékeink, szolgáltatásaink széles körben történő megismertetését, népszerűsítését szolgálja és nem jár jelentős költséggel. Célunk, hogy a marketing eszközök alkalmazásával az ide látogató személyek, vállalkozók, turisták, a település jó hírét vigyék tovább, ajánlják termékeinket, szolgáltatásainkat. IV. Működési Terv A vállalkozás jelenleg a Földesi piaccsarnok működtetését látja el az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján bérleti díj ellenében. Működése engedélyezett és az engedélyező szerv által jóváhagyott piac-üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell kialakítani a piac rendjét, működését.

10 10 A helyi piac zöldség-gyümölcs és egyéb termékek árusítására hétfő kivételével a hét minden napján nyitva tart nyári és téli nyitvatartási rend szerint, azonban a korábbi megszokott rend szerint főleg keddi és szombati piacnapokon veszik igénybe az árusok. A piaccsarnok épületében 9 db rozsdamentes asztal, a külső piactéren 16 db rozsdamentes asztal szolgálja az árusítani szándékozókat. Minden hónap első vasárnapján, ha az ünnepnapra esik a második vasárnapján használt cikk vásárt tartunk, ahol árusítható mindenféle háztartási termék, ruhanemű, könyv, stb. Az üzlethelyiségek bérbeadása megtörtént. Folyamatosan üzemel a Módos Kft. húsboltja, a Berettyóújfalui Pékség és megnyílt a cukrászda-fagyizó. Egy üzlethelyiségben a Vagyongazdálkodási Kft. irodája került kialakításra. A társaság bevételét jelenleg a piaci helypénz és a hozzá tartozó üzlethelyiségek bérleti díja képezi. A vállalkozás pénzügyi helyzete jelenleg stagnál, a törzstőke rendelkezésre áll. Kiadásainkat a legszükségesebb beszerzésekre korlátoztuk. A Közmű Kft. által alkalmazott szabályzatok aktualizálásra kerültek, elkészült az új számviteli politika, számlarend, bizonylati szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, pénzkezelési szabályzat és az iratok kezelésére vonatkozó iratkezelési szabályzat. Szervezeti és működési szabályzat készítésére a munkaszervezet kialakítását követően kerül sor. A társaság megalakulása óta eltelt 6 hónap, a működésünk stabil, helyzetünk alkalmassá vált a továbbfejlődésre. Továbblépés esetén az ellátandó önkormányzati feladatok meghatározásán túl szükséges a létszám biztosítása. V. Vezetőség és szervezeti felépítés A Földes Vagyongazdálkodási Kft. szervezeti felépítése feladatonként 1 fővel az alábbi ábra szerint alakul: ÜGYVEZETŐ KÖNYVELŐ DÍJBESZEDŐ PÉNZTÁROS TAKARÍTÓ Az ügyvezető munkaviszonyban, a könyvelő megbízásos jogviszonyban látja el feladatait. A piaccsarnokban és a vagyongazdálkodás során szükség lesz a műszaki problémákkal kapcsolatos feladatok összefogására 1 fő karbantartó személyre, aki alkalmanként a piac felügyeletével is megbízható, valamint további 1 főre, aki termékértékesítést végezne.

11 11 VI. PÉNZÜGYI TERV Földes Vagyongazdálkodási Kft. pénzügyi terve évre BEVÉTELEK: (e Ft-ban) év Piaci helypénz: 800 Üzlethelyiségek bérleti díja: Piaccsarnok bérleti díjak: 150 Lakásbérleti díjak: (6 hóra) 680 Helyiségbérleti díjak: (6 hóra) 815 Összesen: Földbérleti díjak: (évente ig) (-) Közterület-használati díjak: KIADÁSOK: (e Ft-ban): Piac üzemeltetési díja: Ft/hó+Áfa 76 Könyvelői díj: Ft/hó+Áfa 300 Könyvvizsgálat díja: Ft/év 200 Bér+járulékai (ügyvezető, felügyelő biz.tagok) 392 Megbízási díjak: 200 Iparűzési adó: 50 Társasági adó: 30 Utiköltség: 480 Közüzemi díjak: 800 rovarírtás, egyéb szolgáltatások díjai: 245 Irodaszer, nyomtatvány: 200 Postaköltség: 100 Összesen: karbantartás, anyagköltségek állategészségügyi feladat ellátására megbízási díjak:

12 12 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (V.) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi Üzleti Tervének elfogadásáról A Képviselő-testület: a Földes Vagyongazdálkodási Kft Földes, Karácsony Sándor tér 1. szám alatti székhelyű kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezet évi Üzleti Tervét e l f o g a d j a. F e l k é r i a polgármestert a testület által meghatározott közszolgáltatási feladatok átadásával kapcsolatos szerződés előkészítésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: június 30. Felelős: polgármester Földes, május 28. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben