Pályázati figyelő november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati figyelő 2013. november"

Átírás

1 i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. Pályázni a április december 31. között megvalósuló munkákra lehet. i jogcímek: - építőipari és restaurálási költségek, - műszaki ellenőr díjazása, - tervezői művezetés, - régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségei. Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével Ft Maximum 13 millió Ft Maximum 50% november 13.

2 i figyelő 2 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. Pályázni a április december 31. között megvalósuló munkákra lehet. i jogcímek: - építőipari és restaurálási költségek, - műszaki ellenőr díjazása, - tervezői művezetés, - régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségei. Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével Ft Maximum 13 millió Ft Maximum 50% november 13.

3 i figyelő 3 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárítása, állagmegóvása, részleges helyreállítása Pályázni a április december 31. között megvalósuló munkákra lehet. i jogcímek: - építőipari kivitelezési költségek, - műszaki ellenőr díjazása, - tervezői művezetés, - régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségei. Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő, veszélyeztetett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével. 50 millió Ft. Maximum 7 millió Ft. Maximum 90% november 13.

4 i figyelő 4 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatása Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények. 30 millió Ft Feltárásra igényelhető támogatás maximális 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra további maximum 4 millió Ft Maximum 70% november 13.

5 i figyelő 5 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatása ot nemzetközi építőművészeti és örökségvédelmi szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be. 8 millió Ft Önrész nem kötelező november 13.

6 i figyelő 6 ot i Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2013 főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja A támogatásra az épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők Ft A függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől január 3.

7 i figyelő 7 ot i Budapest Főváros Közgyűlése Építészeti Értékvédelmi A célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették. A célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása: A 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők Ft január 15. ki%c3%adr%c3%a1s-%c3%89p%c3%adt%c3%a9szeti- %C3%89rt%C3%A9kv%C3%A9delmi-T%C3%A1mogat%C3%A1s aspx

8 i figyelő 8 ot i összeg Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása EGYH-KCP-14 - Egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg - a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. - Azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet. - Az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások. Egyházi jogi személyek és határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek Legalább 200 ezer, de legfeljebb 5 millió forint 14. ot i összeg Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások EGYH-EOR-14 Az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására. Egyházi jogi személyek és határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek Legalább 1 millió, de legfeljebb 40 millió forint 14.

9 i figyelő 9 ot i Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című, ÉAOP-5.1.1/I-13, valamint ÉMOP-3.1.2/F-13 1.) Gazdasági funkciót szolgáló 2.) Közösségi funkciókat szolgáló 3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) 4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések Lehetséges eszközök: külső és belső felújítás, bővítés Kemecse Város Önkormányzata Felsőzsolca Város Önkormányzata ÉAOP: 300 millió Ft ÉMOP: 301 millió Ft regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység: 50%, 50%+20 (mikró-és kisvállalkozás), 50%+10 (középvállalkozás) kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. csekély összegű támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100%. ÉAOP: millió Ft ÉMOP: millió Ft Támogató nyilatkozat iránti kérelem benyújtása BM-nek: 2013.nov. 25. Teljes projektjavaslat dokumentáció javaslat benyújtása: dec. 4.

10 i figyelő 10 ot Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Dunántúli Operatív Programban a Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz című, KDOP /D ) Gazdasági funkciót szolgáló 2.) Közösségi funkciókat szolgáló 3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) 4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések Lehetséges eszközök: külső és belső felújítás, bővítés Tatabánya MJV Önkormányzata (321) i 1308 millió Ft regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység: 40%, 40%+20 (mikró-és kisvállalkozás), 40%+10 (középvállalkozás) kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. csekély összegű támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 100% millió Ft Támogató nyilatkozat iránti kérelem benyújtása BM-nek: 2013.nov. 25. Teljes projektjavaslat dokumentáció javaslat benyújtása: dec. 4.

11 i figyelő 11 ot Emberi Erőforrás kezelő Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Közösségi környezet kollégium) NEA-KK-14-SZ I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása; II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok; III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; szövetségek alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget) Ft 90% SZ_kiiras.pdf

12 i figyelő 12 ot Emberi Erőforrás kezelő Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Nemzeti összetartozás kollégium) NEA-NO-14-SZ I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a civil tv. 56. (4) bekezdése szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség) II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválok on történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet előseg ítő tevékenység és intézmények támogatása; szövetségek alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget) Ft 90% SZ_kiiras.pdf

13 i figyelő 13 ot Emberi Erőforrás kezelő Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Új nemzedékek jövőjéért kollégium) NEA-UN-14-SZ I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok; III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; szövetségek alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget) Ft 90% 2013.november 25. AC1257C0E C

14 i figyelő 14 ot Emberi Erőforrás kezelő Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Társadalmi felelősségvállalás kollégium) NEA-TF-14-SZ Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása szövetségek alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget) Ft 90% SZ_kiiras.pdf

15 i figyelő 15 ot Emberi Erőforrás kezelő Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Mobilitás és alkalmazkodás kollégium) NEA-MA-14-SZ szövetségek alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget) i Ft 90% 27.

16 i figyelő 16 ot Baumit Kft. Év Homlokzata 2014 Építészeti pályázat homlokzati megoldások díjazására A pályázatra új építésű és felújított épülettel lehetett pályázni a következő kategóriákban: Családi ház új építés/felújítás kategória Társasház új építés/felújítás kategória Középület új építés/felújítás kategória Panelfelújítás kategória Műemlék kategória Az építészeti alkotásokat az erre jogosult személyek nevezhetik Díjak Családi ház új építés/felújítás kategória: Ft-os bankkártya Társasház új építés/felújítás kategória: Ft-os bankkártya Középület új építés/felújítás kategória: Ft-os bankkártya Panelfelújítás kategória: Ft-os bankkártya Műemlék kategória: Ft-os bankkártya Postán: március 30., óráig (a feladási időpont a mérvadó) Személyesen: március 31., óráig

17 i figyelő 17 ot i HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ÉS HÁBORÚS KEGYELETI FŐOSZTÁLY Magyar hadisírok felújítása HM TKHKF HS meglévő síremlék helyreállítása; 2. meglévő, de már nem felújítható síremlék cseréje; 3. jelöletlen vagy ideiglenes sírjellel (pl. fa- vagy fémkereszttel) jelölt temetési helyen új síremlék állítása; 4. hősi temetővel kapcsolatos járulékos beruházások elvégzése. A honvédelem ügyét támogató civil szervezetek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: - önálló jogi személyiséggel, - magyarországi székhellyel, - önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek. 6 millió Ft 100% Ft 30.

18 i figyelő 18 ot kiíró szervezet A pályázat célja díjazása Pályáuzat tartalma Kingspan Kereskedelmi Kft. A jövő építésze 2013 A Kingspan hőszigetelt szendvicspanelek, és más olyan innovatív építőanyag termékek globális gyártója, melyek térnyerése az építőipar jövője felé vezet. A Jövő építésze 2013 résztvevői magyarországi, szakirányú felsőoktatásban résztvevő hallgatók lehetnek egy olyan eredeti tervkoncepció beadásával, amely egy tetszőleges funkciójú, de legalább 1000 m 2 hasznos alapterületű épület megvalósítását célozza. 1. Zsűri által megítélt első helyezett: 1,000,000 Ft pénzjutalom 2. Zsűri által megítélt második helyezett: 500,000 Ft pénzjutalom Három hónapos szakmai gyakorlat a Kingspan 3. Zsűri által megítélt harmadik helyezett: Kereskedelmi Kft-nél 1. Versenyzőnként egy tervkoncepció/pályamunka engedélyezett. 2. Diplomamunka is elfogadott, amennyiben a követelményeknek megfelel. 3. Az épületet Kingspan hőszigetelt szendvicspanelek alkalmazásával kell megtervezni. 4. Az épületet engedélyes terv szerint, a magyarországi vonatkozó szabványoknak megfelelően kell megtervezni. 5. A különböző szabványok (pl. LEED) alkalmazása nem kötelező, de pozitív elbírálásban részesül. 6. A pályázatok elektronikus formában (rajz pdf; kép jpg,png vagy videó formátum) készüljenek. A pályázatoknak prezentálhatónak kell lenniük, és maximum 15 állóképből állhatnak (pl. összefűzött pdf vagy sorszámozott jpg-ek). Maximálisan feltölthető 200 MB (4x50MB). 7. A pályaműveket online módon kell benyújtani a verseny hivatalos oldalán. 8. A pályaművek minimálisan tartalmazzák a helyszínrajzot, az alaprajzo(ka)t (1:100-1:200), homlokzatokat és legalább két, egymással szöget bezáró metszetet, valamint látványterveket. A Kingspan elemek különleges alkalmazása esetén, lehet (de nem kötelező) magyarázó részletrajzi megoldást bemutatni. Az állóképeken kívül a hallgatók opcionálisan készíthetnek egy videó anyagot is. 9. A pályaműveknek minimum 250, maximum 1,000 szavas műleírást kell tartalmazniuk, kiemelve az épület előnyeit, illetve azt, hogy az épület kedvező tulajdonságaihoz a Kingspan termékek milyen módon járultak hozzá. 10. A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. Az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárhatja. 11. A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni február :59

19 i figyelő 19 ot A pályázat tárgya, célja Magyar Művészeti Akadémia Nyílt építészeti ötletpályázat Karakteres építészeti eszközökkel megfogalmazott, a turizmust tájékozódási és tájékoztatási centrumként (l. Info-Box) kiszolgáló, figyelemfelkeltő, de a kialakult falu, vagy városképet nem romboló építmény TÁJ/PONT, azaz TÁJékoztató és TÁJékozódási PONTok hálózatára vonatkozó elképzelések bemutatása. A pályázat célja, hogy a látogatók a megtervezésre kerülő térben kapjanak általános tájékoztatást a település és környezetének történetéről, természeti, műemléki és történelmi nevezetességeiről, egyéb turisztikai célpontjairól, szállás- és étkezési lehetőségekről A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 1. (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót / építészeti alkotás és annak terve"/ figyelembe véve 40. életévét be nem töltött építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyként nyújthatják be papír alapú pályázatukat. tevékenység i Díjazás tervezési feladat egy országosan egységes turisztikai információs rendszer alapegységeinek a megtervezése, mely az adott település méretéhez igazodó funkciókat tartalmazza. 11 millió forint Minimum Ft, maximum 1,5 millió Ft 18.

20 i figyelő 20 ot Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kós Károly Kollégiuma Veszélyben lévő magyar népi építészeti értékek célja Kisfilm-pályázat: a pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek veszendőben lévő, rejtett értékekre irányítják a figyelmet. A beérkezett alkotások közül a kisfilmek szakmai színvonala, egyedisége, dokumentatív hitele alapján válogatnak. Kedvező elbírálásban részesülnek az emberi sorsokat feltáró, valamint a műemlék megmentésének módjára javaslatot tevő alkotások. 15. Bővebb információ Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kós Károly Kollégiuma; 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

21 i figyelő 21 ot célja Díjazás Lindab Kft. Lindab Tervezői Díj A Lindab Kft. pályázatot hirdet a 2013-as Lindab tervezői díjak odaítélésére. A pályázaton Lindab termékekkel megtervezett vagy megtervezett és kivitelezett épületekkel és termékalkalmazásokkal lehet indulni. A következő kategóriákban lehet pályázni: - Az Év Lindab Háza 2013 (új épület): lakóház és középület; - Az Év Lindab Csarnoka 2013 (új épület): komplett Lindab csarnoképület és Lindab csarnoképület burkolatok; - Az Év Lindab Felújítása 2013: tető, tetőszerkezet, homlokzat és emeletráépítés acél könnyűszerkezettel. érvényes tervezői jogosultsággal (kamarai azonosító számmal) rendelkező építész tervező vagy statikus tervező magánszemély, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál be van jegyezve, és a nevezett épület tervezésében, megvalósításában tervezőként közreműködött. Minden kategóriában egy nyertes, díjazott kapja meg a Lindab Tervezői Díj 2013 elismerést, amelyhez tartoznak a következők: Lindab Díj és Oklevél Lindab bankkártya Ft értékben Meghívás és részvétel a Lindab VIP Tervezői Találkozó rendezvényén Lindabos és szakmai publikáció (nemzetközi Lindab Direct, Tervezői hírlevél, Tervezői Portál, Lindab weboldalak, szakmai nyomtatott és online médiumok, konferenciák) december 1.

22 i figyelő 22 ot Budapest Bank Budapest Bank Békéscsabáért Program célja A helyi kultúra, az oktatás, a pénzügyi tudatosság, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, az esélyegyenlőség előmozdítása, vagy az épített és a természeti környezet védelme érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása Kulturális és művészeti rendezvények: o kulturális fesztiválok, közösségi események, o képzőművészeti kiállítások, tárlatok, előadóművészi események szervezése. A kulturális örökség megóvását célzó kezdeményezések: o a város kulturális örökségének, épített értékeinek bemutatása kiadványokban, o épített értékek megóvása, műemlékvédelem, rekonstrukció. A művelődés, a kultúra emelését célzó, értékteremtő kezdeményezések: o kültéri illetve beltéri képzőművészeti alkotások létrehozása, o képzőművészeti és előadóművészeti támogatása, egyéb (nem örökségvédelmi célú) kulturális kiadványok Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil) szervezetek i 5 millió Ft 100 % Bruttó 100 ezer és 500 ezer forint közötti összeg 18.

23 i figyelő 23 ot Gulyás Gábor miniszteri biztos (EMMI), a Velencei Biennále nemzeti biztosa 4. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatása A 14. Építészeti Biennále június 7. és november 27. között kerül megrendezésre Minden olyan személy vagy csoport pályázhat, aki jártas a kortárs építőművészetben és rendelkezik kiállításrendezői gyakorlattal december 8. /vb_kiiras.pdf

24 i figyelő 24 B) Nemzetközi pályázatok ot Keretösszeg Holcim Foundation Holcim Awards 2013 Fenntartható építészeti pályázat és díj Holcim Awards díj Next Generation kategória Holcim Awards díjra (fő kategória) - Olyan építészek, tervezők, mérnökök, projektgazdák, építő- és kivitelező vállalatok pályázhatnak, akik fenntartható válaszokat adnak korunk építészetének és építőiparának technológiai, környezeti, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseire. Next Generation kategória Ötlet szintjén megálmodott projekttervekkel és merész ötletekkel lehet pályázni. A munkák alkotói nem lehetnek 30 évnél idősebbek július 1-jén, és a projektek építése sem kezdődhetett el ezen időpont előtt 2 millió USD március 24.

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 5 C.P Á L Y Á Z A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben