Modern távérzékelési eszközök alkalmazása a városi biztonság fokozására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Modern távérzékelési eszközök alkalmazása a városi biztonság fokozására"

Átírás

1 GeoCity földtani módszerek alkalmazása az épített környezet védelmében Füsi B. Deák Zs. V. dr. Grenerczy Gy. - Maros Gy. Gulácsi Z. Turczi G. Simó B. Vikor Zs. T. Stozzi G.Herrera Modern távérzékelési eszközök alkalmazása a városi biztonság fokozására Földtudományi újdonságok 2014 Távérzékelési módszerek és alkalmazási területeik, melyek alkalmasak a városi biztonság fokozására: Műholdakra szerelt szintetikus appretúra radar (SAR) néhány méteres pontosságú digitális terepmodell (pl.:srtm) néhány mm/év tartományban a felszíni deformációk detektálása (Radarinterferometria- InSAR) Földi radar (Ground-based SAR, GPRI) mm alatti deformációk közel-valós idejű detektálása LIDAR, Lézerszkenner cm pontosságú terepmodell légi vagy földi felméréssel Műholdas és légi optikai felvételek dm pontosságú terepmodell földtan, geomorfológiai jellegek meghatározása felszínborítottság, beépítettség, stb.

2 Hazai és nemzetközi példák az alkalmazhatóságra Terrafirma(ESA GMES Project FÖMI-ALTAMIRA-MFGI) Európai nagyvárosok PSI mozgásvizsgálata ERS-1/2 és ENVISAT műholdak SAR képei alapján PanGeo(EU-GMES Project ALTAMIRA-MFGI) 27 2 város PSI méréseinek komplex földtani validálása DORIS(EU-FP7 Project CNR-UNIFI-ASI-DPC-TRE-ALTAMIRA-GAMMA-IGME-BOOZ-MFGI-FoEN-PGI-TeRN) komplex módszerek a felszínmozgások (földcsuszamlások, sziklaomlások, bányabeszakadások, stb.) detektálására, térképezésére, megfigyelésére és előrejelzésére Ajkai vörösiszap-tározómozgásvizsgálata ERS-ENVISAT felvételek alapján (FÖMI-GAMMA - dr. Grenerczy Gy. - U. Wegmüller) DLR Project (GAMMA-FÖMI-MFGI) TerraSAR- felvételek feldolgozása és értelmezése Budapest területére TERRAFIR MA Budapest, Kőbánya: 40 km 2 -es terület függőleges elmozdulásának mértéke 10 éves időintervallumra ( ) [ENVISAT és ERS műholdak észlelése alapján]

3 Kőbánya : mészkőbányászat a I. század végéig, agyagbányászat 1992-ig, jelentős ipari terület a I. század közepétől, sörgyártás (jóminőségűvíz), (a I. század végéig sertéstelepek, szőlőművelés is) Orion Globus Richter Dreher Drasche A I. kerület B22 kataszteri számú kút dokumentuma Ezek a víztartók bár bővizűek, de nem kimeríthetetlenek s ma már túlzott mértékben vannak igénybe véve, az erős, számos helyen való vízmerítés következtében. Azon az aránylag rövid vonalon, melyet É-on a MÁV. delta s D-en a Keramikai-gyár kútjai határolnak, ma már nem kevesebb, mint 22 kúttal van megcsapolva! Hogy pedig ezek a víztartók a megengedett mértéken túl vannak igénybe véve, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tapasztalati tény, hogy a fúrottkutakban a víz tükre abban az arányban, a mint számuk növekedett, sülyedt, a felszín alatt mindinkább mélyebb helyre esett, a mi különösen a régibb kutaknál tetemes. (Halaváts Gyula: A neogén korú üledékek Budapest környékén. A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve VII. kötet, 1910) Rengeteg kutat fúrnak a területen nagy mennyiségűvízkivétel és vízszintsüllyedés PSInSAR adatok ellenőrzése GPS-szel és teodolittal végzett szélső pontosságú szintezéssel a területre eső két vonalon (FÖMI - Grenerczy Gyula, 2008): között a terület süllyedt 1982-től a terület folyamatosan emelkedik A felszínen mért emelkedés sebessége hasonló a műholdról mérthez A legnagyobb sebességűterületen keresztülívelővonalon az közötti emelkedés nagyobb, mint az 1955-től mért süllyedés

4 Az ok keresése Földtan: a medenceszerűen mélybe süllyedt triász aljzaton jelentős vastagságúmiocén és pleisztocén üledék (kavics, homok, iszap, agyag, márga, mészkőés ezek keverékei -egykori Duna árterületek), a hajdani bányagödrökben sok mesterséges feltöltés. A fúrások rétegsorai nem rajzolnak ki földtani különbséget az emelkedő terület és környezete között. Schematic geological profile and relative motion (PSInSAR) between Relative motion between (mm) SW B-38 Kvassay B-35 Húsipar B-88 Népliget B-63 Ganz-Mávag C-3 B-4 Budapest Csömör NE depth (m) Legend Geological profile Uplifting area Reflection seismic profile Wells on the profile Relative motion profile distance (m) Surface of the basement Holocene + Pannonian Eocene (refraction seismic survey) Miocene Triassic Screen Oligocene? A nehézségi gyorsulás változásait mutató Bougueranomália térképen is kirajzolódik a süllyedék Vízföldtan, jellemző felszín alatti víztípusok: talajvíz az alluviális rétegekben rétegvíz a miocén-pannon összlet homokrétegeiben karsztvíz a miocén mészkőben A kőbányai karszt kapcsolatban áll a Dorogi-medence karsztjával. Az ipari méretűvíztermelés leállását követővízvisszatöltődés okozhatja a felszín emelkedését. Mérhető vízszint emelkedés a területen? Sok kútnak nincs már karbantartója, tulajdonosa, aki információval szolgálhatna. Groundwater level change between Kvassay B PSInSAR observation 5.0 A Richter gyár talajvízszint figyelő kútjainak adatsora Groundwater level above surface (m) Groundwater level below surface (m) Groundwater level change between Húsipar B PSInSAR observation -12 Groundwater level change between Ganz-Mávag B PSInSAR observation Year Groundwater level below surface (m) Year Year

5 A mélyebben szűrőzött kutak vízszintje konstans emelkedést mutat. A Gergely utcai hulladéklerakótalajvíz és rétegvíz-talajvízszint figyelő kútjainak adatsora Agyagvastagság? Nem látszik összefüggés a kutak rétegsorainak agyagtartalma és az emelkedés között. Tektonika? A sebességek itt jóval kisebbek. Vízvisszatöltődés (?) közötti geodéziai méréssorozat mutatja ki a Kőbányaimedencére ható erőket (Bendefy, 1952) PANGE O 27 ország földtani szolgálata 27 2 város PSI méréseinek komplex földtani validálása Magyarországon Budapest és Miskolc

6 PanGeo- Budapest PSI éves sebességadatok az értékelési területen (kék). Piros Budapest közigazgatási határ ERS 02/11/1995 to 16/09/2005) ENVISAT 01/11/2002 to 30/12/2005) Először hasonló jellegű és mértékű sebességadatokat lehatároló poligonokat alkottunk, ezeket tipizáltunk, majd földtani, tektonikai, mérnökgeológiai, vízföldtani, geofizikai, egyéb felszínmozgás mérések, lejtőkategorizálás, DTM értékelés, stb. alapján leírtuk őket, végül a felszínmozgás lehetséges okait adott megbízhatósággal meghatároztuk.

7 DORIS Dunaújváros-Táborállás-Rácalmás-Kulcs 18 56'0E 18 56'30E b) ERS ENVISAT '30N a) Vöröspart Hullám utca Kulcs PS Avg Vel. Interpolated Vel. (mm/yr) (mm/yr) (VSLOPE) (VSLOPE) Hajóállomás Du na '0N Events after the observation period Rácalmás c) '0E 46 59'30N 18 54'0E 47 0'0N Event Dates < ALOS '30N '0N km 4 2 ± f) map m 500 Analysis with C-, L- and -band satellite InSAR data Dunaújváros - Táborállás TerraSAR PS Avg Vel. Interpolated Vel. (mm/yr) (mm/yr) (VSLOPE) (VSLOPE) m Events after the observation period * '30N ALO-01 g) Dunaújváros - Táborállás Pre-Event ) ERS-01 ENV-01 ALO-01 TS-01 Events -50 D isp lacem en t (m m ) 46 59'30N e) f) TS ENV-01 TS , ERS PS ENVISAT PS ALOS PS TerraSAR- PS Selected PS for Graph Date 0 m 80 ( Dunaújváros-Táborállás-Rácalmás-Kulcs ERS TerraSAR d) b) - e) maps 0 Dunaújváros Selected Areas 46 59'30N Táborállás e)

8 FÉNY-TÉR-KÉP szeptember Dunaújváros-Táborállás-Rácalmás-Kulcs AERIAL SURVEY ( ): LIDAR DEM (1m) OPTICAL IMAGE (60 Mpix) Digital 3D stereoscopy at CNR- IRPI Dunaszekcső

9 Dunaszekcső Mean Radar Aplitude (MA) and Interferogram coherence (06/12/ /12/2012, baseline: 74m) Dunaszekcső

10 Dunaszekcső Dunaszekcső GPRI Gamma Portable Radar Interferometer Adatgyűjtés Dunaszekcsőn: Március 1-2 (DORIS WorkshopBudapest)

11 Dunaszekcső Murcia city: subsidenceduetogroundwaterextraction (IGME G. Herrera) Ers& Envisat Pixel: full resolution 1297 building blocks (19) 2 PS/b.block TerraSAR building blocks (43) 15 PS/b.block

12 Envisat Pixel: 60 m x 60 m Murcia city: subsidenceduetogroundwaterextraction (IGME G. Herrera) TerraSAR Pixel: 6 m x 6 m VÖRÖSISZ AP Az Envisat méréseinek geometriai vázlata. A műhold a radarjeleket visszaverő tárgyak (itt például a gát, középen) eltérő időpontok között (T1 és T2) bekövetkezett látóirányú (LOS) elmozdulását tudja megmérni. (Ábrák: FÖMI KGO GAMMA RemoteSensing / GrenerczyGy., U. Wegmüller; a bal felső képet készítette az Interspect Kft., a Greenpeace támogatásával)

13 DLR - PROJECT FÖMI: Dunaújváros, finomító MFGI: Érd, partfal-mozgások Érd környezete előzetes eredmények Processed by: Tazio Stozzi(GAMMA) Analysis: IPTA (Interferometric Point Target Analysis) Date: Number of Images: 107 Number of Points:

14 További tervek, lehetőségek: ESA tagság adta pályázati lehetőségek Archív ERS&ENVISAT felvételek országos feldolgozása és értelmezése együttműködésben (MFGI-MBFH-FÖMI SGO GGKI) Sentinel-1 adatok nemsokára elérhetőek (C-sáv, 6 napos visszatérés) Sentinel-1 launch Sentinel-1 selfie Sentinel-1 first SAR image: Brussels KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XIV/1 2011 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok 1. A szeizmológiai vizsgálatok célja A vizsgálatok célja a létesítmény tervezéséhez meghatározni a kérdéses terület földrengés

Részletesebben

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 avagy egy refrakciós első beérkezéses szeizmikus sebességszelvény és az erőtér-geofizikai feldolgozási eredmények

Részletesebben

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa 1 I. ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa 1. Műholdfelvételek alkalmazásának lehetőségei a FÖLD- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYOKBaN A következőkben az űrtávérzékelés

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN Földrajzi Közlemények 2014. 138. 2. pp. 89 106. TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN MÓGA JÁNOS SZABÓ MÁRIA MARI LÁSZLÓ BORSODI ANDREA KÉRI ANDRÁS KNÁB MÓNIKA

Részletesebben

NIGÉRIA BORNO TAGÁLLAMÁNAK VÍZELLÁTÁSA FARAGÓ ÉVA

NIGÉRIA BORNO TAGÁLLAMÁNAK VÍZELLÁTÁSA FARAGÓ ÉVA NIGÉRIA BORNO TAGÁLLAMÁNAK VÍZELLÁTÁSA FARAGÓ ÉVA Bevezetés Ma Magyarország üledékes medence területein (Kisalföld, Alföld, Zalaimedence stb.) a vízellátás uralkodóan fúrt kútból kitermelt, egészségre

Részletesebben

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál Készítette: KOZMA-BOGNÁR VERONIKA TARTALOM I. Távérzékelés fogalma, folyamata II. Távérzékelt felvételek és szenzorok III.

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1 IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN Deák József 1 A természetben elforduló elemeknek több mint ezer stabil ill. radioaktív izotópját ismerjük, amelyeket az emberi tevékenység során keletkezett

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

A pulai pliocén maarkráter (Dunántúli-középhegység) tavi üledékeinek földtani viszonyai

A pulai pliocén maarkráter (Dunántúli-középhegység) tavi üledékeinek földtani viszonyai A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 253 A pulai pliocén maarkráter (Dunántúli-középhegység) tavi üledékeinek földtani viszonyai Geologic pattern of lake sediments in an Pliocene maar crater

Részletesebben

A városi hősziget hatás elemzése közép-európai nagyvárosokra műholdas mérések alapján

A városi hősziget hatás elemzése közép-európai nagyvárosokra műholdas mérések alapján A városi hősziget hatás elemzése közép-európai nagyvárosokra műholdas mérések alapján Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Dezső Zsuzsanna Összefoglaló. A globalizáció fokozódásával és a világnépesség növekedésével

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EZ ITT AZ ELSŐ OLDAL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A

Részletesebben