PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat jogcíme: SZMM-TP-2008 A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 39/A. (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében hozott 1/2008. (I. 9.) számú határozata alapján. 3. A pályázat forrása: A program keretében Ft keretösszeg kerülhet elosztásra. A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész évi központi kerete terhére, amely Európai Uniós forrást nem tartalmaz. 4. A pályázat célja: A távmunka elterjesztésére indított központi munkaerő-piaci program folytatásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ösztönözni kívánja a rugalmas munkavégzési formák alkalmazását és a munkakultúra további korszerűsítését. Ennek keretében támogatást nyújt a távmunkahelyeket létesítő vállalkozások és a közfeladatokat ellátó intézmények számára. A munkáltatók ösztönzése a távmunkás foglalkoztatásban rejlő gazdaságosság kihasználására, növelve ezáltal a hazai foglalkoztatás szintjét a hátrányos helyzetű kistérségekben. A pályázat a távoli helyről történő munkavégzés további elterjesztésével a munkaerőpiac azon szereplőinek is lehetőséget teremt a munkaerő-piachoz való felzárkózáshoz, akik valamely hátrányos helyzetű csoporthoz tartoznak (tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, stb.) 1

2 5. A pályázók köre: belföldi székhelyű: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 57. -a szerinti közhasznú társaságok, valamint a 70. -a szerinti vállalatok, az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény szerinti szervezetek, a szövetkezetekről szóló évi I. törvény, és a évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény szerinti vállalkozások, valamint az évi CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú szervezetek a 217/1998 Korm. Rendelet szerinti költségvetési szervek 6. Nem pályázhatnak: pártok munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek biztosító egyesületek egyházak 7. A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 8. A támogatás mértéke, időtartama: E pályázat keretén belül az alábbi támogatásokra lehet pályázatot benyújtani: Bér és járulékai támogatás A bértámogatás összege minden távmunkás munkahely esetében nyolc hónapig, a távmunkás bruttó munkabére de legfeljebb ,- forint/fő/hó és annak járulékai (Munkáltatói TB járulék: 29 %; Eü. hozzájárulás: 1.950, - Ft és Munkaadói járulék: 3 %), azaz Ft6fő/hó összeg. Az ilyen jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma a nyolc hónap vonatkozásában - nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a ,- forint összeget. A támogatás maximális összege akkor sem lépheti túl havonta és támogatott távmunkás munkahelyenként a ,- Ft és járulékainak összegét, ha a távmunkahelyen dolgozó alkalmazott besorolási bére ennél az összegnél magasabb. Egyszeri képzési támogatás munkakörhöz kapcsolódó képzés megvalósítására A képzési támogatás összege, az e pályázat kapcsán létrejött távmunkahelyen dolgozó távmunkás részére felhasználható egyszeri bruttó ,- forint. A képzési támogatás jogcímen megítélt támogatás összege akkor sem lépheti túl fejenként a 2

3 bruttó , - forintot, ha az egy főre eső képzés költsége ennél magasabb. A belső képzés megvalósításának végső határideje: november 30. Infrastruktúra beszerzés támogatás A távmunka alkalmazásához és fenntartásához szükséges infrastruktúra megteremtéséhez távmunkás munkahelyenként a beszerzésre kerülő eszközök, konfigurációk, távmunka végzést támogató megoldások 75%-a, legfeljebb bruttó ,- Ft számolható el. Egy távmunkahely létesítésére maximálisan adható összes támogatás (bér + képzés + infrastuktúra kialakításának támogatása): ,- Ft/távmunkahely. 9. A támogatás feltételei: Azon pályázók részesülhetnek támogatásban, akik eleget tesznek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvénynek és végrehajtási szabályainak, a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.(VII. 16) MüM rendelet 11/A., valamint a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXVIII. Tv-nyel módosított évi XXII. A Munka Törvénykönyvéről és egyéb, a pályázatban közölt előírások betartásának. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) hatálya alá tartozó pályázók esetében a rendelkezni kell a pályázónak legalább 1 lezárt üzleti évvel. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a támogatott távmunkahelyek létrehozásával egyidejűleg az általuk foglalkoztatottak létszámát annyi fővel növelik, ahány távmunkás munkahely kialakításához a támogatást elnyerték, és vállalják, hogy a megnövelt létszámot és a létrehozott távmunkás munkahelyeket a támogatási időszakot ( 8 hónap) követő további 10 hónapig, azaz a projekt végéig megtartják. ( kiinduló létszámnak a pályázati felhívás időpontjában foglalkoztatott munkavállalói létszám minősül). Költségvetési szerveknek szintén vállalniuk kell a foglalkoztatottak létszámának növelését, kivéve, ha a pályázat meghirdetése előtt 1 évvel megüresedett munkahelyet álláskereső, vagy tartósan álláskereső személy alkalmazásával töltötték fel. Az elnyert támogatás érvényességének és elszámolásának további feltétele, hogy a munkáltató részéről legalább 1 fő eredményesen elsajátítsa az SZMM, és a Távmunka Tanács támogatásával kidolgozott Távmunka ismeretek személyes megjelenést nem igénylő e-learning tananyagot és erről a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ által kiállított tanúsítványt megkapja ( a képzés költsége Ft/fő). (A képzésre természetesen a nyertes pályázó cég/szervezet több főt is delegálhat.) 3

4 A képzés célja: a távmunkás alapismeretek országosan egységes szintű oktatása, mely magában foglalja mindazokat a munkajogi, szervezési, közgazdasági, adózási és ergonómiai ismereteket, amelyek a távmunka-végzés során jelentőséggel bírnak. Az e- learning képzésének lebonyolítását a BMIK végzi. A képzési programot a munkavégzés megkezdése időpontjáig teljesíteni kell. A képzés díja ,- Ft, azaz húszezer forint, amely összeget a Miniszteri Döntés alapján támogatásban részesíthető pályázóknak a BMIK számlaszámára kell befizetni SZMM-TP-2008-eLearning megjelöléssel. Továbbá az e program keretében foglalkoztatott valamennyi távmunkás munkavállaló részére KÖTELEZŐ az SZMM, és a Távmunka Tanács támogatásával a munkavállalók részére kidolgozott Távmunka ismeretek e- Learning tananyag eredményes elsajátítása. Az igazoló Tanúsítványok megszerzésének legkésőbbi időpontja október 30! A távmunkás munkavállalók személyes megjelenést nem igénylő e-learning képzése ingyenes! A támogatás folyósításának felfüggesztését vonja maga után, ha a pályázó távmunkában foglalkoztatott munkavállaló(i) a megadott határidőig nem szerzi(k) meg a Tanúsítványt az e-learning kurzus eredményes teljesítéséről. A pályázó munkaadó vállalja, hogy a székhelye szerint területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központtal/ Kirendeltséggel Hatósági Szerződést köt, A pályázó munkaadó vállalja, hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően létesít távmunkahely(ek)et. A hatósági szerződéshez a nyertes pályázónak az azonnali beszedési megbízás hozzájárulásáról banki igazolást kell csatolnia. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a pályázat alapján juttatott támogatási keretösszeg rendeltetésszerű felhasználását a pályázat kiírója, vagy az általa megbízott bármely szerv, vagy személy, illetve a jogszabályban felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék. A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdéséig működőképes címet létesít mind a munkavállaló, mind a munkáltató (kapcsolattartó) részére. Az SZMM / FMM korábbi távmunka pályázatain (2004. / / /2007. évi) nyertes pályázó köteles tájékoztatást adni a korábbi támogatással létesített távmunkahelyek számának fenntartásáról. Nem támogatható az a pályázó, aki a és a évi távmunka pályázatokon kialakított távmunka helyeket legalább 60%- ban nem tartotta fenn. Nem támogatható az a pályázó, amely a korábban pályázati támogatással létrehozott távmunkahelyet jogellenesen megszüntette, vagy a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget. 4

5 Nem támogatható az a pályázó, ahol a pályázat benyújtásakor a foglalkoztatottak száma nem éri el az előző év átlagos statisztikai létszámát. Nem támogatható az a pályázó, aki nem rendelkezik minimum egy lezárt üzleti évvel és pályázatához nem csatolja be a évről szóló, a pályázó képviselője és könyvelő/könyvvizsgáló által együttesen ellenjegyzett közbenső mérleggel. Kiegészítő bértámogatás feltételei: a) A bértámogatás fizetésének maximális időtartama 8 hónap lehet. Minimum 10 hónapos további foglalkoztatás vállalása kötelező. (Ennél hosszabb időtartamú foglalkoztatás vállalása előnyt jelent a pályázat elbírálásakor.) b) A távmunkában alkalmazott munkavállaló bére nem lehet alacsonyabb a hagyományos munkaszervezésű munkakörben alkalmazott munkabérnél. c) A munkáltatónak figyelembe kell venni a munkakör ellátásához szükséges végzettséget. A diplomás munkakör ellátása esetén a diplomás munkabért kell alkalmazni.. Képzési támogatás feltételei: Belső képzésre vagy külön, egyszerűsített eljárásban regisztráltatja magát a pályázó, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII.29.) OM rendelet [módosította: 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet; 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet] alapján, vagy a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény szerint akkreditált felnőttképzési intézményt bíz meg a képzés megvalósításával. A Pályázó a pályázati ajánlat mellékleteként csatolja a részletes vállalati belső képzési tervet, amelynek ajánlott időtartama 16 óra. Képzési terv kidolgozása minden pályázó számára kötelező! Az infrastruktúra támogatás feltételei: A pályázóknak lehetőségük van a távmunkás munkahelyek kialakításához, működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakításához támogatást igénybe venni. A pályázat során elszámolható kizárólag konfiguráció formájában PC, Notebook, PDA, perifériák, szerverek, WAP, illetve VLAN elérésére alkalmas mobil telefonok, adathordozók csoportmunka támogató rendszer, távmunka keretrendszerek, szoftverek, stb. A támogatás összege maximum ,- Ft, - amely nem haladhatja meg a projekt során beszerzett eszközök értékének 75 %-át. a) Pályázó vállalja, hogy a munkavégzéshez szükséges szoftverekről szoftvernyilvántartást készít. b) A pályázó vállalja, hogy a beszerzésre kerülő eszközöket eszköznyilvántartásba veszi, és a Számviteli Törvény a szerinti értékcsökkenést alkalmazza. c) A pályázó munkaadó vállalja, hogy a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be, 5

6 d) A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott nem alanya az ÁFA körnek. e) A támogatás összeg igénybevételének módja: a megvásárolt és aktivált eszköz beszerzési számlájának/számláinak eredeti példányát/példányait a területileg illetékes Munkaügyi Központ Kirendeltségéhez történő leadásával lehet. f) A számlát az alábbi felirattal: Elszámolva az SZMM-TP-2008 kódjelű távmunka pályázatban, és érvényes cégszerű aláírással kell ellátni és leadni. A Munkaügyi Központ a számát hitelesíti, lemásolja és az eredeti példány(oka)t a pályázó számára visszaszolgáltatja, könyvviteli elszámolásaihoz. Ajánlott a Brüsszelben július 16-án aláírt Európai Távmunka Megállapodás tartalmának figyelembevétele. (Információ a honlapon a Foglalkoztatás/Távmunka/Európai megállapodás cím alatt.) EU támogatási szabályozás szerinti feltételek: Jelen pályázati felhívás alapján a vállalkozások részére nyújtott támogatások csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/ ) (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlása, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére. 6

7 Egy gazdasági szervezetnek bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos, vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. A támogatás nyújtójának továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. 10. Kizáró okok: E pályázati felhívásra nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a munkáltató a) amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, a tevékenysége felfüggesztésre került; b) amelyre a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 3. (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki; c) amelyet a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 82. alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték; d) amelyet a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 16. (1) bekezdésének d) pontja alapján bírság megfizetésére kötelezték, e) amelyet a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítéltek; f) amelynek 60 napot meghaladó adótartozása vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ideértve a társadalombiztosítási járulékokat is; kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; g) amely a pályázat benyújtását megelőző két naptári ( ) éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; h) amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; i) amely az SZMM (FMM) korábbi távmunka pályázatain (2004. / / /2007. évi) nyert, de nem ad pályázatában tájékoztatást a korábbi támogatással létesített távmunkahelyek számának fenntartásáról. 7

8 j) nem támogatható az a pályázó sem, amely a korábban pozitív elbírálásban részesült távmunka pályázat megvalósításától visszalépett, vagy a pályázati támogatással létrehozott távmunkahelyet megszüntette a pályázati kiírás szerint vállalt kötelezettség megszegésével. k) amely nem rendelkezik tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel; l) amely devizakülföldi vállalkozás; m) amely pályázati ajánlatát tartalmilag hiányosan, rossz minőségben nyújtja be. n) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor. Nem adható támogatás továbbá: ha az alkalmazni kívánt távmunkás önmagát foglalkoztató egyéni vállalkozó, illetve ha önmagát foglalkoztatóként az évi V. törvény hatálya alá tartozik, ha az alkalmazni kívánt távmunkás iskolarendszerű oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, ha a munkavállaló korábban volt már volt a pályázó cég/intézmény alkalmazottja, de a munkaviszony megszűnése és az ismételt foglalkoztatás között kevesebb, mit 180 nap telt el. ha a munkavállaló munkaviszonya a pályázat meghirdetése előtt keletkezett. ha a távmunkás a pályázó szervezet kizárólagos döntési jogkörrel felruházott vezetője (képviselője), vagy a társaságban döntő (többségi) szavazati befolyással bíró személy, ha a távmunkás a társaság képviselőjeként a munkáltatói jogok kizárólagos gyakorlója. 11. A pályázat kezelése: A nyertes pályázóknak 2 alkalommal, március 31-ig rész - és december 20- ig pedig záró beszámolót kell készíteni a megvalósításról. A beszámolókat a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája számára igazolhatóan, postai úton és elektronikus úton is be kell nyújtani. A támogatottnak tájékoztatási kötelezettsége van a támogatás felhasználásáról és a támogatással elért eredményekről. A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás során, de azt követően is a monitoring vizsgálat során együttműködik a támogató által megbízott szervezetekkel, (Regionális Munkaügyi Központok és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája) a kért adatokat határidőre szolgáltatja, a helyszíni ellenőrzést segíti. A pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat a pályázat lezárását követő 5 évig kell megőrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani. 8

9 12. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: A pályázatot 3 példányban, A/4 formátumban, az SZMM-TP-2008 Pályázati formanyomtatványon magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati formanyomtatvány formátumához. A Pályázati Formanyomtatvány megváltoztatása a pályázó, formai okból történő kizárását eredményezi a pályázatból. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy "E" betűvel kell megjelölni. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan kell számozni, ahol másképp nem lehetséges, kézzel! Az eredeti Pályázati Formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát kék színű toll használatával lássa el kézjegyével az oldal jobb alsó sarkában! Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázathoz továbbá csatolni kell a Formanyomtatványt/Adatlapot további 1 példányban, elektronikus formában, lehetőleg *.rtf, vagy *.doc formátumban és maximum 16x felírási sebességgel CD-n. A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani, tértivevénnyel ellátott ajánlott postai küldeményként! A pályázatok benyújtásának határideje: március 26. A pályázat benyújtásának a pályázat a pályázó által igazolható postai feladásának dátuma számít. A pályázat személyesen nem nyújtható be! A pályázatot a következő címre kell benyújtani: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája 1097 Budapest, Gyáli út Kódszám: <SZMM-TP-2008.> A Pályázati Ajánlathoz csatolandó mellékletek: pályázati formanyomtatvány és mellékletei, 90 napnál nem régebbi cégkivonat, működési igazolás, illetve a vállalkozói igazolvány másolata, alapító okirat az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, aláírási címpéldány, a és a évről szóló egyszerűsített (közbenső) mérlegbeszámoló, illetve adóbevallás, nyilatkozatok, 9

10 2007. évi NYENYI adatlap, vagy annak hiánya esetén a pályázó nyilatkozata a évben foglalkoztatottakról, mely tartalmazza mindazokat az adatokat, melyet a NYENYI adatlap az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerveknek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyeknek az általuk elfogadott esélyegyenlőségi tervet kötelező csatolni a pályázathoz, amelyet kiterjesztettek a távmunkás foglalkoztatásra vonatkozóan is. A helyi önkormányzatok pályázatához csatolni kell a saját forrás biztosításáról szóló testületi határozatot, vagy a polgármester nyilatkozatát a képviselőtestület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján. (Meghatározta az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet.) Ajánlott az előszerződések, szándéknyilatkozatok csatolása, valamint az otthoni munkakörnyezet kialakítására vonatkozó normarendszer, ellenőrzési- és karrierterv benyújtása. 13. A pályázat elbírálása: A pályázati anyag beérkezését követően a pályázati konstrukcióért felelős Közreműködő Szervezet (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája) megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a benyújtás; a jogosultság; a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek. Hiánypótlás. 1. A pályázat tartalmi vonatkozásaiban hiánypótlásra nincs lehetőség.) 2. Formai hiány esetén a Bíráló Bizottság dönthet, 3 munkanap pótlási határidő kikötésével a hiányzó dokumentumok becsatolásáról. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, jogosultság és a teljesség feltételeinek, az előre meghatározott értékelési szempontrendszer és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján a Bíráló Bizottság értékeli a pályázatokat és elkészíti támogatási javaslatát. A pályázatok támogatásáról, vagy elutasításáról szóló döntést a szociális és munkaügyi miniszter jogosult meghozni, az általa felkért Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek: - kiemelten előnyös elbírálás illeti azokat a pályázókat, amelyek esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű munkavállalók tartósan álláskeresők, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, pályakezdők, roma származásúak, 50 éven felüliek számára is. - Kiemelt előnyt jelent a pályázat elbírálásakor, ha a pályázó székhelye a pályázatát területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletnek megfelelően a 94 hátrányos helyzetű 10

11 kistérségen belül a leghátrányosabb helyzetű 47 kistérségben van bejegyezve, vagy ott élő személyt alkalmaz távmunkásként. - Az értékelés szempontjai: A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókban megfogalmazott megvalósítási leírásban a foglalkoztatásra vonatkozó elképzelések hitelessége, a szakmai, gazdásági, társadalmi kritériumok bemutatása, elemzésének meggyőző alátámasztása. A kiírás kötelezően csatolandó mellékleteinek megléte. A bizonyítottan tisztességes piaci működés bemutatása. Az értékelési szempontokat külön dokumentum tartalmazza. A pályázatok elbírálásra kerülnek április 25-ig. A támogatással összefüggő távmunkások munkába állása: július 1-től lehetséges. 14. A támogatás felhasználásának szabályai: A projekt kapcsán a következő költségek számolhatók el: Bruttó munkabér ,- Ft támogatás és alábbi járulékai: - Munkáltatói TB járulék: 29 % - Eü. hozzájárulás: 1.950, - Ft - Munkaadói járulék: 3 % Képzési költség: egyszeri ,- Ft Infrastruktúra támogatása: ,- Ft Kizárólag az adott projekt megvalósítása kapcsán fenntartott távmunkahelyeken dolgozók bérei és bérjárulékai számolhatók el. A képzési költség maximum annyi főre igényelhető, ahány fő távmunkás foglalkoztatását a pályázó e pályázat kapcsán vállalja. A pályázati ajánlathoz részletes képzési tervet kell csatolni, amennyiben a pályázó a képzési támogatást igényli. A bértámogatási összegről szóló elszámolásokat a területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével kötött Hatósági Szerződésben rögzített határidőn belül és folyamatosan kell benyújtani, valamint ezzel kapcsolatos elszámolásokat másolatban a közreműködő szervezetnek (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ /BMIK/ Távmunka Programirodájának) is meg kell küldeni. A határidőn túl benyújtott elszámolásokra nem fizethető ki a támogatás. A képzési támogatási összeget, bizonylat alapján, az illetékes Regionális Munkaügyi Központ Képzési Osztályával kötött hatósági szerződésben rögzített feltételek szerint számolhatja el a pályázó. Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás, melynek mértéke 1,5%! 11

12 A tételes egészségügyi hozzájárulást nem kell megfizetnie annak a munkaadónak, aki a foglalkoztatást közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig nyilvántartott 50. életévét betöltött álláskereső személyt foglalkoztat. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulás támogatásként nem kerül megállapításra. A munkaadó tudomásul veszi, hogy a START kártyával foglalkoztatott pályakezdő esetén a támogatás alapja a START kártya által nyújtott kedvezmény igénybevétele után fennmaradó járulékfizetési kötelezettség (a bruttó bér 15%-a illetve 25%-a). 15. A támogatás megvonása: A támogatási összeg a Távmunka Programiroda és az illetékes munkaügyi központ együttes döntése alapján részben vagy egészében visszakövetelhető, ha: a) a munkaadó a támogatott és/vagy a hasonló munkakörben foglalkozatott munkavállaló munkaviszonyát a projekt időszak alatt működésével összefüggő okból, rendes felmondással megszünteti; b) a távmunkahelyen történő foglalkoztatást nem a pályázatában foglaltaknak megfelelően hozza létre, illetve tartja fenn, c) a pályázó késedelembe esik és azt nem menti ki, vagy hibásan teljesít, továbbá a részfeladatot a kitűzött póthatáridőre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint akkor is, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel, d) bebizonyosodik, hogy a pályázat kedvező elbírálása végett lényeges adatot szolgáltatott valótlanul a pályázó, e) a szerződésben előírt bármely bejelentési kötelezettségének határidőig nem tesz eleget a pályázó, f) jogalap nélküli kifizetés történt, g) a támogatott munkahelyeket a területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével kötött Hatósági Szerződésben meghatározott időpontig nem tartja fenn a nyertes pályázó, - illetve nem tud olyan érdemi kifogást előterjeszteni, amely a munkahelyek esetleges megszüntetését objektív módon indokolná. h) A pályázat akkor minősül teljesítettnek, ha a pályázó a foglalkoztatásra és elszámolásra vonatkozó kötelezettségeit legalább 80%-ban teljesítette. Pályázónak a projekt megvalósításának teljes ideje alatt vállalnia kell az együttműködést a pályázat kiírójával. Pályázónak a pályázat kiíróját haladéktalanul tájékoztatnia kell minden olyan eseményről, vagy változásról, amely a pályázat megvalósításával összefügg. A tájékoztatás elmulasztása a megítélt támogatási összeg visszakövetelését eredményezheti. 16. A támogatás megvalósulásának ellenőrzése: A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás során, de azt követően is a monitoring vizsgálat során együttműködik a támogató által megbízott szervezetekkel, (Regionális Munkaügyi Központok és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája) a kért adatokat határidőre szolgáltatja, a helyszíni ellenőrzést segíti. A pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat 10 évig kell megőrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani. 12

13 17. Egyéb tudnivalók A projekt időtartama: július december 31. Arra a munkavállalóra, aki július 1. napját követően lép munkába, a megítélt támogatási összeg időarányosan csökkentett részét lehet elszámolni. A pályázat kiírója, valamint a Közreműködő Szervezet (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája) a támogatási jogosultságot már a pályázat értékelése során ellenőrizheti. A Pályázati Felhívás és a részletes Pályázati Dokumentáció (Útmutató és a Formanyomtatványok) elektronikusan letölthetők Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája (www.bmik.hu/tavmunka.html) honlapjáról. A pályázatról, valamint a pályázat feltételrendszeréről, megvalósításáról tájékoztatást adnak a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája munkatársai: Képes János Arndorfer Teréz A pályázat elutasítása esetén sem a Kiíró, sem a Közreműködő Szervezet a pályázó részéről semmiféle kártérítésre nem kötelezhető. A nem nyertes pályázatokat a Közreműködő Szervezet nem küldi vissza, azok igény szerinti elszállítását a pályázó saját költségén teheti meg. Nyilvánosság: A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a támogatási keret összegét és a támogatott távmunkahelyek számát. A Kiíró, illetve a kiíró helyében és nevében eljáró Közreműködő Szervezet ezeket az adatokat a pályázó külön hozzájárulása nélkül, közzéteszi. Jogfenntartás: A támogató fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot sikertelennek nyilvánítsa. 13

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM FMM-TAT-2006 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2006. Január 2. oldal Pályázati Felhívás A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra

a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra A pályázat kódjele: NFA-2012-KOMP A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról,

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A5. melléklet A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához a mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Minimum: ,- Ft, Maximum ,- Ft Pályázni lehet: Beruházások utólagos támogatására 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Minimum: ,- Ft, Maximum ,- Ft Pályázni lehet: Beruházások utólagos támogatására 2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Dévaványa Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM

TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PROGRAM FMM-TAT-2006 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVMUNKÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2006. január 2. oldal Tartalomjegyzék I. A TÁMOGATÁS CÉLJA:... 3 II.

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről - a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vétele ügyintézéshez szükséges dokumentumok: bejelentés (nyomtatvány), tájékoztató eljárási illeték:

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2008 PROGRAM 2 sz. melléklet. Pályázat sorszáma SZMM-TP-2008. A pályázat kódja A pályázó szervezet neve 2008.

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2008 PROGRAM 2 sz. melléklet. Pályázat sorszáma SZMM-TP-2008. A pályázat kódja A pályázó szervezet neve 2008. TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2008 PROGRAM 2 sz. melléklet Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2008 2008. FEBRUÁR 2. oldal Tartalomjegyzék Általános információk:...3 Gyakorlati Útmutató

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal 1 Tartalomjegyzék Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozásoknak....4-5. oldal Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozásoknak..6-7.

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (VII. 3.)önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

FELHÍVÁS a kreatív ipar létszámbővítését célzó programhoz való csatlakozásra

FELHÍVÁS a kreatív ipar létszámbővítését célzó programhoz való csatlakozásra FELHÍVÁS a kreatív ipar létszámbővítését célzó programhoz való csatlakozásra 1. A program, neve: BEKAPCSOLÓ a kreatív ipar létszámbővítését célzó munkaerő-piaci program 2. A program célja: A kreatív ipar

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára Kódszám: TAMOP-2.1.5/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával, Európai

Részletesebben