PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat jogcíme: SZMM-TP-2008 A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 39/A. (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében hozott 1/2008. (I. 9.) számú határozata alapján. 3. A pályázat forrása: A program keretében Ft keretösszeg kerülhet elosztásra. A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész évi központi kerete terhére, amely Európai Uniós forrást nem tartalmaz. 4. A pályázat célja: A távmunka elterjesztésére indított központi munkaerő-piaci program folytatásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ösztönözni kívánja a rugalmas munkavégzési formák alkalmazását és a munkakultúra további korszerűsítését. Ennek keretében támogatást nyújt a távmunkahelyeket létesítő vállalkozások és a közfeladatokat ellátó intézmények számára. A munkáltatók ösztönzése a távmunkás foglalkoztatásban rejlő gazdaságosság kihasználására, növelve ezáltal a hazai foglalkoztatás szintjét a hátrányos helyzetű kistérségekben. A pályázat a távoli helyről történő munkavégzés további elterjesztésével a munkaerőpiac azon szereplőinek is lehetőséget teremt a munkaerő-piachoz való felzárkózáshoz, akik valamely hátrányos helyzetű csoporthoz tartoznak (tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, stb.) 1

2 5. A pályázók köre: belföldi székhelyű: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 57. -a szerinti közhasznú társaságok, valamint a 70. -a szerinti vállalatok, az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény szerinti szervezetek, a szövetkezetekről szóló évi I. törvény, és a évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény szerinti vállalkozások, valamint az évi CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú szervezetek a 217/1998 Korm. Rendelet szerinti költségvetési szervek 6. Nem pályázhatnak: pártok munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek biztosító egyesületek egyházak 7. A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 8. A támogatás mértéke, időtartama: E pályázat keretén belül az alábbi támogatásokra lehet pályázatot benyújtani: Bér és járulékai támogatás A bértámogatás összege minden távmunkás munkahely esetében nyolc hónapig, a távmunkás bruttó munkabére de legfeljebb ,- forint/fő/hó és annak járulékai (Munkáltatói TB járulék: 29 %; Eü. hozzájárulás: 1.950, - Ft és Munkaadói járulék: 3 %), azaz Ft6fő/hó összeg. Az ilyen jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma a nyolc hónap vonatkozásában - nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a ,- forint összeget. A támogatás maximális összege akkor sem lépheti túl havonta és támogatott távmunkás munkahelyenként a ,- Ft és járulékainak összegét, ha a távmunkahelyen dolgozó alkalmazott besorolási bére ennél az összegnél magasabb. Egyszeri képzési támogatás munkakörhöz kapcsolódó képzés megvalósítására A képzési támogatás összege, az e pályázat kapcsán létrejött távmunkahelyen dolgozó távmunkás részére felhasználható egyszeri bruttó ,- forint. A képzési támogatás jogcímen megítélt támogatás összege akkor sem lépheti túl fejenként a 2

3 bruttó , - forintot, ha az egy főre eső képzés költsége ennél magasabb. A belső képzés megvalósításának végső határideje: november 30. Infrastruktúra beszerzés támogatás A távmunka alkalmazásához és fenntartásához szükséges infrastruktúra megteremtéséhez távmunkás munkahelyenként a beszerzésre kerülő eszközök, konfigurációk, távmunka végzést támogató megoldások 75%-a, legfeljebb bruttó ,- Ft számolható el. Egy távmunkahely létesítésére maximálisan adható összes támogatás (bér + képzés + infrastuktúra kialakításának támogatása): ,- Ft/távmunkahely. 9. A támogatás feltételei: Azon pályázók részesülhetnek támogatásban, akik eleget tesznek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvénynek és végrehajtási szabályainak, a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.(VII. 16) MüM rendelet 11/A., valamint a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXVIII. Tv-nyel módosított évi XXII. A Munka Törvénykönyvéről és egyéb, a pályázatban közölt előírások betartásának. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) hatálya alá tartozó pályázók esetében a rendelkezni kell a pályázónak legalább 1 lezárt üzleti évvel. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a támogatott távmunkahelyek létrehozásával egyidejűleg az általuk foglalkoztatottak létszámát annyi fővel növelik, ahány távmunkás munkahely kialakításához a támogatást elnyerték, és vállalják, hogy a megnövelt létszámot és a létrehozott távmunkás munkahelyeket a támogatási időszakot ( 8 hónap) követő további 10 hónapig, azaz a projekt végéig megtartják. ( kiinduló létszámnak a pályázati felhívás időpontjában foglalkoztatott munkavállalói létszám minősül). Költségvetési szerveknek szintén vállalniuk kell a foglalkoztatottak létszámának növelését, kivéve, ha a pályázat meghirdetése előtt 1 évvel megüresedett munkahelyet álláskereső, vagy tartósan álláskereső személy alkalmazásával töltötték fel. Az elnyert támogatás érvényességének és elszámolásának további feltétele, hogy a munkáltató részéről legalább 1 fő eredményesen elsajátítsa az SZMM, és a Távmunka Tanács támogatásával kidolgozott Távmunka ismeretek személyes megjelenést nem igénylő e-learning tananyagot és erről a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ által kiállított tanúsítványt megkapja ( a képzés költsége Ft/fő). (A képzésre természetesen a nyertes pályázó cég/szervezet több főt is delegálhat.) 3

4 A képzés célja: a távmunkás alapismeretek országosan egységes szintű oktatása, mely magában foglalja mindazokat a munkajogi, szervezési, közgazdasági, adózási és ergonómiai ismereteket, amelyek a távmunka-végzés során jelentőséggel bírnak. Az e- learning képzésének lebonyolítását a BMIK végzi. A képzési programot a munkavégzés megkezdése időpontjáig teljesíteni kell. A képzés díja ,- Ft, azaz húszezer forint, amely összeget a Miniszteri Döntés alapján támogatásban részesíthető pályázóknak a BMIK számlaszámára kell befizetni SZMM-TP-2008-eLearning megjelöléssel. Továbbá az e program keretében foglalkoztatott valamennyi távmunkás munkavállaló részére KÖTELEZŐ az SZMM, és a Távmunka Tanács támogatásával a munkavállalók részére kidolgozott Távmunka ismeretek e- Learning tananyag eredményes elsajátítása. Az igazoló Tanúsítványok megszerzésének legkésőbbi időpontja október 30! A távmunkás munkavállalók személyes megjelenést nem igénylő e-learning képzése ingyenes! A támogatás folyósításának felfüggesztését vonja maga után, ha a pályázó távmunkában foglalkoztatott munkavállaló(i) a megadott határidőig nem szerzi(k) meg a Tanúsítványt az e-learning kurzus eredményes teljesítéséről. A pályázó munkaadó vállalja, hogy a székhelye szerint területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központtal/ Kirendeltséggel Hatósági Szerződést köt, A pályázó munkaadó vállalja, hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően létesít távmunkahely(ek)et. A hatósági szerződéshez a nyertes pályázónak az azonnali beszedési megbízás hozzájárulásáról banki igazolást kell csatolnia. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a pályázat alapján juttatott támogatási keretösszeg rendeltetésszerű felhasználását a pályázat kiírója, vagy az általa megbízott bármely szerv, vagy személy, illetve a jogszabályban felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék. A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdéséig működőképes címet létesít mind a munkavállaló, mind a munkáltató (kapcsolattartó) részére. Az SZMM / FMM korábbi távmunka pályázatain (2004. / / /2007. évi) nyertes pályázó köteles tájékoztatást adni a korábbi támogatással létesített távmunkahelyek számának fenntartásáról. Nem támogatható az a pályázó, aki a és a évi távmunka pályázatokon kialakított távmunka helyeket legalább 60%- ban nem tartotta fenn. Nem támogatható az a pályázó, amely a korábban pályázati támogatással létrehozott távmunkahelyet jogellenesen megszüntette, vagy a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget. 4

5 Nem támogatható az a pályázó, ahol a pályázat benyújtásakor a foglalkoztatottak száma nem éri el az előző év átlagos statisztikai létszámát. Nem támogatható az a pályázó, aki nem rendelkezik minimum egy lezárt üzleti évvel és pályázatához nem csatolja be a évről szóló, a pályázó képviselője és könyvelő/könyvvizsgáló által együttesen ellenjegyzett közbenső mérleggel. Kiegészítő bértámogatás feltételei: a) A bértámogatás fizetésének maximális időtartama 8 hónap lehet. Minimum 10 hónapos további foglalkoztatás vállalása kötelező. (Ennél hosszabb időtartamú foglalkoztatás vállalása előnyt jelent a pályázat elbírálásakor.) b) A távmunkában alkalmazott munkavállaló bére nem lehet alacsonyabb a hagyományos munkaszervezésű munkakörben alkalmazott munkabérnél. c) A munkáltatónak figyelembe kell venni a munkakör ellátásához szükséges végzettséget. A diplomás munkakör ellátása esetén a diplomás munkabért kell alkalmazni.. Képzési támogatás feltételei: Belső képzésre vagy külön, egyszerűsített eljárásban regisztráltatja magát a pályázó, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII.29.) OM rendelet [módosította: 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet; 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet] alapján, vagy a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény szerint akkreditált felnőttképzési intézményt bíz meg a képzés megvalósításával. A Pályázó a pályázati ajánlat mellékleteként csatolja a részletes vállalati belső képzési tervet, amelynek ajánlott időtartama 16 óra. Képzési terv kidolgozása minden pályázó számára kötelező! Az infrastruktúra támogatás feltételei: A pályázóknak lehetőségük van a távmunkás munkahelyek kialakításához, működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakításához támogatást igénybe venni. A pályázat során elszámolható kizárólag konfiguráció formájában PC, Notebook, PDA, perifériák, szerverek, WAP, illetve VLAN elérésére alkalmas mobil telefonok, adathordozók csoportmunka támogató rendszer, távmunka keretrendszerek, szoftverek, stb. A támogatás összege maximum ,- Ft, - amely nem haladhatja meg a projekt során beszerzett eszközök értékének 75 %-át. a) Pályázó vállalja, hogy a munkavégzéshez szükséges szoftverekről szoftvernyilvántartást készít. b) A pályázó vállalja, hogy a beszerzésre kerülő eszközöket eszköznyilvántartásba veszi, és a Számviteli Törvény a szerinti értékcsökkenést alkalmazza. c) A pályázó munkaadó vállalja, hogy a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be, 5

6 d) A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott nem alanya az ÁFA körnek. e) A támogatás összeg igénybevételének módja: a megvásárolt és aktivált eszköz beszerzési számlájának/számláinak eredeti példányát/példányait a területileg illetékes Munkaügyi Központ Kirendeltségéhez történő leadásával lehet. f) A számlát az alábbi felirattal: Elszámolva az SZMM-TP-2008 kódjelű távmunka pályázatban, és érvényes cégszerű aláírással kell ellátni és leadni. A Munkaügyi Központ a számát hitelesíti, lemásolja és az eredeti példány(oka)t a pályázó számára visszaszolgáltatja, könyvviteli elszámolásaihoz. Ajánlott a Brüsszelben július 16-án aláírt Európai Távmunka Megállapodás tartalmának figyelembevétele. (Információ a honlapon a Foglalkoztatás/Távmunka/Európai megállapodás cím alatt.) EU támogatási szabályozás szerinti feltételek: Jelen pályázati felhívás alapján a vállalkozások részére nyújtott támogatások csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/ ) (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlása, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére. 6

7 Egy gazdasági szervezetnek bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos, vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. A támogatás nyújtójának továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. 10. Kizáró okok: E pályázati felhívásra nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a munkáltató a) amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, a tevékenysége felfüggesztésre került; b) amelyre a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 3. (1) bekezdésének d) pontjában, valamint l)-n) pontjaiban felsorolt szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki; c) amelyet a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 82. alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték; d) amelyet a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 16. (1) bekezdésének d) pontja alapján bírság megfizetésére kötelezték, e) amelyet a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítéltek; f) amelynek 60 napot meghaladó adótartozása vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ideértve a társadalombiztosítási járulékokat is; kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; g) amely a pályázat benyújtását megelőző két naptári ( ) éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; h) amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; i) amely az SZMM (FMM) korábbi távmunka pályázatain (2004. / / /2007. évi) nyert, de nem ad pályázatában tájékoztatást a korábbi támogatással létesített távmunkahelyek számának fenntartásáról. 7

8 j) nem támogatható az a pályázó sem, amely a korábban pozitív elbírálásban részesült távmunka pályázat megvalósításától visszalépett, vagy a pályázati támogatással létrehozott távmunkahelyet megszüntette a pályázati kiírás szerint vállalt kötelezettség megszegésével. k) amely nem rendelkezik tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel; l) amely devizakülföldi vállalkozás; m) amely pályázati ajánlatát tartalmilag hiányosan, rossz minőségben nyújtja be. n) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor. Nem adható támogatás továbbá: ha az alkalmazni kívánt távmunkás önmagát foglalkoztató egyéni vállalkozó, illetve ha önmagát foglalkoztatóként az évi V. törvény hatálya alá tartozik, ha az alkalmazni kívánt távmunkás iskolarendszerű oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, ha a munkavállaló korábban volt már volt a pályázó cég/intézmény alkalmazottja, de a munkaviszony megszűnése és az ismételt foglalkoztatás között kevesebb, mit 180 nap telt el. ha a munkavállaló munkaviszonya a pályázat meghirdetése előtt keletkezett. ha a távmunkás a pályázó szervezet kizárólagos döntési jogkörrel felruházott vezetője (képviselője), vagy a társaságban döntő (többségi) szavazati befolyással bíró személy, ha a távmunkás a társaság képviselőjeként a munkáltatói jogok kizárólagos gyakorlója. 11. A pályázat kezelése: A nyertes pályázóknak 2 alkalommal, március 31-ig rész - és december 20- ig pedig záró beszámolót kell készíteni a megvalósításról. A beszámolókat a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája számára igazolhatóan, postai úton és elektronikus úton is be kell nyújtani. A támogatottnak tájékoztatási kötelezettsége van a támogatás felhasználásáról és a támogatással elért eredményekről. A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás során, de azt követően is a monitoring vizsgálat során együttműködik a támogató által megbízott szervezetekkel, (Regionális Munkaügyi Központok és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája) a kért adatokat határidőre szolgáltatja, a helyszíni ellenőrzést segíti. A pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat a pályázat lezárását követő 5 évig kell megőrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani. 8

9 12. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: A pályázatot 3 példányban, A/4 formátumban, az SZMM-TP-2008 Pályázati formanyomtatványon magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati formanyomtatvány formátumához. A Pályázati Formanyomtatvány megváltoztatása a pályázó, formai okból történő kizárását eredményezi a pályázatból. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE kell beadni. Az eredeti példányt a borító lapján nagy "E" betűvel kell megjelölni. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan kell számozni, ahol másképp nem lehetséges, kézzel! Az eredeti Pályázati Formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát kék színű toll használatával lássa el kézjegyével az oldal jobb alsó sarkában! Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázathoz továbbá csatolni kell a Formanyomtatványt/Adatlapot további 1 példányban, elektronikus formában, lehetőleg *.rtf, vagy *.doc formátumban és maximum 16x felírási sebességgel CD-n. A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani, tértivevénnyel ellátott ajánlott postai küldeményként! A pályázatok benyújtásának határideje: március 26. A pályázat benyújtásának a pályázat a pályázó által igazolható postai feladásának dátuma számít. A pályázat személyesen nem nyújtható be! A pályázatot a következő címre kell benyújtani: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája 1097 Budapest, Gyáli út Kódszám: <SZMM-TP-2008.> A Pályázati Ajánlathoz csatolandó mellékletek: pályázati formanyomtatvány és mellékletei, 90 napnál nem régebbi cégkivonat, működési igazolás, illetve a vállalkozói igazolvány másolata, alapító okirat az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, aláírási címpéldány, a és a évről szóló egyszerűsített (közbenső) mérlegbeszámoló, illetve adóbevallás, nyilatkozatok, 9

10 2007. évi NYENYI adatlap, vagy annak hiánya esetén a pályázó nyilatkozata a évben foglalkoztatottakról, mely tartalmazza mindazokat az adatokat, melyet a NYENYI adatlap az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerveknek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyeknek az általuk elfogadott esélyegyenlőségi tervet kötelező csatolni a pályázathoz, amelyet kiterjesztettek a távmunkás foglalkoztatásra vonatkozóan is. A helyi önkormányzatok pályázatához csatolni kell a saját forrás biztosításáról szóló testületi határozatot, vagy a polgármester nyilatkozatát a képviselőtestület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján. (Meghatározta az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet.) Ajánlott az előszerződések, szándéknyilatkozatok csatolása, valamint az otthoni munkakörnyezet kialakítására vonatkozó normarendszer, ellenőrzési- és karrierterv benyújtása. 13. A pályázat elbírálása: A pályázati anyag beérkezését követően a pályázati konstrukcióért felelős Közreműködő Szervezet (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája) megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a benyújtás; a jogosultság; a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek. Hiánypótlás. 1. A pályázat tartalmi vonatkozásaiban hiánypótlásra nincs lehetőség.) 2. Formai hiány esetén a Bíráló Bizottság dönthet, 3 munkanap pótlási határidő kikötésével a hiányzó dokumentumok becsatolásáról. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, jogosultság és a teljesség feltételeinek, az előre meghatározott értékelési szempontrendszer és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján a Bíráló Bizottság értékeli a pályázatokat és elkészíti támogatási javaslatát. A pályázatok támogatásáról, vagy elutasításáról szóló döntést a szociális és munkaügyi miniszter jogosult meghozni, az általa felkért Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek: - kiemelten előnyös elbírálás illeti azokat a pályázókat, amelyek esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű munkavállalók tartósan álláskeresők, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, pályakezdők, roma származásúak, 50 éven felüliek számára is. - Kiemelt előnyt jelent a pályázat elbírálásakor, ha a pályázó székhelye a pályázatát területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletnek megfelelően a 94 hátrányos helyzetű 10

11 kistérségen belül a leghátrányosabb helyzetű 47 kistérségben van bejegyezve, vagy ott élő személyt alkalmaz távmunkásként. - Az értékelés szempontjai: A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókban megfogalmazott megvalósítási leírásban a foglalkoztatásra vonatkozó elképzelések hitelessége, a szakmai, gazdásági, társadalmi kritériumok bemutatása, elemzésének meggyőző alátámasztása. A kiírás kötelezően csatolandó mellékleteinek megléte. A bizonyítottan tisztességes piaci működés bemutatása. Az értékelési szempontokat külön dokumentum tartalmazza. A pályázatok elbírálásra kerülnek április 25-ig. A támogatással összefüggő távmunkások munkába állása: július 1-től lehetséges. 14. A támogatás felhasználásának szabályai: A projekt kapcsán a következő költségek számolhatók el: Bruttó munkabér ,- Ft támogatás és alábbi járulékai: - Munkáltatói TB járulék: 29 % - Eü. hozzájárulás: 1.950, - Ft - Munkaadói járulék: 3 % Képzési költség: egyszeri ,- Ft Infrastruktúra támogatása: ,- Ft Kizárólag az adott projekt megvalósítása kapcsán fenntartott távmunkahelyeken dolgozók bérei és bérjárulékai számolhatók el. A képzési költség maximum annyi főre igényelhető, ahány fő távmunkás foglalkoztatását a pályázó e pályázat kapcsán vállalja. A pályázati ajánlathoz részletes képzési tervet kell csatolni, amennyiben a pályázó a képzési támogatást igényli. A bértámogatási összegről szóló elszámolásokat a területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével kötött Hatósági Szerződésben rögzített határidőn belül és folyamatosan kell benyújtani, valamint ezzel kapcsolatos elszámolásokat másolatban a közreműködő szervezetnek (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ /BMIK/ Távmunka Programirodájának) is meg kell küldeni. A határidőn túl benyújtott elszámolásokra nem fizethető ki a támogatás. A képzési támogatási összeget, bizonylat alapján, az illetékes Regionális Munkaügyi Központ Képzési Osztályával kötött hatósági szerződésben rögzített feltételek szerint számolhatja el a pályázó. Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás, melynek mértéke 1,5%! 11

12 A tételes egészségügyi hozzájárulást nem kell megfizetnie annak a munkaadónak, aki a foglalkoztatást közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig nyilvántartott 50. életévét betöltött álláskereső személyt foglalkoztat. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulás támogatásként nem kerül megállapításra. A munkaadó tudomásul veszi, hogy a START kártyával foglalkoztatott pályakezdő esetén a támogatás alapja a START kártya által nyújtott kedvezmény igénybevétele után fennmaradó járulékfizetési kötelezettség (a bruttó bér 15%-a illetve 25%-a). 15. A támogatás megvonása: A támogatási összeg a Távmunka Programiroda és az illetékes munkaügyi központ együttes döntése alapján részben vagy egészében visszakövetelhető, ha: a) a munkaadó a támogatott és/vagy a hasonló munkakörben foglalkozatott munkavállaló munkaviszonyát a projekt időszak alatt működésével összefüggő okból, rendes felmondással megszünteti; b) a távmunkahelyen történő foglalkoztatást nem a pályázatában foglaltaknak megfelelően hozza létre, illetve tartja fenn, c) a pályázó késedelembe esik és azt nem menti ki, vagy hibásan teljesít, továbbá a részfeladatot a kitűzött póthatáridőre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint akkor is, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel, d) bebizonyosodik, hogy a pályázat kedvező elbírálása végett lényeges adatot szolgáltatott valótlanul a pályázó, e) a szerződésben előírt bármely bejelentési kötelezettségének határidőig nem tesz eleget a pályázó, f) jogalap nélküli kifizetés történt, g) a támogatott munkahelyeket a területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével kötött Hatósági Szerződésben meghatározott időpontig nem tartja fenn a nyertes pályázó, - illetve nem tud olyan érdemi kifogást előterjeszteni, amely a munkahelyek esetleges megszüntetését objektív módon indokolná. h) A pályázat akkor minősül teljesítettnek, ha a pályázó a foglalkoztatásra és elszámolásra vonatkozó kötelezettségeit legalább 80%-ban teljesítette. Pályázónak a projekt megvalósításának teljes ideje alatt vállalnia kell az együttműködést a pályázat kiírójával. Pályázónak a pályázat kiíróját haladéktalanul tájékoztatnia kell minden olyan eseményről, vagy változásról, amely a pályázat megvalósításával összefügg. A tájékoztatás elmulasztása a megítélt támogatási összeg visszakövetelését eredményezheti. 16. A támogatás megvalósulásának ellenőrzése: A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás során, de azt követően is a monitoring vizsgálat során együttműködik a támogató által megbízott szervezetekkel, (Regionális Munkaügyi Központok és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája) a kért adatokat határidőre szolgáltatja, a helyszíni ellenőrzést segíti. A pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat 10 évig kell megőrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani. 12

13 17. Egyéb tudnivalók A projekt időtartama: július december 31. Arra a munkavállalóra, aki július 1. napját követően lép munkába, a megítélt támogatási összeg időarányosan csökkentett részét lehet elszámolni. A pályázat kiírója, valamint a Közreműködő Szervezet (Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Távmunka Programirodája) a támogatási jogosultságot már a pályázat értékelése során ellenőrizheti. A Pályázati Felhívás és a részletes Pályázati Dokumentáció (Útmutató és a Formanyomtatványok) elektronikusan letölthetők Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája (www.bmik.hu/tavmunka.html) honlapjáról. A pályázatról, valamint a pályázat feltételrendszeréről, megvalósításáról tájékoztatást adnak a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája munkatársai: Képes János Arndorfer Teréz A pályázat elutasítása esetén sem a Kiíró, sem a Közreműködő Szervezet a pályázó részéről semmiféle kártérítésre nem kötelezhető. A nem nyertes pályázatokat a Közreműködő Szervezet nem küldi vissza, azok igény szerinti elszállítását a pályázó saját költségén teheti meg. Nyilvánosság: A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a támogatási keret összegét és a támogatott távmunkahelyek számát. A Kiíró, illetve a kiíró helyében és nevében eljáró Közreműködő Szervezet ezeket az adatokat a pályázó külön hozzájárulása nélkül, közzéteszi. Jogfenntartás: A támogató fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot sikertelennek nyilvánítsa. 13

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben