Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat

2 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma Jogszabályi háttér A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya... 3 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Intézményi azonosítók Tevékenységi körök A törvényes működés alapdokumentumai... 9 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETŐI SZINTJEI Szervezeti vázlat Szervezeti felépítés, vezetői szintek Az intézmény vezetői A gazdasági szervezet Az intézmény nevelőtestülete, átruházott feladatkörök Az intézményi közösségek, azok kapcsolata egymással és a vezetéssel Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A tanév helyi rendjének meghatározása, közzététele Az intézmény nyitva tartása A tanítási napok rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Belépés és benntartózkodás rendje jogviszonyban nem állóknak A vezetők intézményben való tartózkodása Az alkalmazottak munkarendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje A tanulók felvételének rendje, tanulói jogviszony igazolása Iskolai hagyományok ápolása, ünnepélyek, megemlékezések rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A könyvtár működésének és használatának rendje Az intézmény dolgozóinak feladati a tanuló- balesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő- óvó előírások) Felnőttoktatás A tankönyvellátás rendje Az iskolában folyó reklámtevékenység szabályzatai A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága... 39

3 3 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola (3200 Gyöngyös, Katona j.u.4.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma A szervezeti és működési szabályzat meghatározza a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. 2. Jogszabályi háttér A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: évi LXXIX. törvény A közoktatásról; évi LXXVI. törvény A szakképzésről; évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről; évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról, valamint a fenti törvények végrehajtási rendeletei különös tekintettel az 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről; és az 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet; a Pedagógiai Programról; A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VII.27.) OM rendelet; A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatiról szóló 37/2001.(X.12.) OM rendelet; 3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. A benne foglaltakat azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól

4 4 2. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. Intézményi azonosítók 1.1. Az intézmény neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola rövidített neve: MMSZ Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola 1.2. Az intézménycíme: 3200 Gyöngyös, Katona József út Az intézmény telephelyei: Sport- és Szabadidő Központ 3200 Gyöngyös, Kodály Zoltán u. 6. Nyílt árusítású Élelmiszer Kiskereskedelmi Egység Büfé 3200 Gyöngyös, Katona József u. 4. Vendéglátóipari tanegység 3200 Gyöngyös, Sóház tér 3. - Jókai u Az intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola Az intézmény alapításának éve: Az alapító neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 1033 Budapest, Miklós u Fenntartó szerve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 1033 Budapest, Miklós u Felügyeleti szerve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 1033 Budapest, Miklós u. 32.

5 5 Az intézmény bélyegzőinek felirata: Az intézmény bélyegzőinek lenyomata: a Bélyegző-nyilvántartásban található. Az intézményi körbélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: o általános igazgatóhelyettes (1) o gazdasági vezető (2) o iskolatitkár (3) o tanulói ügyintézést ellátó portás Az intézményi hosszúbélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: általános igazgatóhelyettes gazdasági vezető (adószámos) iskolatitkár tanulói ügyintézést ellátó portás és adminisztrátor A bélyegzőhasználat joga és felelőssége a fentieké. 2. Tevékenységi körök 2.1. Alaptevékenységek: 8531 Általános középfokú oktatás Nappali rendszerű általános középfokú oktatás, nappali munkarendben Szakközépiskola (9-12. évfolyam), tanulmányi idő 4 év. Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátásidegenforgalom és közgazdasági szakmacsoportokban Szakközépiskola (9-13. évfolyam) tanulmányi idő 5 év. 9. évfolyam nappali rendszerű nyelvi előkészítő. Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció vagy vendéglátás-idegenforgalom Szakiskola (9-10. évfolyam): az általános műveltséget megalapozó évfolyamon a tanulmányi idő 2 év Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és vendéglátásidegenforgalom Középszintű érettségi vizsga előkészítése, szervezése, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés, vizsgáztatás.

6 Szakmai középfokú oktatás Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Előrehozott szakiskolai képzés a Kt. 27. (4) alapján, az alábbi szakmákban: o Élelmiszer-és vegyi áru eladó o Ruházati eladó o Műszakicikk eladó o Cukrász o Pincér o Szakács o Borász Szakmai elméleti képzés o 10. évfolyamra épülő szakképesítések az OKJ-ben meghatározott képzési idővel o Érettségire épülő középfokú képzések OKJ-ben jelzett bemeneti követelmények alapján az abban meghatározott képzési időben folyó képzés. A tanulmányi idő, az előzetes ismeretek beszámításával, Pedagógiai Program alapján rövidíthető. Szakmai gyakorlati képzés o Iskolai, gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán Szakmai orientációs gyakorlati képzés min. 4 óra/hét o Iskolai tanműhelyben szervezett gyakorlati képzés o Együttműködő gazdálkodó szervezeteknél, tanulói szerződéssel végzett gyakorlati képzés (szakmák a szakmai elméleti oktatásnál) o Iskolarendszeren belüli szakmai vizsgára történő felkészítés, a vizsga előkészítése, szervezése 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú szakmai képzés főiskolai akkreditációval kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoportokban, képzési idő: 2 év.

7 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. Szakmai elméleti képzés szervezése esti vagy levelező oktatás munkarendjében Szakmai gyakorlat szervezése előzetes ismeretek gyakorlat beszámításával Szakmai vizsgáztatás Felnőttképzés A felnőttképzésről szóló évi CI törvény alapján folyó az iskolával kötött képzési szerződés szerinti képzés, mely a változó munkaerőpiac igényeire épít. Engedély száma: Érvényességi idő: tól folyamatos Egyéb oktatás, mely nem ad hivatalosan elismert végzettséget 8560 Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés Az oktatás folyamatát segítő, de nem oktatási szolgáltatások az oktatási szaktanácsadás az oktatási tájékoztatás és pályaválasztási szaktanácsadás a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás az oktatási vizsgáztatás értékelése az oktatási vizsgateszt értékelése a diákcsereprogramok szervezése 8560 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítő tevékenység Az oktatásban részesülő fiatalok tanulási időn kívüli szervezett foglalkoztatása, korrepetálása. Az oktató-nevelő munkában alkalmazásra kerülő módszerek kidolgozására, valamint oktatási programok tartalmának meghatározására irányuló tevékenységek 2.2. Kiegészítő tevékenységek 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás Ezen belül: Munkahelyi vendéglátás és szervezett felnőtt étkeztetés az intézmény dolgozói részére 9312 Sporttevékenység: Diáksport

8 Egyéb sporttevékenység Szabadidős sportolás szervezése, sportesemények lebonyolítása 9329 Közösségi művelődési tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Saját ingatlannal nem rendelkezik. A használatában lévő helyiségek, tornaterem, sportpályák, termek, eszközök hasznosítása bérbeadás útján történik Hirdetés, reklám elhelyezése Az intézmény gazdasági reklámtevékenységet is folytathat, amely nem lehet ellentétes a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (12) bekezdésével, gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvényben foglaltakkal. Az intézmény e tevékenységre szerződést köt. A reklámozásból származó bevételeit alaptevékenysége finanszírozására fordítja. Szabad kapacitásának kihasználása érdekében egyéb kiegészítő tevékenységet végez nem vállalkozói tevékenységként az alábbi területeken: 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás Fogyasztási cikk kiskereskedelem 2.3. Feladatellátást biztosító vagyon Az intézmény saját ingatlannal nem rendelkezik. A feladatok ellátására az intézmény rendelkezésére használatára áll Gyöngyös Város Önkormányzatának tulajdonát képező: - a 1490 helyrajzi számú 2589 m 2 területű kivett iskola megnevezésű ingatlan, mely természetben 3200 Gyöngyös, Katona József utca 4. sz. alatt található, - a 4443 helyrajzi számú 3802 m 2 területű kivett sporttelep megnevezésű ingatlan, mely természetben 3200 Gyöngyös, Batthyány Lajos tér 4443 hrsz. alatt található, - a 2255 helyrajzi számú 2223 m 2 területű kivett oktatási intézmény és üzletek megnevezésű ingatlan, mely természetben 3200 Gyöngyös, Sóház utca 3. sz. alatt található, valamint az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközállomány Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra, s a vagyon feletti rendelkezés jogára Gyöngyös Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról szóló rendelete is irányadó. Az intézmény igazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant nem jogosult elidegeníteni. Az igazgató a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámolót ad a fenntartó ügyvezető igazgatójának Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó oktatási intézmény.

9 Gazdálkodási jogköre: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó szerv. Az intézmény a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni FELVEHETŐ MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: Szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: Iskolarendszerű felnőttoktatás: Felnőttképzés: 1250 fő 100 fő 150 fő 3. A törvényes működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, alapdokumentumok határozzák meg: alapító okirat pedagógiai program jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei éves munkaterv éves költségvetés minőségirányítási program kollektív szerződés üzemi megállapodás 3.1. Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését A pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el a nevelőtestület javaslata alapján, véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor A további, az intézményi működést meghatározó dokumentumok A Kollektív szerződés és a Üzemi Tanács szabályzata kétoldalú megállapodások, amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szerződő felek képviselői írnak alá Éves költségvetés Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő.

10 10 A fenntartó szervnek kell gondoskodni az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközről Iskolai minőségirányítási program Minőségirányítási kézikönyv Eljárási utasítások AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETŐI SZINTJEI 4. Szervezeti vázlat Igazgató Nevelési igazgató h. humán munkaközösség idegennyelvi mk. osztályfőnöki mk. testnevelés mk. könyvtáros SZMK DÖK tanárelnök DÖK szervezete Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Szabadidő szervező Általános igazgató h. Természettudományi és informatikai mk. beosztott pedagógusok Gyakorlati oktatás vezető Gazdasági-szakmai mk. Áruismereti és gyakorlati oktatók mk. gyakorlati oktatók beosztott pedagógusok, szakoktatók számítógépes rendszergazda munkavédelmi megbízott oktatástechnológus Gazdasági vezető gondnok technikai dolgozók Iskolatitkár adminisztrátor

11 11 5. Szervezeti felépítés, vezetői szintek Az intézmény belső szervezeti felépítésének, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. Helyettesi szinten a munkamegosztásban, az egyéni képességek, szakmai végzettség és gyakorlat az irányadók. A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével az alábbi módon határozódtak meg a vezetői és beosztotti szintek. (ld. szervezeti vázlat) 6. Az intézmény vezetői Az igazgató Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja Az igazgató, vezetői tevékenységét igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. A vezető- helyettesek jogköre és felelőssége A vezető helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Feladat- és hatáskörük a munkaköri leírásban foglaltak szerint. A vezető helyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. A vezető helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére A vezetők közötti feladatmegosztás Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása a nevelő-oktató munkát segítők alkalmazása, fegyelmi felelősségre vonásuk, munkaviszonyuk megszüntetése az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás a kiadmányozás a gazdálkodó szervekkel hosszabb távot érintő együttműködési megállapodások megkötése

12 12 Hatásköréből átruházza: az általános igazgatóhelyettesre o adminisztratív munka irányítását, ellenőrzését; o tantárgyfelosztás, órarend, túlóra, helyettesítések; o munkaközösségek irányítását, ellenőrzését; o tanügyigazgatási feladatok, dokumentumok kezelése o felvételi, átvételi és javító vizsgák szervezése; a nevelési igazgatóhelyettesre o nevelési ügyekben, pályaválasztási értekezleteken az intézmény képviseletét o DÖK és Szülők közösségeivel való közvetlen kapcsolattartást, o a munkaközösségek ellenőrzését, o a nagy rendezvények felügyelete (pl. okt. 23., március 15., tanévnyitó, szalagavató,ballagás); o könyvtáros, szabadidő szervező, DÖK patronáló, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájának közvetlen irányítását, ellenőrzését, o kollégiummal kapcsolattartást o az ISO minőségirányítási területét; o minőségirányítási vezetőként e területen minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő elöljárója o érettségi vizsgák előkészítését, lebonyolításának szervezését a gazdasági vezetőre o a gazdasági szervezet közvetlen irányítását, munkájának megszervezését, o a gazdasági szervezeten belül a helyettesítés rendjének kialakítását, gyakorlatioktatás-vezetőre o az iskola képviseletét gyakorlati képzés területén o a tanulók gyakorlati munkahelyeit biztosító együttműködési megállapodások megkötését o áruismereti és gyakorlati munkaközösség illetve a gazdasági-szakmai munkaközösség irányítását, ellenőrzését, o a munka- és balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok irányítását, ellenőrzését A vezetők közötti kapcsolattartás és helyettesítés rendje Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos. Az intézmény vezetői a feladatoktól függő gyakorisággal, de hetente általában egy alkalommal, megbeszélést tartanak. A vezetők helyettesítési rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörbe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti, aki az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítés eseti megbízás alapján. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. Nyári szünet időtartama alatt az ügyelet ellátását végző vezető az igazgatót helyettesíti, a kizárólagos hatáskörbe tartozó jogosítványok kivételével.

13 13 Az igazgatóhelyetteseket tartós távolléte esetén vezetőtársai helyettesítik, az igazgatóval egyeztetett munkamegosztás alapján Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek gyakorlati oktatásvezető a szakmai munkaközösségek vezetői a gazdasági vezető témától függően o az Üzemi Tanács vezetője o szakszervezet választott képviselője o SZMK képviselője o a diákönkormányzat vezetője Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak munkaköri leírásuknak és/vagy egyéb belső szabályozásnak megfelelően. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösségek választmányával, a diákönkormányzat diákképviselőivel. 7. A gazdasági szervezet Az önállóan gazdálkodó oktatási intézmény, egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat A gazdasági vezető Feladatai különösen: közvetlen irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, kapcsolatot tart, adatot szolgáltat a Károly Róbert Kft. Könyvelő Irodájának munkatársaival a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, gazdasági intézkedéseket hoz, felelős a pontban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. A gazdasági vezető felelőssége nem érinti az intézmény vezetőjének és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét.

14 14 A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt a megfelelő iskolai végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkező személy ellenjegyzése nélkül az intézményt terhelő, gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető Gazdasági-pénzügyi dolgozók gazdasági vezető gondnok iskolatitkár 7.3. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távollétében vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az igazgatóhelyettesek írják alá, a helyettesítési rend szerint. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az ellenjegyző a gazdasági vezető. 8. Az intézmény nevelőtestülete, átruházott feladatkörök 8.1. Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület - az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozói, valamint a gazdasági vezető. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben az oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a közoktatási törvény 57. -ában meghatározott kérdésekben döntési, egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik A nevelőtestület értekezletei, döntései, határozatai A nevelőtestület értekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: o tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet o félévi és év végi osztályozó értekezlet o nevelési értekezlet évente minimum egyszer rendkívüli értekezletek munkamegbeszélések havi rendszerességgel, kiírás szerint. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 50 %-a, valamint az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. Időpontját az esedékesség előtt minimum 2 nappal kell az érintettek tudomására hozni. A nevelőtestületi értekezleten a pedagógusok és pedagógiai munkát közvetlenül segítők részvétele kötelező. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az

15 15 osztályközösségek problémáinak megoldását mikro-értekezleti formában végezheti. A mikro-értekezleten csak az adott osztályban tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Mikro-értekezlet szükség szerint- az osztályfőnök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megoldására. Időpontját a javaslat után az igazgató hagyja jóvá. Ekkor válik kötelezővé a tanító tanárok részvétele A nevelőtestület döntései, határozatai A közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 57. (1) szerint: A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik o a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; o a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; o a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; o a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; o a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; o a házirend, az intézményi minőségirányítási program elfogadása; o a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; o a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; o az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; o jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelésioktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete dönt o a nevelési program, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról; A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek A nevelőtestület által átruházott feladatkörök, beszámolás rendje A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben annak megbízásból eljár Az intézmény nevelőtestülete állandó bizottságot hoz létre Fegyelmi Bizottság néven. Feladata: A tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, fegyelmi tárgyalás szervezése, lefolytatása. Jogosult fegyelmi ügyekben döntést hozni. Tagjai: o A bizottság vezetőjét és két állandó tagját a testület választja és tanévenként megerősíti. o A bizottság állandó tagja továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.

16 16 A bizottság tagjai esetenként változóan: o Osztályfőnök o gyakorlati oktató o szakoktató (vállalati) o DÖK képviselője A bizottság vezetője a féléves és éves értékelő értekezleteken tájékoztatja a nevelőtestület egészét a hozott döntésekről, a fegyelmi helyzetről A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A közoktatási törvény 58. -a értelmében szervezhetők: a munkaközösség segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Szakmai munkaközösségnek legalább 4 aktív tagja kell legyen. Aktív tag aki az adott tanítási évben legalább a kötelező óraszám ¼-nek megfelelő heti óraszámban tanít, tanórán kívüli oktató tevékenységet végez. Munkaközösségek tagjai a pedagógus munkát közvetlenül segítők: oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak közül az osztályfőnöki munkaközösség tagjai, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő szervező, könyvtáros, DÖK patronáló. Az informatika munkaközösség tagja a számítástechnikai rendszergazda. Humán munkaközösség tagja könyvtáros, szabadidő szervező. A szakmai munkaközösség a nevelőtestület által átruházott jogkörei: A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség-vezetőt választanak évenként, a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására A szakmai munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban a szakmai munkaközösségek feladatai: javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét szervezik a pedagógusok helyi továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát összeállítják az intézmény számára a felvételi és az érettségi vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsor javaslatait, ezeket értékelik az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget kialakítják, működtetik a munkaközösség belső minőségbiztosítási rendszerét felügyelik a rendelkezésükre álló szemléltető eszköz állomány állapotát, felújításra, selejtezésre javaslatot tesznek, részt vesznek a selejtezési bizottság munkájában biztosítják szakmai szertáruk rendjét, a vagyon megőrzést.

17 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai: működteti a minőségbiztosítás rendszerét részt vesz az intézmény pedagógiai programjának készítésében, összeállítja a munkaközösség éves programját, munkatervét irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatásért módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, segíti a korszerű szemléltető eszközök, szakirodalom felhasználását elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, átsorolására ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést kezdeményez az igazgató felé képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az iskolán kívül összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait Az iskola szakmai munkaközösségei osztályfőnöki munkaközösség humán tárgyak munkaközössége idegen nyelvi munkaközösség természettudományos és informatikai munkaközösség testnevelés gazdasági-szakmai munkaközösség áruismereti és gyakorlati oktatók munkaközössége A munkaközösségek választott vezetőinek neve az adott tanév nyitó-tantestületi értekezletén kerül felolvasásra. Megbízásuk alapja a neveket tartalmazó igazgatói utasítás, mely tartalmazza a tanévre szóló pótlék összegét. Megbízásuk teljes tanévre szól, szeptember 1 től augusztus 31-ig. Évközben a közösség által visszahívhatóak. Új munkaközösség alakítására az iskolavezetés tehet javaslatot, hozhat határozatot. Kötelezettségvállaló igazgató, ellenjegyző, gazdasági vezető. A szakmai munkaközösségek megbeszélésein a területért felelős vezető részt vesz. Közvetíti az iskolavezetés véleményét, elvárásait. Tanácsokat ad, feladatokat jelöl ki. A munkaközösségek vezetői féléves és éves értékelő beszámolót készítenek. Munkájukról a nevelőtestületi értekezleteken tájékoztatják a feladatkör átruházóit. A munkaközösségek munkáját előzetes terv szerint az iskolavezetés évente legalább egyszer, vezetői értekezleten tárgyalja.

18 18 9. Az intézményi közösségek, azok kapcsolata egymással és a vezetéssel 9.1. Az iskolaközösség, alkalmazotti közösség Az alkalmazotti, a szülői és a tanulói közösségek összessége Az alkalmazotti közösség Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél alkalmazotti jogviszonyban álló technikai, adminisztratív dolgozókból áll. Az igazgató hívja össze minden olyan esetben ha jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalása esetén A szülői közösség és kapcsolattartás rendje Az iskolában a szülők a törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében munkaközösségeket hoznak létre. A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről (szülői választmány) megválasztja tisztségviselőit. Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZMK- elnök vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az intézmény szülői választmányát az iskola nevelési igazgatóhelyettese tanévenként legalább 2 alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. Az iskolai szülői választmány elnöke közvetlenül a nevelési igazgatóhelyettessel tart kapcsolatot. A szülői szervezet választmányának tagjai meghívást kapnak az iskola jelentősebb eseményeire. Ünnepségek, megemlékezések, versenyek A szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogai A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 59. -ának előírása szerinti jogok illetik meg a szülői szervezetet A diákönkormányzat és a vezetés kapcsolata A diákönkormányzat működésére vonatkozó előírásokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ai tartalmazzák. Az intézmény diákönkormányzata a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján dolgozik. Az iskolavezetés segíti a Diákönkormányzat szabályos működését.

19 19 A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár megbízásával támogatja. A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. Az iskolavezetés biztosítja a diákközgyűlés megszervezésének személyi- és tárgyi feltételeit. A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. Az igazgató érdemi választ ad a tanulók nagyobb csoportjának felvetéseire. A két közgyűlés közötti időtartam alatt az iskolai diákbizottság szóban vagy írásban, kéréssel vagy javaslattal fordulhat az iskolavezetés felé. A diákönkormányzat a tanulókat a faliújságon, iskolarádión keresztül is tájékoztatja. Az iskola helyiségeit berendezéseit a közösségi célra, az SZMSZ használati rendszabályai szerint veheti igénybe Az osztályközösség, osztályfőnök feladata és hatásköre Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg a képzési idő tartamára: szakközépiskola esetén évfolyamig szakiskola esetén évfolyamra, szakképző évfolyamokra OKJ-ben meghatározott képzési időre. Amennyiben lehetséges érvényesíteni kell a folyamatosságot. Az osztályfőnökök órakedvezményben (1 óra/hét) és pótlékban részesülnek. Évfolyamonként, évfolyamfelelős kerül megbízásra, aki emelt összegű pótlékra jogosult. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro értekezletének összehívására. Az osztályfőnökök megbízásának rendje Az osztályfőnökök nevei a tanévi nyitó tantestületi értekezleten felolvasásra kerülnek. Igazgatói utasítás tartalmazza a tanévre vonatkozóan az osztályfőnöki tevékenységgel megbízott pedagógusok neveit, pótlékuk összegét. A végzős évfolyamok osztályfőnökeinek megbízása az adott tanév július 30-ig tart, míg a felmenő évfolyamoknál a nyári szünet alatt is folyamatos. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre alaposan ismernie kell tanítványait az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat

20 20 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti mikro-és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt) saját hatáskörében indokolt esetben évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít 9.6. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott pedagógus vezetők, a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az iskola éves munkarendje tartalmazza, a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja A szülők tájékoztatásának formái A közoktatási törvény 13. és 14. -ának megfelelően az iskola a tanév során: szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák) rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (a tanulók ellenőrzőjén keresztül illetve levélben) Szóbeli tájékoztatás a szülői értekezletek Az osztályok szülői közösség számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól az őszi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. Az első évesek szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök bemutatja az osztályban tanító valamennyi pedagógust. Az iskola tanévenként 2 szülői értekezletet tart. Rendkívüli

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben