Őszi levelekből készítette Földi Vivien-pillangó csoport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őszi levelekből készítette Földi Vivien-pillangó csoport"

Átírás

1 Őszi levelekből készítette Földi Vivien-pillangó csoport

2 Kedves Napsugár / Vadvirág Óvodás Szülők és Gyerekek! Szeretettel köszöntök minden kedves Gyermeket és Szülőt, köztük az újonnan érkező Gyerekeket és Szüleiket. Immáron megkezdtük a 2014/15-ös nevelési évet, bízom benne, hogy ez mindenki számára örömteli, izgalmas élményekkel, programokkal teli év lesz. Egy kis ízelítő: A nagycsoportos gyerekeink az Ikarus sportpályán és óvodáink közti sportversenyen vesznek részt, megrendezésre kerül a Márton nap, az Egészség nap. Középsős és nagycsoportosainkat a Fazekas központba agyagozásra visszük. Kirándulásokon vehetnek részt, óvodánként különböző helyszíneken. Az Erzsébetligeti Színházba Gyerkőc bérleteket váltottunk, amivel októberben és novemberben gyermekelőadásokra visszük őket, elősegítve esztétikai, művészeti nevelésüket. A programokat a 16. kerületi Önkormányzat finanszírozza. A mobilitási hét és az Állatok Világnapja már megrendezésre is került, aktív részvételüket köszönjük. Rendezvényeinkről az oviújság alábbi hasábjain bővebb információ található. Óvodánk jellemzőit és megújult dokumentumait honlapunkon: olvashatják. Sikeresen vettünk részt a fenntartó által kiírt pályázatokon, így az intézményünk költségvetését ezek az összegek növelik, a négy épület összesen Ft-ot nyert, ebből sporteszközöket, futóbicikliket, a Zöld Óvoda eszköztárához kapcsolódó eszközöket vásároltunk. Szeptembertől heti rendszerességgel biztosít az Önkormányzat többféle, szezonális gyümölcsöt és zöldséget, a közétkeztető cég szállításán felül, így a gyermekek mindennap fogyasztanak friss gyümölcsöt és zöldségfélét. 2

3 Örömmel tudatom, hogy óvodánk Játékos Világ Alapítványát sikerült működővé tenni, és a évi 1 %-okból Ft érkezett alapítványi számlánkra. Köszönöm felajánlásaikat, és kérem, ha tehetik, továbbra is támogassák megújult alapítványunkat. Bízom benne, hogy együttműködésünkkel folyamatosan erősítjük a család -óvoda partneri kapcsolatát. Köszönjük a szülőknek a nevelőtestületünk felé megnyilvánuló bizalmát! A legjobb tudásunkkal, magas színvonalú pedagógiai munkánkkal igyekszünk megszolgálni, hogy a legféltettebb kincsüket, a gyermeküket ránk bízzák. Budapest, október 5. Horváth Zsoltné Csilla néni óvodavezető IX. évfolyam 1. szám október Szerkesztette: Micki Krisztina Felelős: Horváth Zsoltné 3

4 Környezetvédelem a Napsugár óvodában Nevelőtestületünk fontosnak tartja a környezettudatos nevelést, a környezetvédelmet. Tudjuk, hogy a gyermek személyiségének kialakulásában nagyon fontos szerepe van a 3 6 éves korban átélt élményeknek, tapasztalatoknak. Ezekben az években alapozzuk meg a gyermekek fejlődésének irányait, ezért a játékokban már a kiscsoporttól igyekszünk a helyes magatartás felé terelni a kisgyermekeket. Ebben a korban játékosan ismerkednek meg a szelektív szemétgyűjtéssel, növények és állatok védelmével, azzal, hogy csak rajtunk múlik, milyen környezetben élünk. Óvodánk mindennapi életében a környezetvédelem négy fontos területe kerül előtérbe: a föld védelme, víz védelme, levegő védelme, élővilág védelme. A föld védelme keretén belül beszélgetünk a termőföld védelméről. Az óvoda virágos, és zöldségeskertjében végzett kerti munkák gyakorlása során megfigyelhetik a gyermekek a talaj szerepének a fontosságát, a benne fejlődő növények szépségét és hasznát, valamint a tisztántartásának a fontosságát. Beszélgetünk a különböző hulladékok megfelelő tárolásáról, a gyom és rovarírtó szerek használatának káros voltáról. Igyekszünk tudatosítani bennük, hogy óvodásként, hogyan járulhatnak hozzá a föld védelméhez: pl. ne dobják el a szemetet; tartsák tisztán a közvetlen környezetüket; az utcán a kijelölt területeken járjanak, ne tapossák le a füvet stb. Ezeknek a szabályoknak a betartása már aktív környezetvédelem. A Föld Világapját április 22.-én ünnepeljük. A víz védelméről is sokat beszélgetünk, hiszen fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják: az élőlények (ember, állat, növény) lételeme a víz. Figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan vigyázhatnak a vízre a hétköznapi életben: pl. ne pazarolják az ivóvizet; mindig zárják el a csöpögő csapot; kádban való fürdés helyett inkább zuhanyozzanak, mert így kevesebb vizet használnak stb. A Víz Világnapját március 23 én ünnepeljük. Levegő nélkül nincs élet, ezért a levegővédelemmel való foglalkozás is fontos része a környezetvédelemnek. A gyerekek nagyon szeretnek a szabadban tartózkodni, ahol alkalmunk van megfigyeltetni velük a szennyezett és tiszta levegő közötti

5 különbséget. Felhívjuk a gyermekek figyelmét a levegőt szennyező tényezőkre, mint amilyen az autógáz, vagy a gyárkémények füstje. Igyekszünk megértetni velük, hogy felnőttként majd hogyan vigyázhatnak a levegő tisztaságára: pl. biciklizzenek autózás helyett; a szabadban ne égessenek olyan anyagokat, amelyek mérgezik a levegőt (pl. műanyagot) stb. Mesélünk nekik a fák és növények szerepéről a levegő tisztításában, ezért a levegővédelemnek egy másik hatásos eszköze az, ha vigyáznak környezetük növényvilágára és bővítik azt pl. úgy, hogy minél több növényt ültetnek, gondoznak. Sétáink során rácsodálkoztatjuk a gyerekeket egy-egy szép kertre, rendezett utcáinkra. A nagyobbak már aktívan vesznek részt a gyakorlatban: levelet gereblyéznek, amit nem égetünk el, hanem komposztáljuk az avart, így tavasszal virágok ültetésnél trágyaként használhatjuk fel a belőle képződött humuszt. Az élővilágot (növények és állatok), mint elvont fogalmat már az óvodásokkal is tudatosan megismertetjük. A kicsik előszeretettel vesznek részt e témával kapcsolatos tevékenységeken, mely során megtanulják értékelni és óvni őket. Az óvodás korban a gyermekek nyitottak. Ha ebben a korban megismertetjük őket az állatokkal, az életmódunk és a környezeti problémák összefüggéseivel, valószínűleg természetbarát és környezettudatos felnőttekké válnak majd. A közvetlen élmények tapasztalások érzelmeket váltanak ki a gyerekekből és ezeket támogatva, erősítve nevelhetjük őket az állatok szeretetére, védelmére. Minden megfigyeltetés, érdeklődés felkeltés hasznos ismeretek mellett érzelmileg is gazdagítja, építi a gyerekek pozitív tulajdonságait. Az óvodában bővítjük, rendszerezzük az állatokról való ismereteket. Csoportosítjuk őket élőhelyük, életterük, tulajdonságaik, hasznuk szerint Ezekről számos könyvet, képet, filmet nézünk meg együtt. Énekekkel, versekkel, mesékkel ismertetjük meg őket különféle állatokról. Az a legfontosabb, hogy megismerjék, megszeressék és védjék a gyerekek az állatokat, alakuljon ki bennük majd a felelősségérzet irántuk, képesekké váljanak vigyázni rájuk csakúgy, mint a természetben élő minden teremtményre, amelyek velünk együtt élnek a földön. Micki Krisztina óvodapedagógus

6 Környezeti nevelés A környezeti nevelést kiemelt nevelési feladatként jelöltük meg a helyi nevelési programunkban. A környezeti nevelés alapozza meg a gyerekek tapasztalatait, ami később ismeretté, egész életre szóló tudássá alakul. Óvodánk pedagógusai szerint óvodáskorban leghatékonyabb elkezdeni tudatosan a környezet védelmére való nevelést, mivel ebben a korban lehet elsajátítani a legkönnyebben a természet szeretetéhez szükséges alapvető emberi hozzáállást. A környezeti nevelés célja és feladatai az óvodában: a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése; a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása; a helyi sajátosságok felhasználásával az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való takarékoskodás) Az óvodapedagógusaink lehetővé teszik a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. Alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítanak a spontán és szervezett tapasztalat és ismeret szerzésére. Elsődleges számunkra az élményközpontú, életkori sajátosságokat figyelembe vevő tevékenységen alapuló nevelés megvalósítása. A helyes óvodai életmód hatására kialakulnak azok a szokások, amelyek megalapozzák a környezetbarát életvitelt, amely példa a szülők és a közvetlen környezet számára is. Célunk, hogy az óvodáskorú gyermekek minél többet tudjanak meg környezetükről, óvják értékeit és így kellő tájékozottságot szerezzenek környezetük védelmének fontosságát illetően. Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy szeret játszani, ismerkedni az őt körülvevő világgal. Az alábbi sorokban, néhány természetben, kiránduláskor játszható játékot gyűjtöttünk össze, reméljük a gyermekek és felnőttek egyaránt kedvüket lelik bennük. Kígyóverseny Kiránduláskor, vagy otthon játszható játékok Ligetes, fás, zsombékos területen 2-3 csoportba osztjuk a játékosokat. Egy-egy vezetőt választunk, akinek a többiek a vállára teszik a kezüket.

7 Állat- és növénydominó Megegyezik a számdominó szabályaival, azzal az eltéréssel, hogy nem azonos mennyiségeket, hanem azonos rendszertani egységbe tartozó fajokat kell összeilleszteni. Az állatdominó esetében: rovart rovarral, madarat madárral, emlőst emlőssel, anyaállatot a kicsinyével. Lehet más szempont szerint is szabályt alkotni pl. kétlábú állatot a kétlábúval, négylábút a négylábúval stb. A növénydominó esetében: virágot a virággal, gyümölcsöt a gyümölccsel, zöldséget a zöldséggel. A gyerekeket is meg lehet bízni azzal, hogy ők állítsák fel az összeillesztés szabályát. Állatkerti séta A gyermekek körben állnak, a felnőtt egy-egy állat külső jellemzőit sorolja. Amikor úgy gondolja a gyermek, hogy felismerte, melyik állatról van szó, az orrára teszi a mutatóujját. A játékvezető addig sorolja az állat jellemzőit, amíg minden gyermeknek az orrán van az ujja, akkor felemeli a kezét, ez a jel, hogy egyszerre mindenki kimondhatja, mire gondolt a játékvezető. Változat lehet erre a mintára: séta a virágoskertben, séta a veteményeskertben, séta az erdőben stb. Mindig ott sétálunk, ahonnan a legfrissebb élményünk van. Fényképész Párban játsszák a gyermekek. Az egyik a fényképezőgép, a másik a fényképész. A fényképészt játszó gyerek előtt áll a másik játékos. Aki hátul áll, megfogja a társa vállát, aki elöl áll, becsukja a szemét. A hátul álló szóval irányítja társát, mennyit lépjen előre, jobbra vagy balra, illetve álljon meg. Ekkor a fejét irányítja le vagy föl, abba az irányba, amit szeretne lefényképezni, vagyis a kamerával láttatni. Ha beállította, a fejére teszi a kezét, erre a jelre az elöl álló játékos kinyitja a szemét, vagyis exponál. Aki hátul áll, ötig számol, majd szembefordulnak egymással, és a fényképezôgép elmondja, mit látott. Ha sikerült a kép, vagyis megegyezett azzal, amit a fényképész akart, jó volt a beállítás. Ha nem, megbeszélik, mit szeretett volna fotózni. Így kölcsönösen informálják egymást a környezetükben található tárgyakról. Ezután szerepet cserélnek-

8 Mi változott meg? Egy behatárolt terepen tárgyakat rendezünk el. Megbeszéljük, mit látunk. A gyerekek elfordulnak, ez alatt az óvónő megváltoztatja az egyik tárgy helyét. Visszafordulnak, és aki tudja, megnevezi a változást, majd visszaállítják az eredeti állapotot. A következő változtató az a gyerek lehet, aki először találta ki, mi változott meg. Jön a vihar A gyerekek a terep egyik szélén felsorakoznak. Az irányító a hátuk mögött jelzi a vihar közeledtét, két fadarab összeütögetésével. A gyerekek hazasietnek (kijelölt helyre) csendben lépegetve, hogy meghallják, mikor jelez az óvónő. Addig lépegethetnek a kijelölt hely felé, amíg hallják a jelzést. Ha az abbamarad, mozdulatlanul megállnak, ha meghallják, újra elindulnak. Aki téveszt, és nem áll meg azonnal vagy nem indul azonnal, kiesik a játékból. Beszélő állatok A kiválasztott gyermek az irányító fülébe súgja, milyen állat hangját akarja utánozni. A hang alapján a többiek kitalálják. Aki tudja, kézfeltartással jelzi. Az irányító egy gyermeket megkérdez. Ha jól válaszol, ô lesz a következő hang bemutatója. Ügyelni kell arra, hogy minden gyerek sorra kerüljön. Finom természet Az íz érzésben a szaglásnak is nagy szerepe van. Először meghámozott almából vágjunk le kis szeletet, azután egy hagymát vágjuk ketté.a sorrend fontos, nehogy az almának hagyma íze legyen. A gyerekek egyenként jöjjenek oda. A kísérleti alany bekötött vagy becsukott szemmel nyissa ki a száját. Kérjük meg, hogy gyorsan vágja rá, mibe is harap bele. Tegyük az orra alá a hagymát, s ugyanakkor a szájába az alma szeletkét. A hagymát szagolva egy pillanatig hagyma ízűnek fogja érezni az almát.(erdei terményekkel is játszható: bunkós hagyma, erdei hagyma, erdei szamóca, szeder,málna) Esőcsináló A játékosok tetszés szerint helyet foglalnak, és becsukják a szemüket. A játékvezető egyenként jelet ad a játékosoknak (pl.: megérinti),akik ezután 5-10 cm-es köveket ütemesen egymáshoz ütögetnek. Ha már mindenki játékban van, a játékvezető újra körbejár és jelet d az ütem gyorsítására. Újabb jelre fokozatosan eláll az eső. A játék során az eleredő eső hangjaitól a zivataron keresztül akár a jégesőig is eljuthatunk. Forrás: Óvodások környezeti nevelése, Alapítvány a Környezeti nevelésért, Barkácsolás a természet ajándékaiból

9 Kirándulásaink során különböző terméseket, tárgyakat gyűjthetünk. (toboz, makk, gesztenye, kavics ), melyből különböző játékokat, díszeket készíthetünk a gyermekekkel, az alábbi képgyűjteményt kedvcsinálóként ajánljuk. Gesztenyéből barkácsolható:

10 Őszi termésekből készültek:

11 Dióból készíthetjük:

12 Kavicsból készíthetjük

13 Karácsoni előkészületkhez ajánljuk Táborosi Nikolett óvodapedagógus

14 Örökbefogadás Alapítvány a Budapesti Állatkertért A Budapesti Állatkert hagyományteremtő módon, több mint 20 évvel ezelőtt indította be örökbefogadási programját. Természetesen az állatkák több okból nem vihetők haza például egy négytonnás elefánt a kifejezett szürkesége dacára is érdekes színfolt lenne egy pesti bérház udvarán... Immár több ezren tagjai a nevelőszülői közösségnek, és ezáltal olyan különleges esemény részesei is lehetnek, mint az Állatkerti Nevelőszülők Találkozója, ahol az örökbefogadott állat gondozójával beszélgethetnek a kedvencük hogylétéről, mindennapjairól. Természetesen erre az eseményre díjmentes a belépés. Továbbá oklevelet is adunk az állat örökbefogadásáról, valamint életrajzot a kis kedvencről. Az örökbefogadást egyre többen gondolják jó ötletnek ajándékul is, születésnapra, évfordulókra, karácsonyra. Az ügyintézés roppant egyszerű! Az év minden napján nyitva tartó Alapítvány irodában pár perc alatt elkészülnek a hivatalos dokumentumok és egy on-line felület is rendelkezésre áll. Hagyományainkhoz híven az idei évben is a gyerekek választották ki, hogy melyik állat örökbefogadója legyen a Lándzsa utcai óvoda. Ebben az évben Kuka nevű társas prérikutyára szavaztak a legtöbben Születési dátuma:

15 Pillangó csoportosok munkái Vígh Dorottya Dupka Noa Szarvas Laura Bulai Natalia Tischler Mirjam Lázár Dávid 15

16 Néhány szó a játékról - Gyere, játsszál velem javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled mondta a róka. Nem vagyok megszelídítve.. Mit jelent az, hogy megszelídíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek mondta a róka. Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.. ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra (Saint-Exupéry: A kis herceg, 1994., 63. oldal) Mi is a játék? A játék nem egyszerű szükséglet, vagy egy vágy teljesítése, és ezáltal nem pusztán egy tevékenység, amelynek kielégítése örömet okoz - hiszen, ha belegondolunk, örülni sok mindennek lehet. A játék ennél több, a játék önmagában, mint tevékenység okoz örömet. Az, hogy a gyermek tud manipulálni, tud egy adott ténykedést (játékot) folytatni, bele tudja magát képzelni a játékba, már önmagában öröm. A játék révén gyarapodnak ismeretei a világról, fejlődik a mozgása, gondolkodása, érzelmei, élményeinek megértése és feldolgozása, alkalmazkodása. Ahogyan a gyermek fejlődik, úgy változik a játék típusa, formája, funkciója is. Míg csecsemőkorban a nyállal való játék, a cuppogás, vagy éppen a hangok ismétlése a mérvadó, addig a második életévben a járással, ugrálással folytatódik a funkciógyakorlás. A fogás, egyensúlyozás, tárgyak eldobása az én csinálom öröme mellett az érzékszervi és mozgásos folyamatok összerendeződésének segítő motívumai. Másfél éves kortól a gyermek mindent utánoz, amit csak lát, óvodás korban ez a közvetlen környezetre vonatkozik. 3-4 éves korig a gyerekek inkább egymás mellett játszanak (gyakorló játék), azonban körülbelül 4-5 éves kortól egyre fontosabbá válnak szerepjátékok, melyek gyakran igen szövevényessé is alakulhatnak. Témája a valós életből vett, ugyanakkor csodás elemekkel átszőtt történet, melyben bármi megtörténhet, ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy mindez csak illúzió. 5-6 éves korban a társasak szerepe megnő, mely a közösen épített tornyokban, színdarabokban, társasjátékokban nagyon jól tetten érhető. Kiemelkedő szereppel bír a játék abban, hogy segíti a gyermeket az őt ért feszültségek legyen az pozitív vagy negatív élmény - feldolgozásában, újra-átélésében, amelyet biztonságos intenzitás-szinten tehet (ennek a feltételeit nekünk, felnőtteknek kell megteremteni). Ezért is nagyon fontos hogy hagyjuk kijátszani magából ezeket az élményeket, bírálás, rosszallás helyett támogatni, társnak lenni a játékában, ha invitál. Együtt a szülővel. Talán mondanom sem kell, hogy a szülőkkel való közös játék mennyire értékes a gyerekek számára. Ez a játék a kölcsönös szereteten, bizalmon és biztonságon alapul. Erősíti a kötödést, hiszen játék közben érintünk, mosolygunk, érzelmeket fejezünk ki, lehetőség nyílik a feszültség levezetésére, értelmileg és érzelmileg is kielégítő, együttes öröm a családdal. 16

17 De mi, felnőttek, képesek vagyunk-e játszani? A kérdés adott, hiszen a mindennapi stressz, robot mellett, gyakran elfelejtünk játszani, fáradtak is vagyunk. Pedig ott van a játék hétköznapjainkban: a felnőtt is játszik úgymond, amikor például verseng, vagy művészi vénáinak ad szabad utat, ünnepekkel együtt járó rituálékkal, sporttal, vagy a társas játszmák formáiban. Sokunknak nehezére esik elengednie magát, teljes önfeledtségben játszani, hiszen a mindennapok taposómalmából nehéz kizökkenni, tele vagyunk sztereotípiákkal (mit szólnak mások; egy felnőtt ilyet nem csinál), aggályoskodással (koszos lesz a ruhám). Ezeket bár nem mindig könnyű leküzdeni, érdemes próbálkozni vele, hiszen a játék minket is kikapcsol, feltölt energiával, különösen, ha azt szeretett gyermekünkkel tehetjük. Labdák - készítették a katica csoportosok Kőhegyes Vivien Óvodapszichológus /Rostás Melissza, Koszt Gergely, Finta-Szűcs Szilveszter, Bernáth Bálint, Ji Xinyue, Kikina Endre/ 17

18 NYELVI SZŰRÉS AZ ÓVODÁBAN A ös tanévkezdés új logopédiai/nyelvi szűrőeljárás bevezetésével indult szeptember 1. és 19. között elvégeztem az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött (nagycsoportos korú) gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat keretében dolgozó logopédusok (a XVI. kerület összes óvodájában) a SZÓL-E? szűrőeljárás segítségével vizsgálták meg a gyermekeket. Az eljárás bevezetését az egységes vizsgálati protokoll kialakítása tette szükségessé, hiszen a logopédusok egyik legfontosabb feladata a beszéd- és nyelvi képességek pontos és megbízható felmérése. Fontos, hogy felismerjük a kommunikációs zavarokat, azonosítsuk a fejlesztésre szoruló területeket és szükség szerint további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat kezdeményezzünk. A SZÓL-E?-t az 5-6 éves korú gyerekek beszéd- és nyelvi elmaradásainak és az írott nyelvi zavarok kockázatának kimutatására hozták létre. A SZÓL-E? szűrőeljárásban 10 feladatsor jelenik meg: 1. Az artikuláció vizsgálatában a beszédhangok ejtését figyeljük meg egy speciálisan összeállított képsor megneveztetésével. A célunk az, hogy megállapítsuk a gyermek megfelelően ejti-e a magyar beszédhangokat. 2. A szóemlékezet működése különösen fontos szerepet játszik a nyelv/beszéd fejlődésében és az olvasás és írás elsajátításában. A szóemlékezet feladatában háromszor öt szó (egy szótagú) szabad felidézése a feladat. 3. Az álszavak hallási megkülönböztetése a logopédus által ejtett álszópárok (jelentés nélküli hangsorok párjai) azonosságának vagy különbségének a megítélését jelenti. 4. A formaegyeztetés feladatában az egy sorban elhelyezkedő ábrák között a sor elején lévő mintával azonos ábrákat kell a gyermeknek kiválasztani. Ebben a feladatban a gyermek vizuális (látási) észleléséről és differenciáló képességéről kapunk információt. 5. A nyelvtani morfémák használata a téri viszonyokat jelölő ragok produkcióját és megértését jelenti. A honnan? és a hová? kérdésekre adott válaszokat értékeljük. 6. Az álszóismétlési próbában álszavak (vagyis az anyanyelvi hangsorépítési szabályszerűségeknek megfelelő, de a szótárban nem létező hangsorok) azonnali, hallás utáni megismétlése a feladat. A szóanyagban nyolc 3-6 szótagú szó szerepel. 18

19 7. A mondatismétlési próbában mondatok azonnali, hallás utáni megismétlését kérjük a gyerekektől. A feladatot tartalmi és mondatszerkezeti szempontok alapján is értékeljük. 8. A hangtani tudatosság (a szóalakok hangjaival való tudatos műveletvégzés) megismeréséhez a szűrőeljárás két egymással összefüggő feladatsort tartalmaz. Az első feladatban azt kell megállapítania, hogy egy önmagában ejtett hang előfordul-e az utána ejtett szóban. A második feladatban az elhangzó szavak első hangját kell leválasztania. A szavak hangokra tagolása, a hangokkal való tudatos műveletvégzés lényeges előfeltétele az olvasás-írás megtanulásának. 9. A figurasor másolása feladatban a gyereknek három ábrából (négyzet, háromszög, csészevonal) álló sorozatot kell többször egymás után a megadott méretben és sorrendben lemásolnia. Tájékoztatást kapunk a finommotorika, a figyelem, az észlelés az analizáló/szintetizáló képesség működéséről. 10. A gyors megnevezés próbában egyszerű ábrák sorozatának (ceruza, alma, kifli, falevél, pohár) minél gyorsabb, egyenkénti megnevezését kérjük a gyermekektől. A pontos megnevezés és az idő szempontjából értékeljük. A szűrőeljárás általában 20 perc alatt elvégezhető. A vizsgálat eredményei fontos tájékoztatást adhatnak nemcsak a logopédus számára, hanem megfelelő irányt mutathatnak az óvodai foglalkozások feladataihoz és az otthoni gyakorláshoz is. A vizsgálat eredményeiről (fogadóórák keretében) a szülők is tájékoztatást kaphatnak. Felhasznált irodalom: Kas Bence Lőrik József M. Bogáth Réka Sz. Vékony Andrea Sz. Mályi Nóra SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz, Logotech, Székesfehérvár, 2012 Csécsei Edit logopédus 19

20 A fejtetű és a fejtetvesség elleni védekezés gyermekközösségekben 20

21 21

22 22

23 23

24 A gyermek és az idegen nyelv A gyermek és a felnőtt nyelvtanulás között komoly különbségek vannak. Az idegen nyelvi fejlesztés kisgyermek korban az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, fő célja a nyelvhasználat, nem pedig a helyes, nyelvtanilag pontos kifejezés. A korai nyelvfejlesztés előnyös gyermekünk későbbi boldogulása során. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályának tájékoztatása szerint ben a magyarok 29%-a, az EU-tagállamok polgárainak pedig 56%-a állítja magáról, hogy anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven tud társalogni. A 70-es évektől úgy tartják, hogy a kétnyelvűség általános emberi tulajdonság, agyunk lehetséges és különleges állapota. Az emberi agyban végtelen hely áll rendelkezésre nyelvek számára. Az egyik nyelvből megtanult szavak nem szorítják ki a másik nyelv szavait. tájékoztat dr Kovács Judit, az ELTE docense, korai nyelvtanulási és kétnyelvűségi szakértő. Sőt, a kétnyelvű gyermekek vizsgálata során kiderült, hogy nem csupán nyelvi készségeiket tekintve fejlettebbek egynyelvű társaiknál. Ha a gyermek korán megtanulja, hogy egy fogalomra több szóval, kifejezéssel is utalhat /asztal-table/, gondolkodása rugalmasabb, asszociatívabb jellegű lesz. Hasonló véleményen van Tóth Katalin Anna szaktanár, a Kreatív Angol vezetője is. Mivel a foglalkozások már korai gyermekkorban kinyitogatják az agy nyelvcsatornáihoz vezető utakat, később a gyermekek más idegen nyelv tanulását is könnyebben veszik. Nem félnek megszólalni, bátran elmondják, amit szeretnének. Sokszor szüleiknek fordítanak külföldön, akik későbbi nyelvtanulásuk miatt teli vannak gátlásokkal. Tárnokné Törő Krisztina gyermekklinikai szakpszichológus szerint: Egy gyermek, ha az óvodában játékosan kezd nyelvet tanulni, az számára nem tanulás, hanem játék. Később, amikor már tudatosan tanulja a nyelvet, beugorhatnak az óvodában tanult mondókák, énekek, szavak, számok és a kiejtés sem lesz idegen. Kimutatott tény, hogy bizonyos beszédhibák esetén /pl.dadogás/ a nyelvtanulás anyanyelvükön is fejlesztheti a gyerekeket. Ugyanis, ha idegen nyelvet használnak, suttognak vagy énekelnek dadodásuk megszűnik. Én 1973 óta vagyok óvónő és 1989 óta foglalkozom az óvodáskorú gyermekek játékos nyelvi tanításával. Oktatásom négy alappilléren nyugszik. Bábok használata segítségükkel a gyerekek gátlásai felszabadulnak. Zenével - hangképzésük, ritmusérzékük fejlődhessen. Mozgással hogy általa a gyermekek agyuk mindkét féltekéjét egyszerre használhassák. Kártyák, társasjátékok hogy segítségükkel figyelmük, memóriájuk, logikai készségük fejlődjön. A legfontosabb cél, hogy ösztönösen, bátran meg merjenek szólalni. Bálint Judit angol oktató 24

25 Katica csoportosok munkái Agárdi Izabella, Gramantik Krisztofer Szántó Eszter, Sipos Gabriella Pátrovics Andrea, Menyhárt Gergely, Tímár Anna Batho Dominik, Fücsök Ferenc, Jakab Natalia Szántó Zsolt Kovács Réka Süni csoportosok munkái Lovas Dóra Csillag Bálint Mógor Máté 25

26 Szükséges-e a szigor a gyermeknevelésben? Hogyan fegyelmezzük gyermekeinket? Az elmúlt évtizedekben élő elődeinknél inkább a túlzott, drákói szigor, ill. az akkori nevelési elvekhez ragaszkodó merev következetesség róható fel hibaként; manapság viszont a túlvédés, a következetes fegyelmezés hiánya a fő nevelési probléma. Pszichológusok állásfoglalása szerint ahhoz, hogy a gyermek lelkileg, szociálisan éretté váljon, szüksége van a következetes, szabályokkal határolt nevelésre, azaz bizonyos mértékű szigorra. (Ez alatt nem a túlzott, drákói szigor értendő.) Az egészséges fejlődéshez, még gyermekkorban meg kell ismernie a határokat, a társadalmilag elfogadott szabályokat, s ehhez a fegyelmezés eszközéhez is nyúlnunk kell. Ha a gyermeknek mindent szabad, és egy üvegburában, egy következmények nélküli világban nő fel, akkor nem képes felkészülni az önálló, önmagának, s a társadalomnak is hasznot hozó életre. Most pedig nézzük végig vázlatosan a fegyelmezés alapelveit: 1. Különbség van a nevelés és a fegyelmezés között. Az etikát (illemet), a morált (erkölcsöt) saját jó példa mutatásával, ill. beszélgetéssel lehet megtanítani. (A gyermek felnőttként automatikusan az otthoni mintát követi). Azt tedd, amit mondok, ne azt, amit csinálok! Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek- típusú szólások jól hangzanak, de a nevelésben nem vezetnek semmi jóra. Képzeljünk el egy gyermeket, aki nap mint nap látja a szüleit veszekedni. Viszont, ha ő veszekszik a testvérével, rögtön jön a büntetés. Ezt a gyermek nem tudja feldolgozni, óriási káosz lesz a fejében, ami dachoz vezet. A nevelés akkor éri el célját, ha mi is úgy élünk, ahogy tőle elvárjuk. A fegyelmezés a gyermek magatartását, viselkedését formálja. 2. Ahhoz, hogy a gyermek alakítható, nevelhető legyen, tudnia kell, hogy a szülei feltétel nélkül szeretik. Bármit is tesz a gyermek, bármit is aggat magára ruha gyanánt, éreznie kell ezt a viselkedésétől független szeretetet. Ha nem érzi, hogy szeretik, azért se azonosul a szülő értékrendjével, daccal fogad minden kérést, parancsot, ún. problémás gyerek lesz belőle. Ezért a problémáknál először meg kell nézni a gyermek cselekedeteinek mozgatórugóit. Vajon nem mi hibáztunk-e? Előfordulhat, hogy a rosszalkodásnak figyelemfelkeltő szerepe van, így jelzi a gyermek: Hé, én is itt vagyok! Szerettek engem? 26

27 3. A fegyelmezésnek rengeteg formája van, felsorolásként néhány: kérés, utasítás, tanítás, büntetés, testi fenyítés stb. Elsődlegesen a helyes magatartásra, viselkedésre ösztönözzük a gyermeket, itt se feledkezzünk el a következetességről, s előre húzzuk meg a határokat. Soha ne tűrjük el a helytelen, határsértő viselkedést. Ám az első lépés a kérés kell hogy legyen. Így jelezzük, hogy változtasson viselkedésén, s beszélgessünk is el vele a helyes magatartásról. A szeretetteljes kérés által megtapasztalja saját döntésének súlyát, önnön felelősségét. A kérés nem mindig hatásos, ilyenkor rendszerint élhetünk a parancs módszerével. Minél többet kiabálunk, parancsolgatunk, kedves szülők, annál kisebb lesz a hatásfoka, a gyermek előbb- utóbb megszokja. Még a legszelídebb gyermeknél is szükséges időnként felfegyverkezni a büntetés módszerével, ennek fajtája gyerekenként változó. (Lehet szobafogság, kiváltságok megvonása.) Az elvárásoknál figyelembe kell venni a gyermek életkori jellemzőit. Az első szóra való engedelmesség csak 4 és fél éves kortól várható el. Fel kell tenni a kérdést: Meg tudja-e tenni azt a gyermek, amit elvárok tőle? A büntetésnek, mindig párhuzamban kell lennie a tett súlyával. A dackorszak emberpróbáló évei kivételével, a dacot, lázadást mindig büntetni kell. Ha a gyermek őszintén megbánta tettét, nem érdemes büntetni. Már tanult belőle. Honnan tudjuk, hogy őszinte a szánom- bánom? A válasz igen egyszerű: nem követi el többet. 4. Végső soron szükség van testi fenyítésre is, de ez sosem lehet alap. Azonban, ha csak testi fenyítéket alkalmazunk, akkor nem tud kialakulni a jól működő lelkiismeret és az egészséges bűntudat, ami ahhoz kell, hogy uralkodni tudjon magán az ember. Ha folyton csak elnadrágolják (mivel gyermekről van szó, azonosul a szülővel) akkor ő is agresszívvá válik, ill. önbizalomhiány, szorongó engedelmesség alakul ki benne. Az pedig biztos, hogy ez egy szülőnél sem cél. Ha a szülő nem fékezi meg az indulatait, ill. dührohamai vannak, a gyermek először megrémül, de előbb-utóbb romba dől a szülői tekintély. Mindig meg kell mondani a gyereknek, miért kapja a verést. Időben rögtön a csínytevés után, viszont térben elkülönítve páholjuk el. Utána pedig kötelező jönnie az ölelésnek, simogatásnak, megbocsátásnak. Még egy jótanács: ha mi hibázunk a kicsikkel szemben, soha ne szégyelljünk bocsánatot kérni. Szilágyi Melinda 27

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. csütörtök Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 7. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben