A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2018) 319 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A Bizottság jelentése a Tanácsnak az 1466/97/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján április én Romániában tett fokozott felügyeleti látogatásról HU HU

2 A Bizottság ezt a romániai fokozott felügyeleti látogatásról szóló jelentést az 1466/97/EK rendelet cikkének (4) bekezdése alapján továbbítja a Tanácsnak. A látogatás alkalmával tett előzetes megállapításait a Bizottság az 1466/97/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdése alapján már korábban megküldte a román hatóságoknak észrevételezésre. Románia jelentős eltérési eljárás Fokozott felügyeleti látogatás, április Jelentés 1. Bevezetés A középtávú költségvetési céltól való évi jelentős eltérése miatt 2017 tavaszán jelentős eltérési eljárás (SDP-eljárás) indult Romániával szemben. A Bizottság május 22-én figyelmeztetésben részesítette Romániát, és javasolta, hogy a Tanács indítson jelentős eltérési eljárást. A jelentős eltérési eljárás keretében hozott, június 16-i ajánlásában (SDP-ajánlás) a Tanács arra kérte Romániát, hogy hozzon intézkedéseket annak biztosítására, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése ben ne haladja meg a 3,3 %-ot. Ez a GDP 0,5 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, amely megegyezik a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágában előírt minimum-erőfeszítéssel. Mivel Románia nem hozott eredményes intézkedéseket, a Tanács 2017 decemberében kibocsátotta módosított SDP-ajánlását. A szeptemberi fokozott felügyeleti látogatás és a hatóságok által benyújtott jelentés alapján a Bizottság megállapította, hogy a hatóságok nem kívántak megfelelni az SDP-ajánlásnak, mivel erőfeszítéseik kizárólag az államháztartási hiány tekintetében a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték megsértésének elkerülésére irányultak. Ezért a Tanács december 5-én megállapította, hogy Románia nem hozott eredményes intézkedéseket, és kibocsátotta módosított ajánlását. A Tanács arra kérte Romániát, hogy hozzon intézkedéseket annak biztosítására, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 3,3 %-ot, ami 2018-ban a GDP 0,8 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg. Ez a Bizottság őszi gazdasági előrejelzésében szereplő kiinduló állapothoz képest 2018-ban GDParányosan összesen 1,8 %-os mértékű strukturális javulást hozó intézkedések meghozatalát teszi szükségessé. Románia a hozott intézkedésekről április 20-án tett jelentést, az április 15-i határidő után. A jelentés Bizottság általi értékelését az európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként közzéteszik. A Bizottság előrejelzése szerint 2018-ban a szakpolitika változatlanságát feltételező szokásos forgatókönyv mellett valószínűleg nő az államháztartási és a strukturális hiány 1 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. július 7.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról (HL L 209., , 1. o.). 1

3 is. Az expanzív fiskális politika várhatóan a közeljövőben is folytatódik. A évi költségvetés a GDP 3 %-ának megfelelő államháztartási hiányt tűz ki célként, ami a növekvő kibocsátási rés mellett a strukturális hiány további növekedésére utal. A költségvetés ugyanakkor optimista makrogazdasági forgatókönyvre épül, és valószínűleg túlbecsüli az adóbevételeket. A Bizottság előrejelzése szerint 2018-ban az államháztartási hiány a szakpolitika változatlanságát feltételező szokásos forgatókönyv mellett a GDP 3,4 %-a lesz. A közszektorbeli béreket jelentősen emelte a 2017 nyarán hatályba lépett, egységes bértábla bevezetéséről szóló törvény. Az öregségi nyugdíjak továbbra is a rendes nyugdíjindexálási mechanizmuson felüli mértékben emelkednek. Emellett 2018 januárjától 16 %-ról 10 %-ra csökkent az egykulcsos személyi jövedelemadó mértéke. Másfelől viszont a társadalombiztosítási járulékok rendszerének átalakítása a munkáltatókat, illetve a munkavállalókat terhelő mérték (22,75 % és 16,5 %) 2,25 %-ra, illetve 35 %-ra változott részben visszafogja majd a közszektorbeli bruttó bérek évi emelésének fiskális költségeit. A évi költségvetés továbbá csökkenti a nyugdíjrendszer második pillérébe átutalt társadalombiztosítási járulékok arányát, ami kedvező hatást gyakorol az államháztartási bevételekre. A Bizottság fokozott felügyeleti látogatása április én zajlott le, vagyis a fent említett jelentés benyújtásának határideje előtt. A látogatásról szóló jelentés ezért nem veszi figyelembe a későbbiekben a jogszabályi követelményeknek megfelelően benyújtott jelentéseket. A látogatás jogalapja az 1466/97/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése. A Bizottság küldöttjei Eugen Teodorovici pénzügyminiszterrel, Mugur Isărescu jegybankelnökkel és a román költségvetési tanács tagjaival találkoztak. A küldöttség célja az volt, hogy részletesen megismerje a hatóságok által tervezett költségvetési intézkedéseket, felhívja a figyelmet a költségvetési kockázatokra, és a Stabilitási és Növekedési Paktumnak való megfelelésre ösztönözzön. 2. A látogatás során tett megállapítások A látogatás során kiderült, hogy a román hatóságok nem kívánnak megfelelni a jelentős eltérési eljárás keretében kibocsátott ajánlásnak. A pénzügyminisztérium és a kormány nevében Teodorovici miniszter megerősítette, hogy a cél 2018 tekintetében marad a GDP 3 %-át éppen el nem érő államháztartási hiány. A pozitív és növekvő kibocsátási réssel összefüggésben ez a mögöttes strukturális hiány romlását jelenti, ami ellentétes a Tanács ajánlásával. Teodorovici miniszter kifejtette, hogy őt kötik a kormányprogramban szereplő intézkedések, amelyeket a költségvetés teljeskörűen tükröz mind bevételi, mind kiadási szempontból. Kifejezte továbbá abbéli meggyőződését, hogy 2017-hez képest idén erőre fog kapni az uniós források felhasználása (ami viszont növelné a társfinanszírozási kötelezettségeket). Teodorovici miniszter hozzátette, hogy a GDP 3 %-ának megfelelő államháztartási deficithatár betartásához 2018-ban további intézkedésekre lesz szükség, amelyeket Románia a hozott intézkedésekről szóló jelentésben fog részletesebben meghatározni. Jelezte továbbá, hogy az említett intézkedések az adó- és a vámigazgatás működésének javítását célozzák, különösen egy új informatikai rendszer bevezetésével. A 2

4 küldöttség hangsúlyozta, hogy a hozott intézkedésekről szóló, április 15-én esedékes jelentésnek részletes és számszerű információkat kell tartalmaznia a tervezett intézkedésekről. A küldöttség megjegyezte továbbá, hogy a pénzforgalmi szemléletű költségvetés végrehajtása a első negyedévi adatok alapján az előző év azonos időszakához képest romlott (a GDPhez viszonyítva I. negyedévében 0,5 %-os volt a hiány, szemben a I. negyedévi 0,2 %-os többlettel). Teodorovici miniszter szerint a hiány alakulása megfelel az előrejelzéseknek, és főként a védelmi ágazat egyszeri kiadásainak tudható be. Teodorovici miniszter végül arról tájékoztatott, hogy fel fog lépni az állami költségvetés késedelmes (rendszerint decemberig elhúzódó) elfogadását eredményező gyakorlattal szemben, és megpróbálja elérni a évi költségvetés korábbi elfogadását. A kormány a második nyugdíjpillért bevezető évi nyugdíjreform további visszafordítását is fontolgatja. A hatóságok a évi költségvetéssel összefüggésben már csökkentették a második nyugdíjpillérbe átutalandó társadalombiztosítási járulékok arányát. A nyilvános közlemények alapján a kormány választhatóvá kívánja tenni a második pillérbe való befizetéseket, és az erről szóló döntést az érdekeltekkel való konzultációt követően, 2018 június végén kívánja meghozni. Az említett befizetések évente mintegy 7 milliárd RON-t tesznek ki (mintegy 1,5 milliárd EUR, a GDP 0,8 %-a). Ez az intézkedés rövid távon csökkentené a költségvetési hiányt, mivel a második nyugdíjpillért az ESA az államháztartáson kívülre sorolja. E költségvetési haszon azonban hosszú távon elpárologna, mivel a második pillértől elvont társadalombiztosítási járulékok az öregségi nyugdíjak jövőbeni fizetésére vonatkozó kötelezettséget vonnak maguk után. A reform visszafordítása a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és a tőkepiacok fejlődését is veszélyeztetheti. A második nyugdíjpillér választhatóvá tétele megfosztaná Romániát attól a lehetőségtől, hogy alkalmazza a Stabilitási és Növekedési Paktum rendszerszintű nyugdíjreformokkal kapcsolatos rendelkezését. A Román Nemzeti Bank aggályait fejezte ki az expanzív, prociklikus költségvetési politikának a jelenlegi szakpolitikai kombinációra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Románia gazdasága erős konjunkturális szakaszban tart, az ország költségvetési irányvonala azonban fokozottan expanzív. Románia költségvetési politikája önmagában véve óvatlannak tűnik, és erősen befolyásolja a monetáris politikát. A Román Nemzeti Bank előrejelzései szerint a szakpolitika változatlanságát feltételező forgatókönyv mellett az államháztartási hiány 2018-ban meg fogja haladni a GDP 3 %-át. A központi bank hangsúlyozta, hogy Romániában tisztában vannak a GDP 3 %-ának megfelelő államháztartási deficithatár jelentőségével, de a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága nem közismert. A bevételi oldalon lehetőség van költségvetési intézkedésekre, mivel a középtávú költségvetési céltól való eltérést a közvetett adók csökkentése okozta, az adókulcsok alacsonyak, és magas az adókikerülés szintje. A költségvetési tanács osztotta a Bizottság költségvetési kilátásokkal kapcsolatos aggályait. A költségvetési tanács szerint 2018-ban jelentősen nőni fog a strukturális hiány, és kiegyenlítő fiskális intézkedések hiányában az államháztartási hiány várhatóan túl fogja lépni a GDP 3 %-ában meghatározott küszöböt. A közberuházások szintjének csökkentésére

5 ban csak korlátozottan adódik lehetőség, mivel az már 2017-ben is történelmi mélyponton állt, és az uniós források felhasználásának évi erősödésével a társfinanszírozási kötelezettségek is emelkednek. 4

6 STATISZTIKAI MELLÉKLET (Az előrejelzés adatai az Európai Bizottság tavaszi előrejelzésén alapulnak) 2 1. táblázat: A fő gazdasági mutatók áttekintése * 2019* Bruttó hazai termék (eltérő jelzés hiányában éves százalékos változás) Nominális GDP (milliárd RON) Reál-GDP -2,8 2,0 1,2 3,5 3,1 4,0 4,8 6,9 4,5 3,9 Magánfogyasztás -3,5 1,1 2,1 0,7 4,7 5,9 7,6 10,1 4,9 4,2 Közfogyasztás -4,8 0,2 0,3-4,6 0,8 0,2 3,1 0,7 1,7 1,3 Bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,1 6,2 3,6-5,4 3,2 7,4-2,0 4,7 7,4 6,9 Export 15,1 11,9 1,0 19,7 8,0 4,6 8,7 9,7 7,5 6,8 Import 12,5 10,1-1,8 8,8 8,7 8,0 9,8 11,3 8,2 7,4 Hozzájárulás a GDP növekedéséhez Belső kereslet -3,0 2,4 2,3-1,7 3,8 5,5 4,6 7,5 5,0 4,4 Készletek 0,3-0,3-2,2 1,6-0,3-0,1 0,7 0,2 0,0 0,0 Nettó export -0,1 0,0 1,1 3,6-0,3-1,4-0,5-0,7-0,5-0,5 Árak HICP-infláció (átlag) 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4-0,4-1,1 1,1 4,2 3,4 HICP-infláció (év végi, negyedéves) 7,8 3,4 4,7 1,3 1,4-1,0-0,1 1,9 3,0 3,1 Munkaerőpiac Teljes foglalkoztatás (ezer fő) Munkanélküliségi ráta (harmonizált: év) 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8 6,8 5,9 4,9 4,5 4,4 Államháztartási számlák (a GDP %-ában) Államháztartási hiány, pénzforgalmi definíció ** -6,3-4,2-2,5-2,5-1,7-1,3-2,4-2,9-3,0-2,6 Államháztartási hiány, ESA ,9-5,4-3,7-2,1-1,3-0,8-3,0-2,9-3,4-3,8 Bruttó államadósság, ESA ,7 34,0 36,9 37,5 39,1 37,7 37,4 35,0 35,3 36,4 Fizetési mérleg (a GDP %-ában) Folyó fizetési mérleg egyenlege *** -4,6-4,4-4,2-0,6-0,1-0,6-2,1-3,5-3,6-3,9 Külkereskedelmi mérleg *** -6,2-5,6-5,0-0,8-0,4-0,6-0,9-2,1-2,4-2,6 A tőke- és a pénzügyi mérleg egyenlege -4,2-3,0-1,1 3,3 4,7 3,9 3,4-0,6 n. a. n. a. Kkb-egyenleg -1,8-1,3-1,9-2,0-1,8-1,8-2,7-2,4 n. a. n. a. Nettó nemzetközi befektetési pozíció -62,8-64,5-67,9-61,7-56,8-53,7-49,3-45,7 n. a. n. a. Devizatartalék (milliárd EUR) 31,6 32,7 31,1 32,5 32,2 32,2 33,0 32,3 n. a. n. a. Bruttó külső adósság 75,5 68,0 63,0 57,4 54,7 49,8 n. a. n. a. Monetáris fejlemények, a devizaárfolyam alakulása M3 pénzmennyiség (éves %-os változás, az időszak végén) 6,9 6,6 2,7 8,8 8,4 9,3 9,7 11,6 n. a. n. a. Jegybanki kamatláb (%, az időszak végén) 6,25 6,00 5,25 4,00 2,75 1,75 1,75 1,75 2,00 n. a. Árfolyam (RON/EUR az időszak végén) 4,28 4,32 4,43 4,48 4,48 4,52 4,54 4,66 4,66 n. a. Reál effektív árfolyam (IC37-hez, deflátor: fajlagos 0,82-6,46-5,17 0,94 3,49-5,94 3,16 5,98 n. a. n. a. munkaköltség, %-os változás) Megjegyzések: * Előrejelzések vagy legfrissebb adatok **A 2018-as és 2019-es adatok a román hatóságok előrejelzései. *** A folyó fizetési és a külkereskedelmi mérleg egyenlege a Bizottság legfrissebb, nemzeti számlák adatait felhasználó előrejelzésén alapul. 2 A Bizottság az előrejelzést 2017 novemberében fogja aktualizálni. 5

7 2. táblázat: Államháztartási számlák (a GDP %-ában) ESA-kód * 2019* 1. Termelési és importadók D2 11,3 10,3 10,4 10,5 2. Folyó jövedelem- és vagyonadók D5 6,5 6,1 4,7 4,8 2a. ebből: háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények 3,6 3,6 2,1 2,1 2b. ebből: vállalatok 2,9 2,5 2,6 2,7 3. Társadalombiztosítási járulék D61 8,8 9,3 10,7 10,6 4. Értékesítés és egyéb folyó bevételek 3,6 3,6 3,7 3,7 5. Folyó bevételek összesen ( ) 30,2 29,3 29,6 29,5 6. Munkavállalói jövedelem D1 8,9 9,7 10,4 10,3 7. Folyó termelőfelhasználás P2 5,3 4,9 4,9 4,9 8. Piaci termelők által nyújtott természetbeni szociális transzferek 0,9 0,8 0,8 0,8 9. Nem természetbeni szociális transzferek D62 10,7 10,8 10,8 11,0 10. Kamat D41 1,5 1,3 1,4 1,4 11. Támogatások D3 0,4 0,4 0,4 0,4 12. Egyéb folyó kiadások 1,8 2,1 2,2 2,4 13. Folyó kiadások összesen ( ) 29,5 30,1 30,8 31,3 14. Bruttó megtakarítás (5 13) B8g 0,7-0,8-1,2-1,7 15. Kapott tőketranszferek D9 1,5 1,2 1,3 1,5 16. Bruttó állóeszköz-felhalmozás P51 3,6 2,8 2,9 3,1 17. Egyéb tőkekiadások 1,5 0,5 0,6 0,5 18. Államháztartási bevételek összesen (5+15) TR 31,6 30,5 30,9 31,1 19. Államháztartási kiadások összesen ( ) TE 34,6 33,4 34,3 34,9 20. Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel ( ) (18 19) B9-3,0-2,9-3,4-3,8 Megjegyzés: * Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése Forrás: Európai Bizottság 3. táblázat: Az államháztartási egyenleg ciklikus kiigazítása (a GDP %-ában) * 2019* Államháztartási egyenleg (ESA 2010) -6,9-5,4-3,7-2,1-1,3-0,8-3,0-2,9-3,4-3,8 Elsődleges egyenleg -5,4-3,8-1,9-0,4 0,3 0,8-1,5-1,6-2,0-2,4 Ciklikusan kiigazított egyenleg -5,3-4,0-1,9-0,9-0,3 0,1-2,5-3,3-3,9-4,2 Ciklikusan kiigazított elsődleges egyenleg -3,8-2,4-0,2 0,8 1,4 1,7-1,0-2,0-2,4-2,7 Strukturális államháztartási egyenleg -5,4-2,9-2,5-0,9-0,3-0,2-2,1-3,3-3,8-4,2 GDP-növekedés -2,8 2,0 1,2 3,5 3,1 4,0 4,8 6,9 4,5 3,9 Potenciális növekedés 1,5 1,5 2,1 2,0 2,5 3,4 3,8 4,1 4,3 4,2 Kibocsátási rés -4,8-4,2-5,1-3,6-3,1-2,5-1,5 1,2 1,4 1,1 Megjegyzés: * Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése Forrás: Európai Bizottság 6

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2017. október 12. Célkitűzések

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 245 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2015) 112 final} HU HU Ajánlás A

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.28. COM(2014) 675 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE az euróövezeti költségvetésiterv-javaslatokra és adósságkibocsátási jelentésekre vonatkozó

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri. Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri. Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.23. SWD(2018) 368 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország középtávú költségvetési célhoz

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 338 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2016. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.27. C(2013) 4164 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.6.27.) a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Válságkezelés Magyarországon

Válságkezelés Magyarországon Válságkezelés Magyarországon HORNUNG ÁGNES államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 28. Fő üzenetek 2 A magyar gazdaság elmúlt három évtizede dióhéjban Reál GDP növekedés (éves változás)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 11. (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a 2013. júniusi 21-i tanácsi ajánlás nyomán Spanyolországtól

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások

IRÁNYMUTATÁSOK. 1. cikk. Módosítások 2018.6.15. L 153/161 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/861 IRÁNYMUTATÁSA (2018. április 24.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/13)

Részletesebben

Téli előrejelzés re: lassanként leküzdjük az ellenszelet

Téli előrejelzés re: lassanként leküzdjük az ellenszelet EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2013. február 22. Téli előrejelzés 2012 2014-re: lassanként leküzdjük az ellenszelet Miközben a pénzügyi piaci feltételek tavaly nyár óta lényegesen javultak

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron)

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) 279-302_Szakolczay_tablak.qxd 2009.06.16. 20:06 Page 279 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A KIVITEL ÉS A BEHOZATAL, VALAMINT BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS, 1995 2008 (millió forint, folyó áron) A/1. táblázat Év Bruttó Export

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Finnország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Finnország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 275 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Finnország 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország 2015. évi stabilitási programját HU

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 265 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Luxemburg 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU)

IRÁNYMUTATÁSOK (2014/647/EU) 2014.9.6. L 267/9 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2014. június 3.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21) (2014/647/EU)

Részletesebben

2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek

2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek Európai Bizottság - Sajtóközlemény 2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek Brüsszel, 05 május 2015 Az Európai Unió gazdasági növekedése kedvező hátszelet kap. Az Európai

Részletesebben

Baksay Gergely A Költségvetési Tanács szerepe és a évi költségvetés

Baksay Gergely A Költségvetési Tanács szerepe és a évi költségvetés Baksay Gergely A Költségvetési Tanács szerepe és a 2019. évi költségvetés Ezekben a hetekben zajlik Magyarország 2019. évi költségvetésének tárgyalása, amelynek során a Költségvetési Tanácsnak is kiemelt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2016. III. negyedév 2016 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

9221/16 ol/hs/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9221/16 ol/hs/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9221/16 ECOFIN 461 UEM 207 SOC 325 EMPL 221 COMPET 295 ENV 340 EDUC 196 RECH 187 ENER 203 JAI 451 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Kovács Álmos Pénzügyminisztérium 27. november 6. Államháztartási konszolidáció - gazdaságpolitikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. augusztus 2. (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA Portugáliának a túlzott hiány helyzetének orvoslásához

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. I. negyedév 2018 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege) kiigazítás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

EGYENSÚLYTEREMTÉS A 2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell: kihívások, eredmények

EGYENSÚLYTEREMTÉS A 2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell: kihívások, eredmények EGYENSÚLYTEREMTÉS A 2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell: kihívások, eredmények György László, PhD vezető közgazdász, egyetemi docens Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyorgy@szazadveg.hu 1. Diagnózis

Részletesebben

Költségvetési projekció Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI

Költségvetési projekció Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI Költségvetési projekció 2014-2015 Bakó Tamás,Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János MTA KRTK KTI Tartalom 1. A feladat 2. A módszer 3. A makró előrejelzés 4. A változatlan költségvetés feltétel 5. A költségvetési

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból

2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2013. május 3. 2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból A 2012-es évet meghatározó visszaesést követően az előrejelzések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2005 COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Hollandia évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Hollandia évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 339 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Hollandia 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Őszi gazdasági előrejelzés, : magabiztos növekedés, csökkenő munkanélküliség és költségvetési hiány

Őszi gazdasági előrejelzés, : magabiztos növekedés, csökkenő munkanélküliség és költségvetési hiány IP/06/1508 Brüsszel, 2006. november 6. Őszi gazdasági előrejelzés, 2006 2008: magabiztos növekedés, csökkenő munkanélküliség és költségvetési hiány A Bizottság őszi gazdasági előrejelzése szerint a gazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2018. III. negyedév 2018 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

9250/15 kn/ok/kz 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 kn/ok/kz 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9250/15 UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH 164 ENER 206 JAI 369 EMPL 228 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 214. III. negyedév A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment

Részletesebben

Lankadt a német befektetők optimizmusa

Lankadt a német befektetők optimizmusa www.duihk.hu Sajtóközlemény Kiadja: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), Budapest Kelt: 2018. október 25. Sajtókapcsolat: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető T: +36 (1) 345 76 24, Email:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról III. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról 2017. III. negyedév 2017 III. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2017. június 21. 8:30-tól 2017. I. negyedév 2017 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2013. július 25.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról. (átdolgozás)

IRÁNYMUTATÁSOK. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2013. július 25.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról. (átdolgozás) L 2/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.1.7. IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2013. július 25.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/23) (2014/2/EU) AZ

Részletesebben

A FISKÁLIS POLITIKÁK UNIÓS KERETRENDSZERE

A FISKÁLIS POLITIKÁK UNIÓS KERETRENDSZERE A FISKÁLIS POLITIKÁK UNIÓS KERETRENDSZERE A gazdasági és monetáris unió stabilitásának biztosítása érdekében a fenntarthatatlan államháztartási helyzet elkerülésére szolgáló keretnek szilárdnak kell lennie.

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.7. SEC(2011) 811 végleges Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Luxemburg 2011. évi nemzeti reformprogramjáról és a Luxemburg 2011 2014 közötti időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK L 276/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.17. II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország évi nemzeti reformprogramjáról. és a Tanács véleménye

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország évi nemzeti reformprogramjáról. és a Tanács véleménye EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.7. SEC(2011) 821 végleges Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2011. évi nemzeti reformprogramjáról és a Tanács véleménye Magyarország 2011 2015 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól negyedév Budapest, 19. május 17. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól III. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. 18. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

A Tanács véleménye Ausztria as időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról

A Tanács véleménye Ausztria as időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 7. (08.07) (OR. en) 11628/09 UEM 195 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A Tanács véleménye Ausztria 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.23. COM(2018) 419 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2018. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2018. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország évi konvergenciaprogramját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország évi konvergenciaprogramját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 347 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország 2016. évi konvergenciaprogramját HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA 2005O0005 HU 01.10.2008 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2005. február

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 18. IV. negyedév Budapest, 19. február 18. - A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

A TANÁCS VÉLEMÉNYE (2009. július 7.) Ausztria as időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról (2009/C 166/02)

A TANÁCS VÉLEMÉNYE (2009. július 7.) Ausztria as időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról (2009/C 166/02) 2009.7.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/7 A TANÁCS VÉLEMÉNYE (2009. július 7.) Ausztria 2008 2013-as időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról (2009/C 166/02) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Finnország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Finnország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 346 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Finnország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország 2016. évi stabilitási programját HU

Részletesebben

A magyar gazdaság és államháztartás kilátásai nemzetközi kontextusban

A magyar gazdaság és államháztartás kilátásai nemzetközi kontextusban A magyar gazdaság és államháztartás kilátásai nemzetközi kontextusban Antal Judit KT Titkársága MKT szakmai Konferencia Budapest,. október 12. Tanulmányunk célja * 1. Áttekintjük a világgazdaság középtávú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III.. I.. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 15. I. 15. III. 1. I. 1. III. 17. I. 17. III. 18. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

Gazdasági jelentés. pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/2

Gazdasági jelentés. pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/2 Gazdasági jelentés pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/2 Gazdasági és monetáris folyamatok Áttekintés 2017. március 9-i monetáris politikai ülésén a Kormányzótanács megállapította, hogy igen jelentős

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Franciaországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 19 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Franciaországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 19 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.27. COM(2015) 115 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Franciaországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2015) 19 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

9263/15 hk/tk/agh 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 hk/tk/agh 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Az átvétel dátuma: június 1. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: június 1. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 1. (05.06) (OR. en) 10535/12 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató UEM 119 ECOFIN 454 SOC 437 COMPET 331 ENV

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám:

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám: Makroökonómia Zárthelyi dolgozat, A Név: Neptun: 2015. május 13. 12 óra Elért pontszám: A kérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésére. A kérdések mindegyikére csak egyetlen helyes válasz van.

Részletesebben

Őszi előrejelzés ra: holtponton a növekedés

Őszi előrejelzés ra: holtponton a növekedés EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Őszi előrejelzés 2011 2013-ra: holtponton a növekedés Brüsszel, 2011. november 10. Megállt az uniós gazdasági fellendülés. Az erősen megrendült bizalom hatással van a beruházásokra

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. COM(2012) 317 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Magyarország 2012 2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

Tóth G. Csaba: Összefoglaló a magyar költségvetési szabályokról

Tóth G. Csaba: Összefoglaló a magyar költségvetési szabályokról Tóth G. Csaba: Összefoglaló a magyar költségvetési szabályokról A tavaly kiegészített adósságképlettel együtt jelenleg négy különböző nemzeti szintű költségvetési szabály határozza meg a fiskális politika

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet/8. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

A visegrádi négyek gazdaságpolitikája

A visegrádi négyek gazdaságpolitikája Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben Kutatóműhely 3920-1/2016/FEKUT (EMMI) A visegrádi négyek gazdaságpolitikája Áttekintés

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.9.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/25 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2009. július 31.) a kormányzati pénzügyi statisztikáról (átdolgozás) (EKB/2009/20)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

Babos Dániel Kicsák Gergely: Historikusan alacsony lehet a hiány 2016-ban

Babos Dániel Kicsák Gergely: Historikusan alacsony lehet a hiány 2016-ban Babos Dániel Kicsák Gergely: Historikusan alacsony lehet a hiány 2016-ban Az MNB szeptemberi Inflációs jelentése alapján idén minden korábbinál alacsonyabb, 1,4-1,5 százalék lehet a költségvetés GDP-arányos

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben