AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 INDOKOLÁS 1. Az Európai Tanács június 17-i amszterdami ülésén a Szerződés alapelveivel és eljárásaival összhangban elfogadta a Stabilitási és Növekedési Paktumot júniusában mindazonáltal az Európai Tanács megállapította, hogy az uniós pénzügypolitikai keretszabályozások terén nagyobb fokú átláthatóságra és nemzeti felelősségre, valamint ezen előírások és szabályok jobb végrehajtására van szükség. A Bizottság szeptember 3-án közleményt adott ki a gazdasági kormányzás erősítéséről és a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának pontosításáról, amelyben meghatározta a Stabilitási és Növekedési Paktum jövőbeni felépítésének fő irányát és javaslatot tett a paktum gazdasági alapjának és hitelességének megerősítésére, valamint megvalósításának javítására. A Bizottság közleményét követően a Tanács és a Bizottság vitát indított azzal a céllal, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum reformját illetően konszenzusra jussanak. A Tanács március 20-án elfogadta A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának javításáról szóló jelentést. Jelentésében a Tanács kiemelte, hogy szükség van a pénzügypolitikai keret alkalmazása és a nemzeti felelősség javítására, a paktum gazdasági alapjainak megerősítésére és hatékonyságának fokozására a prevenció és a korrekció területén egyaránt, az államháztartás hosszú távú teherbíró-képességének fenntartására, a növekedés ösztönzésére, valamint az elkövetkező generációk túlzott megterhelésének elkerülésére március i ülésén az Európai Tanács elfogadta ezt a jelentést, kinyilvánítva, hogy az aktualizálja és kiegészíti az 1466/97/EK és 1467/97/EK tanácsi rendeletekből, valamint az Európai Tanács Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozó, július 7-i állásfoglalásából álló Stabilitási és Növekedési Paktumot. A március i ülés elnökségi következtetéseiben az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy a tanácsi jelentés szellemében készítsen módosítási javaslatokat a tanácsi rendeletekhez. 2. A Bizottság szem előtt tartotta a Tanács meglévő rendeleteken végrehajtandó változtatások minimalizálására irányuló törekvését. Az Európai Tanács által jóváhagyott megállapodás teljeskörű végrehajtásának biztosítása érdekében törvényi változtatások csak elengedhetetlenül szükséges esetekben kerültek bevezetésre. Az 1467/97/EK rendelet módosítási javaslata bevezeti a Tanács jelentésében explicit módon előírt négy változtatást, különös tekintettel a súlyos gazdasági hanyatlás meghatározására, az egyéb lényeges tényezők meghatározására és szerepére, a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretein belül meghozandó intézkedések határidejének meghosszabbítására, valamint a folyamat egyes lépései megismétlésének lehetővé tételére, különös tekintettel a 104. cikk (7) bekezdésében szereplő ajánlásokra, ill. a 104. cikk (9) bekezdésében szereplő közleményekre. Az 1467/97/EK rendeletre vonatkozóan e módosítások mellett bevezetésre kerül néhány, főként technikai jellegű, a tanácsi jelentéssel való összhang biztosítását és a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának megkönnyítését célzó módosítás. A jövőben a határidő, amelyen belül a Tanácsnak a 104. cikk (6) bekezdésének megfelelően döntést kell hoznia a túlzott hiány fennállásáról, nem a 3605/93/EK HU 2 HU

3 rendeletben rögzített jelentéstételi határidőkhöz kapcsolódik, hanem a 104. cikk (3) bekezdésének megfelelő jelentés Bizottság általi elfogadásával kezdődik. Ezzel kiküszöbölésre kerülnek azok az esetek, amelyekben a költségvetési adatokat a Bizottság (Eurostat) nem érvényesítette röviddel a 3605/93/EK tanácsi rendeletben rögzített jelentéstételi határidőt követően. További indok a határidő megváltoztatására, hogy esetenként a Bizottságnak több időre van szüksége a 104. cikk (3) bekezdése szerinti jelentések elkészítéséhez annak érdekében, hogy a Szerződés 104. cikk (3) bekezdésében említett egyéb lényeges tényezők hatását megfelelő módon figyelembe vegye. Ezen felül, tekintettel az 1467/97/EK rendelet módosításaira, a 3605/93/EK rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdésében rögzített jelentéstételi határidő és a szankciók bevezetéséről szóló döntés közötti, maximum 10 hónapos időszakot hozzá kell igazítani az eljárás valamennyi lépésének módosított határidejéhez, megteremtve a lehetőséget a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő módosított ajánlások, illetve a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő módosított közlemények közzétételére. 3. Néhány, az Európai Tanács által megállapodott változtatáshoz nincs szükség az 1467/97/EK rendelet módosítására. A Bizottság magatartási kódexet állít össze e változások végrehajtásához. Ez rögzíti, hogy a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretein belül a Bizottság és a Tanács hogyan tudja valamennyi költségvetési értékelése során megfelelő módon figyelembe venni a nyugdíjrendszer reformjának a fent említett tanácsi jelentés 3.4. szakaszával összhangban lévő megvalósítását. HU 3 HU

4 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke (14) bekezdése második albekezdésére, tekintettel a Bizottság javaslatára 1, tekintettel az Európai Parlament véleményére 2, tekintettel az Európai Központi Bank véleményére 3, mivel: (1) A Stabilitási és Növekedési Paktum eredetileg a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletből 4, a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, június 17-i 1467/97/EK tanácsi rendeletből 5, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló, június 17-i állásfoglalásból 6 állt. A Stabilitási és Növekedési Paktum bizonyította hasznosságát a költségvetési hiány rögzítésével, miközben hozzájárult a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez szükséges, alacsony inflációs rátával és kamatszinttel jellemezhető, magas fokú makroökonómiai stabilitáshoz. (2) március 20-án a Tanács elfogadta A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának javításáról szóló jelentést, melynek céljai a következők: a pénzügypolitikai keret alkalmazásának javítása és a nemzeti felelősség növelése a paktum gazdasági alapjainak megerősítése és hatékonyságának fokozása révén, mind a prevenció, mind a korrekció területén; az államháztartás hosszú távú teherbíróképességének fenntartása; a növekedés ösztönzése; valamint az elkövetkező generációk túlzott megterhelésének elkerülése. A jelentést március 23-i ülésén HL C [] HL C [] HL C [] HL L 209, , 1. o. HL L 209, , 6. o. HL C 236, , 1. o. HU 4 HU

5 az Európai Tanács következtetéseiben 7 elfogadta és kinyilvánította, hogy az aktualizálja és kiegészíti a Stabilitási és Növekedési Paktumot. (3) A Stabilitási és Növekedési Paktumot meg kell erősíteni, végrehajtását pontosítani kell a gazdaságpolitikák koordinálásának és ellenőrzésének javítása érdekében. Ennek során megfelelő módon figyelembe kell venni a változó körülményeket, különös tekintettel a 25 tagú Közösségek megnövekedett gazdasági heterogenitására és a várható demográfiai változásokra. (4) Az 1467/97/EK rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása kapcsán megállapodott javítások teljeskörű alkalmazását. (5) A súlyos gazdasági hanyatlásból eredő, a referenciaértéket túllépő kivételes többlet koncepcióját felül kell vizsgálni. Ennek során megfelelő módon figyelembe kell venni az Európai Unió megnövekedett gazdasági heterogenitását. (6) Pontosítani kell valamennyi egyéb fontos, figyelembe veendő tényező definícióját és alkalmazási területét. A Bizottság jelentésének megfelelő módon tükröznie kell a gazdasági helyzet középtávú alakulását (különös tekintettel a potenciális növekedésre, az uralkodó konjunkturális körülményekre, a lisszaboni menetrendhez kapcsolódó politikák megvalósítására, és a K+F és innováció ösztönzésére irányuló politikákra), valamint a középtávú költségvetési pozíciókat (különös tekintettel a kedvező időszakok pénzügyi konszolidációra irányuló törekvéseire, az adósságállomány fenntarthatóságára, a közberuházásokra, és az államháztartás általános minőségére). Ezen felül megfelelő módon figyelembe kell venni minden olyan egyéb tényezőt, amely az érintett tagállamok véleménye szerint lényeges a referenciaérték túllépésének teljeskörű minőségi értékeléséhez. Ebben az összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi szolidaritás támogatására és az európai politikai célok, nevezetesen Európa egyesítésének elérésére irányuló költségvetési törekvések növelésére, ill. magas szinten tartására, amennyiben azok hátrányos hatással vannak valamely tagállam gazdasági növekedésére és pénzügyi terheire. (7) A jövőben a határidő, amelyen belül a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésének megfelelően döntést kell hoznia a túlzott hiány fennállásáról, nem az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet 8 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében rögzített jelentéstételi határidőkhöz kapcsolódik, hanem a Bizottság jelentésének elfogadásával kell kezdődjön, a 104. cikk (3) bekezdésének megfelelően. Ezzel kiküszöbölhetők azok az esetek, amelyekben a költségvetés statisztikai adatait a Bizottság (Eurostat) nem érvényesítette röviddel a 3605/93/EK rendeletben rögzített jelentéstételi határidőt követően. Ezáltal a Bizottságnak több idő áll rendelkezésére a 104. cikk (3) bekezdése szerinti jelentések elkészítéséhez annak érdekében, hogy a Szerződés 104. cikk (3) bekezdésében említett egyéb lényeges tényezők hatását megfelelő módon figyelembe vegye. 7 8 Lásd az Európai Tanács március i ülése következtetéseinek 2. mellékletét. HL L 332., , 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 55., , 23. o.) módosított rendelet. HU 5 HU

6 (8) A Tanács eljárási határideje a túlzott hiány esetén követendő eljárás során hozandó döntésekre túlságosan rövid volt, azt meg kell hosszabbítani. (9) A túlzott hiány azonnali kiigazítása érdekében a túlzott hiánnyal küzdő tagállamoknak hatékony akciókat kell bevezetniük, és minden évben meghatározott minimális javulást kell elérniük az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől megtisztított, ciklikusan kiigazított nettó egyenlegben. (10) A tagállamoknak a hatékony akciók és intézkedések megtételére rendelkezésre álló maximális időszakot meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy az akciókat jobban be lehessen illeszteni a nemzeti költségvetési eljárásba, és világosabb intézkedés-csomagokat lehessen kidolgozni. (11) Amennyiben az érintett tagállam a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő ajánlásra, vagy a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő közleményre adott válaszként hatékony akciókat vezetett be, és a túlzott hiány Tanács által szabott határidőn belüli kiigazítását az államháztartás pénzügyi helyzetére jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események akadályozzák, lehetővé kell tenni a Tanács számára, hogy a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő módosított ajánlást, vagy a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő módosított közleményt tegyen közzé. (12) A jelenlegi, a 3605/93/EK rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdésében rögzített jelentéstételi határidő és a szankciók bevezetéséről szóló döntés közötti, maximum 10 hónapos időszak nem lenne összhangban az eljárás egyes lépéseinek módosított határidejével, és nem tenné lehetővé a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő módosított ajánlások, illetve a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő közlemények közzétételét. Éppen ezért a maximális időszakot hozzá kell igazítani a fenti módosításokhoz. (13) A fenti változások tükrében a túlzott hiány esetén követendő eljárás Egyesült Királyság esetében alkalmazandó, az 1467/97/EK rendelet mellékletében rögzített rendelkezéseket is módosítani kell. (14) Ezért a 1467/97/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Az 1467/97/EK rendeletet a következőképpen módosul: (1) a 2. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 2. Amikor a Tanács és a Bizottság a Szerződés 104. cikkének (3)-(6) bekezdéseivel összhangban értékel és arról dönt, fennáll-e a túlzott hiány, a referenciaérték súlyos gazdasági hanyatlásból származó túllépését a 104. cikk (2) bekezdés a) pont második francia bekezdése értelmében akkor tekinti kivételesnek, ha a referenciaérték túllépése negatív növekedési ráta, vagy egy hosszabb, a lehetséges növekedéshez képest nagyon alacsony növekedési rátájú időszak alatt felhalmozódott veszteség eredménye. HU 6 HU

7 3. A Bizottságnak a 104. cikk (3) bekezdésének megfelelő jelentés elkészítése során valamennyi egyéb lényeges tényezőt figyelembe kell vennie. A jelentésnek különösen megfelelő módon kell tükröznie a középtávú gazdasági és költségvetési pozíciókban bekövetkezett változást. A Bizottságnak azon tényezőket is megfelelőképpen figyelembe kell vennie, amelyeket a tagállamok nyilvánosan és a 3605/93/EK rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdésében rögzített jelentéstételi határidőtől számított egy hónapon belül a Bizottságnak javasolnak. 4. Amikor a Bizottság azt mérlegeli, hogy fennáll-e a túlzott hiány, vagy bekövetkezhet-e a 104. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kritérium nem teljesítése miatt, illetve amikor a Tanács arról dönt, hogy fennáll-e a túlzott hiány, csak akkor kell figyelembe venniük a 3. bekezdésben említett lényeges tényezőket, ha az általános költségvetési hiány közel marad a referenciaértékhez, és a referenciaérték túllépése ideiglenes. 5. Amennyiben a Tanács a 104. cikk (6) bekezdése alapján úgy döntött, hogy valamely tagállamban fennáll a túlzott hiány, a Bizottságnak és a Tanácsnak egyaránt figyelembe kell vennie a későbbi eljárási lépések során a 104. cikk (3) bekezdésében említett lényeges tényezőket. A Tanácsnak nem kell figyelembe vennie e lényeges tényezőket e rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében, illetve 5. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott esetekben, valamint a 104. cikk (12) bekezdésének megfelelő, a 104. cikk (6)-(9) és (11) bekezdéseinek értelmében hozott döntéseinek valamelyikét vagy mindegyikét visszavonó döntése során. (2) A 3. cikk a következőképpen módosul: (a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 3. A Tanács a túlzott hiány fennállásáról a 104. cikk (3) bekezdésével összhangban lévő jelentés Bizottság általi elfogadásától számított két hónapon belül, a 104. cikk (6) bekezdésével összhangban határoz. Amennyiben úgy határoz, hogy a túlzott hiány fennáll, a Tanács a 104. cikk (7) bekezdésével összhangban egyidejűleg ajánlásokat is tesz az érintett tagállamoknak (b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 4. A Tanács a 104. cikk (7) bekezdésével összhangban tett ajánlása legfeljebb hat hónapos határidőt állapít meg az érintett tagállam által meghozandó hatékony intézkedésre. A Tanács ajánlása a túlzott hiány kiigazítására is megállapít egy határidőt, amelyet az annak megállapítását követő évben kell teljesíteni, kivéve ha különleges körülmények állnak fenn. Az ajánlásban a Tanács előírja a tagállamnak az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől megtisztított, ciklikusan kiigazított nettó egyenlegében elérendő éves minimális javulást a túlzott hiány ajánlásban szereplő határidőn belüli kiigazításának biztosítása érdekében. 5. Amennyiben az érintett tagállam a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő ajánlásnak megfelelően hatékony akciókat vezetett be, és az ajánlás elfogadását követően az államháztartás pénzügyi helyzetére jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács a Bizottság ajánlása alapján határozhat egy, a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő módosított ajánlás elfogadásáról. Ez a módosított ajánlás egy évvel meghosszabbíthatja a túlzott HU 7 HU

8 hiány kiigazításának határidejét. A Tanácsnak különösen figyelembe kell vennie, hogy az érintett tagállam megtette-e az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől megtisztított, ciklikusan kiigazított nettó egyenlegében előírt éves minimális javulás elérését célzó hatékony intézkedéseket. A Tanácsnak értékelnie kell ajánlásában az államháztartás pénzügyi helyzetére jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események fennállását a gazdasági előrejelzésekhez képest. (3) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép: 5. cikk 1. A Tanácsnak azon határozatait, amelyekkel a 104. cikk (9) bekezdésével összhangban az érintett résztvevő tagállamot felszólítja, hogy hozzon intézkedéseket a költségvetési hiány csökkentésére, a Tanácsnak attól a határozatától számított két hónapon belül kell meghoznia, amely megállapította, hogy a 104. cikk (8) bekezdésével összhangban nem hoztak hatékony intézkedést. A közleményben a Tanács előírja a tagállamnak az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől megtisztított, ciklikusan kiigazított nettó egyenlegében elérendő éves minimális javulást a túlzott hiány közleményben szereplő határidőn belüli kiigazításának biztosítása érdekében. 2. Amennyiben az érintett tagállam a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő közleménynek megfelelően hatékony akciókat vezetett be, és a közlemény elfogadását követően az államháztartás pénzügyi helyzetére jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács a Bizottság ajánlása alapján határozhat egy, a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő módosított közlemény elfogadásáról. Ez a módosított közlemény egy évvel meghosszabbíthatja a túlzott hiány kiigazításának határidejét. A Tanácsnak különösen figyelembe kell vennie, hogy az érintett tagállam megtette-e az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől megtisztított, ciklikusan kiigazított nettó egyenlegében előírt éves javulás elérését célzó hatékony intézkedéseket. A Tanácsnak értékelnie kell közleményében a költségvetés helyzetére jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események fennállását a gazdasági előrejelzésekhez képest. (4) A 6. cikk második mondatában a két hónappal szavak helyébe a négy hónappal szavak lépnek. (5) A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép: 7. cikk Ha egy résztvevő tagállam nem a Tanács 104. cikk (7) és (9) bekezdése szerint egymást követően hozott határozataival összhangban jár el, a Tanácsnak a 104. cikk (11) bekezdésével összhangban szankciót megállapító határozatát a 104. cikk (3) bekezdése szerinti jelentés Bizottság általi elfogadásától számított tizennégy hónapon belül kell meghoznia. Abban az esetben, amikor e rendelet 3. cikkének (5) bekezdése, vagy 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a tizennégy hónapos határidő annak megfelelően módosul. Gyorsított eljárást kell alkalmazni az olyan szándékosan tervezett költségvetési hiány esetén, amelyet a Tanács túlzottnak minősít. HU 8 HU

9 (6) A 9. cikk a következőképpen módosul: (a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 2. Azon időszak, amely alatt az eljárást felfüggesztik, nem számít bele sem az e rendelet 7. cikkében említett időszakba, sem a 6. cikkében említett időszakba. (b) A rendelet a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 3. Az e rendelet 3. cikk (4) bekezdésének első mondatában említett időszak lejártát követően, valamint a 6. cikk második mondatában említett időszak lejártát követően a Bizottságnak értesítenie kell a Tanácsot arról, hogy a hozott intézkedéseket elegendőnek tekinti-e a túlzott hiány Tanács által szabott határidőn belüli kiigazításához szükséges előrelépés biztosításához, feltéve, hogy teljes mértékben megvalósításra kerülnek, valamint hogy a gazdasági helyzet az előrejelzéseknek megfelelően alakul. A Bizottság nyilatkozatát közzé kell tenni. (7) A 104c. cikkre való hivatkozások helyébe a rendelet teljes szövegében a 104. cikkre való hivatkozás lép. (8) Az 1467/97/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése utáni huszadik napon lép hatályba. E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HU 9 HU

10 Melléklet Az Egyesült Királyságra alkalmazandó határidők 1. A tagállamok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, amikor a Tanács az e rendelet 2., 3., és 4. szakaszában szereplő határozatokat meghozza, figyelembe veszi az Egyesült Királyság költségvetési évének eltérését a költségvetési évtől azzal a céllal, hogy az Egyesült Királyság vonatkozásában költségvetési évének olyan pontján hozzon határozatokat, amely hasonló ahhoz, amelyen más tagállamok esetében határozatokat hoz vagy fog hozni. 2. A következő I. oszlopban meghatározott rendelkezéseket felváltják a II. oszlopban meghatározott rendelkezések. I. oszlop II. oszlop a megállapítását követő évben a megállapítását követő költségvetési évben (3. cikk (4) bekezdés) "az előző évi" "az előző költségvetési évi" (12. cikk (1) bekezdés) HU 10 HU

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 245 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2015) 112 final} HU HU Ajánlás A

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.31. COM(2016) 319 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 265 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Luxemburg 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. COM(2012) 317 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Magyarország 2012 2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.17. COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI HATÁROZAT (2004. július 9.) a juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Németország évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Németország évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 355 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Németország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Németország 2012 2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29 2006.10.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29 A BIZOTTSÁG 1572/2006/EK RENDELETE (2006. október 18.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.16. COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika)

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 30. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 30. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0236 (COD) 11309/1/16 REV 1 PECHE 279 CODEC 1072 PARLNAT 264 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE)

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7801/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 177 AGRIFIN 34 AGRIORG 28 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovákia évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovákia évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 375 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovákia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Szlovákia 2012 2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 338 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2016. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 42. cikkének (14) bekezdése értelmében annak meghatározásáról, hogy az eszközök vagy kötelezettségek rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Az átvétel dátuma: június 1. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: június 1. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 1. (05.06) (OR. en) 10535/12 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató UEM 119 ECOFIN 454 SOC 437 COMPET 331 ENV

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Hollandia évi nemzeti reformprogramjáról. és Hollandia évi stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Hollandia évi nemzeti reformprogramjáról. és Hollandia évi stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 420 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Hollandia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Hollandia 2014. évi stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Hollandia évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Hollandia évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 339 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Hollandia 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3.

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.23. COM(2009)642 végleges 2008/0221 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.2. COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról

Részletesebben

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium Az Európai Unió jelenlegi kihívásai A gazdasági válság kezelésére kidolgozott átfogó uniós gazdaságpolitikai intézkedéscsomag dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0319 (NLE) 14148/16 AGRI 595 AGRIORG 95 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2014.4.14. JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE a líbiai helyzetre tekintettel

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/7

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/7 2009.9.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/7 A BIZOTTSÁG 793/2009/EK RENDELETE (2009. augusztus 31.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2009. január 15. Tárgy: Javaslat A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben