ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELNÖKI ÉS FŐTITKÁRI KÖZÖS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 É S F Ő T T K Á R ELNÖK ÉS FŐTTKÁR KÖZÖS BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG, A VÁLASZTOTT TSZTSÉGVSELŐK ÉS A HVATAL ÉV MUNKÁJÁRÓL A LÁTHATÓ KAMARA PROGRAMJÁNAK ELSŐ 4 ÉVÉNEK VÉGÉN BUDAPEST, FEBRUÁR H B u d a p e s t, S z a l a y u. 7. E - m a i l : u g y f e b p b a r. h u T e l. : F a x : w w w. b p b a r. h u

2 TARTALOM S T 1.1 Pénzügyi és gazdasági válság Létszámhelyzet... 6 (a) A teljes nyilvántartotti létszám... 6 (b) Ügyvédjelöltek... 7 (c) rodák Egyes jogszabály-módosítások Érdekvédelem... 8 (a) jogalkotás... 8 (b) bírói jogalkalmazás... 9 (c) cégügyek... 9 (d) ingatlanügyek... 9 (e) egyedi ügyvédi jogsérelmi panaszok A tavalyi év legjelentősebb projekt-kihívásai a) elektronikus archiválás b) az új adórendszer fenyegetése c) a pénzmosás elleni ügyvédi kötelezettségekkel összefüggő teendők Az ügyvédekre vonatkozó szabályozás változása és lehetséges jövőbeli irányai Az ügyvédi tevékenységek bővítésének eddig megvalósult új lehetőségei A kirendelt ügyvédi rendszerek és a tisztességes ügyvédi díj A büntető kirendelések problematikája A jogi segítségnyújtói rendszer Tagdíjak A BÜK pénzügyeinek átláthatósága (a) A változások köre és módszertana (b) Tiszteletdíjak (c) Jutalmazás (d) Munkavállalók természetbeni juttatásai (e) Megbízási és vállalkozói szerződések és díjak (f) Az ellenőrző bizottság és az elnökség szerepe Egyéb jellemző adatok Rendszeres elnökségi ülések munkatervek Főbb napirendek Szakmai munkacsoportok, projekt-teamek ülései Ügyvédjelölti perbeszédverseny Hivatalvezetői munkaértekezletek Vezetőségi ülések Állomány-értekezletek Áttérés az elektronikus közigazgatási ügyintézésre Gazdálkodás (a) Személyi változások (b) Év közbeni, előre nem látható és nem tervezett változások gazgatási ügyintézés BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 2

3 (a) Az ügyvédi felvételi ügyek száma és tárgyai.... S T 29 (b) A szünetelési, lemondási ügyek száma és tárgyai (c) Ügyvédjelölti felvételi ügyek száma és tárgyai d) A JÜB-rendszer alkalmazása e) gazolványcsere f) az elektronikus ügyintézés első számadatai A Felvételi Bizottság tevékenysége Az ügyvédi és ügyvédjelölti létszám adatok Az ügyvédjelölti jogviszony megszűnésének nyilvántartásával kapcsolatos nehézségek Tagság igazgatási úton történő törlése (a) tagdíj-nemfizetés (b) ügyvédi felelősségbiztosítás hiánya (c) megfelelő irodahelyiség hiánya Az ügyvédi tevékenység szervezeti formáit érintő igazgatási ügyek Pesti Ügyvéd Honlap Elektronikus hírlevél Központi postafiók - avocat.hu Könyvtár Kamarai rendezvények, konferenciák Kamarai adótanácsadás Kedvezményes vásárlói kártya PenalNET program Ügyvédi fénymásoló Számítógép-használat és hálózatnélküli internet-elérés a kamarában Az elmúl négy évről A évi célkitűzések: (a) évi célkitűzéseink között szerepelt, hogy: (b) A célkitűzések teljesítése Fontosabb események Meghívások - előadások Tervek, kezdeményezések Társasági élet Sportélet Nyugdíjasaink Új protokoll és oktatóterem kialakítása a főépületben Szerverszoba kialakítása A Székház további területeinek birtokba vétele A pincehasználati viszonyok újrarendezése a társasházzal BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 3

4 Tisztelt Hölgyeink és Uraink, Tisztelt Kollégák! S T A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és főtitkára közösen tájékoztatja Önöket a év fontosnak tartott eseményeiről, az elnökség, a választott tisztviselők és a hivatal munkája egy részéről és visszatekint a Látható Kamara négy éves programjának megvalósítására. Területükről külön beszámolókban szólnak az egyes bizottsági elnökök is. A közgyűlésen szóbeli beszámolóink tehát e dokumentum anyagait felhasználják és az elnöki, illetve a főtitkári szóbeli beszámoló ehhez képest kiegészítő jellegű lehet. A főtitkár 45 év kamarai szolgálata után most búcsúzik, az elnök pedig 4 nagyszerű év után von mérleget, hogy esetleges újraválasztása esetén hasznosíthassa majd eddigi tapasztalatait. Köszönjük kartársaink bizalmát, aggódó és néha kritikus, de mindig konstruktív támogatását. Köszönjük az elnökségnek és a ciklus választott tisztségviselőinek az odaadó segítséget. A kamara többi segítőjének és munkatársának a fegyelmezett, hatékony munkát. Hitünk és meggyőződésünk szerint egy új arcát kereső, küzdő és feljövő kamarát sikerült közös munkánkkal felépítenünk. És egy szeretve tisztelhető kamarát szeretnénk a jövőben is látni. Derülátók vagyunk. Az 1945 áprilisában kivégeztetett német evangélikus teológus, Dietrich Bonhoeffer szerint az optimizmus nem azt a passzívan dédelgetett elképzelést jelenti, hogy minden jól fog történni, vagy jóra fog fordulni, hanem azt, hogy a jövőt nem engedjük át az ellenségnek. S ehhez ifj. Bibó stván rögtön hozzáfűzi, hogy ellenség alatt nem a politikai vagy szakmai ellenfél értendő, hanem a gonoszságnak, a ravaszkodásnak és a butaságnak az az amorf szövetsége, amelynek időnkénti megjelenésével saját történelmünkben és társadalmunkban is mindnyájan találkoztunk és találkozunk. Az ügyvédségünk története arra bizonyság, hogy ez a fajta optimizmus nem alaptalan. Már csak azért sem, mert a magyar ügyvédtársadalom tapasztalásból tudja, hogy hazánk fejlődésének egyensúlyához, a demokrácia állandó és fejlődő fenntartásához az igazságszolgáltatás egyensúlya az egyik legfontosabb garancia. S ebben eltagadhatatlan és létfontosságú szerepe van a mindenkori magyar ügyvédségnek. Nem csak magunkért, nem csak az ügyvédségért, nem csak saját hivatásrendünkért, hanem az ország egészéért is felelősséget viselünk. Foglalkozzunk hát akár milyen szintű és rangú ügyeinkkel: érdekvédelemmel, törvényértelmezéssel, kamarai nagyobb és kisebb dolgainkkal, gondolkodásunkban, szakmai döntéseinkben, megnyilatkozásainkban és döntéseinkben, s leginkább: hivatásrendünk egységének és kellő méltóságának megőrzése érdekében, ezt soha nem szabad szem elől tévesztenünk. És azért sem, mert a kar a közéleti turbulenciák lassan fél emberöltőnyi korszakában a szakma szervezete tudott maradni és a pártpolitikai küzdelmeket képes volt a kamara falain kívül rekeszteni. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 4

5 1.1 Pénzügyi és gazdasági válság 1. A KAR HELYZETE S T A globális pénzügyi és gazdasági válság második esztendeje már látható hatásokat gyakorolt a budapesti ügyvédségre. Általános tapasztalat, hogy minden tevékenységi területen és szolgáltatási szegmensben fokozott árérzékenység jelent meg, azaz az ügyvédi szolgáltatások árai csökkentek. Bizonyos ágazatok, mint az ingatlan, az autóipar és környéke, a médiához kötődő hirdetés és tartós fogyasztási cikkek forgalmazása, gyártása stb. visszaesése, az e területen dolgozó ügyvédekre felemás, de általában negatív hatással volt. Megnőtt a jogviták, behajtások, munkaügyi viták, csőd- fizetésképtelenségi ügyek és az ezzel összefüggő cégügyek száma. Az év első felében lassult, néhol egyenesen leállt, azóta lassan ismét mozdulni látszik az ingatlanforgalom, a vállalatfelvásárlás és az ehhez kapcsolódó minden ügyvédi tevékenység. A nagy és közepes ügyvédi működések létszámcsökkentéseket, jövedelemcsökkentéseket hajtottak végre, a kisebb ügyvédi tevékenységek is szorosabbra húzták a nadrágszíjat. Nagyon sokan kényszerültek profilváltásra, új ismereteket megtanulni, új ügyfeleket keresni vagy ügyfeleiket más tudáskészlettel, szolgáltatással kiszolgálni. Az év második felére érezhető volt, hogy általában több a munka és a válság bizonyos új területeket is megnyitott, de alacsonyabb díjakért és többet kell dolgozni. A díjak várhatóan a válság után is lent maradnak és csak a kivételes szaktudást igénylő, vagy magas presztízsértékkel bíró szolgáltatások számíthatnak régi díjaikra. Szervezeti oldalon látható volt a nagy nemzetközi irodák kivonulásának felgyorsulása, illetve közülük egyesek átmeneti zsugorodása. A távozó külföldiek azonban továbbra is a legjobb barát politikáját folytatják volt hazai partnereikkel smereteink szerint ma Magyarországon csak négy-öt ügyvédi formáció dolgozik 40 jogásznál többel, ami rontja esélyeinket atekintetben, hogy Budapest megverje Bécset és Prágát (esetleg Varsót) a regionális ügyvédi központ szerepéért folytatott harcban, melyben történelmi versenyelőnyeink vannak. A budapesti kar szakmai ereje nemzetközi összehasonlításban változatlanul erős, ami a magasabb létszám és a szélesebb elterjedtségű nemzetközi metodikák, jobb szaknyelvi színvonal és a jó nemzetközi elismertség, hírnév eredménye. A kilátástalan és alkotmányos okoknál fogva korlátozásokkal nem szabályozható létszámhelyzet is elősegítette, hogy a hagyományos, azaz társasági jogi, lakossági, ingatlan és családjogi praxisokat folytató ügyvédek, illetve bizonyos földrajzi területek ügyvédjei (peremkerületek) helyzete relatíve rosszabbá vált, az ügyek számának csökkenése és az ügyvédi munkadíjak jelentős zuhanása következtében. Azok, akik más ügyvédekkel működtek együtt, szintén számíthattak arra, hogy kevesebb helyettesítési munkát fognak kapni. Általánosságban kijelenthető, hogy az idősebb ügyvédi korosztályokat sújtotta a nagyobb visszaesés, míg az informatikailag gyakorlottabb, idegen nyelveket beszélő kollegák nagyobb része jobban birkózik a nehézségekkel. Ma a szegény, elesett ügyvéd már nem tipikusan vidéki, hanem inkább budapesti jelenség. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 5

6 A kar helyzetét alapvetően rengetheti meg a kellő normavilágosságot nélkülöző, S T januárjában hatályba lépett új adóztatási rendszer, mely teljes bizonytalanságot Ü hozott a G Y V É D hétköznapokba, a tevékenységre jellemző kereset, valamint a tevékenység piaci értéke, adó- és járulékjogi (tisztázatlan) fogalmainak bevezetésével. Nem csökkentek az ügyvédeket, mint vállalkozókat sújtó adminisztratív terhek. Kifejezetten munkát generáló hatást hoztak a Cégtörvény egyes módosításai (ügyvezetői munkaviszony, összeférhetetlenség, külföldiek adószáma), a Számviteli törvény egyes változásai, az ngatlan-nyilvántartási törvényt érintő Alkotmánybírósági határozat. 1.2 Létszámhelyzet évben a létszámnövekedés lelassult. Az új felvételek száma 371 volt, szemben a évi 415-tel. Az aktív ügyvédeknél nettó létszám növekedés 141 fő (5417/5276) Stagnál az új szünetelések (176/174), lemondások (81/84) és igazgatási úton történő tagságmegszüntetések (16/22) száma. Kevesebben is távoztak a karból, mint egy évvel korábban (133/149). (a) 2008 gazgatási úton 22 Átjegyzés 14 Kizárás 2 Alkalmazott ügyvéd lett 0 Lemondás 84 Elhalálozás 27 Összesen gazgatási úton 16 Átjegyzés 9 Kizárás 8 Alkalmazott ügyvéd lett 1 Lemondás 81 Elhalálozás 18 Összesen 133 A teljes nyilvántartotti létszám A teljes állomány ma 8428 fő, az aktív 7543 fő, szemben az előző évi 7457 fővel. Tipus Teljes létszám Nő Férfi Szünetelő Beteg Felfüggesztett Ügyvéd Alkalmazott ügyvéd Külföldi jogi tanácsadó EU közösségi jogász Alk. EU közösségi Ügyvédjelölt Összesen: BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 6

7 Növekszik a nők aránya különösen a fiatalabb korosztályokban változatlanul S T erős az ügyvédjelölti beáramlás, és a kar új tagjainak kb. 60%-a továbbra is ügyvédjelöltből Ü válik G Y V É D ügyvéddé. (b) Ügyvédjelöltek Az ügyvédjelölteknél a hölgyek vannak többségben a ciklus kezdete óta ez a táblázat évközi állapotokat tükröz, amikor csúcs- és völgyidőszakok egyaránt megjelenhetnek, ezért jól szemlélteti az ügyvédjelölt létszám hullámzásait is). Ügyvédjelöltek Nő % Férfi % Össz % % % % % % % % 2288 (c) rodák Az ügyvédi irodák statisztikája mutatja, hogy változatlanul az egyéni praxisok száma a döntő és meghatározó. Ügyvédi irodák statisztikája Ügyvédi működési entitások összesen ,0% Társas (többszemélyes) irodák ,8% Egyszemélyes irodák ,5% Egyéni ügyvédek ,7% Egyszemélyes ügyvédi működések összesen: ,2% Alirodák száma 1084 Ügyvédi irodák tagok száma szerinti bontásban fős irodák fős irodák fős irodák 7 15 fő felett Egyes jogszabály-módosítások Az elmúlt évben a Polgári Perrendtartás több lépcsős újabb reformja nehezítette meg a rutinból történő pereskedést, a speciális per előkészítési szabályok, illetve a bizonyítékok feltárásának rendje megváltozásának révén. Míg ezek a rendelkezések a perek gyorsítására pozitív hatással lehetnek az alávetéses illetékességi szabályok megváltoztatása és a fizetési meghagyások kezelésének megoldatlansága továbbra is rossz szinten tartotta és tartja a 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 7

8 joghoz való hozzáférést. A közjegyzőknek a fizetési meghagyások kibocsátásába S T történt bevonása ezt a feszültséget csökkentheti. Ugyancsak jótékony hatása Ü lehet a Fővárosi G Y V É D Bíróságra történt jelentős számú új bíró kinevezésének, de ezen intézkedések hatását az elmúlt évben még nem érezhettük. Feszült figyelem kísérte a Polgári Törvénykönyv módosításával kapcsolatos jogalkotói munkát és az azzal összefüggő politikai vitákat. A Kamara a változásokról folyamatosan beszámolt és honlapján a májustól várhatóan hatályba lépő első két könyv rendelkezéseit elsajátítani segítő oktató anyagokat helyezett el, de ez a törvény a jövő évvel kapcsolatos jogbizonytalanság alapkérdéseit természetesen nem érinti. Az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos restriktív szabályok is újabb feladatok elé állítják a kart. Nem használt a magyar jogállamiság hírnevének a cégközzétételi díjakkal kapcsolatos szolgáltató váltást övező káosz, az ingatlan forgalomban bevezetett új APEH nyomtatványok bonyolultsága. A Kamara átmeneti győzelmével zárult az elektronikus térti-vevényről szóló törvény körüli, jog és érdekvédelmi jellegű regulációs vita, amikor az államelnök a BÜK érveinek felhívása mellett küldte vissza a törvényt a Parlamentnek. 1.4 Érdekvédelem A kamarának ez a központi jelentőségű feladata a kamara egész tevékenységét át kell szője. Amellett, hogy az oktatás, a panasz, a fegyelmi területek is hordoznak érdekvédelmi elemeket, ennek a leghatékonyabban a jogalkotás, a más kormányzati szervek különösen a jogalkalmazók szintjén kell működnie. Az év erőfeszítéseit a heti hírlevelek archív példányai, a Pesti Ügyvéd számai meggyőzően tükrözik, azokról rendszeresen beszámoltunk. (a) jogalkotás A kormányzati jogszabály-előkészítés partnere a Magyar Ügyvédi Kamara. A kialakult koordináció szerint egyes ügyekben azonban (elektronikus térti-vevény törvény, közbeszerzési törvény, cégeljárási csomagok, igazgatási szolgáltatási-díj, adatvédelmi ügyek, egyes adójogszabályok) kamaránk vállalta a szakmai munka oroszlánrészét. A tárcák által megküldött tervezetekre a tagság figyelmét felhívtuk és köröztettük az elnökség tagjainak, akik észrevételekkel, vagy szakértői munkával álltak rendelkezésre. Ha a javaslat parlamenti szakban volt, egyéni képviselői indítványokat szövegeztünk és a frakcióknál eljártunk azok támogatása iránt. Így történt az ügyvédi törvény módosításakor, amikor a jelöltfoglalkoztatási korlátokkal szemben léptünk fel, valamint az adótörvények esetében is. A köztársaság elnök szakmai anyagainkra hivatkozva küldött vissza törvényt a parlamentnek, nyomatékosan ajánlva a kamarával folytatandó szakmai egyeztetést. Sor került alkotmánybírósági panaszok beadására, melyek elbírálása folyamatban van. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 8

9 A jogalkotás szintjén orvosolandó érdekvédelmi feladat a kirendelési díjak S T emelése mellett a polgári bíróságok által megítélt perköltséggel kapcsolatos, Ü a bírói mérlegelés G Y V É D által kialakított következetlenségek és asszimmetriák kezelése. Nemcsak a közigazgatási eljárásokban megállapított munkadíjak irreálisan alacsonyak, de sokszor kérdéses a szerződött munkadíjaktól való bírói eltérések indokoltsága is. (b) bírói jogalkalmazás A konkrét panaszok hatékonyabb orvoslásával kecsegtetett az intézményvezetőkkel kiépített személyes kontaktusokon alapuló sérelemkezelés. Az elnök rendszeresen találkozott vagy tartott kapcsolatot a Fővárosi Bíróság elnökével, a gazdasági és a büntető kollégiumok vezetőivel. Ezzel összefüggésben oldódott meg fokozatosan a jegyzőkönyvek en történő küldésének először akadozó ügye (vidéken ez alig működik), a bírósági ügyvédi fénymásolás problémája, a kezelőirodákkal szembeni panaszok egy része. Csak remélni tudjuk, hogy a Fővárosi Bíróságra történt jelentős számú új kinevezéshez is volt közünk. (c) cégügyek Az cím beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A dr. Homoki Péter, dr. Lovrecz Éva és dr. Szűcs Gábor ügyvédek alkotta csapat a beérkezett 136 re azonnal válaszolt és a problémákat a cégbíróság kijelölt bíráival elektronikusan azonnal, továbbá személyes találkozókon vitatta meg. Ezzel a panaszok többszöröződése megelőzhetővé vált. A BÜK és a Cégbíróság szakmai kapcsolattartása mentes minden protokolláris sallangtól és mindkét fél megelégedésére működik. (d) ingatlanügyek A dr. Balogh Béla elnökségi tag kezdeményezésére intézményesült ingatlanszekció működése több joggyakorlati konferenciában öltött testet erről másutt beszámolunk. Dr. Bozsó Albert és dr. Tóth Ferenc László ügyvédek a év elején bevezetett APEH nyomtatvány anomáliái kapcsán folytatták következetes és némi eredményt is hozó harcukat. (e) egyedi ügyvédi jogsérelmi panaszok Csak néhány példa: a büntetés-végrehajtási intézetekben észlelt korlátozások. Az ügyvédi aláírás-mintával kapcsolatos nehézségek. A cégközzétételi díjak befizetése során észlelt rugalmatlanság. Ügyvédi irodákat botrányos ügyekkel való kapcsolatba hozó sajtóhíresztelések. A kirendelési díjak kifizetése során észlelt lassulások. stb. Ezen ügyek intézésében vagy elnöki interveniálásra került sor, vagy dr. Bérczes Róbert, és dr. Hegedűs László elnökhelyettesek jártak el. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 9

10 1.5 A tavalyi év legjelentősebb projekt-kihívásai a) elektronikus archiválás S T 2008-ban vált kötelezővé az ügyvédek számára az elektronikus okiratok archiválása. E kötelezettség teljesítésének sajnálatos akadályát képezte, hogy a piacon egy, az erre illetékes hatóság által minősített szolgáltató létezett csak (Microsec). A vonatkozó 114/2007. (X. 29.) GKM rendelet előírásainak történő gyakorlati megfelelés konkrét tartalma a mai napig kérdéses és kétséges. A BÜK ezt az abszurd helyzetet a honlapon elhelyezett az archiválási kötelezettséget ismertető anyagok közzétételével, és a Magyar Ügyvédi Kamara erre vonatkozó szabályozási tevékenységének támogatásával igyekezett orvosolni, enyhíteni. Kezdeményeztük a Magyar Ügyvédi Kamara nformatikai eseti bizottsága létrehozását, mely az elektronikus archiválással kapcsolatos kérdéseket prioritásként kezeli. A piacon megjelenő nem minősített szolgáltatók csupán az archiválást támogató adatmentési szolgáltatásokkal képesek az ügyvédek önjogú archiválási tevékenységét segíteni. E rendszernek legfőbb achilles-sarka, hogy az aláírás bélyegzők érvényessége 2 év alatt lejár és ezzel az okirat elveszíti hiteles jellegét. Mivel ebben az évben az első ilyen két esztendős periódusnak vége lesz, ügyvédek tömegei fognak egy olyan költséggel szembesülni (újbóli időbélyegzés), amire munkadíjat vagy költségtérítést az ügyféltől nem kértek, és amire jelenlegi vagy jövőbeli bevételeik képezhetnek fedezetet. Ez a gyakorlat nem igazságos és nem jogbiztonságos, ezért Kamaránk új elnökségének egyik kiemelt feladata kell legyen, hogy e problémára hatékonyan és gyorsan segítse tagjait megfelelő megoldást találni. b) az új adórendszer fenyegetése Nem csökkentek az ügyvédeket, mint vállalkozókat sújtó adminisztratív terhek, de a kar helyzetét alapvetően rengetheti meg a kellő normavilágosságot nélkülöző, januárjában hatályba lépett új adóztatási rendszer. A személyi jövedelemadó kategória, a tevékenységre jellemző kereset és a járulékjogi fogalom, a tevékenység piaci értéke dolgában a jogszabály-előkészítés normál menetében az első pillanattól kezdve megtettük észrevételeinket. Ezek megalapozásához felhasználtuk médiumainkat, az elektronikus hírlevelet, a honlapot és a Pesti Ügyvédet is. A kamara elnöke csaknem 20 sajtónyilatkozatban, interjúban jelölte meg a jogszabály-előkészítés adott pillanatában észlelt aggályokat és fogalmazott meg javaslatokat, köztük országgyűlési bizottságokhoz benyújtott, képviselői módosító indítvány formájában is. A pénzügyminiszterrel adótanácsadói közreműködéssel lefolytatott személyes találkozót írásos előkészítés előzte meg. A szeptemberre kialakult normaszövegben viszont már látható volt, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a KSH, vagy más, nyilvánosan elérhető adatbázis adataival nem támogatott, fedett foglalkozások és tevékenységek esetében a tevékenységre jellemző kereset illetve a tevékenyég piaci értéke kategóriái ránk, ügyvédekre nem lesznek 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 10

11 egykönnyen alkalmazhatóak. A konkrét kifejtett aggályokat, ismételten S Ta szakmai nyilvánosság és a jogszabály-előkészítő minisztérium, és maga a miniszter Ü elé tártuk. G Y V É D Azt kértük, hogy ügyvédek esetében fogadják el a minimálbér, vagy ahhoz kapcsolt átalány bevallásainkat, és aki ezzel nem ért egyet, hadd tegyen saját maga által megállapított és szükségképpen majd saját maga által megvédendő adóalapról bevallást. Mivel a szakmai érvek előadása, a konzultációs, törvénymódosítás-kezdeményezési és a szakmai nyilvánosságokat felhasználó törekvések nem vezettek eredményre, a Magyar Ügyvédi Kamarával és a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával együtt közös kérelemmel fordultunk az Alkotmánybírósághoz a tevékenységre jellemző keresettel összefüggő alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítése iránt. A kamarában pedig teltházas szakmai felkészítő konferenciákat, kerekasztal megbeszéléseket szerveztünk és a kamara honlapján létrehozott külön információs adatbázissal tájékoztatjuk tagjainkat az aktuális fejleményekről. c) a pénzmosás elleni ügyvédi kötelezettségekkel összefüggő teendők A pénzmosás elleni szabályok ügyvédekre történő túlzó kiterjesztése és az ügyvédi titok alapértékeit sértő rendelkezései ellen a hazai és a nemzetközi ügyvédszervezetek folyamatos és szívós küzdelmet folytatnak. Ebből mi is kivesszük a részünket. Részt veszünk a nemzetközi ügyvédszervezetek előkészítő munkáiban és adatszolgáltatással, szakmai észrevételekkel támogatjuk erőfeszítéseiket. A tételes jogi előírásoknak azonban meg kell felelnünk és nem adhatunk az ügyvédi tevékenységgel, az ügyvédi titokkal szemben olyan támadási felületet, mely akár az adminisztratív, akár az érdemi kötelezettségekkel kapcsolatos esetleges mulasztásokra támaszkodik. Jogalkotói mulasztás folytán a törvényi határidőt jóval követően nyílt csak lehetőség a pénzmosással kapcsolatos előírások implementálására. A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése által elfogadott szabályzatot az igazságügyért felelős miniszter késve hirdette ki, ezért tagjainkkal közöltük, hogy az adminisztratív szabályok időközi elmulasztása miatt a Budapesti Ügyvédi Kamara nem fog fegyelmi felelősségre vonást alkalmazni. A szabályzat kihirdetését követően azonban szükségessé és sürgetővé is vált, hogy az egyszerűsített szabályok alá tartozó ügyvédi irodák eleget tegyenek a minta szerinti, saját szabályzataik hatályba léptetésével összefüggő kötelezettségüknek, így a Kamara felé történő bejelentéseknek is. A 10 főt meghaladó méretű ügyvédi irodák pedig saját belső kiegészítéseket voltak kötelesek létre hozni. E kötelezettségek teljesítését segítendő hírlevelünkben és a Pesti Ügyvédben folyamatosan felhívtuk kollegáink figyelmét teendőikre, és honlapunkon folyamatosan helyeztünk el egyre több tájékoztató és módszertani anyagot is. A feladat sürgőssége és terjedelme és a különleges szakértelem szükségessége speciális pénzmosási szakértő bevonását tette szükségessé, aki hónapok munkájával hozta fel a kellő szintre, ezt a területet. Jelenleg a Kamara honlapján kb. több száz oldalnyi joganyag, módszertani tájékoztató és hír található, ami az ügyvédek ezen tevékenységét segíti. E munkában kiemelkedő 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 11

12 szerepet vitt Dr. Subasicz Éva a kamara titkára, Dr. Németh Katalin ügyvéd, Saki T megbízási szerződés alapján járt el, valamint Beliczay Melinda, a Kamarának Ü a honlapot és a G Y V É D hírlevelet menedzselő munkatársa. A Magyarország ellenőrzését végző Moneyval bizottság (EU Tanács szakbizottsága) előtt a MÜK képviseletében Dr. Papp Géza titkár úr mutatta be a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara e téren tett együttes erőfeszítéseit. 1.6 Az ügyvédekre vonatkozó szabályozás változása és lehetséges jövőbeli irányai 2009-ben is elmaradt az Ügyvédi törvény reformja. Mint emlékezetes, a Magyar Ügyvédi Kamara két éves előkészítő műhelymunka és belső vitasorozatot követően jelentős módosításokkal rukkolt elő, de a Minisztérium jobbnak látta kivárni bizonyos európai jogalkotási folyamatok végét, melyeknek e normára esetleg befolyásuk lehet vagy lehetett volna. Ezért 2009-ben egy u.n. saláta törvényben került sor az Üt. technikainak szánt módosítására. Az Ügyvédi törvényt érintő eme változások közül üdvözöltük az elektronikus ügyintézés kiterjesztését a kamarai KET-es eljárásokra. Ésszerűtlennek és diszkriminatívnak ítéltük a jelöltfoglalkoztatás normatív korlátozását, mely nem a minőség, hanem a pályán eltöltött idő alapján korlátozza, főleg a frissen piacra lépő kollegákat. A teljesen formális, és semmiféle konkrét jelöltképzési haszonnal nem járó rendszer bevezetése egy ésszerűtlen adminisztrációs terhet rótt az ügyvédekre és a kamarákra egyaránt. A nagy létszám folytán a Budapesti Ügyvédi Kamaránál milliós nagyságrendű költséget emészt fel, minden gyakorlati haszon nélkül. Az Üt. módosítás váratlanul és nagyon rövid bevezetési határidővel írta elő a kamarai eljárásokban fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjak bevezetésének kötelezettségét is. A költségalapú díjak bevezetéséhez szükséges, az ország valamennyi ügyvédi kamarájának sajátosságait figyelembe vevő szociológiai, közgazdasági felmérés, de költségelemzés sem létezett, ezért a végrehajtáshoz szükséges miniszteri rendeletek kiadására ezidáig nem került sor. Amennyiben a 2010-es év folyamán erre sor kerül, ez felboríthatja a kamarák 2010-es előirányzatait, mivel megszüntethet bizonyos, eddigi tagdíjakat (pl. regisztrációs díj), fizetőssé tehet olyan eljárásokat, melyek ingyenesek voltak (névváltozás, ügyvédi irodákból való kilépés, befogadás, irodák megszüntetése, szünetelés, stb.), és az eddig kialakult bevételi struktúra átalakítása tagdíjemelés szükségességét is magával hozhatja, ugyanis pénzügyi fedezet nélkül maradnának az olyan fontos területek, mint a jelöltoktatás, az érdekvédelem vagy a kötelezően végzendő pénzmosási ellenőrzés, panaszügyintézés és a teljes fegyelmi ügykör. Külön köszönetet kell mondanunk a kamara elektronikus ügyintézésének kialakításán dolgozó egov tanácsadó Kft-nek azért a munkáért, ami az ügyvédi törvény végrehajtási rendeletei által bevezetni szándékozott úgynevezett igazgatási szolgáltatási díjakhoz szükséges költségelemzéshez kapcsolódott. Az egov munkatársai mind a másfélszáz, azonosított kamarai eljárási típusra, több év kamarai könyvelésén alapuló részletes költségelemzést végeztek el, melyre támaszkodva a Magyar Ügyvédi Kamara szakmai álláspontját alapozhatta. Ez a kb. 30 excel táblázatból álló szakértői munka és az abban 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 12

13 kidolgozott metodika országosan alkalmazható és annak know-how-ját átadtuk, illetve átadjuk a többi területi kamarának. S T Az Üt. reform miatt leállított egyes belső szabályozások, melyek országos szabályzati úton lettek volna hivatottak kamaránk 2006-os elfogadott programja által is nevesített lényeges kérdéseket szabályozni, melyeket, szintén elmaradtak. A Látható Kamara programjának tematikájánál maradva, így tervezeti és előkészítési formában maradtak a jelöltképzés reformjának témái, a szakosodás, a kreditrendszeren nyugvó folyamatos továbbképzés, az ügyfélvagyon-védelem egy korszerű biztosítóintézet és a minőségbiztosítási rendszer megteremtésének számos fontos témakörei. Ezen anyagok kimunkálásában áldozatos munkát vállaltak a kamara ügyvédei, dr. Kiss Daisy, dr. Hidasi Gábor, dr. Burai-Kovács János, dr. Patyi Gergely. A jelenleg még polcon lévő, és jobb időkre váró, komplex jelöltképzési anyagot kidolgozó munkabizottságot dr. Réti László, budapesti elnök vezette. Az országos választások évében arra kell számítanunk, hogy a törvény módosítására idén sem fog sor kerülni, ezért célszerűnek látszik a fenti témákban az elmúlt években megkezdett munka folytatása és az országos és a területi kamarai a belső szabályozás és feladatmegvalósítás szintjeire történő tudatos és összehangolt visszaterelés. Ezek nem a BÜK, hanem az országos kamara szintjén megoldandó feladatok, de azokban kezdeményező szerepünk lehet. 1.7 Az ügyvédi tevékenységek bővítésének eddig megvalósult új lehetőségei A létszámnövekedéssel kapcsolatos gondok enyhítése körében egyik természetes kitörési irány a joghoz való hozzáférésben az ügyvédek szerepének intézményesítése és az ügyvédek által végezhető tevékenységek számának növelése. Ebben a ciklusban a következő előrehaladásokról számolhatunk be: január 1 napjával bővült a jogi segítő szolgálat profilja, melynek munkájában Budapesten 95,48%-ban ügyvédek vesznek részt. Létrejött az ügyvédi részvétel lehetősége a Ct szerinti felügyelő-biztosok tevékenységében. A BÜK közvetlen kezdeményezésére legalizálódott az ügyvédek, mint székhelyszolgáltatók tevékenysége. Ezt a természetes tevékenységet korábban tiltottuk és ezzel a nem jelentéktelen piac a könyvelők, pénzügyi tanácsadók természetes monopóliuma volt. A BÜK elnöksége határozatban mondta ki, hogy az ügyvédi hivatás a végelszámolói tevékenységgel általánosságban nem összeférhetetlen. A MÜK-kel közösen pereket, eljárásokat indítottunk az ügyvédi közbeszerzési tanácsadók (kb 600 fő országosan) tevékenységi körének és jogainak védelmére (az ügyekben képviselőként dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes úr járt el), konferenciákkal és szervezetközi kapcsolatépítéssel és kormányzati, parlamenti lobbizással, módosító törvényjavaslatok benyújtásával tevékenykedtünk a közbeszerzésben az ügyvédválasztás szabadságának megőrzése érdekében. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 13

14 Az ügyvédi tevékenységek közé az ügyvédi törvénybe bekerült a lobbitevékenység. S T A jogügylet-biztonsági reform kapcsán az ügyvédek a közjegyzőkkel azonos hozzáféréshez jutottak az állami nyilvántartások esetében (azok K Aigénybevételére M A R A vonatkozó kötelezettség nélkül), ezzel elejét és élét vettük az ügyvéd által szerkesztett okiratok kevésbé jogbiztonságosságát hangoztató és Ea L Nnemzetközi Ö K gyakorlatból ismert támadásoknak. Az elektronikus cégeljárás bevezetésekor megerősítettük az ügyvédkényszer fenntartását, amit az egyszerűsített cégeljárással összefüggésben támadások értek (hasonlóan időről-időre felmerül az ügyvédi ellenjegyzés kötelező jellegének megszüntetése az ingatlanügyekben, amit a jogügylet-biztonsági érv- és intézményrendszer segít oltalmazni. A polgári peres eljárásban a nőtt az ügyvédkényszeres eljárások száma. Zökkenőkkel, de megteremtődött a lehetőség az ügyvédi aláírás-minta alkalmazására. A közjegyzői kamarákkal folytatott közös jogalkotási lobbi tevékenység eredményképpen a közjegyzőkhöz került át a fizetési meghagyások intézése, ami az elektronikus aláírás birtokában a teljes előkészítő munkában indokolja ügyvédek igénybevételét. Ugyancsak a közjegyzőkkel folytatott szakmai együttműködés eredményeképpen a magyar közjegyzők stratégiát váltottak. Új piacaik azonosításakor - a Nyugat- Európai gyakorlatokkal ellentétben - nem a hagyományos ügyvédi szolgáltatásként létező ingatlan- és cégügyeket helyezték fókuszba, hanem a jogvita elbírálását nem igénylő közokiratok készítésének átvételét a bíróságoktól. A közjegyzői törvényben a közjegyző tevékenysége körében ma már nem a tanácsot ad, hanem a kioktat szó szerepel. Ezzel egy két évtizedes feszültség oldódik fel. Különösen a nem kizárólagos ügyvédi tevékenységek (ingatlanközvetítés, pénzügyés adótanácsadás, mediáció stb.) körében javítja az ügyvédség versenypozícióinak javítását az ügyvédi reklám szabályainak részleges liberalizálása. A büntetőügyvédek ügyvállalási lehetőséginek fokozása érdekében a régióban elsőként beléptünk a PenalNet programba, amely a hagyományosan kis praxisként működő büntető védők számára jelent bekapcsolódást a nemzetközi ügyfél-közvetítési forgalomba. A kamarai munkán belül a korábbi szemtől szembe kirendelés helyett nyilvánosan meghirdettük az irodagondnoki munkában való részvétel lehetőségét és létrehoztuk az irodagondnokok listáját, amire bárki kérheti felvételét. Kamaránk informatikai biztosa vezető szerepel vállalt az új, európai ügyvédkereső rendszer kialakításában, mely segíteni fogja a külföldről hazánkban ügyvédet keresők ügyvédhez jutását. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 14

15 Az új Ptk. hatálya alatt sor kerül a végrendeleti végrehajtók névsorának felállítására. S T A jogszabály-előkészítés során szorgalmaztuk és szorgalmazzuk a csoportos perlés intézményének bevezetését. Ez új dimenziókat nyithat meg K Aa Mnagy A Rszámú A károsultakat érintő kártérítési perekben. Az igazságügyi és rendészeti miniszternél és a parlamenti bizottság elnökénél tiltakoztunk ezen intézmény olyan E L Nbevezetése Ö K ellen, amely az ügyfél- és ügyvédérdekek mellőzésével történne. A jogszabály-előkészítés során azt az álláspontot képviseljük, hogy az ügyvédek a magáncsőd intézményesítése során kaphassanak a hivatással nem összeférhetetlen, intézményes vagyonkezelői feladatokat. Várhatóan az ügyvédi irodák felszámoló-biztosait is meg kell neveznünk. 1.8 A kirendelt ügyvédi rendszerek és a tisztességes ügyvédi díj Az Üt. 32. (1) értelmében Az ügyvéd kirendelés esetén bűnügyi védőként, pártfogó ügyvédként, eseti gondnokként, ügygondnokként (a továbbiakban együtt: kirendelt ügyvéd) jár el. Eszerint a kirendelt ügyvédi tevékenység a büntetővédelmi kirendeléseknél jóval tágabb problémakör. Ugyanakkor a jogi segítségnyújtással kapcsolatos funkció ellátásáért az ügyvédi kamarák (amelyek a kirendelhető ügyvédek névjegyzékét állítják össze) és a kirendelést ténylegesen végző hatóságok felelnek. Ez feltételezi a kamarák és a joghoz való hozzájutásért felelő más hatóságok közötti szakmai párbeszédet, melynek közös nyelve a jog uralma, a joghoz való hozzáférés az alkotmányos jogok védelme, a tisztességes eljáráshoz való jog elvei lehetne. Mindennek eleme a tisztességes kirendelt ügyvédi díj. A 2/2002. (. 1.) M rendeletben meghatározott óradíjak (egyes tevékenységekért 1500, másokért 3000 ft/óra) eleve alacsonyak voltak és az elmúlt ciklusban nem emelkedtek. A kamara a bűnügyi védők esetében felvállalta, hogy a BRFK-val kötött szerződés alapján megelőlegezi a kirendelt védők rendőrség által igazolt díjait, de az ügyészségi és bírósági szakban erre már nem nyílott lehetőség. Még rosszabb a helyzet a polgári ügyekben ellátó pártfogó ügyvédek esetében, akik a perek lezárulását követő időszakig kell, hogy várakozzanak, még költségeik megelőlegezésére is rákényszerülnek. A Kamara elnöksége a évben foglalkozott részletesen a nem bűnügyi védői kirendelésekkel, különösen a jogi segítői tevékenység sajátosságaival. A jog uralmán alapuló társadalmakban elfogadhatatlan, hogy amíg a bírói-ügyészi rendszerekben évi 100 milliárdos költségvetési forrás forog, a kirendelések és a jogi segítségnyújtó tevékenység állami finanszírozása e költségvetés 1%-át sem éri el. Álláspontunk szerint fizetési meghagyásokhoz hasonlóan a bíráktól a közjegyzőkhöz kellene továbbítani a jogviták eldöntését nem igénylő ügyeket, így azokat nem a költségvetés, hanem az igénybevevők finanszíroznák. A felszabaduló erőforrások egy részét pedig a joghoz való hozzáféréshez lehetne átcsoportosítani, így az állami költségvetés terheinek növelése nélkül többszörözhetők lennének a kirendelési díjak is. A Budapesti Ügyvédi Kamara vezetése az összes szakmai fórumon ezt az álláspontját hangoztatja és képviseli. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 15

16 A kirendelési díjak alacsony mértékét, a differenciált költségtérítési rendszer hiányát az állam nem tarthatja fent. S T A 2009-es évben a kirendelt bűnügyi védői rezsim és tevékenység kritikai elemzése került előtérbe. A Budapesti Ügyvédi Kamara és a Magyar Helsinki K Bizottság A M A Rközös A szervezésében április 16. és 17. napján megtartott konferencia ismételten rámutatott a kirendelt bűnügyi védői rendszer számos visszásságára. A Magyar Helsinki E L N ÖBizottság K Országjelentéseit és tanulmányait az Elnökség tagjai számára 2006-ban és 2009-ben folyamatosan megküldtük, a tanulmányokat pedig a kamara könyvtárában helyeztük el. Az igazságügyi tárca élén bekövetkezett miniszterváltások és a kormányzati költségvetési visszafogások világossá tették, hogy a kormányzati oldalt nem lehet egyhamar a rezsimek felülvizsgálata irányába terelni, ezért a kamara elnöksége elvi okokból és a lobbiérdekek hatékonyságának fokozása céljából egyaránt a kamarai minőségbiztosítási rendszer, benne a kirendelt ügyvédi tevékenységet támogató program és konkrét eszközrendszer kidolgozását határozta el. A rendszer jobbítása szakmai, erkölcsi kötelességünk is, de az igazolt minőségbiztosítási rendszer léte konkrét érv a díjak emeléséért folytatott küzdelemben. Amikor 2009 tavaszán a BRFK több hónapra leállt a kirendelési díjak átutalásával, a kamara saját tartalékaiból finanszírozta a kifizetéseket, és folyamatosan interveniált az RM-nél. Végül a miniszter egy rendkívüli forrás bevonásáról döntött és a likviditási válságba került BRFK adósságát kiegyenlítette és azóta a díjak átutalása rendszeres. 1.9 A büntető kirendelések problematikája Az elnök felkérte dr. Tóth M. Gábor fegyelmi megbízottat, az elnökség tagját, dr. Gyalog Balázs és dr. Békés Ádám ügyvédeket, hogy a budapesti kar kirendelt bűnügyi védői tevékenységének kérdéskörét teljes körűen tekintsék át, mutassák be a helyzetet az elnökség számára és a szükséghez képest tegyenek javaslatot változtatásokra. Ennek eredményeként az elnökség mely három alkalommal is tárgyalta e tárgykört elrendelte a bűnügyi védőként kirendelhető ügyvédek jegyzéke összeállításának minőségbiztosítási alapú átalakítását, az ügyvédi és ügyvédjelölti kirendelési ügyeleti rendszerek felülvizsgálatát ún. kirendelési tagdíjkedvezmény megszüntetését január 1. napjától. Az. u.n kirendelhető bűnügyi védők listáján szerepelt ügyvédeket ismereteink szerint az országban egyedülállóan - automatikus tagdíjkedvezmény illette meg, az éves elnökségi tagdíjhatározatok alapján. Ezt a évre szóló tagdíjhatározat (2008. Eln. 470/11/14. számú elnökségi határozat pont) csökkent mértékben, de fenntartotta. Az elnökség már novemberi ülésén úgy határozott, hogy a kedvezményt két év alatt teljesen eltörli. Ennek elvi oka az volt, hogy a védelemhez való jog alkotmányban biztosított jog, az ezzel kapcsolatos feladat az államé (akárcsak a szakértők és tolmácsok esetében), ezért a tagdíjbevételből, azaz a többi ügyvéd hátrányára történő támogatása nem indokolt. A gyakorlati tapasztalatokból kiindulva miszerint egy ügyvéd maximum egy kirendelésre, vagy még arra sem kell hogy számítson azt lehetett rögzíteni, hogy sokan csak azért iratkoztak fel a listára, hogy a tagdíjkedvezményben részesüljenek. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 16

17 Ugyanakkor a BÜK által előlegezett díjak statisztikájából is látható volt, hogy vannak kirendelésekre szakosodott ügyvédi irodák és néhol harc folyik a kirendelésekért. S T Csak a rendőri szakban eljáró ügyvédeket tudjuk személy szerint azonosítani. A BRFK területén kirendelt budapesti ügyvédek száma nem haladja meg a 100 K Afőt. MA AFővárosi R A Bíróságtól a kirendeltek személyére nézve nincs visszajelzésünk. Elmondásból úgy tudjuk, hogy az egyes bírók személyes bizalmát élvező ügyvédekről lehet szó, ami E La Nbírák Ö K nagy számára tekintettel, meghaladhatja a rendőri szakból ismert kollegákét, de nyilván átfedésben is van azzal. Az 1 és 100 ügy közötti kirendelési portfóliót vivő ügyvédek száma Budapesten 800 fő alatt van, de a rendőri szak név szerint ismert résztvevőnek adataiból (kb. 100 fő) az elnökség arra következtetett, hogy a törzsközönség nem lehet több 300 főnél. Az 1291 fős kirendelt védői lista fenntartása tehát nem volt indokolt A jogi segítségnyújtói rendszer A szociálisan hátrányos helyzetben lévők számára egy olyan intézményrendszert hoztak létre a évben, amely a támogatottak részére szakszerű jogi tanácsadást biztosított jogaik érvényesítése során. A törvény év január hónap 1. napján hatályba lépett rendelkezései lényegesen bővítették fogják az igénybe vehető támogatások körét. A bírósági eljárásokban nyújtott állami jogi segítség és a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység az ügyvédség számára új működési területeket jelentenek. A létszámnövekedésből fakadó közismert gondok megoldását segíti az, ha az ügyvédek minél nagyobb számban vesznek részt a jogi segítségnyújtásban Tagdíjak E választási ciklus kezdetén a kirendelést el nem látó és a tagdíjat negyedévente fizető ügyvédek azaz a kedvezményeket igénybe nem vevő ügyvédek tagdíjai a következőképpen alakultak: Év A ciklus alatt az alábbi tagdíjak csökkentek: Éves tagdíj összege (ft) Tagdíj-forma regisztrációs tagdíj ft ft európai közösségi jogászok külföldi 2500 euro ft 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 17

18 jogi tanácsadók regisztrációs díja európai közösségi jogászok külföldi jogi tanácsadók tagdíja S T 500 euro ft más kamarából történő átjegyzés ft ft típusváltási díj ft ft Megszűnt az úgynevezett kirendelési, de megmaradt az egyösszegű befizetéshez kötődő kedvezmény. Tagdíjemelésre 2006-ban és 2007-ben került sor (évi 4000, illetve 7000 forint növekedés). Összességében megállapítható, hogy az átlagos (kedvezményekkel nem érintett) tagdíj reálértéke az infláció alatt maradt. A tagdíjak reálértékének változása között Növekedés Emelkedés között (forint összeg) Emelkedés között % 10,20% Az infláció göngyölített mértéke december 31.: 116,60% Tagdíj reálérték változás -6,40% A gazdálkodást a létszámnövekedés hozta tagdíjbevételi többletből és költséghatékonyabb gazdálkodásból finanszíroztuk A BÜK pénzügyeinek átláthatósága (a) A változások köre és módszertana A Kar joggal kíváncsi arra, hogy a kamara miként végzi, közigazgatási, ügyvédszakmai, szolgáltató és érdekvédelmi tevékenységét. Joggal kíváncsi arra is, hogy mire-hogyan költik a tagság pénzét. Az elmúlt négy évben a honlapra és a Pesti Ügyvédbe kerültek a pénzügyi tervek és beszámolók, az elnökség a pénzügyi előirányzatokat több ülésben, előzetes írásos előkészítés alapján tárgyalja, nyilvánosságra hoztuk a vezető tisztségviselők tiszteletdíjait, az ingatlan-beruházások és más projektek előzetes költségvetését, a szolgáltatásokat versengő ajánlatok közül választjuk ki. Az ingatlan beruházások esetén a kamara valamennyi tagját nyilvános közmeghallgatásra hívtuk meg a kamara dísztermébe, melyen a kivitelezők, tervezők ellenőr és a pénzügyekért felelős munkatársak jelentek meg, minden üzleti titokra és számadatra kiterjedő válaszadási joggal. (b) Tiszteletdíjak évben az elnök javaslatára az elnökség tiszteletdíjassá tette a Fegyelmi Bizottság elnöki tisztet is akként, hogy a tiszteletdíj összege a fegyelmi főmegbízottéval legyen azonos. A tiszteletdíj közérdekű adat. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 18

19 Jelenleg rendszeres havi tiszteletdíjban a kamara alábbi választott tisztségviselői részesülnek: a kamara elnöke a kamara főtitkára, a kamara titkárai (4fő) a fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi főmegbízott a fegyelmi megbízottak (4fő) S T E tisztségviselői kör és az elnökhelyettesek alkotják a kamara operatív vezetőségét. Az elmúlt évben a kamara elnöke az elnökség által tavaly jóváhagyott 2009-es pénzügyi előirányzat keretein belül és tekintettel arra, hogy az előirányzathoz képest a személyi kiadások terén az első három hónap már jelentős megtakarítást hozott január elsejére visszaható hatállyal intézkedett a különböző megszorító pénzügyi csomagok hatására beállott reálérték-csökkenés kompenzációjáról. Ezt az intézkedést a tiszteletdíjakról szóló június 8-i Eln. 470/6/13. sz. határozat ellenszavazat nélkül hagyta jóvá. Vezető tisztségviselő Havi bruttó tiszteletdíj összege (forint) Elnök Főtitkár, fegyelmi főmegbízott és a fegyelmi bizottság elnöke Titkár (első ciklusukban) Titkár (második választott tisztségviselői ciklusukban) Szenior titkár (harmadik ciklusukban) Fegyelmi megbízottak (első ciklusukban) Fegyelmi megbízottak (második ciklusukban) Szenior fegyelmi megbízottak (harmadik ciklusukban) (c) Jutalmazás A jutalmazási jogkör jogalapját az elnök számára az Üt (1) h), 108., valamint a kamara alapszabályának 7.1. h) és r.) pontjai biztosítják. Az elnöki gyakorlat ebben a ciklusban nem változott a korábban kialakított gyakorlathoz képest. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 19

20 A jutalmakat szinte kizárólag a bizottságok (esetenként a titkár segítői) Stagjai T kapják, akiknek konkrét tevékenysége időszaktól, konkrét feladattól és nem utolsó Ü Gsorban Y V az É általa D ráfordítható időtől függ, ezért előre az egyének szintjén nem tervezhető. A jutalmazás során ezért az elnök a bizottsági elnökök véleményére és javaslatára támaszkodik. A fegyelmi bizottság esetében a jutalom rendszere biztosítja a függetlenséget, ugyanis az elnökségnek e bizottsággal kapcsolatban hatásköre nincs. A kamara elnöke E L Na Öfegyelmi K bizottsági tagok jutalmának keretösszegét javaslattétel nélkül bocsátja a bizottság elnöke rendelkezése alá a hosszú évtizedes töretlen gyakorlat szerint. A jutalom a választott tisztségviselők esetében évtizedes gyakorlat, rendszeressé vált, beépült a várakozásokba. Jutalmazásra évente két alkalommal, márciusban, illetve októberben kerül sor. A jutalmak keretösszegét a közgyűlés határozza meg a pénzügyi előirányzatban és a felhasználást a közgyűlés hagyja jóvá. A jutalmazottak tevékenysége mérhető, dokumentált. A jutalmazásra az egyéni teljesítmény értékelését követően került sor. A jutalmak keretösszege az elnökség és a közgyűlés által jóváhagyott módon - az éves bérfejlesztés mértékéhez igazodott. Havi tiszteletdíjban részesülő tisztségviselők csak kivételes esetben részesülnek jutalomban. A Fegyelmi Bizottság elnöke megállapított éves keret alapján, saját hatáskörben osztja szét a Bizottság munkájában részt vevők között a jutalmat. A tiszteletdíjas választott tisztségviselők közül jutalmat 2009-ben egy alkalommal a főtitkár és a fegyelmi főmegbízott kapott. Három elnökhelyettes 2009-ben azonos összegű jutalmat kapott. Az elnökség által is tárgyalt és elfogadott elv szerint ebben a ciklusban a Kamara ügyvezetésében tevékenykedő elnökhelyettes részére adható jutalom éves összege megegyezett a mindenkori főtitkári tiszteletdíj éves összegével. (d) Munkavállalók természetbeni juttatásai Budapesti Ügyvédi Kamara alkalmazottai részére adható bérjellegű és béren kívüli természetbeni juttatásokról óta a munkavállalók teljes körével az év elején közölt elnöki utasítás rendelkezik. (e) Megbízási és vállalkozói szerződések és díjak A között kötött illetve hatályban volt vállalkozói és megbízási szerződések teljes listája hozzáférhető a kamarában és az autentikált (csak kamarai tagoknak lehetséges) hozzáférés bővítését követően megtekinthető lesz a kamara honlapján. 004BÜK_ KGY 2010 eln-fotitkari_beszamolo_final 20

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016.

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. 2015.El.II.A.2/37. szám A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET 1./ A Fővárosi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2015. évi működéséről 2./ A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség. Felügyelő Bizottság beszámolója az MDLSZ évi tevékenységéről

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség. Felügyelő Bizottság beszámolója az MDLSZ évi tevékenységéről Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Felügyelő Bizottság beszámolója az MDLSZ 2015. évi tevékenységéről Készítette: MDLSZ Felügyelő Bizottság - Gyenes András Péter FB Elnöke 2016. március hó 16 nap A

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat Küldetésünknek tekintjük a jogosultsággal rendelkező mérnökeink szakmai színvonalának növelését, a Magyar Mérnöki Kamara és a tagság közötti gyors

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

Mellékletek. / ügyvédi /

Mellékletek. / ügyvédi / Mellékletek / ügyvédi / Kérelem az elnökséghez címezve Rövid önéletrajz Diploma közjegyző által hitelesített másolata /Békés megyei ü.jelöltek esetén nem kell/ Szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 205. évi működéséről I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben