A fenntartható fejlıdési folyamat és a nem-kormányzati szervezetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntartható fejlıdési folyamat és a nem-kormányzati szervezetek"

Átírás

1 A fenntartható fejlıdési folyamat és a nem-kormányzati szervezetek Vásárhelyi Judit Független Ökológiai Központ Fenntartható társadalom: merre haladunk? április 25.

2 A közösség is kulcsterület! Ferninand TÖNNIES: Gesellschaft individumok társulása, írott szerzıdések alapján Gemeinschaft közösség, kevésbé konkrét célok, inkább értékek mentén... v.ö. lineáris és ciklikus idıszemlélet

3 az idı a politikai cikluson túl tart tartamos fenntartható

4 A fenntarthatóság keresése és a közösség építése egymás eszközei az NGO-k közelebb állnak a helyi közösség-hez, a kohézióteremtés eszközei lehetnek, ha a fenntarthatóságra úgy tekintünk: egyszer már volt...

5

6 A fenntarthatóság evolúciója A közbirtokosság, a rendtartó székely falu törvényei századokon át sikeresen szabályozták a közösségi erıforrásokkal való gazdálkodást, Tessedik Sámuel A parasztember Magyarországban micsoda és mi lehetne; egy jó rendbe szedett falunak rajzolatjával egyetemben Fél Edit Hofer Tamás: Mi, korrekt parasztok... Átány monográfiája: arányról és mértékrıl.

7 A helyi közösség és a gazdaság egysége földközösség, szabadság, autonómia a közös határ és a falutörvények, a döntéshozatal módja együttmőködı, kooperatív tervezés, konszenzusra juttatás, a legkorábbi, évi gyergyóújfalusi falutörvénybıl megtudhatjuk, hogy a nemes birtokosok, a szabad székelyek és a jobbágyok együttesen hoznak határozatot,

8 szubszidiaritás Senki három forint érı dologért székre ne menjen perleni, sem jobbágy is ura eleibe, hanem itt az falu elıtt indíttassék meg minden dolog elsıbben, s csak azt a dolgot utalják feljebbvitelre, akik arra valók lesznek. Az udvarhelyszéki Szentmihály falutörvénye, 1663.

9 Az erdı és a maradék, a jövı nemzedékek Mü, Árkosfalvának mostani lakosai fontolóra vévén azt, hogy néhai ıseinktıl reánk maradott és nagy tilalom alatt felnevelt csere avassaink és mindennémő bükkös erdıs bérceink régi törvényeinknek ellenére csaknem a végsı pusztulásra jutottanak nemcsak az épületbeli szükséges fánkot, de még a tüzifánkot is bajoson szerezhetnık meg. Melyekre nézve, mind a mostani élı emberek hasznára, mind pedig a következı successoraink boldogságára, az erdıbéli haszonvehetés, megtiltás és megtartás végett írtuk e következı constitutiot törvényül. Árkosfalva falutörvénye, 1824.

10 Vízvédelem A közösség tagjainak ki kell venniök a részüket a csordakutak és itatóhelyek, a köpük rendben tartásából. Az egész megye közönségesen köteles arra, hogy minden esztendıben az megyeház mellett járó folyóvíznek az árkát ássák és tisztítsák, elkezdvén a Tekeresben, a pap szénafüvének felsı végén... Csikkozmás megyéjének törvénye, 1608.

11 A szolidaritás intézményei: Koldusinspektor: összegyőjti és kiosztja az adományokat, hogy a szükséget szenvedınek ne kelljen személy szerint kéregetni A katonaasszonynak heti 1 nap segítség, legtöbbször erdılés jár,kb. 18 %-os Ha a tolvajlásnak, rablásnak kitett ember, a kárt elszenvedı egybecsengeti a falut, mindenkinek mennie kell segíteni, kárpótlás, nyugdíj.

12 snitt

13 visszatérés egy-ügyő civilek ellenzékben, szakirodalmi tartozások törlesztése: Ökológiai kapcsolatok, 1984, zárt terjesztésben,

14 D.Sz. Lihacsov A kultúra ökológiája 1986-ban jelent meg magyarul, követte A SZU-ban az egyes nemzeti kultúrák, a szülıföld védelme, annak a sajátos, hagyományos, a természeti jelleg szerint alakuló, agrikultúrára épülı vonások kutatása, eme gondolkodás, sıt magatartás ösztönzése, szovjet írók ( Raszputyin, stb) elszánt fellépése a szibériai folyók visszafordításának tervei ellen, Ez Vekerdi László szerint a megmaradás tudománya felé vezet.

15 Rio-t követıen az Agenda 21-t civil szervezet fordította és adta ki, néhány NGO közvetlenül próbálkozott egy-egy településen, kistérségben organikus fejlesztéssel, a helyi fenntarthatóság ösztönzésével, központi politikai és anyagi háttér nélkül Más NGO-k elméleti munkát végeztek, nemzeti stratégia vagy program nélkül

16 Közvetlen NGO kísérletek Pld. Győrőfő, az Ormánság Alapítvány, a Somogy Természetvédelmi Egyesület, a Sokoró Alapítvány, Gömörszöllıs, Visnyeszéplak, a galgamenti GAIA avagy a Dörögdi-medence, az autonóm kistérség iskolája

17 Az autonómia részleges önfenntartást jelent például egy kistérség, vagy egy település számára. Megerısödését elsısorban a környezet és cselekvı szereplıinek értékei és lehetıségei, tehetsége és képességei, erıforrásai alapozhatják meg. Ehhez a térségen belül az emberi erıforrások és a tevékenységek szorosabb kapcsolódására van szükség: helyi térségi azonosságtudat felépítésére vagy megerısítésére.

18 eredmények és mentségek

19 Közvetett megközelítés Elméleti, szakmapolitikai és/vagy lobbitevékenységet folytatók pld. MTVSz, Magyar Bioépítészeti Egyesület

20 Rio + 5 ajánlott forgatókönyve Environmental Institute, Stockholm: Tudatos, belátásos alapú decentralizálás,hogy megelızzük az ember eltőnését a világból, az erıforrások szélsıséges kizsákmányolását, háborút, migrációt, a globális falu hirtelen összeomlását.

21 A FFB honlapjáról A fenntartható fejlıdés kérdéseivel a civil szervezetek közül legkorábban a környezet- és természetvédı társadalmi szervezetek kezdtek foglalkozni. A "hagyományos" környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységek ezáltal kibıvültek egyebek között a kistérségi fejlesztés, foglalkoztatás, munkahely-teremtés, öko-turizmus, természetközeli gazdálkodás, ökotermesztés témakörökkel és ez a korábbinál sokkal átfogóbb tevékenységi kört jelentett ezen szervezetek számára.

22 logikus volna a területhasználat kiindulni, DE felıl a Gemeinschaft jelenlegi állapota gyenge az autonómia kiküzdéséhez, az autonómiához központi, politikai támogatás kell???!

23 Közösség, siker! a kritikus tömeg tagjai ismerik/nem ismerik egymást, megfontolt, higgadt módon központi eredményeket érnek el, de feszültséga kritikátlanokkal, mindnyájan a fenntarthatóság érdekében bicikliznek? fogyasztói trendek is érintik

24 Ajánlások + 20 the paralysis of int.organizations (Bibó) zöld gazdaság nyerjen ihletet a hagyományos mőködéstıl és az áttörést kínáló új agrárstratégiánktól: tájfajták, a mikroklíma, a karbonsemleges kereskedelem kihasználása, a kapcsolatok mőködtetése, a bizalom politikául a kohézió - megteremtéséhez, keresse a tartamos, optimális decentralizációt!

25

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történı integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történı integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program A környezeti politika fejlesztéspolitikába történı integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat PhD értekezés Varjú

Részletesebben

A magyar környezeti nevelés története a civil törekvések fényében

A magyar környezeti nevelés története a civil törekvések fényében A magyar környezeti nevelés története a civil törekvések fényében kézirat Alkotószerkesztő: Vásárhelyi Judit Közreműködött Czippán Katalin, Darvas Kata, Déri Andrea, Horváthné Papp Ibolya, Neumayer Éva,

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:

JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor: 3438-9/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. november 25-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) I. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

SZABÓ BÉLA, PH.D., VERESS ENIKİ: A KÖZÖSSÉGI MUNKA ROMÁNIÁBAN

SZABÓ BÉLA, PH.D., VERESS ENIKİ: A KÖZÖSSÉGI MUNKA ROMÁNIÁBAN SZABÓ BÉLA, PH.D., VERESS ENIKİ: A KÖZÖSSÉGI MUNKA ROMÁNIÁBAN Az 1989-ben bekövetkezett változások után Romániában a régi társadalmi rend új utakat és irányvonalakat keresett. A megoldás kulcsának a fejlett

Részletesebben

Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben

Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben Harmadik plenáris ülés Bari, 2012. január 30. Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben CdR 418/2011 rev. 1 HU - 1 - A jelentést az elıadó,

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére

Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére 10.00 10.20 Nyitó elıadás A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felek konferenciájának eredményei, valamint a Nemzeti Biodiverzitás

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 94-102. o. A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben