Magyar Labdarúgó Szövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség"

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2018 (04.05.) számú Hivatalos Értesítő

2 Tartalom Elnökségi határozatok ELN-2/2018 (03.13.) Éves rendes Küldöttközgyűlés helyszínének, időpontjának és napirendjének elfogadása ELN-3/2018 (03.13.) Díjfizetési rend elfogadása ELN-4/2018 (03.13.) A 2018/2019 évi auditra jelentkező sportszervezetek / sportalapítványok listájának módosítása ELN-5/2018 (03.13.) Edzőképzési program ELN-6/2018 (03.13.) Labdarúgás Versenyszabályzatának és az NB I-es versenykiírás módosítása ELN-7/2018 (03.13.) OTP Bank Liga NB I. versenykiírás módosítása ELN-8/2018 (03.13.) Beszámoló a látvány-csapatsportok támogatásával (TAO) összefüggő hatósági, valamint ellenőrzési feladatokról ELN-9/2018 (03.13.) A látvány-csapatsportok támogatási rendszer (TAO) Értékelési Elvei 2018/19 ELN-10/2018 (03.13.) Előterjesztés a produktivitás alapú utánpótlás-finanszírozási eljárásrendről ELN-11/2018 (03.13.) Az MLSZ évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása ELN-12/2018 (03.13.) Bajnokságokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételek felosztási elveinek elfogadása ELN-13/2018 (03.13.) Egyszeri támogatás a 2018/19-es nagypályás férfi felnőtt NB I-es bajnokság résztvevőinek Versenybizottsági határozatok 3 oldal 7. oldal 2

3 Elnökségi határozatok ELN-2/2018 (03.13.) számú határozat Az Elnökség összehívta az MLSZ éves rendes Küldöttközgyűlését. A Küldöttközgyűlés időpontja: április 27. (péntek) óra helyszíne: GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.) Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: május 22. (kedd) óra helyszíne: MLSZ székház (1112 Budapest, Kánai út 2.D.) A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai: 1) Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2) Az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet, továbbá az erről szóló könyvvizsgálói jelentés, illetve a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének elfogadása 3) Az Elnökség soron következő évi szakmai- és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása 4) Alapszabály módosítása 5) Egyebek ELN-3/2018 (03.13.) számú határozat Az Elnökség a március 13-i ülésén július 1-i hatállyal egyhangúan elfogadta a évi Díjfizetési Rendet. Az egységes szerkezetbe foglalt Díjfizetési Rend jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. ELN-4/2018 (03.13.) számú határozat Az Elnökség elfogadta az 1. számú mellékletben felsorolt sportszervezetek/sportalapítványok jelentkezését a 2018/2019-ben esedékes akadémiai auditban való részvételre. Határozat melléklete: A 2018/2019 évi auditra jelentkező sportszervezetek/sportalapítványok listája 1. számú melléklet: Ssz. 1. Újpesti Torna Egylet 2. Szombathelyi Haladás Kft Szervezet 3. Spartacus 1928 Utánpótlásképző - Központ Nonprofit Kft. 4. Honvéd FC Kft 5. ETO Futball & Futsal Kft. 6. Vasas Akadémia Kft. 7. Békéscsaba 1912 Előre SE 8. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc LA 9. Várda Sport Egyesület 10. Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány 11. Debreceni LA Utánpótlás nevelés Nonprofit Kft. 12. Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet SI 13. Szeged 2011 Sportszolgáltató Kft. 14. ZTE FC Zrt 15. Gyirmót SE 16. FTC Labdarúgó Zrt 3

4 17. Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 18. Fehérvár FC. Kft 19. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 20. Diósgyőr FC. Kft ELN-5/2018 (03.13.) számú határozat Az Elnökség az Edzőképzési Program című előterjesztés keretében bemutatott Az edzőképzés tanulmányi, vizsga-, és továbbképzési szabályzat (TVTKSZ) megnevezésű dokumentumot elfogadta (TVTKSZ), amely szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Elnökség a következő határozatait hatályon kívül helyezi: ELN171/2012 (08.23.) számú határozat ELN-90/2015 (06.01.) számú határozat ELN-5/2016 (02.09.) számú határozat ELN-100/2016 (12.13.) számú határozat ELN-67/2017 (04.20.) számú határozat ELN-87/2017 (06.15.) számú határozat ELN-103/2017. (07.11) számú határozat ELN-6/2018 (03.13.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás Versenyszabályzatának (Nagypályára és csökkentett pályaméretre) módosítását elfogadta. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat július 1-én lép hatályba. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. ELN-7/2018 (03.13.) számú határozat A évi NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírásának 14. pont A) bekezdését a következő bekezdéssel egészítette ki: 14. Játékjogosultság A) A sportszervezet felnőtt korosztályú labdarúgója a bajnokság mérkőzésein csak akkor rendelkezik játékjogosultsággal, ha hivatásos szerződése van. A sportszervezet utánpótlás korosztályú labdarúgója korlátozás nélkül rendelkezik játékjogosultsággal a bajnokság mérkőzésein. A sportszervezet LVSZ 4. (7) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján külföldi labdarúgók csoportjába sorolt, felnőtt korosztályú hivatásos szerződéssel rendelkező labdarúgói közül egyidőben maximum 10 fő rendelkezhet érvényes versenyengedéllyel az adott sportszervezetre vonatkozóan a bajnoki évben. Nem jelenti a fenti szabály megsértését, ha az adott sportszervezet 10 főnél több felnőtt korosztályú hivatásos szerződéssel rendelkező labdarúgója, aki az LVSZ 4. (7) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján külföldi labdarúgók csoportjába került besorolásra, rendelkezik érvényes versenyengedéllyel a bajnoki évben, amennyiben az összes versenyengedélyt kapott labdarúgójának az MLSZ-ben március 13. előtt regisztrált szerződése volt sportszervezetével. Ezen labdarúgó(k) szerződése lejártát követően a mentesség minden körülmény között megszűnik, egy esetleges hosszabbítás esetén is. Ezen sportszervezet újonnan az LVSZ 4. (7) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján külföldi labdarúgók csoportjába besorolt igazolt labdarúgójának abban az esetben tud bajnoki évre érvényes versenyengedélyt váltani, ha külföldi labdarúgók csoportjába sorolt labdarúgóinak létszáma 10 fő alá csökken. ELN-8/2018 (03.13.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő jóváhagyási és ellenőrzési feladatok vonatkozásában készített évi beszámolót, valamint a TAO 4

5 Elszámolhatósági Szabályzatot. Az elfogadott TAO Elszámolhatósági Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. ELN-9/2018 (03.13.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódó, elvi elbírálási elveket tartalmazó javaslatot az előterjesztésben bemutatott tartalommal, és elrendeli a határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt Értékelési Elveknek a közzétételét. Az Elnökség az Értékelési Elveket a sportági stratégia elválaszthatatlan elemének tekinti. ELN-10/2018 (03.13.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a pénzügyi eljárásrenddel kiegészített Produktivitási szabályzatot, amely jelen határozat mellékletét képezi. A közötti időszakban érvényes utánpótlás-nevelési támogatási összegek meghatározásához az Elnökség az alábbi sarokszámokat hagyta jóvá: FÉRFIAK NŐK Pontpénz összege (Ft / pont) Támogatásra jogosító minimum produktivitási pont értéke Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a produktivitási támogatások megállapításáról, sportszervezetenkénti forrásösszetételéről (az előterjesztéssel és a pénzügyi tervvel összhangban) intézkedjen, erről a sportszervezeteket tájékoztassa. Az MLSZ Elnöksége az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek minősítési rendszeréről bemutatott koncepciót elfogadja. Az Elnökség a regionális utánpótlás rendszerről hozott ELN-45/2016 (06.06.) számú elnökségi határozatát június 30-as dátummal hatályon kívül helyezi azzal, hogy Regionális Utánpótlás Központi minősítéssel rendelkező sportszervezetek a minősítéshez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket a látvány-csapatsport támogatási (TAO), valamint a működési költségtérítési rendszer vonatkozásában június 30-ig gyakorolhatják. ELN-11/2018 (03.13.) számú határozat Az Elnökség az MLSZ 2018-es pénzügyi tervét csoportszinten millió forint bevételi és millió forint kiadási főösszeggel jóváhagyta. Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy 1. a működés folyamatossága érdekében, az évközben jelentkező, nem tervezett kiadások fedezetére, mindenekelőtt az elfogadott stratégiában és az üzleti tervben elfogadott szakmai célokra az általános tartalék felhasználásáról döntést hozzon; 2. alapítványok és egyéb szervezetek egyedi támogatására szervezetenként és évente legfeljebb 10 millió Forintos összegig saját hatáskörben döntést hozzon; 3. az Alapszabály és a gazdálkodási szabályzat szerint jelentős kiadásnak minősülő, de a jóváhagyott pénzügyi tervben nevesített kiadásokra saját hatáskörben kötelezettséget vállaljon; 4. A kiadások folyamatos biztosítása érdekében 4.1. az MLSZ számlavezető pénzintézetével megkötött szerződés alapján szükség szerint likviditási célú hitel lehívásáról intézkedjen; 4.2. a szövetségi tartalék likviditási célú (nem végleges) felhasználásáról döntést hozzon. ELN-12/2018 (03.13.) számú határozat 1. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a főtitkárt az OTP Bank Nyrt-vel, a Merkantilbank Zrt-vel, a Jet-Sol Kft-vel és a Förch Kereskedelmi Kft-vel névszponzori szerződés aláírására legalább 1 évre, az NB I OTP Bank Liga, az NB II Merkantil Liga, a női NBI Jet-Sol Liga és a Női Förch Magyar kupa versenyprogramok 2018/19-es bajnoki esztendejére. 2. Az MLSZ Elnöksége a 2018/19-es bajnoki esztendőben a névszponzori díjakból rendelkezésre álló összeget levonások nélkül, normatív alapon, minden sportszervezetet egyenlő arányban megilletően rendeli el felosztani. 3. Az MLSZ Elnöksége a 2018/19-es bajnoki esztendőben az MLSZ által szervezett felnőtt bajnokságok és Magyar Kupák mérkőzéseinek televíziós közvetítési jogdíjából rendelkezésre álló 5

6 összeget levonások nélkül normatívan és differenciáltan rendeli el felosztani a sportszervezetek között. 4. Az elnökség elfogadta a férfi NB I-es bajnokság, NB II-es bajnokság, Magyar Kupa és Amatőr Kupa valamint a női NB I-es bajnokság és női Magyar Kupa versenyprogramok bevételeinek valamint az MLSZ saját forrásaiból kiegészített bevételek 2018/19-es idényre vonatkozó elosztási arányait az előterjesztésben foglaltak szerint. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a főtitkárt az egyes versenysorozatok részletes elosztási szabályzatainak szövegezésére és az érintettek részére történő megküldésére. 5. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy a 4. pontban hivatkozott versenyprogramokra érvényes elosztási szabályzatokat a 2019/2020-as évadra a jelen határozatban elfogadottal azonos módon terjessze elő. ELN-13/2018 (03.13.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége a kifizetési rendszer szerkezetének változására tekintettel, egyszeri kompenzációs kifizetésről döntött a 2018/19-es nagypályás férfi felnőtt NB I-es bajnokság résztvevőinek az alábbiak szerint: a) a 2017/18-as bajnokság első 10 helyezettje differenciált kompenzációban részesül a 2017/18-as bajnokság során a Fiatal játékosok szerepeltetése alapján elért kifizetés összegével egyezően. Értelemszerűen, az(ok) a csapat(ok), amely(ek) teljesítményük alapján nem jogosultak a Fiatal játékosok szerepeltetése alapján kifizetésre, nem részesülnek ebből a kompenzációból; b) a sportszervezetek a 2018/19-es bajnokságra vonatkozó pénzelosztási szabályzatban szereplő normatív elem első részletének kifizetésével egyidejűleg kapják meg az a) pontban leírt kompenzációt; c) a 2017/18-as évad eredményei alapján nemzetközi kupában indulási jogot szerzett csapatok, az UEFA 2018/19-es évi sorozatának selejtezőjében elért eredményekért díjazásban részesülnek az alábbiak szerint: Q2-be jutásért Q3-ba jutásért BL-ben 60 m Ft + 40 m Ft EL-ben 40 m Ft + 20 m Ft össz max. 180 m Ft m Ft d) a fenti c) pontban leírt összegeket a 2018/19-es UEFA versenyévben, közvetlen az eredmény elérése után kapják meg a csapatok; e) az a) és c) pontokban leírt kompenzációs kifizetések az MLSZ saját bevételei terhére történnek. 6

7 Versenybizottsági határozatok NBI-014/2018. (03.14.) számú határozat A március 3-án elmaradt Honvéd FC Kft. Fehérvár FC Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: április 11. ( szerda ) óra NBI-015/2018. (03.14.) számú határozat A március 31-én ( szombat ) órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. FTC Labdarúgó Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés március 31. ( szombat ) óra NBI-016/2018. (03.14.) számú határozat A március 31-én ( szombat ) órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. DVSC FSZ Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés március 31. ( szombat ) óra NBI-017/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt BSC 1924 Futball Kft. Szeged 2011 Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés április 25. ( szerda ) óra NBI-018/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt CEVASPORT Kft. ZTE FC Zrt. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési április 25. ( szerda ) óra NBI-019/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Szolnoki MÁV FC Kft. Soproni Vasutas Futball Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés április 25. ( szerda ) óra NBI-020/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Dorogi Futball Szolgáltató Kft. Soroksár Sport Club Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés NBI-021/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Vác Futball Club Kft. MTE 1904 Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés április 25. ( szerda ) óra NBI-022/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt FC Csákvár Kft. Várda Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés április 25. ( szerda ) óra NBI-023/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Nyíregyháza Spartacus FC Kft. KBSC FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés április 25. ( szerda ) óra 7

8 NBI-024/2018. (03.18.) számú határozat A március 18-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. BFC Siófok Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési április 25. ( szerda ) óra NBI-025/2018. (03.18.) számú határozat A évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: 26. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont PAKSI FC SZOMBATHELYI SWIETELSKY HALADÁS szombat MEZŐKÖVESD ZSÓRY VIDEOTON FC FC szombat ÚJPEST FC VASAS FC szombat BALMAZÚJVÁROS DVTK KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat M4 PUSKÁS AKADÉMIA FC BUDAPEST HONVÉD szombat M4 DVSC FERENCVÁROSI TC szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont VASAS FC MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat FERENCVÁROSI TC PAKSI FC szombat DVTK PUSKÁS AKADÉMIA FC szombat SZOMBATHELYI BALMAZÚJVÁROS SWIETELSKY HALADÁS KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat M4 BUDAPEST HONVÉD ÚJPEST FC szombat M4 VIDEOTON FC DVSC szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont DVSC VASAS FC szombat MEZŐKÖVESD ZSÓRY BUDAPEST HONVÉD FC szombat ÚJPEST FC DVTK szombat PUSKÁS AKADÉMIA FC BALMAZÚJVÁROS KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat M4 PAKSI FC VIDEOTON FC szombat M4 FERENCVÁROSI TC SZOMBATHELYI SWIETELSKY HALADÁS szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont VASAS FC PAKSI FC szombat BALMAZÚJVÁROS ÚJPEST FC KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat DVTK MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat SZOMBATHELYI PUSKÁS AKADÉMIA FC SWIETELSKY HALADÁS szombat M4 BUDAPEST HONVÉD DVSC szombat M4 VIDEOTON FC FERENCVÁROSI TC szombat

9 30. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont VIDEOTON FC SZOMBATHELYI SWIETELSKY HALADÁS szombat MEZŐKÖVESD ZSÓRY BALMAZÚJVÁROS FC KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat ÚJPEST FC PUSKÁS AKADÉMIA FC szombat PAKSI FC BUDAPEST HONVÉD szombat M4 DVSC DVTK szombat M4 FERENCVÁROSI TC VASAS FC szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont PUSKÁS AKADÉMIA FC MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat BALMAZÚJVÁROS DVSC KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat DVTK PAKSI FC szombat SZOMBATHELYI ÚJPEST FC SWIETELSKY HALADÁS szombat M4 VASAS FC VIDEOTON FC szombat M4 BUDAPEST HONVÉD FERENCVÁROSI TC szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont VASAS FC SZOMBATHELYI SWIETELSKY HALADÁS vasárnap VIDEOTON FC BUDAPEST HONVÉD vasárnap FERENCVÁROSI TC DVTK vasárnap PAKSI FC BALMAZÚJVÁROS KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ vasárnap DVSC PUSKÁS AKADÉMIA FC vasárnap MEZŐKÖVESD ZSÓRY ÚJPEST FC FC vasárnap forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont BUDAPEST HONVÉD VASAS FC szombat ÚJPEST FC DVSC szombat PUSKÁS AKADÉMIA FC PAKSI FC szombat BALMAZÚJVÁROS FERENCVÁROSI TC KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ szombat SZOMBATHELYI SWIETELSKY HALADÁS DVTK VIDEOTON FC szombat MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat NBI-026/2018. (03.22.) számú határozat A április 7-én ( szombat ) órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. Szombathelyi Haladás Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Mezőkövesdi Városi Stadion ( 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 9. ) április 7. ( szombat ) óra NBI-027/2018. (03.22.) számú határozat A március 28-án ( szerda ) órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. Várda Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés március 28. ( szerda ) óra 9

10 NBI-028/2018. (03.22.) számú határozat A április 4-én ( szerda ) órára kisorsolt CEVASPORT Kft. BFC Siófok Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési március 29. ( csütörtök ) óra NBI-029/2018. (03.22.) számú határozat A április 8-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Szolnoki MÁV FC Kft. Várda Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés április 8. ( vasárnap ) óra NBI-030/2018. (03.22.) számú határozat A április 11-én ( szerda ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Várda Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési április 11. ( szerda ) óra NBI-031/2018. (03.22.) számú határozat A április 29-én ( vasárnap ) órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. Gyirmót FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési április 29. ( vasárnap ) óra NBI-032/2018. (03.22.) számú határozat A május 2-án ( szerda ) órára kisorsolt Nyíregyháza Spartacus FC Kft. BFC Siófok Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés május 3. ( csütörtök ) óra MK-011/2018. (03.08.) számú határozat A évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 10. forduló első mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: TV Hazai csapat Vendég csapat Kezdési időpont TV ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT. MTK BUDAPEST ZRT :00 PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT. DIÓSGYŐR FC KFT :00 TV HONVÉD FC KFT. DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT :00 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. FUTBALL ZRT :00 MK-012/2018. (03.20.) számú határozat A évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 10. forduló második mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: TV Hazai csapat Vendég csapat Kezdési időpont TV DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT. HONVÉD KFT :30 TV MTK BUDAPEST ZRT. ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT :30 DIÓSGYŐR FC KFT. PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT :00 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT :00 10

11 MK-013/2018. (03.21.) számú határozat A április 04-én (szerda) órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. Puskás Futball Club Kft évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 10. forduló második mérkőzésének helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne: Mezőkövesd Városi Stadion ( 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 9. ) F-058/ (03.06.) számú határozat A Versenybizottság a március 4-re kiírt Kazincbarcikai Ördögök SE Covritas Kft. Fiú Futsal I. osztály U18 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) b) pontja alapján megállapította a Covritas Kft. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Kazincbarcikai Ördögök SE) javára igazolja, valamint a Covritas Kft. sportszervezetet, szerepeltetésre kötelezett fiú U18-as futsal csapata első ki nem állása miatt írásbeli megrovásban részesíti. F-059/ (03.07.) számú határozat A október 22-re kiírt ETO Futball és Futsal Kft. Dunaújvárosi Egyetem DSE Fiú Futsal I. osztály U17 és U20-as bajnoki mérkőzések elmaradtak, mivel a fenti időpontban nem álltak rendelkezésre játékvezetők, így a két csapat megállapodott, hogy a mérkőzés egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Mivel a sportszervezetek nem tudtak új időpontban megállapodni, így a Versenybizottság jelöli ki a mérkőzés új időpontját és helyszínét: Fiú Futsal I. osztály U17, 3. fordulóból elmaradt mérkőzés új időpontja és helyszíne: május 5. szombat 12:00 óra, Győr Városi Egyetemi Sportcsarnok Fiú Futsal I. osztály U20, 3. fordulóból elmaradt mérkőzés új időpontja és helyszíne: május 5. szombat 14:00 óra, Győr Városi Egyetemi Sportcsarnok F-060/ (03.06.) számú határozat A Versenybizottság a március 10-re kiírt Tolna-Mözsi Futsal SE Hajdúböszörményi TE Leány Futsal I. osztály U15 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) b) pontja alapján megállapította a Hajdúböszörményi TE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Tolna-Mözsi Futsal SE) javára igazolja, valamint a Hajdúböszörményi TE sportegyesületet, szerepeltetésre kötelezett leány U15-ös futsal csapata ki nem állása miatt, írásbeli megrovásban részesíti. F-061/ (03.12.) számú határozat A Versenybizottság a március 11-re kiírt Haladás VSE Rubeola FC Fiú Futsal I. osztály U20 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a), b) pontjai alapján megállapította a Rubeola FC sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Haladás VSE) javára igazolja, valamint a Rubeola FC sportszervezetet, szerepeltetésre kötelezett fiú U20- as futsal csapata első ki nem állása miatt írásbeli megrovásban részesíti. F-062/ (03.19.) számú határozat A Versenybizottság a március 11-re kiírt 5 Stars SE BME Futsal Club fiú futsal I. osztály U18-as bajnoki mérkőzés elmaradásában a Futsal Versenyszabályzat 48. (2) pontja alapján megállapította a 5 Stars SE sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (BME Futsal Club) javára igazolja. F-063/ (03.19.) számú határozat A Versenybizottság a március 18-ra kiírt Tolna-Mözsi Nonprofit KFT. Készenléti Rendőrség SE Női Felnőtt Futsal NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította a Tolna-Mözsi Nonprofit KFT. sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Készenléti Rendőrség SE) javára igazolja. 11

12 F-064/ (03.19.) számú határozat A Versenybizottság a március 18-ra kiírt Tolna-Mözsi Futsal SE Gyula és Környéke Gyermek Sport Klub Egyesület Leány Futsal I. osztály U15 bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a), b) pontjai alapján megállapította a Gyula és Környéke Gyermek Sport Klub Egyesület sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Tolna-Mözsi Futsal SE) javára igazolja, valamint a Gyula és Környéke Gyermek Sport Klub Egyesületet, szerepeltetésre kötelezett leány U15-ös futsal csapata ki nem állása miatt, írásbeli megrovásban részesíti. F-065/ (03.06.) számú határozat A Versenybizottság a március 17-re kiírt PCSLE Petőfi és Fia SE Női Felnőtt Futsal NB II-es bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította a Petőfi és Fia SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (PCSLE) javára igazolja. NBIII-015/ (03.06.) számú határozat A március 11-én (vasárnap) órára kisorsolt Puskás FC Kft. Pénzügyőr SE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés március 11. (vasárnap) 13:00 NBIII-016/ (03.06.) számú határozat A március 17-én (szombat) órára kisorsolt III. Ker. TVE Érdi VSE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési március 17. (szombat) 14:30 NBIII-017/ (03.06.) számú határozat A március 10-én (szombat) órára kisorsolt Szekszárdi UFC DPASE Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés április 04. (szerda) 16:00 NBIII-018/ (03.14.) számú határozat A március 25-én (vasárnap) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Pénzügyőr SE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés március 24. (szombat) 15:00 NBIII-019/ (03.14.) számú határozat A április 08-án (vasárnap) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. III. Ker TVE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési április 07. (szombat) 16:00 NBIII-020/ (03.20.) számú határozat A évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport 17. forduló ( ) alábbi bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontját módosítja. A mérkőzések új kezdési időpontja: Forduló ÚJ kezdési időpont Hazai csapat Vendég csapat :00 TISZAFÜREDI VSE JÁSZBERÉNYI FC TERMÁLFÜRDŐ FC :00 TISZAÚJVÁROS NYÍRBÁTORI FC :00 CIGÁNDI FC KFT. PUTNOK FC. KFT. FÜZESGYARMATI :00 DEAC KLUB SPORT 12

13 :00 ESMTK LABDARÚGÓ EGYLET KFT. TÁLLYA KSE :00 STC FUTBALL KFT. MTK BUDAPEST ZRT. NBIII-021/ (03.20.) számú határozat A évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport 17. forduló ( ) alábbi bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontját módosítja. A mérkőzések új kezdési időpontja: Forduló Új kezdési időpont Hazai csapat :00 TISZAKÉCSKE VSE Vendég csapat IVÁNCSA SPORTEGYESÜLET :00 MÓRAHALOM VSE VECSÉSI FUTBALL CLUB :00 FC DABAS PAKSI FC KFT :00 SZEOL SC KFT. HONVÉD FC KFT. KÖZSÉGI NBIII-022/ (03.20.) számú határozat A évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport 17. forduló ( ) alábbi bajnoki mérkőzéseinek kezdési időpontját módosítja. A mérkőzések új kezdési időpontja: Forduló Új kezdési időpontok Hazai csapat Vendég csapat :30 F.C. AJKA KFT. PÁPAI PERUTZ SPORT KFT :00 CSEPEL FC KFT. BKV 2013 FUTBALL KFT :00 ANDRÁSHIDA SC SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT :00 GYIRMÓT FC KFT. PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT. VESZPRÉMI LAB. ÉS :00 FEHÉRVÁR FC KFT. SPORTSZ. KFT NBIII-023/ (03.21.) számú határozat A március 24-én (szombat) órára kisorsolt Nyírbátori FC Füzesgyarmati SK évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés március 25. (vasárnap) 16:00 NBIII-024/ (03.21.) számú határozat A március 25-én (vasárnap) órára kisorsolt Puskás Futball Club Kft. III. Ker. TVE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés március 25. (vasárnap) 13:00 NBIII-025/ (03.21.) számú határozat A április 01-én (vasárnap) órára kisorsolt F.C Ajka Kft. Gyirmót FC Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugat csoport bajnoki mérkőzés kezdési március 31. (szombat) 16:00 NBIII-026/ (03.21.) számú határozat A április 01-én (vasárnap) órára kisorsolt SZEOL SC Kft. Szentlőrinc SE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés március 30. (péntek) 16:00 13

14 NBIII-027/ (03.21.) számú határozat A április 01-én (vasárnap) órára kisorsolt Putnok FC Kft. MTK Budapest Zrt évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne: Sajóvölgye Sportcentrum ( 3744 Múcsony, Táncsics Mihály út 25. ) A Putnok FC Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés helyszínének megváltoztatása miatt eljárási költségként ,- Ft + ÁFA összeget befizetnie az MLSZ egyszámlájára. NBIII-028/ (03.21.) számú határozat A április 01-én (vasárnap) órára kisorsolt FC Tiszaújváros Diósgyőr FC Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési március 31. (szombat) 16:00 NBIII-029/ (03.26.) számú határozat A évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 19. fordulójában ( ) elmaradt bajnoki mérkőzéseket a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: Keleti csoport Forduló Új kezdési időpontok Hazai csapat Vendég csapat :30 FÜZESGYARMATI SK ESMTK LE KFT :30 STC FUTBALL KFT. DIÓSGYŐR FC KFT :30 FC TISZAÚJVÁROS MTK BUDAPEST ZRT. Közép csoport Forduló Új kezdési időpontok Hazai csapat Vendég csapat :30 FC DABAS SE HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC :30 HONVÉD FC KFT. PAKSI FC KFT. Nyugati csoport Forduló Új kezdési időpontok Hazai csapat Vendég csapat :30 PÉNZÜGYŐR SE FEHÉRVÁR FC KFT :30 F.C AJKA KFT. PUSKÁS FC KFT :30 SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. BKV 2013 FC KFT. NBIII-030/ (03.26.) számú határozat A április 07-én (szombat) órára kisorsolt Pénzügyőr SE FC Ajka Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési április 8. (vasárnap) 16:00 NBIII-031/ (03.26.) számú határozat A április 08-án (vasárnap) órára kisorsolt Puskás FC Kft. Csepel FC Sportszolgáltató Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés április 8. (vasárnap) 13:00 14

15 NBIII-032/ (03.29.) számú határozat A április 15-én (vasárnap) órára kisorsolt Kaposvári Labdarúgó Kft. Gyirmót FC Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés április 14. (szombat) 17:00 NBIII-033/ (03.29.) számú határozat A április 21-én (szombat) órára kisorsolt Dunaújváros PASE Kft. M-Foci Nonprofit Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés április 21. (szombat) 18:00 NBIII-034/ (03.26.) számú határozat Engedélyezi, hogy a Jászberényi Futball Club a évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában június 03-ig megrendezésre kerülő hazai bajnoki mérkőzéseinek nevezési lapon bejelentett helyszínét április 20-tól módosítsa. A mérkőzések új helyszíne: Kömley Károly Sporttelep ( 3200 Gyöngyös, Egri út 23. ) NBIII-035/ (03.29.) számú határozat Az MLSZ Versenybiztosa az STC Futball Kft. sportszervezet csapatát a évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságból kizárja. A kizárt csapat eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél is törli, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére helyezi. N-100/ (03.19.) számú határozat A Versenybizottság a Szombathelyi Haladás Kft. írásbeli kérelmére hozzájárul a évi Jet- SOL Liga Női NBI bajnokság 14. fordulójában kiírt március 18-ra kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. Kóka FNLA Kft. bajnoki mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez. A mérkőzés új helyszíne: Helyszín: Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep N-101/ (03.19.) számú határozat A Versenybizottság az FTC Labdarúgó Zrt. írásbeli kérelmére hozzájárul a évi Jet-SOL Liga Női NBI bajnokság 14. fordulójában kiírt március 17-re kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. Astra FC HFC bajnoki mérkőzés új helyszínen történő megrendezéséhez. A mérkőzés új helyszíne: Helyszín: FTC Népligeti Sportcentrum N-102/ (03.19.) számú határozat A március 18-án (15.00 óra) elmaradt UTE Profisport Kft. MTK Hungária FC évi Jet- SOL Liga NB I. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új helyszíne és új kezdési időpontja: A mérkőzés új időpontja: A mérkőzés új helyszíne: Újpest Labdarúgó Sportcentrum N-103/ (03.27.) számú határozat Az MTK Hungária FC a évi Leány U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Kiemelt csoportjában a március 24-re kisorsolt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. MTK Hungária FC bajnoki mérkőzés elmaradásában megállapítja az MTK Hungária FC versenyügyi 15

16 felelősségét, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti, valamint a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. javára igazolja. N-104/ (03.29.) számú határozat A Versenybizottság az FTC Labdarúgó Zrt. írásbeli kérelmére hozzájárul a évi Jet-SOL Liga Női NBI bajnokság 15. fordulójában kiírt, március 31-re kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. ETO Futball & Futsal Kft. bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: FTC Labdarúgó Zrt. ETO Futball & Futsal Kft óra N-105/ (03.29.) számú határozat A Versenybizottság az UTE Profisport Kft. írásbeli kérelmére hozzájárul a évi Jet-SOL Liga Női NBI bajnokság 15. fordulójában kiírt, március 31-re kisorsolt UTE Profisport Kft. Kóka FNLA Kft. bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: UTE Profisport Kft. Kóka FNLA Kft óra N-106/ (03.29.) számú határozat A Versenybizottság az UTE Profisport Kft. írásbeli kérelmére hozzájárul a évi Jet-SOL Liga Női NBI bajnokság 19. fordulójában kiírt, május 5-re kisorsolt UTE Profisport Kft. Astra HFC Kft. bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: UTE Profisport Kft. Astra HFC Kft óra K-012/ (03.07.) számú határozat A VB a SZIGETSZENTMIKLÓSI TESTGYAKORLÓK KÖRE sportszervezet U-15 és U-14-es csapatait a évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-15 és U-14-es korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoportjából kizárja. K-013/ (03.14.) számú határozat A VB a március 3-ra kisorsolt, de elmaradt MTK BUDAPEST FERENCVÁROSI TC I. osztályú férfi ifjúsági U-19-es korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi felelősséget. A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: május 16. (szerda) 14:00 K-014/ (03.14.) számú határozat A VB a március 3-ra kisorsolt, de elmaradt KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA PAKSI FC II. osztályú férfi ifjúsági U-17-es korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi felelősséget. A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: május 08. (kedd) 10:00 K-015/ (03.14.) számú határozat A VB a március 3-ra kisorsolt, de elmaradt KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA PAKSI FC II. osztályú férfi ifjúsági U-16-os korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi felelősséget. A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: május 08. (kedd) 12:00 K-016/ (04.04.) számú határozat A VB a március 16-ra kisorsolt, de elmaradt BVSC-ZUGLÓ REAC SPORTISKOLA SE I. osztályú fiú serdülő U-13-as korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi felelősséget. A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: május 15. (kedd) 17:00 16

17 K-017/ (04.04.) számú határozat A VB a március 16-ra kisorsolt, de elmaradt BVSC-ZUGLÓ REAC SPORTISKOLA SE I. osztályú fiú serdülő U-12-es korosztályú nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzés elmaradásában egyik csapat vonatkozásában sem állapított meg versenyügyi felelősséget. A VB a mérkőzés újrajátszását rendeli el. A mérkőzés új kezdési időpontja: május 17. (csütörtök) 17:00 Budapest, április 05. Dr. Vági Márton s.k. főtitkár 17

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 7/2019 (05.23.) számú Hivatalos Értesítő 2019.05.23. Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok KGY-1/2019 (05.10.) 2018. évi szakmai beszámoló elfogadása KGY-2/2019 (05.10.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2016 (02.15.) számú Hivatalos Értesítő 2016.02.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2011 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 293/2011. (08.18) számú határozat A 2011. augusztus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2013 (11.13.) számú Hivatalos Értesítő 2013.11.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 459/2013 (11.06.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2011 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2011.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldött... 6 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2019 (04.16.) számú Hivatalos Értesítő 2019.04.16. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-31-32/2019 (04.09.) ELN-33/2019 (04.09.) ELN-34/2019 (04.09.) ELN-35/2019 (04.09.) ELN-36/2019

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2012 (05.30.) számú Hivatalos Értesítő 2012.05.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 109/2012 (05.11.) számú határozat A Kecskeméti

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 7/2017 (04.12.) számú Hivatalos Értesítő 2017.04.12. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 7. oldal 14. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2014 (02.24.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2016 (07.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.18. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-63/2016 (07.12.) Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Döntés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2013 (04.04.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 064/2013 (03.27.) számú határozat A 2013. március

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2013 (05.17.) számú Hivatalos Értesítő 2013.05.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok... 7 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2019 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2019.08.28. Tartalom Elnökségi határozat ELN-66/2019 (08.27.) A Balmazújváros Sport Kft. NB II-es klublicencének bajnoki év közben történő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2016 (11.14.) számú Hivatalos Értesítő 2016.11.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

A Fegyelmi Bizottság határozatai

A Fegyelmi Bizottság határozatai 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ A Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. június 10. Iktatószám: /2009 I-180/2008-09. Az FB Bogunovic Milant a Diósgyőri FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2019 (04.04.) számú Hivatalos Értesítő 2019.04.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 5. oldal 14. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2013 (01.14.) számú Hivatalos Értesítő 2013.01.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 428/2012 (12.05.) számú határozat A 2012. december

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2019 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2019.03.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-24/2019 (03.18.) A női NB I-es sportszervezetek kiegészítő díjazása televíziós közvetítések

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2018 (09.20.) számú Hivatalos Értesítő 2018.09.20. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 7. oldal 11. oldal

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.05.12. Iktatószám: Ki-1620/2011 9/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 3 Elnökségi határozatok 43/2011. (04.12.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2012 (03.07.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 25/2012 (02.20.) számú határozat A 2012. február

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 6/2017 (04.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.04.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2017 (03.21.) Megyei társadalmi elnökségek beszámolóinak elfogadása ELN-59-60/2017

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2012 (12.06.) számú Hivatalos Értesítő 2012.12.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 6 2 Versenybizottsági határozatok 422/2012 (11.28.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2014 (03.13.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2017 (05.19.) számú Hivatalos Értesítő 2017.05.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 16.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2017 (10.19.) számú Hivatalos Értesítő 2017.10.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 8. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2017 (07.04.) számú Hivatalos Értesítő 2017.07.04. Tartalom Elnökségi határozatok 76-77/2017 (05.26.) Puskás FC Kft. kérelme 78-84/2017 (06.15.) Személyi kérdések 85/2017

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2012 (09.18.) számú Hivatalos Értesítő 2012.09.18. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 175/2012 (09.06.) számú határozat

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének augusztus 27-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének augusztus 27-i határozatai 20. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. szeptember 10. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. augusztus 27-i határozatai 149/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége úgy határozott, hogy a Fegyelmi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2013 (02.12.) számú Hivatalos Értesítő 2013.02.12. Tartalom Elnökségi határozatok...3 Versenybizottsági határozatok...6 2 Elnökségi határozatok 1/2013 (02.04.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2016 (01.19.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 9/2017 (05.12.) számú Hivatalos Értesítő 2017.05.12. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-74/2017 (04.26.) ELN-75/2017 (05.05.) Személyi kérdések Átmeneti engedélyezés 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2013 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2013.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 383/2013 (09.12.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2017 (03.17.) számú Hivatalos Értesítő 2017.03.17. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-5/2017 (03.02.) ELN-6/2017 (03.02.) ELN-7/2017 (03.02.) ELN-8/2017. (03.02.) ELN-9/2017

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

Hivatalos Értesítő. Tartalom

Hivatalos Értesítő. Tartalom Budapest, 2011.05.30. Iktatószám: Ki-2237/2011 11/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Fellebbviteli Bizottság határozata... 3 Fellebbviteli Licencadó Testületi határozata...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2017 (07.13.) számú Hivatalos Értesítő 2017.07.13. Tartalom Elnökségi határozatok 96/2017 (07.11.) Labdarúgás Versenyszabályzat módosítása 97/2017 (07.11.) Fegyelmi Szabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2012 (01.20.) számú Hivatalos Értesítő 2012.01.20 Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 9 2 Versenybizottsági határozatok 1/2012 (01.05) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2013 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 089/2013 (04.11.) számú határozat Nem járul

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.04.05. Iktatószám: 1392/ 2011 8/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Versenybizottsági határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok 074/2011. (03.17.) A 2011. március 26-án (szombat)

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08.

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága 2014. január 3-i ülésén versenyügyi eljárás során tárgyalás mellőzésével az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzat 30. (5) bekezdése

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2015 (08.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2017 (03.07.) számú Hivatalos Értesítő 2017.03.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozatok 3. oldal 13.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2017 (09.06.) számú Hivatalos Értesítő 2017.09.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 13. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2011 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 325/2011. (08.31) számú határozat A 2011. szeptember

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2016 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2016.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2014 (04.14.) számú Hivatalos Értesítő 2014.04.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2014 (08.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2015 (02.16.) számú Hivatalos Értesítő 2015.02.16. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2017 (01.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.01.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-97/2016 (12.13.) ELN-98/2016 (12.13.) ELN-99/2016 (12.13.) ELN-100/2016 (12.13.) ELN-101/2016

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének február 27.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének február 27.-i határozatai 4. szám Budapest, 2010. március 1. Iktatószám: /2010 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2010. február 27.-i határozatai 38/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2015 (07.01.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.01. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 98/2015 (07.01.) Döntés a 127/2014 (06.26.) számú elnökségi határozat felfüggesztéséről

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.06.15. Iktatószám: Ki-2480/2011 13/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok... 2 Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 Küldöttközgyűlési

Részletesebben

Dr. Kenyeres Attila sk. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Fegyelmi Bizottság határozatai

Dr. Kenyeres Attila sk. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Fegyelmi Bizottság határozatai 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. október 29. Iktatószám: /2009 Fellebbviteli Bizottság határozata: 017/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. október 22. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2017 (11.15.) számú Hivatalos Értesítő 2017.11.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2015 (11.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.11.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2014 (02.28.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 8.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2015 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2015.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2012 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.26 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 37/2012 (03.06) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 6/2019 (05.15.) számú Hivatalos Értesítő 2019.05.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2017 (02.09.) számú Hivatalos Értesítő 2017.02.09. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-1/2017 (02.02.) ELN-2/2017 (02.02.) ELN-3/2017 (02.02.) ELN-4/2017 (02.02.) Labdarúgópálya

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 6/2018 (05.10.) számú Hivatalos Értesítő 2018.05.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2012 (05.10.) számú Hivatalos Értesítő 2012.05.10. Tartalom Elnökségi határozat... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozat 99/2012 (05.10) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2017 (06.15.) számú Hivatalos Értesítő 2017.06.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2018 (11.06.) számú Hivatalos Értesítő 2018.11.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 6. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2012 (01.17.) számú Hivatalos Értesítő 2012.01.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok MK-039/2011-2012. (12.08.) számú határozat 2011-2012.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2012 (07.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.07.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 274/2012 (07.12.) számú határozat A Magyar Labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 12/2012 (06.06.) számú Hivatalos Értesítő 2012.06.06. Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok... 3 Elnökségi határozatok... 4 Versenybizottsági határozatok... 7 2 Küldöttközgyűlési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2018 (10.10.) számú Hivatalos Értesítő 2018.10.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2016 (11.03.) számú Hivatalos Értesítő 2016.11.03. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 15. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2017 (08.09.) számú Hivatalos Értesítő 2017.08.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 17. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 32/2014 (09.11.) számú Hivatalos Értesítő 2014.09.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat Igazolási- és Vitarendezési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2013 (06.11.) számú Hivatalos Értesítő 2013.06.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 146/2013 (06.03.) számú határozat A 2013. május

Részletesebben

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozatai Budapest, 2009. április 6. Iktatószám: /2009 001/2009. (04.09) számú határozat Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok FC Kft.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 37/2014 (10.21.) számú Hivatalos Értesítő 2014.10.21. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 17. oldal 30.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 8/2019 (06.06.) számú Hivatalos Értesítő 2019.06.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2014 (05.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.05.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2. D.), a Balmazújváros Sport Kft. (4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.), a Békéscsaba 1912 Előre SC (5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2016 (05.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.05.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2018 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2018.04.18. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-14/2018 (03.13.) NB II. versenykiírás módosítása ELN-15/2018 (04.12.) Könyvvizsgáló megválasztása,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2015 (08.25.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.25. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2011 (10.21.) számú Hivatalos Értesítő 2011.10.21. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 310/2011 (10.18.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2013 (04.29.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.29. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 - a Játékvezetői, a Média és Marketing Bizottság elnökei beszámolójának elfogadása -

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2017 (02.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.02.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-109/2016 (12.22.) ELN-110/2016 (12.22.) MLSZ Életmű Díjasa Döntés MOB Fair Play Életmű

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2014 (03.31.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 10. oldal 15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2016 (08.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.08.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 18.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2013 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2013.08.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 325/2013 (08.14.) számú határozat A 2013-2014.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2014 (02.12.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.12. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 11.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2015 (03.05.) számú Hivatalos Értesítő 2015.03.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 16. oldal 20.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 12/2018 (08.06.) számú Hivatalos Értesítő 2018.08.06. Elnökségi határozatok ELN-49/2018 (08.02.) ELN-50-52/2018 (08.02.) ELN-53/2018 (08.02.) Tartalom A Sport Club Sopron méltányossági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 40/2014 (12.03.) számú Hivatalos Értesítő 2014.12.03. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 17. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/018 (07.19.) számú Hivatalos Értesítő 018.07.19. Elnökségi határozatok ELN-45/018 (07.18.) ELN-46/018 (07.18.) ELN-47/018 (07.18.) ELN-48/018 (07.18.) Tartalom A Fegyelmi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2014 (01.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.01.27. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 9.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2018 (11.21.) számú Hivatalos Értesítő 2018.11.21. Elnökségi határozatok ELN-65/2018 (11.06) ELN-66/2018 (11.06) ELN-67/2018 (11.06) ELN-68/2018 (11.06) ELN-69/2018 (11.06)

Részletesebben