Magyar Labdarúgó Szövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség"

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2018 (11.21.) számú Hivatalos Értesítő

2 Elnökségi határozatok ELN-65/2018 (11.06) ELN-66/2018 (11.06) ELN-67/2018 (11.06) ELN-68/2018 (11.06) ELN-69/2018 (11.06) ELN-70/2018 (11.06) ELN-71/2018 (11.06) ELN-72/2018 (11.06) Tartalom Személyi kérdések Az UEFA szolidaritásai támogatás elosztása Az állandó bizottságok elnökeinek beszámolója Steward (közreműködő) képzés indítása A 2019/20-as Klublicenc Szabályzat elfogadása A PMR Eljárásrend módosítása Jelentős értékű TAO sportfejlesztési programok jóváhagyása OTP Bank Liga NB I-ben szereplő sportszervezeteket illető egyes vagyoni értékű jogok elvonása 3. oldal Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 6. oldal 11. oldal 2

3 Elnökségi határozatok ELN-65/2018 (11.06) számú elnökségi határozat I. Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette Dr. Dzodzoglu Sziderisz úr NB I-es Bizottsági tagságáról történő lemondását, megköszönte az NB I-es Bizottságban végzett tevékenységét és további munkájához sok sikert kívánt. II. Az MLSZ Elnöksége november 7-i hatállyal, június 30-ig terjedő határozott időtartamra kinevezte Csavajda Krisztina úrhölgyet a Magyar Labdarúgó Szövetség NBI-es Bizottságának tagjává. ELN-66/2018 (11.06) számú elnökségi határozat Az MLSZ Elnöksége az UEFA 2017/2018 évi szolidaritási támogatásának elosztására vonatkozóan (az UEFA szabályaival összhangban) a következő szabályok alkalmazásáról döntött: 1) A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek részesülhetnek, melyek a 2017/2018 évi NB I-es bajnokságban szerepeltek, és amely sportszervezetek a 2018/2019 bajnoki évben is az MLSZ által kiírt valamely bajnokságban indultak. 2) A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra. 3) A kifizetés az UEFA-tól kapott devizában történik. 4) Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetnél történik, a támogatás összegére a versenyeztetett utánpótlás csapatok arányában részben vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-ben szereplő sportszervezet köteles részben vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló utánpótlásnevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak szerint, illetve az elszámolás is részben, vagy egészben az utánpótlás-nevelő sportszervezet feladata az NBI-ben szereplő sportszervezet felé, aki köteles az elszámolást az MLSZ felé továbbítani. 5) Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek a) a korábbi éves szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak; b) nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás; c) nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30 napnál nem régebbi hivatalos APEH, VPOP és önkormányzati igazolásokkal igazolják; d) nincs az MLSZ-szel vagy szervezeti egységével, illetve leányvállalataival szemben tartozása; e) minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc Szabályzat előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a magyar Klublicenc Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket alkalmaznak; f) nem vettek részt a 2017/2018 évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első csoportfázistól). A támogatás összegét az utánpótlás fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök, szoftverek, felszerelések beszerzésére, valamint az utánpótlás neveléshez közvetlenül kapcsolódó költségekre, úgymint utaztatás, pályabérlet, bajnokságokhoz kapcsolódó ellátás finanszírozására lehet felhasználni. A támogatás felhasználásának elszámolását a sportszervezetekkel megkötendő támogatási szerződésben kell szabályozni. 3

4 ELN-67/2018 (11.06) számú elnökségi határozat 1. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az Amatőr Bizottság Elnökének beszámolóját. 2. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Biztonsági Bizottság Elnökének beszámolóját. 3. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az Elsőfokú Licencadó Bizottság Elnökének beszámolóját. 4. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fegyelmi Bizottság Elnökének beszámolóját. 5. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fellebbviteli Bizottság Elnökének beszámolóját. 6. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Fellebbviteli Licencadó Bizottság Elnökének beszámolóját. 7. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Futsal Bizottság Elnökének beszámolóját. 8. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Grassroots, Fair Play és Kisebbségi Bizottság Elnökének beszámolóját. 9. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az Igazolási és Vitarendezési Bizottság Elnökének beszámolóját. 10. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Játékvezetői Bizottság Elnökének beszámolóját. 11. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Jogi Bizottság Elnökének beszámolóját. 12. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Marketing és Média Bizottság Elnökének beszámolóját. 13. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az NB I-es Bizottság Elnökének beszámolóját. 14. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az NB II-es Bizottság Elnökének beszámolóját. 15. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Női Bizottság Elnökének beszámolóját. 16. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az Orvosi Bizottság Elnökének beszámolóját. 17. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Szakmai Bizottság Elnökének beszámolóját. 18. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Versenybizottság Elnökének beszámolóját. ELN-68/2018 (11.06) számú elnökségi határozat I. Az MLSZ Elnökség jóváhagyta, hogy az MLSZ Felnőttképzési Intézete közreműködői (steward) képzést indítson. Az Elnökség megbízta a Főtitkárt, hogy MLSZ Biztonsági Irodája a Felnőttképzési Intézet és a Biztonsági Bizottság bevonásával véglegesítse a közreműködői (steward) képzés tematikáját, meghatározza a képzés adminisztratív feltételeit. II. Az MLSZ Elnökség jóváhagyta, hogy a jövőben az MLSZ Alapszabályának rendelkezéseivel összhangban az MLSZ Főtitkára saját hatáskörben határozza meg az MLSZ Szakmai és Felnőttképzési Intézete által szervezett képzések, tanfolyamok részvételi díjait. ELN-69/2018 (11.06) számú elnökségi határozat Az MLSZ Elnökség elfogadta a Klublicenc Szabályzat módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és november 7-én lép hatályba. ELN-70/2018 (11.06) számú elnökségi határozat Az MLSZ Elnökség elfogadta a PMR Szabályzat módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és november 7-én lép hatályba. ELN-71/2018 (11.06) számú elnökségi határozat Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódóan benyújtott nagyértékű sportfejlesztési programok tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímein benyújtott támogatási igényeinek elbírálására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben bemutatott tartalommal támogatta. Az Elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel összhangban folytassa le. Az Elnökség felhatalmazta a Főtitkárt az előzetes műszaki ellenőrzésre és ez alapján szükség szerint a támogatási összeg módosítására, pontosítására, illetve a jóváhagyott 4

5 támogatási kereteken belül a sportszervezetek kérésére, a beruházási elemek indokolt cseréjének a jóváhagyására. ELN-72/2018 (11.06) számú elnökségi határozat I. Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta az OTP Bank Liga NB I-ben szereplő sportszervezeteket illető egyes vagyoni értékű jogok elvonása a Magyar Labdarúgó Szövetség általi hasznosítás érdekében tárgyú előterjesztésben foglaltakat. II. Az MLSZ Elnöksége a Sportról szóló évi I. törvény 37. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az OTP Bank Liga NB I-ben résztvevő sportszervezeteknek az MLSZ által kiírt OTP Bank Liga NB I-es versenyrendszerben megrendezett mérkőzéseihez fűződő, I. pont szerinti előterjesztésben meghatározott egyes vagyoni értékű jogait a sportszervezetek előzetes egyetértése mellett a 2018/19-es bajnoki évad végéig, június 30-ig terjedő határozott időre magához vonta. Azon sportszervezetek esetében, amelyek vonatkozásában az érintett vagyoni értékű jogok elvonása nem lehetséges, előzetes egyeztetést követően helyettesítési felület kerül meghatározásra vagy az érintett vagyoni értékű jogok nem kerülnek elvonásra. Utóbbi esetben a sportszervezet a vagyoni értékű jogok hasznosításából eredő ellenértékből sem részesedhet. Azon sportszervezetek között, amelyek I. pont szerinti előterjesztésben meghatározott egyes vagyoni értékű jogai elvonásra kerültek, a vagyoni értékű jogok hasznosításából eredő ellenérték a Sporttv. 37. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban és a sportszervezetek előzetes egyetértése mellett egyenlő arányban kerülnek felosztásra. III. Az MLSZ Elnöksége elfogadta az OTP Bank Liga NB I-ben szereplő sportszervezetek I. pont szerinti előterjesztésben meghatározott egyes vagyoni értékű jogainak elvonásáról szóló szabályzatot azzal, hogy az Elnökség az I. pont szerinti előterjesztésben meghatározott egyes vagyoni értékű jogok értékesítéséből befolyó bevételek felosztásáról külön szabályzatban rendelkezik az érintett sportszervezetek véleményének és az elvont jogok piaci értékesítési lehetőségeinek ismeretében. IV. Az MLSZ Elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy az MLSZ a Sport tv nak rendelkezései alapján az I. pont szerinti előterjesztésben meghatározott egyes vagyoni értékű jogok hasznosítása érdekében a 2018/19-es bajnoki időszak vonatkozásában szerződést kössön. Az Elnökség felhatalmazta az MLSZ Főtitkárát, hogy vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó szerződés részleteit megtárgyalja és az MLSZ Elnökének akadályoztatása esetén a szerződést az MLSZ képviseletében aláírja. 5

6 Versenybizottsági határozatok NBI-136/ (10.16.) számú határozat A évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: 14. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont M4 DVTK DVSC szombat PAKSI FC BUDAPEST HONVÉD szombat MTK BUDAPEST PUSKÁS AKADÉMIA FC szombat KISVÁRDA MASTER GOOD ÚJPEST FC szombat M4 SZOMBATHELYI HALADÁS FERENCVÁROSI TC szombat M4 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC MOL VIDI FC vasárnap forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont M4 ÚJPEST FC PAKSI FC szombat BUDAPEST HONVÉD MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat FERENCVÁROSI TC KISVÁRDA MASTER GOOD szombat PUSKÁS AKADÉMIA FC SZOMBATHELYI HALADÁS szombat DVTK MTK BUDAPEST szombat M4 DVSC MOL VIDI FC szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont M4 MTK BUDAPEST DVSC szombat KISVÁRDA MASTER GOOD PUSKÁS AKADÉMIA FC szombat MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC ÚJPEST FC szombat SZOMBATHELYI HALADÁS DVTK szombat M4 PAKSI FC FERENCVÁROSI TC szombat M4 MOL VIDI FC BUDAPEST HONVÉD vasárnap forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont M4 DVSC BUDAPEST HONVÉD szombat FERENCVÁROSI TC MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat PUSKÁS AKADÉMIA FC PAKSI FC szombat DVTK KISVÁRDA MASTER GOOD szombat MTK BUDAPEST SZOMBATHELYI HALADÁS szombat M4 ÚJPEST FC MOL VIDI FC szombat forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont M4 PAKSI FC DVTK szombat PUSKÁS AKADÉMIA FC MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC szombat KISVÁRDA MASTER GOOD MTK BUDAPEST szombat SZOMBATHELYI HALADÁS DVSC szombat M4 BUDAPEST HONVÉD ÚJPEST FC szombat M4 MOL VIDI FC FERENCVÁROSI TC vasárnap NBI-137/ (10.19.) számú határozat A november 21-én ( szerda ) órára kisorsolt Fehérvár FC Kft. Újpest 1885 Futball Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 21. ( szerda ) óra 6

7 NBI-138/ (10.19.) számú határozat A október 28-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Monor 1901 Labdarúgó Kft. KBSC FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Szamosi Mihály Stadion ( 1239 Budapest, Haraszti út 26. ) október 28. ( vasárnap ) óra NBI-139/ (10.31.) számú határozat A bajnoki évre a Vác Városi Stadion ( 2600 Vác, Stadion u. 2. ) center pályájának II. osztályú pályahitelesítést adott. NBI-140/ (10.31.) számú határozat Engedélyezi, hogy a Vác Futball Club Kft. a évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban illetve a évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupában november 1-e után megrendezésre kerülő hazai bajnoki és kupa mérkőzéseit a nevezési lapján bejelentett helyszínen rendezze meg. A mérkőzések új helyszíne: Vác Városi Stadion ( 2600 Vác, Stadion u. 2. ) NBI-141/ (11.14.) számú határozat A bajnoki évre a Székesfehérvári Sóstói Stadion ( 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10. ) center pályájának I. osztályú pályahitelesítést adott. NBI-142/ (11.14.) számú határozat Engedélyezi, hogy a Fehérvár FC Kft. a évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban illetve a évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupában november 14-e után megrendezésre kerülő hazai bajnoki és kupa mérkőzéseit a nevezési lapján bejelentett helyszínen rendezze meg. A mérkőzések új helyszíne: Székesfehérvári Sóstói Stadion ( 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10. ) NBI-143/ (11.14.) számú határozat A december 2-án ( vasárnap ) órára kisorsolt ZTE FC Zrt. Vasas Futball Club Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 1. ( szombat ) óra NBI-144/ (11.14.) számú határozat A december 2-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 2. ( vasárnap ) óra NBI-145/ (11.14.) számú határozat A december 9-én ( vasárnap ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Kaposvári Labdarúgó Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 9. ( vasárnap ) óra NBI-146/ (11.14.) számú határozat A december 16-án ( vasárnap ) órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. BSC 1924 Futball Kft. Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 16. ( vasárnap ) óra 7

8 NBI-147/ (11.16.) számú határozat A november 24-én ( szombat ) órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. Fehérvár FC Kft. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 25. ( vasárnap ) óra NBI-148/ (11.16.) számú határozat A november 24-én ( szombat ) órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. MTK Budapest Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 24. ( szombat ) óra NBIII-217/ (11.05.) számú határozat A november 11-én ( vasárnap ) órára kisorsolt ESK Győr Ménfőcsanak Pénzügyőr SE évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját és helyszínét módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja és helyszíne: november :00 Alcufer Stadion Center pálya ( 9019 Gyirmót, Ménfői u. 61. ) NBIII-218/ (11.05.) számú határozat A november 17-én ( vasárnap ) órára kisorsolt Honvéd FC Kft. Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne: Bozsik Stadion Center pálya ( 1194 Budapest, Puskás Ferenc u ) NBIII-219/ (11.13.) számú határozat A november 25-én ( vasárnap ) órára kisorsolt Honvéd FC Kft. KSE Iváncsa évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne: Bozsik Stadion Center pálya ( 1194 Budapest, Puskás Ferenc u ) F-047/ (11.05.) számú határozat A Versenybizottság a november 04-re kiírt FTC Futsal-Footgolf Kft. Ercsi Kinizsi SE Női Felnőtt Futsal NB II. osztályú bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) 1) és a 48. (3) d) pontjai alapján megállapította az Ercsi Kinizsi SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (FTC Futsal-Footgolf Kft.) javára igazolja. Továbbá, mivel az Ercsi Kinizsi SE női felnőtt futsal NB II-es csapata az őszi idényre (szezonra) kisorsolt bajnoki mérkőzésre nem utazott el, a tavaszi fordulóra elveszti pályaválasztói jogát és köteles az ellenfélhez utazni. A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az MLSZ FVSZ 57. -a biztosítja. F-048/ (11.09.) számú határozat A október 28-ra kiírt, Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sportclub Energia SC fiú futsal I. osztály U20 és U17-es bajnoki mérkőzések a mérkőzéseknek helyet adó sportcsarnok tetőszerkezetének megrongálódása és beázása miatt, (vis major) a Tankerületi Központ tájékoztatása alapján elmaradtak. Mivel a csapatok nem voltak hibásak a mérkőzés elmaradásában az új időpontot 8 napon belül ki kell tűzni, az érdekelt csapatok javaslata alapján. Mivel a két sportszervezet nem tudott megállapodni az új időpontban ezt a Versenybizottság jelöli ki: Fiú Futsal I. osztály U17, 2. fordulóból elmaradt mérkőzés új időpontja és helyszíne: március 3. vasárnap 14:30 óra, Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sportcsarnoka 8

9 Fiú Futsal I. osztály U20, 2. fordulóból elmaradt mérkőzés új időpontja és helyszíne: március 3. vasárnap 13:00 óra, Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sportcsarnoka F-049/ (11.09.) számú határozat Az MLSZ Versenybizottsága az Ercsi Kinizsi SE sportszervezet csapatát a évi Női Felnőtt Futsal Magyar Kupából kizárja. A Magyar Kupa 2. fordulójába kisorsolt Ercsi Kinizsi SE DEAC Sport Nonprofit Kft. mérkőzést 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel az DEAC Sport Nonprofit Kft. javára igazolja, ezzel a DEAC Sport Nonprofit Kft jut a Magyar Kupa 3. fordulójába. F-050/ (11.09.) számú határozat Az MLSZ Versenybizottsága az Ercsi Kinizsi SE sportszervezet csapatát a évi Női Felnőtt Futsal NB II. bajnokságból kizárja. A kizárt csapat eddig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél is törli, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály végére helyezi. F-051/ (11.12.) számú határozat A Versenybizottság a november 11-re kiírt Szombathelyi MÁV Haladás VSE ELTE SE Fiú Futsal I. osztály U17 osztályú bajnoki mérkőzés elmaradásában MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) b) 1) valamint 48. (3) c) pontjai alapján megállapította az ELTE SE sportszervezet versenyügyi felelősségét, ezért a mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Szombathelyi MÁV Haladás VSE) javára igazolja, valamint a ELTE SE-t, U17- es futsal csapata első ki nem állása miatt, írásbeli megrovásban részesíti. N-063/ (11.08.) számú határozat A Versenybizottság a évi Jet-SOL Liga NB I. osztályú Női Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság forduló bajnoki mérkőzéseit kitűzte. N-064/ (11.08.) számú határozat A november 3-án félbeszakadt Levegő Energia HFC Kecskeméti LC KTE SI leány U-19 korosztályú labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért eredménnyel (3:3) igazolja le. N-065/ (11.08.) számú határozat A Kelen SC sportszervezete által benyújtott óvást megalapozatlanság hiányában elutasítja. Az óvási díjat visszatartja. N-066/ (11.13.) számú határozat A november 11-én elmaradt BSE Palóc Farkasok USE 1. FC Femina 93. SE Leány U-16 korosztályú HNP Közép csoport bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel a vétlen BSE Palóc Farkasok USE csapata javára igazolja és az 1. FC Femina 93. SE csapatát írásbeli megrovásban részesíti. N-067/ (11.19.) számú határozat A Szigetvári Labdarúgó Egyesület a évi női NB II Nyugati csoportjában november 18-án lejátszott SC Sopron Szigetvári Labdarúgó Egyesület női NB II Nyugati csoport bajnoki mérkőzést létszámhiányosan játszotta le, ezért a csapatot írásbeli megrovásban részesíti. MK-025/ (10.31.) számú határozat A évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 8. forduló mérkőzéseit a következő párosítással tűzte ki: Ssz. Hazai csapat Vendég csapat 1. KAPOSVÁRI LABDARÚGÓ KFT. ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT. 2. F.C. AJKA KFT. MTK BUDAPEST LABDARÚGÓ ZRT. 3. BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. FEHÉRVÁR FC KFT. 4. BSC 1924 FUTBALL KFT. DIÓSGYŐR FC KFT. 5. VASAS FUTBALL CLUB KFT. DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT. 9

10 6. PÉNZÜGYŐR SE PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT. 7. SÉNYŐ-CARNIFEX FUTBALL CLUB FTC ZRT. 8. SZENTLŐRINC SE VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. 9. TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS HONVÉD KFT. 10. BFC SIÓFOK KFT. PAKSI FC KFT. 11. IVÁNCSA KSE SZOMBATHELYI HALADÁS KFT. 12. III. KER. TVE MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. 13. ÉRDI VSE ANDRÁSHIDA SC 14. FÜZESGYARMATI SPORT KLUB TISZAKÉCSKEI LABDARÚGÓ CLUB KFT. 15. SAJÓBÁBONYI VSE TAKSONY SPORTEGYESÜLET 16. SOROKSÁR SPORT CLUB KFT. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT. MK-026/ (11.13.) számú határozat A évi Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa 8. forduló mérkőzéseit a következő kezdési időponttal tűzte ki: Ssz. TV Hazai csapat Vendég csapat Kezdési időpont 1. TV VASAS FUTBALL CLUB KFT. DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT :00 2. SZENTLŐRINC SE VÁRDA LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ KFT :00 3. III. KER. TVE MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT :00 4. SAJÓBÁBONYI VSE TAKSONY SPORTEGYESÜLET :00 5. PÉNZÜGYŐR SE PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT :00 6. KAPOSVÁRI LABDARÚGÓ KFT. ÚJPEST 1885 FUTBALL KFT :00 7. F.C. AJKA KFT. MTK BUDAPEST LABDARÚGÓ ZRT :00 8. BUDAFOKI MTE LABDARÚGÓ KFT. FEHÉRVÁR FC KFT :00 9. BFC SIÓFOK KFT. PAKSI FC KFT : BSC 1924 FUTBALL KFT. DIÓSGYŐR FC KFT : TV SÉNYŐ-CARNIFEX FUTBALL CLUB FTC ZRT : TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS HONVÉD KFT : IVÁNCSA KÖZSÉGI SE SZOMBATHELYI HALADÁS KFT : ÉRDI VSE ANDRÁSHIDA SC : FÜZESGYARMATI SPORT KLUB TISZAKÉCSKEI LABDARÚGÓ CLUB KFT : SOROKSÁR SPORT CLUB KFT. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE FUTBALL ZRT :00 K-059/ (10.18.) számú határozat A október 6-án félbeszakadt BUDAPEST HONVÉD MFA VS DUNAKESZI I. osztályú Fiú Serdülő U-12-es korosztályú háromnegyed pályás labdarúgó bajnokság Közép-Keleti csoport bajnoki mérkőzést a pályán elért eredménnyel (4:0) a BUDAPEST HONVÉD MFA javára igazolta. K-060/ (11.12.) számú határozat A Dunaharaszti MTK sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a október 28-án lejátszott Dunaharaszti MTK Vasas Kubala Akadémia U-12 I. osztályú labdarúgó bajnokság Közép-Nyugati csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (0:2) törli és egyben a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3:0 (három-nulla) gólkülönbséggel a Dunaharaszti MTK sportszervezete javára igazolja. Az óvási díjat visszautalja. K-061/ (11.12.) számú határozat A Törökszentmiklósi FC sportszervezete által benyújtott óvásnak helyt ad, ezért a november 3-án lejátszott Orosházi MTK ULE 1913 Törökszentmiklósi FC U-13 I. osztályú labdarúgó bajnokság Dél-Keleti csoport bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét (5:0) törli és egyben a mérkőzés 3 (három) bajnoki pontját, 3:0 (három-nulla) gólkülönbséggel a Törökszentmiklósi FC sportszervezete javára igazolja. Az óvási díjat visszautalja. 10

11 Fegyelmi Bizottsági határozatok FEB-I-28/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Dömök István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (1) bekezdésben Ezért az FT az FSZ 22. (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB I férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja. FEB-I-29/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. (1) és az FSZ 39. (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket. Ezért az FT az FSZ 37. (4) és az FSZ 39. (2) bekezdése alapján, figyelemmel az FSZ 56. (2) bekezdésére, a sportszervezetet ,- Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank számú számlájára az FSZ 56. (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető. Amennyiben a sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az FSZ 56. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben. FEB-I-30/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Diósgyőr Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. -a és az FSZ 37. (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket. Ezért az FT az FSZ 25. b) pontja és az FSZ 37. (3) bekezdése alapján, figyelemmel az FSZ 56. (2) bekezdésére, valamint az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet ,- Ft, azaz Kétszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank számú számlájára az FSZ 56. (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető. Amennyiben a sportszervezet a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az FSZ 56. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jár el a sportszervezettel szemben. FEB-I-31/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 25. -a szerinti fegyelmi vétséget. Ezért az FT az FSZ 25. b) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti. FEB-II-31/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Dr. Hock Zoltán sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (1) bekezdésben Ezért az FT az FSZ 22. (1) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB II férfi felnőtt nagypályás bajnok mérkőzésre eltiltja. FEB-II-32/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Kiprich Dávid József labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette. Ezért az FT az FSZ 9. (1) bekezdés d)1) pontjai alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 11

12 FEB-II-33/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy a Vác Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget. Ezért az FT az FSZ 37. (2) bekezdése alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmezetésben részesíti. FEB-II-34/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Villám Balázs labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. -ában Ezért az FT az FSZ 16. a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-II-35/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Balanescu Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. -ában Ezért az FT az FSZ 16. a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-II-36/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Fülöp Noel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-II-37/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Király József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (2) bekezdésben Ezért az FT az FSZ 22. (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert ,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank számú számlájára az FSZ 56. (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető. Amennyiben a sportszakember a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az FSZ 56. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint jár el a sportszakemberrel szemben. FEB-II-37-1/ (11.13.) számú határozat A FT tárgyalás megtartása után a november 13. napján meghozott FEB-II-37/ sz. határozatát hatályában változatlanul fenntartja. Az FT megállapítja, hogy Király József sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (2) bekezdésben Ezért az FT az FSZ 22. (2) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert ,- Ft, azaz Százötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-II-38/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Dudás Ádám sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (1) bekezdésben Ezért az FT az FSZ 22. (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert ,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A pénzbüntetés befizetését az MLSZ OTP Bank számú számlájára az FSZ 56. (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint átutalással kell teljesíteni, de a szövetség pénztárába is befizethető. Amennyiben a sportszakember a pénzbüntetés megfizetését az előírt határidőre nem teljesíti a FEB az FSZ 56. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint jár el a sportszakemberrel szemben. FEB-II-38-1/ (11.20.) számú határozat A FT tárgyalás megtartása után a november 13. napján meghozott FEB-II-38/ sz. határozatát hatályában változatlanul fenntartja. 12

13 Az FT megállapítja, hogy Dudás Ádám sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (1) bekezdésben Ezért az FT az FSZ 22. (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert ,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-II-39/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy az ETO Futball Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 39. (2) bekezdése alapján az FSZ 37. (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget. Ezért az FT az FSZ 39. (2) bekezdése alapján és az FSZ 37. (2) bekezdésében foglaltak szerint a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti. FEB-II-40/ (11.13.) számú határozat Az FT a Balmazújváros Sport Kft. sportszervezet ellen FEB-ID-5/ szám alatt elrendelt fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (1) bekezdés d)1) pontja alapján, mivel a fegyelmi vétség elkövetése nem állapítható meg, megszünteti. FEB-III-52/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Varga Róbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-53/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Turi Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. -ában Ezért az FT az FSZ 16. a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-54/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Nagy Róbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-55/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Tassy Áron István sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (2) bekezdés a) pontjában Ezért az FT az FSZ 9. (2) bekezdés d) pontja alapján a sportszakembert ,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-III-56/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Rusvay Gergely labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-57/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Pintér László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (2) bekezdés a) pontjában Ezért az FT az FSZ 9. (2) bekezdés c)1) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 2 (kettő) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja. FEB-III-58/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Ferkó Ádám labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (2) bekezdésében 13

14 Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-59/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Bertalan Zsolt sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) bekezdés a) pontjában Ezért az FT az FSZ 21. (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja. FEB-III-60/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Bita László sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) bekezdés a) pontjában Ezért az FT az FSZ 21. (1) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre eltiltja. FEB-III-61/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Beretka Péter labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-62/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Bognár Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. -ában Ezért az FT az FSZ 15. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-IV-7/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Kuhár Réka labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-IV-8/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Beimli Katalin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-40/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Szőlős Alexandra Jázmin labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) és (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette. Ezért az FT az FSZ 21. (1) és (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-41/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Beke Adrienn labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (1) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-42/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Schönauer Ádám sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 22. (2) bekezdésben 14

15 Ezért az FT az FSZ 22. (2) bekezdés b) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 4 (négy) soron következő NB II férfi felnőtt futsal bajnok mérkőzésre eltiltja. FEB-V-43/ (11.06.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy az eljárás alá vont Covritas Nonprofit Szolgáltató Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi vétséget. Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti. FEB-V-44/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Németh Gusztáv sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (2) bekezdés a) pontjában, valamint az FSZ 22. (1) és (2) bekezdésben meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette. Ezért az FT az FSZ 9. (5) bekezdés a) pontja alapján a sportszakembert november 8. napjától kezdődően minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 3 (három) hónapra eltiltja. FEB-V-45/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Rábold Richárd labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-46/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Gál József labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 5 (öt) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-47/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy a Maglódi TC a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés b) pontjában Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés o) pontja alapján a sportszervezetet ,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-V-48/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Kramcsák Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontjai alapján a labdarúgót 2 (két) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-49/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Süttő Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontjai alapján a labdarúgót 2 (két) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-50/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Soós Gréta sportszakember a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (2) bekezdés a) pontjában Ezért az FT az FSZ 9. (2) bekezdés c)1) pontja alapján a sportszakembert a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésre eltiltja. FEB-V-51/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Nagy Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. -ában 15

16 Ezért az FT az FSZ 17. a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-52/ (11.08.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Varga Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontjai alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt futsal Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-53/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Andorka Kristóf labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (1) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-54/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Vámosi Marcell József labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) ában Ezért az FT az FSZ 17. a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-55/ (11.13.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Komlósi Ádám László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-56/ (11.14.) számú határozat Az FB megállapítja, hogy Váradi Cintia labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FB az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. (A labdarúgó büntetését csapata soron következő, október 28. napján lejátszott bajnoki mérkőzésén letöltötte.) FEB-V-57/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Tóth Attila labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. -ában Ezért az FT az FSZ 16. a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-58/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Sós István Márkó labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. -ában Ezért az FT az FSZ 16. a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-59/ (11.20.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Petróczi Márton Mátyás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontjai alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-VIII-59/ (11.06.) számú határozat Az FT a Hódmezővásárhelyi FC sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 16

17 FEB-VIII-60/ (11.06.) számú határozat Az FT a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-61/ (11.06.) számú határozat Az FT a Kaposvári Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-61-1/ (11.06.) számú határozat Az FT a november 6. napján FEB-VIII-61/ ügyiratszám alatt hozott és kiadmányozott határozatát saját hatáskörben eljárva az alábbiak szerint kijavítja: - A határozat rendelkező részének 4. sorába ,- Ft, azaz Tizenötezer forint.. megjelölés helyett ,- Ft, azaz Tizenkétezer-ötszáz forint.. megjelölés kerül. - A határozat indokolás részének 3. sorába a..hat fő.. megjelölés helyett..öt fő.. megjelölés kerül. FEB-VIII-62/ (11.06.) számú határozat Az FT a Vasas Futball Club Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-63/ (11.06.) számú határozat Az FT a KBSC FC Sportszervező és Sportszolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-64/ (11.13.) számú határozat Az FT a Cevasport Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-65/ (11.13.) számú határozat Az FT a Monor 1901 Labdarúgó Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-66/ (11.13.) számú határozat Az FT a DVSC Futball Szervező Zrt. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 17

18 FEB-VIII-67/ (11.13.) számú határozat Az FT a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Negyvenkét ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-68/ (11.20.) számú határozat Az FT a Sajóbábony VSE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenkétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, FEB-VIII-69/ (11.20.) számú határozat Az FT az FC Dabas SE sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, Budapest, november 21. Dr. Vági Márton s.k. főtitkár 18

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2017 (02.09.) számú Hivatalos Értesítő 2017.02.09. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-1/2017 (02.02.) ELN-2/2017 (02.02.) ELN-3/2017 (02.02.) ELN-4/2017 (02.02.) Labdarúgópálya

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2016 (02.15.) számú Hivatalos Értesítő 2016.02.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2014 (08.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2019 (04.04.) számú Hivatalos Értesítő 2019.04.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 5. oldal 14. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2016 (01.19.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2018 (09.20.) számú Hivatalos Értesítő 2018.09.20. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 7. oldal 11. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2018 (11.06.) számú Hivatalos Értesítő 2018.11.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 6. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 7/2017 (04.12.) számú Hivatalos Értesítő 2017.04.12. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 7. oldal 14. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2014 (03.13.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2016 (11.14.) számú Hivatalos Értesítő 2016.11.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2019 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2019.08.28. Tartalom Elnökségi határozat ELN-66/2019 (08.27.) A Balmazújváros Sport Kft. NB II-es klublicencének bajnoki év közben történő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2019 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2019.03.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-24/2019 (03.18.) A női NB I-es sportszervezetek kiegészítő díjazása televíziós közvetítések

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2017 (10.19.) számú Hivatalos Értesítő 2017.10.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 8. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2016 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2016.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2014 (02.24.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 9/2017 (05.12.) számú Hivatalos Értesítő 2017.05.12. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-74/2017 (04.26.) ELN-75/2017 (05.05.) Személyi kérdések Átmeneti engedélyezés 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2017 (01.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.01.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-97/2016 (12.13.) ELN-98/2016 (12.13.) ELN-99/2016 (12.13.) ELN-100/2016 (12.13.) ELN-101/2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2017 (05.19.) számú Hivatalos Értesítő 2017.05.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 16.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 7/2019 (05.23.) számú Hivatalos Értesítő 2019.05.23. Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok KGY-1/2019 (05.10.) 2018. évi szakmai beszámoló elfogadása KGY-2/2019 (05.10.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2018 (10.10.) számú Hivatalos Értesítő 2018.10.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2019 (04.16.) számú Hivatalos Értesítő 2019.04.16. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-31-32/2019 (04.09.) ELN-33/2019 (04.09.) ELN-34/2019 (04.09.) ELN-35/2019 (04.09.) ELN-36/2019

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2017 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2017.11.30. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-122-124/2017 (10.17.) ELN-125/2017 (10.17.) ELN-126/2017 (10.17.) ELN-127/2017 (10.17.)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2014 (02.28.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 8.

Részletesebben

A Fegyelmi Bizottság határozatai

A Fegyelmi Bizottság határozatai 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ A Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. június 10. Iktatószám: /2009 I-180/2008-09. Az FB Bogunovic Milant a Diósgyőri FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 6/2019 (05.15.) számú Hivatalos Értesítő 2019.05.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2014 (01.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.01.27. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 9.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2016 (07.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.18. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-63/2016 (07.12.) Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Döntés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2015 (02.16.) számú Hivatalos Értesítő 2015.02.16. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2011 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2011.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldött... 6 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2017 (03.17.) számú Hivatalos Értesítő 2017.03.17. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-5/2017 (03.02.) ELN-6/2017 (03.02.) ELN-7/2017 (03.02.) ELN-8/2017. (03.02.) ELN-9/2017

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének augusztus 27-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének augusztus 27-i határozatai 20. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. szeptember 10. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. augusztus 27-i határozatai 149/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége úgy határozott, hogy a Fegyelmi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 8/2019 (06.06.) számú Hivatalos Értesítő 2019.06.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2015 (08.25.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.25. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2011 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 293/2011. (08.18) számú határozat A 2011. augusztus

Részletesebben

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozatai Budapest, 2009. április 6. Iktatószám: /2009 001/2009. (04.09) számú határozat Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok FC Kft.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 6/2017 (04.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.04.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2017 (03.21.) Megyei társadalmi elnökségek beszámolóinak elfogadása ELN-59-60/2017

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 6/2018 (05.10.) számú Hivatalos Értesítő 2018.05.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 32/2014 (09.11.) számú Hivatalos Értesítő 2014.09.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat Igazolási- és Vitarendezési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2017 (11.15.) számú Hivatalos Értesítő 2017.11.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2015 (11.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.11.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2017 (09.06.) számú Hivatalos Értesítő 2017.09.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 13. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2013 (01.14.) számú Hivatalos Értesítő 2013.01.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 428/2012 (12.05.) számú határozat A 2012. december

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2013 (11.13.) számú Hivatalos Értesítő 2013.11.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 459/2013 (11.06.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2018 (08.22.) számú Hivatalos Értesítő 2018.08.22. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 12. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2014 (05.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.05.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Dr. Kenyeres Attila sk. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Fegyelmi Bizottság határozatai

Dr. Kenyeres Attila sk. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Fegyelmi Bizottság határozatai 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. október 29. Iktatószám: /2009 Fellebbviteli Bizottság határozata: 017/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. október 22. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2013 (05.17.) számú Hivatalos Értesítő 2013.05.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok... 7 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2017 (03.07.) számú Hivatalos Értesítő 2017.03.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozatok 3. oldal 13.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének február 27.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének február 27.-i határozatai 4. szám Budapest, 2010. március 1. Iktatószám: /2010 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2010. február 27.-i határozatai 38/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2014 (04.14.) számú Hivatalos Értesítő 2014.04.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2015 (08.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2018 (09.05.) számú Hivatalos Értesítő 2018.09.05. Elnökségi határozatok ELN-54-55/2018 (09.04.) ELN-56/2018 (09.04.) ELN-57/2018 (09.04.) ELN-58/2018 (09.04.) ELN-59/2018

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2017 (06.15.) számú Hivatalos Értesítő 2017.06.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. március 30. Iktatószám: /2009 I-121/2008-09. Az FB Simek Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2018 (04.05.) számú Hivatalos Értesítő 2018.04.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-2/2018 (03.13.) Éves rendes Küldöttközgyűlés helyszínének, időpontjának és napirendjének

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2013 (04.04.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 064/2013 (03.27.) számú határozat A 2013. március

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2012 (12.06.) számú Hivatalos Értesítő 2012.12.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 6 2 Versenybizottsági határozatok 422/2012 (11.28.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2018 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2018.04.18. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-14/2018 (03.13.) NB II. versenykiírás módosítása ELN-15/2018 (04.12.) Könyvvizsgáló megválasztása,

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének október 30.-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének október 30.-i határozatai 21. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008. november 21. Iktatószám: /2008 Az MLSZ Elnökségének 2008. október 30.-i határozatai 214/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az Utánpótlás válogatottakat

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.05.12. Iktatószám: Ki-1620/2011 9/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 3 Elnökségi határozatok 43/2011. (04.12.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2013 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2013.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 383/2013 (09.12.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2017 (09.21.) számú Hivatalos Értesítő 2017.09.21. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-113/2017 (09.05) ELN-114/2017 (09.05) ELN-115/2017 (09.05) ELN-116/2017 (09.05) ELN-117/2017

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2016 (03.10.) számú Hivatalos Értesítő 2016.03.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2015 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2015.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2013 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 089/2013 (04.11.) számú határozat Nem járul

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 36/2014 (10.09.) számú Hivatalos Értesítő 2014.10.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Hivatalos Értesítő. Tartalom

Hivatalos Értesítő. Tartalom Budapest, 2011.05.30. Iktatószám: Ki-2237/2011 11/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Fellebbviteli Bizottság határozata... 3 Fellebbviteli Licencadó Testületi határozata...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozata. Fegyelmi Bizottság határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozata. Fegyelmi Bizottság határozatai 1. számú Budapest, 2008. január 18. Iktatószám: 205 /2008. 025/2007. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az Elsőfokú Licencadó Testület határozata Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete Budapesten 2008. január 4. napján

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2014 (03.31.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 10. oldal 15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2012 (05.30.) számú Hivatalos Értesítő 2012.05.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 109/2012 (05.11.) számú határozat A Kecskeméti

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2017 (08.09.) számú Hivatalos Értesítő 2017.08.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 17. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2017 (02.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.02.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-109/2016 (12.22.) ELN-110/2016 (12.22.) MLSZ Életmű Díjasa Döntés MOB Fair Play Életmű

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2016 (05.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.05.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

I-23/ Az FB Kiss Zoltánt a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a.

I-23/ Az FB Kiss Zoltánt a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. 18. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. augusztus 27. Iktatószám: /2009 Fegyelmi Bizottság határozatai I-21/2009-10. Az FB Stevanovic Sasát a Győri ETO FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2016 (11.03.) számú Hivatalos Értesítő 2016.11.03. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 15. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2012 (09.18.) számú Hivatalos Értesítő 2012.09.18. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 175/2012 (09.06.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2012 (03.07.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 25/2012 (02.20.) számú határozat A 2012. február

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.04.05. Iktatószám: 1392/ 2011 8/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Versenybizottsági határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok 074/2011. (03.17.) A 2011. március 26-án (szombat)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2017 (07.13.) számú Hivatalos Értesítő 2017.07.13. Tartalom Elnökségi határozatok 96/2017 (07.11.) Labdarúgás Versenyszabályzat módosítása 97/2017 (07.11.) Fegyelmi Szabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2016 (08.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.08.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 18.

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08.

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága 2014. január 3-i ülésén versenyügyi eljárás során tárgyalás mellőzésével az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzat 30. (5) bekezdése

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2011 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 325/2011. (08.31) számú határozat A 2011. szeptember

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 45. szám FEGYELMI

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2013 (02.12.) számú Hivatalos Értesítő 2013.02.12. Tartalom Elnökségi határozatok...3 Versenybizottsági határozatok...6 2 Elnökségi határozatok 1/2013 (02.04.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2015 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2015.03.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 18

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2017 (07.04.) számú Hivatalos Értesítő 2017.07.04. Tartalom Elnökségi határozatok 76-77/2017 (05.26.) Puskás FC Kft. kérelme 78-84/2017 (06.15.) Személyi kérdések 85/2017

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2012 (05.10.) számú Hivatalos Értesítő 2012.05.10. Tartalom Elnökségi határozat... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozat 99/2012 (05.10) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 12/2012 (06.06.) számú Hivatalos Értesítő 2012.06.06. Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok... 3 Elnökségi határozatok... 4 Versenybizottsági határozatok... 7 2 Küldöttközgyűlési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2015 (06.10.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.10. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 68-71/2015 (06.01.) Bizottsági tagok kinevezése 72/2015 (06.01.) Közvetítő Szabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 40/2014 (12.03.) számú Hivatalos Értesítő 2014.12.03. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 17. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2015 (06.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2011 (10.21.) számú Hivatalos Értesítő 2011.10.21. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 310/2011 (10.18.) számú határozat

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben