Előterjesztés a Képviselő-testület március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére"

Átírás

1 LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér Telefon: (37) Fax: (37) Előterjesztés a Képviselő-testület március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Tárgya: Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról, illetve 13/5 hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása Előterjesztője: Víg Zoltán polgármester Előadója: Elek Lajos irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! január 21-i döntött a képviselő-testületet, hogy a Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekthez kapcsolódó feladatok ellátásával a Város Kft-t bízza meg. Az eltelt időszakban beszerzési eljárás keretében a nyilvánosság-, a műszaki ellenőri-, a könyvvizsgálói-, és a projekt menedzseri tevékenységekhez szükséges eljárások eredményesen lezajlottak. Hátralévő feladat még a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatatása, melyet szintén a Kft. bonyolít, de az eljárás kiírója a Lőrinci Város Önkormányzat. Az eljárás hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás a Kbt (2) bekezdése alapján, melyre minimum három ajánlattevőnek kell közvetlenül megküldeni a felhívást. Ezért kérem, az 1. számú mellékletben szereplő anyagot tanulmányozzák át. Javaslom az alábbi cégek meghívását: A kivitelezési munkák megkezdése előtt az épület ki kell üríteni, illetve gondoskodni kell, hogy a kivitelezés ideje alatt zavartalanul folyhasson a nevelő munka más épületben. Intézmény vezetőkkel folytatott egyeztetést követően javaslom, hogy a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi Tagintézményében található volt szolgálati lakást és a jelenleg használt tanári, igazgatói irodákat használjuk erre a célra. Ez a megoldás minimális épület átalakítást igényel (szolgálati lakás fürdőszobájából kell egy ajtót nyitni az iskola folyosóra), így költség takarékos is. Az iskolás és óvodás gyerekek teljesen elkülöníthetőek egymástól épületen belül és az udvaron is. A felmerülő munkálatokra előzetes árajánlatokat kértünk az alábbi vállalkozóktól: - a Perfect Partner Kft. (3032 Apc, Rákóczi út 49.) árajánlata Ft - a Szolda-Tech Gazdasági Szolgáltató-, Építőipari és Kereskedelmi Kft (3021 Lőrinci, Május 1. utca 5.) árajánlata Ft - Szűcs Sándor építőipari vállalkozó (3021 Lőrinci, Gábor Á. út 19.) Ft óta fenn álló megoldatlan probléma, hogy az Óvoda udvarán keresztül lehet csak megközelíteni a magán tulajdonban lévő 13/5 hrsz-ú ingatlant. Az OTÉK es bekezdése szerint: Épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek megközelíthetősége, gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül, biztosított. Ebből következik, hogy annak az ingatlannak is rendelkeznie kell saját kapubejáróval, a Nefelejcs útról. A kivitelezési munkákkal egy időben, - pályázatban ugyan a

2 költségek nem számolhatóak el meg kell oldani a folyamatos baleset veszély elhárítását, illetve jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő kapubejáró ki alakítását. A 13/5-ös ingatlanhoz a közúttól a bejárathoz szükséges tervek elkészítésének, engedélyeztetésének költsége Ft + Áfa, a kivitelezés tervezői költség becslés alapján Ft + Áfa és még számolni kell a kerítés elbontás, a kis és nagykapu elkészítésének költségével ez összesen kb.: Ft + Áfa én, az itt élőkkel egyeztető tárgyalást folytattunk, melyen elhangzott, hogy a behajtó megépítésével kapcsolatban kifogást nem emelnek, kérik az önkormányzat anyagi támogatását, illetve gyalogos átjárót (kiskaput) az udvaron a közös konténer megközelítéséhez. Ehhez a megoldáshoz tartozik a 2. és 3. számú melléklet. Másik megoldási lehetőség, hogy meg marad a jelenlegi kapu közös használatban, de elbontjuk a salakkerítés melletti kis épület, és a salakfal tövében kiépítünk egy 2,5 m széles kőburkolattal ellátott utat, a 13/5 hrsz. ingatlanig, amire bejárási szolgalmi jogot jegyeztet be önkormányzatunk, a mindenkori tulajdonosok javára. Az út mellé új kerítés épül, de ezzel a játszótér mérete csökken, illetve az óvoda park tervet módosítani kell, mivel a parkolókat feljebb kell csúsztatni és a meglévő fákból legalább kettőt ki kell vágni és még mindig gondot okoz a ráfordulás az új útra. 4-es mellékleten ez jól látható. Ez a megoldás hasonló költséggel jár, de továbbra sem lesz külön bejárata a 13/5 hrsz-ú ingatlannak illetve a szolgalmi jog bejegyzésével csökken az önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke, azaz részben konzerváljuk a meglévő állapotot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Lőrinci, március 25. Látta: Lőrinci, március 25. Víg Zoltán polgármester Az előterjesztést készítette: Lőrinci, március 25. Pammerné Gaál Ágnes jegyző Melléklet(ek): Elek Lajos irodavezető 1. Kivitelezés közbeszerzési eljárás kiírása 2. Óvoda_2_ melléklet_helyszinrajzok.pdf 3. Óvoda_3_ melléklet_hossz-szelveny.pdf 4. Óvoda 4_ melléklete_terv.pdf 2/11

3 HATÁROZATI JAVASLAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (..) önkormányzati határozata Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról tájékoztató, illetve 13/5 Hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelező kiválasztására hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít a határozat mellékletét képező egyedi beszerzési szabályzat, ajánlati felhívás és műszaki dokumentáció alapján, felkéri a lebonyolítási feladatot ellátó Lőrinci Város Kft. ügyvezetőjét, hogy az ajánlati felhívást és műszaki dokumentációt az alábbi vállalkozók részére küldje meg: felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezés megkezdése előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi Tagintézményében az óvoda zavartalanul működhessen, az óvoda épület felújítása alatt, az átalakításhoz szükséges fedezetet vállalkozó ajánlata alapján Ft összeg erejéig a évi költségvetés előirányzata terhére biztosítja, 3. a. variáció: 13/5-ös hrsz.-ú ingatlanhoz az önkormányzat biztosítja az új kapubejárót a közútról, és a kerítésben kialakítandó kapu költségét is fedezi maximum: Ft + Áfa összeg erejéig a évi költségvetés előirányzat terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek és munkák megrendelésére. b. variáció: 13/5-ös hrsz.-ú ingatlanhoz a bejárást továbbra is a 13/4-es hrsz.-ú Óvoda kapujától biztosítja az önkormányzat oly módon, hogy a salakfal melle kiépít egy 2,5 m széles kőburkolatú utat, az ingatlan hosszában és áttervezteti a pályázatra benyújtott parktervet, a felmerülő költségeket Ft összeg erejéig a évi költségvetés előirányzat terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek és munkák megrendelésére valamint a szolgalmi jog földhivatali bejegyzésének intézésére, a 13/5-ös ingatlan mindenkori tulajdonosai részére. Felelős: Határidő: polgármester folyamatos 3/11

4 Határozat melléklet: ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Lőrinci Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá közbeszerzések során az versenytisztaságának a biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1)-(3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének eleget téve az alábbi alkotja: Ajánlatkérő: Lőrinci Város Önkormányzata ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATOT Ajánlatkérő nevében eljáró személy: Víg Zoltán polgármester, dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Az eljárás fajtája: hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás A közbeszerzés tárgya: ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelező kiválasztására A beszerzés becsült értéke: Forint A bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat Bíráló Bizottság a Kbt. 8 -a alapján a Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek: dr. László Viktor jogász, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Sándor Tamás műszaki ellenőr Horváth Ernő ügyvezető Az eljárásban részt vevő személyek a Kbt ában foglaltak alapján írásban tesznek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot. Az ajánlatok értékelése: Az értékelő ülés(ek)ről a Bizottság jegyzőkönyvet készít. A Bíráló Bizottság tagjai indokolással ellátott bírálati lapot készítenek. A Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatot tesz a Képviselő-testület (Döntéshozó) számára: - a beérkezett ajánlatok érvényességére, - az ajánlattevők alkalmasságára, és az estleges kizárásokra vonatkozóan. Az ajánlattevők kizárásáról, alkalmasságáról, az ajánlatok esetleges érvénytelenségéről, illetve az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről a Polgármester dönt. Jelen eljárásra vonatkozó főbb feladatok meghatározása Az ajánlattételi felhívást a Lebonyolító készíti el. A beérkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság (Lebonyolító) ellenőrzi, aszerint, hogy azok megfelelnek-e a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek. A Bíráló Bizottság és a Lebonyolító az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli, A Bíráló Bizottság és a Lebonyolító lefolytatja a tárgyalást az ajánlattevőkkel, 4/11

5 írásban javaslatot tesz az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult Polgármester részére az ajánlatok érvényességére, az ajánlattevők alkalmasságára, kizárására, illetve a nyertes ajánlatkérői döntés estén a második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő megnevezésére vonatkozóan. A nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötése a Polgármester hatásköre. Az eljárás dokumentálásának rendje minden egyes döntéssel járó eljárási cselekményt jegyzőkönyvbe kell foglalni az eljárás során keletkezett iratokat legalább 5 évig meg kell őrizni. Záró rendelkezés Ezen szabályzat április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit kizárólag jelen közbeszerzési eljárásban kell alkalmazni. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Lőrinci, március 31. Jóváhagyta a képviselő-testület a önkormányzati határozatával Határozat melléklet (2) : Ajánlattételi felhívás és dokumentáció I. A Kbt (2) bekezdés alapján a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Lőrinci Város Önkormányzata Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. Telefon: +36/ Telefax: +36/ b) a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá ha Ajánlatkérő dokumentációt nem készít a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítt- ménykövetelmények: ÉMOP-4.3.1/A 4.3.1/A számú pályázat, Lőrinci város óvoda felújítása és bölcsőde kialakí- tása A tervezett épületben a földszinten a meglévő óvodát kettébontva, az épület keleti oldalán meglévő bejáratot felújítva kerül kialakításra a bölcsődei rész. Az épület átalakítása a tervezett férőhely kapacitásoknak megfelelően az érvényben lévő előírások alapján kerül kialakításra. Valamint a tervezett felújítással, az épület külső és belső teljes körű akadálymentesítése, biztosításra kerül. Az épületben a következő helyiségek kerülnek kialakításra: Óvoda 238,10 m 2 : Szélfogó 9,30 m 2 ; Iroda 8,61 m 2 ; Öltöző 7,95 m 2 ; WC., 1,62 m 2 ; Zuhanyzó, 1,56 m 2 ; Csoportszoba I. 51,09 m 2 ; Csoportszoba II. 42,95 m 2. Tornaszoba 29,26 m 2 ; Öltöztető 40,16 m 2 ; Akadálymentes WC 4,68 m 2 ; Gyermek vizesblokk 15,36 m 2. Textilmosó 7,20 m 2 ; Előkészítő, 9,25 m 2 ; Melegítőkonyha 9,13 m 2. 5/11

6 Bölcsőde 85,20 m 2 : Szélfogó 5,88 m 2, Átadó 8,81 m 2, Tejkonyha 4,30 m 2, Gyermek vizesblokk 11,21 m 2, Elkülönítő 7,42 m 2, Foglalkoztató 29,70 m 2, Fektető 17,88 m 2. Az épület felújításának műszaki paraméterei. A válaszfalak 10 cm vtg- ú PTH téglából készülnek. A belső vakolat LB- Knauf vakolórendszerből készül, élvédővel, vezetősínnel. Az ablakok és külső ajtók műanyag típusú ablakok betörésbiztos fóliával, hőszigetelő üvegezéssel, a mellékhelyiségeken külső oldalon homokfúvott üvegezéssel. Belső ajtók egyedi vagy típus szerkezetű váztáblázatos tömör natúr fa és fém ajtók. A helyiségek padlóburkolata igény és használati szükségesség szerint hideg lapburkolat, illetve hézagmentes fél-, illetve meleg padló, megfelelő minőségben. A vezetői irodában parketta burkolat készül. A szociális és a vizes-helyiségekben mennyezetig vagy 2,10 m magasságig csempeburkolat készül. A vizesblokkok kialakításánál minden megkezdett 8 fő részére egy gyermek WC és kézmosó került elhelyezésre. A bölcsődei részben 2 db gyermekmosdó 45 cm peremmagassággal, 2 db gyermek WC csésze, 1 db csecsemőfürösztő kád lesz beépítve. A homlokzati falak Terranova alapvakolatot kapnak, kapart struktúrával, amire HASIT Szilikátfesték kerül. A homlokzatfestés a rendszerhez illő külső homlokzatfestéssel készül. A homlokzati tagozatok, párkányok az eredetinek megfelelően színben és minőségben felújítva kerül vissza. A tetőszerkezet felújítása, azbesztmentesítése során az állószékes fedélszerkezet feltárás után, esetlegesen nem megfelelő elemi cserélve lesznek, fűrészelt fenyőgerendával, a meglévővel azonos mérettel. A héjazat egyenes vágású natúr cserép és kiegészítő tartozékaival kerül kiépítésre. A belső terek festése, glettelt falfelületen belső falfestékkel történik. A mennyezeten fehér, az oldalfalakon világos tojáshéj színben. Külső, udvari munkálatok Az épület felújításával és átalakításával párhuzamosan az óvoda udvara is felújításra kerül. Az épület biztonságos és akadálymentes feltételeinek biztosításához út és járdahálózatot kell építeni. A járdák területe 325 m2. A járdák 5 cm vtg. díszkő burkolatból kerülnek kialakításra. A területen kiépítésre kerül 9 férőhelyes parkoló, melyből 2 db mozgáskorlátozott. Az út területe 295 m2. Szélessége 3,5 m. A parkolók területe 174 m2. Az út és parkolók 8 cm vtg. díszkő burkolatból kerülnek kialakításra. A parkoló, közlekedő tereket az épület nyugati oldalához kerültek tervezésre, melyet a közútról lehet megközelíteni. Az épület nyugati homlokzati fala mellé került telepítésre a gazdasági részt kiszolgáló rakodó területek. Az akadálymentes parkolót a legközelebb került elhelyezésre bejáratokhoz viszonyítva. Az udvar felújításával az óvoda meglévő játszótere is felújításra kerül a jelenlegi szabványoknak megfelelően. A bölcsődei férőhelyekhez kapcsolódóan külön a jelenlegi szabványoknak megfe- 6/11

7 lelő játszótér kerül kialakításra. A játszóterek kialakításával párhuzamosan az érintett területek újra parkosításra kerülnek. Az épület elektromos hálózatának cseréjével párhuzamosam fotovoltaikus rendszerű elektromos ellátás kerül kiépítésre, mely a világítási és egyéb áramhasználat, valamint a melegvíz-előállítást biztosítja külső forrás nélkül. A beruházással felújításra és átépítésre kerül az épület gépészeti csőhálózata víz és fűtési rendszere. Beépítésre kerül nagy hatásfokú kondenzációs kazán. A részletes mennyiségek, és költségvetés a dokumentációban található! c) a szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés d) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: e) a teljesítés helye: Lőrinci Város f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivat- kozás: A munkák pénzügyi fedezetét az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyújtott támogatás, valamint Lőrinci Város Önkormányzatának költségvetése biztosítja. Az ajánlatkérő - nyertes ajánlattevő ajánlata szerint - részszámlázási lehetőséget biztosít nettó Ft minimális számlaösszegnek megfelelő teljesítésekre. Ajánlatkérő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik az adott teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról; A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt ban, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak az irányadók. Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a finanszírozás tekintetében az Észak- Magyarországi Operatív Programból nyújtott támogatási rész szállítói finanszírozás keretében történik. g) az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiakban megadott részszempontok szerint: Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF) Teljesítési határidő (munkanap) Többlet (a jogszabály által kötelezően előírthoz 10 képest) jótállási idő (évben) h) az alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak: Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában csatolnia kell: G1) A számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített cégbírósághoz érkeztetett, vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott, az előző lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójának egyszerű másolatát. 7/11

8 G2) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, az általa vezetett valamennyi számlaszámra vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, az ajánlattételi felhívásnak a feladását/megküldését (dátum szerint megjelölve) megelőző két éven belül volt-e a számlán sorban állás, az ajánlattételi felhívásnak a feladását/megküldését (dátum szerint megjelölve) megelőző két éven belül pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit pontosan teljesítette-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: G1) Az előző lezárt üzleti évre vonatkozó, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, a mérleg szerinti eredménye nem negatív. G2) Bármelyik bankszámláján az ajánlattételi felhívásnak a megküldést megelőző két éven belül 30 napot meghaladó sorban állás nem volt, valamint ha bármely pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit az ajánlattételi felhívás feladását/megküldését megelőző két évben pontosan teljesítette, továbbá hitel-kapcsolat esetén a hitel-visszafizetési kötelezettségeit a hitelszerződés(ek)ben vállaltaknak megfelelően teljesíti. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: almasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak: M1) a 2008, 2009 és 2010-ben sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) munkáit be kell mutatnia, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, valamint a másik fél által a Kbt.68. (2) bekezdése szerinti tartalommal adott igazolással. A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére műszaki illetve szakmai szempontból alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: M1) rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2008, 2009 és 2010-ben) legalább egy darab, nettó 50.Mft. értékű magasépítési referenciával. i) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást a Kbt.83. (2) bekezdése szerinti terjedelemben. j) az ajánlattételi határidő: óra 8/11

9 Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. k) az ajánlat benyújtásának címe: l) az ajánlattétel nyelve (nyelvei), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehee- tőségét minden esetben biztosítani kell: Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. m) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. ideje: óra Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bek. szerinti személyek lehetnek jelen. n) annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e e tárgyalni, vagy a benyújtott tt ajánlaa- tokat tárgyalás nélkül bírálják el: Az ajánlatokat Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalás nélkül bírálja el. o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által elő- írt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: - q) a szerződéskötés tervezett időpontja: óra r) az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: A megküldés napja: s) a részajánlat [50. (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. ) lehetősége etősége vagy kizárása: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlatot, illetőleg a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. sz) annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253. (1) bekezdését: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza. II.Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok): Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt (1) bek. bármely pontja, vagy 61. (1) bek. d) pontja alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt (1) bek. a-c) pontja alá tartozik. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján. III. Egyéb információk: 9/11

10 1. Ajánlatkérő jelen eljárásban dokumentációt készített. A dokumentációt térítésmentesen, bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak Ajánlatkérő címén (L.: AF I. a pont) át kell vennie. 2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ: 1; felső határ: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az AF III. Egyéb információk 2. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A ponthatárok azonosan minden részszempontnál Az értékelés módszere az 2. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont a) alpontja szerinti arányosítás, az 1. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás, míg a 3. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.B fejezet 2. pontja szerinti hasznossági függvény alkalmazása a dokumentációban részletezettek szerint. 4. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésére valamint a Kbt. 71. (1) bekezdésének a)-d) pontjaira vonatkozóan. 5. Az ajánlat részeként csatolni kell ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát valamennyi számlavezető pénzintézetről. 6. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). 7. Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és vele mindenben megegyező két másolati példány) kell benyújtani, a Kbt. 70/A. (1) bekezdése szerinti formai követelmények irányadóak! Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. (3) bekezdése szerinti összes adatot. 8. Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a kérelem cégbíróság által érkeztetett példányát (elektronikus tértivevény). A cégkivonat csatolására a tevékenységi kör és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében van szükség. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a weboldalról ingyenesen letölthető cégkivonat nyomtatott példányát. 10/11

11 9. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérővel kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon, az ajánlat fedőlapján tüntessék fel az eljárás tárgyát Ajánlattevők a fenti szabályok mellőzése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 10. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel történhet szerződéskötés, ha Ajánlatkérő az Összegezésben megjelölte (Kbt. 91. (2)). 11. A Kbt. 58. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ahol a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás található, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad. 12. A pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér. 14. Jelen felhívásra egyebekben a Kbt. szabályai irányadóak. A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 11/11

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94453-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek.

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S 249-381764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1 Ajánlatkérő Szervezet: Címzett: Cím: Ir.szám: Város/Község; Ország: Telefon: Telefax: E-mail: Internet cím(url): Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság dr. Kardos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 18. melléklet 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178656-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2011/S 190-310174

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2011/S 190-310174 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310174-2011:text:hu:html HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben