Előterjesztés a Képviselő-testület március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére"

Átírás

1 LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér Telefon: (37) Fax: (37) Előterjesztés a Képviselő-testület március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Tárgya: Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról, illetve 13/5 hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása Előterjesztője: Víg Zoltán polgármester Előadója: Elek Lajos irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! január 21-i döntött a képviselő-testületet, hogy a Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekthez kapcsolódó feladatok ellátásával a Város Kft-t bízza meg. Az eltelt időszakban beszerzési eljárás keretében a nyilvánosság-, a műszaki ellenőri-, a könyvvizsgálói-, és a projekt menedzseri tevékenységekhez szükséges eljárások eredményesen lezajlottak. Hátralévő feladat még a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatatása, melyet szintén a Kft. bonyolít, de az eljárás kiírója a Lőrinci Város Önkormányzat. Az eljárás hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás a Kbt (2) bekezdése alapján, melyre minimum három ajánlattevőnek kell közvetlenül megküldeni a felhívást. Ezért kérem, az 1. számú mellékletben szereplő anyagot tanulmányozzák át. Javaslom az alábbi cégek meghívását: A kivitelezési munkák megkezdése előtt az épület ki kell üríteni, illetve gondoskodni kell, hogy a kivitelezés ideje alatt zavartalanul folyhasson a nevelő munka más épületben. Intézmény vezetőkkel folytatott egyeztetést követően javaslom, hogy a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi Tagintézményében található volt szolgálati lakást és a jelenleg használt tanári, igazgatói irodákat használjuk erre a célra. Ez a megoldás minimális épület átalakítást igényel (szolgálati lakás fürdőszobájából kell egy ajtót nyitni az iskola folyosóra), így költség takarékos is. Az iskolás és óvodás gyerekek teljesen elkülöníthetőek egymástól épületen belül és az udvaron is. A felmerülő munkálatokra előzetes árajánlatokat kértünk az alábbi vállalkozóktól: - a Perfect Partner Kft. (3032 Apc, Rákóczi út 49.) árajánlata Ft - a Szolda-Tech Gazdasági Szolgáltató-, Építőipari és Kereskedelmi Kft (3021 Lőrinci, Május 1. utca 5.) árajánlata Ft - Szűcs Sándor építőipari vállalkozó (3021 Lőrinci, Gábor Á. út 19.) Ft óta fenn álló megoldatlan probléma, hogy az Óvoda udvarán keresztül lehet csak megközelíteni a magán tulajdonban lévő 13/5 hrsz-ú ingatlant. Az OTÉK es bekezdése szerint: Épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek megközelíthetősége, gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül, biztosított. Ebből következik, hogy annak az ingatlannak is rendelkeznie kell saját kapubejáróval, a Nefelejcs útról. A kivitelezési munkákkal egy időben, - pályázatban ugyan a

2 költségek nem számolhatóak el meg kell oldani a folyamatos baleset veszély elhárítását, illetve jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő kapubejáró ki alakítását. A 13/5-ös ingatlanhoz a közúttól a bejárathoz szükséges tervek elkészítésének, engedélyeztetésének költsége Ft + Áfa, a kivitelezés tervezői költség becslés alapján Ft + Áfa és még számolni kell a kerítés elbontás, a kis és nagykapu elkészítésének költségével ez összesen kb.: Ft + Áfa én, az itt élőkkel egyeztető tárgyalást folytattunk, melyen elhangzott, hogy a behajtó megépítésével kapcsolatban kifogást nem emelnek, kérik az önkormányzat anyagi támogatását, illetve gyalogos átjárót (kiskaput) az udvaron a közös konténer megközelítéséhez. Ehhez a megoldáshoz tartozik a 2. és 3. számú melléklet. Másik megoldási lehetőség, hogy meg marad a jelenlegi kapu közös használatban, de elbontjuk a salakkerítés melletti kis épület, és a salakfal tövében kiépítünk egy 2,5 m széles kőburkolattal ellátott utat, a 13/5 hrsz. ingatlanig, amire bejárási szolgalmi jogot jegyeztet be önkormányzatunk, a mindenkori tulajdonosok javára. Az út mellé új kerítés épül, de ezzel a játszótér mérete csökken, illetve az óvoda park tervet módosítani kell, mivel a parkolókat feljebb kell csúsztatni és a meglévő fákból legalább kettőt ki kell vágni és még mindig gondot okoz a ráfordulás az új útra. 4-es mellékleten ez jól látható. Ez a megoldás hasonló költséggel jár, de továbbra sem lesz külön bejárata a 13/5 hrsz-ú ingatlannak illetve a szolgalmi jog bejegyzésével csökken az önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke, azaz részben konzerváljuk a meglévő állapotot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Lőrinci, március 25. Látta: Lőrinci, március 25. Víg Zoltán polgármester Az előterjesztést készítette: Lőrinci, március 25. Pammerné Gaál Ágnes jegyző Melléklet(ek): Elek Lajos irodavezető 1. Kivitelezés közbeszerzési eljárás kiírása 2. Óvoda_2_ melléklet_helyszinrajzok.pdf 3. Óvoda_3_ melléklet_hossz-szelveny.pdf 4. Óvoda 4_ melléklete_terv.pdf 2/11

3 HATÁROZATI JAVASLAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (..) önkormányzati határozata Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról tájékoztató, illetve 13/5 Hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelező kiválasztására hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít a határozat mellékletét képező egyedi beszerzési szabályzat, ajánlati felhívás és műszaki dokumentáció alapján, felkéri a lebonyolítási feladatot ellátó Lőrinci Város Kft. ügyvezetőjét, hogy az ajánlati felhívást és műszaki dokumentációt az alábbi vállalkozók részére küldje meg: felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezés megkezdése előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi Tagintézményében az óvoda zavartalanul működhessen, az óvoda épület felújítása alatt, az átalakításhoz szükséges fedezetet vállalkozó ajánlata alapján Ft összeg erejéig a évi költségvetés előirányzata terhére biztosítja, 3. a. variáció: 13/5-ös hrsz.-ú ingatlanhoz az önkormányzat biztosítja az új kapubejárót a közútról, és a kerítésben kialakítandó kapu költségét is fedezi maximum: Ft + Áfa összeg erejéig a évi költségvetés előirányzat terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek és munkák megrendelésére. b. variáció: 13/5-ös hrsz.-ú ingatlanhoz a bejárást továbbra is a 13/4-es hrsz.-ú Óvoda kapujától biztosítja az önkormányzat oly módon, hogy a salakfal melle kiépít egy 2,5 m széles kőburkolatú utat, az ingatlan hosszában és áttervezteti a pályázatra benyújtott parktervet, a felmerülő költségeket Ft összeg erejéig a évi költségvetés előirányzat terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek és munkák megrendelésére valamint a szolgalmi jog földhivatali bejegyzésének intézésére, a 13/5-ös ingatlan mindenkori tulajdonosai részére. Felelős: Határidő: polgármester folyamatos 3/11

4 Határozat melléklet: ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Lőrinci Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá közbeszerzések során az versenytisztaságának a biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1)-(3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének eleget téve az alábbi alkotja: Ajánlatkérő: Lőrinci Város Önkormányzata ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATOT Ajánlatkérő nevében eljáró személy: Víg Zoltán polgármester, dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Az eljárás fajtája: hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás A közbeszerzés tárgya: ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelező kiválasztására A beszerzés becsült értéke: Forint A bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat Bíráló Bizottság a Kbt. 8 -a alapján a Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek: dr. László Viktor jogász, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Sándor Tamás műszaki ellenőr Horváth Ernő ügyvezető Az eljárásban részt vevő személyek a Kbt ában foglaltak alapján írásban tesznek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot. Az ajánlatok értékelése: Az értékelő ülés(ek)ről a Bizottság jegyzőkönyvet készít. A Bíráló Bizottság tagjai indokolással ellátott bírálati lapot készítenek. A Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatot tesz a Képviselő-testület (Döntéshozó) számára: - a beérkezett ajánlatok érvényességére, - az ajánlattevők alkalmasságára, és az estleges kizárásokra vonatkozóan. Az ajánlattevők kizárásáról, alkalmasságáról, az ajánlatok esetleges érvénytelenségéről, illetve az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről a Polgármester dönt. Jelen eljárásra vonatkozó főbb feladatok meghatározása Az ajánlattételi felhívást a Lebonyolító készíti el. A beérkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság (Lebonyolító) ellenőrzi, aszerint, hogy azok megfelelnek-e a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek. A Bíráló Bizottság és a Lebonyolító az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli, A Bíráló Bizottság és a Lebonyolító lefolytatja a tárgyalást az ajánlattevőkkel, 4/11

5 írásban javaslatot tesz az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult Polgármester részére az ajánlatok érvényességére, az ajánlattevők alkalmasságára, kizárására, illetve a nyertes ajánlatkérői döntés estén a második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő megnevezésére vonatkozóan. A nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötése a Polgármester hatásköre. Az eljárás dokumentálásának rendje minden egyes döntéssel járó eljárási cselekményt jegyzőkönyvbe kell foglalni az eljárás során keletkezett iratokat legalább 5 évig meg kell őrizni. Záró rendelkezés Ezen szabályzat április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit kizárólag jelen közbeszerzési eljárásban kell alkalmazni. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Lőrinci, március 31. Jóváhagyta a képviselő-testület a önkormányzati határozatával Határozat melléklet (2) : Ajánlattételi felhívás és dokumentáció I. A Kbt (2) bekezdés alapján a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Lőrinci Város Önkormányzata Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. Telefon: +36/ Telefax: +36/ b) a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá ha Ajánlatkérő dokumentációt nem készít a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítt- ménykövetelmények: ÉMOP-4.3.1/A 4.3.1/A számú pályázat, Lőrinci város óvoda felújítása és bölcsőde kialakí- tása A tervezett épületben a földszinten a meglévő óvodát kettébontva, az épület keleti oldalán meglévő bejáratot felújítva kerül kialakításra a bölcsődei rész. Az épület átalakítása a tervezett férőhely kapacitásoknak megfelelően az érvényben lévő előírások alapján kerül kialakításra. Valamint a tervezett felújítással, az épület külső és belső teljes körű akadálymentesítése, biztosításra kerül. Az épületben a következő helyiségek kerülnek kialakításra: Óvoda 238,10 m 2 : Szélfogó 9,30 m 2 ; Iroda 8,61 m 2 ; Öltöző 7,95 m 2 ; WC., 1,62 m 2 ; Zuhanyzó, 1,56 m 2 ; Csoportszoba I. 51,09 m 2 ; Csoportszoba II. 42,95 m 2. Tornaszoba 29,26 m 2 ; Öltöztető 40,16 m 2 ; Akadálymentes WC 4,68 m 2 ; Gyermek vizesblokk 15,36 m 2. Textilmosó 7,20 m 2 ; Előkészítő, 9,25 m 2 ; Melegítőkonyha 9,13 m 2. 5/11

6 Bölcsőde 85,20 m 2 : Szélfogó 5,88 m 2, Átadó 8,81 m 2, Tejkonyha 4,30 m 2, Gyermek vizesblokk 11,21 m 2, Elkülönítő 7,42 m 2, Foglalkoztató 29,70 m 2, Fektető 17,88 m 2. Az épület felújításának műszaki paraméterei. A válaszfalak 10 cm vtg- ú PTH téglából készülnek. A belső vakolat LB- Knauf vakolórendszerből készül, élvédővel, vezetősínnel. Az ablakok és külső ajtók műanyag típusú ablakok betörésbiztos fóliával, hőszigetelő üvegezéssel, a mellékhelyiségeken külső oldalon homokfúvott üvegezéssel. Belső ajtók egyedi vagy típus szerkezetű váztáblázatos tömör natúr fa és fém ajtók. A helyiségek padlóburkolata igény és használati szükségesség szerint hideg lapburkolat, illetve hézagmentes fél-, illetve meleg padló, megfelelő minőségben. A vezetői irodában parketta burkolat készül. A szociális és a vizes-helyiségekben mennyezetig vagy 2,10 m magasságig csempeburkolat készül. A vizesblokkok kialakításánál minden megkezdett 8 fő részére egy gyermek WC és kézmosó került elhelyezésre. A bölcsődei részben 2 db gyermekmosdó 45 cm peremmagassággal, 2 db gyermek WC csésze, 1 db csecsemőfürösztő kád lesz beépítve. A homlokzati falak Terranova alapvakolatot kapnak, kapart struktúrával, amire HASIT Szilikátfesték kerül. A homlokzatfestés a rendszerhez illő külső homlokzatfestéssel készül. A homlokzati tagozatok, párkányok az eredetinek megfelelően színben és minőségben felújítva kerül vissza. A tetőszerkezet felújítása, azbesztmentesítése során az állószékes fedélszerkezet feltárás után, esetlegesen nem megfelelő elemi cserélve lesznek, fűrészelt fenyőgerendával, a meglévővel azonos mérettel. A héjazat egyenes vágású natúr cserép és kiegészítő tartozékaival kerül kiépítésre. A belső terek festése, glettelt falfelületen belső falfestékkel történik. A mennyezeten fehér, az oldalfalakon világos tojáshéj színben. Külső, udvari munkálatok Az épület felújításával és átalakításával párhuzamosan az óvoda udvara is felújításra kerül. Az épület biztonságos és akadálymentes feltételeinek biztosításához út és járdahálózatot kell építeni. A járdák területe 325 m2. A járdák 5 cm vtg. díszkő burkolatból kerülnek kialakításra. A területen kiépítésre kerül 9 férőhelyes parkoló, melyből 2 db mozgáskorlátozott. Az út területe 295 m2. Szélessége 3,5 m. A parkolók területe 174 m2. Az út és parkolók 8 cm vtg. díszkő burkolatból kerülnek kialakításra. A parkoló, közlekedő tereket az épület nyugati oldalához kerültek tervezésre, melyet a közútról lehet megközelíteni. Az épület nyugati homlokzati fala mellé került telepítésre a gazdasági részt kiszolgáló rakodó területek. Az akadálymentes parkolót a legközelebb került elhelyezésre bejáratokhoz viszonyítva. Az udvar felújításával az óvoda meglévő játszótere is felújításra kerül a jelenlegi szabványoknak megfelelően. A bölcsődei férőhelyekhez kapcsolódóan külön a jelenlegi szabványoknak megfe- 6/11

7 lelő játszótér kerül kialakításra. A játszóterek kialakításával párhuzamosan az érintett területek újra parkosításra kerülnek. Az épület elektromos hálózatának cseréjével párhuzamosam fotovoltaikus rendszerű elektromos ellátás kerül kiépítésre, mely a világítási és egyéb áramhasználat, valamint a melegvíz-előállítást biztosítja külső forrás nélkül. A beruházással felújításra és átépítésre kerül az épület gépészeti csőhálózata víz és fűtési rendszere. Beépítésre kerül nagy hatásfokú kondenzációs kazán. A részletes mennyiségek, és költségvetés a dokumentációban található! c) a szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés d) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: e) a teljesítés helye: Lőrinci Város f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivat- kozás: A munkák pénzügyi fedezetét az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyújtott támogatás, valamint Lőrinci Város Önkormányzatának költségvetése biztosítja. Az ajánlatkérő - nyertes ajánlattevő ajánlata szerint - részszámlázási lehetőséget biztosít nettó Ft minimális számlaösszegnek megfelelő teljesítésekre. Ajánlatkérő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik az adott teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról; A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt ban, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak az irányadók. Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a finanszírozás tekintetében az Észak- Magyarországi Operatív Programból nyújtott támogatási rész szállítói finanszírozás keretében történik. g) az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiakban megadott részszempontok szerint: Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF) Teljesítési határidő (munkanap) Többlet (a jogszabály által kötelezően előírthoz 10 képest) jótállási idő (évben) h) az alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak: Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában csatolnia kell: G1) A számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített cégbírósághoz érkeztetett, vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott, az előző lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójának egyszerű másolatát. 7/11

8 G2) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, az általa vezetett valamennyi számlaszámra vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, az ajánlattételi felhívásnak a feladását/megküldését (dátum szerint megjelölve) megelőző két éven belül volt-e a számlán sorban állás, az ajánlattételi felhívásnak a feladását/megküldését (dátum szerint megjelölve) megelőző két éven belül pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit pontosan teljesítette-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: G1) Az előző lezárt üzleti évre vonatkozó, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, a mérleg szerinti eredménye nem negatív. G2) Bármelyik bankszámláján az ajánlattételi felhívásnak a megküldést megelőző két éven belül 30 napot meghaladó sorban állás nem volt, valamint ha bármely pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit az ajánlattételi felhívás feladását/megküldését megelőző két évben pontosan teljesítette, továbbá hitel-kapcsolat esetén a hitel-visszafizetési kötelezettségeit a hitelszerződés(ek)ben vállaltaknak megfelelően teljesíti. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: almasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak: M1) a 2008, 2009 és 2010-ben sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) munkáit be kell mutatnia, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, valamint a másik fél által a Kbt.68. (2) bekezdése szerinti tartalommal adott igazolással. A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére műszaki illetve szakmai szempontból alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: M1) rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2008, 2009 és 2010-ben) legalább egy darab, nettó 50.Mft. értékű magasépítési referenciával. i) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást a Kbt.83. (2) bekezdése szerinti terjedelemben. j) az ajánlattételi határidő: óra 8/11

9 Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. k) az ajánlat benyújtásának címe: l) az ajánlattétel nyelve (nyelvei), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehee- tőségét minden esetben biztosítani kell: Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. m) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. ideje: óra Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bek. szerinti személyek lehetnek jelen. n) annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e e tárgyalni, vagy a benyújtott tt ajánlaa- tokat tárgyalás nélkül bírálják el: Az ajánlatokat Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalás nélkül bírálja el. o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által elő- írt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: - q) a szerződéskötés tervezett időpontja: óra r) az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: A megküldés napja: s) a részajánlat [50. (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. ) lehetősége etősége vagy kizárása: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlatot, illetőleg a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. sz) annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253. (1) bekezdését: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza. II.Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok): Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt (1) bek. bármely pontja, vagy 61. (1) bek. d) pontja alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt (1) bek. a-c) pontja alá tartozik. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján. III. Egyéb információk: 9/11

10 1. Ajánlatkérő jelen eljárásban dokumentációt készített. A dokumentációt térítésmentesen, bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak Ajánlatkérő címén (L.: AF I. a pont) át kell vennie. 2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ: 1; felső határ: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az AF III. Egyéb információk 2. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A ponthatárok azonosan minden részszempontnál Az értékelés módszere az 2. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont a) alpontja szerinti arányosítás, az 1. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás, míg a 3. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.B fejezet 2. pontja szerinti hasznossági függvény alkalmazása a dokumentációban részletezettek szerint. 4. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésére valamint a Kbt. 71. (1) bekezdésének a)-d) pontjaira vonatkozóan. 5. Az ajánlat részeként csatolni kell ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát valamennyi számlavezető pénzintézetről. 6. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). 7. Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és vele mindenben megegyező két másolati példány) kell benyújtani, a Kbt. 70/A. (1) bekezdése szerinti formai követelmények irányadóak! Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. (3) bekezdése szerinti összes adatot. 8. Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a kérelem cégbíróság által érkeztetett példányát (elektronikus tértivevény). A cégkivonat csatolására a tevékenységi kör és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében van szükség. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a weboldalról ingyenesen letölthető cégkivonat nyomtatott példányát. 10/11

11 9. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérővel kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon, az ajánlat fedőlapján tüntessék fel az eljárás tárgyát Ajánlattevők a fenti szabályok mellőzése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 10. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel történhet szerződéskötés, ha Ajánlatkérő az Összegezésben megjelölte (Kbt. 91. (2)). 11. A Kbt. 58. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ahol a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás található, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad. 12. A pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér. 14. Jelen felhívásra egyebekben a Kbt. szabályai irányadóak. A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 11/11

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 86/2016. (VII. 12.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Erdőhát utca felújítása című

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft. 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110. Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. november 23-i ülésére Tanulói laptop program bevezetése

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

a kiadmány hiteléül: Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül: Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Képviselő-testületének 2011. augusztus 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 141(08.02.)Öh. sz. határozata Közbeszerzési pályázat kiírása tulajdonában lévő, 452

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Cím: 1163

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez I. szakasz: Ajánlatkérő KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2015. (V.27.) határozata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal Postai cím: József Attila út 10. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Mennyisége: 1. Kresz pálya: 9. melléklet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben