Előterjesztés a Képviselő-testület március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére"

Átírás

1 LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér Telefon: (37) Fax: (37) Előterjesztés a Képviselő-testület március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Tárgya: Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról, illetve 13/5 hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása Előterjesztője: Víg Zoltán polgármester Előadója: Elek Lajos irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! január 21-i döntött a képviselő-testületet, hogy a Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekthez kapcsolódó feladatok ellátásával a Város Kft-t bízza meg. Az eltelt időszakban beszerzési eljárás keretében a nyilvánosság-, a műszaki ellenőri-, a könyvvizsgálói-, és a projekt menedzseri tevékenységekhez szükséges eljárások eredményesen lezajlottak. Hátralévő feladat még a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatatása, melyet szintén a Kft. bonyolít, de az eljárás kiírója a Lőrinci Város Önkormányzat. Az eljárás hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás a Kbt (2) bekezdése alapján, melyre minimum három ajánlattevőnek kell közvetlenül megküldeni a felhívást. Ezért kérem, az 1. számú mellékletben szereplő anyagot tanulmányozzák át. Javaslom az alábbi cégek meghívását: A kivitelezési munkák megkezdése előtt az épület ki kell üríteni, illetve gondoskodni kell, hogy a kivitelezés ideje alatt zavartalanul folyhasson a nevelő munka más épületben. Intézmény vezetőkkel folytatott egyeztetést követően javaslom, hogy a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi Tagintézményében található volt szolgálati lakást és a jelenleg használt tanári, igazgatói irodákat használjuk erre a célra. Ez a megoldás minimális épület átalakítást igényel (szolgálati lakás fürdőszobájából kell egy ajtót nyitni az iskola folyosóra), így költség takarékos is. Az iskolás és óvodás gyerekek teljesen elkülöníthetőek egymástól épületen belül és az udvaron is. A felmerülő munkálatokra előzetes árajánlatokat kértünk az alábbi vállalkozóktól: - a Perfect Partner Kft. (3032 Apc, Rákóczi út 49.) árajánlata Ft - a Szolda-Tech Gazdasági Szolgáltató-, Építőipari és Kereskedelmi Kft (3021 Lőrinci, Május 1. utca 5.) árajánlata Ft - Szűcs Sándor építőipari vállalkozó (3021 Lőrinci, Gábor Á. út 19.) Ft óta fenn álló megoldatlan probléma, hogy az Óvoda udvarán keresztül lehet csak megközelíteni a magán tulajdonban lévő 13/5 hrsz-ú ingatlant. Az OTÉK es bekezdése szerint: Épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek megközelíthetősége, gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül, biztosított. Ebből következik, hogy annak az ingatlannak is rendelkeznie kell saját kapubejáróval, a Nefelejcs útról. A kivitelezési munkákkal egy időben, - pályázatban ugyan a

2 költségek nem számolhatóak el meg kell oldani a folyamatos baleset veszély elhárítását, illetve jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő kapubejáró ki alakítását. A 13/5-ös ingatlanhoz a közúttól a bejárathoz szükséges tervek elkészítésének, engedélyeztetésének költsége Ft + Áfa, a kivitelezés tervezői költség becslés alapján Ft + Áfa és még számolni kell a kerítés elbontás, a kis és nagykapu elkészítésének költségével ez összesen kb.: Ft + Áfa én, az itt élőkkel egyeztető tárgyalást folytattunk, melyen elhangzott, hogy a behajtó megépítésével kapcsolatban kifogást nem emelnek, kérik az önkormányzat anyagi támogatását, illetve gyalogos átjárót (kiskaput) az udvaron a közös konténer megközelítéséhez. Ehhez a megoldáshoz tartozik a 2. és 3. számú melléklet. Másik megoldási lehetőség, hogy meg marad a jelenlegi kapu közös használatban, de elbontjuk a salakkerítés melletti kis épület, és a salakfal tövében kiépítünk egy 2,5 m széles kőburkolattal ellátott utat, a 13/5 hrsz. ingatlanig, amire bejárási szolgalmi jogot jegyeztet be önkormányzatunk, a mindenkori tulajdonosok javára. Az út mellé új kerítés épül, de ezzel a játszótér mérete csökken, illetve az óvoda park tervet módosítani kell, mivel a parkolókat feljebb kell csúsztatni és a meglévő fákból legalább kettőt ki kell vágni és még mindig gondot okoz a ráfordulás az új útra. 4-es mellékleten ez jól látható. Ez a megoldás hasonló költséggel jár, de továbbra sem lesz külön bejárata a 13/5 hrsz-ú ingatlannak illetve a szolgalmi jog bejegyzésével csökken az önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke, azaz részben konzerváljuk a meglévő állapotot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Lőrinci, március 25. Látta: Lőrinci, március 25. Víg Zoltán polgármester Az előterjesztést készítette: Lőrinci, március 25. Pammerné Gaál Ágnes jegyző Melléklet(ek): Elek Lajos irodavezető 1. Kivitelezés közbeszerzési eljárás kiírása 2. Óvoda_2_ melléklet_helyszinrajzok.pdf 3. Óvoda_3_ melléklet_hossz-szelveny.pdf 4. Óvoda 4_ melléklete_terv.pdf 2/11

3 HATÁROZATI JAVASLAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (..) önkormányzati határozata Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról tájékoztató, illetve 13/5 Hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelező kiválasztására hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít a határozat mellékletét képező egyedi beszerzési szabályzat, ajánlati felhívás és műszaki dokumentáció alapján, felkéri a lebonyolítási feladatot ellátó Lőrinci Város Kft. ügyvezetőjét, hogy az ajánlati felhívást és műszaki dokumentációt az alábbi vállalkozók részére küldje meg: felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezés megkezdése előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi Tagintézményében az óvoda zavartalanul működhessen, az óvoda épület felújítása alatt, az átalakításhoz szükséges fedezetet vállalkozó ajánlata alapján Ft összeg erejéig a évi költségvetés előirányzata terhére biztosítja, 3. a. variáció: 13/5-ös hrsz.-ú ingatlanhoz az önkormányzat biztosítja az új kapubejárót a közútról, és a kerítésben kialakítandó kapu költségét is fedezi maximum: Ft + Áfa összeg erejéig a évi költségvetés előirányzat terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek és munkák megrendelésére. b. variáció: 13/5-ös hrsz.-ú ingatlanhoz a bejárást továbbra is a 13/4-es hrsz.-ú Óvoda kapujától biztosítja az önkormányzat oly módon, hogy a salakfal melle kiépít egy 2,5 m széles kőburkolatú utat, az ingatlan hosszában és áttervezteti a pályázatra benyújtott parktervet, a felmerülő költségeket Ft összeg erejéig a évi költségvetés előirányzat terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges tervek és munkák megrendelésére valamint a szolgalmi jog földhivatali bejegyzésének intézésére, a 13/5-ös ingatlan mindenkori tulajdonosai részére. Felelős: Határidő: polgármester folyamatos 3/11

4 Határozat melléklet: ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Lőrinci Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá közbeszerzések során az versenytisztaságának a biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1)-(3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének eleget téve az alábbi alkotja: Ajánlatkérő: Lőrinci Város Önkormányzata ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATOT Ajánlatkérő nevében eljáró személy: Víg Zoltán polgármester, dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Az eljárás fajtája: hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás A közbeszerzés tárgya: ÉMOP-4.3.1/A számú Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása című projekt kivitelező kiválasztására A beszerzés becsült értéke: Forint A bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat Bíráló Bizottság a Kbt. 8 -a alapján a Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek: dr. László Viktor jogász, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Sándor Tamás műszaki ellenőr Horváth Ernő ügyvezető Az eljárásban részt vevő személyek a Kbt ában foglaltak alapján írásban tesznek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot. Az ajánlatok értékelése: Az értékelő ülés(ek)ről a Bizottság jegyzőkönyvet készít. A Bíráló Bizottság tagjai indokolással ellátott bírálati lapot készítenek. A Bíráló Bizottság indokolással ellátott javaslatot tesz a Képviselő-testület (Döntéshozó) számára: - a beérkezett ajánlatok érvényességére, - az ajánlattevők alkalmasságára, és az estleges kizárásokra vonatkozóan. Az ajánlattevők kizárásáról, alkalmasságáról, az ajánlatok esetleges érvénytelenségéről, illetve az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről a Polgármester dönt. Jelen eljárásra vonatkozó főbb feladatok meghatározása Az ajánlattételi felhívást a Lebonyolító készíti el. A beérkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság (Lebonyolító) ellenőrzi, aszerint, hogy azok megfelelnek-e a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek. A Bíráló Bizottság és a Lebonyolító az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli, A Bíráló Bizottság és a Lebonyolító lefolytatja a tárgyalást az ajánlattevőkkel, 4/11

5 írásban javaslatot tesz az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult Polgármester részére az ajánlatok érvényességére, az ajánlattevők alkalmasságára, kizárására, illetve a nyertes ajánlatkérői döntés estén a második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő megnevezésére vonatkozóan. A nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötése a Polgármester hatásköre. Az eljárás dokumentálásának rendje minden egyes döntéssel járó eljárási cselekményt jegyzőkönyvbe kell foglalni az eljárás során keletkezett iratokat legalább 5 évig meg kell őrizni. Záró rendelkezés Ezen szabályzat április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit kizárólag jelen közbeszerzési eljárásban kell alkalmazni. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Lőrinci, március 31. Jóváhagyta a képviselő-testület a önkormányzati határozatával Határozat melléklet (2) : Ajánlattételi felhívás és dokumentáció I. A Kbt (2) bekezdés alapján a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Lőrinci Város Önkormányzata Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. Telefon: +36/ Telefax: +36/ b) a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá ha Ajánlatkérő dokumentációt nem készít a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítt- ménykövetelmények: ÉMOP-4.3.1/A 4.3.1/A számú pályázat, Lőrinci város óvoda felújítása és bölcsőde kialakí- tása A tervezett épületben a földszinten a meglévő óvodát kettébontva, az épület keleti oldalán meglévő bejáratot felújítva kerül kialakításra a bölcsődei rész. Az épület átalakítása a tervezett férőhely kapacitásoknak megfelelően az érvényben lévő előírások alapján kerül kialakításra. Valamint a tervezett felújítással, az épület külső és belső teljes körű akadálymentesítése, biztosításra kerül. Az épületben a következő helyiségek kerülnek kialakításra: Óvoda 238,10 m 2 : Szélfogó 9,30 m 2 ; Iroda 8,61 m 2 ; Öltöző 7,95 m 2 ; WC., 1,62 m 2 ; Zuhanyzó, 1,56 m 2 ; Csoportszoba I. 51,09 m 2 ; Csoportszoba II. 42,95 m 2. Tornaszoba 29,26 m 2 ; Öltöztető 40,16 m 2 ; Akadálymentes WC 4,68 m 2 ; Gyermek vizesblokk 15,36 m 2. Textilmosó 7,20 m 2 ; Előkészítő, 9,25 m 2 ; Melegítőkonyha 9,13 m 2. 5/11

6 Bölcsőde 85,20 m 2 : Szélfogó 5,88 m 2, Átadó 8,81 m 2, Tejkonyha 4,30 m 2, Gyermek vizesblokk 11,21 m 2, Elkülönítő 7,42 m 2, Foglalkoztató 29,70 m 2, Fektető 17,88 m 2. Az épület felújításának műszaki paraméterei. A válaszfalak 10 cm vtg- ú PTH téglából készülnek. A belső vakolat LB- Knauf vakolórendszerből készül, élvédővel, vezetősínnel. Az ablakok és külső ajtók műanyag típusú ablakok betörésbiztos fóliával, hőszigetelő üvegezéssel, a mellékhelyiségeken külső oldalon homokfúvott üvegezéssel. Belső ajtók egyedi vagy típus szerkezetű váztáblázatos tömör natúr fa és fém ajtók. A helyiségek padlóburkolata igény és használati szükségesség szerint hideg lapburkolat, illetve hézagmentes fél-, illetve meleg padló, megfelelő minőségben. A vezetői irodában parketta burkolat készül. A szociális és a vizes-helyiségekben mennyezetig vagy 2,10 m magasságig csempeburkolat készül. A vizesblokkok kialakításánál minden megkezdett 8 fő részére egy gyermek WC és kézmosó került elhelyezésre. A bölcsődei részben 2 db gyermekmosdó 45 cm peremmagassággal, 2 db gyermek WC csésze, 1 db csecsemőfürösztő kád lesz beépítve. A homlokzati falak Terranova alapvakolatot kapnak, kapart struktúrával, amire HASIT Szilikátfesték kerül. A homlokzatfestés a rendszerhez illő külső homlokzatfestéssel készül. A homlokzati tagozatok, párkányok az eredetinek megfelelően színben és minőségben felújítva kerül vissza. A tetőszerkezet felújítása, azbesztmentesítése során az állószékes fedélszerkezet feltárás után, esetlegesen nem megfelelő elemi cserélve lesznek, fűrészelt fenyőgerendával, a meglévővel azonos mérettel. A héjazat egyenes vágású natúr cserép és kiegészítő tartozékaival kerül kiépítésre. A belső terek festése, glettelt falfelületen belső falfestékkel történik. A mennyezeten fehér, az oldalfalakon világos tojáshéj színben. Külső, udvari munkálatok Az épület felújításával és átalakításával párhuzamosan az óvoda udvara is felújításra kerül. Az épület biztonságos és akadálymentes feltételeinek biztosításához út és járdahálózatot kell építeni. A járdák területe 325 m2. A járdák 5 cm vtg. díszkő burkolatból kerülnek kialakításra. A területen kiépítésre kerül 9 férőhelyes parkoló, melyből 2 db mozgáskorlátozott. Az út területe 295 m2. Szélessége 3,5 m. A parkolók területe 174 m2. Az út és parkolók 8 cm vtg. díszkő burkolatból kerülnek kialakításra. A parkoló, közlekedő tereket az épület nyugati oldalához kerültek tervezésre, melyet a közútról lehet megközelíteni. Az épület nyugati homlokzati fala mellé került telepítésre a gazdasági részt kiszolgáló rakodó területek. Az akadálymentes parkolót a legközelebb került elhelyezésre bejáratokhoz viszonyítva. Az udvar felújításával az óvoda meglévő játszótere is felújításra kerül a jelenlegi szabványoknak megfelelően. A bölcsődei férőhelyekhez kapcsolódóan külön a jelenlegi szabványoknak megfe- 6/11

7 lelő játszótér kerül kialakításra. A játszóterek kialakításával párhuzamosan az érintett területek újra parkosításra kerülnek. Az épület elektromos hálózatának cseréjével párhuzamosam fotovoltaikus rendszerű elektromos ellátás kerül kiépítésre, mely a világítási és egyéb áramhasználat, valamint a melegvíz-előállítást biztosítja külső forrás nélkül. A beruházással felújításra és átépítésre kerül az épület gépészeti csőhálózata víz és fűtési rendszere. Beépítésre kerül nagy hatásfokú kondenzációs kazán. A részletes mennyiségek, és költségvetés a dokumentációban található! c) a szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés d) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: e) a teljesítés helye: Lőrinci Város f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivat- kozás: A munkák pénzügyi fedezetét az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyújtott támogatás, valamint Lőrinci Város Önkormányzatának költségvetése biztosítja. Az ajánlatkérő - nyertes ajánlattevő ajánlata szerint - részszámlázási lehetőséget biztosít nettó Ft minimális számlaösszegnek megfelelő teljesítésekre. Ajánlatkérő legkésőbb a vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik az adott teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról; A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt ban, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak az irányadók. Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a finanszírozás tekintetében az Észak- Magyarországi Operatív Programból nyújtott támogatási rész szállítói finanszírozás keretében történik. g) az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiakban megadott részszempontok szerint: Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF) Teljesítési határidő (munkanap) Többlet (a jogszabály által kötelezően előírthoz 10 képest) jótállási idő (évben) h) az alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak: Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában csatolnia kell: G1) A számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített cégbírósághoz érkeztetett, vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott, az előző lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójának egyszerű másolatát. 7/11

8 G2) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, az általa vezetett valamennyi számlaszámra vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, az ajánlattételi felhívásnak a feladását/megküldését (dátum szerint megjelölve) megelőző két éven belül volt-e a számlán sorban állás, az ajánlattételi felhívásnak a feladását/megküldését (dátum szerint megjelölve) megelőző két éven belül pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit pontosan teljesítette-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: G1) Az előző lezárt üzleti évre vonatkozó, a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, a mérleg szerinti eredménye nem negatív. G2) Bármelyik bankszámláján az ajánlattételi felhívásnak a megküldést megelőző két éven belül 30 napot meghaladó sorban állás nem volt, valamint ha bármely pénzintézete felé fizetési kötelezettségeit az ajánlattételi felhívás feladását/megküldését megelőző két évben pontosan teljesítette, továbbá hitel-kapcsolat esetén a hitel-visszafizetési kötelezettségeit a hitelszerződés(ek)ben vállaltaknak megfelelően teljesíti. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: almasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak: M1) a 2008, 2009 és 2010-ben sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) munkáit be kell mutatnia, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, valamint a másik fél által a Kbt.68. (2) bekezdése szerinti tartalommal adott igazolással. A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére műszaki illetve szakmai szempontból alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: M1) rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2008, 2009 és 2010-ben) legalább egy darab, nettó 50.Mft. értékű magasépítési referenciával. i) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást a Kbt.83. (2) bekezdése szerinti terjedelemben. j) az ajánlattételi határidő: óra 8/11

9 Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. k) az ajánlat benyújtásának címe: l) az ajánlattétel nyelve (nyelvei), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehee- tőségét minden esetben biztosítani kell: Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. m) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló Cím: 3021 Lőrinci, Szabadságtér 26. ideje: óra Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bek. szerinti személyek lehetnek jelen. n) annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e e tárgyalni, vagy a benyújtott tt ajánlaa- tokat tárgyalás nélkül bírálják el: Az ajánlatokat Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalás nélkül bírálja el. o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által elő- írt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: - q) a szerződéskötés tervezett időpontja: óra r) az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: A megküldés napja: s) a részajánlat [50. (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. ) lehetősége etősége vagy kizárása: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlatot, illetőleg a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. sz) annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253. (1) bekezdését: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza. II.Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok): Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt (1) bek. bármely pontja, vagy 61. (1) bek. d) pontja alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt (1) bek. a-c) pontja alá tartozik. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján. III. Egyéb információk: 9/11

10 1. Ajánlatkérő jelen eljárásban dokumentációt készített. A dokumentációt térítésmentesen, bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak Ajánlatkérő címén (L.: AF I. a pont) át kell vennie. 2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ: 1; felső határ: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az AF III. Egyéb információk 2. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A ponthatárok azonosan minden részszempontnál Az értékelés módszere az 2. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont a) alpontja szerinti arányosítás, az 1. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A fejezet 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás, míg a 3. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.B fejezet 2. pontja szerinti hasznossági függvény alkalmazása a dokumentációban részletezettek szerint. 4. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésére valamint a Kbt. 71. (1) bekezdésének a)-d) pontjaira vonatkozóan. 5. Az ajánlat részeként csatolni kell ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát valamennyi számlavezető pénzintézetről. 6. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). 7. Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és vele mindenben megegyező két másolati példány) kell benyújtani, a Kbt. 70/A. (1) bekezdése szerinti formai követelmények irányadóak! Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. (3) bekezdése szerinti összes adatot. 8. Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a kérelem cégbíróság által érkeztetett példányát (elektronikus tértivevény). A cégkivonat csatolására a tevékenységi kör és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében van szükség. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a weboldalról ingyenesen letölthető cégkivonat nyomtatott példányát. 10/11

11 9. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérővel kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon, az ajánlat fedőlapján tüntessék fel az eljárás tárgyát Ajánlattevők a fenti szabályok mellőzése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 10. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel történhet szerződéskötés, ha Ajánlatkérő az Összegezésben megjelölte (Kbt. 91. (2)). 11. A Kbt. 58. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ahol a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás található, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad. 12. A pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér. 14. Jelen felhívásra egyebekben a Kbt. szabályai irányadóak. A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 11/11

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben