Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása"

Átírás

1 Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Dr. Katona Zoltán, Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. Vass Dezsô, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány A szerzôk három radiológiai központ között kiépített Internet/ADSL kapcsolaton keresztül, melyet VPN technológiával védenek az illetéktelen behatolás ellen digitális képeket továbbítanak. Intelligens interface-t fejlesztettek ki, amely a lokális PACS rendszerek között indexelt adatbázis felhasználásával egy munkahelyen központi adattárolást tesz lehetôvé. Az összeköttetés alkalmas teleradiológiai konzultáció lebonyolítására, amely a kisebb kórházakban a CT ügyeleti szolgálat funkcióját is képes átvenni. A lokális PACS egységbôl, valamint az összeköttetés révén a központi adatbázisból kívánság szerint a klinikusok részére on-line módon vagy CD lemezen biztosítják a film nélküli radiológia dokumentációs kötelezettségeit. Képnézegetésre a megfelelô kiépítettségû PC-ken az efilm Lite programot használják. A fejlesztett rendszer több, mint másfél éve a radiológusok és klinikusok megelégedésére zavarmentesen mûködik. BEVEZETÉS A radiológiai és izotópdiagnosztikai eljárások a technikai és különösen a számítástechnikai lehetôségek bôvülésének eredményeként az elmúlt évtizedekben gyorsan és igen jelentôsen fejlôdtek. Új méréstechnikai módszerek terjedtek el a rutin diagnosztikában (DSA, spirál, majd legújabban multislice CT, MRI, MRI spektroszkópia, SPECT, PET.). Az új eszközök drágaságuk miatt igen jelentôs beruházásokat igényelnek, kezelésük, hatékony használatuk nem elhanyagolható kihívást jelentenek a radiológus szakemberek számára. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol az egészségügy forráshiánnyal küzd és a hiányszakmának tekinthetô radiológia elégtelen számú és relatíve kis tapasztalattal bíró szakemberrel mûködik. Ebben a helyzetben jelentett merôben új megoldást 1991-ben a Nemzetközi Egészségügy Központ (továbbiakban NEK) Kft. Budapesten történt megalapítása, melyet 2 évvel késôbb a NEK Szeged Kft. létrehozása követett. Szegeden MRI, CT és SPECT készülék telepítésére került sor. A több mûszakban, szombaton és vasárnap is mûködtetett készülékeken hatalmas mennyiségû metszetkép keletkezett, melyeket csupán rövid idôre tudtunk archiválni az alapkészülékek háttértárolóin. Tekintve, hogy a filmdokumentációt a betegeknek illetve a vizsgálatokat kezdeményezô orvosoknak, osztályoknak, intézményeknek kiadtuk, a jogszabályokban elôírt hosszú idejû archiválás követelményének nem tudunk eleget tenni. Megoldásként a tulajdonosok és az egyetem hozzájárulásával a vizsgálatok képanyagát az egyetemen között fejlesztett PACS rendszerben tároltuk. Öt év elteltével elôbb az orosházi Városi Kórházban, majd újabb 2 év múlva a hódmezôvásárhelyi Erzsébet Kórházban a cég egy-egy CT-t telepített. Az újabb CT-k mûködtetése során nyilvánvaló vált, hogy a helyi hosszú idejû tárolás lehetôségének megteremtése jelentôs anyagi ráfordítást igényelne. Megoldásként kínálkozott, hogy a cég által mûködtetett dél-magyarországi diagnosztikai központok közötti elektronikus adat cserét valósítsunk meg és Szegeden egy központi kép adattárat építsünk ki. A kívánatos összeköttetés megteremtheti a szegedi központban dolgozó magasan kvalifikált, és 5-8 éves tapasztalattal rendelkezô szakemberekkel történô konzultáció lehetôségét is. További elônyként jelentkezett, hogy a kevés radiológussal mûködô szatelliták CT ügyeleti szolgálatát a szegedi központ bevonásával valósítsuk, illetve könnyítsük meg. A vázolt problémák, illetve kívánalmak megoldására és kielégítésére cégünk a Miskolcon mûködô Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetével (Bay-Logi) közösen Nyitott illesztô felület létrehozása különbözô diagnosztikai rendszerek összekapcsolására címmel nyújtott be pályázatot az IKTA Program Irodához, melyet 00111/2001 számmal nyert el. A projekt kezdete február 20., befejezésének idôpontja május 30. volt. A feladatot három munkaszakaszra osztva hajtottuk végre. A PROJEKT CÉLKITÛZÉSEI A NEK Szeged Kft. földrajzilag távol esô telephelyein mûködô radiológiai rendszerek összekapcsolásával biztosítsuk a különbözô gyártmányú eszközök által elôállított digitális képi anyag egységes és intelligens kezelését, helyi és központi tárolását, visszakereshetôségét. A sikeres összekapcsolással tegyük lehetôvé a vizsgálatok utólagos újbóli feldolgozását (postprocesszálását), a földrajzi helytôl független véleményezését, a képek konzultációját. A projekt kidolgozása során, majd a rendszer bevezetését követôen a pályázati célkitûzéseket meghaladó igények is felmerültek. A világ a film nélküli radiológia bevezetésének idôszakát éli. Ezt elsôsorban a számítástechnikai eszközök, többek között a monitorok felbontóképességének rohamos fejlôdése tette lehetôvé. A rendszer részeként mindenképpen megoldásra 48 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

2 várt tehát a radiológusok számítógépes monitorokról való leletezésének biztosítása, illetve a vizsgálatot kezdeményezô klinikusok képi dokumentációval történô ellátása a kórházi rendszerekhez kapcsolt képnézegetô programon keresztül, vagy akár otthoni gépeken is kezelhetô CD lemezeken. A munka során a következô konkrét feladatokat kellett megoldani: a három telephelyen egy helyi PACS (Picture Archiving and Communication System) rendszer kialakítása a vizsgálatok képeinek megbízható tárolására, CI 3 (Complex Integrated Intelligent Interface) nyitott illesztô felületet kidolgozása, amely lehetôvé teszi a centrumok közötti megbízható adatforgalmat, központi (Szeged) képarchiválás megvalósítása, a CI 3 -t alkalmassá tenni külsô (egyéb PACS, RIS, HIS) rendszerekkel való együttmûködésre, tele-radiológiai szolgáltatást kellett megvalósítanunk a konzultációk lebonyolításához, a képi, illetve az ezzel kapcsolatos személyi adatok védelmét biztosítani, viewing station-ként szolgáló személyi számítógépekre telepíthetô orvosi képnézegetô programot kellett integrálni a kidolgozott rendszerbe, alkalmassá kellett tenni a rendszert röntgenfilmek mellôzésével a vizsgálati dokumentációk továbbítására illetve elôállítására. A feladatokat részben saját fejlesztésû, részben hozzáférhetô kész programok integrálásával valósítottuk meg. EREDMÉNYEK Lokális PACS-ok létrehozása Mindhárom telephelyen elsô lépésként lokális PACS-ot hoztunk létre, amely a szolgáltatásként mûködô szerver programmal (CTN_STA) a telephely radiológiai modalitásainak DICOM formátumú adatait, képeit interface nélkül közvetlenül fogadja, és a rövid távú adatbázisban tárolja. Ma már a korszerû radiológiai berendezéseket gyártó cégek az 1993-ban kidolgozott, és azóta is folyamatosan fejlesztett egységes szabványnak (DICOM 3.0) megfelelô képformátummal és megfelelô hálózati kommunikációval rendelkezô eszközöket értékesítenek, ez teszi lehetôvé a különbözô gyártmányú gépek adatainak egységes központi archiválását. A CTN_KEZ kezelôprogram beállított rendszerességgel az adatokat tömörített formában a hosszú távú adatbázisba (CTN_ LTA), illetve a több PACS között publikált részét a CTNINTERFACE adatbázisba helyezi és egyúttal törli is a vizsgálatokat a rövid távú adatbázisból. A helyi hosszú távú adatbázis kapacitása véges, ezért a vizsgálatokhoz tartozó DICOM állományokat változtatható gyakorisággal a JUKE- BOXMANEGER program a Szegeden telepített Juke-box-ra menti, melynek cserélhetô DVD lemezei praktikusan korlátlan adattárolást biztosítanak (1. ábra). A három telephely lokális PACS egységei a tervezettnek megfelelôen, ma már több éve rendeltetésszerûen mûködnek, nemcsak a vizsgálati adatok tárolását, hanem hatékony visszakeresését is biztosítják. 1. ábra A szegedi lokális PACS logikai vázlata Hálózati kapcsolat a lokális PACS egységek között A telephelyek lokális PACS egységei közötti összeköttetés megteremtésére elsô hullámban az ISDN kapcsolat tûnt a legegyszerûbbnek. Eltekintve a nehézségektôl, amit a Szeged, Hódmezôvásárhely (INVITEL) és a Békés megyei Orosháza telefon szolgáltatója (HUNGAROTEL) közötti különbség okozott, az ISDN kapcsolaton keresztüli képtovábbítás sebessége (lassúsága) nem volt az eredeti célkitûzések szempontjából elfogadható. Egy-egy natív és kontraszt anyag adását követô CT vizsgálat jelentôs metszet számának továbbítása meghaladta a percet, fôleg hasi vizsgálatok képeinek küldése kapcsán. Ezért az ISDN kapcsolat rutin használatáról le kellett mondanunk. Áttértünk tehát egy komplex továbbítási formára, melynek gerincét INTERNET alapú kép transzfer jelentette, az elviselhetô sebességet az ISDN vonalakon keresztül széles sávú ADSL használatával sikerült elérnünk (768/128 Business ADSL). A kiépített ISDN vonalak az ADSL mûködését, valamint a távoli adminisztrációs célokat biztosítják. Erre akkor van szükség, ha az ADSL (vagy a switch) kiesik és a gépeket csupán az ISDN-en keresztül lehet elérni. A megbízható képtovábbítás megvalósításához kifejlesztettünk egy intelligens interface-t (CI 3 ), amelyet többféle funkció ellátására tettünk alkalmassá. Az interface biztosítja a három lokális PACS egyetlen virtuális PACS-ként való kezelését, megfelelô jogosultság esetén lehetôvé teszi a három telephely bármely radiológusának, hogy a telephelyek bármely modalitásán készült vizsgálatot véleményezze, szükség esetén posztprocesszálja. Biztosítja a teleradiológiai tevékenységet, és az eltérô hálózati paraméterek figyelembe vételével forgalmazza a lokális PACS-ok között az adatokat. A CI 3 folyamatos ellenôrzés során elôre definiált szabályrendszerbe rögzített feltételek alapján automatikus üzeneteket generál, amelyekkel figyelmeztetést küld a helyi rendszergazdáknak az archiválással kapcsolatos teendôikrôl, az ügyeletes radiológusnak arról, hogy egy elvégzett vizsgálat vár értékelésre. IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 49

3 Az intelligens interface képes együttmûködni egyéb orvosi hálózatokkal is (külsô PACS rendszerek, RIS, HIS). Mivel egységes formátumba konvertálja az átviendô adatokat, elrejti az adatok különbözôségét, így maga az interface egy egységes felületet biztosít a kommunikációhoz. Ezért a kommunikációs protokoll a lehetô legegyszerûbb lehet, alapprotokollként a jól ismert TCP/IP-t (ezen belül is a TCPt) használtuk. Az egyszerûsített, gyors protokoll támogatja a kapcsolat felvételt, az azonosítást, a keresést, a keresés eredményének prezentációját, az index adatbázisok szinkronizációját. Mindezen tevékenységeket egy index adatbázis segítségével végzi (2. ábra). Véleményünk szerint a CI 3 interface kifejlesztése munkánk innovatív része, a ma rendelkezésre álló technológiák (PACS, RIS rendszerek) globális összekapcsolhatóságát oldottuk meg vele. Az interface alkalmazásával lehetôvé válik megfelelô jogosultság birtokában vizsgálati eredmények, képek lekérdezése, alkalmazható a teleradiológia. Mindez a betegellátás szakmai színvonalát jelentôsen javíthatja. 2. ábra A rendszer és a CI 3 interface áttekintô vázlata Központi adattár létrehozása Az egy céghez tartozó és Dél-Magyarországon mûködô telephelyek központi vizsgálati adatbázisát értelemszerûen a legrégebbi, a legtöbb modalitást mûködtetô és a legtöbb vizsgálatot végzô egységben, a Szegediben volt értelme kialakítani. Itt került elhelyezésre a legnagyobb kapacitású háttértároló, a cserélhetô DVD lemezekkel ellátott juke-box is. A szükséges adatok keresése, lekérdezése, csoportosítása egy lokális hálózatban, helyi adatbázissal egyszerû feladat, azonban sokkal bonyolultabb különálló adatbázisokban. A feladatot olyan központi adatbázis felépítésével lehet megoldani, melyek valós adatokat nem vagy korlátozott mennyiségben tartalmaznak ugyanakkor rendelkeznek a több telephelyes komplex rendszerben található adatok helyének ismeretével. Minden telephelyen vannak olyan adatok, melyeknek továbbítása nem szükségszerû, illetôleg továbbításuk feleslegesen növelné a rendelkezésre álló hálózati kapacitások foglaltságát. Emellett meg kellett határoznunk, hogy egyes adatokhoz kik férhetnek hozzá. A feladat teljesítéséhez szükséges index adatbázis kialakítása ezért tehát munkánk egy fontos elemét jelentette. Mivel rendszerünkben alap megoldás az adatok megoszthatósága, így definiáltuk azon adatokat, melyeknek távoli elérhetôségét kulcsfontosságúnak tartottuk. A statisztikailag fontos adatokat indexelve a központi adatbázisban tároljuk. Az indexelés és az indexelt adatok átvitele rendszeresen, mûszak szünetekben történik, hogy a kezdeményezett képtranszfereket ne hátráltassa. Egy adott régebbi vizsgálat keresése kapcsán a központi adatbázisból ismerhetjük meg, hogy a kérdéses vizsgálat képeit melyik lokális PACS egységben, és az ottani rövid távú háttértárolón, vagy már kimentett DVD, illetve a kisebb telephelyeken CD lemezen találhatjuk. Ezen lemezek aktiválása felszólításra természetesen a helyi operátorok feladata. Adatvédelem Egy nyílt hálózaton történô adat továbbítás esetén alap követelmény az adatok, különös tekintettel a betegek személyi és képadatainak védelme. Az internetes kapcsolat nagy lehetôséget nyújt az illetéktelen betörésre, ezért mindent elkövettünk ennek megakadályozására. Több lehetôség közül rendszerünkben a VPN (Virtual Private Network) technológiát alkalmaztuk. Ez utóbbi olyan technológiák öszszessége, melyek biztosítják, hogy egy szervezet (cég) földrajzilag távol esô számítógépei biztonságosan tudjanak kommunikálni egy nyilvános hálózaton (esetünkben az Internet-en) keresztül, melyben azonban nem bíznak meg. Kialakítására számos megoldás ismert, közös bennük, hogy megfelelôen fejlett kódolást, titkosítást és egy kifejezetten erôs azonosítási rendszert alkalmaznak, emellett igyekeznek elrejteni a védett hálózat topológiáját a külsô támadóval szemben. Leegyszerûsítve ez azt jelenti, hogy az összekapcsolni kívánt privát hálózat elemei és a nyilvános hálózat közé biztonsági átjárókat építenek. 3. ábra VPN kialakítása INTERNETEN keresztül 50 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

4 A lehetôségek közül mi egy tûzfalként szereplô, viszonylag egyszerû kiépítésû számítógépet, és ezzel kombinált szoftveres megoldást alkalmaztuk. Esetünkben a három privát hálózat nagy sávszélességû (100Mbps), és végpontjaik külön-külön címezhetôk (switch). Privát hálózatunk a telephely hálózatához egy ponton kapcsolódik, és ez a pont a biztonsági átjáró és a tûzfal kombinációja. (3. ábra). A VPN-t a tûzfalakon keresztül állítják elô, ezekbe csatlakozik az ADSL is. Routert nem alkalmaztunk, a tûzfalak egyben routerként is mûködnek. A 4. ábrán a szegedi központ hardver és szoftver felépítését mutatjuk be. Tapasztalataink szerint a megvalósított védelmet eleddig nem törték fel. Teleradiológia A teleradiológiai megoldások elsôsorban nagy kiterjedésû (Kanada, Oroszország, Brazília, Egyesült Államok bizonyos területei stb.), valamint azon országokban kerülnek alkalmazásra, amelyekben a radiológus szakemberek száma elmarad az optimálistól. Sajnos hazánk ebbe az utóbbi csoportba sorolható. Számos magyar kórházban nincs folyamatos radiológiai ügyeleti szolgálat, és ez jelentôsen hátráltatja a korszerû diagnosztikán alapuló ellátás idôben történô alkalmazását. Ezért összekapcsolt telephelyeink között a teleradiológiai szolgáltatás megvalósítása elsôrendû fontosságú volt. Nemcsak az ügyeleti szolgálat idején készített felvételek véleményezése történhet meg így a szegedi centrumban, ahol több mûszakos ellátás folyik, hanem a tapasztaltabb szakemberekkel folytatható konzultációra is lehetôség nyílik. Az oktatási célú távkapcsolat is számos elônnyel kecsegtet. A kiépített és az elôbbiekben ismertetett kapcsolaton keresztül telephelyeink között a teleradiológiai szolgáltatást megvalósítottuk, és eredményesen használjuk. A heti igénybevétel ugyan nem nagy, de a 4-5 esetben igen nagy segítséget nyújt a kisebb kórházakban dolgozó radiológusoknak, illetve klinikusoknak. A rendszerbe integrált PC-n, amely a transzferált képek megjelenítésére szolgál, az ismert, bevált Microsoft NETMEETING program futtatására van lehetôség. Rendszerünkben WEB kamerákon keresztül képi, az ADSL vonalon keresztül hangi összeköttetést is biztosítunk. A kezdeményezô és a fogadó fél a konzultáció idején ily módon látja egymást és verbálisan is kommunikálhat. A program használata viszonylag egyszerû. A mindkét fél által látott vizsgálati képen (5. ábra) a megbeszélést igénylô elváltozás(ok) megjelölését a mindkét fél által egyszerre mozgatható kurzorok különbözô szimbólumai teszik lehetôvé. Amennyiben szóbeli állásfoglalásunkat írott formában is rögzíteni kívánjuk, azt a program Üzenet helye ablakába írhatjuk. 5. ábra Teleradiológiai munkaállomás képernyôje összeköttetés idején 4. ábra A szegedi komplex rendszer felépítése Kórházi számítógépes hálózatokhoz való kapcsolódás A filmnélküli radiológia rohamos terjedése feltétlenül igényli, hogy azokban az intézményekben, amelyekben számítógépes hálózatok mûködnek, a radiológiai osztályokon készült digitális képeket a hálózatba kapcsolt PC-kre lehessen továbbítani. Nehézséget okoz, hogy a különbözô kórházak információs rendszerei (Hospital Information System) különbözô fejlesztések eredményei. A világszerte jelentkezô problémát az orvos informatikai szakma egy standard formátum kidolgozásával kívánta megoldani, ez a formátum a HL-7. A különbözô RIS és PACS egységek integrálása a mûködô kórházi rendszerekkel ezen HL-7 standard formátummal lenne optimális. A cég területén mûködô intézmények kórházi informatikai rendszerei is sajnos különböznek. Szegeden az ISH-Medsol, Hódmezôvásárhelyen a Medsol 400, Orosházán a saját fejlesztésû Sanitas 7.0 mûködik. A CI 3 interface bôvítésével biztosítottuk a külsô adatforrások- IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 51

5 kal XML alapú kommunikációt. Ily módon az elkészült illetôleg a rendszerünkben tárolt vizsgálatok képei a kórházi rendszerekbe integrált, képnézegetésre alkalmas számítógépekre dokumentációs anyagként elküldhetôk. Képnézegetô számítógépek (viewing stations) A kórházi hálózatban hozzáférhetô radiológiai képek megjelenítésére megfelelô kiépítésû számítógépekre és a képben található információk felismerését biztosító monitorokra van szükség. A tanulmányozásra, sôt a monitorokról történô leletezésre alkalmas nézegetô programok bô választékából mi az efilm program integrálása és használata mellett döntöttünk. Az efilm egyszerûsített, ingyenes változata az efilm Lite, a program aktiválása után bemutatja az adott vizsgálat topogramját és az elsô (általában natív) sorozatának metszetképeit. Meghatározhatjuk, hogy a képek milyen osztásban jelenjenek meg a képernyôn, a metszetek között elôre és hátra közlekedhetünk. Az MRI és CT vizsgálatok ablak beállításának változtatására is kapunk lehetôséget: Gyorsítja munkánkat, hogy különbözô szervek elôre definiált optimális ablak paramétereit aktiválhatjuk. Egyéni ablak értékek beállítása is minden nehézség nélkül megoldható. A megjelenô képeket a képernyôn mozgathatjuk, nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, az elváltozások elhelyezkedését, átmérôjét, kiterjedését mérni tudjuk. Ez a lehetôség különösen a leletezésnél fontos. A program biztosítja, hogy azonos helyzetû metszetpárokat jelenítsünk a monitor képernyôjén. Két igen gyakori kívánalom teljesül ezáltal: a natív és kontrasztanyag adást követô identikus metszetek véleményezése, illetve régebbi és újabb vizsgálatok képei is összehasonlíthatók. CD alapú dokumentáció Amikor a radiológiai osztály a digitális vagy digitalizált képek röntgenfilmre fényképezését, mint sok évtizedes alapdokumentációs formát megszünteti, szembe kell nézni azzal a nehézséggel, hogy nem minden kórház, illetôleg vizsgálatot kezdeményezô egészségügyi intézmény, család orvos rendelkezik olyan számítógépes hálózattal, amely alkalmas a képek on-line fogadására. Ezek a munkahelyek a radiológus lelete mellett természetesen igénylik a képi dokumentációt is. A probléma viszonylag egyszerû megoldását jelenti, hogy egy-egy vizsgálat képsorozatát a lokális PACSbe integrált CD íróval lemezre írjuk, és a lemezt a lelethez mellékeljük. Nem okoz nehézséget az efilm Lite program minden egyes, leletet tartalmazó lemezre történô átmásolása sem. Segítségként az efilm Lite program használati leírását is mellékeljük. A múlt évben mind az on-line, mind a CD lemezen történô dokumentálást bevezettük. Sajnos több klinikán és intézetben az alkalmas hálózati csatlakozási pontok ellenére a használt PC-k kiépítése gyenge, illetve nem rendelkeznek CD olvasó egységgel. Remélve, hogy a kórházi hálózatokban mûködô géppark fokozatosan korszerûsödni fog, a bevezetett megoldás a jelenkor követelményeit messzemenôen ki fogja elégíteni. A film nélküli radiológia térhódítása éppen a számítástechnika gyors fejlôdése következtében világszerte feltartóztathatatlan. KÖVETKEZTETÉSEK, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETÔSÉGEI A NEK Szeged Kft. három telephelyén (Szeged, Orosháza, Hódmezôvásárhely) Szeged központtal IKTA támogatással lokális PACS rendszereket fejlesztettünk, telepítettünk a telephelyeken készült digitális radiológiai képek rövid-, hosszú-, és korlátlan idejû tárolására. A kifejlesztett intelligens interface (CI3) számos, a hatékony kommunikáció szempontjából fontos funkciót vezérel. Az egyes telephelyeket ADSL támogatással Interneten keresztül kötöttük össze. Ez a megoldás elfogadható sebességgel biztosítja a vizsgálatok képeinek cseréjét a telephelyek között. Az összeköttetés biztosítja a tárolt adatok központi kezelését, és támogatja a teleradiológiai konzultációt vizuális és auditív megoldással. Az interneten keresztül folyó kommunikációt illetéktelen behatolás ellen VPN technológiával (tûzfal + biztonsági átjáró) mindeddig sikerrel védelmeztük. A kialakított rendszer több mint egy éve rendeltetésszerûen, a telephelyen dolgozó radiológusok megelégedésére, megbízhatóan mûködik. Felügyeletét, a szükséges javító beavatkozásokat a rendszer szoftver fejlesztôi távolról, a BAY-LOGY Intézet Miskolci intézetébôl szerzôdés keretében folyamatosan végzik. Pozitív tapasztalataink megerôsítik, hogy a korszerû hálózati összeköttetés, a központi adatbázis, a radiológus hiánnyal küzdô intézetek ügyeleti szolgálatának megnyugtató ellátása javítja, megbízhatóbbá teszi az egészségügyi intézmények munkáját. E mellett és nem utolsó sorban a radiológiai munka hatékonyságának növelése számottevôen javítja az intézmények gazdaságos mûködtetését. A továbblépés legfontosabb lehetôsége a lokális PACS rendszerek funkcióinak bôvítése, a rendszer kapcsolatának különbözô HIS rendszerekkel történô megnyugtató, standardizált megvalósítása. Köszönetnyilvánítás: Szerzôk köszönetüket fejezik ki a BAY Zoltán Kutatási Alapítvány, valamint a NEK Szeged Kft. munkatársainak, akik hozzájárultak a rendszer kifejlesztéséhez. 52 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

6 IRODALOMJEGYZÉK [1] Nyitott illesztô felület létrehozása különbözô diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat, 2001 [2] Nyitott illesztô felület létrehozása különbözô diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat; Zárójelentés 2003 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Csernay László az MTA doktora, professzor emeritus, orvos szakmai fôtanácsadó. Jelenlegi munkahelye: Euromedic Diagnostics Kft IX.1-tôl Korábbi munkahelyei: SZOTE Kp. Izotópdiagnosztikai Lab. igazgató ( ); SZOTE Radiológiai Klinika mb. igazgató ( ) NEK Szeged Kft. orvos-igazgató ( ) MONT örökös tiszteletbeli elnöke, SNME (Society Nuc. Med Europe) elnöke ( ), SNME és ENMS közös európai kongresszusának elnöke (1987); ETT tagja ( ). Dr. Almási László tudományos fômunkatárs, programozó matematikus. Korábban a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumában dolgozott. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Karának Orvosi Informatikai Intézetében és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft-ben dolgozik. Társasági tagságok: EANM ; Magyar Orvosok Nukleáris Társasága ; European Association of Radiology (1997- ); Neumann János Számítástudományi Társaság ( ) elnökségi tag. Dr. Katona Zoltán Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. vezérigazgatója. Jelenlegi munkahelye: Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft., tôl. Korábbi munkahelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Miskolc fôigazgató ( ), Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház, Miskolc fôigazgató általános helyettese ( ). Vass Dezsô tudományos munkatárs, okleveles villamos üzemmérnök, klinikai mérnök. Korábban a Miskolci Semmelweis Kórház Rendelôintézet mûszermérnökeként dolgozott. Jelenlegi munkahelye a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete, Informatikai osztály. Az intézetben feladatai közé tartozik az egészségügyi informatikai csoport vezetése, szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete. IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 53

VASS DEZSŐ mb. osztályvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Informatikai osztály

VASS DEZSŐ mb. osztályvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Informatikai osztály Teleradiológia alternatív v lehetőségei VASS DEZSŐ mb. osztályvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Informatikai osztály Alapítvány Bay Zoltán n Alkalmazott

Részletesebben

almasi@dmi.u-szeged.hu, palko@radio.szote.u-szeged.hu, csernay@ss10.numed.szote.u-szeged.hu

almasi@dmi.u-szeged.hu, palko@radio.szote.u-szeged.hu, csernay@ss10.numed.szote.u-szeged.hu Radiológiai gyakorlatok a Szegedi Egyetemen PACS és multimédia támogatással Almási László 1, Palkó András 2, Csernay László 3 1 SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, 2 SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, 3 Nemzetközi

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI

A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ, SZÁNTÓ TAMÁS VESZPRÉM DEBRECEN, 2014. OKTÓBER 9. VESZPRÉM MEGYE +++ INTEGRÁCIÓ A VAGYON ÉS A NEMI SZERVEK

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer Horváth Erzsébet, Siemens Zrt. Horváth Erzsébet MEE 54. Vándorgyűlés és Kiállítás Club Tihany, 2007. augusztus 22-24. B3. Szekció: Közszolgáltatások,

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation S11 Elvárásain felüli érték Caring for Life through Innovation Nagyobb érték és jobb diagnózis S11 Elvárásain felüli érték A SonoScape új szoftver platformjával rendelkező S11-et kifejezetten a problémamentes

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork.

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Hotspot környezetek T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás főmérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Részletesebben

IMOLA. Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA. Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium

IMOLA. Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA. Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium IMOLA Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium Forró pontok, követelmények I. Tiszta, átlátható helyzetet teremteni MOKKA Egyesület, OSZK, Szállító,

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

Integráció a diagnosztikus patológiában: digitális mikroszkópia, komplex intézményi adatbázis és távdiagnosztika egy-egységben

Integráció a diagnosztikus patológiában: digitális mikroszkópia, komplex intézményi adatbázis és távdiagnosztika egy-egységben Keszthely, 2008 október 9-11 Integráció a diagnosztikus patológiában: digitális mikroszkópia, komplex intézményi adatbázis és távdiagnosztika egy-egységben Gombás P 1., Sápi Z 2., Árvai S 3, Bartók K 1.

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

A KASPERSKY SECURITY CENTER

A KASPERSKY SECURITY CENTER A KASPERSKY SECURITY CENTER TELEPÍTÉSE A példában egy 2 gépes modell-hálózat központi felügyeletét készítjük el. A letöltött.exe telepítő állomány elindítása után a telepítő központ jelenik meg. Kattintson

Részletesebben

Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között. Lőcsey Tamás Budapest,

Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között. Lőcsey Tamás Budapest, Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között Lőcsey Tamás Budapest, 2015.05.28 Bevezetés A FOODTEST Global informatikai rendszer valós idejű kétirányú kapcsolatot

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Creativ Bartex Solution Kft. 2009. A rendszer funkciója A rendszer fő funkciója elsősorban parkolóházak gépkocsiforgalmának, ki és beléptetésének kényelmesebbé

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

NIIF és a Sulinet + fejlesztések

NIIF és a Sulinet + fejlesztések NIIF és a Sulinet + fejlesztések 2014. január 9. Sulinet + nyílt nap Budapest Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF Intézet és szolgáltatásai NIIF Intézet és Program 1986 óta működik Felsőoktatás,

Részletesebben

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu NGP Áttekintés GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu Tartalom Mi az NGP? Miért az 1.szegmensű fax gép a kiválasztott? Milyen funkciókat kínál az NGP-vel ellátott

Részletesebben

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Tartalom 1. Figyelmeztetés!... 2 2. Hogyan működik a VPN?... 2 3. Beállítás... 3 3.1 Tudnivalók a beállítás előtt... 3 4. Használat... 7 5. Igénylés...

Részletesebben

DR. SZEGHŐ ZSOLT: SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS A LOVAS PRAXISBAN MLÁE XXIII. LÓGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 2015. NOVEMBER 27-28. HOTEL VELENCE RESORT & SPA

DR. SZEGHŐ ZSOLT: SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS A LOVAS PRAXISBAN MLÁE XXIII. LÓGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 2015. NOVEMBER 27-28. HOTEL VELENCE RESORT & SPA DR. SZEGHŐ ZSOLT: SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS A LOVAS PRAXISBAN MLÁE XXIII. LÓGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 2015. NOVEMBER 27-28. HOTEL VELENCE RESORT & SPA 1. AZ ADATRÖGZÍTÉS CÉLJA Szakmai szempontok (pontos

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN)

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN) IP alapú távközlés Virtuális magánhálózatok (VPN) Jellemzők Virtual Private Network VPN Publikus hálózatokon is használható Több telephelyes cégek hálózatai biztonságosan összeköthetők Olcsóbb megoldás,

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Internet ROUTER. Motiváció

Internet ROUTER. Motiváció Több internetvonal megosztása egy szerverrel iptables/netfilter és iproute2 segítségével Készítette: Mészáros Károly (MEKMAAT:SZE) mkaroly@citromail.hu 2007-05-22 Az ábrán látható módon a LAN-ban lévő

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08.

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08. EDR Az Országos Mentőszolgálatnál EDR szerepe a mentésirányításban.04.08. 1 Előzmények Az OMSZ két feltételhez kötötte az EDR használatát: Stabil működésű legyen az ország területét lefedő hálózat, ez

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

Quadro Byte Kft. információs rendszerének bemutatása. 1998. November 11.

Quadro Byte Kft. információs rendszerének bemutatása. 1998. November 11. Quadro Byte Kft. információs rendszerének bemutatása 1998. November 11. Quadro Byte Kft. bemutatása. 1989-ben alakult magántulajdonú, független cég. Fő profilja: saját fejlesztésű számítógépes rendszerek

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer 1. elıadás Az elıadás Elosztott ek 1. Bevezetés Tankönyv: Andrew S. Tanenbaum Maarten van Steen: Elosztott Rendszerek Alapelvek és Paradigmák http://people.inf.elte.hu/bonnie bonnie@inf.elte.hu Az elosztott

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

Videokonferencia szolgáltatás az NIIF hálózatán

Videokonferencia szolgáltatás az NIIF hálózatán Videokonferencia szolgáltatás az NIIF hálózatán Fehér Ede, Kovács András, Máray Tamás, Mohácsi János IIF Iroda 1 Tartalom Az NIIF Videokonferencia projekt célkitőzései Mit nyújthat a videokonferencia?

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben