Útmutató gazdálkodók részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató gazdálkodók részére"

Átírás

1 Útmutató gazdálkodók részére Előzze meg a vizek pontszerű növényvédő szer szennyezését!

2 Tartalom Előszó A TOPPS programról Szennyező források, fő munkafázisok Tervezés Szállítás Raktározás Permetezés előtt Permetezés alatt Permetezés után Maradékok kezelése Fontosabb címek, telefonszámok

3 Előszó Ebben a kiadványban az EU 15 tagállamának szakértői által a TOPPS program keretében összeállított Legjobb kezelési gyakorlatok útmutató, felhasználók számára legfontosabb előírásait foglaljuk össze. Követjük az egységes útmutató munkafázisait, és képekkel is illusztráljuk a javasolt, vagy mintegy figyelmeztetésül éppen a rossz gyakorlati megoldásokat. A kiadvány tanulmányozása talán segíti a felhasználókat abban, hogy a növényvédő szerek okozta vízszennyezések kockázatait a munkájuk során időben felismerjék, és szakszerű tevékenységükkel megelőzzék a vizek pontszerű szennyezéseit. Jó növényvédelmi gyakorlattal megelőzhető a vizek pontszerű növényvédőszer szennyezése! 3

4 A TOPPS programról A TOPPS évekre tervezett program. Az elnevezés a Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources /A kezelők növényvédő szerrel dolgozók továbbképzése a pontszerű szennyezések megelőzésére/ névből származik. A programot az Európai Bizottság Life programja, illetve az ECPA (Európai Növényvédelmi Egyesület) hívta életre. A TOPPS elsődleges célja, hogy útmutatóban összefoglalva a növényvédő szerekre vonatkozó legjobb kezelési gyakorlatokat, különböző módon (cikkek, előadások, tájékoztatók stb.), minél szélesebb körben terjesszék azokat. Mindennek eredményeként pedig csökkenjen a vizek növényvédő szer szennyezettsége. A TOPPS útmutató a vizek pontszerű szennyezéseinek megelőzésére általános és gyakorlati megoldásokat javasol. Figyelembe véve a technikai korlátokat a szakemberek legjobb gyakorlatra vonatkozó álláspontját tükrözi. Nem írja felül a nemzeti jogszabályokat, sokkal inkább a helyi szabályozások megerősítése a cél. Ebből adódóan az útmutató nem egy véglegesen lezárt anyag, folyamatos átdolgozása szükséges, elsősorban a mindenkori tudományos ismeretek, és az érvényes jogszabályok alapján. 4

5 Szennyező források, munkafázisok A növényvédő szerek vizekbe jutásának leggyakoribb útjait a következő ábrán szemléltetjük. (forrás: BMPs-UK) Az egyes munkafolyamatok természetesen több résztevékenységre bonthatók. Ezek áttekintésével felismerhetők azok a tevékenységek, amelyek során különösen ügyelni kell arra, hogy a vízszennyezéseket elkerüljük, de legalább is a lehető legkisebb mértékűre szorítsuk. A Legjobb kezelési gyakorlatok útmutató alapján a következő fő munkafolyamatok kerültek meghatározásra: Tervezés Szállítás Tárolás Permetezés előtt Permetezés alatt Permetezés után Maradékok (hulladékok) kezelése A növényvédő szerekkel történő munkavégzéshez, szakképesítés, illetve a forgalmi kategóriához igazodó engedély szükséges. A növényvédelmi szakembereknek rendszeres továbbképzésen kell részt venniük. 5

6 Tervezés Készítsen átfogó tervet az éves növényvédelmi munkákhoz. Használja ehhez a következő adatlapot (forrás: BMPs-UK): Növényvédelmi munkaterv év A növényvédő szerek beszerzése (honnan, mikor?) A növényvédő szerek szállítása (felelős, képesítés, engedély, mivel, vészhelyzet?) Az anyagok raktárban történő elhelyezése (felelős, várható mennyiség, nyilvántartás, intézkedési terv?) A permetlé készítés várható helye és ideje (felelős, gazdaságban, termőföldön, mikor?) A szükséges eszközök előkészítése (ellenőrzés, pótalkatrész, próba, felelős, engedélyezett szerek jegyzéke?) A permetezés végrehajtása (felelős, mikor, hol?) Biztonsági zónák kijelölése (egyeztetés, térképen bejelölés, végrehajtás?) Az eszközök tisztítása (hol, mivel, felelős, utasítás?) A permetlé maradékok kezelése (felelős, hol, mennyiség, utasítás) A csomagolóeszközök hulladékainak kezelése (felelős, tisztítás, tárolás, mennyiség, átadás, kezelés?) 6

7 Növényvédő szer forgalmazó Szállítás (forrás: BMPS-IT) A forgalmazótól a gazdaság raktáráig A szállító jármű rakfelülete legyen száraz, tiszta, és legyen elegendő hely a szerek biztonságos elhelyezésére. Ellenőrizze, hogy mekkora mennyiségű növényvédő szer szállítására jogosult. Kövesse a veszélyes anyagok szállításra vonatkozó előírásokat. Szükség esetén kérje szakember tanácsát. Vészhelyzet esetén követendő eljárások, és a szükséges eszközök legyenek mindig azonnal elérhetőek. Fel- és lerakodásnál ügyeljen arra, hogy a csomagolóeszközök ne sérüljenek, ne deformálódjanak. Növényvédő szereket más anyagoktól elkülönítve szállítsa. Csak felcímkézett, sértetlen csomagolású szert szállítson. A tároló edényeket nyílásukkal felfelé állítva rakja a szállítójárműre. A rakomány legyen egyensúlyban, megfelelően rögzítve, és ezt ellenőrizze indulás előtt. A növényvédő szer szennyezéstől haladéktalanul tisztítsa meg járművét, a hulladékokat kezelje az előírások szerint. Mobil telefon, vészhelyzet esetén hívható telefonszámokkal legyen mindig a szál - lítást végző személynél. Kerülje a feleslegesen nagy mennyiségű szer egyszerre történő szállítását. Rakodásnál mindig a legnagyobb körültekintéssel járjon el! (forrás: BMPs-IT) 7

8 A gazdaság területén (forrás: BMPS-IT) Csak annyi növényvédő szert szállítson, amennyi várhatóan felhasználásra kerül. Ideiglenes raktárként, gazdaságban történő szállításra használjon zárható (műanyag) dobozt, ládát (ha osztott, akkor könnyebb a kevesebb anyagot biztonságosan elhelyezni benne). Gondoskodjon a szállítmány biztonságos rögzítéséről. A permetezőgép a kezelés helyére vezető úton nem veszélyeztetheti a környezetet. Ha növényvédő szer csepegést, szóródást észlel azonnal intézkedjen az elhárításukra. Ellenőrizze a csapokat, vezetékeket. A permetlétartály a záró fedélen keresztül levegőzhet, de permetlé nem kerülhet ki a belőle. Ellenőrizze a tömítéseket, vibráció ne lazítsa meg azokat. Gondoskodjon róla, hogy a szelepek esetleges baleset esetén is zárva maradjanak. Permetező géppel személyt, árut nem szállíthat. Vezessen óvatosan, kerülje a járatlan utakat. Növényvédő szerrel szennyezett kerekű járművel ne haladjon keresztül vízfolyásokon, vízelvezetőkön. Zárható láda növényvédő szer szállításra (forrás: BMPs-IT) 8

9 Raktározás A raktárt olyan területen helyezze el, amely megfelelő távolságban van minden, környezeti szempontból érzékeny területtől, vizektől. Nyíljon szabadból, ne legyen közös fala a raktári tevékenységhez kapcsolódó helyiségek kivételével állandó vagy ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységet folytatnak. Legyen zárható, a padlója szilárd, mosható, ajtónál peremmel (folyadék visszafogás). Ajtajára veszélyre figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. Veszélyjelző feliratok a raktár ajtaján Kezelését megbízott, felelős személy végezheti. A növényvédő szer keverő- és töltőhelyeket a raktár közvetlen közelében célszerű kialakítani. A raktárban kizárólag a rakodással, a tárolással, illetve az ellenőrzéssel összefüggő tevékenységet szabad végezni. Biztosítani kell a növényvédő szerek szállításához, rakodásához, beméréséhez, illetve könnyen elérhető helyen, a növényvédő szer raktár takarításához szükséges munkaeszközöket. 9

10 Macskaalom a kifolyt növényvédő szer felitatására (forrás: BMPs-IT) Perem kialakítás ajtónál (forrás: Syngenta) A raktárban a következő anyagokat és eszközöket szabad tárolni: sértetlen csomagolású növényvédő szerek, termésnövelő anyagok elkülönítve a kiürült, kívül és belül szabályszerűen megtisztított növényvédő szer csomagolóeszközök elkülönítve az ártalmatlanításra váró hulladékok, és sérült csomagolású vagy kiselejtezett növényvédő szer készletek Tárolja a növényvédő szereket fajtánként elkülönítve, zárható helyen! (forrás: BMPs-IT) 10

11 Mosható padlójú, zárható helyiség növényvédő szerek tárolására, élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve! (forrás: BMPs-IT) Takarítsa össze és tárolja biztonságosan a növényvédő szer hulladékokat! (forrás: BMPs-UK) Használjon olyan könnyen tisztítható rakodó polcokat, amelyekbe a növényvédő szerek nem szívódhatnak be, és nincsenek rajtuk kiálló, sérülést okozó részek. A polcokon fajtánként (gomba-, rovarölő, gyomirtó-, egyéb szer) elkülönítve tárolja a növényvédő szereket. A sérült csomagoló eszközöket cserélje ki, gondoskodjon az átcsomagolások előírások szerint címkézéséről. Legyen a helyszínen tűz esetén követendő intézkedési eljárás, illetve tűzoltásra alkalmas eszköz. Vészhelyzet esetén hívható telefonszámokat helyezze jól látható helyre. 11

12 Vészhelyzetre vonatkozó intézkedési terv növényvédőszer raktárban Az intézkedési terv tartalmazza: a veszélyes és tűzveszélyes anyagok helyét a víz- és csatornarendszer dokumentumainak hozzáférhetőségét a raktárban levő növényvédő szerek biztonsági adatlapjainak hozzáférhetőségét elsősegélynyújtó eszközök helyét a szennyezések összegyűjtésére szolgáló eszközök helyét bőr- és szem lemosásra szolgáló eszközök helyét eljárásokat: a kifolyt, kiszóródott szerek összegyűjtésére a növényvédő szerek testfelületről való eltávolítására a mérgezés gyanú kezelésére tűz esetén szükséges tennivalókra lopás esetén szükséges tennivalókra tartalék tervet, menekülő utakat Típus szerint elkülönítve tárolja a szereket! (forrás: BMPs-IT) Raktári hulladékgyűjtés (forrás: POVLT) 12

13 Permetezés előtt (forrás: BMPs-IT) Tartsa szem előtt a környezetvédelmi szempontokat a permetezőgép kiválasztásánál (pl. legyen minél kisebb a ki nem permetezhető maradék térfogata). Használjon az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) által megfelelőnek minősített, Megfelelő Minőségű Növényvédő Gép matricával ellátott permetezőgépet. A matrica a megfelelő minőség mellett azt is tanúsítja, hogy az Ön által vásárolt permetezőgépet érvényes engedély birtokában hozták kereskedelmi forgalomba. Tartsa tisztán a permetezőgépet. Kalibrálja, ellenőrizze a működését alkalmazás előtt, illetve ha a körülmények változtak, (alkatrész csere, más talajviszonyok, szórófejek). Csak az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szert használjon. Növényvédő szer kombinációk, adalék anyagok alkalmazásánál az engedélyokirat szerint járjon el. Nem keverhető anyagok kicsapódhatnak, dugulásokat okozhatnak. Figyelmesen olvassa el a címke előírásokat. Figyelmesen olvassa el a címke előírásokat! (forrás: BMPs-IT) A permetezőgép töltéséhez használjon kiegészítő eszközöket! (Forrás: Iwknrw) 13

14 Beméréshez használjon megjelölt, másra nem használt eszközöket (mérleg, mérőhenger). Megfelelő kiszerelés vásárlásával elkerülheti a beméréseket. A növényvédő szert ne az üres, hanem a vízzel félig töltött tartályba öntse. Előzze meg, hogy növényvédő szer a permetlé készítése és töltése során elfolyjon, elcsepegjen, elszóródjon. Minél előbb használja fel a várhatóan visszavonásra kerülő növényvédő szereket. A permetlé előkészítését és betöltését lehetőleg erre a célra kialakított helyen (a kezelés helyén lehetőleg füves területen), vizektől, kutaktól távol végezze mm-es kiöntőnyílású kannákból a szer kotyogás nélkül kiönthető. Csak napi felhasználásra tervezett mennyiségű permetlevet készítsen. Ne hagyja felügyelet nélkül a növényvédő szert, az elkészített permetlevet. Ne engedje, hogy növényvédő szer csatornákba, vizekbe jusson. Csatornába kerülő növényvédő szer veszélyezteti a vizeket! (forrás: BMPs-IT) A keverést és a töltést kényelmes magasságból, stabil, biztonságos pozícióból kell végezni. A növényvédő szer adagolására, a víz, a permetlé töltésére, a tisztításra használjon segéd eszközöket (töltőgarat, puffer tartály, záró szelep, stb.). A záró kupakokat, záró fóliákat mossa le, és a kiürített csomagolóeszközökkel együtt kezelje. 14

15 Ellenőrizze a permetezőgép működését! Kalibrálással állíthatja be a megfelelő paramétereket! (forrás: BMPs-IT) Túlfolyás, permetlé elsodródás lerakódásokat okoz. (forrás: BMPs-IT) Ügyeljen a kutak építményeinek megfelelő kialakításra, és fedje be azokat. Tilos a permetezőgépet közvetlenül a kutakból, vízfolyásokból tölteni (visszaszívás veszély). Ügyeljen arra, hogy a munka során a szer ne szóródjon, ne porlódjon, ne folyjon ki, ne csepegjen el. Ha ez megtörténne, gondoskodjon a kijutott szer ártalmatlanításáról. 15

16 kút leszivárgás talajvíz Kutakból történő közvetlen vízkivétellel veszélyezteti a vizeket! (forrás: BMPs-IT) Használjon cseppfogó tálcát a permetezőgép töltésekor! (forrás: BMPs-UK) Elcsepegő permetlé szennyezi a vizeket! (forrás: BMPs-IT) Ne hagyja a permetezőgépet üresen sem felügyelet nélkül. Hosszabb álláskényszer esetén vigye a permetezőgépet biztonságos helyre (peremmel körbevett, szennyvízgyűjtő rendszer). 16

17 Számítások (Forrás: Hardi International) A permetezőgép haladási sebességének (munkasebesség) meghatározása (vízzel félig telt tartállyal) távolság (m) x 3,6 idő (s) = haladási sebesség (km/h) Példa: ha a távolság 100 m, amelyet 45 s alatt tesz meg a permetezőgép, akkor a haladási sebesség: 100 (m) x 3,6 45 (s) = 8 (km/h) 17

18 A szórófejek szórásteljesítményének, és a permetezési nyomásnak meghatározása A szórófejek szórásteljesítményének meghatározása (a kijuttatandó permetlémennyiség, illetve a haladási sebesség ismeretében) szórófejek közötti távolság (m) x kijuttatandó permetlémennyiség (l/ha) x haladási sebesség (km/h) 600 Példa: Kijuttatandó permetlémennyiség: 250 l/ha Szórófejek közötti távolság: 0,5 m Haladási sebesség: 8 (km/h) A megfelelő szórófej-nyomás kombináció meghatározása = szórófejek szórásteljesítménye (l/perc) 0,5 (m) x 250 (l/ha) x 8 (km/h) = 1,67 ( l/perc) szórásteljesítmény 600 A rendelkezésre álló (a gépek tartályán felragasztva vagy a gépkönyvben) permetezést segítő táblázatok alapján a kijuttatandó permetlémennyiség, a haladási sebesség, és a szórófejek szórásteljesítményének ismeretében meg lehet választani a megfelelő szórófejet, és meg lehet határozni a szakszerű permetezéshez szükséges permetezési nyomást. Az alábbi táblázatban látható, hogy a fenti példában kiszámított 1,67 l/perc szórásteljesítmény eléréséhez a barna színű fúvókák megfelelőek. Mivel azonban a táblázatban a kiszámított 1,67 l/perc nem szerepel, ezért az ehhez legközelebb eső értéket kell figyelembe venni. Ez az érték: 1,63 l/perc, amelyhez 2,0 bar üzemi nyomás tartozik. A kívánt szórásteljesítmény (1,67 l/perc) biztosítása érdekében tehát az üzemi nyomás kis mértékű korrekciója (növelése) szükséges. 18

19 A táblázatból kiolvasott nyomás korrekciója a kívánt érték elérése érdekében: kívánt szórásteljesítmény (l/perc) x táblázati nyomás (bar) = kívánt nyomás (bar) táblázati szórásteljesítmény (l/perc) A példában: 1,67 (l/perc) 1,63 (l/perc) x 2,0 bar = 2,1 bar Tehát, ha 250 l permetlevet kell kijuttatni hektáronként 8 km/h haladási sebességgel, akkor az alkalmazott szórófejeknek 1,67 l permetlevet kell szállítaniuk percenként. Ehhez a barna fúvókák megfelelőek 2,1 bar üzemi nyomáson. 19

20 A legegyszerűbb módszer a kereskedelmi forgalomban könnyen hozzáférhető kalkulátorok alkalmazása az alábbiak szerint: Állítsa be a sebességet és l/ha-t Olvassa le a szórófejek szórásteljesítményét l/min/fej válassza ki a megfelelő szórófej nyomás (bar) kombinációt Szórófej szórásteljesítményének ellenőrzése Állítsa be a nyomást és mérjen 1 percig. Ha átlagosan több mint 10%-os az eltérés az új szórófejekre vonatkozó értékekhez képest: cserélje ki az összes szórófejet. 20

21 Permetezés alatt védő zóna Gondoskodjon a növényvédő szer kijuttatók és a munkában résztvevők biztonságáról. A munkáról adjon számukra pontos tájékoztatást. Ne permetezzen a pontszerű víz-szennyezések kialakulására kedvező talaj, vagy időjárási viszonyok mellett (belvizes, hóval borított területek). Ne permetezzen szeles, esős (vagy esőre hajló) időben. Ne permetezzen, ha a növények levele nedves. Fordulóknál különösen ügyeljen a permetlészennyezés elkerülésre! (forrás: BMPs-IT) Védőzónák betartásával csökkenti a vízszennyezés kockázatát. (forrás: BMPs-UK) Ne permetezzen vízfolyások, kutak, csatornák, források, puffer zónák és szilárd burkolatú területek (utak) felett. Ne permetezzen, ha a permetezőgép áll, vagy sebessége kisebb az optimálisnál. Ne használjon növényvédő szert, ha fennáll annak kockázata, hogy a vízgyűjtő terület szennyeződhet. Ne permetezzen feleslegesen a kezelendő területen (szükség esetén használjon jelölést). Törekedjen a permetlé elsodródásának csökkentésére. Dolgozzon a javasolt legnagyobb permetlé mennyiséggel, illetve a gyártó által ajánlott legalacsonyabb szórófej nyomáson, ha a cseppméretre/permetlé minőségre nincs előírás. 21

22 Fedje be a kutakat, kerülje el a permetlé vízbe jutását! (forrás: BMPs-UK) Fedetlen kutakba permetlé juthat. (Forrás: ISK) Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal javítsa ki/ állítsa be a permetezőgépét/ berendezését. Készüljön fel vészhelyzetek, nem várt események kezelésre. Ellenőrizze gyakran, és intézkedjen azonnal az elfolyások szivárgások megszüntetésére. Vegyen részt rendszeresen növényvédelemi továbbképzésen! Keresse a növényvédelemmel kapcsolatos legújabb információkat! Nyomtatott és elektronikus kiadványok, szaklapok, a biztonságos növényvédő szer felhasználásra vonatkozó fontos információkkal szolgálhatnak! Ne permetezzen belvizes területeken! (forrás: BMPs-IT) Használjon védőeszközöket, ha növényvédő szerekkel dolgozik! (forrás: DAAS, Jens Tønnesen) 22

23 A szórófejek által képzett permetcseppek méret szerinti osztályozása, jelölése Osztály Jelölés Szín kód nagyon finom VF piros finom F narancssárga közepes M sárga durva C kék nagyon durva VC zöld rendkívül durva XC fehér Különböző színű fúvókák szórásteljesítménye Színjelölés (ISO színkód) Szórás-teljesítmény (l/perc) narancs 0,4 zöld 0,6 sárga 0,8 kék 1,2 piros 1,6 barna 2,0 szürke 2,4 fehér 3,2 23

24 Permetezés után (forrás: BMPs-IT) A permetezőgépe külső és belső tisztítását érzékeny területektől távol, illetve azoktól elszigetelve végezze. Vízérzékeny területeken növényvédő szereket csak nagy körültekintéssel használjon. A napi munka befejezése után a kezelés helyszínén tisztítsa le a permetezőgép külső részeit. A kezelés helyszínén mossa le a permetezőgépet! (forrás: BMPs-UK) 24

25 füves terület Géptisztítás bioágyon (forrás: BMPs-IT) Sose tisztítsa a permetezőgépet felszíni vizek közelében. A permetlétartályban maradt, ki nem permetezhető maradékot legalább tízszeresre hígítsa fel, és juttassa azt ki alulkezelt (vagy nem kezelt) területekre. Ha a szántóföldi tisztítás, illetve elhelyezés nem lehetséges, az összegyűjtött mosóvizet zárt (biológiai) tisztítórendszerbe kezelheti. Tárolja a permetezőgépet fedett, biztonságos helyen. A gazdaságban a permetezőgép töltését, tisztítását erre kialakított helyen végezze! (Forrás: BMPs-UK) Permetezőgép tárolása védett, zárható helyen (forrás: BMPs-IT) 25

26 Maradékok kezelése Kialakított töltő- és tisztítóhelyen a szennyezett folyadékok biztonságosan kezelhetők. (forrás: BMPs-IT) Törekedjen arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. A technológiai permetlé maradékokat lehetőleg a kezelés helyén használja fel. A hígított permetlé maradékok kezelt területen történő kijuttatásával nem léphető túl az adott kultúrában engedélyezet dózis. Használja a nem kezelt, vagy alulkezelt területeket a permetlé maradékok kijuttatására Töltő- és tisztítóhely (Forrás: Bayer) 26

27 A permetlé maradékok talajra engedve súlyosan veszélyeztetik a vizeket! (forrás: BMPs-IT) Begyűjtőnek (CSEBER) történő átadásig gyűjtse a kitisztított csomagoló eszközöket, tárolja fedett helyen! (Forrás: ISK) Növényvédő szerek és csomagolóeszköz hulladékaik csak engedéllyel rendelkező égetőműben égethetők el. A leselejtezett, ártalmatlanítandó készleteket tárolja elkerített, biztonságos, védett, megjelölt helyen. Tilos a koncentrált növényvédő szert megművelt, vagy megműveletlen területre lerakni, illetve a talajba ásni. Tilos növényvédő szert tartalmazó folyadékot közvetlenül, vagy közvetetten bármilyen vízbe engedni. Biológiailag le nem bontható, vagy újra fel nem használt szilárd maradékokat veszélyes hulladékként kell kezelni. gyűjtő tartály párologtatás Növényvédő szerrel szennyezett folyadékok kezelése biológiai szűrőn (forrás: BMPs-IT) Gépbeállás bioágyra (Forrás: Visavi) 27

28 puffer - tartály bioszűrő Csurgalék gyűjtése növénnyel telepített egység tiszta víz, AC, növényvédő szer tároló az eső- és mosóvíz elkülönítése Biológiai szűrőrendszer kialakítása növényvédő szerrel szennyezett folyadékok kezelésére (Forrás: pcfruit) NÖVÉNYVÉDŐ SZER RAKTÁR VÍZTARTÁLY NÖVÉNYVÉDŐ SZER RAKTÁR IDEGENNEK BELÉPNI TILOS BIOÁGY GYŰJTŐ- TARTÁLY 50 cm fű szalma 50% tőzeg 25% termőföld 25% agyag kavics rámpa rámpa tartó Gyűjtő és (biológiai) tisztító rendszer (bioágy) kialakítása (Forrás: ISK) 28

29 Veszély jelek és szimbólumok Határérték Megengedett /maradék/határérték = a növényvédő szer hatóanyagának mg-ban kifejezett maximális mennyisége, ami mellett az ivóvíz még fogyasztásra kerülhet. A jelenleg hatályos EU határérték 0,1 mg/l, azaz a fogyasztásra kerülő kezelt ivóvízben a növényvédő szer hatóanyag koncentrációja nem haladhatja meg ezt az értéket. Ez nagyságrendileg megfelel: = 4 mm-nek az egyenlítő km hosszán (www.phytopfar.be) vagy = 1 szív dobbanásnak 317 év alatt (www.phytopfar.be) vagy = 1 g anyagnak liter vízben (www.phytopfar.be) vagy = 1 centnek euróból 29

30 Fontosabb címek, telefonszámok Növényvédelmi technológia: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Budapest, Budaörsi út Telefon: 06/1/ , Fax: 06/1/ web: Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai (Balassagyarmat, Békéscsaba, Csopak, Debrecen, Gödöllő, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szekszárd, Szolnok, Tanakajd, Tata, Velence Zalaegerszeg) Web lap: Víz-, környezetvédelem, hulladékkezelés: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A Telefon: 06/1/ , Fax: 06/1/ Regionális Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Szombathely) Mérgezések: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Telefon: 06 1/ , 06 80/ (ügyelet) Helyi kórházak Segítség: Segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség:

31 Felhasznált anyagok Best Manegement Practices UK Best Management Practices IT Best Managenet Practices PL Demonstration Brochure TOPPS A kiadványt az angol nyelvű anyagok felhasználásával az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (Gödöllő) közreműködésével, az Agrinex Bt. (Budapest) állította össze. 31

Útmutató bemutatókhoz

Útmutató bemutatókhoz El zze meg a vizek pontszer szennyezéseit Útmutató bemutatókhoz TOPPS A TOPPS az Unió 15 tagállamának részvételével, három évre tervezett program. A szó jelentése = Training the Operators to prevent Pollution

Részletesebben

T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid

T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid DUPONT T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid Gombaölő szer a búza és az árpa lisztharmatos betegsége ellen. kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség és

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid DUPONT W i r t u o z 5 2 E C formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid Szisztémikus

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése

A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Magyar 1 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai. A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1 / 13 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítója A termék kereskedelmi elnevezése: FLYTTRACIDE 1.2 A készítmény hatóanyaga 0,25 % tömeg FIPRONIL 1.3. A keverék ajánlott és nem ajánlott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

VEO-L-01-K2 /2014 2/12. Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08

VEO-L-01-K2 /2014 2/12. Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08 VEO-L-01-K2 /2014 2/12 Kapcsolat Kapcsolattartó személy Telefonszám Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok Pécsi Zsolt 81-28 Radioaktív hulladékok Feil Ferenc 81-08 Sugárvédelem Dr. Bujtás Tibor 83-60 Antus

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos 24. SZÁMÚ KÖRZET 1077 Budapest, Wesselényi utca 11 HIGIÉNÉS SZABÁLYZAT Hatályba lépett:

Részletesebben