instabus EIB rendszer szereléstechnikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "instabus EIB rendszer szereléstechnikája"

Átírás

1 instabus EIB rendszer szereléstechnikája Forrás: Handbuch Gebäudesystemtechnik, 4., überarbeitete Auflage, 1997 Herausgeber: ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e. V. ZVEH Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke Dr. Kovács Károly Az instabus EIB épületüzemeltetési és felügyeleti rendszer Kiadó: EIB felhasználói Club, Budapest, instabus EIB oktatás, magyar nyelvű kiadás Siemens AG Schulungs- und Informationszentrum, Regensburg s

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 BEVEZETÉS KERESZTEZÉSEK ÉS KÖZELÍTÉSEK BUSZVEZETÉK FEKTETÉSE SZERELÉSI MUNKÁK AZ ELOSZTÓBAN A BUSZHÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE BUSZKÉSZÜLÉKEK JELÖLÉSE, BEÉPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTA-TÁSA FÖLDELÉS ÉS POTENCIÁLKIEGYENLÍTÁS VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM BUSZKÉSZÜLÉKEK ÉS SZERELÉSI ANYAGOK

3 BEVEZETÉS Az EIB instabus épülettechnikai rendszer szerelését villanyszerelési szakember végzi az erősáramú berendezésekre vonatkozó létesítési előírások szerint. Ezen túlmenően figyelembe kell venni bizonyos műszaki peremfeltételeket, mint például a buszrésztvevők vonalankénti maximális számának és megengedett vezetékhosszaknak a betartása, vagy a helyes címkiosztás. A szokványos szerelés funkcióját a készülékeken kívül a vezetékfektetés, a huzalozás és a vezetékek száma határozta meg. Ezzel ellentétben, az EIB esetében a funkció meghatározása a készülékek alkalmazási programjai által történik, a paraméterekkel és csoportcímek kel egyetemben. Egy és ugyanaz az installáció használható pl. felhasználás-változtatás vagy bővítés esetén más funkciókra végzésére is. Az EIB vezetéket az erősáramú vezetékkel együtt fektetik és DC 24 V-os érintésvédelmi törpefeszültséggel (Safety Extra Low Voltage - SELV) táplálják. A busz installáció nem igényel külön szerszámokat, szerelési segédeszközöket, vagy mérő- és vizsgáló készülékeket. A buszvezetékekre és buszkészülékekre ugyanazok az előírások vonatkoznak mint az erősáramú berendezésekre. Ez érvényes a veze tékfektetési feltételekre a különleges helyiségekben vagy telepítési helyeken is. Ha pl. nedves helyiségben az installáció előírt védettsé ge IP 44, akkor ennek a buszkészülékek is eleget kell hogy tegyenek, vagy megfelelően védett készülékházba kell azokat építeni. 1. KERESZTEZÉSEK ÉS KÖZELÍTÉSEK 2. Keresztezések és közelítések az erősáramú berendezések felé Vezetékek keresztezései és közelítései A hurkok kialakulásának elkerülése végett a buszvezetéket távolságtartás nélkül az erősáramú vezeték mellé kell fektetni. 3

4 A buszkábel - YCYM 2x2x0,8 - a DINVDE (HD S2) szabvány szerint az erősáramú vezetékekkel közös csőben vagy kábelcsatornában fektethető Keresztezések és közelítések az elosztókban Az erősáramú vezetékeket és a buszvezetéket, valamint a hozzájuk tartozó installációs készülékeket az elosztókban egymás mellé lehet telepíteni. A buszhálózat és az erősáramú hálózat biztonságos elválasztása érdekében figyelembe kell venni az alábbiakat: Az erősáramú vezetékek szigetelt ereit és a buszvezetéket egymás közötti távolságtartás nélkül lehet fektetni (1. ábra). 1. ábra: A 230 V-os szigetelt erek közvetlenül a buszvezeték köpenyszigetelése mellett A buszvezeték szigetelt ereit és az erősáramú vezeték szigetelt ereit egymástól a 2. ábrán látható, legalább 4 mm-es távolságra kell fektetni, vagy el kell azokat látni egyenértékű szigeteléssel, mégpedig szigetelő elválasztócsík, illetve a buszerekre húzott szigetelő cső formájában. 2. ábra: Távolságtartás a szigetelt erek között 4

5 A kalapsínbe ragasztott adatsín szabadon lévő részeit borítószalaggal be kell fedni. Ezáltal megakadályozható, hogy erősáramú vagy más vezetékek szabadon lévő erei véletlenül érintsék az adatsínt, illetve, hogy az adatsín elpiszkolódjon Keresztezések és közelítések a szerelvénydobozokban A busz vezeték erei és az erősáramú vezetékek erei akkor lehetnek jelen ugyanabban a szerelvénydobozban, ha biztonságosan elvá laszthatók egymástól. Ennek érdekében a szerelvénydobozban szilárd elválasztófalat kell alkalmazni (3 ábra). 3. ábra: Szerelvénydoboz elválasztófallal Közelítések a falba süllyesztett (UP) készülékkombinációkban Ha buszkészülékek és erősáramú készülékek együttesen kerülnek alkalmazásra falba süllyesztett (UP) készülékkombinációban, az erősáramú rész közvetlen érintés ellen a közös borítófedél eltávolítása után is védett kell maradjon (pl. külön fedél segítségével). 5

6 A biztonságos elválasztást busz- és erősáramú készülékeket tartalmazó, falba süllyesztett készülékkombinációkban megfelelő szerke zeti megoldással kell biztosítani, miközben figyelembe kell venni a gyártók utasításait. Ez különösen érvényes nehéz környezeti feltételek esetén (túlfeszültségvédelmi osztály, szennyezettségi fokozat). 1.2 Keresztezések és közelítések a nyilvános távközlési berendezések felé A buszhálózatot és annak komponenseit a nyilvános távközlési berendezésekhez viszonyítva erősáramú berendezésekként kell kezelni. 1.3 Keresztezések és közelítések más törpefeszültségű hálózatok felé A távközlési hálózatokra, amelyek nem érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) hálózatok, érvényesek a pontban felsorolt feltéte lek. Más érintésvédelmi törpefeszültségű hálózatok vezetékeit távolságtartás nélkül lehet a buszvezeték mellé fektetni, miközben ezen SELV hálózatok esetében a feszültség-igénybevételnek megfelelő alapszigetelést kell biztosítani. BUSZVEZETÉK FEKTETÉSE 2.1 Buszvezeték szigetelésének eltávolítása A busz vezeték tömör huzalokból áll, amelyeket nem kell különösképpen előkészíteni a csatlakoztatásra. A köpenyszigetelést olyan vezetékhosszon kell eltávolítani, hogy az még beleérjen a szerelvénydobozba. Az árnyékolás-összekötő huzal nem sérülhet meg. A szabadon maradó árnyékoló fólia eltávolítható. A felhasznált buszerekről (pirosról és feketéről) általában kb. 10 mm hosszan eltávolítják a szigetelést és buszkapocsba dugaszolják azokat. 2.2 A szabad erek és az árnyékolás-összekötő huzal rögzítése A nem használt (fehér és sárga) ereket és az árnyékolás-összekötő huzalt nem kell levágni, hanem a 4. ábra szerint vissza kell azokat hajtani és kötéssel rögzíteni. A szabad erek és az árnyékolás-összekötő huzal nem érinthetik a feszültség alatt lévő részeket. 4. ábra: A nem használt erek és az árnyékolás-összekötő huzal rögzítése a szerelvénydobozban 2.3 Buszvezeték összekötése, leágazások A 4. ábra egyúttal a buszvezeték szerelvénydobozban történő összekötését is ábrázolja, buszkapocs segítségével. Négy érpárat lehet a csavarmentes buszkapocsba dugaszolni. A kontaktusok lehetséges bizonytalanná válása miatt buszkapcsonként csak egyszeri bedugaszolási - kilazítási ciklus javasolt. 6

7 2.4 Buszvezeték fektetése szerelvénycsatornában és csőben, falra és falba süllyesztve A két használatos buszvezeték típus megengedett fektetési módjait az 5. ábra ismerteti. A buszvezeték sérülésveszélye esetén szerel vénycsatornába vagy megfelelő csőbe húzással mechanikai védelmet kell biztosítani. YCYM I Y(St) Y VDE 0815 Rögzített fektetés; Száraz, nedves, vizes helyiségekben; Szabadban (ha közvetlen napsugár-direkter zástól védett); Falra, falba süllyesztve, csőben; Rögzített fektetés; Csak belső terekben; Falra, csőben Próbafeszültség: 4 kv (DIN VDE 0829) Próbafeszültség: 2.5 kv (DIN VDE 0829) Árnyékolás-összekötő Műanyagfólia - (fehér) + (sárga) Installationsbus EIB Műanyagfólia - BUSZ(fekete) Z + BUSZ(piros) Fémezett műanyagfólia 3. ábra: A két használatos buszvezeték típus megengedett fektetési módjai 7

8 2.5 Vonalvezetés Az EIB vezetéket az erősáramú vezetékkel együtt kell fektetni. Az építészeti adottságok függvényében lehetséges a mennyezetről kiin duló (6. ábra) és padlóról kiinduló (7. ábra) vonalvezetés. 4.ábra: Mennyezetből kiinduló vonalvezetés 5. ábra: Padlóból kiinduló vonalvezetés 8

9 Az elosztóból a buszvezetéket az egyes helyiségekbe vagy külön külön (tehát csillag alakzatban) lehet vezetni (8. ábra), vagy pedig a buszvezetékre a helyiségeket (illetve a bennük lévő készülékeket) fel lehet fűzni (9. ábra). 6. ábra: Helyiségek összekötése csillagalakzatú vonalvezetéssel 7. ábra: Helyiségek összekötése felfűző vonalvezetéssel A helyiségek fenti módon történő összekötése folyamán ügyelni kell a vonalak és tartományok megadott busztopológia szerinti kialakítá sára. 9

10 Adott épület elosztóit (főelosztó és alelosztók) mindig csak egy buszvezetékkel kell összekötni. 2.6 Előzetes kábelezés Előzetes kábelezés alatt egy épület buszvezetékkel történő előrelátó bekábelezését értjük arra az esetre, ha az EIB-rendszer azonnali vagy csak későbbi alkalmazásáról még nem született döntés. Adott épület vagy egyes helyiségek felhasználásának változása esetén is kifizetődő beruházásnak bizonyul az előzetesen elvégzett EIB-kábel fektetés. Továbbá ily módon az EIB utólagos beszerelésénél a falvésési munkálatok a minimumra csökkenthetők. Az előzetes kábelezést az erősáramú szereléssel együtt kell tervezni, és az épületen belül egységesen és átláthatóan kell elvégezni, hogy a vezetékek, szerelvény-dobozok és végpontok akár évek elmúltával is könnyen azonosíthatók legyenek. Középületekben az előzetes kábelezés keretében a minél nagyobb fokú rugalmasság elérésére a buszvezeték mellvéd- és padlócsator nába, valamint álmennyezet fölé történő fektetése alkalmas. Továbbá ajánlatos minden elosztót buszvezetékkel összekötni és azokban elegendő helyet biztosítani a később beépítendő EIB-készülékek számára. Lakóépületekben az előzetes kábelezésre három lehetséges megoldás kínálkozik: Minden helyiségnek csak egy hozzáférési pontja van a buszvezetékhez. A későbbiekben a viszonylag kiterjedt buszinstallációt csak a helyiségekbe kell telepíteni. A közlekedőkben és lépcsőházakban nincs szükség későbbi szerelési munkákra. A buszvezeték minden falon rendelkezésre áll, különösképpen pedig az ablakok és ajtók közelében. A leágazások számára a szerelvénydobozok az előzetes kábelezés alkalmával elhelyezésre kerülnek. A későbbi buszinstalláció a helyiségekben rövid vezetéksza kaszokra korlátozódik. A buszvezeték a helyiségek minden fontos pontján rendelkezésre áll. Az előzetes kábelezésbe bevonandó további fontos elemek a gáz, víz, villanyáram, stb. fogyasztásmérési pontjai, ugyanis belátható időn belül számítani lehet ezen fogyasztási adatok EIB-kompatíbilis készülékekkel történő regisztrálására, valamint távközlési hálózaton és interneten keresztül történő lekérdezésére. Továbbá az előzetes kábelezés keretében nem felejthetők el azok a megfelelő helyek sem, ahova szél-, eső-, fény-, stb. érzékelők tele píthetők, mert amennyiben a későbbiekben redőny- vagy fényerősség-szabályozást kell megvalósítani, szükség lesz az ezek által szol gáltatott adatokra. 10

11 2.7 Buszvezeték megjelölése Szereléskor nyomatékosan ajánlott a buszvezeték végeinek megjelölése. A jelölés tartalmazza az adott buszvonal megnevezését, vala mint legyen jól olvasható és tartós (10. ábra). 8. ábra: Buszvezeték megjelölése 3. SZERELÉSI MUNKÁK AZ ELOSZTÓBAN A buszkészülékeket és az erősáramú készülékeket ugyanabba az elosztóba lehet telepíteni. Eközben arra kell ügyelni, hogy az erősára mú csatlakozóvezetékek és a buszvezeték biztonságos elválasztása a pontban említettek szerint történjen. Ennek megvalósítására egyes esetekben szükség lehet külön borítások vagy elválasztófalak alkalmazására. Az áttekinthetőség növelése érdekében ajánlatos a buszkészülékeket és az erősáramú készülékeket külön mezőben elhelyezni. Az elosztóba a DIN-kalapsínre sorolható buszkészülékeket szerelik. A készülékek buszra csatlakoztatása a DIN-kalapsínbe ragasztott öntapadós adatsín segítségével történik, amellyel azok (az esetek többségében) hátlapjukon lévő nyomóérintkezőkkel érintkeznek. A buszvezeték és az adatsín közötti kapcsolatot a busz öszzekötő valósítja meg, amelyet szintén a kalapsínre kell pattintani. Az összekötő és az adatsín közötti kontaktus ebben az esetben is az összekötő hátsó részén lévő nyomóérintkezőkkel valósul meg, a buszvezetéket pedig az összekötő buszkapcsába kell dugaszolni. A szerelésnél ügyelni kell a következőkre: Az adatsín beragasztása előtt a DIN-kalapsín tiszta és zsírmentes kell legyen. A már beragasztott adatsínt tisztán kell tartani. A védőfóliát csak az elosztóba szerelhető készülék felpattintása előtt ajánlatos eltávolítani. A szükséges légközök és kúszóutak biztosítása céljából az adatsínt nem szabad elvágni vagy bármilyen más módon megváltoz tatni. A fém csíkokra nem forrasztható semmi. Az adatsínhosszak alkalmazkodnak a szabványos elosztószekrény-méretekhez (214 mm, 243 mm, 277 mm, 324 mm, 428 mm, 464 mm). 11

12 4. A BUSZHÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE 4.1 Megengedett vezetékhosszak ellenőrzése Mivel a buszvonal hossza korlátozott és a két résztvevő közötti maximális vezetékhossz nem léphető túl, össze kell hasonlítani a tervben megadott és a tényleges vezetékhosszakat. A megengedett vezetékhosszakat az 1. táblázat foglalja össze. Egy vonal minden vezetékének összes hossza Két buszkészülék közötti távolság Tápegység és buszkészülék közötti távolság Két tápegység egymás közötti távolsága azonos vonalon 1000 m 700 m 350 m 200 m 1. táblázat: megengedett vezetékhosszak vonalanként A vonal teljes hossza egyenlő a vonalszakaszok és leágazások hosszának összegével (11. ábra). 11. ábra: A vonalhosszúság meghatározása az EIB-hálózaton 12

13 4.2 Megnemengedett összekötések Megnemengedett összekötésről akkor lehet beszélni, ha két buszvonal nemcsak a vonal- vagy tartománycsatolón keresztül van össze kötve, hanem további ponton is, más szóval ha hurok alakul ki (12. ábra). 12. ábra: Megnemengedett összekötések 4.3 Folyamatosság-, zárlat-, polaritás- megnemengedett összekötés- és vezetékhossz-vizsgálat Az EIB-berendezés minden vonala esetében a következőképpen kell eljárni: A vizsgálandó vonalat EIB-tápegységre vagy zárlatbiztos egyenfeszültség-forrásra (DC 6 15 V, 1 A áramkorlátozás) kapcsolják. A vo nal vezetékvégeinek és a buszkapcsainak feszültségét és polaritását egyenfeszültségű mérőműszerrel ellenőrzik (13. ábra). 13

14 13. ábra: Méréspontok a buszvezeték ellenőrzésére A megnemengedett összekötések ellenőrzése a más vonalak vezetékei végén fellépő feszültségek mérésével történik. Ezeken helyes buszkábel-fektetés esetén nincs feszültség. A vonalankénti vezetékhosszak és betartandó távolságok ellenőrzését a vezetékfektetés során célszerű elvégezni. Ennek során a busz vonal (minden elágazását is figyelembe véve) végeit meg kell jelölni. Az eljárás a tartományvonalak és a gerincvonal esetében is azonos. 4.4 Szigetelési ellenállás mérése Az érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) hálózat szigetelési ellenállása legalább 250 kω kell hogy legyen, DC 250 V mérőfeszültség mellett. Ha a kisfeszültségű hálózatra illetve a buszhálózatra villámáram-levezetők (primer védelem) és/vagy túlfeszültség-levezetők (szekunder védelem) vannak beépítve, akkor azokat a szigetelési ellenállás mérése előtt el kell távolítani. A mérést a buszvezeték egyik ere és a PE védővezető között végzik. 5. BUSZKÉSZÜLÉKEK JELÖLÉSE, BEÉPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA 5.1 Buszkészülékek jelölése A készülékek beszerelése előtt a vezetékeket be kell vezetni a szerelvénydobozokba és elosztókba, jelöléssel ellátni, buszkapcsokkal összekötni és ellenőrizni. A tervezés folyamán a buszrésztvevők fizikai címet kaptak. A készüléklistákban és az alaprajzokon a beépítési 14

15 helyek meg vannak határozva. A fizikai címet beépítés előtt pl. műhelyben, vagy beépítés után az üzembe helyezés során lehet a busz résztvevőbe tölteni. A letöltés után a fizikai címet olvashatóan és tartósan a készülékre kell írni (14. ábra). 14. ábra: Buszkészülék jelölése 5.2 Falba süllyesztett buszkészülékek beépítése és csatlakoztatása Falba süllyesztett buszkészülékek esetében először a buszkapcsot a csatlakoztatott vezetékkel együtt a buszcsatolóba kell dugaszolni. A buszcsatoló rögzítése szerelőkeretnek a szerelvénydobozra csavarozásával történik. Ezután amennyiben a fizikai cím letöltése már megtörtént a felhasználói modulnak a buszcsatolóra dugaszolása következik. Annak érdekében, hogy a felhasználói modul pl. festési munkák után ismét a megfeleő buszcsatolóra kerüljön, azt is meg kell jelölni a fi zikai címmel. 5.3 Elosztóba építhető buszkészülékek beépítése és csatlakoztatása Az elosztóba építhető készülékek vagy kompakt, vagy moduláris kialakításúak, amelyeket DIN-kalapsínre lehet pattintani. A kalapsínbe ragasztott adatsín biztosítja az összeköttetést az EIB-vel. A DIN-kalapsín szabadon maradó, adatsínnel ellátott szakaszait borítószalaggal kell befedni. 5.4 Falra szerelhető készülékekbe épített buszkészülékek beépítése és csatlakoztatása Busz készülékek más falra szerelhető készülékekbe (pl. lámpatestekbe) történő beépítése a gyártó utasítása szerint történik. A busz- és erősáramú vezetékeket a megfelelő kapcsokra kell csatlakoztatni. 15

16 6. FÖLDELÉS ÉS POTENCIÁLKIEGYENLÍTÁS A statikus feltöltődések elkerülése végett minden vonalat a gyártók által az EIB-tápegységbe épített védőimpedanciákon keresztül földel ni kell. Ehhez a tápegység földelésjellel ellátott kapcsát össze kell kötni a legközelebbi védővezető-kapoccsal. Ezt az összeköttetés zöld sárga vezetővel kell megvalósítani. A buszvezeték árnyékolt kivitelű. Az árnyékolást nem kell földelni és a potenciálkiegyenlítésbe bevonni. A buszvezeték-szakaszok árnyé kolás összekötő huzalját nem kell összekötni. Arra kell ügyelni, hogy az árnyékolás ne érintkezzen földpotenciálú ponttal vagy feszültség alatt lévő részekkel. 7. VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Az EIB-berendezés üzembe helyezése előtt az 5. szakasz szerint elvégzett vizsgálatokról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek az alábbi vizsgálati eredményeket (tanúsítványokat) kell tartalmaznia: a) Beépített buszkészülékek, szerelvénydobozok és elosztók elrendezése b) Buszvezeték elrendezése, megengedett hosszak vizsgálata c) Buszvezeték folyamatossága és polaritása d) Buszvezeték szigetelési ellenállása e) Buszvezetékek megjelölése f) Vezetékek megjelölése az elosztókban 8. VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM 8.1 A villám- és túlfeszültségvédelem szükségessége Épületek külső villámvédelmi berendezésének (villámhárító) létesítési szükségességét az MSZ 274/1-4 számú szabvány határozza meg. A külső villámvédelem feladata, hogy közvetlen villámcsapás esetén a villám becsapási táppontját károkozás mentesen (gyújtóhatás nél kül) a villámhárító felfogóján képezze és a villámáramot, azaz a villámkisüléskor kiegyenlítődő töltéseket megfelelő keresztmetszetű és villamosan jól vezető, biztonságos áramúton (felfogó, levezető, földelő) levezesse a földbe. Általában azon épületek esetében kell villám hárítót telepíteni, amelyeknél elhelyezkedésük, építési módjuk, vagy rendeltetésük miatt könnyen bekövetkezhet, illetve súlyos következ ményekkel járhat a villámcsapás. Középületek, pl. iskolák számára a villámhárító kötelező. A nagyenergiájú elektromágneses villámimpulzus ellen a villámhárító nem nyújt kielégítő védelmet az általa védett térrészen belül műkö dő érzékeny elektronikus berendezések számára. Ezért van szükség belső villám- és túlfeszültségvédelemre, amelyről az MSZ IEC rendelkezik. A belső villám- és túlfeszültségvédelem eszköze a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés (15. ábra). 16

17 EPH = potenciálkiegyenlítő sín Külső villámvédelem EPH Erősáramú kábel 230/400V Buszvezeték Vízcső Gázcső Alapföldelő 15. ábra: Buszvezeték integrálása a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe (primer védelem) 8.2 Villámvédelem (primer védelem) Amennyiben szükséges a villámvédelem, az erősáramú és EIB-vezetékek aktív ereit közvetett módon, villámáram-levezetőkön keresztül az egyenpotenciálra hozó hálózatra, azaz a potenciálkiegyenlítő sínre (EPH a 11. ábrán) kell kötni. Ezt nevezik primer védelemnek. Ezen kívül természetesen az egyéb fém vezetékeket is mint pl. víz-, gáz- és fűtési csöveket is be kell vonni a potenciálkiegyenlítésbe, mégpe dig úgy, hogy azokat közvetlenül az EPH sínre kötik. A fent említett okokon kívül villámvédelmet akkor is ajánlatos telepíteni, ha pl.: az épület kisfeszültségű szabadvezetéken keresztül csatlakozik a hálózatra, az épületen léteznek fémből készült szerkezeti elemek, amelyekbe a villám belecsaphat (fémkémény, antenna), az épület közelében másik, villámvédelmi berendezéssel ellátott épület helyezkedik el. 17

18 Épületek közötti buszvezeték-fektetés esetén az épületekbe be-, illetve onnan kilépő vezeték villámvédelméről is gondoskodni kell. Erre két megoldás lehetséges. Az épületbe való belépés helyén a buszvezetéket villámáram-levezetőn keresztül a potenciálkiegyenlítő sínre kell kötni (16. ábra), vagy pedig a buszvezetéket az épületek között fémcsőbe kell húzni, melyet mindkét épületben a belépés helyén az EPH-sínre kell kötni (17. ábra). A villámáram levezetése miatt a fémcső keresztmetszetének Cu esetén min. 16 mm 2, Al esetén min. 25 mm2, Fe esetén min. 50 mm2 kell lennie. 16. ábra: Épületek között fektetett EIB-vezeték primer védelme védelme villámáram-levezetővel és EIB-készülékek szekunder védelme túlfeszültség levezetővel 18

19 17. ábra: Épületek között fektetett EIB-vezeték primer védelme védelme fémcsővel és EIB-készülékek szekundervédelme túlfe szültség-levezetővel A villámvédelem, azaz primer védelem eszközei, a villámáram-levezetők képesek az energiában gazdag rész-villámáramok többszöri károsodásmenetes levezetésére. Az alábbi követelményeknek kell, hogy eleget tegyenek: Az AC 230/400 V-os hálózatban telepített B követelményosztályú villámáram-levezető: - Névleges levezetőképesség: legalább 10 ka (10/350 μs) - Védelmi szint < 4 kv A DC 29 V-os EIB-hálózatban telepített, az IEC SC 37A szabványban specifikált villámáram-levezető: - Névleges levezetőképesség: legalább 1 ka (10/350 μs) - Védelmi szint < 4 kv A tervezés folyamán a villámáram-levezetőt koordinálni kell a túlfeszültségvéde-lemmel. 19

20 8.3 Túlfeszültségvédelem (szekunder védelem) A 230/400 V-os hálózat túlfeszültségvédelmét, azaz szekunder védelmét, elosztókba telepített túlfeszültség-levezetők látják el. Ezek a túlfeszültség-levezetők C követelményosztályúak és az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük: Névleges levezetőképesség: legalább 5 ka (8/20 μs) Védelmi szint: < 2 kv Varisztorok alkalmazása esetén azokat termikus felügyelettel és leválasztó-berendezéssel kell ellátni. A túlfeszültség-levezetők kalapsínre pattintható kivitelűek. Ha a kalapsínbe EIB-készülékek buszra csatlakoztatására szolgáló adatsín van ragasztva, a következőkre kell ügyelni: A levezetőknek teljesen szigeteltnek kell lenniük (alapszigetelés 250 V; pl. nyitott szikraköz nélkül). A kalapsínt nem szabad a levezető földelésére használni; a levezetőknek rendelkezniük kell földelőkapoccsal, amelyet megfelelő ke resztmetszetű vezetékkel a helyi potenciálkiegyenlítő sínre kell kötni. A EIB-készülékek mellé telepített C követelményosztályú túlfeszültség-levezetőknek, melyeknek az a feladata, hogy a primer védelem által 4 kv-ra korlátozott zavarszintet < 2kV-ra csökkentse, az alábbi paraméterekkel kell rendelkezniük: Névleges levezetőképesség: legalább 5 ka (8/20 μs) Védelmi szint: < 2 kv A buszkészülékek zavarvédelem szempontjából az ér föld között 2 kv és ér ér között 300 V lökőfeszültségre vannak bevizsgálva. Ez zel a buszkészülékek az épületekben előforduló kapcsolási eredetű túlfeszültségekkel szemben védettek. Ha 2 kv-nál nagyobb lökőfe szültségekkel kell számolni, akkor ezek korlátozására EIB-berendezésekre kifejlesztett túlfeszültség-levezetők telepítéséről kell gondoskodni (szekunder védelem). 2 kv-nál nagyobb lökőfeszültséggel számolni: ahol a buszkábel párhuzamosan fut épületen belül szerelt fémes vezető részekkel, pl. kábeltálcákkal, amelyeken kersztül rész-villám áramok folyhatnak; olyan busztopológia esetén, ahol épületen belül nagy területű vezető hurok alakul ki; villámáram-levezetők közelében; ahol buszkészülék közvetlenül más fémesen vezető hálózat (pl. fűtéscső) közelébe van telepítve, épületek külső homlokzatán, tetőn elhelyezett buszkészülékek esetén; épületbe be-, illetve onnan kilépő buszvezeték esetén. Az EIB-berendezésekben használatos túlfeszültség-levezetők a buszkapoccsal azonos méretekkel rendelkeznek. Utóbbiaktól kék színük és a piros fekete buszérpáron kívüli zöld - sárga védővezető különbözteti meg őket (18. ábra). A zöld sárga vezetőt a berendezés legközelebbi földelt pontjára (pl. a PE-vezetőre) kell kötni 20

21 18. ábra: EIB-túlfeszültség-levezető A túlfeszültség-levezető, összhangban a buszon alkalmazott szimmetrikus adatátviteli móddal (azonos jel mindkét éren), szimmetrikus védelmi eszköz, amely mindkét vezetőt védi oly módon, hogy mindkét érről levezeti a túlfeszültséget, miáltal kiküszöböli az erek között kialakuló nagy potenciálkülönbségeket. Ellentétben a buszkapoccsal, a túlfeszültség-levezetővel a buszkábel továbbhurkolása, elágazta tása nem lehetséges. A készülék azonban alkalmazható a buszkapocs helyett is a buszkészülékek csatlakoztatására. Ekkor a buszveze ték elágaztatása és továbbfűzése külső buszkapcsokkal történhet (19. ábra). 19. ábra: EIB túlfeszültség levezető csatlakoztatása falba süllyesztett buszcsatoló-hoz Az EIB túlfeszültség-levezető javasolt telepítési helyei: 230 V-os csatlakozású buszkészülékek mellett; vonal-/tartománycsatolók mindkét oldalán; fűtés- és vízvezetékcsövek, fémesen vezető felületek közelében telepített buszkészülékek esetében; 21

22 buszvezetékek végeinél; épületek külső falai közelében telepített buszkészülékek esetében Az elosztókban elegendő minden buszvonalat egy egy túlfeszültség-levezetővel ellátni. Ebben az esetben a 230/400 V-os hálózat fá zisvezetőire és nullavezetőjére is túlfeszültség-levezetőt kell kötni. Olyan lámpatestek esetében, amelyekbe a kapcsoló-/dimmer aktor be van építve, túlfeszültség-levezető alkalmazása csak akkor szükséges ha a buszvezeték és az erősáramú vezeték nagy felületű hurkot alkotnak. 8.4 Hurokképződés miatt fellépő túlfeszültségek megakadályozása A vezetőhurkok sok esetben okozói a villámcsapás következtében bekövetkező EMC (elektromágneses összeférhetőség) zavaroknak. Ezért a vezetőhurkok kialakulását meg kell akadályozni és erre már az EIB-rendszer tervezésénél külön gondot kell fordítani. Hurok legtöbb esetben két egymástól független hálózat révén jön létre, amelyek egy készülékhez csatlakoznak. Az indukált lökő-túlfe szültségek a csatlakozó készülékekben átütést okozhatnak. Minél nagyobb a vezető hurok felülete, annál nagyobb a várható túlfeszült ség értéke. A hurokkialakulás lehetőségét a teljes installációt figyelembe véve kell vizsgálni és a vizsgálatba az összes kiterjedt vezető képes részt be kell vonni. Ennek értelmében hurok képződhet például, amikor - az EIB-tápegységen kívül - egy másik buszrésztvevő is rendelkezik EIB-csatlakozás mellett 230 V-os csatlakozással is, vagy olyan helyen, ahol a buszrésztvevő vízcsővel, fűtéscsővel érintke zik (pl. motoros szelepállítóműnél), és ahol a hurok az EPH-sínen keresztül alakul ki (20. ábra). 22

23 230V AC EPH Vízcső SV Busz SV Busz TLN Busz - 230V AC - hurok TLN-en és SV-n keresztül TLN = buszrésztvevő TLN Busz - vízcső - hurok TLN-en, SV-n, EPH-n keresztül SV = tápegység EPH = potenciálkiegyenlítő sín 20. ábra: Hurok kialakulásának lehetőségei A hurkok kialakulását megakadályozandó, a tervezés folyamán a következő alapszabályokat kell betartani: A busz- és erősáramú vezetékeket szorosan egymás mellett kell vezetni. Ez érvényes a földelt részekre is, amennyiben ezekkel a buszkészülékek üzemszerűen érintkeznek (pl. fűtésszelep). A buszvezeték végei és a földelt részek, illetve más vezetékvégek között megfelelően nagy távolságnak kell lenie. A villámvédelmi berendezéstől (pl. a levezetőktől) megfelelő távolságot kell tartani. A feltekert kábelvég az itt tárgyalt értelmezés szerint - nem tekinthető huroknak. A túlfeszültség-levezetők előírás szerinti telepítésének körülményeit ki kell alakítani, azaz az EPH-hálózatba való bekötési pontot a megfelelő helyen biztosítani kell. 23

24 9. BUSZKÉSZÜLÉKEK ÉS SZERELÉSI ANYAGOK 9.1 Buszkészülékek A buszrésztvevők buszcsatolóból és alkalmazási modulból (végkészülékből) állnak (21. ábra). 21. ábra: Általános buszrésztvevő Installációs busz Résztvevő AST BA AM AST = Alk almazás i interfész BA = Buszcs atoló Alk almazás i modul AM (buszvégkészülék) A buszrésztvevők közötti információcsere a buszon keresztül a buszcsatoló (BA) segítségével történik. A buszcsatoló táviratot küld és vesz, biztosítja a tápfeszültséget a benne lévő elektronika számára és tárolja a fontos adatokat: a saját fizikai címet, egy vagy több cso portcímet, valamint az alkalmazási programot a beállított paraméterekkel. Ezeknek a feladatoknak a koordinálását mikroprocesszor vég zi, amely a buszcsatoló agyát képezi. A buszrésztvevő kiviteli formájától függően az alkalmazási modul (AM) a buszcsatolóba dugaszolható (falba süllyesztett készülékek és néhány kalapsínre sorolható készülék esetében), vagy a buszcsatoló és az alkalmazási modul közös készülékházba vannak integrálva (pl. készülékbe építhető és falra szerelhető készülékek esetében). Különálló kivitel esetén az alkalmazási modul a szabványosított alkalmazási interfészen (AST) keresztül csatlakoztatható a buszcsatoló ra. Adott készülék buszcsatolója, alkalmazási modulja és alkalmazási programja azonos gyártótól kell hogy származzon. A buszkészülékek különböző kiviteli formában kerülnek forgalomba: falba süllyeszthető buszkészülékek (22. ábra), 24

25 kalapsínre sorolható buszkészülékek (23. ábra), készülékbe építhető és falra szerelhető buszkészülékek (24. ábra). 22. ábra: Falba süllyeszthető buszkészülék 23. ábra: Kalapsínre sorolható buszkészülékek 24. ábra: készülékbe építhető buszkészülék 25

26 9.2 Szerelési anyagok Általános követelmények A buszoldali villamos biztonságot a szabványos, illetve EIBA által tanúsítvánnyal ellátott szerelési anyagok biztosítják. Ez érvényes a ki fogástalan kommunikációra is. Az EIBA-tanúsítvánnyal ellátott szerelési anyagok magukon viselik az védjegyet Buszvezetékek Az EIB buszvezetékeknek két lényeges alapfeltételnek kell megfelelniük: Kifogástalan kommunikáció az EIB-szabványnak (DIN EN és a DIN EN ) megfelelően. Ennek a feltételnek 0,8 mm vezetékátmérőjű, sodort érpárú, árnyékolt buszvezeték felel meg. Az erősáramú hálózattól való biztonságos elválasztás. A villamos szereléstechnikában alkalmazott erősáramú vezetékeket nem lehet buszvezetékként használni. Ennek oka a biztonság, a funkcionalitás és az összecserélés lehetősége. Amennyiben adott esetben halogénmentes vezetékre van szükség, alkalmazható a J-H(St)H2x20,8 típusú vezeték. Két épület EIB-hálózatának összekötésére használhatók az A-2Y(L)2Y és A-2YF(L)2Y típusú távközlési kábelek, vagy zárt, száraz fémcsőben az EIB-buszvezeték is. Az EIB-vezeték fehér sárga érpárja általában tartalékként szerepel. Amennyiben igény mutatkozik más célú felhasználásra, az alábbi irányelvek szerint kell eljárni: Csak érintésvédelmi törpefeszültség (SELV) alkalmazható. Maximális tartós terhelőáram 2,5 A szükség van túláramvédelemre (túlterhelés és zárlat ellen). A hangátvitel megengedett, de az érpár nem használható a nyilvános távközlési hálózat vezetékeként. A fehér sárga érpár felhasználási módja adott vonalon belül egységes kell hogy legyen. Az egységes felhasználási mód egyébként ajánlatos a teljes EIB-hálózaton, azzal, hogy a más célra felhasznált érpárt minden vezetékvégen egyértelműen meg kell jelölni. Amennyiben a második érpár további EIB-vonalként kerül felhasználásra, akkor a sárga ér a + -ér, a fehér pedig a - -ér Tápegység és fojtó Az EIB-hálózatot érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) tápegység táplálja, amelybe fojtó van integrálva. Ez a készülék DIN-kalapsínre sorolható kivitelben kapható. Ajánlatos az EIB-tápegység erősáramú hálózati csatlakozására külön áramkört kialakítani. Minden buszvonal (illetve buszvonal-szegmens) külön tápegységgel rendelkezik. Ha a tápegység meghibásodik, csak az adott vonal (vonalszegmens) kommunikációja szenved kárt, míg a berendezés többi része zavarmentesen tovább üzemel. A tápegységet, amely buszoldalról áramkorlátozással van ellátva és zárlatbiztos, a vonal terhelési súlypontjába kell telepíteni. 26

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom Tartalom Vezetéknyomvonal és földelés napelemes rendszereknél "s" biztonsági távolság az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint Magárnyék a napelem cellákon Speciális védőkészülékek napelemes rendszerek egyenáramú

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

Megoldások napelemes rendszerekhez

Megoldások napelemes rendszerekhez Megoldások napelemes rendszerekhez THINK CONNECTED ProtectPlus. OBO szerelési anyagok napelemes rendszerek átfogó védelméhez Célunk, hogy a napelemes rendszerek villamossági szempontból szakszerű kialakításához

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak... 4 3. Villamos szerelőaknák... 5 4. Villamos átvezetések... 6 5. Tűzterjedési gát keresztezése villamos vezetékrendszerrel... 6 6. Kisfeszültségű erősáramú villamos

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

III. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM III/1. FEJEZET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

III. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM III/1. FEJEZET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK III. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM III/1. FEJEZET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 1. A VILLÁMRA VONATKOZÓ FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Villámcsapás (villám) A felhő és a föld, vagy a felhő és egy földi tárgy között létrejövő,

Részletesebben

Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek

Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Szerzők: Mészáros Lajos Schottner Károly 2015. február 1/79 Bevezetés Jelen kiadvány a Magyar Mérnöki

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

04.09.0. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 04 Villámvédelem #5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II. Túlfeszültség-védelem 04. szeptember

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

VIESMANN VITOVOLT. Tervezési segédlet VITOVOLT 200. Mono- és polikristályos napelem modulok, elektromos áram termeléséhez

VIESMANN VITOVOLT. Tervezési segédlet VITOVOLT 200. Mono- és polikristályos napelem modulok, elektromos áram termeléséhez VIESMANN VITOVOLT Tervezési segédlet VITOVOLT 200 Mono- és polikristályos napelem modulok, elektromos áram termeléséhez 4/2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A napelemes rendszerek alapjai 1.1 Az elektromos

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

Fotovillamos berendezések. belső villám- és túlfeszültség-védelemmel (I.)

Fotovillamos berendezések. belső villám- és túlfeszültség-védelemmel (I.) HÁLÓZATVÉDELEM / EMC ORIENTÁLT VILLÁMVÉDELEM A mindennapi életünkben egyre nagyobb jelentősége van a gazdaságos és biztonságos energiaellátásnak. A hagyományos energiahordozók (szén, fa, olaj, gáz) felhasználásának

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén.

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés

Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés 24 kv-ig GAE típus Tartalomjegyzék Általános rész / leírás 4 Jellemzők 4 Hálózati biztonság

Részletesebben