instabus EIB rendszer szereléstechnikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "instabus EIB rendszer szereléstechnikája"

Átírás

1 instabus EIB rendszer szereléstechnikája Forrás: Handbuch Gebäudesystemtechnik, 4., überarbeitete Auflage, 1997 Herausgeber: ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e. V. ZVEH Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke Dr. Kovács Károly Az instabus EIB épületüzemeltetési és felügyeleti rendszer Kiadó: EIB felhasználói Club, Budapest, instabus EIB oktatás, magyar nyelvű kiadás Siemens AG Schulungs- und Informationszentrum, Regensburg s

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 BEVEZETÉS KERESZTEZÉSEK ÉS KÖZELÍTÉSEK BUSZVEZETÉK FEKTETÉSE SZERELÉSI MUNKÁK AZ ELOSZTÓBAN A BUSZHÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE BUSZKÉSZÜLÉKEK JELÖLÉSE, BEÉPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTA-TÁSA FÖLDELÉS ÉS POTENCIÁLKIEGYENLÍTÁS VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM BUSZKÉSZÜLÉKEK ÉS SZERELÉSI ANYAGOK

3 BEVEZETÉS Az EIB instabus épülettechnikai rendszer szerelését villanyszerelési szakember végzi az erősáramú berendezésekre vonatkozó létesítési előírások szerint. Ezen túlmenően figyelembe kell venni bizonyos műszaki peremfeltételeket, mint például a buszrésztvevők vonalankénti maximális számának és megengedett vezetékhosszaknak a betartása, vagy a helyes címkiosztás. A szokványos szerelés funkcióját a készülékeken kívül a vezetékfektetés, a huzalozás és a vezetékek száma határozta meg. Ezzel ellentétben, az EIB esetében a funkció meghatározása a készülékek alkalmazási programjai által történik, a paraméterekkel és csoportcímek kel egyetemben. Egy és ugyanaz az installáció használható pl. felhasználás-változtatás vagy bővítés esetén más funkciókra végzésére is. Az EIB vezetéket az erősáramú vezetékkel együtt fektetik és DC 24 V-os érintésvédelmi törpefeszültséggel (Safety Extra Low Voltage - SELV) táplálják. A busz installáció nem igényel külön szerszámokat, szerelési segédeszközöket, vagy mérő- és vizsgáló készülékeket. A buszvezetékekre és buszkészülékekre ugyanazok az előírások vonatkoznak mint az erősáramú berendezésekre. Ez érvényes a veze tékfektetési feltételekre a különleges helyiségekben vagy telepítési helyeken is. Ha pl. nedves helyiségben az installáció előírt védettsé ge IP 44, akkor ennek a buszkészülékek is eleget kell hogy tegyenek, vagy megfelelően védett készülékházba kell azokat építeni. 1. KERESZTEZÉSEK ÉS KÖZELÍTÉSEK 2. Keresztezések és közelítések az erősáramú berendezések felé Vezetékek keresztezései és közelítései A hurkok kialakulásának elkerülése végett a buszvezetéket távolságtartás nélkül az erősáramú vezeték mellé kell fektetni. 3

4 A buszkábel - YCYM 2x2x0,8 - a DINVDE (HD S2) szabvány szerint az erősáramú vezetékekkel közös csőben vagy kábelcsatornában fektethető Keresztezések és közelítések az elosztókban Az erősáramú vezetékeket és a buszvezetéket, valamint a hozzájuk tartozó installációs készülékeket az elosztókban egymás mellé lehet telepíteni. A buszhálózat és az erősáramú hálózat biztonságos elválasztása érdekében figyelembe kell venni az alábbiakat: Az erősáramú vezetékek szigetelt ereit és a buszvezetéket egymás közötti távolságtartás nélkül lehet fektetni (1. ábra). 1. ábra: A 230 V-os szigetelt erek közvetlenül a buszvezeték köpenyszigetelése mellett A buszvezeték szigetelt ereit és az erősáramú vezeték szigetelt ereit egymástól a 2. ábrán látható, legalább 4 mm-es távolságra kell fektetni, vagy el kell azokat látni egyenértékű szigeteléssel, mégpedig szigetelő elválasztócsík, illetve a buszerekre húzott szigetelő cső formájában. 2. ábra: Távolságtartás a szigetelt erek között 4

5 A kalapsínbe ragasztott adatsín szabadon lévő részeit borítószalaggal be kell fedni. Ezáltal megakadályozható, hogy erősáramú vagy más vezetékek szabadon lévő erei véletlenül érintsék az adatsínt, illetve, hogy az adatsín elpiszkolódjon Keresztezések és közelítések a szerelvénydobozokban A busz vezeték erei és az erősáramú vezetékek erei akkor lehetnek jelen ugyanabban a szerelvénydobozban, ha biztonságosan elvá laszthatók egymástól. Ennek érdekében a szerelvénydobozban szilárd elválasztófalat kell alkalmazni (3 ábra). 3. ábra: Szerelvénydoboz elválasztófallal Közelítések a falba süllyesztett (UP) készülékkombinációkban Ha buszkészülékek és erősáramú készülékek együttesen kerülnek alkalmazásra falba süllyesztett (UP) készülékkombinációban, az erősáramú rész közvetlen érintés ellen a közös borítófedél eltávolítása után is védett kell maradjon (pl. külön fedél segítségével). 5

6 A biztonságos elválasztást busz- és erősáramú készülékeket tartalmazó, falba süllyesztett készülékkombinációkban megfelelő szerke zeti megoldással kell biztosítani, miközben figyelembe kell venni a gyártók utasításait. Ez különösen érvényes nehéz környezeti feltételek esetén (túlfeszültségvédelmi osztály, szennyezettségi fokozat). 1.2 Keresztezések és közelítések a nyilvános távközlési berendezések felé A buszhálózatot és annak komponenseit a nyilvános távközlési berendezésekhez viszonyítva erősáramú berendezésekként kell kezelni. 1.3 Keresztezések és közelítések más törpefeszültségű hálózatok felé A távközlési hálózatokra, amelyek nem érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) hálózatok, érvényesek a pontban felsorolt feltéte lek. Más érintésvédelmi törpefeszültségű hálózatok vezetékeit távolságtartás nélkül lehet a buszvezeték mellé fektetni, miközben ezen SELV hálózatok esetében a feszültség-igénybevételnek megfelelő alapszigetelést kell biztosítani. BUSZVEZETÉK FEKTETÉSE 2.1 Buszvezeték szigetelésének eltávolítása A busz vezeték tömör huzalokból áll, amelyeket nem kell különösképpen előkészíteni a csatlakoztatásra. A köpenyszigetelést olyan vezetékhosszon kell eltávolítani, hogy az még beleérjen a szerelvénydobozba. Az árnyékolás-összekötő huzal nem sérülhet meg. A szabadon maradó árnyékoló fólia eltávolítható. A felhasznált buszerekről (pirosról és feketéről) általában kb. 10 mm hosszan eltávolítják a szigetelést és buszkapocsba dugaszolják azokat. 2.2 A szabad erek és az árnyékolás-összekötő huzal rögzítése A nem használt (fehér és sárga) ereket és az árnyékolás-összekötő huzalt nem kell levágni, hanem a 4. ábra szerint vissza kell azokat hajtani és kötéssel rögzíteni. A szabad erek és az árnyékolás-összekötő huzal nem érinthetik a feszültség alatt lévő részeket. 4. ábra: A nem használt erek és az árnyékolás-összekötő huzal rögzítése a szerelvénydobozban 2.3 Buszvezeték összekötése, leágazások A 4. ábra egyúttal a buszvezeték szerelvénydobozban történő összekötését is ábrázolja, buszkapocs segítségével. Négy érpárat lehet a csavarmentes buszkapocsba dugaszolni. A kontaktusok lehetséges bizonytalanná válása miatt buszkapcsonként csak egyszeri bedugaszolási - kilazítási ciklus javasolt. 6

7 2.4 Buszvezeték fektetése szerelvénycsatornában és csőben, falra és falba süllyesztve A két használatos buszvezeték típus megengedett fektetési módjait az 5. ábra ismerteti. A buszvezeték sérülésveszélye esetén szerel vénycsatornába vagy megfelelő csőbe húzással mechanikai védelmet kell biztosítani. YCYM I Y(St) Y VDE 0815 Rögzített fektetés; Száraz, nedves, vizes helyiségekben; Szabadban (ha közvetlen napsugár-direkter zástól védett); Falra, falba süllyesztve, csőben; Rögzített fektetés; Csak belső terekben; Falra, csőben Próbafeszültség: 4 kv (DIN VDE 0829) Próbafeszültség: 2.5 kv (DIN VDE 0829) Árnyékolás-összekötő Műanyagfólia - (fehér) + (sárga) Installationsbus EIB Műanyagfólia - BUSZ(fekete) Z + BUSZ(piros) Fémezett műanyagfólia 3. ábra: A két használatos buszvezeték típus megengedett fektetési módjai 7

8 2.5 Vonalvezetés Az EIB vezetéket az erősáramú vezetékkel együtt kell fektetni. Az építészeti adottságok függvényében lehetséges a mennyezetről kiin duló (6. ábra) és padlóról kiinduló (7. ábra) vonalvezetés. 4.ábra: Mennyezetből kiinduló vonalvezetés 5. ábra: Padlóból kiinduló vonalvezetés 8

9 Az elosztóból a buszvezetéket az egyes helyiségekbe vagy külön külön (tehát csillag alakzatban) lehet vezetni (8. ábra), vagy pedig a buszvezetékre a helyiségeket (illetve a bennük lévő készülékeket) fel lehet fűzni (9. ábra). 6. ábra: Helyiségek összekötése csillagalakzatú vonalvezetéssel 7. ábra: Helyiségek összekötése felfűző vonalvezetéssel A helyiségek fenti módon történő összekötése folyamán ügyelni kell a vonalak és tartományok megadott busztopológia szerinti kialakítá sára. 9

10 Adott épület elosztóit (főelosztó és alelosztók) mindig csak egy buszvezetékkel kell összekötni. 2.6 Előzetes kábelezés Előzetes kábelezés alatt egy épület buszvezetékkel történő előrelátó bekábelezését értjük arra az esetre, ha az EIB-rendszer azonnali vagy csak későbbi alkalmazásáról még nem született döntés. Adott épület vagy egyes helyiségek felhasználásának változása esetén is kifizetődő beruházásnak bizonyul az előzetesen elvégzett EIB-kábel fektetés. Továbbá ily módon az EIB utólagos beszerelésénél a falvésési munkálatok a minimumra csökkenthetők. Az előzetes kábelezést az erősáramú szereléssel együtt kell tervezni, és az épületen belül egységesen és átláthatóan kell elvégezni, hogy a vezetékek, szerelvény-dobozok és végpontok akár évek elmúltával is könnyen azonosíthatók legyenek. Középületekben az előzetes kábelezés keretében a minél nagyobb fokú rugalmasság elérésére a buszvezeték mellvéd- és padlócsator nába, valamint álmennyezet fölé történő fektetése alkalmas. Továbbá ajánlatos minden elosztót buszvezetékkel összekötni és azokban elegendő helyet biztosítani a később beépítendő EIB-készülékek számára. Lakóépületekben az előzetes kábelezésre három lehetséges megoldás kínálkozik: Minden helyiségnek csak egy hozzáférési pontja van a buszvezetékhez. A későbbiekben a viszonylag kiterjedt buszinstallációt csak a helyiségekbe kell telepíteni. A közlekedőkben és lépcsőházakban nincs szükség későbbi szerelési munkákra. A buszvezeték minden falon rendelkezésre áll, különösképpen pedig az ablakok és ajtók közelében. A leágazások számára a szerelvénydobozok az előzetes kábelezés alkalmával elhelyezésre kerülnek. A későbbi buszinstalláció a helyiségekben rövid vezetéksza kaszokra korlátozódik. A buszvezeték a helyiségek minden fontos pontján rendelkezésre áll. Az előzetes kábelezésbe bevonandó további fontos elemek a gáz, víz, villanyáram, stb. fogyasztásmérési pontjai, ugyanis belátható időn belül számítani lehet ezen fogyasztási adatok EIB-kompatíbilis készülékekkel történő regisztrálására, valamint távközlési hálózaton és interneten keresztül történő lekérdezésére. Továbbá az előzetes kábelezés keretében nem felejthetők el azok a megfelelő helyek sem, ahova szél-, eső-, fény-, stb. érzékelők tele píthetők, mert amennyiben a későbbiekben redőny- vagy fényerősség-szabályozást kell megvalósítani, szükség lesz az ezek által szol gáltatott adatokra. 10

11 2.7 Buszvezeték megjelölése Szereléskor nyomatékosan ajánlott a buszvezeték végeinek megjelölése. A jelölés tartalmazza az adott buszvonal megnevezését, vala mint legyen jól olvasható és tartós (10. ábra). 8. ábra: Buszvezeték megjelölése 3. SZERELÉSI MUNKÁK AZ ELOSZTÓBAN A buszkészülékeket és az erősáramú készülékeket ugyanabba az elosztóba lehet telepíteni. Eközben arra kell ügyelni, hogy az erősára mú csatlakozóvezetékek és a buszvezeték biztonságos elválasztása a pontban említettek szerint történjen. Ennek megvalósítására egyes esetekben szükség lehet külön borítások vagy elválasztófalak alkalmazására. Az áttekinthetőség növelése érdekében ajánlatos a buszkészülékeket és az erősáramú készülékeket külön mezőben elhelyezni. Az elosztóba a DIN-kalapsínre sorolható buszkészülékeket szerelik. A készülékek buszra csatlakoztatása a DIN-kalapsínbe ragasztott öntapadós adatsín segítségével történik, amellyel azok (az esetek többségében) hátlapjukon lévő nyomóérintkezőkkel érintkeznek. A buszvezeték és az adatsín közötti kapcsolatot a busz öszzekötő valósítja meg, amelyet szintén a kalapsínre kell pattintani. Az összekötő és az adatsín közötti kontaktus ebben az esetben is az összekötő hátsó részén lévő nyomóérintkezőkkel valósul meg, a buszvezetéket pedig az összekötő buszkapcsába kell dugaszolni. A szerelésnél ügyelni kell a következőkre: Az adatsín beragasztása előtt a DIN-kalapsín tiszta és zsírmentes kell legyen. A már beragasztott adatsínt tisztán kell tartani. A védőfóliát csak az elosztóba szerelhető készülék felpattintása előtt ajánlatos eltávolítani. A szükséges légközök és kúszóutak biztosítása céljából az adatsínt nem szabad elvágni vagy bármilyen más módon megváltoz tatni. A fém csíkokra nem forrasztható semmi. Az adatsínhosszak alkalmazkodnak a szabványos elosztószekrény-méretekhez (214 mm, 243 mm, 277 mm, 324 mm, 428 mm, 464 mm). 11

12 4. A BUSZHÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE 4.1 Megengedett vezetékhosszak ellenőrzése Mivel a buszvonal hossza korlátozott és a két résztvevő közötti maximális vezetékhossz nem léphető túl, össze kell hasonlítani a tervben megadott és a tényleges vezetékhosszakat. A megengedett vezetékhosszakat az 1. táblázat foglalja össze. Egy vonal minden vezetékének összes hossza Két buszkészülék közötti távolság Tápegység és buszkészülék közötti távolság Két tápegység egymás közötti távolsága azonos vonalon 1000 m 700 m 350 m 200 m 1. táblázat: megengedett vezetékhosszak vonalanként A vonal teljes hossza egyenlő a vonalszakaszok és leágazások hosszának összegével (11. ábra). 11. ábra: A vonalhosszúság meghatározása az EIB-hálózaton 12

13 4.2 Megnemengedett összekötések Megnemengedett összekötésről akkor lehet beszélni, ha két buszvonal nemcsak a vonal- vagy tartománycsatolón keresztül van össze kötve, hanem további ponton is, más szóval ha hurok alakul ki (12. ábra). 12. ábra: Megnemengedett összekötések 4.3 Folyamatosság-, zárlat-, polaritás- megnemengedett összekötés- és vezetékhossz-vizsgálat Az EIB-berendezés minden vonala esetében a következőképpen kell eljárni: A vizsgálandó vonalat EIB-tápegységre vagy zárlatbiztos egyenfeszültség-forrásra (DC 6 15 V, 1 A áramkorlátozás) kapcsolják. A vo nal vezetékvégeinek és a buszkapcsainak feszültségét és polaritását egyenfeszültségű mérőműszerrel ellenőrzik (13. ábra). 13

14 13. ábra: Méréspontok a buszvezeték ellenőrzésére A megnemengedett összekötések ellenőrzése a más vonalak vezetékei végén fellépő feszültségek mérésével történik. Ezeken helyes buszkábel-fektetés esetén nincs feszültség. A vonalankénti vezetékhosszak és betartandó távolságok ellenőrzését a vezetékfektetés során célszerű elvégezni. Ennek során a busz vonal (minden elágazását is figyelembe véve) végeit meg kell jelölni. Az eljárás a tartományvonalak és a gerincvonal esetében is azonos. 4.4 Szigetelési ellenállás mérése Az érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) hálózat szigetelési ellenállása legalább 250 kω kell hogy legyen, DC 250 V mérőfeszültség mellett. Ha a kisfeszültségű hálózatra illetve a buszhálózatra villámáram-levezetők (primer védelem) és/vagy túlfeszültség-levezetők (szekunder védelem) vannak beépítve, akkor azokat a szigetelési ellenállás mérése előtt el kell távolítani. A mérést a buszvezeték egyik ere és a PE védővezető között végzik. 5. BUSZKÉSZÜLÉKEK JELÖLÉSE, BEÉPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA 5.1 Buszkészülékek jelölése A készülékek beszerelése előtt a vezetékeket be kell vezetni a szerelvénydobozokba és elosztókba, jelöléssel ellátni, buszkapcsokkal összekötni és ellenőrizni. A tervezés folyamán a buszrésztvevők fizikai címet kaptak. A készüléklistákban és az alaprajzokon a beépítési 14

15 helyek meg vannak határozva. A fizikai címet beépítés előtt pl. műhelyben, vagy beépítés után az üzembe helyezés során lehet a busz résztvevőbe tölteni. A letöltés után a fizikai címet olvashatóan és tartósan a készülékre kell írni (14. ábra). 14. ábra: Buszkészülék jelölése 5.2 Falba süllyesztett buszkészülékek beépítése és csatlakoztatása Falba süllyesztett buszkészülékek esetében először a buszkapcsot a csatlakoztatott vezetékkel együtt a buszcsatolóba kell dugaszolni. A buszcsatoló rögzítése szerelőkeretnek a szerelvénydobozra csavarozásával történik. Ezután amennyiben a fizikai cím letöltése már megtörtént a felhasználói modulnak a buszcsatolóra dugaszolása következik. Annak érdekében, hogy a felhasználói modul pl. festési munkák után ismét a megfeleő buszcsatolóra kerüljön, azt is meg kell jelölni a fi zikai címmel. 5.3 Elosztóba építhető buszkészülékek beépítése és csatlakoztatása Az elosztóba építhető készülékek vagy kompakt, vagy moduláris kialakításúak, amelyeket DIN-kalapsínre lehet pattintani. A kalapsínbe ragasztott adatsín biztosítja az összeköttetést az EIB-vel. A DIN-kalapsín szabadon maradó, adatsínnel ellátott szakaszait borítószalaggal kell befedni. 5.4 Falra szerelhető készülékekbe épített buszkészülékek beépítése és csatlakoztatása Busz készülékek más falra szerelhető készülékekbe (pl. lámpatestekbe) történő beépítése a gyártó utasítása szerint történik. A busz- és erősáramú vezetékeket a megfelelő kapcsokra kell csatlakoztatni. 15

16 6. FÖLDELÉS ÉS POTENCIÁLKIEGYENLÍTÁS A statikus feltöltődések elkerülése végett minden vonalat a gyártók által az EIB-tápegységbe épített védőimpedanciákon keresztül földel ni kell. Ehhez a tápegység földelésjellel ellátott kapcsát össze kell kötni a legközelebbi védővezető-kapoccsal. Ezt az összeköttetés zöld sárga vezetővel kell megvalósítani. A buszvezeték árnyékolt kivitelű. Az árnyékolást nem kell földelni és a potenciálkiegyenlítésbe bevonni. A buszvezeték-szakaszok árnyé kolás összekötő huzalját nem kell összekötni. Arra kell ügyelni, hogy az árnyékolás ne érintkezzen földpotenciálú ponttal vagy feszültség alatt lévő részekkel. 7. VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Az EIB-berendezés üzembe helyezése előtt az 5. szakasz szerint elvégzett vizsgálatokról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek az alábbi vizsgálati eredményeket (tanúsítványokat) kell tartalmaznia: a) Beépített buszkészülékek, szerelvénydobozok és elosztók elrendezése b) Buszvezeték elrendezése, megengedett hosszak vizsgálata c) Buszvezeték folyamatossága és polaritása d) Buszvezeték szigetelési ellenállása e) Buszvezetékek megjelölése f) Vezetékek megjelölése az elosztókban 8. VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM 8.1 A villám- és túlfeszültségvédelem szükségessége Épületek külső villámvédelmi berendezésének (villámhárító) létesítési szükségességét az MSZ 274/1-4 számú szabvány határozza meg. A külső villámvédelem feladata, hogy közvetlen villámcsapás esetén a villám becsapási táppontját károkozás mentesen (gyújtóhatás nél kül) a villámhárító felfogóján képezze és a villámáramot, azaz a villámkisüléskor kiegyenlítődő töltéseket megfelelő keresztmetszetű és villamosan jól vezető, biztonságos áramúton (felfogó, levezető, földelő) levezesse a földbe. Általában azon épületek esetében kell villám hárítót telepíteni, amelyeknél elhelyezkedésük, építési módjuk, vagy rendeltetésük miatt könnyen bekövetkezhet, illetve súlyos következ ményekkel járhat a villámcsapás. Középületek, pl. iskolák számára a villámhárító kötelező. A nagyenergiájú elektromágneses villámimpulzus ellen a villámhárító nem nyújt kielégítő védelmet az általa védett térrészen belül műkö dő érzékeny elektronikus berendezések számára. Ezért van szükség belső villám- és túlfeszültségvédelemre, amelyről az MSZ IEC rendelkezik. A belső villám- és túlfeszültségvédelem eszköze a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés (15. ábra). 16

17 EPH = potenciálkiegyenlítő sín Külső villámvédelem EPH Erősáramú kábel 230/400V Buszvezeték Vízcső Gázcső Alapföldelő 15. ábra: Buszvezeték integrálása a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe (primer védelem) 8.2 Villámvédelem (primer védelem) Amennyiben szükséges a villámvédelem, az erősáramú és EIB-vezetékek aktív ereit közvetett módon, villámáram-levezetőkön keresztül az egyenpotenciálra hozó hálózatra, azaz a potenciálkiegyenlítő sínre (EPH a 11. ábrán) kell kötni. Ezt nevezik primer védelemnek. Ezen kívül természetesen az egyéb fém vezetékeket is mint pl. víz-, gáz- és fűtési csöveket is be kell vonni a potenciálkiegyenlítésbe, mégpe dig úgy, hogy azokat közvetlenül az EPH sínre kötik. A fent említett okokon kívül villámvédelmet akkor is ajánlatos telepíteni, ha pl.: az épület kisfeszültségű szabadvezetéken keresztül csatlakozik a hálózatra, az épületen léteznek fémből készült szerkezeti elemek, amelyekbe a villám belecsaphat (fémkémény, antenna), az épület közelében másik, villámvédelmi berendezéssel ellátott épület helyezkedik el. 17

18 Épületek közötti buszvezeték-fektetés esetén az épületekbe be-, illetve onnan kilépő vezeték villámvédelméről is gondoskodni kell. Erre két megoldás lehetséges. Az épületbe való belépés helyén a buszvezetéket villámáram-levezetőn keresztül a potenciálkiegyenlítő sínre kell kötni (16. ábra), vagy pedig a buszvezetéket az épületek között fémcsőbe kell húzni, melyet mindkét épületben a belépés helyén az EPH-sínre kell kötni (17. ábra). A villámáram levezetése miatt a fémcső keresztmetszetének Cu esetén min. 16 mm 2, Al esetén min. 25 mm2, Fe esetén min. 50 mm2 kell lennie. 16. ábra: Épületek között fektetett EIB-vezeték primer védelme védelme villámáram-levezetővel és EIB-készülékek szekunder védelme túlfeszültség levezetővel 18

19 17. ábra: Épületek között fektetett EIB-vezeték primer védelme védelme fémcsővel és EIB-készülékek szekundervédelme túlfe szültség-levezetővel A villámvédelem, azaz primer védelem eszközei, a villámáram-levezetők képesek az energiában gazdag rész-villámáramok többszöri károsodásmenetes levezetésére. Az alábbi követelményeknek kell, hogy eleget tegyenek: Az AC 230/400 V-os hálózatban telepített B követelményosztályú villámáram-levezető: - Névleges levezetőképesség: legalább 10 ka (10/350 μs) - Védelmi szint < 4 kv A DC 29 V-os EIB-hálózatban telepített, az IEC SC 37A szabványban specifikált villámáram-levezető: - Névleges levezetőképesség: legalább 1 ka (10/350 μs) - Védelmi szint < 4 kv A tervezés folyamán a villámáram-levezetőt koordinálni kell a túlfeszültségvéde-lemmel. 19

20 8.3 Túlfeszültségvédelem (szekunder védelem) A 230/400 V-os hálózat túlfeszültségvédelmét, azaz szekunder védelmét, elosztókba telepített túlfeszültség-levezetők látják el. Ezek a túlfeszültség-levezetők C követelményosztályúak és az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük: Névleges levezetőképesség: legalább 5 ka (8/20 μs) Védelmi szint: < 2 kv Varisztorok alkalmazása esetén azokat termikus felügyelettel és leválasztó-berendezéssel kell ellátni. A túlfeszültség-levezetők kalapsínre pattintható kivitelűek. Ha a kalapsínbe EIB-készülékek buszra csatlakoztatására szolgáló adatsín van ragasztva, a következőkre kell ügyelni: A levezetőknek teljesen szigeteltnek kell lenniük (alapszigetelés 250 V; pl. nyitott szikraköz nélkül). A kalapsínt nem szabad a levezető földelésére használni; a levezetőknek rendelkezniük kell földelőkapoccsal, amelyet megfelelő ke resztmetszetű vezetékkel a helyi potenciálkiegyenlítő sínre kell kötni. A EIB-készülékek mellé telepített C követelményosztályú túlfeszültség-levezetőknek, melyeknek az a feladata, hogy a primer védelem által 4 kv-ra korlátozott zavarszintet < 2kV-ra csökkentse, az alábbi paraméterekkel kell rendelkezniük: Névleges levezetőképesség: legalább 5 ka (8/20 μs) Védelmi szint: < 2 kv A buszkészülékek zavarvédelem szempontjából az ér föld között 2 kv és ér ér között 300 V lökőfeszültségre vannak bevizsgálva. Ez zel a buszkészülékek az épületekben előforduló kapcsolási eredetű túlfeszültségekkel szemben védettek. Ha 2 kv-nál nagyobb lökőfe szültségekkel kell számolni, akkor ezek korlátozására EIB-berendezésekre kifejlesztett túlfeszültség-levezetők telepítéséről kell gondoskodni (szekunder védelem). 2 kv-nál nagyobb lökőfeszültséggel számolni: ahol a buszkábel párhuzamosan fut épületen belül szerelt fémes vezető részekkel, pl. kábeltálcákkal, amelyeken kersztül rész-villám áramok folyhatnak; olyan busztopológia esetén, ahol épületen belül nagy területű vezető hurok alakul ki; villámáram-levezetők közelében; ahol buszkészülék közvetlenül más fémesen vezető hálózat (pl. fűtéscső) közelébe van telepítve, épületek külső homlokzatán, tetőn elhelyezett buszkészülékek esetén; épületbe be-, illetve onnan kilépő buszvezeték esetén. Az EIB-berendezésekben használatos túlfeszültség-levezetők a buszkapoccsal azonos méretekkel rendelkeznek. Utóbbiaktól kék színük és a piros fekete buszérpáron kívüli zöld - sárga védővezető különbözteti meg őket (18. ábra). A zöld sárga vezetőt a berendezés legközelebbi földelt pontjára (pl. a PE-vezetőre) kell kötni 20

21 18. ábra: EIB-túlfeszültség-levezető A túlfeszültség-levezető, összhangban a buszon alkalmazott szimmetrikus adatátviteli móddal (azonos jel mindkét éren), szimmetrikus védelmi eszköz, amely mindkét vezetőt védi oly módon, hogy mindkét érről levezeti a túlfeszültséget, miáltal kiküszöböli az erek között kialakuló nagy potenciálkülönbségeket. Ellentétben a buszkapoccsal, a túlfeszültség-levezetővel a buszkábel továbbhurkolása, elágazta tása nem lehetséges. A készülék azonban alkalmazható a buszkapocs helyett is a buszkészülékek csatlakoztatására. Ekkor a buszveze ték elágaztatása és továbbfűzése külső buszkapcsokkal történhet (19. ábra). 19. ábra: EIB túlfeszültség levezető csatlakoztatása falba süllyesztett buszcsatoló-hoz Az EIB túlfeszültség-levezető javasolt telepítési helyei: 230 V-os csatlakozású buszkészülékek mellett; vonal-/tartománycsatolók mindkét oldalán; fűtés- és vízvezetékcsövek, fémesen vezető felületek közelében telepített buszkészülékek esetében; 21

22 buszvezetékek végeinél; épületek külső falai közelében telepített buszkészülékek esetében Az elosztókban elegendő minden buszvonalat egy egy túlfeszültség-levezetővel ellátni. Ebben az esetben a 230/400 V-os hálózat fá zisvezetőire és nullavezetőjére is túlfeszültség-levezetőt kell kötni. Olyan lámpatestek esetében, amelyekbe a kapcsoló-/dimmer aktor be van építve, túlfeszültség-levezető alkalmazása csak akkor szükséges ha a buszvezeték és az erősáramú vezeték nagy felületű hurkot alkotnak. 8.4 Hurokképződés miatt fellépő túlfeszültségek megakadályozása A vezetőhurkok sok esetben okozói a villámcsapás következtében bekövetkező EMC (elektromágneses összeférhetőség) zavaroknak. Ezért a vezetőhurkok kialakulását meg kell akadályozni és erre már az EIB-rendszer tervezésénél külön gondot kell fordítani. Hurok legtöbb esetben két egymástól független hálózat révén jön létre, amelyek egy készülékhez csatlakoznak. Az indukált lökő-túlfe szültségek a csatlakozó készülékekben átütést okozhatnak. Minél nagyobb a vezető hurok felülete, annál nagyobb a várható túlfeszült ség értéke. A hurokkialakulás lehetőségét a teljes installációt figyelembe véve kell vizsgálni és a vizsgálatba az összes kiterjedt vezető képes részt be kell vonni. Ennek értelmében hurok képződhet például, amikor - az EIB-tápegységen kívül - egy másik buszrésztvevő is rendelkezik EIB-csatlakozás mellett 230 V-os csatlakozással is, vagy olyan helyen, ahol a buszrésztvevő vízcsővel, fűtéscsővel érintke zik (pl. motoros szelepállítóműnél), és ahol a hurok az EPH-sínen keresztül alakul ki (20. ábra). 22

23 230V AC EPH Vízcső SV Busz SV Busz TLN Busz - 230V AC - hurok TLN-en és SV-n keresztül TLN = buszrésztvevő TLN Busz - vízcső - hurok TLN-en, SV-n, EPH-n keresztül SV = tápegység EPH = potenciálkiegyenlítő sín 20. ábra: Hurok kialakulásának lehetőségei A hurkok kialakulását megakadályozandó, a tervezés folyamán a következő alapszabályokat kell betartani: A busz- és erősáramú vezetékeket szorosan egymás mellett kell vezetni. Ez érvényes a földelt részekre is, amennyiben ezekkel a buszkészülékek üzemszerűen érintkeznek (pl. fűtésszelep). A buszvezeték végei és a földelt részek, illetve más vezetékvégek között megfelelően nagy távolságnak kell lenie. A villámvédelmi berendezéstől (pl. a levezetőktől) megfelelő távolságot kell tartani. A feltekert kábelvég az itt tárgyalt értelmezés szerint - nem tekinthető huroknak. A túlfeszültség-levezetők előírás szerinti telepítésének körülményeit ki kell alakítani, azaz az EPH-hálózatba való bekötési pontot a megfelelő helyen biztosítani kell. 23

24 9. BUSZKÉSZÜLÉKEK ÉS SZERELÉSI ANYAGOK 9.1 Buszkészülékek A buszrésztvevők buszcsatolóból és alkalmazási modulból (végkészülékből) állnak (21. ábra). 21. ábra: Általános buszrésztvevő Installációs busz Résztvevő AST BA AM AST = Alk almazás i interfész BA = Buszcs atoló Alk almazás i modul AM (buszvégkészülék) A buszrésztvevők közötti információcsere a buszon keresztül a buszcsatoló (BA) segítségével történik. A buszcsatoló táviratot küld és vesz, biztosítja a tápfeszültséget a benne lévő elektronika számára és tárolja a fontos adatokat: a saját fizikai címet, egy vagy több cso portcímet, valamint az alkalmazási programot a beállított paraméterekkel. Ezeknek a feladatoknak a koordinálását mikroprocesszor vég zi, amely a buszcsatoló agyát képezi. A buszrésztvevő kiviteli formájától függően az alkalmazási modul (AM) a buszcsatolóba dugaszolható (falba süllyesztett készülékek és néhány kalapsínre sorolható készülék esetében), vagy a buszcsatoló és az alkalmazási modul közös készülékházba vannak integrálva (pl. készülékbe építhető és falra szerelhető készülékek esetében). Különálló kivitel esetén az alkalmazási modul a szabványosított alkalmazási interfészen (AST) keresztül csatlakoztatható a buszcsatoló ra. Adott készülék buszcsatolója, alkalmazási modulja és alkalmazási programja azonos gyártótól kell hogy származzon. A buszkészülékek különböző kiviteli formában kerülnek forgalomba: falba süllyeszthető buszkészülékek (22. ábra), 24

25 kalapsínre sorolható buszkészülékek (23. ábra), készülékbe építhető és falra szerelhető buszkészülékek (24. ábra). 22. ábra: Falba süllyeszthető buszkészülék 23. ábra: Kalapsínre sorolható buszkészülékek 24. ábra: készülékbe építhető buszkészülék 25

26 9.2 Szerelési anyagok Általános követelmények A buszoldali villamos biztonságot a szabványos, illetve EIBA által tanúsítvánnyal ellátott szerelési anyagok biztosítják. Ez érvényes a ki fogástalan kommunikációra is. Az EIBA-tanúsítvánnyal ellátott szerelési anyagok magukon viselik az védjegyet Buszvezetékek Az EIB buszvezetékeknek két lényeges alapfeltételnek kell megfelelniük: Kifogástalan kommunikáció az EIB-szabványnak (DIN EN és a DIN EN ) megfelelően. Ennek a feltételnek 0,8 mm vezetékátmérőjű, sodort érpárú, árnyékolt buszvezeték felel meg. Az erősáramú hálózattól való biztonságos elválasztás. A villamos szereléstechnikában alkalmazott erősáramú vezetékeket nem lehet buszvezetékként használni. Ennek oka a biztonság, a funkcionalitás és az összecserélés lehetősége. Amennyiben adott esetben halogénmentes vezetékre van szükség, alkalmazható a J-H(St)H2x20,8 típusú vezeték. Két épület EIB-hálózatának összekötésére használhatók az A-2Y(L)2Y és A-2YF(L)2Y típusú távközlési kábelek, vagy zárt, száraz fémcsőben az EIB-buszvezeték is. Az EIB-vezeték fehér sárga érpárja általában tartalékként szerepel. Amennyiben igény mutatkozik más célú felhasználásra, az alábbi irányelvek szerint kell eljárni: Csak érintésvédelmi törpefeszültség (SELV) alkalmazható. Maximális tartós terhelőáram 2,5 A szükség van túláramvédelemre (túlterhelés és zárlat ellen). A hangátvitel megengedett, de az érpár nem használható a nyilvános távközlési hálózat vezetékeként. A fehér sárga érpár felhasználási módja adott vonalon belül egységes kell hogy legyen. Az egységes felhasználási mód egyébként ajánlatos a teljes EIB-hálózaton, azzal, hogy a más célra felhasznált érpárt minden vezetékvégen egyértelműen meg kell jelölni. Amennyiben a második érpár további EIB-vonalként kerül felhasználásra, akkor a sárga ér a + -ér, a fehér pedig a - -ér Tápegység és fojtó Az EIB-hálózatot érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) tápegység táplálja, amelybe fojtó van integrálva. Ez a készülék DIN-kalapsínre sorolható kivitelben kapható. Ajánlatos az EIB-tápegység erősáramú hálózati csatlakozására külön áramkört kialakítani. Minden buszvonal (illetve buszvonal-szegmens) külön tápegységgel rendelkezik. Ha a tápegység meghibásodik, csak az adott vonal (vonalszegmens) kommunikációja szenved kárt, míg a berendezés többi része zavarmentesen tovább üzemel. A tápegységet, amely buszoldalról áramkorlátozással van ellátva és zárlatbiztos, a vonal terhelési súlypontjába kell telepíteni. 26

Belső villámvédelmi rendszer

Belső villámvédelmi rendszer Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés Belső villámvédelmi rendszer A belső villámvédelemnek kell megakadályoznia

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Túlfeszültséglevezetők A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Hova ajánlott 2., illetve 3. típusú túlfeszültség-védelmi eszközöket telepíteni az erősáramú elosztóhálózaton családi házak esetén? Válasz: Általános esetben 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszközöket

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

3-as típusú túlfeszültség levezető

3-as típusú túlfeszültség levezető Kiválasztási segédlet A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel? Villámáram-levezető

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1 Tartalom ényelektromos alkalmazási példa.2.1 ényelektromos alkalmazási példa A károk megelőzését a túlfeszültség-védelem jelenti A megújuló energia felhasználását szolgáló fényelektromos berendezések elhelyezésük

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

2014.09.30. Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája

2014.09.30. Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések. MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás kronológiája Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Villámvédelem #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések 2014. szeptember 30. Villámvédelem 1 MSZ

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 61643-11:2012 szabványnak megfelelően Let s connect.

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 61643-11:2012 szabványnak megfelelően Let s connect. Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 6643-:202 szabványnak megfelelően Let s connect. Elektronika IEC/EN 6643-:202 Fontos Önnek a védelem és a biztonság?

Részletesebben

S Z O L Á R E N E R G I A F O R R Á S O K SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME 11-01/11-1. A következõ kérdés a túlfeszültség- és másodlagos

S Z O L Á R E N E R G I A F O R R Á S O K SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME 11-01/11-1. A következõ kérdés a túlfeszültség- és másodlagos SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME A DS 60 PV típusú védõkészülék az elsõ villámáram levezetõképes túlfeszültségvédelem, mely a szolár rendszerek védelmére lett kifejlesztve. Ez a "B-C" (1, 2 típ.) kombivédelem

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető

BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek,

Részletesebben

Tervezői segédlet. Szenzor terminál

Tervezői segédlet. Szenzor terminál Tervezői segédlet Szenzor terminál Szenzor terminál (TTW-01, TSW-01) tervezői segédlet A segédlet célja, ismertesse a szenzor terminál(ok) BiiOS rendszerben való alkalmazásának funkcionális és műszaki

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel: +36 20 962 4463 Tárgy: A 1111. Budapest, Erdő u. 69. sz. alatti Élelmiszer üzlet épület villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Milyen végkészülék-védelem ajánlott családi házakba telepített gyengeáramú berendezéseknél? Válasz: Ha antenna található a tetőn, és az antenna elszigetelt villámvédelemmel van védve, amelyet a

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme Kérdés: Milyen túlfeszültség-védelmi intézkedések szükségesek egy normál (egy- vagy kétemeletes) családi ház esetén? Válasz: A modern háztartásokban egyre több villamos rendszert és elektronikus készüléket

Részletesebben

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

Nyugodt érzés a biztonságos otthon Nyugodt érzés a biztonságos otthon Ezt biztosítja az Ön villanyszerelője Válaszok az infrastruktúrának. Megfelelő elektromos installációval gondtalan az élet A legjobb minőség és megbízhatóság a Siemenstől

Részletesebben

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO Elosztó szekrények Mérő táblák Univerzális táblaburkolatok Tartozékok Műszaki adatok 118 122 122 123 240 Elosztó szekrények Az erő felügyeletet igényel 117 Elosztó szekrények Elosztó szekrények -S lakossági

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Lakiteleki Népfőiskola, 2016. szeptember 14-15. Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme www.prodet.hu Fodor Mihály ügyvezető TUJ-01-6689 prodet@prodet.hu

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

04.09.0. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 04 Villámvédelem #5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II. Túlfeszültség-védelem 04. szeptember

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Navigálás a változó előírások tengerében IV. Újabb ködfolt: FELV, villamos elválasztás

Navigálás a változó előírások tengerében IV. Újabb ködfolt: FELV, villamos elválasztás Pármondatos ismétlés. A SELV/PELV rendszer három összetevőből áll: a tápegységből, a vezetékrendszerből (a csatlakozókat is beleértve) és a készülékekből. Ha mindhárom összetevő maradéktalanul kielégíti

Részletesebben

Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök

Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök Ha nő a feszültség... Megújultak a V20/V50 sorozatjelű túlfeszültség-védelmi eszközök THINK CONNECTED. Megérkezett a túlfeszültség-védelmi eszközök új generációja Megújult külső. Megnövelt teljesítmény.

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ . VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Besenyszög, hrsz.:112.sz. alatti BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET létesítéséhez. Építtető: Kertbarát Kőr Besenyszög Egyesület 5071 Besenyszög, Dózsa György u.4.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Milyen túlfeszültség-védelmi eszközöket és hozzá tartozó előtét-biztosítókat szükséges kiválasztani az alábbi egyvonalas erősáramú energia-elosztási rajz alapján az egyes elosztószekrényekben?

Részletesebben

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat túlfeszültséglevezetők kiválasztási táblázat 3. és 4. LÉPÉS válassza ki a megfelelő túlfeszültséglevezetőt és a hozzá tartozó zárlatvédelmi készüléket 1. SZINT FŐELOSZTÓ VÉDELME 2. SZINT ALELOSZTÓ VÉDELME

Részletesebben

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 hu Szerelési és kezelési útmutató Egyéni vezérlő készülék UC42 / Egyéni vezérlő készülék kalapos sínhez UC45 Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Endre DIGI bázisállomás Site ID: BA01114 7627 Pécs, Vadász utca 11-15. Kelt: Budapest, 2016. július 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen: 5

Részletesebben

4C jelű sorozat - Csatoló relé modulok A

4C jelű sorozat - Csatoló relé modulok A 4 jelű - satoló relé modulok 8-10 - 16 A 4jelű satoló relé modulok, 1 vagy 2 váltóérintkezővel, zárható teszt nyomógombbal, mechanikus állapotjelzéssel, széles, dugaszolható csatlakozókkal, EM védőmodulokkal

Részletesebben

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A 55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A Miniatűr ipari relék dugaszolható vagy NYÁK csatlakozással AC vagy DC kivitelû tekercsek Védettségi mód: az 55.12, 55.13, 55.14 típusoknál bemártó tisztításra

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Becsei DIGI bázisállomás Site ID: CS01093 6723 Szeged, Kereszttöltés utca 12. Kelt: Budapest, 2016. április 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen:

Részletesebben

DT2001. Tápegység. Kezelési útmutató

DT2001. Tápegység. Kezelési útmutató Tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1. Felhatalmazott személy...

Részletesebben

2014.09.30. Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem. Napelemes rendszerek károsodása

2014.09.30. Villámvédelem. #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem. Napelemes rendszerek károsodása Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Villámvédelem #4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I. Külső villámvédelem 2014. szeptember 30. Villámvédelem

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

katalógus túlfeszültség védelmek

katalógus túlfeszültség védelmek katalógus túlfeszültség védelmek A SALTEK korlátolt felelősségű társaság, cseh cég, amely túlfeszültség-védelmi berendezések fejlesztésére és gyártására specializálódott. A cégünk a kisfeszültségű hálózatokban

Részletesebben

DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató

DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató Ellenállás / potenciométer távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Lapszabászat DIGI bázisállomás Site ID: VE11807 8100 Várpalota, Fehérvári út 37. Kelt: Budapest, 2016. július 30. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal,

Részletesebben

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. 48- - Csatoló relé modulok 8-10 - 16 48- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező, 15,8 mm széles, EMC védőmodullal és téves bekötés elleni diódával DC tekercsfeszu ltségnél 48.31 48.52/72 C vagy DC érzékeny

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő 6315-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2.

BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2. Budapest-Ferencváros, Villamos mozdonyszín Kiviteli terv 4. KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS árazatlan BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2. Nyílászáró csere Elektromos működtetés,

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

Topológia USB és FireWire

Topológia USB és FireWire Topológia és 308 PHOENIX CONTACT Adatvonali csatlakozók PLUSCON data Topológia és komponensek Sz. Termékmegnevezés Cikksz. Oldal és esetében csillagtopológiát alkalmazunk. A központi készüléktől, pl. egy

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

REB 900 KÜLTÉRI SZEKRÉNY

REB 900 KÜLTÉRI SZEKRÉNY REB 900 KÜLTÉRI SZEKRÉNY - Megoldások szélessávú Internet, vezetékes telefon, IPTV és kábeltévé szolgáltatóknak. 2016. október /1/7/ A REB szekrénycsaládot Energia Bázis Kft. a távközlési szolgáltatók

Részletesebben

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2. 2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es

Részletesebben

Mezős elosztó univers

Mezős elosztó univers Mezős elosztó univers Ahogy Ön szeretné: alon kívül - vagy falba süllyesztve A lényeg a belső kiépítés: az univers mezős elosztó 336 modulhelyig áll rendelkezésre, így a nyújtva intelligens megoldást az

Részletesebben

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08 RUPERT MÉRNÖKI IRODA MODEM V.23 v3.1 RS232 Termék ismertető 2006.10.08 Műszaki paraméterek: A MODEM V.23 v3.1 típusú készülék moduláris kiépítésű, speciálisan PLC készülékek adatátviteli kommunikációjának

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Levezetőrendszerek

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Levezetőrendszerek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Levezetőrendszerek Külső villámvédelem Levezetőrendszerek MSZ EN 62305-3:2012 5.3.1 Általános (1) A villámvédelmi

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

Beltéri villamos elosztószekrény ECC612...633 2. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (rendeléshez)

Beltéri villamos elosztószekrény ECC612...633 2. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (rendeléshez) Beltéri villamos elosztószekrény ECC612...633 2 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS (rendeléshez) 1. Szekrény rendeltetés Különféle elosztó- és kapcsolórendszeri funkcionális készülékek közös egységben történő elhelyezését

Részletesebben

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. 49- - Csatoló relé modulok 8-10 - 16 A 49- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező, 15,5 mm széles, EMC védőmodullal 49.31-50x0 49.52/72-50x0 AC, DC vagy DC érzékeny kivitelű tekercsek iztonsági leválasztás

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWT 2 1. Általános leírás A TWT (Twisted Pair Transmitter) koaxiális kábelen érkező videojelet fogad, átalakítja differenciális

Részletesebben

TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM

TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM W SHRACK KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁBRA LEVEZETŐKHÖZ Ha a fogyasztói létesítményeket, berendezéseket szeretnénk megvédeni, legfontosabb dolog a megfelelõ levezetõ kiválasztása. A jelen SCHRACK levezetõ kiválasztási

Részletesebben