A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. a y. a g. E h á. M d s a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. a y. a g. E h á. M d s a"

Átírás

1 t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ év 1. szám r a y a g M d lá s a Katolikus E g y h á zk ö é g K en ö Sz FOGADÓ- VAGY ISTÁLLÓTULAJDONOS? ln Egy rabbi egyszer megkérdezte tanítványait: Hol lakik Isten? A tanonc gyerekek összedugták fejüket, hogy megfelelõ választ adjanak mesterüknek. Az igazi válasz mégsem született meg. Erre a rabbi úgy fogalmazott: Isten ott lakik, ahol befogadják. Karácsony ünnepén Szent János evangéliumának bevezetõjében azt hallottuk, hogy az Ige övéihez jött, de övéi nem fogadták be. Bölcselkedhetnénk arról, hogy miért nem fogadják be az emberek Istent, vagy arról, hogy miért fogadják be? Gyakorlati életünkre nézve azonban célszerûbbnek tartom, ha átgondoljuk, mi is történt Betlehemben. Krisztus gyermekkorának evangéliumai egyöntetûen kijelentik, hogy Mária, József és a születendõ gyermek számára nem volt hely a betlehemi fogadókban. Nem tudjuk, hogy hány szállója volt hajdanán Betlehemnek. Tény, hogy az Istengyermek egy istállóban jött világra. Egy fogadó, vagy szálloda és egy istálló között viszont nagy a különbség. Lehetnek egymáshoz közel is, mégis egész világok választják el õket egymástól, és a földrajzi távolság semmiben sem befolyásolja ezen világok terjedelmét. Tulajdonképpen szállodának mondható minden hely, helyzet és egyén, ahova/akihez Isten be akar térni, azonban nem fogadják be. Bizony gyakran bukkanunk ilyen helyekre manapság is: ott van például az öreg Európa az Unió alapokmányában nem volt hely Isten számára. De ott vannak a parlamentek, az egyetemek, az üzletek, a hotelok és a kocsmák, az otthonok és lehet, hogy néha a mi szívünk is, ahol nincs hely az Õ számára. Egyre inkább az a meggyõzõdésem, hogy Isten az idõnk és az idõk végén aszerint fog bennünket megítélni, hogy a szállodát át tudtuk-e alakítani istállóvá. De nem a luxusszállóknak kell nekirohannunk, hogy szétromboljuk õket, hanem a magunk szállodáján kell alakítanunk, míg élünk. Az istálló azt a helyet, azt a szívet jelképezi, ahol befogadják Istent. A mindennapi életben lehetünk tehát szálloda- vagy istállótulajdonosok is. A legnagyobb gond abban rejlik, hogy sokszor egyszerre akarjuk mind a kettõt. Karácsony döntés elé állít bennünket. Nem lehetünk hétköznap szállodatulajdonosok, vasárnap pedig istállótulajdonosok. Hétköznapi életünkbõl bizony sokszor kiszorul az Isten: fontosabb az üzletelés, terveink megvalósítása, egyéni érdekeink, szórakozásunk, pihenésünk, a jólét biztosítása. Vasárnap pedig, amikor egy leheletnyivel több idõnk marad Istenre, egy kicsit õt is beengedjük az 1

2 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június életünkbe. De sokszor valóban csak egy kicsit, mert szívünk istállójának ajtaját zárva tartjuk. A fáradságos hét után már nincs erõnk (vagy néha kedvünk) igazán kitárulkozni. Az elmúlt évben a Lelkészség is sok programot ajánlott a magyar hívek számára. Volt, amire érdeklõdéssel válaszoltak, de bizony sok jó ajánlat kihasználatlan maradt: talán az istálló is szállodává változott? Betlehemi szállodatulajdonosokká válunk, akiknél nincs hely a születendõ élet számára, akik nem veszik észre, hogy ajtajukon éppen Isten kopogtatott be. Lehet, hogy már csak a cégért kellene kidolgoztatni, nevünket ráírva felcsavarozni saját betlehemi szállodánk ajtaja fölé. Vagy mégsem? Kívánom minden kedves közösségi Tagunknak, hogy az elkövetkezõ évben se a külsõdleges felirattal bíbelõdjenek. Egyszerûbb kinyitni az ajtót, nem kell hozzá sem szerszám, sem reklámszakember, sem kirívó felirat. Isten cégtábla nélkül is megtalálja szívünk szereteben megnyílt, befogadó ajtaját. Ezt kívánja Önöknek szeretettel: VISSZATEKINTÉS Idén Düsseldorfban látogatott meg minket a Mikulás. Íme, egy pár örömteli pillanat képekben. 2

3 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD Két unokámmal toppantunk be december 16-án az Apostolok templomának közösségi termébe. Nagy zsibongás fogadott, harminc kisebb-nagyobb gyerek izgalommal teli hangja-szeme, meg vagy ugyanannyi hozzátartozó felnõtt töltötte meg a szûkösnek bizonyult nagy termet. Kedves ünnepségre készítették fel a gyerekeket a magyar ovi (Bartha Mónika és Bartha Péter), a zeneovi (Mustos Edit) és a hétvégi magyar iskola (Pál Fatime) vezetõi. A házban készült díszletek elé és az adventi koszorú köré vonultak be a legkisebbek (Ég a gyertya ég) kérve az angyalokat, hogy zörgessetek máma este minden piciny ablakba. Habár a hónak se híre se hamva nem volt, az ovisok megpróbálták megidézni a havas Decembert meg a Hóembert is. Az iskolások és a zeneovisok Angyal járta erdõkbe csalogattak, majd égi szánkón utazhattunk földi messzi útra. A zeneiskolások is kitettek magukért hallottunk zongora szólókat (Wedewart Julia, Zairpour Sarah, Ouchikh Ádám), furulyaszót (Contzen Amélia), gitár húrjai pengtek (Bartha Péter), sõt négy kéz is ügyeskedett egyszerre a zongorán. Sok-sok vers idézte a karácsonyi hangulatot: Juhász Gyulától (Sós Dorina), Mentovics Évától (Sarah Zairpour), Devecsery Lászlótól (Füleki Emilie), Sík Sándortól (Vlahovics Krisztina) meg az elmaradhatatlan József Attilától a Három királyról szavaltak a második osztályosok. A mûsor végén pedig mandolin kísérettel (Dara László) énekeltük az ismert énekeket, érezve a karácsonyi összetartozást. Hazafelé az a gondolat fogalalkoztatott, vajon a kicsik fejében, még idõsebb korukban is maradnak-e (legalább) nyomok a magyar versekbõl, énekekbõl, karácsonyi hagyományokból? Reménykedjünk, hiszen ez rajtunk, felnõtteken is múlik /Szathmáry Csaba, Köln/ 3

4 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június KÖLNBEN JÁRT A CODEX AUREUS MÁSOLATA Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztalunk mindig hoz meglepetéseket. Ezúttal József atyának és Thomas Bertram úrnak köszönhetjük, hogy úgy vallási, mint történelmi ismereteinket két érdekes téma megismerésével gazdagíthattuk. József atya bemutatta a Codex Aureus (Arany kódex) történetét, rámutatott különleges jelentõségére. A kódex Nagy Károly udvarában készült a 800-as években. Bórjúbõrre arany tintával írták, ill. festették. Magába foglalja latin nyelven a négy evangéliumot. Ugyancsak megismerhettük a kódex kalandos útját az évszázadok folyamán. Hosszabb ideig Lorschban, egy dél-hesseni fõkegyúri bencés apátságban õrízték, ezért német nyelvterületen lorschi evangéliumos könyvként ismert. A XVI. századig a heidelbergi egyetemi könyvtár (Bibliotheca Palatina) része volt, majd egy pápai követ ismeretlen okok miatt a kódexet szétválaszttatta, és az elsõ két rész Máté és Márk evangéliuma Bécsbe, Christoph Antonius Migazzi bécsi érsek tulajdonába került, Lukács és János evangéliuma pedig a vatikáni Apostoli Könyvtárba jutott. A nagy mûveltségû, tudományt és mûvészetet kedvelõ Batthyányi Ignác a Batthyaneum megalapítója Gyulafehérvár akkori püspöke 1781-ben több õsnyomtatvánnyal együtt megvásárolta a kódex elsõ részét a bécsi érsektõl. A kódex ebben a formájában ma is a Batthyaneumban található. A nagyértékû, elefántcsontból faragott fedõlap jelenleg a londoni Victoria and Albert magánmúzeum tulajdona, a hátsó borító, ugyancsak hasonló kivitelezésben pedig a vatikáni Sacro Museoban látható. Bertram úrnak köszönhetjük, hogy elhozta Arnsbergbõl a kódex 261. sorszámú, 2000-ben, 333 példányban kiadott faksimile kiadását, hogy mi is megcsodálhassuk. A kódex minden oldalát más és más díszítõ motívum szegélyezi és különleges illusztrációk díszítik. Köszönjük, hogy kezünkbe vehettük s megismerhettük a középkor leghíresebb írásos, liturgikus célra készített evangéliumos könyvének másolatát. 4

5 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN FRANZ STOCK Franz Stcok: Pieta (1946) Az elõadás második részében Bertram úr bemutatta Franz Stock német atya életét, akirõl Roncalli bíboros, a késõbbi XXIII. János pápa mondta: Abbé Franz Stock ez nemcsak egy név, hanem egyben program is. De ki is Franz Stock, akinek boldoggáavatásán fáradozik úgy a német, mint a francia nép? 1904-ben született egy Arnsberg melletti kis faluban. A szokásos iskolai évek után 1932-ben Paderbornban szentelték pappá, ahol újmisés szentképén a következõ áll: Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az õszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívbõl. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, az Isten élõ és örök szava által. (1Pét 1,22-23) Rövid életét ezen gondolatok, cselekedetek nevében élte és a mindennapokban is gyakorolta ben a párizsi német katolikus közösség plébánosa, amit a háború alatt is kisebb megszakítással ellátott. A német megszállás alatt ugyancsak az õ feladata volt a francia ellenállásban résztvevõ francia rabok, foglyok lelki támogatása, a halálra ítéltek felkészítése, elkísérése a bitófáig. Naplója, rövid feljegyzései a rabokról és elítéltekrõl megrázó dokumentumai ezen idõnek. Ahogy tudott, segített az elítélteknek, az Ave Maria és Miatyánk mondatai közé elrejtve hozta-vitte a híreket a családtagok között és figyelmeztetett a veszélyekre. A franciák a pokol lelkészének vagy a pokol angyalának nevezik. A háború után, mint német hadifogoly a párizs melletti Chatres-ba kerül. Gyengülõ egészsége ellenére újabb feladatot vállal, a szögesdrót-szeminárium létrehozását, ahol között közel 1000 fiatalt készített fel késõbbi feladataikra az új Európában. 44 éves korában, 1948-ban hunyt el egy párizsi kórházban. A gyászszertartást Roncalli bíboros vezette titokban hiszen hadifogolyként halt meg, aki személyesen is ismerte, többször is meglátogatta a szögesdrót szemináriumát. Már 1949-ben emlékünnepséget rendeztek tiszteletére az invalidusok templomában. Ezen a helyen még németet ilyen tiszteletben nem részesítettek ban a német-francia barátsági szerzõdésnek köszönhetõen földi maradványait Chatres-ban helyezték el, Keresztelõ Szt. János templomában óta a párizsi Mémorial de la France combattante, a franciák németekkel szembeni ellenállásának emlékmûve elõtti tér róla van elnevezve: Place de l Abbé Franz Stock. Valószínû kevés olyan más francia és német személyiség létezik, aki inteligenciájával, mély emberségével és bátorságával annyira átfogóan szolgált volna egy olyan ügyet, amely hajdanán reménytelennek, nevezetesen a német-francia egyetértést és tartós kibékülést. Franz Stock több volt, mint kezdeményezõ: iránymutató szimbólummá vált, és az ilyen szimbólumok halhatatlanok. /Reinhold Gizella, Leverkusen/ 5

6 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYEK ELHUNYTAK: javára összesen 7571,00 gyûlt össze. Eb augusztus 30-án, életének 93. évé- bõl 5595,00 került továbbításra karitaben elhunyt Gazdag Ferenc kölni közös- tív projektekre, rászorulóknak és a lelki ségi tagunk. Temetése szeptember 9-én napokat vezetõ atyák számára. Perselyvolt a deutzi temetõben. pénzbõl 915,00 gyûlt össze, amelybõl Október 16-án, életének 69. évében elsekség 485,85 kötelezõen továbbítandó az érhunyt Ugri András wuppertali közösségi különbözõ karitatív cáljaira. Ezú- tagunk. Temetése Wuppertalban volt. ton is köszönjük a hívek nagylelkû ado- mányait! KERESZTELÕK: Szeptember 28-án Kölnben kereszteltük KARITATÍV PROJEKTJEINK: Stegelmann Erik Zoltánt, Mogyorósy Ebben az évben a következõ célokra Eszter Réka és Stegelmann Timo Scott továbbítottunk adományokat: kisfiát. Október 26-án Kölnben keresz- 1. Gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Liceum teltük Ouchikh Antóniát, Rados (csángó diákok kollégiumi ellátása) Erzsébet és Ouchikh Hassan kislányát. És szintén Kölnben került sor Ujvári Lilla 2. Temesvár Gyárváros Plébánia Anna és Marcell Ákos, Ujvári Ferenc és (Szegények konyhája) Gesztesi Tünde gyermekeinek keresztelõjére. Szeretettel gratulálunk és kívánjuk 3. Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet Isten áldását kedves családjaik életére! 4. Türi Magyar Ház (Lóri atya gyerekprogramjai) EGYÉB LELKÉSZSÉGI HÍREK: Lelkészségünk anyagi vonatkozású infor- 5. Szamosújvári Plébánia mációi: A hívek adományaiból 2014-ben 6. Böjte Csaba Isteni Irgalmasság ottho- Lelkészségünk és karitatív programjaink nában nevelkedõ gyerekek (kisbusz) Nem az a feladatunk a földön, hogy múzeumõrök legyünk, hanem hogy kertet gondozzunk. Kertet: melyben árad az élet, és amely oly szép jövõre van hivatva! /Szent XXIII. János pápa/ 6

7 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, HITELESÍTÉS Alfter (Bonn környéke) Vajda István Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 02222/ Düsseldorf Annemarie Schwarz Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés, magyar nyelvoktatás Tel.: 0211/ Köln Dr. Heider-Lippkai Judit Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 0221/ Moers (Ruhr-vidék) Ficsor László Fordítás, hitelesítés a világ szinte minden nyelvén. Tel.:02841/ Overath (Rhein.-Berg. Kreis) Dr. Schmitz-Filvig Ilona Német-magyar / magyar-német tolmácsolás, fordítás és hitelesítés Tel.: 02206/ GYERMEKFELÜGYELET PLUSZ Vlahovic Krisztina (angol nyelvtanár, több, mint 10 év tapasztalattal oktatás iskolában, otthon, nyelvi táborokban, szülinapi játékos foglalkozások) gyermekfelügyeletet vállal magyar nyelvû foglalkozásokkal, játékokkal. MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE, BERLIN, KONZULI OSZTÁLY Berlin, Unter den Linden 76. (bejárat a Wilhelmstrasse 61. sz. kapun) Tel.: 030/ Magyar áruk: Erõs Pista, Piros Arany, kalocsai paprika, magyar borok és pezsgõk, Unicum, Hubertus, pálinkák, AVE ásványvíz, energiaitalok, Vitalade sportitalok stb. webshopja Üzlet: Neuer Wall 4 (Wallzentrum), Moers Tel.: 02841/ Nyitva: hétköznap óráig 7

8 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június ÁLLANDÓ PROGRAMOK Hétfõ 16:30-18:00h Zenés irodalmi kávéház IKS/Köln Havonta egyszer szellemi kikapcsolódásra, kávézásra és kötetlen beszélgetésre hívjuk a zenét és irodalmat kedvelõ érdeklõdõket. Annak is örülünk, ha a résztvevõk magukkal hozzák kedvenc verseiket, zenéiket vagy megosztják velünk olvasmányaikat. A kávéhoz süteményeket örömmel fogadunk. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Kedd 16:30-18:00h Legyél krea(k)tív IKS/Köln Kreatív magyar nyelvtanulás gyerekeknek. A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek elsajátítsák (vagy tökéletesítsék) a magyar nyelvet játékos feladatok és kreatív foglalkozások által. Nagy hangsúlyt fektetünk az írásra és olvasásra! A foglalkozásokat Páll Fatime vezeti. Jelentkezni a honlapon vagy Páll Fatiménél a címen lehet. Szerda 15:30-17:00h Zenés irodalmi kávéház St. Anna/Düss. Düsseldorfban a St. Anna templom közösségi termében a hétfõi kölni programhoz hasonlóan zenés irodalmi kávéházba hívjuk az érdeklõdõket. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Csütörtök 19:00-20:30h Teológiai kurzus felnõtteknek IKS/Köln Havonta egyszer keresztény hitünk forrásaival ismerkedünk, elmélyülünk a liturgia világában. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Várjuk az érdeklõdõk jelentkezésést. Péntek 17:30-18:00h Zeneovi + Kreatív IKS/Köln 18:00-18:30h Zenei kiselõképzõ + Kreatív IKS/Köln A zeneoviban magyar gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok által tanulják meg a gyerekek a tiszta, szép éneklést, fejlõdik a ritmusérzékük, elsajátítják a szolmizáció, valamint a zenei írás és olvasás alapjait. A foglalkozásokra 5-6 éves gyerekeket várunk. A foglalkozás ára 20 /félév/gyerek. A zeneovi mellett párhuzamosan haladó kézmûves foglalkozáson a gyerekek különbözõ kreatív dolgokat próbálhatnak ki. (Például: festés, szalvéta technika, hajtogatás, varrás stb.) A foglalkozás ára 15 /félév/gyerek. A kézmûves foglalkozást Páll Fatime vezeti. A foglalkozásokra Mustos Editnél lehet jelentkezni az címen. 8

9 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN Péntek 18:45-20:30h Magyar nyelv felnõtteknek IKS/Köln Kreatív magyar nyelvtanulási lehetõséget biztosítunk felnõttek számára. A foglalkozás ára 7,50 /fõ/alkalom. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein vagy Páll Fatiménél, a címen lehet. Szombat 09:30-13:00 Magyar iskola IKS/Köln Kétheti rendszerességgel magyar iskolába hívjuk az általános iskolás gyerekeket. Magyar nyelv és irodalom, magyar népmesék, népdalok és mondák, hittan, matematika és környezetismeret alkotják a tananyagot. Az oktatás 4 tanítási órát foglal magába. Félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, melynek díja 100. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein vagy Mustos Editnél lehet: Vasárnap 10:30-12:00 Gyerekkatekézis St. Anna/Düss. Minden hónap 3. vasárnapján a szentmise elõtt és a misébe bekapcsolódva gyerekkatekézist tartunk. Várjuk az érdeklõdõk jelentkezésést. GONDOLATOK ISTENRÕL Isten nem fogja megkérdezni, milyen autón jártatok, csak azt, hogy felvettetek-e olyanokat, akiknek nem volt kocsijuk. Isten nem fogja tudakolni, hány négyzetméteres villában laktatok, csak azt, hány ember elõtt állt nyitva az otthonotok. Istent nem fogja érdekelni, hány terítõtök volt a szekrényetekben, csak az, hány embernek segítettetek, hogy terített asztala legyen. Isten kérdése nem az lesz, milyen magas fizetést értetek el, hanem hogy feladtátok-e személyiségeteket, hogy elnyerjétek azt. Istennek közömbös, milyen beosztásig emelkedtetek, ám érdekli, hogy képességeitek legjavát mozgósítottátok-e feladataitok végzése során. Isten nem kérdi majd, hogy hány barátot szereztetek, csak azt: hányan neveznek meg titeket barátjukként. És azt sem kérdi majd, milyen környéken laktatok, csak azt, vajon segítségére voltatok-e a körülöttetek lakóknak. Isten elõtt mindegy, mi volt a bõrötök színe, ám cseppet sem mindegy, milyen volt a jellemetek! Isten nem tudakolja majd, miért kerestétek oly hosszasan a megváltást, csupán mennyei helyekre vezet és semmiképpen sem a pokol kapujához! És aligha érdekli, hány példányban sokszorosítottátok a fentieket, csak az, hogy ugyan miért röstelltétek a barátaitok kezébe adni... 9

10 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június JANUÁR SZENTMISÉK Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK Szentségimádás Közösség szentségimádási óráját 16:30 órától tartjuk a St. Aposteln bazilikában :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban Az út nem az enyém, ó, Uram, Bármilyen sötét is legyen! Vezess hatalmas kezeddel Válaszd ki Te az ösvényt nekem! Hogy sima vagy göröngyös az, A legkiválóbb út nekem; Kanyarogva vagy anélkül Tehozzád vezet, Jóistenem. Sorsot kívánni nem merek én; Az óhajtók közt nem lelél; Vágyam, hogy Te válassz nekem, Mind csak így lehet a helyén. Ne én, ne én válasszak, Uram, A dolgok bár kicsik, nagyok; Vezérem, Erõm, Tudásom Te légy, mindenben Rád hallgatok! 10

11 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK FEBRUÁR Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise :45h Hamvazószerda Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Dr. Szathmáry Csaba Isten a történelemben címmel Schütz Antal könyvérõl tart kétrészes elõadást a Lelkészségen. A második részre márciusban kerül sor. MUNKA ÉS JÁTÉK A gyerekek játszanak, de eközben túllátnak a játékon, és a felnõttek világát mintázzák. A felnõttek viszont nem játszanak, hanem dolgoznak, mert szorítja õket a megélhetés. Munkájuk azért nem játék, mert nem látnak rajta túl. Pedig ha arra gondolunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor szabad játszanunk. Miért ne tekinthetnénk mindennapi életünket úgy, mint nagy játékot? Ha Isten komolyan vesz bennünket, és nem játékszerként használ, akkor nekünk is csak õt kell komolyan venni, napi munkánkra pedig tekinthetünk úgy, mint nagy játékra. És emberi kapcsolatainkra is. És csak ez ad kiutat a reménytelen helyzetbõl. Akkor reménytelen egy helyzet, ha nem látunk rajta túl. Elfoglalja istenlátásunkat. Sokkal közelebb van, mint Isten, nem is akkora, de éppen elveszi a panorámát elõlünk. Csak egyet ne felejtsünk el. Játszani kötelezõ. És vannak játékszabályok is. Nem egészséges az a gyerek, aki kivonja magát minden játékból. Ezen a társasjátékokat értem, és nem a számítógépes játékokat. Az nem épít, hanem visszafejleszt. Istent kell komolyan venni, embertársainkat meg Isten kedvéért. És ne engedjük, hogy valaki komolyan mondjon komolytalanságokat, mert az ilyen ember biztos, hogy játékszerként használja a többi embert. /Sánta János/ 11

12 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június MÁRCIUS SZENTMISÉK Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h ELMARAD! Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h HELYSZÍNVÁLTOZÁS! :00h Szentmise (Plébániai terem) :00h Szentmise Köln/IKS :30h Ökumenikus istentisztelet :45h Lelkinap Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :30h Ökumenikus Világimanap A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus istentiszteletét 17:30 órakor tartjuk a Katolikus Lelkészség II. emeleti termében. Igét hirdet Gulyás Márta tiszteletes asszony. A világimanap idei mottója: Megértitek a szeretetem? :00h Kölni magyar szentmise A magyar szentmisét rendhagyó módon a Mariä Himmelfahrt templomban (Marzellenstr. 26, Köln) tartjuk :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :00h Nemzeti ünnep Düsseldorfban A szentmise után megemlékezünk a es szabadságharc áldozatairól, és Lukács József plébános rövid elõadást tart A 48-as forradalom és a katolius klérus címmel Nagyböjti lelkinapok A húsvét ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük. Szombaton a St. Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4, Köln) 11:00 órakor folytatódik a program. Az elmélkedéseket P. Szomszéd Tamás SJ tartja. Jelentkezni március 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Dr. Szathmáry Csaba Isten a történelemben címmel Schütz Antal könyvérõl tartja a februári elõadás második részét. 12

13 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK ÁPRILIS Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Húsvétvasárnap Düsseldorf :00h Húsvétvasárnap :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Nagypénteki liturgia :00h Húsvéthétfõ :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Nagycsütörtöki szentmise Wuppertal :30h Feltámadási liturgia PROGRAMOK :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :00-22:00h Testvérközösségek látogatása Új hagyományt szeretnénk teremteni azáltal, hogy a nyugat-európai magyar katolikus közösségekkel szorosabb kapcsolatot létesítünk: meglátogatjuk õket, közös szentmisén veszünk részt, megismerkedünk egymással. Az elsõ állomás Luxembourg. Jelentkezni március 29-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Reinhold Gizella Szent Gellért útján címmel tart elõadást a Lelkészségen. TÚRMEZEI ERZSÉBET: HÚSVÉT UTÁN HÚSVÉT ELÕTT... nehéz, szomorú léptek. Húsvét elõtt... zokogó, bús miértek. Húsvét elõtt... ajtók, kemények, zártak. Húsvét elõtt... arcok, fakóra váltak. Húsvét elõtt... szívek, üres-szegények. Húsvét elõtt... kihamvadott remények. Húsvét elõtt... egy nagy Minden hiába! Bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett! Feltámadott a Mester! HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, könnyekkel! Húsvét után... futni a hírrel frissen! Húsvét után... már nem kérdezni mit sem! Húsvét után... új cél és új sietség! Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! Húsvét után... erõ, diadal, élet! Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, Akik még mindig húsvét elõtt élnek. 13

14 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június MÁJUS SZENTMISÉK Aachen :30h Pünkösd Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Pünkösd Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :00-22:00h Egyházközségi kirándulás A megszentelt élet éve kapcsán a szomszéd tartományban lévõ eberbachi ciszter kolostorba látogatunk, amely a XII. században épült. Ezután pedig megtekintjük Chagall gyönyörû üvegablakait a mainzi St. Stephan templomban. Részvételi díj 15 /fõ. Jelentkezni április 15-ig a Lelkészség elérhetõségein lehet a részvételi díj befizetésével :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban A Te kezedben van szívünk, Uram, Gyújtsd fel a lomhákat, Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Világítsd meg a vakokat, Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, Bátorítsd meg a habozókat, Tanítsd meg a tudatlanokat, Gyarapítsd bennünk a hitet. Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, S újra és újra kérlek, Add, hogy szereteted gyarapodjék, Hogy ez az isteni láng Eméssze föl viszálykodásainkat! /II. Rákóczi Ferenc imája/ 14

15 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK JÚNIUS Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :00h Úrnapi körmenet Úrnapján egyházközségünk híveivel részt veszünk a kölni érsekség által szervezett szabadtéri szentmisén és körmeneten. Gyülekezés a dóm melletti Roncalliplatzon 9:45-ig a magyar zászló alatt. Kérem, aki teheti, jöjjön népviseletben. A körmenet után minden résztvevõt szeretettel várunk egy szerény ebédre a St. Aposteln plébániai termébe (Apostelnkloster 4, Köln) :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :00h Nyílt nap A magyar ovi, hétvégi magyar iskola és a zeneovi nyílt napot és beiratkozást tart a St. Aposteln plébániai termében (Apostelnkloster 4, Köln) EGY KIS HUMOR A falusi doktor találkozik az utcán az egyik betegével: János bátyám, mit visz az üvegben? Hát, az igazat megvallva doktor úr kérem, egy csepp papramorgót... Nem abban egyeztünk meg, hogy többet nem iszik? Többet nem, de gondoltam: ennyit lehet. Ennyit? Hát ez rengeteg! Nem mind az enyém, a fele a komámé. Akkor most gyorsan öntse ki a maga részét! Nem lehet doktor úr, mert a komámé van felül! 15 JÚNIUS

16 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június MISÉZÕHELYEK Aachen Jakobstr. 19 Nõvérek kápolnája/schwesternkapelle vom armen Kinde Jesus Bergisch-Gladbach Dr. Robert-Koch-Straße 18 St. Marien Krankenhaus Kapelle/kápolna Bonn Adenauer Alle 19 Albertinum földszinti kápolna Duisburg Karmelplatz 1-3 Karmelita templom/karmelkirche am Innenhafen Düsseldorf Kanalstr. 2 Szent Anna templom/st. Anna Kirche Essen Michaelstraße 54 Szent Mihály templom/st. Michael Kirche Köln Neumarkt 30 St. Aposteln bazilika Köln Am Rinkenpfuhl 10 Nemzetközi Katolikus Lelkipásztori Központ (IKS) Wuppertal-Elberfeld Friedrich-Ebert-Straße 22 St. Laurentius templom Kereszt kápolnája / Kreuzkapelle Minden szentmise után közös beszélgetésre és kávézásra hívom Önöket, és egyben kérem segítségüket a termek rendezésben és a sütemények biztosításában. Gyónási lehetõség minden szentmise elõtt és után, megegyezés esetén bármikor. IMPRESSZUM KATHOLISCHE UNGARISCHE SEELSORGE IM ERZBISTUM KÖLN Am Rinkenpfuhl Köln Tel.: 0221/ Fax: 0221/ Franziskanerstr. 69/A Essen IBAN: DE BIC: GENODED1PAX 16 Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános Megjelent 1400 példányban Lelkészségünk hivatalos órái: Kedd és csütörtök: 10:00-18:00

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007)

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007) 8. évfolyam 1. szám NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ Barátkozom a temetővel mint madár a levegővel onnan is idejutunk levegőből egy levéllel zuhanunk szerelempilóta sejthetetlen kezdet óta csak szállunk ringva

Részletesebben

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25.

MUSTÁRMAG MINDENKINEK VAN HELYE. Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2015/1. SZÁM JANUÁR 25. MINDENKINEK VAN HELYE A 2015. évi Krisztus-hívők egységéért végzett imádságok mottója,

Részletesebben

Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség 2015. március 26. ÉRTESÍTŐ B-év 32. évfolyam 6. szám Húsvéti szám Zarándoklatunk résztvevői az ópusztaszeri Árpád-emlékműnél 70 éves a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old.

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. 2011. Sarlós Boldogasszony 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. KERESZT EVEI K Keresztények -e neveink? - 9. old. FEKETE MADO A A Czestochowai kegyhely bemutatása - 10. old. A HÓ AP SZE TJE

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja 2013. április A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja IX. évfolyam 4. szám BALLAG MÁR A VÉN DIÁK A SZIGNUM végzős gimnazista tanulóinak ballagási ünnepségére 2013. május

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben