A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. a y. a g. E h á. M d s a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. a y. a g. E h á. M d s a"

Átírás

1 t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ év 1. szám r a y a g M d lá s a Katolikus E g y h á zk ö é g K en ö Sz FOGADÓ- VAGY ISTÁLLÓTULAJDONOS? ln Egy rabbi egyszer megkérdezte tanítványait: Hol lakik Isten? A tanonc gyerekek összedugták fejüket, hogy megfelelõ választ adjanak mesterüknek. Az igazi válasz mégsem született meg. Erre a rabbi úgy fogalmazott: Isten ott lakik, ahol befogadják. Karácsony ünnepén Szent János evangéliumának bevezetõjében azt hallottuk, hogy az Ige övéihez jött, de övéi nem fogadták be. Bölcselkedhetnénk arról, hogy miért nem fogadják be az emberek Istent, vagy arról, hogy miért fogadják be? Gyakorlati életünkre nézve azonban célszerûbbnek tartom, ha átgondoljuk, mi is történt Betlehemben. Krisztus gyermekkorának evangéliumai egyöntetûen kijelentik, hogy Mária, József és a születendõ gyermek számára nem volt hely a betlehemi fogadókban. Nem tudjuk, hogy hány szállója volt hajdanán Betlehemnek. Tény, hogy az Istengyermek egy istállóban jött világra. Egy fogadó, vagy szálloda és egy istálló között viszont nagy a különbség. Lehetnek egymáshoz közel is, mégis egész világok választják el õket egymástól, és a földrajzi távolság semmiben sem befolyásolja ezen világok terjedelmét. Tulajdonképpen szállodának mondható minden hely, helyzet és egyén, ahova/akihez Isten be akar térni, azonban nem fogadják be. Bizony gyakran bukkanunk ilyen helyekre manapság is: ott van például az öreg Európa az Unió alapokmányában nem volt hely Isten számára. De ott vannak a parlamentek, az egyetemek, az üzletek, a hotelok és a kocsmák, az otthonok és lehet, hogy néha a mi szívünk is, ahol nincs hely az Õ számára. Egyre inkább az a meggyõzõdésem, hogy Isten az idõnk és az idõk végén aszerint fog bennünket megítélni, hogy a szállodát át tudtuk-e alakítani istállóvá. De nem a luxusszállóknak kell nekirohannunk, hogy szétromboljuk õket, hanem a magunk szállodáján kell alakítanunk, míg élünk. Az istálló azt a helyet, azt a szívet jelképezi, ahol befogadják Istent. A mindennapi életben lehetünk tehát szálloda- vagy istállótulajdonosok is. A legnagyobb gond abban rejlik, hogy sokszor egyszerre akarjuk mind a kettõt. Karácsony döntés elé állít bennünket. Nem lehetünk hétköznap szállodatulajdonosok, vasárnap pedig istállótulajdonosok. Hétköznapi életünkbõl bizony sokszor kiszorul az Isten: fontosabb az üzletelés, terveink megvalósítása, egyéni érdekeink, szórakozásunk, pihenésünk, a jólét biztosítása. Vasárnap pedig, amikor egy leheletnyivel több idõnk marad Istenre, egy kicsit õt is beengedjük az 1

2 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június életünkbe. De sokszor valóban csak egy kicsit, mert szívünk istállójának ajtaját zárva tartjuk. A fáradságos hét után már nincs erõnk (vagy néha kedvünk) igazán kitárulkozni. Az elmúlt évben a Lelkészség is sok programot ajánlott a magyar hívek számára. Volt, amire érdeklõdéssel válaszoltak, de bizony sok jó ajánlat kihasználatlan maradt: talán az istálló is szállodává változott? Betlehemi szállodatulajdonosokká válunk, akiknél nincs hely a születendõ élet számára, akik nem veszik észre, hogy ajtajukon éppen Isten kopogtatott be. Lehet, hogy már csak a cégért kellene kidolgoztatni, nevünket ráírva felcsavarozni saját betlehemi szállodánk ajtaja fölé. Vagy mégsem? Kívánom minden kedves közösségi Tagunknak, hogy az elkövetkezõ évben se a külsõdleges felirattal bíbelõdjenek. Egyszerûbb kinyitni az ajtót, nem kell hozzá sem szerszám, sem reklámszakember, sem kirívó felirat. Isten cégtábla nélkül is megtalálja szívünk szereteben megnyílt, befogadó ajtaját. Ezt kívánja Önöknek szeretettel: VISSZATEKINTÉS Idén Düsseldorfban látogatott meg minket a Mikulás. Íme, egy pár örömteli pillanat képekben. 2

3 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD Két unokámmal toppantunk be december 16-án az Apostolok templomának közösségi termébe. Nagy zsibongás fogadott, harminc kisebb-nagyobb gyerek izgalommal teli hangja-szeme, meg vagy ugyanannyi hozzátartozó felnõtt töltötte meg a szûkösnek bizonyult nagy termet. Kedves ünnepségre készítették fel a gyerekeket a magyar ovi (Bartha Mónika és Bartha Péter), a zeneovi (Mustos Edit) és a hétvégi magyar iskola (Pál Fatime) vezetõi. A házban készült díszletek elé és az adventi koszorú köré vonultak be a legkisebbek (Ég a gyertya ég) kérve az angyalokat, hogy zörgessetek máma este minden piciny ablakba. Habár a hónak se híre se hamva nem volt, az ovisok megpróbálták megidézni a havas Decembert meg a Hóembert is. Az iskolások és a zeneovisok Angyal járta erdõkbe csalogattak, majd égi szánkón utazhattunk földi messzi útra. A zeneiskolások is kitettek magukért hallottunk zongora szólókat (Wedewart Julia, Zairpour Sarah, Ouchikh Ádám), furulyaszót (Contzen Amélia), gitár húrjai pengtek (Bartha Péter), sõt négy kéz is ügyeskedett egyszerre a zongorán. Sok-sok vers idézte a karácsonyi hangulatot: Juhász Gyulától (Sós Dorina), Mentovics Évától (Sarah Zairpour), Devecsery Lászlótól (Füleki Emilie), Sík Sándortól (Vlahovics Krisztina) meg az elmaradhatatlan József Attilától a Három királyról szavaltak a második osztályosok. A mûsor végén pedig mandolin kísérettel (Dara László) énekeltük az ismert énekeket, érezve a karácsonyi összetartozást. Hazafelé az a gondolat fogalalkoztatott, vajon a kicsik fejében, még idõsebb korukban is maradnak-e (legalább) nyomok a magyar versekbõl, énekekbõl, karácsonyi hagyományokból? Reménykedjünk, hiszen ez rajtunk, felnõtteken is múlik /Szathmáry Csaba, Köln/ 3

4 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június KÖLNBEN JÁRT A CODEX AUREUS MÁSOLATA Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztalunk mindig hoz meglepetéseket. Ezúttal József atyának és Thomas Bertram úrnak köszönhetjük, hogy úgy vallási, mint történelmi ismereteinket két érdekes téma megismerésével gazdagíthattuk. József atya bemutatta a Codex Aureus (Arany kódex) történetét, rámutatott különleges jelentõségére. A kódex Nagy Károly udvarában készült a 800-as években. Bórjúbõrre arany tintával írták, ill. festették. Magába foglalja latin nyelven a négy evangéliumot. Ugyancsak megismerhettük a kódex kalandos útját az évszázadok folyamán. Hosszabb ideig Lorschban, egy dél-hesseni fõkegyúri bencés apátságban õrízték, ezért német nyelvterületen lorschi evangéliumos könyvként ismert. A XVI. századig a heidelbergi egyetemi könyvtár (Bibliotheca Palatina) része volt, majd egy pápai követ ismeretlen okok miatt a kódexet szétválaszttatta, és az elsõ két rész Máté és Márk evangéliuma Bécsbe, Christoph Antonius Migazzi bécsi érsek tulajdonába került, Lukács és János evangéliuma pedig a vatikáni Apostoli Könyvtárba jutott. A nagy mûveltségû, tudományt és mûvészetet kedvelõ Batthyányi Ignác a Batthyaneum megalapítója Gyulafehérvár akkori püspöke 1781-ben több õsnyomtatvánnyal együtt megvásárolta a kódex elsõ részét a bécsi érsektõl. A kódex ebben a formájában ma is a Batthyaneumban található. A nagyértékû, elefántcsontból faragott fedõlap jelenleg a londoni Victoria and Albert magánmúzeum tulajdona, a hátsó borító, ugyancsak hasonló kivitelezésben pedig a vatikáni Sacro Museoban látható. Bertram úrnak köszönhetjük, hogy elhozta Arnsbergbõl a kódex 261. sorszámú, 2000-ben, 333 példányban kiadott faksimile kiadását, hogy mi is megcsodálhassuk. A kódex minden oldalát más és más díszítõ motívum szegélyezi és különleges illusztrációk díszítik. Köszönjük, hogy kezünkbe vehettük s megismerhettük a középkor leghíresebb írásos, liturgikus célra készített evangéliumos könyvének másolatát. 4

5 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN FRANZ STOCK Franz Stcok: Pieta (1946) Az elõadás második részében Bertram úr bemutatta Franz Stock német atya életét, akirõl Roncalli bíboros, a késõbbi XXIII. János pápa mondta: Abbé Franz Stock ez nemcsak egy név, hanem egyben program is. De ki is Franz Stock, akinek boldoggáavatásán fáradozik úgy a német, mint a francia nép? 1904-ben született egy Arnsberg melletti kis faluban. A szokásos iskolai évek után 1932-ben Paderbornban szentelték pappá, ahol újmisés szentképén a következõ áll: Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az õszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívbõl. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, az Isten élõ és örök szava által. (1Pét 1,22-23) Rövid életét ezen gondolatok, cselekedetek nevében élte és a mindennapokban is gyakorolta ben a párizsi német katolikus közösség plébánosa, amit a háború alatt is kisebb megszakítással ellátott. A német megszállás alatt ugyancsak az õ feladata volt a francia ellenállásban résztvevõ francia rabok, foglyok lelki támogatása, a halálra ítéltek felkészítése, elkísérése a bitófáig. Naplója, rövid feljegyzései a rabokról és elítéltekrõl megrázó dokumentumai ezen idõnek. Ahogy tudott, segített az elítélteknek, az Ave Maria és Miatyánk mondatai közé elrejtve hozta-vitte a híreket a családtagok között és figyelmeztetett a veszélyekre. A franciák a pokol lelkészének vagy a pokol angyalának nevezik. A háború után, mint német hadifogoly a párizs melletti Chatres-ba kerül. Gyengülõ egészsége ellenére újabb feladatot vállal, a szögesdrót-szeminárium létrehozását, ahol között közel 1000 fiatalt készített fel késõbbi feladataikra az új Európában. 44 éves korában, 1948-ban hunyt el egy párizsi kórházban. A gyászszertartást Roncalli bíboros vezette titokban hiszen hadifogolyként halt meg, aki személyesen is ismerte, többször is meglátogatta a szögesdrót szemináriumát. Már 1949-ben emlékünnepséget rendeztek tiszteletére az invalidusok templomában. Ezen a helyen még németet ilyen tiszteletben nem részesítettek ban a német-francia barátsági szerzõdésnek köszönhetõen földi maradványait Chatres-ban helyezték el, Keresztelõ Szt. János templomában óta a párizsi Mémorial de la France combattante, a franciák németekkel szembeni ellenállásának emlékmûve elõtti tér róla van elnevezve: Place de l Abbé Franz Stock. Valószínû kevés olyan más francia és német személyiség létezik, aki inteligenciájával, mély emberségével és bátorságával annyira átfogóan szolgált volna egy olyan ügyet, amely hajdanán reménytelennek, nevezetesen a német-francia egyetértést és tartós kibékülést. Franz Stock több volt, mint kezdeményezõ: iránymutató szimbólummá vált, és az ilyen szimbólumok halhatatlanok. /Reinhold Gizella, Leverkusen/ 5

6 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYEK ELHUNYTAK: javára összesen 7571,00 gyûlt össze. Eb augusztus 30-án, életének 93. évé- bõl 5595,00 került továbbításra karitaben elhunyt Gazdag Ferenc kölni közös- tív projektekre, rászorulóknak és a lelki ségi tagunk. Temetése szeptember 9-én napokat vezetõ atyák számára. Perselyvolt a deutzi temetõben. pénzbõl 915,00 gyûlt össze, amelybõl Október 16-án, életének 69. évében elsekség 485,85 kötelezõen továbbítandó az érhunyt Ugri András wuppertali közösségi különbözõ karitatív cáljaira. Ezú- tagunk. Temetése Wuppertalban volt. ton is köszönjük a hívek nagylelkû ado- mányait! KERESZTELÕK: Szeptember 28-án Kölnben kereszteltük KARITATÍV PROJEKTJEINK: Stegelmann Erik Zoltánt, Mogyorósy Ebben az évben a következõ célokra Eszter Réka és Stegelmann Timo Scott továbbítottunk adományokat: kisfiát. Október 26-án Kölnben keresz- 1. Gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Liceum teltük Ouchikh Antóniát, Rados (csángó diákok kollégiumi ellátása) Erzsébet és Ouchikh Hassan kislányát. És szintén Kölnben került sor Ujvári Lilla 2. Temesvár Gyárváros Plébánia Anna és Marcell Ákos, Ujvári Ferenc és (Szegények konyhája) Gesztesi Tünde gyermekeinek keresztelõjére. Szeretettel gratulálunk és kívánjuk 3. Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet Isten áldását kedves családjaik életére! 4. Türi Magyar Ház (Lóri atya gyerekprogramjai) EGYÉB LELKÉSZSÉGI HÍREK: Lelkészségünk anyagi vonatkozású infor- 5. Szamosújvári Plébánia mációi: A hívek adományaiból 2014-ben 6. Böjte Csaba Isteni Irgalmasság ottho- Lelkészségünk és karitatív programjaink nában nevelkedõ gyerekek (kisbusz) Nem az a feladatunk a földön, hogy múzeumõrök legyünk, hanem hogy kertet gondozzunk. Kertet: melyben árad az élet, és amely oly szép jövõre van hivatva! /Szent XXIII. János pápa/ 6

7 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, HITELESÍTÉS Alfter (Bonn környéke) Vajda István Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 02222/ Düsseldorf Annemarie Schwarz Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés, magyar nyelvoktatás Tel.: 0211/ Köln Dr. Heider-Lippkai Judit Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 0221/ Moers (Ruhr-vidék) Ficsor László Fordítás, hitelesítés a világ szinte minden nyelvén. Tel.:02841/ Overath (Rhein.-Berg. Kreis) Dr. Schmitz-Filvig Ilona Német-magyar / magyar-német tolmácsolás, fordítás és hitelesítés Tel.: 02206/ GYERMEKFELÜGYELET PLUSZ Vlahovic Krisztina (angol nyelvtanár, több, mint 10 év tapasztalattal oktatás iskolában, otthon, nyelvi táborokban, szülinapi játékos foglalkozások) gyermekfelügyeletet vállal magyar nyelvû foglalkozásokkal, játékokkal. MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE, BERLIN, KONZULI OSZTÁLY Berlin, Unter den Linden 76. (bejárat a Wilhelmstrasse 61. sz. kapun) Tel.: 030/ Magyar áruk: Erõs Pista, Piros Arany, kalocsai paprika, magyar borok és pezsgõk, Unicum, Hubertus, pálinkák, AVE ásványvíz, energiaitalok, Vitalade sportitalok stb. webshopja Üzlet: Neuer Wall 4 (Wallzentrum), Moers Tel.: 02841/ Nyitva: hétköznap óráig 7

8 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június ÁLLANDÓ PROGRAMOK Hétfõ 16:30-18:00h Zenés irodalmi kávéház IKS/Köln Havonta egyszer szellemi kikapcsolódásra, kávézásra és kötetlen beszélgetésre hívjuk a zenét és irodalmat kedvelõ érdeklõdõket. Annak is örülünk, ha a résztvevõk magukkal hozzák kedvenc verseiket, zenéiket vagy megosztják velünk olvasmányaikat. A kávéhoz süteményeket örömmel fogadunk. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Kedd 16:30-18:00h Legyél krea(k)tív IKS/Köln Kreatív magyar nyelvtanulás gyerekeknek. A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek elsajátítsák (vagy tökéletesítsék) a magyar nyelvet játékos feladatok és kreatív foglalkozások által. Nagy hangsúlyt fektetünk az írásra és olvasásra! A foglalkozásokat Páll Fatime vezeti. Jelentkezni a honlapon vagy Páll Fatiménél a címen lehet. Szerda 15:30-17:00h Zenés irodalmi kávéház St. Anna/Düss. Düsseldorfban a St. Anna templom közösségi termében a hétfõi kölni programhoz hasonlóan zenés irodalmi kávéházba hívjuk az érdeklõdõket. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Csütörtök 19:00-20:30h Teológiai kurzus felnõtteknek IKS/Köln Havonta egyszer keresztény hitünk forrásaival ismerkedünk, elmélyülünk a liturgia világában. Dátumok az adott hónapnál felsorolva vagy a honlapon találhatók. Várjuk az érdeklõdõk jelentkezésést. Péntek 17:30-18:00h Zeneovi + Kreatív IKS/Köln 18:00-18:30h Zenei kiselõképzõ + Kreatív IKS/Köln A zeneoviban magyar gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok által tanulják meg a gyerekek a tiszta, szép éneklést, fejlõdik a ritmusérzékük, elsajátítják a szolmizáció, valamint a zenei írás és olvasás alapjait. A foglalkozásokra 5-6 éves gyerekeket várunk. A foglalkozás ára 20 /félév/gyerek. A zeneovi mellett párhuzamosan haladó kézmûves foglalkozáson a gyerekek különbözõ kreatív dolgokat próbálhatnak ki. (Például: festés, szalvéta technika, hajtogatás, varrás stb.) A foglalkozás ára 15 /félév/gyerek. A kézmûves foglalkozást Páll Fatime vezeti. A foglalkozásokra Mustos Editnél lehet jelentkezni az címen. 8

9 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN Péntek 18:45-20:30h Magyar nyelv felnõtteknek IKS/Köln Kreatív magyar nyelvtanulási lehetõséget biztosítunk felnõttek számára. A foglalkozás ára 7,50 /fõ/alkalom. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein vagy Páll Fatiménél, a címen lehet. Szombat 09:30-13:00 Magyar iskola IKS/Köln Kétheti rendszerességgel magyar iskolába hívjuk az általános iskolás gyerekeket. Magyar nyelv és irodalom, magyar népmesék, népdalok és mondák, hittan, matematika és környezetismeret alkotják a tananyagot. Az oktatás 4 tanítási órát foglal magába. Félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, melynek díja 100. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein vagy Mustos Editnél lehet: Vasárnap 10:30-12:00 Gyerekkatekézis St. Anna/Düss. Minden hónap 3. vasárnapján a szentmise elõtt és a misébe bekapcsolódva gyerekkatekézist tartunk. Várjuk az érdeklõdõk jelentkezésést. GONDOLATOK ISTENRÕL Isten nem fogja megkérdezni, milyen autón jártatok, csak azt, hogy felvettetek-e olyanokat, akiknek nem volt kocsijuk. Isten nem fogja tudakolni, hány négyzetméteres villában laktatok, csak azt, hány ember elõtt állt nyitva az otthonotok. Istent nem fogja érdekelni, hány terítõtök volt a szekrényetekben, csak az, hány embernek segítettetek, hogy terített asztala legyen. Isten kérdése nem az lesz, milyen magas fizetést értetek el, hanem hogy feladtátok-e személyiségeteket, hogy elnyerjétek azt. Istennek közömbös, milyen beosztásig emelkedtetek, ám érdekli, hogy képességeitek legjavát mozgósítottátok-e feladataitok végzése során. Isten nem kérdi majd, hogy hány barátot szereztetek, csak azt: hányan neveznek meg titeket barátjukként. És azt sem kérdi majd, milyen környéken laktatok, csak azt, vajon segítségére voltatok-e a körülöttetek lakóknak. Isten elõtt mindegy, mi volt a bõrötök színe, ám cseppet sem mindegy, milyen volt a jellemetek! Isten nem tudakolja majd, miért kerestétek oly hosszasan a megváltást, csupán mennyei helyekre vezet és semmiképpen sem a pokol kapujához! És aligha érdekli, hány példányban sokszorosítottátok a fentieket, csak az, hogy ugyan miért röstelltétek a barátaitok kezébe adni... 9

10 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június JANUÁR SZENTMISÉK Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK Szentségimádás Közösség szentségimádási óráját 16:30 órától tartjuk a St. Aposteln bazilikában :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban Az út nem az enyém, ó, Uram, Bármilyen sötét is legyen! Vezess hatalmas kezeddel Válaszd ki Te az ösvényt nekem! Hogy sima vagy göröngyös az, A legkiválóbb út nekem; Kanyarogva vagy anélkül Tehozzád vezet, Jóistenem. Sorsot kívánni nem merek én; Az óhajtók közt nem lelél; Vágyam, hogy Te válassz nekem, Mind csak így lehet a helyén. Ne én, ne én válasszak, Uram, A dolgok bár kicsik, nagyok; Vezérem, Erõm, Tudásom Te légy, mindenben Rád hallgatok! 10

11 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK FEBRUÁR Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise :45h Hamvazószerda Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Dr. Szathmáry Csaba Isten a történelemben címmel Schütz Antal könyvérõl tart kétrészes elõadást a Lelkészségen. A második részre márciusban kerül sor. MUNKA ÉS JÁTÉK A gyerekek játszanak, de eközben túllátnak a játékon, és a felnõttek világát mintázzák. A felnõttek viszont nem játszanak, hanem dolgoznak, mert szorítja õket a megélhetés. Munkájuk azért nem játék, mert nem látnak rajta túl. Pedig ha arra gondolunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor szabad játszanunk. Miért ne tekinthetnénk mindennapi életünket úgy, mint nagy játékot? Ha Isten komolyan vesz bennünket, és nem játékszerként használ, akkor nekünk is csak õt kell komolyan venni, napi munkánkra pedig tekinthetünk úgy, mint nagy játékra. És emberi kapcsolatainkra is. És csak ez ad kiutat a reménytelen helyzetbõl. Akkor reménytelen egy helyzet, ha nem látunk rajta túl. Elfoglalja istenlátásunkat. Sokkal közelebb van, mint Isten, nem is akkora, de éppen elveszi a panorámát elõlünk. Csak egyet ne felejtsünk el. Játszani kötelezõ. És vannak játékszabályok is. Nem egészséges az a gyerek, aki kivonja magát minden játékból. Ezen a társasjátékokat értem, és nem a számítógépes játékokat. Az nem épít, hanem visszafejleszt. Istent kell komolyan venni, embertársainkat meg Isten kedvéért. És ne engedjük, hogy valaki komolyan mondjon komolytalanságokat, mert az ilyen ember biztos, hogy játékszerként használja a többi embert. /Sánta János/ 11

12 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június MÁRCIUS SZENTMISÉK Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h ELMARAD! Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h HELYSZÍNVÁLTOZÁS! :00h Szentmise (Plébániai terem) :00h Szentmise Köln/IKS :30h Ökumenikus istentisztelet :45h Lelkinap Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :30h Ökumenikus Világimanap A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus istentiszteletét 17:30 órakor tartjuk a Katolikus Lelkészség II. emeleti termében. Igét hirdet Gulyás Márta tiszteletes asszony. A világimanap idei mottója: Megértitek a szeretetem? :00h Kölni magyar szentmise A magyar szentmisét rendhagyó módon a Mariä Himmelfahrt templomban (Marzellenstr. 26, Köln) tartjuk :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :00h Nemzeti ünnep Düsseldorfban A szentmise után megemlékezünk a es szabadságharc áldozatairól, és Lukács József plébános rövid elõadást tart A 48-as forradalom és a katolius klérus címmel Nagyböjti lelkinapok A húsvét ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük. Szombaton a St. Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4, Köln) 11:00 órakor folytatódik a program. Az elmélkedéseket P. Szomszéd Tamás SJ tartja. Jelentkezni március 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Dr. Szathmáry Csaba Isten a történelemben címmel Schütz Antal könyvérõl tartja a februári elõadás második részét. 12

13 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK ÁPRILIS Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Húsvétvasárnap Düsseldorf :00h Húsvétvasárnap :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Nagypénteki liturgia :00h Húsvéthétfõ :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Nagycsütörtöki szentmise Wuppertal :30h Feltámadási liturgia PROGRAMOK :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :00-22:00h Testvérközösségek látogatása Új hagyományt szeretnénk teremteni azáltal, hogy a nyugat-európai magyar katolikus közösségekkel szorosabb kapcsolatot létesítünk: meglátogatjuk õket, közös szentmisén veszünk részt, megismerkedünk egymással. Az elsõ állomás Luxembourg. Jelentkezni március 29-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein :30h Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Reinhold Gizella Szent Gellért útján címmel tart elõadást a Lelkészségen. TÚRMEZEI ERZSÉBET: HÚSVÉT UTÁN HÚSVÉT ELÕTT... nehéz, szomorú léptek. Húsvét elõtt... zokogó, bús miértek. Húsvét elõtt... ajtók, kemények, zártak. Húsvét elõtt... arcok, fakóra váltak. Húsvét elõtt... szívek, üres-szegények. Húsvét elõtt... kihamvadott remények. Húsvét elõtt... egy nagy Minden hiába! Bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett! Feltámadott a Mester! HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, könnyekkel! Húsvét után... futni a hírrel frissen! Húsvét után... már nem kérdezni mit sem! Húsvét után... új cél és új sietség! Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! Húsvét után... erõ, diadal, élet! Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, Akik még mindig húsvét elõtt élnek. 13

14 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június MÁJUS SZENTMISÉK Aachen :30h Pünkösd Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Pünkösd Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :00-22:00h Egyházközségi kirándulás A megszentelt élet éve kapcsán a szomszéd tartományban lévõ eberbachi ciszter kolostorba látogatunk, amely a XII. században épült. Ezután pedig megtekintjük Chagall gyönyörû üvegablakait a mainzi St. Stephan templomban. Részvételi díj 15 /fõ. Jelentkezni április 15-ig a Lelkészség elérhetõségein lehet a részvételi díj befizetésével :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban A Te kezedben van szívünk, Uram, Gyújtsd fel a lomhákat, Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Világítsd meg a vakokat, Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, Bátorítsd meg a habozókat, Tanítsd meg a tudatlanokat, Gyarapítsd bennünk a hitet. Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, S újra és újra kérlek, Add, hogy szereteted gyarapodjék, Hogy ez az isteni láng Eméssze föl viszálykodásainkat! /II. Rákóczi Ferenc imája/ 14

15 A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN SZENTMISÉK JÚNIUS Aachen :30h Szentmise Bergisch-Gladbach :30h Szentmise (elõesti) Bonn :30h Szentmise Duisburg :00h Szentmise Düsseldorf :00h Szentmise :00h Szentmise Essen :00h Szentmise Köln/St. Aposteln :00h Szentmise :00h Szentmise Köln/IKS :45h Elsõpénteki szentmise Wuppertal :00h Szentmise (elõesti) PROGRAMOK :00h Úrnapi körmenet Úrnapján egyházközségünk híveivel részt veszünk a kölni érsekség által szervezett szabadtéri szentmisén és körmeneten. Gyülekezés a dóm melletti Roncalliplatzon 9:45-ig a magyar zászló alatt. Kérem, aki teheti, jöjjön népviseletben. A körmenet után minden résztvevõt szeretettel várunk egy szerény ebédre a St. Aposteln plébániai termébe (Apostelnkloster 4, Köln) :30h Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen :30h Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban :00h Nyílt nap A magyar ovi, hétvégi magyar iskola és a zeneovi nyílt napot és beiratkozást tart a St. Aposteln plébániai termében (Apostelnkloster 4, Köln) EGY KIS HUMOR A falusi doktor találkozik az utcán az egyik betegével: János bátyám, mit visz az üvegben? Hát, az igazat megvallva doktor úr kérem, egy csepp papramorgót... Nem abban egyeztünk meg, hogy többet nem iszik? Többet nem, de gondoltam: ennyit lehet. Ennyit? Hát ez rengeteg! Nem mind az enyém, a fele a komámé. Akkor most gyorsan öntse ki a maga részét! Nem lehet doktor úr, mert a komámé van felül! 15 JÚNIUS

16 Egyházközségi Értesítõ év 1. szám január-június MISÉZÕHELYEK Aachen Jakobstr. 19 Nõvérek kápolnája/schwesternkapelle vom armen Kinde Jesus Bergisch-Gladbach Dr. Robert-Koch-Straße 18 St. Marien Krankenhaus Kapelle/kápolna Bonn Adenauer Alle 19 Albertinum földszinti kápolna Duisburg Karmelplatz 1-3 Karmelita templom/karmelkirche am Innenhafen Düsseldorf Kanalstr. 2 Szent Anna templom/st. Anna Kirche Essen Michaelstraße 54 Szent Mihály templom/st. Michael Kirche Köln Neumarkt 30 St. Aposteln bazilika Köln Am Rinkenpfuhl 10 Nemzetközi Katolikus Lelkipásztori Központ (IKS) Wuppertal-Elberfeld Friedrich-Ebert-Straße 22 St. Laurentius templom Kereszt kápolnája / Kreuzkapelle Minden szentmise után közös beszélgetésre és kávézásra hívom Önöket, és egyben kérem segítségüket a termek rendezésben és a sütemények biztosításában. Gyónási lehetõség minden szentmise elõtt és után, megegyezés esetén bármikor. IMPRESSZUM KATHOLISCHE UNGARISCHE SEELSORGE IM ERZBISTUM KÖLN Am Rinkenpfuhl Köln Tel.: 0221/ Fax: 0221/ Franziskanerstr. 69/A Essen IBAN: DE BIC: GENODED1PAX 16 Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános Megjelent 1400 példányban Lelkészségünk hivatalos órái: Kedd és csütörtök: 10:00-18:00

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2016. év 1. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g 1 K en

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

(www.youtube.com/watch?v=ecin17lwxno) s E g y h á. M d

(www.youtube.com/watch?v=ecin17lwxno) s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2014. év 1. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g 1 K en

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 1. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 1. s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN 1 EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2013. év 1. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g Boldogok

Részletesebben

A CSÍKSOMLYÓI BARÁTOK ÉS A RENDFENNTARTÓ SEREGEK

A CSÍKSOMLYÓI BARÁTOK ÉS A RENDFENNTARTÓ SEREGEK t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2014. év 2. szám A CSÍKSOMLYÓI BARÁTOK ÉS A RENDFENNTARTÓ SEREGEK r a y g

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2015. év 2. szám CERUZAHEGYEZÕ r a y g a M d lá a s en Sz Katolikus E g y

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI hónap sorszám dátum nap AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok AUGUSZTUS liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI tanulmányi események, versenyek 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap

Részletesebben

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI AUGUSZTUS AUGUSZTUS 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 5. kedd 6. szerda 7. csütörtök 8. péntek 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő 12. kedd 13. szerda 14. csütörtök 15. péntek 16. szombat 17. vasárnap

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2013. év 2. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g 1 K en

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Epochaterv 2012/2013

Epochaterv 2012/2013 Epochaterv 2012/2013 Tanítási Tanítási Napló szerinti nap hét Naptári nap Esemény esemény, Epocharend sorszáma sorszáma továbbtanulás 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 13. osztály augusztus

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók.

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók. Hónap Január 01.06 Csoport foglalkozások Rendezvények Egyházi programok Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása 30 fő 2 fő 01.08 Legények klubja 16 fő - 01.13 Asszociációs játékok 7 fő - Katolikus

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN. s E g y h á. M d t C Sz zs A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ 2017. év 1. szám r a y g a M d lá a s Katolikus E g y h á zk ö é g 1 en

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben