Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 2. oldal 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 2. oldal 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és"

Átírás

1 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 1. oldal 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes k megvalósításához szükséges források biztosításáról A Kormány 1. elfogadja a részére bemutatottak szerint a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség időszakra szóló stratégiai fejlesztési programját (a továbbiakban: fejlesztési program), 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség területének megállapításához szükséges jogszabály-módosításra az 1. melléklet szerint, Határidő: azonnal 3. egyetért a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében a 2. melléklet 1-4. pontjában és a 3. melléklet 1-4. pontjában foglalt táblázatok B oszlopában meghatározott k megvalósításának szükségességével, és azokhoz a táblázatok C oszlopában meghatározott forrásoknak a táblázatok D oszlopa szerinti biztosításával, 4. a 3. pontban meghatározottak érdekében felhívja a) a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a szakpolitikai felelősök bevonásával - készítsék elő és terjesszék a Kormány elé az általuk vezetett minisztériumban működő irányító hatóságok által végrehajtott operatív programok éves fejlesztési ének módosítására vonatkozó azon javaslatukat, amely a 2. mellékletben meghatározott k szerepeltetésére irányul, nemzetgazdasági miniszter b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a szakpolitikai felelősök bevonásával - gondoskodjanak az éves fejlesztési ekről szóló kormányhatározatokban már szereplő, a 2. mellékletben meghatározott k esetén a felhívások meghirdetéséről, a mielőbbi kötelezettségvállalásokról, illetve a szerződések megkötéséről, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter c) a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a 2. mellékletben meghatározott k megvalósításához szükséges többlet-kötelezettségvállalások fedezetét, Felelős: nemzetgazdasági miniszter

2 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 2. oldal 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az operatív programok ében megvalósítani tervezett, 2. mellékletben meghatározott k uniós forrásból történő támogatásának meghiúsulása esetén a finanszírozásról nyújtsanak be előterjesztést a Kormány részére, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a 4. melléklet szerinti, határon átnyúló együttműködési programból származó források rendelkezésre állása és a partnerország egyetértése esetén - gondoskodjon a 4. mellékletben meghatározott fejlesztési javaslat tekintetében a pályázati felhívások meghirdetéséről, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: november felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Modern Városok Programban érintett k tekintetében a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a költségvetési évekre gondoskodjanak a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén hazai forrásból megvalósuló k inak biztosításáról a 3. melléklet szerint, a nemzeti fejlesztési miniszter által jelzett következő évi forrásigénynek megfelelően, Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: évben: a felmerülés ütemében és közötti években: a 2018., a és a évi központi költségvetés tervezése során 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a belügyminiszterrel együttműködve - a) a 2. és 3. mellékletében meghatározott khez szükséges vízügyi engedélyezési feltételeket vizsgálja meg, és gondoskodjon arról, hogy azok a vízügyi jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően kerüljenek megvalósításra, b) vizsgálja meg a már megvalósult, illetve megvalósítani tervezett vízügyi beruházások által és a fejlesztési programmal érintett területek közötti esetleges átfedéseket az európai uniós támogathatósági és elszámolhatósági szabályokra való tekintettel, c) kezdeményezzen rendszeres egyeztetést - az Országos Vízügyi Főigazgatóság útján - a k tervezésének további fázisaiban a vagyonkezelésért felelős, illetékes vízügyi szervekkel, ha a fejlesztési programban bemutatott k jelenlegi kidolgozottsága azt szükségessé teszi, belügyminiszter 9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség területét érintő, e határozatban foglalt, több kormányzati szerv együttműködését igénylő feladatok megvalósítását a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával koordinálja,

3 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 3. oldal Határidő: folyamatos 10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával első félévétől második félévéig évente készítsen jelentést a Kormány számára az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről, Határidő: tárgyfélévet követő egy hónapon belül, első alkalommal: azonnal utolsó alkalommal: január 31-ig 11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 3., a 4. és a 7. pont szerinti feladatok összehangolt megvalósítása érdekében a konstrukciók előkészítési feladataiba vonják be a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot, és a véleményét vegyék figyelembe a tervezés folyamán, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidő: folyamatos 12. felkéri a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot, hogy a fejlesztési program a) megvalósulásának folyamatát kísérje nyomon, b) megvalósításáról a nemzetgazdasági miniszter útján háromévente adjon tájékoztatást a Kormány részére, és c) felülvizsgálatát kezdeményezze, ha az szükséges, 13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére annak érdekében, hogy az érintett operatív programok monitoring bizottságába történő részvételre felkérhetővé váljon a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke vagy képviselője, Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: azonnal 14. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a) gondoskodjon - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján - az e határozat szerinti feladatok szakmai koordinációját ellátó, a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörűen működő részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság formájában történő létrehozásáról, b) gondoskodjon arról, hogy a Társaságban az államot megillető társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság kijelölésre kerüljön, és dolgozza ki az ehhez szükséges jogszabály tervezetét, 15. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a Társaság megalapításához és működésének megindításához szükséges legfeljebb 250 millió forint költségvetési forrás biztosításáról, Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

4 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 4. oldal 16.1 felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy e határozatban meghatározott hazai finanszírozású k finanszírozási módjának európai uniós finanszírozásúra történő megváltoztatása esetén vizsgálja meg a projektek Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 7. prioritás felhívásaihoz, különösen a felhíváshoz történő illeszkedését, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) turisztikai felhívásaihoz való kapcsolódását, nemzetgazdasági miniszter Határidő: március felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon arról, hogy a felhíváshoz igazodó szakmai tartalmú kérelmek kerüljenek benyújtásra azon projektek esetében, amelyek finanszírozása hazai finanszírozásról európai uniós finanszírozásra változik. Határidő: június melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térséget alkotó 105 település 1. Tokaj kiemelt turisztikai fejlesztési térség 1.1. Abaújkér 1.2. Abaújszántó 1.3. Abaújvár 1.4. Alsóberecki 1.5. Alsóregmec 1.6. Abaújkér-Aranyospuszta 1.7. Baskó 1.8. Bekecs 1.9. Bodroghalom Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Bodrogolaszi Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Bózsva Cigánd Encs Erdőbénye Erdőhorváti Felsőberecki Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós 1 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 3. 2 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 3.

5 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 5. oldal Füzérradvány Golop Gönc Györgytarló Háromhuta Hejce Hercegkút Hernádvécse Hollóháza Karcsa Karos Kéked Kishuta Komlóska Korlát Legyesbénye Mád Makkoshotyka Mezőzombor Mikóháza Mogyoróska Monok Nagyhuta Olaszliszka Pácin Pálháza Pányok Pusztafalu Rakamaz Rátka Regéc Sárazsadány Sárospatak Sátoraljaújhely Sima Szegi Szegilong Szerencs Tállya Tarcal Telkibánya Tokaj Tolcsva Vágáshuta Vajdácska Vámosújfalu Viss Vizsoly Zalkod 2. Felső-Tisza kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2.1. Csaroda 2.2. Dombrád

6 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 6. oldal 2.3. Gyulaháza 2.4. Kécske 2.5. Kisar 2.6. Kisvárda 2.7. Komlódtótfalu 2.8. Kölcse 2.9. Mezőladány Nagyar Panyola Penyige Szabolcs Szabolcsveresmart Szatmárcseke Tákos Tarpa Tiszabecs Tiszakanyár Tiszamogyorós Tiszatelek Tivadar Tuzsér Túristvándi Vásárosnamény 3. Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség 3.1. Baktalórántháza 3.2. Érpatak 3.3. Levelek 3.4. Máriapócs 3.5. Nyírbátor 3.6. Nyíregyháza 3.7. Vaja 2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz 1. Tokaj kiemelt turisztikai térség európai uniós finanszírozású i

7 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 7. oldal 2. Világörökségi helyszínek 3. Kulturális 4. Kulturális 5. Aktív a) Tokaj: aa) Óvárosi parti sétány kiépítése, ab) Belvárosi sétálóutca egységes szerkezetű átépítése, ac) Tokaji bormúzeum látogatóközponttá alakítása, b) Sátoraljaújhely, Ungvári pincesor, c) Tállya, evangélikus templom felújítása, d) Tarcal, Szüretelőház, e) Bodrogkeresztúr: ea) Római katolikus templom felújítása, eb) Csodarabbi kiállítás, bemutatótér és rendezvényhelyszín, f) Mád történelmi főutcájának rekonstrukciója közösségi nagy rendezvények céljára, g) Tolcsva, Rákóczi-kastély és pince A füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú funkcióbővítő A füzéri vár turisztikai célú Kerékpáros infrastruktúra-k Tokaj-Hegyalján 6. Aktív A Felső-Tisza vízi ának komplex 1. ütem 7. Közlekedésfejleszt Mezőzombor-Sátoraljaújhel vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás 8.1 A tokaji térség a) Mád vagy Mezőzombor turisztikai látogatóközpont látogatóközpontja b) Sátoraljaújhely Bortemplom látogatóközponttá 9.2 Világörökségi helyszínek alakítása Sátoraljaújhely, Ungvári pincesor világörökségi forrással le nem fedett 3,50 GINOP ,50 GINOP ,50 GINOP ,50 GINOP ,40 GINOP ,10 IKOP ,80 0,72 1 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 2 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1.

8 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 8. oldal Tokaj város turisztikai attraktivitásának Sátoraljaújhely turisztikai attraktivitásának Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának a) Lombkorona sétány a Bodrog partján b) Kilátó a tokaji Kopasz-hegyen a) Függőhíd építése a Szárhegy és a Várhegy között b) A sátoraljaújhelyi vár turisztikai attrakció A település turisztikai központjának rehabilitációja Kulturális Szent Erzsébet Zarándok és Látogatóközpont Sárospatak központtal Kulturális Sváb kulturális és gasztronómiai udvar kialakítása Sátoraljaújhely központtal Élménypontok kialakítása: AttrakciófejlesztésSzegi, Makkoshotyka, Erdőbénye Aranybánya Témapark - AttrakciófejlesztésAranybányászati turisztikai attrakció Telkibányán Aktív A Felső-Tisza vízi ának komplex 2. ütem 0,48 2,50 1,20 1,52 0,11 0,3 1,5 1,20 2. Felső-Tisza kiemelt turisztikai térség európai uniós finanszírozású i 1 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 2 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 3 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 4 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 5 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 6 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 7 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1. 8 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 1.

9 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 9. oldal 2. Nemzetközi Szálláshelyfejleszt sportturisztikai kapacitásfejlesztés 3. Kulturális Kulturális Kulturális A kisvárdai vár turisztikai célú A komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria turisztikai célú Tematikus vonzerő (Mária út, Máriapócs, Zsidó örökség) 0,95 Környezeti és Energiahaték Operatív Program (KEHOP) 1,50 GINOP ,28 GINOP 1,50 3. Nyírség kiemelt turisztikai térség európai uniós finanszírozású i 2. Kulturális Bencs Villa turisztikai hasznosítása 3.3 Nyíregyházi Attrakciófejlesztés 4. Kulturális 5. Kulturális. Állatpark A nyíregyházi Szabadtéri Színpad felújítása Sóstói Múzeumfalu GyógyhelyfejlesztéNyíregyháza-Sóstógyógyfür komplex turisztikai 1 Módosította: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 7. a). 2 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 2. 3 Módosította: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 7. b). 0,28 TOP ,50 TOP többletkötelezettség terhére 1,10 TOP többletkötelezettség terhére 1,50 TOP többletkötelezettség terhére 1,00 GINOP Kiemelt térségi szintű, európai uniós finanszírozású k 2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható fejlesztés A standard pályázati felhívás várható i 10,14 TOP-1.2.1

10 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 10. oldal melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz 1. Tokaj kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású i A tokaji sziget attraktivitásának a) A tokaji Rákóczi-vár felújítása és környezetének rendezése b) A sevillai Makovecz-pavilon Tokajon A sárospataki Végardó GyógyhelyfejlesztéFürdő 13. Aktív Kerékpárút a tokaji Erzsébet királyné Tisza-hídon Falusi és Falusi szálláshelyek agro minőségi 16. Meglévő szálláshelyek Szálláshelyfejleszt minőségének és szolgáltatási kínálatának javítása, mennyiségi 2,08 Hazai forrás 1,50 Hazai forrás 1,70 Hazai forrás 2,00 Hazai forrás 3,00 Hazai forrás 2. Felső-Tisza kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású i 2. A kisvárdai Várfürdő 2,30 Hazai forrás Gyógyhelyfejlesztéfelújítása 1 Hatályon kívül helyezte: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. a), 3. melléklet 3. 2 Hatályon kívül helyezte: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. b), 4. melléklet 2. a). 3 Hatályon kívül helyezte: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. b), 4. melléklet 2. a). 4 Hatályon kívül helyezte: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. b), 4. melléklet 2. a).

11 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 11. oldal 3. Sportszálló és Szálláshelyfejleszt apartmanház építése Kisvárdán 4. Kulturális A komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria turisztikai célú Térség élménykínálatának Attrakciófejlesztés Kisvárda és környékén (pl. Gyulaháza Space központ) 7. Aktív Tisza-vidék vízi fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra és hálózat fejlesztés 8. Szálláshely fejlesztés SzálláshelyfejlesztKisvárda és környékén 1,50 Hazai forrás 0,04 Hazai forrás 3,00 Hazai forrás 1,00 Hazai forrás 1,00 Hazai forrás 3. Nyírség kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású i 2. LEGOLAND Discovery 9,50 Hazai forrás AttrakciófejlesztésCenter - Nyíregyháza 3. Hotel Sóstó Spa & Resort 3,10 Hazai forrás Szálláshelyfejleszt négycsillagos szálloda építése 4. Leveleki tó 0,50 Hazai forrás Attrakciófejlesztésattrakció 5. Nyíregyházi Állatpark 4,30 Hazai forrás Attrakciófejlesztés 4. Kiemelt térségi szintű, hazai finanszírozású k 2. Innovatív turisztikai termékek 3. Innovatív turisztikai termékek 4. Innovatív turisztikai termékek Tokaj kiemelt turisztikai fejlesztési térség attrakció Felső-Tisza kiemelt turisztikai fejlesztési térség attrakció Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség attrakció 0,50 Hazai forrás 0,25 Hazai forrás 0,25 Hazai forrás 1 Hatályon kívül helyezte: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. b), 4. melléklet 2. b).

12 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 12. oldal 5.1 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás 6.2 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás Mintagazdaságok hálózatának kialakítása (borút) Gasztronómiai és borturisztikai mesterképző központ 0,40 hazai 1,00 hazai 4. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz A Tokaj kiemelt turisztikai térségben megvalósítani tervezett további fejlesztési javaslatok Indikatív 1. Fejlesztés típusa Fejlesztési javaslat megnevezése 2. A tokaji sziget attraktivitásának Gyalogos híd építése a Bodrog felett tervezett 1,00 Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműköd Program (a továbbiakban 3. Kulturális 4. Kulturális A Regéci vár palotaszárnyának A Boldogkői Vár SK-HU) 0,60 SK-HU 0,40 SK-HU 1 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. b), 4. melléklet 1. 2 Beiktatta: 1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat 4. b), 4. melléklet 1.

13 Magyar joganyagok /2017. (II. 21.) Korm. határozat - a Tokaj, Felső-Tisza és Ny 13. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat 1 a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes k megvalósításához szükséges források biztosításáról 1 1. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz 4 A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térséget alkotó 105 település 4 2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz 6 1. Tokaj kiemelt turisztikai térség európai uniós finanszírozású i 6 2. Felső-Tisza kiemelt turisztikai térség európai uniós finanszírozású i 8 3. Nyírség kiemelt turisztikai térség európai uniós finanszírozású i 9 4. Kiemelt térségi szintű, európai uniós finanszírozású k 9 3. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz Tokaj kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású i Felső-Tisza kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású i Nyírség kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású i Kiemelt térségi szintű, hazai finanszírozású k melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz 12 A Tokaj kiemelt turisztikai térségben megvalósítani tervezett további fejlesztési javaslatok 12

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 2 szám 591 16. Tákos 17. Tarpa 18. Tiszabecs 19. Tiszakanyár 20. Tiszamogyorós 21. Tiszatelek 2 Tivadar 2 Tuzsér 2 Túristvándi 2 Vásárosnamény Nyírség kiemelt turisztikai

Részletesebben

Magyar joganyagok /2016. (XII. 27.) Korm. határozat - a Sopron-Fertő kiemelt 2. oldal 6. felhívja a t, hogy - a belügyminiszterrel, valamint a k

Magyar joganyagok /2016. (XII. 27.) Korm. határozat - a Sopron-Fertő kiemelt 2. oldal 6. felhívja a t, hogy - a belügyminiszterrel, valamint a k Magyar joganyagok - 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat - a Sopron-Fertő kiemelt 1. oldal 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Elnevezés: Abaújvár Község Alsóberecki Község Alsóregmec Község Baskó Község Bekecs Község Bodroghalom Község Bodrogkeresztúr Község Bodrogkisfalud Község

Részletesebben

[ Hatályos: ]

[ Hatályos: ] 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM IV. TENGELY (LEADER) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM IV. TENGELY (LEADER) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM IV. TENGELY (LEADER) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETEIRŐL ZEMPLÉNI TÁJAK AKCIÓCSOPORT TERVEZÉSI TERÜLETE Régiók: Megyék: Kistérségek: Észak-Magyarország

Részletesebben

2. egyetért a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében a következő stratégiai fejlesztési irányokkal:

2. egyetért a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében a következő stratégiai fejlesztési irányokkal: 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Részletesebben

BAZ Megyei természetjáró Szövetség

BAZ Megyei természetjáró Szövetség Zempléni-hegység jelzett turistaútjainak jegyzéke Kék sáv Országos Kéktúra Gibárt Hernád-híd - Hollóháza Gibárt Hernád-híd Alsócéce Boldogkőváralja v. á. Boldogkőváralja Arka Mogyoróska - Regéc Istvánkúti

Részletesebben

Magyar joganyagok /2016. (XII. 27.) Korm. határozat - a Balaton kiemelt turisz 2. oldal c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosíts

Magyar joganyagok /2016. (XII. 27.) Korm. határozat - a Balaton kiemelt turisz 2. oldal c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosíts Magyar joganyagok - 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat - a Balaton kiemelt turisz 1. oldal 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és

Részletesebben

Magyar joganyagok /2017. (VIII. 14.) Korm. határozat - a Debrecen, Hajdúszobo 2. oldal Határidő: első alkalommal december 31-ig utolsó alk

Magyar joganyagok /2017. (VIII. 14.) Korm. határozat - a Debrecen, Hajdúszobo 2. oldal Határidő: első alkalommal december 31-ig utolsó alk Magyar joganyagok - 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat - a Debrecen, Hajdúszobo 1. oldal 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt fejlesztési

Részletesebben

Magyar joganyagok /2017. (VIII. 18.) Korm. határozat - a Dunakanyar kiemelt t 2. oldal Határidő: első alkalommal december 31-ig, utolsó al

Magyar joganyagok /2017. (VIII. 18.) Korm. határozat - a Dunakanyar kiemelt t 2. oldal Határidő: első alkalommal december 31-ig, utolsó al Magyar joganyagok - 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat - a Dunakanyar kiemelt t 1. oldal 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Dunakanyar kiemelt fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázat Támogatási javaslat

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázat Támogatási javaslat Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázat Támogatási javaslat ssz összeg 1 Főváros Budapest 1 FŐKÉTÜSZ 551 607 772 4 080 618 555 688 390 2 Baranya Pécs

Részletesebben

1. oldal, összesen: 15 Belépett: Sárospataki iroda Dátum: Regisztrációk Helyi Közösségek áttekintése Helyi Közösségek regisztrációja Lekérdezések Adatlapok Adatlapok áttekintése Befejezett adatlapok Helyi

Részletesebben

Tisztelt Kiss László Úr!

Tisztelt Kiss László Úr! Ügyiratszám: 9139/2007. Kiss László Zempléni Tájak Helyi Közösség Tolcsva Petőfi út 36-40. 3934 Tárgy: Helyi közösség előzetes elismerési kérelmének jóváhagyása Tisztelt Kiss László Úr! Az Irányító Hatóság

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000 AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI TÁMOGATÁSOK Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető Zemplén n TV Sátoraljaújhelyjhely Referencia műsor m 2008. november 04.18.000 TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 21 10.30 22 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.00 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2009.10.23. TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI Támogatási jogcím I. Mikrovállalkozások támogatása II. Turisztikai tevékenységek

Részletesebben

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500 NYÍRVÍZ BAU-39 Bt. Kállai és Társa Bt. Buzsik Lászlóné "N-TRADE 2005" Nagy József VÉ-TAK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Tátrai Lilla Döniz TERRA-KORR Építőipari, Sárospataki Nyomdaipari, SZABÓ ÉS TÁRSAI

Részletesebben

LEADER PROGRAM 2013 2007-2013

LEADER PROGRAM 2013 2007-2013 ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY HVI SÁTORALJAÚJHELY ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 LEADER PROGRAM 2007-2013 2013 ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI KÖZÖSSÉG ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI

Részletesebben

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat Hatály: 2016.VII.4. - 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat a»kreatív város - fenntartható vidék«- a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról című nemzeti programmal összefüggő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK október 24-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK október 24-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2016. október 24-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. (2015. 02. 16.); (2016. 05. 15.) Abaújszántói Óvoda és Egységes

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

Célterület adatlap. Helyi termék feldolgozásához kapcsolódó épület felújítás, eszközbeszerzés és marketing.

Célterület adatlap. Helyi termék feldolgozásához kapcsolódó épület felújítás, eszközbeszerzés és marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 009 046 Helyi Akciócsoport: Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának

Részletesebben

3934 Tolcsva, Petőfi út 36-40. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

3934 Tolcsva, Petőfi út 36-40. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1.sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú

Részletesebben

1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat

1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 10.számú egyéni választókerületi eredménye (Sátoraljaújhely)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 10.számú egyéni választókerületi eredménye (Sátoraljaújhely) 2010. évi Országgyőlési Képviselı Választás 1. fordulója - 2010. április 11. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 10.számú egyéni választókerületi eredménye (Sátoraljaújhely) a) A választók nyilvántartása (Jegyzıkönyvi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2018. 10. 26-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. (2015. 02. 16.); (2016. 05. 15.) Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda

Részletesebben

AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK JELENTŐSÉGE

AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK JELENTŐSÉGE AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK JELENTŐSÉGE AKTÍV TURIZMUS FONTOSSÁGA AZ NTS 2030 ALAPJÁN 1747/2017. (X. 18.) Korm. Határozat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról Aktív turizmus -

Részletesebben

Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsöde 3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29.

Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsöde 3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsöde

Részletesebben

Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsöde 3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29.

Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsöde 3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsöde

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

Magyar joganyagok /2016. (VI. 7.) Korm. határozat - Magyarország Kormánya é 2. oldal földművelésügyi miniszter Határidő: március A

Magyar joganyagok /2016. (VI. 7.) Korm. határozat - Magyarország Kormánya é 2. oldal földművelésügyi miniszter Határidő: március A Magyar joganyagok - 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat - Magyarország Kormánya é 1. oldal 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

A TOKAJ, FELSŐ-TISZA ÉS NYÍRSÉG KIEMELT TU- RISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉG JELLEMZŐI ÉS LE- HETSÉGES TURISZTIKAI SZEREPE

A TOKAJ, FELSŐ-TISZA ÉS NYÍRSÉG KIEMELT TU- RISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉG JELLEMZŐI ÉS LE- HETSÉGES TURISZTIKAI SZEREPE Gradus Vol 5, No 2 (2018) 140-145 ISSN 2064-8014 A TOKAJ, FELSŐ-TISZA ÉS NYÍRSÉG KIEMELT TU- RISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉG JELLEMZŐI ÉS LE- HETSÉGES TURISZTIKAI SZEREPE CHARACHTERISTIC FEAUTRES OF TOKAJ,

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. alapcélja koordinációs

Részletesebben

Tárgy: vízi közmű-szolgáltatói működési engedély

Tárgy: vízi közmű-szolgáltatói működési engedély / 1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7. 1444 BUDAPEST, PF. 247 www.mekh.hu TEL.: 459-7777 TELI FAX: 459-7766 Ügyiratszám: VKFSFO 022013/467-6 (2013) Ügyintéző: dr. Novák Barbara Tel: 459-7777 Fax: 459-7766

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

2. Jelen határozat mellékiete a 73/2016. (III. 31.) számú határozat mellékiete helyébe lép.

2. Jelen határozat mellékiete a 73/2016. (III. 31.) számú határozat mellékiete helyébe lép. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2017.(1. 26.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi tervének elfogadásáról szóló 73/2016. (III. 31.) számú határozat módosításáról

Részletesebben

Mérés tervezett ideje

Mérés tervezett ideje Nap október 16. szerda október 17. csütörtök október 18. péntek október 19. szombat október 20. vasárnap október 21. hétfő október 22. kedd október 23. szerda október 24. csütörtök október 25. péntek október

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Taglista

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Taglista Hegyalja Sárospataki KT Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Taglista Ssz. Település Név Képviselı Cím Telefon E-mail 1. Bodrogolaszi Bodrogolaszi Község 2. Erdıhorváti Erdıhorváti Község 3. Györgytarló Györgytarló

Részletesebben

Appendix 1: BEAVER OCCURRENCE DATA

Appendix 1: BEAVER OCCURRENCE DATA Appendix 1: BEAVER OCCURRENCE DATA 1 Presence Tiszaladány Tisza 2007.02.04 48,046 21,396 Petrovics Zoltán 2 Presence Tiszaladány Tisza 2008.01.12 48,075 21,432 Petrovics Zoltán 3 Presence Tiszaladány Tisza

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Magyar joganyagok /2010. (XII. 27.) Korm. határozat - a Kormány által alapítot 2. oldal 2.1 A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért f

Magyar joganyagok /2010. (XII. 27.) Korm. határozat - a Kormány által alapítot 2. oldal 2.1 A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért f Magyar joganyagok - 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat - a Kormány által alapítot 1. oldal 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos

Részletesebben

Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út sz. út Nyékládháza belterületi szakasza Miskolc, Csabavezér út

Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út sz. út Nyékládháza belterületi szakasza Miskolc, Csabavezér út Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály december 01. vasárnap 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy út 11.00-13.00 Miskolc, Hegyalja út 15.00-17.00 Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág.

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról. Alsógagyba M 5.55 4 10.30 M 12.30 M 15.10 17.18 (aláhúzott: Baktakék, fancsali elág. Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. április 21., szombat Tartalomjegyzék 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról,

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

A Zempléni-hegység emlõsfaunája (Mammalia)

A Zempléni-hegység emlõsfaunája (Mammalia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 361 403 A Zempléni-hegység emlõsfaunája (Mammalia) BIHARI ZOLTÁN - PETROVICS ZOLTÁN - SZENTGYÖRGYI PÉTER ABSTRACT: (Mammals of the Zemplén Mountains)

Részletesebben

aktív helyzetjelentés Mártonné Máthé Kinga Aktív- és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

aktív helyzetjelentés Mártonné Máthé Kinga Aktív- és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. aktív helyzetjelentés Mártonné Máthé Kinga Aktív- és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Feladata és célja: turisztikai

Részletesebben

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei 2014-2020 közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei BODÓ IMRE Útfejlesztési igazgató-helyettes Alaptevékenységünk Céljaink Arra törekszünk, hogy beruházóként hatékonyan

Részletesebben

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője Együttműködési lehetőségek a magyar-horvát területfejlesztésben konferencia Eszék, 2018. február 5. A magyar regionális fejlesztés politika

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 73/2016. (III. 31.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 73/2016. (III. 31.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2016. (III. 31.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Az előadás témakörei 1. EU-s kötelezettség, derogációs kötelezettség

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Mérés tervezett ideje

Mérés tervezett ideje november 01. péntek november 02. szombat november 03. vasárnap november 18. hétfő november 19. kedd november 20. szerda november 21. csütörtök november 22. péntek november 23. szombat november 24. vasárnap

Részletesebben

Magyar joganyagok /2017. (XII. 22.) Korm. határozat - a Kemény Ferenc Sport 2. oldal megvalósítására irányuló beruházások előkészítésével, az 1.

Magyar joganyagok /2017. (XII. 22.) Korm. határozat - a Kemény Ferenc Sport 2. oldal megvalósítására irányuló beruházások előkészítésével, az 1. Magyar joganyagok - 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat - a Kemény Ferenc Sport 1. oldal 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály július

Részletesebben

HÍDÉPÍTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HÍDÉPÍTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HÍDÉPÍTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN NIF Zrt. Hidász Napok Kardos Gábor műszaki igazgató 2016. június 15. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért eredmények a 2007-2015 évek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

A 2007-13. ÉVI ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE

A 2007-13. ÉVI ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE A 2007-13. ÉVI ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE DR. DANKÓ LÁSZLÓ OGÁR ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi docens, munkaszervezet vezető ME-GTK Marketing Intézet, Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Sopron-Fertő táj kiemelt turisztikai térség fejlődési irányai, lehetőségei

A Sopron-Fertő táj kiemelt turisztikai térség fejlődési irányai, lehetőségei Alpokalja - Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület A Sopron-Fertő táj kiemelt turisztikai térség fejlődési irányai, lehetőségei Barcza Attila Tanácsnok Ifjúsági, turisztikai, és sportbizottság elnöke Hegykő,

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 31., szerda Tartalomjegyzék 318/2019. (VII. 31.) KE határozat Bírói felmentésről 5644 319/2019. (VII. 31.) KE határozat Bírói felmentésről

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Magyar joganyagok /2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 2. oldal 6. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a megyei jogú vá

Magyar joganyagok /2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 2. oldal 6. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a megyei jogú vá Magyar joganyagok - 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 1. oldal 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola

Részletesebben

július 21. vasárnap Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út Miskolc, Hideg sor Miskolc, Soltész-nagy Kálmán út

július 21. vasárnap Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út Miskolc, Hideg sor Miskolc, Soltész-nagy Kálmán út Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály-Forgalomellenőrző Alosztály július 1. hétfő 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy út 11.00-13.00 Miskolc, Hegyalja út 15.00-17.00 Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út

Részletesebben

2015. március hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. március hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály március 01. vasárnap 04.30-07.00 Miskolc, József

Részletesebben

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelent sebb szektoraihoz

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelent sebb szektoraihoz Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása Helyzetelemzés F fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, allokáció ok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési 10 legfontosabb szolgáltatás-,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 47 /2018. ( ) számú. határozata

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 47 /2018. ( ) számú. határozata NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47 /2018. (111.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi köz tervének elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Magyar Mérnöki Kamara Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2016. június 3. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

biz. sor Nev.szám Cég Cím Megnevezés egyéb Évjárat cukor Érem 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György

biz. sor Nev.szám Cég Cím Megnevezés egyéb Évjárat cukor Érem 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György Sárospatak furmint késői szüret 2011 édes Nagy arany 1 26 58 Royal Tokaji Borászati Zrt. Mád 5 puttonyos aszú 2008

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL Dr. Hajdu Nagy Gergely A TÁJI ÖRÖKSÉG Ö MEGŐRZÉSE Ő ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÍÁ ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL A MagyarTájdíj elnyerésére és az Európa TanácsTáj Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. augusztus 8., kedd Tartalomjegyzék 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2014. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október 01. szerda 04.00-06.00 Miskolc, József Attila

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF)

Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF) EMVA LEADER 2011 2012.05.03 Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF) Megvalósítási hely 1 Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. 1027859 Párlatüzem

Részletesebben