Törvényességi véleményezésre bemutatva: október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. október"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2008. Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Dr. Simon István alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: október Meghívottak: - Sopron Holding Zrt 9400 Sopron, Verő József u. 1. sz. Dr. Komornoki László vezérigazgató

2 vezérigazgató Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Dr. Komornoki László Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata május 29-én tartott ülésén tárgyalta elsőkörös anyagként a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 151/2008.(V. 29.) számú határozatában azt a vitában elhangzott javaslatokkal együtt - kidolgozásra alkalmasnak minősítette. A belvárosi közmű- és egyéb mélyépítési munkák többsége a végéhez közeledik, illetve befejeződött. Így elkészült a Deák tér teljes körű rekonstrukciója, a Pócsi utcai út- és köz-műrekonstrukció, júniusban átadásra kerül a Kisvárkerület új burkolata, befejeződött az Ógabona téri gázrekonstrukció, elkészült a Balfi utca új burkolata. A városban nagy mértékben megnőtt a gépjármű állomány, így a belvároshoz közvetlenül kapcsolódó utcák túlzsúfolttá váltak, az ott lakók sok esetben nem tudnak lakóhelyük közvetlen környezetében megállni, várakozni. A sok jármű és a szabályozatlan helyzet miatt ezen utcákban egyre több a szabálytalan parkolás, ebből kifolyólag a lakossági észrevétel, panasz. Mindezek figyelembe vételével előterjesztésünk elsődleges célja a belváros közvetlen környezetében élők közlekedési és parkolási gondjainak enyhítése, a városi közlekedés szabályozása, melynek leghatásosabb módja a korábbi évek tapasztalatai alapján - a fizető parkolási rendszer területének kiterjesztése. A rendeleti szabályozással ugyanis várhatóan csökken a megjelölt területen a várakozási idő, a kijelölt helyek miatt szabályossá válik várakozás, a lakosság pedig kedvezményes bérletvásárlással (2900 FT/év)nagyobb eséllyel tud megállni lakóháza közelében. Az előterjesztés másodlagos célja a hatályos rendelet alkalmazása során felmerült észrevételek pontosítása. A fentiek alapján a fizető parkolási rendszer területének bővítésére az alábbiak szerint tesszük meg javaslatunkat (térképszelvény mellékelve), figyelembe véve az elsőkörös előterjesztés tárgyalása során elhangzott észrevételeket: 1. Jókai utca, Frankenburg út, Zsilip utca. 2. Mező utca, Ferenczy János utca a Kossuth Lajos utca-lackner Kristóf utca között.

3 3. Erzsébet utca hiányzó szakasza és az Állomás utca. Nem kerülne bevonásra a Róth Gyula utca, mivel ez a lakótelepi tömbbelsőben lévő olyan kis utca, mely épületekkel körül zárt, lakóépületek alatti átjárókon keresztül közelíthető meg. A tömbbelső védelmét behajtani tilos kivétel: engedéllyel közúti jelzőtáblák kihelyezésével lehetne biztosítani. Ezen területek egy részének bevonását már többször kérték az ott lakók képviselőjükön keresztül, mivel a máshonnan kiszoruló gépjárművek itt találtak maguknak helyet és az ott állandó lakhellyel rendelkezők ezért nem tudtak lakásuk előtt parkolni. 4. Mátyás király utca hiányzó szakasza, Bartók Béla utca állomás előtti szakasza, Arany János utca valamint az ezen utcák által határolt terület. (a lakótelepi tömb-belső). 5. Bartók Béla utca (Arany János utca, Tallián utca közötti szakasza) és a Martinovics utca. 6. Pócsi utca. Az új burkolattal rendelkező utcában jelenleg (illetve a beruházás megkezdése előtt is) kaotikus volt a parkolás. Mielőbbi rendezése indokolt, mivel a keskeny utcában a szabálytalanul autók akadályozzák a forgalmat. 6. Balfi utca (Ikvahíd, Híd utca között), Végfordulat, Halász utca, Jégverem utca, Sas tér, Bécsi utca (a Sas tér - Patak utca között) Szélmalom utca, Ikva patak által határolt terület, beleértve a Rózsa utcát. 7. Virágoskert utca és Patak utca teljes hosszában szintén bekerül a fizető parkolási rendszerbe. 8. A Mátyás kir. utca Kis J. utca Lenkey utca által határolt tömbbelsőben lévő Tyitov park. A fenti elképzelés jelentős beruházással jár, hiszen a jelenlegi órákkal ezen területek ellátása nem oldható meg. A városban 66 db. óra működik, 8 főnyi személyzettel, így biztosítva a jelenlegi 1884 db. helyet igénybe vevő gépjárművek számára, parkolási időben a jegyváltási lehetőséget, illetve az ellenőrzést. A fizető parkolási rendszernek 2007 évben 141,281 e Ft árbevétele volt a Sopron Holding Zrt. részéről, amelyet a rendszer kibővítésével további kb. 30 millióval lehetne növelni. A kórház környékét nem javasoljuk bevonni a rendszerbe, mivel oda idősebb, beteg, nehezen járó emberek is járnak és nekik nagy megterhelés lenne még a jegyet is megvenni. Előre nem is nagyon tudják, hogy mikor

4 végeznek, így esetleg kezelésekről is ki kellene jönniük meghosszabbítani a jegyüket. A GYSEV előtti bevonása érzékenyen érinti a vasúttal utazó lakosságot illetve ezáltal magát a GYSEV-et is. Sokan azt a gyakorlatot követik, hogy hétfőn leteszik az autót a ba és elutaznak más településekre dolgozni. Van aki csak a hétvégén tér vissza, addig ott áll az autó és foglalja a helyet. A gyakoribb eset az amikor reggel állítják le az autót és délután, este a vonattal visszaérkezve viszi el a gépjárművet a ból. Ennek a problémának a megoldása az lehetne, ha a GYSEV az állomás környékén található területein alakítana ki részt, amit csak a vasút vonalain közlekedő utazóközönség vehetne igénybe. A várostól távolabb dolgozók és az alkalmankénti utazók itt letehetnék az autóikat, visszaérkezve pedig gépjárműveikkel mehetnének haza. A vasútállomás előtt van jelenleg a taxiállomás. A taxi állomások kialakításával kapcsolatosan megismertük pár nagyváros véleményét és gyakorlatát: Szombathelyen például a vasútállomás és környéke nincs bevonva a fizetőparkolási rendszerbe, ki van jelölve számukra hely és erre a területre közterület használati engedélyt kapnak. Debrecenben a vasútállomásnál található taxiállomás a MÁV Zrt. tulajdonában van ezért az ott működő állomás esetében külön megállapodás született a tulajdonos és a taxi társaság között. Békéscsaba esetében a taxiállomások rendjéről az elmúlt év elején a közgyűlés rendeletet kívánt alkotni, amelyet az első forduló után társadalmi vita követett. Végül azonban a taxi társaságok nagy fokú ellenállása miatt elálltak minden változtatástól. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget biztosít a taxik részére a várakozóhelyeken, a pályaudvarok melletti k pedig nem tartoznak a fizető parkolási rendszerbe. A fentiek alapján több egyeztetést folytattunk a taxi társaságokkal, az utazóközönség érdekeit szem előtt tartva a jelenlegi rendszer fenntartása javasolt. Előzetes kalkuláció szerint 50 db új készülék beszerzése illetve beüzemelése szükséges, mely 950 férőhellyel növelné a fizető k számát, de természetesen ezzel együtt szükséges növelni a ellenőrök jelenlegi létszámát is, legalább +3 fővel. A beruházási becsült költsége közel nettó 120 millió forint. A tervdokumentáció alapján készített útkarbantartási-, felújítási munkák,

5 melyek tartalmazzák a automata alapok elkészítését, helyek felfestését, várakozóövezetek és kiegészítő táblák felszerelését várható költsége nettó 70 millió Ft. Így a bővítés összköltsége nettó 190 millió Ft. A forrásoldal az előterjesztett határozati javaslat szerint az alábbiak szerint biztosítható: - a automatákat a Holding lízingelné, majd a lízingköltségek ismeretében a fizetőparkolási rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításra kerül oly módon, hogy a lízingdíjak a bérleti díjból kerülnek kompenzálásra. A évi bérleti díj E Ft volt. - A órák felszerelésének, a terület kialakításának és egyéb szükséges munkáknak a fedezetét Önkormányzatunk biztosítja a évi költségvetése terhére. Az előzetes tárgyalásokon elhangzott további észrevételekkel kapcsolatban az alábbiakat rögzítjük: - A telefonon történő jegyelővétel esetében biztos, hogy újabb költségek merülnek fel, a jelenlegi technikai színvonal erre nem alkalmas. - Ingyenes buszjáratok a Várkerületen: A tömegközlekedés évi díjtételeire vonatkozó egyeztetések a Kisalföld Volán Zrt-vel megkezdődtek. E tárgyalások keretében lehet pontosítani a buszjáratok többletköltségét, melynek vállalásáról a díjrendelet elfogadásakor dönt a közgyűlés. - Zsilip utcai óvoda előtti terület kivétele a zóna hatálya alól nem célszerű, mivel a díjtalan használata ellenőrizhetetlen, ugyanakkor más, a zónába tartozó intézmények is joggal jönnének ilyen igénnyel (István bíró utcai óvoda, Széchenyi, Berzsenyi stb.) - Ferenczy János utca Ikva patak felőli szakaszának fizető parkolási rendszerbe történő bevonása nem indokolt. Az Ikva patak - Ferenczy János utca - Lackner Kristóf utca - Káposztás utca és általa határolt terület egy egységet képez, melyből kiemelni a Ferenczy János utcát, indokolatlan - A Kisvárkerületi k halszálkás felfestése megtörtént. - A P+R rendszer alkalmazása további egyeztetéseket igényel. - Csatkai utcában pontosítottuk a magánterület határát, a rendelettervezet ennek megfelelően készült (a magánterület mintegy 1m-re rányúlik az útterületre, ezért e területrész bevonására nem tettünk javaslatot). - A Felsőbüki Nagy Pál utcai kialakításával a Kőszegi úti aluljáró megépítését követően indokolt foglalkozni. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot, illetve rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé, melyek elfogadásához az SZMSZ 53. (3) bekezdés h.) pontja illetve a (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. Határozati javaslat:

6 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a fizető parkolási rendszer területbővítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: - órákat a Sopron Holding Zrt. lízingeli. A lízingköltség a ágazat költségére történik. - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a fizető parkolási rendszer területbővítéséhez szükséges építőipari munkák fedezetét bruttó E Ft összegben saját évi - költségvetése terhére biztosítja, és a feladat elvégzésével megbízza a Sopron Holding Zrt-t. Felelős: Dr. Simon István alpolgármester Határidő: június 30. Sopron, október 16. Dr. Simon István alpolgármester Az elemző rész mellékletei: 1 sz. melléklet: Fizető parkolási rendszer bővitési területe (térképszelvények) 2. sz melléklet: Tervezett árbevétel bemutatása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának./2008.(.) rendelete a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelete (továbbiakban R ) 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Egy ra szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a fizető várakozásra kijelölt helyet az állandó lakóhellyel rendelkező lakos a lakóhelyéhez legközelebb eső ban. A bérlet megvásárlásához a személyi igazolványt; a gépkocsi tulajdonjogának igazolásához a forgalmi engedélyt, a gépkocsi törzslapját, valamint a legutolsó esedékes gépjármű-adó befizetéséről szóló átutalást vagy csekket a bérlet vásárlásakor be kell mutatni. A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcímnek és a kérelmező lakos személyazonosító igazolványában vagy lakcímet igazoló

7 hatósági igazolványában szereplő lakóhelynek meg kell egyeznie. Lakásonként legfeljebb kettő olyan személygépkocsira váltható bérlet, mely az állandó lakóhellyel rendelkező lakos tulajdonát képezi, vagy melynek az igénylő a kizárólagos üzembentartója. Nem váltható lakossági bérlet olyan személygépkocsira, melyre vonatkozó gépjármű-adó befizetést a tulajdonos nem tudja hitelt érdemlően igazolni. Lakossági bérlet kiadásának további feltétele az, hogy kérelmezőnek Sopron Megyei Jogú Város önkormányzata felé és a Sopron Holding Zrt. felé nincs lejárt idejű tartozása. 2. A R 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak. Bérlet vásárlása esetén a forgalmi engedély bemutatása kötelező. 3. A R 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) A rendelet 3. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni, ha a) a várakozás megkezdésekor (a gépjármű elhelyezésétől számított 7 percen belül) nem fizették ki a várakozási díjat, b) a várakozási időt túllépték (a jegy érvényességi ideje lejárt), c) a parkolási jegyet úgy helyezték el, hogy az ellenőrizhetetlen, d) a mozgáskorlátozott igazolványt nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el, e) a várakozást megengedő hozzájárulást (bérletet) nem, vagy nem az e rendelet 4. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezték el. (2) Emelt mértékű pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyet engedély nélkül veszi igénybe. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást, készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a ellenőr a gépjármű szélvédőjén helyezi el, melyen feltünteti a helyét, a parkolás időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat. (4) Amennyiben a fizetési felszólítás időpontjától számítva a helyre érvényes maximális várakozási időtartam letelt, úgy a ellenőr - a korábbi felszólítástól és teljesítésétől függetlenül - jogosult a fentiek szerint újabb

8 fizetési felszólítást kihelyezni, mely újabb önálló pótdíjfizetési kötelezettséget keletkeztet. (5) A pótdíj összege, ha azt a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) a felszólításnak a járműre történő kihelyezését követő: a) 5 munkanapon belül befizeti, úgy a 3. melléklet 1.1 pontja szerint a jármű kategóriájának megfelelő összeg, b) 8 munkanapon belül befizeti, úgy a 3. melléklet 1.2 pontja szerint a jármű kategóriájának megfelelő összeg, c) 8 munkanapon túli befizetés esetén a 3. melléklet 1.3 pontja szerint a jármű kategóriájának megfelelő összeg. (6) Az emelt mértékű pótdíj, ha azt a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) a felszólításnak a járműre történő kihelyezését követő: a) 5 munkanapon belül befizeti, úgy a 3. melléklet 2.1 pontja szerint a jármű kategóriájának megfelelő összeg, b) 8 munkanapon belül befizeti, úgy a 3. melléklet 2.2 pontja szerint a jármű kategóriájának megfelelő összeg, c) 8 munkanapon túli befizetés esetén a 3. melléklet 2.3 pontja szerint a jármű kategóriájának megfelelő összeg. (7) Az (5), (6) bekezdés szerinti pótdíj 30 napon túli befizetése esetén üzemeltető kezelési költségek felszámítására jogosult. (8) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek - a jármű használatának tartós vagy időleges átengedésétől függetlenül - a szabálytalanságot elkövetőt és a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonost (üzembentartót) egyetemlegesen terhelik. (9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pótdíj fizetésre kötelezett a pótdíj megfizetése alól a (10) és (11) bekezdésben meghatározott feltételek esetén abban az esetben mentesülhet, ha a pótdíjfizetéssel érintett helyre és időre érvényes eredeti jegyét Üzemeltetőnek bemutatja (utólagos bemutatás). (10) Az utólagos bemutatásnak a pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 15 napon belül meg kell történnie. A pótdíjfizetéssel érintett időpont napja a határidőbe beleszámít. (11) Amennyiben az utólagos bemutatás a pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 15 napon túl történik meg, a gépjármű üzemeltetője 1.350,-Ft kezelési költség

9 megfizetésére köteles. A pótdíjfizetéssel érintett időpont napja a határidőbe beleszámít. (12) A pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 30 napon túl utólagos bemutatásnak nincs helye. A pótdíjfizetéssel érintett időpont napja a határidőbe beleszámít. 4. A R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 5. A R 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 6. Jelen rendelet július 01. napján lép hatályba. Jelen rendelet július 03-án hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző Jelen rendelet 1. sz. melléklete, a 42/2007. (XII. 22.) rendelet 1.sz. melléklete

10 A várakozási övezetbe bevont k zóna szerinti csoportosítása Kiemelt zóna A. 11. Városház utcai I. Zóna A. 01. Várkerület párhuzamos és a volt piac téri A. 02. Várkerület 96. párhuzamos OTP előtti ferde k A. 03. Várkerület ABC előtti (104. Hátsókapu) A. 04. Várkerület párhuzamos (Hátsókapu-Széchenyi tér) A. 05. Várkerület párhuzamos A. 06. Várkerület párhuzamos A. 09. Várkerület párhuzamos ferde A. 10. Széchenyi tér 1-3. (Széchenyi palota) A. 16. Templom u párhuzamos A. 17. Széchenyi tér (Posta előtt) ferde A. 18. Széchenyi tér ferde E. 08. Kristály üzletház előtti A. 07. Várkerület (Mária szobor) E. 09. Lackner K. utca Stadion Üzletház előtti (Káposztás u. torkolata) A. 08. Várkerület párhuzamos A. 13. Színház utca ferde A. 14. Petőfi tér színház előtti Színház melletti párhuzamos II. Zóna A. 12. Ógabona tér párhuzamos B. 01. Árpád utca párhuzamos A. 15. Liszt F. utca ferde - - Major köz (Várkerület-Major köz 3. bejárata között) E. 04. Höflányi u párhuzamos (Akkord mögött) E. 05. Rét utcai párhuzamos B. 02. Mentőállomás ABC E. 06. Erdély utca - Rét utca között merőleges B. 10. Torna utca párhuzamos E. 07. Erdély utca merőleges

11 C. 01. Erzsébet utca (Széchenyi tér - Kis J. u.) C. 03. Mátyás kir. utca (Széchenyi tér - Kis J. utca) E. 11. Káposztás utca C. 02. Erzsébet utca (Kis J. u. - Deák tér) ferde D. 01. Vitnyédi utca ferde C. 04. Mátyás kir. u. (Kis J. u. - Deák tér) ferde D. 02. Csarnok utca párhuzamos C. 05. Kis János utca párhuzamos és ferde Hátulsó utca D. 03. Dózsa Gy. u. párhuzamos Újteleki utca (Ógabona tér - II. Rákóczi F. utca) Móricz Zsigmond utca E. 03. Höflányi u ferde (Árkád üzletek oldalán) Szög utca Tyitov park C. 06. Lenkey utca párhuzamos Ötvös utca Rákóczi utca C. 07. Kisfaludy utca III Zóna B. 03. Ikva part (Tűzoltóság-Bem u.) ferde B. 05. Paprét ferde és párhuzamos - - Rákóczi utca - - Móricz Zsigmond utca B. 09. Paprét autóbusz hely - - István bíró utca (Paprét - Pócsi utca) - - Újteleki utca (Ógabona tér - II. Rákóczi F. utca) - - Deák tér (Mátyás kir. u. - Erzsébet u.) - - Deák tér (Erzsébet utca - Csatkai E. u.) páratlan oldal - - Deák tér (Erzsébet utca - Csatkai E. u.) páros oldal - - Gyóni Géza utca - - Deák tér (Mátyás király utca - Arany J. u.) páros oldal - - Ötvös utca - - Deák tér (Mátyás király utca - Gyóni G. u.) páratlan oldal - - Szög utca - - Batsányi utca (Deák tér - Csengery u.)

12 Erzsébet utca (Deák tér- Csengery u.) Mátyás király utca (Deák tér- Csengery u.) Erzsébet utca (Csengery u.- Állomás u. között) Deák tér (Arany János utca -Deák Téri Ált. Iskola nyugati kerítés) - - Mátyás király utca (Csengery u.-állomás u. között) - - Pázmány Péter utca Hátulsó utca Deák tér (Gyóni Géza utca - Király Jenő utca) Pócsi u. Zsilip u. Jókai u. Frankenburg u. Állomás u. Bartók B. u. Arany J. u. Martinovics utca Végfordulat, Bem utca Balfi utca (Ikvahíd, Híd utca között), Halász utca Jégverem utca Sas tér Rózsa utca Mező utca Virágoskert utca Patak utca Szeder utca Dorfmeister utca Bécsi utca (Sas tér-patak utca között) Szélmalom utca Ferenczy János utca / Kossuth L. u. Lackner K. u. között/ Csengery utca és Bartók Béla utca közötti tömbbelső IV. Zóna B. 04. Paprét (park)

13 Jelen rendelet 2. sz. melléklete a 42/2007. (XII. 22.) rendelet 3.sz. melléklete Pótdíjak megállapítása (Ft) 1. Pótdíj szgk., motor autóbusz munkanapon belüli befizetés esetén munkanapon belüli befizetés esetén munkanapon túli befizetés esetén Emelt pótdíj szgk., motor autóbusz munkanapon belüli befizetés esetén munkanapon belüli befizetés esetén munkanapon túli befizetés esetén

Előterjesztői módosítás az Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről. (rendeletalkotás) című előterjesztéshez

Előterjesztői módosítás az Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről. (rendeletalkotás) című előterjesztéshez parkolás rendjéről önkormányzati (rendeletalkotás) A közgyűlés időpontja: 2008. október 30. Az előterjesztés címe: Előterjesztés a fizető szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról Ügyiratszám: 61002-10/2008.

Részletesebben

Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról

Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/63791-7/2010. Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/ /2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/ /2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/60871-11/2011. CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010.

Részletesebben

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság március 19-i ülésére

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság március 19-i ülésére Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság 2009. március 19-i ülésére Cím: Előterjesztés a fizető pakolási rendszer bővítéséhez szükséges intézkedések Ügyiratszám: 59033/2009. Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolás rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolás rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64589/2011. Cím: Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Cím: Előterjesztés Sopron fizető parkolásról szóló 42/2007. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról

Cím: Előterjesztés Sopron fizető parkolásról szóló 42/2007. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64890/2009 Cím: Előterjesztés Sopron fizető parkolásról szóló 42/2007. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és

Részletesebben

Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról

Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/61785/2009. Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának rendelete 57/2009. (XII. 22.) a fizető parkolás rendjéről. A rendelet hatálya

Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának rendelete 57/2009. (XII. 22.) a fizető parkolás rendjéről. A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának rendelete 57/2009. (XII. 22.) a fizető parkolás rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésében

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64778./2009. CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: október

Törvényességi véleményezésre bemutatva: október Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63297/2008 Cím: Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (első körös anyag) Előterjesztő:

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60472/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60472/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60472/2009. Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás megállóhelyről indul:

Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás megállóhelyről indul: 3 LACKNER KRISTÓF UTCA BÁNFALVI ÚT KERTVÁROS BRENNBERGBÁNYA 0 Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás... O 21 1 Táncsics utca, templom... 20 2 Kossuth Lajos utca, Vadász utca... 19 4 Bánfalvi út, Falco

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság december 23-ai rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság december 23-ai rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40215/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme Sopron, Fő tér 1.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 24501/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér ) Ügyiratszám: 58066-0/008 CÍM: Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/005 (XII ) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 23. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 62714/2009 CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 324/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a parkolás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ 2010. március 10-ei rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ 2010. március 10-ei rendkívüli üléséről Ügyiratszám: 58353-07/2010. JEGYZŐKÖNYV a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ 2010. március 10-ei rendkívüli üléséről Az ülés helye: Sopron, Fő tér 1. Az ülés ideje: 2010. március 10. 15.30 óra Jelen lévő

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér 1.) Ügyiratszám: VI/ 59.404/2010. CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40166-039/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016.

Részletesebben

/egységes szerkezet/ 1..

/egységes szerkezet/ 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2005/V.31./sz. és a 18/2003/VIII.21.sz.rendeletekkel módositott a helyi parkolási rendjéről szóló 36/2002/XII.10./sz.rendelete /egységes szerkezet/

Részletesebben

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Városfejlesztési Bizottsága 2008.novemberi ülésére. Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008.

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Városfejlesztési Bizottsága 2008.novemberi ülésére. Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Városfejlesztési Bizottsága 2008.novemberi ülésére Cím: Előterjesztés a 2008.IV.negyedévi lakossági út- és közműépítési pályázatokról Ügyiratszám:.59723-8/2008

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda Tisztelt Kőbányai Lakos! Mint arról korábban több forrásból értesülhetett, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Önök lakóterületén parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött.

Részletesebben

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér.) Ügyiratszám: 58066-3/2008. CÍM: Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 2.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 3-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 3-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közterületén kialakított várakozási övezetek kiterjesztésére és a belvárosi fizető

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 13680/2010. CÍM: Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1347 / 2016. Sorszám: 16. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos.

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos. A Visegrádi Önkormányzat 9/2005. (VIII. 1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról [Egységes szerkezetben, a *5/2007. (IV. 1.) számú, a 11/2011. (VI.08.),

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben