Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolás rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. (5) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján Sopron Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város KRESZ-táblával megjelölt Várakozási övezet parkolóhelyeire (továbbiakban: parkolóhely), melyet az 1. melléklet tartalmaz, valamint a Petőfi téri mélygarázsban létesített parkolóhelyekre (továbbiakban együttesen: parkolási rendszer) terjed ki. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi járműre és üzembentartójára, aki a parkolási rendszer területén lévő várakozási lehetőséget a KRESZ szabályainak betartása mellett veszi igénybe, az 1. (3) bekezdésében foglaltak kivételével. (3) A rendelet hatálya a felszíni parkolóhelyek tekintetében nem terjed ki: a) a megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt gépjárművekre; b) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjárművekre; c) közfeladatot ellátók gépjárműveire, polgármesteri engedéllyel; d) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire; e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt szállító személy járművére, amennyiben mozgáskorlátozott igazolványát a 3. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el. (4) Az önkormányzat a parkolási rendszer területén a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást saját tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: Szolgáltató) megbízásával látja el. (5) A parkolási rendszerben történő várakozás a Szolgáltató és a parkolóhelyet igénybevevő (továbbiakban: igénybevevő) közötti polgári jogi jogviszony. I. Fejezet Felszíni parkolás 2. A felszíni parkolóhelyeken történő várakozás időtartama és díjtételei 2. (1) Várakozási övezetek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvénnyel (a továbbiakban: parkolójegy), vagy parkolási jogot tanúsító bérlettel (a továbbiakban: bérlet) vehetők igénybe és meghatározott időtartamig használhatók.

2 (2) A rendelet 2. (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a maximális várakozási időtartamot e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) A várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú parkolóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás adható ki. A bérletek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza, a díjait a 2. melléklet tartalmazza. (4) A várakozási övezetben lakossági és egyéb bérletek havi és éves időtartamra válthatók. 3. A parkolóhelyek működtetése, igénybevétele 3. (1) A díj ellenében igénybe vehető parkolóhelyek használatának részletes feltételeit a Szolgáltató köteles az igénybevevő által jól látható helyen, a parkoló-automatánál elhelyezni. (2) A várakozási díj a parkoló-automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor minimum 15 perc időtartam alapul vételével fizetendő. A várakozási díjat a parkoló-automatán megjelölt pénzérmékkel, vagy Szolgáltatónál megvásárolható chipkártyával, valamint mágneskártyával lehet kifizetni. A megváltott jegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra érvényes. A minimális fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni, az érvényességi időt ehhez kell igazítani. (3) Igénybevevő köteles a parkolójegy megváltásához szükséges aprópénzről, vagy annak megfelelő mennyiségű chipkártyán vagy mágneskártyán tárolt pénzegységről a parkolóhely tényleges igénybevételét megelőzően gondoskodni, az e kötelezettség elmulasztásából eredő következményt viselni köteles. (4) A díj ellenében beszerzett, várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen kell a műszerfalon, az első szélvédő mögött elhelyezni oly módon, hogy a parkolójegyen az adatok ellenőrizhetők legyenek. (5) A Szolgáltató a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával mozgáskorlátozott várakozóhelyet köteles kijelölni (50 parkolóhelyenként egyet). A kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerint csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve várakozhat. Az engedélyt a 3. (4) bekezdésben leírtakkal azonosan, az engedély érvényességének megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni. (6) A fizető parkolóhelyek munkanapokon óra közötti időben üzemelnek. A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki. 4. A parkolóhelyre váltható bérletek, kedvezményes engedélyek 4. (1) Egy parkolóhelyre szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a parkolóhelyet a parkolási rendszer területén állandó lakóhellyel rendelkező lakos a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóban, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve). A bérlet megvásárlásához a személyi igazolványt; a gépkocsi üzembentartójának igazolása érdekében a forgalmi engedélyt, a gépkocsi törzslapját, valamint a legutolsó esedékes gépjármű-adó befizetéséről szóló átutalást vagy csekket a bérlet vásárlásakor be kell mutatni. A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcímnek és a kérelmező lakos személyazonosító igazolványában vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakóhelynek meg kell egyeznie. (2) Lakásonként legfeljebb kettő olyan személygépkocsira váltható bérlet, melynek az állandó lakóhellyel rendelkező lakos az üzembentartója. Nem váltható lakossági bérlet olyan személygépkocsira, melyre vonatkozó gépjármű-adó befizetést az üzembentartó nem tudja hitelt érdemlően igazolni. Lakossági bérlet kiadásának további feltétele az, hogy

3 kérelmezőnek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató felé nincs lejárt tartozása. (3) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak. Bérlet vásárlása esetén a forgalmi engedély bemutatása kötelező. (4) A 2. mellékletben felsorolt bérleteket csak konkrét rendszámra lehet kiadni. (5) A bérletet az első szélvédő mögött a műszerfalon vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. (6) Az évközben váltott bérletek ára (kivéve az ún. lakossági bérletet) az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. Éves bérlet legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 10. napjáig, a hó közben megváltott havi bérlet legkorábban a váltást követő naptól számított 30 napig érvényes. Szolgáltató az éves bérletet a tárgyévet megelőző év december 1. napjától, a 30 napos bérletet a 30 napos időszak első napját megelőző 10 napon belül kiadhatja. 5. Bérletek cseréjére és pótlására vonatkozó előírások 5. (1) A forgalmi rendszám változása, vagy a bérlet elvesztése esetén a kezelési költség megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki kizárólag a bérletet korábban megváltó üzembentartó számára, az új gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása és a korábban váltott bérlet leadása mellett. (2) A megrongálódott bérletet annak leadásával egyidejűleg, az igénybevevő kérelmére és a kezelési és előállítási költség megtérítése ellenében a Szolgáltató kicseréli. Az elveszett bérlet helyett az igénybevevő kérelmére a kezelési és előállítási költség megtérítése ellenében új bérletet kaphat. (3) A várakozási övezet területére szóló bérleteket az önkormányzat megbízásából a Szolgáltató adja ki. (4) A várakozás rendjének ellenőrzését végző szerv köteles elvenni és a Szolgáltatónak bevonás céljából visszajuttatni azt a bérletet, a) amelyet nem az arra jogosult használ, b) amelynél a bérlethez való jogosultság megszűnt, c) amely hamis, vagy amelyet meghamisítottak, d) amellyel bármely más módon visszaéltek. (5) A kiemelt zónában a lakossági bérlet, polgármesteri engedély, vagy az ide váltott parkolójegy kivételével kizárólag a kombinált bérlettel lehet a parkolóhelyeket igénybe venni. 6. Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 6. (1) Pótdíjat kell fizetni, ha a) a várakozás megkezdésekor (a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 7 percnél hosszabb idő) nem fizették ki a várakozási díjat, b) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, c) a parkolójegyet úgy helyezték el, hogy az ellenőrizhetetlen, d) a mozgáskorlátozott igazolványt nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,

4 e) a bérletet nem, vagy nem az e rendelet 3. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezték el, f) a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet engedély nélkül veszik igénybe, g) amennyiben egy gépjármű egy parkolóhely helyett két parkolóhelyet foglal el, de csak egy parkolójegyet fizettek ki. (2) A pótdíj megfizetéséért a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartója felelős. A pótdíj mértékét és fizetési módját a Kkt. 15/C. -a szabályozza. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást, készpénzátutalási megbízás nyomtatványt a parkolóellenőr a parkoló gépjármű szélvédőjén vagy egyéb jól látható helyen helyezi el, melyen feltünteti a parkoló helyét, a parkolás időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat. (4) Újabb pótdíj szabható ki, ha ugyanazzal a gépjárművel ugyanazon a napon másik parkolóhelyet jogosulatlanul vesznek igénybe. (5) A pótdíj 15 napon túli befizetése esetén Szolgáltató az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesítheti az üzembentartó felé. 7. Parkolójegy utólagos bemutatása 7. (1) A 6. (1) bekezdés a) pontja szerinti pótdíj fizetésre kötelezett a pótdíj megfizetése alól abban az esetben mentesülhet, ha a pótdíjfizetéssel érintett parkolóhelyre és időtartamra érvényes eredeti parkolójegyét Szolgáltatónak a parkolójegy megváltásától számított 15 napon belül bemutatja. (2) Amennyiben az utólagos bemutatás a pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 15 napon túl történik meg, Szolgáltató a gépjármű üzembentartója felé az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesítheti. (3) A pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 30 napon túl utólagos bemutatásnak nincs helye. A pótdíjfizetéssel érintett időpont napja a határidőbe beleszámít. 8. Ellenőrzés 8. (1) A várakozási övezetben a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban feljogosított személy jogosult az övezet területén várakozó gépjárműre vonatkozó parkolójegy és bérlet érvényességét, annak gépjárművön történt elhelyezését és az abban rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni. (2) A jelen rendelet 1. (4) bekezdésében meghatározott Szolgáltató képviselője és a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő közterület-felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében. (3) A parkoló-automaták üzemképtelensége esetén az igénybevevő a parkolás helyéhez legközelebb eső, üzemelő parkoló-automatánál köteles parkolójegyet váltani. A parkolás helyéhez legközelebb eső parkoló-automata helyét a parkolóhelyet jelző tábla jelöli meg. II. Fejezet A mélygarázs működésére vonatkozó rendelkezések

5 9. (1) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázs bejárata előtt a) a szabad férőhelyek számát, b) a magasságkorlátozást és c) a minimum óradíjtételt tartalmazó információs eszközt. (2) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázsban: a) a Szolgáltató nevét, címét, b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, c) a várakozási díj és pótdíj összegét járműfajtánként, d) a várakozási díj megfizetésének módját, e) a mélygarázs használatának rendjét, f) a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra figyelmeztető táblákat. (3) A mélygarázsban a Szolgáltató zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet. (4) A mélygarázs 0-24 óráig, folyamatosan üzemel. 10. (1) A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni: a) a helyszínen váltott kártyával, b) nappali bérlettel óráig, c) éjszakai bérlettel óráig, d) egész napos bérlettel óráig. (2) A mélygarázsra váltott éves bérlet a váltást követő naptól, a váltást követő év január 10. napjáig érvényes. Az évközben - legkésőbb szeptember 30. napjáig - megváltott bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. (3) A 30 napos, illetve a 7 napos bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. illetve 7. napig a bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszakra is váltható a havidíj többszörösének megfizetésével. (4) A mélygarázsban lévő parkolóhely nem vehető igénybe 1,9 m magasságot, 5 m hosszúságot meghaladó gépjárművel, továbbá nem használható pótkocsi és utánfutó elhelyezésére. (5) A mélygarázs nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek elhelyezésére. 10/A. (6) (1) A mélygarázsban nem vehető igénybe a felszíni parkolóhelyekre megállapított díjfizetési mentesség és kedvezmény. (2) A védett környezetvédelmi övezetben lakóhellyel rendelkező, de a telken belül gépkocsi beállóval nem rendelkező magánszemélyek a Petőfi téri mélygarázsban jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kedvezménnyel vásárolhatnak bérletet, vagy a Papréten illetve az Árpád utcai volt mentőállomás területén lakossági bérletet. (3) A bérlet kiadásának feltétele a Polgármester által kiállított és a Szolgáltató részére átadott - a jogosultságot bizonyító - engedély. (4) Amennyiben a város területén konferencia kerül lebonyolításra, melyhez a Petőfi téri mélygarázs parkoló kapacitása elengedhetetlenül szükséges, ez esetben a kedvezményesen kiadott parkolási bérletek a mélygarázsban a konferencia idejére nem használhatók, helyette a Hátulsó utcai, illetve Rákóczi utcai parkolók vehető igénybe. 11. (1) Ha a mélygarázst igénybevevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy 2.800,- Ft pótdíj helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a mélygarázst. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat megfizetni.

6 (2) A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai a mérvadóak. A gépjárművek a mélygarázs teljes területén 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. (3) Kötbér (a mélygarázs rendjének megsértése, a mélygarázs használatának nem megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén): ,- Ft. III. Fejezet A parkolási rendszerre vonatkozó egyéb rendelkezések 9. A parkolási rendszer kizárólagos használata 12. (1) A kizárólagos parkolóhelyre szóló jogért a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell a Szolgáltató részére fizetni, aki az igénybevevővel bérleti szerződést köt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtól a polgármester előzetes engedélyével a Szolgáltató eltérhet. (3) Kizárólagos parkolásra jogosító engedélyt a Szolgáltató csak a közút kezelőjének egyetértésével adhat ki. (4) A kizárólagos parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkoló övezetben lévő parkolóhelyek 20%-át. (5) A kizárólagos parkolóhely megváltója köteles a Megállni tilos, kivéve (engedélyes neve) jelzés felfestéséről gondoskodni. A megváltott parkolóhelyeket használója köteles egész évben tisztán tartani. A kizárólagos parkolóhely használója a vevői, ügyfelei részére alkalmi, a kizárólagos parkolóhelyen ingyenes várakozást biztosító kártyát ad, melyet az első szélvédő mögött, a műszerfalon jól látható, ellenőrizhető módon kell elhelyezni. (6) Aki a kizárólagos parkolóhelyeket engedély nélkül veszi igénybe, szabálysértést követ el és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 16. (2) bekezdésében meghatározott legmagasabb összegig terjedő pénzbírsággal sújtható. E szabálysértések elkövetőjét a közterület-felügyelő és a rendőrség az Sztv (1) bekezdés szerinti összeghatárok között helyszíni bírsággal sújthatja. 10. A közszolgáltatás ellátása, ingyenes használat 13. (1) A parkolási rendszer Szolgáltatójának megbízottja e minőségét kérésre mindenkor köteles igazolni. (2) A Szolgáltató, valamint az Önkormányzat nevében a polgármester a parkolási rendszer bérbeadásáról, üzemeltetéséről és a többletbevételek év közbeni felhasználásáról szerződésben állapodik meg a Kkt. 9/D. (4) és (5) bekezdése alapján. 14. (1) A polgármester engedélyezheti parkolási rendszer területén rendezvény ingyenes megtartását, illetve ehhez kapcsolódóan parkolóhelyek ingyenes igénybevételét, valamint a közüzemi üzemzavar elhárításához szükséges munkálatok elvégzése céljából a parkolási rendszer ingyenes igénybevételét. A fentieken kívüli eltérő használat (pl. építkezés, közműépítés, közérdeket érintő esemény, stb.) a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében lehetséges. (2) Amennyiben a parkolóhely igénybevétele nem parkolási célú, és az (1) bekezdés hatálya alá nem esik, az igénybevevő köteles az igénybevétel időtartamához igazodó, 2. melléklet

7 szerinti teljes kieső bevételt a kizárólagos használatra vonatkozó díjtétel kivételével a Szolgáltató részére megtéríteni. (3) A polgármester az önkormányzati rendezvényekre meghívottaknak vendégkártyát biztosíthat. A vendégkártya tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza. 11. Értelmező rendelkezések 15. E rendelet alkalmazása szempontjából: 1. Gazdálkodó szervezet: a Ptk c) pontja szerint, kivéve az egyéni vállalkozókat. 2. Megkülönböztető jelzést adó készülék: a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. a) bekezdése szerint. 3. Várakozási övezet: a KRESZ 17. (1) bekezdésének e/2. pontja szerint kijelölt terület, melyben a kihelyezett jelző- és kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel lehet várakozni. 4. Lakossági bérlet: a Várakozási övezet -en belül állandó lakóhellyel rendelkezők kedvezményes parkolási lehetősége. 5. Kombinált bérlet: A felszíni parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta. 6. Éves kombinált bérlet: A felszíni parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta, mely az adott naptári év végéig érvényes. 7. Havi kombinált bérlet: olyan kombinált bérlet, amely legkorábban a váltás napját követő naptól számított 30. napig érvényes és melynek ára az adott évi éves kombinált bérlet árának 1/10-e. 8. Éves zóna bérlet: csak a bérleten megjelölt (I., II., III.) parkoló zónában lévő parkolóhelyek igénybevételére jogosító bérlettípus, mely az adott naptári év végéig érvényes. 9. Tíz napos bérlet: olyan kombinált bérlet, amely a váltás napját követő naptól számított 10. napig érvényes, és melynek ára az adott évi éves kombinált bérlet árának 1/30-a napos bérlet: csak a bérleten megjelölt (I., II., III.) parkoló zónában, valamint a mélygarázsban lévő parkolóhelyek igénybevételére a váltás napját követő naptól számított 30. napig érvényes parkolásra jogosító bérlettípus. 11. Védett környezetvédelmi övezet: a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakasza, a Bünker János Rajnárd köz, Kolostor utca, a Fő tér, a Fegyvertár utca, az Orsolya tér, Hátsókapu utca 1-6. szám közötti szakasza, a Szent György utca, az Új utca, és a Városház utca. 12. Záró rendelkezések 16. (1) Jelen rendelet az 5. és 7. kivételével január 01. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet az 5. és 7. kivételével január 3. hatályát veszti. (3) Jelen rendelet 5. és 7. -a április 1. napján lép hatályba. (4) Jelen rendelet 5. és 7. -a április 1. hatályát veszti., egyidejűleg hatályát veszti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete. Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József polgármester jegyző

8 1. melléklet a 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez A várakozási övezetbe bevont parkolók zóna szerinti csoportosítása Kiemelt zóna Városház utca I. Zóna Előkapu Hátulsó utca Lackner Kristóf utca Stadion Üzletház előtti parkoló Lackner Kristóf utca Kristály Üzletház előtti parkoló Liszt Ferenc utca Major köz Ógabona tér II. Rákóczi Ferenc utca (Széchenyi tér és II. Rákóczi Ferenc utca 21. között) Széchenyi tér* Széchenyi tér 1-3. és Széchenyi tér Széchenyi tér Színház utca Várkerület* Várkerület páros oldal Várkerület páros oldal Várkerület páros oldal Várkerület páratlan oldal Várkerület páratlan oldal II. Zóna Árpád utca Csarnok utca Dózsa György utca Erdély utca Erzsébet utca (Széchenyi tér - Deák tér között) Höflányi utca (Lackner Kristóf utca - Vitnyédi utca között) Káposztás utca Kisfaludy utca Kis János utca Lenkey utca Mátyás király utca (Széchenyi tér - Deák tér között) Móricz Zsigmond utca Ötvös utca Magyar u. (Ötvös u. Pócsi u. között) II. Rákóczi Ferenc utca (II. Rákóczi Ferenc utca 23. és Újteleki utca között) Rét utca Szög utca Torna utca 8

9 Újteleki utca Vitnyédi utca (Várfal Csarnok utca - Ferenczy János utca között) III. Zóna Állomás utca Arany János utca Balfi út (Ikvahíd utca - Híd utca között) Bartók Béla utca Batsányi utca (Deák tér - Csengery utca között) Bécsi utca (Sas tér - Patak utca között) Bem utca Csengery utca Bartók Béla utca és Arany János utca közötti tömbbelső Damjanich utca Deák tér* Deák tér páros oldal (Csatkai utca - Erzsébet utca között) Deák tér páros oldal (Erzsébet utca - Mátyás király utca között) Deák tér páros oldal (Mátyás király utca - Király Jenő utca között) Deák tér páratlan oldal (Csatkai utca - Erzsébet utca között) Deák tér páratlan oldal (Erzsébet utca - Mátyás király utca között) Deák tér páratlan oldal (Mátyás király utca - Király Jenő utca között) Dorfmeister utca Erzsébet utca (Deák tér - Állomás utca között) Ferenczy János utca Fövényverem utca Frankenburg út Gyóni Géza utca Halász utca Ikva part (Tűzoltóság kijárata és Bem utca között) Ikva sor (Torkos utca és Ferenczy János utca között) István bíró utca Jégverem utca Jókai utca Lackner Kristóf utca (Ógabona tér - Ferenczy János utca között) Martinovics utca Mátyás király utca (Deák tér - Állomás utca között) Mező utca Paprét Patak utca Pázmány Péter utca Pócsi utca Rózsa utca Sas tér Szeder utca Szélmalom utca Torkos utca Tallián utca Várfal u. Végfordulat Virágoskert utca 9

10 Zsilip utca 1

11 2. melléklet a 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez Parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei (a díjak ÁFA-t tartalmaznak) A./ FELSZÍNI PARKOLÁS a) Maximális parkolási idő jegyváltás esetén Kiemelt zóna 2 óra I. zóna 3 óra II. zóna időkorlát nélküli III. zóna időkorlát nélküli A zónákban lévő parkolókat az 1. melléklet sorolja fel. b) Parkolójegy díja (Ft/óra) Személygépjármű, Személygépjármű, három- vagy négykerekű motorkerékpár, háromvagy négykerekű segédmotoros kerékpár Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi Kiemelt zóna (Városház utca) I. zóna II. zóna III. zóna c) Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik) Sorsz. Megnevezés Éves Ft/év Havi Ft/hó 30 napos Magánkedvezmény 10 napos 1. Lakossági bérlet bérlet vásárlása esetén Kombinált bérlet % Zónabérlet I. zóna % - II. zóna % - III. zóna % - 4. Kizárólagos használat I. zóna % - II. zóna % - III. zóna % - 1

12 Sorsz. Megnevezés Éves Ft/év Havi Ft/hó 30 napos Magánkedvezmény 10/A. (2) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 10 napos 1. Lakossági bérlet % - 2. bérlet vásárlása % - esetén 2. Kombinált bérlet % 20% Zónabérlet I. zóna % - II. zóna % - III. zóna % - 4. Kizárólagos használat I. zóna % - II. zóna % - III. zóna % - d) Kezelési költség bérletcsere esetén esetenként 365, 500Ft e rendelet 6. (5) és 7. (2) és (3) bekezdésében jelölt esetekben 1.350,- Ft. B./ MÉLYGARÁZS a) Parkolójegy díja az első fél órát követően(ft/óra) nappal ( óráig) éjszaka ( óráig) Személygépkocsi Motorkerékpár Az első fél óra díjmentes b) Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik) Sorsz. Megnevezés Éves 30 napos bérlet 7 napos bérlet Magánszemély Ft/év Ft Ft kedvezmény 1. Nappali bérlet Éjszakai bérlet Egész napos bérlet Kizárólagos használat % Sorsz. Megnevezés Éves Ft/év 30 napos bérlet Ft 7 napos bérlet Ft 10/A. (2) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 1. Nappali bérlet % 2. Éjszakai bérlet % 3. Egész napos bérlet % 4. Kizárólagos használat c) Kezelési költség (esetenként) 500,- Ft d) A bérlet elvesztése esetén a tulajdonos 1500,- Ft cseredíj megfizetése mellett kérheti új bérlet kibocsátását. 12

13 3. melléklet a 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez A vendégkártya tartalma, alkalmazása Tartalma: Mérete: A/6, szigorúan sorszámozott lapok. Felirata: Vendégkártya Sopron Megyei Jogú Város fizető parkolójára Jobb felső oldalon színes városcímer, baloldalon színes fizető várakozóhely tábla (KRESZ 112. ábra). A meghívott szervezet neve. A rendezvény megnevezése, kezdési és várható befejezési időpontja. Az igénybe vehető parkoló megjelölése. Dátum, aláírás, pecsét helye. A vendégkártya hátoldalán az alábbi használati feltételeket kell meghatározni: A vendégkártyát a szélvédő mögött, kívülről jól olvashatóan kell elhelyezni. Az engedély másra nem ruházható át és csak a megjelölt helyen és időben használható. Az ellenőrzésre jogosultaknak köteles bemutatni az engedélyes. Alkalmazása: A vendégkártyát kitöltve a meghívó mellé kell csatolni. A kártya másolatát a Szolgáltatónak meg kell küldeni. A Szolgáltató a parkoló ellenőrt a másolattal köteles ellátni. 13

Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról

Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/63791-7/2010. Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztői módosítás az Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről. (rendeletalkotás) című előterjesztéshez

Előterjesztői módosítás az Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről. (rendeletalkotás) című előterjesztéshez parkolás rendjéről önkormányzati (rendeletalkotás) A közgyűlés időpontja: 2008. október 30. Az előterjesztés címe: Előterjesztés a fizető szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról Ügyiratszám: 61002-10/2008.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolás rendjéről. 1. A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolás rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/ /2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/ /2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/60871-11/2011. CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010.

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cím: Előterjesztés Sopron fizető parkolásról szóló 42/2007. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról

Cím: Előterjesztés Sopron fizető parkolásról szóló 42/2007. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64890/2009 Cím: Előterjesztés Sopron fizető parkolásról szóló 42/2007. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának rendelete 57/2009. (XII. 22.) a fizető parkolás rendjéről. A rendelet hatálya

Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának rendelete 57/2009. (XII. 22.) a fizető parkolás rendjéről. A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának rendelete 57/2009. (XII. 22.) a fizető parkolás rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. (3) bekezdésében

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. 1 Fogalom meghatározások

1. 1 Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. október

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. október Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61002-10/2008. Cím: Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től érvényes parkolási rendjéről AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 06-27/510-107 I. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1.

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.), 11/2017.

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság március 19-i ülésére

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság március 19-i ülésére Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság 2009. március 19-i ülésére Cím: Előterjesztés a fizető pakolási rendszer bővítéséhez szükséges intézkedések Ügyiratszám: 59033/2009. Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: október

Törvényességi véleményezésre bemutatva: október Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63297/2008 Cím: Előterjesztés Sopron, Belváros forgalmi rendjéről szóló új rendelet megalkotásáról (első körös anyag) Előterjesztő:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE a szigethalmi piac körüli parkolási rendről (Egységes szerkezetben a 16/2017.(X.02.), a 24/2018.(XII.12.) és a 15/2019.(IV.30.)

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki.

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki. Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2011. (V.30. ) számú önkormányzati rendelete a közterület használatának rendjéről, valamint a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16..(1) bekezdésben

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva: 2017. 11. 30. Hatályos: 2018. 01. 01. - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16..(1) bekezdésben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XLVII. törvény - a közterületi parkolás jogi feltételeinek 2. oldal d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenérték

Magyar joganyagok évi XLVII. törvény - a közterületi parkolás jogi feltételeinek 2. oldal d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenérték Magyar joganyagok - 2010. évi XLVII. törvény - a közterületi parkolás jogi feltételeinek 1. oldal 2010. évi XLVII. törvény a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 23. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben