Legyetek éberek! (2.) Jelképvilág húsvét vigiliáján (2) Oláh Melinda. A tűz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legyetek éberek! (2.) Jelképvilág húsvét vigiliáján (2) Oláh Melinda. A tűz"

Átírás

1 Legyetek éberek! (2.) Jelképvilág húsvét vigiliáján (2) Oláh Melinda A tűz Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. (Lk 12, 49) A tűz elsősorban a szenvedély, az életerő, a megtisztulás, ugyanakkor a bűnhődés jelképe. 1 Pusztító hatalma mindent az ősegység állapotába juttat vissza; számos nép világrendjében az alvilágot, a bűnösök örökös szenvedését jelképezi. Önmagában is feszültséget hordoz: melegít, ezáltal lehetővé teszi az életet és pusztít, megfékezhetetlen romboló erővel. Álomban tisztulást, megújulást jelent, kívülről jövő veszélyt, az ember bensejében izzó szenvedélyeket. A tűzgyújtás képessége, tűz birtoklása az emberiség kulturális fejlődésének fontos lépcsőfoka. 2 A vadász- és pásztornépek mítoszaiban a tüzet a legtöbbször az égből hozták le, míg a földművelő kultúrákban a föld belsejéből ered. A tűzgyújtás rítusa a világ teremtésének a kifejezése. Ezért a téli napfordulón, vagy az év végén kioltott tűz a kozmikus sötétség, az ősállapotba, a káoszba való visszatérés, míg az újév napi újragyújtás a világ újrateremtésének a jelképe lett s mint ilyen a születésre és a feltámadásra utal. A tűzben megnyilvánuló fény és hő a pusztító villám félelmetes erejét, az istenség hatalmát és az otthon biztonságot nyújtó melegét egyaránt kifejezheti. A tűz mindenütt, az egész világmindenségben jelen van: ilyen a nap az égen, mely a vihart hozó felhőben felizzik, és villám képében száll le a földre, ahol az emberek gondoskodása nyomán folytonosan újjászületik. 3 A tűz az antik világkép négy eleme közé tartozik. A korai ión természetbölcselet képviselője Hérakleitosz (Kr. e ) a valóság őselvének a tűzet tartotta, mely a változás örök nyugtalanságának, az egyetlen bölcsnek (hen to szophon) a jelképe. Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, nem alkotta sem Isten, sem ember, hanem volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre. Tűzből lett és tűzzé válik minden. A lét rendjét a logosz, a világtűzben rejtőző istenség értelme biztosítja. 4 Ezt a felfogást követi Empedoklész (Kr. e ), később Arisztotelész is, amikor a tüzet a földdel, a vízzel és a levegővel együtt a négy őselem közé sorolja. Marx és Lenin számára a tűz jelenti az anyagot, Hegel a világszellemet érti rajta. 5 Fejlett tűzkultuszról tanúskodnak az afrikai népek mítoszai. A busman teremtésmondák szerint az ügyesebb állatok (madarak, sáskák, sakál, stb.) szerezték a tüzet a gyámoltalan embereknek. 6 Ezt a tüzet használják a busmanok az ítélethozatalnál: a gyanúsítottakat tűz mellé állítják, akire a füst száll, az a vétkes. 7 Az afrikai mitológiában Bumba, a teremtő isten haragjában az égbe száműzte a tüzet lehelő fekete leopárdot, majd engedélyt adott, hogy néha villám formájában visszatérjen a földre, ilyenkor mindig pusztítást végez. Az embereknek meg kellett tanulniuk felhasználni ezt, a fákon keletkezett tüzet. 8 A dél-afrikai hererók szent

2 főnökének, a papfejedelemnek a jelképe a tűz. A főnöki templomkunyhójában égő szent tűznek az örökmécseshez hasonlóan sohasem szabad kialudnia. A törzs tagjai ebből a tűzből vett parázzsal gyújtanak tüzet, a maradékot mindig visszaviszik. Új tüzet maga a főnök gyújthat, ezt aztán a Veszta-szüzekre emlékeztetően a főnök legidősebb és legkedvesebb lányai táplálják. 9 Az aztékok világképében a rituális halál, a megváltás, a bűnbánat jelképe a tűz, a világegyetemen pedig Xiuhtecutli, az Év ura, a tűzisten uralkodik. 10 A kezében lámpással ábrázolt sumer Gibil tűzisten, mint fényhozó és tűzvészhozó, nagy szerepet kap az igazságszolgáltatásban. 11 Tűz áll a középpontjában bizonyos hindu és zoroasztriánus 12 szertartásoknak. Az ázsiai pusztákon élő indoiráni nomádok számára nemcsak az éjszakai fényt és a melegséget jelentette, hanem a vadállatokat is távol tartotta. Az ételek elkészítésén kívül a tűz az igazságszolgáltatásban és fontos szerepet játszott. A vádlottat ugyanis olykor tűzpróbának vetették alá: felcsapó tűzfalak között kellett áthaladnia, vagy megolvadt fémet öntöttek a próbára bocsátott személy mellkasára. Ezek az alkalmazási módok játszottak szerepet a vándorlásaik során edényben szállított tűzhöz kapcsolódó vallási szertartások kialakulásában. Ezen mutatták be az isteneknek szánt áldozatokat. A zoroasztriánizmusban a tűz az Isten fiaként a szertartások középpontjába került. Ahura Mazdát jelképezi, s egyúttal a vallási gyakorlatnak központi eleme is. A Tüzet még ma is harcosnak nevezik. mert a tüzek legszentebbikétől, a Bahrám tűztől várják, hogy megküzdjön a lelkekben uralkodó sötétséggel. A zoroasztriánusoknak három szent tüzük van, mindhárom egy-egy társadalmi osztályhoz kötve: a Farnbág a papokhoz, a Gusnaszp a harcosokhoz, a Burzén Mihr a kétkezi munkásokhoz. E tüzek az emberiség oltalmazói, vezetői a történelem viharában. Bahrámnak, a tüzek királyának igazságot jelképező dicsősége csatába száll a Hazugsággal. Nem egyszerűen helyezik el a templomokban, hanem királyként ültetik a trónus formájúra összerakott fahasábokra. Felette a tűz uralkodói hatalmára utaló korona függ. A zoroasztriánusok számára a templomban lévő rituális tűz azt a különleges helyet képviseli, ahol közvetlenül is megtapasztalható az Isten jelenléte. Az imaszobában örökké ég a tűz, amelyet napjában ötször raknak meg. Az edényben elhelyezett tüzet a szentélyen belül fallal veszik körül, amelybe ajtókat és ablakokat vágnak, hogy a hívők hódolhassanak, imádkozhassnak, meditálhassanak a tűz előtt, melynek közvetlen közelébe csak a rituálisan megtisztult pap léphet. 13 A bráhmánizmusban és a hinduizmusban transzcendens fény a tudás, a bölcsesség és a vitalitás energiája. A védikus tűzisten Agni. A tűzgyújtás a teremtés felidézése, az áldozatbemutatás a kiteljesedés, az istenivel való egyesülés jelképe. 14 A buddhizmusban a tüzes oszlop Buddha szimbóluma, a bölcsesség, mely felemészti a tudatlanságot. 15 A görög mitológiában Prométheusz ellopta az égből és az embereknek ajándékozta a tüzet. 16 A görögök a tüzet tisztító erejűnek tartották, ezért az istennek szánt áldozatokat tűzzel tisztították meg minden földi szennytől, hogy ez által méltóvá tették az áldozatbemutatásra. A germánok tüzet gyújtottak isteneik tiszteletére, hogy elégessék a tél, a sötétség démonait, és biztosítsák földjeik termékenységét. Az európai néphagyományban is a negatív erők leküzdésének céljából vált szokássá a téltemető bábuk elégetése. A karácsonykor meggyújtott tűz a betlehemi lángról az új idő fordulatáról tesz tanúságot. A megszületett Kisded mellett a világosság és a meleg hordozója. Ennek a tűznek egész éjszaka kellett égnie, mert úgy tartották, hogy maga Jézus melegszik mellette. 17 Emellett a magyar néphitben a tűz lélek-

3 , élet- és szerelemjelkép, nagy szerepet játszott a termékenységvarázslásban (Luca-napi tűzcsiholás, Szent Iván-napi tűzugrás) is. Ezek a szokások az évszakkezdő kelta-római eredetű tűzünnepségekre vezethetők vissza, a fény, a Nap évenkénti megújulását, pályáján való haladását kívánták mágikus úton elősegíteni. Az ember kihívásként éli meg a tűz kínálta lehetőségeket. Az élet fenntartásának kettőssége révén a tűz isteni jellemvonásokkal bír. Tüzet használják büntetésre, tisztításra. Ugyanakkor a szeretet szimbóluma is, a fenyegető és bűntető Isten szeretetéé. Azé a szereteté, amely nemcsak melegít, de elemészt is. Már az Ószövetségben ott fénylik Istennek az ő népével való viszonyában (Ter 15,17). A választott népnél a tűz csak jel, melynek túl kell haladni, hogy megtalálják Istent. A teofániákat (istenjelenéseket) mindig ez kíséri. Ábrahám kiválasztása óta az isteni kinyilatkoztatás jele (Ter 15,77), Isten jelenlétének, a szövetségkötés megpecsételésének eszköze. Az Ószövetség istene, Jahve, égő csipkebokor képében jelenik meg Mózesnek (Kiv 3, 1-6). A Hóreb hegyén a lángokban álló bokor látványa odacsalogatja Mózest, aki az égő de nem emésztő tűzben az isteni szentséget tapasztalhatja meg. Később, a Kiv 19,18-ban a Jahvét jelképező tűz félelmetes, emésztő erejűvé válik azonban nem rombol, hanem megtisztít. Az emésztő tűznek hasonló ábrázolását találjuk az egészen elégő áldozatok liturgikus szokásában, mellyel Izrael a megtisztulás vágyát fejezi ki. Az égőáldozat oltárán állandó tüzet őriztek, melynek nagy jelentősége volt a kultuszban. Ez a tűz Isten tüze, melyet nem volt szabad bármilyen szertartáson felhasználni, tilos volt elsőszülöttet áldozni benne (Ter 22,7.12). Ismeretlen számunkra Izrael fiainak tűzgyújtási technikája, kőből való csiholást először a 2Makk 10,3 említi, az új templomban új tüzet gyújtottak. Mivel azonban a Kiv 35,3 a szombati tűzgyújtás tilalmáról beszél, arra következtethetünk, hogy nehéznek kellett lennie a tűzkeltésnek. 18 A prófétai hagyományban is megtaláljuk a tűz szimbolikáját. Jahve Izajásnak és Ezekielnek tűz alakjában nyilatkoztatta ki magát, amikor prófétai küldetést adott nekik. Izajás meghívásakor csak füstöt lát, majd ajkait izzó szén tisztítja meg (Iz 6), Ezekielnek az Úr négy tüzes kerékkel kísért szeráf között jelenik meg (Ez 11-28). Dániel apokalipszisében a tűz része annak a keretnek, amelyben az isteni jelenlét megnyilvánul (Dán 7.10). Az isteni tűz a próféták személyére rendszerint leszáll az emberek közé, hogy bosszút álljon azok hűtlensége miatt (Ám 1,4-2,5), sújtja a hitetleneket (Zsolt 21,10), a lázadókat (Szám 16,35), ez lesz az utolsó ítélet végrehajtásának eszköze is (Zsolt 50,3). Ez a tűz nemcsak rombol, de tisztít is. Tanúskodik erről a próféták léte, akik Isten közelébe jutottak, mégsem emésztette el őket. A tűz tulajdonsága, hogy melegít, világít, pusztít, éget, tisztít egyszerre. A liturgikus szokások közül az egészen elégő áldozatban a tűz által fejezik ki a megtisztulás utáni vágyat valamint azt, hogy Istennek visszavonhatatlan ajándékot adnak. Az ítélet tüze mindkét szövetségben eleven gondolat. Orvosolhatatlan büntetéssé válik, a harag isteni tüzévé, amikor a megátalkodott bűnösre hull. De akkor ez a tűz már nem tudja többé elemészteni a tisztátalanságot, még a salakot is megolvasztja (Vö. Ez 22, 18-22). Itt is megtaláljuk a szimbólum kettős értelmét: míg az istentelenek kívül-belül a tűz zsákmányai lesznek (Sir 7, 17), azokat, akik megmenekültek a tűztől, tűzfal övezi körül: maga Jahve ez számukra (Zak 2, 9). 19 Az Újszövetség is megőrizte a tűz hagyományos, eszkatológikus értékét, de az a vallási valóság, amelyet jelent, már az Egyház korában valósul meg. Jézus, amikor a gyehenna tüzéről beszélt (v.ö. Mt 5,22), megőrizte hallgatóiban az ítélet tüzére való várakozás tudatát, ő azonban nem vállalta az igazságtevő szerepét, a maga módján teljesítette be a jánosi jóslatot (v.ö. Lk 12,49). Az egyház abból a tűzből él, amely Krisztus áldozatának erejéből átjárja a világot.

4 Pünkösdkor az égi tűz (ApCsel 2,3) teljesíti be a Lélekkel és tűzzel való keresztséget. Míg a víz a Szentlélekben adott élet születését és termékenységét jelezte, a tűz a Szentlélek átalakító erejét szimbolizálja. A Szentlélek lángnyelvek alakjában száll a tanítványokra pünkösd reggelén, és tölti el őket. A lelki hagyomány megtartja a tűz szimbolikáját, mint ami a legjobban kifejezi a Szentlélek működését: Ne oltsátok ki a Lelket (1Tessz 5, 19). Keresztény életünkben a tűz már nem a Sinai hegy tüze (Zsid 12,18), hanem a mi életünk égő áldozatát emészti fel Istennek tetszően (Zsid 12,29). 20 A tűznek ilyen gazdag biblikus háttere lévén, szinte kínálkozik a liturgikus használatra, amikor Krisztussal, a világ világosságával akarunk találkozni. Nagyszombaton a szertartás tűzszenteléssel kezdődik. Rómában, mikor este kezdődött az istentisztelet, minden alkalommal volt tűzszentelés, mert az éjszakai istentiszteletnél csak megszentelt világosságot használtak. A templomban minden fényt eloltottak, mert az ószövetség kialudott és jött a Világ Világossága. Amint a fény elűzte az éjszaka sötétjét, úgy űzi el Krisztus világossága a gonoszság árnyait. Ehhez járult, hogy a germánoknál tavasszal a fény istennőjének, Ostarának, és a fény istenének, Balduinnak nagy máglyát gyújtottak jó aratásért. Ezt a szokást keresztelték meg az ír misszionáriusok, amikor Krisztus feltámadásán raktak a szabadban nagy máglyát, s ennek meggyújtásához csak kovát használtak, hogy valóban új tűz legyen. Az ír papok hozták ezt a szokást Rómába, ahol a szertartás a mai alakját felvette. 21 Amint ég, lobog a tűz, úgy lobbantsák lángra lelkünkben a mennyei vágyakat a húsvéti ünnepek. A láng Krisztusra emlékeztet, akit követnünk kell, hogy ne járjunk sötétségben. A gyertya...a dolgok változásában és cserélődésében én vagyok az égő gyertya is, amely feláldozza testét, hogy világosság ragyogjon. (Goethe) Régebben viaszból vagy faggyúból, ma paraffinból és sztearinból készült, rendszerint rúd alakú, béllel ellátott világító eszköz. Szükségvilágítási és díszítési célokra ma is gyártják. Viaszból vagy faggyúból készült gyertyát már a rómaiak használták (2. sz.). A középkorban inkább fejedelmi udvarokban volt használatos, míg a 15. századtól kezdve a faggyú általánosan elterjedt. A szterain gyertya a 19. sz. eleje óta ismert. Használata a század végétől csökken, előbb a városokban, később vidéken is a petróleum- és gázvilágítás, majd a villanyvilágítás teljesen kiszorítja. 22 Használata a római korban terjed el. Eleinte praktikus okokból használták az őskeresztények, és a pogány kultuszokban is nagy szerep jutott nekik. A mostanihoz hasonló gyertya a keresztényüldözések idejére tehető vissza. Gyertyákra vonatkozólag már a IV. karthágói zsinat intézkedik, Szent Jeromos pedig bizonyítja, hogy az evangélium olvasásakor a templomban a öröm nyilvánítására nappal is gyertyát gyújtanak. III Honorius pápa rendelete szerint az oltáron legalább két gyertyának kell égnie. 23 A fény a Nap életadó erjének kifejezője. Mivel könnyen eloltható, az élet bizonytalanságát, az elenyészést is jelképezi. A kereszténységben elsősorban Krisztusnak, a Világ Fényének a szimbóluma, aki meghalt az emberekért, ahogyan a gyertya megsemmisül, miközben fényt sugároz. A magát emésztő, világító gyertya Krisztus áldozatára, a gyertyaláng melege pedig szeretetére utal. 24 Körmenetben a hívek kezében szimbóluma a Krisztust váró éberségnek, a hitnek, a feltámadásnak, az örök világosságnak. 25 A gyertya a feltámadt Krisztusnak és a Krisztusban

5 feltámadt hívőnek a szimbóluma: amint a gyertya önmagát felemészti a tűzben, hogy hivatását teljesítse, ilyen maradéktalanul rendeli magát a hívő Isten szolgálatára. Az akolitusok által hordozott gyertyák az oltár szolgáinak és Isten egész népének az istentiszteletben égő szeretetét jelzik és fokozzák. A tabernákulum előtt égő láng jelzi, hogy itt van Krisztus közöttünk a kenyér színében. A szokás eredete abban keresendő, hogy már a 4. században a Szent Sír barlangjában állandóan égett egy mécses. A keresztes vitézek hozták Európába a gondolatot, hogy az Úr teste előtt lámpás égjen mindig. A 13. századtól kezdett elterjedni. Figyelmeztet bennünket, hogy Akinek lángol, annak mécsese éjjel el nem alszik. ő virraszt s őrködik mindig felettünk. Az oltárgyertya Krisztus Szűztől való születését is kifejezi. 26 A templom oltárain égő gyertyák számuktól függően változatos szerepet játszanak az egyház szimbolikájában: hat gyertya az ima folytonosságát jelképezi, három a Szentháromságot, hét a szentségeket. Püspöki misén a hét gyertya használata ősi római szokásra vezethető vissza. A régi Róma szeretetszolgálati hét kerületének diakónusai az ünnepélyes misére vitték körmeneti gyertyájukat és az oltár mellé állították. 27 A kilobbant gyertya, melyből vékony füst száll a magasba azt jelképezi, hogy a fizikai fény semmivé válik az isteni világosság jelenlétében. 28 A magyar néphitben karácsony estéjén a család minden tagja gyertyát gyújt. Amelyiknek felfele száll a füstje az kedves a Kisded előtt, a lefele szálló füst gyertyájának tulajdonosai pedig bűnösek. 29 Szintén népi hiedelem, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, és ameddig az lángol, addig él az ember. Később liturgikus használatuk egyre jobban terjed elsősorban a húsvéti gyertya alkalmazása nyomán. A húsvéti gyertya a Feltámadt Krisztust jelképezi, s a tűz, láng és gyertya misztériumának tanítását az Exsultet csodálatos módon fejti ki. Ez a gyertya égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra, el nem fogyó tiszta fénnyel távol tartja a lélektől az éj minden árnyát, jó illatú áldozatként egybeolvad a mennyei fénnyel. Megmutatja az isteni titkok beteljesedését, megváltottságuk fényének szétáradását, a bűn homályának eloszlását. Nemcsak a felajánlásnak a kifejezője, hanem az isteni viszontadományé is, a húsvét éjszaka hatékony jele, a s vigilia elején mintegy összefoglalóan jelzi azt, ami majd a keresztelési szertartásban és az eukarisztia liturgiájában sokkal teljesebb mértékben megvalósul. A vigiliamise elején még nem égő gyertya Krisztus sírban nyugvó testének a jelképe. Fellángolása jelképezi az új életet, amelyre Krisztus megdicsőült teste a sírból feltámadt. Visszautal arra a lángoszlopra, mely Izrael előtt a pusztában mutatta az utat, hisz ugyanígy világít számunkra a Feltámadt Krisztus az üdvösség felé vezető utunkon. 30 A húsvéti gyertya Krisztus szimbólumaként jelzi a húsvétéj fogyhatatlan kegyelmeit, a kegyelem szétáradását, mely, mely végtelen forrásból jön s ezért meg nem fogyatkozik. Felajánlás-kegyelmi élet-krisztus jelenléte: ez a három összefonódva jelenik meg a húsvéti gyertya szimbolikájában. 31 Szent Ágoston szerint a gyertya magát a megváltott embert is jelenti: Amint a gyertya fényt áraszt a sötétségbe, úgy áraszt fényt az igaz ember ennek a világnak a sötétségbe. A gyertya végigkíséri az embert az életen, hiszen a keresztelő alkalmával éppoly jelentős szimbolikus szerepet játszik, akár a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál. S ha minket jelent a gyertya, akkor fölszólítást is tartalmaz: amint a gyertya önmagát emészti fel a tűzben, hogy teljesítse hivatását és világosságot adjon, úgy kell nekünk is Isten szolgálatában felemésztődnünk, hogy világosodjanak tetteink az emberek előtt s tartóra helyezett gyertyafény legyünk. A tömjén

6 ..tömjén és benzoé, test s lélek mámora zeng bennük ég felé. (Baudelaire) A tömjén Észak-Afrikában és Arábiában termő fűszerszagú növények (Terebinthales v. Anacardiales) rendjébe tartozó tömjénfa (Boswellia carteri) és más rokonfajok mézgés gyantája. Bemetszésre a váladék a szabadba buggyan és ott megszárad. 20% gumit, 6-8% bassorin- nyálkát, 70% gyantát és illó olajat tartalmaz. Egyes vallási szertartásoknál füstölőszernek használják. 32 A szemcsés, halványsárga-vöröses anyag parázson kellemes illatot áraszt. 33 Égetése hódolat az istenségnek, megtisztulás, a halandót a hallhatatlanhoz kapcsolja, így az ember és az istenek kommunikációjának eszköze. Keresztény értelmezésben a mennybe felszálló imádság, az erény és a tiszta élet illata. 34 Az ószövetségi kultuszban a Sebából szállított tömjén (v.ö. Kir 10, 2.10; 2Krón 9,9; Iz 60,6) az illatáldozat anyaga (Kiv 30,34), és az ételáldozatokhoz is hozzátartozott. A Leviták könyve (21,15) a kitett kenyerek tömjénnel való meghintéséről beszél. A Templom liturgiája ismerte az illatszerek oltárát (Kiv 30,1-10), tömjénezőket (1Kir 7,50), tömjéncsészéket (Szám 7,86). A tömjént különleges növényekkel keverték 35 és ezzel mutattak be minden reggel és este illatáldozatot örvendező imádásul (Kiv 30,7). A tömjén égetése Isten imádását és engesztelését (1Kir 22,44), a tömjénillat pedig az Istennek szóló dicséretet ( Bölcs 18,21; Zsolt 141,2; Jel 8,2-5) jelentette. 36 A napkeleti bölcsek királyhoz méltó ajándékként 37 arany és mirha mellett tömjént hoztak a gyermek Jézusnak (Mt 2,11). A Jelenések könyvében is, mint a szentek imádságának jelképe szerepel (5,8), a végidők katasztrófáját váltja ki, a mennyei liturgiával kapcsolódik össze (Jel 8,3-4). 38 A kereszténység előtti időben a tömjénnek vagy a tömjénezésnek elsősorban apotropaikus jelentősége volt,vagyis a démonok távoltartására szolgáló erőt tulajdonítottak neki. 39 Az őskeresztények azért is vonakodtak használatától, mert a pogányok is éltek vele bálványimádás és császárkultusz közben. 252-ig a császárhoz pártolt híveket nevezik tömjénezőknek (turificati). Az üldözött egyházban évszázadokig az Istentől való elfordulás jele lett a tömjénezés. A keresztények ekkoriban csak temetésnél használták. A konstantini fordulat után, a 4. századtól terjedt el a használata Keleten és Nyugaton, a mai formájában csak a 9. századtól végzik mise alatt a tömjénezést. A tömjénezés minden liturgiának a közös vonása. A bizánci liturgiában a kísérő imádságból 50. zsoltár következtethetünk a tömjénezés értelmére: a megáldott füst a tisztulás és megszentelődés érzelmeit jelenti és ébreszti. A kopt misében a tömjénezés igen fontos. Olyan erőt tulajdonítottak neki, hogy szentség módjára kieszközli a bűnök bocsánatát. 40 A tömjénezés az imádás jele, szimbolikus kifejezése a szentek imáinak. 41 A tisztelet kifejezésére is szolgál, s nemcsak egyedül Istent illeti, hanem az Istennel összekötött személyeket, tárgyakat is. Bármily misében, vecsernyében tetszés szerint alkalmazható. Füstölés illeti az oltárt, mint Krisztus jelképét, az evangéliumos könyvet, mint Krisztus imádásának kifejezését, mert ő az igében is jelen van. Az Oltáriszentséget a reális jelenlét miatt különösképpen is megilleti imádásunk ilyen formán való kifejezése. De az áldozati adományokon kivül kijár az áldozatot bemutató papnak, hiszen rajta keresztül maga Krisztus mutatja be örök áldozatát az Atyának. A hívő népet szintén megilleti a füstölés, aki jelen van imádságával, mert benne is, mint közösségben jelen van Krisztus. Alkalmazható a bevonulási körmenet alatt, mise kezdetén az oltár incenzálására, evangéliumi körmenetkor, evangélium felolvasása előtt, felajánláskor, átváltoztatás után a Szentostya és a kehely felmutatásakor.

7 Misén kivül alkalmazható szentségkitételkor, a húsvéti vigílián, templom- és oltárszenteléskor, zsolozsmában a laudes és vesperás evangéliumi kantikuma alatt. 42 Temetésen a megkeresztelt ember teste iránti tiszteletet fejezi ki. A parázsra dobott tömjénszemek újszövetségi liturgiánkban az Ószövetségi illatáldozat folytatása. Füstje kellemes illatot áraszt, tisztítja a levegőt, felszálló füstje a földi dolgoktól való elkülönülést, a mennyeiekre való irányítást jelzi (felajánlásnál), tiszteletadást is kifejez (oltár, evangélium, pap és hívők tömjénezése), a felszálló imádságnak a jelképe (a zsolozsmában). Illatos füst száll fel, s a keresztény szimbólum nem reked meg a jelenségnél, mint a pogány, ókori népek rítusaiban való alkalmazások. Szálljon föl az én imádságom, miként a tömjénfüst a te színed elé énekli a zsoltáros (Zsolt 141,2), s vele együtt az egyház az esti dicséretben. A füst felszáll, s így jelzi imádságunkat, ugyanakkor teljesen megsemmisül és jó illatot áraszt, az áldozatra emlékeztet. A tömjénezés jelzi azt a tökéletes istentiszteletet, azt a vértelen áldozatot, melyet majd az eszkatologikus korban minden nemzet felajánl Istennek. Ennek az áldozatnak a megvalósítója Krisztus, aki felajánlja önmagát Istennek kellemes áldozatul. 43 Jegyzetek 1 Pál-Újvári (szerk.), Szimbólumtár. Budapest Doppelfeld, Basilius, Szimbólumok I. Pannonhalma Hinels, John. R., Perzsa mitológia. Békéscsaba Nyíri Tamás, A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest Uo Bodrogi Tibor, Mitológiai ábécé. Budapest Uo Uo Uo Uo Szabó György (szerk.), Mediterrán mítoszok és mondák. Bukarest Hinnels, i.m uo Pál-Újvári, i.m. 474.; V.ö. még Forstner, Dorothea: Die Welt der christlichen Symbole. Innsbruck-Wien Uo Bodrogi, i.m. 296.

8 17 Bálint Sándor, Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest Haag, Herbert (szerk.), Bibliai lexikon. Budapest Léon-Dufour, Xavier (szerk.), Biblikus teológiai szótár. Budapest Uo. 21 Szunyogh Xav. Ferenc OSB, Magyar-Latin Misszále. Budapest Berei Andor (szerk.), Új magyar lexikon 3, Budapest RÉVAI Nagy Lexikona 9. Hasonmás kiadás. Budapest Pál-Újvári, i.m Verbényi-Arató (szerk.), Liturgikus Lexikon (a továbbiakban: LL). Budapest Pál-Újvári, i.m Várnagy Antal, Liturgika. Abaliget Uo Bálint, i.m Szunyogh, i.m V.ö. Gyulafehérvári Érseki Levéltár. 1992/569, Rienecker, Fritz Maier, Gerhard: Lexikon zur Bibel. Wuppertal Zürich 1994, Haag, i.m Pál-Újvári, i.m Részletes leírása a Kiv 30, ban. 36 Léon-Dufour, i.m Biblia. Kálvin János kiadó, Budapest LL, Jungmann, Josef A., A Szentmise. Eisenstadt Uo LL, Uo Ef 5,2.

9 Keresztény Szó, 13. (2002) 3. sz. epa.oszk.hu/00900/00939/00038/text.htm

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel

Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel Ismerkedés néhány, a társadalmakra nagy hatású találmánnyal, felfedezéssel és azok következményeivel diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 185 D1 Feladatok a csoportok munkájához Szólások, közmondások

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktikai Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN Ha a szertartás mise vagy istentisztelet keretében történik, akkor az igeliturgia és az áldás (III-IV. részek) elmaradhatnak, a láng átadása a mise elején, a láng

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal. 3. A keresztség (és bérmálás) liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása.

2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal. 3. A keresztség (és bérmálás) liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása. Nagyszombat, Húsvétvasárnap, 2011.04.24. I/8. Megboldogult nagyanyám nagyszombat közeledtével, óriási buzgalommal készült a szentsír feldíszítésére. Soha nem értettem, hogy miért az a sok virág meg készület.

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében

Teofania DeLux. - Meditáció május Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Teofania DeLux - Meditáció - 2014. május 13. 20.30 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének szervezésében Andrea Baude tűzzsonglőr közreműködésével Találkozás Istennel a tűzben 1 Mózes

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB SBÓL Retkes Zsolt 2008.03.17. 1 A gyermek fogadása Miután a pap katolikus köszöntéssel és intelemmel fogadja a szőlőket és keresztszülőket, megkérdezi: Pap: Mi a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben