Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft"

Átírás

1 XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia vonatot ünnepélyes keretek között fogadták június 27-én, a badacsonytomaji állomáson. A 424-es gõzmozdonnyal vontatott vagonokat zsúfolásig megtöltötték az utasok, az állomáson pedig sokan megtekintették a látványosságot, közöttük a helyi képviselõ testület és a vasutas társadalom tagjai. A vendéglátók részérõl Fodor József, a Mûvelõdési Ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd rövid történelmi áttekintést adott a Balaton-vidéki vasútvonal létrejöttének körülményeirõl. Krisztin N. László polgármester beszédében felidézte gyermekkorának vasúttal kapcsolatos személyes élményeit, ezzel köszöntve a vasutat, annak egykori és mai dolgozóit. Az ország vérkeringésében a vaspályák nélkülözhetetlen erekként mûködnek - mondta a polgármester - ugyanakkor a mûködtetésért, biztonságért felelõs dolgozókat ritkán vesszük észre. Gondjaikra leginkább csak sztrájk idején figyelünk fel, pedig a vasút maga az élet, hiszen millió szállal kötõdik azokhoz a településekhez, ahol áthalad. /Folytatás a 7. oldalon 100 éves az Észak-balatoni vasút címmel./ július Az utolsó csengõszó Megtartotta tanévzáró ünnepségét a Tatay Általános Iskola közössége június 12-én. A diákok és pedagógusok által egyaránt várt esemény - a hagyományok szerint - tanulók versmondásával kezdõdött és az igazgató értékelõ beszédével folytatódott. Elégedetten vehetik át a szép bizonyítványt azok a diákok, akik komolyan vették feladataikat - mondata Csizmarik Béláné igazgató - néhányan viszont csak most gondolkodnak el azon, ha nagyobb szorgalommal tevékenykednek évközben, nyugodtabb lehetne a nyaruk. Az igazgatónõ részletesen értékelte az iskola helyzetét, kiemelten megköszönve a fenntartó önkormányzatok, a szülõi munkaközösség nélkülözhetetlen támogatását. A Balaton-felvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola tanulói is ezen alkalommal kapták meg bizonyítványaikat és jutalomkönyveiket. Baranyai Zoltánné igazgató értékelõ beszédében részletesen beszámolt eredményeikrõl, többeket külön dicséretben részesített. (Részletes beszámoló a következõ számban.) Baráti est a polgárõröknél A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj vezetõsége június 27-ére májusfa felvétellel egybekötött, batyus-bál jellegû, zenés, táncos, baráti polgárõrestre hívta városunk érdeklõdõ lakosságát. Badacsonyörsön, a Csigáskúti úti játszótéren a kitûnõ hangulatot az idõnként szemerkélõ esõ sem tudta elrontani. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Krisztin N. László polgármester és családja, Kovács Imre Megnyerték a Bálakupát és Watting István a Veszprém Megyei Polgárõrségek Szövetségének elnöke, illetve alelnöke. A megjelenteket frissen fõtt bográcspörkölttel, házi süteményekkel és borral kínálták a szervezõk, végül kitáncolták a májusfát. A rendezvény a közös szórakozás mellett jól szolgálta a közösség- és az összetartozás fejlesztését. Köszönet mindazoknak, akik segítettek a találkozó szervezésében és lebonyolításában. Mórocz István elnök Újra megnyílt a strand A tanév legeredményesebb diákjai könyveket, különbözõ jutalmakat vehettek át Kék Hullám Zászló a strandoknak A Kék Hullám Zászlókat 26 balatoni strand képviselõje - közöttük Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere - vehette át Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi minisztertõl, Balatonfüreden június 20-án. A badacsonytomaji elsõ alkalommal, a badacsonyi viszont már ötödik éve folyamatosan használhatja a kitüntetõ jelzést - tudtuk meg Ferenczy Károlytól, a strandokat üzemeltetõ Badacsonytomaj VN Kft. igazgatójától. Folyamatos fejlesztésekkel teremtették meg a feltételeit tomajon is annak, hogy egyáltalán pályázhassanak, mert korábban több hiányosság akadt, elsõsorban az akadálymentesítés terén. /Folytatás a 3. oldalon Tomajon és Badacsonyban loboghat címmel./ A tomajiak nyerték az elsõ Badacsonyi Bálakupát Szigliget és Káptalantóti együtteseivel szemben (Részletes beszámoló a mellékletben.) A megállapodások értelmében mindaddig használhatják az örsiek a strandot, amíg az új fürdõhely elkészül

2 Felhívás parlagfû elleni védekezésre Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében az ingatlantulajdonos (földhasználó) köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A hivatkozott törvény 50. (4) - a értelmében közérdekû védekezést kell elrendelni, ha az ingatlantulajdonos (földhasználó) a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekû védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekû védekezést elvégzõ vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményt a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is elvégezheti! A védekezési kötelezettség elmulasztása estén a törvény 60. -ában foglaltak szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege tizenötmillió forint, amit meg nem fizetés esetén az APEH hajt be közadók módjára. A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén külterületi ingatlanok esetében a Veszprém megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Szolgálat, belterületi ingatlanok esetében pedig Badacsonytomaj Város Jegyzõje jár el. Ezúton is felhívom a T. Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy településünk lakosságának egészsége érdekében is tegyenek eleget a törvényben meghatározott védekezési kötelezettségüknek. A törvényi kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal munkatársai rendszeresen ellenõrzik. A parlagfû fertõzéssel kapcsolatos bejelentéseket a hivatal Szevezési - és Igazgatási Osztályán lehet megtenni személyesen vagy az hívószámon Szántai Ferencné fõelõadónál. Kérem mindannyiunk érdekében a segítõ együttmûködésüket! Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Gyermekorvos helyettesítése Dr. Sellyei Ferenc gyermekgyógyász július 31-ig szabadságát tölti. Dr. Karasszon Diána háziorvos helyettesíti Badacsonytomajon, a következõ rendelési idõben: Hétfõ, Kedd, Szerda, Péntek: óráig (Csütörtökön betegellátás a Szigligeti Orvosi Rendelõben) Ügyelet hétköznap óráig Dr. Karasszon Diána - tel.: 06-30/ , 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint szombatvasárnap és ünnepnapokon a Tapolcai Kórház Központi Ügyeletét lehet hívni. Tel.:06-87/ Dr. Sellyei Ferenc szabadsága miatt a csecsemõk, kisgyermekek és szüleik részére a tanácsadás idõpontja július 31-én, pénteken 11 órától lesz a védõnõi szobában. Ellátó orvos Dr. Karasszon Diána. Kérem, ha valakinek nem jó az idõpont, akkor szíveskedjen telefonon (87/ ) vagy ban jelezni. Az ÁNTSZ Prevenar (Pneumococcus elleni) oltóanyagot is biztosított. Piros Ágnes védõnõ TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tapolcai Körzeti Földhivatal, õszén a hivatalból indított helyszínelések során (a rendelkezésre álló digitális térképek alapján) kb. 400 olyan épületet-építményt talált városunkban, melyek a térképen nem szerepelnek. Az építmények döntõ többsége nem rendelkezik az építésügyi hatóság építési, illetve használatbavételi engedélyével. Mivel a Földhivatal az ilyen jellegû építmények esetében köteles eljárni, kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy az épületek joghelyzetét rendezzék. Amennyiben a korábban megküldött felszólításnak mindeddig nem tettek eleget, úgy a Földhivatal hamarosan kényszerbemérést fog végrehajtani, melynek költsége 30%-al meghaladja az eredeti költségeket. Ismételten kérjük az érintett tulajdonosokat, hogy mielõbb keressék fel a Tapolcai Körzeti Földhivatalt egyeztetés céljából, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Tapolcai Körzeti Földhivatal: Tel: 87 / Ügyfélfogadás: Hétfõ: 7:30-13:00, 14:00-17:00 Kedd: 7:30-13:00 Szerda: 7:30-13:00 Csütörtök: 7:30-15:00 Péntek: 7:30-13:00 Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét. Krisztin N. László polgármester BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: augusztus 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u. 6. Nyitva tartás: júniusban 9-17 óráig (minden nap) július-augusztusban 9-19 óráig (minden nap) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár / Városi Közösségi Ház: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Fõ utca 23.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Tel.: 87/ Nyitva július-augusztusban óra (minden nap) Szegedy Róza Ház: Tel.: 87/ Nyitva július-augusztusban óra (minden nap) Tájház: Hétfõ, kedd: Szünnap; szerda-vasárnap:

3 Tomajon és Badacsonyban loboghat Folytatás az 1. oldalról: A létesítményeket a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából és finanszírozásával a Balatoni Szövetség minõsítette, az ÁNTSZ és civil szervezetek bevonásával. A pontozásnál a szakemberek figyelembe vették a sportolási, étkezési és szórakozási lehetõséget is, továbbá, hogy mennyire rendezett egy-egy strand területe, mennyi pihenõhely jut egy vendégre, kellõ figyelmet fordítanak-e a tisztaságra és a hulladékgyûjtésre. A biztonságosság fokmérõje volt, hogy van-e úszómester, elsõsegélynyújtó hely és vízimentõ-szolgálat. A Kék Hullám Zászlók elnyerésének feltétele volt az is, hogy biztosítva legyen a mozgáskorlátozottak számára is a megfelelõ illemhely, akadálymentesen a vízbe tudjanak jutni. Egyetlen tekintetben, a vasút által okozott idõszakos zaj miatt kapott csak fekete pontot a tomaji strand. A Kék Hullám Zászló rangot, vonzerõt jelent, mivel a hazai és a külföldi turisták is jól ismerik, sõt elismerik ezt a jelzést. A minõsítést azok a pályázó balatoni, Fertõ-, Velencei- és Tisza-tavi strandok és kikötõk nyerhették el, amelyek a legtisztább fürdõvízzel és partszakasszal rendelkeznek, megfelelõ infrastrukturális és higiéniai feltételek biztosítanak, valamint kiemelten figyelnek a biztonságra. Ferenczy Károly elmondta, hogy folyamatosan figyelik a pályázatokat, hogy olyan eszközöket szerezhessenek, amelyeket saját erõbõl nehezen tudnának megvenni. Így jutottak hozzá a badacsonyi strandon lévõ mentõhajóhoz, vagy nemrégiben nyertek egy újraélesztõ készüléket. Felkészültünk az idényre az egész településen - természetesen mindig akad tennivaló - egyetlen dolog kellene most már csak: vendég. Az elmúlt hétvégét leszámítva nagyon gyenge volt eddig a szezon, de reménykedünk a következõ idõszakban. Iskola A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás módszertani központjának kialakítása a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában Kétfordulós pályázat. A közremûködõ szervezettel (Váti Kht.) kidolgozott útvonalterv szerint beadtuk az összes szükséges dokumentumot. Jelenleg folyik a dokumentumok vizsgálata. Amennyiben mindent rendben találnak, akkor újra ki kell töltenünk egy projekt adatlapot, mely alapján elbírálják pályázatunkat. Amennyiben pozitív döntés születik, akkor Önkormányzatunk és a közremûködõ szervezet között megkötésre kerül a támogatói szerzõdés, melyhez szintén komoly dokumentációt kell összeállítanunk. Ezután kezdõdhet a beruházás. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melynek keretében 1 érvényes ajánlat érkezett. Közösségi ház A projekt címe: Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütem Kiírásra került az új közbeszerzési felhívás, melyre eddig egy pályázó jelentkezett. Elõreláthatólag július végén lesz eredményhirdetés, majd ezt követõen augusztus közepén megkezdõdhet a beruházás. Kilátó A projekt címe: Egy jobb kilátásért. Kétfordulós pályázat. A projekttel érintett területek a Magyar Állam tulajdonában vannak, ezért a második fordulóban szükséges a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése. Önkormányzatunk 2008 szeptembere óta egyeztet a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-vel a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeirõl. Már úgy tûnt, hogy sikerül megállapodást kötni, amikor újabb követelményeket támasztott a Zrt. Önkormányzatunk felé, ezért csúszik a pályázati dokumentáció összeállítása. Mindent elkövetünk, hogy a lehetõ leggyorsabban teljesítsük az elõírt feltételeket, ezen kívül kérjük a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség segítségét is az ügy megoldása érdekében. Pályázati tájékoztató Kistérségi elismerés dr. Sellyei Ferencnek A Tapolcán megtartott Semmelweis nap keretében többen vehettek át elismeréseket az egészségügyben végzett munkájukért június 26-án, közöttük Dr. Sellyei Ferenc badacsonytomaji gyermekorvos. Boldogságunk kilenc-tized része kizárólag egészségünkön nyugszik. Ha egészség van, az minden élvezet forrásává válik, de ha nincs, az egyéb javak, a szubjektív értékek sem boldogítanak, mert a szellem, a hangulat, a temperamentum szárnyalását is lecsökkenti, elnyomorítja a betegség. Arthur Schopenhauer e gondolatával köszöntötte a mûsorvezetõ az ünnepelteket. Azokat, akik nap, mint nap azon munkálkodnak, hogy szellemünk, temperamentumunk szárnyalása zavartalan legyen, de legalábbis hamar visszatérhessünk az egészségesek világába. Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának elnökétõl vehette át Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, a Tapolca és Környéke Kistérség Egészségügyért kitüntetést. Kovács- Dr. Sellyei Ferenc szeptember 29-én született Budapesten. Orvosi diplomát 1975-ben szerzett csecsemõ és gyermekgyógyász szakon. Térségünkben november 1-tõl dolgozik, elõször Tapolca Városi Tanács Egyesített Egészségügyi Intézetében, majd január 1-tõl Badacsonytomajon. Ellátási területe Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld. Mint gyermekgyógyász és orr-fül-gégész szakorvos kiemelkedõ tevékenységet fejt ki, nemcsak az ellátási területén, de az egész kistérség egészségügyi ellátása érdekében és a gyógyító-megelõzõ munkában. A térség lakossága bizalommal fordul hozzá példaértékû munkája és nagy szakmai tudása miatt. Sport utca Útfejlesztés a sport elérésére címmel támogatást nyertünk a Sport utca felújítására. Aláírásra került a támogatási szerzõdés. Indítjuk a közbeszerzési eljárást. Egészségház A badacsonytomaji egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása címmel támogatást nyertünk az egészségház fejlesztésére. Aláírásra került a támogatási szerzõdés. Indítjuk a közbeszerzési eljárást. Szervezetfejlesztés Minõség és hatékonyság Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában címmel támogatást nyertünk a hivatal szervezetfejlesztésére. Aláírásra került a támogatási szerzõdés. Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a képzéseket biztosító cég, így indulhat a projekt megvalósítás. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Támogatást nyertünk a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez az Általános Iskolában és az Óvodában. Elküldtük a támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges dokumentációt, megkezdõdött a projekt megvalósítás. Varga Róbert pályázati referens Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel A július 6-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozattal egyelõre lezárult az Örsi strand ügye, hiszen a megállapodás szerint az idei szezonban használhatják a fürdõhelyet. - Konkrétan mit tartalmaz a BÖÉE-vel létrejött megállapodás? - Az Egyesülettel kötendõ megállapodás jelenleg elõkészítés alatt van, napokon belül aláírásra kerülhet. A Képviselõ-testület és az Egyesület tagsága, valamint az elnöksége döntéseikkel megerõsítették azt a szándékot, hogy az örsi településrész lakosságának strandolási lehetõségét hosszú távra meg kívánják oldani. Ennek a folyamatnak az elsõ állomása a terület tulajdonosának, az Egyesületnek, valamint az Önkormányzatnak a megállapodásai a fürdõhely biztosítására a korábbi helyen és feltételekkel, majd az Önkormányzatnak átadásra kerülõ ingatlanon strand kialakítása a tervezett villa park beruházás megkezdésének idõpontjáig. - Anyagilag milyen terhet ró ez az önkormányzatra? - A strand kialakításának költségeit a Villa Park Kft. magára vállalta. A Képviselõ-testület vállalta a fürdõhely területének bérleti díját, az üzemeltetés teljes költségét, továbbá a nem állandó lakós BÖÉE tagok részére a mindenkori belépõdíj árából 50% kedvezményt biztosított. A évben az örsi fürdõhely üzemeltetése mintegy 2,7 millió forintba került és reméljük, hogy az idei évben sem kerül majd többe. Badacsonytomaj Város Képviselõ-testülete kezdeményezte - beváltva korábbi ígéretét - a Szabályozási Terv több ponton történõ módosítását, amelyek között az örsi strand is szerepel. - Mennyire segítheti ez a döntés a fürdési lehetõség végleges megteremtéséhez a településrész lakosságát? - A szabályozási terv módosításának elõkészítése valóban folyamatban van és érinti a volt kemping területét is. Az érintettekkel kölcsönösen arra vállaltunk kötelezettséget, hogy a strand kialakítása és hosszú távú, biztonságos mûködtetése érdekében a maga területén mindenki megtesz minden tõle telhetõt. A szabályozási terv módosításának folyamata azonban nem lehet akadálya a strand tervezett kialakításának, mert annak megvalósítását a hatályos szabályozási terv is lehetõvé teszi. Új szemétszállítási idõpontok Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy július és augusztus hónapokban a rendszeres hétfõi mellett, az alábbi csütörtöki napokon is történik szemétszállítás: - július 16-án - július 23-án - augusztus 6-án - augusztus 13-án - augusztus 21-én (ünnepnap miatt péntekre áthelyezés) Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. Krisztin N. László polgármester Felhívás! Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala a lengyelországi testvérvárosi kapcsolat fenntartása érdekében keresi azon helyben élõ személyeket, akik társalgási szinten beszélnek és írnak lengyelül és vállalnák a közremûködést, egyeztetett formában és idõben. (Jelentkezés: 87/ es telefonszámon)

4 Ballagás Tataysok a Balaton körül Gondoltunk egy merészet és úgy döntöttünk állandó biciklis táboros segítõimmel, hogy az idén körbetekerjük a Balatont, 25 gyermekkel 9 felnõttel vágtunk neki a négy napos útnak. Elbúcsúztak elsõ iskolájuktól a nyolcadik osztályosok, a június 12-én megtartott ballagási ünnepségen. A ballagók tiszteletére virágba borultak a tantermek, az aula, a folyosók, az elmúlt nyolc év sikereinek és kudarcainak szinterei. Alkotótábor az iskolában Fotó: Baranyai A Balaton-felvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola idén is nyári alkotótábori lehetõséget kínált diákjai számára. A tábor ideje alatt 8 mûvésztanár foglalkozott az 50 résztvevõvel. A tanulók naponta a különbözõ múzeumi programok után közös alkotást készítettek. A badacsonyi múzeumban Az idei tanév alsós táborát a csodálatos Dunakanyarba terveztük. Szálláshelyünk Visegrádon volt, és onnan barangoltuk be a környék nevezetességeit, a rossz idõ ellenére. Programjainkat idõnként keresztülhúzta az esõ, ezt kvízjátékkal, társasjátékokkal próbáltuk ellensúlyozni. Ennek ellenére eljutottunk Mátyás Király Palotájába, ahol megcsodálhattuk a gyönyörû márvány kutat. Feljutottunk a Fellegvárba, itt gyönyörködhettünk az elénk táruló panorámába. Természetesen a bobozás sem maradhatott el a Nagy Villám bobpályán. Hajóval megjártunk Esztergomot, kisvonattal körbejártuk a várost, megnéztük a Bazilikát is. Szemtanúi lehettünk, hogy a Duna vize hogyan emelkedik napról napra. látható Egry képektõl inspirálva, felkeresték azokat a helyeket ahol a festõgéniusz alkotott és nagyon szép, lírai akvarelleket készítettek a tájról. A keszthelyi Helikon Múzeum modern textiljeinek hatására született egy 18 négyzetméteres, áttetszõ közös textil a Balaton forma- és élõvilágának átírásával. A veszprémi Mûvészetek Háza által felkínált múzeumpedagógiai foglalkozások élményére a hat mûvészeti csoport szinte egymással vetélkedve készítette el szín-gazdag kazettás festménysorozatát. Esténkét bõrbõl, gyapjúból, textilbõl, fémbõl ékszereket készítettek, pólót festettek, illetve vidám képzõmûvészeti vetélkedõkön (pl: divattervezési verseny) vettek részt. A tábor szervezõi - az aulát teljesen betöltõ záró kiállításon kívül- az öt nap elleset pillanatainak kivetítésével avatták be a szülõket a képzõmûvészeti mûhely életébe. A résztvevõk az öt nap alatt rendkívül tartalmas, ugyanakkor vidám és játékos foglalkozások által gyarapodtak tudásban és töltötték hasznosan, vidáman a nyári szünetet. Baranyai Zoltánné Visegrádon az alsósokkal A 2008/2009-es tanév lovasszakkörének kitûnõ zárásaként került sor a lovaglást szeretõ tanulók lovastáborára, június 15-tõl 20-ig. A 17 gyermekbõl mindössze egy nem ült még eddig Lovastábor Fotó: Bolfné No, és az évek óta elengedhetetlen számháború is napi elfoglaltságaink közé tartozott. Farkas Csilla Fotó: Farkas lovon, a többiek már ismerték a lovardai szokásokat, a lovak és szerszámok részeit. Hamarosan azonban a kis újonc is boldogan és nyugodtan ült a nyeregben. Az idõjárás mindvégig kegyes volt hozzánk, szakember, és jó lovak tekintetében sem szenvedtünk hiányt. A mindszentkállai Tusculanum Lovasudvarban remek szakedzõ foglalkozott tanulóinkkal, aki a gyerekek nagy részét már egy éve ismeri, oktatja. A tábori programot szalonnasütés, medencézés, tollasozás, asztaliteniszezés, röplabdázás, és naponta változatos kézmûves foglalkozások színesítették. Idén sem maradtak el a váltóversenyek, a kerékpározás és a lovas találós kérdések. A tábor zárásaként mindenki megmutathatta szüleinek, nagyszüleinek, hogy mennyit fejlõdött az eltelt hat nap alatt a lovas tudása, és bezsebelhette a jól megérdemelt elismerõ pillantásokat, szavakat. Bolfné Tóth Melinda szervezõ tanár Fotó: Farkas Elsõ nap 59 km után Káptalanfüreden, második nap 54 km után Zamárdiban, majd a harmadik nap 45 km-re után Balatonberényben szálltunk meg. Végül 57 km megtételével visszaérkeztünk iskolánk elé Badacsonytomajra. Összesen 215 km-t tekertünk le a négy nap alatt. Defektek, láncleesések, kisebb bukások tarkították utunkat, de kedvünket nem szegték. Remek, kitartó csapattá kovácsolt bennünket a meleg, az izzadás, a közös élmény. Ennek eredményeképpen született meg indulónk is! Elismerõ oklevéllel térhetett haza mindenki a nagy útról. Köszönet a gyerekeknek a fegyelmezettségükért, kitartásukért, akaraterejükért, a felnõtteknek pedig a segítségükért! Farkas Csilla Az idegennyelvet gyakorolták Június 29-én délelõtt fél 10-kor nagy izgalommal találkoztunk Badacsonyban, hiszen innen indult útjára iskolánk következõ tábora. A Badacsony katamaránnal Fonyód felé vettük az irányt, ahonnan vonattal utaztunk tovább Balatonfenyvesre, a tábor helyszínére. A szállásra érve beköltöztünk szobáinkba, majd kis pihenés után sétálni indultunk, hogy felfedezzük a környéket. A tábor ideje alatt délelõttönként angol nyelvi és helyesírási feladatokkal fejlesztettük tudásunkat. Az angol nyelvi feladatlapokon keresztül megismertük a Nobeldíjasokat, ellátogattunk az Északi-sarkra, kulturális érdekességekrõl olvastunk és a csokoládéról is tanultunk. Helyesírási feladataink az elválasztás szabályai és a tulajdonnevek írása köré csoportosultak. A délutánokat fõleg a strandon töltöttük, habár néha az esõs idõjárás keresztülhúzta terveinket. Ilyenkor a szálláson hangos rohangálással borítottuk ki tanárainkat: Eszti nénit és Melinda nénit. A fiúkat a csocsózás és a biliárdozás közben csak a másik csoport lányai zavarták meg. Természetesen a takarodó szó elhangzása után keltünk igazán életre. Miután álalvással elaltattuk tanárainkat, kezdõdött a buli! Pénteken délután aztán kissé fáradtan, de jókedvûen indultunk haza, hiszen ismét egy nagyszerû élménnyel lettünk gazdagabbak! Maczó Lelle és Molnár Mátyás Fotó: Tatay

5 Anyakönyvi Hírek Gáspár Sebestyén, Gáspár Norbert és Tóth Zsuzsanna gyermeke (született május 21-én) Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos véleményüket írják meg a címre, vagy mondják el a 30/ es telefonon. Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ Czempini városnap Testvérvárosi látogatáson vettünk részt a Lengyelországi Czempinben Farkas Éva képviselõtársammal, ahol a városnap alkalmával képviseltük Badacsonytomajt június között. Az idõ fele egy - egy nap az utazással telt, a 850 km-es utat sajnos nem lehet gyorsabban megtenni. A változatos programok során részt vettünk az ünnepélyes testületi ülésen, ahol megtörtént a czempini iskolában legjobb eredményt elért diákok és a település eredményes ifjúságiés felnõtt sportolóinak jutalmazása. Az ünnepségen az általunk vitt badacsonyi borral koccintottak az ünnepeltek és az ünneplõ közönség egyaránt. Megtekintettük a környékbeli tûzoltók versenyét, ahol 17 csapat vonult fel. A tûzoltó verseny után a halál STOP szlogennel fémjelzett ifjúsági motoros ügyességi versenyt és az azt követõ mintegy négyszáz jármûbõl álló motoros felvonulást láthattuk az országgyûlési képviselõjük és a szenátoruk jelenlétében. A színvonalas nevelõmunka elismerése A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda elsõ alkalommal pályázott a Zöld Óvoda címre és elnyerte - mondta Nagy Lászlóné óvodavezetõ. A Vízügyi- és Környezetvédelmi Minisztérium évente meghirdeti ezt a pályázatot, azon intézmények számára, ahol a környezettudatos nevelési szemlélet és szellem mindennapi gyakorlattá vált. A húsz pontból álló kritérium rendszer mindenre kiterjedõen meghatározza az elvárásokat, a berendezések milyenségétõl, az energiatakarékosságon keresztül egészen a nevelési eljárásokig. Minden szempontot nagyon alaposan és önkritikusan át kellet gondolnunk, hogy a mi óvodánkban valóban így élünk-e. A helyszínen is ellenõrzik a dokumentumokat, a feltételek meglétét, szakértõi ajánlás kell a pályázathoz - tehát egyáltalán nem könnyû megfelelni a feltételeknek. Nagy örömünkre szolgált a cím elnyerése, amelynek értékét jelzi, hogy Veszprém megyében összesen öt intézmény kapta meg idén, az egyébként három évig érvényes oklevelet. Ez egy erkölcsi elismerés, amely anyagi támogatással nem jár. Kapcsolódik ehhez a témához a kompetencia alapú nevelés bevezetése, amelyhez a továbbképzésre megnyertünk egy pályázatot. A településen folyamatossá válik ez az oktatási rend, hiszen az iskolában is bevezetik ezt a módszert. A pályázatban a természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek, ezért igen nagyra értékeljük az egyik apuka, Hári Péter segítségét, aki csodálatos odúkat készített a régiek helyett. Az énekes madarak már beköltöztek, és így a gyerekekkel együtt naponta közelrõl megfigyelhetjük, hogyan etetik a fiókáikat óriási csivitelés közepette. Még egyszer köszönjük! Vannak viszont olyan gondjaink, amelyeket nem tudunk saját hatáskörben megoldani, ezeket a fenntartók felé folyamatosan jelezzük. Talán nem tûnik szerénytelenségnek, ha a megszerzett cím mellett munkánk elismerésének tartjuk azt, hogy most már olyan településekrõl is hoznak hozzánk gyermekeket, ahol mûködik óvoda. Úgy gondolom, hogy ez is minõsíti a nálunk folyó eredményes és színvonalas oktató-nevelõ munkát, a férõhelyeink kihasználtsága pedig jóval 100% feletti. Népi hagyományaink - A tradicionális nagycsalád élete Fotó: Sall Mindkét nap délutánján a város gyermekei zenés - táncos mûsort mutattak be a nagyszámú érdeklõdõ közönségnek, majd mindkét este híres énekesek és zenekarok szórakoztatták a megjelenteket. A jó hangulatot fokozta, hogy a záró esten magyar nyelven énekelte a fellépõ az Omega együttes Gyöngyhajú lány címû slágerét, mint kiderült ez a szám most a kedvencek közé tartozik Lengyelországban. A kitûnõ programok mellett maradt idõ a környék nevezetességeinek megtekintésére, a plébános vezetésével megismerhettük az 1600-as években épített, jelenleg is nagyszerû állapotban lévõ és mûködõ fából készített templomot. Deákné Balogh Andrea és az én negyven fotómból kiállítás nyílt a város kulturális központjában, amelyet az ünnepség után a városházán és a könyvtárban is bemutattak. A képeken településünket, környezetünket igyekeztünk bemutatni virágok, sziklák, vulkánikus hegyek és természetesen a Balatonról készült képek segítségével. Ezzel is próbáltuk az ott élõ emberek figyelmét felkelteni a mi szép településünk felkeresésére. Sall Csaba alpolgármester A család azoknak az embereknek társadalmilag elismert csoportja, akiknek egymáshoz való viszonya vérségi vagy házassági alapokon nyugszik. A magyar paraszti életben elterjedt szokás volt nagycsaládi kereteken belül élni. Ekkor az együttlakó négy generáció létszáma meghaladhatta a 30 fõt is. A család szerkezete határozta meg a tagok egymáshoz való viszonyát. Ez a viszony szigorú keretek között, de kiszámíthatóan, megnyugtató rend és biztonságos következetesség által keretbe foglalt volt. Hazánkban a patriarchális forma volt az általános, tehát a legidõsebb férfi rendelkezett a vagyonnal, õ ellenõrizte az erkölcsi magatartást, õ képviselte a társadalmi presztízst, fizette az adót, beszerezte a gazdasági szerszámokat, jószágot vásárolt. A családfõ irányította a nem és az életkor által meghatározott munkákat. Kötelességének érezte a a fiúgyermek munkába és más ismeretekbe való bevezetését. Mivel a tételes jog nem minden esetben egyezett a parasztság által elfogadott jogszokásokkal, így a családfõnek lényegesen nagyobb hatalma volt. A gazdaasszony feladata a házbeli és a ház körüli munka ellátása. Õ fõzött, mosott, kenyeret sütött, élelmiszereket tartósított, feldolgozta a tejet, nevelte az aprójószágot, kendert, lent szõtt meg ruháknak. A tojásokból származó haszon õt illette meg, ebbõl segítette gyermekeit. A nõtlen legények és a nõs férfiak jelentették a család munkaerejét. Különleges helyzete volt a võnek. Az határozta meg a jogait, hogy mekkora vagyont hozott a házhoz. A nõk között a lányoknak sokkal kellemesebb volt a helyzete, mivel õk a gazda leszármazottai voltak, másrészt még kímélni kellett õket a megfelelõ férjhezmenetel érdekében. Válásra ritkán került sor. Ilyenkor az asszony visszaköltözött a szüleihez és magával vitte a kisebb gyerekeit, illetve szegényebb vidékeken megosztották a gyerekeket: a fiú az anyjával, a lány az apjával maradt. Az étkezés és az alvóhelyek tekintetében is megnyilvánult a hierarchia. Az asztalnál a fõ helyen a gazda ült, mellette kor szerint a fiai, majd a nõk következtek. Ez volt az ételszedés sorrendje is: a férfiak után a nõk megetették a gyerekeket, majd õk maguk felosztották a maradékot. A hálóhelyek rendje vidékenként változott. Általánosan a családfõ és a gazdaasszony együtt aludtak a szobában, ugyanúgy, mint a házas fiatalok. A gyerekek az ágy alól kihúzható ládaszerû hálóhelyen aludtak. A legények többnyire az istállóban töltötték az éjszakát, mert így jobban vigyázhattak az állatokra és a gabonás vermekre. Az öröklés rendje is nagyon érdekes. A lányok nem részesedtek az ingatlanból. Kelengyeládát, benne a maguk által készített ruhákat, ágynemûket, konyharuhákat vittek magukkal, valamint esetleg bútorféléket, borjút, tehenet kaptak, illetve egy-egy darabot a határ menti kenderföldekbõl. A fiúk házasodásuk esetén, ha kiváltak a családból, földet és jószágokat kaptak. A szülõkkel legtovább maradó legkisebb fiút illette a ház és a legnagyobb vagyon, valamint általában õt értelmiségi pályára taníttatták. Folytatás következik a Gyûjtögetés jelentõségével, a gyûjtögetett növények szerepével, felhasználási módjaival. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

6 Katolikus üzenet Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly. (Lk 12,33) Talán fiatal vagy, és teljes, radikális, eszményi életre vágysz? Figyelj Jézusra! A világon senki sem kíván tõled olyan sokat, mint õ. Lehetõséget ad, hogy bebizonyítsd hitedet, nagylelkûségedet, hõsiességedet. Talán érett felnõtt vagy, és komoly, elkötelezett életre, ugyanakkor biztos megélhetésre is törekszel? Vagy idõsebb korban vagy már, és olyasvalakire akarsz ráhagyatkozni, aki nem csap be? Arra vágysz, hogy emésztõ gondok nélkül élhess hátralévõ éveidben? Jézus szavai neked is szólnak! A hegyi beszéd végén mondta Jézus ezeket a bíztató szavakat. Arra hív, hogy ne aggodalmaskodj, vajon lesz-e ennivalód és lesz-e ruhád, mint ahogy az ég madarai és a mezõk liliomai sem aggódnak, pedig nem vetnek és nem is fonnak. Számûznöd kell hát szívedbõl az összes aggodalmat a földi javak miatt, hiszen az Atya jobban szeret, mint a madarakat és a virágokat, õ maga gondoskodik rólad. Ezért mondja: Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly. Az evangélium teljes egészében és minden egyes igéjében is mindent kér: mindazt, amik vagyunk, és amink van. Isten nem kért ennyit Krisztus eljövetele elõtt. Az Ószövetség Isten áldásának tekintette a földi gazdagságot. Csak azért kívánta, hogy a tehetõsek adjanak a szükséget szenvedõknek, hogy az alamizsnával elnyerjék a Mindenható jóindulatát. Késõbb a zsidó vallásban általánosabbá vált a túlvilági jutalom gondolata. Az egyik király így válaszolt azoknak, akik õt vagyona eltékozlásával vádolták: Õseim kincseket gyûjtöttek az evilági, földi életre, én viszont odaátra gyûjtöm a kincseket. Nos, Jézus szavainak újdonsága éppen abban áll, hogy õ teljes odaadást kíván, mindent kér. Azt akarja, hogy gondtalan gyermek légy, aki nem aggódik földi dolgok miatt, olyan gyermek, akinek õ az egyedüli támasza. Jézus tudja, hogy a gazdagság hatalmas akadály számodra, mert betölti a szívedet, holott õ minden helyet magának akar. l Beköltöztek az elsõ civilek a ház üres helyiségeibe május. Az udvarban elõször állítottak májusfát a fiatalok A közfalak átrendezésével színpadot és nézõteret alakítottak ki a volt üzlet-, illetve a vendéglõ helyiségeibõl Grószék egykori lakásában óvodát létesítettek a község vezetõi Megalakult - szintén a Grósz-házban - a Magyar Nõk Demokratikus Szövetsége (MNDSZ), amely aztán sorra rendezte itt a szórakoztató mûsorokat, bálokat stb Itt jött létre a Magyar Dolgozók Pártja /MDP/ helyi szervezete a két munkáspárt egyesülésébõl A frissen államosított, túlzsúfolt iskola egyik tanulócsoportja (5. osztály) is a Grósz-házban kapott helyet Az udvarban lévõ nagy gazdasági épületben létrehozták a napközi otthont A Grószék vendéglõje elõtt álló egykori benzinkút járda alatt maradt tartályát ki akarták húzatni, de csak az épület fala mozdult meg, amelyen kb. 5 méter hosszú, cm széles repedés keletkezett az elsõ ablak fölött október. A pártházban kapott egy helyiséget az újonnan alapított községi könyvtár is. (A Grósz-házat Ha ténylegesen nem ajánlhatod fel anyagi javaidat, mert kötve vagy másokhoz, vagy társadalmi helyzeted arra kötelez, hogy teremts hozzá méltó körülményeket, akkor természetesen lelkileg kell elszakadnod, és úgy kell tekintened a vagyonra, mintha egyszerû kezelõje lennél csak. Így amikor a javaiddal kapcsolatos ügyeket intézed, szereted a többieket, mivel értük teszed. Tehát olyan kincset gyûjtesz, amelyet a moly nem rág szét, és a tolvaj nem visz el. De biztos vagy abban, hogy mindent meg kell tartanod? Figyelj Isten bensõdben szóló hangjára, hallgass rá, ha nem tudsz dönteni! Meglátod, mennyi fölösleges dolgot találsz. Ne tartsd meg! Add oda, add oda annak, akinek nincs! Váltsd tettekre Jézus szavait: Adjátok el, amitek van, adjátok oda Így töltöd meg a kimeríthetetlen erszényt. Természetesen, ha a világban élünk, törõdnünk kell a pénzzel és a földi javakkal. Isten azt akarja, hogy foglalkozz velük, nem pedig azt, hogy lefoglaljanak. Csak annyira legyen gondod, amennyi a körülményeid szabta élethez elengedhetetlen. VI. Pál pápa valóban szegény volt. Tanúsítja az is, ahogy a temetésérõl rendelkezett: azt akarta, hogy szegényes koporsóba és a puszta földbe helyezzék. Nem sokkal halála elõtt így szólt a testvéréhez: Már jó ideje kész a bõröndöm erre a nehéz útra. Igen, neked is ezt kell tenned, be kell csomagolnod. Jézus korában talán erszénynek, vagy tarisznyának hívták volna ezt a poggyászt. Készítsd napról-napra! Töltsd meg, amennyire csak tudod, mindazzal, ami hasznos lehet a többieknek! Igazán csak az a tiéd, amit odaadsz. Gondolj bele, mennyi éhezõ van a világon, mennyi szenvedés, mennyi ínség Csomagold mellé minden cselekedetedet, amit szeretetbõl tettél, és minden munkádat, amit felebarátaid javára végeztél! Tégy mindent Jézusnak! Mondd szívbõl: Neked, Jézus! Cselekedj jól, tökéletesen! Hiszen a mennynek készül, és megmarad az örökkévalóságban. István atya Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Szemelvények a Közösségi ház történetébõl II. Az Ajkai Üveggyár termékei (ólom és káli kristály) színes választékban vásárolhatók kedvezményes áron a badacsonyi Egry József Emlékmúzeumban. (8261 Badacsony, Egry sétány 12.) akkor már általánosan pártháznak titulálták.) A pártház gyûléstermében köztévé kezdte meg mûködését augusztus 20. Átadták a település új mûvelõdési házát, ahová a könyvtár is kiköltözött A pártházban megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Nagyközségi Bizottsága, amelynek aztán 20 évig meghatározó szerepe volt a társult települések irányításában A rendszerváltás idején a pártok háza felirat jelent meg a Grósz-ház falán A Grósz-féle gazdasági épületben (a napközi helyén) üveges és képkeretezõ mûhely nyílott nyarán bõrdíszmûves dolgozott az udvarban A volt pártházban a tûzoltóság irodája kapott helyet Az üveges helyére suszteráj költözött Grószék egykori gazdasági épülete újból a városüzemeltetõ használatába került december 11. A jó öreg Grósz-házban új intézmény, a Városi Közösségi Ház kezdte meg mûködését évvel ezelõtt, tavaszán hurcolták el és gyilkolták meg özvegy Grósz Móricnét, a ma már históriás épületek egykori gazdáját. Emlékét õrizze ez a néhány sor. Évfordulós emléktárgy Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Badacsonytomaj várossá nyilvánításának 5. évfordulójára készített gulyástálak a Badacsonytomaj VN. Kft (Fõ út 27.) irodájában korlátozott számban megvásárolhatók. Ára 500 Ft/db, 5 db megvásárlása esetén a hatodikat ajándékba adjuk. Ferenczy Károly ügyvezetõ igazgató Könyvajánló Szépirodalom: Amud, Mery: Maya; Block, Lawrence: Ha a szent kocsma is bezár; Bodrogi Gyula: Irka firka; Duba Gyula: valami elmúlt; Durrel, Gerald: Állati történetek (hangoskönyv); Fossum, Karin: Ne nézz vissza; Kipling, Rudyard: Indiai történetek; Kurucz Gyula: Tükörben a halál; Thomas - Wory, Sigmund: A Bismark naplója Gyermek- és ifjúsági irodalom: Szász Imre: Basa Ismeretterjesztõ irodalom: Forgató könyv: gyermekfoglalkozások, irodalmi vetélkedõk és levelezõs játékok; Magyar László András: A csámcsogó hullák és egyéb érdekességek; Kulcsár Ildikó, V.: Figyeljetek, feleségek!; Csomai Zita: Baba-elsõsegély; Bíró András: Segítség! Vettem egy kiskutyát!; Varga Imre: Hierarcha; Curtis, Tony: Hollywood hercege Szántainé Ruzsa Mariann A hónap versével emlékezünk a 125 éve született Szép Ernõre. Pitypang Nótába nem írnak Gomblyukba nem tûznek Nem tesz kirakatba A virágos üzlet Mert te nem vagy ritka Mert te nem vagy drága Csak az árokpartról Nézel a világba Mintha kis nap sütne Orcád oly szép sárga Te pitypang, Te pitypang virágja Az urak, a dámák Úgye rád se néznek Tán le is tagadnák Az ismeretséget Pedig hogy meggyúrtunk Hogy agyontépáztunk Te kezes, te kedves Falusi pajtásunk Hófehér lelkedet Szétfujtuk a nyárba te pitypang, te pitypang virágja Ezennel én tõled Bocsánatot kérek Köszönöm azt a kis Könnyû gyermekséget Köszönöm hogy itt vagy Lehajlok utánad Gyere bemutatlak A kaméliának Csak nevess rá bátran Mezitlábos árva te pitypang, te pitypang virágja Meghívó A Szent Anna kápolna alapkõ letételének 220. évfordulóját az Anna-napi búcsúval egybekötve ünnepeljük július 25-én, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A búcsú szentmisével kezdõdik a kápolnában, szombaton 15-órakor. Ezt követõen sor kerül a megszokott baráti beszélgetésre egy pohár bor, valamint segítõink által készített apró sütemények mellett. Zenei müsorral is kedveskedünk vendégeinknek: Éva Simic-Németh gordonkán, Orfej Simic hegedûn Bach és Paganini müveket ad elõ, közremûködik a Nemesgulácsi Vegyeskar, Gebora Béla vezetésével A jeles évforduló alkalmából emlékérmet készítettünk, melyet felajánlás ellenében lehet átvenni, a befolyt összeget pedig a kápolna fenntartására fordítjuk. Elegendõ jelentkezõ esetén az oda-vissza szállításról gondoskodunk, jelentkezni a plébánián lehet július 20-ig. Horváth Zoltán

7 100 éves az Észak-balatoni vasút A térközõr szemével Folytatás az 1. oldalról: Visszatekintésében felidézte azokat az idõket is, amikor sokat utazott vonattal, gyerekkori elképzeléseit, félelmeit a monstrumokkal és az azokat irányító emberekkel kapcsolatban. Ugyanakkor azzal a sajátos közösséggel is kapcsolatba került, amely az utasok között jött létre. Azok az emlékek, amelyek az utazók, a helyiek és a tisztelet övezte vasutasok között emberi történetekké álltak össze a polgármester beszédében - sok megjelentben keltettek nosztalgikus érzést. A vasút maga az élet - mondta Krisztin N. László - az élet része, attól elválaszthatatlan közösségi tér, ahol élmények várnak, ahol lehetne beszélgetni, ahol jó lenni. A vasút hangulat. Köszönet és hála mindazoknak, akik a száz év alatta a vasútért, értünk dolgoztak, és azoknak is, akik megváltozott világunkban még küzdenek és harcolnak érte. Nemcsak a vasúttól, hanem egymástól is eltávolodtak az emberek, de hiszek abban, hogy hamarosan szükségünk lesz egymásra, a közösségre. Heiczinger István, a MÁV Zrt. vezérigazgatója köszönetet mondott a megható beszédért, majd az utasoknak a vasút eltartásáért, hiszen létük tõlük függ. Az utasok igényeinek megfelelõen próbálják üzemeltetni ezt a bonyolult rendszert és annak a reményének adott hangot, amely szerint újra eljön az az idõ, amikor mindenki a vasút felé fordul. Amikor majd a környezetvédelem megkívánja, amikor majd az utakon nem lehet közlekedni, ehhez azonban a meglévõ infrastruktúrát meg kell õrizni, nem pedig lerombolni. E vonal ötven évvel a déli-parti után épült meg, létrejöttéhez nagyon sokan járultak hozzá 100 éve - mondta a vezérigazgató - és bízom abban, hogy nem kell újabb 50 évet várni arra, hogy terveink szerint a villamosítás megvalósuljon. Az utasok érdekében ehhez óriási összeget kell befektetni, mert a MÁV saját maga üzemelteti azt az úthálózatot, amelyen közlekedik. Európa ötödik legsûrûbb hálózata ez, mintegy 2000 kilométeren mûködik és máig a legbiztonságosabb, ugyanakkor környezetbarát közlekedési eszköz. Az önök segítségére van szükség ahhoz, hogy a következõ 100 évben is legyen vasút - mondta Heiczinger István - nem támogatás kell, mint egykoron, hanem hogy szolgáltatásainkat igénybe vegyék. Ehhez szeretnénk a vasút korábbi megbecsülését visszaszerezni. Tudjuk, hogy elégedetlenek a szolgáltatás minõségével, a menetrendi struktúra sem olyan, mint amit Önök szeretnének - de a vasút egy olyan technológia, amelyet nem lehet ugyanúgy építeni és üzemeltetni, mint az autópályákat. A Kinizsi Néptáncegyüttes elõadása zárta a centenáriumi ünnepséget, a nosztalgiavonat pedig elpöfögött Tapolca felé. A Budapest-Tapolca vasútvonal története július 9-én - száz évvel ezelõtt - adták át a forgalomnak a Balatonvidéki Vasutat. Az elsõ személyvonat az új vonalon Budapest Keleti pályaudvarról indult és Adonyszabolcson (ma Pusztaszabolcs) illetve Börgöndön át, menetrend szerint 18 óra 43 perckor érkezett meg Tapolcára - írták a korabeli újságok. A vasútépítõ mérnökök már ban járták a Balaton mindkét partját, hogy megállapítsák, a tó melyik partvonala mentén építhetõ meg könnyebben és olcsóbban a Buda-Nagykanizsa közötti vasútvonal. Akkor úgy döntöttek, hogy kedvezõbb a somogyi, vagyis a déli parton vezetni az új vasút nyomvonalát. Megkezdték hát a Déli Vasút építését, amelyet 1861-ben be is fejeztek. Így aztán a zalai part még csaknem ötven évig vasút nélkül maradt, ami azt jelentette, hogy az olcsó közlekedés nélkül az északi part üdülõhelyei nem fejlõdtek megfelelõen. Egyre sürgetõbb lett ugyanakkor a dunántúli közúthálózat korszerûsítése is, amihez rengeteg bazaltkõ kellett, a kõbányák pedig az északi parton voltak. Mindezeket figyelembe véve 1908-ban az állam vette kezébe a Balatonvidéki Vasút megépítésének ügyét. A Badacsonytomajon megjelenõ Badacsony és Vidéke címû lap márciusi száma írja ezzel kapcsolatban: A balatonvidéki vasút építését már megkezdték. Minden 15 kilométer szakaszra egy mérnök van beosztva, aki a munkálatokat vezeti és ellenõrzi. Tapolcán is dolgoznak. Ideiglenes vágányt fektetnek le, amelyen az anyagot a vonalra szállítják. Habár még most kisebb munkaerõvel dolgoznak, a munkálatok állandóan folynak. Nagyobb és teljes erõvel csak a tavasz folyamán fognak munkába. A munkálatok során elõször is módosítottak a korábban kidolgozott vonalvezetésen, s az új változatban már nem Székesfehérvárról indult a vonat, hanem az Államvasutak Budapest-Fiumei vonalán lévõ Adonyszabolcs állomásról. Adonyszabolcs és Börgönd között akkor már üzemelt a fejér- és tolna megyei HÉV vonala, amelyet a MÁV átépített fõvonallá. Börgöndtõl pedig részben új nyomvonalon, részben az eredetileg vicinálisra tervezett vonal nyomát követve építettek fõvonalat Tapolcáig. Az új vasútvonal építése március 1-jén vette kezdetét és az év végére minden a terveknek megfelelõen haladt. Tíz hónap alatt köbméter földet mozgattak meg, elsõsorban kézi erõvel, hiszen a nagy gépekrõl akkoriban álmodni sem lehetett. A 139 kilométer hosszú vonalon 300 vízáteresztõt és hidat, köztük a 260 méter össznyílású szabadbattyáni rácsos tartóhidat, hat darab nagyméretû, boltozott hidat, Akarattyán 95 méter hosszú alagutat építettek hatezer köbméter kõ felhasználásával. További száznyolcvanezer köbméter kõ és kavics kellett a vágányok alá. A Badacsony- és Vidéke írta áprilisi számában: Balatonparti vasút. A vasútépítés szépen halad elõre. A töltés és a sok híd már az egész Balaton mentén kész. Jelenleg a síneket rakják. Folyó hó 12-én jelent meg elõször a Badacsony alatt a szikrát hányó, acélkörmû vasszörny, 17 sínekkel megrakott kocsit vonva maga után. A nagy munka tehát jól haladt, úgy, hogy a vonalszemélyzet 1909 kora tavaszán már elfoglalta lakásait. A 33 állomáson és megállóhelyen elkészültek a vágány- és váltóbiztosító berendezések is. Az akarattyai szakadék lejtõjén az Adriai-tenger feletti 150 méter magasból kilométerenként 10 métert esve közeledett a vasút a Balatonhoz. Igen érdekes kiképzést kaptak a Balatoni Vasút épületei. Tekintettel arra, hogy a vasút nyaraló- és fürdõépületek közt, festõi környezetben haladt, olyan megoldást kerestek, hogy a vasúti épületek is illeszkedjenek ebbe a keretbe. Elsõsorban a homlokzati színeket választották meg úgy, hogy azok harmonikusan illeszkedjenek a tájba. Az indiánvörös tetõfelülettel, a halványzöld vakolt felületek, a sötétzöld farészekkel és a sárkányvörös színû lábazat igen kellemes látványt nyújtottak. Másrészt népies motívumok alkalmazásával a magyaros jelleget helyezték elõtérbe, s miután a Balaton-vidék ornamentikája nem volt jellegzetes, székely motívumokat alkalmaztak. A badacsonytomaji állomás elsõ felvételi épülete ma is megvan, bár régi szép formájából és színeibõl a háborút követõ években szinte teljesen kivetkõztették. Egyébként maga a tomaji vasútállomás három sínpárjával az új vonal nagyobb állomásai közé tartozott. Füreden pl. csak két sínpár volt 1909-ben. Mint érdekességet megemlítjük, hogy az ünnepélyes megnyitó elõtt már volt egy utasa az új vasútvonalnak. Errõl így írt a Balaton címû újság: A balatoni vasút elsõ utasa. Az új balatoni vasútnak Vaszary Kolos hercegprímás volt az elsõ utasa. A hercegprímás ugyanis mint rendesen, az idén is Balatonfüreden tölti a nyarat. Május másodikán utazott el kedvelt pihenõhelyére, s hogy az agg fõpásztort megkíméljék a fárasztó (kocsi) úttól, a kormány megengedte, hogy szalonkocsiját a még meg sem nyílt vonalon vontassák Balatonfüredre. S végül olvassuk el Vasdinnyey Pálnak, a nagy építkezés vezetõ mérnökének az interjúját, amelyet Tábori Kornél írónak adott a vasútvonal átadásának harmincadik évfordulóján: Tudom, hangzottak el panaszok a vasút ellen. Például, hogy sok rajta az éles kanyar. De nem szabad elfelejteni, hogy mint vicinálist tervezték. Ha elõre látták volna a fellendülést hivatott tényezõk és pénz is lett volna rá, akkor fõvasúti jelleggel építettük volna. Így is Magyarországnak egyik legolcsóbb vasútja volt Akkor senki sem gondolhatott különleges forgalmi igényekre, amelyek késõbb alakultak ki, sem a fejlõdés egyéb körülményeire. Annál inkább örvendünk ma a sok építkezésen, a szép, modern villák sorakozásán, a Balaton egész csinosodásán, amely jórészben a balatoni vasútnak köszönhetõ. Vasdinnyey mérnök úr 1939-ben elhangzott szavai most, a vasútvonal átadásának századik évfordulóján is jól hangzanának. Kalmár László Németh Józsi bácsi évtizedeket töltött a vasúton, a centenáriumi ünnepségen is jelen volt. Akik korábban vonattal közlekedtek, bizonyára jól ismerik a segítõkész filigrán vasutast. A nyolcvanhat éves nyugdíjas szívesen emlékszik vissza a MÁV-nál kemény munkával eltöltött több, mint három nehéz, felelõsségteljes évtizedre. Vas megyébõl került erre a vidékre házassága révén és szinte véletlenül került a vasúthoz, hiszen elõtte a faiparban dolgozott. Pályamunkásként kezdte, de folyamatosan képezve magát szinte minden lehetséges posztot betöltött, amit rábíztak, volt térközõr, jegyet adott, vagy éppen aggregátort kezelt, síneket pakolt. Józsi bácsi életérõl, történeteibõl könyvet lehetne írni, de bármirõl is meséljen, mindig kiviláglik belõle embersége, segítõkészsége. Azt mondja, a nehézségek ellenére egyáltalán nem bánta meg, hogy így alakult sorsa. A jubileum kapcsán történt beszélgetésünk alkalmával persze szóba került a vasút mostani helyzete, jövõje is. Amikor errõl faggatom, kerek perec leszögezi: nincs jövõje a vasútnak mindaddig, míg a szakmai hozzá nem értés, a fegyelmezetlenség uralkodik és az utasokat sem becsülik meg kellõképpen. Gyászhírek: Honti Pálné sz. Halmai Mária Blanka (született 1910.) június 19-én elhunyt. Kiss Ferencné sz. Nagy Irma (született 1938.) június 27-én elhunyt. Liptai Gyula (született 1939.) június 28-án elhunyt. Nyugodjanak békében! Fotó: Németh Németh József sokáig teljesített szolgálatot az örsi állomáson, akkoriban megbecsülték a vasutasokat Fotó: Németh

8 Emberi tisztességgel élni Bor Pál festõmûvész alkotásaiból nyílott idõszaki kiállítás az Egry József Emlékmúzeumban június 27-én. Az augusztus hatodikáig látogatható tárlatot Kepes András méltatta, bevezetõt mondott Krisztin N. László polgármester. Bor István, Kepes András és Bor András Mozdulj Balaton Fotó: Deák A Himnusz elhangzását követõen Szántai Attiláné köszöntötte a megjelenteket, Badacsonytomaj Képviselõtestületét, a sajtó képviselõit. Ezt követõen a polgármester vette át a szót, aki kiemelte a múzeum fenntartása érdekében végzett együttmûködés jelentõségét, a megyei önkormányzattal és a múzeumigazgatósággal. Komoly erõfeszítések kellenek az évenkénti kinyitáshoz - monda Krisztin N. László - ezért az állandó Egry tárlat mellett, idõszaki kiállításokkal szeretnénk a mûvészetek kedvelõit becsalogatni. Bokros László képeit most Bor Pál mûvei váltják fel, amelyhez fõ támogatást Bor Istvántól kapta a település, hiszen a család bocsátotta rendelkezésre a gyûjteményt. A Város Borával köszönte meg a segítséget Bor Istvánnak, Kepes Andrásnak, Horváth Ernõnek, az Elnöki kabinet tagjának és Kovács Norbert Önkormányzati fõtanácsadónak. A Bor család történetébõl is regényt lehetne írni - Az eddig eltelt négy hétvégén rendkívül izgalmas és jó mérkõzések zajlottak a Mozdulj Balaton versenyein. Az idei évtõl bekapcsolódott a badacsonytomaji városi strand is a játékok helyszínei közé, ami leginkább a településen élõk részére biztosít sportolási lehetõséget a strand sportágakban. Természetesen a versenyszámok között a strandfoci volt a legnépszerûbb, amit a nevezések magas száma is mutat. Az elmúlt hétvége eseményei voltak eddig a leglátogatottabbak. Ekkor Badacsonyban és Badacsonytomajon is sok csapat nevezett. Most részletesen a Tomaji strand eseményeirõl számolok be. A strandfoci bajnokságban hét csapat nevezett, ezek közül hat volt a helybeli. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon fantáziadús neveket találtak ki a csapatok tagjai. A focitornát a sok csapat és az idõ rövidsége miatt két csoportban bonyolítottuk le. Az A-csoportban harcolt egymással a Gyökerek, a Sör SE és a Favágók, míg a B-csoportban a Hamutiprók, a Segédmunkások (SM), Hooligánok és a Steffl Fc csapatai kerültek. A csoportküzdelmek után a csoportok gyõztesei az aranyéremért, míg a második helyezettek a bronzéremért játszhattak. A torna végeredménye: 1. Hamutiprók, 2. Gyökerek, 3. Favágók. Bízom a hasonló jó folytatásban, a csapatok folyamatos aktivitásában, és persze a szép nyári idõben. Tapolcai Gábor fõszervezõ Badacsony Beach Party DJ White Kezdés minden pénteken 22 órakor, beugró 400,- Ft. A legjobb klub- és slágerzenékkel várjuk Önöket a badacsonyi strandon. mondta Kepes András beszédében - és ez a történet Bor Pál dédapjával kezdõdhetne, aki köztiszeletnek örvendõ gyapjúbegyûjtõ volt. Nagyapja jó haszonnal járó gabonakereskedéssel foglalkozott, édesapja pedig tõzsde és telekspekulációkkal megalapozta a családi a vagyont. Bor Pál azonban felhagyott az általa nem becsült kereskedõi élettel, inkább a szabadságot választva Párizsba ment. Nehezen tudott megélni, az elsõ világháború idején fogságba vetették, de pont ekkor került a természettel közeli kapcsolatba. Jelentõs szerepe volt abban, hogy a kor legkorszerûbb mûvészeti irányzatait Magyarországra hozza. Írásaival, interjúival a legnagyobb kortárs európai szellemiséget szerette volna összekapcsolni a magyar szellemiséggel. Eközben a különbözõ irányzatok között vándorolva igyekezett megtalálni saját útját. A húszas-harmincas években kötõdött családja leginkább Badacsonyhoz, ekkor ismerkedett meg Egry Józseffel, akihez sokáig baráti szálak fûzték. A háború vetett véget ennek az idilli állapotnak, mind szakmai, mind erkölcsi értelemben, hiszen legfontosabb képei elpusztultak, a kialakuló új rendszerben pedig nem tudott tehetségének megfelelõen érvényesülni. Megadatott neki viszont az az öröm, hogy unokájával, Bor András építésszel együtt alkothatott, amikor a katedrál-üveg és a beton mûvészi lehetõségeivel foglakozott. Talán nem is a színek, a harmóniák, hangulatok a legfontosabbak ezen a tárlaton - mondta Kepes András - hanem az a fajta értelmiségi magatartás az érdekes, ami ma is nagyon aktuális. Különféle vonzó-taszító ideológiák, stílusok, a személyes érdek, a pénz és a siker szirénhangjai között tud-e még az ember tisztességesen hajózni - mert neki ez sikerült. Bor Pál egykor Egryvel barátkozott, most a képei jöttek el az Egry-házba és azt gondolom nagyon jó helyen vannak. A megnyitó ünnepséget klarinétjátékával zárta Schmidt János, a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanára. Az augusztus hatodikáig látogatható tárlatot Heitler László, Egry-kortárs gyûjteménye váltja fel, amelyet augusztus nyolcadikától látogathat a közönség. A Város Bora 2009 A Képviselõ-testület tagjai a civil szervezetekkel közösen kiválasztották a Város Borát a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetében megtartott borkóstoláson. A Borvidéki borverseny aranyérmes borai közül hosszas tanakodás után a Varga pincészet Kft os évjáratú kései szüretelésû Olaszrizlingje nyerte el a kitüntetõ címet. BADACSONYI BORHETEK FESZTIVÁL PROGRAMJA JÚLIUS 18-AUGUSZTUS 2. Július 18. szombat 16:00 - Borhetek Ünnepélyes Megnyitója 17:00 - Borrendek Felvonulása APTE Táncegyüttes 19:00 - Deák Bill Blues Koncert 22:00 - No Smoking Zenekar Utcabál Július 19. vasárnap 16:00 - Nyirettyû Együttes 19:00 - S M S Együttes Utcabál Július 20. hétfõ 16:00 - Rock Zene 19:00 - Kocsmazaj Koncert Július 21. kedd 16:00 - Retro Zene 19:00 - Torres Dani Koncert 22:00 - Koktél Parti Zenekar Utcabál Július 22. szerda 16:00 - Népzene 19:00 - Bartók Eszter Koncert 22:00 - Sárga Taxi Zenekar Utcabál Július 23. csütörtök 16:00 - Blues Zene 19:00 - Póka Angéla és a Chiffoundation Koncert 22:00 - No Smoking Zenekar Utcabál Július 24. péntek 16:00 - Népzene 18:00 - Vodku Világzene Koncert 21:00 - Török Ádám És A Mini Jubileumi Koncertje 23:00 - Sárga Taxi Zenekar Utcabál Július 25. szombat 16:00 - Nosztalgia Zene 19:00 - Keresztes Ildikó Koncert 22:00 - No Smoking Zenekar Utcabál Július 26. vasárnap 16:00 - Gödi Ütõegyüttes Koncertje 20:00 - S M S Együttes Utcabál Július 27. hétfõ 16:00 - Rock Zene 19:00 - Kali Mutu Band Koncert Július 28. kedd 16:00 - Mulatós Zene 20:00 - Postás Józsi És Zenekara Utcabál Július 29. szerda 16:00 - Blues Zene 19:00 - Tenx Lengx Blues Koncert 22:00 Tell Blues Svájcból Július 30. csütörtök 16:00 - Pop Zene 19:00 - La Bomba Koncert 22:00 - Dobogó Kõ Folk-Rock Július 31. péntek 16: Tagú Fröhlicher Akkordeon Express Harmonika zenekar Koncertje 19:00 - Kozma Orsi És Az Eat Me Koncert 22:00 - Dévényi Tibi Bácsi Retro Disco Party Augusztus 1. szombat 16:00 - Nyirettyû Együttes Mûsora 19:00 - Tátrai Trend Koncert 22:00 - Sárga Taxy Zenekar Utcabál Augusztus 2. vasárnap 16:00 - Borhetek Ünnepélyes Zárása 17:00 - Kéknyelû Generális Avatás 18:00 - Kinizsi Táncegyüttes Gálamûsora 20:00 - S M S Együttes Utcabál

9 A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei Rendezvények a BADACSONY RÉGIÓBAN BADACSONY Badacsonyi Borhetek, július 18-augusztus 02., Badacsony Moló A település messze földön híres borairól. A Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozata e téma köré épül fel. A rendezvényen bemutatjuk vendégeink számára a történelmi és kulturális tradíciókat, a borkészítés hagyományait és jelenét. Gasztronómiai, borászati programok, kézmûves vásár, kulturális programok, szabadtéri élõ koncertek várják a kikapcsolódni vágyókat.. Tourinform Badacsony tel.: +3687/ web: Rózsakõ Fesztivál, augusztus A hegy, víz, bor, szerelem jegyében Szabadtéri koncertek, elõadások, ahol 1-tõl 100 éves korig emlékezetes kikapcsolódást biztosítunk Vendégeinknek a badacsonyi borok és gasztronómiai csodák kíséretében! Állandó kísérõ programok: - Hegyi túra nosztalgia terepjáróval - Városnézõ kisvonat - Egry József Múzeum - Egry festmények- Heitler László gyûjteménye Egry kortársaitól - Szórakoztató élménypark (Vidámpark) - Játszóház Tourinform Badacsony tel.: +3687/ web: BADACSONYTÖRDEMIC Szürkemarha Fesztivál, augusztus VI. alkalommal kerül megrendezésre az immár hagyományt teremtõ Badacsonytördemici Szürkebarát Bor- és Szürkemarha Gulyásfõzõ Verseny. A rendezvény központi témája a tájon õshonos szürkemarha és a bor. A fõzéshez rendkívül sok és látványos szórakoztató elsõsorban folklór rendezvény, vásár és bemutató kapcsolódik. Ízelítõ a programokból: szürkebarát borverseny, gulyásfõzõ verseny (a fõzés az udvaron felállított bográcsokban történik), népi ételek készítése a Falukemencében, kézmûves vásár, szórakoztató mûsorok. Helyszín: Badacsonytördemic, Faluház udvara Faluház, Teleház 8263 Badacsonytördemic Hõsök útja 12. Tel.: 87/ , Tel./Fax: 87/ Nyitva: kedd-szombat: ig Badacsonytomaj Városa a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezésében kihívta a környezõ településeket Badacsonyi Bálakupa elnyeréséért vívott vidám vetélkedõre. A polgármesterek vezette nyolcfõs csapatok július 11-én csaptak össze Badacsonyban, a Szent Orbán Étterem melletti versenypályán. július - augusztus SZIGLIGET Nyáresték Szigliget Várában Az Önkormányzat az idei nyáron minden szombat este programmal várja a Szigligetre látogatókat a Balaton Várába. Ezeken az estéken szeretnénk változatos programkínálattal kedveskedni a turistáknak. A programok között szerepelnek várjátékok, táncos zenés darabok és könnyûzenei programok. Célunk, hogy maradandó élményt kapjanak mindazok, akik ezeken az estéken szigligeti várat választják. A mûsorok után a Keszthelyi-hegység mögé lebúvó, vörösen izzó napkorona látványával búcsúzunk Önöktõl. Részletes programok: - július óra - Várjátékok, - július óra - Bojtorján együttes koncertje, - augusztus 1. - Várról várra az ezeréves megyében, - augusztus óra - Budapest Ragtime Band koncertje, - augusztus óra - Világnak Világa Musical Tel.: 87/ web: Nosztalgia hétvége, július , Várvendéglõ Hotel Mentol a Tapolcai Musical mûsora, Retró DISCO, 50-es évek divatbemutatója, a Dolly Roll együttes mûsora, ABBA Feeling együttes koncertje, Retró kiállítás (Takács József), Régi motorok kiállítása (Cseh Sándor) minden nap megtekinthetõ 11:00-22:00 óráig. Napi belépõ: 500 Ft. Három napra a belépõ: Ft Tel.: 87/ web: Szigligeti Nyári Napok, augusztus A legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ rendezvénysorozatunk a Szigligeti Nyári Napok. Ennek a programnak a sajátossága, hogy nem csak egy helyszínt választottunk a programok színteréül. Az idei évben három helyszínen, a strandon a Kézmûves udvarban és Várban szervezünk mûsorokat. A gyermekek számára játszóházat, és sportversenyeket szervezünk. Az idõsebb korosztály igényeit pedig operett, musical, könnyûzenei koncerttel, regtaim-mal szeretnénk kielégíteni. A mozogni vágyok számára minden délelõttre szervezünk egy-egy túrát, mely segítségével bemutatjuk a Balaton Gyöngyszemét, Szigligetet. Tel.: 87/ web: I. Badacsonyi Bálakupa A versenyszámokat - bálagurítás, hordólovaglás, vasvillahajítás - idõre kellett teljesíteni. Az indulási sorrendet kisorsolták, majd a Szent Orbán Étteremtõl felgurították a szalmabálát a hegyen kijelölt célig, csaknem az Imre Borpincéig. Amikor minden csapattag visszaérkezett a rajthoz, kezdõdhet a hordólovaglás. Egy vízszintesen elhelyezett akácoszlopon lévõ feneketlen hordón kellett eljutni a versenyzõnek a megjelölt pontig, amelyet a küzdelem elõtt Békássy János képviselõ alaposan befaggyúzott, ezzel alaposan feladva a leckét a lovasoknak. Ezután hajíthatta el a csapatkapitány a vasvillát egy szalmabálába. A villának meg kellett állnia a bálában - e feltétel teljesítése némelyeknek komoly gondot okozott. A szigorú versenybíró szerepét Mógorné Lakat Kati néni vállalta. Badacsonytomaj csapata teljesítette a legrövidebb idõ alatt a feladatokat, így elnyerte a Badacsonyi Bálakupát Szigliget és Káptalantóti együttesei elõtt. A következõ évi helyszínt sorsolás útján kiválasztották, amely szerint jövõre Káptalantótiban lesz visszavágási lehetõsége az ellenfeleknek. A résztvevõket Weller Andrásné Tündi - a verseny ötletgazdája - invitálta végül egy közös ebédre. Hagyományõrzõk fesztiválja, augusztus Az idei évben elõször rendezzük meg a Hagyományõrzõk fesztiválját, a 2008-ban alakult Szigligeti Palonai Magyar Bálint Hagyományõrzõ Egyesület kezdeményezésére. Ezen a két napon felsorakoztatjuk történelmünk korszakait és emlékeit, a honfoglaló magyaroktól egészen a XX. századig terjedõ idõszak harcászati fegyvereit, viseletekeit, szokásait. Természetesen nem csak fegyverbemutatókat tartunk, hanem csatajeleneteken keresztül is találkozhatnak a fegyverek használatával. A vállalkozó szellemûek ki is próbálhatják a fegyvereket. Az ínyencek pedig megkóstolhatják a térség legjobb borait, ételeit. Esténként tábortüzek gyúlnak, amikor is az elfáradt katonák megpihennek, közben a színpadon kulturális programmal szórakoztatjuk vendégeket. Tel.: 87/ web: Várról várra az ezeréves megyében, augusztus 01. Veszprém megye idén ünnepli ezredik évfordulóját, ebbõl az alkalomból a megyében több helyszínen is komoly programokkal várják a szervezõk az érdeklõdõket. Szigligeten ebbõl az alkalomból a Balaton Várában két helyszínen szervezünk mûsort. Az alsóvárban a nap folyamán öt hagyományõrzõ csoport mutatja be a kor fegyvereit, harcmûvészetét. Míg a vitézek pihennek, a nagyszínpadon táncosok, zenészek szórakoztatják a nagyérdemût. Az apródudvarban az ifjabb korosztály számára kínálunk kellemes idõtöltést: játszóházat, apródavatást, udvari bolond elõadását. Egész nap helyi és környékbeli borászok minõségi borokat, míg a vendéglõsök hozzáillõ ételeket kínálnak a vendégek számára. Tel.: 87/ web: ÁBRAHÁMHEGY Ábrahámhegyi Bornapok, augusztus Augusztus elején kerül megrendezésre az immár hagyományt teremtõ rendezvénysorozat. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és borkedvelõt. Tel.: 70/ web:

10 A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei Élményállomások a Badacsony Régióban Mûködik a régiós buszjárat A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület indította be azt a turista buszjáratot, amely naponta hét alkalommal közlekedik a Badacsony Régióban és igénybevételével fáradtság nélkül, kényelmesen járhatják végig a vendégek a régió nevezetességeit, borospincéit! A buszjárat Badacsonyból indul a Szent-Görgy-hegyen át Szigligetre, majd visszatér Badacsonyba, s onnét Badacsonytomajon, Káptalantótin át Salföldre, majd Ábrahámhegyre érkezik, s innét indul vissza Badacsonyba. A régiójáró busz eddig hétvégente közlekedett, majd július 18-tól augusztus 31-ig minden nap, valamint szeptember közepéig szintén hétvégente fog közlekedni a mellékelt útvonalon és menetrend szerint. A napijeggyel (950 Ft) és a napi családi jeggyel (2500 Ft) a turisták mintegy 50 km-es útvonalat járhatnak be, a 300 Ft-os vonaljeggyel pedig egyik településtõl a következõ településig utazhatnak. A buszon hostess fogadja és kalauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések nevezetességeit, az aktuális rendezvényeket és a megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát. A buszjárat kapcsán egyébként nem mindennapi összefogás valósul meg a Régióban, ugyanis közel 50 támogató (önkormányzatok, szolgáltatók, programgazdák) összefogásával indulhatott el a buszjárat. Az Egyesület nem titkolt célja, hogy helyi járatként is igénybe vegyék az itt élõk és itt nyaralók a buszjáratot, ill. strandjáratként Tapolcáról és a háttértelepülésekrõl, valamint a szezonális munkát végzõk munkába járását is megkönnyítheti. KÖZLEKEDIK: JÚLIUS: 4,5,11,12, AUGUSZTUS: SZEPTEMBER: 5,6,12,13. VONALJEGY: 300 Ft NAPIJEGY: 950 Ft NAPI CSALÁDIJEGY: 2500 Ft Üzemeltetõ: MB Balaton Kft. BC Turisztikai Egyesület H-8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.:(+36) Badacsony Régiós buszjárat menetrendje és útvonala Tapolca: Dobó Lakótelep (9:15) - OTP buszmegálló (9:18) - Kossuth u. buszmegálló (9:20) Kisapáti: Központ (9:30) Nemesgulács: Központ (9:33) Badacsonytördemic: Orvosi Rendel! (9:38) Badacsony: 71-es vasúti buszmegálló (10:00) TELEPÜLÉS MEGÁLLÓ MENETREND 0. Badacsony 71-es vasúti buszmegálló Hajókiköt!, Strand 10:00 1. Badacsony Tourinform-Iroda Hotel Neptun - Hárskert Vendégl!, miditourist, Alapozó Falatozó, 10:02 12:10 14:15 16:25 18:35 20:45 22:55 Borpatika, Németh Pince 2. Badacsony Kisfaludy úti feljáró Kéknyel" Borozó, Szent Orbán Étterem Szegedy Róza-ház Borozó, 10:04 12:12 14:17 16:27 18:37 20:47 22:57 Laposa Pincészet, Imre Borpince 3. Badacsony Óbester Panzió 10:06 12:14 14:19 16:29 18:39 20:49 22:59 4. Badacsonylábdihegy Ranolder utcai lejáró 10:09 12:17 14:22 16:32 18:42 20:52 23:02 5. Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház 10:12 12:20 14:25 16:35 18:45 20:55 23:05 6. Nemesgulács M"vel!dési Ház 10:17 12:25 14:30 16:40 18:50 21:00 23:10 7. Kisapáti Fischer Borház 10:20 12:28 14:33 16:43 18:53 21:03 23:13 8. Hegymagas Szent György Pince 10:23 12:31 14:36 16:46 18:56 21:06 23:16 9. Hegymagas Horváth Pince 10:25 12:33 14:38 16:48 18:58 21:08 23: Hegymagas Szászi Pince 10:27 12:35 14:40 16:50 19:00 21:10 23: Hegymagas Nyári Pince 10:30 12:38 14:43 16:53 19:03 21:13 23: Hegymagas Feljáró Tarányi Pincéhez 10:34 12:42 14:47 16:57 19:07 21:17 23: Szigliget Centrum VÁR, Várvendégl!, Várkávézó, Pupos Pince, Rigoletto Cafe Pizzeria 10:40 12:48 14:53 17:03 19:13 21:23 23: Szigliget Strand 10:45 12:53 14:58 17:08 19:18 21:28 23: Szigliget Hajóállomás Vitorlás Étterem 10:47 12:55 15:00 17:10 19:20 21:30 23: Szigliget Szent Antal Pince 10:50 12:58 15:03 17:13 19:23 21:33 23: Szigliget Eszterházy Pince 10:52 13:00 15:05 17:15 19:25 21:35 23: Szigliget Güns Pince 10:55 13:03 15:08 17:18 19:28 21:38 23: Badacsonytördemic 71. sz. f!út buszmegálló Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház 10:57 13:05 15:10 17:20 19:30 21:40 23: Badacsonylábdihegy Camping 11:00 13:08 15:13 17:23 19:33 21:43 23: Badacsony 71. sz. út Muskotály utca 11:02 13:10 15:15 17:25 19:35 21:45 23: Badacsony Tourinform-Iroda Hajókiköt!, Strand, Hárskert Vendégl!, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, 11:04 13:12 15:17 17:27 19:37 21:47 23:57 Németh Pince 23. Badacsonytomaj Borbarátok Vendégl! 11:08 13:16 15:21 17:31 19:41 21:51 0: Badacsonytomaj Tájház Lacus Pelso Pizzeria, Virág Ajándék Üzlet, Sörpatika, Tomaj Camping 11:10 13:18 15:23 17:33 19:43 21:53 0: Badacsonytomaj Szeremley Birtok 11:12 13:20 15:25 17:35 19:45 21:55 0: Badacsonytomaj Borbély Családi Pincészet 11:14 13:22 15:27 17:37 19:47 21:57 0: Káptalantóti Rizapuszta Kúria 11:16 13:24 15:29 17:39 19:49 21:59 0: Káptalantóti Istvándy Pincészet 11:18 13:26 15:31 17:41 19:51 22:01 0: Káptalantóti Centrum 11:21 13:29 15:34 17:43 19:53 22:03 0: Káptalantóti Kertészet és Bio Piac Istvándy Borház 11:23 13:31 15:36 17:46 19:56 22:06 0: Káptalantóti Kecskefarm 11:25 13:33 15:38 17:48 19:58 22:08 0: Salföld Természetvédelmi Major 11:30 13:38 15:43 17:53 20:03 22:13 0: Ábrahámhegy Sportpálya buszmegálló Lacus Pelso Pizzeria 11:34 13:42 15:47 17:57 20:07 22:17 0: Ábrahámhegy Vasútállomás Csillag Borozó, Muskátli Vendégl! 11:36 13:44 15:49 17:59 20:09 22:19 0: Ábrahámhegy Iskola u. keresztez!dés Barna Borozó, Nádas Grillkert 11:38 13:46 15:51 18:01 20:11 22:21 0: Badacsonyörs Arborétum 11:40 13:48 15:53 18:03 20:13 22:23 0: Badacsonyörs Varga Pincészet 11:42 13:50 15:55 18:05 20:15 22:25 0: Badacsonyörs Vasútállomás Sipos Borház, Csanádi Pincészet 11:44 13:52 15:57 18:07 20:17 22:27 0: Badacsonytomaj Vasútállomás Tomaj Camping, Lacus Pelso Pizzeria, Sörpatika, Virág Ajándék Üzlet 11:46 13:54 15:59 18:09 20:19 22:29 0: Badacsonytomaj Strand Városi Strand 11:48 13:56 16:01 18:11 20:21 22:31 0: Badacsony Bányász Strand miditourist 11:49 13:57 16:02 18:12 20:22 22:32 0: Badacsony Tourinform-Iroda Hajókiköt!, Strand, miditourist, Hárskert Vendégl!, Alapozó Falatozó, Borpatika, 11:51 13:59 16:04 18:14 20:24 22:34 0:44 Németh Pince Badacsony-Tapolca irányjárat 0:44

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedd) 16 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án (kedd) 16 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

24. NAPIREND Ügyiratszám: 1/515-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület december 23-i ülésére

24. NAPIREND Ügyiratszám: 1/515-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület december 23-i ülésére 24. NAPIREND Ügyiratszám: 1/515-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodás Sólyom Károly

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE Biatorbágy Város Önkormányzata által, a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója 2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája Erdei Iskolai program beszámolója Első nap beszámolója 2013. október 14-én reggel 8 órakor külön busszal indultunk Szántódra a kikötőbe,

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben