Az eredetvédelem térinformatikai támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eredetvédelem térinformatikai támogatása"

Átírás

1 Az eredetvédelem térinformatikai támogatása a VINGIS rendszerrel dr. Martinovich László FÖMI osztályvezető Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia LAKITELEK NÉPFŐISKOLA január 28.

2 FÖMI I.

3

4 A VINGIS jelentősége szőlőültetvény szőlőtermesztő borászat Szerkezetátalakítási támogatás: 2004 óta 41 mrd Ft 6,5 milliárd Ft 2012-ben 6 milliárd Ft 2013-ban 7 milliárd Ft 2014-ben 38,5 milliárd Ft közt* (7,7 mrd/év 5 évig) *(123 millió Euro** a 145,5 milliós ágazati EU-s támogatásból) **2014.III.11.: 312,75 Ft EU és HU előírás: a támogatás ellenőrzés és az eredetvédelem térképi alapja Eredetvédelem ha termő ültetvény boraira 300 intézményi felhasználó

5 A VINGIS térinformatikai rendszere Alapadatok Ortofotó Kataszter (Földrészlet) Topográfiai térkép Országos relief fedvény Talajtani térkép Borvidékek határai Hegyközségek határai Településhatár MePAR blokk, támogatható MePAR blokk, nem támogatható Tematikus rétegek VINGIS ültetvény Termőhelyi kataszter Dűlő fedvény Kivágás fedvény Telepítés fedvény

6 Ortofotó használata az EU-ban The Joint Research Centre 1/ m August Josiane MASSON, Olivier LEO 1st Workshop on Vineyard GIS, Ispra 6-7 November 2002

7 Magyarország szőlő termőhelyei ha, I-II osztályba sorolt terület 9.753* egységes ökopotenciállal rendelkező felvételezési egység 980 településen A VINGIS országos hatáskörű, a rendeletekben meghatározott 588 borvidéki település és 1653 nem hegyközségi település (3157-ből) szőlőültetvényeire terjed ki, a hegyközségi nyilvántartásokkal összhangban. * 2014.december 31.

8 Magyarország nyilvántartott szőlőültetvényei

9 Új jogszabályok

10 Az 1593/2000 ET rendelet szerint január 1-től a támogatásra jogosult mezőgazdasági parcellákat, beleértve a szőlőültetvényeket, (1493/1999 EK rendelet cikke ) térinformatikai rendszerben (térképi alapon) kell nyilvántartani. 4. cikk A mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének alapját képezhetik térképek, ingatlan-nyilvántartási dokumentumok vagy más térképészeti adatok. Számítógépes térinformatikai módszereket kell alkalmazni, beleértve lehetőleg az ortokorrigált légi- vagy űrfelvételezést, amelynek legalább az 1: méretarányú térképészeti pontossággal megegyező egységes minőséget kell biztosítania. Ennek a követelménynek Magyarországon a szőlő-bor ágazatban a VINGIS felel meg

11 A BIZOTTSÁG 436/2009/EK RENDELETE I. Melléklet 1.2 A szőlőparcella jellemzői 1) A szőlő parcella azonosítása: a szőlő parcellák azonosítására szolgáló rendszer telekkönyvi térképeken és dokumentumokon, vagy más térképészeti forrásokon alapul. Ennek során a számítógépes térinformatikai rendszereknél alkalmazott technológiákat kell alkalmazni, ideértve elsősorban az egységes szabványok alapján történő légi vagy műholdas ortokorrigált digitális felvételezést, amely legalább 1: léptékű térképészeti pontosságot biztosít.

12 A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról II.FEJEZET OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEK 1. SZAKASZ Az oltalom alá helyezés kérelmezése 5. cikk A földrajzi terület körülhatárolása A területet részletesen, pontosan és egyértelműen kell körülhatárolni.

13 2009. évi XXXIX. törvény VINGIS: a szőlő ágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja, és amelynek adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja az abban rögzített adattartalom fennállását. (2013. évi LXXXIV. törvény)

14 2013. évi LXXXIV. törvény egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról. A közigazgatási hatósági eljárások racionalizálása és fejlesztése, a hatósági nyilvántartások közhitelességének megteremtése, valamint a szolgáltató közigazgatás kiterjesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja. 52. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény módosítása 52. (1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:) 13. VINGIS: a szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a borszőlő termőhelyi kataszterének, a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja, és amelynek adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja az abban rögzített adattartalom fennállását. 64. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény módosítása 64. (4) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 31/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 31/B. (1) A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (a továbbiakban: VINGIS) adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett a rendelkezési jogot az állam nevében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja. (2) A VINGIS adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja a rögzített adattartalom fennállását. Új törvény

15 2007. évi XVII. törvény (MVH törvény) 26. (1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási adatok nyilvántartására az alábbi nyilvántartási rendszereket működteti: c) földterület azonosítási rendszer (MePAR) d) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása (VINGIS) 31/B.. A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett a rendelkezési jogot az állam nevében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja.

16 2013. évi CLXXX. törvény a hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény módosításáról 26/A. Adatkezelési rendelkezések 45/A. (1) A hegyközség jogosult kezelni a) természetes személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett természetes személyek aa) nevét, ab) lakcímét, ac) születési helyét és idejét, ad) anyja nevét, ae) adóazonosító jelét vagy adószámát, af ) ügyfél-azonosító számát; b) jogi személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyek ba) cégnevét, bb) székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, bc) cégjegyzékszámát, bd) statisztikai azonosítóját, be) adószámát, bf) ügyfél-azonosító számát, bg) képviselőjének nevét, lakcímét. (2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogosult kezelni a hegyközségek tagjainak, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett személyek (1) bekezdésben meghatározott adatait. (5) A hegyközség, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat csak a borászati hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére adhatja át. Új törvény

17 A Kormány 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelete (eredetvédelmi rendelet) 2. (1)..A kérelemhez csatolni kell: c) a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített VINGIS térképet a lehatárolt termőhelyről és a feltüntethető, a lehatárolt termőhelynél kisebb földrajzi egységeknek (a továbbiakban: feltüntethető kisebb földrajzi egység) az érintett településeket és azok borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó lehatárolásáról. 3. (2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni.

18 A Kormány 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Bor Eredetvédelmi Tanácsról 2. A Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek, valamint a hagyományos kifejezések közösségi oltalma iránti eljárásokban. A BET az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. 4. A BET 11 tagból áll. A miniszter: b) 1 főt a Földmérési és Távérzékelési Intézettől kér fel a BET tagjának.

19 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről ELSŐ RÉSZ: A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE IV. Fejezet SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS) 23. (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza: d) a földrajzi név termőhelye fedvényt, i) a dűlő fedvényt, j) a termőhelyi kataszteri fedvényt, k) a talajtani fedvényt 24. A borszőlő ültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény segítségével. A FÖMI az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoktól eltérően rögzítheti az ortofotó, a távérzékelés útján végzett ellenőrzés adatai vagy a helyszíni szemle alapján. 25. (2) A termőhelyi kataszteri fedvényt a FÖMI az SZBKI által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben. (3) A FÖMI az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer számára az ültetvénykataszterés a szőlő származási bizonyítványok adatainak térinformatikai ellenőrzését elvégzi. Adateltérés esetén a FÖMI a hegybírót értesíti.

20 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról (3) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI), amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére. (4) A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzőjével, a FÖMI-vel és az SzBKI-val is. (6) A FÖMI a borszőlő termőhelyi kataszterét érintő változásokat, az SzBKI által szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termőhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben. (7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai adatállományába (borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékű a papíralapú térképek adataival. Eltérés esetén a borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye az irányadó.

21 21/2014. (III. 14.) VM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról (VINGIS hozzáférés az ingatlanügyi hatóság részére is) 3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása 30. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 27. -ában az SZBKI, valamint szövegrész helyébe az SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, valamint szöveg lép. 32. (1) Ez a rendelet március 15-én lép hatályba. 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 27. A FÖMI a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az MVH, az MgSzH, az SZBKI, valamint a HNT és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja. Új rendelet VINGIS hozzáférés földhivatalok részére is

22 Felhasználók kapcsolódása a VINGIS központi térképszerveréhez

23 A VINGIS intézményközi kapcsolódásai és az adatáramlás FM MVH HNT NÉBIH Hegyközségek NAIK SZBKI

24 Országos fedvények web-en is Tematikus rétegek VINGIS ültetvény Termőhelyi kataszter Dűlő fedvény Kivágás fedvény Telepítés fedvény Alapadatok Ortofotó Kataszter (Földrészlet) Topográfiai térkép Országos relief fedvény Talajtani térkép Borvidékek határai Hegyközségek határai Településhatár A VINGIS térinformatikai rendszere MePAR blokk, támogatható MePAR blokk, nem támogatható 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 23.. (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza: a) a kataszteri fedvényt, b) az ortofotót, c) a szőlőültetvény fedvényt, d) a földrajzi név termőhelye fedvényt, e) a támogatás fedvényt, f) a topográfiai fedvényt, g) a megyehatár fedvényt, h) a hegyközségi határ fedvényt, i) a dűlő fedvényt, j) a termőhelyi kataszteri fedvényt, k) a talajtani fedvényt, l) a blokkhatár fedvényt. (2) A VINGIS a minőségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthető a következő szakmai adatbázisokkal is: a) magasság-intervallum fedvény, b) lejtőkategória fedvény, c) kitettség fedvény, d) domborzati fedvény.

25 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal VINGIS felhasználása Uniós támogatásellenőrzési eljárások - Szerkezetátalakítási és átállási támogatások, - NÉBIH felé delegált terepi ellenőrzések Telepítési jogtartalék szőlő-termőhelyi kataszteri besorolása Agrár Környezetgazdálkodási támogatások Szőlő kivágási támogatások keresztellenőrzése

26 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) volt: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal VINGIS felhasználása MVH által delegált támogatásellenőrzési eljárások Kivágási támogatások, Szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások helyszíni ellenőrzése, Szőlő-termőhelyi kataszteri eljárások Szőlő-termőhelyi besorolás, módosítás, kivonás szakhatósági határozathozatali eljárása, FÖMI szőlő-termőhelyi kataszteri korrekciós eljárás szakhatósági jóváhagyása Csemegeszőlő Telepítési engedélyezés, Kivágási engedélyezés. Borászati termékek forgalomba-hozatali eljárása Gyümölcsös engedélyezési és ellenőrzési feladatkör

27 NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet január 1-től: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központhoz tartozik. NAIK: Gödöllői székhellyel, tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával alapították, további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatlakozik hozzá. VINGIS felhasználása Szőlő-termőhelyi kataszteri szakvéleményezés eljárások - Minősítés, - Kivonás, - Besorolás, - Módosítás - FÖMI Szőlő-termőhelyi kataszteri korrekció szakvéleményezése.

28 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és Hegyközségek Ültetvénykataszter vezetése Meglévő és új területek ellenőrzése, VINGIS felhasználása Szőlő-termőhelyi kataszteri besorolás megadása. Európai Uniós támogatási eljárások VINGIS térképigénylési feladatok Eredetvédelmi (Termékleírások) szabályozás és ellenőrzés Engedélyezési eljárások Telepítési engedélyezés, Kivágási engedélyezés Telepítési és kivágási intézkedések magvalósításának ellenőrzése. Gazdasági akta igénylés vezetés ( termelő) Hegyközségi hatósági igazolások véleményezések Szőlő-termőhelyi eljárások, Művelési ág változtatási eljárások Elővásárlási jogokhoz kapcsolódó feladatok.

29 Az ingatlanügyi hatóság VINGIS felhasználása A termőföld más célú hasznosítása iránti kérelem elbírálása, engedélyezése adásvételi/ haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása A évi CLXIX. törvény módosította a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvényt november 1-től szóló hatállyal a termőföld más célú hasznosítása iránti kérelemhez az illetékes hegyközség hozzájárulását is csatolni kell, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint. Az ingatlanügyi hatóság engedélyének kiadásához ellenőrizni kell, hogy az érintett földrészlet szőlő termőhelyi kataszterben van-e, amely adatot a FÖMI által üzemeltetett VINGIS rendszer tartalmazza. A évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) alapján az adásvételi/ haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása a földhivatalok feladata. Ha a kérdéses földrészlet szőlő kataszterben van, a évi CCXIX. Törvény 20. (2) alapján a hegyközségi tagot elővásárlási jog illeti meg. FÖMI VINGIS Osztályának a kérdéses földrészletek termőhelyi érintettségének igazolására kiadott szakértői nyilatkozatát is igénybe véve az ingatlanügyi hatóság elbírálja a kérelmet. Az eljárásrendet a VM FTF (ma: FM FF) június 4-én adta ki.

30 VINGIS Web szerver

31 VINGIS WEB-szerver tanúsítvány Szőlőültetvény nyilvántartás A VINGIS országos hatáskörű, a rendeletekben meghatározott 588 borvidéki település és 1653 nem hegyközségi település szőlőültetvényeire terjed ki, a hegyközségi nyilvántartásokkal összhangban.

32 Új országos keresőfelület (település helyrajzi szám) november 18-tól Új támogatási rétegek megjelenítése áprilistól Országos árutermő szőlőültetvény fedvény

33 Országos termőhelyi kataszteri fedvény

34 Országos talajtani fedvény

35 VINGIS szerver használata: 2007.I X Összes belépés Felhasználók száma főre jutó átlagos belépések FM HNT Borvidéki titkárok Hegyközségek NÉBIH SzBKI MVH FÖMI

36 Tervek szerint 2015-ben új VINGIS Web szerver

37 Új VINGIS Web szerver termőhelyi kataszter (Monor OEM)

38 Új VINGIS Web szerver dűlő

39 Új VINGIS Web szerver ültetvény, termőhelyi kataszter, dűlő

40 Új VINGIS Web szerver ültetvény, termőhelyi kataszter

41 Új VINGIS Web szerver ortofotó, kataszter

42 Új VINGIS Web szerver termőhelyi kataszter, ortofotó (Izsáki Arany Sárfehér OEM)

43 Új VINGIS Web szerver Ceglédbercel termőhelyei és dűlői

44 Új VINGIS Web szerver Kunság OEM: Ceglédbercel

45 Ellenőrzési funkciók

46 Szerkezetátalakítási (2005-től) és kivágási támogatások (2006-tól) ellenőrzése

47 A évi szőlő kivágási támogatások térbeli eloszlása. Összeállítva az MgSzH (NÉBIH) számára az ellenőrzéshez átadott VINGIS térképek (5900 ültetvény) alapján.

48 Kivágási támogatás Kunság

49 Szerkezetátalakítási és kivágási támogatás Kunság

50 Szerkezetátalakítási és kivágási támogatás részlet

51 Termőhelyi kataszteri térképek

52 Szőlő termőhelyi kataszter fontossága A területrendezési törvény tiltja a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területek beépítését, valamint ezeken regionális hulladéklerakók létesítését, A hegyközségi törvény a hegyközségi tagok számára elővásárlási és előhaszonélvezeti jogot biztosít, a termőhelyi kataszterbe tartozó a tag területével szomszédos földrészletekre, A Balaton törvény szigorú beépítési korlátozás, eredetvédelembe eső termőhelyi dűlőkre vonatkozó felhatalmazás

53 Szőlő termőhelyi kataszter fontossága Támogatások csak termőhelyi kataszterbe sorolt ültetvények esetében ill, azon belül további minőségi megkötéssel (pl ültetvény áttelepítés csak azonos, vagy jobb minőségű termőhelyek esetén) pályázhatóak, Minőségi bortermelés csak termőhelybe sorolt területen történhet (bortörvény). Eredetvédelmi szabályozások alapegysége

54 Az 1:10000 es méretarányú termőhelyi kataszteri térképek létrehozását és állandó frissítését a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét (SZBKI) végzi az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (Budapest) munkáját folytatva. A területek szőlőtermesztésre való alkalmasságát jelző térképeket digitalizálás után a VINGIS rendszerbe illesztettük.

55 Felsőnyék: termőhelyen kívüli ültetvények Termőhely határa Községhatár Egy ültetvény 3 ökotópban!

56 Áttérés a papírtérképekről a VINGIS digitális nyilvántartására Termőhelyi korrekció jóváhagyása: NÉBIH A VIII/164/2010. ügyiratszámú FVM Szakállamtitkár levél alapján a FÖMI június 10-től szeptember 7-ig a 6992 borvidéki ökotóp korrekcióját elvégezte

57

58

59

60 Badacsony

61 Badacsony

62 Badacsony

63

64 Dűlőtérképek

65 A földrajzinév elhelyezési vázlat digitális térinformatikai feldolgozása ortofotón és kataszteri térképen A Földrajzinév-tár és a VINGIS program A hegy- és dűlőnév mint védett eredetű földrajzi megnevezés A FÖMI 1989 óta végzi az 1:10000 méretarányú topográfiai térképek tematikájához illeszkedő ún. földrajzinév-rendezést

66 dűlőhatárok ültetvényhatárok Lugas dűlőnevek Dűlő-térképezés menete Dusnok

67 Közigazgatási határ változás Dűlőhatár régi városhatáron túlterjed Országos Kataszteri Felmérés :2880 (belterület 1:1440) Más lépték és vetület

68 Új földrajzi nevek megjelenése

69 Áfrika dűlő Mész-hegy rovására növekedett

70 Borvidéki nyilvántartások dűlőnevei is bizonytalanok, pontatlanok

71 Termékleírások térképi mellékletei

72

73 Termékleírások térképi mellékletei Készíti a 178/2009 (IX.4.) Kormányrendelet alapján a FÖMI

74

75 Címkére csak a termékleírásban szereplő dűlőnév kerülhet

76

77 Termékleírás módosítása Monor OEM

78 Új! Nemzeti kifogásolási szakasz már lezárult

79

80 Soltvadkert, Ezerjó ültetvények

81 Évszázados lemaradás behozására van most lehetőség

82

83 Appellation d'origine contrôlée (AOC) Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales: Arrêté du 19 juillet 2004 relatif à la composition des comités régionaux vins et eaux-de-vie de l'institut national des appellations d'origine. Journal Officiel 177 du 1 août 2004 (Liste des vins AOC français - 407) IGN: Institut géographique national INAO - Institut national de l'origine et de la qualité L'INAO conduit la politique française relative aux appellations d'origine contrôlées (AOC) et aux indications géographiques protégées (IGP) pour les vins

84 Termékleírás térképi melléklete Készült a 178/2009 (IX.4.) Kormányrendelet -a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről alapján FÖMI: Földmérési és Távérzékelési Intézet BET Bor Eredetvédelmi Tanács A vidékfejlesztési miniszter véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek, valamint a hagyományos kifejezések közösségi oltalma iránti eljárásokban. 173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő bor (OEM) oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő bor(ofj) földrajzi jelzést nem viselő bor (FN) 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

85 Badacsony OEM Balaton OEM Balaton OFJ Balatonboglár OEM Balaton-felvidék OEM Balatonfüred Csopak OEM Balaton-melléki OFJ Bükk OEM Csongrád OEM Debrői Hárslevelű OEM Duna OEM Duna OFJ Dunántúli OFJ Duna-Tisza közi OFJ Eger OEM Etyek-Buda OEM Felső-Magyarország OFJ Hajós Baja OEM Izsáki Arany Sárfehér OEM Káli OEM Kunság OEM Mátra OEM Monor OEM Mór OEM Nagy-Somló OEM Neszmély OEM Pannon OEM Pannonhalma OEM Pécs OEM Somlói OEM Sopron OEM Szekszárd OEM Tihany OEM Tokaj OEM Tolna OEM Villány OEM Zala OEM Zemplén OFJ Új 2014: Soltvadkert OEM Termékleírások az FM, térképi mellékletei a FÖMI honlapján:

86

87

88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/23 A BIZOTTSÁG 172/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. február 26.) egyes létező borneveknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásból való törléséről Törlendő nevek Alföldi Dél-alföldi Dél-dunántúli Duna melléki Egerszóláti Olaszrizling Észak-dunántúli Nyugat-dunántúli Somlói Arany Somlói Nászéjszakák bora Tisza melléki Tisza völgyi Villányi védett eredetű classicus

89 Magyarország 22 borvidékének dűlői a termékleírásokhoz Megrendelések IX. 19-ig Borvidék, hegyközség Megrendelt dűlőlehatárolás Tokaji borvidék hegyközségei 411 (26,6%) Bodrogkeresztúr 34 Mád 46 Olaszliszka 84 Rátka 49 Sárospatak 50 Tállya Golop 78 Tarcal 60 Tolcsva Erdıhorváti 10 Monor OEM 3 Kunsági Borvidék HK Tanácsa 10 Badacsonyi Borvidék HK Tanácsa 8 (hegy) Soproni Borvidék HK Tanácsa 36 (+6 aldűlő) Tolnai Borvidék HK Tanácsa (8) 10 Szekszárdi Borvidék HK Tanácsa 102 (+16 aldűlő) Balatonfelvidéki Borvidék HK Tanácsa 42 Neszmélyi Borvidék HK Tanácsa 18 Mátrai Borvidék HK Tanácsa 215 Egri Borvidék HK Tanácsa 232 Balatonboglári Borvidék HK Tanácsa 61 Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége 18 Móri Borvidék HK Tanácsa 0 Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége 0 Csongrádi Borvidék HK Tanácsa 0 Hajós-Bajai Borvidék HK Tanácsa 0 Pécsi Borvidék HK Tanácsa 0 Bükki Borvidék HK Tanácsa 0 Villányi Borvidék HK Tanácsa 102 Hegyközségek önállóan Debrıi Hárs HK 13 Velencei-tó körzeti HK 3 Etyeki HK 66 Szentantalfai HK 33 (+44 aldűlő) Aligai HK 7 (+2 aldűlő) Csopak és Környéke HK 31 (+14 aldűlő) Balatonfüred - Szılıs HK 33 Dörgicse - Balatonakali HK 23 Kerka- és Muramenti HK 1 Zalakaros Térsége Egyesült HK 3 (1) Nyugat-Balatoni HK 31 Lesencék-Sümeg-Zalahaláp HK (9) Káli-medencei HK 33 Ország összesen 1545 (+82 aldűlő)

90 Termékleírásokban szereplő dűlők december 31-ig 1482 lehatárolt, eredetvédelem alá eső OEM dűlő Termékleírásokról EU december 31-ig dönt

91 Magyarország védett szőlő dűlői

92 Összefoglalás A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) a meghirdetett eljárásrend alapján, közel 2 éves egyeztetési folyamat után elkészítette a borászati termékek oltalmára benyújtott termékleírásokhoz a körülhatárolt területekről az áttekintő térképeket, és a termőhelynél kisebb földrajzi egységek térképeit. A benyújtásra került termékleírások térképi mellékletének egyik alapadata a korrigált termőhelyi határ. A kisebb földrajzi egységek (hegyek és dűlők) lehatárolására, ami a magyar szőlészet-borászat történetében igazi mérföldkőnek számított, 1700 kérelem érkezett, végül 1545 dűlő és 82 aldűlő részletes lehatárolása történt meg. Elmondhatjuk, hogy "új térképmű született", Magyarország első szőlészeti-borászati célú dűlőtérképe. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) 29, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) 7 termelői közösség készített termékleírást. Tehát a megszokott 22 borvidék helyett már 29 OEM területről beszélhetünk. A VM Bor Eredetvédelmi Tanácsa (BET) a kérelmeket a térképi lehatárolással együtt megtárgyalta és miniszteri jóváhagyás után Brüsszelbe továbbította. Ezek elbírálása az EU részéről folyamatban van. A jövőben az újabb termékleírások készítésekor vagy módosításakor érvényes lesz a kormányrendeletben leírt fő szabály: a feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni, tehát a FÖMI szakembereivel kell egyeztetni, a lehatárolások pedig továbbra is a bevált eljárásrend szerint történnek. A termékleírások térképi mellékletei tehát időben elkészültek és a szakmai értéken túl a jövőben az ellenőrzést is szolgálják. Minden termelői közösség számára fontos, hogy a termékleírásokban megfogalmazott jövőkép elérhető legyen, a szabályozott és ellenőrzött termelés az egész szakma boldogulását, gyarapodását szolgálja.

93 Szakmai elemzések a VINGIS rendszerrel Kadarka klónok Művelésmódok (bakhát, kordonos) Hozam, mustfok

94 VINGIS bemutatása Együttműködő partnerek VINGIS Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály Dr. Martinovich László osztályvezető FÖMI szakemberek: Katona Zoltán, Polgár József, Molnár Ede András, Mikesy Gábor Mishiro Marcella, Gyöngyösiné Dőry Andrea Bognár Erika MVI ig. Iván Gyula műszaki főtanácsadó Dr. Molnár Attila, Kolesár András Sztanev Bertalan - FM Gál Péter, Bodnár Péter - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Hegyközségi Tanácsok Angyal László, Molnár Vera - MVH Szabó Attila, Dutkon Istvánné - SzBKI Dr. Korbuly János, Nagy Áron, Pernesz György - NÉBIH Bor Eredetvédelmi Tanács (BET) Dr. Gál Lajos, Dr. Kiss Elíza, Dr. Májer János, Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes, Mészáros Kálmán Brazsil Dávid EU

95 Köszönjük a figyelmet!

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról

Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról E dokumentum a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Borászati

Részletesebben

LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE

LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE 1 LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE Tájékoztató az EU új Borpiaci Rendtartásának életbe lépésével változó eredetvédelmi és földrajzi névhasználati lehetőségekről és kötelezettségekről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 376 V ITA Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban BRAZSIL DÁVID SIDLOVITS DIÁNA Kulcsszavak: közös borpiaci szabályozás, borkategóriák, EU, Balatoni

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról 4/2015. (II. 19.) FM rendelet a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

2003. évi LII. törvény

2003. évi LII. törvény 1. oldal 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 1 Az Országgyűlés - felismerve, hogy a magas színvonalú növénytermesztés

Részletesebben