Az eredetvédelem térinformatikai támogatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eredetvédelem térinformatikai támogatása"

Átírás

1 Az eredetvédelem térinformatikai támogatása a VINGIS rendszerrel dr. Martinovich László FÖMI osztályvezető Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia LAKITELEK NÉPFŐISKOLA január 28.

2 FÖMI I.

3

4 A VINGIS jelentősége szőlőültetvény szőlőtermesztő borászat Szerkezetátalakítási támogatás: 2004 óta 41 mrd Ft 6,5 milliárd Ft 2012-ben 6 milliárd Ft 2013-ban 7 milliárd Ft 2014-ben 38,5 milliárd Ft közt* (7,7 mrd/év 5 évig) *(123 millió Euro** a 145,5 milliós ágazati EU-s támogatásból) **2014.III.11.: 312,75 Ft EU és HU előírás: a támogatás ellenőrzés és az eredetvédelem térképi alapja Eredetvédelem ha termő ültetvény boraira 300 intézményi felhasználó

5 A VINGIS térinformatikai rendszere Alapadatok Ortofotó Kataszter (Földrészlet) Topográfiai térkép Országos relief fedvény Talajtani térkép Borvidékek határai Hegyközségek határai Településhatár MePAR blokk, támogatható MePAR blokk, nem támogatható Tematikus rétegek VINGIS ültetvény Termőhelyi kataszter Dűlő fedvény Kivágás fedvény Telepítés fedvény

6 Ortofotó használata az EU-ban The Joint Research Centre 1/ m August Josiane MASSON, Olivier LEO 1st Workshop on Vineyard GIS, Ispra 6-7 November 2002

7 Magyarország szőlő termőhelyei ha, I-II osztályba sorolt terület 9.753* egységes ökopotenciállal rendelkező felvételezési egység 980 településen A VINGIS országos hatáskörű, a rendeletekben meghatározott 588 borvidéki település és 1653 nem hegyközségi település (3157-ből) szőlőültetvényeire terjed ki, a hegyközségi nyilvántartásokkal összhangban. * 2014.december 31.

8 Magyarország nyilvántartott szőlőültetvényei

9 Új jogszabályok

10 Az 1593/2000 ET rendelet szerint január 1-től a támogatásra jogosult mezőgazdasági parcellákat, beleértve a szőlőültetvényeket, (1493/1999 EK rendelet cikke ) térinformatikai rendszerben (térképi alapon) kell nyilvántartani. 4. cikk A mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének alapját képezhetik térképek, ingatlan-nyilvántartási dokumentumok vagy más térképészeti adatok. Számítógépes térinformatikai módszereket kell alkalmazni, beleértve lehetőleg az ortokorrigált légi- vagy űrfelvételezést, amelynek legalább az 1: méretarányú térképészeti pontossággal megegyező egységes minőséget kell biztosítania. Ennek a követelménynek Magyarországon a szőlő-bor ágazatban a VINGIS felel meg

11 A BIZOTTSÁG 436/2009/EK RENDELETE I. Melléklet 1.2 A szőlőparcella jellemzői 1) A szőlő parcella azonosítása: a szőlő parcellák azonosítására szolgáló rendszer telekkönyvi térképeken és dokumentumokon, vagy más térképészeti forrásokon alapul. Ennek során a számítógépes térinformatikai rendszereknél alkalmazott technológiákat kell alkalmazni, ideértve elsősorban az egységes szabványok alapján történő légi vagy műholdas ortokorrigált digitális felvételezést, amely legalább 1: léptékű térképészeti pontosságot biztosít.

12 A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról II.FEJEZET OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEK 1. SZAKASZ Az oltalom alá helyezés kérelmezése 5. cikk A földrajzi terület körülhatárolása A területet részletesen, pontosan és egyértelműen kell körülhatárolni.

13 2009. évi XXXIX. törvény VINGIS: a szőlő ágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja, és amelynek adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja az abban rögzített adattartalom fennállását. (2013. évi LXXXIV. törvény)

14 2013. évi LXXXIV. törvény egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról. A közigazgatási hatósági eljárások racionalizálása és fejlesztése, a hatósági nyilvántartások közhitelességének megteremtése, valamint a szolgáltató közigazgatás kiterjesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja. 52. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény módosítása 52. (1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:) 13. VINGIS: a szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a borszőlő termőhelyi kataszterének, a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja, és amelynek adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja az abban rögzített adattartalom fennállását. 64. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény módosítása 64. (4) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 31/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 31/B. (1) A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (a továbbiakban: VINGIS) adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett a rendelkezési jogot az állam nevében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja. (2) A VINGIS adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja a rögzített adattartalom fennállását. Új törvény

15 2007. évi XVII. törvény (MVH törvény) 26. (1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási adatok nyilvántartására az alábbi nyilvántartási rendszereket működteti: c) földterület azonosítási rendszer (MePAR) d) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása (VINGIS) 31/B.. A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett a rendelkezési jogot az állam nevében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja.

16 2013. évi CLXXX. törvény a hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény módosításáról 26/A. Adatkezelési rendelkezések 45/A. (1) A hegyközség jogosult kezelni a) természetes személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett természetes személyek aa) nevét, ab) lakcímét, ac) születési helyét és idejét, ad) anyja nevét, ae) adóazonosító jelét vagy adószámát, af ) ügyfél-azonosító számát; b) jogi személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyek ba) cégnevét, bb) székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, bc) cégjegyzékszámát, bd) statisztikai azonosítóját, be) adószámát, bf) ügyfél-azonosító számát, bg) képviselőjének nevét, lakcímét. (2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogosult kezelni a hegyközségek tagjainak, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett személyek (1) bekezdésben meghatározott adatait. (5) A hegyközség, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat csak a borászati hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére adhatja át. Új törvény

17 A Kormány 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelete (eredetvédelmi rendelet) 2. (1)..A kérelemhez csatolni kell: c) a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített VINGIS térképet a lehatárolt termőhelyről és a feltüntethető, a lehatárolt termőhelynél kisebb földrajzi egységeknek (a továbbiakban: feltüntethető kisebb földrajzi egység) az érintett településeket és azok borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó lehatárolásáról. 3. (2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni.

18 A Kormány 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozata a Bor Eredetvédelmi Tanácsról 2. A Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek, valamint a hagyományos kifejezések közösségi oltalma iránti eljárásokban. A BET az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. 4. A BET 11 tagból áll. A miniszter: b) 1 főt a Földmérési és Távérzékelési Intézettől kér fel a BET tagjának.

19 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről ELSŐ RÉSZ: A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE IV. Fejezet SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS) 23. (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza: d) a földrajzi név termőhelye fedvényt, i) a dűlő fedvényt, j) a termőhelyi kataszteri fedvényt, k) a talajtani fedvényt 24. A borszőlő ültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény segítségével. A FÖMI az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoktól eltérően rögzítheti az ortofotó, a távérzékelés útján végzett ellenőrzés adatai vagy a helyszíni szemle alapján. 25. (2) A termőhelyi kataszteri fedvényt a FÖMI az SZBKI által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben. (3) A FÖMI az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer számára az ültetvénykataszterés a szőlő származási bizonyítványok adatainak térinformatikai ellenőrzését elvégzi. Adateltérés esetén a FÖMI a hegybírót értesíti.

20 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról (3) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI), amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére. (4) A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzőjével, a FÖMI-vel és az SzBKI-val is. (6) A FÖMI a borszőlő termőhelyi kataszterét érintő változásokat, az SzBKI által szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termőhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben. (7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai adatállományába (borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékű a papíralapú térképek adataival. Eltérés esetén a borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye az irányadó.

21 21/2014. (III. 14.) VM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról (VINGIS hozzáférés az ingatlanügyi hatóság részére is) 3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása 30. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 27. -ában az SZBKI, valamint szövegrész helyébe az SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, valamint szöveg lép. 32. (1) Ez a rendelet március 15-én lép hatályba. 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 27. A FÖMI a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az MVH, az MgSzH, az SZBKI, valamint a HNT és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja. Új rendelet VINGIS hozzáférés földhivatalok részére is

22 Felhasználók kapcsolódása a VINGIS központi térképszerveréhez

23 A VINGIS intézményközi kapcsolódásai és az adatáramlás FM MVH HNT NÉBIH Hegyközségek NAIK SZBKI

24 Országos fedvények web-en is Tematikus rétegek VINGIS ültetvény Termőhelyi kataszter Dűlő fedvény Kivágás fedvény Telepítés fedvény Alapadatok Ortofotó Kataszter (Földrészlet) Topográfiai térkép Országos relief fedvény Talajtani térkép Borvidékek határai Hegyközségek határai Településhatár A VINGIS térinformatikai rendszere MePAR blokk, támogatható MePAR blokk, nem támogatható 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 23.. (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza: a) a kataszteri fedvényt, b) az ortofotót, c) a szőlőültetvény fedvényt, d) a földrajzi név termőhelye fedvényt, e) a támogatás fedvényt, f) a topográfiai fedvényt, g) a megyehatár fedvényt, h) a hegyközségi határ fedvényt, i) a dűlő fedvényt, j) a termőhelyi kataszteri fedvényt, k) a talajtani fedvényt, l) a blokkhatár fedvényt. (2) A VINGIS a minőségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthető a következő szakmai adatbázisokkal is: a) magasság-intervallum fedvény, b) lejtőkategória fedvény, c) kitettség fedvény, d) domborzati fedvény.

25 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal VINGIS felhasználása Uniós támogatásellenőrzési eljárások - Szerkezetátalakítási és átállási támogatások, - NÉBIH felé delegált terepi ellenőrzések Telepítési jogtartalék szőlő-termőhelyi kataszteri besorolása Agrár Környezetgazdálkodási támogatások Szőlő kivágási támogatások keresztellenőrzése

26 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) volt: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal VINGIS felhasználása MVH által delegált támogatásellenőrzési eljárások Kivágási támogatások, Szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások helyszíni ellenőrzése, Szőlő-termőhelyi kataszteri eljárások Szőlő-termőhelyi besorolás, módosítás, kivonás szakhatósági határozathozatali eljárása, FÖMI szőlő-termőhelyi kataszteri korrekciós eljárás szakhatósági jóváhagyása Csemegeszőlő Telepítési engedélyezés, Kivágási engedélyezés. Borászati termékek forgalomba-hozatali eljárása Gyümölcsös engedélyezési és ellenőrzési feladatkör

27 NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet január 1-től: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központhoz tartozik. NAIK: Gödöllői székhellyel, tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával alapították, további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatlakozik hozzá. VINGIS felhasználása Szőlő-termőhelyi kataszteri szakvéleményezés eljárások - Minősítés, - Kivonás, - Besorolás, - Módosítás - FÖMI Szőlő-termőhelyi kataszteri korrekció szakvéleményezése.

28 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és Hegyközségek Ültetvénykataszter vezetése Meglévő és új területek ellenőrzése, VINGIS felhasználása Szőlő-termőhelyi kataszteri besorolás megadása. Európai Uniós támogatási eljárások VINGIS térképigénylési feladatok Eredetvédelmi (Termékleírások) szabályozás és ellenőrzés Engedélyezési eljárások Telepítési engedélyezés, Kivágási engedélyezés Telepítési és kivágási intézkedések magvalósításának ellenőrzése. Gazdasági akta igénylés vezetés ( termelő) Hegyközségi hatósági igazolások véleményezések Szőlő-termőhelyi eljárások, Művelési ág változtatási eljárások Elővásárlási jogokhoz kapcsolódó feladatok.

29 Az ingatlanügyi hatóság VINGIS felhasználása A termőföld más célú hasznosítása iránti kérelem elbírálása, engedélyezése adásvételi/ haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása A évi CLXIX. törvény módosította a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvényt november 1-től szóló hatállyal a termőföld más célú hasznosítása iránti kérelemhez az illetékes hegyközség hozzájárulását is csatolni kell, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint. Az ingatlanügyi hatóság engedélyének kiadásához ellenőrizni kell, hogy az érintett földrészlet szőlő termőhelyi kataszterben van-e, amely adatot a FÖMI által üzemeltetett VINGIS rendszer tartalmazza. A évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) alapján az adásvételi/ haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása a földhivatalok feladata. Ha a kérdéses földrészlet szőlő kataszterben van, a évi CCXIX. Törvény 20. (2) alapján a hegyközségi tagot elővásárlási jog illeti meg. FÖMI VINGIS Osztályának a kérdéses földrészletek termőhelyi érintettségének igazolására kiadott szakértői nyilatkozatát is igénybe véve az ingatlanügyi hatóság elbírálja a kérelmet. Az eljárásrendet a VM FTF (ma: FM FF) június 4-én adta ki.

30 VINGIS Web szerver

31 VINGIS WEB-szerver tanúsítvány Szőlőültetvény nyilvántartás A VINGIS országos hatáskörű, a rendeletekben meghatározott 588 borvidéki település és 1653 nem hegyközségi település szőlőültetvényeire terjed ki, a hegyközségi nyilvántartásokkal összhangban.

32 Új országos keresőfelület (település helyrajzi szám) november 18-tól Új támogatási rétegek megjelenítése áprilistól Országos árutermő szőlőültetvény fedvény

33 Országos termőhelyi kataszteri fedvény

34 Országos talajtani fedvény

35 VINGIS szerver használata: 2007.I X Összes belépés Felhasználók száma főre jutó átlagos belépések FM HNT Borvidéki titkárok Hegyközségek NÉBIH SzBKI MVH FÖMI

36 Tervek szerint 2015-ben új VINGIS Web szerver

37 Új VINGIS Web szerver termőhelyi kataszter (Monor OEM)

38 Új VINGIS Web szerver dűlő

39 Új VINGIS Web szerver ültetvény, termőhelyi kataszter, dűlő

40 Új VINGIS Web szerver ültetvény, termőhelyi kataszter

41 Új VINGIS Web szerver ortofotó, kataszter

42 Új VINGIS Web szerver termőhelyi kataszter, ortofotó (Izsáki Arany Sárfehér OEM)

43 Új VINGIS Web szerver Ceglédbercel termőhelyei és dűlői

44 Új VINGIS Web szerver Kunság OEM: Ceglédbercel

45 Ellenőrzési funkciók

46 Szerkezetátalakítási (2005-től) és kivágási támogatások (2006-tól) ellenőrzése

47 A évi szőlő kivágási támogatások térbeli eloszlása. Összeállítva az MgSzH (NÉBIH) számára az ellenőrzéshez átadott VINGIS térképek (5900 ültetvény) alapján.

48 Kivágási támogatás Kunság

49 Szerkezetátalakítási és kivágási támogatás Kunság

50 Szerkezetátalakítási és kivágási támogatás részlet

51 Termőhelyi kataszteri térképek

52 Szőlő termőhelyi kataszter fontossága A területrendezési törvény tiltja a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területek beépítését, valamint ezeken regionális hulladéklerakók létesítését, A hegyközségi törvény a hegyközségi tagok számára elővásárlási és előhaszonélvezeti jogot biztosít, a termőhelyi kataszterbe tartozó a tag területével szomszédos földrészletekre, A Balaton törvény szigorú beépítési korlátozás, eredetvédelembe eső termőhelyi dűlőkre vonatkozó felhatalmazás

53 Szőlő termőhelyi kataszter fontossága Támogatások csak termőhelyi kataszterbe sorolt ültetvények esetében ill, azon belül további minőségi megkötéssel (pl ültetvény áttelepítés csak azonos, vagy jobb minőségű termőhelyek esetén) pályázhatóak, Minőségi bortermelés csak termőhelybe sorolt területen történhet (bortörvény). Eredetvédelmi szabályozások alapegysége

54 Az 1:10000 es méretarányú termőhelyi kataszteri térképek létrehozását és állandó frissítését a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét (SZBKI) végzi az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (Budapest) munkáját folytatva. A területek szőlőtermesztésre való alkalmasságát jelző térképeket digitalizálás után a VINGIS rendszerbe illesztettük.

55 Felsőnyék: termőhelyen kívüli ültetvények Termőhely határa Községhatár Egy ültetvény 3 ökotópban!

56 Áttérés a papírtérképekről a VINGIS digitális nyilvántartására Termőhelyi korrekció jóváhagyása: NÉBIH A VIII/164/2010. ügyiratszámú FVM Szakállamtitkár levél alapján a FÖMI június 10-től szeptember 7-ig a 6992 borvidéki ökotóp korrekcióját elvégezte

57

58

59

60 Badacsony

61 Badacsony

62 Badacsony

63

64 Dűlőtérképek

65 A földrajzinév elhelyezési vázlat digitális térinformatikai feldolgozása ortofotón és kataszteri térképen A Földrajzinév-tár és a VINGIS program A hegy- és dűlőnév mint védett eredetű földrajzi megnevezés A FÖMI 1989 óta végzi az 1:10000 méretarányú topográfiai térképek tematikájához illeszkedő ún. földrajzinév-rendezést

66 dűlőhatárok ültetvényhatárok Lugas dűlőnevek Dűlő-térképezés menete Dusnok

67 Közigazgatási határ változás Dűlőhatár régi városhatáron túlterjed Országos Kataszteri Felmérés :2880 (belterület 1:1440) Más lépték és vetület

68 Új földrajzi nevek megjelenése

69 Áfrika dűlő Mész-hegy rovására növekedett

70 Borvidéki nyilvántartások dűlőnevei is bizonytalanok, pontatlanok

71 Termékleírások térképi mellékletei

72

73 Termékleírások térképi mellékletei Készíti a 178/2009 (IX.4.) Kormányrendelet alapján a FÖMI

74

75 Címkére csak a termékleírásban szereplő dűlőnév kerülhet

76

77 Termékleírás módosítása Monor OEM

78 Új! Nemzeti kifogásolási szakasz már lezárult

79

80 Soltvadkert, Ezerjó ültetvények

81 Évszázados lemaradás behozására van most lehetőség

82

83 Appellation d'origine contrôlée (AOC) Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales: Arrêté du 19 juillet 2004 relatif à la composition des comités régionaux vins et eaux-de-vie de l'institut national des appellations d'origine. Journal Officiel 177 du 1 août 2004 (Liste des vins AOC français - 407) IGN: Institut géographique national INAO - Institut national de l'origine et de la qualité L'INAO conduit la politique française relative aux appellations d'origine contrôlées (AOC) et aux indications géographiques protégées (IGP) pour les vins

84 Termékleírás térképi melléklete Készült a 178/2009 (IX.4.) Kormányrendelet -a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről alapján FÖMI: Földmérési és Távérzékelési Intézet BET Bor Eredetvédelmi Tanács A vidékfejlesztési miniszter véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek, valamint a hagyományos kifejezések közösségi oltalma iránti eljárásokban. 173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő bor (OEM) oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő bor(ofj) földrajzi jelzést nem viselő bor (FN) 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

85 Badacsony OEM Balaton OEM Balaton OFJ Balatonboglár OEM Balaton-felvidék OEM Balatonfüred Csopak OEM Balaton-melléki OFJ Bükk OEM Csongrád OEM Debrői Hárslevelű OEM Duna OEM Duna OFJ Dunántúli OFJ Duna-Tisza közi OFJ Eger OEM Etyek-Buda OEM Felső-Magyarország OFJ Hajós Baja OEM Izsáki Arany Sárfehér OEM Káli OEM Kunság OEM Mátra OEM Monor OEM Mór OEM Nagy-Somló OEM Neszmély OEM Pannon OEM Pannonhalma OEM Pécs OEM Somlói OEM Sopron OEM Szekszárd OEM Tihany OEM Tokaj OEM Tolna OEM Villány OEM Zala OEM Zemplén OFJ Új 2014: Soltvadkert OEM Termékleírások az FM, térképi mellékletei a FÖMI honlapján:

86

87

88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/23 A BIZOTTSÁG 172/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. február 26.) egyes létező borneveknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásból való törléséről Törlendő nevek Alföldi Dél-alföldi Dél-dunántúli Duna melléki Egerszóláti Olaszrizling Észak-dunántúli Nyugat-dunántúli Somlói Arany Somlói Nászéjszakák bora Tisza melléki Tisza völgyi Villányi védett eredetű classicus

89 Magyarország 22 borvidékének dűlői a termékleírásokhoz Megrendelések IX. 19-ig Borvidék, hegyközség Megrendelt dűlőlehatárolás Tokaji borvidék hegyközségei 411 (26,6%) Bodrogkeresztúr 34 Mád 46 Olaszliszka 84 Rátka 49 Sárospatak 50 Tállya Golop 78 Tarcal 60 Tolcsva Erdıhorváti 10 Monor OEM 3 Kunsági Borvidék HK Tanácsa 10 Badacsonyi Borvidék HK Tanácsa 8 (hegy) Soproni Borvidék HK Tanácsa 36 (+6 aldűlő) Tolnai Borvidék HK Tanácsa (8) 10 Szekszárdi Borvidék HK Tanácsa 102 (+16 aldűlő) Balatonfelvidéki Borvidék HK Tanácsa 42 Neszmélyi Borvidék HK Tanácsa 18 Mátrai Borvidék HK Tanácsa 215 Egri Borvidék HK Tanácsa 232 Balatonboglári Borvidék HK Tanácsa 61 Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége 18 Móri Borvidék HK Tanácsa 0 Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége 0 Csongrádi Borvidék HK Tanácsa 0 Hajós-Bajai Borvidék HK Tanácsa 0 Pécsi Borvidék HK Tanácsa 0 Bükki Borvidék HK Tanácsa 0 Villányi Borvidék HK Tanácsa 102 Hegyközségek önállóan Debrıi Hárs HK 13 Velencei-tó körzeti HK 3 Etyeki HK 66 Szentantalfai HK 33 (+44 aldűlő) Aligai HK 7 (+2 aldűlő) Csopak és Környéke HK 31 (+14 aldűlő) Balatonfüred - Szılıs HK 33 Dörgicse - Balatonakali HK 23 Kerka- és Muramenti HK 1 Zalakaros Térsége Egyesült HK 3 (1) Nyugat-Balatoni HK 31 Lesencék-Sümeg-Zalahaláp HK (9) Káli-medencei HK 33 Ország összesen 1545 (+82 aldűlő)

90 Termékleírásokban szereplő dűlők december 31-ig 1482 lehatárolt, eredetvédelem alá eső OEM dűlő Termékleírásokról EU december 31-ig dönt

91 Magyarország védett szőlő dűlői

92 Összefoglalás A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) a meghirdetett eljárásrend alapján, közel 2 éves egyeztetési folyamat után elkészítette a borászati termékek oltalmára benyújtott termékleírásokhoz a körülhatárolt területekről az áttekintő térképeket, és a termőhelynél kisebb földrajzi egységek térképeit. A benyújtásra került termékleírások térképi mellékletének egyik alapadata a korrigált termőhelyi határ. A kisebb földrajzi egységek (hegyek és dűlők) lehatárolására, ami a magyar szőlészet-borászat történetében igazi mérföldkőnek számított, 1700 kérelem érkezett, végül 1545 dűlő és 82 aldűlő részletes lehatárolása történt meg. Elmondhatjuk, hogy "új térképmű született", Magyarország első szőlészeti-borászati célú dűlőtérképe. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) 29, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) 7 termelői közösség készített termékleírást. Tehát a megszokott 22 borvidék helyett már 29 OEM területről beszélhetünk. A VM Bor Eredetvédelmi Tanácsa (BET) a kérelmeket a térképi lehatárolással együtt megtárgyalta és miniszteri jóváhagyás után Brüsszelbe továbbította. Ezek elbírálása az EU részéről folyamatban van. A jövőben az újabb termékleírások készítésekor vagy módosításakor érvényes lesz a kormányrendeletben leírt fő szabály: a feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni, tehát a FÖMI szakembereivel kell egyeztetni, a lehatárolások pedig továbbra is a bevált eljárásrend szerint történnek. A termékleírások térképi mellékletei tehát időben elkészültek és a szakmai értéken túl a jövőben az ellenőrzést is szolgálják. Minden termelői közösség számára fontos, hogy a termékleírásokban megfogalmazott jövőkép elérhető legyen, a szabályozott és ellenőrzött termelés az egész szakma boldogulását, gyarapodását szolgálja.

93 Szakmai elemzések a VINGIS rendszerrel Kadarka klónok Művelésmódok (bakhát, kordonos) Hozam, mustfok

94 VINGIS bemutatása Együttműködő partnerek VINGIS Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály Dr. Martinovich László osztályvezető FÖMI szakemberek: Katona Zoltán, Polgár József, Molnár Ede András, Mikesy Gábor Mishiro Marcella, Gyöngyösiné Dőry Andrea Bognár Erika MVI ig. Iván Gyula műszaki főtanácsadó Dr. Molnár Attila, Kolesár András Sztanev Bertalan - FM Gál Péter, Bodnár Péter - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Hegyközségi Tanácsok Angyal László, Molnár Vera - MVH Szabó Attila, Dutkon Istvánné - SzBKI Dr. Korbuly János, Nagy Áron, Pernesz György - NÉBIH Bor Eredetvédelmi Tanács (BET) Dr. Gál Lajos, Dr. Kiss Elíza, Dr. Májer János, Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes, Mészáros Kálmán Brazsil Dávid EU

95 Köszönjük a figyelmet!

A BIZOTTSÁG 555/2008/EK RENDELETE (2008. június 27.)

A BIZOTTSÁG 555/2008/EK RENDELETE (2008. június 27.) A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008. április 29.) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK,az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK

Részletesebben

Termékleírások térképi megjelenítése, dűlőlehatárolások

Termékleírások térképi megjelenítése, dűlőlehatárolások Termékleírások térképi megjelenítése, dűlőlehatárolások és eredetvédelem a borvidékeken Martinovich László Mikesy Gábor Molnár Ede András Katona Zoltán Polgár József Mishiro Marcella Magyar Földmérési,

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai Katona Zoltán 2015.01.21. A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból adódó kötelezettségek teljesítése, a közös agrárpolitika érvényesítésének kiszolgálása,

Részletesebben

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában Előnyök hátrányok felhasználási tapasztalatok Dr. Molnár Attila (Földmérési és Távérzékelési Intézet) A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból

Részletesebben

Országos szőlőültetvény térinformatikai nyilvántartási rendszer (VINGIS) az EU támogatások szolgálatában

Országos szőlőültetvény térinformatikai nyilvántartási rendszer (VINGIS) az EU támogatások szolgálatában Országos szőlőültetvény térinformatikai nyilvántartási rendszer (VINGIS) az EU támogatások szolgálatában Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar GisOpen konferencia 2007 Jogutód 2007.I.1.től:

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

A szőlő szerkezetátalakítás és -átállítási támogatás felhasználása 2016

A szőlő szerkezetátalakítás és -átállítási támogatás felhasználása 2016 A szőlő szerkezetátalakítás és -átállítási támogatás felhasználása 2016 Angyal László igazgató Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága Kiskőrös,

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között

Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között Horváthné Laki Tímea osztályvezető Eger, 2015. január 21. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú

Részletesebben

A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben

A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben Angyal László igazgató Lakitelek, 2015. január 28. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

AZ EU KONFORM SZŐLŐ ÜLTETVÉNY KATASZTER ADATBÁZISÁNAK ÉS TÉRINFORMATIKAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

AZ EU KONFORM SZŐLŐ ÜLTETVÉNY KATASZTER ADATBÁZISÁNAK ÉS TÉRINFORMATIKAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE AZ EU KONFORM SZŐLŐ ÜLTETVÉNY KATASZTER ADATBÁZISÁNAK ÉS TÉRINFORMATIKAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE DATABASE AND GIS BACKGROUND DEVELOPMENT FOR THE EU CONFORM VINEYARD REGISTER dr.szenteleki Károly, karoly.szenteleki@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások aktualitások Toronyi Bence főigazgató GISOPEN, 2014. április 17. Változások a földügyi intézményrendszerben (2011 januártól) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A földhivatalok adminisztratív irányítása

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE. Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után

A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE. Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után Miért kell változtatni? A támogatások 1/3-a lepárlásokra ment, A kivágások támogatásával

Részletesebben

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A hegyközség szervezetei, működése Csehimindszent 2015. 01. 17. A hegyközségi szervezetek, ill. azok elődei a szőlővel és borral foglalkozók mindennapjait már évszázadokkal ezelőtt meghatározták. tagok

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű- és földrajzi jelzésű borok termőhelyének lehatárolása Magyarországon az új európai közösségi szabályozásnak megfelelően. Dr. Martinovich László- Mikesy Gábor- Katona

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 146. szám 20285 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 60/2015. (X. 8.) FM rendelete a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

nyilvántart Bevezetés Szakmai referens - HNT

nyilvántart Bevezetés Szakmai referens - HNT Újratelepítési jogok keletkezése, nyilvántart ntartá, felhasználá Dr. Sidlovits Diána Szakmai referens - HNT Kecskemét 2009. január r 7. Bevezetés Új jogszabály a szőlőtermelési potenciálról (hatályos

Részletesebben

Budapest, október

Budapest, október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12730. számú törvényjavaslat a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

134/2009. (X. 14.) FVM rendelet

134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink A szőlő aranyszínű sárgaság betegség jelenlegi helyzete és közös feladataink Országos Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger Szőnyegi Sándor, Dancsházy Zsuzsanna Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései szerkezetátalakítás, szőlőtelepítési támogatás, hatósági ügyintézés átalakítása, pályázatok Dr. Sidlovits Diána kertészeti csoportvezető

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

Iparjogvédelem és agrárpolitika

Iparjogvédelem és agrárpolitika Iparjogvédelem és agrárpolitika Kókai Kunné dr. Szabó Ágnes OMÉK 2011. szeptember 29. Az EU min ségpolitikája Közösségi agrárpolitika 509/2006/EK tanácsi rendelet a mez gazdasági termékek és az élelmiszerek

Részletesebben

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről A Kormány a védjegyek

Részletesebben

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23.

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Izsáki OEM Monori OEM Kunsági OEM Csongrádi OEM Duna OEM/OFJ Duna-Tisza

Részletesebben

LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE

LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE 1 LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE Tájékoztató az EU új Borpiaci Rendtartásának életbe lépésével változó eredetvédelmi és földrajzi névhasználati lehetőségekről és kötelezettségekről

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

Létezik-e kétféle eredetvédelem? Borjog és iparjogvédelem

Létezik-e kétféle eredetvédelem? Borjog és iparjogvédelem Létezik-e kétféle eredetvédelem? Borjog és iparjogvédelem Új borpiaci szabályozás, feladatok 2008. október 29. Dr. Szabó Ágnes FVM Bándy Mária szabadalmi ügyvivő Az eredetvédelemi szabályok borjogi és

Részletesebben

A VINGIS téradat-rendszerére alapozott, ágazati termőhely optimalizálás és értékelés.

A VINGIS téradat-rendszerére alapozott, ágazati termőhely optimalizálás és értékelés. A VINGIS téradat-rendszerére alapozott, ágazati termőhely optimalizálás és értékelés. Molnár Attila - Katona Zoltán (Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék - Földmérési

Részletesebben

Ismerkedés a VINGIS program megvalósításának körülményeivel az elmúlt évek tapasztalatainak tükrében

Ismerkedés a VINGIS program megvalósításának körülményeivel az elmúlt évek tapasztalatainak tükrében Ismerkedés a VINGIS program megvalósításának körülményeivel az elmúlt évek tapasztalatainak tükrében MISHIRO MARCELLA- DR. MARTINOVICH LÁSZLÓ- KATONA ZOLTÁN Borászati Füzetek, 2005. XV. évfolyam 6. szám,

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

A SZŐLŐ-BOR ÁGAZAT TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI 2014-BEN

A SZŐLŐ-BOR ÁGAZAT TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI 2014-BEN A SZŐLŐ-BOR ÁGAZAT TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI 2014-BEN Horváthné Laki Tímea osztályvezető Nagyrada, 2014. május 8. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú támogatás Gázolaj jövedéki adó

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon

A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon A szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének fejlesztése Magyarországon Martinovich L. 1 - Szenteleki K. 2 - Szabó A. 3 - Winkler P. 4 1 vezető főtanácsos (martinovich@rsc.fomi.hu) 2 egyetemi

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről

A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről 26306 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 197. szám A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A

Részletesebben

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása

Részletesebben

európai közösségi támogatásokhoz (1. ábra). Az 1593/2000/EK rendelet szerint a tagállamoknak január 1-jétől a mezőgazdasági

európai közösségi támogatásokhoz (1. ábra). Az 1593/2000/EK rendelet szerint a tagállamoknak január 1-jétől a mezőgazdasági VINGIS: a szőlőültetvények országos térinformatikai rendszere Dr. Martinovich László Mishiro Marcella Iván Gyula Winkler Péter Katona Zoltán Mikesy Gábor, FÖMI Az FVM-nek, mint a szőlő-bor ágazatot irányító

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

38/2013. (V. 24.) VM rendelet Hatályos: 2013.08.02-38/2013. (V. 24.) VM rendelet. a szőlőtermelési potenciálról

38/2013. (V. 24.) VM rendelet Hatályos: 2013.08.02-38/2013. (V. 24.) VM rendelet. a szőlőtermelési potenciálról 38/2013. (V. 24.) VM rendelet Hatályos: 2013.08.02-38/2013. (V. 24.) VM rendelet a szőlőtermelési potenciálról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. (1) bekezdés

Részletesebben

RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS

RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS A Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

9810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 59. szám

9810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 59. szám 9810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 59. szám A vidékfejlesztési miniszter 48/2012. (V. 16.) VM rendelete a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei

A térinformatika lehetőségei A térinformatika lehetőségei Magyar Műszaki Értelmiség Napja Fejér Megyei Mérnöki Kamara MTESZ Fejér Megyei Szervezete 2009. május 14. NymE GEO Budai úti Campus Székesfehérvár Mi a térinformatika? A GIS

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

H E G Y K Ö Z S É G E K

H E G Y K Ö Z S É G E K H E G Y K Ö Z S É G E K Nemzeti Tanácsa, Terméktanács 1076 Budapest, Thököly u. 18. II. em. Telefon: 413 7527, 413 7528 e-levél: hnt@mail.datanet.hu - www.hnt.hu MINTAVÉTELI FORMANYOMTATVÁNYOK KITÖLTÉSI

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

XIII. Lakiteleki Szõlészeti, Borászati és Marketing Konferencia

XIII. Lakiteleki Szõlészeti, Borászati és Marketing Konferencia XIII. Lakiteleki Szõlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek/Szigetcsép, 2012. február 20-24. A Kunsági Borvidék nagy érdeklõdés mellett immár 13. alkalommal rendezte meg a Duna Borrégió borvidékeinek

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A védjegyek és a földrajzi árujelzők

Részletesebben

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2012. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból a 2012/2013. borpiaci év tavaszi időszakában történő értékesítéséről

Részletesebben

Hungarikum Borok X. Versenye Fülöpszállás, 2011. május 6.

Hungarikum Borok X. Versenye Fülöpszállás, 2011. május 6. Termelı neve termıhely fajta évjárat érem 1. Tokaj Kereskedıház Zrt. Tolcsva Tokaji Furmint Barique 2009 nagy arany 2. Márkvárt pince Szekszárd Kadarka 2009 nagy arany 3. Borbély Családi Pincészet Kft,

Részletesebben

Állami téradatok felhasználása tájszerkezeti vizsgálatokban

Állami téradatok felhasználása tájszerkezeti vizsgálatokban Állami téradatok felhasználása tájszerkezeti vizsgálatokban Kristóf Dániel V. Magyar Tájökológiai Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar 2012. augusztus 30 szeptember 1. Földmérési és

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

Fókuszban a terroir a világban és Magyarországon

Fókuszban a terroir a világban és Magyarországon ORSZÁGOS SZŐLÉSZETI BORÁSZATI KONFERENCIA 2015. JANUÁR 21-23. EGER, HOTEL EGER-PARK Fókuszban a terroir a világban és Magyarországon Dr. Bálo Borbála Budapesti Corvinus Egyetem, Szőlészeti Tanszék 1, Mi

Részletesebben

12/2006. (II. 3.) FVM rendelet. a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól. A védett eredetű borok. A szőlő származási helye. Szőlőfajta-használat

12/2006. (II. 3.) FVM rendelet. a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól. A védett eredetű borok. A szőlő származási helye. Szőlőfajta-használat 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (a továbbiakban: EBHT) a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

T/4856. számú. törvényjavaslat. a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

T/4856. számú. törvényjavaslat. a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4856. számú törvényjavaslat a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI ÉS MARKETING KONFERENCIA

SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI ÉS MARKETING KONFERENCIA SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI ÉS MARKETING KONFERENCIA 2009. FEBRUÁR 9 12. LAKITELEK, NÉPFŐISKOLA A rendezvény a közösségi bormarketing program és az AMC támogatásával került megrendezésre. 1137 Budapest, Pozsonyi

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 71/2007. (IV. 14.) Korm. r. A fás szárú energetikai ültetvényekrõl ----------------------------

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 57/2013. (VI. 29.) VM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 57/2013. (VI. 29.) VM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 110. szám 63129 A vidékfejlesztési miniszter 57/2013. (VI. 29.) VM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím, valamint az 1.

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A magyar élelmiszer- kereskedelem bor- és pezsgőválasztéka

A magyar élelmiszer- kereskedelem bor- és pezsgőválasztéka A magyar élelmiszer- kereskedelem bor- és pezsgőválasztéka Kisari István Eger 2005. Január 28. Választékelemzés Választék k elemzés s A Összes feldolgozott adat (bor) - Ebből l elemzésre került Tételszám

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről A

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS. a ZEMPLÉNI. oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekhez

TERMÉKLEÍRÁS. a ZEMPLÉNI. oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekhez A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa az alábbiakat a 2010. május 17.-én megtartott ülésén fogadta el: TERMÉKLEÍRÁS a ZEMPLÉNI oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekhez 1. A

Részletesebben

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013.

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉSE Sopron 2013. Szolgáltatásfejlesztések a FÖMI-ben www.fomi.hu www.geoshop.hu Szolgáltatási lehetőségek A Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 12. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 12 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról Az Országgyűlés a szőlőtermesztésnek és a borgazdálkodásnak az Európai

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

A távérzékelés haszna a magyar agrárpolitikában

A távérzékelés haszna a magyar agrárpolitikában A távérzékelés haszna a magyar agrárpolitikában Bognár Erika Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (László István, dr. Martinovich László, Szekeres Ádám, Tüske Tamás) FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben