Tárcsás boronát? Dr. Jóri J. István BME Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezési Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárcsás boronát? Dr. Jóri J. István BME Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezési Tanszék"

Átírás

1 GÉPESÍTÉS, GÉPEK Hogyan válasszunk (9.) Sorozatunknak ebben a részében az eke után a tárcsás talajművelő eszköz kiválasztásához, beszerzéséhez kívánunk ismeretanyagot, ötleteket közrebocsátani A kívánatos, szakszerű munkagép kiválasztást/vásárlást az alábbi feltételek határozzák meg: talaj/ területi adottság, alkalmazott technológia, üzemeltető traktor méret, pénzügyi korlát, szakismereti korlát. Tárcsás boronát? A fenti szempontok közül jelen körülmények között a kiválasztást segítő agrotechnikai-műszaki ismereteket foglaljuk össze. Választhatunk persze szín alapján is, hiszen van, aki a piros, van, aki a kék és van, aki a zöld gépet tartja a legjobbnak. Célszerűbb és feltétlen gazdaságosabb azonban, ha a tárcsás talajművelő eszköz rendeltetése, felépítése, felszereltsége, vagyis képességei alapján hozzuk meg döntésünket. közös jellemzője, hogy művelő elemeik acélból készült gömbsüveg v. csonkakúp alakú tárcsalapok, amelyek a rendeltetéstől függően különböző kialakítású kereteken úgy vannak elhelyezve (csapágyazva), hogy a talaj által hajtva szabadon foroghatnak. rendeltetése sokféle lehet, ennek megfelelően szerkezeti felépítésük is eltérő, működési elvük azonban alapvetően azonos. A helyes döntés meghozatalához feltétlen szükséges a tárcsás talajművelő eszközök működési elvének, a velük szemben támasztott követelmények, valamint szerkezeti felépítésük rövid áttekintése. Működési elv és agrotechnikai követelmények A so ro za tot szer kesz ti: Dr. De mes György Dr. Jóri J. István BME Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezési Tanszék csoportosítása A haladási iránnyal adott szögben vontatott tárcsalevél aprítja, porhanyítja a talajt. E munkája közben a talajrészek jól keverednek. Az előzőeken túlmenően a tárcsa bizonyos mértékben forgat, elvágja a növényzetet, ill. a növényi(tarló) maradványokat. A tárcsalevelek barázdafenékre gyakorolt nyomása következtében, kedvezőtlen körülmények között, káros tömörítő hatást is kifejtenek a művelt réteg határán. nek a következő igényeket kell kielégíteniük: az előre beállított mélységben porhanyítsák, lazítsák a talajt; a munkamélység állítható, de hossz-, ill. keresztirányban azonos legyen; vontatás közben a változó talajellenállás ellenére is tartsák a haladás irányát; behúzó hatásuk kemény talajon is megfelelő legyen; 1. ábra 83

2 2009. június 2. ábra Hagyományos gömbsüveg és csonkakúp formájú tárcsalapok a talajfenék csipkézettsége ne emelkedjen a felszínig, és ne maradjon műveletlen sáv; a fogások szélein ne hagyjanak nagy mélységű barázdákat; a szár-, ill. tarlómaradványok aprítását és keverését eltömődés-mentesen végezzék; munkájuk után a talaj felszíne egyenletes legyen. Különleges formájú tárcsalapok Tárcsatag részegységek 3. ábra 4. ábra felépítése, főbb szerkezeti egységei szerkezeti felépítése egyszerű, ennek ellenére sokféleképpen csoportosíthatók (1. ábra). A traktor és munkagép kapcsolat szempontjából megkülönböztetjük a függesztett, féligfüggesztett és vontatott kiviteleket. A felhasználási terület és az agrotechnikai feladat szerint a következő főbb típusokat ismerjük: tárcsás ekék (alapművelés) egyirányú tárcsák (alapművelés és tarlóhántás) tárcsás boronák (alapművelés, szántáselmunkálás, tarlóhántás, talajápolás, magágykészítés, vegyszerbekeverés), szupernehéz tárcsák (alapművelés), kompakt, más néven rövid tárcsák (tarlóhántás, szántáselmunkálás, talajápolás, magágykészítés, vegyszerbekeverés). Az ismertetett típusok közül folyamatos és sikeres fejlődést csupán a tárcsás boronák mutatnak. Hazánkban is ezek terjedtek el széles körben, ezért a többi típust csak érintőlegesen tárgyaljuk, kivéve a kompakt tárcsákat, amelyek az utóbbi időszakban nem várt népszerűségre tettek szert. Az egyirányú tárcsák kezdeti népszerűségüket elvesztették, mivel konstrukciós hiányosságaik következtében a munkasebesség növelését nem tették lehetővé és a munkaszélesség növelését is csak bonyolult, nehezen üzemeltethető megoldásokkal érték el. A tárcsás ekék, a mérsékelt éghajlatú országokban sohasem váltak népszerűvé, alkalmazásukra csak 84

3 Kétsoros tárcsásboronák helyes beállítása Kétsoros tárcsásborona rendszerek 5. ábra 6. ábra extrém körülmények (pl. gyökerekkel átszőtt köves talaj) között került sor. Ennek következtében lényeges műszaki fejlesztési eredményekkel sem dicsekedhetnek. A tárcsatagok elrendezése alapján a következő felosztás lehetséges: egysoros aszimmetrikus (egyirányú tárcsák, tárcsás ekék) kétsoros X elrendezésű ( 6. ábra) kétsoros V elrendezésű ( 6. ábra) kétsoros párhuzamos elrendezésű (kompakt tárcsák) (7. ábra). A tárcsás boronák főbb szerkezeti egységei Tárcsalevelek A tárcsás boronák tárcsalevelei általában gömbsüveg alakúak, de az USA-ban a csonkakúp alakú változatok is terjedőben vannak (2. ábra). Előnyükként a tárcsalevelek közötti állandó távolságot tartják, amellyel elkerülhető a gömbsüveg alakú tárcsalevelek között fellépő káros talajdeformációs hatás. A tárcsalevelek él-kiképzése lehet folytonos (sima) vagy csipkés. A legutóbbi fejlesztések nemcsak az éleken változtattak (különféle alakú és méretű csipkék), hanem a tárcsalevélen belül is kivágásokat alkalmaznak a jobb porhanyítás, nagyobb művelési sebesség és kisebb energia igény érdekében (3. ábra). A tárcsalevél átmérők általában mm között változnak, de szupernehéz tárcsáknál előfordulhat 800 mm fölötti átmérő is. Az alkalmazandó átmérőt a technológiai feladat határozza meg, mivel azonos fajlagos terhelésnél a nagyobb átmérőjű változatok mélyebben behatolnak a talajba, ugyanakkor az azonos mélységben dolgozó tárcsalevelek közül a nagyobb átmérőjűek gyomirtása hatékonyabb. A tárcsalevelek vastagsága általában 3-9 mm között változik. A vastagság megválasztása függ: a borona típusától, méretétől, tömegétől; a talaj típusától és nedvességtartalmától, a szükséges művelési mélységtől, a gyomok fajtájától és mennyiségétől stb. A tárcsalevelek kopása ellen nemcsak a vastagság növelésé- 85

4 Kühne kompakt tárcsa 7. ábra június talajfelszínhez és kevésbé tömődnek el. A tárcsatagok eltömődésének megakadályozása céljából minden tárcsalevél kaparólapokkal (rögkivető) van felszerelve. Ezeket úgy kell beállítani, hogy a kaparólap éle érintkezzen a tárcsalevéllel, de ne akadályozza annak forgását. A kaparólapok lehetnek merev, vagy rugós kialakításúak, beállításuk történhet egyenként, vagy csoportosan, de ismeretesek önbeálló típusok is. A kompakt tárcsáknál a tárcsalapok külön-külön (esetenként párban) csapágyazottak és saját tartóval (tengellyel) rendelkeznek, amelyeket oldható vagy fix kötéssel erősítenek a kerethez (gerendelyhez). vel, hanem keményfém élfelrakással is védekezhetünk. A tárcsaleveleket a domború, azaz a külső oldalakon (külső él), ill. a homorú oldalukon (belső él) élesíthetjük. A homorú oldali élesítés kötött talajon is jobb behatolást eredményez, míg a domború oldali élesítés esetén az általános munka lesz hatékonyabb és köves talajon is megfelelő. A tárcsalevelek közötti osztástávolság mértékét kizárólag a technológiai feladat (vagyis a munkamélység) határozza meg, mivel alapkövetelmény, hogy műveletlen sávok nem maradhatnak, vagyis a barázda fenék csipkék nem érhetik el a talaj felszínét. Az osztástávolság mértéke általában mm-es tartományon belül van. A tartomány alsó értékei a finomabb művelésnél (magágykészítés), míg a felső értékek nehéz körülmények között (alapművelés kötött talajon) használatosak. Tárcsatagok A tárcsatagok a következő részből állnak: tengely, távtartók, csapágyak, tárcsalevelek, záróanya (4. ábra). A tárcsalevelek lelazulásának megelőzése érdekében a záróanyát nagy nyomatékkal (speciális szerszámmal) kell meghúzni. Kisebb tárcsás boronáknál Nm, nagyobbaknál 1350 Nm a szükséges forgatónyomaték. A tárcsatagok a kerethez a csapágytartókon keresztül csatlakoznak. A csapágytartók kivitele korábban merev (acél vagy öntöttvas) volt, napjainkban terjedőben vannak a laprugós kialakítású változatok, amelyek jobban alkalmazkodnak a Keretszerkezet A tárcsás boronák kerete (keretszerkezete) osztott, vagy merev kivitelű lehet. A talajfelszín követése, valamint az egyenletes munkamélység biztosítása céljából a merev keretes kivitel csak a kisebb munkaszélességű gépeknél megfelelő. A csuklós, osztott keretes típusoknál viszont a tárcsalapok egyenletes terhelésének biztosítása okoz(hat) konstrukciós problémákat. A tárcsalevelek egyenlőtlen terheléseloszlása miatt a csuklós keret-toldaton lévő művelőelemek nem hatolnak megfelelően a talajba, ezért az ilyen típusok mélységegyenletessége nem mindig megfelelő. Nagy munkaszélességű, nehéz tárcsás borona típusok esetén kisebb szélességű változatok összekapcsolásával, vagyis kapcsolt üzemeltetési móddal igyekeznek a problémát megoldani, mert ilyen estben az egyes tagok különkülön alkalmazkodnak a talajfelszínhez. A nem merev keret(szerkezet) egy-, vagy több helyen osztott. Az osztás síkjában a keretrészek (szárnyak) előre, hátra vagy felhajthatók, manuálisan (tekercsrugós segítséggel), vagy kihelyezett hidraulikus munkahengerekkel ( kép). A keretrészek (szárnyak) előre, hátra vagy felhajtásával a gép szállítási szélessége csökkenthető, ill. nem kielégítő talajba hatolás esetén a felhajtással a fajlagos terhelés és ezáltal a behatolás mértéke növel- 86

5 hető (igaz, ilyenkor a munkaszélesség csökken!). Beállító-szabályozó szerkezetek A tárcsás boronák megfelelő működésének alapfeltétele a hosszés keresztirányú vízszintesség. A függesztett és kerékkel felszerelt tárcsásboronákat könnyebb szintbe állítani, mint a kerék nélküli vontatott típusokat. A függesztett tárcsás boronák hosszirányú vízszintessége a traktor hárompont függesztő berendezés felső (harmadik) karjával, keresztirányú vízszintessége pedig az alsó karokkal állítható be. A vontatott típusok hosszirányú beszabályozásához a vonórúdon 1. kép Kompakt tárcsa művelőelemek funkcionálisan helyes kivitelben elhelyezett csavarorsós szintező berendezés szolgál. A merev keretes tárcsás boronák keresztirányú vízszintességének szabályozására nincs szükség. A tárcsás boronák kiegyensúlyozott működéséhez esetenként a talajellenállás változását követve szükséges a vontatási irány változatása is. A helyes vonatatási irány beállítása a vonórúd (vonóháromszög) vízszintes állításával végezhető el. A tárcsás boronák munkaminőségét a szerkezeti kialakítás (tömeg, beállítási vagy vontatási szög) határozza meg. Szabályozása e paraméterek változtatásával és/vagy mélységhatároló kerekekkel történhet. A tárcsás borona tagok beállítási szöge (a haladás iránya merőleges iránytól számított fok) szakaszosan vagy folyamatosan állítható. A szakaszos (csap-furatos) kivitelű változatok mechanikus, a folyamatos állítású változatok mechanikus vagy hidraulikus működtetésűek. Meg kell azonban jegyezni, hogy léteznek fix beállítási szögű tárcsás boronák is. A kompakt tárcsáknál a beállítási szög a tárcsalapok függőleges tengelyének elforgatásával (egyes típusoknál a traktor vezetőfülkéből működtetett hidraulikus szerkezettel) szabályozható. 2. kép Kompakt tárcsa művelőelemek a talajáramlást akadályozó kivitelben 87

6 2009. június 3. kép Vontatott tárcsásborona munka- és szállítási helyzetben A tárcsás boronák munkájával szembeni igény, hogy egyenletes, barázdáktól és bakhátaktól mentes talajfelszínt alakítsanak ki. A művelőelemek közötti kis, felvágatlan bakhátak megszüntetése, ill. a barázdafenék szelvény egyenetlenségének csökkentése kétsoros gépeknél a hátsó tárcsalevelek fél osztással történő eltolásával érhető el (5. ábra). A tárcsás borona két szélén keletkező bakhátak méretének csökkentése a tárcsasorok szélső tárcsaleveleinek fokozatosan csökkenő átmérőjével lehetséges. Az egysoros V elrendezésű, ill. a kétsoros X elrendezésű típusoknál középen a tárcsasorok találkozásánál bakhát, ill. műveletlen csík keletkezik. Ennek megakadályozása többféle megoldással lehetséges. Az általános megoldás, egy kultivátorkapa alkalmazása azonban nem mindig vezet eredményre, mivel gyomos területen eltömődik. A másik ismeretes megoldása a tárcsasorok aszimmetrikus elhelyezése, amikor az egyes sorok átfedéssel dolgoznak. A tárcsás boronák munkája és alkalmazási területe 4. kép Nagyszélességű tárcsásborona szállítási helyzetben 5. kép Nagyszélességű kompakt tárcsa, szállítási helyzetben A tárcsás boronák munkáját elsősorban a haladási sebesség ( km/h), a tárcsalevélre eső függőleges irányú terhelés és a tárcsalevelek beállítási szöge határozza meg. A tárcsás boronák munkamélysége azonos beállítási szög és függőleges terhelés esetén a munkasebesség növelésével csökken, ugyanakkor fajlagos vontatási ellenállásuk közel lineárisan emelkedik. Azonos görbületi sugarú tárcsalevél esetén a sebesség növelésével a talaj oldalirányú továbbítása is nagyobb lesz. A tárcsalevél görbületi sugarának növelésével a dobástávolság csökken. Ezért a növelt munkasebességre tervezett tárcsás boronákon a nagy görbületi sugarú tárcsaleveleket alkalmazzák. A nagy munkamélységre tervezett tárcsás boronák függőleges terhelését a borona tömegének növelésével érik el, és ezzel egyúttal növelik a gép szilárdságát és üzembiztonságát. A tárcsalevelek átmérőjének növelésével azonos görbületi 88

7 sugár mellett kismértékben növekszik a műveleti mélység. A görbületi sugár növelése ugyancsak növeli a művelés mélységét. A tárcsalevelek beállítási szögének változtatásával szintén lehetséges a munkamélység szabályozása. A tárcsás boronák legfontosabb alkalmazási területei: szántást helyettesítő alapművelés (csak nehéz és szupernehéz változatokkal), tarlóhántás, alapművelés (szántás) elmunkálás, talajápolás, műtrágya- és vegyszerbekeverés (meghatározott feltételek mellett), magágykészítés (követelményi megkötésekkel). A tavaszi talaj-előkészítési munkákban a tárcsás boronák használatát lehetőség szerint kerülni kell, mivel túlzott lazító hatásuk következtében a talaj gyors kiszáradását okozzák. Rosszul végzett őszi szántás és elmunkálás után, ha a talajfelszínén vagy a felszín közeli rétegekben nagy mennyiségű szármaradvány található, a tárcsás boronák használata mégis elkerülhetetlen. A tárcsás boronák munkáját és így felhasználási területét döntő módon a műszaki paraméterek közül a tárcsalapok átmérője, osztástávolsága és függőleges irányú terhelése határozza meg. E paraméterek alapján könnyű, középnehéz, nehéz és szupernehéz tárcsás boronákat különböztetünk meg (1. táblázat). Könnyű tárcsás boronák A kis fajlagos tárcsalevél terhelésű, kis átmérőjű és osztástávolságú művelőelemekkel felszerelt tárcsás boronák magágykészítésre, könynyen művelhető talajokon alapművelés (szántás) elmunkálásra alkalmazhatók. Hazánkban ma már jelen tőségük csökken, mivel ugyanerre a feladatokra a magágykészítő gépek széles választéka áll rendelkezésre. Középnehéz tárcsás boronák A középnehéz tárcsás boronák felhasználási területe: elsősorban alapművelés (szántás) elmunkálás, magágykészítés őszi vetésű növényeknél, könnyen művelhető talajokon tarlóhántás, monokultúrában termesztett kukorica számára tavaszi talajelőkészítés, vegyszerbemunkálás, magágykészítés. Nehéz tárcsás boronák A nehéz tárcsás boronák felhasználási területe: tarlóhántás, nagy mennyiségű növényi maradványok pl. kukoricaszár szántás előtti talajba keverése, szántáselmunkálás kötött talajokon, szántás nélküli alapművelés. Szupernehéz tárcsák Különleges feladatokra és körülményekre a nehéz tárcsás boronákhoz hasonló kialakítású, de azok műszaki paramétereit felülmúló típusokat készítenek, amelyeket szupernehéz tárcsának nevezünk. Hazánkban csak kis darabszámban találhatók, és elsősorban szántás nélküli alapművelésre használják kötött és igen kötött talajokon, ill. rizs kultúrában. Tárcsás borona típusok A tárcsalevelek fajlagos terhelése A tárcsalevelek átmérője A tárcsalevelek osztástávolsága A tárcsás boronák munkamélysége A tárcsás boronák főbb típusai Mértékegység Kompakt tárcsák Külön kategóriát képviselnek a kompakt tárcsák, amelyek kialakulását és elterjedését a szerkezeti hosszúság csökkentésének követelménye indokolta. A magágykészítővető gépkombinációkban ugyanis a hagyományos építésű (X vagy V formájú) típusok nem, vagy csak erős kompromisszummal alkalmazhatók. A tárcsalevelek egyenkénti csapágyazása és kerethez kapcsolása lehetővé teszi a két tárcsasor párhuzamos egymáshoz viszonylag közeli elhelyezését. Konstrukciós szempontból ez egyértelműen előnyös, bizonyítja ezt rendkívüli gyorsaságú terjedésük. Munkaminőségi szempontból azonban esetenként főleg nehéz művelésű, kötött talajokon problémát jelenthet az agrotechnikai követelmények (munkamélység, porhanyító-keverő hatás) kielégítése. Ezért az ilyen megoldású gépek önálló alkalmazása csak meghatározott feltételek mellett javasolható, célszerűbb a talajművelő- és talajelőkészítő-vető kombinációkba épített változatok használata. energetikai jellemzőit (vontatási ellenállás, fajlagos vontatási ellenállás, vontatási teljesítmény igény, fajlagos vontatási teljesítmény igény) a területjellemzők (talajféleség, talajkötöttség, nedvességtartalom, felszínborítottság), a konstrukciós jellemzők (tárcsalevél átmérő, fajlagos tárcsalevél terhelés, elmunkáló egység) és a beállítási jellemzők (tárcsatag szögállás, munkamélység) határozzák meg. Pontos értékeit az adott helyszínen és beállítások esetén méréssel lehet megállapítani. A beszerzendő gép műszaki specifikációnak megválasztásához a 2-5. táblázat adatai adnak segítséget. (A hazánkban forgalmazott tárcsás talajművelő eszközök főbb technikai jellemzőit, forgalmazóit és árait az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet által kidolgozott Gépkatalógus tartalmazza.) Az egyes típusoknál, ill. egyes feladatok végrehajtása során tapasztalt agrotechnikai hiányosságok megszüntetésére az utóbbi évtizedekben a fejlesztők számos megoldást dolgoztak ki. Ezek közül a legegyszerűbbek a tárcsás borona munkáját kiegészítő és lezáró elmunkáló 1. táblázat Könnyű Középnehéz Nehéz Szupernehéz kg/db max. 30 max. 60 max mm max. 530 max. 600 max mm max. 180 max. 230 max cm

8 2009. június A KXT-5.56 tárcsás borona vontatási ellenállása Munkasebesség (km/h/ 9,5 9,3 8,7 Tárcsatag szögállás ( o ) első/második sor 15/17 20/22 25/27 Munka mélység (cm) 8,3 9,3 12,5 Munka szélesség (m) 5,6 5,4 5,2 Vont.ellenállás (kn) 22,2 25,8 35,9 Fajl.vont.ell. (kn/m) 3,96 4,76 6,90 Vont. telj. igény (kw) 58,58 66,65 86,76 Fajl. vont. telj. igény (kw/m) 10,46 12,34 16,68 Megjegyzés: Tárcsalevél átmérő: D=560, Terület: homokos vályogtalajú gabona tarló eszközök (hengerboronák, ásóboronák, gyűrűs hengerek), amelyek az alapfeladatot nem módosítják. 2. táblázat 3. táblázat Rába-IH 490 könnyű tárcsás borona vontatási ellenállása Tárcsalevél átmérő: D= 560 mm, talajkötöttség K A : 38 Tárcsatag szögállás ( o ) 15 Munkaszélesség (m) 9,8 Munkamélység (cm) Munkasebesség (km/h) 6,5 7,5 8,4 Vont. ellenállás (kn) 40,86 41,51 43,19 Fajl.vont.ell. (kn/m) 4,17 4,24 4,41 Vont. telj. igény (kw) 73,5 85,8 101,0 Fajl. vont. telj. igény (kw/m) 7,5 8,7 10,3 4. táblázat Rába-IH 770 nehéz tárcsás borona vontatási ellenállása Tárcsalevél átmérő: D= 660 mm, talajkötöttség K A : 42 Tárcsatag szögállás ( o ) 20 Munkaszélesség (m) 7,0 Munkasebesség (km/h) 5,0 6,4 7,4 5,7 7,1 8,8 Munkamélység (cm) 20,9 20,5 20,4 15,5 15,1 15,8 Vont. ellenállás (kn) 50,43 61,92 62,14 40,57 42,74 44,85 Fajl.vont.ell. (kn/m) 8,63 8,85 8,88 5,80 6,11 6,41 Vont. telj. igény (kw) 83,4 110,8 128,0 63,70 83,80 109,40 Fajl. vont. telj. igény (kw/m) 11,9 15,9 18,3 9,1 12,0 15,6 5. táblázat Az NT-3.3 szupernehéz tárcsás borona vontatási ellenállása (Tárcsalevél átmérő: D=910 mm, talajkötöttség: K A = 55 ) Gabona tarló Talaj nedv.: 21,8 % Kukorica tarló Talaj nedv.: 11,2 % szélesség /m/ 3,5 sebesség /km/h/ 3,48 4,48 7,40 mélység /cm/ 25,6 24,4 19,17 vont.ell. /kn/ 41,38 48,15 46,62 fajl.vont.ell. /kn/m/ 14,11 13,74 13,32 vont. telj. igény /kw/ ,92 95,83 fajl. vont. telj. igény /kw/m/ 11,43 17,12 27,38 szélesség /m/ 3,5 sebesség /km/h/ 4,03 5,12 6,40 mélység /cm/ 21,33 20,00 22,63 vont.ell. /kn/ 41,54 41,53 43,35 fajl.vont.ell. /kn/m/ 11,86 11,86 12,35 vont. telj. igény /kw/ 46,50 51,68 77,07 fajl. vont. telj. igény /kw/m/ 13,29 14,77 22,02 Lényegesebb változást a különféle tárcsás borona kombinációk jelentenek, amelyek közül a középmélylazítós és nehéz kultivátoros változatok, közkedvelt elnevezéssel mulcs-lazítók, mulcskultivátorok ismertetésére a közeljövőben visszatérünk. Kiválasztási, üzemeltetési ajánlások Az alkalmazásra kerülő tárcsás talajművelő eszközök műszaki paramétereit alapvetően a felhasználási feladat határozza meg. A nehéz tárcsás boronák fő alkalmazási területe az alapművelés és tarlóhántás. Az alkalmazandó tárcsalap átmérőt, osztástávolságot, a fajlagos terhelést a talajféleség határozza meg. A megkívánt munkamélység eléréséhez az előzőeken túlmenően a tárcsatagok szögének állítási lehetősége is szükséges, bár nem elégséges feltétel. Napjaink korszerű gépei rendelkeznek mélység határoló berendezéssel, amelyek közül a vezetőfülkéből is működtethető, fokozatmentes állítást lehetővé tevő megoldások a legjobbak. További alapkövetelmény a talajnedvesség megőrzését lehetővé tevő talajfelszín lezárás. Ezért célszerű olyan tárcsás boronát választani, amely rendelkezik ilyen kiegészítő egységgel, bár megjegyzendő, hogy a talajlezárás külön menetben is elvégezhető. Ebben az esetben persze a hatékonyság romlik és a költségek is növekedhetnek. Figyelembe véve a közúti szállítási előírásokat egyértelmű, hogy nagyteljesítményű traktorokhoz, olyan gépet kell beszerezni, amelynek szállítási szélessége nem haladja meg a 2,5 (3) métert és szállításkor a művelőelemek a kereten belül helyezkednek el (5. kép). A könnyű tárcsás boronák alkalmazási területe szántáselmunkálásra (kötött talaj kivételével) és magágykészítésre (növényi maradványos talajfelszín esetén) korlátozódik. Ezeknél a gépeknél a tárcsalap átmérő, osztás és fajlagos terhelés értékek természetesen kisebbek, mint a nehéz tárcsás boronáknál. A tárcsatagok szögállítási valamint a munkamélység határolási képességgel azonban ezeknek a gépeknek is rendelkezni kell. A talajfelszín lezárás, magágykészítésnél a felszín alat- 90

9 ti tömörítés szintén alapkövetelmény. Meg kell azonban jegyezni, hogy e követelményeket még ma sem képes minden gyártmány kielégíteni. A szállítási szélességi előírásokat természetesen e kategória gépeinek is be kell tartania, annál is inkább, mivel a kisebb fajlagos ellenállás eredményeként itt nagyobb munkaszélességi méretekre lehet számítani. A kompakt tárcsák alkalmazási területe viszonylagos újszerűségük következtében, rendkívüli népszerűségük ellenére, ma még nem teljesen tisztázott, esetenként vitatható. Egyértelmű előnyük, hogy építési elvükből adódóan sikeresen használhatók gépkombinációk kialakításánál. Az építési előnyből ugyanakkor felhasználási hátrány is származhat, mert a tárcsalapok alacsony fajlagos terhelése miatt sok esetben főleg kötött talajon a szükséges mélység nem érhető el. A kompakt tárcsa kiválasztásánál két nagyon fontos szempontra hívjuk fel a figyelmet. Napjainkban még kevés gyártmánynál találkozhatunk a tárcsalapok szögállítását lehetővé tevő megoldással, pedig az előzőekben említett alacsony fajlagos tárcsalap terhelés miatt a megkívánt munkamélység elérése érdekében szükség lenne erre a lehetőségre. A másik szempont, a tárcsalapok csapágyazását is magában foglaló tárcsatartó konstrukciós elrendezéséből adódó anyagáramlási probléma. Abban az esetben, ha a tárcsatartó a tárcsalap homorú munkavégző oldalán kerül elhelyezésre, a nagy mennyiségű tarlómaradványt is tartalmazó talajáram nagy valószínűséggel ismétlődő eltömődést eredményez (1-2. kép). Mindezekből következik, hogy a rendkívül széles választékból a tárcsalevél domború oldalán csapágyazott, szögállítási lehetőséggel és hatékony elmunkáló berendezéssel ellátott változatok beszerzése javasolható. A szakszerű munkagép vásárlás feltételei (talaj/területi adottság, alkalmazott technológia, üzemeltető traktor méret, pénzügyi korlát, szakismereti korlát) közül áttekintettük a mindenki számára elengedhetetlenül fontos agrotechnikai/ műszaki ismereteket. A többi feltétel hely és személy specifikus, így azok tekintetében tanácsok nem nagyon adhatók, vagyis a döntés felelőségét külső személy nem vállalhatja át. Mindösszesen annyit tehetünk, hogy megfontolásra ajánljuk az egyes típusok ismertetésénél felsorakoztatott előnyök és hátrányok figyelembevételét. 91

A tárcsásborona-fejlesztés századvégi eredményei

A tárcsásborona-fejlesztés századvégi eredményei GÉPESÍTÉS, GÉPEK ROVATVEZETŐ: Dr. Demes György A tárcsásborona-fejlesztés századvégi eredményei (Kompakt vagy rövid tárcsa, hazai vagy külhoni fejlesztés?) Dr. Jóri J. István BME Gépészmérnöki Kar, Gép-

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Középmély lazításra alapozott rendszerek Szántás nélküli

Részletesebben

Ez az oldal az előadás anyagát tartalmazza. Az oktatási segédanyag nem lektorált, letöltése és sokszorosítása szigorúan tilos!

Ez az oldal az előadás anyagát tartalmazza. Az oktatási segédanyag nem lektorált, letöltése és sokszorosítása szigorúan tilos! Ekék rendszerezése Ekék Traktor eke kapcsolat Függesztett Féligfüggesztett Vontatott Működési mód Ágyekék Váltvaforgató ekék Eketest tipus Kormánylemezes Tárcsás Eketest működési típus Aktív Passzív Vontatás

Részletesebben

Szántóföldi kultivátorok

Szántóföldi kultivátorok Szántóföldi kultivátorok - Magágykészítő vagy könnyű kultivátorok Feladatuk: Szántáselmunkálás, magágykészítés. Művelési mélység: 5-15 cm Művelő szerszám: rugós száron: kétoldalt ívelt művelőszerszám.

Részletesebben

1. A vizsgált gépek ismertetése

1. A vizsgált gépek ismertetése 1. A vizsgált gépek ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az OMT-2,5 és az OMVT-3,2 E tárcsás boronákat a gyártó vállalat a 50-70 kw motorteljesítményû erõgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetésük: laza- és középkötött

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Tárcsás művelés Talajmarás Jellemző műveletek: Keverés

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Talajművelés gépeivel kapcsolatos alapfogalmak fajlagos talajellenállás Forgatásos talajművelés

Részletesebben

ÁRISTA MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOROK

ÁRISTA MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOROK ÁRISTA MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOROK LEKO 1.1 Szabályozott munkamélységű kombinátor 170.000,-Ft LEKO 1.4 Szabályozott munkamélységű kombinátor 185.000,-Ft LEKO 1.6 Szabályozott munkamélységű kombinátor 225.000,-Ft

Részletesebben

A korszerű talajművelés gépei

A korszerű talajművelés gépei A korszerű talajművelés gépei Dr. Jóri J. István Budapesti Műszaki Egyetem,, BME, GT 3 2009. 01. 30. 1 Fólia A talajművelés géprendszere BME, GT 3 2009. 01. 30. 2 Fólia Talajművelési alapismeretek BME,

Részletesebben

Az eke felépítése, eketípusok, az ekék beállítása, ekére ható erık

Az eke felépítése, eketípusok, az ekék beállítása, ekére ható erık Az eke felépítése, eketípusok, az ekék beállítása, ekére ható erık A talajmővelés alapmőveletei és gépei Forgatás Ekék Ásógépek Keverés Tárcsák Talajmarók Boronák Lazítás Talajlazítók Kultivátorok Aprítás,

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

ÁRAJÁNLAT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE ÁRAJÁNLAT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOROK LEKO 1.1 Szabályozott munkamélységű kombinátor 170.000,-Ft LEKO 1.4 Szabályozott munkamélységű kombinátor 185.000,-Ft LEKO 1.6 Szabályozott munkamélységű

Részletesebben

Tárcsás eszközök, kultivátorok, kombinátorok, lazítók, hengerek, talajmarók, boronák

Tárcsás eszközök, kultivátorok, kombinátorok, lazítók, hengerek, talajmarók, boronák Tárcsás eszközök, kultivátorok, kombinátorok, lazítók, hengerek, talajmarók, boronák A tárcsákat tarlóhántásra és gyomtalanítására, részben az eke helyettesítésére és az eke munkájának kiegészítésére használjuk.

Részletesebben

RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12

RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12 RÖVIDTÁRCSA RUBIN 12 Mélyebb, gyorsabb és intenzívebb munka: Rubin 12 2 A rövidtárcsák korábban intenzíven és homogén módon keverték be a talajt és a szerves anyagokat körülbelül 12 cm munkamélységig.

Részletesebben

Élvezetes teljesítmény!

Élvezetes teljesítmény! Jobb, gyorsabb, hatékonyabb... Kompakt tárcsás borona Élvezetes teljesítmény! Nagyszerű manőverező képesség, kompakt és értéket ad a pénzért. Meggyőző technológia... ezeket a kritériumokat tartottuk szem

Részletesebben

Kompakt tárcsás boronák

Kompakt tárcsás boronák Kompakt tárcsás boronák H Rövidtárcsa a legjobbaknak Agresszív szögállású és formájú tárcsalapok garantálják a jó talajbahúzást és a tökéletes keverést Pontosabb - gyorsabb - hatékonyabb A betakarítás

Részletesebben

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek

A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek A Magyarországon alkalmazott talajművelési rendszerek Hagyományos rendszerek: a teljes felület művelése, alapművelésre ágyeke használata, elmunkálásra egyszerű eszközök (simító, henger, fogas, tárcsa),

Részletesebben

TERRA KOMBI KNT vontatott tárcsás boronák

TERRA KOMBI KNT vontatott tárcsás boronák TERRA KOMBI KNT vontatott tárcsás boronák Kezelési karbantartási utasítás KNT 2,8 0560 KNT 2,8 0610 KNT 3,0 0560 KNT 3,0 0610 KNT 3,2 0560 KNT 3,2 0610 KNT 3,4 0560 KNT 3,6 0560 KNT 3,8 0560 KNT 4,0 0560

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Lazításos talajművelés gépei szántóföldi kultivátor nehéz kultivátor közép mély lazító mélylazító

Részletesebben

Joker. Kompakt rövidtárcsa tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez

Joker. Kompakt rövidtárcsa tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez Joker Kompakt rövidtárcsa tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez MICHAEL HORSCH: A rövidtárcsák sikeresen megalapozták helyüket a modern talajmegmunkálási technikák között. A gazdák nagyra értékelik a

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS I. alapműveletek, gépek és munkájuk. Cziráki László 2014.

TALAJMŰVELÉS I. alapműveletek, gépek és munkájuk. Cziráki László 2014. TALAJMŰVELÉS I. alapműveletek, gépek és munkájuk Cziráki László 2014. A talajművelés fogalma Olyan eljárás, amely során megváltoztatjuk a talaj állapotát A talajművelés célja A növények számára legkedvezőbb

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás

Részletesebben

1. A vizsgált gép ismertetése

1. A vizsgált gép ismertetése 1. A vizsgált gép ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az OGYH-4,8 gyûrûshengert a gyártó cég a 40-50 kw motorteljesítményû traktorokhoz fejlesztette ki. A gép rendeltetése: különbözõ kötöttségû talajokon történõ

Részletesebben

Rövidtárcsák Heliodor

Rövidtárcsák Heliodor Rövidtárcsák Heliodor A sokoldalúság az ütőkártya A rövidtárcsák forradalmasították a modern mezőgazdaságot immár több mint tíz évvel ezelőtt. Nincs más olyan talajművelő gép, amely hasonló keverési munkát

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Tiger - Master - Master Pro - Maxer. Vontatott magágykészítő kombinátorok

Tiger - Master - Master Pro - Maxer. Vontatott magágykészítő kombinátorok Tiger - Master - Master Pro - Maxer Vontatott magágykészítő kombinátorok Kverneland Tiger - az univerzális magágykészítő TIGER magágykészítő kombinátor A Tiger magágykészítő kiváló választás azoknak a

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban GYURICZA CSABA ASZÁLY NAPI RENDEZVÉNY BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 17. Megbeszélendők 1. Tendenciák a talajművelésben 2. Okszerű talajművelés feltételei

Részletesebben

LEMKEN Heliodor rövidtárcsák

LEMKEN Heliodor rövidtárcsák Rövidtárcsa Heliodor LEMKEN Heliodor rövidtárcsák A koncepció A Heliodor rövidtárcsa főként a repce gabonafélék betakarítása után a sekély tarlómegmunkálásra és a mulcsba vetés alkalmazásakor a magágy

Részletesebben

MaxiRoll 2008 a sokoldalú henger

MaxiRoll 2008 a sokoldalú henger MaxiRoll 2008 a sokoldalú henger A Maxiroll 2008 a DAL-BO hengerek új generációja. A Maxiroll 2008 egy különösen erős építésű henger, amely a sok kiegészítőnek köszönhetően számos munka elvégzésére alkalmas.

Részletesebben

C M Y K strana 1. extra STEEL line EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP BERUHÁZÁS A JÖVŐBE

C M Y K strana 1. extra STEEL line EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP BERUHÁZÁS A JÖVŐBE C M Y K strana 1 MAGÁGYKÉSZÍTÉS KOMPAKTOR LK KOMPAKTOR CAMBRIDGE HENGER DV HENGER extra STEEL line EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP BERUHÁZÁS A JÖVŐBE C M Y K strana 2 KOMPAKTOROK extra

Részletesebben

Kverneland vontatott hengerek. Actiroll és Actiroll HD hengerek

Kverneland vontatott hengerek. Actiroll és Actiroll HD hengerek Kverneland vontatott hengerek Actiroll és Actiroll HD hengerek Actiroll és Actiroll HD hengerek A vontatott Kverneland Actiroll és Actiroll HD hengerek kialakításukkal biztosítják a hatékony talajtömörítést

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket!

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Long Life Kések kopásának összehasonlítása Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! A BEDNAR vállalat nagy hangsúlyt fektet a kopó

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: FŐISKOLAI TANÁR Kurzus vezető neve: Dr. Sztachó-Pekáry István

Tantárgyfelelős beosztása: FŐISKOLAI TANÁR Kurzus vezető neve: Dr. Sztachó-Pekáry István Kurzus neve: MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS Idő: 2013/2014 MUNKAGÉPEK Tantárgy neve: KERTGÉPESÍTÉS Tantárgyelem neve: MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK Felelős Kar: KERTÉSZETI FŐISKOLAI Felelős TTCs: AGRÁRÖKONÓMIAI

Részletesebben

MUNKAGÉP AJÁNLAT. 2010 tavasz

MUNKAGÉP AJÁNLAT. 2010 tavasz MUNKAGÉP AJÁNLAT 2010 tavasz VibroCult magágykészítő kombinátor - könnyű, de szívós kivitelű munkagép A VN VibroCult kombinátor a legújabb tagja a VOGEL-NOOT munkagép palettának. A könnyű kivitelű eszköz

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben

Kverneland 150 B/S Variomat függesztett váltvaforgató eke 3-5 fejes kivitelben. Könnyü Robosztus Könnyen kezelhetö

Kverneland 150 B/S Variomat függesztett váltvaforgató eke 3-5 fejes kivitelben. Könnyü Robosztus Könnyen kezelhetö függesztett váltvaforgató eke 3-5 fejes kivitelben Könnyü Robosztus Könnyen kezelhetö Könnyű, Robosztus, Egyszerűen kezelhető Kverneland 150 B/S Variomat Könnyű és robosztus függesztett váltva forgató

Részletesebben

Allrounder 600 / 750 - profiline -

Allrounder 600 / 750 - profiline - Allrounder 600 / 750 - profiline - Allrounder 600 / 750 - profiline - Az ALLROUNDER -profiline- a magas és tágas vázszerkezete miatt (vázmagasság 60 cm) nem egy klasszikus magágykészítő, hanem inkább egy

Részletesebben

Tarlóművelés napjainkban

Tarlóművelés napjainkban Rubin 9 Rövidtárcsa Tarlóművelés napjainkban 2 A modern tarlóművelő kultivátornak három fő funkciója van a gyomok és az árvakelés csírázásának elősegítése, a tarlómaradványok bedolgozása és a talaj káros

Részletesebben

Dupla szív alakú kapás grubber 4 késsoros. Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez.

Dupla szív alakú kapás grubber 4 késsoros. Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez. Szárnyas késes grubber Dupla szív alakú kapás grubber 2 késsoros 3 késsoros 4 késsoros Alkalmazkodás a legmagasabb szintű igényekhez. Rendkívüli technika a legmagasabb szintű igények kielégítésére. A Tukan

Részletesebben

PÖTTINGER TERRADISC. Rövidtárcsa 97+237.10.0113

PÖTTINGER TERRADISC. Rövidtárcsa 97+237.10.0113 PÖTTINGER TERRADISC Rövidtárcsa 97+237.10.0113 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 / 5 A talajmegmunkálás mindenese Rövidtárcsa 3,0 6,0 méteres munkaszélességgel A termény betakarítás után szármaradványokat

Részletesebben

Az új, nagyteljesítményű technológia 3-9 méteres munkaszélességben. Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép

Az új, nagyteljesítményű technológia 3-9 méteres munkaszélességben. Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép Cirrus Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép Az új, nagyteljesítményű technológia 3-9 méteres munkaszélességben A Cirrus nagyteljesítményű mulchvetőgép 3-9 m munkaszélességgel rendelhető. A vetőgép nagy

Részletesebben

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI Mélylazítás célja és szükségessége Célja: a talaj fejlődési folyamatainak eredményeként vagy egyéb talajtani és agrotechnikai okokból a talaj mélyebb rétegeiben

Részletesebben

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm A Volverini gépgyár több mint 20 éve kezdte meg működését. A családi vállalkozásként működő gyár mára a világ számos pontjára szállít mezőgazdasági

Részletesebben

Ez az oldal az előadás anyagát tartalmazza. Az oktatási segédanyag nem lektorált, letöltése és sokszorosítása szigorúan tilos!

Ez az oldal az előadás anyagát tartalmazza. Az oktatási segédanyag nem lektorált, letöltése és sokszorosítása szigorúan tilos! Finnországból származnak Ásóboronák Feladatuk: Szántáselmunkálás, magágykészítés Munkájuk jellemzője: Jobban keverik a talajt, mint a tárcsa. A talaj felső rétegét művelik, nem tömörítik a talaj a művelt

Részletesebben

KITE mulcsművelési megoldások

KITE mulcsművelési megoldások RMAT H ÁT TÉ R ÓGIA IN F O OL IKA I AGROTECH N KITE mulcsművelési megoldások Előszó A precíziós növénytermesztésben a legfontosabb cél a homogén növényállomány létrehozása és fenntartása a költségek csökkentése

Részletesebben

Magágykészítő kombinátor Korund 8

Magágykészítő kombinátor Korund 8 Magágykészítő kombinátor Korund 8 2 A növények optimális fejlődésének alapja A ráfordítások csökkentésére és az agronómiai időszakok optimális időzítésére irányuló állandó törekvés olyan munkagépeket kíván,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Talajművelés gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Talajművelés gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás Gerber Gábor Ferdinánd Talajművelés gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket!

Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! Long Life Kések kopásának összehasonlítása Ne vesztegesse az idejét, válassza a Long Life késeket! A fokozottan abrazív hatású talajokon folytatott

Részletesebben

RÖVIDTÁRCSÁK HELIODOR 9

RÖVIDTÁRCSÁK HELIODOR 9 RÖVIDTÁRCSÁK HELIODOR 9 1 2 A sokoldalúság az ütőkártya A rövidtárcsák forradalmasították a modern mezőgazdaságot immár több mint tíz évvel ezelőtt. Nincs más olyan talajművelő gép, amely hasonló keverési

Részletesebben

SWIFTER Concept Concept. Válassza mindig a legmegfelelőbb megoldást

SWIFTER Concept Concept. Válassza mindig a legmegfelelőbb megoldást SWIFTER Concept Concept SWIFTER Válassza mindig a legmegfelelőbb megoldást SWIFTER SWIFTER SO SO Tökéletes talajfelszín - kompromisszumok nélkül Általános leírás A GÉP FŐ ELŐNYEI A GÉP ERGONÓMIAI ELŐNYEI

Részletesebben

RÖVIDTÁRCSÁK. www.multiva.info

RÖVIDTÁRCSÁK. www.multiva.info RÖVIDTÁRCSÁK www.multiva.info Plowing 8 barázdás 8 furrows eke Tárcsás Disc borona harrow 44m Tárcsás Disc borona harrow 66m Multiva DiscMaster 4000 Multiva DiscMaster 6000 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Részletesebben

extra STEEL line C M Y K strana 1

extra STEEL line C M Y K strana 1 C M Y K strana 1 TURBULENT TARLÓMŰVELÉS ÉS ALAPMŰVELÉS TRIOLENT TX DUOLENT DX FANTOM FX G GX KRTEK DG extra STEEL line C M Y K strana 2 TURBULENT NEHÉZKULTIVÁTOROK max. munkamélység rögtörés/porhanyítás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK SZÖVEGES FELADATOK 1. Írja a kijelölt helyre a kukoricára jellemző vetési értéket! 3 pont - Vetési mélység: _ - Sortávolság: _

Részletesebben

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS A Kongskilde Demeter Classic hagyományos felépítésű, vontatott sorvetőgép. Munkaszélessége ill. m. A sorvetőgép egyedül, illetve egyéb talajfelszín

Részletesebben

1. A gépek ismertetése

1. A gépek ismertetése 1. A gépek ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az OMLSZ-1 és az OKML-3M talajlazítókat a gyártó vállalat a 60-90 kw motorteljesítményû erõgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetésük: különbözõ talajokon történõ

Részletesebben

Óravázlat október 5.

Óravázlat október 5. Óravázlat 2016. október 5. A növényi termék előállítás fontosabb gépei, eszközei A hatékony növényi termék előállítás alapvető feltételei: o ökológiai feltételek, természeti erőforrások (a termőtalaj,

Részletesebben

UNIVERZÁLIS FINOMGRUBBER TAIFUN UNIVERZÁLIS FINOMGRUBBER TAIFUN

UNIVERZÁLIS FINOMGRUBBER TAIFUN UNIVERZÁLIS FINOMGRUBBER TAIFUN TAIFUN UNIVERZÁLIS FINOMGRUBBER UNIVERZÁLIS FINOMGRUBBER TAIFUN 2 A már ismert aprító-tömörítő hengerek ½ furatosztásokkal párhuzamosan magasság állíthatóak. Egyéni elképzelések szerinti talajmegmunkálás

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Kultivátoros művelés A tökéletes munkához tartozik az

Részletesebben

Gigant 10 és Gigant 12 eszközhordozók -

Gigant 10 és Gigant 12 eszközhordozók - Gigant eszközhordozó Gigant 10 és Gigant 12 eszközhordozók - Eszközhordozó minden művelőeszközhöz A két eszközhordozó, a Gigant 10 és Gigant 12 egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a különböző

Részletesebben

Szántáselmunkálók VarioPack és FixPack

Szántáselmunkálók VarioPack és FixPack Szántáselmunkálók VarioPack és FixPack Miért szántsunk szántáselmunkálóval? A koncepció Szántásnál fellazítjuk, porhanyítjuk a talajt, és ezzel együtt megnöveljük pórusainak térfogatát. Ezáltal levegő

Részletesebben

PHENIX. 2008-as sorozat. Vontatott X tárcsák GLB 03.07

PHENIX. 2008-as sorozat. Vontatott X tárcsák GLB 03.07 Vontatott X tárcsák 2008-as sorozat GLB 03.07 Historical Történelmi background háttér: : 150 years év szaktudása of know-how A A család d törtt rténete A RAZOL műhelyt 1855-ben alapított tották,, a franciaországi

Részletesebben

A visszatömörítés csíkokban történik a haladási irányra átlósan. A kis átmérőjű hengerek esetén a kiváló munka alacsony tömeggel párosul.

A visszatömörítés csíkokban történik a haladási irányra átlósan. A kis átmérőjű hengerek esetén a kiváló munka alacsony tömeggel párosul. HENGEREK Egyszerű és olcsó A pálcás ek 400 mm, 540 mm és 600 mm átmérővel kaphatóak. Egyszerű és olcsó megoldást kínálnak a munkagépek mélységtartására, és a talaj visszatömörítésére. A visszatömörítés

Részletesebben

MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS

MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS MTZ 320 vízhûtéses dízelmotor. LDW1503CHD Teljesítmény, kw (LE): 22 (30) Névleges fordulatszám, ford/min: 3 000 Hengerek száma: 3 Furat löket, mm: 88 85 Hengerûrtartalom, cm 3 : 1 551 Maximális nyomaték,

Részletesebben

Vibro Flex. Rugóskapás szántóföldi kultivátor

Vibro Flex. Rugóskapás szántóföldi kultivátor Vibro Flex Rugóskapás szántóföldi kultivátor A Kongskilde Vibro Flex 2000/4200/4300/4000 szántóföldi kultivátorok alkalmas eszközök mind a forgatás nélküli technológia alapművelésében, mind a hagyományos

Részletesebben

Minden felhasználási területre: tarlóhántáshoz, talajműveléshez, a termőréteg mélységében való lazításhoz és magágykészítéshez

Minden felhasználási területre: tarlóhántáshoz, talajműveléshez, a termőréteg mélységében való lazításhoz és magágykészítéshez Centaur Minden felhasználási területre: tarlóhántáshoz, talajműveléshez, a termőréteg mélységében való lazításhoz és magágykészítéshez Ön egy multifunkcionális talajművelő gépet keres? Egy gépet a sekély

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Tiger. Robosztus kultivátorok az intenzív talajműveléshez

Tiger. Robosztus kultivátorok az intenzív talajműveléshez Tiger Robosztus kultivátorok az intenzív talajműveléshez Tiger AS Az eke leleményes kiváltása Tiger LT Kompakt, csekély vonóerő igénnyel Tiger MT A legjobb munkaminőség a kukoricatarlón Tiger Egyedülállóan

Részletesebben

Robusztus tarlóhántó nehéz munkákhoz

Robusztus tarlóhántó nehéz munkákhoz Robusztus tarlóhántó nehéz munkákhoz Általános ismertető A GÉP FŐ ELŐNYEI 660 6 mm átmérőjű tárcsák nagy tárcsanyomással. Vízszintes kétrugós non-stop tárcsarögzítés. X-precise a tárcsasorok X állása a

Részletesebben

Pöttinger TERRADISC. Rövidtárcsa boronálógép 97+235.10.0310

Pöttinger TERRADISC. Rövidtárcsa boronálógép 97+235.10.0310 Pöttinger TERRADISC Rövidtárcsa boronálógép 97+235.10.0310 TERRADISC A talajba életet lehelni A művelés során szántóföldi korszerű az új talajmegmunkáló rendszerek erősítik a minimális talajmegmunkálás

Részletesebben

Kiváló szármaradvány. bekeverő hatás. Kverneland Group. Eredeti alkatrészek. Rövidtárcsa Qualidisc. www.kverneland.hu

Kiváló szármaradvány. bekeverő hatás. Kverneland Group. Eredeti alkatrészek. Rövidtárcsa Qualidisc. www.kverneland.hu Rövidtárcsa Qualidisc Kiváló szármaradvány Kverneland Group A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. bekeverő hatás Az innovációra történő folyamatos

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak

Részletesebben

Cayron 200 függesztett váltva-forgató eke

Cayron 200 függesztett váltva-forgató eke Cayron Cayron Cayron 200 függesztett váltva-forgató eke A saját fejlesztésű ekével az AMAZONE cég saját innovációs erejét bizonyítja, és ezzel kapcsolódik a Rud. Sack és a BBG Leipzig cégek 150 éves eketörténelméhez.

Részletesebben

METAL-FACH bálacsomagolók

METAL-FACH bálacsomagolók Z552 - helyben csomagoláshoz MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ METAL-FACH bálacsomagolók A Z552 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel

Részletesebben

Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke

Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke Újdonság Kverneland 150 B Függesztett váltvaforgató eke Nyírócsapos ekefejbiztosítás, 3-5 fejes kivitelben Könnyű Robosztus Egyszerűen kezelhető 2010 Az új Kverneland 150 B Könny, Robosztus, Egyszer en

Részletesebben

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor)

Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Talajnedvesség szintek 2009-ben a Talajminőség Klíma kísérletben (Hatvan-Józsefmajor) Művelési kezelések: 1. Szántás (28-32 cm, SZ) és elmunkálás, 2. Lazítás (35-40 cm, L), elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

ZARGES fellépők és munkadobogók

ZARGES fellépők és munkadobogók Összecsukható fellépő ZARGES fellépők és munkadobogók sokoldalúak, praktikusak és jól használhatók. Különösen praktikus a kis magasságban végzett munkákhoz. Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

1. A gépek ismertetése

1. A gépek ismertetése 1. A gépek ismertetése 1.1. Műszaki leírás 770/ 3FK-6,2 kúpos tárcsalevelű nehéz tárcsás boronát a gyártó cég a 150-180 kw motorteljesítményű erőgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetése: különböző kötöttségű

Részletesebben

Kverneland függesztett váltvaforgató ekék. Minőségi ekék a profi gazdáknak

Kverneland függesztett váltvaforgató ekék. Minőségi ekék a profi gazdáknak Kverneland függesztett váltvaforgató ekék Minőségi ekék a profi gazdáknak Kverneland fordítóművek közelebb hozzák az eke súlypontját a traktorhoz A fordítóművek a legjobb minőségű acélból készülnek és

Részletesebben

Sokoldalú kultivátor SuperMaxx

Sokoldalú kultivátor SuperMaxx Sokoldalú kultivátor SuperMaxx Az egész évben használható, sokoldalú eszköz nagy területteljesítmény kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás alacsony fenntartási költségek Tavaszi talajművelés: gyorsabb talajfelmelegedés,

Részletesebben

Pöttinger SYNKRO. Két- és háromgerendelyes kultivátor 97+220.10.0110

Pöttinger SYNKRO. Két- és háromgerendelyes kultivátor 97+220.10.0110 Pöttinger SYNKRO Két- és háromgerendelyes kultivátor 97+220.10.0110 SYNKRO A föld az élet... A talajmegmunkálás klasszikus eszköze a talajlazító. A visszamaradt növényi részek felszíni bekeverése növeli

Részletesebben

Vetőgép-kombináció Compact-Solitair

Vetőgép-kombináció Compact-Solitair Vetőgép-kombináció Compact-Solitair 2 Pontosság nagy munkasebesség mellett A növényállomány fejlődése csak akkor lehet optimális, ha a vetőgép hatékonyan tudja az alábbi műveleteket elvégezni. Ez különösen

Részletesebben

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL 070702-X-1/5 ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL (Az alábbi adatok a képen bemutatott berendezésre érvényesek) TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK Öntvények sorjázása, köszörülése. 070702-X-2/5 MÉRETEK Munkadarab: legnagyobb

Részletesebben

2013.04.01. hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger.

2013.04.01. hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger. Magágy kultivátor 1 Alapfelszereltség: 3 pontos csatlakozó, 325 mm-es elülső laposvas henger, 2 sor egyenes vagy hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger. - Kések

Részletesebben

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - a sokoldalú tehetség számos alkalmazáshoz Az ALLROUNDER -classic- a magas és tágas vázszerkezete miatt (vázmagasság 55/60 cm) nem egy klasszikus magágykészítő, hanem inkább egy univerzális

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A művelés energiaigénye és a talaj károsítása Előadás áttekintése A művelés energiaigénye Az erőgép járószerkezete

Részletesebben

1. A vizsgált gép ismertetése

1. A vizsgált gép ismertetése 1. A vizsgált gép ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az M-1069 hátsó függesztésû két forgórészes, dobos rotációs kasza gumihengeres vagy ütõujjas szársértõvel felszerelve jobbra és balra vágó változatban

Részletesebben

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802 Metal-Fach T-710/1 Két tengelyes 6 to pótkocsi T710/1-6T Kéttengelyes három oldalra billenős pótkocsi. 6 tonna teherbírású, kéttengelyes T710/1 pótkocsi könnyű és robusztus konstrukcióval rendelkezik,

Részletesebben

Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag

Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Talajművelés alapjai Talajművelés:

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Power für Profis! Teknős billentős pótkocsi. Az első. www.fliegl.com

Power für Profis! Teknős billentős pótkocsi. Az első. www.fliegl.com Power für Profis! Európa legnagyobb mezőgazdasági pótkocsigyártója Az első Teknős billentős pótkocsi www.fliegl.com HU Agrartechnik Teknős billentős pótkocsi-a robosztus mindentudó a biztonságos szállításhoz

Részletesebben

Több, mint 135 éves szántási tapasztalat

Több, mint 135 éves szántási tapasztalat Több, mint 135 éves szántási tapasztalat Miért válassza a Kvernelandot? Köszönhetően az egyedülálló hőkezelési eljárásnak, a Kverneland termékek méltán híresek arról, hogy a legjobb acélból készülnek a

Részletesebben

Szántóföldi kultivátorok 3 gerendelyes 4 gerendelyes. Kifinomult igényekhez igazodó rugalmasság

Szántóföldi kultivátorok 3 gerendelyes 4 gerendelyes. Kifinomult igényekhez igazodó rugalmasság Szántóföldi ultivátoro 3 gerendelyes 4 gerendelyes Kifinomult igényehez igazodó rugalmasság 3-gerendelyes Mulcsozó ultivátor seély és mély talajműveléshez A háromgerendelyes Regent Tuan modelle szélesörű

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

1. A vizsgált gép ismertetése

1. A vizsgált gép ismertetése 1. A vizsgált gép ismertetése 1.1. Mûszaki leírás A JD 1750 KPK-6A pneumatikus szemenként vetõ gép 6-soros, vontatott kivitelû, különbözõ kapásnövények (kukorica, napraforgó, szója stb.) magvainak szemenkénti

Részletesebben