PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT 2015 április 1. 1

2 1. BEMUTATKOZÁS 1. Jabil Circuit Inc / Jabil Circuit Magyarország Kft A Jabil Circuit Inc.-t 1966-ban alapították Detroitban, kezdetben autóipari beszállítóként működött, tevékenységi körét az 1970-es években kezdte el növelni. A Jabil jelenleg 23 országban 90 gyáregységgel rendelkezik több kontinensen, köztük Amerika, Európa és Ázsia- a dolgozók száma pedig meghaladja a főt. A cég a világ első számú elektronikai vállalatainak beszállítói közé tartozik, vevőköre -a teljesség igénye nélkül- kiterjed a szórakoztató elektronika, a légi- és autóipari, üzleti és fizetési rendszerek, a számítógép és adattároló rendszerek, az orvostechnika és berendezés gyártás, a számítástechnikai hálózati elemek, a távközlés és a clean környezettudatos technológia területekre is. A new york-i tőzsdén JBL jelzéssel kereskednek részvényeikkel. A Jabil Circuit Magyarország 2000-ben nyitotta meg gyárát Tiszaújvárosban. Vállalatunk folyamatosan növekszik, tiszaújvárosi gyárunkban jelenleg összesen m2 gyártócsarnokban közel 4000 ember dolgozik. A Jabil Circuit Magyarország a harmadik legnagyobb gyára a vállalatnak, Európában pedig a legnagyobb. Jelenleg a tiszaújvárosi Jabil a magyarországi GDP és export jelentős hányadát adó elektronikai ipar meghatározó vállalata, az észak-magyarországi régió egyik vezető gazdasági szereplője. A Jabil Tiszaújváros 200 milliárd forintos éves árbevételével a nemzetközi vállalatcsoport globális árbevételének közel tíz százalékát, az európainak pedig a felét állítja elő, ezzel a termelési értékkel a Jabil a hazai cégek top 50-es listáján szerepel évek óta. Szolgáltatásaink közé tartozik az elektronikai, mechanikai, valamint környezetbarát technológiával készült termékek tervezése és gyártása. Vállalatunk szolgáltatásai között található továbbá új termékek bevezetése, teszt megoldások fejlesztése, anyagellátási láncmenedzsment és üzleti folyamatok kialakítása, illetve különböző logisztikai szolgáltatások. Bővebb információt a weboldalon érhetnek el. 2. Kapcsolattartás: A pályázat során Jabil Circuit Magyarország Kft részéről a kapcsolattartók: Földi Regina kommunikációs koordinátor (Tel: ; Budai Anikó kommunikációs asszisztens (Tel: ; A kapcsolattartók a Jabil nevében teljeskörűen jogosultak a pályázók részére információt adni, bármilyen kérdésben egyeztetni, a pályázati ajánlatok elbírálásának időpontjáig hiánypótlásra vagy kiegészítésre felhívni a pályázókat. 2

3 2. TÁMOGATÁS CÉLJA Kötelességünknek érezzük, hogy a vállalat tevékenységének helyén működő közösségeket és oktatási intézményeket, valamint munkavállalóink kiemelkedő teljesítményeit szervezett keretek között támogassuk. A pályázat célja, hogy olyan helyi kezdeményezéseket támogasson, amely összhangban van a Jabil társadalmi felelősségvállalási programjával. Erről részletesen a Jabil.hu weboldalon a Társadalmi felelősségvállalás menüpont alatt található részletesebb információ. A pályázat nyilvános hírdetmény útján a helyi sajtóban, továbbá a jabil.hu weboldalon kerül meghírdetésre. 3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan Forint. A benyújtott pályázatok közül a kiválasztott sikeres pályázatok költségeinek maximum 100%-a (támogatási intenzitás) kerülhet támogatásra, amely vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke maximum Forint. A támogatás folyósításának feltétele támogatási szerződés aláírása, vagy adomány levél kiállítása. 4. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében jogosultak pályázni: 1. Észak-magyarországi régió területén műkődő civil szervezetek 2. Észak-magyarországi régió területén működő oktatási intézmények (óvodák, iskolák, középfokú és felsőfokú oktatás) 3. Jabil munkavállalói illetve azok önkéntes szerveződései, amennyiben tevékenységük kivételes sport, tudományos, vagy művészeti célt valósít meg. Jelen kiírásra konzorciumok nem nyújthatnak be pályázatot. Egy pályázó érvényesen csak egy pályázatot nyújthat be. Jelen pályázati kiírásra kizárólag az észak-magyarországi régió területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. Amennyiben a pályázat több helyszínen valósítható meg, minden megvalósítási helyszínnek az észak-magyarországi régióban kell lennie. 5. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Pályázni olyan tevékenység finanszírozására lehet, amelynek megvalósulása a pályázat eredmény hírdetését követően kezdődik és attól számított 1 éven belül megvalósul. 3

4 A pályázati anyagot a megjelölt határidőre magyar nyelven, Pdf formátumban, elektronikus úton kell benyújtani a Jabil.hu weboldalon a Pályázatok menüpont alatt, valamint ezzel egyidőben az eredeti példány megjelölésével, cégszerűen aláírva, az eredeti dokumentum minden oldalát az pályázó képviselőjének aláírásával ellátva kell eljuttatni Földi Regina részére (H 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.). A borítékon jól láthatóan Együtt egymásért szöveget kell feltüntetni. Amennyiben a beérkezett példányok (elektronikus és eredeti) között eltérés adódik, az elektronikus pályázatban foglaltak az irányadóak. A pályázati anyagokat határidők betartása, külön tekintettel a pályázat határidejére, amelyet követően beérkező pályázati anyagokat kizárjuk. A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell az alábbiakat: A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket kizárólag írásos formában, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző 2. munkanap 10:00 óráig a megadott kapcsolattartók címére lehet benyújtani strukturált formában. Jabil a kérdéseket és a válaszokat -a kérdező anonimitásával- minden pályázó részére megküldi. Kizárólag a pályázati szöveg értelmezésével kapcsolatosan egyes kérdések telefonon is feltehetőek a kapcsolattartónak; azonban abban az esetben, ha a kérdés a többi pályázót is lényegileg érinti, akkor a kérdés csak írásos megkeresésre kerül megválaszolásra. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, tevékenység folytatására jogosító engedély száma, képviseletre jogosult aláírása, képviseletre jogosulttól aláírási címpéldány, kapcsolattartó személye és kapcsolattartás módja) adatait, a pályázat tárgyát, a teljes megvalósítási költséget, továbbá valamennyi egyéb lényeges körülményt, beleértve a korábbi referenciákat is. A pályázatnak valamennyi költséget konkrétan tartalmaznia kell, különösen: milyen célt kíván elérni a támogatni kért tevékenység milyen eszköz ráfordítást igényel a támogatni kért tevékenység (megvásárolt eszközök, alapanyagok stb.) milyen személyi ráfordítást igényel a támogatni kért tevékenység (project vezetés költsége, bér jellegű költségek, képzés stb.) milyen egyéb ráfordításokat igényel a támogatni kért tevékenység (adminisztratív működési költségek, utazási költséges, tájékoztatási-kommunikációs költségek, stb.) a támogatni kért tevékenység megvalósítása érdekében jelentős határidők a támogatni kért tevékenységért felelős személy megnevezése 6. ÜTEMTERV A pályázat főbb, tervezet időpontjai az alábbiak: Pályázati felhívás közzététele: között Pályázat leadási határideje: óra Pályázati hiánypótlás határideje: óra 4

5 Pályázatok kiértékelése: ig Pályázat eredményének kihirdetése: ig. A pályázót, a pályázat eredményének kihirdetését követően, a pályázat eredményétől függetlenül 90 napig köti, a pályázó ezalatt az idő alatt a pályázatnak megfelelő szerződéskötést nem tagadhatja meg, kivéve, ha Jabil ezen idő alatt úgy nyilatkozik, hogy egyik pályázatot sem kívánja támogatni. Jabil-t a pályázat eredményétől függetlenül nem terheli semmilyen szerződéskötési kötelezettség, jogában áll az pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, az eljárást megismételni, vagy attól elállni. Jabil rögzíti, hogy a nyertes pályázó kiválasztása nem jelenti a Ptk. 6:66 bekezdés szerint az ajánlat elfogadást, ezért a felek között a szerződéses jogviszony nem jön létre. 7. RÉSZVÉTEL A pályázatra jelentkezők vállalják, hogy az elbírálás határidejéig Jabil igénye szerint, személyes vagy telefonos egyeztetésen vesznek részt. Jabil a pályázati egyenlőséget biztosítja, valamint a pályázatokat bizalmasan kezeli, sem a pályázók kilétére, sem a pályázat tartalmára vonatkozó információt harmadik félnek a pályázat lezárásáig ki nem szolgáltat. Pályázó vállalja, hogy a pályázat eredményhírdetése érdekében szervezett rendezvényen képviselője útján megjelenik. Pályázó vállalja, hogy amennyiben a jelen pályázat keretében támogatást nyer, úgy pályázatát és annak eredményét Jabil igényei szerint bemutatja, annak közzétételéhez hozzájárul. Pályázó vállalja, hogy a pályázat során elnyert támogatást kizárólag a pályázat megvalósítására fordítja, annak Jabil általi ellenőrzését, igény esetén biztosítja. Pályázó vállalja, hogy amennyiben a támogatás felhasználása bármilyen okból meghiúsul, úgy a támogatás összegét köteles meghiúsulást követő 8 napon belül hiánytalanul egy összegben Jabil részére visszafizetni. A pályázat érvénytelennek minősíthető, amennyiben: a pályázó a kért információkat nem, vagy nem teljes körűen adja meg, vagy azok nem felelnek meg a valóságnak, a pályázó nem tesz eleget azon irányú elvárásnak, miszerint köteles a pályázat ideje alatt, továbbá a támogatási szerződés megkötésénél, annak fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni az Jabil-t a támogatást érintő lényeges körülményekről, a pályázó nem jelöli meg egyértelműen az teljes megvalósítási költségeket, vagy azokat egy mások ajánlati árához vagy olyan egyéb feltételhez köti, amely alapján az pályázat konkrét értéke a pályázat kiértékelésekor nem meghatározható, azt a meghirdetett határidő lejárta után nyújtották be, 5

6 az nem a Pályázati Felhívásban meghatározott helyen vagy időben, továbbá formai követelmények szerint kerül beadásra, az nem felel meg a Pályázati Felhívásban, dokumentációban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelenség megállapítását Jabil jegyzőkönyvbe foglalja. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó az eljárás további szakaszában nem vesz részt. 8. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A főbb értékelési szempontok melyek a döntés során súlyozva kerülnek figyelembevételre - a teljesség igénye nélkül a következők lesznek: jabil társadalmi felelősségvállalási irányelveivel mennyire van összhangban hány embert érint pozitívan a tevékenység megvalósulása tevékenység fenntarthatósága az igényelt támogatás a tevékenység megvalósításának mekkora részét teszi ki tevékenység megvalósításában közreműködő más támogatók megléte korábbi referenciák, sikeresen megvalósított projectek támogatni kért tevékenység össztársadalmi hasznossága A Jabil a határidőre beérkezett pályázatokat összességükben értékeli és az ütemtervben megadott határidőig a számára legkedvezőbb pályázatok alapján dönt, fenntartva annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és a beérkezett pályázatok alapján a támogatástól tartózkodjon, vagy több nyertest hirdessen, illetve újjabb pályázatot írjon ki. A pályázat eredményéről a Jabil elektronikus úton értesíti a pályázatban résztvevőket. A pályázaton elnyert támogatási összegek jelképes átadására formális rendezvény keretében kerül sor. 6

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint.

A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PCOS Ösztöndíj Program A PCOS Szívügy Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázata Pályázat a felsőoktatásban tanuló, PCOS-ben érintett hölgyek kivizsgálási és indító terápiás

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására A támogatás célja: Praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben