Pályázati eredmények Előkészítő Intézkedések a sport területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati eredmények Előkészítő Intézkedések a sport területén"

Átírás

1 Pályázati eredmények Előkészítő Intézkedések a sport területén Az Európai Bizottság Sport Főosztályának honlapján olvasható az Előkészítő Intézkedések a sport terén című pályázat ismertetője. A 2009-es évben 207 beérkezett pályázat közül: a. 134 az egészségvédő testmozgás b. 63 a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés c. 32 a fogyatékkal élők sportolásának elősegítése által az alapvető európai értékék előmozdítása és d. 26 a nemek közötti egyenlőség a sport területére érkezett. A benyújtott pályázatok közül 18 nyertes projekt jutott támogatáshoz, a következő bontásban: a. 9 nyertes az egészségvédő testmozgás elősegítése b. 4 nyertes a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés elősegítése c. 2 nyertes a fogyatékkal élők sportolásának elősegítése által az alapvető európai értékék előmozdítása és d. 3 nyertes a nemek közötti egyenlőség elősegítése a sport területén. A nyertes pályázatokról összességében elmondható, hogy nagy kaliberű, nemzetközi együttműködést szorgalmazó projektek, amelyek legfőbb célkitűzései az adott alterületen belüli legjobb gyakorlatok feltárására és azok elterjesztésére irányulnak. A gyakorlatok megismerése konferenciák, találkozók, képzések, kutatás segítségével valósul meg. Néhány projekt esetében a már meglévő, korábbi dokumentumok célkitűzéseinek megvalósítása vagy már létező lokálisan bevált gyakorlatok elterjesztése a cél. A támogatottsági arány általában 65-80% között mozog, ami a projektek nagyságától függően EUR között változik. Magyar részről sok benyújtott pályázat érkezett az Európai Bizottság Sport Főosztályára, ám nyertes projektben, projektvezetőként nem szerepel magyar szervezet. Nagy sikerként könyvelhető el azonban, hogy a 18 támogatásra jogosult kezdeményezés közül 5 projektben is találunk magyar partnerszervezetet. A továbbiakban a 18 nyertes pályázatról és a projektek rövid tartalmáról olvashatnak.

2 Nyertes pályázatok kategóriák szerinti bontásban a) Az egészségvédő testmozgás elősegítése (9 nyertes) Regional Ministry for Youth and Sports of Extremadura: S²-PORT A projekt célja egy holisztikus megközelítés kialakítása, amely minden társadalmi szervezet számára követhető, és amely az egészségvédő testmozgás elterjesztését szolgálja. A projekt része a megfelelő adatok összegyűjtése, elemzése, azok szemináriumokon és konferenciákon történő megvitatása, weboldalon való közzététele. A várt eredményt az jelentené, ha a projekt tanulságain alapulva a fajsúlyos szereplők elindítanák saját stratégiáikat. German Sports Youth in German Olympic Sports Confederation: "Healthy Children in Sound Communit(ies)" (HCSC-EU) Egészségek gyerekek az egészségek közösség(ek)ben A "Fiatalok testmozgási szokásai és ülő életmódjuk c ös kiadványon alapul a projekt, amelynek célja a különböző szintű társadalmi szereplők együttműködésének előmozdítása. A célkitűzések között szerepel a holland-német bevált határgyakorlat meghonosítása a partnerországokban. A projekt részeként az általános iskolákban 3 egészségfejlesztő testnevelés és egy további egészség- és táplálkozásnevelés órát tartanának hetente. Az iskolai transzportot is mozgásgazdaggá formálnák. Az eredményeket éves vizsgálatokkal monitorozzák. Az elvárt eredmények szerint valódi kezdeményezések bevezetése történik. Barcelona Provincial Council: "Euro Sport Health"- Euro Sport Egészség A projekt része a hálózatépítés, a legjobb gyakorlatok összegyűjtése, és azok elterjesztése. Célként szerepel a testmozgás egészségre gyakorolt jótékony hatásainak promóciója, a polgárok sportolási arányának növelése. 5 munkacsomagon keresztül végzik a célok megvalósítását. A nyertes partnerek között szerepel a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége. (BAFS)/ Budapest Association of Sports Federation (Hungary) / (BASF) EUROPEAN HEALTH AND FITNESS ASSOCIATION (EHFA): "Becoming the Hub: The Health and Fitness Sector and the future of Health Enhancing Physical Activity"- Csomóponttá válás: Az egészség és fitnesz szektor illetve az egészségfejlesztő testmozgás jövője A projekt az egészséges életmód elősegítését célozza, a fitnesz területén összegyűjtött és terjesztett legjobb gyakorlatok segítségével. A célokhoz hozzá tartozik az EHFA hozzájáruló szerepének megtalálása, a fitnesz szektor és az egyéb területek együttműködési lehetőségeinek és korlátainak azonosítása. A projekt részeként kutatást végeznek a területen, melynek eredményeit eljuttatják a különböző kormányokhoz, hogy azok jobban megértsék a fitneszben rejlő egészségfejlesztési lehetőségeket. French Athletic Federation: ATHLE-SANTE A projekt célja egy sporton alapuló egészségügyi hálózat kiépítése. A projektben résztvevő atlétikai szövetségek célul tűzték ki a fizikai aktivitás promócióját az egészség területén, a sporthálózaton keresztül tevékenykedő szereplők mobilizálása által. A célcsoport a HEPA ifjúsági, időskori, krónikus betegségben szenvedők csoportja. A konkrét tevékenység szakemberképzésből, családoknak szóló mozgásismertetésről, információs tréningek és információs napok szervezéséből áll. A projektben partnerszervezetként részt vesz a Magyar Atlétikai Szövetség is.

3 International Sport and Culture Association (ISCA): SANTE (Sport Action Network of Europe) Az egészségfejlesztő sportprojekt célja a legjobb gyakorlatok módszerének feltárása és a sport- és egyéb szervezetek közötti kapcsolati háló kialakítása. Landeshauptstadt Stuttgart, Sportamt: YOU NEED EXERCISE! Introducing every day Culture of Sports for Children in European Cities- MOZOGNOD KELL! A mindennapi sportkultúra megismertetése az európai városok gyerekeivel A fiatal uniós polgárok egészségjavítását tűzi ki célul a projekt, melyet már az óvodai gyakorlatokkal szükséges megalapozni. A későbbi betegségek kialakulását is a gyermekkori egészségvédő testmozgással kívánja kivédeni. Mindezt az ismert legjobb gyakorlatok feltárásának útján. Finnish Sport for All Association: SPORT CLUBS FOR HEALTH (SCFORH)- Sportklubok az egészségért A projekt célja, hogy Európa szerte magas szintű, egészségorientált sportklubokat hozzanak létre, és megalapozzák a klubok európai hálózatának kialakulását. További cél a nemzeti sportszövetségek, sportklubok motiválása az egészségfejlesztő testmozgást célzó események szervezésére. WHO Regional Office for Europe: "NET-SPORT-HEALTH" A három lépcsős projekt lényege, hogy összegyűjtse és elemezze a nemzeti testmozgásra vonatkozó irányelveket, majd elősegítse a fizikai aktivitás növelését célzó tapasztalatcserét, és az eredményeket kommunikálja a megfelelő szereplők felé. A rendszeres találkozók keretének biztosítására a HEPA Europe- EU Contact Group szolgálna. b) A sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés elősegítése (4 nyertes) STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA/ Bosön Sports College: "Dual Career for young athletes in Europe- DC- SPORT"-Kettős képzés az európai fiatal versenyzőknek A projekt célja, hogy egy olyan működő hálózatot építsen ki, amelyen keresztül lehetséges a legjobb gyakorlatok cseréje a versenyzők kettős képzési lehetőségeire vonatkozóan. További cél magának a képzések elérhetőségének javítása, és helyi szintű, magas színvonalú képzőközpontok létrehozása, a szakmai érdeklődés biztosítására. Partnerként vesz részt a Nyugat-Magyarországi Egyetem. EU OFFICE OF THE EUROPEAN OLYMPIC COMMITTEES: "ATHLETES2BUSINESS" A kezdeményezés a 2007-es Stuttgarti Nyilatkozat megállapításain alapul, és egy kutatási projekt megvalósításával próbálja feltárni a kettős képzés előtt álló lehetőségeket. Egy kérdőíves felméréssel kívánják a szükséges adatokat begyűjteni, elemezni és az eredményeket közzétenni. Partnerként vesz részt a magyarországi Semmelweis Egyetem Federation Internationale des Footballeurs Professionels (FIFPro): 'FIFPro online Academy' A FIFPro célja, egy olyan nemzetközi Online Akadémia létrehozása, amely egy már létező Online Akadémia kibővítésével jönne létre és a profi futball játékosok számára nyújtana potenciális képzési lehetőséget. Ezen lehetőségek a játékosok igényeihez alkalmazkodnának.

4 Az online képzés igazodna a nemzeti oktatási rendszerekhez, és kiegészítené azokat. A tervek szerint az EU 11 tagállamában évente kb. 250 játékos használná a rendszert. Rovaniemi Municipal Federation of Education, Rovaniemi University of Applied Sciences, "INTECS Network Building: Preparatory Actions for Establishing a Network of International Training and Education Centers for Winter Sports" Egy nemzetközi képzési és oktatási központokból álló hálózat kiépítésének előkészítése a téli sportok számára A projekt célja az EU-n belül a téli sportokkal foglalkozó oktatási szervezetek közötti együttműködés megvalósítása. A fiatal, profi téli sportot űző versenyzők kettős képzésének előmozdítását a projekt három lépésben kívánja véghez vinni; az érintett szereplők együttműködésének előmozdításával, workshopokon kidolgozott kutatási programmal és az eredmények eljuttatásával az érdekelt szervezetekhez. c) A fogyatékkal élők sportolásának elősegítése által az alapvető európai értékék előmozdítása (2 nyertes) The European Observatoire of Sport and Employment (EOSE), "All for sport for all: Perspectives of Sport for People with a Disability in Europe"- Az Európában fogyatékkal élők sportolási kilátásai A projekt célja, hogy feltárja a fogyatékosok sportjának lehetőségeit Európában a részvétel, a munkaerő, az infrastruktúra és az események tükrében. Célja továbbá, hogy felkeltse a nem fogyatékos egyének figyelmét, és arra bátorítsa őket, hogy tiszteljék és segítség a fogyatékkal élők életét, és bontsák le az akadályokat a sportban résztvenni kívánók előtt. SPECIAL OLYMPICS EUROPE EURASIA FOUNDATION: Youth Unified Sports A éves célcsoportba mind az ép mind az értelmi fogyatékkal élő fiatalok beletartoznak, akiknek közös kosárlabda és futball mérkőzéseket szerveznek. A közös játék célja, hogy a résztvevők megtanuljanak alkalmazkodni egymáshoz, ilyen módon biztosítva az integrációt a szellemi fogyatékkal élők számára. A projektet 10 partner bevonásával minden országban helyi szinten valósítják meg központilag képzett szakemberek vezetésével, majd lezárásul szerveznek egy közös szemináriumot. d) A nemek közötti egyenlőség elősegítése a sport területén (3 nyertes) European Non-Governmental Sports Organization (ENGSO): Women's International Leadership Development (WILD) programme- Női nemzetközi vezetőképzési program A WILD elnevezésű projekt európai női sportvezető képzést szervez mind nemzeti mind európai szinten. A projektben a magyar Nemzeti Sportszövetség is részt vesz partnerszervezetként, amint erről az NSSZ honlapja is hírt ad. _id=1 Royal Dutch Athletics Federation (Netherlands): Closing the Leadership Gender Gap in European Athletics- A női vezetők felzárkóztatása az európai atlétikában A projekt hét európai ország atlétikai szövetségeit fogja össze, akik vállalták, hogy részt vesznek a női részvételre és vezető posztokra vonatkozó adatgyűjtésben, majd néhány elképzelést kipróbálnak. Annak, hogy felkészült nők részt vehessenek a döntésekben és a vezetésben, az elsődleges célja az, hogy az atlétika sportág munkája javuljon. Hosszútávon azt

5 szeretnék elérni, hogy a siker jó példát mutasson más sportágaknak, sőt akár a társadalom más csoportjainak is. Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), "OLYMPIA: Equal opportunities via sport and within sport"- Egyenlő lehetőségek a sport által és a sportban A pályázat célja a női vezetők felkészítését és helyzetbe hozását segítő módszerek, kiadványok, akciók megtervezése és részben gyakorlati kipróbálása, valamint a női sport charta kidolgozása. A részletesebb angol nyelvű összefoglaló az Európai Bizottság Sport Főosztályának honlapján olvasható:

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

1 A Terragora Vidékfejlesztési Közösség kiadványa

1 A Terragora Vidékfejlesztési Közösség kiadványa 1 A Terragora Vidékfejlesztési Közösség kiadványa Minden vezető arra koncentrál, hogy megtalálja a helyes tervet. Értekezleteket tartanak, vitatkoznak, aggódnak, minden energiájukat "a helyes terv" kidolgozásába

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

Rózsaszín Könyv Deklaráció

Rózsaszín Könyv Deklaráció Európai Ifjúsági és Sport Fórum Aktív polgárság, Önkéntesség, Egészség Ciprus, Larnaka 2012. 11. 25 2012. 12. 01. Rózsaszín Könyv Deklaráció Bevezető Az Európai Ifjúsági és Sport Fórumon (#EYSF 2012) 28

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE

AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE AZ EUROTERV KONFERENCIA ZÁRÓJELENTÉSE 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Általános információk... 4 III. Összegzés... 5 IV. Részletes jelentés... 6 1. téma A ritka betegségek területére vonatkozó

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk. GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN Kutatási zárójelentés A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.) Németh Barbara A kutatásban részt vett: Gosztonyi Ákos Kamarás Vilma Kocsis Ivett

Részletesebben

PATHWAYS TO INCLUSION

PATHWAYS TO INCLUSION Záró konferencia PATHWAYS TO INCLUSION A befogadáshoz vezető utak Inkluzív oktatás és tanulás: Kihívások és lehetőségek 2012. szeptember 13-14. Budapest, Magyarország Konferencia beszámoló Contents Bevezetés...3

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése a régiókban. Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az alapellátásban regionális szinten

Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése a régiókban. Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az alapellátásban regionális szinten Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése a régiókban Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az alapellátásban regionális szinten Bevezetés Habár az egészségügyben az egyenlőtlenségek növekednek, a nemzeti

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése Egészségi egyenlőtlenségek Magyarországon Az egészségi egyenlőtlenségek társadalmi-gazdasági meghatározói Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei az ágazati szakpolitikákon keresztül Az

Részletesebben

Nemzetközi ISSA Konferencia

Nemzetközi ISSA Konferencia Mindenkinek épülő társadalom: A kisgyermekkori fejlesztéssel foglalkozó intézmények újragondolása Nemzetközi ISSA Konferencia Budapest, 2014. október 10-12. TARTALOM KÖSZÖNTŐ A SZERVEZŐKTŐL 3 AZ ISSA ÉS

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Sport-, nevelés- és társadalomtudomány című program Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Doktori

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

a HAND Szövetség globális nevelés munkacsoporttagjainak bemutatkozása

a HAND Szövetség globális nevelés munkacsoporttagjainak bemutatkozása a HAND Szövetség globális nevelés munkacsoporttagjainak bemutatkozása Global education the Hungarian vision An introduction to the Global Education working group of the HAND Association Hungary's accession

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben