Kölcsönügylet szereplői általános szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönügylet szereplői általános szabályok"

Átírás

1 Kölcsönügylet szereplői általános szabályok 1

2 Szereplők általános feltételek Ügylet szereplői Nagykorú és cselekvőképes természetes személy Min életkor 18 és a maximum 75 Kiskorú igénylő csak lakásvásárlási hitel esetében szerepelhet: a törvényes képviselő adóstársi vagy kezesi szerepet lát el gyámhivatalnak záradékolnia kell az adásvételi szerződést és a módosításait is Egyedüli adós A hitelösszeg maximuma Ft Az első teljes törlesztő maximuma a minimálbér mértéke. Ha többet kér vagy a törlesztőrészlet nagyobb, mint a minimálbér mértéke: További adós bevonása szükséges vagy kockázati életbiztosítás kötése szükséges: AEGON-os vagy bármely biztosítótársaság kockázati életbiztosítását be tudjuk fogadni, aki engedményezni tudja az AEGONra. a biztosítási összeg min. 3 M Ft a fedezet értékének + a biztosítási összegnek együttesen el kell érnie a hitelösszeg kétszeresét. 2 FONTOS: Az Adós, Adóstárs, Kezes közül a legfiatalabb résztvevő életkora a futamidő lejáratakor nem haladhatja meg a 75 évet.

3 Szereplők általános feltételek Adós: cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, a hitelbírálat alapján hitelképesnek bizonyult a hitel visszafizetésére kötelezettséget vállal (a kötelezettsége teljesítésére teljes vagyonával felel.) Adóstárs: Az adósnál előírt valamennyi feltételnek megfelel és azonos kötelezettségek is terhelik. Az ügyletbe 1 adóstárs bevonása lehetséges, a hiteligénylő házastársát/élettársát adóstársként kell a hitelbe bevonni. E szabály alól kivételt képeznek azon ügyletek, ahol a házastárs/élettárs ügyvéd vagy közjegyző előtt tett nyilatkozatával igazolja a vagyonközösség megszűntét. Kezes: Az a cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, a kölcsönszerződés aláírásával a hitel és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal. Az ügyletbe több Kezes bevonása is lehetséges, teljes vagyonával felel a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettsége teljesítéséért. 3

4 Szereplők általános feltételek Dologi adós: Nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki a hitel biztosítékaként a tulajdonát képező, Magyarországon fekvő, forgalomképes ingatlant ajánlja fel. Jelzálogszerződésben vállalt kötelezettségéért csak a felajánlott fedezet mértékéig felel Amennyiben a Zálogkötelezett házastársi, élettársi viszonyban él, a kölcsön bírálata során vizsgálni szükséges, hogy a fedezet a közös vagyon része-e, vagy valamelyik fél különvagyonát képezi. Közös vagyon esetén a házastárs/élettárs szintén Zálogkötelezettként vonandó be az ügyletbe. 4

5 Szereplők általános feltételek Haszonélvező: Hitel ügyletbe bevonásra kerül. A haszonélvező a zálogszerződésben a haszonélvezeti jogáról feltételesen lemond arra az esetre, ha a Társaság végrehajtási eljárást kezdeményez. A haszonélvezetről való feltételes lemondást a közjegyzői okiratnak is tartalmaznia kell. Külön íven szövegezett haszonélvezeti lemondó nyilatkozat aláírása, és ellenjegyzése nem kötelező, de lehetséges (pl. a haszonélvezeti jog jogosultja személyesen nem jelenik meg a zálogszerződés aláírásakor, és korábban megteszi a nyilatkozatot). Ilyen esetben a jogosultnak a Társaság ügyvédje által ellenjegyzett, 4 példányban aláírt nyilatkozatot kell tennie legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. 5

6 Szereplők általános feltételek Meghatalmazott: Amennyiben a hitelügyletben érintettek valamelyike nem tud/képes megjelenni az AH-nál a hitelfolyamatban előírt időpontokban és helyen (pl. szerződéskötésnél), akkor meghatalmazott képviselője eljárhat helyette Főszabályként az ügylet szereplőin kívüli 3. személy lehet meghatalmazott, lehetséges azonban azonos pozíciójú felek egymás részére adott meghatalmazása is Ellentétes pozíció, illetve vegyes alakzat (adós és adóstárs egyben zálogkötelezett is) esetén nem lehetséges az egymás részére adott meghatalmazás, és nem hatalmazhatják meg ugyanazt a harmadik felet sem. Formai és tartalmi követelmények! (közjegyzői okirat vagy konzuli meghatalmazás) 6

7 Szereplők általános feltételek Külföldi igénylő Adószámmal, mo-i pénzintézetnél vezetett számlával és érvényes mo-i címmel rendelkezzen vagy - kézbesítési megbízottal KHR státusz Ügylet szereplői nem lehetnek sem aktív, sem passzív státuszban Zálogkötelezett: lehet passzív státuszban alkalmanként 3 hónapig maximum 3 alkalommal szerepel a KHR-ben nem adós vagy adóstárs is egyben az ügyletben bevont jövedelemnek el kell érni a jó jövedelmet 7

8 Jövedelem általános szabályok 8

9 Hitelezhetőségi limit Hitelezhetőségi limit számítása Lakásvásárlási és szabad-felhasználású hitel: A törlesztő részlet nem lehet nagyobb mint a ügyletbe bevont összes tisztított nettó jövedelem 100%-a Hitelcsere program: Új törlesztő részlet > mint a régi hitelé: ebben az esetben csak ügyfél által igazolt jövedelem vizsgálattal lehet számolni Új törlesztő részlet = vagy < mint a régi hitelé: akkor lehetőség van vélelmezett jövedelemmel számolni 9

10 Tisztított jövedelem számítása Fő szabály: + bevétel megélhetési költség törlesztő részletek (kivéve ha a hitel kiváltásra kerül) = tisztított jövedelem Jövedelem számítási metódus: - Bevételből az legalacsonyabbat, kiadásból a legnagyobb összegűt vesszük figyelembe - Jövedelem számítás esetén lehetőség van az utolsó 6 havi bankszámlakivonaton található összegek átlagával számolni Minimálbér mértéke 2011-ben nettó Ft, 2012-ben nettó Ft Nem fogadható el a jövedelem, ha a bankszámlán fedezethiány/visszautasított tétel szerepel (ha a befizetést nem igazolja utólagosan az ügyfél) 10

11 Jövedelem - kiadások Megélhetési költség: az ügyletben betöltött szereptől és a lakóhelytől függő meghatározott összeg Adós esetén: Ft: Budapesten Ft: megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban Ft: egyéb városokban Adóstárs, Kezes esetén: Ft: Budapesten Ft: megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban Ft: egyéb városokban Kiadások még: Folyószámla: a kihasznált hitelkeret 2%-a Hitelkártya: hitelkeret összegének 10%-a Egyéb hitelek törlesztőrészletei, amennyiben nem kerül kiváltásra 11

12 AEGON Végtörlesztő kölcsön - Jövedelem Jövedelmi kategóriák Kiemelt Ügyletben szereplők összes havi nettó jövedelme magasabb, mint a jóváhagyott finanszírozási igény 1/90-ed része Jó Ügyletben szereplők összes havi nettó jövedelme magasabb, mint a jóváhagyott finanszírozási igény 1/120-ad része Pl: Nettó jövedelem: Ft = x 90 = 6,3 MFt hitel Kiemelt x 120 = 8,4.MFt hitel - Jó Elvárt Ügyletszintű jövedelemhez képest az ügyfél magasabb hitelt szeretne mint az 1/90-ed vagy a 1/120-ad rész. Pl: Ft-os jövedelemmel Ft hitelt szeretne 12

13 Jövedelem Bevonható jövedelmek Elsődleges Önmagában is elfogadható jövedelem Elsődleges vélelmezett Önmagában is elfogadható jövedelem de minimálbért igazolni kell! Másodlagos Önmagában nem elfogadható, csak abban az esetben, ha van egy elfogadott elsődleges jövedelem. Korlát! 13

14 Jövedelem Kötelező dokumentum! Ügylet szinten legalább egy szereplőnek a kéthavi aktív bankszámlakivonat benyújtása Aktív számla: - amelyre érkezik bármilyen összegű jóváírás (nem befizetés v. átvezetés) - van a számlán bármilyen összegű hiteltörlesztés vagy terhelés. Pl: csoportos beszedési megbízás: közüzemi díjból legalább 3 db, vagy tetszőleges számú de minimum Ft- nak megfelelő értékű Nem fogadható el azon ügyleti szereplő jövedelme, akinek a bankszámláján fedezethiány/visszautasított tétel szerepel, (ha nem igazolja utólag, hogy a befizetés 10 munkanapon belül megtörtént) kivéve a megtakarítás jellegű fedezethiányos tételeket. 14 Minden hiteltermékre érvényes!!!

15 Elsődleges jövedelem Alkalmazotti jövedelmek ( minimum 3hónapos munkaviszony) Fő szabály Határozatlan idejű Teljes munkaidejű Folyószámla kivonattal vagy APEH igazolással alátámasztott munkáltatói jövedelemigazolás + előző 2havi folyószámlakivonat vagy munkáltatói jövedelemigazolás + előző évi APEH igazolás vagy munkáltatói jövedelemigazolás + előző 6havi folyószámlakivonat átlaga Tehát ügylet szinten kérünk: minimum egyik ügyféltől jövedelem minimum egyik ügyféltől kéthavi aktív bankszámla kivonat Ha a munkáltató gazdasági társaság az adott szereplő, vagy annak családja tulajdonában álló vállalkozás, akkor APEH jövedelemigazolás, valamint APEH nullás igazolás - mely tartalmazza, hogy az adott vállalkozásnak nincs köztartozása - bemutatása kötelező. (A cégkivonatból állapítható meg, hogy családtag-e). Ha ezen szereplő abban az évben, amelyről az APEH jövedelemigazolás szól, még nem állt alkalmazásban a saját, vagy családtagja vállalkozásában, úgy ezen jövedelme nem vehető figyelembe. 15

16 Elsődleges jövedelem Alkalmazotti jövedelmek határozott (8 órás) munkaszerződés esetén Fő szabály a munkaviszony nem áll felmondás alatt és a munkáltató nem áll csőd / felszámolás / végelszámolás alatt. a munkáltató kiállít egy szándéknyilatkozatot a munkaviszony meghosszabbítására vonatkozóan, vagy igazolja, hogy a munkaviszonyát egy alkalommal már meghosszabbították, kivéve HM dolgozó a munkaviszony legalább további 3 hónapig fennáll ha a munkaviszony nem áll fenn további 3 hónapig, úgy a munkáltató kiállít egy szándéknyilatkozatot a munkaviszony meghosszabbítására vonatkozóan, kivéve HM dolgozó. 16

17 Elsődleges jövedelem Alkalmazotti jövedelmek részmunkaidő esetén Fő szabály Teljes munkaidőnek minősítjük, ha két részmunkaidős állásból szerzett jövedelmet igazol az Ügyfél, amennyiben a két állás tevékenységi köre kapcsolódik egymáshoz. 17

18 Elsődleges jövedelem Nyugdíj Fő szabály Nyugdíj címen Saját jogú ellátásként Rendszeresen kapott jövedelem Rokkantnyugdíj esetén: a határozat mely alapján felülvizsgálat nem szükséges Özvegyi nyugdíj esetén: határozat, hogy élete végéig kapja az ügyfél Nyugdíjas igazolvány + előző 2 havi folyószámla kivonat / fizetési szelvény vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása 18

19 Elsődleges jövedelem Egyéni vállalkozó Jövedelemszámítás módja: Egyéni vállalkozói igazolvány Előző évi APEH jövedelemigazolás Két havi aktív bankszámla kivonat Bevétel csökkentve a éves adó összegével Magánszemély 7-es kezdetű adószámmal Előző évről szóló APEH jövedelemigazolás, Előző évre vonatkozó APEH által érkeztetett adóbevallás, amelyből megállapítható, hogy milyen tevékenységből származik a jövedelem, Adott jövedelemhez kapcsolódó igazolások. 19

20 Elsődleges jövedelem Társas vállalkozásból származó jövedelem Előző évi APEH jövedelem igazolás (ha alkalmazott is) APEH nullás igazolás 30 napnál nem régebbi cégkivonat Utolsó 2 lezárt év auditált mérlege (ha a tv.szerint az auditálás hatálya alá tartozik) Tárgyévi főkönyvi kivonat Alapító okirat v. társasági szerződés (a tulajdoni arányok meghatározása miatt) Jövedelemszámítás módja: Kereskedelmi tev.-t végző cég esetében (Legutolsó lezárt év árbevétele-elábé) * 0,2 * tulajdoni arány, ha szolgáltatási tev.-t végez a cég: (legutolsó lezárt év éves árbevétele * 0,2) * szereplő tulajdoni hányada) 20

21 Elsődleges jövedelem Osztalék cég nyeresége után A megelőző 2 évről szóló APEH jövedelemigazolás (amelyen szerepel az elkülönülten adózó jövedelem) APEH-nál érkeztetett adóbevallás azokról az évekről, amelyekről a jövedelemigazolás szól APEH nullás igazolás - mely tartalmazza, hogy az adott vállalkozásnak nincs köztartozása, 30 napnál nem régebbi Cégkivonat Jövedelemszámítás szabályai: A két igazolt év elkülönülten adózó jövedelméből az alacsonyabb mértékű 75%-a éves nettó jövedelemként figyelembe vehető kivéve, ha az adóbevallásokban az osztalékfizetésből származó éves bevallott jövedelem alacsonyabb összegű, mert akkor a jövedelemszámítás alapjául az szolgál. 21

22 Elsődleges jövedelem Megbízási szerződés Megbízási szerződés legalább 1 éve fennálló Előző évi APEH jövedelemigazolás / 2 vagy 6 havi bankszámlakivonat Jövedelemszámítás módja: APEH igazoláson megjelenő összeg 1/12-ed része, vagy az utolsó 6 havi bankszámlakivonat benyújtása esetén az ezen hónapokban szerzett jövedelem átlaga EVA adózó 30 napnál nem régebbi cégkivonat APEH jövedelem és nullás igazolás a cégről Két havi aktív bankszámla kivonat (ügylet szinten) Jövedelemszámítás módja: A bruttó jövedelem 65%-a vehető figyelembe 22

23 Elsődleges jövedelem Tiszteletdíj Tiszteletdíjra jogosító dokumentum, bankszámla kivonat, vagy APEH jöv.igazolás Életjáradék Biztosító, pénzintézet határozata, 2 havi bankszámla kivonat Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés Utolsó 2 havi bankszámlakivonat Jövedelemszámítás módja: A bankszámla kivonaton megjelenő összeggel számolunk 23

24 Elsődleges jövedelem Őstermelői jövedelem APEH jövedelemigazolás, adóbevallás Jövedelemszámítás módja: Az igazolt bevétel 50%-a, maximum havi Ft. Számítás alapja: adóbevallásban szereplő: A évi adóalapba beszámító bevételek. Bérbeadásból származó Bérleti szerződés APEH jövedelemigazolás Bérbe adott ingatlan tulajdoni lapja Jövedelemszámítás módja: Bankszámlára érkezik: 100%-ban vehető figyelembe maximum nélkül APEH jövedelemigazolásban szerepel: 100%-ban vehető figyelembe maximum nélkül Bérleti szerződés alapján: 75%-a vehető figyelembe max Ft-ig ebben az esetben másodlagos jövedelemnek minősül! 24

25 Másodlagos jövedelmek 25

26 Másodlagos jövedelem Részmunkaidős jövedelem Utolsó 2 havi bankszámla kivonat Előző évről szóló APEH jövedelemigazolás (ha az ügyfél cégtulajdonos, kötelező) Táppénz Utolsó két havi bankszámla kivonat, vagy utolsó két havi postai igazolószelvény A figyelembe vett másodlagos jövedelem összege nem haladhatja meg az elsődleges jövedelem összegét! Másodlagos jövedelem nem vehető figyelembe szabadfelhasználású, és nem HCSP keretében megvalósuló hitelkiváltás esetén. 26

27 Másodlagos jövedelem Gyermektartási díj Válásról jogerős bírósági végzés vagy ennek megfelelő határozat a gyermektartás megállapításáról, bankszámla kivonat. Nevelőszülői díj Bankszámla kivonat, amennyiben a bankszámlakivonaton nem azonosítható be egyértelműen, akkor az erről szóló határozat szükséges. Családtámogatási ellátás (GYES, GYED, gyermektartási díj, nevelőszülői díj) Utolsó 2 havi bankszámla kivonat vagy utolsó két havi postai igazolószelvény MÁK igazolás Fenti jövedelmeket akkor fogadjuk el, ha legalább még 1 évig jár. 27

28 Másodlagos jövedelem Egyéb béren kívüli éves juttatás 1/12-ed része (Cafetéria, étkezési utalvány, egészségpénztár, stb. max. havi Ft- ig) Munkáltatói igazoláson fel kell tüntetni Éves bónusz, prémium 1/12-ed része Munkáltatói igazoláson fel kell tüntetni + 6 havi bankszámla kivonat Jövedelemszámítás módja: Átlagolva Kamionosok, fuvaros menetdíj, km pénz beszámítása Munkabérrel (legalább minimálbér) együtt, a munkáltatói jövedelemigazolás alapján. Maximum havi Ft Munkáltatói igazolás és bankszámla kivonat (Amennyiben nem kapja bankszámlára nem vehető figyelembe) 28

29 Vélelmezett jövedelmek 29

30 Vélelmezett jövedelmek - általános szabályok I. Elsődleges, megélhetési költséggel tisztított nettó jövedelemnek minősülnek. Vélelmezett jövedelem nem vehető figyelembe szabadfelhasználású hitel esetén. Ezek a jövedelmek maximum jó jövedelmi kategóriába kerülhetnek! Vélelmezett jövedelem + vélelmezett jövedelem = OK Vélelmezett jövedelem + standard jövedelem = STOP Amennyiben vélelmezett jövedelemből többel is rendelkezik az ügyfél (pl. két megtakarítása is), akkor az összeadódik. Ügylet-szinten összeadhatóak a különböző típusú jövedelmek, ügyfél-szinten nem! 30

31 Vélelmezett jövedelmek - általános szabályok II. Több szereplős ügylet esetén a megélhetési költségek csak az elsődleges jövedelmet igazoló féltől kerül levonásra (pl. adós elsődleges jövedelmet igazol, adóstárs pedig vélelmezett jövedelmet hoz, az adóstól levonjuk, adóstárstól nem). A vélelmezett jövedelem befogadásának feltételei: a szabályaink szerint leigazolt, elsődleges jövedelemből származó, ügyletszinten legalább egy minimálbér! HCSP esetén is! ( munkáltatói ig.+apeh/ bankszámlakivonat, legalább minimálbér erejéig ) két havi aktív bankszámlakivonat 31 Ügylet szinten legalább egy minimálbért kell igazolni

32 Vélelmezett jövedelem szakmák szerint Vélelmezett jövedelem szakma szerint (orvos, ügyvéd, közjegyző, végrehajtó) Munkáltatói igazolás + Diploma másolata A kölcsönigénylő lapon a jövedelmi adatoknál feltüntetni, hogy az ügyfél igénybe akarja venni a kedvezményt Jövedelemszámítás módja: Nettó Ft Figyelembevétel max. jó jövedelemig 32

33 Vélelmezett jövedelem - megtakarításos pénzügyi termék I. 2. Rendszeresen fizetett megtakarításos pénzügyi termék Az alábbi termékeket fogadjuk el: megtakarításos résszel rendelkező életbiztosítási termék nyugdíj-előtakarékossági számla lakástakarék takarékbetét lekötött betét befektetési alap A megtakarítás havi befizetett díját, mint jövedelemigazolást vesszük figyelembe. A jövedelem kiszámítása: 18 hónapja fizetett megtakarítás esetén az utolsó havi díj 2x-ese 36 hónapja fizetett megtakarítás esetén az utolsó havi díj 3x-osa 60 hónapja fizetett megtakarítás esetén az utolsó havi díj 5x-öse 33

34 Vélelmezett jövedelem - megtakarításos pénzügyi termék II. Feltételei: Rendszeresen fizetett megtakarításos pénzügyi termék - az igazolt időszak alatt ne legyen olyan hónap, amelyben ne történt volna meg a megtakarítási összeg befizetése, - megtakarítással rendelkező életbiztosítási termék esetén elegendő a gyakoriságnak megfelelő befizetéseket kell igazolni, - a vizsgált időszak végén a befizetett díjak 90%-ának rendelkezésre kell állnia az adott megtakarítási számlán (ezt igazolni szükséges) - a választott időszak minden hónapjának igazolni kell a befizetését, - az igazolás módja nem kötött, a lényeg az, hogy hivatalos dokumentumnak kell lennie. (pl. bankszámlakivonat, befizetési csekk másolatok, a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás igazolása a befizetésekről stb.) 34

35 Vélelmezett jövedelem - kiváltandó hitelek Kiváltandó kölcsön havi törlesztő-részlete nettó terheletlen jövedelemként vesszük figyelembe 5 hónapos fizetési múltat vizsgálunk a hitelezhetőségi limit meghatározásához a kiváltandó kölcsön havi törlesztőrészletét forintban kell meghatározni, az alábbi táblázat alapján járunk el: Új törlesztő devizája Régi törlesztő devizája HUF EUR CHF vagy egyéb HUF 100% 125% 166% EUR nincs 100% 133% CHF vagy egyéb nincs nincs 100% 35

36 Vélelmezett jövedelem - visszafizetett korábbi kölcsön Az elmúlt 1 évben visszafizetett, végtörlesztett kölcsön havi törlesztő részlete Feltétele: - adósa, adóstársa ugyanannál a munkáltatónál dolgozik. - nettó terheletlen jövedelemként vesszük figyelembe Amennyiben a korábbi kölcsönnek több szereplője volt, adós- adóstárs (de kezes nem), és ezek közül valamelyik nem szerepel az Aegon Hitel ügyletben, ugyanilyen minősítésben, akkor nem alkalmazható a fenti szabály. A munkahelyre vonatkozó feltétel az összes fent említett szereplőre vonatkozik. A végtörlesztett kölcsön havi törlesztőrészletének az összegét a korábbi kölcsön devizanemében kell figyelembe venni az ismert táblázat alapján. 36

37 Vélelmezett jövedelem - egyéb Életbiztosítás visszavásárlási értékének 1/60-ad része Biztosítótársaság hivatalos nyilatkozata a visszavásárlási értékről (éves értesítő is jó, nem kell friss). Önkéntes nyugdíjpénztári egyenleg 1/60.- ad része Nyugdíjpénztár hivatalos nyilatkozata (elfogadjuk az éves értesítőt, nem kell friss). Nem kell, hogy 10 évnél régebben legyen tag az ügyfél. Legalább 6 hónapja meglévő lekötött betétek, befektetési jegyek 1/60-ad része Elfogadása: max Ft/hó Igazolás módja: Bankszámla kivonat 37

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M FHB Ingatlanlízing Zrt. FHBIL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Bírálati módja: 1 jövedelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A STANDARD FORINT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2010.11.27. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Standard forint személyi kölcsön...

Részletesebben

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól VÁLLAKOZÓI DEVIZA ALAPÚ HITELÜNK ELŐNYEI - Forintban és devizában is kérheti a folyósítást, illetve törlesztést. - A hitel biztosítéka magántulajdonban vagy a hitelt felvevő társaság tulajdonában lévő,

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

Hitel termékeink. o Ingatlanvásárlás. o Szabad felhasználás. o Hitelcsere program

Hitel termékeink. o Ingatlanvásárlás. o Szabad felhasználás. o Hitelcsere program Hitel termékeink o Ingatlanvásárlás o Szabad felhasználás o Hitelcsere program 1 2 Ingatlancélú kölcsön Ingatlanvásárlás Vásárlási hitelek (minimum igényelhető összeg 5.000.000 Ft): o Új lakás vásárlás

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 REFERNCIAKAMAT PERIÓDUSA FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE MKB

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli fogyasztási (ingatlan fedezet nélkül) hiteléről Hatálybalépés napja: 2015. február 9. Lehetséges hitelcélok: Szabadon, hitelcél

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet lakossági fizetési számlához Kapcsolódó folyószámlahitelről Hatálybalépés napja: 2015.

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet lakossági fizetési számlához Kapcsolódó folyószámlahitelről Hatálybalépés napja: 2015. ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet lakossági fizetési számlához Kapcsolódó folyószámlahitelről Hatálybalépés napja: 2015. február 09. Lehetséges hitelcélok: A folyamatos napi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan hitelkiváltási célra, vagy hitelkiváltás

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 11-től

Érvényes: 2010. január 11-től Érvényes: 2010. január 11-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben