Kölcsönügylet szereplői általános szabályok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönügylet szereplői általános szabályok"

Átírás

1 Kölcsönügylet szereplői általános szabályok 1

2 Szereplők általános feltételek Ügylet szereplői Nagykorú és cselekvőképes természetes személy Min életkor 18 és a maximum 75 Kiskorú igénylő csak lakásvásárlási hitel esetében szerepelhet: a törvényes képviselő adóstársi vagy kezesi szerepet lát el gyámhivatalnak záradékolnia kell az adásvételi szerződést és a módosításait is Egyedüli adós A hitelösszeg maximuma Ft Az első teljes törlesztő maximuma a minimálbér mértéke. Ha többet kér vagy a törlesztőrészlet nagyobb, mint a minimálbér mértéke: További adós bevonása szükséges vagy kockázati életbiztosítás kötése szükséges: AEGON-os vagy bármely biztosítótársaság kockázati életbiztosítását be tudjuk fogadni, aki engedményezni tudja az AEGONra. a biztosítási összeg min. 3 M Ft a fedezet értékének + a biztosítási összegnek együttesen el kell érnie a hitelösszeg kétszeresét. 2 FONTOS: Az Adós, Adóstárs, Kezes közül a legfiatalabb résztvevő életkora a futamidő lejáratakor nem haladhatja meg a 75 évet.

3 Szereplők általános feltételek Adós: cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, a hitelbírálat alapján hitelképesnek bizonyult a hitel visszafizetésére kötelezettséget vállal (a kötelezettsége teljesítésére teljes vagyonával felel.) Adóstárs: Az adósnál előírt valamennyi feltételnek megfelel és azonos kötelezettségek is terhelik. Az ügyletbe 1 adóstárs bevonása lehetséges, a hiteligénylő házastársát/élettársát adóstársként kell a hitelbe bevonni. E szabály alól kivételt képeznek azon ügyletek, ahol a házastárs/élettárs ügyvéd vagy közjegyző előtt tett nyilatkozatával igazolja a vagyonközösség megszűntét. Kezes: Az a cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, a kölcsönszerződés aláírásával a hitel és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal. Az ügyletbe több Kezes bevonása is lehetséges, teljes vagyonával felel a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettsége teljesítéséért. 3

4 Szereplők általános feltételek Dologi adós: Nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki a hitel biztosítékaként a tulajdonát képező, Magyarországon fekvő, forgalomképes ingatlant ajánlja fel. Jelzálogszerződésben vállalt kötelezettségéért csak a felajánlott fedezet mértékéig felel Amennyiben a Zálogkötelezett házastársi, élettársi viszonyban él, a kölcsön bírálata során vizsgálni szükséges, hogy a fedezet a közös vagyon része-e, vagy valamelyik fél különvagyonát képezi. Közös vagyon esetén a házastárs/élettárs szintén Zálogkötelezettként vonandó be az ügyletbe. 4

5 Szereplők általános feltételek Haszonélvező: Hitel ügyletbe bevonásra kerül. A haszonélvező a zálogszerződésben a haszonélvezeti jogáról feltételesen lemond arra az esetre, ha a Társaság végrehajtási eljárást kezdeményez. A haszonélvezetről való feltételes lemondást a közjegyzői okiratnak is tartalmaznia kell. Külön íven szövegezett haszonélvezeti lemondó nyilatkozat aláírása, és ellenjegyzése nem kötelező, de lehetséges (pl. a haszonélvezeti jog jogosultja személyesen nem jelenik meg a zálogszerződés aláírásakor, és korábban megteszi a nyilatkozatot). Ilyen esetben a jogosultnak a Társaság ügyvédje által ellenjegyzett, 4 példányban aláírt nyilatkozatot kell tennie legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. 5

6 Szereplők általános feltételek Meghatalmazott: Amennyiben a hitelügyletben érintettek valamelyike nem tud/képes megjelenni az AH-nál a hitelfolyamatban előírt időpontokban és helyen (pl. szerződéskötésnél), akkor meghatalmazott képviselője eljárhat helyette Főszabályként az ügylet szereplőin kívüli 3. személy lehet meghatalmazott, lehetséges azonban azonos pozíciójú felek egymás részére adott meghatalmazása is Ellentétes pozíció, illetve vegyes alakzat (adós és adóstárs egyben zálogkötelezett is) esetén nem lehetséges az egymás részére adott meghatalmazás, és nem hatalmazhatják meg ugyanazt a harmadik felet sem. Formai és tartalmi követelmények! (közjegyzői okirat vagy konzuli meghatalmazás) 6

7 Szereplők általános feltételek Külföldi igénylő Adószámmal, mo-i pénzintézetnél vezetett számlával és érvényes mo-i címmel rendelkezzen vagy - kézbesítési megbízottal KHR státusz Ügylet szereplői nem lehetnek sem aktív, sem passzív státuszban Zálogkötelezett: lehet passzív státuszban alkalmanként 3 hónapig maximum 3 alkalommal szerepel a KHR-ben nem adós vagy adóstárs is egyben az ügyletben bevont jövedelemnek el kell érni a jó jövedelmet 7

8 Jövedelem általános szabályok 8

9 Hitelezhetőségi limit Hitelezhetőségi limit számítása Lakásvásárlási és szabad-felhasználású hitel: A törlesztő részlet nem lehet nagyobb mint a ügyletbe bevont összes tisztított nettó jövedelem 100%-a Hitelcsere program: Új törlesztő részlet > mint a régi hitelé: ebben az esetben csak ügyfél által igazolt jövedelem vizsgálattal lehet számolni Új törlesztő részlet = vagy < mint a régi hitelé: akkor lehetőség van vélelmezett jövedelemmel számolni 9

10 Tisztított jövedelem számítása Fő szabály: + bevétel megélhetési költség törlesztő részletek (kivéve ha a hitel kiváltásra kerül) = tisztított jövedelem Jövedelem számítási metódus: - Bevételből az legalacsonyabbat, kiadásból a legnagyobb összegűt vesszük figyelembe - Jövedelem számítás esetén lehetőség van az utolsó 6 havi bankszámlakivonaton található összegek átlagával számolni Minimálbér mértéke 2011-ben nettó Ft, 2012-ben nettó Ft Nem fogadható el a jövedelem, ha a bankszámlán fedezethiány/visszautasított tétel szerepel (ha a befizetést nem igazolja utólagosan az ügyfél) 10

11 Jövedelem - kiadások Megélhetési költség: az ügyletben betöltött szereptől és a lakóhelytől függő meghatározott összeg Adós esetén: Ft: Budapesten Ft: megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban Ft: egyéb városokban Adóstárs, Kezes esetén: Ft: Budapesten Ft: megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban Ft: egyéb városokban Kiadások még: Folyószámla: a kihasznált hitelkeret 2%-a Hitelkártya: hitelkeret összegének 10%-a Egyéb hitelek törlesztőrészletei, amennyiben nem kerül kiváltásra 11

12 AEGON Végtörlesztő kölcsön - Jövedelem Jövedelmi kategóriák Kiemelt Ügyletben szereplők összes havi nettó jövedelme magasabb, mint a jóváhagyott finanszírozási igény 1/90-ed része Jó Ügyletben szereplők összes havi nettó jövedelme magasabb, mint a jóváhagyott finanszírozási igény 1/120-ad része Pl: Nettó jövedelem: Ft = x 90 = 6,3 MFt hitel Kiemelt x 120 = 8,4.MFt hitel - Jó Elvárt Ügyletszintű jövedelemhez képest az ügyfél magasabb hitelt szeretne mint az 1/90-ed vagy a 1/120-ad rész. Pl: Ft-os jövedelemmel Ft hitelt szeretne 12

13 Jövedelem Bevonható jövedelmek Elsődleges Önmagában is elfogadható jövedelem Elsődleges vélelmezett Önmagában is elfogadható jövedelem de minimálbért igazolni kell! Másodlagos Önmagában nem elfogadható, csak abban az esetben, ha van egy elfogadott elsődleges jövedelem. Korlát! 13

14 Jövedelem Kötelező dokumentum! Ügylet szinten legalább egy szereplőnek a kéthavi aktív bankszámlakivonat benyújtása Aktív számla: - amelyre érkezik bármilyen összegű jóváírás (nem befizetés v. átvezetés) - van a számlán bármilyen összegű hiteltörlesztés vagy terhelés. Pl: csoportos beszedési megbízás: közüzemi díjból legalább 3 db, vagy tetszőleges számú de minimum Ft- nak megfelelő értékű Nem fogadható el azon ügyleti szereplő jövedelme, akinek a bankszámláján fedezethiány/visszautasított tétel szerepel, (ha nem igazolja utólag, hogy a befizetés 10 munkanapon belül megtörtént) kivéve a megtakarítás jellegű fedezethiányos tételeket. 14 Minden hiteltermékre érvényes!!!

15 Elsődleges jövedelem Alkalmazotti jövedelmek ( minimum 3hónapos munkaviszony) Fő szabály Határozatlan idejű Teljes munkaidejű Folyószámla kivonattal vagy APEH igazolással alátámasztott munkáltatói jövedelemigazolás + előző 2havi folyószámlakivonat vagy munkáltatói jövedelemigazolás + előző évi APEH igazolás vagy munkáltatói jövedelemigazolás + előző 6havi folyószámlakivonat átlaga Tehát ügylet szinten kérünk: minimum egyik ügyféltől jövedelem minimum egyik ügyféltől kéthavi aktív bankszámla kivonat Ha a munkáltató gazdasági társaság az adott szereplő, vagy annak családja tulajdonában álló vállalkozás, akkor APEH jövedelemigazolás, valamint APEH nullás igazolás - mely tartalmazza, hogy az adott vállalkozásnak nincs köztartozása - bemutatása kötelező. (A cégkivonatból állapítható meg, hogy családtag-e). Ha ezen szereplő abban az évben, amelyről az APEH jövedelemigazolás szól, még nem állt alkalmazásban a saját, vagy családtagja vállalkozásában, úgy ezen jövedelme nem vehető figyelembe. 15

16 Elsődleges jövedelem Alkalmazotti jövedelmek határozott (8 órás) munkaszerződés esetén Fő szabály a munkaviszony nem áll felmondás alatt és a munkáltató nem áll csőd / felszámolás / végelszámolás alatt. a munkáltató kiállít egy szándéknyilatkozatot a munkaviszony meghosszabbítására vonatkozóan, vagy igazolja, hogy a munkaviszonyát egy alkalommal már meghosszabbították, kivéve HM dolgozó a munkaviszony legalább további 3 hónapig fennáll ha a munkaviszony nem áll fenn további 3 hónapig, úgy a munkáltató kiállít egy szándéknyilatkozatot a munkaviszony meghosszabbítására vonatkozóan, kivéve HM dolgozó. 16

17 Elsődleges jövedelem Alkalmazotti jövedelmek részmunkaidő esetén Fő szabály Teljes munkaidőnek minősítjük, ha két részmunkaidős állásból szerzett jövedelmet igazol az Ügyfél, amennyiben a két állás tevékenységi köre kapcsolódik egymáshoz. 17

18 Elsődleges jövedelem Nyugdíj Fő szabály Nyugdíj címen Saját jogú ellátásként Rendszeresen kapott jövedelem Rokkantnyugdíj esetén: a határozat mely alapján felülvizsgálat nem szükséges Özvegyi nyugdíj esetén: határozat, hogy élete végéig kapja az ügyfél Nyugdíjas igazolvány + előző 2 havi folyószámla kivonat / fizetési szelvény vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása 18

19 Elsődleges jövedelem Egyéni vállalkozó Jövedelemszámítás módja: Egyéni vállalkozói igazolvány Előző évi APEH jövedelemigazolás Két havi aktív bankszámla kivonat Bevétel csökkentve a éves adó összegével Magánszemély 7-es kezdetű adószámmal Előző évről szóló APEH jövedelemigazolás, Előző évre vonatkozó APEH által érkeztetett adóbevallás, amelyből megállapítható, hogy milyen tevékenységből származik a jövedelem, Adott jövedelemhez kapcsolódó igazolások. 19

20 Elsődleges jövedelem Társas vállalkozásból származó jövedelem Előző évi APEH jövedelem igazolás (ha alkalmazott is) APEH nullás igazolás 30 napnál nem régebbi cégkivonat Utolsó 2 lezárt év auditált mérlege (ha a tv.szerint az auditálás hatálya alá tartozik) Tárgyévi főkönyvi kivonat Alapító okirat v. társasági szerződés (a tulajdoni arányok meghatározása miatt) Jövedelemszámítás módja: Kereskedelmi tev.-t végző cég esetében (Legutolsó lezárt év árbevétele-elábé) * 0,2 * tulajdoni arány, ha szolgáltatási tev.-t végez a cég: (legutolsó lezárt év éves árbevétele * 0,2) * szereplő tulajdoni hányada) 20

21 Elsődleges jövedelem Osztalék cég nyeresége után A megelőző 2 évről szóló APEH jövedelemigazolás (amelyen szerepel az elkülönülten adózó jövedelem) APEH-nál érkeztetett adóbevallás azokról az évekről, amelyekről a jövedelemigazolás szól APEH nullás igazolás - mely tartalmazza, hogy az adott vállalkozásnak nincs köztartozása, 30 napnál nem régebbi Cégkivonat Jövedelemszámítás szabályai: A két igazolt év elkülönülten adózó jövedelméből az alacsonyabb mértékű 75%-a éves nettó jövedelemként figyelembe vehető kivéve, ha az adóbevallásokban az osztalékfizetésből származó éves bevallott jövedelem alacsonyabb összegű, mert akkor a jövedelemszámítás alapjául az szolgál. 21

22 Elsődleges jövedelem Megbízási szerződés Megbízási szerződés legalább 1 éve fennálló Előző évi APEH jövedelemigazolás / 2 vagy 6 havi bankszámlakivonat Jövedelemszámítás módja: APEH igazoláson megjelenő összeg 1/12-ed része, vagy az utolsó 6 havi bankszámlakivonat benyújtása esetén az ezen hónapokban szerzett jövedelem átlaga EVA adózó 30 napnál nem régebbi cégkivonat APEH jövedelem és nullás igazolás a cégről Két havi aktív bankszámla kivonat (ügylet szinten) Jövedelemszámítás módja: A bruttó jövedelem 65%-a vehető figyelembe 22

23 Elsődleges jövedelem Tiszteletdíj Tiszteletdíjra jogosító dokumentum, bankszámla kivonat, vagy APEH jöv.igazolás Életjáradék Biztosító, pénzintézet határozata, 2 havi bankszámla kivonat Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés Utolsó 2 havi bankszámlakivonat Jövedelemszámítás módja: A bankszámla kivonaton megjelenő összeggel számolunk 23

24 Elsődleges jövedelem Őstermelői jövedelem APEH jövedelemigazolás, adóbevallás Jövedelemszámítás módja: Az igazolt bevétel 50%-a, maximum havi Ft. Számítás alapja: adóbevallásban szereplő: A évi adóalapba beszámító bevételek. Bérbeadásból származó Bérleti szerződés APEH jövedelemigazolás Bérbe adott ingatlan tulajdoni lapja Jövedelemszámítás módja: Bankszámlára érkezik: 100%-ban vehető figyelembe maximum nélkül APEH jövedelemigazolásban szerepel: 100%-ban vehető figyelembe maximum nélkül Bérleti szerződés alapján: 75%-a vehető figyelembe max Ft-ig ebben az esetben másodlagos jövedelemnek minősül! 24

25 Másodlagos jövedelmek 25

26 Másodlagos jövedelem Részmunkaidős jövedelem Utolsó 2 havi bankszámla kivonat Előző évről szóló APEH jövedelemigazolás (ha az ügyfél cégtulajdonos, kötelező) Táppénz Utolsó két havi bankszámla kivonat, vagy utolsó két havi postai igazolószelvény A figyelembe vett másodlagos jövedelem összege nem haladhatja meg az elsődleges jövedelem összegét! Másodlagos jövedelem nem vehető figyelembe szabadfelhasználású, és nem HCSP keretében megvalósuló hitelkiváltás esetén. 26

27 Másodlagos jövedelem Gyermektartási díj Válásról jogerős bírósági végzés vagy ennek megfelelő határozat a gyermektartás megállapításáról, bankszámla kivonat. Nevelőszülői díj Bankszámla kivonat, amennyiben a bankszámlakivonaton nem azonosítható be egyértelműen, akkor az erről szóló határozat szükséges. Családtámogatási ellátás (GYES, GYED, gyermektartási díj, nevelőszülői díj) Utolsó 2 havi bankszámla kivonat vagy utolsó két havi postai igazolószelvény MÁK igazolás Fenti jövedelmeket akkor fogadjuk el, ha legalább még 1 évig jár. 27

28 Másodlagos jövedelem Egyéb béren kívüli éves juttatás 1/12-ed része (Cafetéria, étkezési utalvány, egészségpénztár, stb. max. havi Ft- ig) Munkáltatói igazoláson fel kell tüntetni Éves bónusz, prémium 1/12-ed része Munkáltatói igazoláson fel kell tüntetni + 6 havi bankszámla kivonat Jövedelemszámítás módja: Átlagolva Kamionosok, fuvaros menetdíj, km pénz beszámítása Munkabérrel (legalább minimálbér) együtt, a munkáltatói jövedelemigazolás alapján. Maximum havi Ft Munkáltatói igazolás és bankszámla kivonat (Amennyiben nem kapja bankszámlára nem vehető figyelembe) 28

29 Vélelmezett jövedelmek 29

30 Vélelmezett jövedelmek - általános szabályok I. Elsődleges, megélhetési költséggel tisztított nettó jövedelemnek minősülnek. Vélelmezett jövedelem nem vehető figyelembe szabadfelhasználású hitel esetén. Ezek a jövedelmek maximum jó jövedelmi kategóriába kerülhetnek! Vélelmezett jövedelem + vélelmezett jövedelem = OK Vélelmezett jövedelem + standard jövedelem = STOP Amennyiben vélelmezett jövedelemből többel is rendelkezik az ügyfél (pl. két megtakarítása is), akkor az összeadódik. Ügylet-szinten összeadhatóak a különböző típusú jövedelmek, ügyfél-szinten nem! 30

31 Vélelmezett jövedelmek - általános szabályok II. Több szereplős ügylet esetén a megélhetési költségek csak az elsődleges jövedelmet igazoló féltől kerül levonásra (pl. adós elsődleges jövedelmet igazol, adóstárs pedig vélelmezett jövedelmet hoz, az adóstól levonjuk, adóstárstól nem). A vélelmezett jövedelem befogadásának feltételei: a szabályaink szerint leigazolt, elsődleges jövedelemből származó, ügyletszinten legalább egy minimálbér! HCSP esetén is! ( munkáltatói ig.+apeh/ bankszámlakivonat, legalább minimálbér erejéig ) két havi aktív bankszámlakivonat 31 Ügylet szinten legalább egy minimálbért kell igazolni

32 Vélelmezett jövedelem szakmák szerint Vélelmezett jövedelem szakma szerint (orvos, ügyvéd, közjegyző, végrehajtó) Munkáltatói igazolás + Diploma másolata A kölcsönigénylő lapon a jövedelmi adatoknál feltüntetni, hogy az ügyfél igénybe akarja venni a kedvezményt Jövedelemszámítás módja: Nettó Ft Figyelembevétel max. jó jövedelemig 32

33 Vélelmezett jövedelem - megtakarításos pénzügyi termék I. 2. Rendszeresen fizetett megtakarításos pénzügyi termék Az alábbi termékeket fogadjuk el: megtakarításos résszel rendelkező életbiztosítási termék nyugdíj-előtakarékossági számla lakástakarék takarékbetét lekötött betét befektetési alap A megtakarítás havi befizetett díját, mint jövedelemigazolást vesszük figyelembe. A jövedelem kiszámítása: 18 hónapja fizetett megtakarítás esetén az utolsó havi díj 2x-ese 36 hónapja fizetett megtakarítás esetén az utolsó havi díj 3x-osa 60 hónapja fizetett megtakarítás esetén az utolsó havi díj 5x-öse 33

34 Vélelmezett jövedelem - megtakarításos pénzügyi termék II. Feltételei: Rendszeresen fizetett megtakarításos pénzügyi termék - az igazolt időszak alatt ne legyen olyan hónap, amelyben ne történt volna meg a megtakarítási összeg befizetése, - megtakarítással rendelkező életbiztosítási termék esetén elegendő a gyakoriságnak megfelelő befizetéseket kell igazolni, - a vizsgált időszak végén a befizetett díjak 90%-ának rendelkezésre kell állnia az adott megtakarítási számlán (ezt igazolni szükséges) - a választott időszak minden hónapjának igazolni kell a befizetését, - az igazolás módja nem kötött, a lényeg az, hogy hivatalos dokumentumnak kell lennie. (pl. bankszámlakivonat, befizetési csekk másolatok, a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás igazolása a befizetésekről stb.) 34

35 Vélelmezett jövedelem - kiváltandó hitelek Kiváltandó kölcsön havi törlesztő-részlete nettó terheletlen jövedelemként vesszük figyelembe 5 hónapos fizetési múltat vizsgálunk a hitelezhetőségi limit meghatározásához a kiváltandó kölcsön havi törlesztőrészletét forintban kell meghatározni, az alábbi táblázat alapján járunk el: Új törlesztő devizája Régi törlesztő devizája HUF EUR CHF vagy egyéb HUF 100% 125% 166% EUR nincs 100% 133% CHF vagy egyéb nincs nincs 100% 35

36 Vélelmezett jövedelem - visszafizetett korábbi kölcsön Az elmúlt 1 évben visszafizetett, végtörlesztett kölcsön havi törlesztő részlete Feltétele: - adósa, adóstársa ugyanannál a munkáltatónál dolgozik. - nettó terheletlen jövedelemként vesszük figyelembe Amennyiben a korábbi kölcsönnek több szereplője volt, adós- adóstárs (de kezes nem), és ezek közül valamelyik nem szerepel az Aegon Hitel ügyletben, ugyanilyen minősítésben, akkor nem alkalmazható a fenti szabály. A munkahelyre vonatkozó feltétel az összes fent említett szereplőre vonatkozik. A végtörlesztett kölcsön havi törlesztőrészletének az összegét a korábbi kölcsön devizanemében kell figyelembe venni az ismert táblázat alapján. 36

37 Vélelmezett jövedelem - egyéb Életbiztosítás visszavásárlási értékének 1/60-ad része Biztosítótársaság hivatalos nyilatkozata a visszavásárlási értékről (éves értesítő is jó, nem kell friss). Önkéntes nyugdíjpénztári egyenleg 1/60.- ad része Nyugdíjpénztár hivatalos nyilatkozata (elfogadjuk az éves értesítőt, nem kell friss). Nem kell, hogy 10 évnél régebben legyen tag az ügyfél. Legalább 6 hónapja meglévő lekötött betétek, befektetési jegyek 1/60-ad része Elfogadása: max Ft/hó Igazolás módja: Bankszámla kivonat 37

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

RÉSZLETFIZETÉS A BUDAI SZEMÉSZETI KÖZPONTBAN A COFIDIS EGÉSZSÉG HITEL JÓVOLTÁBÓL

RÉSZLETFIZETÉS A BUDAI SZEMÉSZETI KÖZPONTBAN A COFIDIS EGÉSZSÉG HITEL JÓVOLTÁBÓL RÉSZLETFIZETÉS A BUDAI SZEMÉSZETI KÖZPONTBAN A COFIDIS EGÉSZSÉG HITEL JÓVOLTÁBÓL Amennyiben nehézséget jelent az Ön számára, hogy egyszerre fizessen a DiamondFEMTO vagy OptiLASIK kezelésért, lehetősége

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve Partner cég neve: Partner cég címe: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@monor.tksz.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Kedvező pénzügyi megoldásainkkal részletre is vásárolhatsz áruházainkban. Néhány perces ügyintézést követően, pozitív hitelbírálat esetén a kiválasztott árut azonnal haza is viheted.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott szabad felhasználású jelzáloghitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Felhasználási céltól független, magánszemély(ek)

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9020 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

Hitel termékeink. o Ingatlanvásárlás. o Szabad felhasználás. o Hitelcsere program

Hitel termékeink. o Ingatlanvásárlás. o Szabad felhasználás. o Hitelcsere program Hitel termékeink o Ingatlanvásárlás o Szabad felhasználás o Hitelcsere program 1 2 Ingatlancélú kölcsön Ingatlanvásárlás Vásárlási hitelek (minimum igényelhető összeg 5.000.000 Ft): o Új lakás vásárlás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Nem hitelezhető az az ügyfél:

Nem hitelezhető az az ügyfél: A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetéül bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír szolgálhat,

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói Hirdetmény Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói 0 THM számítás képlete: C k a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel;

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott piaci kamatozású lakáscélú hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Elsősorban a takarékszövetkezet működési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től ERSTE LEASING CÉGCSOPORT H-1138 Bp. Népfürdő u. 24-26. Telefon: (06 1) 325 2000 Telefax: (06 1) 325 2010 www.ersteleasing.hu info@ersteleasing.hu Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9021 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK. Lakossági folyószámlahitel LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK Lakossági folyószámlahitel "TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL" Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2111-9021 Igényelhető összeg Hitelösszeg meghatározása: Devizanem Igénybe

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Vállalkozói

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltás célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltás célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltás célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módosítása Hitel összege Hitel devizae HUF EUR CHF Hitel futamideje hónap Rendelkezésre

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra. TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra. A személyi kölcsön igénylőkre

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői:

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz célja: A termék célja a KKV szegmensbe tartozó ügyfelek standardizált kiszolgálása scoring alapú, egyszerűsített elbírálású és lebonyolítású

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

A konstrukciót a SajóvölgyeTakarékszövezkezet (címe: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a SajóvölgyeTakarékszövezkezet (címe: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Joker Kölcsön kizárólag Forintban igényelhető Standard és Jolly Joker kölcsön Forintban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Szempont: TOVÁBB STOP Ellenőrizendő. Az ügyfél fő tevékenységi köre megfelel a termékparamétereknek? IGEN

Szempont: TOVÁBB STOP Ellenőrizendő. Az ügyfél fő tevékenységi köre megfelel a termékparamétereknek? IGEN A / Ügyfél befogadhatósági szempontok vizsgálata Ha bármelyik kérdésre adott válasz a STOP oszlopba esik, akkor az előszűrő checklist alapján az ügyfél nem finanszírozható Széchenyi termékekkel! Szempont:

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: NOVEMBER 19-től) .1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. NOVEMBER 19-től) 2016. november 19. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott otthonteremtési kamatámogatott hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok A 341/2011.(XII.29.) Kormányrendeletben

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Igénylési feltételek: a. nagykorú, cselekvőképes, megfelelő mértékű igazolt jövedelemmel

Részletesebben

A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (2085 Pilisvörösvár, Fő út 130 ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet (2085 Pilisvörösvár, Fő út 130 ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: Korábban más hitelintézetnél fennálló fizetési számlájához kapcsolódó számlahitelét kívánja ezzel a termékkel kiváltani. A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben